ISL107 GENEL MUHASEBE I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL107 GENEL MUHASEBE I"

Transkript

1 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, mamul ve ticari mal gibi varlıklara denir. 15 Stoklar Grubu 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı 151-Yarı Mamul Üretim Hesabı 152-Mamuller Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-) 159- Verilen Sipariş Avansları Hesabı 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 151 Yarı Mamuller- Üretim 152 Mamuller Hesabı daha çok üretim işletmelerinde kullanılmaktadır. Ticari işletmeler (mal alımı ve mal satımı yapan işletmeler) bu hesapları kullanmamaktadırlar. Eğer bir ticaret işletmesi iş hacmi çok genişse işletmede kullanacağı kırtasiye, ambalaj malzemelerini 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında izleyebilir İlk Madde ve Malzemeler Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmenin üretimde ve diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı ilk madde, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi gibi malzemelerin izlendiği hesaptır. Hesabın işleyişi: İlk madde ve malzeme satın alındığında maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir. Satıldığında, üretime verildiğinde, işletmede kullanıldığında veya fire verildiğinde ise bu hesaba alacak kaydedilir. Dikkat!! Maliyet Bedeli: Bir mal veya hizmetin işletmeye getirilip satışa sunulana kadarki süreç içinde yapılan ödemelerin tamamına maliyet bedeli denir. KDV maliyet bedeline eklenmez. 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı Örnek: A İşletmesi 08 Ekim 201. tarihinde günlük işlemlerinde kullanmak üzere %18 KDV hariç olmak üzere 750 TL lik temizlik malzemesi almış, ilgili stok hesabına kaydetmiş ve karşılığında çek düzenlenmiştir. 150 İlk Maddeve Malzeme Hs. 08/09/201. Borç Alacak Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) 885 Temizlik Malzemesi Alınması 5 6 1

2 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı Örnek: Ekim ayı sonunda yapılan incelemede temizlik malzemesinin 500 TL lik kısmının kullanıldığı anlaşılmıştır Genel Yönetim Gideri Hs İlk Madde ve Malzeme Hs. 500 Malzemenin Kullanılması 151-Yarı Mamuller-Üretim Hesabı Hesabın Kapsamı; Yarı mamuller, bilanço gününde üretimleri devam etmekte olan henüz nihai(ürün) haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik giderlerinden ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki mamullerin izlendiği aktif bir hesaptır. Hesabın işleyişi; Yarı Mamuller-Üretim Hesabı; maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar borçlandırılır. Üretimleri tamamlananların maliyet tutarları kadar alacaklandırılarak 152 Mamuller hesabına borç kaydedilir. Hesabın borç kalanı, henüz tamamlanmamış üretimine devam edilen veya yarı mamul miktarını göstermektedir Mamuller Hesabı 153- Ticari Mallar Hesabı Hesabın Kapsamı; Üretim sürecinin sonunda elde edilen, üretim işlemleri tamamlanmış ve satışa hazır mamullerin izlendiği aktif hesaptır. Hesabın İşleyişi: Mamuller hesabı üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır, Mamullerin satılması veya değerinin düşmesi ve benzeri nedenlerle alacaklandırılır. Hesabın borç kalanı, işletmenin elindeki satışa hazır mamullerin toplam tutarını verir. Ticaret işletmeleri, üzerinde herhangi bir değişim ve dönüşüm işlemi gerçekleştirmeden başkaları tarafından üretilen malların alımsatımınıgerçekleştirmektir. Hesabın Kapsamı: Bu hesap üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan satmak amacıyla işletmeye alınan ticari malların ve benzerikalemlerinizlendiğihesaptır. Hesabın işleyişi: Ticari Mallar alındığında maliyet değerleri ile 153 Ticari Mallar Hesabına borç kaydedilirken, Satıldığında ise 600 Yurtiçisatışlarhesabınınalacağınakaydedilir. Mal alışlar ile ilgili tüm işlemlerin (Mal alış, alış gideri, iade, iskonto) tümü 153 Ticari Mallar Hesabında izlenirken; satışlar ile ilgili işlemlerin(mal satış, satış giderleri, iade, iskonto) tümü kendi adınaaçılmışhesaplardaizlenir Ticari Mallar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı Dikkat!! Maliyet Bedeli: Bir mal veya hizmetin işletmeye getirilip satışa sunulana kadarki süreç içinde yapılan ödemelerin tamamına maliyet bedeli denir. KDV maliyet bedeline eklenmez. Ticari mal alış işlemlerinde; alış anında yapılan giderler, alınan ticari malların iade edilmesi, alınan ticari mallar için ıskonto yapılması gibi özellikli işlemler vardır Ticari Mallar Hesabına kaydedilen işlemler aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Çok Önemli Borç 153-Ticari Mallar Hesabı Alacak DönemBaşı Mal Mevcudu Dönem İçi Mal Alışlar Alış Giderleri(kredi faizleri, kur farkları) İade Giderleri Alıştan iadeler Alış iskontoları Satışların maliyeti

3 Dönem Başı Mal Mevcudu Bir önceki dönemden devreden ve dönem başı bilançosunda yer alan Ticari Mallar, açılış kaydından sonra 153-Ticari Mallar Hesabı nın borcuna ilk kayıt olarak geçirilir. Bu işletmenin dönem başı mal mevcudunu (DBMM) ifade eder. Dönem Başı Mal Mevcudu Örnek: Meltem Ticaret İşletmesinin dönem başı mal mevcudunun değeri TL dir. Bu tutar işletmenin dönem başında sahip olduğu ticari malların maliyetini göstermektedir ve hesaplar açılırken açılış kaydı ile birlikte 153 Ticari Mallar Hesabının borcuna ilk kayıt olarak kaydedilir Dönem Başı Bilançosunun Düzenlenmesi Dönem Başı Mal Mevcudu Varlıklar Kasa Bankalar Ticari Mal Demirbaşlar Meltem Ticaret İşletmesinin Tarihli Bilançosu (TL) Banka Kredileri Sermaye Kaynaklar VarlıklarToplamı KaynaklarToplamı Açılış kaydı, yevmiye defterine şu biçimde yapılır. 100 Kasa 102 Bankalar 153 Ticari Mal 255 Demirbaşlar 300 Banka Kredileri 500 Sermaye Açılış Kaydı Borç Alacak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mal Alışları Örnek: Mal Alış Mal Alışları, Dönem içinde satın alınan mallar işletmenin mal mevcudunu artırır. Bu nedenle bir varlık hesabı olan 153 Ticari Mallar Hesabının borcuna (fatura bedeli üzerinden) mal alışlar kaydedilir. Meltem Ticaret İşletmesi %18 KDV hariç TL lik mal satın almış ve karşılığında TL peşin ödeme yapmış kalan tutar için satıcıya borçlanmıştır. 100Kasa Hs. 320 Satıcılar Hs. Mal Alış Kaydı

4 Mal Alımına İlişkin Giderler Ticari mal alırken yapılan giderler(nakliye, sigorta, yükleme ve boşaltma, komisyon, gümrük vergileri, kur farkları vb.) muhasebenin temel kavramlarından Maliyet Esası kavramı gereğince alınan malların maliyetine eklenmektedir. Sadece Katma Değer Vergisi (KDV) kanuna göre; ticari mal alırken ödenen katma değer vergisi maliyete eklenmez. Mal alırken ödenen KDV 191 İndirilecek KDV hesabının borcuna yazılır. Örnek: Mal Alımına İlişkin Giderler Meltem Ticaret İşletmesi satın aldığı malların taşınması için %18 KDV hariç TL nakliye giderini peşin ödenmiştir. /.../201. Borç Alacak Kasa Hs Ödenen Mal Alış Gideri Mal Alıştan İadelere İlişkin İşlemler Satın alınan malların bir kısmı istenilen nitelikte ve standartlarda olmayabilir. Bu tür mallar satıcı firmaya iade edilir. Satıcıya iade edilen mallar işletmedeki mal mevcudunu azaltacağından dolayı 153 Ticari Mallar Hesabının alacağına kaydedilir. Ayrıca mal alışlarında KDV ödendiği için iade edilen mala ilişkin KDV nin de iptal edilmesi gerekir. Şayet iade aynı ay içinde gerçekleşmiş ise 191 İndirilecek KDV Hs. nın alacağına kayıt yapılır. Ancak farklı ay veya aylarda gerçekleşmiş ise iptal edilen KDV 391 Hesaplanan KDV hesabına alacak yazılır. Örnek: Mal Alıştan İadeler Meltem Ticaret İşletmesi aynı ay içinde kredili olarak satın satın aldığı %18 KDV dahil TL lik malı satıcıya iade etmiştir. / /.201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Mal Alış İadesi Örnek: Mal Alıştan İadeler Mal Alış İskontoları(İndirimleri) Meltem Ticaret İşletmesi farklı bir ay içinde kredili olarak satın satın aldığı KDV dahil TL lik malı satıcıya iade etmiştir. / /.201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Hesaplanan KDV Hs. Mal Alış İadesi İşletmeler, vadeli aldıkları malların bedelini vadesinden önce ödediklerinde yada mallar istenen niteliklerde olmamalarından dolayı işletmeye satıcı firma tarafından bir iskonto(indirim) yapılabilir. Bu tür indirimler 153 Ticari Mallar Hesabının alacağına kaydedilir. Ayrıca mal alışlarında KDV ödendiği için iskonto edilen mala ilişkin KDV nin de iptal edilmesi gerekir. Şayet iskonto aynı ay içinde gerçekleşmiş ise 191 İndirilecek KDV Hs. nın alacağına kayıt yapılır. Ancak farklı ay veya aylarda gerçekleşmiş ise iptal edilen KDV 391 Hesaplanan KDV hesabına alacak yazılır

5 Örnek: Mal Alış İskontoları Meltem Ticaret İşletmesinin aynı ay içinde kredili olaraksatınsatınaldığı10.000tl lik mal için%18kdv hariç %10 iskonto yaptığını bir dekontla bildirmiştir. (10.000x%10=1.000TL) / /.201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Mal Alış İadesi Örnek: Mal Alış İskontoları Meltem Ticaret İşletmesinin farklı bir ay içinde kredili olarak satın satın aldığı TL lik mal için %10 iskonto yaptığını bir dekontla bildirmiştir. ( x % 10 =1.000 TL) / /.201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Hesaplanan KDV Hs. Mal Alış İadesi Ticari Mal Satış İşlemleri Ticarimalsatışişlemlerinde; Satış Satışanındayapılangiderler Satılanticarimallarıniadeedilmesi Satılan ticari malları için iskonto yapılması gibi özellikli işlemler bulunmaktadır. Satışlarla ilgili işlemlerin tümü kendi adına açılmış hesaplarda izlenir. Malsatışıişlemlerindekullanılanhesaplar 600YurtİçiSatışlarHesabı(Satışlariçin) 601YurtDışıSatışlarHesabı(Yurtdışısatışlariçin) 760Pazarlama SatışveDağıtımGiderleri(SatışGiderleri) 610SatıştaniadelerHesabı(Satıştaniadeler) 611SatışiskotolarıHesabı(Satışiskontoları) Örnek: Mal Alış İskontoları Meltem Ticaret İşletmesi kredili olarak %18 KDV dahil TL lik malı müşterisi Yüksel Ticaret Ltd. Şti ne satmıştır. / /.201. Borç Alacak 120 Alıcılar Hs Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Kredili Mal Satış Kaydı Mal Satış Giderleri Örnek: Mal Satış Giderleri Satılan malın alıcıya teslim edilmesi için işletme tarafından yapılan(nakliye vb) giderler satış giderlerini oluşturur. İşletmenin yaptığı mal satış giderleri 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Bu hesap dönem sonunda 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. na buradan da 690 Dönem Karı ve Zararı Hs. na devredilir. Satış giderleri yapılırken ödenen KDV de 191 İndirilecek KDV hesabının borcuna kaydedilir. Meltem Ticaret işletmesi, sattığı malların müşterilere teslim etmek üzere %18 KDV dahil TL nakliye gideri ödemiştir. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hs Kasa Hs Mal Satışı Giderinin Ödenmesi

6 Satıştan iadeler Satılan mallardan bir kısmı, istenen nitelikte (renk, ölçü, kalite vb.) olmadığı için alıcı firma tarafından işletmeye iade edilir. Satılan mallardan işletmeye iade edilenler 610 Satıştan İadeler Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda ise bu hesap 690 Dönem Karı veya Zararı Hs. devredilir. Ayrıca satış anında alınan KDV nin de iadesi gerekmektedir. Bunun için daha önce alınan KDV aynı ayda ise 191 İndirilecek KDV Hesabına borç farklı bir ayda ise 391 Hesaplanan KDV Hs. kaydedilir. Örnek: Mal Satıştan İade Meltem Ticaret İşletmesi nin daha önce kredili olarak sattığı mallardan%18 KDV hariç TL lik mal müşteri tarafından işletmeye iade edilmiştir.(aynı Ay) 610 Satıştan İadeler Hs. 391 Hesaplanacak KDV Hs Alıcılar Hs MalSatışından iade Örnek: Mal Satıştan İade Satış iskontosu: Meltem Ticaret İşletmesi nin daha önce kredili olarak sattığı mallardan%18 KDV hariç TL lik mal müşteri tarafından işletmeye iade edilmiştir.(farklı Ay) 610 Satıştan İadeler Hs Alıcılar Hs MalSatışından iade İşletmeler vadeli sattıkları malların bedelini vadesinden önce tahsil ettiklerinde yada başka nedenlerden dolayı müşterilerine iskonto(indirim) yapabilirler. Bu tür satış indirimleri 611 Satış iskontoları Hesabının borcuna kaydedilirken Müşteriden satış anında alınan yada hesaplanan KDV de ilgili iskonto tutarının KDV oranı kadar azaltılır Örnek: Mal Iskontosu Örnek: Mal Iskontosu Meltem Ticaret İşletmesi nin daha önce kredili olarak sattığı TL lik mal için alıcılara %18 KDV hariç %10 ıskonto yaptığını bildirmiştir.(aynı Ay) 611 Satıştan Iskontoları Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs Alıcılar Hs Alıcılara yapılan ıskonto Meltem Ticaret İşletmesi nin daha önce kredili olarak sattığı TL lik mal için alıcılara%18 KDV hariç %10 ıskonto yaptığını bildirmiştir.(farklı Ay) 611 Satıştan Iskontoları Hs Alıcılar Hs Alıcılara yapılan ıskonto

7 Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi Aralık Envanter yönteminde satılan malların maliyeti dönem sonunda topluca hesaplanır ve bir dönem boyunca yapılan bütün satışlar maliyet kaydı ile bir kerede topluca kaydedilir. Satılan malın maliyetinin hesaplanabilmesi için mutlaka dönem sonunda malların sayımının yapılması ve dönem sonu mal mevcudunun değerinin belirlenmesi gerekir. Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi Bu yöntemde, dönem içinde ticari mal hareketleri ile ilgili tüm işlemler 153 Ticari Mallar Hesabına kaydedildikten sonra dönem sonunda hesabın bakiyesi Satışa Hazır Mal Maliyetini göstermektedir. Dönem sonunda Ticari Mal Hesabının bakiyesinden dönem sonu mal mevcudu çıkarılarak Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesaplanır Aralık Envanter Yöntemine Göre Satılan Ticari Mallar Maliyeti Örnekler : Satılan Ticari Mallar Maliyeti = Net Alışlar Dönem Sonu Stok Net Alışlar = (Dönem Başı Stok+Dönem İçi Alışlar+Alış Giderleri) - (Alıştan İadeler+Alış İskontoları) Tutarlar Dönem Başı Mal Mevcudu (+) 150 Dönem İçi Alışlar (+) Dönem Sonu Mal Mevcudu (-) (450) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Soru:? Tutarlar Dönem Başı Mal Mevcudu (+) Dönem İçiAlışlar (+) Alıştan iadeler (-) 300 Alış İskontoları (-) 700 Dönem Sonu Stok (-) Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması İşletmenin dönem sonunda Ticari Mallar Hesabı nın borç toplamı TL alacak toplamı 350 TL dir. Yapılan sayım sonucunda dönem sonu mal mevcudu 800 TL olduğuna göre satılan malın maliyeti ne kadardır. Ticari Mallar Hesabının Borç Toplamı(DBMM+DİA+MAG) Ticari Mallar Hesabının Alacak Kalanı(İade ve İskontolar) (350) Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı Dönem Sonu Mal Mevcudu (800) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması Meltem Ticaret İşletmesi nin dönem sonunda 153 Ticari Mallar Hesabı nın borç kalanı TL dir. Yapılan sayım sonucuna göre dönem sonu mal mevcudunun TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre SMM aşağıdaki gibi hesaplanır. Borç Alacak Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçi Mal Alışlar Alış Giderleri Alıştan İadeler Alış Iskontoları SMMM

8 Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması Meltem Ticaret İşletmesi nin dönem sonunda 153 Ticari Mallar Hesabı nın borç kalanı TL dir. Yapılan sayım sonucuna göre dönem sonu mal mevcudunun TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre SMM aşağıdaki gibi hesaplanır. Ticari Mallar Hesabının Borç Toplamı(DBMM+DİA+MAG) Ticari Mallar Hesabının Alacak Kalanı(İade ve İskontolar) (6.000) Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı Dönem Sonu Mal Mevcudu (70.000) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Örnek: Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi 153 Ticari Mallar Hesabında gerçek mal mevcudunu görebilmek için Satılan Mallar Maliyetinin çıkartılması gerekir. 621 Satılan Ticari Mallar Hs Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Kaydı Sürekli Envanter Yönteminde Satış İşlemleri Sürekli envanter yöntemi bir taraftan işletmenin her zaman elinde bulunan mevcut mal miktarını ve maliyetini, diğer taraftan da satışların tutarını ve o ana kadar yapılan satışlardan elde edilen kar yada zarar durumunu gösteren bir yöntemdir. Bu yöntem mal çeşidi az, büyük hacimli ve yüksek fiyatlı mal satımı yapan toptancı işletmeler, sınai işletmeleri gibi işletmeler tarafından kullanılır. Sürekli envanter yönteminde her mal satışından sonra o satışın maliyeti hemen kaydedilir; yani 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılırken 153 Ticari Mallar Hesabı Alacaklandırılır. Örnek:Sürekli Envanter Yöntemi Yavuz işletmesi 3 Kasım 201. tarihinde Oğuz Tamer den birim fiyatı TL olan maldan 10 adet malın tamamını kredili olarak TL lik mal satın almıştır. %18 KDV yi peşin ödemiştir. 153 Ticari Mallar x20= İndirilecek KDV x%18= Kasa Hesabı 320 Satıcılar Hesabı -Oğuz Tamer Mal alış Borç Alacak Örnek: Sürekli Envanter Yöntemi Yavuz işletmesi satın aldığı malı işletme getirmek için Ak Nakliyat firmasına %18 KDV dahil peşin TL ödemiştir. 153 Ticari Mallar /1,18= İndirilecek KDV x%18= Borç Alacak Kasa Hesabı Malın Taşınma Bedeli Örnek: Sürekli Envanter Yöntemi B A (Mal Alış) (Mal Alış Gideri) (Toplam Maliyet) Birim Maliyet =Toplam Maliyet / Ürün Sayısı Birim Maliyet = /10 Adet = TL

9 Örnek: Sürekli Envanter Yöntemi 22 Kasım 201. tarihinde birim maliyeti TL olan mallardan 7 adedi Günay Ticarete tanesi%18 KDV hariç TL den satılmıştır. Karşılığında TL peşin, TL nominal değerli bir senet almış, kalanı daha sonra ödenmek üzere anlaşılmıştır. 100 Kasa Hs. 120 Alıcılar Hs. 121 Alacak Senetleri Hs. 600 Yurtiçi Satışlar Hs. (7 Adet x TL) 391 Hesaplanan KDV Hs. Mal Satışı Borç Alacak Örnek: Sürekli Envanter Yöntemi 22 Kasım 201. tarihinde birim maliyeti TL olan mallardan 7 adedi Günay Ticarete tanesi%18 KDV hariç TL den satılmıştır. Karşılığında TL peşin, TL nominal değerli bir senet almış, kalanı daha sonra ödenmek üzere anlaşılmıştır Borç Alacak 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs Satılan malların stoklardan çıkarılması Örnek: Sürekli Envanter Yöntemi 157- Diğer Stoklar Hesabı B A (Mal Alış) (Mal Alış Gideri) (Toplam Maliyet) (Mal Satış) Mal Mevcudu = TL Kalan Mal Mevcudu = 3 Adet x TL = TL Sayılan hesaplar kaydedilemeyen stokların izlendiği aktif hesaptır. Değeri Düşen Stoklar Komisyoncuya Verilen Mallar Yoldaki Mallar Hurda ve Atıklar Normal Stoklardan ayrılarak 157 Diğer Stoklarda izlenir Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) İşletmenin stoklarındaki mallarda rutubet, ezilme, çürüme ve yangın gibi nedenlerden dolayı fiziki yapısı bozulan ve ekonomik değerlerinde önemli azalışlar ortaya çıkan mallar olabilir. Bu tür mallar ihtiyatlılık kavramı gereğince karşılık ayrıldığında bu hesapta izlenir. 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) B İşletmesi dönem sonunda maliyeti TL olan bir malın % 20 değer kaybına uğradığı tahmin etmiş ve aynı tutarda karşılık ayırmaya karar vermiştir Borç Alacak 157 Diğer Stoklar Hs Değeri düşen stokların diğer stoklara alınması 53 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 54 9

10 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) B İşletmesi dönem sonunda maliyeti TL olan bir malın % 20 değer kaybına uğradığı tahmin etmiş ve aynı tutarda karşılık ayırmaya karar vermiştir Borç Alacak 657 Karşılık Giderleri Hs Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs ( *0,20) oranında ayrılan karşılık 159- Verilen Sipariş Avansları Hesabın kapsamı: İşletmenin yurt içi ve yurt dışından mal almak için sipariş verdiklerinde, istedikleri siparişin bedelinin bir kısmını veya tamamını, siparişi teslim almadan önce ödeyebilirler. Önceden yani mal teslim alınmadan ödenen tutarlar bu hesapta izlenir. Hesabın işleyişi: Verilen sipariş için teslim almadan önce ödenen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. Sipariş teslim alındığında bu avans alacaklandırılarak kapatılır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Verilen Sipariş Avansları 159- Verilen Sipariş Avansları İşletmemiz 03 Mayıs 201. tarihinde, %18 KDV hariç TL lik mal sipariş etmiş ve siparişin % 25 ini satıcı firmaya avans olarak bankadaki hesabından ödemiştir Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avansları Bankalar Hs Verilen Sipariş Avansları 12 Mayıs 201. tarihinde 18 KDV hariç TL lik sipariş edilen ticari mal işletmeye teslim edilmiştir. Verilen avans mahsup edilmiş geri kalan tutar ise çek keşide edilerek ödenmiştir Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avansları Hs. 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs. (-) Ticari Malın Alınması ve Avansın Mahsubu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 57 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 58 Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi KBUZEM Karabük

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

ISF 107 GENEL MUHASEBE I

ISF 107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISF 107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu, işletmenin

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı STOKLAR Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği;

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Tablosu Hesapları

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 6. HAFTA ISL3 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Stoklar) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER TİCARİ MALLAR Ticari Mal Hesabı Aralıklı Envanter Yöntemi Sürekli Envanter Yöntemi Ticari Mallarda Zayi Olma, Değeri Düşme ve Fire ve Karşılıkları GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 3. HAFTA ISL17 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Kullanılan Temel Mali Tablolar ve Bilanço Denkliği Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Mali Tablolar Bilanço İşletmeler muhasebe işlemleri

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A. Maliyet esası B. Sosyal sorumluluk C. Raporlama D. Hesap verebilirlik E. Tam açıklama 2. Hesapların çalışma kuralları ile

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 13-14. HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1. Ticaret İşletmelerinde 7/A Seçeneğine

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 5. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (12 Ticari Alacaklar) Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Alacak Hakkı Bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi yada

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR STOKLAR 150. İlk madde ve malzeme 151. Yarı mamuller Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları Dönem sonu envanter

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 120.000 TL lik mal satın almış, malın depoya taşınması için 10.000 TL lik nakliye giderine katlanmıştır. Mal bedeli

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 15-STOKLAR ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com I-DÖNEN VARLIKLAR 15-STOKLAR 150-Hammadde ve Mlz. 151-Yarı Mamuller-Üretim 152-Mamuller 153-Ticari Mallar 157-Diğer Stoklar

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Maddi Duran Varlıklar İlgili Önemli Hususlar (1) Duran varlıklar tüm bu edinme

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 KONU BAŞLIKLARI 1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı DİĞER ALACAKLAR Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş

Detaylı