Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu"

Transkript

1 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu TKD üyelerinin önerileriyle genişletip güncelleyenler: Prof. Dr. Esmeray Acartürk - Prof. Dr. Vedat Sansoy (Tamamlandıktan sonra Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu ile birlikte gözden geçirilmiştir.)

2

3 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 1 A abdomen abdominal abdominokardiyak refleks aberan aberan iletim aberasyon abetalipoproteinemi ablasyon absolut absolut refrakter periyot absorpsiyon abstinans adale adaptasyon adaptif adaptör adenomegali adenopati adenozin adenozin trifosfat adenozin trifosfataz adeziv adezyon adipoz doku adjuvan adolesan adolesans adrenal bez adrenalin adrenerjik adsorban adsorbe etmek adsorpsiyon adventisya advers advers etki aerob aerobik aerofaji afaji afazi afebril aferent afinite afoni afterload agenezi aglütinasyon agoni karın karın karın-yürek refleksi sapmış sapmış ileti sapma yokediş tam, mutlak mutlak duyarsız dönem emilim yoksunluk kas 1.uyum 2.uyarlama uyarlayıcı uyarlayıcı beze büyümesi bezece yapışkan, yapışan yapışma yağ dokusu yardımcı ergen ergenlik böbreküstü bezi soğurucu soğurmak soğurma dış zar yan, ters, istenmeyen yan etki havacıl havacıl hava yutma yutamama konuşamama ateşsiz getirici çekim ses yitimi artyük oluşmama kümeleşme can çekişme

4 2 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu agonist agregan agregat agresif airway ajan ajitasyon ajite akardiya akinetik akinezi akiz akreditasyon akromegali akronim akrosiyanoz akselerasyon akseleratör akselere hipertansiyon aksesuar aksesuar yol aksilla aksiller aksis aksiyal aksiyon potansiyeli aktif aktin aktivasyon aktivatör aktivite aktomiyozin aktüel akustik akustik empedans akustik gölge akustik görüntüleme akustik pencere akut akut miyokart enfarktüsü akümülasyon akümüle olmak albümin aldolaz aldosteron aldosteronizm alegori alegorik alel alerjen alerji benzer etkili kümeleştirici küme saldırgan hava yolu aygıtı 1. etken 2.ilaç 3.araç 1.aşırı huzursuzluk 2.çalkalama, çalkalanma aşırı huzursuz yürek yokluğu, yüreksizlik devinimsiz, hareketsiz devinimsizlik, hareketsizlik edinilmiş kredilendirme, değer biçme uç irileşmesi kısaltma uçlarda morluk hızlanma hızlandırıcı şiddetlenmiş hipertansiyon yardımcı, ek ek yol koltukaltı eksen eksensel etkin 1.etkinleşme 2.etkinleştirme etkinleştirici etkinlik güncel yankılanım yankılama direnci ivegen, keskin birikim birikmek simge simgesel türgen

5 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 3 alerjik alfa adrenerjik blokajı alfa blokajı alfa bloker algoritma aliasing alimentasyon alkaloz alkol alkolik alkolizm allogreft alternan alternan akım alternatif alveol alveoler amarozis amarozis fugaks ambulans ambulatuvar amiloidoz amiyodaron amiyotrofi amnezi amorf ampirik ampiyem amplitüt ampütasyon anabolik anabolizma anaerobik anafilaksi anafilaktik anakrot çentik anakrot nabız analeptik analitik analiz analjezi analjezik analog analoji anamnez anastomoz anazarka anekdot anemi anemik anerji akış basamakları görüntü kayması beslenme, gıda verme alkol bağımlısı alkol bağımlılığı eş tür doku, homogreft değişimli seçenekli, seçenek körlük geçici körlük cankurtaran ayaktan, günübirlik kas erimesi bellek yitimi şekilsiz deneyimsel irin birikimi genlik uç kesimi yapımsal yapım oksijensiz, havasız çıkan kolda çentik çentikli nabız güçlendirici çözümleyici, çözümsel çözümleme ağrı kesimi ağrıkeser, ağrı kesici benzeşik, işlevdeş benzeşim, işlevdeşlik öykü ağızlaştırma yaygın ödem kısa öykü kansızlık kansız duyarsızlık

6 4 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu anerjik anestezi anevrizma anevrizmektomi angülasyon angüler anhidroz animasyon anizokori anizositoz anjina pektoris anjiyogenez anjiyografi anjiyokardiyografi anjiyoplasti anjiyoskopi anjiyospazm anjiyotensin dönüştürücü enzim anksiyete anoksi anomali anoreksi anormal anormallik antagonist antagonizma antasit antegrat antemortem antenatal anteriyor anteroinferiyor anterolateral anteroposteriyor anterosuperiyor antianjinal antiaritmik antibakteriyel antibiyotik antidepresan antidiüretik antidiyabetik antidot antiemetik antienfektif antienflamatuvar antihipertansif antijen antikoagülan antikoagüle etmek antikolinerjik duyarsız duyu yitimi balonlaşma açılanma açısal 1.terlememe 2.susuz canlandırma gözbebeği eşitsizliği alyuvar eşitsizliği göğüs ağrısı damar oluşumu damar görüntülemesi damar- yürek görüntülemesi damaraçımı damargözlemi damar kasılması kaygı oksijensizlik sapaklık iştahsızlık olağandışı, doğal olmayan olağandışılık karşıt etkin karşıt etkinlik asit giderici öne doğru ölüm öncesi doğum öncesi ön önalt önyan önarka önüst çökkünlük giderici panzehir kusma önleyici yangı giderici pıhtı önleyici

7 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 5 antikonvülsif antikor antioksidan antipiretik antiproliferatif antiseptik anüler anülüs anüri aort aort koarktasyonu aort kökü aortokoroner baypas apandis aparey apatetik apati apeks apikal aplastik aplazi aplikasyon apne apolipoprotein apoptoz apse araşidonik asit aritmi arjinin arrest artefakt arter arteriyol artifisiyel artrit asemptomatik asendan asenkron asetilkolin asfiksi asidite asidoz asimilasyon asinerji asit asit-baz dengesi asiyanotik aspirasyon aspleni assisted device assit nöbet önleyici ateş düşürücü çoğalım önleyici mikropkıran halkalı, halka şeklinde halka idrar yokluğu aortokoroner köprüleme kör boşluk aygıt duyarsız, kayıtsız kayıtsızlık tepe tepeye ait gelişmemiş gelişmezlik yüzeysel uygulama soluk durması programlanmış hücre ölümü irin kesesi ritim düzensizliği durma görüntübozan atardamar atardamarcık yapay eklem yangısı belirtisiz, belirtivermez çıkan eşzamanlı olmayan havasız kalma asitlik özümleme eş etkimesizlik morarmamış emme, somurma dalak yokluğu destekleyici aygıt karında sıvı birikimi

8 6 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu asteni astenik astım ataksi atelektazi atenüasyon aterektomi aterojen aterom ateroskleroz atipik atoni atonik atopi atopik atrezi atriyal atriyal fibrilasyon atriyal flatter atriyal natriüretik hormon atriyal natriüretik peptit atriyal septal defekt atriyal situs atriyoventriküler disosiyasyon atriyoventriküler düğüm atriyoventriküler kavşak atriyum atrofi atrofik atropin avantaj avasküler B backscatter bağırsak bakterisit bakteriyel bakteriyostatik balans balotman bant bar bariyer barorefleks baseline batın baypas bazal benign bias bifazik güç yitimi gücü yitik sarsaklama zayıflama, zayıflatma, azalma, azaltma damar sertliği örnek dışı, tipsiz gergi yitimi doğuştan tıkanıklık kulakçığa ait kulakçık konumu atriyoventriküler uyumsuzluk kulakçık körelme körelmiş yarar, üstünlük damarsız geri saçılım bakterikıran bakterisavar denge bıngıldama şerit çubuk engel 1. temel çizgi 2. başlangıç karın köprüleme 1. temel 2.alt iyi huylu, iyicil, selim yanlı iki evreli

9 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 7 bifit bifokal bifürkasyon bigemini biküspit bilateral bimodal biplan bipolar bistüri bivalan biyoprotez biyopsi biyoyararlanım blok,-u blokaj bloke etmek bloker bolüs bradiaritmi bradikardi branş bridge brit bronkografi bruit bukkal capture check-up cihaz clockwise clubbing coefficient coil confidence interval corrected counter-clockwise coupling cross over cross-sectional curriculum vitae curve cut off dansite dansitometre data debi debil debilite C D ayrık, çatallı iki odaklı çatallanma ikili iki yapraklı iki yanlı iki kalıplı iki düzlemli iki kutuplu neşter iki değerlikli parça alımı engel, engel, engelleme engellemek engelleyici hızlı dal köprü yapışıklık uğultu yanak içi yakalama tambakım aygıt saat ibresi yönünde çomaklaşma katsayı sargı güven aralığı düzeltilmiş saat ibresi tersi yönünde eşleşme çaprazlama kesitsel özgeçmiş eğri kestirim değeri yoğunluk yoğunlukölçer veri düşkün, güçsüz düşkünlük, güçsüzlük

10 8 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu debridman debris dedektör dedektör defekasyon defekt defektif defeyans defibrilasyon defibrilatör defisit deformasyon degradasyon degranülasyon dehidratasyon dehidrogenaz dejenerasyon dejeneratif dejenere dekalsifikasyon dekat dekompansasyon dekompanse dekompresyon dekonjestan dekreşendo dekstrokardi dekstroz dekübitus deliriyum demans demarkasyon demografik demonstrasyon demonstratif denatürasyon denatüre denervasyon deontoloji departman deplesyon depo depolarizasyon depresan depresif depresyon derivasyon derivatif desatüre deselerasyon desendan döküntü bulucu belirleyici dışkılama eksiklik, kusur kusurlu bayılma, fark, eksiklik biçimsizlik bozulma, yıkım suyitimi yozlaşma yozlaştırıcı yoz kireçsizleşme onyıl ödünleyememe, dengelenememe ödünlenememiş, dengelenememiş basınç giderme şiddeti azalan sağda yürek yatar durumda çıldırma bunama sınır çizgisi kişisel bilgiler gösterme, görsel anlatım tanıtıcı bozunma bozunmuş sinirsizleştirme davranış kuralları bilimi 1. bölüm 2. ana bilim dalı tükenme kutupsuzlaştırma, kutupsuzlaşma baskılayıcı çökkün çökkünlük, çöküntü türev türemiş yoğunluğu azalmış yavaşlama inen

11 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 9 desensitizasyon destrüksiyon destrüktif deşarj detay determinan determinasyon deviyasyon dezavantaj dezenfektan dezoryantasyon diabetes mellitus difazik diferansiyasyon diferansiye difüz difüzyon digoksin dihidropiridin dijital dilatasyon dilate dilüsyon dinamik dipolar direksiyonel direkt diseke etmek diseksiyon disemine disfaji disfoni disfonksiyon diskinezi diskordan diskordans diskret diskriminan dislipidemi dislipoproteinemi disosiyasyon disosiye dispepsi dispersiyon displastik displazi dispne dispozıbl disritmi distal distansiyon duyarsızlaşma, duyarsızlaştırma yıkım yıkıcı boşalım ayrıntı belirleyici belirleme sapma zarar mikropsuzlaştıran yönelim kaybı şeker hastalığı iki evreli farklılaşma farklılaşmış yaygın geçiş 1.sayısal 2.parmakla 3.parmakta 4.yürek ilacı genişleme genişlemiş seyreltme devingen iki kutuplu yönlendirilmiş doğrudan, düz keserek ayırmak yaygın yutma güçlüğü konuşma güçlüğü işlev bozukluğu devinim bozukluğu, benzeşmez, uyumsuz benzeşmezlik, uyumsuzluk ayrı, farklı ayırt edici ayrışma, ayrışım, ayrıştırma ayrışmış, ayrı sindirim bozukluğu, hazımsızlık dağılım gelişimi bozuk, displazik gelişim bozukluğu solunum güçlüğü kullanat, tek kullanımlık ritim bozukluğu uç, uzak gerginlik

12 10 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu distribüsyon distrofi diüretik diürez divalan divertikül diyabet diyabetik diyaforez diyafram diyagonal diyagram diyaliz diyalizat diyare diyastol diyastolik diyatermi diyatez diyet diyetetik diyetisyen dizüri dogma doküman dominans dominant done donör dorsal dorso- lomber down-regulation doz dozaj dozimetre dren drenaj dual duble duodenal duodenum duplikasyon efektif eferent efervesan efor efüzyon ego egzama egzersiz E dağılım, dağıtım gelişim bozukluğu idrar söktürücü idrar atımı iki değerli cepçik şeker hastalığı şeker hastası terleme köşegen çizge süzme diyaliz ürünü ishal gevşeme gevşemeye ait ısı uygulaması yatkınlık beslenme besin bilimi beslenme uzmanı ağrılı işeme belge baskınlık baskın veri verici sırt, arka azaltarak düzenleme dozlama ışınölçer akıtaç boşaltma ikili çift onikiparmak bağırsağı ikileme, çiftlenme etkin götürücü köpüren çaba sıvı birikimi benlik alıştırma

13 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 11 ejeksiyon ejeksiyon fraksiyonu ekarte etme ekartör ekilibriyum ekimotik ekimoz ekip ekipman ekivalan eklampsi eko ekojen ekojenite ekokardiyograf ekokardiyografi ekokardiyogram eksantrik eksaserbasyon eksfoliyatif ekshalasyon eksitabilite eksitasyon eksite etmek eksitus eksize etmek eksizyon ekskresyon eksoftalmi eksojen ekspanse olmak ekspansiyon ekspektoran ekspektorasyon eksperimental ekspirasyon ekspiriyum eksplorasyon eksploratuvar ekspozisyon ekspresyon ekspulsiyon ekstansiyon ekstansör ekstensif eksteriyor eksternal ekstirpasyon ekstrakorporal ekstraksiyon ekstraksiyon atma atma yüzdesi 1. dışlama 2. ayırma ayırgaç denge morartan morartı takım donanım eşdeğerlik gebelik zehirlenmesi yankı yankı veren yankısallık uçrak, dış merkezli alevlenme soyulgan soluk verme uyarılabilirlik uyarma uyarmak ölüm kesip çıkarmak kesip çıkarma boşaltım pörtlek göz dışsal, dışkaynaklı genişlemek genişleme balgam söktürücü balgam çıkarma deneysel soluk verme solukverim açincele inceleyici sergileme, sergi dışavurum dışarı itme genişleme açan, geren yaygın dış dış, dışsal tümüyle çıkarmak beden dışı 1.çekçıkar 2. özütleme çekçıkarım, çıkarım

14 12 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu ekstramüral ekstraselüler ekstrasistol ekstravazasyon ekstraversiyon ekstravert ekstre ekstrem ekstremite ekstrensek ekstübasyon eksüda eksüdasyon ektazi ektoderm ektopi ektopik ektropiyon ekzantem ekzojen ekzokrin ekzositoz ekzoterik ekzotoksin elastik elastisite elefantiyazis elektif elektriksel alternans elektrofizyoloji elektrokardiyograf elektrokardiyografi elektrokardiyogram elektrokoter elektrolit elektroliz elektroşok elektrot elektroversiyon elevasyon elevatör eliminasyon elipsoit elongasyon emboli embolizasyon embriyo, embriyon emetik emezis emisyon emosyon duvar dışı hücre dışı erken vuru damardışısızma dışa dönüklük dışa dönük öz, özüt aşırı, uç üye (uzuv) dışsal boru çıkarımı yangı sıvısı yangı sıvısı sızımı genişleme dış deri yerdışılık yerdışı dışa katlanım döküntü dışsal dış salgı göze dışına çıkma, çıkıntı dışsal dışzehir, dışağı esnek esneklik fil hastalığı 1.seçici, seçmeli 2. isteğe bağlı elektriksel değişkenlik elektrikle düzeltme 1.yükselme, yükseltme 2. kaldırma 1.yükselteç 2.kaldıraç eleme oval uzama tıkanma tıkaçlama, tıkaçlanma dölcük kusturucu kusma dışa yayım heyecan

15 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 13 emosyonel empati empedans emplantasyon empotans emülsiyon endeks endeksleme endemi endemik endiferansiye endikasyon endikatör endirekt endoderm endojen endokart endokrinoloji endomiyokardiyal endoskopi endotelin endotermik endotoksin endüksiyon endürasyon enfarktüs enfeksiyon enfeksiyöz enfekte enfestasyon enflamasyon enflamatuvar enflüenza enfraruj enjeksiyon enjektör enkontinans ensefalit ensektisit ensidans enstrüman entegrasyon enteral entoksikasyon entomoloji entrensek entübasyon entübe enürez enzim eozinofil duygusal, dokunaklı duygudaşlık özdirenç içeyerleşim, ekim cinsel yetersizlik sıvı asıltı dizin, liste, işaret, belirteç, gösterge 1. göstergeleme 2.dizinleme yerel hastalık yerel farklılaşmamış 1.kullanım alanı 2.gereklilik gösterge, belirteç dolaylı 1.iç deri 2.iç katman içsel, iç kaynaklı yürekiçi katmanı hormon bilimi içbakı, içgörüm ısıalan içağu, içzehir 1.başlatma 2.tetikleme 3.uyarma sertleşme, sertlik kalp krizi bulaşma, bulaşı bulaşıcı bulaşmış yangı yangılı grip kızıl ötesi iğne yapma iğne, şırınga kaçırma, tutamama böcekkıran görülme sıklığı aygıt, alet bütünleşme bağırsak yoluyla ağulanma, zehirlenme böcek bilimi içsel boru takma, boru yerleştirme boru takılmış idrar kaçırma

16 14 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu epanşman epidemi epidemik epidemiyoloji epiderm epidermal epidural epifiz epigastrik epigastriyum epikardiyak epikardiyal epikart epikriz epilepsi epileptiform epinefrin episot epistaksis epitelyum eradikasyon ergometre ergometri eritem eritematöz eritroblast eritropoetik eritrosit erizipel erozif erozyon erüpsiyon esansiyel etap etik etimoloji etiyoloji etiyolojik etnik evantrasyon evolüsyon ex vivo fagosit fagositoz faktör familyal fantom farengeal farenjit farenks F sıvı toplanması salgın sağlık araştırma üst deri üst derisel dura üstü 1. kemikucu 2.bir iç salgı bezi üst orta karın çıkış özeti sara, tutarık, tutarga tutarıksı adrenalin atak burun kanaması epitel yokedim işölçer iş ölçümü kızartı kızarık alyuvar öncülleri alyuvar yılancık aşındırıcı aşınma, aşındırma döküntü 1.temel 2.nedeni bilinmeyen adım, aşama, basamak 1.töre bilimi 2. törel köken bilimi neden, nedenler, neden bilimi nedensel budunsal karın dışına çıkma evrim canlı dışındaki ortamda yutargöze göze yutumu etmen ailesel yalancı, hayalet yutak yangısı yutak

17 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 15 fasikül fasiyal fasya fatal fatalite faz febril feçes fekal femoral femur fenomen fenotip feokromositoma fermantasyon ferment fertil fertilite fertilizasyon fetüs fiber fibril fibrilasyon fibrin fibrinojen fibrinoliz fibrinöz fibroblast fibromatöz fibromiyozit fibronektin fibrotik fibröz fiks fiks split fiksasyon filament filiform filtrasyon filtrat filtre final fissür fistül fizyoloji fizyon fizyopatoloji flatter flebolit flebotomi flegmon demetcik, dalcık 1. yüz 2. akzar akzar ölümcül ölüm, öldürücülük evre ateşli dışkı dışkısal uyluk kemiği olağandışı durum, görüngü soyserim mayalanma maya döllenebilen dölleyebilen döllenebilir, dölletebilir döllenme, dölletme dölüt lif, iplik lifçik, iplikçik fibrin erimesi fibrinli fibromlu ipliksi lifli, ipliksi sabit sabit ayrılma, sabit çiftlenme 1. sabitlenme 2. saplantı lifcik 1. ipliksi 2.zayıf nabız süzme, süzülme süzüntü süzgeç son çatlak akarca işlev bilimi bölünme, çoğalma işlev bozukluğu bilimi toplardamar taşı 1. toplardamar kesisi 2. toplardamardan kan alma bağ doku yangısı

18 16 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu fleksibilite fleksiyon fleksör fleksura flep florokarbon floroskopi flovmetre flu flüktüan flüktüasyon fobi fokal fokus folikül follikül fonksiyon fonksiyonel fonokardiyograf fonokardiyografi fonokardiyogram foramen form formasyon format formül formülasyon fossa fragman fragmantasyon frajil frajilite fraksiyon fraktür frekans fremitus friksiyon frontal frotman fulminan fundus fungus füziform füzyon gaita galo ritmi galvanometre gama gamaglobülin gangliyon G esneklik bükülme, bükme bükücü, eğici dönemeç, büküntü 1. saplı doku 2.kanatcık akışölçer bulanık dalgalı dalgalanma, dalga duygusu korku odaksal odak kesecik kümecik işlev işlevsel delik biçim biçimlenme biçim çözüm yolu biçimlendirme çukur parça parçalanma kırılgan kırılganlık, dirençsizlik parça, bölüm, kesim kırık sıklık ele gelen titreşim sürtünme ön, alnaç sürtünme sesi kötüleşen, ağırlaşan dip mantar iğsi kaynaşma, kaynaşım dışkı dörtnal sesi düğüm

19 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 17 gastralji gastrit gastroenteroloji gastroskopi gen genetik genital genitoüriner genom genotip geriyatri gestasyon gestasyonel gingiva glandula glikojen glikozit glikozüri global globüler globülin glokom glomerül glomerüler filtrasyon glomerülonefrit gode gradyan grafik granül granülasyon granüler granülom granülomatöz granülosit greft grip grup guatr gudde gut habis hafıza hakimiyet halüsinasyon hamile harabiyet hararet hareket haricen harici H mide ağrısı mide yangısı sindirim bilimi mide bakısı 1.kalıtım bilimi 2.kalıtsal eşeysel, cinsel soyyapı yaşlılık bilimi gebelik diş eti bez 1. genel 2.küresel yuvarımsı karasu yumakçık çukurcuk fark çizge tanecik taneciklenme tanecikli yama küme bez bağırsak, damla hastalığı kötü, kötücül, kötü huylu bellek baskınlık sanrı gebe yıkım, zedelenme ateş, ısı devinim dıştan dış, dışsal

20 18 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu hariciye harmoni hasar hasta hastalık hastalık taslama hastane hat hata hayati hayatiyet hazard ratio heliks hemaglütinasyon hemanjiyom hematemez hematojen hematokrit hematolog hematoloji hematolojik hematom hematopoez hematopoietik hematüri hemiblok hemiparezi hemipleji hemodinami hemodinamik hemodiyaliz hemofili hemoglobin hemogram hemokromatoz hemolitik hemoliz hemoptizi hemoraji hemorajik hemoroit hemosideroz hemostatik hemostaz heparin heparinizasyon hepatit hepatojügüler reflü hepatomegali hepatoselüler hepatosplenomegali genel cerrahi uyum, ahenk zedelenme, bozulma sayrı sayrılık sayrımsama sayrılarevi çizgi yanılgı, yanlış yaşamsal canlılık, dirimsellik risk oranı sarmal kan kümeleşmesi kan damarı uru kan kusma kan yoluyla kanbilimci kan bilimi kanbilimsel kan toplağı kan yapımı kan yapıcı kan işeme 1.dalcık bloku 2. yarı blok yarıinme, tek yanlı felç kan devinimsel kansüzdürüm kan sayımı demir birikimi kanyıkımlı kanyıkımı kanlı balgam kanama kanamalı basur, mayasıl demir birikimi kanama durdurucu kanama durması karaciğer yangısı karaciğer büyümesi karaciğer gözesi karaciğer-dalak büyümesi

21 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 19 hepatotoksik heredite herediter herni herniyasyon herpes heterojen heterojenik heterojenite heterotopi heterotopik heterozigot hezeyan hibernasyon hibrit hidralazin hidrasyon, hidratasyon hidrofil hidrojen hidroklorik asit hidrostatik basınç hijyen hijyenik hikâye hilus hiperaktivite hipereksitabilite hiperemezis hiperemi hiperestezi hiperglisemi hiperinsülinemi hiperkalemi hiperkapni hiperkinetik hiperkinezi hiperkolesterolemi hiperlipidemi hiperplazi hiperpne hiperpotasemi hipersekresyon hiperselüler hipersensitivite hipersomni hipertansiyon hipertiroidi hipertoni hipertonik hipertrofi hipervolemi karaciğere zararlı soyaçekim soyaçekimli fıtık fıtıklaşma uçuk çoktürel, ayrışık çoktürelli çoktürellik yerdışılık yerdışıllı kırma, melez sabuklama, saçmalama kış uykusu kırma, melez suçeken tuzruhu su basıncı sağlık bilgisi sağlıklı öykü göbek aşırı etkin aşırı uyarılganlık aşırı kusma aşırı kanlanma aşırı duyumsarlık kan şekeri yüksekliği insülin yüksekliği potasyum yüksekliği karbondioksit yüksekliği aşırı devinimli aşırı devinim kolesterol artışı yağ yüksekliği aşırı oluşum hızlı- derin soluma potasyum artışı 1.aşırı salgı 2.aşırı salgılama artmış gözeli aşırı duyarlılık aşırı uyku kan basıncı yüksekliği aşırıgergi, aşırıyoğunluk 1.aşırı gergin 2. çok yoğun irileşim

22 20 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu hipnoz hipoaktivite hipoalbüminemi hipoderm hipodermik hipofiz hipokalemi hipokondri hipokondriyak hipoksemi hipoksi hipoplazi hipoplazik hipopotasemi hipotalamus hipotansiyon hipotermi hipotez hipotiroidi hipotonik hipovolemi hirsutizm histamin histerezis histoloji hiyatus holodiyastolik holosistolik homeostaz homogreft homojen homolog homozigot horizontal hormon hospitalizasyon host humma humoral hücre idantik idiyopatik idiyosenkrazi iliyak imaj immatür immün immünite immünizasyon immünsüpresif İ uyutma etkinlik azalması albümin azlığı alt deri deri altı potasyum azlığı hastalık hastalığı hastalık hastası oksijen azlığı oksijen azlığı azgelişmişlik azgelişmiş potasyum azlığı kan basıncı düşüklüğü düşük ısı varsayım 1. gevşek 2. az yoğun kan hacmi düşüklüğü aşırı kıllanma doku bilimi açıklık yarık diyastolü dolduran sistolü dolduran dengeleşim türdeş yama bağdaşık türdeş kökdeş öz kalıtımlı yatay hastaneye yatma ev sahibi konakçı ateşli hastalık salgısal, göze özdeş özgünduyarlık görüntü olgunlaşmamış bağışık, bağışıksal bağışıklık bağışıklama bağışıklık baskılayıcı

23 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 21 impakt imperfore impermeabl implantable cardioverter defibrillator impuls impulsif in vitro in vivo inaktif inaktivasyon indüklemek indüksiyon indüktör inervasyon infant inferiyor inferolateral infiltrasyon influks infüzyon inguinal inhalasyon inhaler inhibitör inkomplet inoperabl inotropi inotropik inspeksiyon inspirasyon inspiryum insülin intensif intensite interaksiyon interaktif interferans interiyor interkostal interlober intermitan internal interval interventriküler intima intraaortik intraarteryel intraatriyel intrakardiyak intrakoroner intramüral etki doğuştan kapalı, delinmemiş geçirgensiz, geçirmez, yerleştirilebilen kardiyoversiyon defibrilatörü uyarı, dürtü dürtüsel, itici yapay ortamda canlıda işlemez, çalışmaz, durgun hareketsizlik, etkisizlik, çalışmazlık uyarmak, başlatmak uyarım, başlatma başlatıcı, uyarıcı sinir donanımı bebek, süt çocuğu alt alt-dışyan sızma, süzülme içakım damardan sıvı aktarım kasık 1.soluk alma 2.solukla çekme 1.solunan madde 2.solutucu engelleyici tam olmayan, tamamlanmamış, eksik ameliyat edilemez kasılma gücü kasılma gücünü artıran gözle izleme soluk alma soluk alma yoğun yoğunluk etkileşim etkileşimli parazit, karışma iç kaburgalararası loplararası aralıklı iç aralık karıncıklararası damar iç katmanı aort içi atardamar içi kulakcık içi yürek içi duvar içi

24 22 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu intramüsküler intravenöz intrinsik invazif inversiyon iritasyon irregüler irreversibl iskemi istmus iyonik iyonizasyon izolasyon izomer izometrik izomorfik izotonik izotop izovolümetrik jel jelatin jeneralize jenerasyon jeneratör jinekomasti junction jügüler jüvenil kadavra kadran kalibrasyon kalitatif kalite kalp kalp yetersizliği kalsifikasyon kalsinoz kalsiyum kangren kanserojen kantitatif kanül kaotik kapasitans kapiler kapsül karakteristik kardit kardiyak J K kas içi toplardamar içi içsel girişimsel, girişimci tersine çevirme tahriş düzensiz geri dönüşsüz yetersiz kanlanma bağlantı, köprü iyonlaşma, iyonlaştırma yalıtım eşiz 1.eş ölçülü 2.kas gerici eş yapılı 1.eş yoğunluklu 2.eş basınçlı eş hacimli pelte yaygın kuşak üreteç kavşak gençlik dörtte bir 1.ayarlama 2.çap nitel, niteliksel nitelik yürek yürek yetersizliği kireçlenme kansere yol açan ölçülebilir, nicel borucuk yüklenim kılcal, kılcal damar kılıf, jelatin kılıf belirleyici, ayırt edici yürek yangısı yürek

25 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 23 kardiyak arest kardiyojenik kardiyolipin kardiyolog kardiyoloji kardiyomegali kardiyomiyopati kardiyomiyotomi kardiyopulmoner kardiyotoksik kardiyotonik kardiyovasküler kardiyoversiyon karnitin karotis karsinoit kaskat kaşeksi kaşektik katabolizma katarakt katekolamin kateter kateterizasyon katgüt katot kauda kavern kavite kazeifikasyon kemoatraktan kemotaksi kemoterapi kemoterapötik kifoskolyoz kifoz ki-kare testi kinetik kist klasifikasyon klasik klavikula kleft klemp klik klinik klinisyen klirens klodikasyo klon klonlama yürek durması yürek yürek bilimci yürek bilimi yürek büyümesi yürek-akciğer yüreğe zararlı yüreği güçlendirici yürek-damar zincir erimişlik erimiş yıkım akbasma, perde bir cins dikiş ipi eksiuç kuyruk oyuk boşluk peynirleşme kimyasal çekici kimyasal çekim ilaç tedavisi ilaç açılı kamburluk kamburluk devinimli kese, torba sınıflama, sınıflandırma alışılmış, geleneksel, bilinen köprücük kemiği yarık sıkma halkası çıtırtı, tık sesi, çıt sesi temizlenme topallama eşlenik eşleme

26 24 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu klonus koagulüm koagülan koagülasyon koagülopati koaptasyon koarktasyon kognitif kohezyon kohort çalışması koinsidans koinsidental kolaborasyon kolajen kolajen kolanjit kolaps kolaps kolateral koleksiyon kolektif kolelitiyaz kolesistit kolesterol kolik kolimasyon kolimatör kolinerjik kolit kolon koloni kolonizasyon koma kombinasyon kombine komisür komisürotomi komorbidite komosyo kompakt kompansasyon kompansatuvar kompanse komparatif kompartman kompetan kompetans kompetisyon kompetitif kompleks kompleman kaba seğirme pıhtı pıhtılaştırıcı, pıhtılaştıran pıhtılaşma pıhtılaşma bozukluğu kavuşum daralım bilişsel yapışma ortaköz çalışması rastlantı rastlantısal işbirliği safra yolu yangısı göçme, çökme yan yana, yanında bulunan, yan dal toplanma, birikme toplu, ortaklaşa safra kesesi taşı safra kesesi yangısı sancı sınırlama, yönlendirme sınırlayıcı, yön verici kalın bağırsak yangısı kalın bağırsak küme, topluluk kümelenme birleşim birleşik birleşim yeri eşlik eden bozukluk sarsıntı sıkı, yoğun dengeleme 1. dengeleyici 2. ödünleyici dengelenmiş karşılaştırmalı bölme işbilen işbilirlik yarışma yarışmalı karmaşık, çapraşık

27 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 25 komplet komplikasyon komplike kompliyans komponent kompozisyon kompozit kompres kompresör kompresyon komünikasyon kondansasyon kondisyon kondisyonel kondüksiyon kondüktans konektif doku konektör konfigürasyon konfirmasyon konfüzyon kongre konjenital konjestif konjestiyon konjügasyon konjüge konkav konkomitan konkordan konkordans konküzyon konsantrasyon konsantre konsensüs konsepsiyon konsept konservatif konsey konsolidasyon konstant konstipasyon konstitüsyon konstitüsyonel konstriksiyon konstriktör konsültan konsültasyon kontaminasyon kontamine kontent tam karışıntı, fesat karmaşık, çapraşık 1. uyum 2. esneklik parça, bileşen tümleşik bileşik baskı, sıkıştırma sıkıştırıcı baskı, sıkıştırma iletişim yoğunlaşma erk, güç, durum, koşul koşullu iletim iletkenlik bağdoku bağlayıcı biçim, yapı doğrulama bilinç bulanıklığı kurultay doğuştan göllenme bağlama, bağlanma, birleşme bağlanmış, birleşmiş içbükey eşlik eden uygun uyumluluk sarsıntı yoğunlaşma, yoğunlaştırma yoğun, derişik, yoğunlaşmış uzlaşma, oydaşma döllenme kavram 1. koruyucu-kollayıcı 2. tutucu kurul sertleşme sabit, değişmez, katsayı kabızlık yapı yapısal büzülme, daralma büzücü danışman danışma bulaşma, kirlenme bulaşık içerik

28 26 Türk Kardiyoloji Derneği Nomenklatür Kurulu kontinü kontraksiyon kontraktil kontraktilite kontralateral kontrasepsiyon kontraseptif kontrast kontrast madde kontrendikasyon kontrendike kontrol,-ü kontür kontüzyon konvalesans konvansiyonel konveks konverjans konversiyon konvülsiyon kooperasyon koopere koordinasyon koordinatör kor korda korelasyon korele koronal koroner korozif korozyon korpus korpüskül korpüsküler korteks kortikal kosta kost-efektif kot koter koterizasyon kovalan kovaryans kramp kraniyal kraniyum kreatin kreatinin kreşendo kriptojenik sürekli, devamlı kasılma kasılabilir kasılabilirlik, büzülebilirlik karşıyan gebelik önleme gebelik önleyici zıtlık, karşıtlık kullanım sakıncası sakıncalı denetim, yeniden değerlendirme sınır ezilme, örselenme derlenme-toparlanma geleneksel, alışılagelmiş dışbükey yaklaşma dönüşüm havale işbirliği iletişim kurulabilen eşgüdüm eşgüder iç, çekirdek, yürek şerit, şerit biçimli yapı ilişki ilişkili yanay-dikey aşındırıcı aşınma gövde parçacık parçacıklı dış katman, kabuk kaburga maliyet etkililik kaburga dağlaç dağlama ortak değerli ortak değişken kas tutulması baş, kafa giderek artan nedeni bilinmeyen

29 Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Türkçe Yazım Kılavuzu 27 kristal kristalize kriter kritik kriz kromozom kronik kronoloji kronolojik kronometre kronotropik kronotropizm kros ksantom kseroderma ksifoid kuadriküspit kuartil kuplet kurvatür kültür kümülasyon kümülatif kür küratif küspis labil labilite laboratuvar laksatif lamina laminar larenjit larenks laserasyon latent lateral lateralizasyon lavaj leaflet leak lenf lenfadenopati letal letarji levator levokardi lezyon libido ligament L 1.billur 2.kum billurlaşmış ölçüt ciddi, önemli, eleştiri bunalım süregen tarih sırası tarih sırasıyla süreölçer yürek hızını değiştiren çapraz sarı renkli plak, sarı renkli topak alt sternum dört yaprakçıklı dörtte birlik ikili erken vuru eğrilik besiyeri, ekim birikim birikici tam sağaltım 1.sağaltıcı 2. iyileştirici yaprakçık 1.oynak 2.kararsız 3. değişken 1. oynaklık 2. değişkenlik müshil kat, katman, ince tabaka katmanlı gırtlak yangısı gırtlak yırtılma gizli 1.yan 2. dış yıkama yaprakçık sızma akkan, lenf sıvısı akkan düğümü büyümesi öldürücü uyuklama kaldırıcı solda yürek doku bozukluğu cinsel güdü bağ

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A ADAPTASYON : Uyum. AEROBİK : Oksijenli. AFFERENT : Duyu. AGRESİF : Saldırgan. AKLİMATİZASYON : İklime (yüksekliğe) uyum. AKTİN : Kas kasılmasında rol oynayan bir protein çeşidi.

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN. yasemin sezgin

İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN. yasemin sezgin İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN yasemin sezgin Inflamasyon Hasara karşı vaskülarize dokunun dinamik yanıtıdır Koruyucu bir yanıttır Hasar bölgesine koruma ve iyileştirme mekanizmalarını getirir İnflamasyonun

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Eşeysiz Üreme Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği Mayoz ve Eşeyli Üreme Kalıtımın Genel İlkeleri Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Kalıtımın genel

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER. Dr. Sinan CANAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER. Dr. Sinan CANAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Sinirsel refleksler: Tipleri ve yolları Otonom refleks yolları ve işlevleri İskelet

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su KAN DOKUSU Kanın Bileşenleri Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08 Plazma :%55 Hücreler : %45 Plazmanın %90 su Kan Hücreleri Eritrosit Lökosit Trombosit Agranulosit Lenfosit Monosit Granulosit Nötrofil

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

GURM (Strangles) (su sakağısı)

GURM (Strangles) (su sakağısı) GURM (Strangles) (su sakağısı) TEK TIRNAKLI ÜST solunum yollarında yangı RETROFARİNJİYAL ve SUBMANDİBULAR lenf yumrularında ABSE oluşumu AKUT, BULAŞICI ETİYOLOJİ Streptococcus equi subspecies equi Gram

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı