DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : İş Bankası Merkez Şube Binası Cumhuriyet Caddesi, No:2 MuratpaĢa-ANTALYA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih ve 2330 sayılı yazı DAYANAK SÖZLEġME : 24 Kasım 2009 tarih ve /030 sayı ile MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : EKSPERTĠZ TARĠHĠ : 22 Aralık 2009 RAPOR TARĠHĠ : 25 Aralık 2009 RAPORUN KONUSU : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen ĠĢ Bankası Antalya Merkez ġube Binası nın değer tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 1

2 Ġçindekiler Sayfa No MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ... 3 TAġINMAZIN TAPU KAYITLARI... 4 TAPU TAKYĠDATI... 4 TAġINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU... 5 BÖLGE ANALĠZĠ... 6 YAPININ ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ... 7 AÇIKLAMALAR... 8 DEĞERLENDĠRME... 9 FĠYATLANDIRMA SONUÇ

3 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ ġġrketġn ÜNVANI : İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ġġrketġn ADRESĠ : İş Kuleleri Kule - 2, Kat: 9 4. Levent / İSTANBUL TELEFON NO : 0(212) SERMAYESĠ : ,-TL KURULUġ TARĠHĠ : 06 Ağustos 1999 HALKA AÇIKLIK ORANI : % 57,77 FAALĠYET KONUSU : Gayrimenkul ve/veya gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş portföy yönetim şirketidir. PORTFÖYÜNDE YER ALAN GAYRĠMENKULLER : İş Kuleleri Kule 2 ve Kule 3 Kule Çarşı Ticari Otopark Kanyon Alışveriş Merkezi Ankara İş Kulesi Real Market Maslak Binası Seven Seas Oteli Mallmarine Alışveriş Merkezi Ankara İş Bankası Merkez Binası Ankara İş Bankası Kızılay Binası Antalya İş Bankası Merkez Binası Levent 4 Adet Parsel Üsküdar Arsası İzmir Arsası Kartal Arsası 3

4 TAġINMAZIN TAPU KAYITLARI SAHĠBĠ ĠLĠ - ĠLÇESĠ MAHALLESĠ : İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Antalya Muratpaşa : Balbey MEVKĠĠ : --- PAFTA NO : 34 ADA NO : 341 PARSEL NO : 77 NĠTELĠĞĠ : Kargir banka hizmet binası (*) ARSA ALANI : 479 m² ARSA PAYI : Tamamı YEVMĠYE NO : CĠLT NO : 9 SAHĠFE NO : 813 TAPU TARĠHĠ : (*) Arsa üzerindeki yapı için cins tashihi yapılmıştır. TAPU TAKYĠDATI Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemede, rapor konusu taşınmaz üzerinde aşağıdaki notun bulunduğu tespit edilmiştir. Beyanlar Bölümü: Eski eser Ģerhi. ( tarih ve 2069 yevmiye no ile) 4

5 TAġINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU Değerlemeye konu taşınmaz, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde, ticari hareketliliğin yoğun olduğu ana kent merkezinde yeralmaktadır. Konu taşınmaz Cumhuriyet Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Atatürk Caddesi ile Ali Çetinkaya Caddeleri nin kesiştiği köşe parselde konumlu olan 2 kapı nolu ĠĢ Bankası Antalya Merkez Hizmet binasıdır. Antalya nın ana arterlerinden olan ve gerek yaya gerekse araç trafiğinin yoğun şekilde yaşandığı Cumhuriyet, Atatürk ve Ali Çetinkaya Caddeleri nin kesiştiği kavşakta konumlu taşınmazın yakın çevresinde işyeri olarak kullanılan, genelde bitişik nizamda inşa edilmiş, 5 7 katlı yapılar ve iş merkezleri bulunmaktadır. Yapıların giriş katlarında genellikle banka şubeleri, kuyumcular mevcuttur. Cumhuriyet Caddesi tek yönde araç trafiğinin ve nostaljik tramvay hattının geçtiği bir caddedir. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde, son dönemde hayata geçirilen düzenleme çalışmaları (yaya yürüyüş yolları, süs havuzları, refüj yeşillendirmesi, eski yapıların yıkım / bakım ve onarımı) ile bölgenin çehresi değişmiştir. Bitişiğinde Alternatif Bank, İNG Bank (İsmetpaşa Caddesi üzerinde), Hamam Bistro ve Old Hamam Bazaar (Cumhuriyet Caddesi üzerinde); karşısında Vakıf İş Hanı, Garanti Bankası, Necati Dölen İş Hanı ve Dönerciler Çarşısı; karşı çaprazında ise PTT Üçkapılar Şubesi yer almaktadır. Konu yapının bulunduğu alan Koruma Bölge Kurulunca belirlenen Balbey Camii, İki Kapılı Han, Tek Kapılı Han, Pazar Hamamı nın koruma alamında kalmaktadır. Taşınmaz Saat Kulesi ne 150 m., Kışlahan Çarşısı na 300 m., Antalya Lisesi ne 350 m., Cumhuriyet Meydanı na yaklaşık 450 m. mesafededir. TaĢınmazın bazı merkezlere olan yaklaģık uzaklıkları: Büyükşehir İş Merkezi...1 km. Yat Limanı...1,5 km. Konyaaltı Beach Park...3 km. Devlet Hastanesi.3,5 km. AKM...4 km. Akdeniz Üniversitesi merkez kampüsü...5 km. Atatürk Havaalanı...15 km. dir. 5

6 BÖLGE ANALĠZĠ Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle eski bir turizm ve mesken bölgesi olan Antalya, son yıldaki ekonomik gelişimi ve önemli boyuttaki turizm yatırımları nedeniyle önemli ölçüde iç göç almaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte kent hızla büyümüş, konut bölgeleri kent merkezinin çevresinde yoğunluk kazanmış, eski kent merkezi ise büyük ölçüde ticaret ve turizm merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan eski doğumhane binası, İsmetpaşa Ortaokulu ve Kız Meslek Lisesi yıkılarak yeni proje çalışmalarına başlanmıştır. Cumhuriyet Meydanı karşısında bulunan valilik binasının da geçtiğimiz yıl yıkılması ile birlikte bölgede modern çevre düzenlemesi yapılmış ve kente yeni bir meydan kazandırılmıştır. Bu meydan alt katında tur otobüslerinin bekleme alanı olan kapalı otoparkı ile turistik çekim merkezi olmuştur. Kentin ekonomik yapısındaki bu değişim ve büyümeye paralel olarak iş merkezi ve çarşı türündeki yapıların sayısı da hızlı bir şekilde artmış ve bu durum, trafik yoğunluğu, otopark ihtiyacı, alt yapı, toplu taşıma gibi problemleri de beraberinde getirmiştir. Son yıllarda açılan ana yolların (arterler) yanı sıra yeni yapılan kavşak düzenlemeleri ve alt ve üst geçitlerin de devreye girmesi ile trafik problemi büyük ölçüde çözümlenmeye çalışılmıştır. Konu binanın güneyinden nostaljik tramvay hattı; doğusundan hafif metro hattı geçmektedir. Çalışmaları yeni tamamlanan ancak işlevsellik kazanmamış olan hafif metro hattı çevresindeki dükkan ve büroların bir çoğunun boşaltıldığı, ya da uzun süredir kiralık olduğu görülmüştür. Konu binanın yakın çevresinde özellikle hafif metro hattının geçtiği İsmet Paşa Caddesi nde geçmiş yıllara göre daha fazla kiralık pazara sunulmuş mülk tespit edilmiştir. Ancak satılık olan bina/dükkan sayısı geçmiş yıllarda da olduğu gibi yok denecek kadar azdır. Dönem dönem ana kent merkezinde yapılan yol çalışması, çevre düzenlemesi vb. nedenler ile kiraya verilen / boşaltılan ticari mülk sayısında artma / azalma görülmektedir. Ancak genellikle ticari mülklerin satılığa çıkarılmadığı gözlemlenmiştir. 6

7 YAPININ ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ ĠNġAAT TARZI ĠNġAAT NĠZAMI KAT ADEDĠ : B.A.K. : Tek taraftan bitişik : 7 (2 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat) TOPLAM ALANI : Brüt m² (*) ELEKTRĠK JENERATÖR UPS SU SU DEPOSU KANALĠZASYON ARITMA SĠSTEMĠ : Şebeke : Mevcut : Mevcut : Şebeke : 6 adet toplam 10 tonluk mevcut : Şebeke : Mevcut ISITMA VE SOĞUTMA SĠSTEMĠ HAVALANDIRMA ASANSÖR GÜVENLĠK YANGIN TESĠSATI TELEFON SANTRALI PARK YERĠ YANGIN MERDĠVENĠ SATIġ KABĠLĠYETĠ : Split ve salon tipi klima : Mevcut : 1 adet Kone marka 13 kişilik asansör mevcut : Hırsız alarm tesisatı ve güvenlik kameraları mevcut : Duman dedektörlü yangın ihbar sistemi ve yangın dolapları mevcut : 66 dahili, 10 harici hatlı telefon santralinin yanı sıra 30 adet direkt (harici) hat ve 2 adet faks hattı mevcut : Yok : Mevcut : Satılabilirlik özelliğine sahiptir. (*) Muratpaşa Belediyesi nde incelenen tarih ve nolu Yapı Kullanma İzin belgesinden alınmıştır tarih ve nolu yapı ruhsatına göre bina m 2 dir. 7

8 AÇIKLAMALAR Rapora konu taşınmaz (İş Bankası Antalya Merkez Şube Binası) 479 m² yüzölçümlü bir parsel üzerinde yer almaktadır. Binanın inşasına, tarih ve nolu yapı ruhsatı ile müsaade edilmiştir. Bu ruhsata göre bina m 2 dir. Yapının belediye projesinde tarih ve 11 nolu tadilat ruhsatından bahsedilmektedir. Ancak dosyasında tarih ve 11 nolu ruhsatın bir nüshasına rastlanmamıştır. Bina; 2 bodrum, zemin ve 4 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. İskanına göre 7 katta toplam brüt m² kullanım alanına sahiptir. (bkz.ekler). Esas yapı ruhsatına ( tarih ve nolu) göre bina brüt m 2 dir. Değerlemede iskan belgesinde belirtilen kullanım alanı dikkate alınmıştır. Bina; - 2. bodrum katta...arģiv, elektrik pano odası, 2 adet malzeme deposu, su depoları, WC ler, arıtma sistemi; - 1. bodrum katta...ana kasa, kiralık kasa, WC, arģiv; - zemin katta...banka Ģubesi, 2 adet WC; - 1. ilâ 3. katlarda.....banka Ģubesinin departmanlarına ait ofis ve açık ofis hacimleri, çay ocağı, 2 adet WC - 4. katta emekli lokali ve restaurantı hacimlerinden oluşmaktadır. Pencere doğramaları alüminyumdan mamul ve reflekte çift camlıdır. İç kapılar ahşap mobilya kapıdır. Çatıda, zemini seramik kaplı, emekli lokali olarak düzenlenen açık teras vardır. 8

9 Ana merdiven evi, binanın arka bölümünde yer almaktadır. Arka bölümde personel girişi vardır. WC ler ve çay ocağı; merdiven evindeki kat hollerinde yer almaktadır. Zemin, 1. ve 2. katlar arasında mermer basamaklı ve paslanmaz çelik korkuluklu, yarım dönel betonarme merdiven ile ikinci bir bağlantı sağlanmıştır. Binada 2007 yılında köklü tadilat yapılmış olup yapı malzemeleri ve asansör yenilenmiştir. Bordum katlarda; zeminler seramik, duvarlar plastik boyalı, tavanlar kısmen spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan kısmen plastik boyalıdır. Diğer katlarda şube hacimleri, ofisler, kat holleri ve koridorlarda, zeminler granit/seramik, duvarlar saten boyalı, tavanlar perfore asma tavandır. Fan-coil sistemi eskidiğinden iptal edilmiş ve binanın iklimlendirilmesi tüm katlarda split ve salon tipi klimalarla sağlanmıştır. Binanın, güneyinden geçen Cumhuriyet Caddesi ne cephesi yaklaşık 17,5 m.; doğusundan geçen İsmet Paşa Caddesi ne cephesi yaklaşık 27 m. dir. DEĞERLENDĠRME Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: Olumlu etkenler: Merkezi konumu, Ulaşım imkânlarının kolaylığı, Tamamlanmış alt yapı, Bölgenin yüksek ticari potansiyeli, Arsa üzerindeki yapı için cins tashihinin yapılmış olması, Köklü bir tadilat görmesi ve yapı malzemelerinin yenilenmiş olması, Çevresinde, benzer niteliklerde az sayıda yapı bulunması, Ana kent merkezinde köşe parselde yer alması Müşteri celbi ve reklâm kabiliyetinin yüksek olması. Olumsuz etken: Otopark alanının olmaması ve bölge genelinde yaşanan otopark sıkıntısı. Son dönemde kiralık pazara çıkarılan ticari mülk sayısındaki artış (hafif metro hattının yan etkisi). 9

10 FĠYATLANDIRMA TaĢınmazın satıģ (pazar) değerinin tespiti, aģağıda belirtilen yöntemlerden kullanımı mümkün olanlar ile saptanmıģ olup değerleme prosesi ayrıntılı olarak verilmiģtir. A. İkame Maliyet Yöntemi B. Emsal Karşılaştırma Yöntemi C. İndirgenmiş Nakit Akımlar Yöntemi A. İkame Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde taşınmazın arsa ve inşai değeri olmak üzere iki bileşen esas tutulmak suretiyle değerler ayrı ayrı tespit edilmekte ve taşınmazların değeri bu bileşenlerin toplamı olarak takdir edilmektedir. (Bu değerler arsa ve inşai yatırımların ayrı ayrı satışına esas olmayıp toplam değere ulaşmak için belirlenen fiktif büyüklüklerdir.) Ancak taşınmazın yer aldığı bölgenin yapılaşmasının tamamlanmış olması nedeniyle satılık arsa bulunamamıştır. Dolayısıyla Maliyet YaklaĢımı yönteminin sağlıklı Ģekilde uygulanması mümkün olmamıģtır. B. Emsal Karşılaştırma Yöntemi: Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış; bölgede yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış / kiraya verilmiş benzer gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu gayrimenkul için birim fiyat belirlenmiştir. Bulunan emsaller konum, büyüklük, kullanım fonksiyonu, inşaat özellikleri, reklâm kabiliyeti ve ticari potansiyel gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış; çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüş; yanı sıra ofisimizdeki mevcut bilgilerden faydalanılmıştır. Çevrede yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. 10

11 Emsal-1: İsmet Paşa Caddesi nde, taşınmaza 200 m. mesafede, köşe binada. Yeni modern iş merkezinde dükkan. Toplam 580 m 2 olduğu söyleniyor (bodrum:110 m 2 ; giriş:245 m 2 ; asma:225 m 2 ). Satış değeri için ,-USD isteniyor. Kirası için ,-TL/yıllık talep ediliyor. Binada oturum yeni başlamış durumda. Binada hali hazırda Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü ile Amerikan Kültür Derneği bulunmaktadır. (Müteahhit: ) Emsal-2: İsmet Paşa Caddesi nde, taşınmaza 200 m. mesafede, köşe bina. Her bir katının 185 m 2 olduğu söylenen, 5 katlı bakımsız boş bina. Her kat için 1.500,-TL/ay kira isteniyor. Reklam kabiliyeti daha kısıtlı. (Sahibi: ) Emsal-3: İsmet Paşa Caddesi nde, taşınmaza 150 m. mesafede, köşe binada 4 katlı dükkan. 500 m 2 olduğu söyleniyor. Reklam kabiliyeti iyi olup Kurumsal firmalara uygundur ,-TL/Ay kira isteniyor. (Sahibi: ) Emsal-4: İsmet Paşa Caddesi ne 10 m., taşınmaza 100 m. mesafede. Çarşı içindeki binada. Caddeden görülebiliyor. 2 katlı binanın çatı dubleksinde yer alan büro. 155 m 2 olduğu söyleniyor. Acil satış değeri için ,-TL isteniyor. (Sahibi: ) Emsal-5: İsmet Paşa Caddesi nde, taşınmaza 30 m. mesafedeki iş merkezinde, 3. Katta, masraflı büro. 70 m 2 olduğu söyleniyor ,-TL isteniyor. Pazarlık payı var. (Sahibi: ) Bu araştırmalarından hareketle rapora konu taşınmazın konumu, büyüklüğü, kullanım fonksiyonu, mimari özellikleri, inşaî kalitesi, yapı malzemelerinin yenilenmiş olması ve halihazır durumu dikkate alınarak arsa dahil ortalama (*) m² birim değeri için 3.750,-TL hesap ve takdir edilmiştir. Buna göre taģınmazın arsa dahil toplam değeri: m² x TL/m² ,-TL olarak belirlenmiştir. (*) Bu ortalama birim değerin tesbitinde, katlar arasındaki şerefiye farkları dikkate alınarak ayrı ayrı değerler saptanmış ve bu değerlerin toplamlarından oluşan tutar toplam alana oranlanmıştır. 11

12 C. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: Bu yöntem, taşınmaz değerinin gayrimenkulün gelecek yıllarda üreteceği serbest (vergi sonrası) nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşit olacağı esasına dayalı olup genellikle uzun dönemli projeksiyonları kapsamaktadır. Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları, ekonominin, sektörün ve taşınmazın taşıdığı risk seviyesine uygun bir ıskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve gayrimenkulün bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Bu değer taşınmazın, mevcut piyasa koşullarından bağımsız olarak finansal yöntemlerle hesaplanan (olması gereken) değeridir. Varsayımlar: Makroekonomik Büyüklükler: Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE), A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI), Dönemsel Devalüasyon Oranı, Dönem Sonu Kuru ve Ortalama Kur varsayımları 13. sayfadaki tablonun üst kısmında sunulmuştur. Reel İskonto Oranı: Reel iskonto oranı % 8 olarak belirlenmiştir. Kira Gelirleri: Binanın 2010 yılı aylık kira değerinin, ,-TL mertebesinde olacağı kabul edilmiş ve hesaplamalarda bu değerin ortalama kur üzerinden karşılığı ( ,-USD) alınmıştır. Kira gelirinin her yıl ABD enflasyonu oranında artacağı varsayılmıştır. Nakit Ödenen Vergiler: Bilindiği üzere gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ürettikleri projelerden elde edilen gelirleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle etkin vergi oranı 0 (sıfır) kabul edilmiştir. Özet olarak: Yukarıdaki varsayımlar altında, bugünden sonraki nakit giriş çıkışları ile sayfa 13 de yer alan indirgenmiş nakit akımları tablosundan da görüleceği üzere binanın bugünkü finansal değeri yaklaşık ,-TL olarak bulunmuştur. Görüleceği üzere her iki yöntemle bulunan değerler birbirine çok yakındır. Ancak gayrimenkul rayiçleri her dönemde kendi içinde daha tutarlı bir denge taģıdığı için nihai değer olarak birinci yöntemle bulunan değerin alınması uygun görülmüģ ve taģınmazın değeri ,-TL olarak belirlenmiģtir. 12

13 ANTALYA MERKEZ ŞUBE BİNASI (TL) Kiralanabilir Alan (m 2 ) Aylık Kira Değeri (USD) /12/2009 USD/TL 1,514 12/ /2009 TÜFE 5% Reel İskonto Oranı 9% Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Dönemsel Devalüasyon Oranı 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Dönem Sonu Kuru 1,514 1,561 1,607 1,655 1,703 1,753 1,805 1,858 1,918 1,975 2,033 2,093 Ortalama Kur 1,514 1,538 1,584 1,631 1,679 1,728 1,779 1,832 1,888 1,946 2,004 2,063 Reel İskonto Oranı 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Nominal İskonto Oranı 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 14% 1 / İskonto Faktörü 1,00 1,15 1,32 1,51 1,73 1,97 2,26 2,59 2,96 3,40 3,89 4,45 Etkin Vergi Oranı 0% Kira gelirleri (TL) Serbest Nakit Akımı Uç Değer Serbest Nakit Akımının Bugünkü Değeri Uç Değerin Bugünkü Değeri /12/2009 İtibarı İle Toplam Değer /12/2009 İtibarı İle Toplam Değer (USD)

14 SONUÇ Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen ĠĢ Bankası Antalya Merkez ġube Binası nın yerinde yapılan incelemesi sonucunda konumuna, büyüklüğüne, kullanım fonksiyonuna, inşaî kalitesine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa dahil değeri için, edilmiştir. dayalıdır ,-TL (Onikimilyonbeşyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) kıymet takdir ( ,-TL 1,514 TL/USD (*) ,-USD) ( ,-TL 2,179 TL/Euro (*) ,-Euro) (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-USD = 1,514 TL; 1,-Euro = 2,179 TL'dir. Döviz bazındaki değerler yalnızca bilgi içindir. Taşınmazın sigortaya esas değeri ~ ,-TL dir. Taşınmazın KDV dahil değeri ~ ,-TL dir. Bu takdirimiz, taşınmazla ilgili ikame edilmiş bir dava bulunmadığı kabulüne İşbu rapor, ĠĢ GYO A.ġ. nin talebi üzerine ve üç orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bilgilerinize sunulur. 25 Aralık 2009 (Ekspertiz tarihi: 22 Aralık 2009) Saygılarımızla, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Eki: Tacettin KIZILTEPE Değerleme Uzmanı Konum krokisi ve uydu görüntüleri (Lisans No: ) Fotoğraflar Tapu sureti Yapı Kullanma İzin Belgesi Yapı ruhsatı İmar Plan örneği Görünüş, vaziyet ve kat planı Değerleme uzmanlarını tanıtıcı bilgiler Değerleme uzmanlığı lisans belgeleri Değerleme sözleşmesi sureti Kıvanç KILVAN Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: ) Değerlemeye Yardım Edenler: Özge KAPLAN DEMİRTAŞ Değerleme Elemanı / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 14

15 15

16 Uydu görüntüleri 16

17 Taşınmazın görünüşü 17

18 Taşınmazın görünüşü 18

19 Taşınmazın görünüşü Terastan manzara 19

20 Terastan manzara Teras 20

21 Emekli lokali 21

22 WC Kat holü 3.kat 22

23 3.kat 2.kat 23

24 2.kat 1.kat 24

25 1.kat Zemin kat 25

26 Zemin kat 26

27 1.Bodrum kat 27

28 2.Bodrum kat 28

29 29

30 Plan örneği 30

31 Yapı kullanma izin belgesi 31

32 Esas Yapı ruhsatı 32

33 Çap krokisi 33

34 kesit Vaziyet planı 34

35 Kat planı (eski mimari proporsiyonda) 35

36 Plan örneği 36

37 Görünüş 37

38 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : M. Kıvanç KILVAN Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, Medeni Hali : Evli SPK Lisans Belgesi tarih ve No : 14 Nisan 2003 / Mesleği : İnşaat Mühendisi Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : İstanbul Teknik Üniversitesi / 1995 İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Programı / 1996 İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programı / 1997 Mesleki Tecrübe Ordu Donatım Okulu Balıkesir : Ağustos 1997 Kasım 1998 Yedek Subay Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.; : Nisan Ocak 2005 Değerleme Uzmanı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; : Ocak Şirket Kurucu Ortağı / Sorumlu Değerleme Uzmanı 38

39 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Tacettin KIZILTEPE Doğum Yeri ve Tarihi : Zonguldak, Medeni Hali : Bekar Mesleği : Harita Teknikeri, İşletmeci Lisans No : Yabancı Dilleri : İngilizce (orta düzeyde) Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : Yıldız Teknik Üniversitesi MYO / 1994 Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi / 2003 Mesleki Tecrübe Ağustos 1994 Ocak 1995 Adım Mühendislik A.Ş. İstanbul Harita Teknikeri Ocak Nisan 1997 KBHN Kent Bilgi Sistemleri A.Ş.- İstanbul Harita Teknikeri Nisan Eylül 1998 Bimpaş Mühendislik A.Ş.- İstanbul Harita Teknikeri Eylül Mayıs 2005 Star Harita Ltd. Şti.- İstanbul Harita Teknikeri Haziran Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Uzmanı 39

40 40

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 46-47 Sirkeci Eminönü / İSTANBUL ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, Binnaz Sokak, No:2 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 212 İstanbul Alışveriş Merkezi Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükkarıştıran - Lüleburgaz / KIRKLARELİ (8 Adet Parsel ve Tesis) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2015 / 209 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu)

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ,KILIÇALİ MAHALLESİ 57 ADA,14 PARSELDE YER ALMAKTA OLAN 10 KATLI BETONARME KARKAS BİNA VASIFLI TAŞINMAZIN DEGERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy /

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANTALYA MuratpaĢa Ġlçesi, Balbey Mahallesi, 341 Ada, 77 parselde kayıtlı ĠġBANKASI ANTALYA MERKEZ HĠZMET BĠNASI Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ALTINDAĞ ANKARA MERKEZ HİZMET BİNASI Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA 31 ARALIK 2010 Rapor No: 2010/TGYO/06 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 07.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 25 Kasım 2010 tarih ve 5573 kayıt no lu Değerleme Süresi 23 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Hisseli

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.08.2012 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 15.08.2012 (*) Değerlenen

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5441 ADA 12 PARSEL ÜZERİNDEKİ 1, 2, 3 VE 4 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN OLUŞAN BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ATA-1410002

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç) Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapor Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı