İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 FİZİKİ KONUM Başkanlığımız ; Daire Başkanlıkları Binası nda farklı kat ve bloklarda yer alan ofislerde çalışmalarını sürdürmektedir. Daire Başkanı Ofisi, Şube Müdürleri Ofisi (3 adet), Tahakkuk Servisi, Destek Hizmetleri Bürosu ve Özel Kalem Ofisi, B blok zemin katta, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi A blok zemin katta, Satın alma birimlerinden oluşan 3 çalışma ofisi de B blok birinci katta bulunmaktadır. Çalışma alanlarımızın toplam büyüklüğü 300,84 M2 dir.

3

4

5 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Enstitümüzün sahip olduğu mevcut kaynakları (insan, para ve malzeme gibi) en uygun ve verimli şekilde kullanmak suretiyle, faaliyetlerini en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmeyi temel amaç olarak hedeflemiştir. Bu bağlamda Başkanlığımız; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri, Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekte olup, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve hizmet kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Üniversiteye ait bütçe taslaklarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamak, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, nakit ve ödenek durumunu izlemek, ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsilat işlerini yürütmek, araçgereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri yürütmekle görevlidir.

6 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Özel Kalem SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( YATIRIM ) SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( CARİ ) TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yurtiçi Alımlar Yurtdışı Alımlar TAŞ INIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ DES TEK HİZMETLERİ BİRİMİ Güvenlik Hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Santral

7 PERSONEL DURUMU 3 Şube Müdürümüzün görev yaptığı Başkanlığımızda çalışan toplam personel sayısı 57 olup, personellerin sayısal olarak dağılımı şöyledir : İdari Personel Sayısı : 18 Güvenlik Personeli Sayısı : 17 Ulaştırma Personeli Sayısı : 8 Yardımcı Hizmetli Personel Sayısı : 10 Yardımcı hizmetli personellerden 3 ü, 657 sayılı kanuna tabi 4/b uygulamasına göre çalışanlardır. * 2007 yılında özelleştirilen temizlik hizmetleri, Global firması tarafından 4 ü doğrudan temin, 32 si ihale yoluyla sağlanan toplam 36 personel tarafından yürütülmektedir. * 2008 yılında özelleştirilen güvenlik hizmetleri ise Enstitümüz kadrosundaki güvenlik görevlileri ile birlikte, Ulusoy firmasına bağlı 14 personel tarafından sürdürülmektedir.

8 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREV KONULARI SATINALMA (SERMAYE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA (CARİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER BİRİMLER TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

9 SATINALMA (SERMAYE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Rektörlükçe, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın Harcama Yetkilisi olarak tanımlandığı konularda, Bütçe Kanun Tasarısı teklifini, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün belirlediği esaslar çerçevesinde ve Anayasal takvime uygun olarak hazırlamak. 2. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 3. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gelen istekleri değerlendirmek, gerekirse serbest bırakma talebinde bulunmak, ödenek yetersizliği durumlarında ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 4. Rektörlük merkez örgütü ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin, demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım için gerekli bilgi kaynaklarının satın alımlarını yaparak, bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek. 5. Gerek bütçe, gerekse diğer kaynaklar aracılığı ile yurtdışından alınacak mal ve hizmetler yanında, hibe yoluyla Enstitüye alınacak malzemenin, ithalat ve gümrük işlemlerini yürütmek, mal ve hizmet alımlarına ilişkin akreditifin gerektirdiği banka ve transfer işlemlerini yapmak. 6. Yurtdışı kredilerin Enstitü genelinde takibini yapmak, Hazine Müsteşarlığı ile olan mutabakatını sağlamak. 7. İhalesi yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili gelen talepleri inceleyerek, Bütçe Uygulama Talimatı ve Kamu İhale Kanunu na uygunluğunu sağlamak, ödenek durumu da kontrol edildikten sonra konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplayarak İhale Dokümanını oluşturmak. 8. İhale Komisyonu nda Sekretarya görevini yaparak, dokümanları İhale İşlem Dosyası haline getirmek. 9. İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak. 10. İhale Komisyonu nda üye olarak görev yapmak. 11. Tüm ihale yazışmalarının, mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 12. Tüm ihale evraklarının, Komisyon Üyelerince imzalanmasını sağlamak. 13. İhale Sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak.

10 SATINALMA (CARİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 2. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gelen istekleri değerlendirmek, gerekirse serbest bırakma talebinde bulunmak, ödenek yetersizliği durumlarında ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 3. Rektörlük merkez örgütü bütçesinden yapılması gereken tüm satınalma işlemlerini yürütmek. 4. Enstitümüz destek hizmetleri ve Merkez kampüsü birimlerinin bütçelerinde, 03.5-Hizmet Alımları harcama kaleminde yer alan makine-teçhizat ve cihazların, yıllık bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması ve yedek parçalarının temin edilmesi, taşıtların bakım-onarımlarının yaptırılması, yedek parçalarının alınması, binaların bina küçük onarımlarının yaptırılması ile ilgili satınalma işlemlerini yürütmek. 5. Enstitümüz tüm birimleri için, yangın söndürme cihazlarının, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ile ilgili ihale işlemlerini yapmak. 6. Enstitümüz posta hizmetlerinin yürütülebilmesi için pul alımlarını gerçekleştirmek. 7. Enstitünün koruma ve güvenliğine ilişkin ihale işlemlerini hazırlayıp sonuçlandırmak, denetimini yapmak. 8. Enstitünün temizliği ile ilgili ihale işlemlerini hazırlayıp sonuçlandırmak; temizliğin, ihaleyi alan firma tarafından uygun şekilde yapılmasını sağlamak sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 211. maddesi gereğince, Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, giyecek yardımından (Takım Elbise, Ayakkabı, Bot, Tayyör, Yazlık-Kışlık Gömlek, Kravat, Eldiven, Atkı, Şapka, Çorap, Gocuk, Manto, Yağmurluk, Bekçi, Elbisesi ve kumaş malzemeleri) faydalanacak olan, Enstitümüzün tüm birimlerinde çalışmakta olan personele ait isim listelerinin düzenlenmesi, teknik ve idari şartnamelerinin hazırlanarak, ihale işlemlerinin sonuçlandırılması. 10. Kampüsümüzde faaliyet gösteren kantin, kırtasiye v.b. işletmeler ile baz istasyonlarının, 2886 sayılı yasaya göre kiraya verilmesi ve kira ödemelerinin takip edilmesi. 11. Personel servisi kiralanması için, ihale işlemlerini hazırlamak, sonuçlandırmak ve denetimini yapmak. 12. İhalesi yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili gelen talepleri inceleyerek, Bütçe Uygulama Talimatı ve Kamu İhale Kanunu na uygunluğunu sağlamak, ödenek durumu da kontrol edildikten sonra konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplayarak İhale Dokümanını oluşturmak. 13. İhale Komisyonu nda Sekretarya görevini yaparak, dokümanları İhale İşlem Dosyası haline getirmek. 14. İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak. 15. İhale Komisyonu nda üye olarak görev yapmak. 16. Tüm ihale yazışmalarının, mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 17. Tüm ihale evraklarının, Komisyon Üyelerince imzalanmasını sağlamak. 18. İhale Sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak.

11 TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 2. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gerekli durumlarda serbest bırakma talebinde bulunmak, ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 3. Enstitü genelinin telefon, elektrik, su ve ilan giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek. 4. Hizmet binası kiralama giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak. 5. Tüm Enstitü personelinin, telefon özel görüşme bedelleri ile lojmanlarda ikamet eden personellerin, Kurumumuz aboneliklerinden faydalanarak tükettikleri elektrik ve su bedellerinin, maaşlarından kesilip kesilmediğinin kontrolünü yapmak, tahsil edilmesini sağlamak. 6. Kampüsümüzde, çeşitli konularda faaliyet gösteren Müteahhitler, Kantin İşletmecileri, Kırtasiye İşletmecileri, Bankalar (ATM cihazları), GSM Şirketleri v.b.nin, Kurumumuz aboneliklerinden faydalanarak tükettikleri elektrik ve su bedellerinin, tahsil edilip edilmediğinin kontrolünü yapmak, tahsil edilmesini sağlamak. 7. Müdürlük görevleri kapsamındaki konularda, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

12 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ Görev Konuları : 1. Harcama Yetkilisi adına taşınırları almak, yönetmeliğe uygun şekilde giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaparak, bunlara uygun kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri düzenleyerek istenildiğinde Harcama Yetkilisi ne bildirmek. 2. Çıkışı yapılan taşınırların, birimlere ve kişilere zamanında ve eksiksiz olarak teslimini yapmak. 3. Periyodik ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları Harcama Yetkilisi ne bildirmek. 4. Hibe yoluyla gelen ve değeri belli olmayan Dayanıklı Taşınır Malların, değer tespitlerinin yapılmasını sağlamak. 5. Mali yıl sonunda veya Harcama Yetkilisi nce belirlenen sürelerde, sayım cetvellerinin hazırlanmasını sağlamak, Harcama Yetkilisine zamanında ulaştırmak. 6. Hurdaya ayrılacak Dayanıklı Taşınır Malların tespitinin yapılmasını sağlamak ve Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı nın düzenlenmesinin yanı sıra kayıttan silme, imha, satış ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 7. Birim ambarlarında kayıp, çalınma veya olağanüstü hallerde (yangın, deprem, sel, çığ düşmesi v.b.) meydana gelebilecek noksanlıkları, en kısa zamanda Harcama Yetkilisi ne bildirmek ve kayıpların ortaya çıkmasını önleyici tedbirler konusunda, Harcama Yetkilisi ne önerilerde bulunmak. 8. Ambar devir ve teslimlerinin, yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak. 9. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Yetkilileri nce Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri ne dayanılarak, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerini düzenlemek. 10. Mali yıl sonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak, birim arşivine kaldırmak. 11. Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

13 DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ Görev Konuları : 1. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin temizlik işlerinin yapılmasını temin etmek. 2. Rektörlük taşıt araçlarının, sevk ve idaresini gerçekleştirmek. 3. Enstitümüzün ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 4. Enstitümüzün koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 5. Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

14 Başkanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen yatırım harcamaları ile cari harcamaların, yıllar itibariyle ödenek-harcama tutarları ve harcama oranları şu şekildedir : 2007 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL

15 YATIRIM LARI

16 Başkanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen yatırım harcamaları ile cari harcamaların, yıllar itibariyle ödenek-harcama tutarları ve harcama oranları şu şekildedir : İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 16 2,893,000 2,876, BA PROJELERİ , , TOPLAM 56 3,095,500 3,023, yılında 16 adet DPT, 40 adet BAP olmak üzere toplam 56 adet projeye TL ödenek verilmiş olup, ödenek tutarının % 98 lik oranı harcamaya dönüşmüştür. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 3,520,000 3,519,174 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 1,222,801 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 990,737 FEN FAKÜLTESİ 1,117,208 MİMARLIK FAKÜLTESİ 188,428 KALAN TL ödenek tahsis edilen 2007 yılı makine ve teçhizat alımlarının hemen hemen tamamı gerçekleşmiştir TL.lik makine ve teçhizat alımlarının TL ile yaklaşık % 35 i Rektörlük ve bağlı birimler için, TL ile yaklaşık % 32 si ise Fen Fakültesi için harcanmıştır. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 400, , , ,420 ORANI (%) TL.si bilgisayar, TL.si yazılım alımları olmak üzere toplam TL.lik bilgi teknolojileri alımı için ayrılan ödeneğin % 75 i harcamaya dönüşmüştür. BAP, DPT projeleri, makine ve teçhizat, bilgisayar ve yazılım alımlarının yanı sıra, Tübitak Santez ve Avrupa Birliği Projeleri iş ve işlemleri de Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

17 11 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2007 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 798, , ,295,445 1,289, Elektrik Giderleri 454,000 Su Giderleri 374,000 Akaryakıt Giderleri 141,000 Yakacak Giderleri 256,000 Diğer Giderler 64,192 GİDERLER TOPLAMI 1,289,192 KALAN 6, TL. ek ödenekle TL.ye ulaşan 2007 yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderlerinin tamamına yakın kısmı harcanmıştır. Harcama tutarı içerisinde en önemli payı % 84 ile elektrik, su ve yakacak giderleri oluşturmaktadır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2007 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 980, , ,460,500 1,458, Telefon Giderleri 89,000 İlan Giderleri 66,901 Personel Taşıma Giderleri 665,000 Temizlik Hizmeti Giderleri 48,781 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 539,290 Diğer Giderler 49,693 GİDERLER TOPLAMI 1,458,665 KALAN 1, TL başlangıç ödeneğine TL ödenek eklenerek TL.ye yükselen hizmet alım giderlerinin % 100 ü harcamaya dönüşmüştür TL tutarındaki 2007 yılı harcamalarının önemli bölümünü oluşturan iki kalemden birisi personel taşıma giderleri, diğeri ise Alsancak taki binamızın mülkiyet sahibi Par-San Ltd.Şti.ye yapılan hizmet binası kiralama giderleridir. Bu yıl ayrıca temizlik hizmetleri ihale ile özel bir kuruluşa devredilmiş, buna bağlı olarak da yukarıda da görüleceği üzere, hizmet alım giderleri içerisinde temizlik hizmeti giderleri de pay almaya başlamıştır. Yukarıda, cari harcamalar içerisinde tutar bazında önemli yer tutan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ile Hizmet Alımları detaylandırılmış olup, bakım sözleşmeleri kapsamında trafo, jeneratör, UPS, asansör yıllık bakımları da cari harcamalardan yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Enstitümüzün sermaye nitelikli olmayan yedek parça alımları, sarf malzeme alımları ve onarımları da yine cari harcamalardan yürütülmektedir.

18 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 8 5,669,000 5,644, BA PROJELERİ , , TOPLAM 45 5,948,000 5,904, yılında 8 adet DPT, 37 adet BAP olmak üzere toplam 45 adet projeye TL ödenek verilmiştir. Bir önceki yıla göre proje sayısında azalma olmasına karşın, ödenek tutarı % 92 artış göstermiştir. Bu yıl toplam ödenek tutarının % 99 u harcamaya dönüşmüştür. Özellikle DPT Projelerindeki sayısal azalmaya karşın, ödenek tutarındaki artış, ; Devlet Planlama Teşkilatı nın, bireysel projelerden ortak ve merkezi projelere yönelmek suretiyle, projeleri destekleme kriterlerini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,860,000 2,752,526 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 467,314 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1,120,261 FEN FAKÜLTESİ 1,025,876 MİMARLIK FAKÜLTESİ 139,075 KALAN 107,474 Makine ve teçhizat alımları için verilen ödenek tutarı 2007 yılına göre yaklaşık % 19 azalarak TL.ye gerilemiştir. Ödenek tutarının TL.si harcamaya dönüşen makine ve teçhizat alımları içerisinde, TL ile Mühendislik Fakültesi, TL ile Fen Fakültesi için gerçekleştirilen alımlar önemli paya sahiptir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 177, , , ,636 ORANI (%) Bilgi teknolojileri alımları için verilen ödenek tutarı da 2007 yılına göre gerileyerek TL düzeyinde gerçekleşmiştir TL.si bilgisayar, TL.si yazılım alımları için ayrılan ödeneğin toplamda TL gibi tamamına yakın kısmı harcanmıştır.

19 13 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2008 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 719,000 1,053, ,772,000 1,769, Elektrik Giderleri 769,474 Su Giderleri 416,377 Akaryakıt Giderleri 158,062 Yakacak Giderleri 397,000 Diğer Giderler 28,751 GİDERLER TOPLAMI 1,769,664 KALAN 2, yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ilişkin ödenek tutarı, TL.başlangıç ödeneğine eklenen TL ödeneğin etkisiyle bir önceki yıla göre yaklaşık % 37 artış göstermiştir. Bu yıl da elektrik, su ve yakacak giderleri, TL ile TL.lik toplam harcama içerisinde önemli bir pay almıştır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2008 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,086, , ,340,200 1,340, Telefon Giderleri 53,985 İlan Giderleri 50,456 Personel Taşıma Giderleri 727,611 Temizlik Hizmeti Giderleri 365,983 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 7,021 Diğer Giderler 135,126 GİDERLER TOPLAMI 1,340,182 KALAN 18 Hizmet alımları için 2008 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. Tamamı harcanan hizmet alım giderlerinin, gerek ödenek, gerekse harcama bazında bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Personel taşıma ve temizlik hizmeti giderlerindeki fiyat artışlarından kaynaklanan yükselişe karşın, hizmet binası kiralama giderlerinin cüz i seviyelere gerilemesi, bu azalmanın temel nedenini oluşturmaktadır. Zira 2007 yılı sonlarında, Alsancak ta eğitim veren Yabancı Diller Bölümü nün kampusümüze taşınmasıyla, söz konusu bina boşaltılmış ve kira ödemeleri son bulmuştur.

20 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 4 3,500,000 3,396, BA PROJELERİ , , TOPLAM 59 3,774,340 3,657, DPT proje sayılarının azalmasıyla toplamda TL.ye gerileyen proje ödeneklerinin % 97 si harcamaya dönüşmüştür. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,019,000 1,664,199 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 1,067,892 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 320,656 FEN FAKÜLTESİ 167,338 MİMARLIK FAKÜLTESİ 108,313 KALAN 354,801 Ödenek bazında bir önceki yıla göre azalma gösteren makine ve teçhizat alımlarının, harcama gerçekleşme oranı ise % 82 düzeylerinde kalmıştır. Bu da, 2009 yılı sonlarında yapılan güvenlik kamera sistemleri alımına ilişkin ihalenin iptal edilerek, yıl içinde gerçekleşmemesinden ileri gelmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 228, , , ,470 ORANI (%) yılında Bilgi Teknolojileri alımları için verilen ödenek tutarı TL olup, harcama tutarı ise TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

21 15 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2009 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1,518, ,000 36,600 2,151,400 2,031, Elektrik Giderleri 1,016,457 Su Giderleri 338,407 Akaryakıt Giderleri 180,000 Yakacak Giderleri 391,710 Diğer Giderler 104,634 GİDERLER TOPLAMI 2,031,208 KALAN 120,192 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının 2009 yılı toplam ödeneği TL.dir. Bir önceki yıla göre yaklaşık % 15 artış gösteren TL.lik harcama tutarının önemli bir payını oluşturan elektrik giderlerindeki artış ise % 32 oranında gerçekleşmiştir. Bu artış ise gerek fiyat yükselmeleri, gerekse kampusümüzdeki yerleşim alanlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2009 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,193, , ,573,570 1,559, Telefon Giderleri 65,267 İlan Giderleri 49,710 Personel Taşıma Giderleri 889,511 Temizlik Hizmeti Giderleri 372,242 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 0 Diğer Giderler 182,939 GİDERLER TOPLAMI 1,559,669 KALAN 13, TL başlangıç ödeneğine TL ödenek eklenerek TL.ye yükselen hizmet alım giderlerinin % 99 u harcamaya dönüşmüştür. Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, TL tutarındaki 2009 yılı harcamalarının önemli bölümünü oluşturan giderler, personel taşıma giderleri ile temizlik hizmeti giderleridir. Yine görüleceği gibi 2009 yılında hizmet binası kiralama giderleri oluşmamıştır. Ağustos/2009 dan itibaren İzmir de kiralanan büronun a kadar olan kira ödemeleri İYTE Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir.

22 16 KASIM/2010 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 1 2,630,000 1,283, BA PROJELERİ , , TOPLAM 47 2,900,950 1,493, DPT Projeleri sayısı 1 e, Bilimsel Araştırma Projeleri sayısı da 46 ya düşen 2010 yılı projelerinin ödenek toplamı da TL.ye gerilemiştir. İşlemleri henüz devam eden projelere, Kasım ayı itibariyle gerçekleştirilen harcama tutarı ise TL.dir. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,000,000 1,708,241 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 876,898 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 350,107 FEN FAKÜLTESİ 371,579 MİMARLIK FAKÜLTESİ 109,657 KALAN 291,759 Makine ve teçhizat alımları da cari yılda henüz sürmekte olup, TL.lik ödeneğin TL.si harcamaya dönüşmüştür. Kamu İhale Kanunu nun 62 nci maddesinin (ı) bendine yer alan doğrudan temin ile yapılan alımlar, bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu aşamaz sınırlaması nedeniyle ödeneğin tamamı harcanamamıştır. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 399, , , ,043 ORANI (%) Bilgisayar ve yazılım alımları nedeniyle 2010 yılı için verilen TL ödeneğin, Kasım/2010 itibariyle % 99 u harcanmıştır.

23 17 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ KASIM/2010 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1,764,200 60, ,824,200 1,620, Elektrik Giderleri 1,047,869 Su Giderleri 286,375 Akaryakıt Giderleri 121,578 Yakacak Giderleri 29,469 Diğer Giderler 135,286 GİDERLER TOPLAMI 1,620,577 KALAN 203, yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ilişkin tahsis edilen ödenek, Kasım ayı itibariyle TL. olup, harcamalar ise % 89 oranındadır. Elektrik giderlerinin TL olduğu bu dönemde, yakacak alımlarının ise ihtiyaca göre değişiklik göstermesi beklenmektedir. HİZMET ALIM GİDERLERİ KASIM/2010 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,214,000 50, ,264,000 1,230, Telefon Giderleri 70,875 İlan Giderleri 33,611 Personel Taşıma Giderleri 743,016 Temizlik Hizmeti Giderleri 334,671 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 41,231 Diğer Giderler 6,750 GİDERLER TOPLAMI 1,230,154 KALAN 33, yılı hizmet alımlarına ilişkin tahsis edilen ödenek, Kasım ayı itibariyle TL. olup, harcamaların önemli bölümü gerçekleşmiştir. Şubat/2010 dan itibaren İzmir deki büro için ödenen TL ile hizmet binası kiralama giderleri, harcama kalemleri içerisinde tekrar yer almıştır. Personel taşıma ve temizlik hizmeti giderlerine 11 aylık dönemde TL. harcama yapılmış olup, yıl sonu itibariyle personel taşıma giderlerinin yaklaşık TL.ye, temizlik hizmeti giderlerinin ise TL.ye yükseleceği öngörülmektedir

24 ENSTİTÜMÜZ VE BAŞKANLIĞIMIZIN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KASIM/2010 ORANI (%) ORANI (%) ORANI (%) ORANI (%) Personel Giderleri 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM İMİD 1,032,000 1,031, ,151,000 1,143, ,187,700 1,187, ,365,700 1,030, İYTE 14,774,793 14,491, ,785,908 16,510, ,692,790 19,600, ,110,894 20,482, PAYI (%) İMİD 165, , , , , , , , İYTE 2,318,300 2,137, ,369,780 2,305, ,635,500 2,626, ,360,000 4,032, PAYI (%) İMİD 3,146,376 3,101, ,507,250 3,395, ,142,070 3,897, ,002,830 3,600, İYTE 6,016,296 5,629, ,018,202 6,239, ,998,328 7,302, ,490,976 5,191, PAYI (%) İMİD 72,000 72, , , , , , , İYTE 576, , , , ,314,000 1,313, ,290,625 1,290, PAYI (%) İMİD 5,166,252 4,725, ,646,493 3,098, ,956,666 1,814, ,600, , İYTE 27,368,692 23,306, ,544,645 25,121, ,376,875 17,108, ,086,996 12,987, PAYI (%) İMİD 9,582,528 9,095, ,578,743 7,908, ,763,936 7,377, ,570,030 5,939, İYTE 51,054,081 46,140, ,904,535 50,361, ,017,493 47,951, ,339,491 43,984, PAYI (%) Tablodan da görüleceği üzere hem 01- Personel Giderleri, hem de 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri ekonomik koduyla gerçekleşen Başkanlığımız giderlerinin, Enstitümüz geneli içerisindeki payı yıllar itibariyle % 6-7 oranlarında değişim göstermektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ise Enstitü toplam giderlerinin % 50 sinin biraz üzerinde seyrettiği dikkat çekmekte olup, 06- Sermaye Giderleri için Başkanlığımızın Enstitü içerisindeki payı % arasında gerçekleşmektedir.

25 YATIRIM GİDERLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI 19 PROJELER PROJE PROJE SAYISI KASIM/2010 PROJE SAYISI PROJE SAYISI PROJE SAYISI DPT 16 2,893,000 2,876, ,669,000 5,644, ,500,000 3,396, ,630,000 1,283,000 BAP , , , , , , , ,921 TOPLAM 56 3,095,500 3,023, ,948,000 5,904, ,774,340 3,657, ,900,950 1,493,921 MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI YAZILM ALIMLARI KASIM KASIM ,520,000 2,860,000 2,019,000 2,000, , , , ,000 3,519,174 2,752,526 1,664,200 1,708, , , , ,043 ORANI (%) ORANI (%) BİLGİSAYAR ALIMLARI KASIM , , , , , , , ,257 ORANI (%)

26 20 MAL ALIM GİDERLERİ CARİ GİDERLERİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI YILLAR DEĞİŞİM ORANLARI (%) GİDER TÜRÜ KASIM Elektrik Giderleri 454, ,474 1,016,457 1,047, Su Giderleri 374, , , , Akaryakıt Giderleri 141, , , , Yakacak Giderleri 256, , ,710 29, Diğer Giderler 64,192 28, , , TOPLAM 1,289,192 1,769,664 2,031,208 1,620, YILLAR İTİBARİYLE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILLAR DEĞİŞİM ORANLARI (%) GİDER TÜRÜ KASIM Telefon Giderleri 89,000 53,985 65,267 70, İlan Giderleri 66,901 50,456 49,710 33, Personel Taşıma Giderleri 665, , , , Temizlik Hizmet.Giderleri 48, , , , Hizmet Binası Kiralama Giderleri 539,290 7, , #SAYI/0! Diğer Giderleri 49, , ,939 6, TOPLAM 1,458,665 1,340,182 1,559,669 1,230,

27 21 YILLAR İTİBARİYLE PROJE SAYILARI ADET PROJE SAYILARI DPT 20 BAP KASIM/2010 YILLAR

28 YILLAR İTİBARİYLE PROJELERİN - DURUMLARI TL PROJELER 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, KASIM/2010 YILLAR

29 22 MAKİNE-TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI TL MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , KASIM/2010 YILLAR TL BİLGİSAYAR ALIMLARI 400, , , , , , ,000 50, KASIM/2010 YILLAR TL YAZILIM ALIMLARI 300, , , , ,000 50, KASIM/2010 YILLAR

30 MAL ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI 23 TL TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , KASIM/2010 YILLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1,200,000 1,000,000 ELEKTRİK GİD. (TL) 800, , , ,000 SU GİDERLERİ AKARYAKIT GİD. YAKACAK GİD KASIM/2010 YILLAR

31 24 HİZMET ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI HİZMET ALIMLARI TL 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , KASIM/2010 YILLAR HİZMET ALIMLARI 1,000, , ,000 PERSONEL TAŞIMA GİD. (TL) 700, , , , ,000 HİZ.BİNASI KİRALAMA GİD. TEMİZLİK HİZMETİ GİD. 200, ,000 TELEFON GİD KASIM/2010 YILLAR

32 2011 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL DPT PROJELERİ : TL * BA PROJELERİ : TL MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI : TL BİLGİSAYAR ALIMLARI : TL YAZILIM ALIMLARI : TL * Doç.Dr. Lütfi ÖZYÜZER in yürüttüğü Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi projesi.

33 KİRA GELİRLERİ Mülkiyeti Enstitümüze ait olan ve kampus alanında yer alan taşınmazlardan, yıllar itibariyle elde edilen kira gelirleri şöyledir. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ Tepe Kahve Restaurant 24,172 17,828 19,840 18,454 Asmalı Kafe 0 7,000 3,669 3,738 Kidonya Kafe 0 3,687 11,482 7,977 Mühendislik Fakültesi Kantini 6,391 11,450 4,914 5,454 Kimya Mühendisliği Bölümü Kantini 6,000 6,557 6,912 3,820 Makine Mühendisliği Kantini 0 0 2,625 10,863 Mediko Kantini 2,700 2,920 2,250 3,552 Kimya Mühendisliği Bölümü Kırtasiye 3,355 1,736 5, Makine Mühendisliği Bölümü Kırtasiye ,801 Kütüphane Kırtasiye 0 6,250 5,500 18,804 Turkcell Baz İstasyonu 1 16,000 17,697 18,712 21,000 Turkcell Baz İstasyonu 2 16,000 17,619 19,158 0 Turkcell Baz İstasyonu ,000 Avea Baz İstasyonu ,000 18,270 19,921 Avea Baz İstasyonu ,000 18,270 19,921 Vodafone Baz İstasyonu 1 16,000 17,545 18,621 0 Vodafone Baz İstasyonu ,535 0 Üzüm Bağları 0 1,689 3,668 0 Zeytin Ağaçları 0 22, Benzin İstasyonu TOPLAM 90, , , ,417

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2012 YILI BRİFİNGİ ADANA Ağustos- 2012 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 3 A- MİSYON VE VİZYON... 4 Misyon... 4 Vizyon...

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı