T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 yıllık dönemlerini kapsayan Stratejik planında belirtilen ilkeler doğrultusunda tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle sorumlu olduğu faaliyet alanlarında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda güvence olarak belirlemiştir Mali yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır. ADÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alımı yoluyla üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlevini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere; dar ve kısıtlı bütçe imkânları ve sayıca yetersiz personel potansiyeli ile her ödevini doğru yapma gayretimiz aşikârdır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe kısıtlanarak verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında, Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2012 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur. Filiz BAYHAN Daire Başkan V.

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan üniversitenin kuruluşundan bu yana devam eden gelişmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyon Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirlenmiştir. Bunlar: 1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 2- Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek 3- Uygulama sırasındaki birimimize ait nakit ödenek durumunu izlemek, 4- Birimimizin Taşınır İşlemlerini ve her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, 5- Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 6- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak, 7- Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, 8- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, 9- Verilecek benzeri görevleri yapmak

5 C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Başkanlığımız Rektörlük merkez binasının 2. katında 5 odada hizmet vermektedir. Ayrıca binanın zemin katında Başkanlığımıza bağlı Ayniyat Saymanlığı, Güvenlik Müdürlüğü ve 2 malzeme deposu bulunmaktadır. 1.1-İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Kapalı Alanı (Adet) (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar Arşiv - Atölye -

6 1.3- Taşıtlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TAŞIT LİSTESİ (T CETVELİ) SIRA NO CİNSİ MODEL PLAKASI T CETVELİNE KAYDI GÖREV YERİ KM ARACIN DURUMU 1 Kartal AN 254 T2 Rektörlük FAAL Bütçe 2 Kartal AN 366 T2 Rektörlük FAAL Bütçe 3 Kartal AD 630 T2 Rektörlük FAAL Fon 4 Kartal AN 957 T2 Rektörlük FAAL Fon 5 Şahin S AN 057 T2 Rektörlük FAAL Fon 6 Opel vectra AN 764 T2 Rektörlük FAAL Bütçe 7 Nissan primera AN 779 T2 Rektörlük FAAL Bütçe 8 WW passat AD 791 T2 Rektörlük FAAL Fon 9 Fiat doblo AD 003 T7 Rektörlük FAAL Fon 10 Fort transit FL 638 T5 Rektörlük FAAL Fon 11 Bmc ambulans DF 161 T16 Rektörlük ydını Doldurmuş -Bütçe 12 Isuzu midibüs AN 525 T2 Rektörlük FAAL Fon 13 Isuzu midibüs AN 527 T2 Rektörlük FAAL Fon 14 Isuzu midibüs FH 722 T2 Rektörlük FAAL Fon 15 Isuzu kamyon AN 324 T12 Rektörlük FAAL Fon 16 Hyundai pikap AD 422 T7 Rektörlük FAAL Fon 17 Trak. Kepçe T 22 Rektörlük Pamuk araştırma 18 Trak. 09 FL 829 t T 22 Rektörlük Pamuk araştırma 19 Fiat linea AN 027 T 2 Rektörlük 0 FAAL 20 Fiat linea AN 270 T 2 Rektörlük 0 FAAL 21 Fiat linea AD 403 T 2 Rektörlük 0 FAAL 22 Fiat linea AD 488 T 2 Rektörlük 0 FAAL 23 Fiat doblo AD 114 T7 Tıp fakültesi Fon 24 Bmc panelvan HE 161 T 15 Tıp fakültesi Bütçe 25 Mercedes amb HZ 752 T 15 Tıp fakültesi Fon 26 Mercedes amb FC 543 T 15i Tıp fakültesi Fon NEVİ

7 27 Ford ranger EN 594 T4 Dönersermaye Döner sermaye 28 Hyundai Star KU 231 TS Bozdoğan myo Bağış 29 Hyundai Star Y 3039 T5 Yenipazar myo Fon 30 Kartal AH 656 T2 Turizm otel Bütçe 31 H. accent era F 0046 T2 Kuyucak myo Fon 32 Renault stw F 2000 T3 Kuyucak myo Bağış 33 Peugeot min VA 817 T5 Çine myo Oğr.Fon 34 Doğan s AN 740 T 2 Nazilli iibf Bağış 35 Doğan slx VA 816 T2 Ziraat Fak 36 Fargo kamyon PA 729 T 13 Ziraat Fak 37 Fargo pikap AN 528 T 6 Ziraat Fak 38 Motorsiklet 09 FU 518 T 18 Ziraat Fak 39 Motorsiklet 09 VD 010 T 18 Ziraat Fak 40 Trak. New Hoi VE 314 T 22 Ziraat Fak 41 Trak. New Hoi HZ 432 T22 Ziraat Fak 42 Trak. New Hoi VE 195 T 22 Ziraat Fak 43 Trak. Kepçe T 22 Ziraat Fak 44 Trak. Ford DU 879 T 22 Ziraat Fak 45 Trak. Ford AV 988 T 22 Ziraat Fak 46 Trak. Ford EN 373 Tll Ziraat Fak 47 Ford kamyon FE 471 Tll* Ziraat Fak Pamuk araştırma 48 Trak. Ste KP 396 T 221 Ziraat Fak Pamuk araştırma 49 Renault AAD 03 T2 Rektörlük 0 FAAL Bütçe Fuluence 50 Renault AAD 04 T2 Rektörlük 0 FAAL Bütçe Fuluence 51 Renault AAD 05 T2 Rektörlük 0 FAAL Bütçe Fuluence 52 Renault fluence AZ 126 T2 Ziraat Fak 0 FAAL Bağış

8 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN SATIŞI VEYA HURDAYA AYRILMASI ÖNERİLEN ARAÇ LİSTESİ SIRA ARACIN MARKASI MODEL PLAKASI GÖREV YERİ 1 Renault 12 TSW LC109 Hurdaya Ayrıldı Çine MYO 2 Renault 12 TSW F2000 Kuyucak MYO 3 Tofaş Kartal AN676 Veteriner Fakültesi 4 Tofaş Kartal AN868 Fen Edabiyat Fak. 5 Tofaş Kartal AH656 Turizm Otl.ve İşl.YO 6 Tofaş Doğan SLX VA816 Ziraat Fakültesi 7 Tofaş Doğan S AN740 Nazilli İİBF 8 Tofaş Kartal AN254 Rektörlük 9 Tofaş Kartal AN366 Rektörlük 10 Tofaş Kartal AN957 Rektörlük 11 Tofaş Kartal AD630 Rektörlük 12 Opel Vectra AN764 Rektörlük 13 Nissan Primera AN779 Rektörlük

9

10 2 - ÖRGÜT YAPISI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İshak ERDOĞAN AYNİYAT SAYMANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK VE BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa TEKMEN Ahmet YEĞEN Davut CIBIL Destek Hizmetleri Rauf ÖZDEMİR Kasım DEMİR Yazı İşleri Nurten ÇAKMAK Şengül YÜKSEL Araç İşletmesi Mustafa YILMAZ Park ve Bahçe İşleri Atilla ALTAN Mehmet KENDİRCİLER HÜSEYİN BODUR Hulusi ŞAHİN Metin KİREMİTÇİ Aydın GÖZBAŞI Volkan ALTINSOY Gülsüm ÇİTİLCİ İbrahim SAVAŞ Kadir YALABIK Serkan ÇIRAK Öztürk ERTUĞRUL Ramazan NOKAY Yaşar ÇETİN Şenay CEYLAN Ahmet ÜLKE Vedat AYDIN Mesud TÜRKYILMAZ Gökçe TURGUT Didem KESER Filiz BAYHAN Gülveren BAĞCI Gürhan GÜLER Göksel BARAN Emel KARAKAŞ Ahmet ARSLAN Mehmet ZEYBEKOĞLU Rauf ÖZDEMİR Beyhan ÇEVİK Özgür CEMAL Özkan KAYA Genel Temizlik Hiz. Yavuz POLAT Ali İhsan YAVAŞ Mehmet GÖKÇE Halit ALPNAR Ebubekir POLAT Mustafa GÜLEÇ Selattin TÜRÜDÜ

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1.a-Bilgi Kaynakları -İhalelerin İnternet Ortamında Yapılması (EKAP) -Tahakkuk işlemlerinde HYS den faydalanılması -Ödenek takibi (e-bütçe) 3.1.b- Teknolojik Kaynaklar CİNSİ ADET Masaüstü Bilgisayar 33 Taşınabilir Bilgisayar 4 Yazıcı 18 Telefon 40 Büro Tipi Buzdolabı 11 Fax 1 Fotokopi makinesı 2 Tarayıcı Yazılımlar - Ayniyat Programı 3.3- Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 33 Taşınabilir Bilgisayar 4 4- İnsan Kaynakları 2012 yılında Başkanlığımızda görev yapmakta olan kadrolu personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. Birim Personel Dağılımı İdari Personel Özel Güv. Personel Güvenlik Personeli GENEL TOPLAM Sayısı Oranı Sayıs Sayıs Sayıs Oranı Oranı ı ı ı Oranı Bayan 10 % %10. % Bay 13 % %89. % % TOPLAM

12 5- Sunulan Hizmetler 5.1- SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde doğrudan temin usulüyle düzenli olarak gerçekleştirilmiş ve satın alınan malzemeler en uygun tedarikçi firmadan temin edilmiştir mali yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 415 adet ödeme emri belgesi düzenlemiştir YILINDA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇ SAYISI HARCAMA TERTİBİ İŞLEM ADETİ TUTARI 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.4 GÖREV GİDERLERİ , , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TOPLAM , , AYNİYAT VE AMBAR HİZMETLERİ Üniversitemiz Rektörlük Merkez Ayniyat Saymanlığı; ayniyat ve ambar işlemlerini tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve bu kanunun Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapmaktadır. Elektronik ortamda yeni bir Ayniyat Programı hizmet alımı ile sağlanmış olup, bu programı tüm harcama birimlerinin kullanımı saklanılmıştır. Böylece ayniyat işlemlerinde farklılıklar kaldırılarak standart getirilmiştir. Harcama birimleri bu programı kullanmakta olup, programın kullanımı kısmında ilgili harcama birimlerine merkez olarak yardımcı olunmuştur.

13 Taşınır işlemleri, Taşınıra konu olan mal ve hizmetlerin satın alma aşamasından başlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. Birimimizde oluşturulan komisyonlar Muayene ve kabul komisyonu, Malzeme Takdir, satış ve imha komisyonudur mali yılı içinde ayniyata konu olan mal ve hizmetler depolarda depolanmak yerine birimlerin ihtiyacı olan kalemler en kısa zamanda alınıp veya temin edilip ihtiyaç sahibi birime ulaştırılmış olup, malzemelerin gereksiz depolanması önlenmiştir. Birimlerin tespit ettiği Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileriyle Saymanlık olarak hizmetlerin yürütülmesi konusunda sürekli iletişim haline geçmiş ve personel eksikliğine rağmen ihtiyaçlar kısa zamanda çözülmüştür yılı içinde hedefimiz hizmetlerimizi en üst seviyede sorunsuz bir şekilde yerine getirmektir. 5.3-TAHAKKUK HİZMETLERİ 2012 mali yılında ,41 TL elektrik gideri, ,94 TL su gideri, ,54 TL de haberleşme gideri ödenmiştir. Söz konusu ödemelerin % dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 1. Elektrik 2. Su 3. Haberleşme 4. Temizlik Hizmeti 5. Güvenlik Hizmeti

14 Ödenen Evrak Sayısı Toplam Harcanan Tutar Elektrik ,41 TL Su ,94 TL Telekom TL Turkcell ,20 TL TTNET TL Güvenlik ,50 TL Temizlik ,67 TL Merkez kampüste bulunan 28 süzme su sayacı ve 28 süzme elektrik sayaçlarına ait tüketim miktarlarının hesaplanması, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve işletmelere ödeme ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması mali yılında Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve bağlı birimler için temizlik ve güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilmiş; Temizlik hizmeti için ,67 TL ve Güvenlik hizmeti için ,50 TL ödeme yapılmıştır mali yılında Temizlik elemanı olarak 221 kişi ve özel güvenlik elemanı olarak 130 kişi istihdam edilmiştir mali yılı dikkate alınarak ve Üniversitemiz büyümesi göz önünde tutularak 2013 yılı tahmini bütçe hazırlığı yapılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ayrılmış ödeneklerin kullanımıyla ilgili takibini ve tahsisi ile ilgili yazışmalarını yapmıştır. Kadrosu daire başkanlığımızda bulunan personelin maaş işlemleri ve yazışmaları yapılmıştır. Maaş Tahakkuk ve Bütçe Şube Müdürlüğü bir adet şube müdürü ve 1 adet geçici personel ve 1 adet kadrolu personel ile hizmet vermektedir.

15 5.4-GÜVENLİK HİZMETLERİ Merkez kampusümüzde bulunan, Rektörlük Protokol ve Personel girişi, Fen Edebiyat Fakültesi A ve B Blok, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Aydın Meslek Yüksekokulu, Merkezi Derslikler, Strateji Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Güney Nöbet Noktası ve Doğu Kampus Ana Girişi Nöbet Noktasında 24 saat esasına göre nöbet tutulmakta ve kampus alanı Güvenlik Devriye aracıyla sürekli devriye atılmakta, ayrıca güvenlik kameraları tarafından sürekli kontrol edilmektedir sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Özel Güvenlik izni, Personel yer değişikliği ve gerekli bildirimler, Valilik Özel Güvenlik Komisyonuna bildirilmektedir sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun ve Yönetmeliğe göre Aydın Valiliği Denetleme Komisyonu tarafından Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü vasıtasıyla Güvenlik birimlerimiz başarıyla denetimden geçmiştir. Görev yapmakta olan Koruma ve Güvenlik personelimize Müdürlüğümüzce Hizmet içi Eğitim verilmekte ve toplantılar yapılarak sürekli kontrol edilmekte personelimizin bilgi ve becerileri güncelleştirilmektedir. Üniversitemizin ev sahipliği yapmış olduğu ( Mart 2012) Spor Müsabakalarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Üniversitemizin 17. Spor Şenlikleri ve Spor Müsabakalarında (15 Mart 15 Mayıs 2012) güvenlik tedbirleri alınarak huzur ve güven içerisinde geçmesi sağlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavlarında ( 24 Ağustos 10 Eylül 2012) güvenlik tedbirleri alınarak sınavın huzur ve güven ortamında geçmesi sağlanmıştır. Meydana gelen olaylarda ve yangınlarda ilk müdahaleler güvenlik ekibimiz tarafından yapılmış ve büyümesi engellenmiştir. Atatürk Kongre Merkezinde yapılan etkinliklerde yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Merkez Yerleşkede çalışan Koruma ve Güvenlik personelimiz, normal çalışma saatlerinin üzerinde çalışarak sayısal olarak yetersiz olduğundan bekçi olan personelden de destek alınarak meydana gelecek aksaklıklar önlenmektedir. Milli Bayramlarda ve özel günlerde Merkez yerleşkemizdeki binaların bayrak asma işleri koordine edilmekte ve tören alanındaki Atatürk anıtına çelenk koymasına eşlik edilmektedir. Kampus alanında mezuniyet törenlerinde, önemli gün ve haftalarda, öğrenci yürüyüşleri ve basın açıklamalarında gerekli sayıda güvenlik görevlisi görevlendirilerek, güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

16 Özellikle doğu yolu varyantında sürekli araçla devriye dolaşılarak alkollü, uygunsuz davranışta bulunanlar engellenmektedir. Yukarıda saydığımız gerekli güvenlik tedbirleri doğrultusunda tüm faaliyetlerin özgür, huzur ve güven ortamında devam etmesi sağlanmıştır. PERSONEL DAĞILIM ÇİZELGESİ S.NO YERLEŞKELER MEVCUT KORUMA VE GÜVENLİK SAYISI 1 MERKEZ KAMPÜS 41 2 KAMPÜS HASTANE 26 3 ÇARŞI HASTANE 3 4 SAĞLIK YÜKSEKOKULU 5 5 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 5 6 VETERİNER FAKÜLTESİ 7 7 ZIRAAT FAKÜLTESİ 13 8 SULTANHİSAR MESLEKYÜKSEKOKULU 7 9 NAZİLLİ KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU 9 10 ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU 6 11 SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU 7 12 KARACASU MESLEKYÜKSEKOKULU 5 13 YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 5 14 KUŞADASI TUR.İ.MYO 9 15 DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU 5 16 BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 6 17 SÜMER KAMPÜSÜ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 6 19 İSABEYLİ KAMPÜSÜ 6 GENEL TOPLAM DESTEK HİZMETLERİ Araç Hizmetleri: Araç İşletme Birimimizde Merkezde 13 Şoför, diğer birimlerde ise 17 Şoförle Üniversitemizin ulaşım hizmetini yapmaya çalışmaktadır. Rektörlük kayıtlarında 27 adet hizmet aracı bulunmaktadır. Mevcut şoförlerimiz ihtiyaca cevap verememektedir. Genel Temizlik Hizmetleri: Üniversitemizin Rektörlük ve tüm birimlerinde 220 geçici personel ile birimler arası taşınırların taşınma, boya ve küçük tadilat işleri, sosyal etkinlik hazırlıkları, birimler arası evrak taşınması, genel temizlik işlerini yürütmektedir. Yeni birimlerin açılması ile birlikte temizlik hizmetlerindeki personel sayısı ihtiyaca cevap verememektedir.

17 Park ve Bahçe Hizmetleri: Merkez Kampus alanımızda bulunan parkların ve bahçelerin bakımı, yeni bitki dikimi, temizliği ve sulama işleri 1 Mühendis, 12 geçici personelle yapılmakta olup yeni personellere ihtiyaç duyulmaktadır İHALE YOLUYLA HİZMET VE MAL ALIM HİZMETLERİ 2012 mali yılında İhale Şube Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 5.6.a-HİZMET ALIMLARI SIRA NO İHALE KAYIT NO İHALE ADI 2012/ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ 2012/ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 2012/ /82249 PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (Pazarlık Usulü) GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI 2012/76345 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 2012/19870 PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ 2012/ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 2011/ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME SÜRESİ SÖZLEŞME BEDELİ ,40 TL ,27 TL ,00 TL ,00 TL ,48 TL ,00 TL ,00 TL ,2 TL SIRA NO b-MAL ALIMLARI İHALE KAYIT NO 2012/ / İHALE ADI MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI (pazarlık usulü) KİMYA VE MİSROSKOP LABORATUARLARI MALZEME ALIMI (pazarlık usulü) 2012/ KALORİFER YAKITI ALIMI 2012/ SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ALIMI 2012/ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI SÖZLEŞME SÜRESİ SÖZLEŞME BEDELİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

18 / / /20372 DIŞ ÇEKİM KAMERA ÇETHİZATI VE AKSESUARLARI ALIMI VRF KLİMA CİHAZLARI VE SOĞUTMA GRUBU İLE MALZEMELERİ ALIMI TRAFO VE YÜK AYIRICI ÖLÇÜ HÜCRESİ ALIMI İLE KURULUMLARI ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.5.c-KİRALAMALAR SIRA NO 1 İHALE KAYIT NO İHALE ADI ATM CİHAZ YERİ KİRALAMA (ZİRAAT BANKASI) SÖZLEŞME SÜRESİ YILLIK SÖZLEŞME BEDELİ ,00 TL 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Üniversitemiz İç kontrol Eylem Planında belirtilen standartlar ve eylemler 6 ayda bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına raporlanmıştır. Ayrıca 2012 yılında İç denetim birimi gerekli olan risk değerlendirmeleri yapılmış ve riskli görülen hizmet birimlerimiz iç denetimden geçmiştir. II-AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç- 1: Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak STRATEJİK HEDEFLER Hedef-1 : Standartlara uyumlu mali yönetim sistemi oluşturmak,tüm birimlerin talepleri dikkate alınarak toplu alım ile maliyeti düşürmek. GERÇEKLEŞME DURUMU 2012 yılında belirlenen hedefimize %99 oranında ulaşılmış, 2013 yılında da modern teknolojik imkanlarla hizmetin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

19 TÜM BİRİMLER İÇİN ALINAN 2012 YILI DEMİRBAŞ LİSTESİ NO MALZEME ADI ADEDİ 1 Telsiz Telefon 26 2 Projeksiyon Cihazı 57 3 Yazıcı 53 4 Dizüstü Bilgisayar 5 5 Fotokopi Makinası 11 6 Tarayıcı 2 7 Klima Buzdolabı 19 9 Bilgisayar Kasası Bilgisayar Ekranı Dolap Masa Koltuk Sandalye Sehpa Tablet Bilgisayar 1 17 Cep Telefonu 2 18 Faks Makinası 1 19 Sinema Tipi Kamera 2 20 Otomobil (Renault Fluence) 3 Stratejik Amaç- 2: Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını artırıcı önlemler almak Hedef-2: İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zaman ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf yapmak Hedef- 3: Başkanlığımızda elektrik, su, telefon gibi tüketimlerde tasarrufu sağlamak Hedef-1 : Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması Hedef-2 : Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi Hedef-3 : Personele ek parasal imkanlar sağlanabilirliği konusunda girişimde bulunmak 2012 yılında da mevcut birimlerimizle iş akış politikası geliştirilerek hizmette verimliğin artırılması sağlanmaya çalışılmıştır 2012 yılında merkezi sistemde tüm birimlerin elektrik vb. giderler denetim altına alınmıştır yılında da hizmet içi eğitim olanakların arttırılması sağlanmıştır yılında güncellemeler yapılmış hizmetin sürekliliği sağlanmıştır yılında da ek mesai sistemine devam edilmiştir.

20 B- Temel Politikalar ve Öncelikler - Yürürlükte olan yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek - Kurumumuzun menfaatlerini her daim gözetmek, - Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olarak kamunun ve kurumumuzun menfaatini ön planda tutmak, - Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, - Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, - Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, - Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, - Takım ruhuna sahip olmak. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Söz konusu bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünde bulunmakta ve raporlanmaktadır. B-Performans Bilgileri 2012 mali yılında birimizde hedeflenen mal ve hizmet alımları(personel taşıma hizmeti alımı, yakıt alımı, temizlik hizmeti alımı, tüm birimlerin elektrik, su ve haberleşme giderleri, tedavi ödemeleri, güvenlik hizmeti alımı) herhangi bir aksaklığa meydan vermeden zamanında sağlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımızın görevleri çerçevesindeki hizmetlerini sunumu %99 oranında sağlanmıştır yılında da Başkanlığımızın performansını artırmaya yönelik beklentilerimiz ise; - Başkanlığımızın görevlerinden biride alanında yetkin donanımlı personelin yetiştirilmesidir. Bu kapsamda yetişmiş personelin başka birimlerde görevlendirilmesi halinde, alınan yetişmiş personel yerine yeni personel görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. - Personelin performansını artırma ve mali durumunu kısmen de olsa düzeltmeye yönelik ödenen ek ödeneklerin, bütün yıla yayılarak ödenebilmesini sağlayıcı tedbirler alınmasına ve devamlılığının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. - İhale yolu ile alımı yapılan temizlik elemanlarının, park bahçe ve tüm birimlerin temizliği için temizlik yapmak üzere daha fazla sayıda görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

21 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.5 kodunda detaylı olarak verilmiştir. 2- Performans Sonuçları Tablosu AÇIKLAMA İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Tahakkuk servislerince 2012 yılında kesilen yaklaşık ödeme emri belge sayısı Gerçekleşme Rakamı 530-Adet IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler - Tüm kayıtların elektronik ortamda saklanması - Bağlı Müdürlüklerin bir arada olması - Daimi internet bağlantısının bulunması - Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerinde hiyerarşik yapının bulunması - Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer Üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar - Teknik ve idari konuda yeterli donanıma sahip olmak. B- Zayıflıklar - Personele ödenen ek gelirin ödenmesinin yollarının bulunması, - Elektrik dağıtım şirketinin özel firmalar olması nedeniyle, son ödeme gününü geçen faturalarda gecikme faizine maruz kalınmaması ve kamu zararı oluşmaması için, ödeneklerin zamanında verilmemesi, - Eğitim seminerlerinin yeterli düzeyde olmaması C- Değerlendirme - Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel istihdamı - Personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması

22 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle Kurumumuz ve Başkanlığımızın yapmayı planladığı şu değişiklik önerilerine değinebiliriz. - Başkanlığımız bütçesinin önemli bir kısmını oluşturan hizmet nitelikli bütçe kalemlerinin verilen hizmet alanlarının her geçen gün büyümesi ve Üniversitemizde ilave tesisler açılması münasebetiyle bu kalemlerdeki ödenekler artırılmalı, - Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen stratejik plan ve programlarda sapmalar minimum seviyeye indirilmeli, - Başkanlığımızın, iş süreçlerinde, hizmet alan diğer birimlerle arz ve talep süreçleri web ortamında yapılacak bir erişim programıyla zaman açısından gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler önlenebilir, dolayısıyla bürokrasi azaltılarak etkin bir idari yapı kurulabilir. - Başkanlık çalışanlarının kapasitelerini artırmaya yönelik programlar geliştirilebilir.(hizmet içi eğitim)

23

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 3 II. GENEL BİLGİLER... 4 III. MİSYON VE VİZYON... 4 IV. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2012 YILI BRİFİNGİ ADANA Ağustos- 2012 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 3 A- MİSYON VE VİZYON... 4 Misyon... 4 Vizyon...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2010, Bursa YILI FAALİYET RAPORU 1 Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı