KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER"

Transkript

1 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Basic and clinical renal science KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER Çalışma Grubu Eş Başkanları: Mehmet Şükrü Sever ve Raymond Vanholder Çeviri Editörü: Rümeyza Kazancıoğlu

2 KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF CRUSH VICTIMS IN MASS DISASTERS i i

3 Kitlesel Afetlerde Ezilme Sendromlu Hastaların Tedavisi İçin Tavsiyeler European Renal Best Practice (ERBP) ve Oxford University Press in izinleri ile Türkçe ye çevrilmiştir. Bu Kitabın Türkçe Baskısı Türk Böbrek Vakfı nın Desteği ile Gerçekleştirilmiştir. ii

4 İÇİNDEKİLER Uyarı Çalışma Grubu Üyeleri Temel Tavsiyeler Özet Önsöz Kısaltmalar Bölüm I: Tanımlar ve Temel Kavramlar I.1: Felaket, ezilme sendromu, akut böbrek hasarı (ABH) ve akut böbrek yetersizliği (ABY) ile ilgili terminoloji I.2: Tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili terminoloji Bölüm II. Afet Sahasındaki Girişimler II.1: Sağlık personelinin kişisel durumunun belirlenmesi II.2: Erken dönemde girişimin planlanması II.3: Afetzedeyi enkazdan çıkarmadan önce girişim i8 II.4: Enkazdan çıkarma işlemi sırasında girişim i10 II.5: Enkazdan çıkarmadan hemen sonra genel yaklaşım i10 II.6: Kurtarma sonrasında erken dönemde sıvı tedavisi ve idrar miktarının takibi i12 II.7: Kurtarma sonrasında alınması gereken diğer önlemler i15 Bölüm III: Hastaneye Başvuru Aşamasında Girişimler III. 1: Hastaneye başvuru aşamasında tüm afetzedelere genel yaklaşım i17 III. 2: Hastaneye başvuru aşamasında ezilme sendromlu hastalara özel yaklaşım i20 Bölüm IV: Ezilme Sendromlu Hastalarda Fasyotomi ve Amputasyonlar IV.1: Fasyotomiler i26 IV.2: Amputasyonlar i27 Bölüm V: Ezilme Sendromlu Hastalarda ABH dan Korunma ve Tedavi V.1: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH dan korunma i28 V.2: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH nın oligürik dönemde konservatif tedavisi i29 V.3: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH ında diyaliz tedavisi i31 V.4: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH nın poliürik dönemde tedavisi i35 V.5: Geç dönemde hastaların izlenmesi i35 Bölüm VI: Ezilme Hasarı Zemininde Gelişen ABH da Klinik Seyir Sırasında Ortaya Çıkan Tıbbi Komplikasyonların Tanısı, Önlenmesi ve Tedavisi VI: Ezilme hasarı zemininde gelişen ABH da klinik seyir sırasında ortaya çıkan tıbbi komplikasyonların tanısı, önlenmesi ve tedavisi i36 Bölüm VII: Ezilme Sendromlu Afetzedelerin Tedavisi Aşamasında Lojistik Konular VII.1: Afetler sonrasında yardım sürecinde lojistik konular i38 VII.2: Tıbbi personel ve malzeme yardımının genel lojistik planlaması i39 VII.3: Tıbbi personel ve malzeme yardımının renal lojistik planlaması i40 Bölüm VIII: Renal Afetlere Yanıt Programının Oluşturulması VIII.1: Afetler öncesinde hazırlıklar i42 VIII.2: Afetler sonrasında alınması gereken önlemler i45 Ek: I. Depremlerin ardından travma hastalarının ilk değerlendirilmesi ve tedavisi i49 II. Triyaj i51 III. International Society of Nephrology (ISN) nin Renal Afet Yardım Komitesi (RDRTF) i52 IV. Sınır Tanımayan Hekimler [Médecins Sans Frontières (MSF)] i54 V. Avrupa Renal İyi Uygulamalar Kılavuzu (ERBP) i55 VI. Prospektif veri toplama ve değerlendirme formları i56 Açıklamalar i59 Kaynaklar i60 iii Sayfa iii iv v i1 i2 i3 i4 i5 i7 i7

5 UYARI ÖNERİLERİN KULLANILMASI Bilgi sağlamak ve karar verirken yardımcı olmak üzere düzenlenen bu tavsiyeler 2011 Ağustos ayındaki en güncel bilgilere dayanmaktadır. Bu öneriler standart bir bakımı tanımlamaya yönelik değildir; standart bir bakım çerçevesi olarak kabul edilmemeli ve özel bir tedavi yöntemi olarak yorumlanmamalıdır. Uygulamadaki farklılıklar kaçınılmazdır ve klinisyenler hastaların ihtiyaçlarını karşılarken mevcut kaynaklarını ve kurumun ya da uygulama tipinin getireceği kısıtlamaları göz önüne almalıdır. Bu önerilerden yararlanacak her sağlık çalışanı herhangi bir klinik durumda bu önerilerin uygulanabilirliğini değerlendirmekle sorumludur. AÇIKLAMA Avrupa Renal İyi Uygulamalar Kılavuzu (ERBP) ve Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) Renal Afet Yardım Komitesi (RDRTF) grup üyeleri kişisel profesyonel işlerine yönelik ya da dış ilişkileri sonucunda ortaya çıkabilecek mevcut olan veya gerçekleşebilecek çıkar ilişkilerinden sakınmak için her türlü çabayı gösterir. Çalışma grubunun bütün üyeleri çıkar ilişkisi olabilecek veya çıkar ilişkisi olarak algılanabilecek tüm ilişkilerini gösteren onay formlarını doldurmuş, imzalamış ve teslim etmişlerdir. Konuyla ilgili tüm bilgiler ISN-RDRTF de dosyalanmıştır. iv

6 ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Çalışma Grubu Eş Başkanları Mehmet Şükrü Sever, MD İstanbul Üniversitesi İstanbul, Türkiye Raymond Vanholder, MD, PhD Ghent University Hospital Ghent, Belgium Çalışma Grubu Itamar Ashkenazi, MD Hillel Yaffe Medical Center Hadera, Israel Ori Better, MD Israel Institute of Technology, Technion Bat Galim, Haifa, Israel Martin De Smet, MD Médecins Sans Frontières Brussels, Belgium Garabed Eknoyan, MD Baylor College of Medicine Houston, Texas, US Eric Hoste, MD, PhD Ghent University Hospital Ghent, Belgium Norbert Lameire, MD, PhD Ghent University Hospital Ghent, Belgium Didier Portilla, MD University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, Arkansas, US Gavin Becker, MD The Royal Melbourne Hospital Melbourne, Australia Adrian Covic, MD C. I. Parhon University Hospital Iasi, Romania Kai-Uwe Eckardt, MD University of Erlangen-Nuremberg Erlangen, Germany Noel Gibney, MB FRCP(C) University of Alberta Edmonton, Canada Rümeyza Kazancıoğlu, MD Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul, Türkiye Valerie Luyckx, MD, MB BCh University of Alberta Edmonton, Canada Serhan Tuğlular, MD Marmara Üniversitesi İstanbul, Türkiye Wim Van Biesen, MD, PhD Ghent University Hospital Ghent, Belgium Çeviri Editörü: Dr. Rümeyza Kazancıoğlu - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Çevirmenler: Bölüm I: Dr. Mehmet Koç - Marmara Üniversitesi, İstanbul Bölüm II: Dr. Serhan Tuğlular - Marmara Üniversitesi, İstanbul Bölüm III: Dr. Rümeyza Kazancıoğlu - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Bölüm IV: Dr. Tevfik Aydın Kazancıoğlu - H.Ö. Sabancı Holding A.Ş., İstanbul Bölüm V: Dr. Fevzi Ersoy - Akdeniz Üniversitesi, Antalya BölümVI: Dr. Kübra Kaynar - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Bölüm VII: Dr. Caner Çavdar - Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Bölüm VIII: Dr. Belda Dursun - Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ekler: Dr. Savaş Öztürk - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul v

7 TEMEL TAVSİYELER Bölüm II. Afet Sahasındaki Girişimler II.1: Sağlık personelinin kişisel durumunun belirlenmesi Potansiyel olarak destek verebilecek sağlık ekibi: Kurtarma operasyonlarına katılmadan önce kendilerinin felaket ile ilişkili sorunlarını çözmüş ve ailelerinin konaklama ve diğer gereksinimlerini planlamış olmalıdır; Genel felaket kurtarma çalışmalarına katılamayacak iseler durumlarını, koordinasyonu üstlenen makamlara en kısa zamanda bildirmeli; geçici süreyle yerel kurtarma çalışmalarına ve tıbbi faaliyetlere katılmayı düşünmelidir. II.2: Erken dönemde girişimin planlanması Felaket durumunda yardım sunabilecek kişi ve kurumlar, bir felaket sonrasında gerekebilecek olası girişimlerin yeri, tipi ve boyutu ile ilgili önceden hazırlık yapmış olmalıdır. II.3: Afetzedeyi enkazdan çıkarmadan önce girişim II.3.A: Hasarlı binalara girmeden önce kendi kişisel güvenliğinizi sağlayın. Kısmen veya tamamen yıkılmış binalardan afetzedelerin çıkarılma işlemine doğrudan katılmayın. Önceden kurtarılmış olan yaralıların destek ve tedavilerine odaklanın. II.3.B: Enkaz altında sıkışmış yaralıları doğru tedavi edebilmek amacıyla hayat desteği, ezilme yaralanmaları, sıvı tedavisi ve ezilme zemininde gelişmiş ABH hakkında bilgi edinin. II.3.C: Enkaz altında sıkışmış yaralının tıbbi değerlendirmesine, afetzede henüz enkaz altından çıkarılmadan önce, kendisi ile iletişim kurulur kurulmaz başlayın. II.3.D: Yaralı henüz enkaz altındayken ulaşılabilen ilk ekstremiteye geniş çaplı bir venöz giriş yolu yerleştirin. İki saat süreyle, erişkinlere 1000 ml/saat, çocuklara ise ml/kg/ saat hızında izotonik sodyum klorür verin; daha sonra hızı, erişkinlerde 500 ml/saat e, çocuklarda ise 10 ml/kg/saat e, hatta daha azına düşürün. Çok az miktarda bile olsa potasyum içeren solüsyonlardan (örneğin; Ringer Laktat) kaçının. II.3.E: Enkaz altından çıkartmanın zamanlamasını orada bulunan kurtarma ve sağlık ekipleriyle birlikte kararlaştırıp planlayın. Olanak varsa, çıkarma işlemi sırasında yaralıları tekrar değerlendirin. II.4: Enkazdan çıkarma işlemi sırasında girişim II.4.A: Enkazdan çıkarılma işlemi sırasında (bu işlem genellikle dakika sürer) 1000 ml/ saat hızında izotonik sodyum klorür verin. Eğer çıkarma işlemi 2 saatten daha uzun sürerse, sıvı uygulamasını 500 ml/saat hızını geçmeyecek şekilde azaltın ve verilecek sıvının miktarını yaş, kilo, travma tipi, ortam ısısı, idrar hacmi ve tahmin edilen toplam sıvı kaybına göre ayarlayın. II.4.B: Olay yerinde amputasyonu ezilme sendromunu önlemek için değil, yalnızca hayat kurtarmak indikasyonu ile (örnek olarak; enkaz altında sıkışmış bir yaralıyı kurtarabilmek amacıyla) uygulayın/uygulatın. II.5: Enkaz altından çıkardıktan hemen sonra genel yaklaşım II.5.A: Enkaz altından çıkarılan afetzedeleri çökme ihtimali olan yapılardan olabildiğince hızlı şekilde uzaklaştırın. Hayatı tehdit eden bulguları kontrol edin ve gerekli medikal girişimlerin boyutunu ve tipini saptayabilmek amacıyla birincil yaklaşımı uygulayın. Hangi hastaların öncelikle tedavi edilmesi gerektiğini belirleyebilmek amacıyla sağkalım olasılığı düşük olan yaralıları ayırın. vi

8 II.5.B: Arteriyel turnikeyi yalnızca hayatı tehdit eden kanamaları durdurmak indikasyonu ile uygulayın. II.5.C: Birincil yaklaşım sırasında atlanmış olabilecek herhangi bir yaralanmayı tanımak ve tedavi edebilmek için, sadece hafif yaralanmaları olanlarda ve görünür ezilme yaralanması olmayan olgularda bile, ikincil yaklaşımı ı mümkün olur olmaz uygulayın. Her bir afetzede için bir yaralanma listesi çıkarın ve ezilme sendromunun geç bulgularını (idrar miktarında azalma, idrar renginde koyulaşma, üremik belirti ve bulgular) izleyin. II.6: Kurtarma sonrasında erken dönemde sıvı tedavisi ve idrar miktarının takibi II.6.A: Ezilme yaralanması zemininde gelişmiş ABH nın önlenebilmesi için tüm yaralılara kurtarılmayı takiben olabildiğince erken dönemde sürekli sıvı verin; etkinlik ve kolay bulunabilirlik açısından tercih edilen sıvı izotonik sodyum klorürdür. II.6.B: Gereken sıvı hacmini belirleyebilmek için yaralıların hidrasyon durumunu değerlendirin. Eğer kurtarma öncesinde hiç intravenöz sıvı verilmemişse, kurtarılmayı takiben, mümkün olur olmaz, erişkinler için 1000 ml/saat hızında (çocuklarda ml/kg/saat hızında) izotonik sodyum klorür başlatın. Altı saat süresince, toplam 3-6 L sıvı vermeye devam ederken yaralıyı düzenli olarak kontrol edin. Demografik özellikleri, tıbbi belirti ve bulguları, çevresel ve lojistik faktörleri göz önünde bulundurarak sıvı miktarını her bir hasta için ayrı ayrı belirleyin. Daha sonraki sıvı uygulaması hakkında karar vermek için idrar hacmini ve hemodinamik durumu değerlendirin. II.6.C: İdrar çıkışını yakından izleyin; bilinci açık hastalardan idrarlarını bir kaba yapmalarını isteyin; kontrollü idrar yapma mümkün değil ise erkek hastalarda prezervatifli sonda kullanın. Uygun sıvı tedavisine rağmen idrar çıkışı gözlenmezse, üretral kanama ve laserasyonu dışladıktan sonra, idrar sondası takın. II.6.D: Hipovolemi bulunmadığı halde anüri sürüyorsa ve sıvı tedavisine idrar yanıtı yoksa, verilecek günlük sıvı miktarını bir önceki gün ölçülen (veya tahmin edilen) tüm sıvı kayıplarına ek olarak, ml/gün ile sınırlayın. II.6:E: İntravenöz sıvı uygulamasına idrar yanıtı varsa (idrar volümü 50 ml/saat in üstünde), yaralılar yakın takip edilemiyorsa sıvıları 3-6 L/gün olacak şekilde sınırlandırın. Yakın izlem yapılabiliyorsa 6 L/gün den daha fazla sıvı vermeyi düşünün. II.7: Kurtarma sonrasında alınması gereken diğer önlemler II.7.A: ABH ile ilişkili olan veya olmayan tüm diğer ek sorunları (örneğin; havayolu obstrüksiyonu, solunum sıkıntısı, ağrı, hipotansiyon, hipertansiyon, miyokard iskemisi ve infarktüsü, kalp yetersizliği, kırıklar ve kontamine yaralar) tedavi edin. II.7.B: Hiperpotasemiyi mümkün olan en erken zamanda tanıyın ve tedavi edin. II.7.C: Stabilize olur olmaz, hastayı ilk fırsatta bir hastaneye nakledilmek üzere hazırlayın. II.7.D: Yatak sıkıntısı nedeniyle hastalar eve erken gönderilirlerse en az 3 gün boyunca idrar rengini ve miktarını kontrol etmelerini önerin. Oligüri, koyu renkli idrar, ödem ve bulantı gibi ezilme sendromu bulguları gelişirse hemen tıbbi yardım istemeleri konusunda hastaları uyarın. Bölüm III: Hastaneye Başvuru Aşamasında Girişimler III.1: Hastaneye başvuru aşamasında tüm afetzedelere genel yaklaşım III.1.A:Afetzedelerin uygun tedavi alanlarına triyajını sağlayın. vii

9 III.1.B: Ezilme sendromlu hastaların takip ve tedavisini kabul görmüş travma ve ABH kılavuzlarına göre yönlendirin. III.1.C: Fizik muayene sırasında hastaların hidrasyon durumunu değerlendirin. Eğer mümkün ise santral venöz basıncı ölçün. Ancak, bu basıncın mutlak değerinden ziyade, bu değerde ortaya çıkan dinamik değişiklikleri dikkate alın. Söz konusu değişiklikler vücut sıvı durumunu daha iyi yansıtır. III.1.D: Hipovolemik felaketzedelerde altta yatan nedenleri saptayarak tedavi edin. Kolloidler yerine kristaloid içeren sıvıları tercih edin. III.1.E: Tüm açık yaraların infekte olduğunu varsayın. Nekroz veya belirgin infeksiyon varlığında antibiyotiklere ilave olarak cerrahi debrimanı da öngörün. Antibiyotiklere başlamadan önce kültür alın. Son beş yıl içerisinde aşılandığı kesinlikle belirlenen hastalar dışında, tüm açık yarası olan hastalara tetanoz toksoidi uygulayın. III.1.F: Hipotermi mevcut ise düzeltin. III.1.G: Tüm hastaları kaydedin; kayıtları tıbbi, sosyal ve hukuki nedenlerle saklayın. III.2: Hastaneye başvuru aşamasında ezilme sendromlu hastalara özel yaklaşım III.2.A: Yaraları hafif bile olsa, tüm afetzedeleri ezilme sendromunun semptom ve bulguları açısından takip edin. III.2.B:Uygulanmakta olan tüm sıvıları kontrol edin; verilmekte ise potasyum içeren sıvıları hemen durdurun. III.2.C:Serum potasyum düzeyini en kısa zamanda ölçün. Laboratuar çalışmıyorsa veya test yapmak gecikecek ise (istat gibi) hasta başı ölçüm aletlerini kullanın ya da elektrokardiyografi çekerek hiperpotasemik bulguların varlığını arayın. III.2.D:Hiperpotasemi mevcutsa hızla tedavi edin. Acil tedaviyi yaptıktan sonra vücuttan potasyumu uzaklaştıran diğer girişimleri hemen planlayın. 1) Acil önlemler: kalsiyum glukonat, glukoz-insülin infüzyonu, sodyum bikarbonat ve β-2 agonistleridir. Hemen ardından uygulanacak olan 2) Diğer önlemler ise: diyaliz ve kayeksalat tedavisidir. III.2.E: Üretral kanama ve/veya laserasyonu dışladıktan sonra tüm ezilme sendromlu hastalara idrar çıkışını takip etmek üzere sonda takın. Pelvis kırığı ve parapleji gibi başka bir indikasyon yok ise ve idrar toplamak mutlak gerekli değilse (örneğin; hastada oligoanürik ABH gelişmiş ise veya böbrek fonksiyonları normale dönmüş ise) sondayı en erken zamanda çıkarın. III.2.F: İdrar tahlili yapın; mümkünse idrar sedimentine bakın. III.2.G: Oligürik hastalarda volüm fazlalığı varsa sıvı verilmesini kısıtlayın ve hastanın ihtiyacına göre diyaliz ile birlikte veya ondan bağımsız şekilde ultrafiltrasyona başlayın. III.2.H: Eşlik etmekte ise asidoz, alkaloz, semptomatik hipokalsemi ve infeksiyon gibi diğer acil durumları da tedavi edin. Bölüm IV: Ezilme Sendromlu Hastalarda Fasyotomi ve Amputasyonlar IV.1: Fasyotomiler IV.1.A: Kompartman içi basınç ölçümü veya fizik muayene bulguları ile kesin indikasyon konulmamışsa, kompartman sendromunu tedavi etmek için rutin olarak fasyotomi yapmayın / yaptırmayın. viii

10 IV.1.B: Kontrindikasyonu yoksa, artan kompartman içi basıncın tedavisi için koruyucu önlem olarak mannitol uygulamasını göz önüne alın. IV.2: Amputasyonlar IV.2.A: Hastanın hayatını tehdit ediyorsa yaralanmış ekstremiteyi ampute edin/edilmesini sağlayın. IV.2.B: Amputasyonları sadece mutlak indikasyon varlığında uygulayın. IV.2.C: İndike ise amputasyonları mümkün olan en erken zamanda yapın. Bölüm V: Ezilme Sendromlu Hastalarda ABH dan Korunma ve Tedavi V.1: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH dan korunma Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH varlığında da diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ABH da uygulanan korunma ve tedavi prensiplerini uygulayın: V.1.A: Hipovolemik hastalarda normovolemiyi sağlamak için erken ve hızlı bir şekilde sıvı vermeye başlayın; normovolemik hastalarda ise yeterli idrar akımını sağlamak üzere sıvı verilmesini devam ettirin. V.1.B: Ezilme sendromu zemininde gelişebilecek ABH yı önlemek için yavaş sürekli diyaliz teknikleri, lup diüretikleri ve dopamin kullanılması gibi faydası kanıtlanmamış tedavi uygulamalarından uzak durun. V.2: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH nın oligürik döneminde konservatif tedavi V.2.A: Tedavi prensiplerine karar verirken, başlangıçta oligürik seyreden daha sonra ise poliürik düzeylere varan idrar miktarını dikkate alın. V.2.B: Hasta oligürik iken: V.2.B.1: Böbrek fonksiyonlarının düzelmesi üzerine kötü etki yapan faktörler varsa önleyin, ortadan kaldırın ya da tedavi edin. Bu faktörlerden bazıları: nefrotoksik ajanlar, üriner sistem obstrüksiyonları, üriner ya da sistemik infeksiyonlar, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetersizliği, gastrointestinal kanama ve anemi. V.2.B.2: Sıvı-elektrolit bozukluklarını gecikmeden tedavi edebilmek için, serum potasyumunu günde en azından iki kere tayin edin; alınan ve çıkarılan sıvı miktarını, serum sodyum, fosfor ve kalsiyum düzeylerini ise günde en azından bir kere ölçün. V.2.B.3: Her gün en az bir kez kan gazı tayini yapın. Eğer serum ph sı 7.1 in altına düşerse bikarbonat başlayın. Buna rağmen ph düşmeye devam ederse bikarbonat dozunu artırın. Bikarbonat tedavisini kalıcı bir çözüm olarak değil, ancak diyaliz hazır hale gelene kadar geçici bir tedavi olarak öngörün. V.2.B.4: Katabolizmayı önlemek ve yara iyileşmesine yardımcı olabilmek için, dengeli protein, karbonhidrat ve lipid vererek uygun beslenme şartlarını sağlayın. V.2.B.5: Hastayı medikal ve cerrahi komplikasyonların ortaya çıkışı açısından sürekli olarak değerlendirin; gelişen komplikasyonları hızla tedavi edin. ix

11 V.3: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH da diyaliz tedavisi V.3.A: Diyaliz hayat kurtarıcıdır. Sıvı- elektrolit ve asit- baz dengesi bozuklukları ortaya çıktığında afetzedelerde diyaliz tedavisinin başlatılabilmesi için elden gelen tüm çabayı gösterin. V.3.B: Diyaliz dozunu bireyselleştirin; diyalizin yoğunluk ve sıklığına karar verirken böbrek yetersizliğinin hayatı tehdit eden komplikasyonlarının düzeltilmesini hedefleyin. V.3.C: Diyaliz tedavisinin zamanında başlatılabilmesi için afetzedeleri hiperpotasemi, hipervolemi ve ciddi üremik toksisite gibi diyaliz indikasyonlarının ortaya çıkışı açısından yakından izleyin. V.3.D: Yavaş, sürekli diyaliz modaliteleri ve periton diyalizi de ezilme sendromlu hastaların tedavisinde yarar sağlayabilir; ancak, renal replasman tedavisi için ilk seçenek olarak daima hemodiyalizi tercih edin. V.3.E: Kanama diyatezi bulunan hastalarda antikoagülan içermeyen hemodiyaliz ya da periton diyalizi uygulayın. V.3.F: Diyaliz desteğine son verildikten sonra diyalizin tekrar başlanmasını gerektirebilecek klinik ve laboratuar bulgularını dikkatle izleyin. V.4: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH nın poliürik dönemde tedavisi V.4.A: Ezilme sendromu zemininde gelişen ABH nın düzelme dönemi genellikle poliüri ile seyreder. Bu dönemde hipovolemiyi önleyin ve elektrolit dengesini sağlayın. V.4.B: Böbrek fonksiyonları düzelmeye başladığında, klinik ve biyokimyasal parametreleri yakından izleyerek verilen sıvıların miktarını yavaş yavaş azaltın. V.5: Geç dönemde hastaların izlenmesi Ezilme sendromlu afetzedeleri, geç dönemde ortaya çıkabilecek böbrekle ilgili ve sistemik olumsuz etkiler açısından yılda en azından bir kere kontrol edin. Bölüm VI: Ezilme Hasarı Zemininde Gelişen ABH da Klinik Seyir Sırasında Ortaya Çıkan Tıbbi Komplikasyonların Tanısı, Önlenmesi ve Tedavisi VI.1A: En iyi sonucu alabilmek için klinik seyir sırasında tüm komplikasyonları yakından izleyin; önlemeye çalışın; en uygun şekilde tedavi edin. VI.1.B: İnfeksiyonları erken dönemde teşhis ve tedavi edin. VI.1.C: Bakteriyemi ve sepsis riskini azaltabilmek için intravasküler kateterleri mümkün olan en kısa zamanda çıkarın. VI.1.D: Kompartman sendromunun neden olduğu periferik nöropati omurilik travmasını taklit edebilir; doğru tedaviyi uygulayabilmek için ayırıcı tanı yapın. VI.1.E: Afetzedelere psikolojik destek sağlayın. Özellikle intihar fikri olan hastaların yakın çevresinde akrabalarını, personelden birini ya da üçüncü bir kişiyi bulundurun. Bölüm VII: Ezilme Sendromlu Afetzedelerin Tedavisi Aşamasında Lojistik Konular VII.1 Afetler sonrasında yardım sürecinde lojistik konular VII.1.A: Etkin lojistik desteğin organize edilebilmesi için kitlesel afetin boyutu ve şiddeti erken dönemde öngörülmelidir. x

12 VII.1.B: Etkin bir kurtarma planının yapılabilmesi amacıyla mümkün olan en kısa sürede ezilme sendromlu hastaların sayısı belirlenmelidir. VII.1.C: Afet bölgesindeki sağlık kuruluşlarında herhangi bir ciddi hasar olup olmadığı ve bu kuruluşlardaki tıbbi malzeme durumu saptanmalıdır. VII.1.D: Mümkün olan ilk fırsatta ezilme sendromlu hastalar, afet bölgesinden uzak, güvenli ve tam donanımlı merkezlere gönderilmelidir. VII.1.E: Sağlık hizmetlerini iyi bir şekilde organize etmek için hastaneye yatış sıklığı ve bunun zamanlaması öngörülmelidir. VII.1.F: Psikolojik problemleri ve tıbbi riskleri azaltmak amacıyla afet alanındaki cesetler mümkün olan en kısa süre içerisinde uzaklaştırılmalıdır. VII.2 Tıbbi personel ve malzeme yardımının genel lojistik planlaması VII.2.A: Tükenme sendromunu önleyebilmek amacıyla tıbbi personelin dinlenmeksizin, aralıksız çalışmasına izin verilmemelidir. Bir yönetici tıbbi personeli yorgunluk açısından izlemeli ve personelin ne zaman dinleneceğine karar vermelidir. VII.2.B: En deneyimli personel afetin ilk günlerinde görevlendirilmelidir. VII.2.C: Diğer bölgelerden gönderilmekte olan yardım malzemeleri afet bölgesine ulaşıncaya kadar mevcut olan tıbbi malzemeleri tutumlu kullanılmalıdır. VII.2.D: Kan ürünleri bağışını etkin bir biçimde yönlendirebilmek ve zaman zaman aşırı, zaman zaman da yetersiz bağış süreçlerinin önüne geçebilmek için kan bağışı çağrılarını planlanmalı ve belirli bir süreye yayılmalıdır. VII.3: Tıbbi personel ve malzeme yardımının renal lojistik planlaması VII.3.A: Çok sayıda ezilme sendromlu afetzedenin aniden sevk edilmeleriyle baş edebilmek için afet bölgesine yakın ve uzak çevredeki nefroloji birimleri afete hazırlanma planları oluşturmalıdır. VII.3.B: Stoklarda devamlılığı sağlayabilmek ve afet bölgesine dışarıdan acil yardım temin edebilmek için ezilme sendromlu afetzedelerin tedavisinde kullanılacak tıbbi malzeme miktarı önceden tanımlanmalıdır. VII.3.C: Gereklilik halinde, diyaliz personeli fonksiyonel olmayan birimlerden çalışan birimlere aktarılmalıdır. VII.3.D: Kronik diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine yerleştirilmesi yeniden planlanmalıdır. Bölüm VIII: Renal Afet Yanıt Programının Oluşturulması VIII.1: Afetler öncesinde hazırlıklar VIII.1.A: Renal afet yardım stratejileri, afetin hemen ardından neler yapılması gerektiğini açık şekilde tarif etmelidir. VIII.1.B: Renal afet yardım ekipleri koordinatörleri, ön değerlendirme ekibi üyelerini, enkaz altından kurtarıcıları ve tıbbi personeli içermelidir. VIII.1.C: Afet sonrasında etkin bir yanıtın hızla oluşturulabilmesi için lokal diyaliz merkezlerinin ve sevk hastanelerinin haritası önceden hazırlanmalıdır. xi

13 VIII.1.D: Halkı, kurtarma ekiplerini, tıbbi ekipleri ve (para)-medikal personeli ve kronik diyaliz hastalarını hedefleyen eğitim programları geliştirilmelidir. Bu programlar herhangi bir afet gerçekleşmeden önce peryodik şekilde prova edilmelidir. VIII.1.E: Dışarıdan gelen ve bölgede bulunan medikal ve (para)-medikal personelin konuşlandırılması, malzemelerin dağıtımı ve diyaliz hizmetinin sağlanması önceden planlanmalıdır. VIII.1.F: Afet yanıt senaryoları dışarıdan gelen yardım ekipleri ile işbirliğinin planlanmasını da içermelidir. VIII.2: Afetler sonrasında alınması gereken önlemler VIII.2.A: Renal Afet Yardım Komitesi [Renal Disaster Relief Task Force (RDRTF)] başkanı ve lokal koordinatörler en kısa sürede iletişim kurulmalıdır. VIII.2.B: Belirlenmiş bir koordinatörün önderliğinde daha önceden geliştirilmiş olan aksiyon planları en kısa sürede yürürlüğe konulmalıdır. xii

14 Nephrol Dial Transplant (2012) 27 [Suppl 1]: 1]: i1 i1 doi: /ndt/gfr716 Abstract ÖZET Kitlesel Recommendations Afetlerde Ezilme for thesendromlu management Hastaların of crush Tedavisi victims iniçin mass Tavsiyeler disasters afet aims sırasında to assist yardım medics, sağlayan paramedics tıbbi and personele, rescue paramediklere team members who ve kurtarma provide care ekibi during üyelerine disasters. rehber Development olmayı amaçlar. of the Tavsiyelerin recommendations oluşturulması followed an aşamasında explicit process literatür of taramaları literature review yapılmış, and, ayrıca also internet and aracılığı face-to-face ile ve discussions. yüzyüze tartışmalar The chapters gerçekleştirilmiştir. cover medical and Bölümler logistic afetin measures, meydana to be getirebileceği taken both at the problemlerle disaster fieldbaşa and çıkabilmek in the hospitals, için to hem cope afet with alanında, the problems hem created de hastanelerde by a catastrophe. uygulanabilecek Recommendations medikal ve were lojistik basedönlemleri on retrospective içermektedir. analysestavsiyeler and case reports geriye on dönük past disasters, analizleri, and geçmiş also expert afetlerdeki judgment olgu orsunumlarını opinion. Since ve there aynı zamanda are no randomized uzman görüşlerini controlledtemel trials, almıştır. no GRADE Bu konuda approachyapılmış was usedrandomize to developkontrollü the recommendations, çalışmaların bulunmamasından and no strengths of dolayı recommendations önerilerin or oluşturulmasında levels of evidence derecelendirme are provided. yaklaşımı kullanılamamış, önerilerin gücü ve kanıt düzeyleri gösterilememiştir. Anahtar Keywords: kelimeler: Crush syndrome; Ezilme sendromu; disaster victims; afet hastaları; rhabdomyolysis; rabdomiyoliz; acute akut kidney böbrek injury; hasarı; logistics, lojistik; renal renal replacement replasman tedavisi; therapy; Avrupa European Renal Renal İyi Best Uygulamalar Practice; Renal Kılavuzu; Disaster Renal Relief Afet Yardım Task Force; Komitesi; Médecins Sınır Sans Tanımayan Frontières Hekimler InBu citing çalışma thissite document, edileceği the zaman following aşağıdaki format format should kullanılmalıdır: be used: Sever MS, Vanholder R and the Workgroup on Recommendations Sever MS, Vanholder for the R and Management the Workgroup of Crush on Recommendations Victims in Mass Disasters. for the Management Recommendations of Crush for Victims the management in Mass of Disasters. crush victims Recommendations in mass disasters. for Nephrol the management Dial Transplant of crush 2012; victims 27: Supplement in mass disasters. 1, i1 i67. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: Supplement 1, i1 i67. Ó The Author Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved. For Permissions, please

15 Nephrol Dial Transplant (2012) 27 [Suppl 1]: i2i1 doi: /ndt/gfr /ndt/gfr716 Abstract ÖNSÖZ Recommendations Büyük depremler for düzenli the management olarak meydana of crush gelmektedir. victims in mass Bu disasters kaynaktaki aimsöneriler to assistyalnızca medics, nefrologlara paramedics and değil, rescue aynı team Tahran members ve İstanbul who provide gibi yoğun carenüfuslu during disasters. şehirler, Akdeniz Development zamanda of the recommendations büyük felaketler followed sırasında angörev explicit yapan process diğer of literature Havzası, review Hindistan, and, also Endonezya internet and gibi face-to-face ülkelerin discussions. yoğun sağlık The çalışanlarına chapters coverda medical yöneliktir. and logistic Büyük measures, popülasyonları to be taken nüfuslu both bölgeleri, at the disaster Çin in field büyük and inbir thekısmı, hospitals, Japonya to cope ve withetkilediği problems gerçeği created ve çoğu by a catastrophe. felaketlerin Recommendations sonrasında ortaya were Kaliforniya based onböyle retrospective büyük analyses felaketler andiçin caseyüksek reports on risk past çıkan disasters, kaotik and also durumlar expert da judgment göz önüne or opinion. alınarak Since öneriler there are taşımaktadır no randomized [1-3]. controlled trials, no GRADE approach wasgenelde used to develop basit temel the recommendations, ifadeler ile sınırlı and tutulmuştur. no strengths of recommendations or levels of evidence are provided. Depremlerin ardından ortaya çıkan ezilme sendromu, Bilgi ve tavsiyeleri aktarırken felaketlerin öncesinde, beraberinde akut böbrek hasarı olsa da olmasa da, travmatik sırasında ve sonrasında medikal, lojistik ve koordinasyon ani ölümlerden sonra, ölümlerin en sık ikinci sebebidir; açısından neler yapılabileceğini adım adım tanımladık. ancak böbrek ile ilgili sorunlar toplam mortaliteyi önemli Amacımız sahada ve hastanede zor koşullar altında Keywords: Crush syndrome; disaster victims; rhabdomyolysis; acute kidney injury; logistics, renal replacement ölçüde artırmaktadır. Öte yandan, ezilme sendromlu doğrudan uygulanabilen, kolay ulaşılabilen öğretici bilgiyi therapy; European Renal Best Practice; Renal Disaster Relief Task Force; Médecins Sans Frontières hastalarda görülen böbrek komplikasyonlarının etkin sağlamak ve felaketlere hazırlanma aşamasında alınacak tedavisinde iki durum özellikle dikkate alınmalıdır: önlemleri tarif etmekti. Netlik sağlayabilmek amacıyla 1. Sağlık kuruluşlarının durumu: Ciddi komplikasyonları önerilen tıbbi girişimleri kurtarmanın aşamalarına göre Inolan citingezilme this document, sendromlu the following hastalar eğitilmiş format should sağlık gruplandırdık; örneğin hastaların enkazdan çıkartılma be used: Sever MS, Vanholder R and the Workgroup personeli ve gerekli ekipmanı içeren hastanelere öncesini, kurtarma operasyonu aşamasını ve sonrasını Recommendations for the Management of Crush Victims in Mass Disasters. Recommendations for the management ihtiyaç duyarlar; bundan dolayı lojistik destek hayati göz önüne alarak tarifler yaptık; böylece zaman zaman of crush victims in mass disasters. Nephrol Dial Transplanttekrarlar 2012; 27: kaçınılmaz Supplement hale 1, geldi. i1 i67. önem taşır. 2. Uzmanlık: Ezilme sendromu günlük pratikte nadirdir; ancak uygulanmayan tıbbi bilgilerin kolayca unutulacağı da bilinmektedir. Sonuç olarak bu hastaların tedavisinde hatalar sık görülür. Bu sebeplere bağlı olarak nefrologlar genel afet senaryolarından bağımsız bir şekilde, kendi afet senaryolarını hazırlamalı, lojistik planlar yapmalı ve ezilme sendromlu hastaların tedavisi için açık ve pragmatik kılavuz(lar) oluşturmalıdır. Ancak, iyi tasarlanmış, randomize, kontrollü çalışmalardan kaynaklanan bu tür kılavuzları oluşturma aşamasında metodolojik zorluklar vardır. Maalesef, nefroloji bilimi randomize kontrollü çalışmaların az olduğu bir disiplindir [4]. Bu durum büyük felaketlerden sonra ezilme hastalarının tedavisini konu alan sismonefroloji alanında daha da belirgindir [5]. Çünkü ezilme sendromunun tam bir deneysel modeli yoktur ve gerekli bilgi sadece düşük derece kanıtı olan sınırlı sayıdaki geriye dönük analizlerden, olgu sunumlarından ve uzman görüşlerinden edinilebilir. Bu sebeple Avrupa Renal İyi Uygulamalar Kılavuzu (ERBP) Danışma Kurulunun terminolojide önerdiği değişiklik doğrultusunda bu çalışmanın başlığında rehber değil, tavsiyeler terminolojisini kullandık [6]. Aynı sebeplerden bu kaynakta kanıt düzeyini ve gücünü de gösteremedik. Burada iki konuyu özellikle vurgulamak istiyoruz: 1. Elinizdeki kılavuz sadece nefroloji bakış açısından afet bölgesinde hayat kurtarıcı temel girişimlere yoğunlaşmıştır; afet ile ilişkili olarak ezilme hastalarında meydana gelen diğer birçok komplikasyon detaylı olarak tartışılmamıştır; ancak okuyucu bu durumlar için yeterli olabilecek kaynaklara yönlendirilmiştir. 2. Medikal ve lojistik öneriler temelde lojistik yönden önemli sorunlara yol açan, kitlesel afetler sırasındaki uygulamayı tarif etmektedir. Kolayca başa çıkılabilecek küçük felaketlerde burada tariflenen bazı prensipler (örneğin; afet sahasında ağır yaralı hastaların terkedilmesi) geçerli olmayabilir. Elinizdeki kaynağın kitlesel afetler sonrasında ezilme sendromu zemininde böbrek sorunu ortaya çıkan hastaların tedavisinde yararlı olacağı umudunu taşıyoruz. ISN-RDRTF Kitlesel Afetlerde Ezilme Sendromlu Hastaların Tedavisi İçin Tavsiyeler Çalışma Grubu Adına: Dr. Mehmet Şükrü Sever Dr. Raymond Vanholder Ó The Author Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved. For Permissions, please