Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor."

Transkript

1 ISSN Ç ZME sembol oldu 17 May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Bahçeli den Soma dersi! Yürek yakan SAYILAR can kald Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'daki madende 18 iflçinin içeride kald n Y ld z, iflçi kardeflimizi kaybetmifl olarak buray kapat r z dedi. Y ld z: H z - m z yavafllatan unsurlar var. En büyük hassasiyetimiz arama kurtarma ekiplerimizin zarar görmeden bu ifllerini yapabilmeleri. Bu konuya daha fazla dikkat ediyoruz. Ailelerimizden müracaat edenler, 19 aile flu anda müracaat etti. çeride yak n m o lum var diye. Çizmesiyle sedyeye yatmaya çekinenden Karanl k, toz, dumandan ç kmaya yekinenden Olamad tok iken homini t k nandan Kazaya kurban giden görev flehidi onlar (Dursun ERKILIÇ) MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "Devletimiz eldeki imkanlarla olay n bafl gösterdi i ilk andan itibaren üstün gayret göstermektedir. Kriz yönetiminden sorumlu olan devlet görevlilerinin verece i bilgileri esas almak laz md r. Ondan evvel az veya çok yorum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "En son bulunan bir iflçi kardeflimizle toplam 284 iflçi kardeflimize ulafl lm fl oldu" diyerek Türkiye nin kalbindeki atefli büyüttü. Ba- yapmak do ru de ildir dedi. Bahçeli, "Gelen devlet büyüklerini karfl lamak için kan Y ld z, "Kamu veya özel sektör ayr m yapmaks z n, kimin baflta emniyet mensuplar ve devlet yönetiminin, ilçe yönetiminin bunlarla ihmali varsa bu konuda bizim kimsenin gözünün yafl na bakacak meflgul olmas, hizmetlerin aksamas na, halimiz yok. Hiçbir iflçi kardeflimizin hakk n da hiçbir kimsede koordinasyonun zay flamas na sebebiyet b rakmay z. Son 3 y lda yap lan denetimlerde çal flma bakanl - vermektedir" dedi. HABER 12 DE m z n ve enerji bakanl m z n yapt denetimlerde toplam 114 adet kömür oca kapat ld " dedi. TOBB dan kampanya Fehmi Koru Akl m z siyasetle bozmufl olabilir miyiz? 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi yi dan takip edebilirsiniz www. sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl - o lu, SO nun ev sahipli inde gerçeklefltirilen "21. Yüzy lla Büyük Yüzleflme" bafll kl 12. Sanayi Kongresi'nin aç l fl nda yapt konuflmada, (Soma için) Ülke çap nda bir yard m kampanyas bafllat yoruz. Bunun ilk ad m olarak 5 milyon lira katk da bulunuyoruz. Tüm ifl dünyam z da bu kampanyaya kat lmaya ça r yorum" dedi. Hisarc kl o lu, "Hayat n kaybeden kardefllerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerinin ac s n yürekten paylafl yor, kendilerine baflsa l ve sab r temenni ediyorum. Yaral vatandafllar m za acil flifalar diliyorum. Milletimizin bafl sa olsun. Böyle zamanlar birbirimize s - naca m z, ac lar birlikte paylaflaca m z zamand r. Kavga ve siyaset yerine ac m z n daha da büyümemesi ve mahsur kalanlar n kurtulmas için dua edelim" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA ANALARIN A IDI... TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor. Bunun için en önemli sorunlardan biri de tabut. Turgutlu ilçesindeki camilerden toplanan tabut ve cenaze malzemeleri, kamyona yüklenerek Soma'ya gönderildi. DUA ''Peygamberler fiehri'' olarak nitelendirilen fianl urfa'da, müftülük taraf ndan Soma'daki maden facias nda hayat n kaybedenler için Kur'an- Kerim hatimleri okunuyor. Hatimlere pek çok kifli kat l rken, özellikle Kur'an kurslar nda kalan k z ö renciler ilgi gösteriyor. MEZAR Soma'daki maden kazas facias nda Türkiye yi yasa bo an can kay plar yla aram zdan ayr lan madenciler için mezarlar haz rlan - yor. Bu amaçla, Soma Belediye Mezarl nda mezar kaz ld. Herkesin dile i, baflka cenazeler ç kmamas ve mezarlar n kaz ld yla kalmas. Defin ac s Soma'daki maden facias nda hayat n kaybeden flehit madenciler memleketlerinde topra a veriliyor. Soma'daki maden facias nda ölen iflçilerden 11'inin cenazeleri, K n k'a ba l Elmadere mahallesinde topra a verildi. Cenaze yak nlar büyük üzüntü yaflad. 8 y ld r ayn firmada çal flt ö renilen iflçilerden Adem Varol'un cenazesi lçe Müftüsü Ali R za Tahiro lu'nun k ld rd Kabe'de dua cenaze namaz n n ard ndan ilçe mezarl na defnedildi. Adem Varol'un efli Gülsüm Varol cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soma'daki faciada hayat n kaybedenler için hatimler okuyan Di er iflçi Ramazan Çak r (45), Gaziosmanpafla Camisi'nde k l nan cenaze namaz n n ederek dua etti. HABER 12 DE Mekke'deki umreciler, Kabe'yi tavaf ard ndan son yolculu una u urland. Çak r' n uzun süre ifl bulamay nca Soma'daki maden oca nda ifle bafllad ö renildi. Evli ve iki çocuk babas Sa- 2014/6109 Baz BM Seyahat 16 May s 2014 Resmi Gazete d k Akda için ise Ulu Cami'de Belgesi (Laissez Passer) cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti zmir Milletveki- Toplam Kal fl Süreleri Son 180 Hamillerine, Ülkemize Yapacaklar Seyahatlerinde li Binali Y ld r m ile AK Parti Gün çinde 90 Günü zmir l Baflkan Ömer Cahit Geçmemek Kayd yla Vize Muafiyeti Sa lanmas Akay da kat ld. Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Danimarka bir magazin dergisinin rüşvet skandalı ile çalkalanıyor KOPENHAG - Danimarka'da ünlülerin kredi kartı harcama bilgilerini rüşvetle elde ettiği ortaya çıkan magazin dergisi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Şu anda başka medya kuruluşlarında görev yapan derginin eski çalışanlarından bazıları görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Ülkede dedikodu ve kraliyet ailesi konusundaki haberleriyle bilinen magazin dergisi Se&Hör (gör ve dinle) çalışanlarının, bankalararası kart merkezi işlevi gören "Nets" adlı kurumun bir çalışanından kraliyet ailesi mensupları dahil çok sayıda ünlünün kredi kartı harcama bilgilerini rüşvet karşılığında elde ettiğinin ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma ve etkileri genişliyor. Olay nedeniyle basın açıklaması yapan Nets, başka çalışanların aynı şekilde gizli bilgilere ulaşıp kötüye kullanmaması için kontrolleri sıklaştırdıklarını açıklarken, Se&Hör dergisinin sahibi Aller firması polise ihbar edildi. Skandalı ortaya çıkaran yazarın, dergiye havaalanından da rüşvet karşılığında ünlü kişilerin bilgilerinin verildiğini iddia etmesi, gözlerin SAS Havayolları ile Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'e çevrilmesine yol açtı. Ulaştırma Bakanı Magnus Heunicke, konuyu araştırması için Trafik Kurulu'nu görevlendirirken, Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'den yapılan açıklamada, bir çalışanın 10 yıl önce dergiye kraliyet ailesinin bir uçuşuyla ilgili bilgi vermesinden dolayı işinden çıkartıldığını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Derginin eski yönetici ve çalışanları da bulundukları basın kuruluşlarındaki işlerini kaybediyor. Skandal ortaya çıkmasından medya sektöründe Se&Hör ile geçmişte ilişkisi olan en az 12 kişi olumsuz etkilendi. Aller Media çalışanı 9 kişi izne gönderildi. İşini kaybedenlerin başında TV2 haber kanalının politika yorumcularından Se&Hör eski Genel Yayın Yönetmeni Henrik Qvortrup ile Ekstra Bladet gazetesinde çalışan ve skandala yol açan derginin eski haber müdürü olan Lise Bondesen geliyor. (AA) 21:30 EJDER AVCILARI 19:50 OCEAN S ELEVENS Orijinal Adı : Dragon Hunters Yönetmen : Arthur Qwak, Guillaume Ivernel Yapım : 2008 Animasyon Zoe peri masallarına inanan küçük bir kızdır. Amcası Kral Arnold u korkunç bir ejderhadan kurtarmak için kitaplarda okuduğu türden bir kahraman bulmaya karar verir. Fakat bunun yerine Gwizdo ve Lian-Chu ile tanışır. Bu iki kafadarın hayattaki tek istekleri sessiz, küçük bir çiftlik almaktır. Ama küçük kız, onların rüyalarındaki kahraman olduğunu düşünür. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Ocean s Eleven Yönetmen:Steven Soderbergh Oyuncular:George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia Yapım Yılı:2001 Şık ve hareketli Danny Ocean, tam bir aksiyon adamıdır. New Jersey hapishanesinden şartlı salıverilmesine 24 saat kalmışken bile karizmatik hırsız, bir sonraki planına son rötuşları yapmaktadır. 3 kuralı uygulayarak - kimseye zarar verme, hak etmeyen kimseden çalma ve oyunu, kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi oyna - Danny tarihteki en incelikle hazırlanmış ve sofistike kumarhane soygununun orkestra şefliğini yapacaktır. ''Godzilla'' Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. 3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor. ''Düşman'' Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak. İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: ''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.'' Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Ocak Ayının İki Yüzü'' Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor. Atina'da 1962 yılında geçen Fransa- İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor. ''Seninle Yaşıyorum'' Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle: ''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. Dosta düşmana karşı DIŞ HABERLER - ABD'li şarkıcı Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın ünlü sanatçının eşi Jay Z'e otel asansöründe saldırmasının yankıları sürüyor. New York'taki Standard Hotel'de 5 Mayıs gecesi gerçekleşen olayın kamera görüntülerinin dün internete sızmasının ardından Beyonce ve eşi Jay Z, Brooklyn Nets ile Miami Heat arasında oynanan NBA maçını tribünde birlikte izleyerek, kamuoyuna ilişkilerinin bu skandaldan etkilenmediği mesajı verdi. Kendisi de şarkıcı olan Solange Knowles'ın eniştesine neden saldırdığı henüz bilinmezken, Standard Hotel'den yapılan açıklamada asansördeki güvenlik kamerası kayıtlarının nasıl sızdırıldığı konusunun araştırıldığı belirtildi. Her yıl ünlülerin ne giyeceklerinin merakla beklendiği Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası ya da bilinen adıyla "Met Gala" partisinin çıkışında meydana gelen olayla ilgili otelden AFP'ye yapılan açıklamada, "Güvenlik sistemimizin açıkça ihlal edilmesi karşısında şoke olmuş durumdayız ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" denildi. Görüntüleri sızdıran kişi ya da kişilerin cezalandırılacağı belirtildi. Görüntülerde, Beyonce'nin, kardeşi Solange eşi Jay Z'e saldırırken herhangi bir müdahalede bulunmadığı, korumalardan birinin araya girerek genç kadını uzaklaştırdığı görüldü.

3 ANKARA da K KARDEfi GAZETEN N YAfiADI I ORTAK B R SAYFA VAR 17 MAYIS 2014 Cumartesi Kurucusu Kas m GÜLEK Belediye personeline tütünle mücadele eğitimi HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından sigara kullanan personele tütünle mücadele eğitimi verildi. Pursaklar Belediyesi, Tevfik İleri Pazar Alanı ve Kültür Merkezi nde personeline Tütün Bağımlılığı Eğitimi ve Tedavisi konusunda seminer verdi. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Tütün Bağımlılığı Eğitim ve Tedavi Birim Sorumlusu Uz. Dr. Gülin Erkmen Yıldırım, verdiği seminerde, sigaranın insanları kandıran bir oyun olduğunu Halkotobüslerine SERT YAPTIRIM Başkan Duruay, Yavrucuk ta yağmur duasına çıktı HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Yavrucuk Mahallesi nde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Başkan Fatih Duruay, çok sayıda mahallelinin katıldığı yağmur dualasında edilen dualara ile vatandaşlarla birlikte avuç açıp, amin dedi. Yavrucuk Mahallesi nde yapılan duaların ardından Başkan Duruay, vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Yağmur duasına Fatih Duruay ın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan ve meclis üyeleri katıldı. Mevsimlerin kurak geçmesinden dolayı ve yağışın az olması nedeniyle yağmur duasına çıkan yaklaşık binbeşyüz Gölbaşılı vatandaş, yağmur yağması için dua etti. Yavrucuk Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, edilen dualara vatandaşlarla birlikte âmin dedi. Başkan Duruay, yağmur duasının ardından ikram edilen yemekte de vatandaşlarla birlikte oldu. Başkan Fatih Duruay yağmur duasının ardından Boyalık Mahallesini de ziyaret edip bir süre vatandaşlarla sohbet etti onların sorunlarını dinleyip mahalle kahvesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çayı içtiler. Öğrencileri istedi ilahi CD si çıkardı KENAN ERGEN - Meslek lisesinde meslek öğretmenliği yapan Kahraman Aksu, çevresinin ve öğrencilerinin baskısına daha fazla dayanamayarak, bir ilahi CD si çıkardı. Cennet Bahçesi isimli bir ilahi CD si için bir de klip çeken Aksu, ilk çalışması olmasına rağmen gördüğü ilgiden son derece memnun. Bir yıl gibi bir ön hazırlığın ürünü olan ilahi CD si, gençlerin de ilgisini çekebilmek için, klasik tarzın harmanlanmasıyla oluşturuldu. Yaklaşık 3 hafta önce çıkan CD de yer alan Sayende adlı ilahi parçası, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Hintçe (Urduca) olmak üzere 5 dilde seslendirildi. Aksu, iyi bir ekiple çalıştığını belirterek, İstanbul un dışında Ankara da da böyle bir ekip ve donanımın olduğu bilmek beni sevindirdi. Öncelikle kendi çevremden başlayarak; mahalleme, ilçeme, ilime ve daha sonra herkese ulaşmayı hedefliyorum. Yani hedefim küçükten büyüğe doğru tanıtımı sağlamaktır. Televizyon, radyo ve gazeteler aracılığıyla bu çalışmamızı insanların beğenisine sunmak için çalışıyoruz. dedi. Dinleyenlerin kendi sesini kulak tırmalamayan ve insanları rahatlatan bir ses olarak tanımladığını belirten Aksu, Musikinin olduğu yerde çok söze gerek yok diyerek, bir dinleyicisinin sözüne atfen, nefsi okşayan bir bağımlılık değil, ruhu okşayan bir bağımlılık yaratmak istediklerini belirtti. Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşım Araçlarında (ÖTA), yolcuların hayatını tehlikeye atacakkural ihlallerine karşı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından sert yaptırım kararı alındı. HABER MERKEZİ UKOME Genel Kurulu nda, takip cihazları devre dışı bırakılan araçlara 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde de çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Son günlerde artan özel halk otobüslerindeki kural ihlallerine karşı tedbir almak üzere toplanan UKOME, takip cihazlarıyla oynayarak, devre dışı bırakan araç sürücülerine yaptırım uygulama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in, geçtiğimiz HABER MERKEZİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi nde Eymirlilerle buluştu. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Eymir i imarlı ve güzel hale getirmek boynumuzun borcu Eymir de ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız dedi. Sadece Başkent Ankara da yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla değil, çevre il, ilçe ve beldelere yaptığı yardımlarla da Türkiye ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Eymir e de el uzatacak. 30 Mart Yerel Seçimleri nin iptal edilmesi nedeniyle destek bulmak için Ankara ya geldiklerini kaydeden Eymirliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile de bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen seçim 1 gün yaptığı, Yolcularımızın hayatını tehlikeye atacak hareketlere ve kural ihlallerine sert ceza uygulamaları başlatıyoruz açıklamasının ardından UKOME de önemli bir karara imza attı. UKOME Genel Kurulu toplantısında ÖHO ve ÖTA araçlarındaki takip cihazının elektrik, GPS ve GPRS bağlantıları ile oynayarak devre dışı bırakanların araçlarına ilk defada 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde aracın çalışma ruhsatının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Gökçek, Eymirlilerle BİR ARAYA GELDİ Haziran da yapılacak. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Yozgat nüfusundan daha fazla Yozgatlının Ankara da yaşadığına dikkat çekerek, Bu yüzden sizlere, hemşehrim diye hitap etmek istiyorum diyerek sözlerine başladı. Eymir i artık Ankara nın bir beldesi gibi gördüğünü ve bu yüzden de bu bölgeyi imarlı ve güzel bir belde haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, her türlü desteği vereceklerini Konuşmasında Eymir e yapacakları yardımlardan kısaca bahseden Başkan Gökçek, Parkınızı yapacağız, suyunuzu da getireceğiz, çocuklara bir halı saha kazandıracağız. Netice itibarıyla ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız diye konuştu. Başkan Gökçek e, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, takdire şayan çalışmaları ve kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle plaket ve hediye takdim etti. GEZİ - GÖZLEM Hepimiz için kara bir salı Erol DAĞLI 13 Mayıs saat 15:10 da Soma nın Eynez bölgesinde bir özel sektöre ait ocakta tam 598 işçinin vardiya değişimi sırasında trafo patlaması sonucunda yangın çıktı. Yoğun bir duman oluştu. Havalandırma sisteminden ocaklara hızlı bir şekilde temiz hava pompalandı. Patlamanın ardından ocakta bulunan işçilerden çıkışa yakın olanlar can havliyle kendilerini dışarı attılar. Yüzlerce işçiyse yerin 400 metre altındaki ocaklarda mahsur kaldı. Karbondioksit ve karbonmonoksit gazının yayılmasıyla bazı işçiler hayatını kaybettiler. Anında müdahale edildi En büyük tesellimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesiydi. AFAD olay yerine lojistik bir çadır kurdu. Sağlık bakanlığı olay yerine 6 ulusal medikal bir ekip gönderdi. Genel Kurmay Başkanlığı Zonguldak tan 15 uzman madenci olay yerine gönderdi. Somalılar tüm gece boyunca uyumadı Olayın duyulduğu saatten sonra yakınlarından bir haber alabilmek için işçilerin aileleri hastane önlerine akın ettiler. Vatandaşlar bir ümitle yakınını görmek için gelen ambulanslardan indirilen sedyelere bakıyorlardı. Olayın başlangıç saatinden sonra sık sık yaralılar hastanelere taşındılar. Gece saatlerinde hastaneye gelen ambulans sayısı azaldı. Bu sırada fenalık geçiren bir kaç işçinin ailesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca yaklaşık 463 kişilik kurtarma ekibi işine devam etti. Tam ümitler tükenirken sabaha karşı tekrar yaralılar çıkmaya başladı. Dünya medyasında Soma ilksırada Olayların başlamasından hemen sonra Soma daki maden faciasını uluslararası iki kanal internet sitelerinden birinci haber olarak verdi. Dünya Soma daki bu faciayı yakından izliyor. Türkiye deki maden ocaklarındaki güvenlik sorununu tartışıyorlar. Olayda yaşamını yitiren işçilerimiz Cesetler Kırkağaç ilçesinde bulunan soğuk hava deposuna konuldu. Gece boyunca bir çok ambulans giriş çıkış yaparak buraya ceset taşıdılar. Cenazelerin kimlik tespiti için İzmir ve Manisa dan gelen savcıların inceleme yaptığı belirtildi. Bu maden kazası ilk değil! Son on yıldır çeşitli maden ocağı kazalarında binlerce işçimiz hayatını kaybetti. Bu güne kadar yaşanılan facianın en büyüğü 3 Mart 1992 de Zonguldak ilinin Kozlu ilçesinde maden ocağında kaza gerçekleşmişti. Yüzlerce işçimiz hayatını kaybetmişti. Soma da yaşanılan bu olay ülkemiz için son maden kazası olsun. Bu maden ocağı 2014 te iki defa incelenmiş ve herhangi bir eksik gözlenmemiş. Soma da maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarının yüreğine ateş düştü. İnanıyorum bu ateşi ülkemizde yaşayan her bir vatandaş hissediyor, ailelerin acılarını paylaşıyor. Ben de Soma da yaşanılan bu acıya gözyaşlarımla eşlik ettim. Yaşamını yitiren ailelere Allah tan sabır dilerken umarım bir daha ülkemizin maden ocaklarında böyle bir facia meydana gelmez diyorum. Yaralı kişiler için de Allah tan şifa diliyorum.

4 4 YASAM-ÇEVRE 17 May s 2014 Cumartesi Bafa Gölü nde ekolojik bozulmalar zirvede AYDIN- Ekositemi Koruma Derne i (EKO- DOSD) Bilim Dan flmanl n yürüten Kesici, yapt aç klamada bölgedeki araflt rmas sonucu Bafa Gölü'nde son y llarda yaz s caklar nda görmeye al flt klar ekolojik de iflimlerin bu y l May s ay nda erken sinyal verdi ini belirtti. Göl aynas nda meydana gelen yeflil renkteki alglerin, özellikle Kap k r ve Gölyaka yerleflimlerinin önündeki k y larda birikerek bir balç k oluflturmaya bafllad n söyleyen Kesici, flunlar kaydetti: "Bafa Gölü'nde alg ço almas bu y l çok erken alarm verdi. Bafa Gölü'nde art fl gösteren alg türü daha önceki y llarda SDÜ ve Ege Üniversitesi'nin ortak çal flmalar yla belirlenen zehirli alg türüdür. Göllerde afl r kirlilik nedeniyle görülen afl r alg art fl bu y l Bafa Gölü'nde çok erken dönemde görüldü. Bafa Gölü'nde yap lan su analiz sonuçlar nda birim alandaki mavi-yeflil alg miktar çok yüksek say da, çözünmüfl oksijen miktar da son y llardaki en düflük seviyededir. Önlemler al nmazsa bu durum önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas, göldeki yaflam n da bundan olumsuz etkilenmesi kaç n lmazd r." Özellikle taflk nlar n oldu u dönemlerde kirlili in etkisinin fazlalaflt n söyleyen Kesici, "Bafa Gölü'nün içi kirli, Büyük Menderes'in suyu kirli, Bafa Gölü yok olman n yan s ra hastal k saçar duruma gelebilecektir, çünkü bu tür algler toksik etki yapmaktad r. Göl biyolojik yöntemlerle temizlenmeli ve göle temiz su verilmelidir. Bafa Gölü 10 y l aflk n süredir ayn sorunla karfl laflmaktad r. fiimdiye kadar al nan önlemler yetersizdir" diye konufltu. HAKKAR - Hakkari Belediye Baflkanl ile Belediye- fl Sendikas aras nda 91 kadrolu iflçiyi kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Belediye- fl Sendikas ile Hakkari Belediye Baflkanl aras nda süren toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri anlaflma ile sonuçland. ki y ll k sözleflmenin imza törenine Hakkari Belediyesi Eflbaflkanlar Dilek Hatipo lu ve Nurullah Çiftçi ile Belediye- fl Sendikas Van fiubesi Baflkan Emin Yeflilova kat ld. Sözleflmenin imzalanmas n n ard ndan aç klama yapan Hatipo lu, belediyenin imkanlar el Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, Bafa Gölü'ndeki çözünmüfl oksijen miktar n n son y llar n en düflük seviyesinde oldu unu belirterek, "Önlem al nmazsa önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas kaç n lmazd r" dedi. Bafa Gölü'nün alg sorununun her y l ciddi boyutlarda art fl gösterdi ini belirten Erol Kesici, sorunun su canl lar ile kufllar n ölümüne neden olabilece ini ifade etti. (AA) fiiddet uygulayan efle "maafl" cezas sözleflmeye kondu ISSN Y l: May s 2014 Cumartesi Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HATAY- BURAK M LL - Amanos Da lar ete inde kurulu Belen ilçesinde, engebeli ve sokaklar dar oldu u için araçlar n giremedi i iki mahallede çöpler, tafleron firman n iki personeli taraf ndan toplan p, at s rt nda araçlara naklediliyor. flçiler Hasan Köse (34) ve Hurflit kiz (53), araçlar n giremedi i fiembük ve Bakars n z mahallelerinde toplad klar çöpleri, atlardaki heybelere doldurup, en yak nda bulunan çöp nakil araçlar na tafl yor. Tafleron firma, asgari ücretle çal flt rd iki iflçiye, atlar n bak m için de ayda 300'er lira veriyor. Belen Belediye Baflkan Adnan Vurucu, AA muhabirine, ilçenin temizli i ve vatandafllara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini Da ete inde kurulu ilçenin baz mahallelerinde sokaklar dar oldu u için temizlik hizmetinde araç kullanamad klar n belirten Vurucu, bu konuda atlardan yararland klar n kaydetti. Vurucu, kentsel dönüflüm projesini hayata geçirmeleri durumunda sokaklar geniflletilece i için atlara ihtiyaç kalmayaca n sözlerine ekledi. verdi i ölçüde bir sözleflme haz rlad klar n belirterek, sözleflmede aile içi fliddetin önlenmesi konusunda da gerekli hassasiyetin korundu unu mkanlar n düzelmesi durumunda gelecek dönemlerde daha iyi sözleflmelere imza atacaklar n anlatan Hatipo lu, "Gönül isterdi ki daha iyi bir sözleflme yapal m. Fakat Hakkari Belediyesinin bütçesi ne yaz k ki buna müsait de- il. flçi arkadafllar m z n emeklerinin hakk kutsald r ve bu hiçbir ücretle ödenemez. nflallah önümüzdeki y llarda çok daha iyi bir sözleflme yapar z. Tüm arkadafllara hay rl olsun" dedi. (AA) Belen in çöpleri, atlarla tafl n yor flçi Hasan Köse de yaklafl k 5 y ld r iki mahalledeki çöpleri toplad klar n anlatt. Engebeli ve dar sokaklara araç giremedi ini vurgulayan Köse, çöpleri at yard m yla tafl d klar n aktard. Hurflit kiz de haftan n 3 günü saat 06.00'da mesaiye bafllad klar n, atlar n heybesine doldurduklar çöpleri araçlara naklettiklerini kaydetti. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN ALTINDAN BUZA I YAPIP TAPANLARIN TORUNLARI nsanl k tarihinde geçmiflteki yaflamlar, düflünceler, inançlar; ya yaz l kaynaklardan, ya da arkeolojik bulgulardaki ma ara resimlerinden, duvar yaz tlar ndan ö reniliyor. Üstün güç yarat c ya inanmak veya inanmamak birlikte devam etmifltir. nan lan Tanr n n tek mi, çok mu oldu u da farkl yaklafl mlar do urmufltur. Ama bir gerçek var ki o da; ister tek tanr c, ister çok tanr c, isterse tanr tan mazl k olsun,alt n ve servete odakl insanlar n varl d r. Bunlar ezen sömüren, sömürdükçe semirenlerdir. Bilinen yaz l tarih; kutsal dini kitaplarda yer al r. Bunlardan biri Musevilerin Tevrat, di eri ise Müslümanlar n kutsal kitab Kur an d r. Konu edilen alt ndan buza yap p tap nma d r. Musevili in Kutsal kitab Tevrat a göre; Musa, Sina Da 'na On Emir'i almaya gitti inde (Ç k fl 19:20) srailo ullar n k rk gün k rk gece yaln z bafllar na b rakt (Ç k fl 24:18). srailo ullar Musa'n n geri dönmeyece i endiflesiyle Harun'dan srail'in Tanr s n resmeden bir put yapmas n istedi. Baflta karfl ç kmas na ra men halk n artan bask n flikayetleri üzerine Harun onlar n alt nlar n toplatt. Toplad alt nlar eritip bir buza heykeli yapt. Bir de altar yapan Harun " srail, sizi M s r'dan ç karan tanr lar n z bunlard r" dedi. Ertesi gün, srailo ullar adaklar sunup Alt n Buza- 'y flenliklerle kutlad lar. Da a Musa ile ç kan Yeflu halk n sesini duyunca Musa'ya haber verdi. Musa da dan inip buza y görünce sinirlendi ve Tanr 'n n ona verdi i üzerinde On Emir yazan tafl tabletleri k rd. Emirleri tekrar geri almak için da- a ç kan Musa, Tanr 'n n halk bozulmufl olarak görmesi nedeniyle onlar yok etmek istemesi üzerine ona yalvard (Ç k fl 32:11) ve Tanr 'n n fikrini de ifltirtti. Musa geri döndü ünde Alt n Buza 'y yakt, toz etti, suya att ve srailo ullar n suyu içmeleri için zorlad. Musa, Tevrat'a ba l kalmak isteyenleri kendisiyle gelmesi için ça rd, onla gelmek istemeyen 3000 kiflinin katledilmesi için ise Levileri gönderdi. Leviler Musa'n n buyru unu yerine getirdiler ve halktan 3000'e yak n insan öldürüldü. Ve Musa kendisine inananlarla oradan ayr ld. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu olanlar yeryüzüne da- ld lar. Her gittikleri yerde Musevi görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl Musa n n yolunda gidenler ise; bilim-sanat ve teknolojide insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Müslümanlar n Kutsal Kitab Kur an'a göre Alt n Buza srail ve Alt n Buza olay Kur an' (Taha Suresi 90-94) yer al r. Kur an a göre putu yapan kifli Harun de il Samiri isimli biridir. Samiri Musa'n n yok oldu unu ve srailo ullar n n yeni bir tanr bulmas gerekti ini söyler, M s r'dan getirilen alt n mücevherlerden Alt n Buza yapar. Musa'n n yoklu unda halk n lideri olan Harun buna karfl ç kmaya çal fl r fakat baflar s z olur. Musa geri döndü ünde pagan ayinleri ve Harun'un bunu engelleyemedi ini görünce sinirlenir, Harun'un sakal na yap fl r. Ard ndan Musa, Samiri'yi sürgüne gönderir, Alt n Buza 'y yakar ve küllerini denize atar. Müslümanlar da aynen Museviler ve H ristiyanlar gibi tercihlerini yapt lar. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu içinde oldular. Müslüman görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl gidenler ise; insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Musa n n, sa n n, Muhammed in, Buda n n, Konfüçyus un, Tao nun yolundan gidenler; alt n mal biriktirmezler, ezmezler, sömürmezler, insanlar aras nda ayr mc l k yapmazlar, yalan söylemezler, aldatmazlar, tuzak kurmazlar. Onlar paylafl mc d rlar. Paylaflmayanlar, ayr mc l k yapanlar, ötekilefltirenler, sömürenler, ezenler, servet tutkunu olanlar kimdir, kimlerin torunudur? Biliniz ki fleytan; h rsl ve zaaflar olan insanlar esir al r ve her yapt n kendisine güzel gösterir kendisine tabi k lar. fieytan n emrine giren insanlar; gurur, kibir, riya, yalan, gösterifl, flatafatla okumam fl cahil halk y nlar n kendine tap nd r r. Onlar ki; fleytan n kuklalar d r da onlara inananlar bunun fark nda de ildirler. Onlar n dilinde; din, iman, kitap, yard mseverlik vard r. Onlar ki; kalplerinde ve beyinlerinde yerleflmifl fleytan n emirlerini yerine getirmek için zehirlerini tatl dillerle insanlara sunarlar. Aldananlar aldatanlar, anlamaz bilemez. Zira onlar n gözleri kör, kulaklar sa rd r. Gerçekleri anlayan bilenlerdir ki; insanlar ayd nlatmaya çal fl rlar. Günün Sözü: nsan n neye önem verdi ine dikkat et. Bu o insan n ruhunun yans mas d r.

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı