TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN : M.Aykut IŞIK DANIŞMAN : Doç.Dr. Tamer UÇAR VAN-2007

2 TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN : M.Aykut IŞIK VAN-2007

3 KABUL ve ONAY SAYFASI Doç.Dr. Tamer UÇAR danışmanlığında, Mehmet Aykut IŞIK tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Destekli Mahal Isıtma Sisteminin Van İlinde Sağladığı Enerji Tasarrufunun İncelenmesi isimli bu çalışma. /. / 2007 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Hasan YUMAK İmza: Üye : Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ İmza: Üye : Doç. Dr. Tamer UÇAR İmza: Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu nun../../.gün ve..sayılı kararı ile onaylanmıştır. Doç. Dr. Aşkın KOR Enstitü Müdürü

4 ÖZET GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ IŞIK, Mehmet Aykut Yüksek Lisans Tezi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç.Dr. Tamer UÇAR Mayıs 2007, 67 sayfa Bu çalışmada güneş enerjisinden faydalanma yolları incelenerek, bir konutun kullanma sıcak su ihtiyacının karşılanması ve kış konumunda güneş enerjisinden elde edilen sıcak su ile kalorifer kazanından yıllık tabanda sağlanabilecek enerji tasarrufu araştırılmıştır. Çalışmada ele alınan konut için ısıtma tesisatı, standartlara ve ilgili yönetmeliklere bağlı kalınarak projelendirilmiştir. Konutun ısıl ihtiyacı tespit edilerek ısıtma tesisatına ait cihaz seçimleri yapılmıştır. Daha sonra mevcut sisteme güneş enerjili sıcak su hazırlama sisteminin adaptasyonu sağlanarak geleneksel ısıtma sistemiyle ekonomik olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Sistem tasarımı için TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları kullanılmıştır. Isıtma tesisatının projeye aktarılmasında yaygın olarak kullanılan AutoCAD programından faydalanılmıştır. Tesisata ait boru tasarımı ve devri daim pompalarının seçiminde MTH programından yaralanılmıştır. Söz konusu konutta güneş enerji destekli ısıtma sisteminin kurulması ve klasik ısıtma sistemiyle sağlanan enerji tasarrufunun simülasyonunu yapmak amacıyla T*SOL Pro 4.4 programı kullanılmıştır. Program sayesinde seçilen yakıttan elde edilen tasarruf ve sistem verim sonuçları grafiksel olarak elde edilmiştir. Materyal ve yöntemler ışığında bina ısıl ihtiyacı ve buna karşılık seçilen ısıtma kazanı kcal/h kapasitesindedir. Sıcak su ihtiyacını karşılaması yönünden hesaplanan gerekli kollektör yüzey alanı 3.79 m² olmuştur. Güneş enerji destekli ısıtma sisteminin bu ihtiyaca ilave edilmesiyle gerekli kollektör yüzey alanı 4.81 m² ye yükselmiştir. Simülasyon programı verileri, incelenen konutun Van ilinde yıllık tabanda lt yakıt tasarrufu sağladığını göstermiştir. Bu sonuç, kurulan sistemin dokuz yıl içerisinde ilk kurulum maliyetini karşıladığını göstermesi açısından önemlidir. i

5 ii

6 ABSTRACT INVESTIGATION OF THE ENERGY ECONOMY OF A RESİDANCE HEATING SYSTEM COUPLED WITH SOLAR ENERGY SYSTEM IN VAN IŞIK, Mehmet Aykut Msc.Mechanical Engineering Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tamer UÇAR May 2007, 67 pages In this study, alternative ways of solar energy in a heating system was examined. For this research, first a house model was designed with solar energy system, than energy economy was calculated for this heating installation. Heating installation of this house was projected according to general rules and standarts. After establishing the thermal needs of the house, heating apparatus were selected. Finally, the solar energy system was included in the heating installation and was compared with the traditional heating system in the terms of energy savings. For desinging the system several standarts were used. Heating installation of the house was projected by AutoCAD. Pipe installation was projected by the program that name was MTH. Solar energy system that was used in this house was simulated by T*SOL Pro 4.4 software program. We could compared with the traditional heating system in the terms of energy savings by T*SOL Pro 4.4 program. Materials and process were gave us the thermal needs of the house about kcal/h. Solar energy for produce the hot water were calculated 3.79 m² collector surface area. Also, the solar energy system was included in the heating installation were calculated 4.81 m² collector surface area. Simulation program T*SOL Pro 4.4 was gave lt fuel-oil savings in a year. This reason was show the system was payed off itself in nine years. iii

7 iv

8 ÖN SÖZ Güneş Enerjisi Destekli Mahal Isıtma Sisteminin Van İlinde Sağladığı Enerji Tasarrufunun İncelenmesi isimli bu çalışmada incelenen villa tipi konutun, mekanik tesisat yönünden projelendirilmesi aşamasında birçok parametre ele alınmıştır. Bu parametrelerden bazıları için kabuller yapılmış, diğerleri için ilgili standart, yayın ve yönetmeliklerden faydalanılmıştır. Sistemin oluşturulmasından sonra, yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen bulgular ortaya konarak bazı sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlardan çalışmayı direkt etkileyenler ekonomik veriler olmaktadır. Ekonomik verileri elde ederken piyasa da bu alanda çalışma yapan firmalara danışılmış ve bu yönde en doğru yönlendiren firma olarak ISISAN seçilmiştir. ISISAN firmasının bu alanda kullandığı lisanslı yazılımı ve simulasyonları sayesinde ekonomik değerlendirme yapmak mümkün olmuştur. Yine bu alanda çalışma yapan bir başka firma Viessman nın da örnek sistem şemaları ile katkı yaptığını belirtmekte yarar vardır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yaptığı güneş enerjisi çalışmaları da araştırma konusuna daha etkin bakmayı sağlamıştır. Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren danışman hocam Doç. Dr. Tamer UÇAR a, yine kıymetli tecrübelerinden faydalandığım Y. Mak. Müh Selen IŞIK a, yardımlarından dolayı sevgili meslektaşlarım Mak. Müh. Levent YAMANTAŞ ve Olcay KAYA ile DPT Uzmanı Tarık ŞAHİN e, mimari projeye imza atan Mimar Mutlu ERENLER e ve manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli aileme teşekkürü bir borç bilirim. v

9 vi

10 İÇİNDEKİLER sayfa ÖZET i ABSTRACT iii ÖN SÖZ v İÇİNDEKİLER vii ŞEKİLLER DİZİNİ ix ÇİZELGELER DİZİNİ xi EKLER DİZİNİ xiii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ xv 1. GİRİŞ Güneş Enerjisi Yardımıyla Konutlarda Sıcak Su Elde Edilmesi Güneş Enerjisi İle Konutların Isıtılması Tezin Amacı ve Kapsamı KAYNAK BİLDİRİŞLERİ MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Yöntem Isı kaybına esas veriler Isı kaybı hesabı Sistem tasarımı Yakıt deposu ve brülör hesabı Kapalı genleşme deposu hesabı Baca hesabı Kullanma sıcak su ihtiyacının hesaplanması Güneş enerjisi hesapları Yapım kullanım maliyeti BULGULAR ve TARTIŞMA Isı Kayıplarına Ait Bulgular Isıtma Tesisatında Elde Edilen Bulgular Güneş Enerjisi Tesisatı Hesap Bulguları Güneş Enerji Tesisatının Ekonomik Analizi SONUÇ ve ÖNERİLER 46 KAYNAKLAR 48 vii

11 EKLER 50 ÖZ GEÇMİŞ 67 viii

12 ŞEKİLLER DİZİNİ sayfa Şekil 1.1. Türkiye de yeryüzüne düşen toplam ışınım. 3 Şekil 1.2. Türkiye nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi. 3 Şekil 1.3. Düzlemsel güneş kollektörü. 4 Şekil 1.4. Azimut açısı. 5 Şekil 1.5. Açık devreli, doğal dolaşımlı sistem. 6 Şekil 1.6. Kapalı devreli, doğal dolaşımlı sistem. 7 Şekil 1.7. Doğal dolaşımlı, açık devreli, şebeke basınçlı sistem. 8 Şekil 1.8. Pompalı açık devreli sistem. 9 Şekil 1.9. Pompalı kapalı devreli sistem. 9 Şekil Güneş enerjisi ile mahal ısıtması desteği. 11 Şekil Güneş kollektörleri ve ısı pompasından yararlanılarak sıcak hava ile ısıtma yapılması. 12 Şekil 3.1. Bir kazanda basınç kayıpları ve baca çekişinin şematik gösterimi. 31 Şekil 4.1. Güneş enerji destekli mahal ısıtma sistemi program çıktısı. 41 Şekil 4.2. Güneş enerjisi tüketim eğrisi program çıktısı. 42 Şekil 4.3. Kollektör sıcaklık eğrisi program çıktısı. 43 ix

13 x

14 ÇİZELGELER DİZİNİ sayfa Çizelge 1.1. Türkiye'nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı 2 Çizelge 1.2. Türkiye'nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli 2 Çizelge 3.1. Mahal iç sıcaklıkları 22 Çizelge 3.2. Yapı bileşenlerine ait ısı geçiş katsayıları 23 Çizelge 3.3. Birleştirilmiş artırım katsayısı 23 Çizelge 3.4. Yön artırım katsayısı 24 Çizelge 3.5. Kat yükseklik artırım katsayısı 24 Çizelge 3.6. Hava sızdırmazlık değeri 25 Çizelge 3.7. Bina durum katsayısı 26 Çizelge 3.8. Isı kaybı cetveli 27 Çizelge 3.9. Isı kaybı hesap çizelgesinin doldurulması için gerekli simgeler 27 Çizelge w katsayısı 30 Çizelge Çeşitli kullanım yerleri için ani sıcak su ihtiyaç değerleri 32 Çizelge 4.1. Mahal ısı kayıpları 36 Çizelge 4.2. Isıtma yükleri 37 Çizelge 4.3. Saatlik sıcak su ihtiyacı 39 Çizelge 4.4. Güneş enerji destekli mahal ısıtma Tsol Pro 4.4 program verileri 42 Çizelge 4.5. Geleneksel ısıtma sistemi ile güneş enerji destekli ısıtma sisteminin ekonomik karşılaştırması 44 xi

15 xii

16 EKLER DİZİNİ sayfa Ek 1. Mekanik tesisat projeleri 50 Ek 2. Dış sıcaklık değerleri 54 Ek 3. Isı kaybı cetvelleri 55 Ek 4. Radyatör cetveli 60 Ek 5. Baca hesabı 61 Ek 6. İl ve ilçelerimizin aylık ortalama güneşlenme süreleri 63 Ek 7. Yatay yüzeye gelen toplam güneş ışınımı ortalama değerleri 63 Ek 8. Güneş enerjisi toplayıcıları eğim açısına göre günlük ortalama güneş ışınımı dönüşüm katsayıları 64 Ek 9. Ortalama şehir şebeke suyu sıcaklık değerleri 64 Ek 10. Bazı farklı güneş enerjisi toplayıcıları için verim faktörleri 65 Ek 11. Bazı istasyonlar için ortalama çevre sıcaklığı 65 xiii

17 xiv

18 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler A Gerekli toplayıcı alan A kol Bir toplayıcının alanı A y Yapı bileşeninin alanı a a,b B Br B c s p ÇP d D DD DK Dö E E f E g F G GB GD h H H m H u I t Hava sızdırma katsayısı Kollektör verimi düzeltme katsayısı Batı Brülör kapasitesi Yakıt tankı kapasitesi Suyun özgül ısısı Çift camlı pencere Yapı bileşeninin kalınlığı (cm) Doğu Dış duvar Dış kapı Döşeme Enerji gideri Fuel-oilli ısıtma sistemin enerji giderlerini Güneş enerjili ısıtma sisteminin enerji giderlerini Baca kesiti (cm²) Güney Güney Batı Güney Doğu Baca etkin yüksekliği Binanın durum katsayısı Devridaim pompa basma yüksekliği Yakıtın alt ısıl değeri β eğimli toplayıcı yüzeyine gelen günlük ortalama anlık toplam ışınım xv

19 xvi

20 I K KB KD KİR L LCC f LCC g LOS M m N s N O P P a P e s P A P E P sv P H P L P w P f P g Q s Yatay yüzeye gelen toplam ışınım Kuzey Kuzey Batı Kuzey Doğu Kiriş Pencere veya kapının açılan kısmının çevresi Fuel-oil ile çalışan sistemin yapım kullanım maliyeti Güneş enerjili sisteminin yapım kullanım maliyeti Yapım kullanım tasarrufları Kütle akış sayısı Tesisin günlük sıcak su tüketimi Entropi üretim sayısı Gerekli toplayıcı sayısı Bakım onarım gideri Satın alma ve montaj giderleri Sistem ilk basıncı Sistem son basıncı Bağlantı kanallarındaki basınç kaybı Bacadaki basınç kaybı Emniyet ventili basıncı Doğal Baca Çekişi Yakma havası emilmemesi için basınç kaybı Kazandaki basınç kaybı Fuel-oil ile çalışan sistemin ilk kurulum maliyetini Güneş enerjili ısıtma sisteminin ilk kurulum maliyetini Hava Sızıntısı Isı Kaybı Q gün Tesisin günlük enerji gereksinimi Q k Q o Kazan kapasitesi Artırımsız ısı kaybı Q z Artırımlı ısı kaybı xvii

21 xviii

22 R Oda durum katsayısı R kol Eğimli toplayıcı yüzey dönüşüm faktörü S Hurda değeri t ist İstenilen su sıcaklığı t şeb Şebeke suyu sıcaklığı t kor Toplayıcı ortalama sıcaklığı t or Ortalama günlük dış hava sıcaklığı T Ta U Güneşlenme süresi Tavan Yapı bileşeninin ısıl geçirgenlik direnci V V e V s w Y Z A Z e Z Z D g Devridaim pompa debisi Suyun genleşme miktarı Sıcak sulu kalorifer sistemindeki su hacmi Isıtma sisteminin tipine bağlı olarak alınan katsayı Yenileme gideri Soğuk dış yüzey ısı kaybı artırımı Hava sızıntısı katsayısı Birleştirilmiş artırım katsayısı Günlük çalışma süresi Z H Yön artırım katsayısı Z Depolama gün sayısı p Z U Kesintili ısıtma rejimi artırımı Z W Kat yüksekliği artırım katsayısı ζ Yakıt yoğunluğu ( kg/m³) η k Kazan verimi η kor Toplayıcı verimi γ t α i α d Toplayıcı azimut açısı İç ve dış sıcaklık farkı (ºC) İç yüzeyin yüzeysel ısı taşınım direnci Dış yüzeyin yüzeysel ısı taşınım direnci xix

23 xx

24 Λ λ h φ Yapı bileşenin ısı geçirgenlik direnci Isıl iletkenlik değeri Baca çapı Kısaltmalar CAD DMİ DIN EİE EPDK LCC MMO MTH PKKP PV TS Computer Aided Design Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Deutsches Institut für Normung Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yapım Kullanım Maliyeti Makine Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hesapları Panel Kanat Kanat Panel Tip Radyatör Fotovoltaik pil Türk Standartı xxi

25 1. GİRİŞ Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisini diğer enerji kaynaklarından ayıran en temel özellik, teknolojik gelişmelerle birlikte büyüyen bir sorun olan çevreyi kirletici artıklarının bulunmayışıdır. Güneş enerjisi çevre dostudur. Araştırmacıların güneş enerjisi üstüne çalışmalarının diğer sebepleri ise karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi ve diğer enerji kaynaklarına yapılan fiyat artışlarından etkilenmemesidir. Güneş enerjisi ışınım yoluyla iletilmektedir. Işınımı elektromagnetik dalgalarla taşınan enerji şekli olarak açıklayabiliriz. Yapılan araştırmalar ve hesaplamalar sonucunda yeryüzündeki birim yatay düzleme gelen güneş ışınımı ortalama 400 ile 800 W/m² seviyesindedir (Kılıç, 1993b). Bu rakamı önemli hale getiren, gelen güneş ışınımının yıllık tabanda dünya enerji ihtiyacının yaklaşık 1500 katı olduğudur. Bu sonuçtan yola çıkılarak söylenebilecek en doğru söz, güneşin dünyamıza enerji veren sonsuz denilebilecek güce sahip tek enerji kaynağı olduğudur. Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak Elektrik İdaresi Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kwh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 kwh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş ışınım miktarı coğrafi konum ve mevsimsel dönüşümlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Coğrafi konum göz önüne alındığında Çizelge 1.1 den görüleceği üzere Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer bölgelerden daha fazla ışınım şiddetine maruz kalmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden (EİE) alınan değerler ışığında Mayıs ayı ile Eylül ayı arasındaki dönemde güneşlenme süresi ve güneş enerjisi değerlerinin diğer aylara nazaran daha fazla olduğu söylenebilir. Çizelge 1.2 de güneşlenme süresi göz önüne alındığında Temmuz ayının Aralık, Ocak aylarına nazaran 3.54 kat fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç güneş enerji sisteminden yaz aylarında daha fazla yararlanıldığını göstermektedir.

26 2 Çizelge 1.1. Türkiye'nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı (Anonim, 2007a) BÖLGE TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ ( kwh/m 2 -yıl ) GÜNEŞLENME SÜRESİ ( Saat/yıl ) GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ EGE BÖLGESİ MARMARA BÖLGESİ KARADENİZ BÖLGESİ Çizelge 1.2. Türkiye'nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli (Anonim, 2007a) AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ GÜNEŞLENME SÜRESİ Kcal/cm 2 -ay kwh/m 2 -ay Saat/ay OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ORTALAMA 7.2 saat/gün Ülkemiz geneli ele alındığında Nisan ayı ile Eylül ayları arasında geçen dönemde gerek direkt ışınım, gerekse difüz ışınım değerlerinin ortalamanın üzerinde olduğu Şekil 1.1 den görülmektedir. Güneşlenme süresinin en yüksek olduğu ay ise Şekil 1.2 den anlaşılacağı gibi Temmuz ayıdır. Ancak güneş enerji destekli ısıtma sistemini tasarlarken genelde yıllık tabanda ortalama güneşlenme süreleri göz önüne alınır.

27 3 Şekil 1.1. Türkiye de yeryüzüne düşen toplam ışınım (Anonim, 2003). Şekil 1.2. Türkiye nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneşlenme Süresi (Uzunoğlu ve ark., 2001) Güneş Enerjisi Yardımıyla Konutlarda Sıcak Su Elde Edilmesi Teknolojik gelişmelerle paralel olarak günümüzde hemen her alanda güneş enerjisi uygulamalarını görmekteyiz. Güneş ışınımından ya elektrik enerjisine ya da ısıl enerjiye dönüştürülerek yararlanılmaktadır. Binaların ısıtılması, soğutulması, elektrik üretimi, bitkilerin kurutulması güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır. Güneş enerji sistemlerinin en yaygın uygulama alanı kullanım suyu ısıtmasıdır. Yıllık tabanda konutun sıcak su ihtiyacının önemli bir bölümü güneş enerjisi vasıtasıyla karşılanabilir.

28 4 Bu amaçla kurulan sistemlerin en önemli parçası güneş kollektörleridir. Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için öncelikle toplanması gerekir. Bu toplama işlemi ısıl ve elektriksel olmak üzere iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Basitlik ve ucuzluk gibi nedenlerle ısıl toplama yöntemi daha çok tercih olunur (Uzunoğlu ve ark., 2001). Düzlemsel güneş kollektörleri güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70 C civarındadır. Düzlemsel güneş kollektörleri Şekil 1.3 te gösterildiği gibi üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır. Kollektörler, yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit bir açıyla yerleştirilirler. Şekil 1.3. Düzlemsel güneş kollektörü (Anonim, 2007a). Kollektörlerin yerleşiminde ölçü olarak eğim açısı ve azimut açısı kullanılmaktadır. Eğim açısı kollektör ile yatay düzlem arasındaki açıdır. Eğimli çatılara montajda bu açı, çatı eğimi tarafından belirlenir. 30 ile 45 arası eğim açılarının ideal oldukları pratikten bilinmektedir. Azimut açısı ise; kollektör düzleminin güney yönünden olan sapmasını gösterir. Şekil 1.4 azimut açısının gösterimini ifade etmektedir. Güneye doğrultulmuş bir kollektörün azimut açısı 0 dır. Pratikte güneyden 45 ye kadar olan sapmalar kabul edilebilir.

29 5 Şekil 1.4. Azimut açısı (Anonim, 2007b). Güneş enerjisi yardımıyla konutlarda sıcak su elde edilmesi ve konutların ısıtılması amacıyla geliştirilen sistemler ve bu sistemlerin uygulamaları hususunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Araştırmalar güneş enerji sistemlerinin işletmeye yönelik problemlerinin aşılması durumunda kendini amorti etme sürelerinin kısalacağını işaret eder. Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin en önemli işletme problemleri donma, korozyon, kireçlenme ve aşırı ısınmadır. Sistemin kurulduğu bölgenin özelliklerine ve seçilen sisteme göre farklı tedbirler alınabilir. Yapılan araştırmalar ışığında konutlarda sıcak su temini için harcanan enerji, konut için gerekli tüm enerjinin %12 si civarındadır (Ataş, 2001). Konut için elde edilen enerjinin büyük bir kısmı konutun ısıtılması amacıyla harcanır. Bu enerjiyi temin ederken farklı kaynaklardan istifade edilmektedir. Günümüz teknolojisinde bu kaynakların büyük bir kısmını fosil kökenli yakıtlar oluşturmaktadır. Hacim ısıtılmasında sıcak su üretici olarak merkezi sistemde, boyler, plakalı ısı değiştiricisi kullanımı göze çarpar. Müstakil ısıtma sistemine sahip konutlarda ise bağımsız su ısıtıcıları tercih edilmektedir. İşte bu noktada güneş enerjisinin önemi ortaya çıkar. Gerek müstakil gerekse merkezi ısıtmada sıcak su temininin en temiz yolu güneş enerji sistemidir. İşletme giderleri ihmal edildiğinde ilk kurulum maliyeti yönünden güneş enerji sistemi boyler, plakalı ısı değiştirici veya elektrikli termosifon gibi diğer sıcak su sağlayıcı sistemlerle yakın maliyettedir. Güneş enerji sisteminin avantajı güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürmesidir. Çünkü bu dönüşümde kullanılan yakıt güneştir.

30 6 Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin seçimi, sistem verimliliği ve işletmesi açısından önemlidir. Bir sistem seçilirken, meteorolojik koşullara, suyun özelliklerine, binanın konumuna ve yapının kullanım şekline uygun şekilde seçilmelidir (Kılıç, 1993a). Güneş enerji sistemleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En genel anlamda kapalı devreli ve açık devreli sistemler diye gruplandırmak mümkündür. Sistemde dolaşan akışkana göre böyle bir gruplama yapılır. Isıl depolama sistemlerinde kollektörde ısı taşıyıcı akışkan dolaştırılır. Bu akışkan su, antifrizli su, donmayan sıvı veya hava olabilir. Isı taşıyıcı akışkan çoğunlukla depolanırken, direkt kullanıldığı durumlarda söz konusudur. Buna göre sistem açık ya da kapalı sistem olarak adlandırılabilir. Şekil 1.5 te gösterilen açık devreli sistemde dolaştırılan akışkan dolaysız yoldan sıcak su ihtiyacına yönelik kullanılmaktadır. Kapalı devreli sistemde ise Şekil 1.6 teki gibi dolaştırılan akışkan ile bir depodaki su ısıtılmaktadır. Açık devreli sistemlerde, kollektörlerde genellikle su dolaştırılır kapalı sistemlerde ise su, antifrizli su veya düşük donma sıcaklığına sahip bir sıvı dolaştırılır (Kılıç, 1993a). Şekil 1.5. Açık devreli, doğal dolaşımlı sistem (Kılıç, 1993a).

31 7 Şekil 1.6. Kapalı devreli, doğal dolaşımlı sistem (Kılıç, 1993a). Güneş enerjili sıcak su sistemleri, toplayıcıda dolaştırılan akışkan hareketine göre; hareket dışarıdan veriliyorsa zorlanmış dolaşımlı (sirkülasyonlu) veya pompalı, hareket kendiliğinden (yoğunluk farkı sebebiyle) meydana geliyorsa doğal dolaşımlı (sirkülasyonlu) veya pompasız sistemler olarak isimlendirilir. Pompalı veya pompasız sistemlerin her ikisi de açık devreli veya kapalı devreli yapılabilir. Doğal dolaşımlı sistem (pompasız sistem) en yaygın kullanılan güneş enerjili sıcak su sistemidir. Bu sistem Şekil 1.7 da gösterildiği üzere kollektör ve yalıtımlı bir depodan ibarettir. Çalışma prensibi kollektörde ısınan suyun genleşerek deponun üst kısmından depoya akması ve deponun altındaki soğuk su ile yer değiştirmesidir. Kollektör sıcaklığı depo sıcaklığından büyük olduğu sürece dolaşım devam eder. Bu sistemde bir diğer önemli nokta da kollektör üst noktası ile depo alt noktası arasındaki kot farkıdır. Genel olarak dolaşım olabilmesi için deponun kollektörden daha yüksekte olması gerekir. Dolaşım olabilmesi için tarif edilen kot farkının en az 40 cm. olması gereklidir. Ayrıca sürtünme kayıplarını asgariye indirmek için vana, dirsek gibi branşmanların sayısı önem teşkil eder. Sürtünme ve yerel kayıpları önlemek amacıyla kollektör ile depo arasındaki boruların çapı 1 den büyük seçilir. Doğal dolaşımlı sistemlerde pompa kullanılmadığından kontrol elemanlarına ve elektrik enerjisine ihtiyaç yoktur, dolayısıyla da işletme masrafları çok az ve bakımı çok kolaydır. Elektriğin kesilme problemi, pompanın veya otomatik kontrol elemanlarının sık arızalandıkları göz önüne alınırsa, doğal dolaşımlı sistemlerin daha güvenilir olduğu düşünülebilir. Ayrıca, pompalı sistemlere göre, pompa, genleşme tankı, sezici, diferansiyel termostat gibi elemanlar olmadığından daha ucuzdur.

32 8 Boru çapları büyük olması gerektiğinden pompalı sisteme göre boruların maliyeti daha fazladır. Depo ile toplayıcılar arasındaki mesafe uzun olursa sürtünme kayıpları sebebiyle dolaşım azalacağından bir depoya çok sayıda toplayıcının bağlanması mümkün değildir. Ayrıca, depoların atmosfere açık olmaları, toplayıcıların üst kısmında görülen depoların çevre güzelliğini bozması doğal dolaşımlı sistemlerin dezavantajlarındandır. Şekil 1.7. Doğal dolaşımlı-açık devreli şebeke basınçlı sistem (Kılıç, 1993a). Zorlanmış dolaşımlı (pompalı sistem) bir sıcak su sisteminde, Şekil 1.8 deki gibi genel olarak pompa, termostat, sıcak su deposu, genişleme tankı ve geri tepme ventili bulunur. Doğal dolaşımlı sistemlerde olduğu gibi açık devreli veya kapalı devreli yapılabilir. Pompalı sistemlerde otomatik kontrol elemanları şarttır. Daha ziyade büyük sistemlerde tercih edilir. Özellikle sıcak su deposunun toplayıcıdan uzak, kapalı bir yere konulabilmesi ve çok sayıda toplayıcı için bir deponun kullanılabilmesi pompalı sistemlerin en büyük avantajlarıdır(kılıç, 1993a). Pompalı açık devreli sistemde diferansiyel termostat ile toplayıcı yüzey sıcaklığı ile depo suyu sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık 10 ºC olduğu zaman pompa çalışır ve 2 ºC ye düştüğü zaman pompa durur. Açık devreli olduğundan donma ve kireçlenme problemleri mevcuttur.

33 9 Şekil 1.8. Pompalı açık devreli sistem (Kılıç, 1993a). Pompalı- kapalı devreli sistemlerde ısı değiştiricisi toplayıcı devresine veya tesisat devresine konulabilir. Şekil 1.9 da böyle bir sistem gösterilmektedir. Toplayıcı devresinde su, etilen-glikol veya propilenglikol gibi sıvılar kullanılabilir. Genişleme tankına ve otomatik kontrol elemanlarına ihtiyaç olan bu sistemde, kapalı devredeki eksilen sıvı yerine yenisini doldurmak gerekir (Kılıç, 1993a). Şekil 1.9. Pompalı kapalı devreli sistem (Kılıç, 1993a).

34 Güneş Enerjisi İle Konutların Isıtılması Konutların güneş enerjisi kullanılarak ısıtılmasında iki çeşit uygulama yaklaşımı vardır. Bunlar pasif ve aktif ısıtmadır. Pasif ısıtmadan kasıt, güneşle ilgili mimari bir kavramdır. Binalar için gerekli güneş enerjisi kullanımının yöntemini pasif ısıtma açıklamaktadır. Pasif ısıtmada, konutun enerji giderleri yalıtım, pencere yerleşimi ve tasarımla azaltılır (Güngör, 1993). Bu amaçla, pencereler mümkün olduğu kadar güneş güneyine yönlendirilmelidir. Kışın maksimum güneş kazancı sağlamak amacıyla binanın uzun aksı güneş güneyine dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca bina, kışın ısıtma ihtiyacını azaltmak amacıyla düşük ısıtma ve aydınlatma gerektirecek şekilde tasarlanmalı, güneş ışınlarını soğurmak için termal kütleler kullanılmalıdır (Çakmanus ve ark., 2001). Aktif sistemde güneş enerjisi toplayıcıları depolama birimleri, enerji transfer mekanizmaları ve enerji dağıtım sistemleri (pompa, fan) kullanılır. Bu tip bir sistemde genelde bir veya daha çok çalışma akışkanı, toplanan güneş enerjisinin transfer, depolama veya dağıtımında kullanılır. Çalışma akışkanları fan ve/veya pompaların yardımıyla dolaştırılır (Güngör, 1993). Bu tip bir uygulamada güneş enerji sistemi yalnızca; ısıtma sistemi dönüş suyu sıcaklığı, güneş enerjisi sıcaklığından daha düşük olduğu zaman ısı verir. Bu sebeple, düşük işletme sıcaklıklarına göre tasarlanmış, geniş ısıtma yüzeyli radyatör tesisatlarında kullanımı idealdir. Güneş enerjisi sistemleriyle, kullanım suyu ısıtması ve ısıtma desteği için gerekli olan toplam yıllık ısı ihtiyacının %30 u karşılanabilmektedir (Anonim, 2003). Güneş enerjisi sistemleri ile mahal ısıtması desteğini sağlanabilmek amacıyla kombi boyler veya ısı pompası kullanılabilmektedir. Şekil da kombi boyler kullanılarak yapılmış bir tesisat örneği görülmektedir. Burada, kombi boyler içerisinden geçen tesisat suyunun güneş kollektörleri ile ön ısıtması gerçekleşir. Ön ısıtmadan sonra tesisat suyu kazana gönderilir. Güneş enerji destekli ısıtma sisteminde senaryo şu şekilde cereyan etmektedir. Güneş enerji sistemi öncelikli olarak kombi boyleri üzerinden su hacmini ısıtmaktadır. Boyler yapısı itibariyle öncelikle kullanma suyu olmakla beraber aynı zamanda ısıtma desteği sağlamak amacıyla da sıcak su hazırlamaktadır. Soğuk su şebeke suyu kombi boylere bağlanmıştır. Isıtma sisteminde tesisat dönüş suyu sıcaklığına göre dönüş suyunun kombi boyler üzerinden veya doğrudan kazana gidişi kumanda modülünün üç yollu vanaya verdiği komut ile yapılır. Tesisat dönüş suyu sıcaklığının kombi boyler suyu sıcaklığının üzerinde olması durumunda

35 11 üç yollu vana üzerinden doğrudan kazana dönüş yapılırken, kombi boyler suyu sıcaklığının yüksek olması durumunda tesisat suyu boyler üzerinden kazana döner (Anonim,2003). Şekil Güneş enerjisi ile mahal ısıtması desteği (Anonim, 2007b). Isı pompası ve güneş kollektörlü bir sistem de ise mahal ısıtması ısı pompası tarafından yapılmakta ve güneş kollektörleri ile desteklenmektedir. Kullanma suyu ısıtması da yine yaz aylarında kollektörler ile, kış aylarında ve geçiş dönemlerinde ise ısı pompası ile yapılmaktadır. Şekil 1.11 bu tarz bir sisteme örnek teşkil etmektedir.

36 12 Şekil Güneş kollektörleri ve ısı pompasından yararlanılarak sıcak hava ile ısıtma Yapılması (Dağsöz, 1993) Tezin Amacı ve Kapsamı Bu çalışmada mimari olarak tasarımı yapılmış bir konutun Van ilinde güneş enerjisinden yararlanarak ısıtılması ve sıcak su elde edilmesi hususu ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Konutun ısıl ihtiyaçları için ısı kayıplarına esas veriler toplanmış, ısıl ihtiyaç ilgili standartlar doğrultusunda hesaplanmıştır. Isıl ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla ısıtma tesisatı projelendirilip, söz konusu konut için güneş enerjisinden faydalanılarak sıcak su temin edilmesi ile konutun ısıtılmasında hangi tip sistemin kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Buna göre oluşturulacak sistemin işleyişi ve sağladığı ekonomi, karşılaştırmalı fayda maliyet analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada asıl amaç yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve bu yolla sağlanan enerji tasarrufunun ne boyutta olduğunun tespitidir. Güneş enerjisinin desteklediği ısıtma sistemi ile geleneksel tarzda kurulan ısıtma sisteminin ekonomik karşılaştırılması yapılmış ve yorumlanmıştır.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ l AMAÇ Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin incelenmesi ve tabii dolaşımlı güneşli su ısıtıcılarının temel özelliklerinin belirlenmesi 2GİRİŞ Günümüzde artan enerji

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME*

SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME* SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME* * Bu çalışma, Ege Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen Oplimizasyonu" isimli araştırma projesinin bir bölümüdür. Hüseyin GÜNERHAN

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

www.deltaenerjisistemleri.com.tr

www.deltaenerjisistemleri.com.tr www.deltaenerjisistemleri.com.tr Türkiye Merkezi: Güneş Enerji Sistemleri Güneş Enerji Sistemleri Kaynak: YEGM Bölge Topl. Gün Enerji (kwhm²-yıl) Güneşl. Süresi (saat/yıl) G.Doğu Anadolu 1460 2993 Akdeniz

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI Kimya Y. Müh. Haluk AĞUSTOS Arş. Gör. Özgen AÇIKGÖZ Arş. Gör. Uğur AKBULUT Prof. Dr. Olcay KINCAY Yıldız Teknik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR Güneş Enerjisi Dünyadaki tüm enerjinin kaynağı Güneştir. Güneş Enerjisi Gerek ışınımla Dünyaya ulaşan enerji Gerekse Dünyanın Güneşten

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Güneş enerjisi yeryüzüne ulaştıktan

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

AKıŞKAN BORULARı. AÇıK DEVRE SISTEMLER DEVRE TIPINE GÖRE GESIS SU DOLAŞIMINA GÖRE

AKıŞKAN BORULARı. AÇıK DEVRE SISTEMLER DEVRE TIPINE GÖRE GESIS SU DOLAŞIMINA GÖRE AKıŞKAN BORULARı Yutucu yüzeye gelen enerjinin, büyük bir kısmı ısıl akışkan borularına geçerken (faydalı ısı) bir kısmı toplayıcıda depolanır, geri kalan kısmı ışınım, taşınım ve iletimle çevreye gider

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI GÜNEŞLİ SU ISITICILARI Amaç: GüneĢli su ısıtıcıları hakkında bilgilendirme. İÇİNDEKİLER GüneĢli Su Isıtıcıları... GüneĢli Su Isıtıcıları Tesisat ġemaları...3 Sıcak Su Gereksiniminin belirlenmesi 4 GüneĢli

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 395-400 TEKNOLOJİ TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ İlhan CEYLAN Hikmet DOĞAN Kenan YALÇIN

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları entegrasyonlu Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YIL İÇİ PROJESİ 2 PROJEYİ YÖNETEN : YRD. DOÇ. DR. SONER ÇELEN ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Semih ŞAHİN Sınıfı Numarası : 1110603049 Proje

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com 2012 OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ 2 Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 ISITMA MESLEK RESİM Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek Isıtma Meslek Resim 2 40/32 Isıtma tesisatının çizimini yapmak

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6403

PROJE RAPORU Ref No: 6403 PROJE RAPORU Ref No: 6403 Proje Başlama Tarihi : 7 Haziran 2006 Proje Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2006 Kapsam : 10. Tanker Üs Komutanlığı Güneş Enerjili Merkezi Su Isıtma Sistemi Lokasyon: İncirlik Hava Üssü,

Detaylı

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Villa ve Konutlar SPA Merkezleri Otel ve Pansiyonlar Isıtmalı Yüzme Havuzları Diğer ısınma sistemlerine göre %75 e varan tasarruf 1202/1 Sok. No:81-N Yenişehir, İzmir

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir. VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi, Tip WHKB Yüksek sıcak su konforu Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Yüksek sıcak

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Isı İstasyonu Uygulamaları Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Yatırım maliyetinin düşürülmesi İşletme masraflarının kısılması Bakım masraflarının minimize edilmesi Isıtma kalitesinin

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

3. ISI KAYBI HESABI. 3.1 İletimsel Isı Kaybı

3. ISI KAYBI HESABI. 3.1 İletimsel Isı Kaybı 3. ISI KAYBI HESABI Isı kaybı hesaplarını yapabilmek için gerekli sayısal değerlerin bir kısmı mimari projeden bir kısmı ise mimari proje esas alınarak seçilmiş veya hesaplanmış verilerden alınır. Binanın

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Sulu Split Tip Isı Pompaları

Sulu Split Tip Isı Pompaları Sulu Split Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Boyler ve tesisat ekipmanlarını içeren estetik iç ünitesiyle Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi

Detaylı

CARRIER ve ENERJİ VERİML

CARRIER ve ENERJİ VERİML Carrier HAP e20 programı ile yapılan enerji simülasyonlarında yılın 8.760 saatlik hava verileri kullanılarak gerçek bir saatlik enerji analizi gerçekleştirilir. Program, bina ısı akışını hesaplamak için

Detaylı

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Otel, tatil köyü, yurt, hastane ve fabrika gibi tesislerin, Çamaşırhane ve diğer proseslerinde kullanılan, 75 C'ye kadar sıcak sularının hazırlanması için

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER 2 ve Bülent YEŞİLATA 2 1GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa

Detaylı

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Doç.. Dr. Serhan KÜÇÜK ÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB Amaç Kalorifer tesisatlarında

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI BERLINER YÜKSEK VERİMLİ, + ISI DEĞERLİ ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İÇİN TOPRAK KAYNAKLI Isıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %80 nini bedava olarak topraktan alır. Çevreyi ve iklimi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

www.hs-sevikenerji.com

www.hs-sevikenerji.com Kendi Elektriğinizi Güneş Enerjisi ile Kendiniz Üretin www.hs-sevikenerji.com www.hs-sevikenerji.com HŞ Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Üretimi Ltd. Şti. HŞ Güneş Enerjisi Sistemleri, Emmvee

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı

Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı Bülten No : TO-GEN-T002 Tarih : 27/06/2012 KONU : Boyler Hesabı Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı Bu bülten; boyler hacmi, kapasitesi, sıcak su ihtiyacı ve boyler seçimi ile ilgili hesaplamaları

Detaylı