ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU

2 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayışı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; Kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları Çerçevesinde her yıl faaliyet raporlarının düzenleneceği söz konusu Kanununun 41.Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönergesindeki Faaliyet Sonuçlarının Açıklanması Madde 21.(1) de yer alan; Sosyal Tesisler İşletmesinin yıllık faaliyet sonuçları, uygun yöntemlerle kurum personeli ve öğrencilerinin bilgisine şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak uygulanır. hükmü gereği; Engin UÇAR Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

3 1-GENEL BİLGİLER: A- Misyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir şekilde karşılamayı ilke edinmektir. Vizyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin etkinliği ve faaliyetlerine katkı sağlayan bir merkez olmaktır. B-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi aşağıdaki organlardan oluşur: a) Yönetim Kurulu b) Denetim Kurulu c) İşletme Müdürlüğü Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a) Sosyal Tesisler İşletmesinin çalışmalarını düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda Genelge çıkarmak. b) Satış ve hizmet sunumlarında fiyatlandırma ve çeşit-ürün-hizmet standardı belirlemede geçerli olacak esas ve usulleri bir Genelge ile tespit etmek ve yıllık olarak teslim-hizmet bedellerini belirlemek. c) Üniversite tarafından organize edilen etkinliklere ilişkin mal ve hizmet taleplerinde, b bendi uyarınca belirlenen bedeller üzerinden etkinlik yılına ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ deki bedelleri çerçevesinde indirim uygulamak. d) Tesislerin ve personelin iş ve görev tanımlarını ve süreçlerini belirlemek. e) Tüm tesislerde ürün ve hizmetin birim maliyetini belirleyebilme ve faaliyeti kavrayıp denetleyebilmeye imkân verecek belgelemekayıtlama sisteminin kurulmasını temin etmek. f) Sosyal Tesisler İşletmesinin hizmet alanlarıyla ilgili yeni tesislerin açılmasına ve mevcut tesislerin bu İşletmeye katılmasına karar vermek. g) Sosyal Tesisler İşletmesinin organizasyon yapısını, tesislerde çalıştırılacak personel sayısı ile niteliklerini ve ücret politikasını Genelge ile tespit etmek.

4 h) Sosyal Tesisler İşletmesi ve tesislerin işlerinin yürütülmesi ve denetimi ile işletmeyi temsile ve işletme adına imzaya yetkililerin belirlenmesi için gerekli Genelgeleri görüşüp kararlaştırmak. i) İşletme Müdürünce sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir tablosu ve bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak. j) Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak. k) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. Durumları karar altına alarak Rektörlük Makamının onayına sunmak. l) Sosyal Tesisler İşletmesinin faaliyet sonuçlarını altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle Rektörlük Makamına raporlamak. m) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (g)ve (h) bentlerinde yazılı hususlar Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer. İşletme Müdürünün görevleri: (1) Sosyal Tesisler İşletmesinin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri, işletme Genelgeleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak icra etmek. (2) Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere işletmeyi temsil etmek. (3) İşletmenin tüm birimleri arasında eşgüdümü sağlamak. (4) Yönetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlatmak. (5) İşletme Müdürü olarak, Sosyal Tesisler İşletmesinin her türlü iş ve işlemleri hakkında Yönetim ve Denetim Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirmek, bu kurullarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi vermek. (6) Sosyal Tesisler İşletmesinin Harcama Yetkilisi görevini yürütmek. (7) Haftanın ilk mesai günü tesis müdürleri ile toplantı yapmak. (8) Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. C-) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: _Konukevi _Otopark İşletmeciliği _Berber _Fotokopi Hizmetleri(Anatomi Bölümü Fotokopi Merkezi)

5 NOT: 1- Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Rektörlük makamının tarih ve /5983 sayılı oluru ile tarihi itibari ile Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine devredilmiştir. 2- Anaokulu Rektörlük makamının tarih ve /3858 sayılı oluru ile Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilmiştir. 3- Planetaryum Rektörlük makamının tarih ve /6092 sayılı oluru ile tarihi itibari ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine devredilmiştir. 4- Hasta Yakını Evi Rektörlük makamının tarih ve /4174 sayılı oluru ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne devredilmiştir. 5- Kantinler ve Kahvaltı Saati Rektörlük makamının tarih ve /3984 sayılı oluru ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilmiştir. 6- Oto Yıkama ve Yağlama Tesisi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarih ve 2014/ sayılı kararı ile kapanışı yapılmıştır.

6 2- Örgüt Yapısı: Sosyal Tesisler işletmesi; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, İşletme Müdürü (Harcama Yetkilisi), Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Görevlisi, Vezne Görevlisi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, evrak kayıt, sekreter, insan kaynakları, tahakkuk, satın alma, muayene ve kabul komisyonu, Harcama Yetkilisi Mutemedi ve yardımcı hizmetler bölümlerinden oluşur. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Cinsi : -Amfiler -Barkot Okuyucular -Barkovizyon Sistem -Masaüstü Bilgisayar -Fonksiyonel Yazıcılar -Dizüstü Bilgisayar -Dvd Playerlar -Fiş Yazıcı -Güvenlik Kameraları -Kayıt Cihazları -Lazer Yazıcılar -Lcd Ekranlar -Crt Ekranlar -Müzik Çalar Kaydedici ve Donanım -Müzik ve Anons Sistemleri -Nokta vuruşlu Yazıcılar -LCD Televizyonlar -Uydu Cihazları -Yazar Kasalar -Telefon -Monitör Bilgisayar -Adisyon Yazıcısı Adet: 5 Adet 4 Adet 3 Adet 13 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 7 Adet 27 Adet 2 Adet 11 Adet 11 Adet 3 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 30 Adet 12 Adet 12 Adet 61 Adet 4 Adet 1 Adet 4- İnsan Kaynakları: İşletmemizde 2013 yılı sonu itibariyle; 10 Memur, 17 Daimi İşçi, 32 şirket işçisi, 5 4/C li olmak üzere toplam 64 İdari Personel bulunmaktadır. S.NO KONUMU SAYISI S.K. Tabi Olarak Çalışan (Memur) 5 2 Sürekli İşçiler 12 3 Şirket Personeli (Hizmet Alımı) / C li Personel 4 5 Kısmi Zamanlı Öğrenciler 0 Toplam: 38

7 5- Sunulan Hizmetler: KONUKEVİ: Omü Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı Konukevi Sosyal Tesisi Misafirhanesi 16 çift kişilik 6 suit odası ile toplam 22 oda 44 yatak kapasiteli olup, odalarımızda sürekli olarak sıcak su, klima, televizyon, telefon, saç kurutma makinesi, kişisel temizlik ürünleri (şampuan, duş jeli, banyo ve el, ayak havlusu vs.) ile kamu personeline rahat bir konaklama imkânı sağlamaktadır. Konukevi Sosyal Tesisi şehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzakta eşsiz orman ve deniz manzarası ile evinizi aratmayacak konfor ve huzurla kamu personeline ve halkımıza hizmette fark yaratmaktadır. Gece yarısına kadar açık lobi ve resepsiyonda güler yüzlü personeli ile yüksek standartlarda kaliteli hizmet vermektedir. Restoranımız 250 kişi kapasiteli olup zengin alakart menüsü ile nezih bir ortam ve deniz manzarası eşliğinde sıcak, soğuk, alkolsüz içecekler sunmaktadır. Yaz mevsiminde restoran balkonu 100 kişi kapasiteli olup deniz ve orman manzaralıdır. Balo 2 salonu 500 kişilik olup, toplu yemek, düğün, kokteyl, grup yemekleri ile kamu personeline ve halkımıza hizmet verilmektedir. Bilardo, kâğıt oyunları, tavla, okey vb. oyunlar oynanabilen konukevi lokali, kaliteli hizmet vermektedir. Bilanço esasına göre hesapları tutulmakta olup; Sosyal Tesisler İşletmesi adı altında Samsun Gaziler Vergi Dairesine kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İdareci kadrosu, teknik eleman, mutfak, garson, kat hizmetleri, lokal olmak üzere, müşteri memnuniyetini amaç edinmiş güler yüzlü toplam 38 personel ile 7 gün 24 saat, 3 vardiya ile üniversitemizde hizmet vermektedir.

8 OTOPARKLAR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren otoparklarımız; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Otopark Yönetmeliği ve Üniversitemiz tarih ve 2013/150 sayılı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Ulaşım Güvenliği Yönergesine uygun düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ışığında Üniversitemizde hizmete sunulan Heliport Otopark, Poliklinik Otopark, Acil Yol boyu Otopark ve Saat Kulesi Otopark Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı olarak faaliyete geçmiştir. - Heliport Otopark, hastane bölgesinde olup hastanemize gelen konuklara sağlanan rahat, güvenli ve konforlu bir park alanının yanı sıra, sağlanan hizmet yüksek teknolojiyle desteklenmektedir. - Yol boyu Otopark, hastane bölgesinde olup konuklara günlük tarife üzerinden hizmet vermektedir. - Poliklinik Otopark, poliklinikler bölgesinde olup aracın otoparkta kalış süresine göre otopark ücretini otomatik hesaplama olanağı sunmaktadır. - Saat Kulesi Otoparkı sadece abone sisteminde çalışıp öğrencilerimize hizmet vermektedir. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Ön Mali Kontrol: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemizin 2014 mali yılına ait harcamalarından Sosyal Tesisler İşletmesince Ön mali kontrollerine tabi olan işlemler yerine getirilmiştir. İç Denetim: İç Denetim Planı ve Rektörlük Makamının görüşleri doğrultusunda hazırlanan 2014 yılı İç Denetim Programı uyarınca; Aşağıda belirtilen birimlerde/alanlarda iç denetim faaliyeti yürütülmüştür.

9 0NDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ DENETİM KURULU RAPORU Sosyal Tesisler İşletmesi Denetim Kurulumuz, Sosyal Tesisler İşletmesi Yönergesinin Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 13. Maddesi hükmü gereğince, İşletmenin 6 aylık döneme ait gelir-gider tabloları, faaliyet raporları, muhasebe kayıt ve düzeni, mevzuat ve yönerge hükümlerine göre uygunluğu incelenmiş olup, aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir. A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ GELİR TABLOSU Grup - Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem A. BRÜT SATIŞLAR , ,72 1.Yurt İçi Satışlar , ,72 2.Diğer Gelirler ,00 B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) - 125,00-1.Satıştan İadeler (-) - 125,00 - C. NET SATIŞLAR , ,72 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,72 1.Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,72 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,00 E. FAALİYET GİDERLERİ , ,09 1.Genel Yönetim Giderleri (-) , ,09 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,91 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN ,11 GELİR VE 1.Faiz Gelirleri ,11 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,02 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,02 K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.( , ,05 ) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,97

10 SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO AKTİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. DÖNEN VARLIKLAR ,50 A. HAZIR DEĞERLER ,25 1.Kasa 2.538,30 2.Bankalar ,95 3.Diğer Hazır Değerler ,00 C. TİCARİ ALACAKLAR ,95 1.Alıcılar ,95 E. STOKLAR ,83 1.İlk Madde Ve Malzeme ,83 H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,47 1.Devreden Katma Değer Vergisi ,47 2.İndirilecek Kdv - 3.Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar - 4.İş Avansları 800,00 II. DURAN VARLIKLAR ,66 D. MADDİ DURAN VARLIKLAR ,66 1.Demirbaşlar ,78 2.Birikmiş Amortismanlar (-) ,12 G. GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL - 1.Gelecek Yıllara Ait Giderler - A K T İ F (VARLIKLAR) , , ,16 SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO PASİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,10 B. TİCARİ BORÇLAR ,16 1.Satıcılar ,16 D. ALINAN AVANSLAR 4.875,00 1.Alınan Diğer Avanslar 4.875,00 F. ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5.055, ,98 G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,04 1.Dön.karı Ver.ve Diğ.yük.karş ,05 2.Dön.kar.peş.öd.ver.ve Yük (-) ,09 I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN - 1.Hesaplanan Kdv - III. ÖZKAYNAKLAR ,06 A. ÖDENMIŞ SERMAYE ,48 1.Sermaye ,48 D. GECMİŞ YILLAR KARLARI ,43 1.Geçmiş Yıllar Karları ,43 E. GECMİŞ YILLAR ZARARLARI ,82 1.Geçmiş Yıllar Zararları ,82 F. DONEM NET KARI (ZARARI) ,97 1.Dönem Net Karı ,97 P A S İ F (KAYNAKLAR) , , ,16

11 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1- İşletme yönergesinin yasal dayanağının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191 inci maddesi uyarınca düzenlendiği tespit edilmiştir tarih ve 2009/224 sayılı Kararı gereğince Sosyal Tesislerin amacına uygun olarak işletildiği tespit edilmiştir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 8. Maddesinde yer alan (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l) fıkralarının Sosyal Tesislerin Yönetim Kurulunun Yönetim Kurulu Başkanının nezdinde her ay düzenli olarak toplandığı, Genelgede belirtilen toplantı, görüşme, karar, yürürlülük ve yürütme vs. gibi görevlerini yerine getirdiği tespit edilmiştir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 15. Maddesi gereği işletme müdürünün ve 16. Maddesi gereği Tesis sorumlularının, haftada bir İşletme müdürü başkanlığı nezdinde toplanarak görevlerini yerlerine getirdikleri tarafımızdan tespit edilmiştir. 5- İşletmede, Muhasebe kayıtlarının ve Hizmetlerin yürütülmesinde Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin Tebliğ, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair esas ve Usuller, Maliye Bakanlığı belirlemeleri, İşletme yönergesine uygun hareket edildiği tespit edilmiştir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı başlıklı 18. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler İşletmesi, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine göre muhasebe sistemini kurarak uyguladığı ve tutulması zorunlu defterleri tasdik ettirerek kullandığı tespit edilmiştir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı başlıklı 18. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler İşletmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin muhasebe işlemlerinin raporlandığı, hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabi olduğu ve muhasebe işlemleri için hizmet satın alınarak bu işlemler Mali Müşavir tarafından dışarıdan yürütüldüğü tespit edilmiştir.

12 2-AMAÇ ve HEDEFLER: A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Üniversitemiz mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir şekilde karşılamayı ilke edinmektir. B-Temel Politikalar ve Öncelikler: Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. Çalışanların takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve özendirmenin artırılacağı imkânlar oluşturulmasının yanında; Başarıyı özendirmek ve önemsemek Gelişime açık olmak Kurallara bağlı olmak Topluma ve çevreye duyarlı olmak Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek Etik değerlere bağlı olmak Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak İdealist olmak Saygılı olmak 3-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: A-Mali Bilgiler: - Bir adet Gelir Tablosu, - Bir Adet Bilanço, - Bir Adet Mizan Detay B-Performans Bilgileri: yılında personellerimizin bir kısmı yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili seminer, bilgilendirme ve konferanslara gönderilmiş olup 2015 yılında da aynı uygulama devam edecektir. - İşletmemize yeni katılan birimler nedeni ile yeni iş akış şeması hazırlanarak sitemizde güncellenmiştir. - İşletmemizin internet sayfası anlık güncellenerek yapılan faaliyetlerin duyurulması sağlanmıştır.

13 4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER Kendi bütçesinin olması. Yönetim ve idarenin şeffaf olması. Prosedür işlemlerinin az olması. İşletmemizin web sayfasının aktif halde olması. Personellerin yeni teknolojilere yatkın olması. İşe göre eleman istihdamı. Kaliteli ve özenli malzeme satın alma imkânı olması. B-ZAYIFLIKLAR Her yıl bütçe kanununa konulan geçici hükümler yerine çıkarılacak kanun ile Sosyal tesisler ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esaslarının tespit edilememesi. İşletmemizin EKAP üyeliği bulunmadığından doğrudan temin yoluna gidilmiştir. Tesislerde görev alan personellere mesai ve döner sermaye gibi ek ödeme yapılamaması. C-DEĞERLENDİRME Sosyal Tesisler İşletmesi olarak; öncelik Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin, daha verimli hale dönüştürülebilmesi için, gelecek yıllarda ulaşmak istenen amaçların ve yapılması düşünülen faaliyetlerin bir plan ve Program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalara süratle devam edilecektir.

14 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim../01/2014 Engin UÇAR Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MİİLLİİ EĞİİTİİM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı