2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla... 4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 5 Finansal Durum... 8 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.. 1 EKLER : 213 Yılı Gelir Tablosu Yılı Aktif ( Varlıklar) Toplamı Yılı Pasif (Kaynaklar) Toplamı Yılı Sarfiyatlar Yılları Arası İl Bazında Abone Sayı Grafikleri Yılı Abone Sayılarının İllere göre Dağılımı Yılları arası Tahakkuk Tahsilat Grafikleri Personel Öğrenim, Yaş ve Cinsiyet Dağılım Grafikleri Yılı Verilen Eğitimler Tablosu

3 Genel Bilgiler Hesap Dönemi : 1/1/213-31/12/213 Ticaret Ünvanı : Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. Ticaret Sicil No : 1832 Merkez Adresi : İpekyolu Üzeri 653 VAN Temsilcilik Adresi : Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. İlkbahar Mah. 68. Sok. No:4 Çankaya / ANKARA İnternet Sitesi Adresi : Sermayesi : , TL Toplam Hisse Adedi : Ortaklık Yapısı : Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. % 1 Yönetim Organı : Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler: Kaan TÜRKER - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf HİLAL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Direktör Serhat İNANÇ - Yönetim Kurulu Üye Kemal USLU - Yönetim Kurulu Üye Emrullah OKUDUCU - Şirket Müdürü Personel Sayısı : 73 Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Şirket Ana Sözleşmesine göre sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne ait bağlı ortaklık konumunda bir devlet kuruluşu iken %1 oranındaki hissesinin tamamı tarihinde yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir tarihinde de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. arasında imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin %1 oranındaki hissesinin tamamı Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kurulan Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. ne satılarak devredilmiştir. 2

4 Genel Bilgiler Organizasyon Yapısı: 3

5 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 213 hesap dönemlerine ilişkin üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin detayları aşağıdaki gibidir. SAĞLANAN MALİ HAKLAR 213 Ücret ve benzeri menfaatler 12.73, TL İkramiye TL Huzur Hakkı TL TOPLAM 12.73, TL 4

6 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Abone-Net Programından MBS Sistemine Geçiş Projesi: TEDAŞ tarafından yaptırılmış olan ve abone yönetimi için kullanılan Abone- Net programından çıkılarak yerine Alternatif Yazılım firması tarafından işletilen Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) programına geçilmiştir. Bu program sayesinde aşağıda belirtilen kazanımlar sağlanmıştır. a) Sistem çok düşük iletişim hızlarında bile hızlı çalışmaktadır. b) Sistem hızı arttığı için personel verimliliği en üst seviyeye çıkmıştır. c) Vezne personeli anlık olarak takip edilebildiğinden personelin sıkışık noktalara yönlendirilmesi mümkün olmakta ve veznelerde oluşan yoğunluk engellenmektedir. d) Sistemden alınması gereken raporlar çok daha hızlı ve güvenilir şekilde alınabilmekte, bu durum sahanın daha iyi takip edilerek daha hızlı karar alınmasına yardımcı olmaktadır. Alacakların Takibi: İcraya sevk edilmiş veya sevk edilecek müşterilerin takibinin daha doğru ve sağlıklı yapılması için gerekli olan bir icra takip programı satın alınmış ve MBS sistemi ile entegre olarak çalışması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimize ilişkin açıklamalar: Şirketimizin hesap dönemi içerisinde kamu dönemindeki faaliyetler Sayıştay tarafından denetlenmektedir. Bu denetim 214 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Özelleştirme tarihi olan tarihinden sonraki denetleme faaliyeti için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşılmış olup, denetim 214 yılı Nisan sonuna kadar tamamlanacaktır. Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki önemli bir dava bulunmamaktadır. 5

7 Belirlenen Hedeflerin Değerlendirilmesi: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş tarihli bilançosuyla Türkerler Holding bünyesindeki Vangölü Enerji Yatırım A.Ş ye devredilmiştir. Devir işlemiyle beraber yapılan planlamada EPDK tarafından ikinci tarife dönemi için verilen tahsilat, ticari kalite hedefleri şirketimiz hedefleri olarak benimsenmiştir. Buna göre 213 ve 214 finansal tahsilat oranları % 1 olarak hedeflenmiştir. 213 yılı tamamında finansal tahsilat oranı % 14,15 olarak gerçekleşmiş ve şirket hedefi olan % 1 ün üzerinde bir performans yakalanmıştır. 213 yılı gerçekleşen tahsilat oranı da devir öncesi ve devir sonrası olarak incelendiğinde devir öncesinde % 92,37 olduğu, devir sonrasında ise % 114,92 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Devir sonrası tahsilat performansı devir öncesine göre % 22,55 puanlık bir iyileşme sağlanmıştır. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler: Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat: 1.3 de Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. 68. Sok. No:4 Çankaya / ANKARA adresinde, Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Alınan Kararlar: 1) Toplantı Başkanlığı na Sayın Pelin TÜRKER ÖZDEMİR in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Tek pay sahibi söz konusu olduğundan tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesine gerek bulunmadığına ve söz konusu görevlerin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi. 2) Toplantı Başkanı, tutanağın tek pay sahibi adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının kabulü ile 213 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) 4) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kaan TÜRKER, Yusuf HİLAL, Serhat İNANÇ, ve Kemal USLU nun 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 6

8 5) Gündemin 5. maddesinde belirtilen Şirketin sermayesinin arttırılması uygun bulunmadığından görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 6) Şirket esas sözleşmesinin 612 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun hale getirilmesi için 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36 ve 39 inci maddelerinin değiştirilmesi ile 37, 38, 4 ıncı maddeleri ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulunun hazırlamış olduğu değişiklik tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36 ve 39 inci maddelerinin değiştirilmesi ile 37, 38, 4 ıncı maddeleri ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına ve yeni metinlerin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 7) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu nca hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin aynen onaylanarak yürürlüğe konulmasına, oy birliği ile karar verildi. 8) Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza yetki gruplarının Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 7

9 Finansal Durum 212 yılı finansal verileri hukuki ayrıştırma öncesindeki Dağıtım ve Perakende Faaliyetlerini birlikte içerdiğinden 213 yılı hukuki ayrıştırma sonrası VEPSAŞ finansal verileri ile karşılaştırılması uygun bulunmamaktadır. Finansal işleyiş: 1. Özelleştirme sonrası tahsilata aracılık eden hesaplar finansal kuruluşların kurumsal şubelerine devredilmiştir. 2. Bankalarla imzalanmış olan tahsilat protokollerine uygun hareket edilmesi için gerekli önlemlerin alınmıştır. 3. Banka hesaplarının optimizasyonun sağlanmıştır. 4. Temerküz hesaplarda bulunan fonlar finansal getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. 5. Mali disiplinin sağlanması amacıyla finansal muhasebe kayıtlarının doğruluğu mutabakatlarla desteklenmiştir. FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ: FİNANSAL PERFORMANS SONUÇLARI 213 Toplam Varlıklar : ,52 TL Toplam Özkaynaklar : ,31 TL Toplam Yükümlülükler : ,21 TL Satış Gelirleri : ,34 TL Brüt Kar/Zararı : ,98 TL Faliyet Kar/Zararı : ,75 TL FAVÖK : ,14 TL Net Dönem Kar/Zararı : ,14 TL Her ne kadar 213 yılı faaliyetinde zarar söz konusu ise de Şirketin Sermaye yapısı güçlü olduğundan sermayesinin karşılıksız kalma veya borca batıklık durumu söz konusu değildir. 8

10 Finansal Durum ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş olarak genel anlamda finansal yapının daha iyiye götürülmesiyle alakalı aşağıda belirtilen önlemlerin sırasıyla devreye alınmasına karar verilmiştir. 1. Performans yönetimi uygulamasının devreye alınması, 2. Tahsilatın hızlandırılması için vadesi belli bir süre geçen müşterilerin icra takiplerinin geciktirilmeden yapılmasının sağlanması, 3. Şirket giderlerinde gerekli tasarruf önlemlerinin alınmasının sağlanması, 4. Yapılacak yatırımlarla ilgili karar alınırken geri dönüşü hızlı olan yatırımlara öncelik verilmesinin sağlanması, 9

11 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altına tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile birim yöneticileri ve danışmanlarının koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu risklerin tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesi için zaman zaman şirket üst yönetimi, birim yöneticileri ve yeminli mali müşavir danışmanımızın katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta ve riskler sürekli izlenmektedir. Şirketimizin karşılaşacağı riskler ve bu risklerin etkileri aşağıda belirtilmiştir. Bu riskler; 1- Ekonomik riskler, 2- Güvenlik riski, 3- Kurumsal risk, 4- Alacak Riski, olarak değerlendirilmektedir. EKONOMİK RİSK: Elektrik sektörünün kurallarını belirleyen ve uygulayan EPDK, şirketimizin gelirleri üzerinde ki etkileri, tahsilat gelirlerinin şirketimizin maliyetlerini karşılamaması gibi gelir kaybına yol açan riskler şirketimizin karşı karşıya olduğu ekonomik risklerdir. Yönetim organı olarak yukarıda belirtilen ekonomik risklerin etkilerini en aza indirmek amacıyla aşağıda ki önlemler alınmış ve uygulamaya konulmuştur: EPDK ile gerekli müzakerelerin düzenli olarak yapılması, yasal düzenlemelerin EPDK tarafından resmileştirilmeden önce taslak üzerinde görüş ve önerilerimizi sunarak risklerimizin azaltılması amaçlanmaktadır, Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla müşteri portföyüne göre yük profillerinin ayrıntılı analiz edilerek doğru talep tahmini yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve dengesizlik maliyetlerinin en düşük seviyede gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınmıştır. Serbest tüketici limitlerinin düşmesinden dolayı Şirketimizden enerji alan tüketicilerin diğer tedarikçilere gitmemesi amacıyla daha rekabetçi politikalar belirlenerek 214 yılında uygulamaya karar verilmiştir. 1

12 GÜVENLİK RİSKİ: Güvenlik riski, Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde yer alan tahsilat ofislerimizin hırsızlık ve saldırılara karşı güvenlik problemlerini kapsamaktadır. Bundan dolayı Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizin daha güvenli olduğu düşünülen alanlara taşınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 213 yılında 9 ayrı noktada yeni Müşteri Hizmetleri Merkezleri oluşturulmuştur. Ayrıca Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin güvenliğinin sağlanması ile alakalı bir güvenlik firması ile anlaşılmıştır. Yine ek olarak Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize kamera sistemleri kurulmuştur. KURUMSAL RİSK: Şirketimizin karşı karşıya kaldığı diğer riskler karşısında alınan önlemlerin başarıya ulaşma düzeyi, kurumsal riskimizi belirlemektedir. Önlemlerin uygulamaya konulması ve sonucunda risklerin bertaraf edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ile şirketimizin karşılaşacağı kurumsal risk en aza indirilecektir. ZARAR/HASAR RİSKİ: Dağıtım sistemimizde meydana gelebilecek arızaların hizmet bölgemizde ki ekonomik ve sosyal yaşama olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla aralıksız bakım ve onarım faaliyetlerine devam edilmektedir. ALACAK RİSKİ Şirketimizin müşterilerinin elektrik kullanımından kaynaklanan elektrik faturası bedellerinin ödenmemesinden dolayı alacak riski mevcuttur. Şirketimiz söz konusu alacakların süresi içerisinde hukuk müşavirliğine sevki ve Hukuk Müşavirliği tarafından en kısa zamanda alacağın yasal yollarla başvurulması ve takibi için şirket içerisinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, alacakların online takibi ve kontrolü için programlar satın alınmıştır. 11

13 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 213 A - BRÜT SATIŞLAR ,34 1) Yurt İçi Satışlar ,34 2) Yurt Dışı Satışlar, 3) Diğer Gelirler, B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,48 1) Satıştan İadeler (-), 2) Satıştan İskontolar (-), 3) Diğer İndirimler (-) ,48 C - NET SATIŞLAR ,86 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,84 1) Satılan Mamüller Maliyeti (-), 2) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,84 3) Satılan Hizmet Maliyeti (-), 4) Diğer Satışların Maliyeti (-), BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,98 E - FALİYET GİDERLERİ (-) ,77 1) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-), 2) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ,43 3) Genel Yönetim Giderleri (-) 2.882,34 FALİYET KARI VE ZARARI ,75 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,1 1) İştiraklerden Temettü Gelirleri, 2) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri, 3) Faiz Gelirleri ,2 4) Komisyon Gelirleri, 5) Konusu Kalmayan Karşılıklar ,12 6) Menkul Kıymet Satış Karları, 7) Kambiyo Karları, 8) Reeskont Faiz Gelirleri, 9) Enflasyon Düzeltmesi Karları, 1) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,69 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ,66 1) Komisyon Giderleri (-), 2) Karşılık Giderleri (-) ,3 3) Kambiyo Zararları (-), 4) Menkul Kıymet Satış Zararı (-), 5) Reeskont Faiz Giderleri (-), 6) Enflasyon Cari Yıl Zararı (-), 7) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ,63 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,75 1) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) ,75 2) Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-), OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,15 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ,93 1) Önceki Dönem Gelir ve Karlar ,31 2) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,62 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,92 1) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-), 2) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-), 3) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,92 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,14 K- DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YÜK. KARSILIKLARI (-), DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,14 12

14 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 213 I - DÖNEN VARLIKLAR, A - HAZIR DEĞERLER ,15 1) Kasa, 2) Alınan Çekler, 3) Bankalar ,49 4) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-), 5) Diğer Hazır Değerler ,66 B - MENKUL KIYMETLER, 1) Hisse Senetleri, 2) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları, 3) Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları, 4) Diğer Menkul Değerler, 5) Menkul Kıymetler Değer Düş.Karşılığı (-), C - TİCARİ ALACAKLAR ,1 1) Alıcılar ,45 2) Alacak Senetleri, 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-), 4) Verilen Dpozito ve Teminatlar ,6 5) Diğer Ticari Alacaklar ,59 6) Şüpheli Ticari Alacaklar ,64 7) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) ,64 D - DİĞER ALACAKLAR, 1) Ortaklardan Alacaklar, 2) İştiraklerden Alacaklar, 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, 4) Personelden Alacaklar, 5) Diğer Çeşitli Alacaklar, 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-), 7) Şüpheli Diğer Alacaklar, 8) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-), E - STOKLAR ,49 1) İlk Madde ve Malzeme, 2) Yarı Mamüller, 3) Mamüller, 4) Ticari Mallar, 5) Diğer Stoklar, 6) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 7) Verilen Sipariş Avansları ,49 F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ, 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, 2) Taşeronlara Verilen Avanslar, G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ,32 1) Gelecek Aylara Ait Giderler, 2) Gelir Tahakkukları ,32 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,47 1) Devreden KDV ,5 2) İndirilecek KDV, 3) Diğer KDV, 4) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,33 5) İş Avansları ,9 6) Personel Avansları, 7) Sayım ve Tesellüm Noksanları, 8) Diğer Çeşitli Dönem Varlıklar, 9) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-), DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,53 13

15 II - DURAN VARLIKLAR, A - TİCARİ ALACAKLAR ,69 1) Alıcılar, 2) Alacak Senetleri, 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-), 4) Verilen Depozito ve Teminatlar ,69 5) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-), B - DİĞER ALACAKLAR, 1) Ortaklardan Alacaklar, 2) İştiraklerden Alacaklar, 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, 4) Personelden Alacaklar, 5) Diğer Çeşitli Alacaklar, 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-), 7) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-), C - MALİ DURAN VARLIKLAR, 1) Bağlı Menkul Kıymetler, 2) Bağlı Men.Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 3) İştirakler, 4) İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-), 5) İştiraklere Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 6) Bağlı Ortaklıklar, 7) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-), 8) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 9) Diğer Mali Duran Varlıklar, 1) Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), D - MADDİ DURAN VARLIKLAR, 1) Arazi ve Arsalar, 2) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 3) Binalar, 4) Tesis, Makine ve Cihazlar, 5) Taşıtlar, 6) Demirbaşlar, 7) Diğer Maddi Duran Varlıklar, 8) Birikmiş Amortismanlar (-), 9) Yapılmakta Olan Yatırımlar, 1) Verilen Avanslar, E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,3 1) Haklar, 2) Şerefiye, 3) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, 4) Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 5) Özel Maliyetler ,3 6) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 7) Birikmiş Amortismanlar (-) , 14

16 8) Verilen Avanslar, F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR, 1) Arama Giderleri, 2) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri, 3) Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, 4) Birikmiş Tükenme Payları (-), 5) Verilen Avanslar, G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI, 1) Gelecek Yıllara Ait Giderler, 2) Gelir Tahakkukları, H - DİĞER DURAN VARLIKLAR, 1) Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV, 2) Diğer KDV, 3) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar, 4) Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar, 5) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar, 6) Diğer Çeşitli Duran Varlıklar, 7) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-), 8) Birikmiş Amortismanlar (-), DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,99 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,52 15

17 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 213 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR, 1) Banka Kredileri 2) Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borç 3) Ertelenmiş Fin. Kiralama İşl. Doğan Borç Maliyetleri(-) 4) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Faizleri 5) Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 6) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 8) Menkul Kıymetleri İhraç Farkı (-) 9) Diğer Mali Borçlar B- TİCARİ BORÇLAR ,18 1) Satıcılar ,18 2) Borç Senetleri 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 4) Alınan Depozito ve Teminatlar 5) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR ,6 1) Ortaklara Borçlar, 2) İştiraklere Borçlar 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4) Personele Borçlar ,7 5) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6) Diğer Çeşitli Borçlar ,36 D- ALINAN AVANSLAR, 1) Alınan Sipariş Avansları 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ, 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,2 1) Ödenecek Vergi ve Fonlar ,65 2) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,24 3) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük. 4) Diğer Yükümlülükler ,31 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, 1) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları 2) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) 3) Kıdem Tazminatı Karşılığı 4) Maliyet Gider Karşılığı 5) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ,2 1) Gelecek Aylara Ait Giderler ,59 2) Gider Tahakkukları ,61 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1) Hesaplanan KDV 2) Diğer KDV 3) Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 5) Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,64 16

18 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- MALİ BORÇLAR, 1) Banka Kredileri 2) Çıkarılmış Tahviller 3) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4) Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 5) Diğer Mali Borçlar B- TİCARİ BORÇLAR ,57 1) Satıcılar 2) Borç Senetleri 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 4) Alınan Depozito ve Teminatlar ,57 5) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR, 1) Ortaklara Borçlar 2) İştiraklaere Borçlar 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 5) Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 6) Diğer Çeşitli Borçlar D- ALINAN AVANSLAR, 1) Alınan Sipariş Avansları 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, 1) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI, 1) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2) Gider Tahakkukları G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, 1) Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 2) Tesise Katılma Payları 3) Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,57 III-ÖZKAYNAKLAR A- ÖDENMİŞ SERMAYE , 1) Sermaye , 2) Ödenmemiş Sermaye (-) 3) Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları 4) Sermaye Enflasyon Olumsuz Farkları (-) B- SERMAYE YEDEKLERİ ,26 1) Hisse Senedi İhraç Primleri 2) Hisse Senedi İptak Karları 3) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 4) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5) Maliyet Bedeli Artış Fonu 6) Diğer Sermaye Yedekleri ,26 7) Kayda Alınan Emtia Karşılığı 17

19 8) Kayda Alınan Demirbaş Teçhizat Karşılığı C- KAR YEDEKLERİ ,79 1) Yasal Yedekler 2) Statü Yedekleri 3) Olağanüstü Yedekler ,79 4) Diğer Kar Yedekleri 5) Özel Fonlar D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ,6 F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,14 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,31 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,52 18

20 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. S A R F İ Y A T L A R GİDER ÇEŞİTLERİ AYLIK -İLK MAD.VE MAL ,46 1-İŞÇİ ÜCR.VE GİD ,6 2-MEMUR ÜC.VE GİD ,14 3-DIŞ SAĞ.FAY.HİZ ,74 4-ÇEŞİTLİ GİDERLER ,65 5-VERGİ RESİM HARÇ ,72 6-AMORTİSMANLAR 1.495, 7- FİNANS GİDERİ ,75 8-SATIN ALIN.ENERJİ ,84 TOPLAM ,36 19

21 İL BAZINDA ABONE SAYILARI VAN İL BAZINDA ABONE SAYILARI BİTLİS İL BAZINDA ABONE SAYILARI MUŞ İL BAZINDA ABONE SAYILARI HAKKARİ VANGÖLÜ ŞİRKET TOPLAMI ABONE SAYISI VE ARTIŞ ORANI ,6,5,4,3,2,1 İL BAZINDA ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI İL BAZINDA ABONE SAYILARI ARTIŞ ORANI 2

22 213 YILI ABONE SAYILARI VAN İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI VAN İLİ PAY (%) 3. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI VAN İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI VAN İLİ (MWh) PAY (%) 7. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI BİTLİS İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI BİTLİS İLİ PAY (%) 1. 12,% ,% 7. 8,% ,% ,% 2. 2,% 1.,% 213 YILI TÜKETİM ORANI BİTLİS İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI BİTLİS İLİ (MWh) PAY (%) 3. 12,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI MUŞ İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI MUŞ İLİ PAY (%) ,% ,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI MUŞ İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI MUŞ İLİ (MWh) PAY (%) ,% 3. 1,% 25. 8,% 2. 6,% ,% 5. 2,%,% YILI ABONE SAYILARI HAKKARİ İLİ ABONE (ADET) 213 YILI ABONE SAYILARI HAKKARİ İLİ PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 213 YILI TÜKETİM ORANI HAKKARİ İLİ (MWh) Tüketim MWh 213 YILI TÜKETİM ORANI HAKKARİ İLİ (MWh) PAY (%) ,% 14. 1,% ,% 8. 6,% 6. 4,% ,%,% 213 YILI ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI ABONE (ADET) 213 YILI TÜKETİM ORANI ŞİRKET TOPLAMI (MWh) Tüketim MWh YILI ABONE SAYILARI ŞİRKET TOPLAMI PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% YILI TÜKETİM ORANI ŞİRKET TOPLAMI (MWh) PAY (%) 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 21

23 VAN İLİ YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ,55 TL ,2 TL ,75 TL ,73 TL 11,59 98,51 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 212 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 213 BİTLİS İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,5 TL ,74 TL ,56 TL ,8 TL 68,28 19,6 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) MUŞ İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,24 TL ,97 TL ,99 TL ,33 TL 82,59 96,8 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI (%) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI (%) ,82 TL ,37 TL HAKKARİ İLİ TAHAKKUK TAHSİLAT ,1 TL ,25 TL 76,28 137,91 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) ŞİRKET TOPLAMI TAHAKKUK TAHSİLAT ,66 TL ,1 TL ,31 TL ,11 TL 9,63 14,15 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % ) 212 TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) TAHSİLAT ORANI ( % )

24 VEPSAŞ ÖĞRENİM DURUMU PERSONEL YAŞ DAĞILIMI İLKOKUL İLKÖĞRETİM LİSE 2 YIL YÜKSEK ÖĞRENİM 4 YIL YÜKSEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM 2 ve altı PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI KADIN 25% ERKEK 75% KADIN ERKEK 23

25 VERİLEN EĞİTİMLER (VEPSAŞ) 213 YILI 8 MBS EĞİTİMİ FATİH TALAY 9 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SIRA EĞİTİMCİNİN ADI KATILIMCI EĞİTİTİMİN ADI İL/İLÇE TARİH SAAT NO SOYADI SAYISI HAKKARİ/YÜKSEKOVA 18 1 MBS EĞİTİMİ ALİ GEVANCİ HAKKARİ/ŞEMDİNLİ HAKKARİ/ÇUKURCA HAKKARİ 15 2 MBS EĞİTİMİ VAN / TÜM İLÇELER VAN 27 3 MÜŞTERİ BİLGİ MUŞ MEHMET SUCU SİSTEMİ HAKKARİ 2. 5 BİTLİS 7 VAN/ERCİŞ 8 VAN/BAŞKALE 1 VAN/MURADİYE 1 4 MBS EĞİTİMİ VAN/ÖZALP VAN/GEVAŞ VAN/EDREMİT 1 VAN/ÇATAK 1 VAN/GÜRPINAR 1 5 MBS EĞİTİMİ HAKKARİ MUŞ BİTLİS 4 VAN 7 6 MBS EĞİTİMİ MEHMET SUCU - BİTLİS FATİH AMUK HAKKARİ MUŞ 16 VAN 12 VAN/MURADİYE 3 VAN/GÜRPINAR 2 VAN/ÇATAK 4 7 MBS EĞİTİMİ VAN/BAHÇESARAY VAN/GEVAŞ VAN/EDREMİT 1 VAN/ERCİŞ 3 VAN/BAŞKALE 3 VAN/ÖZALP 1 VAN/ÇALDIRAN 3 VAN 5 BİTLİS HAKKARİ 7 MUŞ 5 VAN/MERKEZ/İLÇELER 3-28 (VEPSAŞ) ŞUBAT 31 24

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKiDÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,405,808.85 22,348,670.28 A. Hazır Değerler 14,408,247.16 8,250,022.23 t-kasa 363,787.91 471,841.53 2-Alınan Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel bilgiler 2 Organizasyon Yapısı 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 4 Şirketin

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı