İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 FİZİKİ KONUM Başkanlığımız ; Daire Başkanlıkları Binası nda farklı kat ve bloklarda yer alan ofislerde çalışmalarını sürdürmektedir. Daire Başkanı Ofisi, Şube Müdürleri Ofisi (3 adet), Tahakkuk Servisi, Destek Hizmetleri Bürosu ve Özel Kalem Ofisi, B blok zemin katta, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi A blok zemin katta, Satın alma birimlerinden oluşan 3 çalışma ofisi de B blok birinci katta bulunmaktadır. Çalışma alanlarımızın toplam büyüklüğü 300,84 M2 dir.

3

4

5 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Enstitümüzün sahip olduğu mevcut kaynakları (insan, para ve malzeme gibi) en uygun ve verimli şekilde kullanmak suretiyle, faaliyetlerini en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmeyi temel amaç olarak hedeflemiştir. Bu bağlamda Başkanlığımız; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri, Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekte olup, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve hizmet kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Üniversiteye ait bütçe taslaklarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamak, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, nakit ve ödenek durumunu izlemek, ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsilat işlerini yürütmek, araçgereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri yürütmekle görevlidir.

6 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Özel Kalem SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( YATIRIM ) SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( CARİ ) TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yurtiçi Alımlar Yurtdışı Alımlar TAŞ INIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ DES TEK HİZMETLERİ BİRİMİ Güvenlik Hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Santral

7 PERSONEL DURUMU 3 Şube Müdürümüzün görev yaptığı Başkanlığımızda çalışan toplam personel sayısı 57 olup, personellerin sayısal olarak dağılımı şöyledir : İdari Personel Sayısı : 18 Güvenlik Personeli Sayısı : 17 Ulaştırma Personeli Sayısı : 8 Yardımcı Hizmetli Personel Sayısı : 10 Yardımcı hizmetli personellerden 3 ü, 657 sayılı kanuna tabi 4/b uygulamasına göre çalışanlardır. * 2007 yılında özelleştirilen temizlik hizmetleri, Global firması tarafından 4 ü doğrudan temin, 32 si ihale yoluyla sağlanan toplam 36 personel tarafından yürütülmektedir. * 2008 yılında özelleştirilen güvenlik hizmetleri ise Enstitümüz kadrosundaki güvenlik görevlileri ile birlikte, Ulusoy firmasına bağlı 14 personel tarafından sürdürülmektedir.

8 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREV KONULARI SATINALMA (SERMAYE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA (CARİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER BİRİMLER TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

9 SATINALMA (SERMAYE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Rektörlükçe, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın Harcama Yetkilisi olarak tanımlandığı konularda, Bütçe Kanun Tasarısı teklifini, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün belirlediği esaslar çerçevesinde ve Anayasal takvime uygun olarak hazırlamak. 2. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 3. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gelen istekleri değerlendirmek, gerekirse serbest bırakma talebinde bulunmak, ödenek yetersizliği durumlarında ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 4. Rektörlük merkez örgütü ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin, demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım için gerekli bilgi kaynaklarının satın alımlarını yaparak, bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek. 5. Gerek bütçe, gerekse diğer kaynaklar aracılığı ile yurtdışından alınacak mal ve hizmetler yanında, hibe yoluyla Enstitüye alınacak malzemenin, ithalat ve gümrük işlemlerini yürütmek, mal ve hizmet alımlarına ilişkin akreditifin gerektirdiği banka ve transfer işlemlerini yapmak. 6. Yurtdışı kredilerin Enstitü genelinde takibini yapmak, Hazine Müsteşarlığı ile olan mutabakatını sağlamak. 7. İhalesi yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili gelen talepleri inceleyerek, Bütçe Uygulama Talimatı ve Kamu İhale Kanunu na uygunluğunu sağlamak, ödenek durumu da kontrol edildikten sonra konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplayarak İhale Dokümanını oluşturmak. 8. İhale Komisyonu nda Sekretarya görevini yaparak, dokümanları İhale İşlem Dosyası haline getirmek. 9. İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak. 10. İhale Komisyonu nda üye olarak görev yapmak. 11. Tüm ihale yazışmalarının, mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 12. Tüm ihale evraklarının, Komisyon Üyelerince imzalanmasını sağlamak. 13. İhale Sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak.

10 SATINALMA (CARİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 2. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gelen istekleri değerlendirmek, gerekirse serbest bırakma talebinde bulunmak, ödenek yetersizliği durumlarında ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 3. Rektörlük merkez örgütü bütçesinden yapılması gereken tüm satınalma işlemlerini yürütmek. 4. Enstitümüz destek hizmetleri ve Merkez kampüsü birimlerinin bütçelerinde, 03.5-Hizmet Alımları harcama kaleminde yer alan makine-teçhizat ve cihazların, yıllık bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması ve yedek parçalarının temin edilmesi, taşıtların bakım-onarımlarının yaptırılması, yedek parçalarının alınması, binaların bina küçük onarımlarının yaptırılması ile ilgili satınalma işlemlerini yürütmek. 5. Enstitümüz tüm birimleri için, yangın söndürme cihazlarının, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ile ilgili ihale işlemlerini yapmak. 6. Enstitümüz posta hizmetlerinin yürütülebilmesi için pul alımlarını gerçekleştirmek. 7. Enstitünün koruma ve güvenliğine ilişkin ihale işlemlerini hazırlayıp sonuçlandırmak, denetimini yapmak. 8. Enstitünün temizliği ile ilgili ihale işlemlerini hazırlayıp sonuçlandırmak; temizliğin, ihaleyi alan firma tarafından uygun şekilde yapılmasını sağlamak sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 211. maddesi gereğince, Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, giyecek yardımından (Takım Elbise, Ayakkabı, Bot, Tayyör, Yazlık-Kışlık Gömlek, Kravat, Eldiven, Atkı, Şapka, Çorap, Gocuk, Manto, Yağmurluk, Bekçi, Elbisesi ve kumaş malzemeleri) faydalanacak olan, Enstitümüzün tüm birimlerinde çalışmakta olan personele ait isim listelerinin düzenlenmesi, teknik ve idari şartnamelerinin hazırlanarak, ihale işlemlerinin sonuçlandırılması. 10. Kampüsümüzde faaliyet gösteren kantin, kırtasiye v.b. işletmeler ile baz istasyonlarının, 2886 sayılı yasaya göre kiraya verilmesi ve kira ödemelerinin takip edilmesi. 11. Personel servisi kiralanması için, ihale işlemlerini hazırlamak, sonuçlandırmak ve denetimini yapmak. 12. İhalesi yapılacak mal ve hizmetlerle ilgili gelen talepleri inceleyerek, Bütçe Uygulama Talimatı ve Kamu İhale Kanunu na uygunluğunu sağlamak, ödenek durumu da kontrol edildikten sonra konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplayarak İhale Dokümanını oluşturmak. 13. İhale Komisyonu nda Sekretarya görevini yaparak, dokümanları İhale İşlem Dosyası haline getirmek. 14. İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak. 15. İhale Komisyonu nda üye olarak görev yapmak. 16. Tüm ihale yazışmalarının, mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 17. Tüm ihale evraklarının, Komisyon Üyelerince imzalanmasını sağlamak. 18. İhale Sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak.

11 TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Konuları : 1. Mali yıl başında Maliye Bakanlığı ndan gelen tebliğ doğrultusunda, Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki harcama kalemleri için, Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak. 2. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programını kontrol ederek, gerekli durumlarda serbest bırakma talebinde bulunmak, ek ödenek talep etmek, sonuçlarını takip etmek ve konu ile ilgili üstlerine bilgi sunmak. 3. Enstitü genelinin telefon, elektrik, su ve ilan giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek. 4. Hizmet binası kiralama giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak. 5. Tüm Enstitü personelinin, telefon özel görüşme bedelleri ile lojmanlarda ikamet eden personellerin, Kurumumuz aboneliklerinden faydalanarak tükettikleri elektrik ve su bedellerinin, maaşlarından kesilip kesilmediğinin kontrolünü yapmak, tahsil edilmesini sağlamak. 6. Kampüsümüzde, çeşitli konularda faaliyet gösteren Müteahhitler, Kantin İşletmecileri, Kırtasiye İşletmecileri, Bankalar (ATM cihazları), GSM Şirketleri v.b.nin, Kurumumuz aboneliklerinden faydalanarak tükettikleri elektrik ve su bedellerinin, tahsil edilip edilmediğinin kontrolünü yapmak, tahsil edilmesini sağlamak. 7. Müdürlük görevleri kapsamındaki konularda, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

12 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ Görev Konuları : 1. Harcama Yetkilisi adına taşınırları almak, yönetmeliğe uygun şekilde giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaparak, bunlara uygun kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri düzenleyerek istenildiğinde Harcama Yetkilisi ne bildirmek. 2. Çıkışı yapılan taşınırların, birimlere ve kişilere zamanında ve eksiksiz olarak teslimini yapmak. 3. Periyodik ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları Harcama Yetkilisi ne bildirmek. 4. Hibe yoluyla gelen ve değeri belli olmayan Dayanıklı Taşınır Malların, değer tespitlerinin yapılmasını sağlamak. 5. Mali yıl sonunda veya Harcama Yetkilisi nce belirlenen sürelerde, sayım cetvellerinin hazırlanmasını sağlamak, Harcama Yetkilisine zamanında ulaştırmak. 6. Hurdaya ayrılacak Dayanıklı Taşınır Malların tespitinin yapılmasını sağlamak ve Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı nın düzenlenmesinin yanı sıra kayıttan silme, imha, satış ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 7. Birim ambarlarında kayıp, çalınma veya olağanüstü hallerde (yangın, deprem, sel, çığ düşmesi v.b.) meydana gelebilecek noksanlıkları, en kısa zamanda Harcama Yetkilisi ne bildirmek ve kayıpların ortaya çıkmasını önleyici tedbirler konusunda, Harcama Yetkilisi ne önerilerde bulunmak. 8. Ambar devir ve teslimlerinin, yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak. 9. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Yetkilileri nce Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri ne dayanılarak, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerini düzenlemek. 10. Mali yıl sonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak, birim arşivine kaldırmak. 11. Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

13 DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ Görev Konuları : 1. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin temizlik işlerinin yapılmasını temin etmek. 2. Rektörlük taşıt araçlarının, sevk ve idaresini gerçekleştirmek. 3. Enstitümüzün ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 4. Enstitümüzün koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 5. Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

14 Başkanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen yatırım harcamaları ile cari harcamaların, yıllar itibariyle ödenek-harcama tutarları ve harcama oranları şu şekildedir : 2007 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL

15 YATIRIM LARI

16 Başkanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen yatırım harcamaları ile cari harcamaların, yıllar itibariyle ödenek-harcama tutarları ve harcama oranları şu şekildedir : İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 16 2,893,000 2,876, BA PROJELERİ , , TOPLAM 56 3,095,500 3,023, yılında 16 adet DPT, 40 adet BAP olmak üzere toplam 56 adet projeye TL ödenek verilmiş olup, ödenek tutarının % 98 lik oranı harcamaya dönüşmüştür. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 3,520,000 3,519,174 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 1,222,801 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 990,737 FEN FAKÜLTESİ 1,117,208 MİMARLIK FAKÜLTESİ 188,428 KALAN TL ödenek tahsis edilen 2007 yılı makine ve teçhizat alımlarının hemen hemen tamamı gerçekleşmiştir TL.lik makine ve teçhizat alımlarının TL ile yaklaşık % 35 i Rektörlük ve bağlı birimler için, TL ile yaklaşık % 32 si ise Fen Fakültesi için harcanmıştır. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 400, , , ,420 ORANI (%) TL.si bilgisayar, TL.si yazılım alımları olmak üzere toplam TL.lik bilgi teknolojileri alımı için ayrılan ödeneğin % 75 i harcamaya dönüşmüştür. BAP, DPT projeleri, makine ve teçhizat, bilgisayar ve yazılım alımlarının yanı sıra, Tübitak Santez ve Avrupa Birliği Projeleri iş ve işlemleri de Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

17 11 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2007 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 798, , ,295,445 1,289, Elektrik Giderleri 454,000 Su Giderleri 374,000 Akaryakıt Giderleri 141,000 Yakacak Giderleri 256,000 Diğer Giderler 64,192 GİDERLER TOPLAMI 1,289,192 KALAN 6, TL. ek ödenekle TL.ye ulaşan 2007 yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderlerinin tamamına yakın kısmı harcanmıştır. Harcama tutarı içerisinde en önemli payı % 84 ile elektrik, su ve yakacak giderleri oluşturmaktadır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2007 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 980, , ,460,500 1,458, Telefon Giderleri 89,000 İlan Giderleri 66,901 Personel Taşıma Giderleri 665,000 Temizlik Hizmeti Giderleri 48,781 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 539,290 Diğer Giderler 49,693 GİDERLER TOPLAMI 1,458,665 KALAN 1, TL başlangıç ödeneğine TL ödenek eklenerek TL.ye yükselen hizmet alım giderlerinin % 100 ü harcamaya dönüşmüştür TL tutarındaki 2007 yılı harcamalarının önemli bölümünü oluşturan iki kalemden birisi personel taşıma giderleri, diğeri ise Alsancak taki binamızın mülkiyet sahibi Par-San Ltd.Şti.ye yapılan hizmet binası kiralama giderleridir. Bu yıl ayrıca temizlik hizmetleri ihale ile özel bir kuruluşa devredilmiş, buna bağlı olarak da yukarıda da görüleceği üzere, hizmet alım giderleri içerisinde temizlik hizmeti giderleri de pay almaya başlamıştır. Yukarıda, cari harcamalar içerisinde tutar bazında önemli yer tutan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ile Hizmet Alımları detaylandırılmış olup, bakım sözleşmeleri kapsamında trafo, jeneratör, UPS, asansör yıllık bakımları da cari harcamalardan yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Enstitümüzün sermaye nitelikli olmayan yedek parça alımları, sarf malzeme alımları ve onarımları da yine cari harcamalardan yürütülmektedir.

18 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 8 5,669,000 5,644, BA PROJELERİ , , TOPLAM 45 5,948,000 5,904, yılında 8 adet DPT, 37 adet BAP olmak üzere toplam 45 adet projeye TL ödenek verilmiştir. Bir önceki yıla göre proje sayısında azalma olmasına karşın, ödenek tutarı % 92 artış göstermiştir. Bu yıl toplam ödenek tutarının % 99 u harcamaya dönüşmüştür. Özellikle DPT Projelerindeki sayısal azalmaya karşın, ödenek tutarındaki artış, ; Devlet Planlama Teşkilatı nın, bireysel projelerden ortak ve merkezi projelere yönelmek suretiyle, projeleri destekleme kriterlerini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,860,000 2,752,526 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 467,314 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1,120,261 FEN FAKÜLTESİ 1,025,876 MİMARLIK FAKÜLTESİ 139,075 KALAN 107,474 Makine ve teçhizat alımları için verilen ödenek tutarı 2007 yılına göre yaklaşık % 19 azalarak TL.ye gerilemiştir. Ödenek tutarının TL.si harcamaya dönüşen makine ve teçhizat alımları içerisinde, TL ile Mühendislik Fakültesi, TL ile Fen Fakültesi için gerçekleştirilen alımlar önemli paya sahiptir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 177, , , ,636 ORANI (%) Bilgi teknolojileri alımları için verilen ödenek tutarı da 2007 yılına göre gerileyerek TL düzeyinde gerçekleşmiştir TL.si bilgisayar, TL.si yazılım alımları için ayrılan ödeneğin toplamda TL gibi tamamına yakın kısmı harcanmıştır.

19 13 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2008 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 719,000 1,053, ,772,000 1,769, Elektrik Giderleri 769,474 Su Giderleri 416,377 Akaryakıt Giderleri 158,062 Yakacak Giderleri 397,000 Diğer Giderler 28,751 GİDERLER TOPLAMI 1,769,664 KALAN 2, yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ilişkin ödenek tutarı, TL.başlangıç ödeneğine eklenen TL ödeneğin etkisiyle bir önceki yıla göre yaklaşık % 37 artış göstermiştir. Bu yıl da elektrik, su ve yakacak giderleri, TL ile TL.lik toplam harcama içerisinde önemli bir pay almıştır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2008 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,086, , ,340,200 1,340, Telefon Giderleri 53,985 İlan Giderleri 50,456 Personel Taşıma Giderleri 727,611 Temizlik Hizmeti Giderleri 365,983 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 7,021 Diğer Giderler 135,126 GİDERLER TOPLAMI 1,340,182 KALAN 18 Hizmet alımları için 2008 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. Tamamı harcanan hizmet alım giderlerinin, gerek ödenek, gerekse harcama bazında bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Personel taşıma ve temizlik hizmeti giderlerindeki fiyat artışlarından kaynaklanan yükselişe karşın, hizmet binası kiralama giderlerinin cüz i seviyelere gerilemesi, bu azalmanın temel nedenini oluşturmaktadır. Zira 2007 yılı sonlarında, Alsancak ta eğitim veren Yabancı Diller Bölümü nün kampusümüze taşınmasıyla, söz konusu bina boşaltılmış ve kira ödemeleri son bulmuştur.

20 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 4 3,500,000 3,396, BA PROJELERİ , , TOPLAM 59 3,774,340 3,657, DPT proje sayılarının azalmasıyla toplamda TL.ye gerileyen proje ödeneklerinin % 97 si harcamaya dönüşmüştür. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,019,000 1,664,199 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 1,067,892 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 320,656 FEN FAKÜLTESİ 167,338 MİMARLIK FAKÜLTESİ 108,313 KALAN 354,801 Ödenek bazında bir önceki yıla göre azalma gösteren makine ve teçhizat alımlarının, harcama gerçekleşme oranı ise % 82 düzeylerinde kalmıştır. Bu da, 2009 yılı sonlarında yapılan güvenlik kamera sistemleri alımına ilişkin ihalenin iptal edilerek, yıl içinde gerçekleşmemesinden ileri gelmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 228, , , ,470 ORANI (%) yılında Bilgi Teknolojileri alımları için verilen ödenek tutarı TL olup, harcama tutarı ise TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

21 15 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ 2009 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1,518, ,000 36,600 2,151,400 2,031, Elektrik Giderleri 1,016,457 Su Giderleri 338,407 Akaryakıt Giderleri 180,000 Yakacak Giderleri 391,710 Diğer Giderler 104,634 GİDERLER TOPLAMI 2,031,208 KALAN 120,192 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının 2009 yılı toplam ödeneği TL.dir. Bir önceki yıla göre yaklaşık % 15 artış gösteren TL.lik harcama tutarının önemli bir payını oluşturan elektrik giderlerindeki artış ise % 32 oranında gerçekleşmiştir. Bu artış ise gerek fiyat yükselmeleri, gerekse kampusümüzdeki yerleşim alanlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. HİZMET ALIM GİDERLERİ 2009 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,193, , ,573,570 1,559, Telefon Giderleri 65,267 İlan Giderleri 49,710 Personel Taşıma Giderleri 889,511 Temizlik Hizmeti Giderleri 372,242 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 0 Diğer Giderler 182,939 GİDERLER TOPLAMI 1,559,669 KALAN 13, TL başlangıç ödeneğine TL ödenek eklenerek TL.ye yükselen hizmet alım giderlerinin % 99 u harcamaya dönüşmüştür. Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, TL tutarındaki 2009 yılı harcamalarının önemli bölümünü oluşturan giderler, personel taşıma giderleri ile temizlik hizmeti giderleridir. Yine görüleceği gibi 2009 yılında hizmet binası kiralama giderleri oluşmamıştır. Ağustos/2009 dan itibaren İzmir de kiralanan büronun a kadar olan kira ödemeleri İYTE Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir.

22 16 KASIM/2010 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL YATIRIM LARI PROJELER PROJE PROJE SAYISI ORANI DPT PROJELERİ 1 2,630,000 1,283, BA PROJELERİ , , TOPLAM 47 2,900,950 1,493, DPT Projeleri sayısı 1 e, Bilimsel Araştırma Projeleri sayısı da 46 ya düşen 2010 yılı projelerinin ödenek toplamı da TL.ye gerilemiştir. İşlemleri henüz devam eden projelere, Kasım ayı itibariyle gerçekleştirilen harcama tutarı ise TL.dir. MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 2,000,000 1,708,241 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER 876,898 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 350,107 FEN FAKÜLTESİ 371,579 MİMARLIK FAKÜLTESİ 109,657 KALAN 291,759 Makine ve teçhizat alımları da cari yılda henüz sürmekte olup, TL.lik ödeneğin TL.si harcamaya dönüşmüştür. Kamu İhale Kanunu nun 62 nci maddesinin (ı) bendine yer alan doğrudan temin ile yapılan alımlar, bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu aşamaz sınırlaması nedeniyle ödeneğin tamamı harcanamamıştır. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI BİLGİSAYAR ALIMLARI YAZILIM ALIMLARI 399, , , ,043 ORANI (%) Bilgisayar ve yazılım alımları nedeniyle 2010 yılı için verilen TL ödeneğin, Kasım/2010 itibariyle % 99 u harcanmıştır.

23 17 CARİ LAR YILLAR İTİBARİYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL ALIM GİDERLERİ KASIM/2010 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1,764,200 60, ,824,200 1,620, Elektrik Giderleri 1,047,869 Su Giderleri 286,375 Akaryakıt Giderleri 121,578 Yakacak Giderleri 29,469 Diğer Giderler 135,286 GİDERLER TOPLAMI 1,620,577 KALAN 203, yılı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ilişkin tahsis edilen ödenek, Kasım ayı itibariyle TL. olup, harcamalar ise % 89 oranındadır. Elektrik giderlerinin TL olduğu bu dönemde, yakacak alımlarının ise ihtiyaca göre değişiklik göstermesi beklenmektedir. HİZMET ALIM GİDERLERİ KASIM/2010 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ORANI (%) Hizmet Alımları 1,214,000 50, ,264,000 1,230, Telefon Giderleri 70,875 İlan Giderleri 33,611 Personel Taşıma Giderleri 743,016 Temizlik Hizmeti Giderleri 334,671 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 41,231 Diğer Giderler 6,750 GİDERLER TOPLAMI 1,230,154 KALAN 33, yılı hizmet alımlarına ilişkin tahsis edilen ödenek, Kasım ayı itibariyle TL. olup, harcamaların önemli bölümü gerçekleşmiştir. Şubat/2010 dan itibaren İzmir deki büro için ödenen TL ile hizmet binası kiralama giderleri, harcama kalemleri içerisinde tekrar yer almıştır. Personel taşıma ve temizlik hizmeti giderlerine 11 aylık dönemde TL. harcama yapılmış olup, yıl sonu itibariyle personel taşıma giderlerinin yaklaşık TL.ye, temizlik hizmeti giderlerinin ise TL.ye yükseleceği öngörülmektedir

24 ENSTİTÜMÜZ VE BAŞKANLIĞIMIZIN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KASIM/2010 ORANI (%) ORANI (%) ORANI (%) ORANI (%) Personel Giderleri 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM İMİD 1,032,000 1,031, ,151,000 1,143, ,187,700 1,187, ,365,700 1,030, İYTE 14,774,793 14,491, ,785,908 16,510, ,692,790 19,600, ,110,894 20,482, PAYI (%) İMİD 165, , , , , , , , İYTE 2,318,300 2,137, ,369,780 2,305, ,635,500 2,626, ,360,000 4,032, PAYI (%) İMİD 3,146,376 3,101, ,507,250 3,395, ,142,070 3,897, ,002,830 3,600, İYTE 6,016,296 5,629, ,018,202 6,239, ,998,328 7,302, ,490,976 5,191, PAYI (%) İMİD 72,000 72, , , , , , , İYTE 576, , , , ,314,000 1,313, ,290,625 1,290, PAYI (%) İMİD 5,166,252 4,725, ,646,493 3,098, ,956,666 1,814, ,600, , İYTE 27,368,692 23,306, ,544,645 25,121, ,376,875 17,108, ,086,996 12,987, PAYI (%) İMİD 9,582,528 9,095, ,578,743 7,908, ,763,936 7,377, ,570,030 5,939, İYTE 51,054,081 46,140, ,904,535 50,361, ,017,493 47,951, ,339,491 43,984, PAYI (%) Tablodan da görüleceği üzere hem 01- Personel Giderleri, hem de 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri ekonomik koduyla gerçekleşen Başkanlığımız giderlerinin, Enstitümüz geneli içerisindeki payı yıllar itibariyle % 6-7 oranlarında değişim göstermektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ise Enstitü toplam giderlerinin % 50 sinin biraz üzerinde seyrettiği dikkat çekmekte olup, 06- Sermaye Giderleri için Başkanlığımızın Enstitü içerisindeki payı % arasında gerçekleşmektedir.

25 YATIRIM GİDERLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI 19 PROJELER PROJE PROJE SAYISI KASIM/2010 PROJE SAYISI PROJE SAYISI PROJE SAYISI DPT 16 2,893,000 2,876, ,669,000 5,644, ,500,000 3,396, ,630,000 1,283,000 BAP , , , , , , , ,921 TOPLAM 56 3,095,500 3,023, ,948,000 5,904, ,774,340 3,657, ,900,950 1,493,921 MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI YAZILM ALIMLARI KASIM KASIM ,520,000 2,860,000 2,019,000 2,000, , , , ,000 3,519,174 2,752,526 1,664,200 1,708, , , , ,043 ORANI (%) ORANI (%) BİLGİSAYAR ALIMLARI KASIM , , , , , , , ,257 ORANI (%)

26 20 MAL ALIM GİDERLERİ CARİ GİDERLERİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI YILLAR DEĞİŞİM ORANLARI (%) GİDER TÜRÜ KASIM Elektrik Giderleri 454, ,474 1,016,457 1,047, Su Giderleri 374, , , , Akaryakıt Giderleri 141, , , , Yakacak Giderleri 256, , ,710 29, Diğer Giderler 64,192 28, , , TOPLAM 1,289,192 1,769,664 2,031,208 1,620, YILLAR İTİBARİYLE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILLAR DEĞİŞİM ORANLARI (%) GİDER TÜRÜ KASIM Telefon Giderleri 89,000 53,985 65,267 70, İlan Giderleri 66,901 50,456 49,710 33, Personel Taşıma Giderleri 665, , , , Temizlik Hizmet.Giderleri 48, , , , Hizmet Binası Kiralama Giderleri 539,290 7, , #SAYI/0! Diğer Giderleri 49, , ,939 6, TOPLAM 1,458,665 1,340,182 1,559,669 1,230,

27 21 YILLAR İTİBARİYLE PROJE SAYILARI ADET PROJE SAYILARI DPT 20 BAP KASIM/2010 YILLAR

28 YILLAR İTİBARİYLE PROJELERİN - DURUMLARI TL PROJELER 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, KASIM/2010 YILLAR

29 22 MAKİNE-TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI TL MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , KASIM/2010 YILLAR TL BİLGİSAYAR ALIMLARI 400, , , , , , ,000 50, KASIM/2010 YILLAR TL YAZILIM ALIMLARI 300, , , , ,000 50, KASIM/2010 YILLAR

30 MAL ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI 23 TL TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , KASIM/2010 YILLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1,200,000 1,000,000 ELEKTRİK GİD. (TL) 800, , , ,000 SU GİDERLERİ AKARYAKIT GİD. YAKACAK GİD KASIM/2010 YILLAR

31 24 HİZMET ALIMLARININ YILLAR İTİBARİYLE - DURUMLARI HİZMET ALIMLARI TL 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , KASIM/2010 YILLAR HİZMET ALIMLARI 1,000, , ,000 PERSONEL TAŞIMA GİD. (TL) 700, , , , ,000 HİZ.BİNASI KİRALAMA GİD. TEMİZLİK HİZMETİ GİD. 200, ,000 TELEFON GİD KASIM/2010 YILLAR

32 2011 İYTE BÜTÇE TOPLAMI : TL DPT PROJELERİ : TL * BA PROJELERİ : TL MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI : TL BİLGİSAYAR ALIMLARI : TL YAZILIM ALIMLARI : TL * Doç.Dr. Lütfi ÖZYÜZER in yürüttüğü Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi projesi.

33 KİRA GELİRLERİ Mülkiyeti Enstitümüze ait olan ve kampus alanında yer alan taşınmazlardan, yıllar itibariyle elde edilen kira gelirleri şöyledir. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ Tepe Kahve Restaurant 24,172 17,828 19,840 18,454 Asmalı Kafe 0 7,000 3,669 3,738 Kidonya Kafe 0 3,687 11,482 7,977 Mühendislik Fakültesi Kantini 6,391 11,450 4,914 5,454 Kimya Mühendisliği Bölümü Kantini 6,000 6,557 6,912 3,820 Makine Mühendisliği Kantini 0 0 2,625 10,863 Mediko Kantini 2,700 2,920 2,250 3,552 Kimya Mühendisliği Bölümü Kırtasiye 3,355 1,736 5, Makine Mühendisliği Bölümü Kırtasiye ,801 Kütüphane Kırtasiye 0 6,250 5,500 18,804 Turkcell Baz İstasyonu 1 16,000 17,697 18,712 21,000 Turkcell Baz İstasyonu 2 16,000 17,619 19,158 0 Turkcell Baz İstasyonu ,000 Avea Baz İstasyonu ,000 18,270 19,921 Avea Baz İstasyonu ,000 18,270 19,921 Vodafone Baz İstasyonu 1 16,000 17,545 18,621 0 Vodafone Baz İstasyonu ,535 0 Üzüm Bağları 0 1,689 3,668 0 Zeytin Ağaçları 0 22, Benzin İstasyonu TOPLAM 90, , , ,417

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 1 2 3 İşin Konusu Doğrudan Temin (22.maddesi) ile yapılacak alımlar için idari Personel oluru alınması. 64 ZK 770 (Kamyon) plakalı araca ait trafik sigorta işlemi. Mal ve Hizmet Alımları için Muayene ve

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİMLER TOPLANTISI GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme Genel Bilgilendirme : Teşkilat Şeması

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU STANDART KOD NO: KFS-7. BÜTÇE SERVİSİ: Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe İmkanları Dahilinde Eklenen

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı