ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ TRAUMATOLOGY AND Volume: SPORTS 01 Summer MEDICINE Winter (ISO Ağustos Belge Aralık No: & Sayı: ISO Cilt: 01 Yaz Belge Kış No: 12880) INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ORTHOPAEDICS SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI ÜZERĠNDEKĠ Print: ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI Online: BĠR ÖRNEĞĠ Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 1 Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni 2 Ortopedi Uzmanı 3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu I

2 İÇİNDEKİLER YAŞAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDİK VE FİZİKSEL SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIŞAN İŞ KADINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1-20 Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI SEANSTA LOKAL ANESTEZİLİ DİZ EKLEMİ LAVAJI İLE HYALÜRONİK ASİT ENJEKSİYONU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ, Aylin ZEKİOĞLU, Fatih ÇATIKKAŞ, Ali Serdar YÜCEL HUMERUS PSEUDARTROZLARINDA EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Aylin ZEKİOĞLU TÜRKİYE NİN FARKLI İKİ COĞRAFİ BÖLGESİNDE YAŞAYAN VE ANTRENMAN YAPAN UZUN MESAFE ATLETLERİNİN FİZİKİ VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRLMASI Sinan SEYHAN, İlhan ODABAŞ II

3 BAŞ EDİTÖR Yavuz TAŞKIRAN Bülent KILIÇ Cumhur Cevdet KESEMENLİ BAŞ EDİTÖR ASİSTANI Kemal GÖRAL BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI Çetin YAMAN Gülten HERGÜNER Fatih ÇATIKKAŞ İLETİŞİM VE SEKTERETERLİK Ali Murat KIRIK Ali Serdar YÜCEL GENEL YAYIN YÖNETMENİ Murat KORKMAZ DİL EDİTÖRLERİ Gökşen ARAS (İngilizce) Gülsemin HAZER (Türkçe) İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME Gökhan DELİCEOĞLU Işık BAYRAKTAR Saliha ALTIPARMAK TEKNİK EDİTÖR Burhan MADEN YAYIN KURULU Bülent KILIÇ Ali Serdar YÜCEL Gülten HERGÜNER Fatih ÇATIKKAŞ Ümran SEVİL Murat KORKMAZ Çetin YAMAN Emre YANIKKEREM Serdar TOK Yavuz TAŞKIRAN Fatma TEZEL ŞAHİN Arzu ÖZYÜREK Mustafa USLU Sezer ER GÜNERİ Cumhur Cevdet KESEMENLİ Aylin ZEKİOĞLU Kemal GÖRAL YÖNETİM KURULU Murat KORKMAZ Bülent KILIÇ Gökşen ARAS Ali Murat KIRIK Çetin YAMAN Yavuz TAŞKIRAN Ali Serdar YÜCEL Gülten HERGÜNER Fatih ÇATIKKAŞ Cumhur Cevdet KESEMENLİ Fatma TEZEL ŞAHİN Arzu ÖZYÜREK Gülsemin HAZER Mustafa USLU Michael KUYUCU Ali Murat KIRIK Çetin YAMAN Sefer GÜMÜŞ Av. Onur BAYKAN Av. Bülent YILMAZ III

4 IV

5 DİĞER DERGİLERİMİZ BESLENME ARAŞTIRMALARI KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HEMŞİRELİK MİMARLIK VE TASARIM PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI V

6 Op.Dr.Bülent KILIÇ Baş Editör Değerli Bilim İnsanları., Dergimizin bu sayısında yine sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda 4 değerli çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu çalışmaları bizlerle paylaşan değerli araştırmacı ve yazarlarımıza teşekkür ederiz. Dergimiz bu sayı itibariyle ISO & Belge No ISO Belge No ve Marka Patent belgelerini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi ve diğer dergilerimizde yayınlanan ve basılan tüm makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ve Marka Tescil ile Patenti alarak Fikri Sınai Haklar Kanunu çerçevesinde tüm yetkilerini sağlamız olmaktadır. Türkiye de bir ilk olan bu çalışmalar doğrultusunda dergi ve dergilerimiz artık uluslararası ILAC ile eğitim yönetim kalitesi akreditasyon çalışmalarına da başlamıştır. ILAC ın talebi doğrultusunda dergi ve dergilerimiz bir yıl boyunca izlenecek ve eğitim yönetim kalitesini sağladığı an itibariyle uluslararası akreditasyon belgesini almaya hak kazanacaktır. Bu gelişmeler konusunda bizleri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Dergimiz ve diğer dergilerimizde görev alan hakem, bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık dergimizdeki tüm yayınlarınız marka patentli olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü haklarınız fikri sınai haklar kanunu çerçevesinde Türkiye ve dünya ülkelerinde koruma altında olup her türlü maddi ve manevi haklarınız hukuki güvence ile temin edilmiştir. Yine dergi ve diğer dergilerimiz ile ilgili farklı belgelendirme ve çalışmalara devam edilmektedir. Şimdiden tüm bilim ve araştırmacılarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu sayımızda bizleri destekleyen ve yayınların sayıya kazandırılması konusunda destek olan değerli hakem kurulu üyelerimiz ile sayı hakemlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki sayımız Haziran 2015 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. (Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). VI

7 Basın Yayın Kanunun 5187 gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur. VII

8 Distinguished Scientists., We are so glad to meet you again in this volume of our journal. We have included a total of 4 valuable articles in this volume. We express our thanks to valuable researchers and authors who shared these papers with us. Our journal has received the certificates of ISO & Certificate No ISO Certificate No and Trademark Patent by this volume and continues its publication. All the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within the framework of Intellectual Property Rights. All the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within the framework of Intellectual Property Rights. We extend our thanks to all institutions and organizations that supported us concerning these developments. We extend our deepest regards and gratitude to referees, editors, and members of publication board, advisory board, communication and executive boards of our journals. Dear readers and authors, from now on all your publications in our journal are guaranteed with trademark and patent. All of your rights are protected both in Turkey and all over the world within the framework of intellectual property rights and all kinds of your physical and moral rights are provided with legal assurance. Relevant efforts with different certifications for our journals go on. We hope that these efforts will yield fruitful results for all scientists and researchers. I also extend my thanks to distinguished members of referee board and referees of this volume who supported us regarding the publication. Our next volume will be uploaded to the system in June With respect and welfare. (In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). VIII

9 As per the 5187 of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal s management and other boards don t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication. IX

10 OTSHDULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine YAŞAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDİK VE FİZİKSEL SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIŞAN İŞ KADINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ A PRACTICAL EXAMPLE OF THE IMPACTS OF ORTHOPEDIC AND PHYSICAL HEALTH CONCERNS ON ACTIVE BUSINESS WOMEN WITH REGARD TO WELFARE Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 1 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 2 Ortopedi Uzmanı 3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özet: Bu araştırmanın amacı; iş hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaşamış olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması şeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluşan sorular bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön test İstanbul ilinde bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıştır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araştırmanın evreni İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaşayan bayan katılımcılar oluşturmaktadır. (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüşmek koşulu ile dağıtılan anket formlarından geri dönüş (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti uygulamaya uygun bulunmuştur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiş ve araştırmada basit rassal yöntem uygulanmıştır. Araştırma yaklaşık olarak 11 ay sürmüştür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiş ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaşadığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaşam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iş ile görevlerinde başarı kaybına neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaşayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaşadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iş performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluşturduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak katılımcıların tamamında yaşadıkları sorun nedeniyle motivasyon kaybı, iş verimliliğinde azalma, performans ve sosyo-kültürel hayat içerisinde ciddi sorunlar yaşattığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bazı sağlık sorunu yaşayan bireylerin kullandığı geçici çözümlerin etkili olmadığı, jel, ağrı kesici, ısı bantları v.b. materyallerin sağlıkları üzerinde kalıcı bir fayda yaratmadığı saptanmıştır. Bir başka önemli bulgu ise eklem rahatsızlıkları ve doku bozulmaları konusunda sorun yaşayan katılımcıların ortalama olması gereken kilo üzerinde bir kiloya sahip olduğu gerçeğini de göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun sportif aktivite yapmamaları da bu tip rahatsızlıkların ortaya çıkışındaki kilo alma sorunu üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ortopedi, Fiziksel Sorun, Romatizma, Kilo, Motivasyon, Performans, Verimlilik, Sportif Aktivite Abstract: The aim of this study is to determine specific orthopedic problems experienced by women participants who work actively in business life, and to reveal the effects of these emerging problems on performance and efficiency in business life. A scaled survey is used in this practically carried out study. The conducted survey consists of two sections. In the first section, there are questions for determining the demographical features of the participants; and in the second section, there are questions composed of 5-point likert scale. Since the measuring instrument used in the survey is used for the first time, it is put to test. Preliminary test is applied to the women participants living in Istanbul (n=20). Data acquired from the participants is analyzed via SPSS 18 statistical program. After the preliminary test, coefficient is acquired as Cronbach s Alpha coefficient. This value indicates that the measuring instrument used in the study is considerably reliable. Target population of the study is the women participants living in Istanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Izmit, Tekirdağ, and Edirne who physically have rheumatic diseases, with orthopedics and traumatology. The number of the return from the survey delivered to (n=4378) participants via mail, post, and face-to-face meetings is (n=2461). Only (n=1351) of these returned surveys are found appropriate for the study. All participants are randomly chosen and simple random method is used in the study. The study has continued for about 11 months. The forms, found appropriate for analysis, is loaded to SPSS 18 program; and, safety and effectiveness tests, anova, t test, kruskal Wallis test, Factor, Hypothesis and Mann Whitney U tests are used. As Alpha coefficient, coefficient is acquired. As a result of the study, it is found out that most of the participants have difficulty because of rheumatic diseases and joint disorders. These emerging problems indicate that such problems not only affect the participants social welfare in a negative way, but also cause success loss in their business life. Also, most of the participants who have such diseases state that because of the painful situations emerged with these diseases, there is a decrease in their work performance and efficiency. Consequently, it is found out that due to such experienced health concerns, all of the participants have loss of motivation, decrease in work efficiency, and problems in performance and socio-cultural life. Besides, it is determined that temporary solutions used by the individuals who have health problems are not effective; and, materials such as gel, painkiller, and heat patches do not bring permanent benefit to them. Another important result shows the fact that the weight of participants who have trouble with joint disorders and lesions is over the average weight. The reality that most of the participants do not engage in sport activities has an effect on gaining weight as a result of such diseases. Key Words: Orthopedics, Physical Problem, Rheumatism, Weight, Motivation, Performance, Efficiency, Sport Activity 1

11 ID:13 K:03 (ISO Belge No: GİRİŞ SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Hane halkı Ġġ işgücü KADINLARI Araştırması 2008 Şubat Dönemi ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI Sonuçları na göre BĠR daha ÖRNEĞĠ önce bir iş sahibi olup, söz Kadının çalışma yaşamına girmesi, 19.yy da Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ konusu 2, Ali Serdar dönemde YÜCELsağlık 3 nedeniyle (%15,8) işten Sanayi Devrimi nin yol açtığı endüstrileşme ile 1 Güven Grup A.ġ. Finans ayrılma Yönetmeni 2. Sırada yer almaktadır (Çakır, 2008). birlikte olmuştur. Sanayi devrimi öncesinde evinin 2 Ortopedi Uzmanı dışında ücretli olarak çalışan kadın sayısı az iken Kişinin anatomik ve psikolojik özelliklerine, 3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi endüstrileşme hareketi ile batıda pek çok kadın sosyokültürel faktörlere, çalışma tekniğine ve evi dışında ücret Özet: karşılığı Bu araģtırmanın çalışmaya amacı; başlamıştır iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi çalıştığı ve bu ortamın ortaya çıkan fiziki sorunların koşullarına iģ bağlı olarak (Demirci, 2004; hayatı Rogers içerisindeki and Travers, performans 2001). ve verimlilikleri gelişen üzerine risk etkilerinin faktörleri, ortaya çıkarılması kas iskelet sistemi başta Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. olmak üzere Ġlk bölümde solunum, katılımcıların dolaşım ve diğer vücut Kadınların çalışma yaşamına girmelerinde bir başka demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt etken de savaşlardır. ölçekten II. oluģan Dünya sorular savaşı bulunmaktadır. sırasında sistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Tunç, AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) savaşa giden erkeklerden bayan katılımcıya boşalan uygulanmıģtır. iş yerlerini 2008). Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 kadınlar doldurmuş istatistik ve programı bu durum, ile analiz çalışan edilmiģtir. kadın Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı Herhangi bir nedenle meydana gelen sağlık sorunlarının araģtırmanın ortaya evreni çıkmasında Ġstanbul, Ankara, önemli rol oynayan olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin sayısında artışa oldukça yol açmıştır. güvenilir olduğunu Savaş göstermektedir. bittiğinde Asıl kadınların evlerine Bursa, dönmeleri Kocaeli, Ġzmit, beklenmiş, Tekirdağ ve ancak Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan belirleyici bayan katılımcılar özelliklerden oluģturmaktadır. biride cinsiyettir. Çalışma kadınlar görev aldıkları (n=4378) katılımcıya iş alanlarında elden, mail, çalışmaya posta ve yüz yüze hayatı görüģmek ile ilgili koģulu sağlık ile dağıtılan sorunlarında anket da bu nokta formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti devam etmişlerdir. uygulamaya (Kocacık uygun ve bulunmuģtur. Gökkaya, 2005; Tüm katılımcılar çok rast önemlidir. gele seçilmiģ Kadınlar ve araģtırmada çalışma ortamlarında Demirci, 2004; basit Öztürk, rassal 2006). yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ bulunan ve pek güvenirlilik çok faktöre geçerlilik karşı, testi, erkeklere oranla anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U Çağdaş toplumlarda testlerinden kadının yararlanılmıģtır. çalışmasının, Alpha ekonominin, toplumun, AraĢtırma ailenin sonucunda ve kadının katılımcıların kendisinin büyük çoğunluğunun 2004). romatizmalı hastalıklar ve daha duyarlıdırlar. (Bilir, 1995; Özşahin ve Güler, kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu gelişmesi yönünde sorunlar önemi katılımcıların büyük ölçüde sosyal yaģam anlaşılmış bulunmaktadır. konforunu Kadın olumsuz ve etkilediği erkek gibi arasında yaptıkları fiziksel iģ ile güç açısından görevlerinde (9).(Çitçi, baģarı 1992). kaybına Günümüz neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı belirgin rahatsızlığın farklar ortaya bulunmaktadır. çıkardığı ağrılı 20 yaşlarındaki dünyasında kadınlar durumlar artık nedeniyle geleneksel iģ performans rollerinden ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu bir kadının kaldırma gücü, aynı yaşlardaki bir sıyrılarak sosyal ve ekonomik yaşamda daha erkeğin gücünün %65 idir. İtme-çekme gücü ise, aktif rol üstlenmeye başlamışlardır. Bu gelişme aynı yaştaki erkeğin %75 idir. 55 yaşındaki bir aynı hızda olmamakla birlikte Türkiye de de kadında bu oran %55 e düşmektedir. Bu farkların, görülmektedir (Hıdıroğlu, 2006). kadınların işe alınmasında değil, iş koşullarının Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarının avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğu söylenebilir. Bunlardan biride iş hayatı öncesi ya da iş hayatında karşılaşılan sağlık problemleri ve bu sorunların iş yaşamına etkileridir. düzenlenmesinde belirleyici olması gerekliliği unutulmamalıdır. Kadın kas kütlesi, erkeğe oranla daha azdır. Kadın ve erkeklerin anatomik farklılıkları nedeniyle, kullanılan malzemeler ve araçlar, erkek çalışanlara göre planlanmış olması nedeniyle, çoğu zaman kadınlara uygun 2

12 ID:13 K:03 (ISO Belge No: boyutlarda olmamaktadır. SAĞLIK Sırt ağrıları, SORUNLARININ kramplar, ÇALIġAN en yaygın Ġġ sağlık KADINLARI sorunlarının başında kas-iskelet skolyoz, kifoz gibi ÜZERĠNDEKĠ omurga şekil ETKĠLERĠNĠN bozuklukları, UYGULAMALI sistemi sorunları BĠR ÖRNEĞĠ gelmektedir. Bunun nedeni disk hernisi özellikle kadın Murat çalışanlarda KORKMAZ 1 duruş, Bülent KILIÇ kadınların 2, Ali Serdar işte YÜCEL ve evde 3 ağır fiziksel yüke maruz bozukluklarına bağlı olarak ortaya 1 Güven çıkmaktadır. Grup A.ġ. Finans kalması Yönetmeni ve anatomik yapılarının bunu kaldıramamasıdır. Daha çok bu sorun üzerine araştırmalar Erkeğe oranla daha geniş olan kadın pelvisi, 2 Ortopedi Uzmanı femur-tibia arasındaki açıyı küçültmekte, 3 Fırat Üniversitesi bu da Spor Bilimleri yapılmaktadır. Fakültesi Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları kadınlarda diz dislokasyonlarını Özet: Bu araģtırmanın kolaylaştırmaktadır. Kadın omurgasının genellikle tezgahtarlık, garsonluk, balık işleme ve amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu erkek ortopedik omurgasından bazı sorunların belirlenmesi temizlik ve bu işleri ortaya gibi çıkan fiziksel sorunların gücün iģ çok kullanıldığı hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması uzun olması, özellikle Ģeklindedir. gebelikte Uygulamalı vücut olarak ağırlık gerçekleģtirilen sektörlerde bu çalıģmada çalışan ölçekli kadınlarda bir anket görülmektedir. Kasiskelet problemleri kadınlarda erkeklerden daha sık kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların dağılımının değişmesi demografik nedeniyle, özelliklerinin kadınlarda belirlenmesine disk yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt hernisi riskini artırmaktadır ölçekten oluģan (Çalışma sorular bulunmaktadır. yaşamında AraĢtırmada görülmektedir. kullanılan Kadınlar ölçme aleti fiziksel ilk kez baskı ve soğuktan kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) özel risk grupları) bayan 1 bununla katılımcıya beraber uygulanmıģtır. çalışma Uygulamaya ortamında kişinin sağlığını erkeklere göre daha fazla etkilenmekte ve daha katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak etkileyen kat sayısı pek elde çok edilmiģtir. faktör fazla kronik sırt ağrısı çekmektedirler. Gelişen Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin bulunabilir, bunları oldukça şöyle güvenilir sıralayabiliriz; olduğunu göstermektedir. Asıl teknolojiye araģtırmanın bağlı evreni Ġstanbul, olarak bilgisayar Ankara, başında uzun Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde süreli bulunan çalışma ortopedi kas-iskelet ve travmatoloji sistemi ile problemlerine, fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. Fiziksel etkenler (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görme görüģmek ve göz koģulu rahatsızlıklarına, ile dağıtılan anket genel yorgunluğa formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti Kimyasal etkenler yol açmaktadır. 2 Tozlar basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ Kas iskelet ve güvenirlilik sistemi geçerlilik bireyin testi, günlük yaşamını ve Biyolojik faktörler anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, işini Hipotez sürdürmede ve Mann gerekli Whitney olan hareketleri U sağlama testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Ergonomik unsurlar AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun açısından bireyin romatizmalı yaşamında hastalıklar önemli ve yere sahiptir. eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu Bir iş yerinde sorunlar bulunan katılımcıların değişik sosyal kişiler yaģam arası Pek çok iş kolunda yapılan işlerin büyük bir kısmı konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu kas göstermiģtir. iskelet Ayrıca sisteminin bu rahatsızlıkları kullanılmasını gerektiren ilişkiler (Öztürk, yaģayan 2006). katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde işlerdir. de azalmalara Kas iskelet neden sistemi oluģturduğunu hastalıkları fonksiyonel Kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işler genellikle kısıtlamalara yol açarak yaşam kalitesini düşürmekte ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır boyun, omuz, kol, bel, sırt, bacak ve bileklerde dejenerasyon, inflamasyon vb. önemli sağlık (Rogers and Travers, 2001; Okkaoğlu, 1998; sorunları oluşturmaktadır (Esin ve Öztürk, 2005; Öztürk, 2006). Gonzalez et al., 2003; Örneğin bel ağrılarının spesifik nedenlerinin belirlenmesi zor olsa da iş ile ilgili fiziksel faktörler, ergosci1.html, ). Çalışma hayatı kadınların kas-iskelet sistemi, ağır iş yükü ve sorumluluğu, kas gücü yetersizliği, dolaşım sistemi, psikolojik, deri, üreme sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınlarda 1 Erişim: (Esin ve Öztürk, 2005; ; ; Kuş ve ark., 2013). Erişim:

13 ID:13 K:03 (ISO Belge No: fiziksel uyum bozukluğu, SAĞLIK cinsiyet, SORUNLARININ yaş, sigara ÇALIġAN ile kas-iskelet Ġġ KADINLARI sistemi hastalıkları) almaktadır. içme, spor aktiviteleri ÜZERĠNDEKĠ gibi kişisel ETKĠLERĠNĠN faktörlerin de UYGULAMALI Türkiye de ise, BĠR birinci ÖRNEĞĠ sırada mesleki solunum bel ağrısı oluşumunda rol oynadığı Murat KORKMAZ bilinmektedir. 1, Bülent KILIÇ sistemi 2, Ali Serdar hastalıkları YÜCEL 3 bulunmaktadır (Makine Mühendisleri Yönetmeni Odası, 2012). Kadınlarda sağlık bakımı ve temizlik 1 Güven işlerinde Grup A.ġ. Finans çalışanların bel ağrısı için en yüksek risk 2 grubu Ortopedi Uzmanı Kronik hastalıkların bir kolu olan kas ve iskelet olduğu saptanmıştır (Bölükbaşı, 1999; 3 Fırat Üniversitesi Müslüma-Sponoğlu, 20; Özcan, Bilimleri Fakültesi sistemi hastalıkları, iş gücü kayıplarına en çok Özet: Bu 20; araģtırmanın Tunç, amacı; 2008). iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların neden olan hastalık sınıflarının başında yer almaktadır. üzerine etkilerinin Özellikle ortaya üretim çıkarılması yoğun iş kollarında bu yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ Kadınların işle ilgili hayatı karşılaştıkları içerisindeki performans sağlık ve sorunları, doğrudan çalışma verimlilikleri Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. ortamından Kullanılan kaynaklanan; anket iki bölümden oluģmaktadır. hastalıklara Ġlk sahip bölümde bireylerin katılımcıların hastalık nedeniyle kronik bronşit, koroner demografik arter özelliklerinin hastalıkları, belirlenmesine kronik yönelik hem sorular, hayat ikinci konforları bölümde ise hem 5 li lirekt de iş verimlilikleri ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez ve dejeneratif hastalıklar, kullanıldığından ülser, bir ön psikosomatik teste tabi tutulmuģtur. önemli Ön test Ġstanbul ölçüde ilinde etkilenmektedir. bulunan (n=20) İşle ilgili kas ve bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 hastalıklar yanında, yapılan işle bağlantısı olmayan, toplumun olarak genelini ilgilendiren kat sayısı elde mevsimsel edilmiģtir. Bu değer bağ, araģtırmada sinir ve kullanılan kemik ölçme gibi aletinin vücut yapılarında ve istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test iskelet sonrasında sistemi Cronbach s hastalıkları; Alpha kat sayısı kas, eklem, tendon, oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, değişiklik gösteren Bursa, yaygın Kocaeli, hastalıklar Ġzmit, Tekirdağ da ve vardır. Edirne illerinde lokalize bulunan olmuş ortopedi kan ve travmatoloji dolaşım sisteminde ile görülen, Çalışan annelerin fiziksel en anlamda önemli romatizmal sorunlarında rahatsızlık biri yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket fiziksel ve zihinsel formlarından yorgunluktur geri dönüģ (Hıdıroğlu, (n=2461) 2006). adettir. Bu dönen gelişen anketlerin ya da sadece alevlenen (n=1351) bozukluklardır. adeti Sayılan Ülkemizde kadınlar basit rassal çoğunlukla yöntem uygulanmıģtır. işiyle beraber AraĢtırma yaklaģık bu hastalıkları olarak 11 ay meslek sürmüģtür. hastalıkları Analize başlığı altında uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, çocuk bakımı ve anova, ev işleri t testi, gibi kuruskal ailevi sorumluluklarını da yerine getirmek durumundadır. Sık iş toplamak da mümkündür (Sağlıklı hayatı teşvik Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. ve sağlık politikaları derneği, 2014). AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve değiştirmekte, daha eklem yoğun rahatsızlıkları ve stres nedeniyle altında büyük çalışmakta veya kısmi sorun yaģadığı Kas ve görülmüģtür. İskelet Sistemi Ortaya Hastalıklarının çıkan bu Oluşmasında göstermiģtir. Rol Oynayan Ayrıca bu bireysel rahatsızlıkları faktörler arasında; sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde zamanlı baģarı çalışmayı kaybına daha neden fazla olduğunu tercih etmektedirler. yaģayan Bu katılımcıların durum kadın büyük çalışanları, çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu erkeklere göre kaza ve hastalığa daha açık hale Geçmişe yönelik sağlık öyküsü getirmektedir (Yılmaz, 2010). Fiziksel kapasite Evlilik ve çocuk sahibi olma, kadınların çalışma yaşamında belirleyici rol oynamaktadır. Çocuk sayısındaki artışa rağmen kadının çalışmak zorunda olması, annenin fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmasına, iş veriminin düşmesine ve iş kazalarına yol açabilmektedir (İnciroğlu, 2014). Dünyada mesleki ve iş ile ilgili hastalıklar arasında ilk sırayı fiziksel etkenlerle oluşan hastalıklar (%40 Yaş Obezite Sigara tiryakiliği gelmektedir (Sağlıklı hayatı teşvik ve sağlık politikaları derneği, 2014). Çalışan kadınların iş yaşamı üzerinde etkili olan birbiri ile ilişkili pek çok olumsuz faktör sayılabilir. Yukarıda ifade edildiği üzere kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarından, yaş, cinsiyet, 4

14 ID:13 K:03 (ISO Belge No: görünen alanlarda kadınlar daha fazla gözükmeye ilaçların fiziksel etkisine erkeklere göre daha başlamaktadırlar (Kaya ve Şahin, 2013). yatkın olduğu ve düşük dozda kullansalar bile daha çok etkilendikleri ifade edilmektedir (Kutlu, Madde kullanımı hastalıklara karşı direnci azaltarak 2011). Alkol kullanma kadında kemik sağlığını bazı hastalıkların artmasına, sinir sistemi üzerine da bozmakta ve osteoporoz riskini arttırabilmektedir. Fetal alkol sendromu da anne adayları için etki ederek fiziksel, mental ve psikolojik denge bozukluklarına, toplum üzerinde ekonomik ve önemli bir sorun olarak görülmektedir (Poole sosyal çöküntülere sebep olur (Gülşen ve ark., and Dell, 2005). 2014). Kadınların maddeyi kötüye kullanımları ile ilişkili depresyon, anksiyete, travma sonrası İş ve sağlık arasında iki yönlü bir ilişki olduğu stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlar ortaya çık- belirtilmektedir. Bir yandan çalışma yaşamı ve obezite, sigara alkol vb. SAĞLIK madde SORUNLARININ kullanımı gibi ÇALIġAN maktadır. Ġġ Epidemiyolojik KADINLARI verilere göre madde birçok unsur çalışma ÜZERĠNDEKĠ yaşamında ETKĠLERĠNĠN olumsuz etki UYGULAMALI kullanım bozukluğu BĠR ÖRNEĞĠ olan kadınlarda erkeklere oluşturabilmektedir. Alkol bağımlılığı, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığında olduğu kadar sosyal ilişkilerinde de bozulmaya neden olan biyopsikososyal bir Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 1 Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni 2 Ortopedi Uzmanı 3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı bir gerçektir. görülmüģtür. Ortaya çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu hastalıktır (Kitiş, 2007). Kadınlarda alkol kullanımı gastrointestinal sistem, kalp-damar sistemi, santral sinir sistemi, üreme sistemi, kemik ve meme hastalıkları gelişme riskini artırmaktadır (Altıntoprak ve ark., 2008). Kronik bir hastalık olan alkol bağımlılığında, yaşanan nüksler yaşamın birçok boyutunda kısıtlılıklara neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir (Kitiş, 2007). Yine sigara unsuru da bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir (Altay ve Çetin, 2007; Demirci ve ark., 2007). Kadınlarda sigara ve alkol gibi uyuşturucu madde kullanımında da artışlar görülmektedir. Değişen dünyayla birlikte kadının toplumdaki yeri ve konumu da değişmekte; geleneksel cinsiyet rolleri zayıflamakta, bununla birlikte erkeklere özgü oranlara ruhsal sorunlar daha sık görülmektedir (Albright and Rayburn, 2009). Çalışma yaşamında etkili olan bir diğer unsur fiziksel aktivitedir. Sağlık ve fiziksel uygunluk birbiriyle ilişkili kavramlardır. Fiziksel uygunluğun korunması ve geliştirilmesi, fiziksel etkinlik düzeyini artırmak ve egzersiz yapmak ile mümkündür. Egzersiz alışkanlığından uzaklaşmanın bir ifade şekli olan inaktivite sağlıklı yaşamı tehdit ederek, birçok problemi beraberinde getirmektedir (Erkan 2000; Kalyon 1995). Türk toplumunda özellikle kadınların egzersizden uzak sedanter yaşam tarzları vardır. Sedanter yaşam kadın sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. (Glassberg ve Balady, 1999; Akdur ve ark., 2003). Fiziksel aktiviteden uzak bir yaşamın sağlık problemleri oluşturacağı ve bunun iş yaşamına da yansıyacağı Kullanılan maddelerin yarattığı etkiye ve sorunlara baktığımızda kadınların sigara, alkol ve diğer 5

15 ID:13 K:03 (ISO Belge No: koşulları kişinin sağlığını SAĞLIK etkilerken SORUNLARININ öte yandan ÇALIġAN konunun Ġġ öneminin KADINLARI ortaya koyulmasında önemli çalışan kişinin sağlık ÜZERĠNDEKĠ durumu da ETKĠLERĠNĠN işin niteliğini UYGULAMALI bir adım olabilir. BĠR ÖRNEĞĠ ve niceliğini etkilemektedir. Murat Sağlıklı KORKMAZ bir 1 insan,, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM hastalığı ve sakatlığı olan bir kişiye 1 Güven oranla Grup daha A.ġ. Finans Yönetmeni verimli çalışır ve daha nitelikli üretim yapar (Bilir, 1995; Öztürk, 2006). Sağlığı bozucu etkisi olan 2 Ortopedi Uzmanı 3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık BULGULAR olarak 11 ay sürmüģtür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu bazı faktörler (sigara, alkol vb. madde kullanımları, obezite, çok çocuk sahibi olma, ortopedik rahatsızlıklar vb.) bireylerin günlük aktivitelerinde daha etken ve verimli çalışmalarına olumsuz etki yapacaktır. İş ve sağlık ilişkisinin diğer yönü olan, çalışma koşullarının çalışanın sağlığı üzerindeki etkileri de sağlığı bozucu olabildiği gibi, sağlığı geliştiricide olabilir. İşin sağlık üzerindeki etkisi ağırlıklı olarak olumsuz etkidir. Yani çalışan kişi işyeri ortamında bulunan pek çok faktörle karşılaşmak durumunda kaldığı için bu faktörlerin etkisiyle sağlığı olumsuz etkilenmektedir (Bilir, 1995; Öztürk, 2006). Bu bağlamda çalışmada iş hayatı içerisinde aktif görev alan kadınların yaşamış olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya koyulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Türkiye de çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının ya da mevcut sağlık sorunlarının çalışma koşullarına yansıması ve çalışma hayatında verim ve performansa etkileri konusunda yapılan çalışmalar son derece yetersizdir. Bu kapsamda daha detaylı çalışmalar yapılması Bu çalışmanın temel amacı iş hayatı içerisinde aktif görev alan kadınların yaşamış olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anket içerisinde ölçek maddeleri, demografik sorular ve kişisel yaşantı konusunda çeşitli sorular sorulmuştur. İstatistiksel analiz tekniklerinden güvenilirlik analizi, faktör analizi, ölçek istatistikleri değerlendirilmesi ve hipotez testleri uygulanmıştır. Analiz sonucu 1351 katılımcı arasından 981 kişinin (% 73) eklem ve romatizma türü rahatsızlıklar yaşadığı, 874 kişinin (% 65) karbonhidrat ağırlıklı, 259 kişi (%19) protein ağırlıklı, 2 kişi (% 15) bitkisel ağırlıklı ve 16 kişi (% 1) diğer ürünler ağırlıklı olarak beslendiği saptanmıştır. Katılımcılar arasından 540 kişi (% 40) sigara 470 kişi (% 35) kişi alkol 185 (% 14) kişi antidepresan ilaçlar 92 kişi (% 7) alkol + sigara kullanmaktadır. 65 kişi (% 5) ise hiçbir ürün kullanmadığını belirtmiştir. Yine katılımcılar arasından 918 kişi (% 68) evli, 433 kişi (% 35) bekar, 258 kişi (% 19) 30-35, 368 kişi (% 27) 36-40, 281 kişi (% 21) 41-50, 255 kişi (% 19) ve 189 kişi (% 14) 61 ve üzeri yaş grubuna dahildir. 6

16 ID:13 K:03 (ISO Belge No: SAĞLIK Tablo SORUNLARININ 1: Ölçeğe İlişkin ÇALIġAN Güvenirlik Ġġ KADINLARI Analizi ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ Murat KORKMAZ 1 Madde, Bülent KILIÇ 2 Madde silindiği, silindiği Ali Serdar YÜCEL Düzeltilmiş 3 madde toplam kore- 1 Güven Grup durumda A.ġ. Finans durumda Yönetmeni ölçek ortalamasıuzmanı ölçek lasyonları 2 Ortopedi varyansı Madde silindiğinde Cronbach Alfa Katsayısı 1. Kendimi sürekli yorgun ve bitkin 3 Fırat halde Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hissediyorum. Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 2. Aldığım kilolarımı yaģamıģ olduğu vermekte ortopedik çok zorlanıyorum. bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya.134 çıkarılması.7 Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket 3. Kilo sorunum kullanılmıģtır. nedeniyle Kullanılan eklem ve anket diz iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların ağrısı sorunları demografik yaşıyorum. özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 4. Yaşadığım sağlık kullanıldığından sorunlarım bir işime ön teste karşı tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) motivasyonumu, bayan katılımcıya verimliliğimi uygulanmıģtır. ve performansımı olumsuz istatistik programı yönde etkiliyor. ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı Uygulamaya katılanlardan 92.4 elde edilen veriler.071 SPSS olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin 5. Hızlı ve fiziksel oldukça hareket güvenilir etmekte olduğunu zorlanıyorum. Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile göstermektedir Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul,.291 Ankara,.691 fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. 6. Kas ve bel ağrılarım oluyor (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket 7. Kendimi mutsuz formlarından ve güçsüz geri dönüģ hissediyorum. (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti uygulamaya uygun bulunmuģtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiģ ve.266 araģtırmada.693 basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize 8. Bazen çaresiz uygun olduğum bulunan hissine formlar kapılıyorum. SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann.266 Whitney U.693 testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. 9. Farklı yöntemlerle AraĢtırma tedavi sonucunda olmayı katılımcıların denedim fakat bir eklem çözüm rahatsızlıkları oluşturamadım. nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar.222 ve.696 sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile 10. Merdiven ve görevlerinde yüksek yerlere baģarı inip kaybına çıkarken zorlanıyorum. yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı neden olduğunu göstermiĢtir Ayrıca bu rahatsızlıkları durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu 11. Uzun mesafe yol yürüyemiyorum Günlük aktivitelerimi yapamıyorum aşırı derecede kısıtlandığımı düşünüyorum. 13. Zorunlu ihtiyaçlarım Tuvalet, Banyo gibi karşılamakta güçlük çekiyorum. 14. Bazı durumlarda çevremdeki bireylerden destek almak zorunda kalıyorum. Bu durum psikolojimi olumsuz yönde etkiliyor. 15. Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlarım nedeniyle sosyo-kültürel etkinliklere katılım sağlayamıyorum

17 ID:13 K:03 (ISO Belge No: SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI 16. Ağrılarımı dindirebilmek için kullandığım jel, ağrı kesici, ÜZERĠNDEKĠ takviye ürünler ETKĠLERĠNĠN gibi UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ materyallerden bir fayda sağlayamadım. Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL Kullandığım bazı organik ve bitkisel 1 Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni ilaçlar nedeniyle kilo artışlarım oldu. 2 Ortopedi Uzmanı 18. Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlar nedeniyle uyku düzenim bozuldu. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çok sık aralıklarla Özet: Bu baş araģtırmanın ve kas ağrılarım amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan.241 sorunların iģ.695 oluyor. hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 20. Soğuk ve sıcak Ģeklindedir. ortamlarda Uygulamalı hassasiyetim olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli.197 bir anket.698 oluyor. kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt 21. Nemli ve sıcak ölçekten ortamlarda oluģan sorular daha az bulunmaktadır. ağrı AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez yaşadığım oluyor. kullanıldığından Bu durum bir beni ön teste fiziksel ağrı yönünden bayan katılımcıya rahatlatıyor. uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 tabi tutulmuģtur Ön test Ġstanbul ilinde bulunan.156 (n=20).7 istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı 22. Ağrılarım nedeniyle olarak çok kat sıklıkla sayısı terleme elde edilmiģtir Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme.263 aletinin.693 ve depresif davranışlarım oldukça güvenilir oluyor. olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 23. Güneş ışınlarından Bursa, Kocaeli, uzak kalmak Ġzmit, Tekirdağ bozulan ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. ortopedik rahatsızlığımın daha hızla ilerlemesine neden formlarından oldu. geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket 24. Ağrılarım nedeniyle uygulamaya fiziksel uygun bulunmuģtur. aktivite, Tüm katılımcılar rast gele seçilmiģ ve araģtırmada basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür..401 Analize.683 sportif faaliyetler yapamıyorum. uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 25. Fiziksel aktivite anova, kısıtlaması t testi, kuruskal nedeniyle Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U kilo artışım testlerinden oluyor bu durum yararlanılmıģtır. rahatsızlığımın daha fazla ortaya çıkmasına neden Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar.214 ve.697 eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu oluşturuyor. sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile 26. Eşim ve çocuklarımla görevlerinde olan baģarı ilişkilerimde kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları azalmalar oluyor. yaģayan Bu katılımcıların durum onlarla büyük benim aramdaki ailevi bağlara zarar veri- çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu yor. 27. Yaşadığım sorunlar görev ve işime karşı tutumumu olumsuz yönde etkiliyor. Ortaya çıkan bu sorun motivasyon kaybına neden oluyor Kadınlarda ortopedik sorunlar ve performans ölçeğine ilişkin güvenilirlik katsayısı olarak hesaplanmıştır. Anket analizi yaklaşık % 72 düzeyinde güvenilirdir. Bu sonuca göre ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki tabloda ölçeğe ilişkin her madde için maddenin silinmesi durumunda elde Cronbach Alfa katsayısı gösterilmektedir. Maddenin silinmesi durumunda elde edilecek Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında, analiz dışı bırakılacak soru 8

18 ID:13 K:03 (ISO Belge No: olmadığı görülmektedir. SAĞLIK Cronbach SORUNLARININ Alfa değerleri ÇALIġAN Kadınlarda Ġġ KADINLARI ortopedik sorunlar ve performans dan anlamlı ÜZERĠNDEKĠ ölçüde büyük ETKĠLERĠNĠN olmadığından UYGULAMALI ölçeğinden hiçbir BĠR ÖRNEĞĠ soru çıkartılmamıştır. Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 Tablo 2: Bartlett s Küresellik Testi 1 Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni 2 Ortopedi Uzmanı Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçüsü Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde Ki-Kare aktif İstatistiği görev alan kadın katılımcıların Bartlett s Küresellik Testi yaģamıģ olduğu ortopedik bazı sorunların Sig. belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiģtir. Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Tablo 3: Faktör Asıl araģtırmanın Analizi evreni Ġstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel Özdeğer anlamda romatizmal rahatsızlık Toplam Varyans yaģayan bayan (%) katılımcılar Kümülatif oluģturmaktadır. Varyans (%) (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu Anket ölçeği için verilen yanıtlara ilişkin Barlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Barlett Küresellik Testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 0,000 olduğu için %5 hata payı ile değişkenler arası Faktör analizi sonuçlarına göre özdeğeri 1 den fazla 5 faktör tespit edilmiştir. Elde edilen 3 anlamlı korelasyon bulunduğu belirlenmiştir. KMO istatistiğine göre ölçeğin yaklaşık % 95 oranında faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. faktör toplam değişkenliğin yaklaşık % 80 ini açıklamaktadır. Bu oran oldukça yüksektir. 9

19 ID:13 K:03 (ISO Belge No: SAĞLIK Tablo SORUNLARININ 4: Faktör Yükleri ÇALIġAN Dağılım Ġġ KADINLARI Tablosu ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ Faktör Madde Murat KORKMAZ 1, Bülent KILIÇ 2, Ali Serdar YÜCEL 3 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni S Ortopedi Uzmanı S Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi S Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların S10 yaģamıģ olduğu ortopedik.687 bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması S03 Ģeklindedir. Uygulamalı.665 olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket S06 kullanılmıģtır. Kullanılan.623 anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5 li lirekt S01 ölçekten oluģan.559 sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) S11 bayan katılımcıya uygulanmıģtır..751 Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 S16 istatistik programı ile analiz edilmiģtir..715 Ön test sonrasında Cronbach s Alpha kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin S15 oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir..677 Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile S13 fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık.627 yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. (n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüģmek koģulu ile dağıtılan anket S formlarından geri dönüģ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti S08 uygulamaya uygun bulunmuģtur. Tüm katılımcılar.812 rast gele seçilmiģ ve araģtırmada basit rassal yöntem uygulanmıģtır. AraĢtırma yaklaģık olarak 11 ay sürmüģtür. Analize S09 uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ.697 ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann Whitney U S12 testlerinden yararlanılmıģtır. Alpha kat sayısı.670 olarak kat sayısı elde edilmiģtir. S AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun.636 romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu S05 sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu.625 olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile görevlerinde baģarı kaybına neden olduğunu göstermiģtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları S07 yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı.523rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı S04 durumlar nedeniyle iģ performans ve verimliliğinde de azalmalara.921 neden oluģturduğunu S S S S S S S S

20 ID:13 K:03 (ISO Belge No: Yukarıdaki tabloda anket SAĞLIK sorularına SORUNLARININ ilişkin döndürülmüş bileşenler ÜZERĠNDEKĠ matrisi gösterilmektedir. ETKĠLERĠNĠN Bu UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ ÇALIġAN Eklem Ġġ rahatsızlıkları KADINLARI ve farklı etkenler Fiziksel aktivite yetersizliği ve Kas iskelet matriste her sorunun hangi faktör Murat altında KORKMAZ toplandığı 1, Bülent KILIÇ 2, sistemi Ali Serdar rahatsızlıkları YÜCEL 3 görülmektedir. Ölçeğe ilişkin her 1 Güven soru Grup için ait A.ġ. Finans Yönetmeni Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve karamsarlık durumları olduğu faktör ile arasındaki korelasyon değerleri 2 Ortopedi Uzmanı de tabloda gösterilmiştir. Analiz 3 Fırat sonucunda Üniversitesi 27 Spor Bilimleri Fakültesi Rahatsızlıklar, ortam etkileri ve performans soru, 5 faktör altında toplanmıştır. Faktör analizi Özet: Bu araģtırmanın amacı; iģ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların sonucuna göre yaģamıģ 5 faktör olduğu için ortopedik şu isimlendirmeler bazı sorunların belirlenmesi Sağlık ve bu sorunları ortaya çıkan ve sorunların motivasyon iģ hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması yapılmıştır: Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleģtirilen bu çalıģmada ölçekli bir anket kullanılmıģtır. Kullanılan anket iki bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine Tablo 5: Hipotez yönelik sorular, Testleri ikinci bölümde ise 5 li lirekt ölçekten oluģan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuģtur. Ön Değişken test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) p bayan katılımcıya uygulanmıģtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı AŞAĞIDAKİ ile analiz edilmiģtir. MADDELERDEN Ön test sonrasında HANGİLERİNİ Cronbach s Alpha SÜREKLİ kat sayısı olarak kat sayısı elde edilmiģtir. Bu değer araģtırmada kullanılan ölçme aletinin 0,019 KULLANIYORSUNUZ? oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araģtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, EKLEM Bursa, VE Kocaeli, ÇOCUĞUNUZ Ġzmit, Tekirdağ ve VAR Edirne MI? illerinde VAR bulunan İSE KAÇ ortopedi ÇOCUĞUNUZ ve travmatoloji VAR? ile 0,007 ROMATİZMA fiziksel TÜRÜ anlamda romatizmal rahatsızlık yaģayan bayan katılımcılar oluģturmaktadır. (n=4378) katılımcıya KİLO elden, SORUNLARINIZ mail, posta ve yüz VAR yüze MI? görüģmek koģulu ile dağıtılan anket 0,017 RAHATSIZLIĞINIZ VAR MI? formlarından geri EKLEM dönüģ (n=2461) ve ROMATİZMA adettir. Bu dönen TÜRÜ anketlerin RAHATSIZLIĞINIZ sadece (n=1351) VAR adeti MI? 0,000 basit rassal yöntem HANGİ uygulanmıģtır. TÜR YİYECEKLERİ AraĢtırma yaklaģık DAHA olarak FAZLA 11 ay sürmüģtür. TÜKETİYORSUNUZ? Analize 0,0 uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiģ ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, YAŞADIĞINIZ kuruskal Wallis BU Testi, RAHATSIZLIK Faktör, Hipotez SİZİN ve Mann İŞ VE Whitney U 0,003 testlerinden yararlanılmıģtır. PERFORMANSINIZI Alpha kat sayısı OLUMSUZ olarak YÖNDE kat sayısı ETKİLİYOR elde edilmiģtir. MU? AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaģadığı görülmüģtür. Ortaya çıkan bu Eklem rahatsızlığı ile ilişkisi olan değişkenleri Kilo sorunu yaşayan bireylerde eklem rahatsızlıkları Ayrıca yaşama bu rahatsızlıkları oranı % 83 tür. sorunlar katılımcıların sosyal yaģam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iģ ile belirlemek için görevlerinde hipotez testleri baģarı kaybına uygulanmıştır. neden olduğunu göstermiģtir. yaģayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaģadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı Test sonuçlarına durumlar ilişkin nedeniyle anlamlılık iģ performans değerlerine ve verimliliğinde de azalmalara neden oluģturduğunu İlaç kullanan bireyler arasında antidepresan eklem rahatsızlığı ile anlamlı olan değişkenlere ilaç kullananlarda eklem rahatsızlıkları yaşama göre şu çıkarımlar yapılabilir: oranı % 74 tür. Alkol alan bireylerin % 78 i ortopedik yani eklem rahatsızlıkları yaşamaktadır. Bu oran, diğer gruplara göre daha yüksektir. İki ve üç çocuk sahibi olan bireylerin % 68 i eklem rahatsızlıkları yaşamaktadır. Bu bireylerde eklem rahatsızlıkları gözlenme oranı daha fazladır. Menepoz dönemi ve sonrasındaki kadınlarda eklem rahatsızlıkları yaşama oranı % 64 tür. Beslenme alışkanlıkları açısından özellikle karbonhidrat ağırlıklı ürün tüketenlerde eklem rahatsızlıkları yaşama oranı % 91 dir. 11