T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI"

Transkript

1 Bölüm: Kültür 1. i/ '). ct ci T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : ,/ D ~..I0712oı3 Konu : Öğretmenlik Uygulaması İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN İlgi : Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Gazi Üniversitesi; Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, ilişikte listede adı geçen öğrencilerinin; eğitim-öğretim yılında, uygulama çalışması yapabilmelerine ilişkin tarih ve sayılı makam onayı ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Şube Müdürü EKLER: I-Yazı ( 1 syf) 2-Makam Oluru ( 1 syf) 3- Liste ( 8 syf) 04/07/2013 VHKİ.: N.ÇELİK I,'~ 04/07/2013 Şef : A. ERKAN rf

2 T.C..... w ANKARA V ALILlGI Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : /355.02/ / Konu; Öğretmenlik Uygulaması 3..j~.cfVJ... İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE Gazi Üniversitesi; Ozel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, iliıükteki listelerde adı geçen öğrencilerin; 20l eğitim-öğretim yılında, ekli onayda adı geçen öğretim elemanlarının gözlem ve denetiminde; haftanın 5 yarım günü ve saatler arasında, ekli listelerde adı geçen İlimiz Okullannda uygulama çalı~ması yapabilmeleri isteğine ili~kin 03/07/2013 tarih ve sayılı Makam Onayı ve ekleri ilişikte gönderi1mi~tir. Gereğini rica ederim. Hasan YANIK Müdüra. Müdür Yardımcısı EKLERİ: 1- Makam Onayı 2- Okul Listesi (4 Sayfa) ı:::\aktx onü "..." f\"lnic\i. 3- Öğrenci Listesi (4 Sayfa) 1\5\\ ne 'l. '" tı):-ı "ı'20\/,',-1,------, T..C. '''I!'''~ "I '" S'Z: "~hl'.l'\! \I.. çesi... < ~.""-, _...00«".~ " DAGITIM: i i'dı i.:jj n]fr'j,~ li1luourluglı. t ;,-...,...:w.r~_~.~ _At. rm- -sm... Altındağ, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Keçiören İlç.M.E.Md. ZDEMif~.~~,..Q ~ i og i za ı d: ı~r~- :J z,2 D ifffo; LR2:yz:. ::.::.c '');J?1fi -B-U-be-ıg-e-,-SO-7-0-sa-y-lı-1E-ı-ek-tr-o-ni-k-imza- -Ka-nun-un-.un-S-in-C-im-a-d-de-s-jg-e'r~e-ği-nc-e-gu-"v-e-nı-i-eı-e~-Olll- -k-im-~-.-jıe-i-mz-lıa"';ıiıiıanmı"":ı""'tı""r~~~ e.\;ftr'~11 Evrak teyidi adresmden 4d4d-e492-3ceO f05 kodu ıle yapılabılır. PQ '. İncitaş Sokak BeşevlerIANKARA Ayrıntılı bilgi için: Ortaöğretim Şubesi (Şef: Hüseyin MEYDAN) Elektronik Ağ: Tel: (O 312) /184.:: : e-posta: (Ortaöğretim Şubesi) Faks: (O 312) r-

3 @ T.C.....,. ANKARA VALILlGI Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : /355.02/ / KODU: Öğretmenlik Uygulaması İlgi: MÜDÜRLÜK MAKAMıNA a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın 27/06/2013 tarih ve /3657 sayılı yazısı. b) Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 08/i 0/ 1998 tarih ve 1998/103 sayılı Genelgesi. c) MEB ile YÖK arasında imzalanan tarihli protokol. d) Öğretmen Adaylarının Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin yönerge. Gazi Üniversitesi; Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 4.sınıf öğrencilerinin; eğitim-öğretim yılında, adı geçen Fakültenin öğretim elemanlarından Prof.Dr. E.Rüya ÖZMEN, Yrd.Ooç.Or:Ziya..TA YİL, Yrd.Doç.Dr.Çığıl AYKUT, Yrd.Doç.Dr.Necdet KARASU, Yrd.Doç.Dr.Eylem DEVRIM, Oğr.GÖr.Or.Arzu DAGANAY, A.rş.Gör. Oya ARSLAN ARMUTÇU, Arş.GÖr.M.Özlem ŞiMŞEK, Arş.GÖr.Özgül GÜLER, A.rş.GÖr.Hanifi SANIR, Arş.GÖr.Zehra ATBAŞI ve Ar~.GÖr.Betül YILMAZ'ın gözlem ve denetiminde, ekli listelerde adı geçen ilirniz Okullarında uygulama çalışması yaptırma ve uygulama kapsamındaki her öğrencinin haftanın 5 yarım günü saat 09:30-12:30 arasında uygulama yaptıkları sınıfta bulunan öğrencilerin haftalık ders programında bulunan her derste belirledikleri ünitelerle ilgili performans düzeylerim bağlı olarak bireyselleştirilmiş öğrenim planlan ve en az beşer tane geçerli ders anlatmaları gerekmekte olup; ayrıca 3.Sınıf öğrencilerinin de gözlem yapmaları gerektiği ilgi (a) yazı ile istenmektedir. İlgi istek uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarımza arz ederim. Hasan YANIK. Müdür Yardımcısı OLUR 03/07/2013 Vahdettin ALİM Milli Eğitim Müdür V. Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır ---~~ İncitaş Sokak Beşev1cr/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Ortaöğretim Şubesi (Şef: Hüseyin MEYDAN) Elektronik Ağ: Tel: (O 312) e-posta: Şubesi) Faks: (O 312)

4 ÖZEL EGITIM BÖLOMO ÖGRENClLERlNIN OGRETMENUK GÖZLEM VE UYGULAMA YAPACAKLARı OKUL LisTESi 1. SOha Alemdamğlu EQl Uyg. Ok. Ve Iş EO'. Mer. 2. Çağdaş Anaokulu Eğt. Uyg. Ve Mesleki Eğt. Mer. 3. Batlkent Sait Ulusoy Eat Uyg. Ok.ve Iş Eöl. Mer. 4. Eryaman EOt. Uyg. Ok. Ve Iş EO'. Mer. 5. Ali AktDrk Eöl. Uyg. Ok. Ve Iş Eğt. Mer. r'-6. Sincan Iş Okulu 7. Yenimahalle Ümit Kaplan Iş Okulu 8. Hurin Yavuz Alp Iş Okulu 9. Çankaya Iş Okulu 10. TSK. Gmsav Ozel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 11.Demirlibahçe ılkokulu 12.Cengizhan ılkokulu 13.Abay IIköOretim Okulu 14.Ziya Gökalp Ortaokulu 15. Yeşilevler Ortaokulu 16. Emniyelçiler Ilkoku'u 17.Göktürk tıkokulu 18.TOrkan Azmi Köksoy ılkokulu 19. Anadolu ılkokulu 20. Mehmen Emin YurdakulOrtaokulu 21.Şehit Öğretmen MehmetAli Durak Ortaokulu ~2. Mehmet Akif Ersoy ılkokulu 23. Haydar Allyev OrtaokulU 24. OOretmen Kubilay Ortaokulu 25. Necdet SeçkinOz Ortaokulu 26. MQrüvet-Bekir Etmaağaçlı Ortaokulu 21.Ahrnet Hamdi Tanpınar Ortaokulu fl8. Fatih ılkokulu 29.Atakent ılkokulu 30. Oğuzlar ılkokulu 31. Batıkent Orhan Eren Ortaokulu 32. Refika Orhan Eren Ortaokulu /33. Ulubath Hasan "kokulu 34. Kılıçalapaşa ılkokulu. 35. Mohaç ılkokulu 36. Köy Hizmetleri ılkokulu 31. Nurçin Sayan ılkokulu 38. GOlten Kösemen ılkokulu 39. Bahçelievler Nebahat Keskin ılkokulu 40.Ahmet Bahadır ılhan OrtaokulU

5 41.27 Aralık Lions Ortaokulu 42. Dikmen Öğretmen Necla KızılbaQ Ortaokulu 43. KotokçO Alibey Ortaokulu 44. Metin Oktay Ortaokulu 45. Türkıye Noterter Birliği Ortaokulu 46. Mimar KemaıOrtaokulu 47. Mecidiye Ortaokulu 48.Ankara Uons KlObü Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 49. Beyaz Özel eoitim merkezi 50. Ilgi Ozel eoitim merkezi 51. ÖZel Su ÖZel Eğitim ve Rehabilitasyon Kursu i

6 ' Ulubath Hasan özel eaitim sınıfları Aralık özel eğitim sınıfları 54. Kıbrıs Bayraktar Ozel ecitim sınıflan 55.OQretmen Necla Kızılba~ Ozel ~itim sınıflan 56. Yıldız I.Ö.O. özel eğitim sınıflan 57.lIkOOretim Okulu Ozel eğitim sınıfları 58. Kılıç Ali Paşa özel eğitim sınıflan 59.Mohaç I.Ö.O. Ozel eğitim sınıfları SO.Aıjantin Ozel eoitim sınıfları 61. Hurin Yavuz Alp Iş Okulu 62. Gören Eller Ankara Mithat Enç Gönne Engelliler M.Balgat özel eğitim sınıfları es. Mimar Kemal özel ~itim sınıfları Özel &Oitim sınıfları 67. Kemal Yurtbilir 'şitme EngelSiler Okulu 68.Yahya Ozsoy Işitme Engelliler 1' Slddıka Hatun ÖZel eğitim sınıfları 70. Nurç;n Sayan Ozel eğitim sınıfları Ekim Ozel egitim sınıfları 72. Talat Paşa Ozel eğitim sınıfları 73.Gülten Kösemen Ozel egitim sınıflan 74.lnOnO Özel eğitim sınıfları 75. Mecidiye Ozel eğitim sınıfları 76.Çizmeci Ozel eğitim sınıftan n.oguz Kaan Özel eğitim sınıflan y 78.Altmordu Ozel eğitim sınıfları 79. Şinasi Ozet egitim sınıflan /80.Gaziosman Paşa Ozel eğitim sınıfları 81.Anadolu Ozel eğitim sınıflan 82. Demetevler Özel eğitim sınıfları 83. Türkan Azmi KOksoy Özel e{ıitim sınıfları 84.Abay Ozel eğitim sınıflan 85. GöktOrk ÖZel eğitim sınıfları t',86.atıt Benderliogıu I.Ö.O. Ozel eğitim sınıflan 87.Sakarya Ozel eğitim sınıfları 88. Fevzi Athoğlu Özel &Oitim sınıfları 89. Faik Erba~ Özel eğitim sınıfla" 9O.Metehan Özel eğitim sınıflan i

7 91.Karma Keçiören Özel EOitim l.ö.o. Özel eğitim sınıfı 92.0zel Sağvak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kursu ~93. Atıf Bendeni Özel ~itim sınıfı 94.Sedat eelasun Ozel egitim sınıfı 96.Ziya Gökalp Ozel eoitim sınıfı 96.lItekin Özet eğitim sınıfı 97. Emniyetçiler 100. kaynaşfırma öorencilerinin bulunduğu sınıflar 9S.Arjantin 100. kaynaştırrna öğrencilerinin bulunduou sınıflar 99.SofuOOlu 100. kaynaştırma ögrencilerinin bulunduğu sınıflar 100. Hamdullah Suphi loo. kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar Ulubatt, Hasan 100. kaynaşttrma öğrencilerinin bulundugu sınıflar 102. Alpaslan 100. kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 103. Anıttepe (00. kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 104. Gazi 100. kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 106. Maltepe 100. kaynaşfırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 106. COretmen Necla K,zıtb~ 100. kaynaştirma öorencilerinin bulunduğu sınıflar 107. (Altındağ) Polis Amca 100. kaynaştırma öğrencilerinin bulunduou sımftar 108. (Çankaya) Gotten Kösemen 100 kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu slolflar 109. (Çankaya) Talat Paşa 100 kaynaştmna öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 110. (Keçiören) Çizmeli 100 kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflar 111. (Keçiören) Şinasi 100 kaynaştırma öorencilerinin butunduğu sınıflar 112. (Keçiören) Faik ErbağllOO kaynaştlrfna öğrencilerinin bulunduou sınıflar 113. (Yenimahalle) Haydar Aliyev 100 kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sanıflar 114. (Yenimahalle) Yeşilevler 100 kaynaştırma öğrencilerinin bulunduou sınıflar 115. (Yenimahalle) Çalışanlar 100 kaynaştırma ögreneilerinin bu'undu~u sımflar

8 4.SINIF ögrenel LisTESI Sıra Ö!renci No Ad Soyad ADEM GÖKMEN AHMET ŞENOL AHMET BİLAL ÖZBEK ALI TEKE ı 9 AR1F ANlL EYSEN AŞIR YASiN ÇELİK AYSUN DUYMAZ AYSUN UYSAL AZiME ÇALıŞ LO CENGIz TOPSAKAL CEYDA KÖMÜRCü ÇELEBİ SAVAŞ EMEL GEÇİT EMiNE DOÖRU ENES MAT ESMERALDA KOLA ESRA GÜLEŞ FUNDA BATMAN FUNDA ZEREYALP ~N KILIÇ OÜL AKBAL HASAN PESEN HASAN SAMED GÖKCEK HÜMEYRA ARSLANBAŞ İREM KıLıÇASLAN İSA GÜP ts~l DURAK KÜBRA SEvIMLı M~T KARINSIZ MEHMET HASAN ARşİT ~RAT ASLAN ~RAT GAZEZ ~T KAVLM MURAT OSMAN KAYA ı MUSTAFA MUTLU NEBAHAT BUDAK ÖZGÜR KUTLU ÖZLEM BAYIR

9 S FUBY~ RİFAT SAID SALİHA SULTAN ŞENAY TALIP TALİp YASİN ZELİHA ÇUlDEM ELENA KESKİN KlNDAN ÖNDER AÖAR GÜVEN LÖKçO GELDİ incekara AKSOY TÜRKAY Koç CAZACU

10 AHMET AVŞAR ÖZLEM AYTİMUR ÖZLEM SALOÖLU MERVE BAYSAL FATMAGÜL BİÇER NEDİM BtRAL SEMA BtRGE TUTKU BOZKURT BÜNYAMİN CANDEMİR DÖNE CANDEMİR MUSTAFA CEYLAN ELVAN ÇALAR MELTEM ÇAPAN NAF1Z ÇARBOÖA LtzARÇINAR İKBAL CAHİDE DEMİR HASAN DOÖAN D1LMAÇ AYSEL DURMAZ SEFA DÜNDAR ELİF EZOEÇ MEHMET GARlPçtN EMRE GüNA Y NlSA GÜVEN ERAY İSTEK YAKUP K.AÖNıCI HAnCE KARTALI SELtN KARLIER S~İ~LJ ALİcAN KAŞIKÇI SÜMEYYE KIZILAY CİHAN KUTLU RAZİYE MAVİ ADEM MERAL AYŞENUR MERT BÜŞRA MIRIK MUSTAFA AYTEKİN ONUR HASAN HÜSEYİN ÖZER NURHAN ÖZGüN AHMET NURKAN ÖZKAN HAKAN ÖZTÜRK DERYA SAVAcı roasa SAVAŞ YUNUS EMRE SEMİz MEHMET ÖZKAN TAŞDEMİR SAtİHA OLüTAŞ SEÇ!L ÜN TÜRKER CİHAN Y ARDIMCI 3. SINif ögrenel LIsTESI

11 İSA YASAKçı SELÇUK YILMAZ HATICE ZEYLAN ESMA MOUSTAFA SlNAN PAŞAOOLU HAMİDE BİLGE AYDIN._-""----_._~,-_.~--~--...<>_.~ _.,_.,.,

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2015-28916 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6PU62M* Sayı :59113827/302.04.16/ Konu :2014 2015 İngilizce Hazırlık Sınıfları Yıl Sonu Başarı

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 NİSAN 2015 SAYI: 2691 Karar Sayısı : 1 Karar Tarihi : 30/01/2015

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLK ORTAOKULU

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLK ORTAOKULU BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLK ORTAOKULU 4 5 BRİFİNG DOS YASI 4 Hiçbir içi 5 indekiler EĞİTİM tabl losu ÖĞRET öğesine TİM e rastlanmad YILI BARBAROS ı. HAYRATTİN PAŞAA İLKORTAOKULU MÜDÜRLÜ ÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : 11612375 500 Bornova / İZMİR KONU : 12.06.2013 tarih ve 24/1 say. YKK. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 12.06.2013 tarih ve

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

13.02.2014 Sayfa 1/8. Katkı Payı İndirimi. Dönem Ortalaması. Adı Soyadı. Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri

13.02.2014 Sayfa 1/8. Katkı Payı İndirimi. Dönem Ortalaması. Adı Soyadı. Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 2013-2014 / GÜZ DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ LİSTESİ ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=349 Yüzde

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

T.C KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2015-61) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ

T.C KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2015-61) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ T.C KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2015-61) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA ADI SOYADI BRANŞI KADRO/GÖREVİ ESKİ GÖREV YERİ YENİ GÖREV YERİ 1 EMİN ALKAN Almanca / (42)-KONYA

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ANKARA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ANKARA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23590821/ Konu: ÜYTE Eğitimi Kursiyer Planlaması (2014 Yılı 1. Dönem) ANKARA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) 6 Mart 2010 tarih ve 27513 sayı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

SAMSUNG I 9500 GALAXY S4 16 GB CEP TELEFONU KAZANAN ASIL TALİHLİLER SIRA KURA ŞİFRE NO ADI SOYADI ADRES

SAMSUNG I 9500 GALAXY S4 16 GB CEP TELEFONU KAZANAN ASIL TALİHLİLER SIRA KURA ŞİFRE NO ADI SOYADI ADRES SAMSUNG I 9500 GALAXY S4 16 GB CEP TELEFONU KAZANAN ASIL TALİHLİLER 1 4363 YNSCBNA2 GÜLTEKİN İN DUTÇAKALLI KÖYÜ ÇORUM 2 3223 YNSSY875 FATMA DURMAZ AZİZİYE MAH. 1007. SOK ARSLAN AP. KAT : 3 DAİRE 6 MERKEZ/

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.İhtisas İşleri/17.03.2005-1588 Konu : Başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE Amagram Nisan 09 Naturale Inspiration 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR KAZANCI... %25 İNDİRİM * Müşterileriniz BODY SERIES Konsantre Sıvı El Sabunu

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI insan.kaynaklari@teias.gov.tr İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2014 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI 1 - AMAÇ 1 - EĞİTİM

Detaylı