BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1"

Transkript

1

2 BAŞKANDAN 1957 yılından beri gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin büyümesine hizmet eden Borsamız, siz değerli üyelerimizin verdikleri destekler ile güçlenerek, başarısını arttırmaktadır. Yaptığımız faaliyetler ile her geçen gün bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkısını daha da arttırmaktadır. Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkili bir yönetim, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli kılmaktadır.21. yüzyılda geleneksel yöntemlerin kurumları geride bıraktığı yadsınamaz bir gerçektir. Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için stratejik planlamalar günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi, belirli bir gelecekte nerede olacağımızın ve oraya nasıl ulaşacağımızın önceden belirlenmesi kurumların başarılarında çok önemli bir unsurdur. Amacı, hedefi, vizyonu olmayan, niçin var olduğunu ve gelecekte nasıl bir konumda olacağını bilmeyen geleceğe ait plan ve hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz edilebilmesi mümkün değildir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturmaktadır. Değerli üyelerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün dediği gibi Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir felsefesiyle hareket eden borsamız ufkun ötesini görmek için oluşturduğu Stratejik Planımız kapsamında 2014 yılı iş planını hazırlamış belirlenen faaliyetler kapsamında hizmet dolu bir yıl geçirmiştir. Sakarya Ticaret Borsasının hizmet kalitesini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla yaptığımız faaliyetlere ilişkin siz değerli üyelerimize çağdaş yönetim anlayışımız gereği b ilgi vermek amacıyla hazırladığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunar borsamız çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1

3 1957'DEN GÜNÜMÜZE SAKARYA TİCARET BORSASI Sakarya Ticaret Borsası, ilimizdeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan tacirlerin teşebbüsü neticesinde Ticaret Bakanlığı nın 18 Şubat 1957 tarihli onayı ile 19 Şubat 1957 tarihinde kurulmuş, 15 Nisan 1957 günü faaliyete geçmiştir. Adapazarı Ticaret Borsası ilk kurulduğu zaman 215 üye ile 5 meslek komitesine sahipti. Borsamız ülkemizde kurulan borsaların 33 üncüsüdür. Borsamız üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak mensuplarının, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde üstünlüğünü ve güveni hâkim kılmak, Sakarya ilinde Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu nun 28. maddesine dayanılarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Sakarya Ticaret Borsasının organları; Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Komisyonlardan oluşmaktadır. Sakarya Ticaret Borsasında eğitim düzeyi yüksek 1 Genel Sekreter olmak üzere toplam 15 personel bulunmaktadır. Sakarya Ticaret borsasında üyelerinin iştigal konularına göre ayrıldığı 8 meslek grubu buna bağlı olarak 8 meslek komitesi üyeleri arasından her 4 yılda bir yapılan seçimle seçilen 21 üyeli Meclis ve bu meclis arasından seçilen 7 kişinin oluşturduğu Yönetim Kurulu STB nin üst yönetim yapısını oluşturmaktadır. Borsamız, ilk kuruluşunda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası nın malı olan bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonraları Adapazarı Belediyesi ne ait otobüs garajının arkasında bulunan 5 dönümlük arsayı kiralayarak 5 dönümlük arsada kendi imkânları ile patates, soğan ve kabak çekirdeği yapan esnaf ve müstahsiller için dükkânlar tesis eserek Borsa içi alım satıma geçmiştir yılında Erenler de Patates Üretim ve Tüketim Kooperatifi nin Borsa ile anlaşmalı Patates Hali ni yapması ile garajlardaki esnaf buraya nakledilmiş ve Borsa nın dükkânları da süpürge imalatçılarına kiraya verilerek süpürge otu Borsa içi alım-satıma alınmıştır. Böylece Borsamız hem patates, soğan ve kabakta hem de süpürge otunda salon alım-satımına geçmiştir. Ancak 3 adet binanın yeterli olmaması neticesinde 1975 yılında Erenler Patates Hali nde 4 adet dükkânımız üzerine inşaat yapılarak büro kapsamı buraya getirilmiştir. Borsamız 1999 yılına kadar faaliyetine aynı yerde devam etmiştir.1992 yılında, hükümetimizin borsalara gerekli önemi vermesi ve borsaların faydasının anlaşılması neticesinde 164 sayılı Borsaların müteselsil sorumluluğu ile ilgili tebliğin çıkmasından sonra kapasitemiz % 100 artmış ve yeni bir borsa alanı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yine Borsamız kendi imkânları ile Tekeler Mahallesi Çevre Yolu nda 30 dönüm arazi satın alarak,3 adet bina, alım-satım salonları, sosyal tesisler ile 132 dükkândan oluşan Zahireciler ve Süpürgeciler Sitesi inşaatına başlamıştır. Bu inşaat 4 sene gibi kısa bir zaman içerisinde tamamlanmış ve Borsamız 19 Nisan 1999 tarihinde Erenler de bulunan idare binasını mevcut yere naklederek faaliyete geçmiştir. Tekeler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan tesislerinde süpürge otunun borsa içi alım-satımını gerçekleştirmektedir. Sayfa 2

4 Misyonumuz 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevler ile üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacak biçimde, Yüzde yüz üye memnuniyeti ve sosyal sorumluluk bilinciyle, Çağdaş standartlarda sunmaktır. Vizyonumuz Yasal şartlar çerçevesinde; Sosyal sorumluluğunun bilincinde, Nitelikli tarımsal ürün ve hayvancılığın ekonomide yaratacağı katma değerin farkında olan, Üyelerinin çıkarlarını koruyan, Bölgesel kalkınma için tutarlı politikalar üreten ve tüm bunları çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getiren bir borsa olmaktır. Sayfa 3

5 Temel Değerlerimiz Ortak değerlerimiz, farklı kültürler ve kurumlar genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı olur. Temel Değerlerimiz kurum kültürümüzün özünü oluşturur ve şekillendirir. Hepimizi bir ekip olarak bir arada tutmaya hizmet eder ve Sakarya Ticaret Borsası nın neleri savunduğunu teyit eder. Ülke çıkarları ve Sosyal Sorumluluğumuz önceliğimizdir. Yönetim anlayışımız dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık üzerine kurulmuştur. Çağdaş Odacılık anlayışı çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanmasına özen gösteririz. Hizmetlerimizin, bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlamasına özen gösteririz. Kaliteden ödün vermeyip, sürekli iyileştirme çerçevesinde etkin ve verimli çözümler üreterek, hizmette ve yönetimde inovatif yaklaşımları ortaya koymak için sürekli çalışırız. Uygulanabilir ve tutarlı politikalarımız; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulmaktadır. Almış olduğumuz kararlar, üyelerimizin çıkarlarına hizmet etmekte ve onların haklarını korumaktadır. Bilimsel ve etik değerler önceliğimizdir. Üyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi, kurumsal sahiplenmeyi sağlayacaktır. Çalışan motivasyonu ve memnuniyeti kurumsal performansımıza önemli katkı sağlamaktadır. Üyelerimize değer katmaya ve onara rol model olmaya özen gösteririz. Uzun döneme odaklanarak liderlik eder, öğrenmek ve büyümek için karşımıza çıkan fırsatları değerlendiririz. Bölgemizdeki tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için müstahsil, tüccar gibi tüm aktörlerinin yetkinlikleri geliştirilmektedir. Tüm paydaşlar, odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görmektedir. Sayfa 4

6 Kalite Politikamız Sakarya Ticaret Borsası olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak, kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını sağlamak. Kalite Yönetim Sistemine ait dokümanların ilgili tüm personel tarafından öğrenilmesini sağlayarak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. Mali Politikamız Sakarya Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek mali politikamızı oluşturmaktadır. Sayfa 5

7 İnsan Kaynakları Politikamız Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak, Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır. Bilgilendirme Politikamız Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz sır niteliği taşımayan faaliyetlerimizi bütün paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve tüm bilgilendirme uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır. Sayfa 6

8 Bilgi Güvenliği Politikamız Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uymasını sağlamak, Sıfır güvenlik ihlali ile kurumdaki işlerin sürekliliği, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını yatırımlardan gelecek faydanın artırılması, bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır. Üye İlişkileri Politikası Sakarya Ticaret Borsası, bölgesel kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir borsa olmak amacıyla; Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı, Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı, Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, Objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi, Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi, Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir borsa olmayı taahhüt eder. Sayfa 7

9 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU Sayfa 8

10 SAKARYA TİCARET BORSASI MECLİSİ Sayfa 9

11 SAKARYA TİCARET BORSASI POLİTİKA VE TEMSİL FAALİYETLERİ İKV nin 51 inci Olağan Genel Kurulu, TOBB İstanbul Hizmet Binası nda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile Vakıf üyeleri katıldı. İktisadi Kalkınma Kurulu 51. Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı. Düzece Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu Borsamızı ziyayaret etti. Sayfa 10

12 Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Erenler İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Zafer Özden i makamında ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Hendek'te yaptırdığı Yeşilyurt İçme Arıtma Tesisi ve İsale Hattı açılışına Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı. Sayfa 11

13 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nihat Özdemir, Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz göreve yeni atanan Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vergi Haftası kutlamaları nedeniyle Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp ve ekibi borsamıza ziyarette bulundu. Sayfa 12

14 Sakarya Ticaret Borsası olarak üyesi olduğumuz Ulusal Fındık Konseyi'nin seçimli Genel Kurul toplantısı 2 Ağustos 2014 Cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Meclis Üyemiz Adem Sarı Katıldı yılı faaliyetlerinin ibra edildiği ve 2014 yılı bütçesinin onaylandığı toplantıda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı. Kurumumuzu temsilen katılan Adem Sarı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TOBB Odalar ve Borsalar Mevzuatı eğitimi ilçe odları ile tamamlandı. Eğitime 160 ilçede bulunan 157 Ticaret Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile Sakarya Ticaret Borsası nı temsilen Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı katıldı. Sayfa 13

15 Yatırım ortamını iyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında TOBB faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi amacıyla oluşturulan TOBB /YOİKK Çalışma Grupları Dış Ticaret ve Çalışma Grubu Toplantısına Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan katıldı. Toplantıda eylem planı mevcut durumları gözden geçirilerek ve yeni dönem eylem planları üzerinde duruldu. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya Ticaret Borsası Canlı hayvan Borsasında esnafın sorununu dinledi. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal ve Meclis Üyesi Cevdet Çakır ve Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal STB hayvan pazarında alım ve satımın en yoğun olduğu Pazar günü hayvan pazarına giderek esnafla sohbet ettiler. Sayfa 14

16 Eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ve SATSO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete borsamız tarafından hayata geçirilen Canlı Hayvan Borsası ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan piyasalarda fiyat istikrarı sağlayacak olan Lisanslı depoculuk konusunda fizibilite çalışmaları, mevcut projeler hakkında bilgiler verildi. Ziyarette İlin ekonomisi, tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumu değerlendirildi. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç.Ali Kopuz, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve beraberindeki heyetle borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nu ilimizde ve borsamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, faaliyetleriyle üyelerine ve bölgesel kalkınmaya maksimum fayda sağlayan bir borsa hedeflediklerini bu yönde hazırlanan mevcut projelerin son durumları hakkında bilgiler verdi. Sayfa 15

17 Sakarya Ticaret Borsası birlik ve beraberliğin arttırılmasına yönelik Green Blue Restaurant ta yapılan Bütçe Yemeği düzenledi. Yemeğe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Borsa ve Laboratuvar Personeli eşleriyle birlikte katıldı. Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Grubu Heyeti, Edirne Hayvan Borsası nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Ali Kopal, Meclis Üyesi Cevdet Çakır, Kenan Akcan, komite üyeleri Mehmet Adıgüzel, Zübeyir Bozkır, İmran Kartal, Gürsel Baltacı, Tahsin Cengiz, Veteriner Hekim Cenk Kahraman, İsrafil Doğan ve borsa personeli Oğuz Bilgin katıldı. Heyet Edirne Ticaret Borsası tarafından işletilen hayvan borsası iş akışını inceleyerek uygulamaları kıyaslama fırsatı buldu. Sayfa 16

18 Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisi uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik, benzer oda ve borsalarla temaslarda bulunmak üzere, İtalya ve İspanya iş geliştirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette İtalyan Emtia Borsası yetkilileri ile toplantılar yapılarak İtalyan borsacılığına yönelik bilgiler alındı, satış seansını izleme fırsatı bulundu. Ayrıca İspanya ve İtalya Ticaret Müşavirliği ile yapılan görüşmelerde sektörel üretim, iç pazar ve talep durumları hakkında istişarelerde bulunularak üyelerimizin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli kazanımlar sağlandı. AFA Kültür Merkezinde gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Meclis Başkanı Recep Pulat katıldı. Sayfa 17

19 STB de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında Yangınla Mücadele, Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde yangın nedenleri ve kaynakları, yangından korunma yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan sabit ve taşınabilir sistemlerin etkin kullanımı ve tahliye uygulamaları konularında uygulamalar yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Sakarya Ajansı yetkilileri Kemalettin Cömert ve Metin Keskin Borsamızı ziyaret etti. Sayfa 18

20 Borsamız Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci ve ARGE ve Proje Personeli Semih Kınalı Sakarya Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi nde düzenlenen Sosyal Medya ve İletişim Eğitimine katıldı. Borsamız Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete SATSO da düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığın da Güncel Vergi Uygulamaları Dönem Sonu İşlemleri ve Kurumlar Vergisi Semineri' ne katıldı. Sayfa 19

21 TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB ETÜ işbirliğinde uygulanan UMEM Beceri 10 Projesi Protokol ve Ödül Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı nın katılımıyla Ankara da gerçekleştirildi. Ödül Törenine Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Basın Yayın- ARGE Personeli Semih Kınalı katıldı. ICC Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Sayman Üye Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz katıldı. Sayfa 20

22 UMEM BECERİ 10 Kurs Yönetim Toplantıları SATSO da yapılmaya başlandı. Kurs Yönetim Üyesi Yasemin Arıkan ve Kurs Yönetim Temsilcisi Semih Kınalı 2014 yılında yapılan toplantılara katılım sağladı. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doc.Dr.Hasan Salih Sağlam' ı ziyaret etti. Sayfa 21

23 Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yön.Krl.Bşk.Vekili Nihat Özdemir, Yön.Krl.Bşk.Vekili Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çoroğlu, Levent Ali Kopal ve Nihat Yılmaz Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişliye Belediye Başkanlığına tekrar seçilmelerinden dolayı tebrik ziyaretin de bulundu. Sayfa 22

24 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerine katıldı. Borsamız 2014 yılı Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki TSE İl Müdürü Fahrettin Duran tarafından gerçekleşti. Denetimde Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mustafa Genç, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci hazır bulundu. Sayfa 23

25 Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES in Enerji Bakan Taner Yıldız tarafından açılışı yapıldı. Santrali açılışı ve Değişen Enerji Politikaları ve Türkiye'nin Stratejik Konumu konulu konferansa Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı. STB Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, STB Danışmanı Dr. Yüksel Vardar, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, ARGE ve Proje Personeli Semih Kınalı Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörlüğünde Üniversite-Sivil Toplum Diyaloğu oluşturmak adına toplantılar gerçekleştirdi Sayfa 24

26 Kurumsallaşma sürecinde önemli bir yol kat eden Sakarya Ticaret Borsası personeline çalışmaları uygulanabilir ve sürdürülebilir kılmak için Dr. Yüksel Vardar tarafından İnsan Kaynakları, Çalışan Performans Sistemi hakkında bilgiler verilerek çalışanlara performans yönetiminin önemi anlatıldı. Macaristan Ticaret Ataşesi Janos Weısz ve Macaristan Trend Dırekt Export Import Kft Genel Müdürü Davıd Nagy Borsamızı ziyaret etti. Macaristan ve Türkiye arasında ticaretin artırılması ve iki ülke arasında neler yapılabileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette, süpürge sektörü konuşularak, süpürgenin Macaristan a ihracatı konusunda görüşmeler yapıldı. Sayfa 25

27 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ' nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Meclis Üyesi Vedat Arslan Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş forumuna katıldılar. Sayfa 26

28 STB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu na katıldı. Genel Kurul'a Sakarya Ticaret Borsası'nı temsilen TOBB Delegeleri Recep Pulat, Cevdet Mete, Nihat Özdemir, Aydın Çelikaslan, Cevdet Çakır, Vedat Arslan Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çoroğlu, Levent Ali Kobal, Nihat Yılmaz, Genel Sekreter Yasemin Arıkan katıldı. Bosna Hersek e yapılacak yatırımlar; BİGMEV tarafından STB de anlatıldı. Bosna-Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Bursa Temsilcisi Samir Vildiç, BİGMEV Finans Direktörü Tuğrul Avcı ve BİGMEV Ankara Temsilcisi Cenita Özgüner, Sakarya Ticaret Borsası nı ziyaret ederek, Bosna Hersek e yapılacak yatırımlara ilişkin bilgiler verildi. Sayfa 27

29 TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Sakarya tarımı görüşüldü. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete TOBB unun oda ve borsalarımızın hizmet kalitesinin yükseltilmesi konusundaki girişimlerinin borsalara itici güç olduğunu belirterek, Sakarya Ticaret Borsasının da hizmet çıtasının yükseltilmesi kararlılığı içinde stratejik faaliyetlere önem verildiğini belirtti. Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) arasında işbirliği ve koordinasyonun inşası ve geliştirilmesinde önemli bir adım olan İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu protokolle borsamızın araştırma olanaklarının arttırılması, üyelerimize ve personelimize yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, iki kurum arasında ortak yayınların üretilmesi, ortak akıl komisyonu oluşturulması, bilimsel ve toplumsal amaçlı toplantıların düzenlenmesinde işbirliği yapılması, Sakarya Üniversitesi Bilim ailesinin değerli akademisyenlerinin, Borsamız programlarına görüşleri ve bilimsel çalışmaları ile katkı sağlaması yanında sosyal ilişkilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sayfa 28

30 STB Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Proje Arge Personeli Semih Kınalı ve Dr. Yüksel Vardar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut ' u makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci, Proje Arge Personeli Semih Kınalı ve Dr. Yüksel Vardar ile Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile imzalanan protokol sonrası yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantıları gerçekleştirdi. Sayfa 29

31 Sakarya için önemli bir kazanım olan Canlı Hayvan Borsasının daha iyi hizmet verebilmesi ve Canlı Hayvan Müzayede Sistemine geçiş sürecinde gerek meslek komiteleri üyelerimizle gerekse hayvancılık konusunda faaliyet gösteren birlik başkanlarımızla istişarelerde bulunmak ve önerilerini almak için 1.Meslek Grubu ile istişare toplantısı düzenlendi. 6. Meslek Grubu Üye Bilgilendirme Toplantısı Borsamızda düzenlendi. Sayfa 30

32 Meclis Başkanı Sayın Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cevdet Mete Kaynarca Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ' ı makamında ziyaret etti. Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel 'i makamında ziyaret etti. Sayfa 31

33 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cevdet Mete Taraklı Belediye Başkanı Sayın Tacettin Özkaraman ' ı ziyaret etti. Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Akgün ve Yönetim Kurulu Borsamızı ziyaret ederek, STB Hayvan Borsasında incelemelerde bulundular. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya Ticaret Borsasının kayıt dışı hayvancılığın kayıt altına alınması ve bölge hayvancılığına yön verilmesi hususunda önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, Erzurum Ticaret Borsası yetkililerine mevcut Canlı Hayvan Borsası hakkında detaylı bilgiler verildi. Sayfa 32

34 Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nihat Özdemir, Mustafa Çoroğlu, Mustafa Genç, Nihat Yılmaz ve Genel Sekreter Yasemin Arıkan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz ve Meclis Üyesi Vedat Arslan HAYKOP'un geleneksel iftar yemeğine katıldı. Sayfa 33

35 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete; Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüsamettin Şen ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar ile birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Geleneksel İftar Yemeğine katıldı. Sakarya Ticaret Borsasında Meclis üyelerine yönelik işletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile KOSGEB Yurtdışı İş Geliştirme Desteği bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda KOSGEB Müdürü İsmet Yılmaz Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya TÜRSAB üyesi organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; hangi giderlerini karşıladığı, destek programından yararlanma koşulları ve hangi aktivitelerin destek kapsamında olduğunu konusunda bilgiler vererek başvuruda izlenecek prosedürü anlattı. Sayfa 34

36 Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz Tarafından Süpürgeci Esnafına verilen iftara Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Meclis Üyesi Vedat Arslan katılım gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları TOBB iftar yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde 10 ve 20 yıl süreyle görev yapan Delegelerine Hizmet Şeref Belgesi ve plaketleri 14 Temmuz 2014 tarihinde Ankara da bulunan TOBB Birlik Merkezi nde TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın katıldığı törenle verildi. Törene Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Meclis Başkanı Recep Pulat katıldı. Sayfa 35

37 Borsamızın Bilişim Sistemleri ve Proje Alt Yapısının Güçlendirmesine Yönelik yapılacaklar hakkında Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV) yetkilileri Yönetim Kurulumuza bilgilendirme yaptı. Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı'nın (BİGMEV) organizasyonuyla iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve Türk yatırımcıları Bosna Hersek'e yatırım imkânlarını görmesi amacıyla Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Meclis üyeleri Nizamettin Sarı, Avni Uçar ve Aydın Çelikaslan Bosna Hersek e gitti Ziyarette Bosna nın lider firmalarının üretim tesisleri ziyaret edilerek saha incelemelerinde bulunuldu. FİPA (Yatırım Çekme ve Tanıtım Ajansı) ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar düzenlendi. Sayfa 36

38 Sakarya Ticaret Borsası geleneksel iftar yemeğinde buluştu. Tuna Tan Tesislerinde gerçekleştirilen Geleneksel İftar Yemeğine Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Borsa personeli, Sakarya Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarı personeli ve aileleri katıldı. Ramazan Bayramının ilk günü STB Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personeli; Hendek Melek Nişancı Huzurevine ziyarette bulundu. Ziyarette yaşlılarımızla bayramlaşılıp elleri öpüldükten sonra onlarla sohbet edildi. Yaptıkları el işi sergileri gezildi. Sayfa 37

39 Sakarya Valiliğinin düzenlemiş olduğu Ramazan Bayramı Bayramlaşma Törenine Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kuru Başkanı Cevdet Mete katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya AKPARTİ İl Başkanı Recep Uncuoğlu Borsamızı ziyaret etti. Sayfa 38

40 Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfının Sandık Merkezinde düzenlenen Genel Kurul toplantısına vakıf delegesi olarak Borsamızı temsilen Meclis Üyemiz Ayhan Akman iştirak etti. Sandığın 50. inci Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tandoğan Sandığın 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2015 Yılı İş Programı ve Bütçesi ile Denetim Kurulu Raporları ve sandığın faaliyetleri hakkında delegelere bilgiler verdi. STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Birlik Merkezinde Düzenlenen 7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasına Katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın da katılımıyla TOBB Birlik Merkezi nde gerçekleştirilen VII. Ticaret ve Sanayi Şurası nda, ticaret ve sanayinin temsilcileri bütün sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan hükümetle paylaşma imkânı buldu. Sayfa 39

41 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç Vergi Haftasında Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp ' ı Makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan Üyemiz Adalılar Kuruyemiş ' in yeni şube açılışına katıldılar. Sayfa 40

42 GSF Gıda Sanayi Fabrikaları Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şule, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete yi ziyaret etti. Sakarya Ticaret Borsasında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk süpürge teli mahsulünü getiren müstahsile İlk Mahsul Hediyesi verildi. Sezonun ilk süpürge teli otu 19 Temmuz tarihinde İbrahim Baran tarafından 57 kilo getirilerek 2.84 TL den alıcı buldu. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Meclis Üyesi Vedat Arslan ve Aydın Çelikarslan İlk Mahsul ikramiyesi olan küçük altını İbrahim Baran a takdim etti. Sayfa 41

43 Sakarya Ticaret Borsası ve Sakarya Ziraat Odası hububat ürününün satışları için gerekli olan ürün rutubet ölçümlerinde mağduriyeti ortadan kaldırmak için iş birliği yaptı. Yapılan işbirliği ile çiftçimiz mahsulünü borsamıza getirip ölçümlerini ücretsiz yaptırma imkânı buldu. Sakarya Ticaret Borsası TEPAV tarafından düzenlenen Uygulamalı Stratejik Plan Çalıştayı na katıldı. TOBB akreditasyon sistemi kapsamında çeşitli illerden oda-borsa temsilcileri için iki gün süren programa Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci katıldı. Sayfa 42

44 Eylül 2014 Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Borsamızda ''Araştırma Teknikleri ve Raporlama'' eğitimi Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bora Yenihan tarafından STB toplantı salonunda uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Sayfa 43

45 Sakarya Ticaret Borsasında İş Güvenliği ve sağlığı kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve yaralılara ilk müdahale olmak üzere 4 bölümden oluştu. Sakarya Ticaret Borsasında bölüm sorumlularına İş ve Sosyal Güvenlik hukuku eğitimi verildi. İki gün süren eğitime Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı ve Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci katıldı. Sayfa 44

46 Sakarya Valiliği Resmi Bayramlaşma Törenine Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir katıldı. PL Gıda Tedarik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Hepyaz Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çoroğlu ve Nihat Yılmaz katıldı. Sayfa 45

47 Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komite Üyeleri BURTARIM 2014ve Bursa 7'nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı na katıldı. STB Üyeleri; Türk tarım sektörünün öncü kurum ve firmalarının teknolojik gelişmelerini ve ekipmanlarının sergilendiği fuarda modern tarımın güncel uygulamalarını yakından görme fırsatı bularak, Türkiye nin Tarım Politikaları ve Gelecek Vizyonu temalı konferansa katıldılar. SATSO tarafından düzenlenen 6552.Sayılı Torba Kanun kapsamında bulunan SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ve diğer hususlara ilişkin seminere Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı. Sayfa 46

48 Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Proje Yazma Eğitimi KASEM eğitmeni Yüksek Endüstri Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından verildi. Proje Yazma Kapasitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitime Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı, Personel Ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Basın Yayın ve ARGE Personeli Burcu Akoğlu ve Semih Kınalı, Hayvan Pazarı İdari Amiri Veteriner Cenk Kahraman katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)Antalya'da bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Akreditasyon Çalıştayı, Akredite 152 oda ve borsanın genel sekreterleri ile akreditasyon sorumlularını bir araya getirdi. Çalıştaya Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Personel Ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci katıldı. Sayfa 47

49 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Cumhuriyet Bayramı Resmi Kutlama Törenlerine Katıldı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş Borsamızı ziyaret etti. STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya Ticaret Borsası'nın işleyişi, Borsa Laboratuvarı ve Hayvan Borsası hakkında bilgiler verdi. Cevdet Mete; STB' nin stratejik plan faaliyetleri içerisinde gelecekte hayata geçirilmesi planlanan piyasalarda fiyat istikrarı sağlayacak olan Lisanslı Depoculuk Projesi konusunda fizibilite çalışmalarına başlandığını, belirterek yer tahsisi konusunda valilikten talepte bulundu. Sayfa 48

50 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarında Personelimize Temel Bilgisayar Eğitimi Verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün, ölümünün 76'ıncı yıl dönümünde düzenlenen resmi törenlere katıldı. Sayfa 49

51 SESAM SAU Müdür Yardımcısı Yakup Köseoğlu ve Borsamız Danışmanı Yüksel Vardar Meslek Komitelerimiz ile bir araya geldi. Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Süpürge İmalatı Ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi Sayfa 50

52 Çeşitli Gıda Maddeleri Meslek Komitesi Canlı Hayvan, Ham Deri, Et Ve Et Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Sayfa 51

53 Kuru Ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi Taze Sebze Ve Meyvelerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi Sayfa 52

54 Tahılların Ve Baklagillerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi Borsamız ile Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV) İş Birliği Protokolü İmzalandı. Bu protokol kapsamında Borsamız BİTAV la birlikte proje yazıp yürütülmesi gerçekleşecektir. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası üyelerinin talepleri doğrultusunda üyelerimizle BİTAV arasında Güvenilir 3. Taraf rolü üstlenilecektir. Sayfa 53

55 Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genc Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şubesine iadeyi ziyarette bulundu. Sayfa 54

56 Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir'i makamında ziyaret etti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9. Etap Bilgilendirme Toplantısı " Borsamız da gerçekleşti. Bilgilendirme toplantısında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri projenin amaçları, hibe miktarları ve başvuru tarihleri hakkında bilgiler verildi. Sayfa 55

57 Borsamız 3. Akreditasyon Denetimi Müjgan Çetin denetmenliğin gerçekleşti. Açılış ve kapanış toplantılarında Akreditasyon İzleme Komitesi hazır bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Cevdet Mete günün anısına Denetmen Müjgan Çetin hediye takdim edildi. Sayfa 56

58 Aydın Ticaret Borsasi Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis Baskan Yardımcıları Kazım Günaydın ve Cihan Can, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve Abdulkadir Yıldız, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, Mustafa Akdam, Erkan Aslan, Rıza Uyar'dan oluşan heyet, dönemin Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Vali Yrd. Zeki Koçberber eşliğinde Sakarya Ticaret Borsası'na ziyarette bulunan Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarları tarafından, Sakarya Ticaret Borsası 'na anahtar teslim kurulan Gıda Laboratuvarı hakkında bilgiler veren Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılacak her projede Sakarya Ticaret Borsası olarak yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir İle Birlikte Semerkant Vakfı Tarafından gerçekleştirilen Sakarya Kültür Merkezi Tanıtım Programına katıldı. Sayfa 57

59 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Türkiye Ziraat Odaları Koordinasyonun da düzenlenen tarımda kayıt dışılığın azaltılması konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Akgün Altuğ ile görüşmelerde bulundu. Sayfa 58

60 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir Adapazarı Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Azmi Aksu'yu makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Personel İdari İşler Şefi Zümran Tuzcuoğlu Cebeci ve Proje Arge Personeli Semih Kınalı İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı Sayfa 59

61 Sakarya Valiliğinin Koordine ettiği Zonguldak İlinde yapılan ERASMUS Programı Bilgilendirme Toplantısına Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Basın Yayın- ARGE Personeli Semih Kınalı katıldı. Kocaeli Üniversitesi Arslan bey Meslek Yüksekokulu Organik Tarım ve Pazarlama bölümü öğrencileri, hayvan yetiştiriciliği ve finansal teknikler kapsamında borsamızı ve hayvan borsamızı ziyaret etti. Sayfa 60

62 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir Erenler İlçe Müdürü Recep Tepetaş' ı makamında ziyaret ettiler. Adatıp Hastanesi ile üyelerimize ayrıcalıklı hizmet sunumu konusunda protokol imzalandı. İmza Törenine Borsamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Genel Sekreter Yasemin Arıkan, ADATIP Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öner ve Genel Müdür Ozan Aydınlar katıldı. Sayfa 61

63 Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Ticaret Borsaları Konsey toplantısına katıldı. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker in de katılımıyla Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda tarım sektörünün dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline geldiğine işaret edilerek, bu alandaki yapısal reform ve dönüşümleri hızla tamamlamak gerektiği vurgulandı. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ı ziyaret etti. Sayfa 62

64 Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Bilgehan Saymaz Borsamızı ziyaret etti. Aralık ayı Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Akreditasyon İzleme Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Sayfa 63

65 Çağdaş Yönetim Anlayışı Olan Yönetişim Kavramının İçselleştirilmesin de önemli bir adım olan "Kurumsal Yönetişim ve Liderlik" Eğitimi Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur tarafından Borsamızda gerçekleşti. Kurumsal Yönetişim ve Liderlik eğitiminde: İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranması konuları işlendi. Yönetim Kurulu Başkanımız Cevdet Mete Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli' yi makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete; Müftü Serenli ye Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgiler vererek 2014 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve 2015 yılında yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. Sayfa 64

66 STB BİRİM BAZINDA İSTATİSTİKİ VERİLER MESLEK GRUPLARINA GÖRE İŞLEM HACİMLERİ (2014) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP 5.GRUP 6.GRUP 7.GRUP İŞLEM HACMİ , ,8 MESLEK GRUPLARINA GÖRE TESCİL HACİMLERİ (2014) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP 5.GRUP 6.GRUP 7.GRUP TESCİL HACMİ ,41 T ,29 TL ,66 T ,02 T , ,31 T 2.367,38 TL TOPLAM İŞLEM HACİMLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Tescil Hacmi Tescil Hacmi Seri ,48 TL ,70 TL Sayfa 65

67 İLK 5 ÜRÜNE GÖRE İŞLEM HACİMLERİ (2014) , , , , , , ,00 0,00 PANCAR MISIR İNEK SÜTÜ KABUKLU BUĞDAY FINDIK EKMEKLİK MİKTAR , , , , ,00 TOPLAM İŞLEM HACİMLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ,70 TL; 60% ,48 TL; 40% 2013 Tescil Hacmi 2014 Tescil Hacmi Sayfa 66

68 ,00 YILLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE RAKAMLARI , , , , , BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE YILLARI ARASI ÇALIŞAN PERSONEL Sayfa 67

69 BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DÖNEMLERE DAĞILIMI DÖNEMİ DÖNEMİ YARDIMLARIN DÖNEMLERE DAĞILIMI , , , , , , , , , , EĞİTİM YARDIMLARI , ,00 GIDA YARDIMI , ,00 Sayfa 68

70 2014 YILI MÜŞTEREK KOMİTELERİN KATILIM ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 62% 65% 1. Müşterek Meslek Komitesi 2. Müşterek Meslek Komitesi YILLARI MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİNİN KATILIM ORANLARININ KARŞILAŞTIRMASI 64% 55% YILI KOMİTELER KATILIM ORANI KARŞILAŞTIRMA 72% 79% Sayfa 69

71 2014 YILI TÜM KOMİTELERİN KATILIM ORANI 71% 67% 85% 75% 81% 68% 60% 1. Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürün. Top. Tic. Mes. Grubu 2.Hububat Mamulleri Top. Tic. Mes. Grubu 3.Tahılların ve Baklagillerin Top. Tic. Mes. Grubu 4.Taze Sebze ve Meylerin Top. Tic. Mes. Grubu 5. Kuru ve Sert Kabuklu Meylerin Top. Tic. Mes. Grubu 6.Çeşitli Gıda Maddeleri Mes. Grubu GENEL KATILIM %72 7.Süpürge İmalatı ve Top. Tic. Mes. Grubu 2014 YILI MECLİS KATILIM ORANI % 65% 90% 83% 95% 90% 85% 90% % 70% 70% 95% 85% 90% 75% 70% Sayfa 70

72 Meclis Toplantı Karşılaştırma 83% 89% 2013 Yılı Meclis Ortalaması 2014 Yılı Meclis Ortalaması Yönetim Kurulu Toplantısı Karşılaştırma 89% 92% 2013 Yılı Yönetim Kurulu Ortalaması 2014 Yılı Yönetim Kurulu Ortalaması 2014 YILI ÜYE DAĞILIMI Kaydı Yapılan Üye Sayısı 79 Silinen Üye Sayısı 6 Askıdan İnen Üye Sayısı Sayfa 71

73 2014 YILI ÜYE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ 80; 8% 928; 92% Faal Üye Askıdaki Üye ASKIDAKİ ÜYELERİN MESLEK GRUPLARI VE STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI Meslek Grubu Gerçek Üye Tüzel Üye Toplam Üye 1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 3 3 Genel Toplam: MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE STATÜLERİ DAĞILIMI Meslek Grubu Gerçek Üye Tüzel Üye Toplam Üye 1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC Genel Toplam Sayfa 72

74 STB de 2014 yılı içinde üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 58 konu başlığında basın bildirisi yayınlanmıştır. Borsamızda medyada görünürlük 2013 yılına oranla 2014 yılında %+173,12 artmıştır. 120 MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK Yılı 186 Haber 2014 Yılı 508 Haber 2013'e Göre 2014 Değişim Oranı %173,12 YEREL MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK % % Sayfa 73

75 2014 AYLARA GÖRE HABER DAĞILIM ORANLARI EKİM 12% EYLÜL 3% KASIM 5% ARALIK 12% 7 4 OCAK 9% ŞUBAT 5% MAYIS 9% MART 7% NİSAN 9% AĞUSTOS 11% TEMMUZ 7% HAZİRAN 11% Web sitemiz yeni iletişim platformu olan internet üzerinde bizi temsil eden, kendimizi en iyi biçimde anlatabileceğimiz bir araç olarak kullanılmaktadır. Üyelerimizin ve kamuoyunun ilk izlenimi edinebilmesi için internet sitemiz sürekli güncellenmekte haber ve duyurular anlık olarak yayınlanmaktadır. Sakarya Ticaret Borsasının kurumsal vitrini olan adresinde 2014 yılı içinde 244 duyuru yayınlanmış, 2014 yılı duyuruları 2013 yılına oranla + %85 artmıştır yılı içinde adresinde borsadan basına servis edilen tüm haberler, özel günlerde yayınlanan mesajlar ve ilanlar olmak üzere 115 haber bülteni yayınlanmıştır. Basında yayınlanan tüm haber kupürleri web sitemiz içinde BASINDA BİZ ikonu altında resim olarak girişleri yapılmıştır yılında web sitemizde haber yayınlanma oranı 2013 yılına oranla %66.96 artmıştır. WEB'TE YAYINLANAN HABER VE DUYURULARIN DAĞILIMI YILI 2014 YILI HABER DUYURU Sayfa 74

76 2014 YILI İÇİNDE BASINDA STB Sayfa 75

77 2014 Yılı içinde Sakarya Ticaret Borsası web sayfası ile ilgili olarak ziyaret istatistikleri aşağıdaki gibidir. İnternet sitesi ziyaretçi sayısı 2014 yılında 2013 yılına oranla %86 artmıştır. İnternet sitemizin tanınırlığının attırılması amacıyla üyelerimize bilgilendirme mesajları çekilmiş bu tarih itibariyle görüntülenme oranında iki katı artış sağlanmıştır. YILLARA GÖRE WEB ZİYARETİ İSTATİSTİKLERİ WEB ZİYARETİ yılı içinde Sakarya Ticaret Borsası dergisi sayılar olmak üzere toplam 3 Sayı 3900 adet basımı yapılmıştır. Toplam dağıtım yapılan 3606 adet dergiden 128 tane geri dönüş olmuş geri dönen dergi adresleri için muamelat servisi tarafından adres güncellemesi yapılmıştır.2014 Yılı içinde 9 (yıl/ay) Aylık Haber Bülteni yayınlanarak dağıtımı sağlanmıştır. Sayfa 76

78 2014 YILI AYLIK LOBİ FAALİYET DAĞILIMI EYLÜL 3% AĞUSTOS 6% EKİM 6% 5 9 KASIM 6% 8 9 ARALIK 8% 11 OCAK 6% ŞUBAT 8% MART 8% NİSAN 10% TEMMUZ 7% MAYIS 13% HAZİRAN 19% 2014 YILI İSTEK-ŞİKAYET 15 60% 10 40% ÇÖZÜMLENEN ALINAN İSTEK-ŞİKAYET Sayfa 77

79 2014 YILI TOBB GÖRÜŞ OLUŞTURMA İSTATİSTİĞİ Ocak Şubat Mart Nisan 13 Mayıs Haziran 69 Temmuz 8 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam FACE BOOK VE TWİTTER İSTATİSTİKLERİ SAKARYA TİCARET BORSASI TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR- İSTATİSTİKİ BÜLTENLER STB Meslek Komiteleri Çalıştay Raporu Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu Sakarya İlinde Tarımda Gelişme Stratejileri ve Planlama Raporu Sakarya İli Patates Araştırma Raporu Küçük İşletmeler Yasası ve Kobi Önlemleri Uygulamasının Değerlendirilmesi Raporu Sakarya Ticaret Borsası Swot Analizi Raporu Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştay Raporu Sakarya Ticaret Borsası Firmalarının Kapasite Kullanım Araştırması Tescil Raporları (12/Ay) Sayfa 78

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 49 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU BORSAMIZDA BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİMİZ TÜRKİYE NİN YUMURTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2014 Ü AİLE ÇİFTÇİLİĞİ

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Her yıl Çanakkale Basını ile birlikte kutlamış olduğumuz Çalışan Gazeteciler gününü bu yıl da basınımızla bir arada kutlandı. Toplantı öncesinde Çanakkale

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr 2013 FAALİYET RAPORU Gaziantep Ticaret Borsası www.gtb.org.tr Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Commodity Exchange FAALİYET RAPORU - 2013 - Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline

Detaylı