2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ"

Transkript

1 2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ Türkiye de faal 93 siyasi parti olmasına karģılık 2011 seçimleri 4 parti arasında geçti. 85 seçim bölgesinin sadece 50 tanesinde gerçek anlamda rekabetten bahsedilebilir. Ġlgili bölgede son vekili kazanan parti, seçim sonrası oluģacak hükümeti belirlemede hiç olmadığı kadar çok etkili olacak. Seçime 203 bağımsız aday katıldı; 36 BDP li vekil dıģında tek bir bağımsız aday bile kazanamadı. %10 seçim barajı demokratik temsiliyetin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. Bu rapor ile 2015 genel seçimlerinde demokratik temsilin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Demokrasi Denetçileri, Şubat 2015

2 ÖZET 2011 de SADECE 50 BÖLGEDE GERÇEK ANLAMDA SEÇĠM OLDU Türkiye 85 seçim bölgesine ayrılmıģ olmasına rağmen, bunlardan 35 tanesinde milletvekili dağılımının değiģmesi için en az 5 puanlık bir blok oy geçiģi gerekiyor seçimlerinde bu bölgelerde kazananların rahat, kaybedenlerin ümitsiz olacağını söylemek yanlıģ olmaz TE ĠLLERDEKĠ SON SIRA SANDALYELER HEDEFLENECEK D Hondt sisteminde partilerin oyları bölünerek değerlendirmeye alınır; bu nedenle son sıradan seçilen vekiller partilerinin kaybettiği ya da rakiplerin kazandığı oylardan katlanarak etkilenir de son sıradan meclise giren vekillerin 47 si AK Parti, 23 ü CHP, 10 u MHP ve 5 i BDP lidir. AK Parti ve CHP nin nispeten daha defansif; MHP, BDP ve Bağımsız Adayların daha ofansif bir stratejileri olacağı söylenebilir. BAĞIMSIZ ADAYLAR VE DİĞER PARTİLERİ DIŞLAYAN SİSTEM 203 bağımsız adaydan gerçek anlamda bağımsız hiçbirisi kazanamadı; faal 93, seçime giren 14 partiden sadece 3 tanesi barajı geçebildi. ÇOK KÜÇÜK OY ORANLARI BĠLE ÖNEMLĠ OLACAK MHP il bazında 0 ile %3 arasında bir oy artıģı ile 19 ilde bir vekil fazla çıkartabilir; aynı oranda artıģlarla CHP 7, AK Parti 4 vekil fazla kazanabilir. CHP ve MHP daha çok AK Parti den vekil çalarken, AK Parti 4 vekili CHP nin son sırayı aldığı illerden alıyor. BAĞIMSIZLARIN ġansi BÜYÜK ġehġrlerde DAHA FAZLA Bağımsız olarak kazanmak için Ġstanbul da %3 ün altında bir oy yeterken, Ġstanbul u %4.6 ile Bursa, %4.7% ile Ankara-1 takip ediyor. 30 ilde ise bağımsız olarak kazanabilmek için oyların en az %15 ini almak gerekiyor. 1

3 İÇİNDEKİLER A. MĠLLETVEKĠLĠ SAYISI DEĞĠġEN ĠLLER... 1 B. BĠR BAKIġTA 2011 SEÇĠMLERĠ... 2 i. Temsiliyet Artarken Farklılıklar Azaldı... 3 ii. AK Parti 23 ilde seçimi %40 ın üzerinde oy farkı ile kazandı... 4 iii te Konya da En Avantajlı Parti CHP Olacak!... 5 C. HER ĠLDE +1 SANDALYE KAZANMAK ĠÇĠN NE GEREKĠYOR?... 6 D. BĠR OYUN BĠLE ÖNEMLĠ OLDUĞU BÖLGELER... 8 E. SONUÇLARIN KOLAY DEĞĠġMEDĠĞĠ BÖLGELER... 9 F. PARTĠLERĠN MUHTEMEL SEÇĠM STRATEJĠLERĠ i. AK PARTĠ ii. CHP iii. MHP G. REKABET TABLOSU H YEREL SEÇĠMLERĠNDE TABLO NE KADAR DEĞĠġTĠ? I. BARAJ ALTI PARTĠLERĠN BÖLGE BAZLI POTANSĠYELLERĠ J. BAĞIMSIZ ADAYLARIN ġansi K. SONUÇ... 19

4 A. MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞEN İLLER 2011 Genel Seçimlerinden bugüne kadar geçen sürede, YSK aģağıdaki seçim bölgelerinin çıkaracağı vekil sayılarının değiģtiğini açıklamıģtır. Tablo 1: Ġllerin çıkardığı milletvekili sayılarındaki değiģim Bölge 2011 MV Sayısı 2015 MV Sayısı ANKARA BAYBURT 1 2 ELAZIĞ 5 4 ĠSTANBUL ĠSTANBUL KÜTAHYA 5 4 MANĠSA 10 9 MUġ 4 3 ORDU 6 5 Bu rapor kapsamında, daha tutarlı bir analiz yapabilmek ve 2015 Genel Seçimleri ile bire bir karģılaģtırabilmek için 2011 sonuçları güncel vekil sayıları ile tekrar hesaplanmıģtır. Bu durumda Türkiye geneli milletvekili dağılımları Tablo 2 de belirtildiği Ģekilde olmaktadır: Tablo 2: Partilerin güncel sayılara göre hesaplanmıģ milletvekili dağılımları AK PARTĠ CHP MHP BDP Toplam 2011 Oy Oranı 49,7% 26,0% 13,0% 5,7% 94,4% 2011 MV Sayısı GüncellenmiĢ MV Sayısı MV DeğiĢim Ġllerin çıkaracağı milletvekili sayıları nüfusa göre yeniden belirlenmiģtir; bu düzenleme ile AK Parti ve CHP vekil sayılarını arttırırken MHP ve BDP vekil kaybetmektedir. 1 Milletvekilliği düģen Hatip Dicle de dahildir. 1

5 B. BİR BAKIŞTA 2011 SEÇİMLERİ 2011 Genel Seçimleri, AK Parti nin farklı üstünlüğü ile sonuçlanmıģ; iktidar partisi her iki seçmenden birisinin oyunu almayı baģarmıģtır. TABLO 3: 2011 GENEL SEÇĠMLERĠ SONUÇLARI AK PARTĠ CHP MHP BDP Toplam 2011 Oy Oranı 49,7% 26,0% 13,0% 5,7% 94,4% 2011 MV Sayısı AK Parti, 85 seçim bölgesinin 69 unda birinci parti oldu. CHP 8, BDP 7 ve MHP ise sadece 1 ilde en yüksek oyu almayı baģarabildi. TABLO 4: PARTĠLERĠN EN YÜKSEK OYU ALDIĞI ĠL SAYISI Parti En Yüksek Oyu Aldığı Ġl Sayısı AK PARTĠ 69 CHP 8 MHP 1 BDP 7 2 Milletvekilliği düģen Hatip Dicle de dahildir 2

6 i. Temsiliyet Artarken Farklılıklar Azaldı 2011 seçimlerinde temsil edilmeyen oy oranı %5 civarına kadar düģmüģtür. Seçmen, oylarını büyük partilerde toplamakta, küçük partiler ya daha da küçülmekte ya da hepten yok olmaktadır. Seçmenlerin fikirlerini tam anlamıyla temsil edenden ziyade, güçlü algılanan partilere yönelmesi, çok sesliliği ve farklılıkları ortadan kaldırılmıģtır. %10 barajının altında kalan partilere oy vermeyi düģünen seçmenler, oylarının boģa gideceği endiģesi ile bir baģka partiye yönelmektedirler. Salt rakamlar temsiliyeti artıyor gösterse de, farklı fikirlerin ve inançların seçilmiģ az sayıda parti üzerinden mecliste hangi oranda temsil edildiği bir soru iģaretidir. TABLO 5: MECLĠSTE TEMSĠL EDĠLEMEYEN PARTĠLERĠN OY ORANLARI AKP, CHP, MHP ve BDP dıģındaki partilerin oy oranı % 13% 16% 5% 2011 de AK Parti nin %10 un altında oy aldığı ilçe sayısı 8 dir. AK Parti nin, Türkiye de hemen her ilçeyi temsil eden çok geniģ tabanlı bir parti olduğu söylenebilir. CHP, 2011 seçimlerinde 230 ilçede %10 un altında oy alırken, bu sayı 2007 de 297 idi. Bu sonuç CHP adına olumlu bir geliģmeye iģaret ediyor. TABLO 6: SON 3 GENEL SEÇĠMDE PARTĠLERĠN ALDIĞI OY ORANLARI 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% AKP CHP MHP BDP ,3% 19,4% 8,4% 6,2% ,5% 20,8% 14,3% 5,2% ,95% 25,9% 13,0% 6,6% AK Parti nin, oy oranları sırası ile %34,3 ten %46,5 e daha sonra da %49,9 a çıkmasına karģılık milletvekili sayısı 363 ten önce 341 e sonra da 326 ya düģmüģtür. 3

7 ii. AK Parti 23 ilde seçimi %40 ın üzerinde oy farkı ile kazandı Ġl bazında en çok oyu alan parti ile hemen arkasındaki partinin oy farkını incelediğimizde, AK Parti nin seçim bölgelerinde sadece birinci parti olmadığını; ayrıca ezici bir oy farkı da yakaladığını görüyoruz. AK Parti 23 ilde seçimi %40 ın üzerinde bir oy farkı ile kazanırken; BDP nin 2 ilde elde ettiği farkın %50 nin üzerinde olduğunu görüyoruz. TABLO 9: BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ SIRADAKĠ PARTĠLER ARASINDAKĠ OY FARKI Parti En Yüksek Oyu Aldığı Ġl Sayısı Birinci ve Ġkinci Partiler Arasındaki Oy Farkı <5% 5-10% 10-20% 20-40% 40-50% >50% AK PARTĠ BDP CHP MHP 1 1 Toplam Oy farkının yüksek olduğu iller aģağıdaki haritada koyu renk ile gösterilmiģtir. Farkın en az olduğu illerin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaģtığı görülmektedir seçimlerinde de rekabetin bu bölgelerde daha yoğun olacağı söylenebilir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli nokta, D hondt sisteminde seçim stratejileri belirlenirken partiler arasındaki oy farkından öte, son sıradan seçilen vekilin aldığı katsayı ile hemen arkasındaki adayların katsayıları arasındaki farka dikkat edilmesi gerektiğidir. 4

8 iii te Konya da En Avantajlı Parti CHP Olacak! Bir örnek ile açıklamak gerekirse, Konya ilinde AK Parti ile en yakın takipçisi MHP arasındaki oy farkı %56.5 tir. Toplam 14 milletvekili çıkartan Konya da AK Parti 11, MHP 2 ve CHP 1 sandalye kazanmıģtı. Fakat buradaki ilginç nokta sadece %2.4 daha fazla oy alabilseydi CHP nin Konya daki sandalye sayısı 2 olacak, AK Parti nin 1 azalacaktı. Çünkü D hondt sisteminde Konya da son sıradan seçilen AK Parti nin 11.sıra adayının katsayısı hesaplanırken partisinin aldığı oy sayısı 11 e bölünüyor. Oysa hemen arkasındaki, seçilemeyen CHP nin ikinci sıra adayında ise partisinin aldığı oy 2 ye bölünüyor. Yani 2015 seçimlerinde, Konya da CHP nin aldığı ilave her 2 oy, AK Parti nin aldığı 11 oya denk olacak diyebiliriz. 5

9 C. HER İLDE +1 SANDALYE KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYOR? Yukarıda Konya örneği ile açıklamaya çalıģtığımız analizi 85 seçim bölgesi için de yaparsak Ģöyle bir tablo ortaya çıkıyor. TABLO 10: ĠLDEKĠ SON SIRANIN EL DEĞĠġTĠRMESĠ ĠÇĠN GEREKEN OY ORANI Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% Toplam İl Sayısı ilde %3 ün altında bir oy artışı ile ildeki son sıra sandalyenin el değiştirmesi mümkün te Sadece İlde Gerçek Anlamda Bir Seçim Olacak 13 ilde son sıra sandalyenin el değiģtirmesi için en az %10 luk bir oy değiģimi gerekiyor. 37 ilde ise %6 ve üzerinde bir oy kayması olmaması durumunda sandalye dağılımları değiģmiyor. Bu tabloya bakarak seçimin ilde çekiģmeli geçeceğini, siyasi partilerin de daha çok buralara odaklanacaklarını söyleyebiliriz. Kalan ilde sandalye dağılımının değiģmesi zor görünüyor. Tabloya parti detayında baktığımızda; 2011 seçimlerinde 47 ilde son sıra vekilleri AK Parti nin, 23 ilde CHP nin, 10 ilde MHP nin ve 5 ilde BDP nin kazandığını görüyoruz. 6

10 AK Parti ve CHP nin Son Sıra Vekillikleri Tehlikede, MHP ve BDP Daha Rahat AK Parti nin ilde; CHP nin 8-10 ilde %3 ün altında bir oy değiģimi ile 2011 de son sıradan kazandıkları sandalyeleri kaybetme riskleri bulunduğu; BDP ve MHP nin bu açıdan bakıldığında daha stressiz bir seçim geçirecekleri söylenebilir. TABLO 11: PARTĠLERĠN SON SIRA VEKĠLLERĠ KAYBETMELERĠ ĠÇĠN GEREKEN OY Parti Son Sırayı Kazandığı Ġl Sayısı Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% AK PARTİ CHP MHP BDP Toplam

11 D. BİR OYUN BİLE ÖNEMLİ OLDUĞU BÖLGELER Seçimde son sıra vekilin el değiģtirmesinin en kolay olduğu 20 ile baktığımızda, 11 inde AK Parti, 7 sinde CHP, 1 inde MHP ve 1 inde BDP nin son sıra sandalyeleri ellerinde bulundurduklarını görüyoruz. Bu tablo, diğer partileri yakından takip eden MHP nin %2 nin altında bir gayretle 16 ilde hem AK Parti hem de CHP den sandalye alabileceğini gösteriyor. CHP 4-5 ilde AK Parti yi tedirgin ederken aynı Ģekilde AK Parti de 4-5 ilde CHP yi çok yakından takip edecek. Ancak burada AK Parti nin 2011 yılında aldığı tarihi yüksek oyu göz önünde bulundurursak, CHP nin AK Parti den ziyade MHP ye karşı bir savunma planı oluşturacağını öngörebiliriz. TABLO 12: MĠLLETVEKĠLĠ KAZANMANIN EN KOLAY OLDUĞU 20 ĠL Ġl Son Sıra Seçilen Milletvekili +1 Vekil Çıkarmak Ġçin Ġhtiyacı Olan Ġlave Oy% AK PARTĠ CHP MHP BURSA AK PARTĠ - 3,8% 0,0% ĠZMĠR 1 AK PARTĠ - 0,2% 1,3% ADANA AK PARTĠ - 0,3% 4,4% KÜTAHYA AK PARTĠ - 3,5% 0,3% ANKARA 1 CHP 0,9% - 0,4% KAYSERĠ AK PARTĠ - 6,2% 0,5% ĠSTANBUL 2 CHP 1,2% - 0,6% MERSĠN CHP 7,6% - 0,8% ĠZMĠR 2 CHP 1,4% - 1,0% BOLU CHP 1,2% - 3,1% GAZĠANTEP AK PARTĠ - 1,2% 4,2% BĠLECĠK MHP 9,6% 1,5% - KARS BDP 12,1% 2,0% 1,6% KIRIKKALE AK PARTĠ - 5,2% 1,7% NEVġEHĠR AK PARTĠ - 3,5% 1,7% MANĠSA AK PARTĠ - 8,5% 1,8% NĠĞDE CHP 8,1% - 1,9% ĠSTANBUL 3 CHP 2,9% - 2,2% ELAZIĞ AK PARTĠ - 3,5% 2,3% KIRġEHĠR AK PARTĠ - 2,3% 2,8% 8

12 E. SONUÇLARIN KOLAY DEĞİŞMEDİĞİ BÖLGELER Seçimde bir oyun bile önemli olduğu bölgelerin yanında, vekil sayısı ancak siyasi bir kırılma durumunda elde edilebilecek oy oranları ile değiģebilecek iller de var. 13 ilde AK Parti nin, 7 ilde de CHP nin seçime görece daha rahat gireceğini; büyük ihtimalle seçim kampanyalarında bu illere öncelik vermeyeceklerini göreceğiz. TABLO 12: MEVCUT MĠLLETVEKĠLĠ DAĞILIMININ DEĞĠġMESĠNĠN EN ZOR OLDUĞU 20 IL Son Sıra Seçilen Milletvekili +1 Vekil Çıkarmak Ġçin Ġhtiyacı Olan Ġlave Oy% Ġl AK PARTĠ CHP MHP BĠTLĠS AK PARTĠ - 21,3% 20,0% SĠĠRT AK PARTĠ - 19,0% - ARTVĠN CHP 19,5% - 17,7% ARDAHAN CHP 17,1% - 16,7% MUġ AK PARTĠ - 15,5% 15,3% YALOVA CHP 14,6% - 17,8% ġirnak AK PARTĠ - 14,1% 15,5% AĞRI AK PARTĠ - 12,7% 12,7% MUĞLA CHP 12,1% - 13,2% TUNCELĠ CHP 11,7% - 24,0% EDĠRNE CHP 19,2% - 11,3% BATMAN AK PARTĠ - 10,7% - TRABZON AK PARTĠ - 10,5% 13,3% AMASYA AK PARTĠ - 21,9% 9,9% GÜMÜġHANE AK PARTĠ - 22,3% 9,8% ADIYAMAN CHP 12,5% - 9,6% ÇORUM AK PARTĠ - 15,7% 8,9% KARABÜK AK PARTĠ - 8,9% 12,0% KARAMAN AK PARTĠ - 8,8% 9,3% SAMSUN AK PARTĠ - 8,8% 8,9% 9

13 SAVUNMA HÜCUM F. PARTİLERİN MUHTEMEL SEÇİM STRATEJİLERİ 2015 Seçimlerinde AK Parti nin savunma ağırlıklı, özellikle MHP yi dikkate alan bir strateji izleyeceğini; CHP nin savunma ve hücumda dengeli bir strateji benimseyeceğini, AK Parti den almaya çalıģırken aynı zamanda MHP ye kaptırmamaya çalıģacağını; MHP nin ise tamamen hücuma yönelik bir strateji izleyeceğini; öncelikle AK Parti nin son sıra vekilleri kazandığı illere odaklanacağını ancak birçok ilde CHP yi de zorlayacağını düģünüyoruz. i. AK PARTİ 2011 deki tarihi oy oranını ve yukarıdaki il bazlı tabloları birlikte değerlendirdiğimizde, 2015 genel seçimlerinde AK Parti nin daha çok savunma ağırlıklı bir strateji izleyeceğini ve ilk etapta özellikle MHP nin yakın takibinde olan illerde son sıradan seçildiği sandalyeleri korumaya alacağını öngörebiliriz. Yeni milletvekilliği kazanmak için ise daha çok CHP ile yarıģacağı ve CHP nin son sırayı aldığı illerde avantaj yakalamaya çalıģacağı söylenebilir. AK Parti nin bu seçimdeki potansiyel açıdan en tehlikeli rakibi MHP olacaktır; MHP oylarındaki çok küçük artışlar bile AK Parti için vekil kaybına neden olabileceği için seçim öncesinde milliyetçi oyları kazanmaya yönelik eylem ve söylemlerini arttıracağını tahmin ediyoruz. TABLO 13: AK PARTĠ NĠN HÜCUM VEYA SAVUNMA AĞIRLIKLI STRATEJĠ UYGULAYACAĞI ĠLLER Ġl Rakip Hedef Oy Kazancı ANKARA 1 CHP 0,9% Ġl Rakip Maksimum Oy Kaybı BURSA MHP 0,0% BOLU CHP 1,2% ĠZMĠR 1 CHP 0,2% ĠSTANBUL 2 CHP 1,2% ADANA CHP 0,3% ĠZMĠR 2 CHP 1,4% KÜTAHYA MHP 0,3% IĞDIR BDP 2,6% KAYSERĠ MHP 0,5% ĠSTANBUL 1 MHP 2,8% GAZĠANTEP CHP 1,2% ERZĠNCAN CHP 2,9% NEVġEHĠR MHP 1,7% ĠSTANBUL 3 CHP 2,9% KIRIKKALE MHP 1,7% MANĠSA MHP 1,8% KIRġEHĠR CHP 2,3% ELAZIĞ MHP 2,3% KONYA CHP 2,4% ġanliurfa MHP 3,0% KOCAELĠ MHP 3,0% ANKARA 2 CHP 3,2% ORDU MHP 3,2% DENĠZLĠ CHP 3,6% AKSARAY MHP 3,8% DĠYARBAKIR CHP 3,9% HATAY MHP 4,9% 10

14 HÜCUM SAVUNMA ii. CHP 2011 Seçim sonuçları baz alındığında CHP, son sıra vekili kazandığı 23 seçim bölgesinde pozisyonunu kaybetmemeye çalıģacaktır. Savunma hattını, %5 in altında bir oy kaymasının yeterli olduğu 11 ilde kuracak olan CHP nin AK Parti ye oranla savunmaya çalıģacağı bölge sayısı az olduğu için savunma anlamında iģinin daha kolay olduğu söylenebilir. %5 ve daha az oran baz alındığında CHP, 8 ilde AK Parti den, 2 ilde MHP den ve 1 ilde de BDP den son çıkartılan vekili geri almaya çalıģacaktır. Ayrıca CHP, son seçimde kıl payı kazandığı 8 ili MHP ye, 3 ili de AK Parti ye karģı savunmaya çalıģacaktır. TABLO 14: CHP NĠN HÜCUM VEYA SAVUNMA AĞIRLIKLI STRATEJĠ UYGULAYACAĞI ĠLLER Ġl Rakip Hedef Oy Kazancı ĠZMĠR 1 AK PARTĠ 0,2% Ġl Rakip Maksimum Oy Kaybı ANKARA 1 MHP 0,4% ADANA AK PARTĠ 0,3% ĠSTANBUL 2 MHP 0,6% GAZĠANTEP AK PARTĠ 1,2% MERSĠN MHP 0,8% BĠLECĠK MHP 1,5% ĠZMĠR 2 MHP 1,0% KIRġEHĠR AK PARTĠ 2,3% BOLU AK PARTĠ 1,2% ĠSTANBUL 1 MHP 2,4% NĠĞDE MHP 1,9% KONYA AK PARTĠ 2,4% ĠSTANBUL 3 MHP 2,2% ANKARA 2 AK PARTĠ 3,2% ERZĠNCAN AK PARTĠ 2,9% DENĠZLĠ AK PARTĠ 3,6% SĠVAS MHP 4,2% DĠYARBAKIR AK PARTĠ 3,9% AFYON AK PARTĠ 4,3% VAN BDP 4,7% ÇANAKKALE MHP 4,6% CHP nin 2015 seçimlerinde, AK Parti den vekil almaya, MHP ye de kaptırmamaya çalışacağını; bu kapsamda daha çok AK Parti nin tabanına yönelik bir söylem geliştireceğini söyleyebiliriz. 11

15 HÜCUM SAVUNMA iii. MHP 2011 Seçim sonuçları baz alındığında MHP, 4 seçim bölgesinde son sıra milletvekilini kaybetmemeye çalıģacaktır. AK Parti ve CHP ye oranla savunmaya çalıģacağı bölge sayısı sınırlı olan MHP nin savunma anlamında iģinin zor olmayacağı gözüküyor. Diğer yandan MHP nin 2015 seçimlerinde son sıra bağlamında hedefleyeceği 26 bölge var. Bu açıdan bakıldığında 2015 seçimlerinde en ciddi artıģ gösterme potansiyeli olan parti MHP olarak görünmektedir. TABLO 15: MHP NĠN HÜCUM VEYA SAVUNMA AĞIRLIKLI STRATEJĠ UYGULAYACAĞI ĠLLER Ġl Rakip Hedef Oy Kazancı Ġl Rakip Maksimum Oy Kaybı BURSA AK PARTĠ 0,0% BĠLECĠK CHP 1,5% KÜTAHYA AK PARTĠ 0,3% ĠSTANBUL 1 CHP 2,4% ANKARA 1 CHP 0,4% ISPARTA AK PARTĠ 3,1% KAYSERĠ AK PARTĠ 0,5% TEKĠRDAĞ AK PARTĠ 3,5% ĠSTANBUL 2 CHP 0,6% MERSĠN CHP 0,8% ĠZMĠR 2 CHP 1,0% KARS BDP 1,6% KIRIKKALE AK PARTĠ 1,7% NEVġEHĠR AK PARTĠ 1,7% MANĠSA AK PARTĠ 1,8% NĠĞDE CHP 1,9% ĠSTANBUL 3 CHP 2,2% ELAZIĞ AK PARTĠ 2,3% KOCAELĠ AK PARTĠ 3,0% ġanliurfa AK PARTĠ 3,0% ORDU AK PARTĠ 3,2% AKSARAY AK PARTĠ 3,8% SĠVAS CHP 4,2% ÇANAKKALE CHP 4,6% HATAY AK PARTĠ 4,9% ANTALYA AK PARTĠ 5,1% AYDIN AK PARTĠ 5,1% BURDUR AK PARTĠ 5,2% MALATYA AK PARTĠ 5,2% DÜZCE AK PARTĠ 5,3% MHP, 17 ilde AK Parti nin, 8 ilde CHP nin ve 1 ilde de BDP nin son sıra vekillerini hedefleyecektir. Son seçimde az farkla kazandığı 2 ili AK Parti ye, 2 ili de CHP ye karģı savunmaya çalıģacaktır. MHP nin bölge ayrımı yapmadan, oylarını tüm Türkiye genelinde arttırmaya yönelik agresif bir strateji benimseyeceğini; bu kapsamda farklı partilerle Türkiye geneli veya bölgesel seçim ittifaklarına en açık parti olacağını tahmin edebiliriz. Çünkü oy oranındaki küçük artışların bile milletvekili sayısı bazında en çok karşılık bulacağı parti MHP dir. 12

16 G. REKABET TABLOSU AĢağıdaki tablolarda partilerin arasında rekabetin yoğun ve düģük olduğu yerler il bazında gösterilmiģtir. Tablonun solunda kalan iller rekabetin yüksek, sağında kalanlar ise düģük olduğu yerlerdir. TABLO 16: SON SIRA VEKĠLĠN AK PARTĠ DEN OLDUĞU ĠLLERDE MHP ĠLE REKABET Savunan: AK PARTİ Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy Hücum Eden: MHP <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% BURSA İZMİR 1 ORDU BAYBURT KARABÜK KÜTAHYA KIRIKKALE ANKARA 2 GİRESUN AĞRI KAYSERİ NEVŞEHİR AKSARAY UŞAK TRABZON MANİSA GAZİANTEP KİLİS RİZE ELAZIĞ ADANA ÇANKIRI MUŞ KIRŞEHİR HATAY ZONGULDAK ŞIRNAK KOCAELİ ANTALYA SAMSUN BİTLİS ŞANLIURFA AYDIN ÇORUM BURDUR SAKARYA MALATYA KARAMAN DÜZCE GÜMÜŞHANE KONYA AMASYA DENİZLİ TABLO 17: SON SIRA VEKĠLĠN AK PARTĠ DEN OLDUĞU ĠLLERDE CHP ĠLE REKABET Savunan: AK PARTİ Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% İZMİR 1 GAZİANTEP ŞANLIURFA KAYSERİ TRABZON ADANA KIRŞEHİR ANKARA 2 MARDİN BATMAN KONYA KÜTAHYA ORDU AĞRI NEVŞEHİR MALATYA KİLİS ELAZIĞ SAKARYA ŞIRNAK DENİZLİ MANİSA GİRESUN BURSA AYDIN MUŞ DİYARBAKIR SAMSUN ÇORUM KIRIKKALE KARAMAN UŞAK KOCAELİ DÜZCE SİİRT RİZE KARABÜK BURDUR HATAY ZONGULDAK BİTLİS ANTALYA AKSARAY AMASYA GÜMÜŞHANE ÇANKIRI BAYBURT Hücum Eden: CHP 13

17 TABLO 18: SON SIRA VEKĠLĠN CHP DEN OLDUĞU ĠLLERDE AK PARTĠ ĠLE REKABET Savunan: CHP Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy Hücum Eden: AK PARTİ <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% ANKARA 1 İSTANBUL 2 AFYON BARTIN SİVAS BOLU SİNOP MERSİN TUNCELİ İZMİR 2 NİĞDE MUĞLA İSTANBUL 3 K.MARAŞ ADIYAMAN ERZİNCAN BALIKESİR YALOVA ÇANAKKALE ARDAHAN EDİRNE ARTVİN KIRKLARELİ TABLO 19: SON SIRA VEKĠLĠN CHP DEN OLDUĞU ĠLLERDE MHP ĠLE REKABET Savunan: CHP Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% ANKARA 1 NİĞDE BOLU K.MARAŞ BARTIN İSTANBUL 2 İSTANBUL 3 SİVAS BALIKESİR EDİRNE MERSİN ÇANAKKALE KIRKLARELİ AFYON İZMİR 2 ADIYAMAN MUĞLA ARDAHAN ERZİNCAN ARTVİN YALOVA SİNOP TUNCELİ Hücum Eden: MHP TABLO 20: SON SIRA VEKĠLĠN MHP DEN OLDUĞU ĠLLERDE AK PARTĠ ĠLE REKABET Savunan: MHP Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy Hücum Eden: AK PARTİ <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% İSTANBUL 1 ISPARTA ERZURUM KASTAMONU TEKİRDAĞ BİLECİK ESKİŞEHİR YOZGAT OSMANİYE TOKAT 14

18 TABLO 21: SON SIRA VEKĠLĠN MHP DEN OLDUĞU ĠLLERDE CHP ĠLE REKABET Savunan: MHP Son Sıradaki Vekili Kazanan Partinin DeğiĢmesi Ġçin Gereken Oy <1% 1-3% 3-6% 6-10% >10% BİLECİK YOZGAT TOKAT ISPARTA İSTANBUL 1 ESKİŞEHİR ERZURUM KASTAMONU TEKİRDAĞ OSMANİYE Hücum Eden: CHP H YEREL SEÇİMLERİNDE TABLO NE KADAR DEĞİŞTİ? 2014 yerel seçimlerinde, il genel meclisi oyları referans alındığında AK Parti ve CHP oy kaybederken MHP ve BDP nin oylarını arttırdığı görülmektedir. AK Parti ile MHP arasında 6% seviyesinde bir oy geçiģi olduğu görülmektedir. MHP 2014 seçimlerinde en çok artıģ gösteren parti olmuģtur yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti nin sandalye sayısı 40 kayıpla 286 ya düşerken, MHP 45 kazanımla 98 e çıkıyor. Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği Ģekilde, MHP hem AK Parti hem de CHP nin son sıra vekilleri kazandığı illerde sandalye sayısını arttırıyor. TABLO 22: 2014 YEREL SEÇĠM SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANAN MĠLLETVEKĠLĠ SAYILARI AK PARTĠ CHP MHP BDP Toplam 2011 Oy Oranı 49,7% 26,0% 13,0% 5,7% 94,4% 2014 Ġl Genel Meclisi Oy Oranı 43,4% 24,5% 18,4% 6,6% 92,9% 2011 MV Sayısı GüncellenmiĢ MV Sayısı MV DeğiĢim te AK Parti nin oyları 85 seçim bölgesinin 81 inde düşüş göstermiş; oy kayıpları bazı illerde %17 ye kadar çıkmıştır. Oylarını sadece 4 ilde arttırabilmiģtir, bu iller: Van, Diyarbakır, Mardin ve Hakkari dir. %3 ün üzerinde oy kaybettiği il sayısı 21 dir. TABLO 23: AK PARTĠ NĠN OY KAYBETTĠĞĠ ĠLLER Kaybettiği Oy Oranları >%10% 10-6% 6-3% 3-1% 1-0% Toplam Oyların DüĢtüğü Ġl Sayısı BDP nin seçime 2011 deki gibi bağımsız adaylarla girdiği ve baraj problemi olmadığı varsayılmıģtır 15

19 Yukarıdaki iki tablodan görülen, AK Parti nin tüm illerde azımsanmayacak bir oy kaybı yaģadığı; bu oyların da büyük oranda MHP ye geçtiği görülmektedir. Aslında burada 2011 sonuçlarına göre AK Parti nin muhtemel seçim stratejisi bölümünde belirtilen, en tehlikeli rakibin MHP olacağı öngörüsünün doğru çıktığını da görüyoruz. Her ne kadar yerel seçimlerle genel seçimlerin dinamikleri farklı da olsa, 2014 yerel seçimlerini bir genel seçim havasında geçmesi ve büyükģehir sayısının artması nedeniyle bu farkın eskisi kadar büyük olmadığını ve 2014 sonuçlarının 2014 genel seçimleri için önemli bir gösterge olduğunu düģünüyoruz sonuçlarına biraz daha detaylı incelediğimizde, 22 ilde %1.5 un altında bir oy kayması ile son sıra sandalyelerin el değiģtirebileceğini görüyoruz. Partiler seçime kadar bu illerde oylarını doğru kampanya ve mitingler ya da partiler arası ittifaklarla %1.5 oranında arttırabilirlerse +10 vekil daha kazanmaları mümkün görünüyor. Partilerin bu 22 ile odaklanması ve uygun söylem ya da ittifaklar üretmeleri durumunda AK Parti 273, CHP 131, MHP 108 şeklinde bir sandalye dağılımı kimseyi ĢaĢırtmamalıdır. TABLO 24: MĠLLETVEKĠLĠ KAZANMANIN EN KOLAY OLDUĞU ĠLLER (%1.5 ALTI OY DEĞĠġĠMĠ ĠLE) Son Sıra Seçilen +1 Vekil Çıkarmak İçin İhtiyacı Olan İlave Oy% İl Milletvekili AK PARTİ CHP MHP KARAMAN AK PARTİ - 5,7% 0,0% İZMİR 1 AK PARTİ - 0,2% 2,6% ÇANAKKALE AK PARTİ - 0,3% 12,7% GAZİANTEP MHP 0,3% 0,5% - BALIKESİR MHP 0,4% 8,6% - İSTANBUL 1 AK PARTİ - 2,2% 0,4% SİVAS MHP 0,4% 9,6% - İSTANBUL 3 CHP 0,5% - 2,8% İSTANBUL 2 AK PARTİ - 0,6% 2,5% SAKARYA AK PARTİ - 4,7% 0,6% EDİRNE CHP 16,9% - 0,8% KONYA AK PARTİ - 0,8% 5,3% GÜMÜŞHANE MHP 0,9% 16,6% - AMASYA AK PARTİ - 16,9% 1,0% ÇORUM AK PARTİ - 10,3% 1,0% RİZE AK PARTİ - 1,1% 7,6% SAMSUN AK PARTİ - 4,5% 1,1% GİRESUN MHP 1,2% 9,4% - İZMİR 2 AK PARTİ - 4,8% 1,2% MERSİN MHP 1,4% 1,2% - KAHRAMANMARAŞ AK PARTİ - 7,3% 1,3% ŞANLIURFA AK PARTİ - 2,2% 1,3% 16

20 2014 yerel seçimllerinin bir baģka baģarılı partisi de BDP olmuģtur. 85 seçim bölgesinin 70 tanesinde oy artıģı yapmayı baģarmıģtır. Ancak yine de alınan %6.6 oy, seçim barajının epey altında olduğu için 2015 genel seçimlerinde barajı aģıp aģamayacağı belirsizliğini korumaktadır. 17

21 İ. BARAJ ALTI PARTİLERİN BÖLGE BAZLI POTANSİYELLERİ - Saadet in 32 ilde %3 ün, 17 ilde %5 in ve 5 ilde %8 in üzerinde oy potansiyeli vardır. Kırıkkale de oy oranı %13.2 olarak gerçekleģmiģtir. - BBP 19 ilde %2, 3 ilde %5 in üzerinde oy almıģtır - DSP 8 ilde %1 in üzerinde; Ardahan da %7.6, Edirne de %4.2 almıģtır - LDP nin Ağrı da %4.7 ve MuĢ ta %1.7 oyu vardır - DP 24 ilde %1 in; 6 ilde %3 ün üzerine çıkmıģtır TABLO 25: BARAJ ALTINDAKĠ PARTĠLERĠN EN KUVVETLĠ OLDUKLARI ĠLLER SAADET BBP DP KIRIKKALE 1,0% 13,2% SĠVAS 3,5% 19,5% AĞRI 0,4% 5,8% RĠZE 3,2% 11,0% ANKARA 2 1,2% 8,8% MUĞLA 1,7% 4,7% BAYBURT 4,7% 9,4% ADIYAMAN 0,9% 6,1% BĠTLĠS 0,4% 4,4% BĠNGÖL 0,8% 9,3% ÇANKIRI 1,0% 4,0% ġanliurfa 0,3% 3,7% KOCAELĠ 4,4% 8,1% SĠĠRT 1,6% 3,2% ISPARTA 1,5% 3,7% GÜMÜġHANE 2,4% 6,9% ERZURUM 0,9% 3,1% BURDUR 0,9% 3,5% ELAZIĞ 2,3% 6,9% TUNCELĠ 0,7% 3,0% KIRKLARELĠ 0,8% 2,4% MALATYA 0,8% 6,6% HAKKARĠ 0,7% 2,9% KÜTAHYA 1,7% 2,3% MARDĠN 0,3% 6,5% KAYSERĠ 1,4% 2,8% AFYONKARAHĠSAR 0,7% 2,1% ġanliurfa 0,5% 6,4% KĠLĠS 0,3% 2,8% BĠLECĠK 0,7% 1,9% KÜTAHYA 2,5% 6,3% MUġ 1,2% 2,6% GAZĠANTEP 0,6% 1,7% KONYA 2,2% 6,0% AKSARAY 1,0% 2,5% ARTVĠN 1,5% 1,7% ADIYAMAN 0,7% 5,9% KIRIKKALE 0,9% 2,5% ELAZIĞ 0,4% 1,7% AĞRI 0,5% 5,8% YOZGAT 1,2% 2,4% YALOVA 0,7% 1,7% TRABZON 3,5% 5,8% AĞRI 1,7% 2,4% ÇANAKKALE 1,2% 1,6% ERZURUM 1,6% 5,5% NĠĞDE 1,2% 2,3% BURSA 0,9% 1,5% DÜZCE 1,8% 5,0% AMASYA 1,1% 2,1% KIRIKKALE 0,4% 1,5% SAKARYA 2,7% 4,9% ESKĠġEHĠR 0,7% 2,1% BOLU 1,0% 1,4% ĠSTANBUL 2 2,0% 4,6% KAHRAMANMARAġ 2,0% 2,1% ADANA 0,5% 1,4% KARAMAN 1,9% 4,5% ISPARTA 0,8% 1,9% YOZGAT 0,4% 1,3% DSP LDP ARDAHAN 0,7% 7,6% AĞRI 0,0% 4,7% EDĠRNE 0,5% 4,2% MUġ 0,0% 1,7% ĠZMĠR 1 0,3% 2,4% VAN 0,1% 0,1% ĠZMĠR 2 0,3% 1,2% ERZĠNCAN 0,1% 1,2% AYDIN 0,3% 1,2% ZONGULDAK 0,7% 1,1% ANTALYA 0,3% 1,0% 18

22 J. BAĞIMSIZ ADAYLARIN ŞANSI BDP 2011 seçimlerinde oylarının coğrafi olarak belli Ģehirlerde yoğunlaģmasının avantajı ve iyi organize olması sayesinde seçim barajına rağmen 35 milletvekili çıkartmıģtır Ancak bir parti ile iliģkisi olmayan, gerçek anlamda bağımsız adaylar için mevcut sistemin çok avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle birinci sıradaki partinin yüksek oy farkı ile kazandığı seçimlerde bağımsız adayların Ģansı da azalmaktadır. Ancak genel olarak büyük illerde bağımsızların oy oranı bakımından daha Ģanslı olduklarını; ilin çıkardığı milletvekili sayısı düģtükçe bağımsız adayın alması gerekn oyun arttığını söyleyebiliriz Bir bağımsızın Ġstanbul da %3 civarında oy alması yeterli olurken Bursa da bu oran %4.8, Kocaeli nde %7.7, Denizli de %12, Bilecik te %35 tir. Bu partilerin aynı BDP/HDP gibi bağımsız adaylarla seçime girmesi durumunda, 2014 yerel seçim oy oranlarına göre, bağımsız aday çıkartma Ģanslarının olduğu görülmektedir Parti veya Ġttifak Bağımsız MV Sayısı SAADET (2.9%) 5 BBP (1.7%) 2 DP (0.7%) - SAADET+BBP Ġttifakı 8 SAADET+BBP+DP Ġttifakı 8 K. SONUÇ Bu analiz adresinde tüm seçmen, aday ve partilerin kullanımına açık olan Seçim Simulasyonu programı kullanılarak hazırlanmıģtır. Raporun giriģ kısmında da belirtildiği gibi, demokratik temsilin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ġstiyoruz ki sizler bu analizlerle kendinizi sınırlamayın, size söylenilenler, yazılanlar ve çizilenlerle yetinmeyin, sayfamıza girin ve kendi senaryolarınızı kendiniz oluģturun, sonuçlarını görün, farklı alternatifler deneyin. Ama en sonunda bir oyun, sizin oyunuzun ne kadar önemli olduğunu ve neleri değiģtirebileceğini görün. Demokrasi Denetçileri 19

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır.

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır. ANKARA İSTANBUL İZMİR KOCAELİ BURSA ADANA MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR EDİRNE * KAYSERİ TEKİRDAĞ BALIKESİR BOLU * TRABZON SAMSUN ARTVİN * ERZURUM ELAZIĞ ERZİNCAN * MALATYA ADIYAMAN BÖLGE GRUP SIRALAMASI

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

2015 - YDS İLKBAHAR DÖNEMİ ADRES İLİNE GÖRE TERCİH EDİLEBİLECEK SINAV MERKEZLERİ

2015 - YDS İLKBAHAR DÖNEMİ ADRES İLİNE GÖRE TERCİH EDİLEBİLECEK SINAV MERKEZLERİ İl Kodu/İl Adı Tercih Edilebilecek Sınav Merkezi Kodu / Sınav Merkezi Adı 01 ADANA 010 ADANA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 270 GAZİANTEP/MERKEZ 02 ADIYAMAN 440 MALATYA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı