Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri... 2 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 1.Gider Tablosu 2.Gelir Tablosu

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sait ÇELİK Rektör

4 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU I- OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ UĢak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleģmesi toplam TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemine iliģkin karģılaģtırmalar Bütçe Giderlerinin GeliĢimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiģtir. Bu dönemde; Çizelge-1: EKONOMĠK KOD 2015 Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) olarak gerçekleģmiģtir ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Grafik-1: Gider Türleri Harcamalarının, İlk Altı Aylık Toplam Harcama İçerisindeki Payları 2% 20% Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 15% 56% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7% Cari Transferler Sermaye Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 2

5 01-PERSONEL GĠDERLERĠ Bu bölüm, Üniversitemizde çalıģan akademik ve idari personele yapılan maaģ, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıģtırılan veya hizmetinden faydalanılan kiģilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 29 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-2: PERSONEL GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-2: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 01-PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 3

6 01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür Personel Giderleri (SözleĢmeli Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 55 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 71 dir Personel Giderleri (Geçici Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 78 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Personel Giderleri (Diğer Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. 02- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ Emeklilik sigortasına iliģin; Sosyal Güvenlik Kurumuna iģveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına iliģkin iģveren payları ve iģveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Ders ücretleri karģılığında görevlendirilmiģ memur olmayan kiģilere iliģkin iģveren payları, Usta öğrenciler için ödenecek primler, Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıģtırılan hükümlüler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından iģsizlik sigortası fonuna ödenecek iģveren iģsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 14 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 4

7 2014 ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-3: SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠ.GĠD. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-3: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri (Memurlar) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 5

8 02.2 Personel Giderleri (SözleĢmeli Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 58 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 37 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 72 dir Personel Giderleri (Geçici Personel) 2014 yılının ilk altı ayında 8.748,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 26 oranında azalıģla 6.439,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 79 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 18 dir. 03- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLER Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun Ģekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karģılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karģılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dıģıdır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleģme giderlerini, yolluk giderlerini, taģıma giderlerini, düģük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeģitli giderler bu bölüm kapsamındadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 15 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 45 dir ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-4: MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 6

9 GRAFİK-4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında harcama gerçekleģmemiģtir Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 23 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 42 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47 dir Yolluklar 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 48 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 7

10 03.4 Görev Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında 5.695,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 215 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 105 tir Hizmet Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 39 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Temsil ve Tanıtım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında 4.416,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 884 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 15 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 145 tir Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 1 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 33 tür Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 47 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 106 dır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 8

11 05- CARĠ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karģılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 69 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 62 dir ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-5: CARĠ TRANSFERLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 9

12 5.1 Görev Zararları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 76 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 83 tür Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 25 dir. 06- SERMAYE GĠDERLERĠ Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taģınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme iģleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 5 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 43 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 30 dur ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-6: SERMAYE GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 10

13 GRAFİK-6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 06-SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mamul Mal Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 47 oranında azalıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 27 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 19 dur Gayri Maddi Hak Alımları 2014 yılının ilk altı ayında 2.360,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 1769 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 1 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 18 dir Gayri Menkul Alımları ve KamulaĢtırma 2014 yılının ilk altı ayında 930,00 TL harcama olmuģtur yılının ilk altı ayında harcama olmamıģtır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 11

14 Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 2 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 0 dır Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 7 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 47 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 33 tür Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında harcama olmamıģtır. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 68 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 0 dır. GRAFİK-7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Artış Oranı (%) Grafikten de görüleceği sermaye giderleri dıģındaki tüm ekonomik kodlarda 2014 yılının ilk altı aylık dönemine oranla bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 12

15 Geçen yılın aynı dönemiyle karģılaģtırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artıģ ve memur maaģ zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artıģ % 29; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artıģ % 14 olarak gerçekleģmiģtir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 15 lik bir artıģ meydana gelmiģtir. Cari Transferlerde geçen yılın bu dönemine oranla % 4 lük bir artıģ meydana gelmiģtir. Sermaye Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 5 lik bir azalıģ meydana gelmiģtir. GRAFİK-8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı (%) Grafikten de görüleceği üzere 2015 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla cari transferler ve sermaye giderleri ekonomik kodlarının gerçekleģme oranların da azalıģ meydana gelirken bu ekonomik kodlar dıģındaki ekonomik kodların gerçekleģme oranların da bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 13

16 B-BÜTÇE GELĠRLERĠ UĢak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2015 döneminde bütçe gelir gerçekleģmesi ,00 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine iliģkin karģılaģtırmalar, bütçe gelirlerinin geliģimi tablosunda(ek-2) gösterilmiģtir. Ocak - Haziran GerçekleĢmesi (TL) Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,00 Kira Gelirleri , ,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , ,00 Kurumlardan ve kiģilerden Alınan BağıĢ Ve Yardımlar , ,00 Faiz Gelirleri , ,00 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,00 Para Cezaları , ,00 Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,00 TOPLAM(TL) , ,00 Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 29 luk bir artıģ olduğu görülmektedir. 03- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 12 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 69 dur. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 14

17 2014 ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-8: TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 12 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 35 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 70 dir Kira Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 15

18 Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür. 04- ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 31 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 42 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 43 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-9: ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 16

19 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 33 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında artıģ olmamıģ ve ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. 05- DĠĞER GELĠRLER: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 15 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 47 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 73 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 17

20 Çizelge-10: DĠĞER GELĠRLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-11: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Faiz Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 23 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 56 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 1732 dir KiĢi ve Kurumlardan alınan Paylar 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 170 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 18

21 Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 31 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 263 tür Para Cezaları: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir Diğer ÇeĢitli Gelirler: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 56 dır. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Artış Oranı (%) Seri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler Yukarıdaki grafiği incelediğimizde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre; 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 12 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler ekonomik kodunda % 31 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 19

22 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 05-Diğer Gelirler ekonomik kodunda % 15 oranında artıģ meydana gelmiģtir. GRAFİK-13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleģmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 36 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleģme oranı % 69 dur. Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerde 2014 yılında elde edilen gelirin % 42 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerin % 43 lük kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. Diğer Gelirlerde 2014 yılında elde edilen gelirin % 47 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan Diğer Gelirlerin % 73 lük kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. Üniversitemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri ,00 TL olmuģtur mali yılı aynı döneminde ise gelir % 29 luk bir artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir mali yılı Ocak-Haziran üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine iliģkin karģılaģtırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 20

23 C-FĠNANSMAN 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiģtir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karģılanmıģtır yılı KBÖ müz ,00 TL dir. Ġlk altı aylık dönemde ,00 TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılmıģtır Ayrıca ,00 TL bağıģ ve yardımların devri yapılmıģtır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz ,00 TL ye ulaģmıģtır yılı ilk altı aylık dönemde toplam ,00 TL lik harcama yapılmıģtır. Çizelge-11: Gider Türü BaĢlangıç Ödeneği Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme 01-Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderler Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) Çizelge-12: Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM(TL) UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

24 II. OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER UĢak Üniversitesince Ocak-Haziran 2015 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması için gereken iģlemler yapılmıģtır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleģtirilmiģtir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalıģılmıģ ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıģtır. Bu dönemde Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığımız tarafından aģağıdaki ihaleler yapılmıģtır SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER Sıra No 1 2 ĠHALENĠN ADI Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 01 numaralı iģ yeri Pastane Çay/Simit Sarayı Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 04 numaralı iģ yeri Bijuteri ĠHALE USULÜ 2886 (45. md.) 2886 (45. md.) SÖZLEġME TARĠHĠ / / AYLIK KĠRA BEDELĠ (%18 KDV HARĠÇ) 5.746,65 TL 1.225,00 TL YÜKLENĠCĠ FĠRMA Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢ. Tur. TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢ. Tur. TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 05 numaralı iģ yeri Bayan Kuaförü 2886 (45. md.) / ,00 TL Hale ÇANDIR T.C Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 08/09 numaralı iģ yeri Market 2886 (45. md.) / ,00 TL ġok Marketler Tic. A.ġ. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 10 numaralı iģ yeri Oyun Salonu 2886 (45. md.) / ,00 TL Erman DOLAYLAR T.C Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 11 numaralı iģ yeri Fotokopi Merkezi 2886 (45. md.) / ,88 TL Ceylin Sağlık Hizmetleri Güzellik Merkezi Tarım ve Ticaret Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Halil Kaya Gedik Eğitim Fak. ve Güzel Sanatlar Fak. Kantinleri ile Bunlara Bağlı Çay Ocakları 2886 (45. md.) / ,00 TL Taner AKBAL T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 22

25 8 Bir Eylül YerleĢkesi D2 Blok (Fen Edebiyat Fakültesi) Kantini ve bağlı çay ocakları 2886 (45. md.) / ,50 TL UĢak Akdağ Gıda Teks. Turizm ĠnĢ. Pet. San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi UĢak MYO / Kütüphane Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL UĢak Akdağ Gıda Teks. Turizm ĠnĢ. Pet. San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Ulubey MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Münür BOZKURT T.C Karahallı MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,50 TL Tayfun DEMĠREL T.C.: Sağlık YO Kantini (Vali Konağı KarĢısı) 2886 (45. md.) / ,50 TL Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Banaz MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Davut IġIK T.C EĢme MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Fatma MĠRZA T.C SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER Sıra No 1 ĠHALENĠN ADI Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı ĠHALE USULÜ 4734 (19. md.) TARĠHĠ YAKLAġIK MALĠYET (KDV HARĠÇ) ,28 TL ĠHALE BEDELĠ (KDV HARĠÇ) ,42 TL YÜKLENĠCĠ FĠRMA VARÖZ GLOBAL GÜV. HĠZ. LTD. ġtġ. GAZNELĠ ÖZEL GÜV. HĠZ. TĠC. VE SAN. LTD. ġtġ. MEGA ÖZEL GÜV. KORUMA VE EĞT. HĠZ. TĠC. LTD. ġtġ. ortak giriģimi 2 Genel Temizlik Hizmeti Alımı 4734 (19. md.) ,22 TL ,24 TL BERATIM VERĠ HAZIRLAMA ZĠY. YÖN. SOS. HĠZ. TEM. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. BEKER ENERJĠ ELEK. ĠNġ. MÜġ. EML. GID. VE TEM. HĠZ. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ. ortak giriģimi UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 23

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarih : / /2013 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

GİRİŞ. beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur.

GİRİŞ. beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI UŞAK TEMMUZ-2009 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı