ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011

2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2011 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

3 I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri: 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan ihtiyaca göre TL ödenek ekleme işlemi yapıldığından Haziran ayı sonu itibariyle toplam ödenek TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 39,6 dır yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama Bütçe Başlangıç Öd. Göre Gerç. % ,6 Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Giderleri Bütçe Başlangıç Ödeneği 2011 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Gerç. Oranı % 01- Personel Giderleri ,5 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ,5 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,2 05- Cari Transferler ,9 06- Sermaye Giderleri ,8 07- Sermaye Transferleri 0 0 GENEL TOPLAM , yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Bin TL Personel Gid Sos.Güv.Kur.Prim Gid Mal ve Hizm Al.Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri 2011 Yılı Bütçe Ödeneği 2011 Yılı İlk 6 Aylık Harcama

4 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre gider dağılımları: 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam bütçe giderlerindeki en büyük payı aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere %66,3 oranla personel giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alım giderleri %15,4 oranla ikinci sırada, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri %12,0 ile üçüncü sırada yer almaktadır. İlk altı ayda sermaye giderlerinin toplam giderdeki payı ise %1,6 olmuştur yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Dağılımı Personel Gid. 66,3% Sermaye Transf. 0,0% Sermaye Gid. 1,6% Sos.Güv.Kur.Prim Gid. 12,0% Cari Transferler 4,6% Mal ve Hizm Al.Gid. 15,4% 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri: 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalar, gerçekleşme ve değişim oranları ayrıntılı olarak Ek-1 deki tabloda ve aşağıda yer alan tablo ve grafikte gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri (Bin TL) Bütçe Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6 Aylık Toplam Artış Oranı % Personel Giderleri Sos.Güv.Kur Dev.Prim Gi. Mal ve Hizm Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri GENEL TOPLAM , , , , , ,6

5 ve 2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Grafiği Bin TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 yılı yılı Personel Giderleri: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde Bin TL olan personel giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %21,3 oranında artışla Bin TL olmuştur. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2010 yılının ilk altı ayında Bin TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi gideri, 2011 yılının aynı döneminde %18 oranında artarak Bin TL gerçekleşmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde Bin TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %16,3 oranında artmış ve Bin TL olmuştur. 05-Cari Transferler: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde cari transferler ödeneğinden 690 Bin TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının aynı döneminde Bin TL gerçekleşmiştir. 2010/987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Döner Sermaye bütçesine toplam TL Devlet yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardımın TL lik kısmı 2010 yılının ikinci altı ayında, TL lik kısmı ise 2011 yılının ilk altı aylık döneminde verilmiştir. 06-Sermaye Giderleri: 2010 yılının ilk altı ayında Bin TL olan sermaye giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %56,1 azalarak 606 Bin TL gerçekleşmiştir. 07-Sermaye Transferleri: Bilindiği üzere; 2009 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödenekleri 05-Cari Transferler ekonomik koduna, 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödenekleri de 07-Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılıp, buradan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesaplarına aktarılarak kullanılmaktadır.

6 Buna göre; 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran döneminde bilimsel araştırma projelerinin 06- sermaye giderleri ödeneklerinden proje özel hesaplarına aktarılmak üzere 07-Sermaye Transferlerine herhangi bir aktarma yapılmadığından gerçekleşme olmamıştır. B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemizin 2011 yılı bütçe geliri TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 49,1 oranında gerçekleşerek TL olmuştur. BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2011 yılı Gelir Bütçesi 2011 yılı Ocak -Haziran Gerçekleşme Gerç. Oranı % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,1 04- Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler ,5 05- Diğer Gelirler ,9 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri, 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Ek-2 de yer alan tabloda, aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2010 Ocak-Haziran Gerçekleşme 2011 Ocak-Haziran Gerçekleşme Artış Oranı % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00-2, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,17-1,28 - Şartname Gelirleri , ,00 - Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen Gel , ,43 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,59 - Yaz Okulu Gelirleri - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , ,50 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 - Doktora Gelirleri , ,00 - Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , ,25 - Diğer Hizmet Gelirleri , , Kira Gelirleri , ,83-14, Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler , ,00 27, Hazine Yardımı , ,00 26, Kurum. ve Kişi. Alınan Bağış ve Yard , ,00 210, Diğer Gelirler , ,52 10, Faiz Gelirleri 4.175, ,15-72, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,03 22, Para Cezaları ,00 455,00-96, Diğer Çeşitli Gelirler , ,34-11,81 TOPLAM , ,52 21,68

7 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri toplamı, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla %21,68 oranında artmıştır yılında altı aylık toplam mal ve hizmet satış gelirleri 2010 yılına kıyasla %1,28 oranında, kira gelirleri de %14,21 oranında azaldığı için teşebbüs ve mülkiyet gelirleri toplamı da geçen yıla kıyasla %2,23 oranında azalmıştır. Alınan bağış ve yardımlar %27,10 oranında, diğer gelirler ise 10,45 oranında artmıştır ve 2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Grafiği yılı 2011 yılı Bin TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 yılı yılı Aylar itibariyle gelir gerçekleşmeleri kıyaslandığında, 2011 yılı Ocak ayı gelirinin 2010 yılı Ocak ayına göre daha az gerçekleştiği ancak diğer aylarda gelirlerin geçen yıla göre arttığı görülmektedir. C.Finansman: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamsında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden (II.öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

8 II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2011 yılında Üniversitemiz bünyesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin 2011 yılı ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2010 yılı Aralık ayında ve 2011 yılı ilk altı ayda aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir: 1- Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemesiz Kalorifercilik Hizmeti Alımı İhalesi, 2- Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi, 3- Yemek Hizmeti Alımı İhalesi, 4- Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi 5- Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlar için akaryakıt ihalesi. 6- Telefon Santrali Kapasite Artırımı ve Lisans Alımı 7- Bilgi İşlem Makine Teçhizat Alımı 8- Güzel Sanatlar Fakültesine Makine ve Teçhizat Alımı 9- Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne Cihaz Alımı 10- Bolu Meslek Yüksekokuluna Elektrik Malzemesi Alımı 11- Yeniçağa YAŞAR Çelik Meslek Yüksekokuluna Kömür Alımı tabak yıkama kapasiteli bulaşık yıkama makinesi alımı ihalesi Kalem Spor Malzemesi Alımı İhalesi 14- Bahar Şenliği Organizasyonu hizmet alımı ihalesi 15- Mezuniyet Töreni Organizasyonu hizmet alımı ihalesi İhale kapsamında hizmet sunan firmalara ilk altı ay içinde; Güvenlik: TL, Temizlik TL, Akaryakıt: TL, Araç Kiralama: TL, Personel Taşıma: TL olmak üzere toplam TL hak ediş ödemesi yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla satın alma yapılmıştır. Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin doğalgaz, elektrik ve telefon faturaları ödenmiştir. 15 adet resmi aracın periyodik bakım-onarım ve zorunlu trafik sigortaları için TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin demirbaş (büro mefruşat ve bilgisayar alımı) ihtiyaçları 4734 sayılı Kanunun 3/e maddesine göre DMO dan temin edilmiştir. Personelimizin gelişimini sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşların ve derneklerin düzenlemiş olduğu eğitim kurslarına katılım sağlanmıştır. Üniversitemizin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği 2011 yılı aidat ödemesi yapılmıştır. Üniversitemizin üye olduğu diğer bir kuruluş olan Akdeniz Üniversiteler Birliği için ise Üniversite olarak üyeliğimizin iptal edilmesi ile ilgili bir yazı gönderilmiş ve bu kuruluşa 2011 yılı için aidat ödemesi yapılmamıştır yılı için, üyelik ücreti gerektiren herhangi bir kuruluşa üye olunması planlanmamaktadır. Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri için yılın ilk altı ayında toplam TL gider gerçekleşmiştir.

9 Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince, 2010 yılından devam eden 55 adet bilimsel araştırma projesine 2011 yılında eklenen 46 adet proje ile birlikte toplam 101 adet BAP projesi ve 2011 yılında devam eden 2 adet DPT projesi yürütülmektedir. Bu projeler için tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz giderleri ile ilişkilendirilmeden, açılan proje özel hesaplarında izlenmekte ve giderleştirilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan giderler aşağıda gösterilmiştir Ay Ödeneği 1.6 Ay Harcaması 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler , , Yolluklar 8.000, Hizmet alımları , , Menkul mal alımları , , Mamul mal alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,14 TOPLAM : , , Ay Ödeneği 1.6 Ay Harcaması 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler , , Hizmet alımları , , Menkul mal alımları , , Mamul mal alımları , ,00 TOPLAM : , ,28 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler: Barınma Hizmeti: İzzet Baysal Kampusünde bulunan ve Üniversitemiz tarafından işletilen Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerle ilgili veriler aşağıdadır. Yurt Ücretleri 6 kişilik oda 105,00 TL 4 kişilik oda 162,00 TL 3 kişilik oda 180,00 TL 2 kişilik oda 195,00 TL Depozito 390,00 TL Erkek Öğr.Yurdu Kapasite Kız Öğr.Yurdu Kapasite Barınan Erkek Öğrenci Barınan Kız Öğrenci Ücretsiz Barınan Kız/Erkek Öğrenci eğitim-öğretim yılında erkek öğrenci yurdunda 185, kız öğrenci yurdunda 911 öğrenci olmak üzere toplam 1096 öğrenci barınmıştır. Maddi durumu iyi olmayan 45 öğrencimize ücretsiz barınma imkanı sağlanmıştır. Erkek Öğrenci Yurdunda 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 Memur (4/b), Kız Öğrenci Yurdunda ise 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 2 Memur (4/b), 1 Hizmetli, 1 Büro İşçisi görev yapmaktadır. Her iki yurtta da kantin, okuma salonları, etüt salonları, TV izleme salonları ile resim ve müzik çalışma odaları bulunmaktadır. Üniversitemiz Yurtlarına başvurular, internet üzerinden yapılmaktadır. Yurtlarda kantin, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti ile bilgisayar salonu bulunmakta olup Kız öğrenci Yurdunda fitnes spor salonu bulunmaktadır.

10 Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin tüm yemekhanelerinde, idari ve akademik personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Yemek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle satın alınmaktadır yılının ilk yarısında yenen yemek sayısı aşağıdaki gibidir. (Mudurnu, Mengen, Gerede ve Şehir Kampusü dahil) Aylar Miktar Birim Fiyat KDV Hariç TL KDV Dahil TL KDV Hariç Toplam KDV Dahil Toplam Ocak , , ,23 Şubat , , ,62 Mart , , ,12 Nisan , , ,91 Mayıs , , ,88 Haziran , , Sağlık Hizmeti: Üniversitemizde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı İzzet Baysal Kampusünde ve Şehir Kampusünde olmak üzere 2 Sağlık Merkezi olup bu merkezlerde sağlık hizmeti verilmektedir. İzzet Baysal Kampusu Sağlık Merkezi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası nda yer almaktadır. Sağlık ve Rehberlik Merkezi Faaliyetleri ( ) Aylar Muayene Sevk Diş Muayene Diş Sevk Laboratuar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci AİBÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine göre Ocak-Haziran 2011 dönemi itibarıyla toplam 432 öğrencimize sağlık karnesi verilerek sağlık hizmetlerinden yararlandırılmıştır.

11 Kültür Hizmeti: Öğrenci Toplulukları: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı olarak; öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, fizik-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmaları amacıyla farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleriyle Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun şekilde kurulan 67 Öğrenci Topluluğu mevcuttur. Bu topluluklar üniversite içi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte, diğer üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edilen öğrencilerimiz Üniversitemizi temsil etmek üzere bu etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri ve Bahar Şenliği düzenlenmektedir. Bu günlerde tüm öğrenci toplulukları görev almakta, özveriyle çalışmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversiteyi tanıtmak ve temsil etmek üzere yaptıkları tüm faaliyetlerde gerekli maddi destek öz gelirlerden sağlanmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 14 öğrenci topluluğuna araç desteği ve yakıt desteği verilmiş, 9 topluluğa yol ücreti ödenmiş, 6 topluluğa da araç kiralaması yapılarak destek sağlanmıştır. Kültür Merkezi Üniversitemiz Kültür Merkezinde, 514 kişi kapasiteli Mavi salon, 208 kişi kapasiteli Pembe salon, 80 kişi kapasiteli Turuncu salon olmak üzere bir de sergi salonu mevcut olup, bu salonlarda konferans, Panel, Seminer, Toplantı, Sempozyum, Söyleşi, Tören, Tiyatro, Dinleti, Sergi, Gösteri, Konser, Ders, Film dallarında Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam 264 faaliyet yapılmış olup, bu faaliyetlere kişi katılmıştır. Çeşitli etkinliklerde kullanılan Kültür Merkezi Konferans ve Sergi Salonları ile duyuru panoları Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversite dışı yapılan etkinlikler, Üniversite Birimleri-Öğrenci Topluluklarının yapmış oldukları etkinlikler olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendirilmiştir. Faaliyetlerden elde edilen gelirler çeşitli gelirler hesabında toplanmaktadır.

12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL KÜLTÜR MERKEZİ TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER FAALİYETİN TÜRÜ MAVİ SALON PEMBE SALON TURUNCU SALON BALE VE HALK DANSLARI SAL. SERGİ SALONU TOPLANTI SALONU OKUMA SALONU TOPLAM KATILIMCI KATILIMCI KATILIMC I KONFERANS PANEL SEMİNER TOPLANTI SÖYLEŞİ TÖREN TİYATRO DİNLETİ SERGİ GÖSTERİ KONSER KONGRE DERS ÇALIŞTAY FİLM SINAV TOPLAM Not: Bu bilgilere İzzet Baysal Müzesi ni ziyaret edenler dahil değildir. KATILIMC I KATILIMC I KATILIMCI KATILIMCI KATILIMCI

13 Kongre Merkezi Üniversitemiz Kongre Merkezinde yapılacak faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonu Genel Sekreterlik Makamının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına verilmiştir. Kongre Merkezi 1140 kişi kapasiteli Bordo Salon ile 612 kişi kapasiteli ve dört bölümlü (salon1, salon2, salon3, salon4) Yeşil Salondan oluşmaktadır. Kongre Merkezinde Ocak-Haziran 2011 döneminde 22 faaliyet yapılmış olup, faaliyetlere kişi katılmıştır. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER FAALİYETİN TÜRÜ BORDO SALON KATILIMCI YEŞİL SALON KATILIMCI TOPLAM KATILIMC I KONFERANS SEMİNER TİYATRO DİNLETİ GÖSTERİ KONSER TOPLAM Üniversitemizde yürütülen sportif faaliyetler: A Salonu: Kullanım alanı 1020 m 2 olan salon Jimnastik Salonu olarak kullanılmaktadır. Step, aerobik, taekwando ve uzak doğu sporları takım bazında ve kulüp bazında antrenman yapılmaktadır. Kaya tırmanışı çalışma duvarı mevcuttur. B Salonu: Kullanım alanı 1020 m 2 olan salon, Voleybol ve Basketbol Salonu olarak resmi müsabaka ve maç salonu olarak kullanılmaktadır. 520 kişi kapasitelidir. C Salonu: 1620 m 2 kullanım alanı olan çok amaçlı salon, 480 koltuk kapasitelidir. Salon kullanım anında 3 e bölünebilmektedir. Salonda Tenis, Hentbol, Basketbol, Badminton ve Voleybol, basketbol, salon futbolu(futsal) dersleri verilmektedir. Bu salonda ayrıca 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu/dans salonu bulunmaktadır. D Salonu (Bolu Şehir Kampusu): Kullanım Alanı 650 m 2 olan salon Basketbol, Voleybol, Hentbol ve diğer salon sporları için kullanılmaktadır. Üniversitemiz eğitim öğretim yılında Basketbol, Futbol, Voleybol, Salon Futbolu, Bilek Güreşi, Kros, Satranç, Badminton, Taekwon-do, Karate, Atletizm, Jimnastik, Hentbol, Tenis, Okçuluk, Masa Tenisi, Bilardo, Atıcılık, Tırmanış branşlarında takım olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılmıştır. Üniversitelerarası futbol I.Lig grup birinciliği maçlarına Mart 2011 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliği yapmış olup, maçlara Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile Üniversitemiz katılmıştır. (1.Kırıkkale Üniversitesi, 2.Ankara Üniversitesi, 3.Kastamonu Üniversitesi derece almışlardır.) Üniversite içi Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında müsabakalar yapılmıştır. Müsabakalara katılan takımlarımızın tüm giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde spor müsabakaları için; ,48 TL yolluk, resmi araçlar için 4.553,00 TL yakıt gideri, ,40 TL Araç Kiralama Gideri, ,64 TL Üniversite İçi Spor Müsabakaları Hakem Giderleri olmak üzere toplam ,52 TL ödeme yapılmıştır.

14 Üniversitemizde yürütülen çeşitli faaliyetler: Üniversitemizde Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında 9 Senato toplantısı yapılmış ve 88 karar alınmıştır. Yine aynı dönemde 17 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve 205 karar alınmıştır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 25 er öğrenci kontenjanı ile Resim ve Seramik Bölümü açılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi 30 öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 öğrenci kontenjanı ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi doktora programı ve Tarla Bitkileri yüksek lisans programı açılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde - Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, - Prohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı, - Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, - Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı açılmıştır. 05 Ocak 2011 tarihinde Üniversitemiz Kültür Merkezi Sergi Salonunda Turgut Kaçmaz tarafından Çanakkale, Atatürk ve Babam konulu bir konferans ve Buram Buram Çanakkale konulu fotoğraf ve resim sergisi yapılmıştır Ocak 2011 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu Bologna Uzmanları Eşgüdüm Toplantısı yapılmıştır. 24 Ocak 2011 tarihinde Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Gerede Spor Salonu Temel Atma Töreni yapılmıştır Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz Kültür Merkezi Mavi Salonda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile AİBÜ işbirliğinde Matematik Eğitiminde Teknoloji Çalıştayı düzenlenmiştir. 15 Şubat 2011 tarihinde saat de Üniversitemiz Fitness Salonu açılışı yapılmıştır. 16 Şubat 2011 tarihinde saat de Kültür Merkezi Mavi Salonda Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Marka Projelerinin Rolü konulu bir etkinlik düzenlenmiştir. 25 Şubat 2011 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bir konferans verilmiş ve Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinin açılışı yapılmıştır. 05 Mart 2011 Cumartesi günü İzzet Baysal ın aramızdan ayrılışının 11. yıldönümü etkinlikleri yapılmıştır. 14 Mart 2011 tarihinde Tıp Bayramı ile ilgili etkinlikler yapılmıştır. 18 Mart 2011 Şehitler Günü Anma Programı kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÇELİK tarafından Farklı Cepheden Çanakkale konulu bir konferans verilmiştir. 21 Mart 2011 tarihinde Nevruz Kutlama Etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 14 Nisan 2011 tarihinde Üniversitemiz Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Prof. Dr. Recep KARADAĞ tarafından Geçmişten Günümüze Doğal Boyacılık konulu bir konferans verilmiştir. 26 Nisan 2011 tarihinde Bolu Valiliği ve Üniversitemiz tarafından Çocuk Hakları Konferansı gerçekleştirilmiştir. 30 Nisan 2011 tarihinde Dumansız Kampus Projesi etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin katılımıyla Aladağ Temizleniyor etkinliği yapılmıştır.

15 30 Nisan 2011 tarihinde ATCM IPC Üyesi Prof. Dr. Mirek Miroslaw Majewski nin (New York Institute of Technology College of Arts & Sciences Abu Dhabi Abu Dhabi Campus United Arab Emirates) konuşmacı olarak davet edildiği Matematik Dersindeki İslam Sanatı (Islamic Art in Mathematics Classroom) konulu bir konferans verilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında Üniversitemizde Okul Öncesi Çocuk Şenliği ve Festivali yapılmıştır. 06 Mayıs 2011 tarihinde Kültür Merkezi Pembe Salonda Hindistan dan davet edilen Dr. Rauf PATHAN tarafından International Economics, Social Justice and Peace (Uluslar arası Ekonomi, Sosyal Adalet ve Barış) konulu bir konferans verilmiştir. 10 Mayıs 2011 tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 50.Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında KPSS Sistemi & Kariyer Meslekler konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir. 16 Mayıs 2011 tarihinde Kültür Merkezi Mavi salonda 2011 Patent Günleri Bolu etkinliği gerçekleştirilmiştir. 20 Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemiz harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve ihale işlemlerini yürüten personel için Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından Kültür Merkezi Pembe salonda eğitim semineri verilmiştir. 23 Mayıs 2011 tarihinde Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil AKINCI tarafından Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler konulu bir konferans verilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında National Taiwan University öğretim üyesi Prof. Dr. Kow Lung Chang tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü lisans ve yükseklisans öğrencileri için Mathematical Structure of Quantum Mechanic konulu bir aktivite gerçekleştirilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 27 Haziran 2011 tarihinde saat de Tıp Fakültesi 2011 Mezunları Yemin Töreni gerçekleştirilmiştir. 28 Haziran 2011 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN ın katılımıyla Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni yapılmıştır. 29 Haziran 3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Uluslar arası Alström Sendromu Derneği ve Üniversitemiz işbirliğinde 3. Bilimsel Konferansı ve Alström Aileleri Toplantısı yapılmıştır. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetler 2011 yılının ilk altı ayında da devam etmiştir. Yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri, bu projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler: PROJENİN ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projeleri 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Kampus alanında çeşitli parsellerde zemin etüdü yapılmıştır. Bazı parseller için mevzii imar planı hazırlanmıştır.

16 PROJENİN ADI: Kampus Altyapısı 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: galerisinde tesisat işleri yapılmıştır. Merkezi ısıtma sistemi ısı PROJENİN ADI: Merkezi Derslikler ve Birimler (Diş Hekimliği ve Yemekhane) 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0.-TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: İhale hazırlıkları yapılmıştır. PROJENİN ADI: Büyük Onarım Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Çeşitli binalarda mekanik tesisat ile elektrik tesisatı imalatları ve onarımları yapılmıştır. PROJENİN ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Gerede Spor Salonu) 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - PROJENİN ADI: Kamulaştırma 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - PROJENİN ADI: Bakım Onarım Giderleri 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Üniversitemize 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiştir yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği, likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek, DPT den talep edilip onaylanan ek ödenek ekleme işlemleri ile yılsonu gider gerçekleşme tutarının Ek-1 de belirtildiği şekilde TL olacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

17 Bütçe Giderleri 2011 Yılı Başlangıç Ödeneği 2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme 2011 Yılsonu Tahmini Gerçekleşme İlk Altı Aylık Gerç. Oranı % Yılsonu Tahmini Gerç. Oranı % Personel Giderleri ,5 110,2 Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Primi Giderleri ,5 112,1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,2 99,9 Cari Transferler ,9 122,6 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri ,8 115,3 GENEL TOPLAM ,6 110, yılı Başlangıç Ödeneği, İlk Aylık Gerç. ve Yılsonu Tahmini Gerç. Grafiği TL Personel Gid. Sos.Güv.Kur.Prim Gid. Mal ve Hizm Al.Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri 2011 Başlangıç Ödeneği 2011 Yılı Ocak-Haziran Gerç Yılsonu Tahmini Gerç. 01-Personel Giderleri: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin %110,2 oranla TL olacağı tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin %112,1 olacağı beklenmektedir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin %99,9 olacağı tahmin edilmektedir. 05-Cari Transferler: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesinin %122,6 olacağı tahmin edilmektedir.

18 06-Sermaye Giderleri: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin % 115,3 olacağı tahmin edilmektedir. 07-Sermaye Transferleri: 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği olmayan sermaye transferleri 06- Sermaye Giderleri ekonomik kodundan ödenek aktarılmak suretiyle kullanılacağından TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri Üniversitemizin TL olan 2011 yılı gelir bütçesinin % 49,1 i yılın ilk altı ayında TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği, likit karşılığı ödenek, gelir fazlası ödenek ve DPT den talep edilip onaylanan ek ödenek ekleme işlemleri yapıldığında yılsonu gelir gerçekleşmesinin aşağıdaki tabloda ve Ek-2 de belirtildiği şekilde TL olacağı tahmin edilmektedir. BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2011 Yılı Gelir Bütçesi 2011 Ocak- Haziran Gerç Yılsonu Gelir Tahmini 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,00 - Şartname Gelirleri , ,00 - Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen Gelirler , ,00 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 - Yaz Okulu Gelirleri ,00 - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 - Doktora Gelirleri , ,00 - Sosyal Tesis İşl. Gelirleri , ,00 - Diğer Hizmet Gelirleri , , Kira Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Hazine Yardımı , , Kurum ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yard , , Diğer Gelirler , , Faiz Gelirleri , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , Para Cezaları , , Diğer Çeşitli Gelirler , ,00 TOPLAM , ,00 C.Finansman 2011 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Kurumumuzca elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir.

19 IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yılın ilk altı ayında olduğu gibi Temmuz-Aralık 2011 döneminde de, sunulan eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu amaçla yapılması planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan bütçe çalışmaları için daire başkanlıkları organize edilecek ve çalışmalar yapılacaktır Eylül 2011 tarihinde İtalya nın Bologna kentinde yapılacak olan Magna Charta Universitatum bildirgesi imzalanarak, Üniversitemizin bu birliğe katılımı gerçekleşecektir Eylül 2011 tarihinde Üniversitemizde ATCM Integration of Techonology Into Mathematics Education Past Present and Future konulu Uluslararası 16. Asya Teknoloji ve Matematik konferansı düzenlenecektir yılının ikinci altı ayında yapılması planlanan ihaleler: 1. Özel Güvenlik ihalesi (2012 yılı için) 2. Malzemeli Genel Temizlik ihalesi (2012 yılı için) 3. Akaryakıt ihalesi (2012 yılı için) 4. Araç Kiralama ihalesi (2012 yılı için) 5. Personel Taşıma ihalesi (2012 yılı için) 6. Güvenlik Kamera Sistemi 7. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne çeker ocak alımı 8. 2 adet bilgisayar laboratuvarı kurulması için 6 kalem cihaz alımı 9. Kız ve Erkek öğrenci yurtlarına bakım onarım yapılması 10. Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesine malzeme alımı 11. Gölköy Kampusünde bulunan basket sahalarının zeminlerinin bakımı 12. Hastanemiz birimlerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı 7 kalem Tıbbi Cihazlar satın alınması planlanmıştır: - 1 Adet Optik Koherens Tomografi (Oct) - 1 Adet Ultrasonografi Cihazı - 4 Adet Multiparametreli Renkli Hastabaşı Monitörü - 1 Adet Artroskopik Shaver Cihazı - 2 Adet Ventilatör - 1 Adet Kadın Hast. Doğum Ad Ultrason Cihazı - 2 Adet Ftr Kardiyopulmuner Rehabilitasyon Ünitesi Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü ve bağlı birimlerin makine-teçhizat, donanım, mefruşat vb. ihtiyaçları doğrudan temin yöntemiyle ve D.M.O. aracılığıyla karşılanmaya devam edilecektir. Üniversitemizin merkez yerleşkesindeki birimlerin her ay doğalgaz, telefon ve elektrik faturalarının ödemesi yapılacaktır. İhale kapsamında hizmet sunan firmalara (güvenlik, temizlik, yemek, akaryakıt, araç kiralama, personel taşıma gibi) aylık hak edişlerinin ödenmesine devam edilecektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının okuyucu hizmetler bölümünde kullanılan elektronik veritabanı ödemeleri, kapı güvenlik sistemi ile Yordam Bil. Tek. Otomasyonunun bakım ve onarım ödemeleri, yerli ve yabancı kitap alımı, cilt yapımı, süreli yayın ödemeleri gerçekleştirilecektir. Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri ikinci altı ayda da devam edecektir.

20 Yılın ikinci altı aylık döneminde devam eden Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan mal, malzeme, hizmet alımı ve yolluk harcamalarına devam edilecek olup tefrik edilen ödeneklerin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yürütülecek olan faaliyet ve yatırım projeleri ile bu projeler için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgiler: PROJENİN ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projeleri 2011 Yılı Ödeneği: TL Temmuz-Aralık Harcaması: TL Temmuz-Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: merkezi laboratuar binasının projeleri ve zemin etüdü yaptırılacaktır. Yapılması planlanan PROJENİN ADI: Kampus Altyapısı 2011 Yılı Ödeneği: TL Temmuz-Aralık Harcaması: TL Temmuz-Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Karacasu kampusu tesisat altyapıları tamamlanacaktır; jeotermal su Karacasu kampusuna getirilecektir; Gölköy kampusunda çeşitli tesisat altyapıları tamamlanacaktır; Gölköy kampusu çevre aydınlatma işleri; D-100 yerleşkesi depolarda çeşitli elektrik imalatları; Mudurnu kampusu çevre aydınlatma işleri; öğrenci yurtları jeneratör alım işi; Karacasu kampusu çevre aydınlatma ve trafo işleri; Gölköy kampusu park alanları yapımı işi; Karacasu kampusu çevre düzenlemesi, parklar, trafo binası, su deposu, güvenlik binası, drenaj ve kanalizasyon işleri, çevre duvarı yapımı işleri; Mudurnu kampusu çevre düzeni, parklar, çevre duvarı, drenaj hatları, güvenlik binası ve otopark yapılması işleri yaptırılacaktır. PROJENİN ADI: Merkezi Derslikler ve Birimler (Diş Hekimliği ve Yemekhane) 2011 Yılı Ödeneği: TL Temmuz-Aralık Harcaması: TL Temmuz-Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Diş hekimliği ve yemekhane binasının temeli atılıp kaba inşaatına başlanacaktır. PROJENİN ADI: Büyük Onarım 2011 Yılı Ödeneği: TL Temmuz-Aralık Harcaması: TL Temmuz-Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bolu Meslek Yüksekokulu toplantı salonu havalandırma işi; D-100 yerleşkesi depolarının onarımı, lojman binasının dış cephe kaplama işleri; Sağlık Yüksekokulu binası dış cephe imalatları, idari ofislerde zemin kaplama işleri; Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binasında dış cephe boya işleri; Fen Edebiyat Fak., Eğitim Fak., Mudurnu MYO, Mühendislik Mimarlık Fak. Binalarında çeşitli laboratuar onarımı işleri; Çeşitli binalarda paratoner yapılması işleri yaptırılacaktır. PROJENİN ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Gerede Spor Salonu) 2011 Yılı Ödeneği: TL Temmuz-Aralık Harcaması: TL Temmuz-Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Çelik çatı ve kaplaması yapılacak, bina içerisinde zemin tavan ve duvar kaplamaları tamamlanacak, boya işleri tamamlanacak, kapı pencere ve aksesuar imalatları ve montajları tamamlanacak, mekanik tesisat ve elektrik tesisat imalatları tamamlanacak, çevre düzenlemesi ve otopark imalatları tamamlanacak ve bina hizmete hazır hale getirilecektir.

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2016 2016 Mali Yılı Üniversite bütçesi 47.603.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bandırma-2017 FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2017 2017 Mali Yılı Üniversite bütçesi 52.622.000 TL

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı