ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011

2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2011 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

3 I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri: 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan ihtiyaca göre TL ödenek ekleme işlemi yapıldığından Haziran ayı sonu itibariyle toplam ödenek TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 39,6 dır yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama Bütçe Başlangıç Öd. Göre Gerç. % ,6 Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Giderleri Bütçe Başlangıç Ödeneği 2011 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Gerç. Oranı % 01- Personel Giderleri ,5 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ,5 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,2 05- Cari Transferler ,9 06- Sermaye Giderleri ,8 07- Sermaye Transferleri 0 0 GENEL TOPLAM , yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Bin TL Personel Gid Sos.Güv.Kur.Prim Gid Mal ve Hizm Al.Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri 2011 Yılı Bütçe Ödeneği 2011 Yılı İlk 6 Aylık Harcama

4 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre gider dağılımları: 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam bütçe giderlerindeki en büyük payı aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere %66,3 oranla personel giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alım giderleri %15,4 oranla ikinci sırada, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri %12,0 ile üçüncü sırada yer almaktadır. İlk altı ayda sermaye giderlerinin toplam giderdeki payı ise %1,6 olmuştur yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Dağılımı Personel Gid. 66,3% Sermaye Transf. 0,0% Sermaye Gid. 1,6% Sos.Güv.Kur.Prim Gid. 12,0% Cari Transferler 4,6% Mal ve Hizm Al.Gid. 15,4% 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri: 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalar, gerçekleşme ve değişim oranları ayrıntılı olarak Ek-1 deki tabloda ve aşağıda yer alan tablo ve grafikte gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri (Bin TL) Bütçe Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6 Aylık Toplam Artış Oranı % Personel Giderleri Sos.Güv.Kur Dev.Prim Gi. Mal ve Hizm Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri GENEL TOPLAM , , , , , ,6

5 ve 2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Grafiği Bin TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 yılı yılı Personel Giderleri: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde Bin TL olan personel giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %21,3 oranında artışla Bin TL olmuştur. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2010 yılının ilk altı ayında Bin TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi gideri, 2011 yılının aynı döneminde %18 oranında artarak Bin TL gerçekleşmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde Bin TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %16,3 oranında artmış ve Bin TL olmuştur. 05-Cari Transferler: 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde cari transferler ödeneğinden 690 Bin TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının aynı döneminde Bin TL gerçekleşmiştir. 2010/987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Döner Sermaye bütçesine toplam TL Devlet yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardımın TL lik kısmı 2010 yılının ikinci altı ayında, TL lik kısmı ise 2011 yılının ilk altı aylık döneminde verilmiştir. 06-Sermaye Giderleri: 2010 yılının ilk altı ayında Bin TL olan sermaye giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %56,1 azalarak 606 Bin TL gerçekleşmiştir. 07-Sermaye Transferleri: Bilindiği üzere; 2009 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödenekleri 05-Cari Transferler ekonomik koduna, 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödenekleri de 07-Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılıp, buradan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesaplarına aktarılarak kullanılmaktadır.

6 Buna göre; 2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran döneminde bilimsel araştırma projelerinin 06- sermaye giderleri ödeneklerinden proje özel hesaplarına aktarılmak üzere 07-Sermaye Transferlerine herhangi bir aktarma yapılmadığından gerçekleşme olmamıştır. B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemizin 2011 yılı bütçe geliri TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 49,1 oranında gerçekleşerek TL olmuştur. BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2011 yılı Gelir Bütçesi 2011 yılı Ocak -Haziran Gerçekleşme Gerç. Oranı % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,1 04- Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler ,5 05- Diğer Gelirler ,9 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri, 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Ek-2 de yer alan tabloda, aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 2010 Ocak-Haziran Gerçekleşme 2011 Ocak-Haziran Gerçekleşme Artış Oranı % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00-2, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,17-1,28 - Şartname Gelirleri , ,00 - Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen Gel , ,43 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,59 - Yaz Okulu Gelirleri - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , ,50 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 - Doktora Gelirleri , ,00 - Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , ,25 - Diğer Hizmet Gelirleri , , Kira Gelirleri , ,83-14, Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler , ,00 27, Hazine Yardımı , ,00 26, Kurum. ve Kişi. Alınan Bağış ve Yard , ,00 210, Diğer Gelirler , ,52 10, Faiz Gelirleri 4.175, ,15-72, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,03 22, Para Cezaları ,00 455,00-96, Diğer Çeşitli Gelirler , ,34-11,81 TOPLAM , ,52 21,68

7 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri toplamı, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla %21,68 oranında artmıştır yılında altı aylık toplam mal ve hizmet satış gelirleri 2010 yılına kıyasla %1,28 oranında, kira gelirleri de %14,21 oranında azaldığı için teşebbüs ve mülkiyet gelirleri toplamı da geçen yıla kıyasla %2,23 oranında azalmıştır. Alınan bağış ve yardımlar %27,10 oranında, diğer gelirler ise 10,45 oranında artmıştır ve 2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Grafiği yılı 2011 yılı Bin TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 yılı yılı Aylar itibariyle gelir gerçekleşmeleri kıyaslandığında, 2011 yılı Ocak ayı gelirinin 2010 yılı Ocak ayına göre daha az gerçekleştiği ancak diğer aylarda gelirlerin geçen yıla göre arttığı görülmektedir. C.Finansman: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamsında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden (II.öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

8 II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2011 yılında Üniversitemiz bünyesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin 2011 yılı ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2010 yılı Aralık ayında ve 2011 yılı ilk altı ayda aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir: 1- Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemesiz Kalorifercilik Hizmeti Alımı İhalesi, 2- Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi, 3- Yemek Hizmeti Alımı İhalesi, 4- Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi 5- Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlar için akaryakıt ihalesi. 6- Telefon Santrali Kapasite Artırımı ve Lisans Alımı 7- Bilgi İşlem Makine Teçhizat Alımı 8- Güzel Sanatlar Fakültesine Makine ve Teçhizat Alımı 9- Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne Cihaz Alımı 10- Bolu Meslek Yüksekokuluna Elektrik Malzemesi Alımı 11- Yeniçağa YAŞAR Çelik Meslek Yüksekokuluna Kömür Alımı tabak yıkama kapasiteli bulaşık yıkama makinesi alımı ihalesi Kalem Spor Malzemesi Alımı İhalesi 14- Bahar Şenliği Organizasyonu hizmet alımı ihalesi 15- Mezuniyet Töreni Organizasyonu hizmet alımı ihalesi İhale kapsamında hizmet sunan firmalara ilk altı ay içinde; Güvenlik: TL, Temizlik TL, Akaryakıt: TL, Araç Kiralama: TL, Personel Taşıma: TL olmak üzere toplam TL hak ediş ödemesi yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla satın alma yapılmıştır. Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin doğalgaz, elektrik ve telefon faturaları ödenmiştir. 15 adet resmi aracın periyodik bakım-onarım ve zorunlu trafik sigortaları için TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin demirbaş (büro mefruşat ve bilgisayar alımı) ihtiyaçları 4734 sayılı Kanunun 3/e maddesine göre DMO dan temin edilmiştir. Personelimizin gelişimini sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşların ve derneklerin düzenlemiş olduğu eğitim kurslarına katılım sağlanmıştır. Üniversitemizin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği 2011 yılı aidat ödemesi yapılmıştır. Üniversitemizin üye olduğu diğer bir kuruluş olan Akdeniz Üniversiteler Birliği için ise Üniversite olarak üyeliğimizin iptal edilmesi ile ilgili bir yazı gönderilmiş ve bu kuruluşa 2011 yılı için aidat ödemesi yapılmamıştır yılı için, üyelik ücreti gerektiren herhangi bir kuruluşa üye olunması planlanmamaktadır. Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri için yılın ilk altı ayında toplam TL gider gerçekleşmiştir.

9 Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince, 2010 yılından devam eden 55 adet bilimsel araştırma projesine 2011 yılında eklenen 46 adet proje ile birlikte toplam 101 adet BAP projesi ve 2011 yılında devam eden 2 adet DPT projesi yürütülmektedir. Bu projeler için tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz giderleri ile ilişkilendirilmeden, açılan proje özel hesaplarında izlenmekte ve giderleştirilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan giderler aşağıda gösterilmiştir Ay Ödeneği 1.6 Ay Harcaması 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler , , Yolluklar 8.000, Hizmet alımları , , Menkul mal alımları , , Mamul mal alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,14 TOPLAM : , , Ay Ödeneği 1.6 Ay Harcaması 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler , , Hizmet alımları , , Menkul mal alımları , , Mamul mal alımları , ,00 TOPLAM : , ,28 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler: Barınma Hizmeti: İzzet Baysal Kampusünde bulunan ve Üniversitemiz tarafından işletilen Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerle ilgili veriler aşağıdadır. Yurt Ücretleri 6 kişilik oda 105,00 TL 4 kişilik oda 162,00 TL 3 kişilik oda 180,00 TL 2 kişilik oda 195,00 TL Depozito 390,00 TL Erkek Öğr.Yurdu Kapasite Kız Öğr.Yurdu Kapasite Barınan Erkek Öğrenci Barınan Kız Öğrenci Ücretsiz Barınan Kız/Erkek Öğrenci eğitim-öğretim yılında erkek öğrenci yurdunda 185, kız öğrenci yurdunda 911 öğrenci olmak üzere toplam 1096 öğrenci barınmıştır. Maddi durumu iyi olmayan 45 öğrencimize ücretsiz barınma imkanı sağlanmıştır. Erkek Öğrenci Yurdunda 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 Memur (4/b), Kız Öğrenci Yurdunda ise 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 2 Memur (4/b), 1 Hizmetli, 1 Büro İşçisi görev yapmaktadır. Her iki yurtta da kantin, okuma salonları, etüt salonları, TV izleme salonları ile resim ve müzik çalışma odaları bulunmaktadır. Üniversitemiz Yurtlarına başvurular, internet üzerinden yapılmaktadır. Yurtlarda kantin, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti ile bilgisayar salonu bulunmakta olup Kız öğrenci Yurdunda fitnes spor salonu bulunmaktadır.

10 Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin tüm yemekhanelerinde, idari ve akademik personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Yemek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle satın alınmaktadır yılının ilk yarısında yenen yemek sayısı aşağıdaki gibidir. (Mudurnu, Mengen, Gerede ve Şehir Kampusü dahil) Aylar Miktar Birim Fiyat KDV Hariç TL KDV Dahil TL KDV Hariç Toplam KDV Dahil Toplam Ocak , , ,23 Şubat , , ,62 Mart , , ,12 Nisan , , ,91 Mayıs , , ,88 Haziran , , Sağlık Hizmeti: Üniversitemizde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı İzzet Baysal Kampusünde ve Şehir Kampusünde olmak üzere 2 Sağlık Merkezi olup bu merkezlerde sağlık hizmeti verilmektedir. İzzet Baysal Kampusu Sağlık Merkezi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası nda yer almaktadır. Sağlık ve Rehberlik Merkezi Faaliyetleri ( ) Aylar Muayene Sevk Diş Muayene Diş Sevk Laboratuar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci Personel Öğrenci AİBÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine göre Ocak-Haziran 2011 dönemi itibarıyla toplam 432 öğrencimize sağlık karnesi verilerek sağlık hizmetlerinden yararlandırılmıştır.

11 Kültür Hizmeti: Öğrenci Toplulukları: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı olarak; öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, fizik-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmaları amacıyla farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleriyle Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun şekilde kurulan 67 Öğrenci Topluluğu mevcuttur. Bu topluluklar üniversite içi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte, diğer üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edilen öğrencilerimiz Üniversitemizi temsil etmek üzere bu etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri ve Bahar Şenliği düzenlenmektedir. Bu günlerde tüm öğrenci toplulukları görev almakta, özveriyle çalışmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversiteyi tanıtmak ve temsil etmek üzere yaptıkları tüm faaliyetlerde gerekli maddi destek öz gelirlerden sağlanmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 14 öğrenci topluluğuna araç desteği ve yakıt desteği verilmiş, 9 topluluğa yol ücreti ödenmiş, 6 topluluğa da araç kiralaması yapılarak destek sağlanmıştır. Kültür Merkezi Üniversitemiz Kültür Merkezinde, 514 kişi kapasiteli Mavi salon, 208 kişi kapasiteli Pembe salon, 80 kişi kapasiteli Turuncu salon olmak üzere bir de sergi salonu mevcut olup, bu salonlarda konferans, Panel, Seminer, Toplantı, Sempozyum, Söyleşi, Tören, Tiyatro, Dinleti, Sergi, Gösteri, Konser, Ders, Film dallarında Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam 264 faaliyet yapılmış olup, bu faaliyetlere kişi katılmıştır. Çeşitli etkinliklerde kullanılan Kültür Merkezi Konferans ve Sergi Salonları ile duyuru panoları Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversite dışı yapılan etkinlikler, Üniversite Birimleri-Öğrenci Topluluklarının yapmış oldukları etkinlikler olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendirilmiştir. Faaliyetlerden elde edilen gelirler çeşitli gelirler hesabında toplanmaktadır.

12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL KÜLTÜR MERKEZİ TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER FAALİYETİN TÜRÜ MAVİ SALON PEMBE SALON TURUNCU SALON BALE VE HALK DANSLARI SAL. SERGİ SALONU TOPLANTI SALONU OKUMA SALONU TOPLAM KATILIMCI KATILIMCI KATILIMC I KONFERANS PANEL SEMİNER TOPLANTI SÖYLEŞİ TÖREN TİYATRO DİNLETİ SERGİ GÖSTERİ KONSER KONGRE DERS ÇALIŞTAY FİLM SINAV TOPLAM Not: Bu bilgilere İzzet Baysal Müzesi ni ziyaret edenler dahil değildir. KATILIMC I KATILIMC I KATILIMCI KATILIMCI KATILIMCI

13 Kongre Merkezi Üniversitemiz Kongre Merkezinde yapılacak faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonu Genel Sekreterlik Makamının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına verilmiştir. Kongre Merkezi 1140 kişi kapasiteli Bordo Salon ile 612 kişi kapasiteli ve dört bölümlü (salon1, salon2, salon3, salon4) Yeşil Salondan oluşmaktadır. Kongre Merkezinde Ocak-Haziran 2011 döneminde 22 faaliyet yapılmış olup, faaliyetlere kişi katılmıştır. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER FAALİYETİN TÜRÜ BORDO SALON KATILIMCI YEŞİL SALON KATILIMCI TOPLAM KATILIMC I KONFERANS SEMİNER TİYATRO DİNLETİ GÖSTERİ KONSER TOPLAM Üniversitemizde yürütülen sportif faaliyetler: A Salonu: Kullanım alanı 1020 m 2 olan salon Jimnastik Salonu olarak kullanılmaktadır. Step, aerobik, taekwando ve uzak doğu sporları takım bazında ve kulüp bazında antrenman yapılmaktadır. Kaya tırmanışı çalışma duvarı mevcuttur. B Salonu: Kullanım alanı 1020 m 2 olan salon, Voleybol ve Basketbol Salonu olarak resmi müsabaka ve maç salonu olarak kullanılmaktadır. 520 kişi kapasitelidir. C Salonu: 1620 m 2 kullanım alanı olan çok amaçlı salon, 480 koltuk kapasitelidir. Salon kullanım anında 3 e bölünebilmektedir. Salonda Tenis, Hentbol, Basketbol, Badminton ve Voleybol, basketbol, salon futbolu(futsal) dersleri verilmektedir. Bu salonda ayrıca 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu/dans salonu bulunmaktadır. D Salonu (Bolu Şehir Kampusu): Kullanım Alanı 650 m 2 olan salon Basketbol, Voleybol, Hentbol ve diğer salon sporları için kullanılmaktadır. Üniversitemiz eğitim öğretim yılında Basketbol, Futbol, Voleybol, Salon Futbolu, Bilek Güreşi, Kros, Satranç, Badminton, Taekwon-do, Karate, Atletizm, Jimnastik, Hentbol, Tenis, Okçuluk, Masa Tenisi, Bilardo, Atıcılık, Tırmanış branşlarında takım olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılmıştır. Üniversitelerarası futbol I.Lig grup birinciliği maçlarına Mart 2011 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliği yapmış olup, maçlara Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile Üniversitemiz katılmıştır. (1.Kırıkkale Üniversitesi, 2.Ankara Üniversitesi, 3.Kastamonu Üniversitesi derece almışlardır.) Üniversite içi Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında müsabakalar yapılmıştır. Müsabakalara katılan takımlarımızın tüm giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde spor müsabakaları için; ,48 TL yolluk, resmi araçlar için 4.553,00 TL yakıt gideri, ,40 TL Araç Kiralama Gideri, ,64 TL Üniversite İçi Spor Müsabakaları Hakem Giderleri olmak üzere toplam ,52 TL ödeme yapılmıştır.

14 Üniversitemizde yürütülen çeşitli faaliyetler: Üniversitemizde Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında 9 Senato toplantısı yapılmış ve 88 karar alınmıştır. Yine aynı dönemde 17 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve 205 karar alınmıştır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 25 er öğrenci kontenjanı ile Resim ve Seramik Bölümü açılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi 30 öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 öğrenci kontenjanı ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi doktora programı ve Tarla Bitkileri yüksek lisans programı açılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde - Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, - Prohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı, - Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, - Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı açılmıştır. 05 Ocak 2011 tarihinde Üniversitemiz Kültür Merkezi Sergi Salonunda Turgut Kaçmaz tarafından Çanakkale, Atatürk ve Babam konulu bir konferans ve Buram Buram Çanakkale konulu fotoğraf ve resim sergisi yapılmıştır Ocak 2011 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu Bologna Uzmanları Eşgüdüm Toplantısı yapılmıştır. 24 Ocak 2011 tarihinde Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Gerede Spor Salonu Temel Atma Töreni yapılmıştır Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz Kültür Merkezi Mavi Salonda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile AİBÜ işbirliğinde Matematik Eğitiminde Teknoloji Çalıştayı düzenlenmiştir. 15 Şubat 2011 tarihinde saat de Üniversitemiz Fitness Salonu açılışı yapılmıştır. 16 Şubat 2011 tarihinde saat de Kültür Merkezi Mavi Salonda Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Marka Projelerinin Rolü konulu bir etkinlik düzenlenmiştir. 25 Şubat 2011 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bir konferans verilmiş ve Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinin açılışı yapılmıştır. 05 Mart 2011 Cumartesi günü İzzet Baysal ın aramızdan ayrılışının 11. yıldönümü etkinlikleri yapılmıştır. 14 Mart 2011 tarihinde Tıp Bayramı ile ilgili etkinlikler yapılmıştır. 18 Mart 2011 Şehitler Günü Anma Programı kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÇELİK tarafından Farklı Cepheden Çanakkale konulu bir konferans verilmiştir. 21 Mart 2011 tarihinde Nevruz Kutlama Etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 14 Nisan 2011 tarihinde Üniversitemiz Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Prof. Dr. Recep KARADAĞ tarafından Geçmişten Günümüze Doğal Boyacılık konulu bir konferans verilmiştir. 26 Nisan 2011 tarihinde Bolu Valiliği ve Üniversitemiz tarafından Çocuk Hakları Konferansı gerçekleştirilmiştir. 30 Nisan 2011 tarihinde Dumansız Kampus Projesi etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin katılımıyla Aladağ Temizleniyor etkinliği yapılmıştır.

15 30 Nisan 2011 tarihinde ATCM IPC Üyesi Prof. Dr. Mirek Miroslaw Majewski nin (New York Institute of Technology College of Arts & Sciences Abu Dhabi Abu Dhabi Campus United Arab Emirates) konuşmacı olarak davet edildiği Matematik Dersindeki İslam Sanatı (Islamic Art in Mathematics Classroom) konulu bir konferans verilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında Üniversitemizde Okul Öncesi Çocuk Şenliği ve Festivali yapılmıştır. 06 Mayıs 2011 tarihinde Kültür Merkezi Pembe Salonda Hindistan dan davet edilen Dr. Rauf PATHAN tarafından International Economics, Social Justice and Peace (Uluslar arası Ekonomi, Sosyal Adalet ve Barış) konulu bir konferans verilmiştir. 10 Mayıs 2011 tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 50.Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında KPSS Sistemi & Kariyer Meslekler konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir. 16 Mayıs 2011 tarihinde Kültür Merkezi Mavi salonda 2011 Patent Günleri Bolu etkinliği gerçekleştirilmiştir. 20 Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemiz harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve ihale işlemlerini yürüten personel için Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından Kültür Merkezi Pembe salonda eğitim semineri verilmiştir. 23 Mayıs 2011 tarihinde Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil AKINCI tarafından Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler konulu bir konferans verilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında National Taiwan University öğretim üyesi Prof. Dr. Kow Lung Chang tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü lisans ve yükseklisans öğrencileri için Mathematical Structure of Quantum Mechanic konulu bir aktivite gerçekleştirilmiştir Mayıs 2011 tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 27 Haziran 2011 tarihinde saat de Tıp Fakültesi 2011 Mezunları Yemin Töreni gerçekleştirilmiştir. 28 Haziran 2011 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN ın katılımıyla Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni yapılmıştır. 29 Haziran 3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Uluslar arası Alström Sendromu Derneği ve Üniversitemiz işbirliğinde 3. Bilimsel Konferansı ve Alström Aileleri Toplantısı yapılmıştır. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetler 2011 yılının ilk altı ayında da devam etmiştir. Yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri, bu projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler: PROJENİN ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projeleri 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Kampus alanında çeşitli parsellerde zemin etüdü yapılmıştır. Bazı parseller için mevzii imar planı hazırlanmıştır.

16 PROJENİN ADI: Kampus Altyapısı 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: galerisinde tesisat işleri yapılmıştır. Merkezi ısıtma sistemi ısı PROJENİN ADI: Merkezi Derslikler ve Birimler (Diş Hekimliği ve Yemekhane) 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0.-TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: İhale hazırlıkları yapılmıştır. PROJENİN ADI: Büyük Onarım Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: TL Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Çeşitli binalarda mekanik tesisat ile elektrik tesisatı imalatları ve onarımları yapılmıştır. PROJENİN ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Gerede Spor Salonu) 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - PROJENİN ADI: Kamulaştırma 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - PROJENİN ADI: Bakım Onarım Giderleri 2011 Yılı Ödeneği: TL Ocak-Haziran Harcaması: 0 Ocak-Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: - III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Üniversitemize 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiştir yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği, likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek, DPT den talep edilip onaylanan ek ödenek ekleme işlemleri ile yılsonu gider gerçekleşme tutarının Ek-1 de belirtildiği şekilde TL olacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite SUNUŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde 2004 yılında göreve başladım. O yıllarda Mühendislik Mimarlık Fakültesi nin kuruluşunda ve fakültenin Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Şubat 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı