GÜNEŞ ENERJİLİ YÜZME HAVUZU ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN KOLLEKTÖR ISI YÜKÜNÜN TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJİLİ YÜZME HAVUZU ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN KOLLEKTÖR ISI YÜKÜNÜN TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ"

Transkript

1 TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1, 1-7 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİLİ YÜZME HAVUZU ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN KOLLEKTÖR ISI YÜKÜNÜN TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ ÖZET *Etem Sait ÖZ **Tayfun MENLİK **Mustafa AKTAŞ * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye ** Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler, Ankara, Türkiye Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan yüzme havuzlarının ısıtılmasında katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma sistemlerine yüksek maliyetlerinden dolayı alternatif olarak güneş enerjili ısıtma sistemleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada, güneş enerjisi ile ısıtılan havuzlardaki havuz ısıtma yükü hesabında kullanılan; buharlaşma, ışınım, taşınım ve ilave edilen sudan meydana gelen ısı kayıpları ile ısı kazanç parametreleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Son bölümde 50 m x 15 m boyutlarında bir yüzme havuzunun ısıtılmasında kullanılan kollektör net ısı yükü örnek olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Yüzme Havuzları THE DETERMINING OF COLLECTOR HEAT LOAD FOR SWIMMING POOL HEATİNG SYSTEMS WITH SOLAR ENERGY ABSTRACT Nowadays, to swimming pools being used widespreadly, solar energy heating systems are being developed as alternative to solid, liquid, gas fuel and electricity heating systems due to the high costs. In this study, using parameters (etc. evaporation, radiation, convection heat losses and heat losses is taken from added water and heat gains) in the calculation of the heat load of pools, heated by solar energy, were examined in details. In the last part, as an example, heat load has been calculated for collector used for heating a swimming pool dimension of that 50 m x 15 m. Key Words: Solar Enegy, Swimming Pools. 1. GİRİŞ Ülkemizde yüzme havuzları otel, motel ve tatil köylerinde, son zamanlarda yazlıklarda ve hatta evlerimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Havuzların kullanıldıkları bölgelere göre yılın belirli zaman dilimlerinde ısıtılmaları gerekebilmektedir. Isıtma işlemi katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sistemlerle yapılabildiği gibi, günümüzde güneş enerjili ısıtma sistemleri ile de yapılmaktadır. Isıtma işleminin güneş enerjili sistemlerle yapılmasının sebebi, diğer sistemlerin kuruluş maliyetlerinin yanında yakıtların pahalı olması sebebiyle işletme maliyetlerinin çok yüksek olması, buna karşılık güneş enerjili ısıtma sistemlerinin sadece kuruluş maliyetlerinin dışında hiçbir ek maliyetlerinin ve çevre açısından olumsuz etkilerinin olmamasıdır.

2 2 Güneş Enerjili Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri İçin Kolektör Isı Yükünün Teorik Olarak... Havuz suyu sıcaklığının ortam havası sıcaklığından birkaç derece fazla olması yeterlidir. Bu bakımdan yüzme havuzlarının güneş enerjisi ile ısıtılması uygulaması cazip olmaktadır. Yüzme havuzlarının güneş enerjisi ile ısıtılmasında iki yaklaşım söz konusudur. Bunlardan birisi havuz suyunun bir örtü ile kapatılması ve bu örtünün kollektör gibi görev yaparak suyu ısıtması, diğeri de suyun ısıtılmasında ayrı kollektörler kullanılmasıdır [1,2]. Bu çalışmada ayrı kollektörlerle yapılan ısıtma sistemlerinden çok kısa olarak bahsedilecek ve havuz suyu ısıtma yükü hesap parametreleri belirlenip ayrıntılı olarak incelenecektir. 2. KOLLEKTÖRLERLE YAPILAN HAVUZ ISITMASINDA KULLANILAN SİSTEMLER 2.1 Direkt sistemler Direkt sistemlerde ısıtılmak istenilen havuz suyu güneş kollektörlerinde dolaşım yaptırılır. Sistemin tamamı korozif özellikte olan havuz suyunun etkisindedir. Havuz suyuna mikrobik etkilere karşı klor veya diğer kimyasal sıvılar verileceğinden, bu sistemlerde kullanılacak malzeme paslanmaz olmalıdır [2]. 2.2 Endirekt sistemler Yüzme havuzlarının güneş enerjisi ile endirekt olarak ısıtılmasında, ısıtılmak istenen yüzme havuzu suyunun kollektörlerle ilişkisi yoktur. Kollektörlerde güneş enerjisi ile ısıtılan su, havuz suyunu bir ısı değiştirici yardımıyla ısıtır. Endirekt ısıtma sistemlerinde, kollektör devresindeki ısıtan akışkana (suya) antifiriz ilavesi ile, kollektör devresindeki suyun don etkilerine karşı boşaltılmasını gerektirmeyeceği gibi, bu devrenin havuz suyunun korozif etkilerinden etkilenmesi de söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kollektör devresi metal borularla yapılabilir. Diğer taraftan endirekt ısıtma sistemlerinde, havuz suyunun ısıtılmadığı zamanlarda veya havuz suyunun ısıtılmasına gerek duyulmayan sıcak günlerde, kollektör devresinde ısınan su ile kullanma sıcak suyu hazırlama gibi, başka amaçlar için de yararlanılabilir [2]. 3. GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERLE HAVUZ ISITILMASINDA HAVUZ ISITMA YÜKÜ HESAP PARAMETRELERİ Havuz suyunun ısıtma yükü, gelen güneş ışınımından elde edilen ısı kazancından daha az olan toplam ısı kaybı farkına eşdeğerdir. Açık havuzlarda, havuz üzerine gelen ışınımdan önemli bir kazanç sağlanabilir. Bu kazanç için yatay düzleme gelen toplam güneş ışınımının en az % 85 i havuz suyu tarafından absorbe edilebilecek değer olarak kabul edilebilir [2]. Havuz suyunun toplam ısı kaybı, buharlaşma, ışınım, taşınım ve buharlaşmadan dolayı takviye edilen suyun ısı kayıplarının toplamıdır. Bu ısı kayıplarının belirlenmesi, çevre hava sıcaklığı, rüzgar hızı, çevre havasının bağıl nemi veya su buharının kısmi basıncının bilinmesini gerektirir. Isı kaybı daha önemsiz derecede etkileyen diğer faktörler ise; yüzücülerin meydana getirdiği türbülans (durgun bir havuz için dikkate alınmaz), havuz zemin ve yan duvarlarının iletim kaybı (zemin suyu yoksa ihmal edilebilir) ve yağmur kayıplarıdır (yağmur suyunun fazla olması havuz suyu sıcaklığını düşüreceğinden ısı yüküne ilave yapılmalıdır). 3.1 Isı kayıpları Açık havuzlarda buharlaşma ısı kaybı Sakin hava şartlarındaki buharlaşma ısı kaybı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanabilir [2,3]. q e =(5,64+ 5,96V 0,3 )( P w P a )...(1) q e : Havuz suyu buharlaşma ısı kaybı ( MJ / m 2 gün ), V 0.3 : Havuz suyu yüzeyinin 0,3 m üzerindeki yükseklikte rüzgar hızı (m / s), P w : t w su sıcaklığındaki su buharının doygunluk basıncı (kpa), (Şekil 1 den veya 4 numaralı eşitlikten hesaplanabilir), : Havanın kısmi su buharı basıncı (kpa) dır. P a

3 TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1 3 Havuz üzerindeki rüzgar hızı için aşağıdaki değerler alınabilir. Şehir dışındaki yerler için : V = 0,30. V 0 Korunmuş yerler için : V = 0,15. V 0 V 0 : Açık bir zeminde 10 m yükseklikteki normalize edilmiş rüzgar hızıdır Kapalı havuzlarda buharlaşma ısı kaybı (q e ) Kapalı havuzlardaki buharlaşma hızı, açık havuzlara göre, daha düşük değerlerde olacağından, buharlaşma ısı kaybı da düşer. Kapalı havuzlardaki buharlaşma ısı kaybı aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir [2,3,4]. q e =(5,64 + 5,96V h ) ( P w - P hk )...(2) Burada ; q e : Kapalı havuzdaki buharlaşma ısı kaybı (MJ / m 2 gün), V h : Havuz su yüzeyi üzerindeki hava hızı (0,02 m/s ile 0,05 m/s arasında), P hk : Kapalı havuz ortamındaki su buharı kısmi basıncı (Pa) dır. Su buharı kısmi basıncı (P hk ) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir: P Rh P hk = s...(3) 100 P s ; t a = t w için P s = P w eşitliği ile, Şekil 1 den veya aşağıdaki eşitlikten elde edilir. P w =(0, , t w ) ( 2, ) t w 2 + ( 6, ) t w 3...(4) 10 Doygun buhar basıncı (Pw), kpa Su sıcaklığı 0 C Şekil 1. Su Sıcaklığı ile Buharlaşma Doygunluk Basıncının Değişimi [3]

4 4 Güneş Enerjili Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri İçin Kolektör Isı Yükünün Teorik Olarak... Bağıl nem (R H ) Şekil 2 den faydalanılarak bulunabilir. Havuzu kullanan kişilerin sayısı da buharlaşma ısı kaybını arttırır. Havuzu kullanan kişilerin sayısının buharlaşma kaybı yaklaşık olarak, bir kişinin 1 m 2 lik havuz yüzeyi için % 1 olarak artışa sebep olur ( durgun, kullanılmayan bir havuza göre ). Yaş termometre sıcaklığı 0 C Bağıl nem % 100 % 80 % 60 % 40 % Kuru termometre sıcaklığı Şekil 2. Yaş Termometre Sıcaklığı ile Bağıl Nem İlişkisi [3] Işınım ısı kaybı (q r ) Işınım ısı kaybı (q r ) aşağıda verilen eşitliklerle hesaplanabilir [2,3,4]. 0 C q r = 24x ε w τ (T w 4 T s 4 ) = 0,086ε w h r (T w T s )...(5) Burada ; ε w : Suyun uzun dalga boyundaki yayıcılığı (ε w = 0,95), τ : Stefan Boltzmann sabiti (τ = 5, W / m 2 K 4 ), h r : Işınım ısı iletim katsayısı (W / m 2 K), T w : Su sıcaklığı (K), T s : Atmosfer sıcaklığı (K), dır. Yukarıdaki eşitlikte kullanılan h r ve T s aşağıda olduğu gibi belirlenebilir. T h r =τ( T 2 w + T 2 s ) (T w + T S ) (2, w + T ) 2 s 3...(6) h r değeri, ortalama sıcaklığa (t m ) bağlı olarak Şekil 3 den de doğrudan belirlenebilir. Kapalı havuzlar için; T s = T d dir. T d : Havuzu çevreleyen duvarların sıcaklığı, Açık havuzlar için ; T s = T a ε dir. s ε s atmosfer yayıcılığı (çiy noktası sıcaklığının (t dp ) fonksiyonudur ve aşağıdaki şekilde belirlenebilir). ε s = 0, ,56( t dp / 100 ) + 0,73( t dp / 100 ) 2

5 TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1 5 Bulutlu atmosfer için; T s = T a, Açık atmosfer için ; T s T a -20 alınabilir. Işınım ısı iletim katsayısı (hr) W/m 2 K t m t = w + 2 t s Şekil 3. Ortalama Sıcaklıkla (t m ) Işınım Isı İletim Katsayısının (h r ) Değişimi [3] Taşınım Isı kaybı (q c ) Çevreye olan taşınım ısı kaybı (q c ) (kapalı havuz için kapalı ortam havasına) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir [2,3]. q c = (3,1 + 4,1V)(t w t a ) = 0,086(3,1 + 4,1V)(t w t a ) (MJ / m 2 gün)...(7) Ortalama sıcaklık (t m ) 0 C V : Açık havuzlarda (dış havuzlarda) veya kapalı havuzlarda havuz üzerinde 0,3 m yükseklikteki rüzgar hızı ( m / s ), t w : Su sıcaklığı ( K ), t a : Hava sıcaklığı ( K ) dır. Taşınım ısı kaybı, büyük oranda rüzgar hızına bağlıdır. Havuz zemininden de iletim ısı kayıpları olacaktır. Ancak bu kayıplar zeminin güneş enerjisi ısı kazancı ile dengeleneceğinden ihmal edilebilir Buharlaşmadan dolayı takviye edilen suyun ısı kaybı (q bu ) Buharlaşmadan dolayı azalan havuz suyunun takviyesi için havuza verilen suyun sıcaklığı (t w ) havuz suyu sıcaklığından (t sb ) düşük değerde olabileceğinden bu suyun ısıtılması için gerekli olan ısı kaybı (q bu ) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir [2,3,4,5]. q bu = m bu. c p (t sb - t w ) ( MJ / m 2 gün ) q bu =q c /h fg c p (t sb -t w ) ( MJ / m 2 gün )...(8) q bu : Takviye suyunun ısıtılması için olan ısı kaybı (MJ / m 2 gün), m bu : Günlük buharlaşma debisi (kg / m 2 gün) (q c / h fg ), c p : Suyun sabit basınçtaki ısınma ısısı (MJ / kg K), t sb : Buharlaşan havuz suyunun sıcaklığı ( K ), h fg : Suyun buharlaşma gizli ısısı (MJ / kg).

6 6 Güneş Enerjili Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri İçin Kolektör Isı Yükünün Teorik Olarak Isı kazançları Güneş ışınımı ısı kazancı (q s ) Havuz zemini tarafından absorbe edilen ısı kazanımı (q s ) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir [2,3,6]. q s.g İ...(9) q s : Havuz tabanınca absorbe edilen güneş ışınımı (MJ / m 2 gün), : Işınım absorblama yüzdesi ( açık renkli yüzeyler için % 85, koyu renkli yüzeyler için % 90) G İ : Yatay düzlem üzerine gelen güneş ışınımı (MJ / m 2 gün) dır. Sürekli olarak kullanılan havuzlar için ışınım absorblama yüzdesi % 5 daha düşük alınabilir. 3.3 Kollektör ısı yükü Kollektör ısı yükü toplam ısı kayıpları ile toplam ısı kazançları arasındaki farka eşittir ve aşağıdaki eşitlik ile hesaplanabilir. Q net = Q kayıp Q kazanç Q net =(q e + q r + q c + q bu ) (q s )...(10) 3.4 Örnek hesaplama Ankara ilinde şehir dışında bir bölgede, Nisan ayı şartlarında 20 o C ortam sıcaklığında 50 m x 15 m boyutlarında (750 m 2 yüzey alanlı), 35 o C su sıcaklığı istenen açık bir yüzme havuzunun güneş enerjisi ile ısıtılması için gerekli kollektör ısı yükü hesabının yapılması istenmektedir. Bu verilere göre bu yüzme havuzunun toplam ısı kaybı ve ısı kazancı hesabı yapılmalıdır. Toplam ısı kaybı için: Buharlaşma ısı kaybı ; Ankara ili için ortalama rüzgar hızı değeri (V o ) 2,46 m/s dir[7]. P w değeri Şekil 1 den 35 o C su sıcaklığı için 6,15 kpa alınmıştır. P a değeri 5,624 kpa alınmıştır[8]. Bu değerler Eş. 1 de yerine konulursa; q e = ( 5,64 + 5,96. 2,46. 0,3)( 6,15 5,624) = 5,28 MJ / m 2 gün değeri elde edilir. Işınım ısı kaybı ; h r değeri Şekil 3 den 6,25 W / m 2 K olarak tespit edilip Eş. 5 de yerine konulduğunda; q r = 0,086. 0,95. 6,25 ( ) = 7,659 MJ / m 2 gün elde edilir. Taşınım ısı kaybı Eş. 7 den ; q c = 0,086 (3,1 + 4,1. 2,46. 0,3)( ) = 7,9 MJ / m 2 gün Buharlaşmadan dolayı takviye edilen suyun ısı kaybı Eş. 8 den ;

7 TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1 7 q bu = 7,9 / , ( ) = 0,22 MJ / m 2 gün olarak bulunur. Toplam ısı kaybı; Q kayıp = (q e + q r + q c + q bu ) = 5,28 + 7, ,9 + 0,22 = 21,059 MJ / m 2 gün olarak bulunmuştur. Toplam ısı kazancı için: Güneş ışınımı ısı kazancı için Eş. 9 dan ; q s :. G İ = 0,8. 17,3258 = 13,856 MJ / m 2 gün olarak hesaplanmıştır. Eşitlikte G İ = 17,3258 MJ / m 2 gün [9]. Havuz zemini açık yüzey kabul edilerek, yüzme havuzu sürekli kullanılacağı için absorblama yüzdesi % 5 daha düşük 0,80 olarak alınmıştır. Yapılan hesaplamalardan elde edilen değerler Eş. 10 da yerine konarak kollektör ısı yükü; Q net = (21,059 13,856). 750 = 5402,25 MJ / gün olarak bulunmuştur.; 4. SONUÇ Günümüzde yaygın olarak kullanılan yüzme havuzlarının ısıtılmasında güneş enerjili sistemlere duyulan gereksinimden bahsedildikten sonra, belirlenen parametrelere bağlı olarak örnek kollektör net ısı yükü hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda havuz ısıtılması için ihtiyaç duyulan toplam ısı yükünün yaklaşık % 65,8 i kendi ısı absorblama özelliği ile karşılanmaktadır. Bunun yanında havuz suyu sıcaklığının istenilen değerde tutulması için gerekli toplam ısı yükünün yaklaşık % 34,2 sinin güneş kolektörleri ile sağlanması gerektiği görülmüştür. Günümüz enerji maliyetleri, yakıtların çevreye olan olumsuz etkileri, sistem maliyetleri vb. etkenler göz önünde bulundurulduğunda % 34,2 nin yüzme havuzu ısıtması için yüksek bir değer olduğu kabul edilebilir. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında sadece ilk kuruluş maliyeti olan güneş enerjili yüzme havuzu ısıtma sistemleri ile ihtiyaç duyulan ısı yükünün karşılanması kolay ve daha düşük maliyetli olacaktır. KAYNAKLAR 1. John, A., D., William, A., B., Solar Engineering Of Thermal Processes, Wiley İntersceince Publication, New York, Cassiday, B., The Complete Solar House, Dodd & Mead Company, New York, Iso/Tr 12596, Solar Heating Swimming Pool Heating Systems Dimensions Desing And Installation. 4. Fısk, M., J., Anderson, H., C., Introductıon To Solar Technology, Addisso Wesley Publishing Company, Usa, John, A., D., William, A., B., Solar Energy Thermal Proceses, Wiley İntersceince Publication, New York, Campel, S., Solar Water Heater, Garden Way Associates Publishing, USA, E.İ.E., Rüzgar Enerjisi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, Kakaç, S., Örneklerle Isı Transferi, Seldem Offset, Ankara, Uyarel, A.,Y., Öz, E.,S., Güneş Enerjisi Ve Uygulamaları, Emel Matbaacılık, Ankara, 1987.