2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla... 4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 5 Finansal Durum... 8 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.. 1 EKLER : 213 Yılı Gelir Tablosu Yılı Aktif ( Varlıklar) Toplamı Yılı Pasif (Kaynaklar) Toplamı Yılı Sarfiyatlar Yılları Arası İl Bazında Abone Sayı Grafikleri Yılı Abone Sayılarının İllere göre Dağılımı Yılları arası Tahakkuk Tahsilat Grafikleri Personel Öğrenim, Yaş ve Cinsiyet Dağılım Grafikleri Yılı Verilen Eğitimler Tablosu

3 Genel Bilgiler Hesap Dönemi : 1/1/213-31/12/213 Ticaret Ünvanı : Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. Ticaret Sicil No : 1832 Merkez Adresi : İpekyolu Üzeri 653 VAN Temsilcilik Adresi : Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. İlkbahar Mah. 68. Sok. No:4 Çankaya / ANKARA İnternet Sitesi Adresi : Sermayesi : , TL Toplam Hisse Adedi : Ortaklık Yapısı : Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. % 1 Yönetim Organı : Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler: Kaan TÜRKER - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf HİLAL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Direktör Serhat İNANÇ - Yönetim Kurulu Üye Kemal USLU - Yönetim Kurulu Üye Emrullah OKUDUCU - Şirket Müdürü Personel Sayısı : 73 Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Şirket Ana Sözleşmesine göre sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne ait bağlı ortaklık konumunda bir devlet kuruluşu iken %1 oranındaki hissesinin tamamı tarihinde yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir tarihinde de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. arasında imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin %1 oranındaki hissesinin tamamı Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kurulan Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. ne satılarak devredilmiştir. 2

4 Genel Bilgiler Organizasyon Yapısı: 3

5 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 213 hesap dönemlerine ilişkin üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin detayları aşağıdaki gibidir. SAĞLANAN MALİ HAKLAR 213 Ücret ve benzeri menfaatler 12.73, TL İkramiye TL Huzur Hakkı TL TOPLAM 12.73, TL 4

6 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Abone-Net Programından MBS Sistemine Geçiş Projesi: TEDAŞ tarafından yaptırılmış olan ve abone yönetimi için kullanılan Abone- Net programından çıkılarak yerine Alternatif Yazılım firması tarafından işletilen Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) programına geçilmiştir. Bu program sayesinde aşağıda belirtilen kazanımlar sağlanmıştır. a) Sistem çok düşük iletişim hızlarında bile hızlı çalışmaktadır. b) Sistem hızı arttığı için personel verimliliği en üst seviyeye çıkmıştır. c) Vezne personeli anlık olarak takip edilebildiğinden personelin sıkışık noktalara yönlendirilmesi mümkün olmakta ve veznelerde oluşan yoğunluk engellenmektedir. d) Sistemden alınması gereken raporlar çok daha hızlı ve güvenilir şekilde alınabilmekte, bu durum sahanın daha iyi takip edilerek daha hızlı karar alınmasına yardımcı olmaktadır. Alacakların Takibi: İcraya sevk edilmiş veya sevk edilecek müşterilerin takibinin daha doğru ve sağlıklı yapılması için gerekli olan bir icra takip programı satın alınmış ve MBS sistemi ile entegre olarak çalışması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimize ilişkin açıklamalar: Şirketimizin hesap dönemi içerisinde kamu dönemindeki faaliyetler Sayıştay tarafından denetlenmektedir. Bu denetim 214 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Özelleştirme tarihi olan tarihinden sonraki denetleme faaliyeti için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşılmış olup, denetim 214 yılı Nisan sonuna kadar tamamlanacaktır. Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki önemli bir dava bulunmamaktadır. 5

7 Belirlenen Hedeflerin Değerlendirilmesi: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş tarihli bilançosuyla Türkerler Holding bünyesindeki Vangölü Enerji Yatırım A.Ş ye devredilmiştir. Devir işlemiyle beraber yapılan planlamada EPDK tarafından ikinci tarife dönemi için verilen tahsilat, ticari kalite hedefleri şirketimiz hedefleri olarak benimsenmiştir. Buna göre 213 ve 214 finansal tahsilat oranları % 1 olarak hedeflenmiştir. 213 yılı tamamında finansal tahsilat oranı % 14,15 olarak gerçekleşmiş ve şirket hedefi olan % 1 ün üzerinde bir performans yakalanmıştır. 213 yılı gerçekleşen tahsilat oranı da devir öncesi ve devir sonrası olarak incelendiğinde devir öncesinde % 92,37 olduğu, devir sonrasında ise % 114,92 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Devir sonrası tahsilat performansı devir öncesine göre % 22,55 puanlık bir iyileşme sağlanmıştır. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler: Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat: 1.3 de Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. 68. Sok. No:4 Çankaya / ANKARA adresinde, Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Alınan Kararlar: 1) Toplantı Başkanlığı na Sayın Pelin TÜRKER ÖZDEMİR in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Tek pay sahibi söz konusu olduğundan tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesine gerek bulunmadığına ve söz konusu görevlerin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi. 2) Toplantı Başkanı, tutanağın tek pay sahibi adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının kabulü ile 213 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) 4) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kaan TÜRKER, Yusuf HİLAL, Serhat İNANÇ, ve Kemal USLU nun 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 6

8 5) Gündemin 5. maddesinde belirtilen Şirketin sermayesinin arttırılması uygun bulunmadığından görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 6) Şirket esas sözleşmesinin 612 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun hale getirilmesi için 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36 ve 39 inci maddelerinin değiştirilmesi ile 37, 38, 4 ıncı maddeleri ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulunun hazırlamış olduğu değişiklik tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36 ve 39 inci maddelerinin değiştirilmesi ile 37, 38, 4 ıncı maddeleri ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına ve yeni metinlerin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 7) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu nca hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin aynen onaylanarak yürürlüğe konulmasına, oy birliği ile karar verildi. 8) Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza yetki gruplarının Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 7

9 Finansal Durum 212 yılı finansal verileri hukuki ayrıştırma öncesindeki Dağıtım ve Perakende Faaliyetlerini birlikte içerdiğinden 213 yılı hukuki ayrıştırma sonrası VEPSAŞ finansal verileri ile karşılaştırılması uygun bulunmamaktadır. Finansal işleyiş: 1. Özelleştirme sonrası tahsilata aracılık eden hesaplar finansal kuruluşların kurumsal şubelerine devredilmiştir. 2. Bankalarla imzalanmış olan tahsilat protokollerine uygun hareket edilmesi için gerekli önlemlerin alınmıştır. 3. Banka hesaplarının optimizasyonun sağlanmıştır. 4. Temerküz hesaplarda bulunan fonlar finansal getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. 5. Mali disiplinin sağlanması amacıyla finansal muhasebe kayıtlarının doğruluğu mutabakatlarla desteklenmiştir. FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ: FİNANSAL PERFORMANS SONUÇLARI 213 Toplam Varlıklar : ,52 TL Toplam Özkaynaklar : ,31 TL Toplam Yükümlülükler : ,21 TL Satış Gelirleri : ,34 TL Brüt Kar/Zararı : ,98 TL Faliyet Kar/Zararı : ,75 TL FAVÖK : ,14 TL Net Dönem Kar/Zararı : ,14 TL Her ne kadar 213 yılı faaliyetinde zarar söz konusu ise de Şirketin Sermaye yapısı güçlü olduğundan sermayesinin karşılıksız kalma veya borca batıklık durumu söz konusu değildir. 8

10 Finansal Durum ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş olarak genel anlamda finansal yapının daha iyiye götürülmesiyle alakalı aşağıda belirtilen önlemlerin sırasıyla devreye alınmasına karar verilmiştir. 1. Performans yönetimi uygulamasının devreye alınması, 2. Tahsilatın hızlandırılması için vadesi belli bir süre geçen müşterilerin icra takiplerinin geciktirilmeden yapılmasının sağlanması, 3. Şirket giderlerinde gerekli tasarruf önlemlerinin alınmasının sağlanması, 4. Yapılacak yatırımlarla ilgili karar alınırken geri dönüşü hızlı olan yatırımlara öncelik verilmesinin sağlanması, 9

11 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altına tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile birim yöneticileri ve danışmanlarının koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu risklerin tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesi için zaman zaman şirket üst yönetimi, birim yöneticileri ve yeminli mali müşavir danışmanımızın katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta ve riskler sürekli izlenmektedir. Şirketimizin karşılaşacağı riskler ve bu risklerin etkileri aşağıda belirtilmiştir. Bu riskler; 1- Ekonomik riskler, 2- Güvenlik riski, 3- Kurumsal risk, 4- Alacak Riski, olarak değerlendirilmektedir. EKONOMİK RİSK: Elektrik sektörünün kurallarını belirleyen ve uygulayan EPDK, şirketimizin gelirleri üzerinde ki etkileri, tahsilat gelirlerinin şirketimizin maliyetlerini karşılamaması gibi gelir kaybına yol açan riskler şirketimizin karşı karşıya olduğu ekonomik risklerdir. Yönetim organı olarak yukarıda belirtilen ekonomik risklerin etkilerini en aza indirmek amacıyla aşağıda ki önlemler alınmış ve uygulamaya konulmuştur: EPDK ile gerekli müzakerelerin düzenli olarak yapılması, yasal düzenlemelerin EPDK tarafından resmileştirilmeden önce taslak üzerinde görüş ve önerilerimizi sunarak risklerimizin azaltılması amaçlanmaktadır, Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla müşteri portföyüne göre yük profillerinin ayrıntılı analiz edilerek doğru talep tahmini yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve dengesizlik maliyetlerinin en düşük seviyede gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınmıştır. Serbest tüketici limitlerinin düşmesinden dolayı Şirketimizden enerji alan tüketicilerin diğer tedarikçilere gitmemesi amacıyla daha rekabetçi politikalar belirlenerek 214 yılında uygulamaya karar verilmiştir. 1

12 GÜVENLİK RİSKİ: Güvenlik riski, Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde yer alan tahsilat ofislerimizin hırsızlık ve saldırılara karşı güvenlik problemlerini kapsamaktadır. Bundan dolayı Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizin daha güvenli olduğu düşünülen alanlara taşınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 213 yılında 9 ayrı noktada yeni Müşteri Hizmetleri Merkezleri oluşturulmuştur. Ayrıca Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin güvenliğinin sağlanması ile alakalı bir güvenlik firması ile anlaşılmıştır. Yine ek olarak Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize kamera sistemleri kurulmuştur. KURUMSAL RİSK: Şirketimizin karşı karşıya kaldığı diğer riskler karşısında alınan önlemlerin başarıya ulaşma düzeyi, kurumsal riskimizi belirlemektedir. Önlemlerin uygulamaya konulması ve sonucunda risklerin bertaraf edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ile şirketimizin karşılaşacağı kurumsal risk en aza indirilecektir. ZARAR/HASAR RİSKİ: Dağıtım sistemimizde meydana gelebilecek arızaların hizmet bölgemizde ki ekonomik ve sosyal yaşama olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla aralıksız bakım ve onarım faaliyetlerine devam edilmektedir. ALACAK RİSKİ Şirketimizin müşterilerinin elektrik kullanımından kaynaklanan elektrik faturası bedellerinin ödenmemesinden dolayı alacak riski mevcuttur. Şirketimiz söz konusu alacakların süresi içerisinde hukuk müşavirliğine sevki ve Hukuk Müşavirliği tarafından en kısa zamanda alacağın yasal yollarla başvurulması ve takibi için şirket içerisinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, alacakların online takibi ve kontrolü için programlar satın alınmıştır. 11

13 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 213 A - BRÜT SATIŞLAR ,34 1) Yurt İçi Satışlar ,34 2) Yurt Dışı Satışlar, 3) Diğer Gelirler, B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,48 1) Satıştan İadeler (-), 2) Satıştan İskontolar (-), 3) Diğer İndirimler (-) ,48 C - NET SATIŞLAR ,86 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,84 1) Satılan Mamüller Maliyeti (-), 2) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,84 3) Satılan Hizmet Maliyeti (-), 4) Diğer Satışların Maliyeti (-), BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,98 E - FALİYET GİDERLERİ (-) ,77 1) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-), 2) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ,43 3) Genel Yönetim Giderleri (-) 2.882,34 FALİYET KARI VE ZARARI ,75 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,1 1) İştiraklerden Temettü Gelirleri, 2) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri, 3) Faiz Gelirleri ,2 4) Komisyon Gelirleri, 5) Konusu Kalmayan Karşılıklar ,12 6) Menkul Kıymet Satış Karları, 7) Kambiyo Karları, 8) Reeskont Faiz Gelirleri, 9) Enflasyon Düzeltmesi Karları, 1) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,69 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ,66 1) Komisyon Giderleri (-), 2) Karşılık Giderleri (-) ,3 3) Kambiyo Zararları (-), 4) Menkul Kıymet Satış Zararı (-), 5) Reeskont Faiz Giderleri (-), 6) Enflasyon Cari Yıl Zararı (-), 7) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ,63 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,75 1) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) ,75 2) Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-), OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,15 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ,93 1) Önceki Dönem Gelir ve Karlar ,31 2) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,62 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,92 1) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-), 2) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-), 3) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,92 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,14 K- DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YÜK. KARSILIKLARI (-), DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,14 12

14 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 213 I - DÖNEN VARLIKLAR, A - HAZIR DEĞERLER ,15 1) Kasa, 2) Alınan Çekler, 3) Bankalar ,49 4) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-), 5) Diğer Hazır Değerler ,66 B - MENKUL KIYMETLER, 1) Hisse Senetleri, 2) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları, 3) Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları, 4) Diğer Menkul Değerler, 5) Menkul Kıymetler Değer Düş.Karşılığı (-), C - TİCARİ ALACAKLAR ,1 1) Alıcılar ,45 2) Alacak Senetleri, 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-), 4) Verilen Dpozito ve Teminatlar ,6 5) Diğer Ticari Alacaklar ,59 6) Şüpheli Ticari Alacaklar ,64 7) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) ,64 D - DİĞER ALACAKLAR, 1) Ortaklardan Alacaklar, 2) İştiraklerden Alacaklar, 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, 4) Personelden Alacaklar, 5) Diğer Çeşitli Alacaklar, 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-), 7) Şüpheli Diğer Alacaklar, 8) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-), E - STOKLAR ,49 1) İlk Madde ve Malzeme, 2) Yarı Mamüller, 3) Mamüller, 4) Ticari Mallar, 5) Diğer Stoklar, 6) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 7) Verilen Sipariş Avansları ,49 F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ, 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, 2) Taşeronlara Verilen Avanslar, G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ,32 1) Gelecek Aylara Ait Giderler, 2) Gelir Tahakkukları ,32 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,47 1) Devreden KDV ,5 2) İndirilecek KDV, 3) Diğer KDV, 4) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,33 5) İş Avansları ,9 6) Personel Avansları, 7) Sayım ve Tesellüm Noksanları, 8) Diğer Çeşitli Dönem Varlıklar, 9) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-), DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,53 13

15 II - DURAN VARLIKLAR, A - TİCARİ ALACAKLAR ,69 1) Alıcılar, 2) Alacak Senetleri, 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-), 4) Verilen Depozito ve Teminatlar ,69 5) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-), B - DİĞER ALACAKLAR, 1) Ortaklardan Alacaklar, 2) İştiraklerden Alacaklar, 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, 4) Personelden Alacaklar, 5) Diğer Çeşitli Alacaklar, 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-), 7) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-), C - MALİ DURAN VARLIKLAR, 1) Bağlı Menkul Kıymetler, 2) Bağlı Men.Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 3) İştirakler, 4) İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-), 5) İştiraklere Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 6) Bağlı Ortaklıklar, 7) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-), 8) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 9) Diğer Mali Duran Varlıklar, 1) Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), D - MADDİ DURAN VARLIKLAR, 1) Arazi ve Arsalar, 2) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 3) Binalar, 4) Tesis, Makine ve Cihazlar, 5) Taşıtlar, 6) Demirbaşlar, 7) Diğer Maddi Duran Varlıklar, 8) Birikmiş Amortismanlar (-), 9) Yapılmakta Olan Yatırımlar, 1) Verilen Avanslar, E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,3 1) Haklar, 2) Şerefiye, 3) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, 4) Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 5) Özel Maliyetler ,3 6) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 7) Birikmiş Amortismanlar (-) , 14

16 8) Verilen Avanslar, F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR, 1) Arama Giderleri, 2) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri, 3) Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, 4) Birikmiş Tükenme Payları (-), 5) Verilen Avanslar, G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI, 1) Gelecek Yıllara Ait Giderler, 2) Gelir Tahakkukları, H - DİĞER DURAN VARLIKLAR, 1) Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV, 2) Diğer KDV, 3) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar, 4) Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar, 5) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar, 6) Diğer Çeşitli Duran Varlıklar, 7) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 8) Birikmiş Amortismanlar (-), DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,99 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,52 15

17 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 213 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR, 1) Banka Kredileri 2) Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borç 3) Ertelenmiş Fin. Kiralama İşl. Doğan Borç Maliyetleri(-) 4) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Faizleri 5) Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 6) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 8) Menkul Kıymetleri İhraç Farkı (-) 9) Diğer Mali Borçlar B- TİCARİ BORÇLAR ,18 1) Satıcılar ,18 2) Borç Senetleri 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 4) Alınan Depozito ve Teminatlar 5) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR ,6 1) Ortaklara Borçlar, 2) İştiraklere Borçlar 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4) Personele Borçlar ,7 5) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6) Diğer Çeşitli Borçlar ,36 D- ALINAN AVANSLAR, 1) Alınan Sipariş Avansları 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ, 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,2 1) Ödenecek Vergi ve Fonlar ,65 2) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,24 3) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük. 4) Diğer Yükümlülükler ,31 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, 1) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları 2) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) 3) Kıdem Tazminatı Karşılığı 4) Maliyet Gider Karşılığı 5) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ,2 1) Gelecek Aylara Ait Giderler ,59 2) Gider Tahakkukları ,61 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1) Hesaplanan KDV 2) Diğer KDV 3) Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 5) Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,64 16

18 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR, 1) Banka Kredileri 2) Çıkarılmış Tahviller 3) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4) Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 5) Diğer Mali Borçlar B- TİCARİ BORÇLAR ,57 1) Satıcılar 2) Borç Senetleri 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 4) Alınan Depozito ve Teminatlar ,57 5) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR, 1) Ortaklara Borçlar 2) İştiraklaere Borçlar 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 5) Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 6) Diğer Çeşitli Borçlar D- ALINAN AVANSLAR, 1) Alınan Sipariş Avansları 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, 1) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI, 1) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2) Gider Tahakkukları G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, 1) Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 2) Tesise Katılma Payları 3) Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,57 III-ÖZKAYNAKLAR A- ÖDENMİŞ SERMAYE , 1) Sermaye , 2) Ödenmemiş Sermaye (-) 3) Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları 4) Sermaye Enflasyon Olumsuz Farkları (-) B- SERMAYE YEDEKLERİ ,26 1) Hisse Senedi İhraç Primleri 2) Hisse Senedi İptak Karları 3) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 4) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5) Maliyet Bedeli Artış Fonu 6) Diğer Sermaye Yedekleri ,26 7) Kayda Alınan Emtia Karşılığı 17

19 8) Kayda Alınan Demirbaş Teçhizat Karşılığı C- KAR YEDEKLERİ ,79 1) Yasal Yedekler 2) Statü Yedekleri 3) Olağanüstü Yedekler ,79 4) Diğer Kar Yedekleri 5) Özel Fonlar D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ,6 F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,14 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,31 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,52 18

20 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. S A R F İ Y A T L A R GİDER ÇEŞİTLERİ AYLIK -İLK MAD.VE MAL ,46 1-İŞÇİ ÜCR.VE GİD ,6 2-MEMUR ÜC.VE GİD ,14 3-DIŞ SAĞ.FAY.HİZ ,74 4-ÇEŞİTLİ GİDERLER ,65 5-VERGİ RESİM HARÇ ,72 6-AMORTİSMANLAR 1.495, 7- FİNANS GİDERİ ,75 8-SATIN ALIN.ENERJİ ,84 TOPLAM ,36 19

21 İL BAZINDA ABONE SAYILARI VAN İL BAZINDA ABONE SAYILARI BİTLİS İL BAZINDA ABONE SAYILARI MUŞ İL BAZINDA ABONE SAYILARI HAKKARİ VANGÖLÜ ŞİRKET TOPLAMI ABONE SAYISI VE ARTIŞ ORANI ,6,5,4,3,2,1 İL BAZINDA ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI İL BAZINDA ABONE SAYILARI ARTIŞ ORANI 2

22 213 YILI ABONE SAYILARI VAN İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI VAN İLİ PAY (%) 3. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI VAN İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI VAN İLİ (MWh) PAY (%) 7. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI BİTLİS İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI BİTLİS İLİ PAY (%) 1. 12,% ,% 7. 8,% ,% ,% 2. 2,% 1.,% 213 YILI TÜKETİM ORANI BİTLİS İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI BİTLİS İLİ (MWh) PAY (%) 3. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI MUŞ İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI MUŞ İLİ PAY (%) ,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI MUŞ İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI MUŞ İLİ (MWh) PAY (%) ,% 3. 1,% 25. 8,% 2. 6,% ,% 5. 2,%,% YILI ABONE SAYILARI HAKKARİ İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI HAKKARİ İLİ PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI HAKKARİ İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI HAKKARİ İLİ (MWh) PAY (%) ,% 14. 1,% ,% 8. 6,% 6. 4,% ,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI ABONE (ADET) 213 YILI TÜKETİM ORANI ŞİRKET TOPLAMI (MWh) Tüketim MWh YILI ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% YILI TÜKETİM ORANI ŞİRKET TOPLAMI (MWh) PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 21

23 VAN İLİ YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ,55 TL ,2 TL ,75 TL ,73 TL 11,59 98,51 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 212 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 213 BİTLİS İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,5 TL ,74 TL ,56 TL ,8 TL 68,28 19,6 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) MUŞ İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,24 TL ,97 TL ,99 TL ,33 TL 82,59 96,8 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI (%) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI (%) ,82 TL ,37 TL HAKKARİ İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,1 TL ,25 TL 76,28 137,91 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) ŞİRKET TOPLAMI TAHAKKUK TAHSİLAT ,66 TL ,1 TL ,31 TL ,11 TL 9,63 14,15 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 212 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % )

24 VEPSAŞ ÖĞRENİM DURUMU PERSONEL YAŞ DAĞILIMI İLKOKUL İLKÖĞRETİM LİSE 2 YIL YÜKSEK ÖĞRENİM 4 YIL YÜKSEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM 2 ve altı PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI KADIN 25% ERKEK 75% KADIN ERKEK 23

25 VERİLEN EĞİTİMLER (VEPSAŞ) 213 YILI 8 MBS EĞİTİMİ FATİH TALAY 9 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SIRA EĞİTİMCİNİN ADI KATILIMCI EĞİTİTİMİN ADI İL/İLÇE TARİH SAAT NO SOYADI SAYISI HAKKARİ/YÜKSEKOVA 18 1 MBS EĞİTİMİ ALİ GEVANCİ HAKKARİ/ŞEMDİNLİ HAKKARİ/ÇUKURCA HAKKARİ 15 2 MBS EĞİTİMİ VAN / TÜM İLÇELER VAN 27 3 MÜŞTERİ BİLGİ MUŞ MEHMET SUCU SİSTEMİ HAKKARİ 2. 5 BİTLİS 7 VAN/ERCİŞ 8 VAN/BAŞKALE 1 VAN/MURADİYE 1 4 MBS EĞİTİMİ VAN/ÖZALP VAN/GEVAŞ VAN/EDREMİT 1 VAN/ÇATAK 1 VAN/GÜRPINAR 1 5 MBS EĞİTİMİ HAKKARİ MUŞ BİTLİS 4 VAN 7 6 MBS EĞİTİMİ MEHMET SUCU - BİTLİS FATİH AMUK HAKKARİ MUŞ 16 VAN 12 VAN/MURADİYE 3 VAN/GÜRPINAR 2 VAN/ÇATAK 4 7 MBS EĞİTİMİ VAN/BAHÇESARAY VAN/GEVAŞ VAN/EDREMİT 1 VAN/ERCİŞ 3 VAN/BAŞKALE 3 VAN/ÖZALP 1 VAN/ÇALDIRAN 3 VAN 5 BİTLİS HAKKARİ 7 MUŞ 5 VAN/MERKEZ/İLÇELER 3-28 (VEPSAŞ) ŞUBAT 31 24

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2014 FAALİYET RAPORU Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Dağıtım Operasyonları 6 Rakamlarla Dicle EDAŞ 8 İnsan Kaynakları 10 Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar..11 Finans

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:2 34398 MASLAK / İSTANBUL Tel : 0 212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0 212 / 367 68 68 Web : www.groupama.com.tr E-mail : emeklilik@groupama.com.tr

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D IIEMSAN Y. U. EAP«2(D 2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0-2- İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri 10-11 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL 1 Genel Merkezimizin Olduğu Metropol Binası 2 Ödenmiş sermaye

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı