T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 İÇİNDEKİLER Giriş I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11 C. Finansman...14 II.Ocak- Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler III.Temmuz Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler...18 A. Bütçe B. Bütçe Gelirleri...19 C. Finansman...20 IV.Temmuz- Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler V.EKLER

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2014 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 I. OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 27 Aralık 2013 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılında verilen TL ödeneğe göre 2014 yılı ödeneğimiz %13,36 oranında artış göstermiştir. Grafik Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı KBÖ Gelişimi Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Bütçe tertipleri itibariyle 2013 yılı gider gerçekleşmesi ile 2014 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel nde %9,22 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde %14,25, Cari Transferlerde %42,08 artış olurken, Sermaye nde ise %49,67 ile Mal ve Hizmet Alım nde %20,02 oranında azalma olduğu görülmektedir yılında Üniversitemiz tarafından TL gider gerçekleştirilmiş olup 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2013 yılı gerçekleşme toplamına göre %31,70 oranında artmıştır. 2

5 Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2013 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) Personel ,22 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım , ,02 Cari Transferler ,08 Sermaye ,67 TOPLAM ,08 Tablo ve 2014 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O ARTIŞ ORANI (%) Personel ,13 56,46 25,52 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım ,96 55,48 24, ,26 60,18 19,56 Cari Transferler ,44 55,97-13,96 Sermaye ,61 54,17 15,46 TOPLAM ,43 56,09 20,20 3

6 2013 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2013 yılı genel harcamasının %35,43 ü gerçekleştirilmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olup, 2014 yılı toplam ödeneğinin %56,09 luk kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır ve 2014 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2014 yılında 2013 yılına oranla %20,19 oranında artış olduğu görülmektedir. Grafik 2-Bütçe nin 2013 ve 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye

7 Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları 2013 Sermaye 34% Personel 43% Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 14% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7% Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları 2014 Sermaye 32% Personel 46% Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 13% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7% 5

8 Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel 2013 yılı ilk altı aylık döneminde Personel nden TL harcanmış olup, 2014 yılında harcama % 25,52 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Personel ne ayrılan toplam ödeneğin %49,13 ü, 2014 yılında ise ödeneğin %56,46 sı kullanılmıştır. Tablo Personel Gider Gerçekleşmeleri ARTIŞ ORANI AYLAR (%) Ocak ,30 Şubat ,31 Mart ,17 Nisan ,28 Mayıs ,83 Haziran ,40 TOPLAM ,52 Grafik ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Personel

9 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2013 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2014 yılında %24,38 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ne ayrılan toplam ödeneğin % 50,97 si, 2014 yılında ise ödeneğin %55,48 i kullanılmıştır. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,68 Şubat ,22 Mart ,52 Nisan ,52 Mayıs ,83 Haziran ,43 TOPLAM ,38 Grafik ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim

10 c) Mal ve Hizmet Alımları 2013 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2014 yılında %19,56 oranında aratarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %40,27 si, 2014 yılında ise %60,19 u kullanılmıştır Tablo Mal Ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,45 Şubat ,82 Mart ,15 Nisan ,93 Mayıs ,53 Haziran ,98 TOPLAM ,56 Grafik ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım

11 d) Cari Transferler 2013 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu rakam %13,96 oranında azalarak TL gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %92,44 ü, 2014 yılında ise %55,98 i kullanılmıştır. Tablo Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,54 Şubat ,4 Mart ,59 Nisan ,37 Mayıs ,10 Haziran ,33 TOPLAM ,96 Grafik ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler Cari Transferler

12 e) Sermaye 2013 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise %15,46 oranında artarak TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %23,62 si, 2014 yılında ise %54,18 i kullanılmıştır. Tablo Sermaye Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat ,15 Mart ,46 Nisan ,50 Mayıs ,84 Haziran ,94 TOPLAM ,46 Grafik ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Sermaye

13 B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 2013 GERÇEKLEŞEN GELİR 2014 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI ARTIŞ ORANI 43,89 85,95 20, ,46 57, , ,47 111,35 53,61 TOPLAM ,50 59, ,26 Üniversitemizde 2013 yılı içerisinde toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılında ise toplam TL gelir öngörülmüş olup, bunun TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir yılının Ocak- Haziran döneminde ise TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2014 yılında 2013 yılının aynı dönemine oranla %1.197,26 artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %85,95 olmuştur. Bu miktarın TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 yılına kıyasla %20,28 oranında artış meydana gelmiştir. 11

14 b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %57,41 dir. Bu gelirin, TL si hazine yardımından, TL si Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan, TL si ise Proje Yardımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde 2013 yılına kıyasla %12.601,14 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2014 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %111,35 olmuştur. Bu gelirlerin TL si Faiz Gelirlerini, TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönem için 2013 yılında 2012 yılına kıyasla %103,97 oranında artış meydana gelmiştir. Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI(%) Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,41 Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri ,83 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri ,99 Sportif Faaliyet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir ,09 Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,95 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,8 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri ,40 Doktora Gelirleri ,33 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri ,69 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri ,68 Lojman Kira Gelirleri ,26 12

15 Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,70 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri Kişilerden Alacaklar Faizi ,82 Mevduat Faizleri ,85 Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,62 Diğer İdari Para Cezaları ,30 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar ,20 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,69 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,30 TOPLAM ,52 Tablo yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu Açıklama Gerçekleşen Gerçekleşen Değişim Oranı (%) Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) ,81 TOPLAM ,88 13

16 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama Değişim Oranı (%) Öz Gelirler ,17 Hazine Yardımı ,88 Şartlı Bağış ve Yardımlar ,33 TOPLAM , yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir yılının aynı döneminde de en fazla payı TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 0% 2014 Öz Gelirler 10% Hazine Yardımı 90% C- FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. 14

17 II. OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları PROJE NO PROJE ADI ÖDENEK 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 2009H Kampüs Altyapısı H Derslik Merkezi Birimler H H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli işlerin Etüt Projesi H Muhtelif İşler Projesi TOPLAM EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı ; 1.Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi adı altında çalışmalar devam etmekte olup ve otopark aydınlatma ve tesisat galerisi yapımı tamamlanmıştır. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam ,07 TL harcama yapılmıştır. 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimleri; Kültür ve Kongre Merkezi Yapım İşi devam etmektedir. Merkezi Derslik Binası ihale hazırlıkları devam etmektedir. Kütüphane Binasının tarihinde ihalesi yapılmıştır. Bu projeye Haziran ayına kadar toplam TL harcama yapılmıştır. 2014H030240/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Hizmet Alımı yöntemiyle 2013 yılında ihalesi yapılan Binicilik Tesisi Uygulama projelerini hazırlanmak üzere sözleşmesi imzalanmış olup proje tamamlanmak üzeredir. Bu projeye toplam TL harcama yapılmıştır. 15

18 2014H / Muhtelif İşler ; Proje kapsamında; 1- Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi İhalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2- Yeni rektörlük binasında bulunan genel sekreter makamındaki sekreter odasının ve genel evrak bürosunun tefrişatı yapılmıştır. 3- Yeni rektörlük binasında bulunan rektörlük katındaki özel kalem personelleri için çalışma alanı oluşturulmuştur (banko, dolap vb.). 4- Yeni rektörlük binasındaki rektör yardımcıları odaları için dolap alınması, çeşitli toplantılarda kullanılmak için jüri masalarının alınması, makam çay ocağının tezgahının yaptırılması ve rektör yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı odalarının kapılarının kaplanması işleri yaptırılmıştır. 5- Rektörlük makamı ile özel kalem çalışanları ve toplantı salonu için dizüstü bilgisayar alınmıştır /23263 no lu ihale ile basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğünün kullanımına sunulmak üzere dijital baskı makinesi alımı yapılmıştır. 7- Üniversitemiz hizmet binası çay ocağına bir adet bardak yıkama makinesi alınmıştır. 8- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ya 195 adet kolçaklı sandalye alınmıştır. 9- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arşiv odasına dosya dolabı alınmıştır. 10- Çeşitli yerlerde kullanılmak üzere 30 adet portmanto alınmıştır. 11- Rektörlük makam odasına bir adet dokunmatik LCD yazı tahtası alınmıştır. 12- Rektör Yardımcıları odalarına iki adet yazıcı ve iki adet evrak imha makinesi alınmıştır. 13- Rektör Yardımcıları makam makam odalarında kullanılmak üzere muhtelif mobilya ve rektör yardımcıları sekreterleri odaları için tefrişat alınmıştır. 14- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ya müzik-ses sistemi ve muhtelif mobilya alınmıştır. 15- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere NETCAD harita yazılımı alınmıştır. 16- Üniversitemizde kullanılan bilgisayarlar için Microsoft yazılım yıllık güncelleme alımı yapılmıştır. 17- Üniversitemiz antikor güvenlik duvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere UBYS yazılım güncelleme alımı yapılmıştır. 18- Üniversitemiz kütüphanesine Ebscohost: Hiperkitap online veri tabanı, Jstor veri tabanı ve Ebscohost: Ebsco Discovery Service online veri tabanı aboneliği alınmıştır. 19- Nevşehir Yöresinde Yaşayan Geleneksel Meslekler adlı kitap basılmıştır adet kitaplık, ilan panosu ve 30 adet masa alınmıştır adet çalışma koltuğu alınmıştır. 16

19 Muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam TL harcanmıştır. 2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2010H / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Proje kapsamında Açık Spor Tesisleri ve Kapalı Spor Tesisleri yapımı tamamlanmıştır Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi devam etmektedir Bu projeye Ocak- Haziran döneminde toplam ,35 TL harcama yapılmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve AB projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2014 yılında üç adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizce yürütülen 26 adet Bilimsel Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 54 Bilimsel Araştırma Projeleri için TL harcanması planlanmaktadır. Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen Ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) TÜBİTAK Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) BAP TOPLAM

20 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A- BÜTÇE GİDERLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye TOPLAM Personel Bu tertipten 2013 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2014 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel ni Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Bu tertipten 2013 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2014 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım 2013 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. 18

21 Cari Transferler 2013 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonuna kadar TL olan başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Bu tertipten 2013 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2014 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı sonunda TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2013 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 19

22 C- FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2009H no lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında I. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işine devam edilmektedir. 2009H no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Merkezi Derslik Binası ihale aşamasındadır. Kütüphane Binası Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2010H no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine devam edilmektedir. 2014H Çeşitli İşlerin Etüt Projesi kapsamında Binicilik Tesisi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi tamamlanacaktır. 2013H no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; 1- Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi devam etmektedir. 2- Geoscienceworld, Encyclopedia Britannica, Worl Ebook Library ve Ebrary Academic Complete veri tabanı aboneliğinin alınması planlanmaktadır. 3- Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food Science, Ebscohost: Ebook Academic Collection ve Ebscohost: Hospitally and Tourısm Complete online veri tabanları aboneliğinin alınması planlanmaktadır. 4- Basılı dergi alımları ve kütüphanemiz dermesine kitap alımı planlanmaktadır. 5- Hukuk programları veri tabanı aboneliğinin alımı yapılacaktır. 6- Kütüphanemize raf alımı düşünülmektedir. 7- Üniversitemiz bünyesindeki misafirhaneler ve öğrenciler için tahsis edilen konutların tefrişatının yapılacaktır. 20

23 8- Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin taleplerinin karşılanması amacıyla bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ses sistemleri alınacaktır. 9- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamerası sistemi alınması planlanmaktadır. 10- Üniversitemiz ilahiyat fakültesi ve rektörlüğe bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçları alınacaktır. 11- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu binasının sınıf ve büro tefrişatı alınması planlanmaktadır. 12- Üniversitemiz network altyapısına uyumlu bir adet fiber modül alınacaktır. 13- Üniversitemiz lojman misafirhaneleri muhtelif mobilya tefrişi alınması planlanmaktadır. 14- Üniversitemiz Mimarlık-Mühendislik Fakültesine 33 adet bilgisayar masası, 65 adet teknik çizim masası, 15 adet öğretmen kürsüsü ile 10 adet platform alımı yapılacaktır. 15- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Laboratuarında kullanılmak üzere bir adet TV, bir adet deney masası ile ayna alımı planlanmaktadır. 16- Rektörlük hizmet binası ve rektörlük makam katına kamera sistemi takılacaktır. 17- Üniversitemiz fakülte, MYO, yüksekokul ve enstitü ile rektörlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olan muhtelif mobilya, makine teçhizat ve yazılım alımları yapılacaktır. 21

24 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2014 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK MART MAYIS HAZİRAN ŞUBAT GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM E ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ######## ,20 35,43 56, PERSONEL GİDERLERİ ,52 49,13 56, MEMURLAR ,24 49,11 56, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 58,15 51, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,22 47,11 72, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,38 50,97 55, MEMURLAR ,50 51,32 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,80 57,69 54, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,73 7,66 9, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,56 40,27 60, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,82 39,36 66, YOLLUKLAR ,38 29,53 55, GÖREV GİDERLERİ ,49 37,60 139, HİZMET ALIMLARI ,70 42,43 55, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,43 58,06 25, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,98 37,48 54, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,98 46,69 58, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,96 92,44 55, GÖREV ZARARLARI ,67 99,17 80, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,37 48,36 17, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERM AYE GİDERLERİ ,46 23,62 54, MAMUL MAL ALIMLARI ,64 6,79 11, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 63, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 77,37 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,38 27,02 59, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,30 3,01 62, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı