Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri... 2 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 1.Gider Tablosu 2.Gelir Tablosu

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sait ÇELİK Rektör

4 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU I- OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ UĢak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleģmesi toplam TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemine iliģkin karģılaģtırmalar Bütçe Giderlerinin GeliĢimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiģtir. Bu dönemde; Çizelge-1: EKONOMĠK KOD 2015 Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) olarak gerçekleģmiģtir ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Grafik-1: Gider Türleri Harcamalarının, İlk Altı Aylık Toplam Harcama İçerisindeki Payları 2% 20% Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 15% 56% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7% Cari Transferler Sermaye Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 2

5 01-PERSONEL GĠDERLERĠ Bu bölüm, Üniversitemizde çalıģan akademik ve idari personele yapılan maaģ, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıģtırılan veya hizmetinden faydalanılan kiģilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 29 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-2: PERSONEL GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-2: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 01-PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 3

6 01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür Personel Giderleri (SözleĢmeli Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 55 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 71 dir Personel Giderleri (Geçici Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 78 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Personel Giderleri (Diğer Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. 02- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ Emeklilik sigortasına iliģin; Sosyal Güvenlik Kurumuna iģveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına iliģkin iģveren payları ve iģveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Ders ücretleri karģılığında görevlendirilmiģ memur olmayan kiģilere iliģkin iģveren payları, Usta öğrenciler için ödenecek primler, Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıģtırılan hükümlüler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından iģsizlik sigortası fonuna ödenecek iģveren iģsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 14 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 4

7 2014 ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-3: SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠ.GĠD. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-3: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri (Memurlar) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 5

8 02.2 Personel Giderleri (SözleĢmeli Personel) 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 58 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 37 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 72 dir Personel Giderleri (Geçici Personel) 2014 yılının ilk altı ayında 8.748,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 26 oranında azalıģla 6.439,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 79 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 18 dir. 03- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLER Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun Ģekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karģılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karģılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dıģıdır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleģme giderlerini, yolluk giderlerini, taģıma giderlerini, düģük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeģitli giderler bu bölüm kapsamındadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 15 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 45 dir ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-4: MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 6

9 GRAFİK-4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında harcama gerçekleģmemiģtir Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 23 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 42 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47 dir Yolluklar 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 48 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 7

10 03.4 Görev Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında 5.695,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 215 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 105 tir Hizmet Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 39 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Temsil ve Tanıtım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında 4.416,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 884 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 15 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 145 tir Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 1 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 33 tür Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 47 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 106 dır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 8

11 05- CARĠ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karģılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 69 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 62 dir ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-5: CARĠ TRANSFERLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 9

12 5.1 Görev Zararları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 4 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 76 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 83 tür Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 25 dir. 06- SERMAYE GĠDERLERĠ Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taģınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme iģleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 5 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 43 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 30 dur ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-6: SERMAYE GĠDERLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 10

13 GRAFİK-6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 06-SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mamul Mal Alımları 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 47 oranında azalıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 27 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 19 dur Gayri Maddi Hak Alımları 2014 yılının ilk altı ayında 2.360,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 1769 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 1 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 18 dir Gayri Menkul Alımları ve KamulaĢtırma 2014 yılının ilk altı ayında 930,00 TL harcama olmuģtur yılının ilk altı ayında harcama olmamıģtır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 11

14 Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 2 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 0 dır Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 7 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 47 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 33 tür Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında harcama olmamıģtır. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 68 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 0 dır. GRAFİK-7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Artış Oranı (%) Grafikten de görüleceği sermaye giderleri dıģındaki tüm ekonomik kodlarda 2014 yılının ilk altı aylık dönemine oranla bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 12

15 Geçen yılın aynı dönemiyle karģılaģtırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artıģ ve memur maaģ zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artıģ % 29; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artıģ % 14 olarak gerçekleģmiģtir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 15 lik bir artıģ meydana gelmiģtir. Cari Transferlerde geçen yılın bu dönemine oranla % 4 lük bir artıģ meydana gelmiģtir. Sermaye Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 5 lik bir azalıģ meydana gelmiģtir. GRAFİK-8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı (%) Grafikten de görüleceği üzere 2015 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla cari transferler ve sermaye giderleri ekonomik kodlarının gerçekleģme oranların da azalıģ meydana gelirken bu ekonomik kodlar dıģındaki ekonomik kodların gerçekleģme oranların da bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 13

16 B-BÜTÇE GELĠRLERĠ UĢak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2015 döneminde bütçe gelir gerçekleģmesi ,00 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine iliģkin karģılaģtırmalar, bütçe gelirlerinin geliģimi tablosunda(ek-2) gösterilmiģtir. Ocak - Haziran GerçekleĢmesi (TL) Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,00 Kira Gelirleri , ,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , ,00 Kurumlardan ve kiģilerden Alınan BağıĢ Ve Yardımlar , ,00 Faiz Gelirleri , ,00 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,00 Para Cezaları , ,00 Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,00 TOPLAM(TL) , ,00 Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 29 luk bir artıģ olduğu görülmektedir. 03- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 12 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 69 dur. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 14

17 2014 ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-8: TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 12 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 35 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 70 dir Kira Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 6 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 15

18 Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 64 tür. 04- ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 31 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 42 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 43 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. Çizelge-9: ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 16

19 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 33 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 42 dir Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında artıģ olmamıģ ve ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. 05- DĠĞER GELĠRLER: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 15 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 47 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 73 tür ve 2015 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleģmeler aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 17

20 Çizelge-10: DĠĞER GELĠRLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-11: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Faiz Gelirleri: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 23 oranında azalıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 56 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 1732 dir KiĢi ve Kurumlardan alınan Paylar 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 170 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 18

21 Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 31 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 263 tür Para Cezaları: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir Diğer ÇeĢitli Gelirler: 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleģirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16 oranında artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 56 dır. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Artış Oranı (%) Seri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler Yukarıdaki grafiği incelediğimizde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre; 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 12 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler ekonomik kodunda % 31 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 19

22 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 05-Diğer Gelirler ekonomik kodunda % 15 oranında artıģ meydana gelmiģtir. GRAFİK-13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleģmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 36 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleģme oranı % 69 dur. Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerde 2014 yılında elde edilen gelirin % 42 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerin % 43 lük kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. Diğer Gelirlerde 2014 yılında elde edilen gelirin % 47 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir yılında ise planlanan Diğer Gelirlerin % 73 lük kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. Üniversitemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri ,00 TL olmuģtur mali yılı aynı döneminde ise gelir % 29 luk bir artıģla ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir mali yılı Ocak-Haziran üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeģitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine iliģkin karģılaģtırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiģtir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 20

23 C-FĠNANSMAN 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiģtir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karģılanmıģtır yılı KBÖ müz ,00 TL dir. Ġlk altı aylık dönemde ,00 TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılmıģtır Ayrıca ,00 TL bağıģ ve yardımların devri yapılmıģtır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz ,00 TL ye ulaģmıģtır yılı ilk altı aylık dönemde toplam ,00 TL lik harcama yapılmıģtır. Çizelge-11: Gider Türü BaĢlangıç Ödeneği Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme 01-Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderler Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) Çizelge-12: Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM(TL) UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

24 II. OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER UĢak Üniversitesince Ocak-Haziran 2015 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması için gereken iģlemler yapılmıģtır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleģtirilmiģtir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalıģılmıģ ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıģtır. Bu dönemde Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığımız tarafından aģağıdaki ihaleler yapılmıģtır SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER Sıra No 1 2 ĠHALENĠN ADI Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 01 numaralı iģ yeri Pastane Çay/Simit Sarayı Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 04 numaralı iģ yeri Bijuteri ĠHALE USULÜ 2886 (45. md.) 2886 (45. md.) SÖZLEġME TARĠHĠ / / AYLIK KĠRA BEDELĠ (%18 KDV HARĠÇ) 5.746,65 TL 1.225,00 TL YÜKLENĠCĠ FĠRMA Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢ. Tur. TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢ. Tur. TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 05 numaralı iģ yeri Bayan Kuaförü 2886 (45. md.) / ,00 TL Hale ÇANDIR T.C Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 08/09 numaralı iģ yeri Market 2886 (45. md.) / ,00 TL ġok Marketler Tic. A.ġ. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 10 numaralı iģ yeri Oyun Salonu 2886 (45. md.) / ,00 TL Erman DOLAYLAR T.C Bir Eylül YerleĢkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi - 11 numaralı iģ yeri Fotokopi Merkezi 2886 (45. md.) / ,88 TL Ceylin Sağlık Hizmetleri Güzellik Merkezi Tarım ve Ticaret Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi Halil Kaya Gedik Eğitim Fak. ve Güzel Sanatlar Fak. Kantinleri ile Bunlara Bağlı Çay Ocakları 2886 (45. md.) / ,00 TL Taner AKBAL T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 22

25 8 Bir Eylül YerleĢkesi D2 Blok (Fen Edebiyat Fakültesi) Kantini ve bağlı çay ocakları 2886 (45. md.) / ,50 TL UĢak Akdağ Gıda Teks. Turizm ĠnĢ. Pet. San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Bir Eylül YerleĢkesi UĢak MYO / Kütüphane Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL UĢak Akdağ Gıda Teks. Turizm ĠnĢ. Pet. San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Ulubey MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Münür BOZKURT T.C Karahallı MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,50 TL Tayfun DEMĠREL T.C.: Sağlık YO Kantini (Vali Konağı KarĢısı) 2886 (45. md.) / ,50 TL Armoni Reklamcılık Matbaacılık Kimya Tarım Ürünleri Tekstil DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm TaĢımacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. V.K.N Banaz MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Davut IġIK T.C EĢme MYO Kantini 2886 (45. md.) / ,00 TL Fatma MĠRZA T.C SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER Sıra No 1 ĠHALENĠN ADI Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı ĠHALE USULÜ 4734 (19. md.) TARĠHĠ YAKLAġIK MALĠYET (KDV HARĠÇ) ,28 TL ĠHALE BEDELĠ (KDV HARĠÇ) ,42 TL YÜKLENĠCĠ FĠRMA VARÖZ GLOBAL GÜV. HĠZ. LTD. ġtġ. GAZNELĠ ÖZEL GÜV. HĠZ. TĠC. VE SAN. LTD. ġtġ. MEGA ÖZEL GÜV. KORUMA VE EĞT. HĠZ. TĠC. LTD. ġtġ. ortak giriģimi 2 Genel Temizlik Hizmeti Alımı 4734 (19. md.) ,22 TL ,24 TL BERATIM VERĠ HAZIRLAMA ZĠY. YÖN. SOS. HĠZ. TEM. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. BEKER ENERJĠ ELEK. ĠNġ. MÜġ. EML. GID. VE TEM. HĠZ. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ. ortak giriģimi UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 23

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı