Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder."

Transkript

1 Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

2

3 Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti nin Doğum Belgesi olarak bilinen Amasya Tamimi ni imzaladığı kentte kurulan Amasya Üniversitesi olarak, misyonumuza ve vizyonumuza uygun şekilde, kuruluşumuzdan bu yana geçen süreyi olanaklar el verdiği ölçüde verimli kullanmaya çalışmaktayız. Bu bilinçle kendi yapılanmamızda kullanılmak ve öz kaynaklarımızı yaratabilecek alt yapı çalışmalarını oluşturmak üzere yatırımlar planlamaya çalışıyoruz. Amasya nın idari ve yerel yönetimi ile halkın desteklediği proje ve yatırımlar öncelikle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel eğilim Amasya Üniversitesi nin toplumla bütünleşmesi ve mezunlarımızın gelişen Türkiye de pay sahibi olmalarına yöneliktir. Geçen süre içerisinde Amasya da bulunan Üniversitemiz birimleri eğitim, öğretim, spor ve kültür alanında aralıksız çalışmaları ile çok önemli gelişim ve başarılara imza atmışlardır. Örneğin; Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenlerimizin 2006 KPSS sınavındaki başarıları Amasya ve yöresinin yanında tüm yurtta Meslek Yüksekokulunun mezunlarının tercih edilebilirliği konusundaki geri dönüşümler, Sağlık Yüksekokulu mezunlarımızın iş bulma ve mezuniyet sonrası başarıları bunlardan bir kaçıdır. Bu başarılardan esinlenerek Üniversitemiz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin; Judo Milli Takımı eğitim için Amasya Üniversitesini seçerken, Üniversitelerarası voleybol grup birinciliği, Üniversitelerarası Türkiye güreş şampiyonası için de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bilgiler ve geri dönüşler Türkiye mize uygun yeni projeler üretmemiz için moral kaynağımız olmaktadır. Bu görev anlayışı ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar geçmişten dersler alarak gelecekte zayıf noktalarımızı güçlendirmek ve üstün olduğumuz alanların sayısını arttırmak felsefesi üzerinde kurulmaktadır. Hedefimiz genelde, Çağdaş Cumhuriyetimizi bulunduğu yerden en ileriye götürmek üzere çalışmak, özelde ise Amasya Üniversitesinin tercih edilen kurumlar arasında en ön sıralarda yerini alması için çaba göstermektedir. Bu bilgiler ışığında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, Faaliyet Raporu Üniversitemizin genel bilgilerini, amaç ve hedeflerini, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, Kurumsal yetenek ve kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri ve tedbirleri kapsar. Faaliyet raporu ile bu bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuna açıklanması, bir yandan hesap verme sorumluluğunu güçlendirmekte, diğer yandan da mali saydamlığa katkı sağlamaktadır. Saygılarımla, Prof.Dr. Zafer EREN Rektör

4 Okulumuz binasının yapımına 94 yılında Sivas valisi Muammer bey zamanında başlanmıştır. I. Dünya savaşı ve işgaller başlayınca inşaat yarım kalmış, Cumhuriyetin ilanından sonra ise Amasya Valisi Hilmi Bey tarafından 925 yılında KIZ MEKTEBİ olarak hizmete açılmıştır. Bu dönemde bina 3 katlı olup, yatılı olarak eğitim-öğretim hizmeti verilmiş; Binanın üst katı yatakhane, orta katı dershane, alt katı ise yemekhane olarak kullanılmıştır. 928 yılında Kılıçaslan ismini alarak karma öğretime geçilmiştir.kılıçaslan adı Anadolu nun imarında büyük faydası dokunan Sivas Kadısı Burhanettin adına yapılmış olan Kılıçaslan türbesinin ismine izafeten verilmiştir. 939 depreminde çatı katı (yatakhane bölümü) tamamen yıkılmıştır. Bina depremden sonra bir çok kez onarım görmüş olup, en son 99 yılında yapılan onarımla tahta olan sınıfların tabanı tamamen beton ve mozaik yapılmıştır yılında sayın Rektörümüzün atanmasıyla bu bina Amasya Üniversitesine Rektörlük binası olarak tahsis edilmiştir. Ve bu tarihten sonra Mustafa Kemal ATATÜRK ün Dinlenmemek Üzere Yola Çıkanlar Asla Yorulmazlar. sözünden yola çıkılarak eğitim-öğretime başlayan Amasya Üniversitesi Türkiye de sayılı Üniversiteler arasına girecek azim ve kararlılığı gösterecektir.

5 SUNUŞ AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER....5 A-Tarihçe...5 B-Neden Amasya Üniversitesi. 6 C- Misyon ve Vizyon D- Yetki, Görev ve Sorumluluklar E- İdareye İlişkin Bilgiler - Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri - Faaliyet ve Proje Bilgileri A-Rektörlük Birimleri B-Fakülteler C-Enstitüler D-Yüksekokullar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. 88 B- Zayıflıklar ve Tehditler C- Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 90 VI-GÜVENCE BEYANI

6 Öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu'nun binalarında aynı okulun idaresi ve öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Açıldığı tarihte sayısal bilgiler şöyledir. a) Kayıt yaptıran öğrenci sayısı :38 b) Öğretim elemanı sayısı :7 c) Öğrencilerin statüsü :Yatılı Mart ayına kadar aralıksız olarak sürmüş, bu tarihte süresiz olarak tatil edilmiştir Yaz aylarında "Hızlı Eğitim" adı altında öğretime yeniden açılmıştır Yılı Aralık ayında tekrar öğretime ara verilmiştir Yılı başlarında tekrar "Uzaktan Eğitim Programı" adı altında öğretime başlamış ve Eylül ayında kapanmıştır Öğretim yılında 28 öğrenci ile yeniden öğretime açılmıştır Temmuz ayında 4 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmış ve Amasya "Eğitim Yüksekokulu" adı altında 2 yıllık Önlisans öğretimi veren Eğitim Yüksekokulu Öğretim yılından itibaren 4 yıllık lisans düzeyine yükseltilmiştir tarihinde kabul edilen 3836 Sayılı Kanun ile öğretim yılından itibaren "Amasya Eğitim Fakültesi"ne dönüşmüştür öğretim yılından itibaren Sınıf öğretmenliği programı dışında aşağıdaki bölümler faaliyete geçmiştir. Türkçe öğretmenliği,sosyal bilgiler öğretmenliği,matematik öğretmenliği,beden Eğitimi Öğretmenliği,Fen bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden oluşan Eğitim Fakültesi ve çeşitli Meslek Yüksekokulu birimleriyle faaliyette iken; 7 Mart 2006 tarihli ve 26 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için aynı Kanunun 5 inci maddesindeki ana ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. AMASYA ÜNİVERSİTESİ; a)rektörlüğe bağlı Eğitim, Fen-Edebiyat, Mimarlık ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden, b)rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinden, c)rektörlüğe bağlı Amasya ve Merzifon Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulundan oluşmaktadır eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde 605 öğrenci, profesör, 3 Doçent, 39 Yardımcı Doçent, 72 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman, olmak üzere toplam 26 Akademik personel ve 20 İdari personel bulunmaktadır. Üniversitemizde, öğrencilerimizin serbest zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirebilecekleri, bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda çalışabilecekleri 5 öğrenci kulübü, 7 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Yeni kurulan Üniversitemizin eğitim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yaymak, ulusal ve uluslararası alanda kendini tanıtmak için modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşacaktır. Ulusal ve uluslararası bilgi iletişim ağları ile bağlantılı bilgisayar sisteminin üniversitemiz düzeyinde yaygınlaştırılması, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin kaynak teminine kolaylıklar sağlamaktadır.

7 Amasya Üniversitesi nin en temel amacı bilimsel düşünceyi çağdaş dünya görüşü olarak öğrencilerine sunmaktır. Üniversitemiz bu amaç doğrultusunda, günümüz bilgi çağının gerektirdiği bilgiye ulaşma ve kullanma yeteneğine sahip, araştırmacı, dinamik, takım çalışmasını önem veren, rekabetten kaçmayan, proje geliştirme becerisi olan, her alandaki ulusal değerlerimize sahip çıkan ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Tüm bunlar, nitelikli bir şekilde yürütülen eğitim ve bilimsel araştırmalar sayesinde gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda en genç devlet üniversitelerinden biri olan Amasya Üniversitesi; - Alanlarında uzman ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla (tüm öğretim elemanları bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere aktarma çabası içinde olup, danışmanlıklarıyla öğrencilere destek olmaktadır.), - Demokratik bir öğrenme ortamında öğrenci merkezli eğitim sunmasıyla, - AB Eğitim Programı SOCRATES/ERASMUS kapsamında Öğrenci Değişim Programlarından yararlanma olanağı ile yurt dışı akademik öğrenim deneyimi fırsatı sunmasıyla, -Akademik altyapı olanaklarıyla (laboratuar, Internet erişimi, vb.) öğrenciler birçok bilimsel projelerde görev alabilmekte, alanlarıyla ilgili araştırma yapma imkânı bulabilmektedirler. - Akademik araştırma sonuçlarını çevresiyle paylaşmasıyla, - Tüm öğrencilerine yurt olanağı sunmasıyla, -Öğrencilerin Üniversite yönetiminde yer almalarıyla (öğrenciler düşüncelerini ve karşılaştıkları problemleri Öğrenci Konseyi ve Başkanının aracılığıyla Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılarak gündeme getirebilmektedir.), -Katılımcı bir anlayışla çok çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleriyle öğrenciler ders dışı zamanlarında çeşitli öğrenci topluluklarında faaliyet göstermekte; sempozyumlar, paneller, yarışmalar, geziler, ve gösteriler organize etmektedirler. MİSYONUMUZ Amasya Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendini hızla uyarlayan etkin bir yönetim anlayışını benimseyerek gelecekte bulunmayı arzu ettiği hedefe doğru, hızla ve azimle ilerlemektedir. Bir Eğitim kurumu olması nedeniyle Üniversitemizin amacı, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Ayrıca Üniversitemizin bugün bulunduğu mevcut düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesi misyonumuzun bir parçasıdır. VİZYONUMUZ Amasya Üniversitesi evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiş bir eğitim modelini benimseyerek, Türkiye deki en kaliteli Üniversiteler arasında gösterilen bir Yükseköğretim Kurumu olmayı amaçlar.

8 Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 30 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 2 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa mızın 30 uncu maddesi; MADDE Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3. c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir Yükseköğretim Kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir Yükseköğretim Kurumudur.

9 Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 2 nci maddesi; MADDE 2.-Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri, diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır.

10 Madde 3a) Devlet üniversitelerinde Rektör, Profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki Rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır-rektörün süresi 4 yıldır-süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler-ancak iki dönemden fazla Rektörlük yapılamaz-rektör, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder-rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır-oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir-birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır-bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir-bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur-vakıflarca kurulan üniversitelerde Rektör adaylarının seçimi ve Rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır-ancak Rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı Profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde Rektör tarafından beş Rektör yardımcısı seçilebilir Rektör yardımcıları, Rektör tarafından beş yıl için atanır Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır-rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir-göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: () Üniversite Kurullarına Başkanlık etmek, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite Kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet Kalkınma Plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

11 Madde 4b)Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: () Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Madde 5a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar ) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2)Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

12 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, S.NO MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER EĞİTİM ALANLARI (*) İDARİ BİNALAR REKTÖRLÜK FAKÜLTELER Amasya Eğitim Fakültesi 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Amasya Meslek Yük.Okulu 3 Amasya Sağlık Yük.Okl. 4 Merzifon Meslek Yük.Okulu LABORATUAR YEMEKHANE /KANTİN/ KAFE VB KÜTÜPHANE KONFERANS LOJMAN SPOR ALANLARI SİRKİLASYON ALANI YURTLAR Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri 278 TOPLAM YÜKSEK OKULLAR 2 DERSLİK SOSYAL ALANLAR ENSTİTÜLER 5 Fen Bilimleri Ens. (Amasya Eğitim Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam edecektir.) 6 Sosyal Bilimler Ens. (Amasya Eğitim Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam edecektir.) TOPLAM

13

14 TAŞINIR MALLAR Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Yazıcı Projeksiyon Tarayıcılar Slayt Makinesi Kulaklıklar Tepegöz Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Telefon,Faks,Modem,Anahtar ve Santraller Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar RAM CD ve DVD yazıcı okuyucuları Ölçüm,Tartım,Çizim Cihazları ve Aletleri Kesintisiz Güç Kaynakları Sunucular Ağ Cihazı Kabinleri Klimalar Sözlükler Uzaktan Kumanda Sistemleri Dijital Kayıt Sistemleri Güvenlik Kamera Sistemleri Makam Araçları İDARİ BİRİMLER SAĞLIK Y.O EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK Y.O MERZİFON MESLEK Y.O

15 TAŞINIR MALLAR İDARİ BİRİMLER EĞİTİM FAKÜLTESİ Minibüsler Disketler Flash Diskler Diğer Bilişim Malzemeleri Sabit disk dizileri Ağ paketi veri senkronizasyon cihazları Fiber kanal kontrol birimleri Mevzuat kitapları 20 Ses ve Görüntü Kaydediciler Anons ve Müzik Yayın Cihazları 7 Videolar 3 Dalga Jeneratörleri Elektrik setleri Kart Okuyucular SAĞLIK Y.O MESLEK Y.O MERZİFON MESLEK Y.O yılı sonu itibariyle Üniversitemiz Ondokuz Mayıs Üniversitesinden ayrılmış olup idari birimlerimizin bazıları ile Fakülte ve Yüksekokullarımızın tamamında internet ağı kurulmuş olup, 2007 yılı Yatırım Programında bilgisayar alımları ve iletişim altyapıları güçlendirme giderlerinin karşılanması için, Bilgisayar Alımları= YTL, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları = YTL. olmak üzere Bilgi Teknolojileri projesine YTL. ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca Say2000i sistemi kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

16 AKADEMİK PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI BİRİMİ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Uzman Arş.Gör. Genel Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Merzifon Meslek Yüksekokulu 6 6 Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu 4 4 Genel Toplam AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Gurubu Kişi Sayısı Yüzde ,5 2,7 4,3 23, 34, 4,3

17 İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Toplam Boş Toplam İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU Kişi Sayısı Yüzde İlköğretim 9 % 5,9 Lise 27 % 22,5 Önlisans 46 % 38,3 Lisans 28 % 23,3 Y.L.ve Dok. 0 İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ Kişi Sayısı Yüzde -3 Yıl 56 % 46,8 4-6 Yıl % 0,8 7-0 Yıl 3 % 2,5-5 Yıl 7 % 5, Yıl 9 % 5,8 2-Üzeri 34 % 28, Yaş 4 % 3, Yaş 2 % Yaş 44 % 36,7 5-Üzeri 5 % 4,2 İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı Yüzde 2-25 Yaş 30 % Yaş 25 % 20,8

18 BİRİMLER Rektörlük Döner Sermaye GİH SHS THS YHS GENEL TOPLAM Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 3 Eğitim Fakültesi 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fak. Genel Sekreterlik 5 5 Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşl.Da.Bşk. 5 Merzifon Meslek Yüksekokulu 6 Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dök. Dai.Bşk. Öğrenci İşl.Da.Bşk. 2 2 Mesleki ve Teknik Eğit. Fak. Personel Daire Başkanlığı 5 5 Sağlık Kültür ve Spor Da.Bşk. 4 Sağlık Yüksekokulu 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 Strateji Geliştirme Da.Bşk Yapı İşl.Tek.Da.Bşk. GENEL TOPLAM

19 KIZ-ERKEK DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM GENEL BİRİMİN ADI K E TOPLAM K E TOPLAM K E FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM TOPLAM 6.05 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve DOLULUK ORANI BİRİMİN ADI FAKÜLTELER ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI %00 YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM %00 %97 %99

20 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ AMASYA SAĞLIK YO BÖLÜM/PROGRAM Sınıf Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Hemşirelik Bölümü FAKÜLTE TOPLAMI K LİSANS TOPLAMI 30 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM İnşaat Programı Elektrik Programı Harita Kadastro Programı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Muhasebe Programı Endüstriyel Elektronik Programı Elektronik Haberleşme Programı Pazarlama Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Endüstriyel Otomasyon Programı (EML)'de Bilgisayar Tekn ve Programlama (TML)'de Bilgisayar Tekn ve Programlama (ML)'de Tekstil Programı (EML) 'de Makine Programı (EML)' de Otomotiv Programı YÜKSEKOKUL TOPLAMI Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Pazarlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama YÜKSEKOKUL TOPLAMI ÖNLİSANS TOPLAMI GENEL TOPLAM K I.ÖĞRETİM E T K I.ÖĞRETİM E T K II.ÖĞRETİM E T II.ÖĞRETİM E T GENEL TOPLAM K E T GENEL TOPLAM K E T

21 YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN VE AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI KURUM DIŞI GELEN GİDEN BİRİMİN ADI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM 4 KURUM İÇİ GELEN GİDEN DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZASI Yüksek Öğretimden Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaş. Yarıyıl Uzaklaş. Hafta- Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma TOPLAM FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM BİRİMİN ADI

22 I. ÖĞRETİM BİRİMİN ADI II. ÖĞRETİM GÜZ % BAHAR % YILLIK % GÜZ % BAHAR % YILLIK % EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU ,5 73,25 73,25 72,66 74,00 73,33 ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI KAYIT SİLME NEDENİ BAŞARISIZLIK DEVAMSIZLIK DİĞER KENDİ İSTEĞİ İLE TOPLAM YABANCI UYRUKLU TÜRK UYRUKLU GENEL TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM

23 Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için aynı Kanunun 5 inci maddesindeki ana ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek azminde olan AMASYA ÜNİVERSİTESİ; a)rektörlüğe bağlı Eğitim, Fen-Edebiyat, Mimarlık ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden, b) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinden, c) Rektörlüğe bağlı Amasya, Merzifon Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Yüksekokulundan oluşmaktadır. 7 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla yeni kurulan Üniversitemizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken çağdaş bilimin tüm bilgi ve tekniğinin öğrencilerine aktarılmasını sağlayan, diğer yandan yurt ve yurttaş sorunlarının kısa zamanda çözüme kavuşması için tüm imkanları ile vatandaşlarımızın günlük hayatta yol göstericisi olmaya özen göstermektedir. Genel Sekreterlik Bürosu ile evrak bürosu oluşturulmuş, Üniversitemizin ve Rektörlüğümüzün iç, dış tüm yazışmaları ile henüz kurulumu tamamlanmamış birimlerimizin iş ve işlemleri bu büromuzdan yürütülmüştür. Üniversitemizde yeni göreve başlayan Aday Memurlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek ve görevlerine intibakını sağlamak amacıyla 02-3 Temmuz 2007 tarihleri arasında Hizmet-içi Temel Eğitim Programı düzenlenmiştir. Üniversitemiz idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak üzere birimler bazında toplantılar yapılmış, yazışma kuralları, iş ve işlemler hakkında bilgiler aktarılmıştır. Daire Başkanlıklarımızın yürüttükleri iş ve işlemler ile ilgili uygulamaları yerinde görmek ve intibaklarını sağlamak için ilgili personellere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ve Amasya da gruplar halinde eğitimler verilmiştir. Üniversitemize bağlı idari binaların fiziki durumları incelenmiş, atıl veya kullanılamaz durumda bulunan yerler ile diğer eksiklikler tespit edilerek ihale veya doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır. Üniversitemizin kamu kurum ve kuruluşları ile yazılı ve görsel basın kuruluşları arasındaki ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliğini sağlamak amacıyla ziyaretler gerçekleştirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Üniversitemizi uluslararası platformda tanıtmak amacıyla Halk Oyunları ekibimizle birlikte İtalya da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivaline gidilmiştir. Genel Sekreterlik bürosuna 2007 yılı içerisinde iç ve dış posta ile evrak gelmiş, 232 evrak gönderilmiştir. Kamu Görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak bankalar vasıtasıyla ödendiğinden, Amasya Üniversitesi personelinin aylık ve ücretlerinin hangi banka aracılığı ile ödeneceğini belirlemek üzere bankalara yazı yazılmış, istekli bankaların yetkililerinin sundukları tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda YTL ile en yüksek teklifi veren Garanti Bankasıyla protokol yapılmıştır. Öğrenci Harçlarına verilen 6.00 YTL öğrenciye yönelik eğitim ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere SKS Daire Başkanlığı hesabına aktarılmış, geriye kalan promosyon miktarının %70 i olan ,00 YTL personele eşit miktarda tek seferde ödenmiş, kalan %30 luk kısmı ise Üniversitemiz hizmet, eğitim ve öğretim binaları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için kullanılmak üzere üniversitemiz adına açılan banka hesabına yatırılmıştır.

24 Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 24 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır. Buna göre Üniversitemizin yönetim örgütü; Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi Rektör, Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Senato, Yönetim Kurulu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Genel Sekretere bağlı Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır. (Detaylar 6 ncı sayfada yer alan Teşkilat Şemasında görülebilir.) 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 0/0/2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden, iç kontrol sistemi ilgili Kanun çerçevesinde yürütülmüştür. Üniversitemiz merkez teşkilatı 4 Fakülte, Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü olmak üzere, toplam 9 yükseköğretim kurumu ile Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır. Üniversitemizin temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimizde harcama yetkilileri sırayla Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü ve Enstitü Müdürleridir. Rektörlük örgütünde harcama yetkilisi görevi ise, Maliye Bakanlığı nın tarihli ve B.07.0.BMK.026.(099) sayılı yazılarına istinaden Genel Sekreter uhdesinde birleştirilmiştir. Rektörlük örgütünde gerçekleştirme görevlisi görevleri ise, yapım ve büyük onarım işleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının harcamaları için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Rektörlük örgütünde bulunan diğer birimlerin harcamaları için İdari ve Mali İşler Daire Başkanı tarafından yürütülmektedir. Mali işlemler sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama birimlerince yapılmaktadır. Aynı şekilde bütçe işlemleri sırasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da tahakkuk evrakları gerekli ön mali kontrollere tabi tutulmaktadır yılında ön mali kontrole tabi tutulan tahakkuk evrakı sayısı 4785 tir yılında iç denetçi kadrolarının sağlanması ve iç denetçi atamalarının gerçekleştirilmesiyle, iç kontrol sisteminin mevzuatında belirlendiği şekilde oluşturulması sağlanacaktır.

25 Amaç: Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Hedef: Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Hedef : Suluova'ya Meslek Yüksek Okulu için Keşif Ziyareti Yapıldı. Amasya Suluova'nın yıllardır beklediği fakülte veya Meslek Yüksek Okulu artık gerçek oluyor. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren, Amasya ilçelerinde 3 yüksek okul açmayı planladıklarını dile getirdi. Taşova ya yapılacak yüksek okul çalışmaları hızlandırıldı. Çalışmalara katkısı nedeniyle Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren e plaket verildi açık, 6400 kapalı olmak üzere toplam 4460 m2 olan Eski Tekel Binası nın yeterli tadilat işlemleri yapıldıktan sonra Yüksekokul yapılması için çok uygun bir planı olduğu, öğrencinin kalabileceği yurt anlamında kullanılacak yerlerin, öğrenci kafeteryasının kurulabilecek alanların bulunması ve aynı zamanda idari ve eğitim kadrosunun hizmet vereceği mekanların bulunması ile bir okul için heyet tarafından tespit edilerek Belevi kasabasına gitmek üzere yola çıkıldı Temel Politika : 2006 yılında 5467 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemiz 9 yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli eğitim-öğretim vermek en büyük temel politikasıdır. (Üniversitemizin idari hizmetleri 2007 yılı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılmaya başlamış ve teşkilatlanmasını tamamlamış birimlerimiz Amasya Üniversitesi bünyesinde hizmetlerini yürütmeye başlamıştır.)

26 TERTİP BİRİM ADI KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM KUL. ÖDENEK ÖDNK. GÖNDERME GÖNDERME HARCAMA KALAN ÖZEL KALEM , , ÖZEL KALEM , , , , , ,83 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , , SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , , ,00 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.64

27 TERTİP BİRİM ADI KBÖ EKLENEN SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KUL. ÖDNK. GÖN. HARCAMA KALAN , , , , , , , , , , , , SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL TOPLAM : SERBEST TOPLAM ÖDENEK 8.25 MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM FAKÜLTESİ DÜŞÜLEN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06

28 KURUM GENELİ KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) Planlanan : Gerçekleşen : ,45 EKLENEN DÜŞÜLEN , GELEN EK ÖDENEK MİKTARI 2006 DAN LİKİD KAYDI 2007 DEN GELİR FAZLASI KAYDI KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI GERÇEKLEŞEN + EK ÖDENEK + LİKİD KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI KALAN ÖDENEK MİKTARI BLOKE MİKTARI TOPLAM ÖDENEK ,62 :.39.25,00 : ,62 : 4.96,00 : : ,07 : ,56 : ,5 : SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS , , TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME ,62 KLNBLR. ÖDENEK GÖN. HARCAMA ,56 KALAN ,5

29 KESİNTİLİ 0 PERSONEL BAŞLANGIÇ GİDERLERİ ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN (KBÖ) , TOPLAM ÖDENEK SERBEST , ,90 GELEN EK ÖDENEK MİKTARI : ,90 KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI : KBÖ + EK ÖDENEK MİKTARI (TOPLAM ÖDENEK) : ,90 KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,92 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,98 BLOKE ÖDENEK GÖNDERME ,90 TENKİS TOPLAM KULLANILABİLİR ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME ,90 HARCAMA ,92 KALAN ,98

30 KESİNTİLİ 02 PERSONEL BAŞLANGIÇ GİDERLERİ ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN (KBÖ) TOPLAM ÖDENEK SERBEST EKLENEN ÖDENEK MİKTARI : GELEN EK ÖDENEK MİKTARI : KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI : KBÖ MİKTARI (TOPLAM ÖDENEK) : KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,65 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,35 BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM KULLANILABİLİR ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME HARCAMA ,65 KALAN ,35

31 KESİNTİLİ 03 MAL VE BAŞLANGIÇ HİZMET ALIM ÖDENEĞİ GİDERLERİ EKLENEN DÜŞÜLEN (KBÖ) , TOPLAM ÖDENEK SERBEST , ,72 GELEN EK ÖDENEK MİKTARI : ,72 KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI : 0.95 KBÖ + EK ÖDENEK MİKTARI (TOPLAM ÖDENEK) : ,72 KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,59 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,3 BLOKE ÖDENEK GÖNDERME ,72 TENKİS TOPLAM KULLANILABİLİR ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME ,72 HARCAMA ,59 KALAN ,3

32 05 CARİ TRANSFERLER KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GELEN EK ÖDENEK MİKTARI : KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI : KBÖ + EK ÖDENEK MİKTARI (TOPLAM ÖDENEK) : KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI : KALAN ÖDENEK MİKTARI : SERBEST , ,56 BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA ,44 KALAN ,56

33 KESİNTİLİ 06 SERMAYE BAŞLANGIÇ GİDERLERİ ÖDENEĞİ (KBÖ) EKLENEN 77.5,00 DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME.27.5, , ,00 GELEN EK ÖDENEK MİKTARI KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI KBÖ + EK ÖDENEK MİKTARI (TOPLAM ÖDENEK) KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI KALAN ÖDENEK MİKTARI : 77.5,00 : :.27.5,00 : ,96 : ,04 TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME.89.5,00 KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA ,96 KALAN ,04

34 YTL.

35 KOD TOPLAM KUL. ÖDENEK ÖDN. HARCAMA GÖNDERME GÖN. AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ KURUM TOPLAMI : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 82.5,5.35, ,9.832, , , , ,8.67, , , , , , , , , , , ,09.463, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00.923, , , , , , ,62 KALAN , , , ,06

36 YTL.

37 YTL.

38

39 TERTİP KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) EKLENEN Planlanan : Gerçekleşen : , ,72 DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST , ,8 BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME , ,8 BİRİMİN BÜNYESİNDE BULUNAN GİDER FONKSİYONLARI : Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler : Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler : Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler : Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler : Diğer Giderler ÖZ GELİR EKONOMİK KODLARI Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri 2006'DAN LİKİD KAYDI MİKTARI : ,72 BİRİM İÇİ AKTARMA MİKTARI : GERÇEKLEŞEN + LİKİD (TOPLAM ÖDENEK): ,8 BİRİM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,38 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,80 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodlarından 2007 yılı için planlanan gelir YTL. olmasına karşın bu ekonomik kodlarından gerçekleşen gelir ,46 YTL. olmuştur. Ayrıca kalan ödenek miktarı ( ,80 YTL.) 2008 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir. KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA ,38 KALAN ,80

40 TERTİP KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) Planlanan : Gerçekleşen :.747.8,00 EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME , , , , : İkinci Öğretim Gider Fonksiyonu : İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2006'DAN LİKİD KAYDI MİKTARI FONKSİYON İÇİ AKTARMA MİKTARI GERÇEKLEŞEN + LİKİD(TOPLAM ÖDENEK) HARCAMA MİKTARI KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,90 : ,90 : ,90 : ,4 : ,76 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodundan 2007 yılı için planlanan gelir YTL. olmasına karşın bu ekonomik koddan gerçekleşen gelir.747.8,00 YTL. olmuştur. Ayrıca kalan ödenek miktarı ( ,66 YTL.) 2008 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir. TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME ,90 KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN , ,76

41 TERTİP KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (KBÖ) EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE Planlanan : Gerçekleşen :3.46, , , , : Gider Fonksiyonu : Taşınmaz Mal Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler : Lojman Kira Gelirleri 2006'DAN LİKİD KAYDI MİKTARI 2007'DEN GELİR FAZLASINI ÖDENEK KAYDI FONKSİYON İÇİ AKTARMA MİKTARI GERÇEKLEŞEN + LİKİD (TOPLAM ÖDENEK) HARCAMA MİKTARI KALAN ÖDENEK MİKTARI : 3.46,00 : 4.96,00 : 4.20 : ,00 : ,47 :.427,53 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodlarından 2007 yılı için planlanan gelir 8.50 YTL. olmasına karşın bu ekonomik kodlarından gerçekleşen gelir 3.46,00 YTL. olmuştur. Ayrıca kalan ödenek miktarı (.427,53 YTL.) 2008 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir. ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM KULLANILABİLİR ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME 3.032, ,00 HARCAMA ,47 KALAN.427,53

42

43

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir.

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir. ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin gelişmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi ancak bilim ve teknoloji alanlarına yapılacak yatırımlarla mümkündür. Bu bakımdan Üniversitemiz, Sinop ilinin

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı