Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor."

Transkript

1 ISSN Ç ZME sembol oldu 17 May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Bahçeli den Soma dersi! Yürek yakan SAYILAR can kald Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'daki madende 18 iflçinin içeride kald n Y ld z, iflçi kardeflimizi kaybetmifl olarak buray kapat r z dedi. Y ld z: H z - m z yavafllatan unsurlar var. En büyük hassasiyetimiz arama kurtarma ekiplerimizin zarar görmeden bu ifllerini yapabilmeleri. Bu konuya daha fazla dikkat ediyoruz. Ailelerimizden müracaat edenler, 19 aile flu anda müracaat etti. çeride yak n m o lum var diye. Çizmesiyle sedyeye yatmaya çekinenden Karanl k, toz, dumandan ç kmaya yekinenden Olamad tok iken homini t k nandan Kazaya kurban giden görev flehidi onlar (Dursun ERKILIÇ) MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "Devletimiz eldeki imkanlarla olay n bafl gösterdi i ilk andan itibaren üstün gayret göstermektedir. Kriz yönetiminden sorumlu olan devlet görevlilerinin verece i bilgileri esas almak laz md r. Ondan evvel az veya çok yorum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "En son bulunan bir iflçi kardeflimizle toplam 284 iflçi kardeflimize ulafl lm fl oldu" diyerek Türkiye nin kalbindeki atefli büyüttü. Ba- yapmak do ru de ildir dedi. Bahçeli, "Gelen devlet büyüklerini karfl lamak için kan Y ld z, "Kamu veya özel sektör ayr m yapmaks z n, kimin baflta emniyet mensuplar ve devlet yönetiminin, ilçe yönetiminin bunlarla ihmali varsa bu konuda bizim kimsenin gözünün yafl na bakacak meflgul olmas, hizmetlerin aksamas na, halimiz yok. Hiçbir iflçi kardeflimizin hakk n da hiçbir kimsede koordinasyonun zay flamas na sebebiyet b rakmay z. Son 3 y lda yap lan denetimlerde çal flma bakanl - vermektedir" dedi. HABER 12 DE m z n ve enerji bakanl m z n yapt denetimlerde toplam 114 adet kömür oca kapat ld " dedi. TOBB dan kampanya Fehmi Koru Akl m z siyasetle bozmufl olabilir miyiz? 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi yi dan takip edebilirsiniz www. sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl - o lu, SO nun ev sahipli inde gerçeklefltirilen "21. Yüzy lla Büyük Yüzleflme" bafll kl 12. Sanayi Kongresi'nin aç l fl nda yapt konuflmada, (Soma için) Ülke çap nda bir yard m kampanyas bafllat yoruz. Bunun ilk ad m olarak 5 milyon lira katk da bulunuyoruz. Tüm ifl dünyam z da bu kampanyaya kat lmaya ça r yorum" dedi. Hisarc kl o lu, "Hayat n kaybeden kardefllerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerinin ac s n yürekten paylafl yor, kendilerine baflsa l ve sab r temenni ediyorum. Yaral vatandafllar m za acil flifalar diliyorum. Milletimizin bafl sa olsun. Böyle zamanlar birbirimize s - naca m z, ac lar birlikte paylaflaca m z zamand r. Kavga ve siyaset yerine ac m z n daha da büyümemesi ve mahsur kalanlar n kurtulmas için dua edelim" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA ANALARIN A IDI... TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor. Bunun için en önemli sorunlardan biri de tabut. Turgutlu ilçesindeki camilerden toplanan tabut ve cenaze malzemeleri, kamyona yüklenerek Soma'ya gönderildi. DUA ''Peygamberler fiehri'' olarak nitelendirilen fianl urfa'da, müftülük taraf ndan Soma'daki maden facias nda hayat n kaybedenler için Kur'an- Kerim hatimleri okunuyor. Hatimlere pek çok kifli kat l rken, özellikle Kur'an kurslar nda kalan k z ö renciler ilgi gösteriyor. MEZAR Soma'daki maden kazas facias nda Türkiye yi yasa bo an can kay plar yla aram zdan ayr lan madenciler için mezarlar haz rlan - yor. Bu amaçla, Soma Belediye Mezarl nda mezar kaz ld. Herkesin dile i, baflka cenazeler ç kmamas ve mezarlar n kaz ld yla kalmas. Defin ac s Soma'daki maden facias nda hayat n kaybeden flehit madenciler memleketlerinde topra a veriliyor. Soma'daki maden facias nda ölen iflçilerden 11'inin cenazeleri, K n k'a ba l Elmadere mahallesinde topra a verildi. Cenaze yak nlar büyük üzüntü yaflad. 8 y ld r ayn firmada çal flt ö renilen iflçilerden Adem Varol'un cenazesi lçe Müftüsü Ali R za Tahiro lu'nun k ld rd Kabe'de dua cenaze namaz n n ard ndan ilçe mezarl na defnedildi. Adem Varol'un efli Gülsüm Varol cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soma'daki faciada hayat n kaybedenler için hatimler okuyan Di er iflçi Ramazan Çak r (45), Gaziosmanpafla Camisi'nde k l nan cenaze namaz n n ederek dua etti. HABER 12 DE Mekke'deki umreciler, Kabe'yi tavaf ard ndan son yolculu una u urland. Çak r' n uzun süre ifl bulamay nca Soma'daki maden oca nda ifle bafllad ö renildi. Evli ve iki çocuk babas Sa- 2014/6109 Baz BM Seyahat 16 May s 2014 Resmi Gazete d k Akda için ise Ulu Cami'de Belgesi (Laissez Passer) cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti zmir Milletveki- Toplam Kal fl Süreleri Son 180 Hamillerine, Ülkemize Yapacaklar Seyahatlerinde li Binali Y ld r m ile AK Parti Gün çinde 90 Günü zmir l Baflkan Ömer Cahit Geçmemek Kayd yla Vize Muafiyeti Sa lanmas Akay da kat ld. Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Danimarka bir magazin dergisinin rüşvet skandalı ile çalkalanıyor KOPENHAG - Danimarka'da ünlülerin kredi kartı harcama bilgilerini rüşvetle elde ettiği ortaya çıkan magazin dergisi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Şu anda başka medya kuruluşlarında görev yapan derginin eski çalışanlarından bazıları görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Ülkede dedikodu ve kraliyet ailesi konusundaki haberleriyle bilinen magazin dergisi Se&Hör (gör ve dinle) çalışanlarının, bankalararası kart merkezi işlevi gören "Nets" adlı kurumun bir çalışanından kraliyet ailesi mensupları dahil çok sayıda ünlünün kredi kartı harcama bilgilerini rüşvet karşılığında elde ettiğinin ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma ve etkileri genişliyor. Olay nedeniyle basın açıklaması yapan Nets, başka çalışanların aynı şekilde gizli bilgilere ulaşıp kötüye kullanmaması için kontrolleri sıklaştırdıklarını açıklarken, Se&Hör dergisinin sahibi Aller firması polise ihbar edildi. Skandalı ortaya çıkaran yazarın, dergiye havaalanından da rüşvet karşılığında ünlü kişilerin bilgilerinin verildiğini iddia etmesi, gözlerin SAS Havayolları ile Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'e çevrilmesine yol açtı. Ulaştırma Bakanı Magnus Heunicke, konuyu araştırması için Trafik Kurulu'nu görevlendirirken, Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'den yapılan açıklamada, bir çalışanın 10 yıl önce dergiye kraliyet ailesinin bir uçuşuyla ilgili bilgi vermesinden dolayı işinden çıkartıldığını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Derginin eski yönetici ve çalışanları da bulundukları basın kuruluşlarındaki işlerini kaybediyor. Skandal ortaya çıkmasından medya sektöründe Se&Hör ile geçmişte ilişkisi olan en az 12 kişi olumsuz etkilendi. Aller Media çalışanı 9 kişi izne gönderildi. İşini kaybedenlerin başında TV2 haber kanalının politika yorumcularından Se&Hör eski Genel Yayın Yönetmeni Henrik Qvortrup ile Ekstra Bladet gazetesinde çalışan ve skandala yol açan derginin eski haber müdürü olan Lise Bondesen geliyor. (AA) 21:30 EJDER AVCILARI 19:50 OCEAN S ELEVENS Orijinal Adı : Dragon Hunters Yönetmen : Arthur Qwak, Guillaume Ivernel Yapım : 2008 Animasyon Zoe peri masallarına inanan küçük bir kızdır. Amcası Kral Arnold u korkunç bir ejderhadan kurtarmak için kitaplarda okuduğu türden bir kahraman bulmaya karar verir. Fakat bunun yerine Gwizdo ve Lian-Chu ile tanışır. Bu iki kafadarın hayattaki tek istekleri sessiz, küçük bir çiftlik almaktır. Ama küçük kız, onların rüyalarındaki kahraman olduğunu düşünür. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Ocean s Eleven Yönetmen:Steven Soderbergh Oyuncular:George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia Yapım Yılı:2001 Şık ve hareketli Danny Ocean, tam bir aksiyon adamıdır. New Jersey hapishanesinden şartlı salıverilmesine 24 saat kalmışken bile karizmatik hırsız, bir sonraki planına son rötuşları yapmaktadır. 3 kuralı uygulayarak - kimseye zarar verme, hak etmeyen kimseden çalma ve oyunu, kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi oyna - Danny tarihteki en incelikle hazırlanmış ve sofistike kumarhane soygununun orkestra şefliğini yapacaktır. ''Godzilla'' Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. 3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor. ''Düşman'' Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak. İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: ''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.'' Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Ocak Ayının İki Yüzü'' Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor. Atina'da 1962 yılında geçen Fransa- İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor. ''Seninle Yaşıyorum'' Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle: ''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. Dosta düşmana karşı DIŞ HABERLER - ABD'li şarkıcı Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın ünlü sanatçının eşi Jay Z'e otel asansöründe saldırmasının yankıları sürüyor. New York'taki Standard Hotel'de 5 Mayıs gecesi gerçekleşen olayın kamera görüntülerinin dün internete sızmasının ardından Beyonce ve eşi Jay Z, Brooklyn Nets ile Miami Heat arasında oynanan NBA maçını tribünde birlikte izleyerek, kamuoyuna ilişkilerinin bu skandaldan etkilenmediği mesajı verdi. Kendisi de şarkıcı olan Solange Knowles'ın eniştesine neden saldırdığı henüz bilinmezken, Standard Hotel'den yapılan açıklamada asansördeki güvenlik kamerası kayıtlarının nasıl sızdırıldığı konusunun araştırıldığı belirtildi. Her yıl ünlülerin ne giyeceklerinin merakla beklendiği Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası ya da bilinen adıyla "Met Gala" partisinin çıkışında meydana gelen olayla ilgili otelden AFP'ye yapılan açıklamada, "Güvenlik sistemimizin açıkça ihlal edilmesi karşısında şoke olmuş durumdayız ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" denildi. Görüntüleri sızdıran kişi ya da kişilerin cezalandırılacağı belirtildi. Görüntülerde, Beyonce'nin, kardeşi Solange eşi Jay Z'e saldırırken herhangi bir müdahalede bulunmadığı, korumalardan birinin araya girerek genç kadını uzaklaştırdığı görüldü.

3 ANKARA da K KARDEfi GAZETEN N YAfiADI I ORTAK B R SAYFA VAR 17 MAYIS 2014 Cumartesi Kurucusu Kas m GÜLEK Belediye personeline tütünle mücadele eğitimi HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından sigara kullanan personele tütünle mücadele eğitimi verildi. Pursaklar Belediyesi, Tevfik İleri Pazar Alanı ve Kültür Merkezi nde personeline Tütün Bağımlılığı Eğitimi ve Tedavisi konusunda seminer verdi. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Tütün Bağımlılığı Eğitim ve Tedavi Birim Sorumlusu Uz. Dr. Gülin Erkmen Yıldırım, verdiği seminerde, sigaranın insanları kandıran bir oyun olduğunu Halkotobüslerine SERT YAPTIRIM Başkan Duruay, Yavrucuk ta yağmur duasına çıktı HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Yavrucuk Mahallesi nde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Başkan Fatih Duruay, çok sayıda mahallelinin katıldığı yağmur dualasında edilen dualara ile vatandaşlarla birlikte avuç açıp, amin dedi. Yavrucuk Mahallesi nde yapılan duaların ardından Başkan Duruay, vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Yağmur duasına Fatih Duruay ın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan ve meclis üyeleri katıldı. Mevsimlerin kurak geçmesinden dolayı ve yağışın az olması nedeniyle yağmur duasına çıkan yaklaşık binbeşyüz Gölbaşılı vatandaş, yağmur yağması için dua etti. Yavrucuk Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, edilen dualara vatandaşlarla birlikte âmin dedi. Başkan Duruay, yağmur duasının ardından ikram edilen yemekte de vatandaşlarla birlikte oldu. Başkan Fatih Duruay yağmur duasının ardından Boyalık Mahallesini de ziyaret edip bir süre vatandaşlarla sohbet etti onların sorunlarını dinleyip mahalle kahvesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çayı içtiler. Öğrencileri istedi ilahi CD si çıkardı KENAN ERGEN - Meslek lisesinde meslek öğretmenliği yapan Kahraman Aksu, çevresinin ve öğrencilerinin baskısına daha fazla dayanamayarak, bir ilahi CD si çıkardı. Cennet Bahçesi isimli bir ilahi CD si için bir de klip çeken Aksu, ilk çalışması olmasına rağmen gördüğü ilgiden son derece memnun. Bir yıl gibi bir ön hazırlığın ürünü olan ilahi CD si, gençlerin de ilgisini çekebilmek için, klasik tarzın harmanlanmasıyla oluşturuldu. Yaklaşık 3 hafta önce çıkan CD de yer alan Sayende adlı ilahi parçası, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Hintçe (Urduca) olmak üzere 5 dilde seslendirildi. Aksu, iyi bir ekiple çalıştığını belirterek, İstanbul un dışında Ankara da da böyle bir ekip ve donanımın olduğu bilmek beni sevindirdi. Öncelikle kendi çevremden başlayarak; mahalleme, ilçeme, ilime ve daha sonra herkese ulaşmayı hedefliyorum. Yani hedefim küçükten büyüğe doğru tanıtımı sağlamaktır. Televizyon, radyo ve gazeteler aracılığıyla bu çalışmamızı insanların beğenisine sunmak için çalışıyoruz. dedi. Dinleyenlerin kendi sesini kulak tırmalamayan ve insanları rahatlatan bir ses olarak tanımladığını belirten Aksu, Musikinin olduğu yerde çok söze gerek yok diyerek, bir dinleyicisinin sözüne atfen, nefsi okşayan bir bağımlılık değil, ruhu okşayan bir bağımlılık yaratmak istediklerini belirtti. Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşım Araçlarında (ÖTA), yolcuların hayatını tehlikeye atacakkural ihlallerine karşı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından sert yaptırım kararı alındı. HABER MERKEZİ UKOME Genel Kurulu nda, takip cihazları devre dışı bırakılan araçlara 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde de çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Son günlerde artan özel halk otobüslerindeki kural ihlallerine karşı tedbir almak üzere toplanan UKOME, takip cihazlarıyla oynayarak, devre dışı bırakan araç sürücülerine yaptırım uygulama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in, geçtiğimiz HABER MERKEZİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi nde Eymirlilerle buluştu. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Eymir i imarlı ve güzel hale getirmek boynumuzun borcu Eymir de ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız dedi. Sadece Başkent Ankara da yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla değil, çevre il, ilçe ve beldelere yaptığı yardımlarla da Türkiye ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Eymir e de el uzatacak. 30 Mart Yerel Seçimleri nin iptal edilmesi nedeniyle destek bulmak için Ankara ya geldiklerini kaydeden Eymirliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile de bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen seçim 1 gün yaptığı, Yolcularımızın hayatını tehlikeye atacak hareketlere ve kural ihlallerine sert ceza uygulamaları başlatıyoruz açıklamasının ardından UKOME de önemli bir karara imza attı. UKOME Genel Kurulu toplantısında ÖHO ve ÖTA araçlarındaki takip cihazının elektrik, GPS ve GPRS bağlantıları ile oynayarak devre dışı bırakanların araçlarına ilk defada 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde aracın çalışma ruhsatının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Gökçek, Eymirlilerle BİR ARAYA GELDİ Haziran da yapılacak. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Yozgat nüfusundan daha fazla Yozgatlının Ankara da yaşadığına dikkat çekerek, Bu yüzden sizlere, hemşehrim diye hitap etmek istiyorum diyerek sözlerine başladı. Eymir i artık Ankara nın bir beldesi gibi gördüğünü ve bu yüzden de bu bölgeyi imarlı ve güzel bir belde haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, her türlü desteği vereceklerini Konuşmasında Eymir e yapacakları yardımlardan kısaca bahseden Başkan Gökçek, Parkınızı yapacağız, suyunuzu da getireceğiz, çocuklara bir halı saha kazandıracağız. Netice itibarıyla ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız diye konuştu. Başkan Gökçek e, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, takdire şayan çalışmaları ve kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle plaket ve hediye takdim etti. GEZİ - GÖZLEM Hepimiz için kara bir salı Erol DAĞLI 13 Mayıs saat 15:10 da Soma nın Eynez bölgesinde bir özel sektöre ait ocakta tam 598 işçinin vardiya değişimi sırasında trafo patlaması sonucunda yangın çıktı. Yoğun bir duman oluştu. Havalandırma sisteminden ocaklara hızlı bir şekilde temiz hava pompalandı. Patlamanın ardından ocakta bulunan işçilerden çıkışa yakın olanlar can havliyle kendilerini dışarı attılar. Yüzlerce işçiyse yerin 400 metre altındaki ocaklarda mahsur kaldı. Karbondioksit ve karbonmonoksit gazının yayılmasıyla bazı işçiler hayatını kaybettiler. Anında müdahale edildi En büyük tesellimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesiydi. AFAD olay yerine lojistik bir çadır kurdu. Sağlık bakanlığı olay yerine 6 ulusal medikal bir ekip gönderdi. Genel Kurmay Başkanlığı Zonguldak tan 15 uzman madenci olay yerine gönderdi. Somalılar tüm gece boyunca uyumadı Olayın duyulduğu saatten sonra yakınlarından bir haber alabilmek için işçilerin aileleri hastane önlerine akın ettiler. Vatandaşlar bir ümitle yakınını görmek için gelen ambulanslardan indirilen sedyelere bakıyorlardı. Olayın başlangıç saatinden sonra sık sık yaralılar hastanelere taşındılar. Gece saatlerinde hastaneye gelen ambulans sayısı azaldı. Bu sırada fenalık geçiren bir kaç işçinin ailesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca yaklaşık 463 kişilik kurtarma ekibi işine devam etti. Tam ümitler tükenirken sabaha karşı tekrar yaralılar çıkmaya başladı. Dünya medyasında Soma ilksırada Olayların başlamasından hemen sonra Soma daki maden faciasını uluslararası iki kanal internet sitelerinden birinci haber olarak verdi. Dünya Soma daki bu faciayı yakından izliyor. Türkiye deki maden ocaklarındaki güvenlik sorununu tartışıyorlar. Olayda yaşamını yitiren işçilerimiz Cesetler Kırkağaç ilçesinde bulunan soğuk hava deposuna konuldu. Gece boyunca bir çok ambulans giriş çıkış yaparak buraya ceset taşıdılar. Cenazelerin kimlik tespiti için İzmir ve Manisa dan gelen savcıların inceleme yaptığı belirtildi. Bu maden kazası ilk değil! Son on yıldır çeşitli maden ocağı kazalarında binlerce işçimiz hayatını kaybetti. Bu güne kadar yaşanılan facianın en büyüğü 3 Mart 1992 de Zonguldak ilinin Kozlu ilçesinde maden ocağında kaza gerçekleşmişti. Yüzlerce işçimiz hayatını kaybetmişti. Soma da yaşanılan bu olay ülkemiz için son maden kazası olsun. Bu maden ocağı 2014 te iki defa incelenmiş ve herhangi bir eksik gözlenmemiş. Soma da maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarının yüreğine ateş düştü. İnanıyorum bu ateşi ülkemizde yaşayan her bir vatandaş hissediyor, ailelerin acılarını paylaşıyor. Ben de Soma da yaşanılan bu acıya gözyaşlarımla eşlik ettim. Yaşamını yitiren ailelere Allah tan sabır dilerken umarım bir daha ülkemizin maden ocaklarında böyle bir facia meydana gelmez diyorum. Yaralı kişiler için de Allah tan şifa diliyorum.

4 4 YASAM-ÇEVRE 17 May s 2014 Cumartesi Bafa Gölü nde ekolojik bozulmalar zirvede AYDIN- Ekositemi Koruma Derne i (EKO- DOSD) Bilim Dan flmanl n yürüten Kesici, yapt aç klamada bölgedeki araflt rmas sonucu Bafa Gölü'nde son y llarda yaz s caklar nda görmeye al flt klar ekolojik de iflimlerin bu y l May s ay nda erken sinyal verdi ini belirtti. Göl aynas nda meydana gelen yeflil renkteki alglerin, özellikle Kap k r ve Gölyaka yerleflimlerinin önündeki k y larda birikerek bir balç k oluflturmaya bafllad n söyleyen Kesici, flunlar kaydetti: "Bafa Gölü'nde alg ço almas bu y l çok erken alarm verdi. Bafa Gölü'nde art fl gösteren alg türü daha önceki y llarda SDÜ ve Ege Üniversitesi'nin ortak çal flmalar yla belirlenen zehirli alg türüdür. Göllerde afl r kirlilik nedeniyle görülen afl r alg art fl bu y l Bafa Gölü'nde çok erken dönemde görüldü. Bafa Gölü'nde yap lan su analiz sonuçlar nda birim alandaki mavi-yeflil alg miktar çok yüksek say da, çözünmüfl oksijen miktar da son y llardaki en düflük seviyededir. Önlemler al nmazsa bu durum önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas, göldeki yaflam n da bundan olumsuz etkilenmesi kaç n lmazd r." Özellikle taflk nlar n oldu u dönemlerde kirlili in etkisinin fazlalaflt n söyleyen Kesici, "Bafa Gölü'nün içi kirli, Büyük Menderes'in suyu kirli, Bafa Gölü yok olman n yan s ra hastal k saçar duruma gelebilecektir, çünkü bu tür algler toksik etki yapmaktad r. Göl biyolojik yöntemlerle temizlenmeli ve göle temiz su verilmelidir. Bafa Gölü 10 y l aflk n süredir ayn sorunla karfl laflmaktad r. fiimdiye kadar al nan önlemler yetersizdir" diye konufltu. HAKKAR - Hakkari Belediye Baflkanl ile Belediye- fl Sendikas aras nda 91 kadrolu iflçiyi kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Belediye- fl Sendikas ile Hakkari Belediye Baflkanl aras nda süren toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri anlaflma ile sonuçland. ki y ll k sözleflmenin imza törenine Hakkari Belediyesi Eflbaflkanlar Dilek Hatipo lu ve Nurullah Çiftçi ile Belediye- fl Sendikas Van fiubesi Baflkan Emin Yeflilova kat ld. Sözleflmenin imzalanmas n n ard ndan aç klama yapan Hatipo lu, belediyenin imkanlar el Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, Bafa Gölü'ndeki çözünmüfl oksijen miktar n n son y llar n en düflük seviyesinde oldu unu belirterek, "Önlem al nmazsa önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas kaç n lmazd r" dedi. Bafa Gölü'nün alg sorununun her y l ciddi boyutlarda art fl gösterdi ini belirten Erol Kesici, sorunun su canl lar ile kufllar n ölümüne neden olabilece ini ifade etti. (AA) fiiddet uygulayan efle "maafl" cezas sözleflmeye kondu ISSN Y l: May s 2014 Cumartesi Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HATAY- BURAK M LL - Amanos Da lar ete inde kurulu Belen ilçesinde, engebeli ve sokaklar dar oldu u için araçlar n giremedi i iki mahallede çöpler, tafleron firman n iki personeli taraf ndan toplan p, at s rt nda araçlara naklediliyor. flçiler Hasan Köse (34) ve Hurflit kiz (53), araçlar n giremedi i fiembük ve Bakars n z mahallelerinde toplad klar çöpleri, atlardaki heybelere doldurup, en yak nda bulunan çöp nakil araçlar na tafl yor. Tafleron firma, asgari ücretle çal flt rd iki iflçiye, atlar n bak m için de ayda 300'er lira veriyor. Belen Belediye Baflkan Adnan Vurucu, AA muhabirine, ilçenin temizli i ve vatandafllara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini Da ete inde kurulu ilçenin baz mahallelerinde sokaklar dar oldu u için temizlik hizmetinde araç kullanamad klar n belirten Vurucu, bu konuda atlardan yararland klar n kaydetti. Vurucu, kentsel dönüflüm projesini hayata geçirmeleri durumunda sokaklar geniflletilece i için atlara ihtiyaç kalmayaca n sözlerine ekledi. verdi i ölçüde bir sözleflme haz rlad klar n belirterek, sözleflmede aile içi fliddetin önlenmesi konusunda da gerekli hassasiyetin korundu unu mkanlar n düzelmesi durumunda gelecek dönemlerde daha iyi sözleflmelere imza atacaklar n anlatan Hatipo lu, "Gönül isterdi ki daha iyi bir sözleflme yapal m. Fakat Hakkari Belediyesinin bütçesi ne yaz k ki buna müsait de- il. flçi arkadafllar m z n emeklerinin hakk kutsald r ve bu hiçbir ücretle ödenemez. nflallah önümüzdeki y llarda çok daha iyi bir sözleflme yapar z. Tüm arkadafllara hay rl olsun" dedi. (AA) Belen in çöpleri, atlarla tafl n yor flçi Hasan Köse de yaklafl k 5 y ld r iki mahalledeki çöpleri toplad klar n anlatt. Engebeli ve dar sokaklara araç giremedi ini vurgulayan Köse, çöpleri at yard m yla tafl d klar n aktard. Hurflit kiz de haftan n 3 günü saat 06.00'da mesaiye bafllad klar n, atlar n heybesine doldurduklar çöpleri araçlara naklettiklerini kaydetti. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN ALTINDAN BUZA I YAPIP TAPANLARIN TORUNLARI nsanl k tarihinde geçmiflteki yaflamlar, düflünceler, inançlar; ya yaz l kaynaklardan, ya da arkeolojik bulgulardaki ma ara resimlerinden, duvar yaz tlar ndan ö reniliyor. Üstün güç yarat c ya inanmak veya inanmamak birlikte devam etmifltir. nan lan Tanr n n tek mi, çok mu oldu u da farkl yaklafl mlar do urmufltur. Ama bir gerçek var ki o da; ister tek tanr c, ister çok tanr c, isterse tanr tan mazl k olsun,alt n ve servete odakl insanlar n varl d r. Bunlar ezen sömüren, sömürdükçe semirenlerdir. Bilinen yaz l tarih; kutsal dini kitaplarda yer al r. Bunlardan biri Musevilerin Tevrat, di eri ise Müslümanlar n kutsal kitab Kur an d r. Konu edilen alt ndan buza yap p tap nma d r. Musevili in Kutsal kitab Tevrat a göre; Musa, Sina Da 'na On Emir'i almaya gitti inde (Ç k fl 19:20) srailo ullar n k rk gün k rk gece yaln z bafllar na b rakt (Ç k fl 24:18). srailo ullar Musa'n n geri dönmeyece i endiflesiyle Harun'dan srail'in Tanr s n resmeden bir put yapmas n istedi. Baflta karfl ç kmas na ra men halk n artan bask n flikayetleri üzerine Harun onlar n alt nlar n toplatt. Toplad alt nlar eritip bir buza heykeli yapt. Bir de altar yapan Harun " srail, sizi M s r'dan ç karan tanr lar n z bunlard r" dedi. Ertesi gün, srailo ullar adaklar sunup Alt n Buza- 'y flenliklerle kutlad lar. Da a Musa ile ç kan Yeflu halk n sesini duyunca Musa'ya haber verdi. Musa da dan inip buza y görünce sinirlendi ve Tanr 'n n ona verdi i üzerinde On Emir yazan tafl tabletleri k rd. Emirleri tekrar geri almak için da- a ç kan Musa, Tanr 'n n halk bozulmufl olarak görmesi nedeniyle onlar yok etmek istemesi üzerine ona yalvard (Ç k fl 32:11) ve Tanr 'n n fikrini de ifltirtti. Musa geri döndü ünde Alt n Buza 'y yakt, toz etti, suya att ve srailo ullar n suyu içmeleri için zorlad. Musa, Tevrat'a ba l kalmak isteyenleri kendisiyle gelmesi için ça rd, onla gelmek istemeyen 3000 kiflinin katledilmesi için ise Levileri gönderdi. Leviler Musa'n n buyru unu yerine getirdiler ve halktan 3000'e yak n insan öldürüldü. Ve Musa kendisine inananlarla oradan ayr ld. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu olanlar yeryüzüne da- ld lar. Her gittikleri yerde Musevi görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl Musa n n yolunda gidenler ise; bilim-sanat ve teknolojide insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Müslümanlar n Kutsal Kitab Kur an'a göre Alt n Buza srail ve Alt n Buza olay Kur an' (Taha Suresi 90-94) yer al r. Kur an a göre putu yapan kifli Harun de il Samiri isimli biridir. Samiri Musa'n n yok oldu unu ve srailo ullar n n yeni bir tanr bulmas gerekti ini söyler, M s r'dan getirilen alt n mücevherlerden Alt n Buza yapar. Musa'n n yoklu unda halk n lideri olan Harun buna karfl ç kmaya çal fl r fakat baflar s z olur. Musa geri döndü ünde pagan ayinleri ve Harun'un bunu engelleyemedi ini görünce sinirlenir, Harun'un sakal na yap fl r. Ard ndan Musa, Samiri'yi sürgüne gönderir, Alt n Buza 'y yakar ve küllerini denize atar. Müslümanlar da aynen Museviler ve H ristiyanlar gibi tercihlerini yapt lar. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu içinde oldular. Müslüman görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl gidenler ise; insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Musa n n, sa n n, Muhammed in, Buda n n, Konfüçyus un, Tao nun yolundan gidenler; alt n mal biriktirmezler, ezmezler, sömürmezler, insanlar aras nda ayr mc l k yapmazlar, yalan söylemezler, aldatmazlar, tuzak kurmazlar. Onlar paylafl mc d rlar. Paylaflmayanlar, ayr mc l k yapanlar, ötekilefltirenler, sömürenler, ezenler, servet tutkunu olanlar kimdir, kimlerin torunudur? Biliniz ki fleytan; h rsl ve zaaflar olan insanlar esir al r ve her yapt n kendisine güzel gösterir kendisine tabi k lar. fieytan n emrine giren insanlar; gurur, kibir, riya, yalan, gösterifl, flatafatla okumam fl cahil halk y nlar n kendine tap nd r r. Onlar ki; fleytan n kuklalar d r da onlara inananlar bunun fark nda de ildirler. Onlar n dilinde; din, iman, kitap, yard mseverlik vard r. Onlar ki; kalplerinde ve beyinlerinde yerleflmifl fleytan n emirlerini yerine getirmek için zehirlerini tatl dillerle insanlara sunarlar. Aldananlar aldatanlar, anlamaz bilemez. Zira onlar n gözleri kör, kulaklar sa rd r. Gerçekleri anlayan bilenlerdir ki; insanlar ayd nlatmaya çal fl rlar. Günün Sözü: nsan n neye önem verdi ine dikkat et. Bu o insan n ruhunun yans mas d r.

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Türkiye, petrol ihrac etmelidir

Türkiye, petrol ihrac etmelidir Gelecekte bankac l k MOB L "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. HABER 7. SAYFADA TO dan ticareti büyüten bir

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI! SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN 1308-7622 RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı