Mitral Kapak Darlığı. Etyoloji. vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mitral Kapak Darlığı. Etyoloji. vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal"

Transkript

1 Mitral Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal Anuler, leaflet kalsifikasyon Konjenital mitral kapak deformiteleri Karsinoid sendrom Neoplasm LA trombüs Endokardit vejetasyonu Önceki komissürotomi Protez kapak Etyoloji 1

2 Akut Romatizmal Ateş Artrit, Kore, Kardit Kardit %85 Alfa hemolitik Streptokok Penisilin En sık 6-8 yaş Antistreptokok antikorları Aşılar? Patofizyoloji? Streptokokların endokard hasarı Hiperaktif antikor oluşumu Otoimmün bir hastalık Fakir hastalığı Pankardit Endokard Kalıcı hasar Miyokard perikard Akut Romatizmal Ateş Erken dönemde apikal sistolik üfürüm Tekrarlayan ARA atakları sonrasında Mitral darlığı Fibrin birikimi fibröz doku mg. Leafletler kalınlaşır Orifis daralır Seyir AKUT FAZ: Yaygın kardiyak ödem Fibrinöz perikardiyal sıvı Fibrin birikimi, perikardiyal yapışıklıklar Leafletlerde ödem, Koaptasyo hattında ve kordalarda granüler lezyolar İYİLEŞME FAZI: Skarlaşma Perikardiyal ypışklıklar MY geriler Aschoff Nodüller, Anitschkow hücreleri KRONİK FAZ: Fibrozis ilerler komissürel füzyon, kordal kısalma 2

3 Etyoloji vromatizmal valvülit Komissural füzyon Leaflet fibrozisi, sertleşme, retraksiyon Kordal füzyon, kısalma vkalsifik mitral darlığı Erkeklerde sık İleri yaş Transvalvuler gradient daha yüksek Mitral anuler kalsifikasyon AER Klinik seyir KLAS YIL AF GELİŞMESİ 5-10 YIL KLAS YIL SEMPTOMLAR YIL AER BAŞLANGICI 3

4 4

5 vnormal kapak alanı: 4-6 cm 2 vhafif mitral stenozu: MVA cm 2 Semptomlar minimal vorta dereceli mitral stenoz MVA cm 2 Semptomlar genellikle eforda vciddi mitral stenoz MVA < 1.0 cm2 5

6 Pulmoner hipertansiyon Pasif pulmoner hipertansiyon Sol atriumdaki basınç artışının yansıması Reaktif pulmoner hipertansiyon pulmoner venlerdeki vasokonstrüksiyon Aktif pulmoner hipertansiyon Pulmoner yataktaki organik değişiklikler (arteriollerde intimal ve medial hipertrofi) Hemodinamik değişiklikler vgeç diyastolde gradient belirgin artar vciddi MS LA basıncı mmhg Gradient:10-15 mmhg vgradient: transvalvüler flow 2 vtaşikardi: diyastolik dolum azalır vgradient arttıkça CO düşer vdüşük CO gradient düşük olb. 6

7 Ventriküler Adaptasyon vlv çapı normal veya azalmıştır vlvedp azalmıştır vinflow oklüzyon CO azalır vek kapak lezyonları, ek kardiyak lezyonlar LVEDP, LVEDV artmıştır Pulmoner HT (RV afterload arttığı için) RV sistolik fonks.bzk mg. Atriyal Adaptasyon v AF olmayan hastalarda LA basıncı yükselir (belirgin a dalgası) a dalgası: mitral kapaktaki darlığı aşmak için gerekli olan basıncı yansıtır v LA basınç artışı LA hipertrofisi, dilatasyon AF Atriyumda kas hücrelerinde organizasyon bzk. İleti hızları değişir Otomasite, reentry halkaları Erken atriyal aktivasyon 7

8 Hemodinamik Değişiklikler LV dolumu azalır Kapak Alanı azaldıkça CO düşer Egzersiz intoleransı, zayıflık LA hipertrofisi Atriyalfibrilasyon Pulmoner Değişiklikler vhafif-orta Mitral darlığı Dinlenme anında pulmoner basınç normal Egzersizle veya HR artışı yükselmekte vciddi-kronik Mitral darlığı Pulmoner vasküler rezistans artar PAB >60 mmhg RV boşalması güçleşir RVEDP ve RA basınç artar. 8

9 Pulmoner Değişiklikler v LA hpertansiyon Pulmoner vazokonstrüksiyon Pulmoner vasküler direnç artar v LA basınç >30 mmhg (Onkotik basıncın üzerinde) Akc interstisyel dokulara sıvı kaçağı Pulmoner venöz basınç artışı Pulmoner arteryel konstrüksiyon pulmoner damarlarda obliteratif değişiklikler mg. v Erken dönemde: Akciğerler kapiller yatağın yüksek basınçtan korunması Pulm HT ilerler R kalp yetm, TY, PY İrreversibl pulmoner vasküler hastalık. Klinik Bulgular v Yıllarca asemptomatik olb. v Semptomlar Pulmoner venöz konjesyon Anjina (LV iskemisi,oroner emboli) (%10) Düşük CO Egzersiz dispnesi (AF, Egzersizle LA basınç artar) (%80) Ortopne PND Çabuk yorulma Hemoptizi (%15) Dilate bronşial pulm.venler Pulmoner ödem v MVA 1cm 2 altına düşünce semptomlar belirginleşir. v Zamanla TY Heptomegali, asit, ödem 9

10 Klinik Bulgular v %20 sistemik tromboembolizm v Sistemik tromboembolzim En sık izole MD da %40 serebral embolizasyon %15 viseral damarlar %15 alt ekstremite v Sistemik embolizm (risk faktörleri) Düşük CO LA dilatasyonu AF LA trombüs Eko da SEK (+) İLK BULGU Antikoagülasyon v Kardiyak kaşeksi Düşük CO Klinik Bulgular v Apikal diyastolik üfürüm Üfürümün şiddeti değil, süresi ile MD ciddiyeti ilişkili v S1 sert Leafletler kalınlaşıp retrakte olduğunda azalır v Opening snap Apekste en iyi duyulur Erken diyastolik dönem, kapak açılırken leafletlerde ani gerilme v S2 belirginleşir Pulm HT (TY, PY üfürümü g.) 10

11 Mitral darlığı patofizyojisi LA Boşalmasında güçlük LV Doluşu azalır LA basınç artar LA boyutu artar Pulmoner Ödem Pulmoner venözbasınç artar Atriyal fibrilasyon Pulmoner arter basıncı artar RV yüklenmesi Tanı vakciğer grafisi LA büyümesi yan grafide LA posteriora genişlemiş halde g. PA Akc: sağ kalp de çift kontür Sol ana bronş elevasyonu LA büyümesi: Ao ve LV arasındaki konkavite kaybolur Pulmoner konjesyon Kerley B çizgileri Ciddi MS da pulmoner lenfatikler tıkanırsa alt Akciğer zonlarında belirgin lineer opasiteler g. 11

12 12

13 Tanı vekg Gn normal DII: geniş, çentikli P dalgası V1: bifazik P dalgası vekokardiyografi MVA Planimetrik ölçüm Pressure half time LA,LV Kapak yapıları Kapak altı yapıları 13

14 Tanı vmrg Halen optimal görüntü elde edilememektedir Zaman almakta Pacemaker kullanımı Morbid obezite Klostrofobi vmultidetektör CT Kapak hareketleri Komissürler Mitral anulus Görüntü kalitesi? Radyasyon Komplikasyonlar vatriyal Fibrilasyon: %40-75 Yaşla birlikte artar vsistemik Embolizasyon %20 %33 Multipl emboli vbakteriyel endokardit vpulmoner ödem 14

15 Mitral darlığı-tedavi vmedikal tedavi Asemptomatiklerde Beta-hemolitik streptokok proflaksisi İnfektif endokardit proflaksisi Ağır fiziksel efordan kaçınma Mitral darlığı-tedavi vmedikal tedavi Semptomatik-sinüs ritm Kalp hızının kontrolü Diüretik tedavi Semptomatik-atrial fibrilasyon Sinüs ritmine döndürme Sinüs ritminin idamesi Kalp hızının kontrolü Antikoagülan tedavi 15

16 vsemptomatikse Mitral darlığı-tedavi vkapak alanı <1-1.5 cm 2 ise vgradient >8-10 mmhg ise vpulmoner hipertansiyon varsa vmedikal tedaviye refrakter aritmi veya ciddi pulmoner konjesyon vembolik ataklar geçirmişse Mitral darlığı-tedavi vbalon valvuloplasti Trombüs yoksa Emboli öyküsü yoksa Mitral Yetmezlik 2. den fazla değilse Kalsifik değilse 16

17 vbalon valvüloplasti kontrendikasyonları Eko skoru >12 70 yaş ve üzeri Kronik AF (En az 1 yıl) Kapak kalsifikayonu Atriyal septum kalın (>3 mm) LA trombüs vcerrahi Kommısürotomi Kapalı Açık Replasman Mekanik Biyolojik Mitral darlığı-tedavi 17

18 Recommendations for Mitral Valve Repair for Mitral Stenosis v ACC/AHA Class I Patients with NYHA functional Class III-IV symptoms, moderate or severe MS (mitral valve area <1.5 cm 2 ),*and valve morphology favorable for repair if percutaneous mitral balloon valvotomy is not available Patients with NYHA functional Class III-IV symptoms, moderate or severe MS (mitral valve area <1.5 cm 2 ),*and valve morphology favorable for repair if a left atrial thrombus is present despite anticoagulation Patients with NYHA functional Class III-IV symptoms, moderate or severe MS (mitral valve area <1.5 cm 2 ),* and a non-pliable or calcified valve with the decision to proceed with either repair or replacement made at the time of the operation. Recommendations for Mitral Valve Repair for Mitral Stenosis v ACC/AHA Class IIB Patients in NYHA functional Class I, moderate or severe MS (mitral valve area <1.5 cm 2 ),* and valve morphology favorable for repair who have had recurrent episodes of embolic events on adequate anticoagulation. ACC/AHA Class III Patients with NYHA functional Class I-IV symptoms and mild MS. 18

19 19