Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Yürek yakan SAYILAR. TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor."

Transkript

1 ISSN Ç ZME sembol oldu 17 May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Bahçeli den Soma dersi! Yürek yakan SAYILAR can kald Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'daki madende 18 iflçinin içeride kald n Y ld z, iflçi kardeflimizi kaybetmifl olarak buray kapat r z dedi. Y ld z: H z - m z yavafllatan unsurlar var. En büyük hassasiyetimiz arama kurtarma ekiplerimizin zarar görmeden bu ifllerini yapabilmeleri. Bu konuya daha fazla dikkat ediyoruz. Ailelerimizden müracaat edenler, 19 aile flu anda müracaat etti. çeride yak n m o lum var diye. Çizmesiyle sedyeye yatmaya çekinenden Karanl k, toz, dumandan ç kmaya yekinenden Olamad tok iken homini t k nandan Kazaya kurban giden görev flehidi onlar (Dursun ERKILIÇ) MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "Devletimiz eldeki imkanlarla olay n bafl gösterdi i ilk andan itibaren üstün gayret göstermektedir. Kriz yönetiminden sorumlu olan devlet görevlilerinin verece i bilgileri esas almak laz md r. Ondan evvel az veya çok yorum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "En son bulunan bir iflçi kardeflimizle toplam 284 iflçi kardeflimize ulafl lm fl oldu" diyerek Türkiye nin kalbindeki atefli büyüttü. Ba- yapmak do ru de ildir dedi. Bahçeli, "Gelen devlet büyüklerini karfl lamak için kan Y ld z, "Kamu veya özel sektör ayr m yapmaks z n, kimin baflta emniyet mensuplar ve devlet yönetiminin, ilçe yönetiminin bunlarla ihmali varsa bu konuda bizim kimsenin gözünün yafl na bakacak meflgul olmas, hizmetlerin aksamas na, halimiz yok. Hiçbir iflçi kardeflimizin hakk n da hiçbir kimsede koordinasyonun zay flamas na sebebiyet b rakmay z. Son 3 y lda yap lan denetimlerde çal flma bakanl - vermektedir" dedi. HABER 12 DE m z n ve enerji bakanl m z n yapt denetimlerde toplam 114 adet kömür oca kapat ld " dedi. TOBB dan kampanya Fehmi Koru Akl m z siyasetle bozmufl olabilir miyiz? 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi yi dan takip edebilirsiniz www. sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl - o lu, SO nun ev sahipli inde gerçeklefltirilen "21. Yüzy lla Büyük Yüzleflme" bafll kl 12. Sanayi Kongresi'nin aç l fl nda yapt konuflmada, (Soma için) Ülke çap nda bir yard m kampanyas bafllat yoruz. Bunun ilk ad m olarak 5 milyon lira katk da bulunuyoruz. Tüm ifl dünyam z da bu kampanyaya kat lmaya ça r yorum" dedi. Hisarc kl o lu, "Hayat n kaybeden kardefllerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerinin ac s n yürekten paylafl yor, kendilerine baflsa l ve sab r temenni ediyorum. Yaral vatandafllar m za acil flifalar diliyorum. Milletimizin bafl sa olsun. Böyle zamanlar birbirimize s - naca m z, ac lar birlikte paylaflaca m z zamand r. Kavga ve siyaset yerine ac m z n daha da büyümemesi ve mahsur kalanlar n kurtulmas için dua edelim" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA ANALARIN A IDI... TABUT Soma da kurtarma çal flmalar sürerken, hayat n kaybeden madenciler için defin ifllemleri de sürüyor. Bunun için en önemli sorunlardan biri de tabut. Turgutlu ilçesindeki camilerden toplanan tabut ve cenaze malzemeleri, kamyona yüklenerek Soma'ya gönderildi. DUA ''Peygamberler fiehri'' olarak nitelendirilen fianl urfa'da, müftülük taraf ndan Soma'daki maden facias nda hayat n kaybedenler için Kur'an- Kerim hatimleri okunuyor. Hatimlere pek çok kifli kat l rken, özellikle Kur'an kurslar nda kalan k z ö renciler ilgi gösteriyor. MEZAR Soma'daki maden kazas facias nda Türkiye yi yasa bo an can kay plar yla aram zdan ayr lan madenciler için mezarlar haz rlan - yor. Bu amaçla, Soma Belediye Mezarl nda mezar kaz ld. Herkesin dile i, baflka cenazeler ç kmamas ve mezarlar n kaz ld yla kalmas. Defin ac s Soma'daki maden facias nda hayat n kaybeden flehit madenciler memleketlerinde topra a veriliyor. Soma'daki maden facias nda ölen iflçilerden 11'inin cenazeleri, K n k'a ba l Elmadere mahallesinde topra a verildi. Cenaze yak nlar büyük üzüntü yaflad. 8 y ld r ayn firmada çal flt ö renilen iflçilerden Adem Varol'un cenazesi lçe Müftüsü Ali R za Tahiro lu'nun k ld rd Kabe'de dua cenaze namaz n n ard ndan ilçe mezarl na defnedildi. Adem Varol'un efli Gülsüm Varol cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soma'daki faciada hayat n kaybedenler için hatimler okuyan Di er iflçi Ramazan Çak r (45), Gaziosmanpafla Camisi'nde k l nan cenaze namaz n n ederek dua etti. HABER 12 DE Mekke'deki umreciler, Kabe'yi tavaf ard ndan son yolculu una u urland. Çak r' n uzun süre ifl bulamay nca Soma'daki maden oca nda ifle bafllad ö renildi. Evli ve iki çocuk babas Sa- 2014/6109 Baz BM Seyahat 16 May s 2014 Resmi Gazete d k Akda için ise Ulu Cami'de Belgesi (Laissez Passer) cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti zmir Milletveki- Toplam Kal fl Süreleri Son 180 Hamillerine, Ülkemize Yapacaklar Seyahatlerinde li Binali Y ld r m ile AK Parti Gün çinde 90 Günü zmir l Baflkan Ömer Cahit Geçmemek Kayd yla Vize Muafiyeti Sa lanmas Akay da kat ld. Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Danimarka bir magazin dergisinin rüşvet skandalı ile çalkalanıyor KOPENHAG - Danimarka'da ünlülerin kredi kartı harcama bilgilerini rüşvetle elde ettiği ortaya çıkan magazin dergisi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Şu anda başka medya kuruluşlarında görev yapan derginin eski çalışanlarından bazıları görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Ülkede dedikodu ve kraliyet ailesi konusundaki haberleriyle bilinen magazin dergisi Se&Hör (gör ve dinle) çalışanlarının, bankalararası kart merkezi işlevi gören "Nets" adlı kurumun bir çalışanından kraliyet ailesi mensupları dahil çok sayıda ünlünün kredi kartı harcama bilgilerini rüşvet karşılığında elde ettiğinin ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma ve etkileri genişliyor. Olay nedeniyle basın açıklaması yapan Nets, başka çalışanların aynı şekilde gizli bilgilere ulaşıp kötüye kullanmaması için kontrolleri sıklaştırdıklarını açıklarken, Se&Hör dergisinin sahibi Aller firması polise ihbar edildi. Skandalı ortaya çıkaran yazarın, dergiye havaalanından da rüşvet karşılığında ünlü kişilerin bilgilerinin verildiğini iddia etmesi, gözlerin SAS Havayolları ile Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'e çevrilmesine yol açtı. Ulaştırma Bakanı Magnus Heunicke, konuyu araştırması için Trafik Kurulu'nu görevlendirirken, Kopenhag Kastrup Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Naviair'den yapılan açıklamada, bir çalışanın 10 yıl önce dergiye kraliyet ailesinin bir uçuşuyla ilgili bilgi vermesinden dolayı işinden çıkartıldığını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Derginin eski yönetici ve çalışanları da bulundukları basın kuruluşlarındaki işlerini kaybediyor. Skandal ortaya çıkmasından medya sektöründe Se&Hör ile geçmişte ilişkisi olan en az 12 kişi olumsuz etkilendi. Aller Media çalışanı 9 kişi izne gönderildi. İşini kaybedenlerin başında TV2 haber kanalının politika yorumcularından Se&Hör eski Genel Yayın Yönetmeni Henrik Qvortrup ile Ekstra Bladet gazetesinde çalışan ve skandala yol açan derginin eski haber müdürü olan Lise Bondesen geliyor. (AA) 21:30 EJDER AVCILARI 19:50 OCEAN S ELEVENS Orijinal Adı : Dragon Hunters Yönetmen : Arthur Qwak, Guillaume Ivernel Yapım : 2008 Animasyon Zoe peri masallarına inanan küçük bir kızdır. Amcası Kral Arnold u korkunç bir ejderhadan kurtarmak için kitaplarda okuduğu türden bir kahraman bulmaya karar verir. Fakat bunun yerine Gwizdo ve Lian-Chu ile tanışır. Bu iki kafadarın hayattaki tek istekleri sessiz, küçük bir çiftlik almaktır. Ama küçük kız, onların rüyalarındaki kahraman olduğunu düşünür. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Ocean s Eleven Yönetmen:Steven Soderbergh Oyuncular:George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia Yapım Yılı:2001 Şık ve hareketli Danny Ocean, tam bir aksiyon adamıdır. New Jersey hapishanesinden şartlı salıverilmesine 24 saat kalmışken bile karizmatik hırsız, bir sonraki planına son rötuşları yapmaktadır. 3 kuralı uygulayarak - kimseye zarar verme, hak etmeyen kimseden çalma ve oyunu, kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi oyna - Danny tarihteki en incelikle hazırlanmış ve sofistike kumarhane soygununun orkestra şefliğini yapacaktır. ''Godzilla'' Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. 3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor. ''Düşman'' Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak. İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: ''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.'' Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Ocak Ayının İki Yüzü'' Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor. Atina'da 1962 yılında geçen Fransa- İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor. ''Seninle Yaşıyorum'' Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle: ''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. Dosta düşmana karşı DIŞ HABERLER - ABD'li şarkıcı Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın ünlü sanatçının eşi Jay Z'e otel asansöründe saldırmasının yankıları sürüyor. New York'taki Standard Hotel'de 5 Mayıs gecesi gerçekleşen olayın kamera görüntülerinin dün internete sızmasının ardından Beyonce ve eşi Jay Z, Brooklyn Nets ile Miami Heat arasında oynanan NBA maçını tribünde birlikte izleyerek, kamuoyuna ilişkilerinin bu skandaldan etkilenmediği mesajı verdi. Kendisi de şarkıcı olan Solange Knowles'ın eniştesine neden saldırdığı henüz bilinmezken, Standard Hotel'den yapılan açıklamada asansördeki güvenlik kamerası kayıtlarının nasıl sızdırıldığı konusunun araştırıldığı belirtildi. Her yıl ünlülerin ne giyeceklerinin merakla beklendiği Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası ya da bilinen adıyla "Met Gala" partisinin çıkışında meydana gelen olayla ilgili otelden AFP'ye yapılan açıklamada, "Güvenlik sistemimizin açıkça ihlal edilmesi karşısında şoke olmuş durumdayız ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" denildi. Görüntüleri sızdıran kişi ya da kişilerin cezalandırılacağı belirtildi. Görüntülerde, Beyonce'nin, kardeşi Solange eşi Jay Z'e saldırırken herhangi bir müdahalede bulunmadığı, korumalardan birinin araya girerek genç kadını uzaklaştırdığı görüldü.

3 ANKARA da K KARDEfi GAZETEN N YAfiADI I ORTAK B R SAYFA VAR 17 MAYIS 2014 Cumartesi Kurucusu Kas m GÜLEK Belediye personeline tütünle mücadele eğitimi HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından sigara kullanan personele tütünle mücadele eğitimi verildi. Pursaklar Belediyesi, Tevfik İleri Pazar Alanı ve Kültür Merkezi nde personeline Tütün Bağımlılığı Eğitimi ve Tedavisi konusunda seminer verdi. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Tütün Bağımlılığı Eğitim ve Tedavi Birim Sorumlusu Uz. Dr. Gülin Erkmen Yıldırım, verdiği seminerde, sigaranın insanları kandıran bir oyun olduğunu Halkotobüslerine SERT YAPTIRIM Başkan Duruay, Yavrucuk ta yağmur duasına çıktı HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Yavrucuk Mahallesi nde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Başkan Fatih Duruay, çok sayıda mahallelinin katıldığı yağmur dualasında edilen dualara ile vatandaşlarla birlikte avuç açıp, amin dedi. Yavrucuk Mahallesi nde yapılan duaların ardından Başkan Duruay, vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Yağmur duasına Fatih Duruay ın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan ve meclis üyeleri katıldı. Mevsimlerin kurak geçmesinden dolayı ve yağışın az olması nedeniyle yağmur duasına çıkan yaklaşık binbeşyüz Gölbaşılı vatandaş, yağmur yağması için dua etti. Yavrucuk Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, edilen dualara vatandaşlarla birlikte âmin dedi. Başkan Duruay, yağmur duasının ardından ikram edilen yemekte de vatandaşlarla birlikte oldu. Başkan Fatih Duruay yağmur duasının ardından Boyalık Mahallesini de ziyaret edip bir süre vatandaşlarla sohbet etti onların sorunlarını dinleyip mahalle kahvesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çayı içtiler. Öğrencileri istedi ilahi CD si çıkardı KENAN ERGEN - Meslek lisesinde meslek öğretmenliği yapan Kahraman Aksu, çevresinin ve öğrencilerinin baskısına daha fazla dayanamayarak, bir ilahi CD si çıkardı. Cennet Bahçesi isimli bir ilahi CD si için bir de klip çeken Aksu, ilk çalışması olmasına rağmen gördüğü ilgiden son derece memnun. Bir yıl gibi bir ön hazırlığın ürünü olan ilahi CD si, gençlerin de ilgisini çekebilmek için, klasik tarzın harmanlanmasıyla oluşturuldu. Yaklaşık 3 hafta önce çıkan CD de yer alan Sayende adlı ilahi parçası, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Hintçe (Urduca) olmak üzere 5 dilde seslendirildi. Aksu, iyi bir ekiple çalıştığını belirterek, İstanbul un dışında Ankara da da böyle bir ekip ve donanımın olduğu bilmek beni sevindirdi. Öncelikle kendi çevremden başlayarak; mahalleme, ilçeme, ilime ve daha sonra herkese ulaşmayı hedefliyorum. Yani hedefim küçükten büyüğe doğru tanıtımı sağlamaktır. Televizyon, radyo ve gazeteler aracılığıyla bu çalışmamızı insanların beğenisine sunmak için çalışıyoruz. dedi. Dinleyenlerin kendi sesini kulak tırmalamayan ve insanları rahatlatan bir ses olarak tanımladığını belirten Aksu, Musikinin olduğu yerde çok söze gerek yok diyerek, bir dinleyicisinin sözüne atfen, nefsi okşayan bir bağımlılık değil, ruhu okşayan bir bağımlılık yaratmak istediklerini belirtti. Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşım Araçlarında (ÖTA), yolcuların hayatını tehlikeye atacakkural ihlallerine karşı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından sert yaptırım kararı alındı. HABER MERKEZİ UKOME Genel Kurulu nda, takip cihazları devre dışı bırakılan araçlara 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde de çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Son günlerde artan özel halk otobüslerindeki kural ihlallerine karşı tedbir almak üzere toplanan UKOME, takip cihazlarıyla oynayarak, devre dışı bırakan araç sürücülerine yaptırım uygulama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in, geçtiğimiz HABER MERKEZİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi nde Eymirlilerle buluştu. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Eymir i imarlı ve güzel hale getirmek boynumuzun borcu Eymir de ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız dedi. Sadece Başkent Ankara da yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla değil, çevre il, ilçe ve beldelere yaptığı yardımlarla da Türkiye ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Eymir e de el uzatacak. 30 Mart Yerel Seçimleri nin iptal edilmesi nedeniyle destek bulmak için Ankara ya geldiklerini kaydeden Eymirliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile de bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen seçim 1 gün yaptığı, Yolcularımızın hayatını tehlikeye atacak hareketlere ve kural ihlallerine sert ceza uygulamaları başlatıyoruz açıklamasının ardından UKOME de önemli bir karara imza attı. UKOME Genel Kurulu toplantısında ÖHO ve ÖTA araçlarındaki takip cihazının elektrik, GPS ve GPRS bağlantıları ile oynayarak devre dışı bırakanların araçlarına ilk defada 30 gün park cezası verilmesi, ihlalin tekrarı halinde aracın çalışma ruhsatının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Gökçek, Eymirlilerle BİR ARAYA GELDİ Haziran da yapılacak. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Başkan Gökçek, Yozgat nüfusundan daha fazla Yozgatlının Ankara da yaşadığına dikkat çekerek, Bu yüzden sizlere, hemşehrim diye hitap etmek istiyorum diyerek sözlerine başladı. Eymir i artık Ankara nın bir beldesi gibi gördüğünü ve bu yüzden de bu bölgeyi imarlı ve güzel bir belde haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, her türlü desteği vereceklerini Konuşmasında Eymir e yapacakları yardımlardan kısaca bahseden Başkan Gökçek, Parkınızı yapacağız, suyunuzu da getireceğiz, çocuklara bir halı saha kazandıracağız. Netice itibarıyla ihtiyacınız olan her şeyi yapacağız diye konuştu. Başkan Gökçek e, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, takdire şayan çalışmaları ve kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle plaket ve hediye takdim etti. GEZİ - GÖZLEM Hepimiz için kara bir salı Erol DAĞLI 13 Mayıs saat 15:10 da Soma nın Eynez bölgesinde bir özel sektöre ait ocakta tam 598 işçinin vardiya değişimi sırasında trafo patlaması sonucunda yangın çıktı. Yoğun bir duman oluştu. Havalandırma sisteminden ocaklara hızlı bir şekilde temiz hava pompalandı. Patlamanın ardından ocakta bulunan işçilerden çıkışa yakın olanlar can havliyle kendilerini dışarı attılar. Yüzlerce işçiyse yerin 400 metre altındaki ocaklarda mahsur kaldı. Karbondioksit ve karbonmonoksit gazının yayılmasıyla bazı işçiler hayatını kaybettiler. Anında müdahale edildi En büyük tesellimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesiydi. AFAD olay yerine lojistik bir çadır kurdu. Sağlık bakanlığı olay yerine 6 ulusal medikal bir ekip gönderdi. Genel Kurmay Başkanlığı Zonguldak tan 15 uzman madenci olay yerine gönderdi. Somalılar tüm gece boyunca uyumadı Olayın duyulduğu saatten sonra yakınlarından bir haber alabilmek için işçilerin aileleri hastane önlerine akın ettiler. Vatandaşlar bir ümitle yakınını görmek için gelen ambulanslardan indirilen sedyelere bakıyorlardı. Olayın başlangıç saatinden sonra sık sık yaralılar hastanelere taşındılar. Gece saatlerinde hastaneye gelen ambulans sayısı azaldı. Bu sırada fenalık geçiren bir kaç işçinin ailesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca yaklaşık 463 kişilik kurtarma ekibi işine devam etti. Tam ümitler tükenirken sabaha karşı tekrar yaralılar çıkmaya başladı. Dünya medyasında Soma ilksırada Olayların başlamasından hemen sonra Soma daki maden faciasını uluslararası iki kanal internet sitelerinden birinci haber olarak verdi. Dünya Soma daki bu faciayı yakından izliyor. Türkiye deki maden ocaklarındaki güvenlik sorununu tartışıyorlar. Olayda yaşamını yitiren işçilerimiz Cesetler Kırkağaç ilçesinde bulunan soğuk hava deposuna konuldu. Gece boyunca bir çok ambulans giriş çıkış yaparak buraya ceset taşıdılar. Cenazelerin kimlik tespiti için İzmir ve Manisa dan gelen savcıların inceleme yaptığı belirtildi. Bu maden kazası ilk değil! Son on yıldır çeşitli maden ocağı kazalarında binlerce işçimiz hayatını kaybetti. Bu güne kadar yaşanılan facianın en büyüğü 3 Mart 1992 de Zonguldak ilinin Kozlu ilçesinde maden ocağında kaza gerçekleşmişti. Yüzlerce işçimiz hayatını kaybetmişti. Soma da yaşanılan bu olay ülkemiz için son maden kazası olsun. Bu maden ocağı 2014 te iki defa incelenmiş ve herhangi bir eksik gözlenmemiş. Soma da maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarının yüreğine ateş düştü. İnanıyorum bu ateşi ülkemizde yaşayan her bir vatandaş hissediyor, ailelerin acılarını paylaşıyor. Ben de Soma da yaşanılan bu acıya gözyaşlarımla eşlik ettim. Yaşamını yitiren ailelere Allah tan sabır dilerken umarım bir daha ülkemizin maden ocaklarında böyle bir facia meydana gelmez diyorum. Yaralı kişiler için de Allah tan şifa diliyorum.

4 4 YASAM-ÇEVRE 17 May s 2014 Cumartesi Bafa Gölü nde ekolojik bozulmalar zirvede AYDIN- Ekositemi Koruma Derne i (EKO- DOSD) Bilim Dan flmanl n yürüten Kesici, yapt aç klamada bölgedeki araflt rmas sonucu Bafa Gölü'nde son y llarda yaz s caklar nda görmeye al flt klar ekolojik de iflimlerin bu y l May s ay nda erken sinyal verdi ini belirtti. Göl aynas nda meydana gelen yeflil renkteki alglerin, özellikle Kap k r ve Gölyaka yerleflimlerinin önündeki k y larda birikerek bir balç k oluflturmaya bafllad n söyleyen Kesici, flunlar kaydetti: "Bafa Gölü'nde alg ço almas bu y l çok erken alarm verdi. Bafa Gölü'nde art fl gösteren alg türü daha önceki y llarda SDÜ ve Ege Üniversitesi'nin ortak çal flmalar yla belirlenen zehirli alg türüdür. Göllerde afl r kirlilik nedeniyle görülen afl r alg art fl bu y l Bafa Gölü'nde çok erken dönemde görüldü. Bafa Gölü'nde yap lan su analiz sonuçlar nda birim alandaki mavi-yeflil alg miktar çok yüksek say da, çözünmüfl oksijen miktar da son y llardaki en düflük seviyededir. Önlemler al nmazsa bu durum önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas, göldeki yaflam n da bundan olumsuz etkilenmesi kaç n lmazd r." Özellikle taflk nlar n oldu u dönemlerde kirlili in etkisinin fazlalaflt n söyleyen Kesici, "Bafa Gölü'nün içi kirli, Büyük Menderes'in suyu kirli, Bafa Gölü yok olman n yan s ra hastal k saçar duruma gelebilecektir, çünkü bu tür algler toksik etki yapmaktad r. Göl biyolojik yöntemlerle temizlenmeli ve göle temiz su verilmelidir. Bafa Gölü 10 y l aflk n süredir ayn sorunla karfl laflmaktad r. fiimdiye kadar al nan önlemler yetersizdir" diye konufltu. HAKKAR - Hakkari Belediye Baflkanl ile Belediye- fl Sendikas aras nda 91 kadrolu iflçiyi kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Belediye- fl Sendikas ile Hakkari Belediye Baflkanl aras nda süren toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri anlaflma ile sonuçland. ki y ll k sözleflmenin imza törenine Hakkari Belediyesi Eflbaflkanlar Dilek Hatipo lu ve Nurullah Çiftçi ile Belediye- fl Sendikas Van fiubesi Baflkan Emin Yeflilova kat ld. Sözleflmenin imzalanmas n n ard ndan aç klama yapan Hatipo lu, belediyenin imkanlar el Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, Bafa Gölü'ndeki çözünmüfl oksijen miktar n n son y llar n en düflük seviyesinde oldu unu belirterek, "Önlem al nmazsa önümüzdeki aylarda hava s cakl ve kurakl a ba l olarak kirlili in çok ciddi boyutlara ulaflmas kaç n lmazd r" dedi. Bafa Gölü'nün alg sorununun her y l ciddi boyutlarda art fl gösterdi ini belirten Erol Kesici, sorunun su canl lar ile kufllar n ölümüne neden olabilece ini ifade etti. (AA) fiiddet uygulayan efle "maafl" cezas sözleflmeye kondu ISSN Y l: May s 2014 Cumartesi Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HATAY- BURAK M LL - Amanos Da lar ete inde kurulu Belen ilçesinde, engebeli ve sokaklar dar oldu u için araçlar n giremedi i iki mahallede çöpler, tafleron firman n iki personeli taraf ndan toplan p, at s rt nda araçlara naklediliyor. flçiler Hasan Köse (34) ve Hurflit kiz (53), araçlar n giremedi i fiembük ve Bakars n z mahallelerinde toplad klar çöpleri, atlardaki heybelere doldurup, en yak nda bulunan çöp nakil araçlar na tafl yor. Tafleron firma, asgari ücretle çal flt rd iki iflçiye, atlar n bak m için de ayda 300'er lira veriyor. Belen Belediye Baflkan Adnan Vurucu, AA muhabirine, ilçenin temizli i ve vatandafllara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini Da ete inde kurulu ilçenin baz mahallelerinde sokaklar dar oldu u için temizlik hizmetinde araç kullanamad klar n belirten Vurucu, bu konuda atlardan yararland klar n kaydetti. Vurucu, kentsel dönüflüm projesini hayata geçirmeleri durumunda sokaklar geniflletilece i için atlara ihtiyaç kalmayaca n sözlerine ekledi. verdi i ölçüde bir sözleflme haz rlad klar n belirterek, sözleflmede aile içi fliddetin önlenmesi konusunda da gerekli hassasiyetin korundu unu mkanlar n düzelmesi durumunda gelecek dönemlerde daha iyi sözleflmelere imza atacaklar n anlatan Hatipo lu, "Gönül isterdi ki daha iyi bir sözleflme yapal m. Fakat Hakkari Belediyesinin bütçesi ne yaz k ki buna müsait de- il. flçi arkadafllar m z n emeklerinin hakk kutsald r ve bu hiçbir ücretle ödenemez. nflallah önümüzdeki y llarda çok daha iyi bir sözleflme yapar z. Tüm arkadafllara hay rl olsun" dedi. (AA) Belen in çöpleri, atlarla tafl n yor flçi Hasan Köse de yaklafl k 5 y ld r iki mahalledeki çöpleri toplad klar n anlatt. Engebeli ve dar sokaklara araç giremedi ini vurgulayan Köse, çöpleri at yard m yla tafl d klar n aktard. Hurflit kiz de haftan n 3 günü saat 06.00'da mesaiye bafllad klar n, atlar n heybesine doldurduklar çöpleri araçlara naklettiklerini kaydetti. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN ALTINDAN BUZA I YAPIP TAPANLARIN TORUNLARI nsanl k tarihinde geçmiflteki yaflamlar, düflünceler, inançlar; ya yaz l kaynaklardan, ya da arkeolojik bulgulardaki ma ara resimlerinden, duvar yaz tlar ndan ö reniliyor. Üstün güç yarat c ya inanmak veya inanmamak birlikte devam etmifltir. nan lan Tanr n n tek mi, çok mu oldu u da farkl yaklafl mlar do urmufltur. Ama bir gerçek var ki o da; ister tek tanr c, ister çok tanr c, isterse tanr tan mazl k olsun,alt n ve servete odakl insanlar n varl d r. Bunlar ezen sömüren, sömürdükçe semirenlerdir. Bilinen yaz l tarih; kutsal dini kitaplarda yer al r. Bunlardan biri Musevilerin Tevrat, di eri ise Müslümanlar n kutsal kitab Kur an d r. Konu edilen alt ndan buza yap p tap nma d r. Musevili in Kutsal kitab Tevrat a göre; Musa, Sina Da 'na On Emir'i almaya gitti inde (Ç k fl 19:20) srailo ullar n k rk gün k rk gece yaln z bafllar na b rakt (Ç k fl 24:18). srailo ullar Musa'n n geri dönmeyece i endiflesiyle Harun'dan srail'in Tanr s n resmeden bir put yapmas n istedi. Baflta karfl ç kmas na ra men halk n artan bask n flikayetleri üzerine Harun onlar n alt nlar n toplatt. Toplad alt nlar eritip bir buza heykeli yapt. Bir de altar yapan Harun " srail, sizi M s r'dan ç karan tanr lar n z bunlard r" dedi. Ertesi gün, srailo ullar adaklar sunup Alt n Buza- 'y flenliklerle kutlad lar. Da a Musa ile ç kan Yeflu halk n sesini duyunca Musa'ya haber verdi. Musa da dan inip buza y görünce sinirlendi ve Tanr 'n n ona verdi i üzerinde On Emir yazan tafl tabletleri k rd. Emirleri tekrar geri almak için da- a ç kan Musa, Tanr 'n n halk bozulmufl olarak görmesi nedeniyle onlar yok etmek istemesi üzerine ona yalvard (Ç k fl 32:11) ve Tanr 'n n fikrini de ifltirtti. Musa geri döndü ünde Alt n Buza 'y yakt, toz etti, suya att ve srailo ullar n suyu içmeleri için zorlad. Musa, Tevrat'a ba l kalmak isteyenleri kendisiyle gelmesi için ça rd, onla gelmek istemeyen 3000 kiflinin katledilmesi için ise Levileri gönderdi. Leviler Musa'n n buyru unu yerine getirdiler ve halktan 3000'e yak n insan öldürüldü. Ve Musa kendisine inananlarla oradan ayr ld. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu olanlar yeryüzüne da- ld lar. Her gittikleri yerde Musevi görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl Musa n n yolunda gidenler ise; bilim-sanat ve teknolojide insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Müslümanlar n Kutsal Kitab Kur an'a göre Alt n Buza srail ve Alt n Buza olay Kur an' (Taha Suresi 90-94) yer al r. Kur an a göre putu yapan kifli Harun de il Samiri isimli biridir. Samiri Musa'n n yok oldu unu ve srailo ullar n n yeni bir tanr bulmas gerekti ini söyler, M s r'dan getirilen alt n mücevherlerden Alt n Buza yapar. Musa'n n yoklu unda halk n lideri olan Harun buna karfl ç kmaya çal fl r fakat baflar s z olur. Musa geri döndü ünde pagan ayinleri ve Harun'un bunu engelleyemedi ini görünce sinirlenir, Harun'un sakal na yap fl r. Ard ndan Musa, Samiri'yi sürgüne gönderir, Alt n Buza 'y yakar ve küllerini denize atar. Müslümanlar da aynen Museviler ve H ristiyanlar gibi tercihlerini yapt lar. Harun-Samiri yolunda gidenler; alt n biriktirme, servet edinme tutkusu içinde oldular. Müslüman görüntülü yaflamlar nda alt n, serveti inanç ve düflüncenin temeli k ld lar. lahi mesaj odakl gidenler ise; insanl ayd nlatma yolunda gittiler. Musa n n, sa n n, Muhammed in, Buda n n, Konfüçyus un, Tao nun yolundan gidenler; alt n mal biriktirmezler, ezmezler, sömürmezler, insanlar aras nda ayr mc l k yapmazlar, yalan söylemezler, aldatmazlar, tuzak kurmazlar. Onlar paylafl mc d rlar. Paylaflmayanlar, ayr mc l k yapanlar, ötekilefltirenler, sömürenler, ezenler, servet tutkunu olanlar kimdir, kimlerin torunudur? Biliniz ki fleytan; h rsl ve zaaflar olan insanlar esir al r ve her yapt n kendisine güzel gösterir kendisine tabi k lar. fieytan n emrine giren insanlar; gurur, kibir, riya, yalan, gösterifl, flatafatla okumam fl cahil halk y nlar n kendine tap nd r r. Onlar ki; fleytan n kuklalar d r da onlara inananlar bunun fark nda de ildirler. Onlar n dilinde; din, iman, kitap, yard mseverlik vard r. Onlar ki; kalplerinde ve beyinlerinde yerleflmifl fleytan n emirlerini yerine getirmek için zehirlerini tatl dillerle insanlara sunarlar. Aldananlar aldatanlar, anlamaz bilemez. Zira onlar n gözleri kör, kulaklar sa rd r. Gerçekleri anlayan bilenlerdir ki; insanlar ayd nlatmaya çal fl rlar. Günün Sözü: nsan n neye önem verdi ine dikkat et. Bu o insan n ruhunun yans mas d r.

5 BILIM-TEKNOLOJI 17 May s 2014 Cumartesi 5 Kenya Çal flma Bakanl Genel Sekreteri Kazungu Kambi yapt aç klamada, ülkede terk edilmifl çocuk say s n n 4 milyonu aflt n bildirdi. Kenya'da HIV tafl y c s terkedilmifl çocuklar için ürküten rakam aç kland NURTEN KUTLU NA ROB - Kenya Çal flma Bakanl Genel Sekreteri Kazungu Kambi yapt aç klamada, ülkede terk edilmifl çocuk say s n n 4 milyonu aflt n bildirdi. Yetimlerin say s ndaki bu art fl n en büyük sebebi olarak HIV tafl y c s olmalar n gösteren Kambi, bu rakam n tehlike gösteren bir boyuta ulaflt n ifade etti. Asteroitler 500 metrelik tsunamiye yol açabilir FARUK AKKAN MOSKOVA- Rusya Acil Durumlar Bakanl, okyanus üzerine düflebilecek metre çap ndaki bir asteroit parças n n 500 metre yükseklikte tsunami dalgalar - na yol açabilece i uyar s yapt. Rusya n n Baflkenti Moskova da aç klama yapan Acil Durum Bakanl Antistkhiya Merkezi'nden Vladislav Bolov, uzayda bulunan büyük ölçüdeki kozmik nesnelerin dünya için büyük tehdit oluflturdu unu 1 kilometre çap ndaki bir asteroidin dünyaya çarpmas halinde, insan yaflam n n tehlikeye girece i uyar s yapan Bolov, flimdiye kadar dünya üzerinde 120 adet büyük çapl asteroit krateri tespit edildi i bilgisini verdi. Kambi, Dünya Yetim Çocuklar Günü için bulundu u Tharaka Nithi flehrinde yapt konuflmada, tüm bu çocuklara toplum olarak sahip ç k lmas gerekti ini dile getirdi. Kenyal bakanl k yetkilisi, 2009 y l nda 2,6 milyon olan yetim say s n n, 2014 y l nda 4 milyonu aflm fl olmas n n, HIV ve AIDS ile olan iliflkisini srarla vurgulad. Rusya da tespit edilen en büyük kraterin 36 milyon y l önce Sibirya bölgesinde olufltu unu söyleyen Bolov, Popigay adl kraterin, iç büyüklü ünün 75 km, d fl çap n n ise 100 km ye ulaflt bilgisini paylaflt. Günefl üzerindeki f rt nalar (Solar F rt na) hakk nda da bilgi veren Rus uzman, bu f rt nalar n dünya üzerinde tehlikeli manyetik etkiler oluflturaca n belirtti. fiimdiye kadar dünyay etkileyen en büyük Günefl F rt nas olay n n, 1959 y l nda gerçekleflen Carrington F rt nas oldu unu kaydeden Antistkhiya Merkezi yöneticisi, bu olay sebebiyle o y llarda dünya telgraf sisteminin olumsuz etkilendi ini T.C. AKYURT ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN KAMULAfiTIRMA LANI ESAS NO: 2014/5 Esas KAMULAfiTIRILAN TAfiINMAZIN BULUNDU U YER : ANKARA L AKYURT LÇES ÇAM MAH. MEVK : PAFTA NO: ADA NO: PARSEL NO : 283 VASFI : BA YÜZÖLÇÜMÜ : 3.800,00 m2 MAL K N ADI VE SOYADI : MEL HA AKPINAR, BRAH M ÖZDEM R, SELMA ER, AL GÖK- MEN, KAM LE AKSOY, LEYLA GÖKMEN, BAYRAM ÖZDEM R, KAD R ÖZDEM R, EM N YÜ- CEER, KAMURAN YAZICI, HANIM YILMAZ, HAL ME GÖKMEN, EM NE AKTAfi, EMRULLAH GÖKMEN KAMULAfiTIRMAYI YAPAN DAREN N ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KAMULAfiTIRMANIN VE BELGELER N ÖZET : AÇILAB LECEK DAVALAR: 2942 Say l Kamulaflt rma Kanunu'nun 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal veya adli yarg da maddi hatalara karfl düzeltim davas aç labilir. Bu süre içerisinde, kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal davas açanlar n, dava açt klar n ve yürütmenin durdurulmas karar ald klar n belgelendirmedikleri takdirde, kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i HTAR olunur. AÇILACAK DAVALARDA HUSUMET N YÖNELT LEB LECE KURUM: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü Kamulaflt rmay yapan davac idare, malikleriyle cinsi ve niteli i yukar da yaz l tafl nmaz n kamulaflt rma bedelinin tespiti ve tescili için davac idare taraf ndan mahkememizin 2014/5 Esas say s nda dava aç lm flt r Say l Kamulaflt rma Yasas n n 10. maddesinin 3. bendi uyar nca ilan olunur.08/01/2014 Resmi lanlar BASIN-6588 (www.bik.gov.tr) ANKARA VERG DA RES BAfiKANLI I KEÇ ÖREN VERG DA RES MÜDÜRLÜ Ü VERG ADI SOYADI / HBARNAME VERG VERG CEZA CEZA NO ÜNVANI NO TAR H DÖNEM TÜRÜ TOPLAMI TÜRÜ TOPLAMI TOPLAM ADRES Kazungu Kambi, Kenya toplumunun HIV ile do an çocuklara sahip ç kacak e itim ve maddi gücünün olmamas n n, bu rakam art fl n tetikleyen en büyük etkenlerden biri oldu unu da sözlerine ekledi. Kambi ayr ca sadece Kenya halk na de il, uluslararas tüm yard m kurulufllar na bu konuda destek vermeleri için ortak yard m ça r s nda bulundu. (CHA) SERDAL EK C Nfi. BADEML K M. ERD NÇ S. 22/B T C LTD fit /01/ /1-12 K.VER 5, V.Z YAI 5, , K.ÖREN/ANKARA B LAL TAfi /11/ /1-12 YGV 2, V.Z YAI 4, , A.MENDERES M S. 24-A/3 K.ÖREN/ANKARA B LAL TAfi /11/ /1-12 YGV 4, V.Z YAI 7, , A.MENDERES M S. 24-A/3 K. ÖREN/ANKARA B LAL TAfi /11/ /1-12 YGV 2, V.Z YAI 3, , A.MENDERES M S. 24-A/3 K.ÖREN/ANKARA ÜM T TENG L MO LU /11/ /1-12 YGV - V.Z YAI 8, , UYANIfi M S. 35/9 K.ÖREN/ANKARA ÜM T TENG L MO LU /11/ /1-3 G.G.V - V.Z YAI 7, , UYANIfi M S. 35/9 K.ÖREN/ANKARA TOROS MÜHEN.C117 KÖfiK M. AKINCI S. 16/3 H ZM.SAN.T C.LTD.fiT /02/ /7-9 K.G.V - V.Z YAI 7, , K.ÖREN/ANKARA YEN MODERN Nfi TAAH. KAFKASLAR M. BA CILAR S. 48/E MAD.MERM.SAN.VE T C. K.ÖREN/ANKARA LTD.fiT /07/ /1-12 K.VER 5, V.Z YAI 8, , YEN MODERN Nfi TAAH. KAFKASLAR M. BA CILAR S. 48/E MAD.MERM.SAN.VE T C. K.ÖREN/ANKARA LTD.fiT /07/ /1-12 K.VER 1, V.Z YAI 2, , TOPLAM 22, , , Yukar da ad ve soyad (ünvan ) ile vergi ve ceza nev ileri yaz l Keçiören Vergi Dairesi mükellefleri ad na tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 say l V.U.K. nun 101.maddesi gere ince bilinen adreslerinde bulunamad ndan tebli yap lamam flt r. Bu nedenle 213 say l Vergi Usul Kanununun 103,104,105 ve 106.Maddelerine göre, yukar da ad soyad / unvan belirtilen mükelleflere ait vergi ve cezalar n yer ald ilan listesinin ilan edildi i gazetenin yay n tarihi ilan tarihi olarak kabul edilir. lan tarihinden bafllayarak bir ay içinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla aç k adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kay tl resmi tebli yap laca hususu ihtar olunur. Bu süre içinde dairemize müracaat etmeyen veya adres bildirmeyen mükelleflere bir ay n sonunda tebli yap lm fl say lacakt r. BASIN-6643 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. AKYURT ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN KAMULAfiTIRMA LANI ESAS NO: 2014/6 Esas KAMULAfiTIRILAN TAfiINMAZIN BULUNDU U YER : ANKARA L AKYURT LÇES KA- RACAKAYA MAH. MEVK : PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO :889 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : ,00 m2 MAL K N ADI VE SOYADI : ABBAS AK, NUH AK, AYfiE AK, AT LLA AK, ERHAN AK, KA- ZIM AK, HÜLYA K RAZ, SATILMIfi AK, MEHMET AK, DERYA KATIRCI, BÜNYAM N AK, HAMD YE AK, MESUT AK, YALÇIN AK, EL F TUNA, TAYFUN AK, HAT CE TEMEL, YUSUF AK, COfiKUN AK, EM NE AK, HAYR YE AKBABA, AYfiE KOÇ, MET N AK, ERDAL AK, GÜLER YILMAZ, CEMALETT N AK, ZZET AK, SATILMIfi AK, MET N AK, D LAVER KAPLAN, SATIL- MIfi KAPLAN, F TNAZ USUFLU, SEV M HALMAN, MUH TT N KAPLAN, HÜLYA KARADO- AN (KAPLAN), SÜLEYMAN ÖKSÜZ, ZEYNEP ÖKSÜZ, HASAN ÖKSÜZ, HANDAN ÖKSÜZ KAMULAfiTIRMAYI YAPAN DAREN N ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KAMULAfiTIRMANIN VE BELGELER N ÖZET : AÇILAB LECEK DAVALAR: 2942 Say l Kamulaflt rma Kanunu'nun 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal veya adli yarg da maddi hatalara karfl düzeltim davas aç labilir. Bu süre içerisinde, kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal davas açanlar n, dava açt klar n ve yürütmenin durdurulmas karan ald klar n belgelendirmedikleri takdirde, kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilen kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i HTAR olunur. Afla da taraflar yaz l mahkememizde görülen Kamulaflt rma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davas nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait afla da tapu kay tlar yaz l tafl nmazlar hakk nda Kadastro Kanununun 11. maddesi uyar nca ask ya ç kar lan iland r. S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayana : Krokisi: ,00 m2 Davac Ad Soyad : Daval Ad Soyad Dava: KARAYOLLARI GENEL 1- HAT CE TEMEL Kamulaflt rma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) MÜDÜRLÜ Ü 2- ABBAS AK 3- NUH AK 4- AYfiE AK 5- AT LLA AK 6- ERHAN AK 7- KAZIM AK 8- HÜLYA K RAZ 9- SATILMIfi AK 10- MEHMET AK 11- DERYA KATIRCI 12- BÜNYAM N AK 13- HAMD YE AK 14- MESUT AK 15- YALÇIN AK 16- EL F TUNA 17- TAYFUN AK 18- YUSUF AK BASIN-6587 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 17 May s 2014 Cumartesi Burdur'da bu y l üçüncüsü düzenlenen tar m makinalar, hayvanc l k ekipmanlar ve süt ürünlerinin sergilendi i "Ulusal Hayvanc l k ve Süt Endüstrisi Fuar " aç ld. Bal üreticilerine malzeme deste i Türkiye, süt üretiminde Avrupa da 3 ncü s rada Kazakistan'da yeni petrol ve gaz yataklar bulundu ASTANA- Dünya petrolünün yüzde 2'sine sahip Kazakistan' n kuzeybat flehri Oral yak nlar nda yeni petrol ve gaz yataklar bulundu. Kazakistan' n ulusal do algaz ve petrol flirketi Kazmunay Gaz'dan yap lan aç klamaya göre, arama çal flmalar na 2008 y l ndan bafllanan sahada bulunan kaynaklara iliflkin de erlendirme çal flmalar bu y l sonunda tamamlanacak. Kazakistan' n y ll k petrol ve gaz üretimine önemli katk yapmas beklenen söz konusu sahada üretime, 2016 y l nda sonunda veya 2017 y l içinde bafllanmas bekleniyor. ABD D fliflleri Bakanl Enerji Enformasyon daresi (EIA) bilgilerine göre dünya petrolünün yüzde 2'sine sahip Kazakistan'da ispatlanm fl 30 milyar varil petrol bulunuyor. Ülkede ispatlanm fl gaz rezervi miktar ise 45,7 milyar metreküp, bu da dünya gaz rezervlerinin yüzde 1'ine denk geliyor. Kazakistan genelinde 150 devreye al nm fl saha bulunurken, önemli 5 ana petrol sahas Tengiz, Karacahaganak, Aktobe, Mangistau ve Uzen'deki rezervler ülke içinde ispatlanm fl petrolünün yar s na tekabül ediyor. Hazar Denizi aç klar nda 2000 y l nda keflfedilen varl 35 milyar varil olarak tahmin edilen Kashagan sahas ise dünyan n beflinci büyük petrol rezervi olarak gösteriliyor. Günlük petrol üretimi 2013 y l nda 1,6 milyon varil olarak gerçekleflen Kazakistan, 2014 y l nda 83 milyon ton petrol üretmeyi hedefliyor. (AA) BURDUR - Uzay Çat pazar alan nda düzenlenen fuar n aç l fl nda Soma'daki kömür madeninde hayat n kaybedenler için sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl okundu. Hayvanc l k ve süt endüstrisi alan ndaki traktör, tar m araçlar, süt sa m makineleri, süt ürünleri, hayvan yemleri ve süt so utma tanklar n n sergilendi i fuara 123 firma 250 markayla kat ld. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Hayvanc l k Genel Müdürü Mustafa Kayhan, aç l flta yapt konuflmada, tar m fuarlar n n gittikçe yayg nlaflt n, Burdur'un da bu kervana kat lan önemli illerden oldu unu Bakanl klar n n, süt s rc l n n gelifltirilmesine yönelik stratejik hedefler belirledi ini ve tedbirler ald n anlatan Kayhan, Türkiye'de dam zl k süt iflletmelerinin bir taraftan süt tedari ini sa larken di er taraftan da dam zl k ihtiyac n giderdi ini kaydetti. Türkiye'nin dünya süt üretimindeki yeri hakk nda bilgi veren Kayhan, "10 y l önce Türkiye, dünya süt üretimi içerisinde 20'nci s radayken bugün Avrupa 3'üncüsü ve dünyan n 9'uncu büyük üreteci ülkesidir. 10 y l önce difli hayvan say m z sadece 950 bin iken, bu gün bir milyonun üzerinde iflletmemiz ve 6 milyona kadar anaç hayvan - m z bulunmaktad r" dedi. Kayhan, bugün Türkiye'nin kendi üretti i dam zl k hayvanlar yurt d fl na satt n, süt ürünlerini de Avrupa pazar na satabilecek onay ald n kaydetti.son 3 y ld r sübvansiyonlu kredilerle yaklafl k 7,1 milyar liran n sadece bu sektörün yat r m ve iflletmesine kaynak olarak kullan ld n anlatan Kayhan, 2 milyar liraya yak n tar msal kalk nma kooperatiflerinin yat r m na, 400 milyon liraya yak n kat l m öncesi mali fondan yeni yat r mlara hibe destekleri verildi ini bildirdi. Burdur Valisi Nurettin Y lmaz ise Burdur'da son zamanlarda hayvanc l k alan ndaki iflletme say lar nda büyük art fl yafland n Birbirine yak n köylerin ortakl klar kurarak çal flmalar yapt n ifade eden Y lmaz, "Süt çok k ymetli bir ürün. çilerek faydalan lmas d fl nda il ve ülke ekonomisine de katk sa l yor" dedi. (AA) Pril, marka yüzü Açelya Akkoyun u Ankaral larla buluflturdu ANKARA- Hamarat han mlar n bulafl ktaki de iflmeyen tercihi Pril, flimdi Türkiye nin en hamarat han mlar n seçiyor. Bu amaçla özel bir araç haz rlayan Pril, ülkemizin en büyük flehirlerine u ramak üzere yola ç kt. Pril in ilk dura ise ülkemizin baflkenti Ankara oldu. Marka yüzü Açelya Akkoyun ile birlikte Ankaral larla buluflan Pril, burada gerçeklefltirdi i seçmelerle Ankara n n en hamarat han m n seçti. Ankara birincisi, Türkiye nin en hamarat han m n n seçilece i stanbul - daki finallere kat lma hakk da kazand. Pril, Türkiye nin en hamarat han m n seçmek için Ankara dayd Bulafl kta temizli in köklü ve yenilikçi ismi Pril, ülkemizin farkl flehirlerindeki han mlarla buluflmak ve Türkiye nin en hamarat han m n seçmek amac yla harekete geçti. Haz rlad özel araçla flehir flehir dolaflacak olan Pril, 14 May s 2014 Çarflamba günü ilk olarak Ankaral han mlarla Yenimahalle pazar alan nda bulufltu. Burada gün boyu gerçekleflen ve Açelya Akkoyun un da efllik etti i yar flmada han mlar, Pril ile en k sa sürede, en çok taba y kamak için yar flt. Pril in Ankara birincisi, stanbul da yap lacak yar flmaya kat larak Türkiye nin en hamarat han m olmak ve beyaz eflya setinden oluflan birincilik ödülünü kazanmak için yar flma f rsat na da sahip oldu. Henkel dünya çap nda Çamafl r ve Ev Bak m, Beauty Care ve Yap flt r c Teknolojileri olmak üzere üç ifl biriminde lider markalar ve teknolojilerle faaliyet göstermektedir y l nda kurulan Henkel, Persil, Schwarzkopf ve Loctite gibi tan nm fl markalar ile faaliyet göstermekte ve hem tüketici ürünleri hem de endüstriyel alanda, global olarak pek çok pazar liderli i bulunmaktad r. Tüm dünyada yaklafl k çal flan bulunan Henkel, 2013 mali y l nda 16 milyar 400 milyon Euro luk sat fl ve 2,5 milyar Euro luk faaliyet kar gerçeklefltirmifltir. Henkel imtiyazl hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kay tl d r. S RT - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'nca, Siirt'te 2 milyon 172 bin lira bütçeyle sa lanan 3 bin 200 ar l kovan, 8 bin bofl kovan ve 90 bal süzme makinesi ile 110 ar c bar na bal üreticilerine verildi. Siirt'te ar c l n gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ile Siirt Ar Yetifltiricileri Birli i'nce yürütülen "Ar l Kovan Da t m Projesi" kapsam nda al m yap lan malzemelerin üreticilere teslim edilmesi amac yla tören düzenlendi. Baflur Dinlenme Tesisleri'ndeki törende konuflan Vali Ahmet Ayd n, Siirt'in ekonomisinde lokomotif de er tafl yan tar m ve hayvanc l k alan ndaki çok önemli projelerin bir bir hayata geçirildi ini belirterek, bu nedenle çiftçilerin art k yüzlerinin güldü ünü ve yaflam standartlar n n yükseldi ini "Siirt art k bal üretim merkezine dönüflmüfltür" diyen Ayd n, il genelinde ar c l n önemli bir ekonomik potansiyel oluflturdu unu vurgulad. Vali Ayd n, özellikle Pervari kara kovan bal n n ülke genelinde bilinirli inin oldu una dikkati çekerek, flöyle dedi: " limizin zengin nektar kaynaklar ve zengin bitki floras bulunmaktad r. Devlet olarak bal üreticilerimize, ar c lar m za bu tür projelerle destek veriyoruz. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü verilerine göre, ilde ar c l k faaliyeti yürüten bin üretici mevcut. Yine il genelinde 20 bin kara kovan, 98 bin 527 de fenni olmak üzere toplamda 118 bin 527 ar l kovan bulunuyor. Bal üretimimiz y ll k yaklafl k bin 500 ton civar nda." G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü zzet Murat ise ar c l n Siirt'te önemli bir geçim kayna oldu unu anlatarak, Ar Yetifltiricileri Birli i ile yürütülen proje kapsam nda yüzde 70 hibe destekli 3 bin 200 ar kovan n 200 üreticiye da tacak olman n mutlulu unu yaflad klar n bildirdi. Konuflmalar n ard ndan kura ile belirlenen üreticilere 3 bin 200 ar l kovan, 8 bin bofl kovan ve 90 bal süzme makinesi ve 110 ar c bar na da t ld. (AA) Obama altyap projelerine destek aray fl nda NEW YORK- ABD Baflkan Barack Obama, ülkenin alt yap s n n oldukça eskidi ini ve yenileme ifllemleri için alt yap projelerinin fonlanmas gerekti ini belirterek, "Kongre yaz sonundan önce harekete geçmezse ulaflt rma projelerine sunulan federal fon bitecek" dedi. ABD Baflkan Barack Obama, New York'ta Tappan Zee Köprüsü'nün önünde yapt konuflmada, ABD genelinde yapmay planlad klar ve halen devam eden alt yap ve ulaflt rma projeleriyle ilgili bilgi vererek Kongre'den destek istedi. Önünde konufltu u Tappan Zee Köprüsü inflaat n n 1955 y l nda tamamland n ve flu anda oldukça y pranm fl durumda oldu unu belirten Obama, "Köprüdeki kald r mdan bak nca çatlaklardan nehri görebiliyorsunuz. Mühendis de- ilim ama bunun iyi bir fley olmad n anlayabiliyorum" dedi. ABD genelinde "emeklilik yafl na gelmifl" 100 binden fazla köprü oldu unu anlatan Obama, ülke genelinde alt yap, ulafl m imkanlar, havalimanlar ve yollar n çok eskidi ini belirtti. "Son yap lan bir araflt rmaya göre, ABD'nin alt yap kalitesi 19. s raya gerilemifl" diye konuflan Obama, bugün 11 yeni ulafl m projesi plan n duyurduklar n ve bunun için Kongre'den destek istediklerini belirtti. (AA)

7 EKONOMI 17 May s 2014 Cumartesi 7 Bu day 1 milyon faydal böcek koruyacak Avro Bölgesi ve AB'de enflasyon artt FRANKFURT- Avro Bölgesi'nde nisan ay nda y ll k enflasyon yüzde 0,7, Avrupa Birli i'nde (AB) ise yüzde 0,8 artt. Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde 2014 y l mart ay nda yüzde 0,5 olan y ll k enflasyon nisan ay nda yüzde 0,7'ye yükseldi. Y ll k enflasyon geçen y l nisan ay nda yüzde 1,2 olarak ölçülmüfltü. Avro Bölgesi'nde nisanda ayl k enflasyon ise yüzde 0,2 oldu. AB'de ise nisan ay nda y ll k enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e ç kt. Geçen y l bu oran yüzde 1,4 olarak kaydedilmiflti. AB'de nisanda ayl k enflasyonun ise yüzde 0,1 oldu u belirtildi. AB'de y ll k enflasyon geçen aya k yasla 7 ülkede düfltü, 4 ülkede de iflmedi ve 16 ülkede art fl gösterdi. Bu y l n nisan ay nda enflasyonun en fazla düfltü ü ülke yüzde 1,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan' yüzde 1,3 ile Bulgaristan ve yüzde 0,4 ile Güney K br s Rum Kesimi izledi. En yüksek y ll k enflasyon oran ise yüzde 1,6 ile Avusturya ve Romanya'da gerçekleflti. Bu ülkelerin ard ndan yüzde 1,3 ile Finlandiya ve yüzde 1,1 ile Almanya s - raland. Avro Bölgesi'nde y ll k enflasyonu yukar yönlü etkileyen faktörler aras nda paket tatiller, tütün ve elektrik, afla yönlü etkileyen faktörler aras nda ise ulafl mda kullan lan yak t, telekomünikasyon ve sebzeler yer ald. Bölgede nisan ay çekirdek enflasyon y ll k yüzde 1,1, ayl k olarak da yüzde 0,2 artt. Öte yandan Avrupa Merkez Bankas 'n n (ECB) yüzde 2 olarak belirlenen enflasyon hedefi göz önüne al nd nda Baflkan Mario Draghi'nin düflük enflasyonla mücadele için "geleneksel olmayan araçlar" kullanaca tart fl l yor. Ayr ca Draghi bu ay Belçika'da düzenlenen toplant da, ECB Yönetim Kurulu'nun çok uzun süreli düflük enflasyon riskleriyle yetkisi dahilinde etkin bir flekilde bafla ç kmak için geleneksel olmayan enstrümanlar da kullanma konusunda hemfikir oldu unu ifade belirterek, enflasyon görünümü ve özel sektör banka kredilerinin durumuna iliflkin ayr nt l bilgi ve analizin ise haziran ay nda mümkün olaca n aktarm flt. (AA) SARAYBOSNA - slam Kalk nma Bankas Grubu Baflkan Ahmed Muhammed Ali, Balkanlarda özellikle Avrupa ülkeleri için önemli olan helal ve organik üretimin çok baflar l olabilece ini belirtti. Bosna Hersek'in baflkenti Saraybosna'da, Anadolu Ajans 'n n medya sponsorlu unda gerçeklefltirilen ve "Balkanlar n Davosu" ve bölgenin en büyük yat r m konferans olarak nitelendirilen "Saraybosna fl Forumu" bafllad. Türkiye'yi D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun temsil etti i Forum'da konuflan Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Baflkan Vyekoslav Bevanda, Balkanlar n bütünleyici bir ekonomisinin oldu unu belirtti. Bevanda, bölgedeki tüm ülkelerin yolsuzlu a karfl savaflmas ve ifl imkanlar n büyütmesi gerekti ini Bölgenin gelece inin Avrupa Birli i'nde oldu unu ifade eden Bevanda, "Baz ülkeler AB'ye üye olmay baflard, di erleri ise bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Burada bulunan do al güzellikler, do al zenginlikler, misafirperverlik ve di er olumlu unsurlar, Balkanlar n yabanc yat r mlar için uygun bir bölge oldu unu göstermektedir" diye konufltu. slam Kalk nma Bankas Grubu Baflkan Ahmed Muhammed Ali ise konuflmas na "Soma'daki maden kazas nda hayat n kaybeden iflçiler için baflsa l diliyorum" diyerek bafllad.saraybosna fl Forumu'na kat lmaktan gurur duydu- unu dile getiren Ali, forumun ülkeler aras nda güven iliflkilerini güçlendirmek için muhteflem bir f rsat oldu unu Yabanc yat r mlar n sürdürülebilir istikrar için büyük önem tafl d - n vurgulayan Ali, l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü Bitkisel Üretim ve Bitki Sa l fiube Müdürü Celal Y ld z, Bahri Da dafl Uluslararas Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürlü- ünde düzenlenen törende, süne yumurta parazitoitlerinin, sünenin en önemli ve etkili do al düflmanlar oldu unu KONYA - Konya'da hububat alanlar ndaki süne zarar na karfl, do aya 1 milyon faydal böcek sal nd. l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü Bitkisel Üretim ve Bitki Sa l fiube Müdürü Celal Y ld z, Bahri Da dafl Uluslararas Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ünde düzenlenen törende, süne yumurta parazitoitlerinin, sünenin en önemli ve etkili do al düflmanlar oldu unu Parazitoitlerin, süne yumurtalar na kendi yumurtalar n b rakarak, bu böce in ço almas n engelledi ini ifade eden Y ld z, faydal böceklerin do ada süneye yetebilecek kadar bulunmad n dile getirdi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n 2004 y l nda biyolojik mücadelenin yayg nlaflt r lmas amac yla "Ülkesel Süne Projesi"ni bafllatt n aktaran Y ld z, proje ile faydal parazitoitlerin yeni üretim metotlar n n gelifltirilmesi, kitlesel üretimlerle tabiat n desteklenmesi ve parazitoitlerin yaflayabilece i do al ortamlar n oluflturulmas n n hedeflendi ini anlatt. Y ld z, süneye karfl biyolojik mücadele kapsam nda 2007'de kurulan laboratuvarda, bugüne kadar 16 milyon 350 bin faydal böcek üretilerek, baflta Konya olmak üzere Karaman, K rflehir, Ankara, Yozgat, Eskiflehir, K r kkale ve Nevflehir'e gönderildi ini belirtti. Son 10 y lda al nan tedbirler sonucunda parazitlenme oran n n yüzde 20'den yüzde 43'e ç kt na dikkati çeken Y ld z, flunlar kaydetti: "2003 y l nda yer aletleriyle süne mücadelesine geçilerek 688 bin dekar, 2004 y l nda ise 1 milyon 798 bin dekar ilaçlama yap lm flt r. 2004, sünenin pik yapt y l olup, Konya'da süne emgi oranlar ortalamas yüzde 3'lere ç km flt r. 2004'te bafllanan biyolojik mücadele, a açland rma çal flmalar ve yer aletleriyle yap lan kimyasal çal flmalar, sonraki y llarda etkisini göstermeye bafllam flt r y l nda bu çal flmalar sonucunda ilaçlanan saha azalm fl, süne emgi oranlar yüzde 0,9 seviyesine inmifltir. Son 10 y lda süne mücadelesinde gelinen nokta, biyolojik mücadele için baflar d r ve sonraki y llarda en önemli mücadele yöntemi olmaya devam edecektir." Konuflmalar n ard ndan, Konya Vali Yard mc s Erol Özkan, l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Seyfettin Baydar, Bahri Da dafl Uluslararas Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, Konya Ticaret Borsas Baflkan Muhammet U ur Kaleli ve Ziraat Mühendisleri Odas Konya fiube Baflkan Celil Çal fl taraf ndan, do aya 1 milyon faydal böce in sal nma ifllemi bafllat ld. (AA) Balkanlarda helal ve organik üretim çok baflar l olabilir "Bosna Hersek ve Balkanlardaki ülkeler de yabanc yat r m çekmek için elinden geleni yap - yor. Bu bölgede, özellikle Avrupa ülkeleri için önemli olan helal ve organik üretimin çok baflar l olabilece ini düflünüyorum. Saraybosna fl Forumu kat l mc lar n n burada bölgesel lider ve hükümet temsilcileri ile direkt olarak görüflme f rsatlar var. Böyle bir f rsat n en iyi flekilde kullan laca- na inan yorum" fleklinde konufltu. Bosna Hersek Üçlü Devlet Baflkanl Konseyi eski üyesi ve Saraybosna fl Forumu'nun organizatörlerinden biri olan Haris Silayciç de, konuflmas n n bafl nda Soma'da yaflanan maden kazas nda hayat n kaybeden iflçiler hissetti i üzüntüyü dile getirdi. Bosna Hersek'in, yaflanan tüm zorluklara ra men, yat r mc lar için çekici bir ülke oldu unu ifade eden Silayciç, Bosna Hersek'te sermayesini kaybeden tek bir yat r mc olmad n, ülkenin kaynaklar n n iyi bir flekilde kullan lmas n n yan s ra di er ülkelerle olan iliflkilerinin güçlenmesinin de büyük önem tafl d n belirtti.bosna Hersek'teki gençlerin büyük potansiyele sahip oldu unu vurgulayan Silayciç, "Dünya çap nda yar flabilecek gençlerimiz bu ülkede ne yaz k ki çok ilgi görmüyor. Umar m genç nesillerimiz yat - r mc lar ile iletiflime geçecek ve baflar l bir iflbirli i gerçeklefltirecek. Yat r mc lar Bosna Hersek'e düflük maliyetle yat r m yap p, buradan büyük bir kazanç elde edebilirler" diye konufltu. (AA) EBRD, Türkiye nin büyüme beklentisini yüzde 2,5'e indirdi FRANKFURT- Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD), Türkiye'ye iliflkin bir raporunda Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2014 y l nda yavafllayaca n, 2015 y l nda ise toparlanaca n belirtti. EBRD, Türkiye'ye iliflkin de erlendirmelerin de yer ald 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' adl rapor yay nlad. Raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2014 y l nda yavafllayaca ancak 2015 y l nda toparlanaca tahmininde bulunarak, "Hala pozitif olan net portföy ak mlar ve uluslararas pazarlara hem özel hem de kamu sektörüyle eriflime devam etmesi ülke ekonomisinin 2013 y l nda elveriflsiz koflullara dayan kl oldu unu kan tlad. Ayr ca bunun yan nda, bankac l k sektöründeki güçlü sermaye yap s devam ediyor ve takipteki krediler düfltü" denildi. Türkiye'de ekonomik aktivitenin 2012 y l nda keskin bir yavafllaman n ard ndan 2013 y l nda tekrar toparland belirtilen raporda, "Yaz aylar ndaki siyasi belirsizlikler ve küresel de iflimlere ra men, Türkiye ekonomisi 2013 y l nda beklenin biraz daha üzerinde yüzde 4 büyüme kaydetti. Büyüme özellikle özel tüketim ve stoklardaki birikimden kaynakland " ifadelerine yer verildi. Y l n bafl ndan bu yana Türkiye'nin risk priminin art fl gösterdi i ve bu durumun k smen Türkiye'nin yüksek politik belirsizli ini yans tt ifade edilen raporda, ihracat talebi ve turizm gelirlerinin Rusya-Ukrayna krizinden dolay bir miktar k s tlanabilece i kaydedildi. "2014 y l nda ekonomik büyümenin ocak ay ndaki tahmin olan yüzde 3,3'ten yüzde 2,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor" ifadelerinin yer ald raporda, büyümenin 2015 y l nda ise toparlanarak yüzde 3,2 olmas n n beklendi ine iflaret edildi. Raporda, ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al mlar n azaltmas n n geliflmekte olan piyasalardan yabanc fon ak fl üzerinde beklenenden daha fazla bask oluflturmas n n en büyük afla yönlü risk oldu u kaydedilirken, Türkiye'nin k sa vadeli sermaye ç k fllar ndan etkilenebilece i bildirildi. Ayr ca raporda Rusya-Ukrayna geriliminin, Türkiye'nin büyüme görünümüne yüksek etki yapmas n n beklenmedi i ancak krizin daha da derinleflmesi, özellikle de petrol fiyatlar n yükseltmesi durumunda büyümede afla yönlü bir risk teflkil edebilece i bildirildi. (AA) TL cinsinden ihracat yüzde 32 artt KOCAEL - Y l n ilk çeyre inde Türk Liras cinsinden ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüze 32 artarak 1,5 milyar dolara ulaflt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-mart dönemindeki ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,8 artarak 40 milyar 274 milyon 721 bin dolara yükseldi. Önceki senenin ilk 3 ay nda 1 milyar 118 milyon 402 bin dolar olan Türk Liras karfl l ihracat da bu y l n ayn döneminde yüzde 32 artarak 1 milyar 479 milyon 823 bin dolara ç kt. Türk Liras ile d fl sat m n pay yüzde 3,6 hesapland. Y l n ilk çeyre indeki ihracat n yüzde 49,5'ini kapsayan 19 milyar 944 milyon 119 bin dolarl k k sm Amerikan Dolar, yüzde 43'ünü kapsayan 17 milyar 364 milyon 410 bin dolarl k k sm da avro ile gerçeklefltirildi. STERL N, TL'N N GER S NDE KALDI Bu dönemde, Türk Liras ile ihracat, ngiliz Sterlini'ni geçti. Söz konusu dönemde sterlin karfl l sat fl, 1 milyar 212 milyon 678 bin dolar olarak kay tlara geçti. hracat n 113 milyon 227 bin dolar Rus Rublesi, 39 milyon 574 bin dolar Polonya Zlotisi, 29 milyon 902 bin dolar Japon Yeni, 26 milyon 818 bin dolar sveç Kronu ve 23 milyon 77 bin dolar sviçre Frang ile yap ld. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 17 May s 2014 Cumartesi Aylin DEM RHAN Yunus Emre Enstitüsü Orhan Kemal Roman Arma an Hamdi Koç'un "Ç plak ve Yaln z" adl eserine verildi STANBUL Orhan Kemal Roman Arma an 'na, Hamdi Koç'un "Ç plak ve Yaln z" adl roman de er bulundu. Orhan Kemal Roman Arma an Sekreterli i'nden yap lan yaz l aç klamaya göre, arma an için 44 eser baflvurdu. Tahsin Yücel, nci Aral, Turhan Günay, Feyza Hepçilingirler, M. Nuri Gültekin, Ahmet Telli ve Naz m K. Ö ütçü'den oluflan seçiciler kurulu yapt toplant da, 43. Orhan Kemal Roman Arma an 'na Hamdi Koç'un "Ç plak ve Yaln z" adl roman n lay k gördü. Seçiciler kurulu, roman, "tar msal üretim atmosferindeki insan gerçekli inin dönüfltürülebilece ini, daha iyi bir dünya için yaflanan ac lardan kurtulman n mümkün oldu unu, Orhan Kemal'in dünya görüflüne yak n bir anlat mla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve tarihe yapt göndermelerle evrensel vicdan da hat rlatan yaklafl m yla" ödüle de er buldu. Koç'a ödülü, 2 Haziran Pazartesi günü, Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu'nda yap lacak Orhan Kemal'in 100. yafl n kutlama ve Orhan Kemal'i anma töreninde verilecek. (AA) ZAGREB DE KÜLTÜR MERKEZ AÇACAK ZAGREB - "Balkanlar'da Kültürel Miras n Yeniden nflas " projesi kapsam nda dün Zagreb'de, H rvat Bilim ve Sanat Akademisi'nin fiarkiyat Koleksiyonu'nda bulunan eserleri bir araya getiren serginin aç l fl na kat lan Develi, bugün de Zagreb'de Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti. Develi, Türkoloji bölümü ö rencileriyle bir süre sohbet etti, daha sonra Bölüm Baflkan Enver Çaufleviç ve Türkoloji Bölümü'ndeki ö retim üyeleriyle bir araya geldi. Develi, Yunus Emre Enstitüsü'nün en k sa zamanda ülkenin baflkenti Zagreb'de de çal flmalara bafllayaca n Çaufleviç ise dünyan n bir çok yerinde merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün Zagreb'de de bir merkez açacak olmas ndan dolay duydu u memnuniyeti dile getirdi. Hayati Develi, AA muhabirine yapt aç klamada, Zagreb'de bir kültür merkezi açma imkanlar n görüflmek üzere bugün burada bulundu unu H rvatistan ziyareti kapsam nda dün gerçeklefltirdi i temaslar an msatan Develi, "Dün geldik ve H rvatistan D fliflleri Bakan Yard mc s ile görüfltük. Bizim temel gelifl amac m z ifade ettik ve nas l bir yol izlememiz gerekti i konusunda görüflmelerde bulunduk. Bakan Yard mc s, Türkiye'nin Zagreb'de bir kültür merkezi açmas konusuna gayet olumlu bakt klar n ve bu konuda her türlü yard m sunacaklar n ifade etti" diye konufltu. Zagreb'de kültür merkezi aç l fl için öncelikle uygun bir binan n bulunmas gibi bir sorun yaflad klar n belirten Develi, H rvat yetkililerin bu konuda da yard m sa layacaklar na dair kendilerine Yunus Emre Enstitüsü Baflkan Hayati Develi, H rvatistan' n baflkenti Zagreb'de en k sa süre içerisinde bir kültür merkez açarak çal flmalar na bafllayacaklar n söz verdiklerini aç klad. Develi, H rvatistan makamlar n n Türkiye ile kültürel iliflkilerin gelifltirilmesini istediklerini ifade ederek, flunlar kaydetti: "H rvatistan Kültür Bakan 'n n geçti imiz ay Türkiye'de yapt temaslar kapsam nda, hem kültürel iliflkilerin gelifltirilmesi, hem de Zagreb'de bir Yunus Emre Türk Kültür Merkezi aç lmas, stanbul veya Ankara'da da bir H rvat Kültür Merkezi aç lmas konusunda bir ön mütabakata var ld. Bu çerçevede, Yunus Emre Enstitüsü en k sa zamanda Zagreb'de çal flmalar na bafllayacakt r." Bu giriflimlerin en k sa zamanda olumlu bir flekilde sonuçlanaca n umdu unu dile getiren Develi, bu ad mlar n, Türkiye ile H rvatistan aras ndaki dostane iliflkileri daha da gelifltirece ini, Balkanlar' n bütününde de bar fl ve dostlu un gelifltirilmesi için önemli bir ad m olaca n sözlerine ekledi. Develi, daha sonra, H rvatistan Kültür Bakan Yard mc s Sonya fiaban ile görüfltü.bas na kapal gerçeklefltirilen toplant da, Develi'ye, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunus Emre Balkanlar Koordinatörü Abdurrahman Ademi efllik etti. (AA) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Sar kam fl Yürüyüfl Parkurlar Önemli sayd m z, böyle kabul etti imiz yay nlar vard r. Bunlar n sayfalar ndaki gezintimi biraz daha titiz, biraz daha duraklayarak sürdürüyorum. Rize ilimiz merkezinden, gazeteci dostum Faik Bako lu nun gönderdi i yay nlardan, kitaplardan bir yenisi: Sar kam fl Yürüyüfl Parkurlar, ad n n tafl y c s. Serhat Kalk nma Ajans taraf ndan 152 sayfayla p r l p r l bir bask yla yay nlanm fl. Ersin Demirel haz rlam fl. Sar kam fl Kaymakaml, Sar kam fl Belediyesi, Çakma Otel ve Kuzey Do a Derne i katk da bulunmufllar. Hüseyin Demirci, Kuzey Do a Derne i, Ersin Demirel foto raflar yla kitab n zenginlefltiriliflini sa lam fllar. Tasar m Ali Göçmen e ait. çindekiler bafll alt nda verilenlerin baz - lar flöyle s ralan yor: Sar kam fl hakk nda, Yöre mutfa, El sanatlar, Tarih, Sar kam fl harekat, Sar kam fl kayak merkezi, Rota hakk nda, K sa parkurlar, Uzun parkurlar, Kültür rotalar, Ulafl m, araç kiralama, önemli telefonlar vd. Serhat Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar imzal bir sunufl var 5. sayfada. Girifl sayfas 9 dan ald m z birkaç cümle: Da lar n eteklerindeki ç plak platolarda, beyazl n ortas nda uzayan elektrik ve telefon direkleri, araç floförleri için yollar n k lavuzudur. Y l n büyük bir bölümünde karlarla kapl olan harikalar diyar Sar kam fl, ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biri.. Sar kam fl hakk nda bilgiler verilirken; 1500 ile 3000 metre irtifadaki yüksek platolar üzerine yay lan Sar kam fl, Kars ilinin güneybat s na konumlan yor. Allahuekber, So anl ve Güllü da lar n n çevirdi i Kars Düzü nün ucundaki Sar kam fl, Anadolu yar madas n n Kafkasya ya geçifl noktas nda bulunuyor denildi ini görüyoruz. Yürüyüfl parkurlar ndan, k sa olanlar ndan birinci parkur: Hamaml K zkalesi-k zlar Kalesi 5 km. Hamaml ile fiehitemin köyleri aras nda yeralan kale, yöre insanlar taraf ndan K zkalesi olarak biliniyor. Uzun parkurlar n birincisi: Oteller-K zlar Kalesi-Keklik Vadisi-Çürüktafl-Hamaml Köyü-fiehitemin yaylas. 32 km. ki günlük, kampl bir etkinlik olarak planlan yor. Kamp alan olarak Çürüktafl mevkii ve Keklik Vadisinin kullan lmas öneriliyor. Diyarbak r'daki kitap fuar nda 300 yazar okurlar yla buluflacak STANBUL D YARBAKIR - Diyarbak r'da bu y l 5'incisi düzenlenecek kitap fuar ziyaretçilerine kap lar n 20 May s'ta açacak. TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m Afi ve Türkiye Yay nc lar Birli i iflbirli i 150 yay nevi ve baz sivil toplum kurulufllar n kat l m yla Diyarbak r'da May s'ta düzenlenecek fuarda, 60 kültür etkinli i gerçeklefltirilecek, 300 yazar imza gününde okurlar yla buluflacak. TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m Afi'den yap lan aç klamaya göre, TÜYAP Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilecek fuar n konuklar aras nda Füruzan, Ercan Kesal, Canan Tan, smail Beflikçi, Murathan Mungan, Ifl k Ö ütçü, Necdet Neydim, Büflra Ersanl, lber Ortayl, Nedim Gürsel ve Y lmaz Odabafl ile pek çok flair ve yazar yer al yor. Fuar kapsam nda düzenlenecek panelde ölümünün 90' nc y l nda yazar Ali Emiri memleketi Diyarbak r'da an lacak. Panele Ali Emiri'nin yaflam ve eserleri üzerine Fahri Aral ve Artuklu Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Kadri Y ld r m konuflmac olarak kat lacak. Bu y l 100'üncü do um y llar kutlanan edebiyat n önemli isimleri Orhan Kemal, Orhan Veli ve Oktay Rifat, Diyarbak r Kitap Fuar 'nda sergi ve etkinliklerle an - lacak. TÜYAP taraf ndan Ifl k Ö ütçü'nün dan flmanl nda haz rlanan, "Orhan Kemal 100 Yafl nda" sergisi Adana, Bursa ve zmir'in ard ndan Diyarbak r'da okurlarla buluflacak. Sergiyi takiben Orhan Kemal'in yaflam ve eserleri üzerine panel düzenlenecek. (AA) - Hollanda Türkiye Kültür Vakf 'n n düzenledi i 2. K rm z Lale Film Festivali, May s'ta Rotterdam'da yap lacak. Hollanda'n n stanbul Baflkonsoloslu u'ndaki tan t m toplant s nda konuflan Baflkonsolos Robert Schuddeboom, Soma'daki maden facias ndan dolay duydu u üzüntüyü dile getirdi. Schuddeboom, olayla ilgili twitterda paylaflt "Maden faciasi haberi yürekleri burktu. Hayat n kaybedenlere ve ailelerine yürekten baflsagl diliyorum. Hollanda, Türkiye ile yasta" ifadelerinin yer ald mesaj okudu. Schuddeboom, Hollanda Türkiye Kültür Vakf temsilcilerini birer "diplomat" olarak gördü ünü belirterek, "Türk filmlerinin güzelli ini Hollanda'da yans tarak Türkiye ile Hollanda aras nda köprüler kuruyorlar" dedi.hollanda ile Türkiye'nin 400 y ll k geçmifle sahip oldu unu, bu tür tan t - c faaliyetlere ihtiyaç duyuldu unu ifade eden Schuddeboom, "Birçok K rm z Lale Film Festivali, May s ta Rotterdam da yap lacak Hollandal halen Türkiye ile ilgili yeterince bilgiye sahip de il. Türk kültürü dünyadaki en zengin kültürlerden biri. Türk fim endüstrisi de bu zenginli- in parças " diye konufltu. Rotterdam merkezli Hollanda Türkiye Kültür Vakf 'n n Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet H zarc da festivaldeki film seçiminin, Türk sinemas n n 100. y l ve Türkiye'den Hollanda'ya göçün 50. y l olmas ndan yola ç k larak yap ld n lke olarak yeni filmlerden oluflturduklar festival repertuvar nda bu y l göç ve 100. y l temal baz filmlere yer verdiklerini ifade eden H zarc, TRT yap m, yönetmenli ini Semra Güzel Korver'in üstlendi i "Alamanya Alamanya" adl belgeselin de bu kapsamda gösterilece ini belirtti. Rotterdam'da, May s'ta gerçeklefltirilecek festivalin aç l fl, Onur Ünlü'nün yönetmenli ini üstlendi i "Sen Ayd nlat rs n Geceyi" filmiyle yap lacak. 36 filmin gösterilece i festivalde, 5 film yar flacak. Yar flman n jürisi yönetmen Tayfun Pirselimo lu, yazar Yekta Kopan, sinemac Bob Bleute, gazeteci Sasja Koetsier ve foto rafç Diana Blok'tan oluflacak. "En yi Film" ve "En yi Yönetmen" ödüllerinin verilece i festivalde, bu y l ilk defa tesis edilen "Hollanda Türkiye Film Elefltirmenleri Ödülü" de sahibini bulacak. Festivalde "Master Class" bölümünde, "Bir Zamanlar Anadolu'da" ve " klimler" fimleri gösterilecek, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a "K rm z Lale Ustaya Sayg ", oyuncu Fatman Girik'e de "Yaflam Boyu Baflar " ödülü verilecek. (AA)

9 BULMACA 17 May s 2014 Cumartesi 9 5.Türk Kiflili i: Seyyah çift, metinlerinde Türklerin kiflili i, karakteri, kimli i, baz özellikleri hakk nda da tespitlerde bulunmaktad rlar. Baflka bir milletten olduklar için kendileri ile Türkleri karfl laflt rma imkan na sahipler. Dolay s yla bizim belirgin kiflilik özelliklerimiz, yabanc n n gözüyle daha net ve aç k görülebiliyor. Kendimizi tan mak için baflkalar n n gözüne de ihtiyac m z var. Seyyah çift, Türklere dair yapt klar tespitlerde genellikle do ru belirlemeler yap yorlar. Onlara göre Türklerin belirgin kiflilik özellikleri flunlard r: *Vatanseverlikleri: Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri vatansever olmas d r: Metin ve kuvvetli olan hakiki Türk, 400 seneden fazla bir zamandan beri Benim dedi i bu ülkeyi baflkalar na vermemek için ölünceye kadar savaflmaya kararl. (s.22) *Renk vermemeleri, ketumluklar : Türkleri tan mak, onlar n zay f ve kuvvetli taraflar n keflfetmek çok zor. Bir milletin milyonda biri ile karfl laflm fl insanlar n, o milletin umumi karakterinden söz etme cesaretine hayran kalm fl md r. Ve kendim böyle bir hataya düflmek istemiyorum. (s.22) Türklerin yabanc lara karfl çok ketum davrand klar n, bilhassa iç ifllerine ve aile hayatlar n tam bir gizlilik içinde tuttuklar n gördüm. (s.22) *Sessiz olufllar : Seyyahlara göre Türkler, fazla konuflmay sevmezler. Sessiz dururlar, az ve k sa konuflurlar. Topluluk içinde bile öylece derin bir sessizlik içinde otururlar. Büyüklerin yan nda konuflmay bir bak ma ay p sayarlar. (s.74) *Asil, kibar ve merhametli olmalar : Sokakta bunlar n (Türklerin) asil, kibar, hareketleri dikkatinizi çeker. En fakirlerinin bile çocuklara sevgi, düflkünlere flefkat ve hayvanlara merhamet besledikleri görülür. (s.22) * çki içmemeleri: fiehir çok gürültülü. Halk tabakas son derece TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MRS. MAX MÜLLER N STANBUL MEKTUPLARI ADLI K TABINDA STANBUL ALGISI-7 yüksek sesle konufluyor. Fakat sokaklarda kavgaya pek rastlanm yor. Hele sarhofl erke e veya sarhofl kad na hiçbir yerde rastlanmaz. fiayet bir sarhofl görürseniz bunun bir Türk olmad na emin olabilirsiniz. Bizdeki hemen her kavgan n hatta her cinayetin sebebinin sarhofllu a dayand n hat rlarsak bunun ne demek oldu unu daha iyi anlar z. Bir ngiliz papaz ngiltere yi ay k görmektense hür görmeyi tercih etti ini söylemifl. Türkler hem ay k hem hür. Söylentilere göre, yüksek tabakadan baz lar gayet serbest flampanya ve hatta daha sert içkiler içiyorlarm fl. Üst tabaka, her yerde oldu u gibi Türkiye de de bir istisna teflkil etmektedir. Esasen bir millet hakk nda bir hükme varmak için üst tabakaya de il orta ve alt tabakaya bakmak laz md r. Her memleketin bel kemi ini teflkil eden bu iki s n f henüz içki müptelas de ildir. Bu do rudan do ruya kendi hür iradeleriyle peygamberlerine olan hörmetten ileri gelmektedir. Alt tabakada içki iptilâs bafllarsa Türkiye'de neler olaca n düflünmek bile korkunç. (s.24) *H rs zl k yapmamalar : Seyyahlar n dikkatini çeken bir husus da Türklerin h rs zl k yapmamalar d r. Bir yerde flöyle derler: Layihac lar da fakir halk n mektup ve yaz lar n yazmak için burada haz r beklemektedirler. Sat c lardan biri biraz d flar ya gidecek olursa eflyalar n burada emniyet içinde b rakabilir. Zira en düflkün dilenci bile cami hudutlar içinde bulunan bu mukaddes yerden hiçbir fley çalmaz. (s.70) (Devam Edecek) PALET PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR ORMAN VE SU filer BAKANLI I DEVLET SU filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü MAK NA MALAT VE DONATIM DA RES PALET PABUÇLARI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : VARLIK MAHALLES ETL K CADDES NO: VARLIK YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : PALET PABUÇLARI (5 Kalem) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : DS Ankara kmal ve Merkez Ambarlar Mühendisli i (Etlik/ANKARA) c) Teslim tarihi : Yedek parçalar n tamam, sözleflmenin imzalanmas na müteakip ifle bafllama talimat n n yükleniciye tebli tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir. Yedek Parçalar, her kalemin tamam 1 (bir) partide teslim edilmek üzere, tamam en çok 3 (üç) partide teslim edilecektir. Ancak, DS ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini artt rabilir. Teslimatla ilgili di er hususlar Teknik fiartnamenin 4. maddesinde belirtilmifltir. 3- halenin a) Yap laca yer : DS Genel Müdürlü ü Makina, malat ve Donat m Dairesi Baflkanl Zemin Kat Z10 no.lu hale Odas Varl k Mahallesi Etlik Caddesi No: Varl k Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekli, teknik flartname eki ndeki YEDEK PARÇA B LG FORMU unu (ÖRNEK EK-I) doldurarak teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kifli/kiflilerce ad soyad/unvan yaz larak imzalanm fl ve kaflelenmifl olacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l DS Genel Müdürlü ü Makina, malat ve Donat m Dairesi Baflkanl Zemin Kat Z06 no.lu fiartname Sat fl Odas Varl k Mahallesi Etlik Caddesi No: Varl k Yenimahalle/ANKARA [T.C. Ziraat Bankas Ankara Kamu Kurumsal fiube (Do anbey Mahallesi Atatürk Bulvar No: 6 Ulus/Alt nda /ANKARA) TR IBAN numaras hesab na doküman bedeli yat r ld ktan sonra mezkûr ihaleye ait ilgili bankadan al nan dekont karfl l nda] adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DS Genel Müdürlü ü Makina, malat ve Donat m Dairesi Baflkanl Zemin Kat Z06 no.lu fiartname Sat fl Odas Varl k Mahallesi Etlik Caddesi No: Varl k Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-6653) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Bir hileye, bir yalana kanmak, yan lmak. 2. Akaju. Mant k. 3. Cüzaml. So urma, emme. 4. Gelin için haz rlanan her türlü eflya. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 5. slam n befl flart ndan biri. 6. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. Mukavele, sözleflme. 7. Müstahkem mevki. Fiyaka, gösterifl, çal m. ki tarla aras ndaki s n r. 8. Genellikle çocuk yafllarda görülen bulafl c bir hastal k. 9. Mesafe. Parazit, tufeyli. 10. Yas. raz olma, isteme. 11. lenme, beddua. Yalan söyleme hastas. 12. Dolayl anlatma. Verme, ödeme. 13. Avrupa da bir da s ras. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 14. Bir kumafl türü. Bir nota. 15. Mitoloji. At yavrusu. 16. Put. Renyumun simgesi. 17. Camilerde ezan okunan ince, uzun ve tafl yap. 18. Evre, safha. Bükerek germek için iki kat edilmifl bir ipin ucuna geçirilen tahta parças. 19. Edirne ilinin bir ilçesi. Palamut bal n n irisi. 20. Nikelin simgesi. Bir ilimiz. Yukar dan afla ya: 1. Gaye, erek, maksat. T rnak yöresinde oluflan a r l flifllik. Osmanl larda gece bekçisi. Müspet ilimlerin genel ad. 2. Lale bahçesi. H ristiyan din adam, keflifl. Aç k sar renk. 3. Kordiplomatikte k demlilik bak m ndan baflta gelen diplomat. Giyeceklerde tak m. Savafl ve tafl ma gereçleriyle donat lm fl k ta veya birlik. 4. Antika eflya ve eser satan veya toplayan kimse. Emanet olarak. Güney Afrika n n plaka iflareti. 5. Üzme, s k nt verme, üzgü. En çok, maksimum. Güven, güvence. 6. Yasaklama, yasak etme. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. Boya inceltici madde. Gemi ve uçaklar n izledi i yol. 7. skambilde birli. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. Bir ma azan n yaln z bir tür eflya sat lan bölümü. 8. Kaman çalan kimse. Mutedil. Bir cetvel türü. 9. Donuk renkli. Bafla kakma, serzenifl. Kalça kemi i. Kayak. 10. Sorumlu. Düz kenarl flapka. Dingil. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 17 May s 2014 Cumartesi - SAGLIK Burcu KER M Depresyon gençleri vuruyor CENEVRE - Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), gençlerin yaflad klar hastal klar n en önemli nedenlerinin bafl nda depresyonun geldi ini bildirdi. DSÖ nün yafl grubundaki gençlerle ilgili yapt araflt rman n sonuçlar n içeren rapor, BM Cenevre Ofisi nde düzenlenen bas n toplant s yla kamuoyuna tan t ld. Gençlerdeki depresyonun hastal klar n temel nedenlerinin bafl nda geldi i bildirilen raporda, intiharlar n gençlerin ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer ald na iflaret edildi. Yap lan araflt rmalar sonucunda, ak l sa l ile ilgili problemlerin genelde 14 yafl civar nda ortaya ç kt na dikkat çekilen raporda, ak l sa l ile ilgili problemleri olan gençlere ihtiyaç duyduklar ilginin gösterilmesi halinde ölümlerin önüne geçilebilece i belirtildi. Rapora göre, gençler en çok trafik kazalar nda, HIV virüsünden kaynaklanan hastal klar sonucunda ve intiharlar dolay s yla hayat n kaybediyor. Kazalarda ölen erkeklerin oran n n k zlara k yasla üç kat fazla oldu unu belirtilen raporda, gençlerin uygun ve güvenli toplu tafl ma araçlar na eriflimlerinin sa lanmas sayesinde bu oran n düflebilece i ifade edildi. Raporda, hamilelik ve do umlardan kaynaklanan genç ölümlerinde 2000 y l ndan itibaren önemli bir düflüfl yafland na iflaret edilirken, buna ra men halen yafl aras ndaki k zlar n ölümlerinde hamilelikle iliflkili ölümlerin ikinci s ray ald kaydedildi. Gençlerde HIV virüsüyle ilgili ölümlerde art fl yafland na dikkat çekilen raporda, bu art fl n daha çok Afrika bölgesinde görüldü ü bildirildi. Dünyan n di er bölgelerinde HIV den kaynaklanan ölümlerin azald belirtilerek, HIV virüsünün dünyadaki genç ölümlerinin ikinci büyük nedeni oldu u kaydedildi. Gençlerin yaflam biçimleri ve sa l kla ilgili al flkanl klar na da yer verilen raporda, gençlerin ancak dörtte birinden daha az n n yeterli fiziksel egzersiz yapt belirtildi. raporda ayr ca dünyan n pek çok ülkesinde gençlerin sigara içme al flkanl n n azald kaydedildi. (AA) Yiyeceklerinizi mutlaka buzdolab nda saklay n! STANBUL - Havalar n s nmas yla birlikte g da zehirlenmesi vakalar n n artt na dikkat çeken Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon ve Metabolizma Hastal klar Uzman Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaflkurlu, yiyeceklerin d flar da b rak lmamas, buzdolab nda muhafaza edilmesi gerekti ini Konuyla ilgili yaz l aç klama yapan Hülya Çaflkurlu, besinlerin üzerinde ço alan bakteri ve mikroplar n etkisiyle olabildi i gibi g dalarla al nan a r metallerin de besin zehirlenmelerine yol açabildi ini kaydetti. S cak havan n bakteri ve mikroplar n üremesi için uygun bir ortam oluflturdu unu kaydeden Çaflkurlu, "Mikroorganizmalar s cakl n etkisiyle çok h zl bir flekilde ço alabiliyor. Böylece piflirildikten sonra d flar da b rak lan yiyeceklerde k sa sürede mikroorganizma say s art yor. Bu nedenle g dalar n d flar da ve aç kta b rak lmamas na dikkat etmeliyiz." uyar s nda bulundu. G da zehirlenmelerinin genelde toplu yafland na dikkat çeken Çaflkurlu, aç klamas nda flu ifadelere yer verdi: "Bozulan g dan n her yerinde mikroorganizma say s n n ayn olmamas ndan kaynaklanan bir sebeple ayn yiyece i tüketen kiflilerde ortaya ç kan tablo farkl olabiliyor. Kiflilerin ba fl kl k sistemi de yine tükettikleri yiyeceklerin etkisini de ifltirebiliyor. D flar da aç kta sat lan g dalarla ilgili olarak da yine s cak havan n etkisiyle mikroorganizmalar n üremesinin kolaylaflmas ve sineklerin bir besinden di erine bulaflt rmas riski art r yor. Bulant, kusma, atefl ve ishal belirtileri görülmeye baflland nda mutlaka hastaneye gidilmelidir. E er belirtilerin fliddeti hafif ise hafllanm fl patates, yo urt, ayran, bol miktarda su, a r kesici ilaç ve istirahat fleklinde bir ishal diyetiyle atlat labilir. Sebze ve meyveler çok iyi y kanmal, g dalar piflirilmeden yenmemesi çi yenecek g dalar n iyice y kanmas ve sirkeli suda bekletilmesi hijyen aç s ndan çok önemli. Besinler mümkün oldu unca çabuk ve taze tüketilmeli, evde uzun süre bekletilmemeli. E er piflmifl g dalar hemen tüketilmeyecekse mutlaka buzdolab nda bekletilmeli. Yemekler çok miktarda de il azar azar piflirilip saklanmal. Yemekler s t l rken tamam de il yiyece imiz kadar s t lmal. Et ve et ürünlerini zgara fleklinde de il de daha çok iyice piflirerek (mümkünse düdüklü tencerede piflirerek) tüketilmeli." (CHA) AMACI OLANLAR ömrüne ömür kat yor ANKARA - Hayatta bir amac olanlar n, sa l kl yafllanman n yan s ra ömürlerine ömür katabilece i bildirildi. Sonuçlar Psychological Science dergisinde yay mlanan araflt rmada, amac olan kifliler aras nda erken yaflta ölüme daha az rastland gözlenirken, amaç sahiplerinin, kendilerine daha iyi bakmalar n n uzun yaflamalar n n s rr olabilece i belirtildi. ABD li ve Kanadal bilim adamlar n n ortak araflt rmas çerçevesinde yafllar 20 ila 75 olan 7 binden fazla yetiflkinin ak l sa l ve fiziksel durumlar incelendi. Bilim adamlar, 14 y l süresince izlenen kat l mc lar aras nda amac olanlar n, akranlar ndan daha çok yaflad n, bu durumun, kiflinin yafl yla ya da emekli olup olmamas yla ba lant s n n bulunmad n bildirdi. Carleton Üniversitesi psikoloji bölümünden Patrick Hill, hayatta bir yön belirlemenin ve ulafl lmak istenen hedefler koyman n, amaç ne olursa olsun, kiflinin daha uzun yaflamas n sa layabilece ini (AA) Sa l kl yaflam için güvenilir g dalar seçin GAZ ANTEP - Baflkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Tayfur, sa l kl ve uzun yaflam için katk s z, güvenilir g dalar n tercih edilmesi gerekti ini Tayfur, Zirve Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Güvenilir G da konulu panele kat ld. G da ürünlerinin her zaman risk grubunda yer ald n ve bu yüzden sürekli kontrol ve denetim gerektirdi ini kaydeden Tayfur, Türkiye son y llarda tarihinin, do a güzelliklerinin yan nda ucuz ve bol g da ürünlerine sahip olmas özelli iyle de turist çekiyor. Tüm bu faktörler gözetilerek yap lan g da sa l düzenlemeleri uluslararas düzenlemelere uygun olmal. Son y llarda Sa l k Bakanl taraf ndan da benimsenen Çiftlikten Çatala Güvenilir G da söylemi de çok önemli. ifadelerini kulland. G dalar n sebebiyet verdi i hastal klarda bakteriler, virüsler ve parazitlerin büyük risk tafl d n söyleyen Tayfur, Is l ifllemden geçmemifl süt ürünleri, çi ve iyi piflirilmemifl et ürünleri ve ar t lmam fl içme sular pek çok zararl bakteri, virüs ve parazit tafl r. Bu mikrobik etkenler, sonucu ölümlere varabilen ve ço u bulafl c olan rahats zl klar beraberinde getirir. uyar s nda bulundu. "B R YAfiIN ALTINDAK BEBEKLERE BAL VER LMEMEL " Tayfur, bir yafl n alt ndaki bebeklere ek besin olarak bal verilmemesi gerekti ine de dikkat çekerek, flunlar ifade etti: Balda bulunma ihtimali yüksek olan Clostridium Botulinum bakterisi bebeklerde, sonucu ölüme varabilen Bebek Botulizmi hastal na sebebiyet verir. Pek çok etkene ba l olarak ortaya ç kabilen g da kaynakl rahats zl klar, belirtiler bak m ndan ço u hastal kla ayn özellikleri tafl d ndan teflhisi zorlafl yor. Bu durum da tek bir tedavi yöntemini mümkün k lm yor. G da kaynakl rahats zl klarda bebekler, çocuklar, yafll lar ve hamileler yüksek risk grubunda. Son 20 y lda büyük bir art fl gösteren ve günümüzde her 3 kifliden birinin maruz kald g da enfeksiyonlar na yönelik al nabilecek önlemler al nmal. G dalar uygun s cakl kta muhafaza etmeli, g da sektöründe çal flan personelleri do ru e itmeli ve her besini kendi yap s na uygun s cakl klarda piflirmeliyiz. G dalar m z n elimize ulaflana kadar hangi süreçlerden, ne flartlarda geçti ini bilmemiz de bu hastal klara karfl önlem alabilmemizi sa lar. (CHA) Kalp ve kanserden sonra en çok inme öldürüyor ANKARA - nme rahats zl n n tedavisi ile ilgili fizyoterapi yaklafl mlar n n ele al naca nmede Fizyoterapi Yaklafl mlar sempozyumu, Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Gimat Kampüsü nde bafllad. Sempozyuma, Fizyoterapi alan nda uzman akademisyen ve hekimlerin yan s ra birçok ö renci kat l yor. Ölümlerde kalp hastal klar ve kanserden sonra en çok görülen hastal klardan inmeye karfl yeni fizyoterapi yöntemleri 2 gün sürecek sempozyumla ele al nacak. Sempozyumun aç l fl töreninde konuflan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Kömürcü, inme rahats zl n n, Türkiye deki ölüm sebeplerine bak ld nda, kalp hastal klar ve kanserden sonra üçüncü s rada yer ald n kaydetti. nme rahats zl n n yap lan istatistiklerde dört hastadan birinde görülen bir hastal k odlu unu belirten Prof. Dr. Kömürcü, Türkiye de 1,2 milyon hasta inme rahats zl yafl yor. nme rahats zl insan yafl artt kça daha fazla rastlanabilen bir hastal k. diye konufltu. Aç l fl töreninde söz alan Rektör Prof. Dr. Abdulkadir fiengün ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nun sürekli bir organizasyon halinde olmas n n kendisini gururland rd n ifade etti. Bu organizasyonlar n destekçisi olman n üniversite olarak görevleri oldu unun alt n çizen Prof. fiengün, Üniversite yönetimi olarak, gerek fakültelerimizin gerekse ö renci kulüplerimizin bu türlü faaliyetlerini desteklemeye devam edece iz. Bu toplant y d flar dan destekleyen ve toplant ya konuflmac olarak kat lan tüm akademisyenlere hofl geldiniz diyorum. dedi. (CHA)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 17 May s 2014 Cumartesi 11 Avusturya da emeklilik yafl kademeli olarak 70 e ç kar ld AVUSTURALYA - Avustralya Federal Hükümeti, 2014 bütçesinde kemer s kma uygulamalar çerçevesinde, iflsizlik ödene i, aile deste i, çocuk yard m, d fl yard mlar gibi birçok alanda kesintiye giderek, 65 olan emeklilik yafl n kademeli olarak 70 e ç kard. Avustralya da iktidardaki Liberal Parti-Ulusal Parti Koalisyonu nun 2014 bütçesine, baflta ana muhalefetteki flçi Partisi olmak üzere birçok kesimden tepki geldi. Federal Hükümet taraf ndan dün aç klanan 2014 bütçesine göre, 1966 y l ndan sonra do anlar 70 yafl nda emekli olacak, 1 LEFKOfiA - MURAT DEM RC - Serdar Denktafl, AH M in Türkiye yi 1974 K br s Bar fl Harekat ndan dolay 90 milyon avro tutar nda manevi tazminat ödemesine karar vermesini, AA ya de erlendirdi. Denktafl, A HM nin ald karar, AB nin tek tarafl olarak içlerine ald K br s Rum taraf na yard mc olmak kayd yla alm fl oldu u bir karar olarak de erlendirdi. Türkiye nin adaya 1974 te bar fl için ç karma yapt n ifade eden Denktafl, ç karma yap ld günden bugüne adada kimsenin kimseyi öldürmedi ini, Avrupa n n da bunu görmezden geldi ini Bu karar siyasi bir karard r. Bu karar, Türkiye yi tamamen cezaland rmak, K br sl Rumlar ve Yunanistan mutlu etmek için al nm fl bir karard r diyen Denktafl, Hem Türkiye nin hem de KKTC nin bu karar sonras Avrupa Birli i ile iliflkilerini yeniden gözden geçirmesi gerekir. Al nan kararla böylesi bir yaklafl m gösteren AB ye ne kadar güvenebilece imizi bir kere daha düflünmemiz laz m diye konufltu. BU KARAR KALDIRILMADAN GÖRÜfiME YAPILMAMALI K br sl Türklerin AB kurumlar na güveninin, Annan Plan dan itibaren zay flad n, A HM nin karar yla tamamen ortadan kalkt n ifade eden Denktafl, bu karar n kald r lmadan da görüflme yap lmamas gerekti ini Bu karar n, Türkiye üzerinden KKTC yi s k flt rmak oldu unu vurgulayan Denktafl, 1974 Bar fl olmasayd Yunanl lar n kendisi gibi düflünmeyen K br s Rumlar n öldürecek ve s ra K br sl Türklere gelecekti. Toplu katliamlar, buldu umuz kemikler do ruluyor. Nedir Avrupa Birli inin istedi i anlamak mümkün de il. Bu, AB ye hiçbir flekilde güvenmeyece imizin çok aç k bir örne idir de erlendirmesinde bulundu. AB nin K br s sorununu Türkiye nin üyeli i için bir mazeret olarak kulland n kaydeden Denktafl, flin gerçe i Türkiye, AB üyeli i ile birli in en güçlü üyesi haline gelecek. Bunu hazmetmeleri kolay de il. Bu kararla Türkiye ye biz seni istemiyoruz mesaj n verdiler. Art k tav r koyma zaman d r. Bu tav rdan sonra Temmuz 1952 den sonra do an Avustralyal lar n emeklilik yafl ise kademeli olarak de ifliklik gösterecek. Avustralya n n Melbourne kentinde Türklerin yo un olarak yaflad bölge olarak bilinen Broadmeadows semtinde faaliyet gösteren Braodmeadows Türk Yafll lar Derne i de yeni de ifliklikleri üyelerine duyurmak için bir toplant düzenledi. Broadmedows Türk Yafll lar Derne i Baflkan Kubilay Genç, konuya iliflkin olarak AA muhabirine yapt aç klamada, bugün gençlerin dahi ifl bulmakta zorluk çekti ine iflaret ederek, hükümetin karar n elefltirdi. (AA) Denktafl: A HM in K br s tazminat karar siyasi KKTC Baflbakan Yard mc s, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakan Serdar Denktafl, Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin (A HM), K br s konusunda Türkiye yi tazminata mahkum etmesine iliflkin, karar n siyasi bir karar oldu unu belirterek, Bu karar, Türkiye yi tamamen cezaland rmak, K br sl Rumlar ve Yunanistan mutlu etmek için al nm fl bir karard r. Hem Türkiye nin hem de KKTC nin bu karar sonras Avrupa Birli i ile iliflkilerini yeniden gözden geçirmesi gerekir dedi. Ukrayna Baflbakan Arseniy Yatsenyuk Ukrayna'dan Rusya'ya "h rs zl k" suçlamas BRÜKSEL - Ukrayna Baflbakan Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna gaz flirketine el koyarak 2 milyar metreküp gaz çald gerekçesiyle Rusya'ya "h rs zl k" suçlamas nda bulundu. Hükümet üyelerinden oluflan bir heyetle, Avrupa Birli i (AB) Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Yatsenyuk, Ukrayna'n n enerji alan nda Rusya'ya yönelik geçmifl borçlar n ödemeye haz r oldu unu ancak pazar flartlar na uygun bir anlaflma istediklerini Yatsenyuk, bu yönde ad m at lmamas halinde konuyu uluslararas yarg ya tafl yacaklar n belirtti. Rusya'dan gözden geçirme talep ettiklerini ve yan t beklediklerini ifade eden Yatsenyuk, Rusya'n n, AB'nin de yapt r m listesine dahil etti i Ukrayna gaz flirketi Chernomorneftegaz'a el koyarak "2 milyar metreküp gaz çald n " ifade etti. Yatsenyuk, "Rusya topraklar m z, flirketlerimizi, kuyular m z çald " dedi. (AA) yüzümüzü baflka tarafa çevirmek zorunday z ifadelerini kulland. -Ifl k: Karar politik bir karar - K br s nsan Haklar Derne i Baflkan Hasan Y lmaz Ifl k ise A HM alm fl oldu u karar n tamamen politik bir karar oldu unu belirtrek, Türkiye nin 1974 te yapt Bar fl Harekat n n tamamen yasal oldu unu vurgulad. BM nin ve AB nin bu zamana kadar Türkiye nin yapm fl oldu u harekata iliflkin yasad fl oldu una dair bir karar n bulunmad na dikkati çeken Ifl k, A HM nin alm fl oldu u karar ile Türkiye ve KKTC üzerinde bask uygulamak istedi ini K br s müzakere sürecinin devam etti i bir dönemde bu karar n al nmas n Avrupa n n ön yarg s ndan kaynakland n dile getiren Ifl k, karar n, AB nin K br s Rumlar na ald tarafl kararlar n devam niteli i tafl d n VATANDAfiLAR KARARA TEPK KKTC de yaflayan K br s Türkü Halil Esenda l da karar n, Türkiye ye yap lm fl siyasi bir komplo oldu unu belirterek, Türkiye nin bar fl harekat nda hem K br sl Rumlar hem de K br sl Türkleri y llarca akan kandan kurtard n kaydetti. Mahkemenin K br s Türkünün kay plar n hiçe sayd n vurgulayan Esenda 23 köyümüz ya maland. Onlar n haklar ne olacak? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti ne karfl al nm fl siyasi bir karard r diye konufltu. (AA) Merkel: Ukrayna krizi askeri yöntemle çözülemez BERL N - Almanya Baflbakan Angela Merkel, Ukrayna daki krizin askeri yöntemlerle çözülemeyece ini Merkel, Westfalenpost gazetesine yapt aç klamada, Ukrayna da tüm taraflara gerilimi düflürmeleri ve diyalog bafllatmalar ça r s nda bulundu. Ukrayna krizi askeri yöntemlerle çözülemez diyen Merkel, fiu an için K r m da ve di er yerlerde güçlülerin hukuku geçerli olabilir. Ancak sab rl olursak sonunda hukukun üstünlü ü egemen olacakt r ifadesini kulland. Almanya n n krize siyasi bir çözüm bulunabilmesi için yo un çabalar yürüttü ünü vurgulayan Merkel, Diplomatik bir çözüm için Rusya ile görüflmelere ve AG T ile iflbirli i içerisinde yuvarlak masa toplant lar na odaklan yoruz dedi. Emekli Alman diplomat Wolfgang Ischinger in eflbaflkan olarak arabuluculuk görevini üstlenece i, Ukrayna da ulusal diyalog süreci bafllatmay amaçlayan yuvarlak masa görüflmelerine deste ini vurgulayan Merkel, Ukrayna toplumunun ve bölgelerin tüm temsilcileri, fliddeti reddeden tüm temsilciler bu ulusal diyalo a kat lmal. AG T bu konuda çok önemli bir rol oynamaktad r diye konufltu. Ukrayna da siyasi bir çözüm için halk n ülkenin tercih edece i siyasi yol konusunda ba ms z ve özgür bir flekilde karar alabilmesi gerekti ini belirten Merkel, bu aç dan 25 May s ta yap lmas planlanan devlet baflkanl seçimlerinin çok büyük önem tafl d n vurgulad. Rusya ile görüflmelere önem verdiklerini, kendisinin de krizin bafl ndan bu yana Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ile görüflmeler yürüttü ünü belirten Merkel, tüm iletiflim kanallar n n aç k tutulmas gerekti ini bildirdi. (AA) Evsiz spanyollar bofl binalar iflgal ediyor MADR D - fienhan BOLELL - spanya'da 2008 y l nda ortaya ç kan ekonomik kriz sona ermifl görünse de ülkenin en büyük sorunu olan ve yüzde 26'l k iflsizli in etkisiyle evsiz kalan insanlar n durumu hala güncelli ini koruyor. Evlerinden ç kart lan ipotek ma durlar ve kiralar n ödeyemedi inden mahkeme karar yla evlerinden at lan binlerce kifli, sosyal örgütlerin yard m yla iflgal edilen konutlarda yaflam n sürdürmeye devam ediyor. Bu örgütler içinde en aktifi olan potek Ma durlar Platformu'nun (PAH) aç klad rakamlara göre, ülke genelinde 1200'den fazla evsiz kalan ailenin, bofl olan konutlara yerlefltirildi i belirtiliyor. spanya'da 3 milyondan fazla bofl konut oldu unu hat rlatan PAH sözcüleri, bunlardan 1 milyon kadar n n bankalar n elinde bulundu una dikkati çekiyor. Yaklafl k 1,5 y l önce evsiz kalan insanlara yönelik siyasi bir çözüm bulunmas için ülke genelinde toplanan 1 milyondan fazla imzay spanyol meclisine sunan PAH, taleplerine karfl l k bulamad klar için iktidardaki Halk Partisi'ni suçluyor. Sosyal örgütlenmeler ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'nin de verdi i örnek teflkil eden bir kararla bu zamana kadar bin kadar evin tahliye karar n durduran PAH, gerek evsizlere yeni yerleflim sa lamak gerekse seslerini kamuya daha fazla BULMACANIN ÇÖZÜMÜ duyurmak için bofl binalar iflgal eylemleri yap yor. Baflkent Madrid'de 3 bina evsizler taraf ndan iflgal edilmifl durumdayken, "Onurlu yaflam, konutta yaflam anayasal hakt r" diyen evsiz aileler ve gençler, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söylüyor. Son olarak 11 May s'ta iflgal edilen, Madrid'in merkezindeki Latina mahallesinde 3 y ld r bofl olan binaya yerlefltirilen 17 kifli, banyosundan mutfa na kadar tamamen yeni döflenmifl, elektrik ve su ba lant s olan bina içindeki bofl dairelerde yafl yor. Emeklisinden ö rencisine kadar farkl yafl gruplar ndan olan evsizler, flimdilik uyku tulumlar içinde yerde uyurken geleceklerinden endifle duyduklar n saklam yorlar. Ülke genelinde 17 bina iflgal edilmifl halde. AA muhabirine konuflan, 21 yafl ndaki felsefe ö rencisi Enrique, "Genç nüfusun yüzde 55'inin iflsiz oldu u, e itim burslar n n kesildi i bir ülkede yafl yorum. Ülkenin yaflad ekonomik sorunlar benim ailemi de etkiliyor ve bana yard m edecek durumda de iller. Kafeteryada garson veya kütüphane görevlisi olarak çal flt m ifllerde hiçbir zaman bana sözleflme yapmad lar, sigortam ödemediler. Çok az para verip, çok uzun süre çal flt r yorlar. Çal fl p, oda kiras ödeyebilece im ve üniversite e itimimi sürdürebilece im imkan bulamad m. (AA) A L D A N M A K M M A U N E S E M E A L A T E N M A S Ç E Y Z T A T U Z E K A T N L D A N A A K T O R C A K A A N L K I Z A M I K A R A A S A L A K M A T E M R I Z A A H M T O M A N M A T A O A P E N N N O T S K E T E N M E S A T R T A Y S A N E M R E E M N A R E S F A Z T O Y A K A E N E Z T O R K N A D A N A S

12 1217 Mayıs 2014 Cumartesi TOBB dan kampanya İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Soma için ülke çapında bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bunun ilk adımı olarak 5 milyon lira katkıda bulunuyoruz. Tüm iş dünyamızı da bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum" dedi. Hisarcıklıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme" başlıklı 12. Sanayi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Soma'da çok sayıda işçinin feci bir maden kazasında şehit olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Böyle zamanlar birbirimize sığınacağımız, acıları birlikte paylaşacağımız zamandır. Kavga ve siyaset yerine acımızın daha da büyümemesi ve mahsur kalanların kurtulması için dua edelim" diye AK-SU YARDIMLAŞMA DERNEĞİNDEN GENEL KURUL İLANI İlimizde kod numarası ile faaliyetini sürdüren derneğimizin olağan genel kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere günü saat de ASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde yapılacaktır. Çoğunluk temin edilemezse 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Başkan Faik TUNÇ GÜNDEM 1- Açılış yoklama ve saygı duruşu 2- Başkanlık divanı seçimi 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve ibrası 4- Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası 5- Yönetim ve denetim kurulu seçimi 6- Dilek ve temenniler 7- Kapanış Belde - 15 MAL ALIMI (ISINMA AMAÇLI TORBA KÖMÜR) MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MAL ALIMI ( ISINMA AMAÇLI TORBA KÖMÜR ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: ŞAFAKTEPE MAH.SERPMELER SOK NO:5 ŞAFAKTEPE MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: Mamak İlçesi Temel Eğitim Kurumlarında kullanılmak üzere ısınma amaçlı kg. torba kömür Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri: Teknik Şartnamenin ekinde yer alan Temel Eğitim Kurumların depo adreslerine c) Teslim tarihleri: Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır.ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir.idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde,yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Şafaktepe Mah. Serpmeler Sok.No:5 Mamak -ANKARA ) b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-"İTHALATÇIKAYIT BELGESİ " ÜRETİCİ FİRMALAR İÇİN 2-"UYGUNLUK İZİN BELGESİ "ÜRETİCİ FİRMALAR İÇİN 3-"KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ "SATICI FİRMALAR İÇİN Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenelenen imalatçı yeterlilik belgesi, c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenelen kapasite raporu. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Şafaktepe Mah.serpmeler Sok.No:5 Mamak -ANKARA ) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Şafaktepe Mah.serpmeler Sok.No:5 Mamak -ANKARA ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar konuştu. Bu dünyada içine kuruş haram karışmayan bir kazanç varsa, onun da maden işçisinin kazancı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Zira canları pahasına kazanırlar. O yüzden bir ihmal varsa, sorumlu olanlar, kamu-özel fark etmez, cezalarını çekmeli ve hukuken bedeli neyse ödemeli. Dün Soma'daydım, insanlarımızın ızdırabını bizzat yaşayarak buraya geldim. Bunu tarif edecek hiçbir kelime yok. TOBB olarak 81 İl ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte şehit madencilerimizin artık bizlere emaneti olan ailelerine destek olmak istiyoruz. Bu amaçla ülke çapında bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bunun ilk adımı olarak 5 milyon lira katkıda bulunuyoruz. Tüm iş dünyamızı da bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum. Zira bu günler milletçe dayanışma günleridir. Büyük bir millet olduğumuzu en çok böyle günlerde idrak eder ve gösteririz. Şimdi yine büyük bir seferberlik başlatarak acıları paylaşmalı ve yaraları birlikte sarmalıyız." - "Üretim, sanayi demektir" Hisarcıklıoğlu, böyle bir zamanda, sanayi üzerine konuşmaya çalışmanın hiç kolay olmadığını Henry Ford'un "Eğer sadece gözümün önündeki piyasayı takip etseydim, otomobil değil at arabası üretip satardım" sözünü anımsatan Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan en önemli gelişme, Fed'in para musluklarını kısma kararı oldu. Fed her yıl piyasa yaklaşık 1 trilyon dolar likidite veriyordu. Bu dönem sona eriyor. Bu durum bir taraftan ABD ekonomisinin düzeldiğine işaret ediyor. Diğer taraftan bu likiditeye alışmış piyasaları tedirgin ediyor. Zira yüksek likidite herkesin işini kolaylaştırıyordu. Şahıslar ve şirketler kolay borçlanıp, yatırım ve harcama yapabiliyorlardı. Kamu hem kendi borcunu daha kolay çeviriyor, hem de ekonominin büyümesi için gerekli finansmanı daha rahat sağlıyordu. Şimdi bu dönemin sonuna geldik. Artık herkesin daha iyi hesap yapması gereken bir sürecin başındayız." Zenginliğin kaynağının sanayi olduğunun dikkate alınması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Üretim demek, sanayi demektir. Sanayi olmadan istihdamı, geliri, zenginleşmeyi arzu ettiğimiz seviyelere yükseltmek mümkün değil" dedi. Hisarcıklıoğlu, üretim gücünü diri tutan Almanya, Hindistan, Çin gibi ülkelerin krizden daha hızlı sıyrılıp ayakta kaldığını vurgulayarak, sırtını sadece hizmet sektörüne yaslayan ülkelerin kolayca alabora olduğunu anlattı. (AA) Kabe'de Soma'daki madenciler için dua MEKKE - Umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk umreciler, Soma'daki faciada hayatını kaybedenler için dua etti. Görevliler eşliğinde Kabe'yi tavaf eden umreciler, Türkiye ve İslam aleminin her türlü tehlikelerden korunması ve bir daha böyle acılar yaşamaması için dua ve niyazda bulundu. Umreciler tavafların ardından faciada hayatını kaybedenler için okudukları onlarca Kur'an-ı Kerim ve binlerce Yasin-i Şerif hatminin dualarını da Kabe'de yaptı. Kutsal mekanda madenciler için dua edilirken, bazı umrecilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Duanın ardından Türk umreciler, Soma'da yaşanan acı olayı birbirlerine sarılarak paylaştı. AA muhabirine konuşan Türk umrecilerden Mustafa Coşkun, Kabe'de renkleri ve dilleri farklı ama dilekleri aynı olan insanların Soma'daki maden faciasında yaşamlarını yitirenler için tavaf yapıp, dua ettiklerini Maddi olarak birşey yapamadıklarını ancak böyle manevi hediyelerle facida ölenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Coşkun, "Şimdi dua zamanı" dedi. Umrecilerden Nurullah Aydın da Soma'da hayatını kaybedenler için tavaf yapıp toplu dua ettiklerini anlatarak, ''Biliyorduk babasız kalan yürekler üşürmüş, bu yüreklerin üşümemesi için dualarımızla onları ısıtmaya çalıştık. Yanlarında olamadık ama Kabe'den dua makamından dua ettik. Soma'daki kardeşlerimize Rabbim sabır ihsan etsin'' diye konuştu. (AA) HABER Fehmi Koru Aklımızı siyasetle bozmuş olabilir miyiz? Önce iki temel sorum var... İlki şu: Soma da yüzlerce insanımızın hayatına mal olan kaza aslında kaza olmayabilir mi? Ülkemize ters bakan yabancı ülkelerin maşalarının veya içeride hükümeti zora düşürmek hatta iktidardan göndermek isteyen kötü niyetlilerin, ya da madeni işleten şirketin gözü dönmüş ticari rakiplerinin işi bir sabotaj olabilir mi meselâ? Elbette olabilir; ama bunu gündeme getirip tartışmanın zamanı bugün değil... Şimdi de ikinci sorum: Olan bitende siyasilerin, hükümetin, bakanların ihmali, hatta kasti bir göz yumması söz konusu mudur? Her ihtimal mutlaka düşünülmeli ve hiç çekinmeden üzerine gidilmelidir; ancak bunu şimdilerde dillendirmenin, daha olayın çıkış sebebi bile tam olarak anlaşılamamışken, tamamen spekülasyona dayalı bir takım söylentilerle siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışmanın asla zamanı değil bugün... Üzüntümüzü doya doya yaşayarak yas tutmanın zamanıdır şu sıralar... Travmalar yaşatan, derin üzüntülere gark eden olaylara muhatap olan insanlardan her şeyden önce yas tutmaları beklenir; yas tutmadan doğrudan konuyla yüzleşmek hiçbir şekilde sağlıklı bir davranış tarzı değildir. Ancak görüyorsunuz; bizlere yas tutmayı çok görenlerle dolu etrafımız... Kimi, daha ilk andan itibaren Sabotaj bu, sabotaj, sabotaj diye yeri göğü inletirken, kimi daha da korkunç bir davranış tarzını benimseyip olayla baş etmeye çabalayan siyasileri hedef tahtasına koymaktan çekinmiyor. İki tarafa da kendimizi kaptırırsak son dönemin yanlış kullanılan kavramının doğru anlamıyla cadı avı na çıkmamız gerekecek... Bugün cesetler üzerinden siyaset... Yarın tabutlar üzerinden siyaset... Öteki gün ölüler üzerinden siyaset... Siyaset... Siyaset... Siyaset... Sanki başka hiçbir değerimiz, bizi motive edecek hiçbir özelliğimiz yok... Yoksa gerçekten yok mu başka değerlerimiz, motivasyonumuz? Deli miyiz biz? Siyasetten başka bir şey düşünemeyen, obsesif kompalsif hastalar mıyız? Birbirimizle uğraşmak, her gelişmeyi aklımızı onunla bozduğumuz siyasetin ucuz merceğinden değerlendirmek ve illâ birbirimizin gözünü oymaya çalışmak mıdır bütün derdimiz? Her şey bizlerin siyasi amaçlarımız için kullanılası birer araç mıdır? Yakınlarının durumunu öğrenmek için çırpınan, kayıplarının cenazesini teslim almayı sessizce bekleşen yaralı insanları tahrik etmeye çalışmak... Sokaklara dökülüp Hükümet istifa diye bağırarak bütün dikkatini yara sarmak için kullanması gereken yetkililerin dikkatini dağıtmak... Hangi akla hizmettir bunlar? Yüzlerce insanın hayatına mal olan bir olayın çıkış sebebini elbette hepimiz merak ediyoruz. Yaşanan neden yaşanmıştır, ihmal veya kasıt var mıdır, suçlu kim veya kimlerdir? Bu soruların cevaplarını almak için hepimiz seferber olacağız ve cezalandırmaya yol açacak bir durum söz konusuysa onun yerine getirilmesini de zorlayacağız... Ne zaman? Bugün mü? Hayır. Zamanı geldiğinde. Zamanı gelene kadar lütfen insanlarımızın acısını yaşamasına, yasını tutmasına müsaade ediniz. Siyaset yürekleri bu kadar taşlaştırmamalıydı. 16 Mayıs 2014 Star CHP liaslanoğlu nun kalbi Soma acısına dayanamadı İSTANBUL- CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aslanoğlu'nun ölüm haberi CHP'lileri yasa boğdu. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, Aslanoğlu'nun Soma'da yaşanan maden faciasına çok üzüldüğünü CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Avcılar'da bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, hastanede yaptığı basın açıklamasında, Aslanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği esnada ailesinin de evde bulunduğunu belirterek, "Milletvekilimizin ailesi gece evinde rahatsızlandığını fark ederek sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini yani hayati fonksiyonlarının sürmediğini fark ederek işleme başlıyorlar. Yolda gelinceye kadar da müdahale ediyorlar. Hastaneye geldiğinde yeniden canlandırma yapılıyor; ancak buna cevap vermediği görülüyor. Uzun süre yeniden yapılan canlandırma işlemine cevap vermedikten sonra, hayatını kaybettiği için morga alınıyor" dedi. Bahçeli den Soma dersi! MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soma'daki maden faciasının ardından devletin ilk andan itibaren gerek madencileri kurtarabilmek gerekse yaraları sarabilmek açısından üstün gayret gösterdiğini belirtti. Bahçeli, MHP Soma İlçe Başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin başkanlık divani üyeleri, merkez yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle Soma'ya geldiklerini belirtti. Maden faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Bahçeli, bu acılı günlerin aşılacağını dile getirerek bunun için her türlü gayreti ortaya koyan devlet yöneticilerine, bürokratlara, belediye başkanlarına, vatandaşlara teşekkür etti. Çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu: "Milletimizin acısı çok büyüktür, yaşanan facia hepimizi çok derinden üzmüştür. Devletimiz eldeki imkanlarla olayın baş gösterdiği ilk andan itibaren elden gelen gayreti göstererek hem hayatlarını kaybetmiş olanları dışarıya almak hem içeride mahsur kalmış olanları kurtarabilmek hem de yaraları sarabilmek açısından üstün gayret göstermektedir. dedi.

13 TURIZM Sevgi ACAR Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyarete aç ld 17 May s 2014 Cumartesi 13 ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, " stiyoruz ki müzeler ziyaret edilen yerler olmaktan ç ks n, 24 saat yaflan lan bir yer haline gelsin" dedi. Çelik, yenileme çal flmalar tamamlanan Anadolu Medeniyetleri Müzesinin aç l fl nda, müzeye gösterilen ilgiden dolay Bakan olarak büyük memnuniyet duydu unu Anadolu'nun kültürel miras n n gurur verici oldu unu belirten Çelik, "Dünyan n her taraf nda medeniyetimize ait bu eserleri gördü ümüz zaman, eserlerin Türkiye'de sergilenmesine dönük ilgili arzumuz, heyecan m z, her zaman daha çok art yor ve çal flma azmine sahip oluyoruz" diye konufltu. Çelik, medeniyet miras n n s n rlar n n büyüklü üne dikkati çekerek, "Ankara'da, flu anda bu müzenin bahçesinden bakt m zda, Bilge Ka an ve Tonyukuk an tlar ndan Mali'deki Timbuktu eserlerine, Mostar Köprüsü'nden Asya'da sahip oldu umuz medeniyet miras na kadar çok büyük bir medeniyet co rafyas na seslenebilme gücüne sahibiz ve memnuniyetle müflahede ediyoruz ki son y llarda d fl politikam z n ulaflt çerçeve sayesinde Türkiye'den iletti imiz her ses, dünyan n her taraf nda yank buluyor. Bugün burada konufltu umuz bir sözle iletti imiz bir selam ilgili olarak Mostar Köprüsü'nden, Mali'deki Timbuktu Kütüphanesinden, Asya'daki Bilge Ka an ve Tonyukuk an tlar ndan selam al yoruz. K z l rmak'tan selam söyledi imiz zaman karfl l n Tuna Nehri'nden alabiliyoruz" (AA) Tarihi Kesik Köprü RESTORE ED L YOR Mu la turizm sezonuna haz r MU LA - DURMUfi GENÇ - Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun k y fleridine sahip Mu la'daki turistik tesisler, yeni turizm sezonu için haz rl klar n tamamlayarak yerli ve yabanc turistlere hizmet vermeye bafllad. Bünyesinde bar nd rd tarihi ve kültürel özellikler ile her y l 3 milyondan fazla turisti a rlayan Mu la, dünyan n farkl yerlerinden gelenlere güzel bir tatil yapma olana sa l yor. l Kültür Turizm Müdürü Veli Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihi ve do al güzellikleri ile kültürel özellikleri bünyesinde bar nd ran Mu la'n n turizm aç s ndan önemli bir kent oldu unu Mu la bölgesinde 100 bin bakanl k, 150 bini belediye belgeli 250 bin yatak kapasitesi bulundu unu bildiren Çelik, "Mu la, stanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü turizm destinasyonu. Her y l 3 milyon yabanc Mu la'y ziyaret ediyor. Bunun karfl l nda da 3 milyar dolar n üzerinde bir kaynak b rak yor. Hedefimiz, Bakanl m z n 2023 Turizm Strateji Plan na uygun olarak orta vadede 5 milyon ziyaretçiye ulaflmak" dedi. Mu la'n n kültürel de erlerini deniz, kum, günefl kadar kullanamad na dikkati çeken Çelik, haz rlanan stratejide kültürel etkinliklerin ön plana ç kar lmas, deniz, kum, günefl turizmini kültüre yönlendirmeyi amaçlad klar n kaydetti. Çelik, kente bu y l n 4 ayl k döneminde (ocak-nisan) hava ve deniz yoluyla 143 bin turist geldi ini, ngiltere, Yunanistan, Rusya, Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerin ilk s ralarda yer ald n dile getirdi. Turist say s n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 22 artt na iflaret eden Çelik, geçen y l ayn dönemde Mu la'y 116 bin kiflinin ziyaret etti ini vurgulad. Turizmde kalitenin art r lmas na yönelik çal flmalar yapt klar n anlatan Çelik, flöyle devam etti: "Belirli merkezlerde sektör temsilcileri ve sivil toplum kurulufllar yla toplant düzenleyece iz. Sezonun daha sa l kl geçmesi ve turizme hizmet eden kifli ve kurumlar n hizmet sunumlar ndaki aksakl klar n giderilmesi için koordinasyon sa layaca z. Turizm l Koordinasyonu oluflturup kal c bir kamu politikas haline getirmeyi planl yoruz. 5 milyon hedefimize iç turizm hareketimizi katt m zda Mu la, ülkemiz için daha da önemli bir destinasyon olacak." (AA) AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Aksaray' n Sultanhan beldesindeki, Anadolu'nun en büyük kervansaray olarak bilinen Sultanhan Kervansaray, ziyaretçilerden yo un ilgi görüyor. Sultanhan Belediye Baflkan Fahri Solak, AA muhabirine yapt aç klamada, Anadolu Selçuklu eseri kervansaray n Alaaddin Keykubat taraf ndan 1229 y l nda tarihi pek Yolu üzerinde yapt r ld n Anadolu'nun ayakta kalan en büyük kervansaray olan mekan n Konya'ya 110, Aksaray'a ise 45 kilometre uzakl kta oldu unu dile getiren Solak, "Sultanhan Kervansaray, dünyan n en sa lam yap lar ndan biri olma özelli ini de tafl yor. Kervansaray, y lda yaklafl k 400 bin yabanc, 200 bin yerli turist taraf ndan ziyaret ediliyor" diye konufltu. S VAS- SERHAT ZAFER - Sivas'ta Selçuklular döneminden kalan, 19 kemerli tarihi Kesik Köprü restore ediliyor. Restorasyon kapsam nda, köprünün toprak alt nda kalan k s mlar n n gün yüzüne ç kar lmas için çal flma yürütülüyor. Sivas'ta 722 y l önce infla edilen tarihi Kesik Köprü'nün restore edilmesi için bafllat lan çal flmalar sürüyor. Çal flmalar kapsam nda, K z l rmak' n suyunun y llar önce yön de ifltirmesi sonucu köprünün büyük ölçüde toprak alt nda kalan iki kemerinin de gün yüzüne ç - kar lmas planlan yor. Karfl yaka ve Esenyurt mahalleleri ile bölgedeki 40 köyün K z l rmak üzerinden kent merkeziyle ba lant s n sa layan köprüdeki çal flmalar n ekim ay na kadar tamamlanmas hedefleniyor. Tarihi Kesik Köprü'nün restorasyonu çal flmalar s ras nda bölgeye ulafl m n, 2008 y - l nda yap lan yeni köprüden sa lanaca belirtildi. Karayollar 16. Bölge Müdürü Ayd n Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, as rlard r ayakta duran tarihi Kesik Köprü'yü gelecek nesillere güvenle teslim etmek için restorasyon çal flmas bafllatt klar n belirterek, "Köprünün alt k s mlarda tahkimat çal flmalar n bitirdik. Döfleme k s mlar kald ve o k s mlar da söküyoruz" dedi. Do an, restorasyon çal flmalar kapsam nda, köprünün toprak alt nda kalan k s mlar - n n ve orijinal tafllar n ifl makinesi kullan lmadan tamamen insan gücüyle ortaya ç kart laca n, kaz çal flmas bittikten sonra köprünün Karfl yaka taraf nda kalan iki kemerinin 17 kemerli k s mla ba lant s n n sa lanaca - n Köprüde gerekli onar m çal flmalar n n yap laca n dile getiren Do an, "Köprünün birinci k sm yla ikinci k sm n birlefltirece iz. Amac m z, Selçuklu eseri olan bu köprüyü turizme kazand rmak" diye konufltu. Do an, flunlar kaydetti: " fli, bitim tarihi olan ekim ay ndan önce bitirmeyi amaçl yoruz. Tarihi köprülerin onar m n n tamamlanmas için zaman vermek olmuyor. Döflemeyi söktü ünüzde alt nda farkl fleylerle karfl laflabiliyorsunuz. Bunlara gelifligüzel restorasyon yap lam yor, projeler haz rlan yor ve An tlar Yüksek Kurulundan geçiriliyor. O ifllemlerden dolay gecikmeler olabiliyor. Vatandafllar m z ulafl m konusunda ma dur oluyor ama bu güzel tarihi eseri de korumak laz m." A r tonajl araçlar n geçifli nedeniyle köprünün zarar gördü ünü belirten Do an, restorasyon çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan köprüden sadece küçük araçlar n geçifline izin vermeyi düflündüklerini Do an, bölgeye 2008 y l nda yeni köprü yap ld n an msatarak, bu köprünün ba lant yollar n n tamamlanmas yla tarihi Kesik Köprü'ye ihtiyaç duyulmayaca n belirtti.(aa) Sultanhan Kervansaray, yerli ve yabanc ziyaretçilerden yo un ilgi görüyor a rlayaca z." Kervansaray n mimari özelli ine de dikkati çeken Solak, flunlar kaydetti: "Kervansarayda yazl k ve k fll k k s mlar var. Her iki girifl kap s mermer olan tek kervansaray Sultanhan 'd r. Di er kervansaraylar n kap lar tafltan yap lm flt r. Mermer kap lar ndaki ince iflçilik ve en büyük en büyük kervansaray olmas ndan dolay buraya turistler yo un ilgi gösteriyor. Çok fazla yerli turist alm yorduk. Son zamanlarda baflta üniversiteler olmak üzere, birçok farkl yerden de ziyaretçi almaktay z. Yaz aylar nda daha çok talyanlar, k fllar ise genellikle Japonlar geliyor. Dünyan n birçok yerinden ziyaretçileri misafir ediyoruz." (AA) RESTORASYON Ç N PROJE HAZIRLANDI Solak, kervansaray n restorasyonu için proje haz rland n ve An tlar Yüksek Kurulu'na gönderildi ini belirterek, flöyle devam etti: "Kervansaray n, geçmifl dönemin flartlar na uygun flekilde restorasyon yap larak, turizme daha iyi hizmet etmesi sa lanacak. Konya-Aksaray karayolunu kullanan y lda 1,5 milyon turist var. Bunlardan sadece 400 bin yabanc turisti Sultanhan beldesinde misafir ediyoruz. Kervansaray n restorasyonunu bitirdikten sonra daha çok turisti

14 17 Mayıs 2014 Cumartesi Şenol Günüç Es-Es, gelecek sezona hazırlanıyor ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Daha genç, dinamik, takımını seven, profesyonelliği yaşayan, aldığı paranın hakkını veren, sorumluluğunu bilen ve takımı yarı yolda bırakmayan çok güzel bir takım oluşturma şansı ortaya çıktı" dedi. Sağlam, düzenlediği basın toplantısında, sezon başında Eskişehir'de bir futbol kültürü olduğu, taraftarlık bilincinin bulunduğu ve kulüp başkanı Mesut Hoşcan ve yönetimiyle güzel işler yapabileceklerini düşündükleri için Eskişehirspor'un teklifini kabul ettiğini kaydetti. Göreve başladıktan sonra çok farklı bir tabloyla karşılaştığını ifade eden Sağlam, şöyle konuştu: "Bizim beklentimizin üzerinde, bize söylenmeyen ya da farklı sebeplerden dolayı açığa çıkarılmayan bir ekonomik tablo ortaya çıktı. Bu, bir Anadolu takımı için ürkütücü bir rakam. Transfer döneminde oyuncuların devam eden mukavelesi, verilen oyuncular karşılığında gelmeyen oyuncular, yüksek mukavelesi olup yollarımızın ayrılamadığı oyuncularımız vardı. dedi. (AA) Beşiktaş Gökhan Töre den vazgeçmiyor Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Gökhan Töre'nin gelecek sezon takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara siyah-beyazlı yönetimden açıklama geldi. İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, milli futbolcu için Rusya'nın Rubin Kazan kulübüyle yapılan görüşmelere devam ettiklerini ve bonservis pazarlığının tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kavalcı, Gökhan Töre'nin bonservisini alma düşüncesinden kesinlikle vazgeçmediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Oyuncumuz Gökhan Töre için Rubin Kazan kulübüyle kurduğumuz temaslara devam ediyoruz. Kendisi için belirlenen bir bonservis bedeli var fakat daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bu bedel bizim için yüksek. Söz konusu rakam üzerinde indirime gitmeleri için çalışmalar ve görüşmeler yapıyoruz. Gökhan'dan Hikmet hoca Kayseri nin kurtarıcısı oldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'u n, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla kümede kalmasını sağlayan teknik direktör Hikmet Karaman, yaklaşık 10 yıl önce de 2 puanla devraldığı Kayserispor'u ligde tutmayı başarmıştı. kesinlikle vazgeçmiş değiliz, kendisi bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Rubin Kazan yönetimi yaptığımız teklifin ardından bize kesinlikle bir ret cevabı vermiş değil. Transfer komitesi olarak kendilerinden haber bekliyoruz fakat bugün itibarıyla netleşmiş bir şey yok." Gökhan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı iddialarının hatırlatılması üzerine ise Ahmet Kavalcı şunları kaydetti: "Burada önemli olan oyuncunun ne düşündüğü. Gökhan, Beşiktaş'ı çok sevdiğini, camiayı, hocalarını ve arkadaşlarını fazlasıyla benimsediğini ve en büyük isteğinin Beşiktaş'ta kalmak olduğunu söylüyor. Takımda kendisine sağlam bir yer edindi ve düzenli olarak forma giydi. Sanırım oyuncumuzun bu düşünceleri konuyla ilgili verilebilecek en iyi cevaptır. (AA) KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'un, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla kümede kalmasını sağlayan teknik direktör Hikmet Karaman, yaklaşık 10 yıl önce de 2 puanla devraldığı Kayserispor'u ligde tutmayı başarmıştı. Derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Hikmet Karaman, bu sezon ligin 15. haftası sonunda Kayseri Erciyesspor'da Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Mavi-siyahlı ekibi, 12 puanla küme düşme hattındayken devralan Karaman, 18 haftada takımın 25 puan toplamasını sağlayarak, ligde kalmasını sağladı. Kayseri temsilcisi, Karaman yönetiminde çıktığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle maç başına 1,39 puan ortalamasına ulaştı. Ligde uzun süre son sıralarda yer alan Kayseri Erciyesspor, 33. haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalmış, küme düşme hattında ikili averajda üstünlük kurduğu rakibi Elazığspor'un da Beşiktaş'a mağlup olmasıyla ligde kalmayı garantilemişti. (AA) Yıldırım baba İSTANBUL - Sarı-lacivertli takımın şampiyon olarak tamamladığı sezonu AA muhabirine değerlendiren Çetinkaya, başkan Yıldırım'ın önderliğinde, ondan aldıkları feyizle, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde takımdaki her oyuncunun katkısıyla ve taraftarın büyük desteğiyle sonuca ulaştıklarını anlattı. Şampiyonluğu getiren çok faktörün bulunduğunu anlatan Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerde yön gösteren, plan yapan, program yapan yönetimlerdir. Biz çok kuvvetli bir başkanla çalışıyoruz. Bir baba gibi. Futbolcuların sıkıntılarında yanında olan, hocalarımızın sıkıntılarında yanında olan, herkese inanılmaz derecede destek veren bir başkan. Burada Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Spor Toto Süper Lig'de sezonunda elde edilen şampiyonlukta kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu dile getirerek "Bir baba gibi herkesin sorunlarıyla ilgilendi" dedi. çalışan profesyonellere, sporculara, teknik heyete çok büyük destek veriyor. Onun önderliğinde, ondan aldığımız feyizle, başta hocamız Ersun Yanal olmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Tabii ki sahada yapılan çalışmaları icra eden, alın teri döken ana aktör futbolculardır. Taraftarımızın da büyük desteğiyle böyle bir sonuç ortaya çıktı." Sarı-lacivertli takımın menajeri, futbolcu seçimindeki kriterlerinin meyvelerini topladıklarını "Bizim için harika bir sezon geçti" diyen Hasan Çetinkaya, şunları kaydetti: "Oyuncularımız gerçekten çok karakterli. Buraya oyuncu tercihi yapılırken, Fenerbahçe'nin şanlı tarihine yakışır, formasını taşıyabilecek karakterde, kişilikte, profesyonellikte oyuncuları bir araya getirmek öncelikle hedef oluyor. Biz de başkanımızın liderliğinde hep bunu önemsedik, ön planda tuttuk. Bu sene de zaten bunun meyvelerini fazlasıyla topluyoruz. Umarım Sow gol kralı olur İSTANBUL - Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Pierre Webo, Spor Toto Süper Lig kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı attığı gollerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade etti. Süper Lig'de sezonunda elde ettikleri şampiyonluğu AA muhabirine değerlendiren Kamerunlu futbolcu, lig kariyerinde büyük takımlara karşı attığı goller, gol krallığı yarışı ve Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili soruları cevapladı. Ligde büyük takımlardan sadece Beşiktaş'a gol atamadığının hatırlatılması üzerine Webo, "Açıkçası böyle muhasebelere çok girmiyoruz. Bizim için önemli olan takımın yararına olacak goldür. Kime karşı attığınız o kadar da önemli değildir. Ama tabii ki önemli bir gol varsa, benim açımdan en azından, Galatasaray ve Trabzonspor'a atılan goller çok daha önemliydi. (AA) Sneijder'in yıldızı parlıyor İSTANBUL - Galatasaray'da Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, son dönemde ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı kritik maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Sneijder, dün akşam da Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamak için büyük önem taşıyan ve sarı-kırmızılı takımın 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmada Trabzonspor ağlarına 2 gol birden gönderdi. Teknik direktör Roberto Mancini'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve orta sahada oyunu yönlendiren Hollandalı futbolcu, böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye, resmi maçlardaki gol sayısı da 17'ye çıkardı. (AA) Şampiyonluklar yaşamak istiyor İSTANBUL - İSTANBUL (AA) - SERDAL KALAYCI - Fenerbahçeli kaleci Mert Günok, deplasmanlarda son dakika golleriyle galibiyetler aldıkları sezonun ilk yarısında kazandıkları puanların, ligin bitimine 3 maç kala elde ettikleri şampiyonluğun mimarı olduğunu Günok, Spor Toto Süper Lig'de sezonunda elde ettikleri şampiyonlukla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımca üst düzeyde yaşadıkları birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu dile getirdi. İkinci yarıya başladıklarında yaşadıkları düşüşü, birlik ve beraberlikle aştıklarını ifade eden Fenerbahçeli kaleci, "İlk yarıda son dakikada gelen gollerle kazandığımız deplasman maçları bence bu farklı şampiyonluğun mimarı oldu. İkinci yarının başında ufak bir düşüş yaşadık ama sonrasında takımdaki birlik ve beraberlik bu sezonki şampiyonluk için üst düzeydeydi. (AA)

15 HABER ASKİ nin Mobil abonelik Mayıs 2014 Cumartesi Süleyman Göksu KÖMÜR KARASI, EKMEK PARASI aracı Başkent yollarında Büyükşehir Belediyesi ne yeni katılan ilçelerle ilgili açıklamada bulunan ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, Mobil Abonelik hizmetini uygulamaya koyduklarını HABER MERKEZİ - ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, Mobil Abonelik hizmeti hakkında bilgi verdi. Kaya, Bu uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız hiç yorulmadan ve zaman kaybetmeden mahallelerinde su abonesi olabiliyorlar dedi. Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarının genişlemesi ile mahalle statüsüne kavuşan köylere içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin ASKİ tarafından verileceğinin altını çizen Kaya, bunun yanı sıra Güney, teşekkür ziyaretlerine başladı HABER MERKEZİ - Kızılcahamam da mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, mahallelerin sorunlarını dinledi ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Güney, 30 Mart Yerel Seçimleri nden sonra 5 olan mahalle sayısının 110 a çıktığını ve bununla birlikte bütün mahallelerin aynı hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalarının devam etiğini Güney, bu ziyaretinin hem teşekkür hem mahallelerin eksikliklerinin tespiti amaçlı olduğunu belirtti. Başkan Güney gezilerinin devam edeceğini, yeni mahallelere hizmetlerin daha hızlı ulaşması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Çankayalı gençler gençlik merkezinde HABER MERKEZİ- Ankara da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını Çankaya Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi ve İnönü Gençlik Merkezi karşılıyor. Gençlik merkezlerinde konaklayan öğrencilere uygun koşullarda hizmet veren Çankaya Belediyesi, öğrencilere, internet ihtiyacından çamaşır yıkamaya dek pek çok konuda da kolaylık sağlıyor. Cinnah Caddesi Willy Brandt Sokak ta bulunan 304 kişi kapasiteli Atatürk Gençlik Merkezi kız öğrencilere hizmet verirken, Maltepe Lale Sokak ta bulunan 100 kişi kapasiteli İnönü Gençlik Merkezi de erkek öğrencilere hizmet veriyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplamda 404 kişi kapasiteli gençlik merkezleri kapılarının sonuna kadar gençlere açık olduğunu Ankara nın 12 si vakıf, 6 sı devlet olmak üzere 18 üniversitesiyle öğrenci kenti olma özelliği taşıdığını belirten Başkan Alper Taşdelen, Her yıl yaklaşık 200 bin öğrenci başkentimizde öğrenim görüyor. Çankaya da Başkentimizin Başkenti konumunda. Biz Çankaya Belediyesi olarak üniversiteli kardeşlerimizin yabancısı oldukları kentte ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Çankaya da, ailelerin, evlatlarını emanet edebilecekleri güvenli bir çatının olduğunu bilmelerini isterim dedi. ilçe merkez yerleşim yerlerine uzak olan vatandaşların da aboneliklerini daha rahat ve kolay yapmaları için mobil abonelik sistemini başlattıklarını anlattı. Genel Müdür Kaya, ASKİ Mobil Abonelik aracının yeni abone olacak vatandaşların ayağına giderek işlemleri yerinde yaptıklarını kaydetti. Mobil abonelik uygulamasına ilk olarak Ayaş İlçesi nden başladıklarını belirten Kaya, şunları söyledi: Amacımız eskiden köy olan ama 30 Mart yerel seçimlerinin ardından mahalle statüsüne kavuşan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürmek. Bu kapsamda ilk olarak Ayaş merkezine uzak yerleşim yerlerinden biri olan Tekke Mahallesi nde abonelik işlemlerine başladık. Burada yaşayan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Mobil Abone aracımız ile ilk günde 83 kişinin kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. Mobil Abonelik aracımız ile vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek, abonelik işlemlerini yapmayı sürdüreceğiz. Öykü Günleri törenle sona erdi HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri ödül ve kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Gecede Ankara Öykü Günleri Derneği Başkanı Özcan Karabulut, Kolombiya Elçisi Alicia Quijana, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kasım Karakütük, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bu yılki öykü günlerinin onur konuğu ünlü yazar Füruzan birer konuşma yaptı. 14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri'nin bu yıl ki onur ödülü usta yazar Necati Tosuner'e verildi. Tosuner ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldı. Tosuner ödül töreninde Cemal Süreyya'nın ünlü şiirine atıf yaparak "Yaşlandım ama 'üstü kalsın' demiyorum. Bugünkü karanlık filmin sona erdiğini görmeden ölmeyi düşünmüyorum" dedi. Öykü Günlerinin umut veren öykücüler ödülleri ise "kendine has kurgular kurması" nedeniyle İngilizce öğretmenliği yapan Mehmet Ergün ile "el yakan insani durumları ele alış biçimindeki incelik" nedeniyle müebbet hükümlü olarak Sincan Cezaevi'nde bulunan Murat Saat'a verildi. Murat Saat'ın ödülü kızkardeşi Sevinç Koç tarafından alındı. Yüzme havuzundan 325 bin kişi yararlandı HABER MERKEZİ - 5 yılda 325 bin kişi Etimesgut Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ndan yararlandı. Üye sayısı her geçen gün artan tesis, aylık ortalama 5 binden fazla kişiye hizmet verdi. Yaz aylarının gelmesi ve okulların tatile girmesiyle birlikte havuza olan ilginin daha da artması bekleniyor. Tesiste düzenlenen yüzme kurslarından kişi yararlandı. Yüzme kurslarına en büyük talep 6-14 yaş arası çocuklardan geldi. Bu yaş grubunda kişi kurslara katılarak yüzme öğrendi. 2 bini bayan, bini erkek toplam 3 bin yetişkin de öğrenmenin yaşı yok diyerek yüzme kurslarına katıldı. Havuzdan indirimli olarak yararlanan emekliler de boş zamanlarını yüzerek değerlendirdiler. 5 bin 567 emekli düzenli olarak yüzme keyfi yaşadı. Havuz, engelli ve ailelerine kapılarını ücretsiz açarken, engeli ve aileleri de bu fırsatı kaçırmadı engelli ve 178 refakatçi belediyenin bu hizmetinden yararlandı. Tesiste uzman spor hocaları tarafından, üyelerine vücut analiz cihazında kontroller yapılarak çıkan sonuçlara göre yüzme ve spor programları uygulanıyor. Tesiste ayrıca Fin hamamı, sauna, fitness salonu, plates ve aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, bilardo, masa tenisi, langırt, air hockey, çocuk oyun odası, mescit, kafeterya bölümleri de yer alıyor. Ünlü Şair Orhan Veli Kanık dizelerinde böyle diyordu. Acı haber tez duyulur derler ya, 13 Mayıs saat da Manisa nın Soma ilçesinden çok üzücü bir haber aldık. Yüreğimize ateş düşmüştü. Türkiye nin en büyük maden ocaklarından birinde patlama meydana gelmişti. O anda madende 787 işçi vardı, 363 kişi sağ kurtarıldı. Yeraltında şu anda kaç kişinin kaldığı bilinemiyordu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız haberi alır almaz, olay yerine intikal etti. Devlet, tüm birimleriyle, ekipman ve araçlarıyla ordaydı. Hemen kriz masası kuruldu. Bakan Yıldız durumu iyi yönetti. Açıklamaların tek kaynaktan yapılarak, bilgi kirliliği olmaması için büyük çaba sarf etti. 430 kişinin kurtarma çalışmalarında bulunduğunu bildirdi. İçeri karbon monoksit gazı yayılması ve ayrıca yangın çalışmaları çok zorlaştırdı. Ocağa sürekli olarak oksijen veriliyordu. Türkiye Soma da iktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum örgütleri ile tek yürek olarak birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Tüm Türkiye de dikkatler Soma ilçesindeydi, herkes dua ediyordu. Yetkililer ve haberciler olumlu haberler aktarma çabasında oldular. Ancak, yazıyı hazırladığımda 232 eve acı haber gitmişti.64 işçiden yaralı olarak kurtarılarak, hastanelere nakledildi. Ulaşılamayan işçiler vardı. Ülkemizde 3 gün süreyle Milli Yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indirildi.19 Mayıs törenleri ve diğer programlar iptal edildi. Her yerde vefat eden kardeşlerimiz için salalar okundu. Bu arada KKTC de 3 günlük yas ilan edildi. Tüm Ülkelerden taziye mesajları geldi. Yetkililer, kısa zaman önce yaptıkları denetlemelerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirtiyorlar. Şu anda 1. öncelik arama ve kurtarma çalışmalarını neticelendirmek. Daha sonra adli ve idari soruşturmalara başlanacak. Bu sayede varsa, eksikler ve kusurlar görülecek. Bundan sonra alınacak ilave tedbirlerle, böyle facialar olmamasını temenni ediyorum. Tedbir bizden, takdir Allah tan. Ateş düştüğü yeri yakar derler ama hepimizin içine ateş düşmüştü. Vefat edenlere Allah tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Büyükşehir de nikah heyecanı HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Recep Tekcan ın oğlu dünya evine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in ATO Congresium Düğün Salonu nda kıydığı nikahla Şahin Ailesi nin kızı Hande ile Tekcan Ailesi nin oğlu Furkan hayatlarını birleştirdiler. Afyon da gerçekleştirilen AK Parti toplantısında olması nedeniyle nikah törenine kabine üyeleriyle birlikte katılamadığını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği tebrik telgrafı ile çifte ömür boyu saadet dileğinde bulundu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Düğün Salonu nda gerçekleştirilen çok sayıda davetlini katıldığı Nikah Töreni nde, gelin ve damadın şahitliklerini, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ATO Başkanı Salih Bezci, Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Asım Balcı, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İçişleri eski banklarından Galip Demirel, eski PTT Genel Müdürü M. Emin Başer ile Şerif Ali Ercan yaptılar. Genç evlilerin nikahını kıyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek nikah defterini yeni evlilere vermesi için Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e verdi. Görmez, dualar eşliğinde nikah defterini damat ve geline birlikte teslim etti. Düğün töreni için özel olarak Kars tan gelen Halk Oyunları Ekibi sergilediği gösteri ile geceye ayrı bir renk kattı.

16 17 May s 2014 Cumartesi Yasemin AYDO DU En ac günde hain sald r Tunceli merkeze ba l Sütlüce Köyü nde yap m süren karakolun güvenli ini sa layan birli e, bir grup PKK l teröristin sald rmas sonucu ç kan çat flmada 1 astsubay ve 1 er yaraland. Yaral askerler Elaz da tedavi alt na al n rken, takviye askeri timlerin havadan indirildi i bölgede çat flma gün boyu sürdü. Foto raflar hal ya dokuyor Bursa l Bebik ailesi Osmanl n n son y llar ndan beri fayton üretiyor ISPARTA - MURAT YOLCU - Isparta da hal ustas 81 yafl ndaki Ahmet Aksakal, çal flanlar yla 43 y ldan bu yana pek çok kifli ve olay n resmini hal ya dokudu. Aksakal, AA muhabirine aç klamada, Isparta Köy Enstitüsü nü bitirdikten sonra bir süre Türkçe ö retmenli i yapt n Baz nedenlerden dolay görev yerinin pek çok kez de ifltirildi ini ifade eden Aksakal, bundan dolay çok sevdi i ö retmenlikten istifa ederek Keçiborlu ya döndü ünü anlatt. Geçim s k nt s çekmesi nedeniyle çal flmayan kad nlar bir araya getirerek köy enstitüsünde ö rendi i dokumac l köyünde yapmaya bafllad klar n dile getiren Aksakal, lk y llarda Atatürk portreleri dokuyup Türkiye nin dört bir yan na satt k. Ard ndan Almanya da çal flan Türk iflçilerin patronlar n n portrelerini dokumaya bafllad k dedi. Zamanla farkl kiflilerin portrelerinin dokumaya bafllad klar n bildiren Aksakal, flöyle devam etti: Eski ngiltere Baflbakan Margaret Thatcher, eski ABD Baflkan George Bush, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin gibi siyasi liderlerin portrelerini hal ya iflledikten sonra bilim ve sanat dünyas ndaki önemli kiflileri çal flmalar m za dahil ettik. Mevlana, Albert Einstein, Mimar Sinan, Sigmund Freud, Afl k Veysel, Michael Jackson gibi kiflilerin portrelerini de dokuduk. Son y llarda özellikle Çanakkale ve Kurtulufl Savafl n iflliyoruz. Son Namaz, Vurulmufl Asker, Y k lm fl Çanakkale, Seyit Onbafl, Ka n lar, Cephede Atatürk gibi eserler yapt k. Bugün ülkemizde bar fl içinde yaflayabiliyorsak bu, onlar sayesindedir. Bu nedenle flehitlerimizi, o büyük insanlar hal ya ifllemeyi kendime borç bildim. Bunlar n yan nda Kur an- Kerim ayetlerini de dokudum. Hal y dokuman n çok zahmetli süreçleri gerektirdi ini vurgulayan Aksakal, flöyle konufltu: Öncelikle dokunacak portre veya figürün foto raf n n, hal yla ayn boyutlarda tasla n haz rl yoruz. Modele son fleklini verdikten sonra ipi seçiyor ve dokumaya bafll yoruz. Genellikle uzun ömründen dolay ipek çözgü kullan r z. Elle, ilmik ilmik dokunmas nedeniyle ortalama 5 metrekare hal y 4 iflçi ile 1,5 y lda bitirebiliriz. Dokuma yaparken resimdeki her ton fark için farkl renk kullan r z. Örne in Baflbakan m z n portresinde 111 renk kulland m. Isparta n n sembollerinin gül, hal ve Süleyman Demirel oldu una dikkati çeken Aksakal, Hal, Isparta için çok önemli. Hal c memleket, hal s na bir müze kurmuyor. Müze kurulursa ifl yerimdeki 71 hal y buraya verece im dedi. Aksakal, yafll l k nedeniyle art k kendisinin çal flamad n sözlerine ekledi. (AA) BURSA - VEDAT YÜCEBAfi - Bursa da yaflayan Babik ailesinin bireyleri, Osmanl döneminin son y llar ndan itibaren fayton üretimiyle geçimini sa l yor. Özellikle stanbul un adalar nda kullan lan bu araçlar n son y llarda nostaljik unsurlardan dolay daha fazla tercih edilmesi, ailenin bu ifli yapan son bireyini memnun ediyor. Osmangazi ilçesindeki S caksu mevkisinde yer alan atölyesinde fayton imalat yla u raflan Mustafa Babik, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de art k geleneksel fayton üretimi yapan eski ustalar n kalmad n Dedesinin, Osmanl döneminin son y llar nda bafllad fayton üretimini babas ve amcas n n sürdü ünü, bu iflin onlardan da kendisine intikal etti ini belirten Babik, çok sevdi i mesle ini sa l el verdi ince devam ettirmek niyetinde oldu unu anlatt. Fayton imalat n n çok ince bir iflçilik gerektirdi ini, sadece tekerle inde 24 parça kullan ld n dile getiren Babik, mesle i üç kuflakt r sürdürdüklerini ifade etti. Babik, motorlu tafl tlar n yayg nlaflmaya bafllamas yla faytona ilginin azald n bildirerek, günümüzde sadece stanbul un adalar nda ulafl m n bu araçlarla sa land n an msatt. Her ne kadar ulafl mda kullan lmasa da faytonun nostaljik bir özelli i bulundu una de inen Babik, Son y llarda faytona ilgi artt. Tarihi ve turistik bölgelerdeki belediyeler, yerli ve yabanc turistlere nostalji yaflatmak ad na fayton duraklar kurmaya bafllad. Baz yörelerde sünnet ve dü ün arabalar genellikle fayton oluyor. Bu da bizi sevindiriyor dedi. Eskiden ka n lardan sonra ulafl mda faytonun kullan ld n söyleyen Babik, bunlar n, otomobilin motorsuz versiyonu oldu una iflaret etti. Faytonlar n, özellikle Osmanl döneminde ve Cumhuriyet in de ilk y llar nda yayg n oldu unu aktaran Babik, flöyle konufltu. Faytonun imalat kadar boyas ve süslemesi de çok önemli. Geçmifl dönemde faytonlar n renk ve desenleri, yöreye göre de iflirdi. O dönemde faytonun rengi ve desenine göre ustas n n kim oldu u bile bilinirdi. Faytonun boyas n ve desenlerini yapanlar bir yerine imzalar n da atarm fl. Hatta baz ustalar ç raklar mesle e merak sars n diye ç raklar n n ismini de yazarm fl. Ben de boya ve desene imalat kadar özen gösteriyorum. Boya ve desen yapmay amcamdan ö rendim. Dedem, amcam boya ve desen konusunda yetifltirmiflti. (AA) Foto raf n Dili Yahudi düflman ülkeler s ralamas nda 17. nciyiz NEW YORK - New York merkezli ftira ve nkarla Mücadele Birli i (ADL), dünya genelinde 102 ülke aras nda yapt anti-semitist (Yahudi düflmanl ) çal flmas n n sonuçlar n bir bas n toplant s ile duyurdu. ADL Baflkan Abraham Foxman, dünya genelinde en fazla anti-semitizmin Ortado u ile Kuzey Afrika ülkelerinde görüldü ünü aç klad. Gazetecilere verilen çal flma raporunda Türkiye ile Yunanistan halk aras nda anti-semitizm oran n n yüzde 69 oldu u görüldü. Dünya genelinde 102 ülkede toplam 53 bin 100 kifli ile yüz yüze ve telefon arac l yla görüflüldü ü belirtildi. ADL yetkilileri, bu tür çal flman n ilk defa yap ld n bildirdi. Çal flma yap lan ülkelerin ortalamas nda antisemitizm rakam n n yüzde 26 oldu unu belirten ADL, insanlar n Yahudi düflmanl na iten bafll ca nedenleri de flöyle özetledi: Yahudilerin yaflad klar ülkeden çok srail e ba l olmalar. fl dünyas nda çok güçlü olmalar. Uluslararas finansta Yahudilerin yine çok güçlü olmas. Kendilerini di er milletlerden üstün görmeleri. Yahudilerin kendileri d fl nda baflka insanlar n sorunlar ile ilgilenmemesi. Yahudilerin genel tutumu. Soyk r m konusunu fazlas yla ajite etmeleri vb. 65 yafl ve üstündeki insanlarda Yahudi düflmanl n n daha fazla oldu u belirtilen araflt rmada, gençlerde giderek bu oran n düfltü ü aktar ld. ADL, 102 ülke genelinde halk n yüzde 35 inin soyk r mdan habersiz oldu unu belirterek, antisemitik olan insan say s n n da 1 milyar 9 milyon kifli olarak hesapland n aç klad. Yahudi düflmanl n n en fazla Müslümanlar aras nda görüldü ünü ileri süren çal flma da (yüzde 49), Hristiyanlar'da bu rakam n yüzde 24, Ateistler'de yüzde 21, Hindular'da yüzde 19 ve Budistler'de ise yüzde 17 olarak kaydedildi. Anti-semitizmin en fazla televizyon, daha sonra internet, gazete, di er insanlar (baflkalar ndan ö renme), dini liderler ile radyo vas tas yla yay ld nakledildi. (CHA)

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı