2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar"

Transkript

1 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar Hazırlayanlar Onur Günay Harun Ercan Şerif Derince Güllistan Yarkın Ayhan Işık ZAN SOSYAL SİYASAL VE İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ & TOPLUM VE KURAM: LÊKOLÎN Û XEBATÊN KURDÎ DERGİSİ

2 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar Zan Yayınları Hazırlayanlar: Onur Günay, Harun Ercan, Şerif Derince, Güllistan Yarkın, Ayhan Işık Redaksiyon: Bahar Şimşek Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2014 Copyright Ağustos 2014 Bu raporun tüm yayın hakları saklıdır. Yayının bir bölümü veya tamamı, Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü nden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden çoğaltılıp, kopyalanamaz, yayınlanamaz. Raporu internetten indirmek için şu linke tıklayınız: Adres: İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1 Beyoğlu / İSTANBUL Websitesi: Twitter: Facebook: https://www.facebook.com/toplumvekuram İçindekiler Özet 3 Giriş 6 I. Hegemonik Üstünlüğün Olduğu Kürt-Alt Bölgesi 8 II. Hegemonik Dengenin Olduğu Kürt Alt Bölgesi 14 III. Kürt Hareketinin Muhalefette Olduğu Kürt Alt-Bölgesindeki İller 19 IV. Politik Olmayan Kültürel Kürt Bölgesi V. Türkiye Metropollerinde HDP Dipnotlar 29 Hakkımızda 30 2

3 ÖZET Genel Tespitler! Kürt Hareketi nin uzun erimli mücadelesi ardından AKP nin bir kez daha müzakere masasına oturmuş olması akabinde gündeme gelen çözüm süreci seçmende karşılık bulmuştur.! Gezi İsyanı sırasında nüvelerini gördüğümüz toplumsal muhalefet, CHP-AKP kutuplaşmasının dışına çıkarak ilk defa oy bazında da bir karşılık bulmuştur. Bu noktada, Selahattin Demirtaş ın seçim kampanyasında kullandığı özgürlükçü dilin, emekten yana tavrının yanı sıra seküler bir dünya vaadi taşıyan tek aday olmasının Gezi dinamikleriyle de buluşarak söz konusu oy artışında etkili olduğu söylenebilir.! Ortadoğu da yaşanan gelişmeler ve yükselen IŞİD terörüne karşı mücadele eden tek gücün Kürt Hareketi olması da devrimci demokrat seçmenlerin oy yönelimlerinde belirleyici olmuştur.! Son dönemde özellikle Ortadoğu da yaşanan gelişmeler ve yükselen IŞİD terörüne karşı mücadele eden tek ciddi gücün Kürt hareketi olmasının Aleviler arasında bir karşılık bulmuş olması muhtemeldir. Ancak bu tespitin ne kadar doğru olduğu önümüzdeki süreçte daha da belirginleşecektir.! AKP nin Kürt seçmen tabanının yanı sıra CHP nin Alevi, seküler ve sol seçmenlerinden ve nihayet ilk defa sandığa giden seçmenlerden aldığı oylar, HDP nin (Demirtaş ın) oylarını arttırmıştır.! Cumhurbaşkanlığı Seçimi kampanya süresince seçmenlerin taleplerinin karşılık bulduğu, emekten yana, çevreci, özgürlükçü, çoğulcu ve toplumsal cinsiyet açısından eşitlikçi bir dil tutturulmuştur. Bunun sonucunda, milliyetçiliğin ve muhafazakârlığın kutuplaştırdığı ve toplumu kuşattığı siyasal iklimde Türkiye ve Kürdistan halklarına yapılmış yeni yaşam çağrısı ve özgürlük vaadi karşılığını bulmuştur.! Söz konusu Yeni Yaşam çağrısının kamusal karşılığını bulmasının önemli sebeplerinden birisi de Selahattin Demirtaş ın, eşitsizlikleri ve mağduriyetleri yenilikçi bir dile tercüme ederek işlemesi, inandırıcı ve kararlı bir üslup ile Yeni Yaşam programının ilkelerini duyurmuş olmasıdır.! Türkiye ve Kürdistan illerinde farklı etnik/dini/sınıfsal/bölgesel grupların HDP ye yönelme motivasyonlarının çeşitlilik gösterdiği aşikardır. Dolayısıyla HDP nin seçim başarısını Türkiyelileşme söyleminin kabulüyle açıklamak indirgemeci olma riski taşımaktadır. 3

4 Kürdistan! Hegemonik Üstünlüğün Olduğu Kürt-Alt Bölgesi nde (Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkâri) kısmi artışlar gözlemlense de bu bölgede Kürt Hareketi nin mevcut politikalar ve yerel yönetim pratikleri altında oy oranının belirli bir doygunluğa ulaştığı sonucuna varabiliriz. Bunun tek istisnası depremden sonra ciddi bir toplumsal yıkım yaşanan Van. Kürt Hareketi nin hegemonik olduğu bu alt-bölgede AKP seçmeninden oy alacak çalışmaların öncelik arz ettiği açıktır.! Hegemonik Dengenin Olduğu Kürt Alt Bölgesi (Bitlis, Siirt, Muş, Ağrı, Iğdır, Dersim) Kürt Hareketi nin geride bıraktığımız beş-on yıllık süreçte güç kazandığı ve öteki partilerle (Bitlis, Siirt, Muş ve Ağrı da AKP; Tunceli de CHP ve Iğdır da MHP) gücünü dengelediği illerdir. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ortaya çıkan tablo, Kürt hareketinin bu altı şehrin Iğdır da yaşanan çok küçük bir düşüş hariç- beşinde genel seçmen katılımının düşüklüğüne rağmen oylarını ve oy oranlarını arttırdığı gerçeğidir. Özellikle Muş ve Ağrı nın bu seçimlerden itibaren hegemonik üstünlüğün konsolide edileceği şehirler olacağı tahmini yapılabilir.! Kürt Hareketi nin Muhalefette Olduğu Alt-Bölge İllerinde (Urfa, Bingöl ve Kars) karşımıza çıkan heterojen yapılar göz önünde bulundurulduğunda kapsayıcı bir analiz yapmanın güçlüğü açık hal alır. Nüfus açısından en büyük Kürt ili olan Urfa da yerel seçimde Osman Baydemir in adaylığıyla artan oylar seçime katılım düşüklüğü sebebiyle oransal olarak korunmuş görünmektedir. Mevcut oyların nasıl kalıcı hâle getirileceği ise seçim çalışmaları ve söylemleriyle değil, yerel çalışmalarla mümkün olacaktır.! Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının Kürdistan ve Türkiye genelindeki olumlu etkisi Bingöl ve Kars ta da görülmüş, oy ve oy oranları arttırılmıştır.! Politik Olmayan Kültürel Kürt Bölgesi ndeki illerde (Ardahan, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Antep, Kilis, Maraş, Sivas) Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları daha önceki seçimlerle kıyaslandığı vakit, kayda değer oransal artışlar gerçekleştiği görülmektedir. Kürt Hareketi nin siyaseten esas belirleyen olmadığı bu illerde, HDP nin yürütmüş olduğu Cumhurbaşkanlığı Seçim kampanyasının seçmenlerin beklentileri doğrultusunda şekillendiğini söyleyebiliriz. Kürt hareketinin terörizm söylemi içerisinde marjinalleştirildiği dönemlerin aksine, çatışmasızlık sürecinde Kürt kimliğinin normalleşmesi ve Kürt hareketinin kazandığı meşruiyet olumlu bir geri dönüş sağlamıştır. Özellikle bu bölgede on yıllardır asimilasyon, baskı ve muhafazakârlaşma politikalarına maruz bırakılan Kürtlerin ve Alevilerin HDP ye yönelmelerinde belirleyici olan bu grupların HDP ile kimliklenme potansiyelleridir. 4

5 Türkiye Metropolleri! İstanbul da AKP toplamda oy, çatı adayı da den fazla oy kaybı yaşamıştır. Demirtaş lik oy artışı ile istisnasız her ilçede oyunu arttıran tek aday olmuştur Mart Yerel deki kutuplaşma AKP ve CHP nin lehine sonuçlanmış ve bunun sonucunda oy sayılarını ve oranlarını ciddi düzeyde arttırmış ancak, HDP beklenen oy oranının altında kalmıştır. Sırrı Süreyya Önder in bu kamplaşmaya katkıda bulunan bir belediye başkanlığı seçim kampanyası yürütmesi de bu durumu beslemiştir.! Kürt Hareketi nin Kürdistan da hegemonyasını inşa ettiği dil ve kimlik siyasetinin Batı daki Kürtlerde de ciddi bir karşılığı olsa da, metropollerde yaşayan emekçi Kürtleri kapsamanın yegâne yolu, kimliğin yanında geliştirilecek emekten yana, şehrin yükünü sırtlayanların sorunlarını gündemleştiren ve dert edinen bir dil ve tavırdır. İstanbul da yaşayan Kürt nüfusunun 3 ile 4 milyon arasında olduğu düşünüldüğünde, alınan oyların ki öngörülebileceği gibi bunlar sadece Kürt oyları değildir- hâlen bir hayli düşük olduğunu hatırlatmak gerekir.! Ankara da CHP nin güçlü olduğu Alevi yerleşim bölgelerinde HDP ye azımsanmayacak bir ilginin olduğu, AKP nin birçok yerde oyunu koruduğunu, önemli bir düşüş veya yükseliş göstermediğini, Kürtlerin bulunduğu Ankara ilçelerinde ise HDP ye bir yönelme olduğunu görmekteyiz. Ancak söz konusu yönelmenin Alevi oylarıyla karşılaştırıldığında sınırlı kaldığını belirtmeliyiz.! İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye metropollerindeki miting ve toplantılarında Demirtaş ın açık bir şekilde Gezi isyanını sahiplenmesi, Gezi ye desteğin yüksek olduğu yerlerde karşılık bulmuş görünmektedir. Bu illerdeki oy artışında devlet ve ana akım medyanın yarattığı Kürt siyasetçilerinin ve siyasi hareketinin feodal ve muhafazakâr olduğuna dair imajın tabiri caize yerle bir edilmiş olması da önemlidir.! İstanbul, Ankara ve İzmir de yaşanan oy artışı, raporumuzda yer veremediğimiz Bursa, Kocaeli, Antalya ve Aydın gibi Batı illerinde de karşılık bulmuş, oy sayıları ikiye katlanmış ve oy oranlarında da ciddi artışlar yakalanmıştır. HDP daha önce hiç varlık gösteremediği birçok ilde oy almış ve kendisine siyasal bir zemin açmıştır.! Mersin ve Adana 90 larda zorunlu göçle kente gelen Kürtlerin bugün ciddi bir yoğunlukta yaşadığı metropollerin başında gelmektedir. Bu iki ildeki yoğun Kürt nüfusuna rağmen, oy oranında ciddi artış gözlenen bölgelerin daha önce CHP tabanında yer alan Alevi vatandaşların yaşadığı bölgelerden gelmiş olması da dikkate değerdir. 5

6 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar Giriş 10 Ağustos 2014 tarihli Cumhurbaşkanlığı Seçimi, öncesinde dolaşıma giren tahminler bir yana, ortaya çıkan tablo esasında kimse için şaşırtıcı olmadı. Başbakan R. Tayyip Erdoğan ın Cumhurbaşkanlığının ya da AKP nin yeni bir seçim başarısı daha elde etmesinin şaşırtıcı olmamasının öncelikli sebebi kuşkusuz 30 Mart yerel seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablodur. Türkiye de hegemonik güç blokları arasında bozulan ve yeniden kurulan siyasi ittifaklar üzerinden yükselen çatışmanın hesabı, ilk olarak 30 Mart i ile görüldü. Bu çatışmanın artçı etkileri sürerken gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, belediğinin altında bir oy oranı ile de olsa Köşk ün yeni sahibi oldu. Ana akım medya ve kamuoyu için yeni olan ise, seçimin öteki galibinin Halkların Demokrasi Partisi ve Selahattin Demirtaş olarak ilan edilmesi oldu. Demirtaş ın Kürdistan dan İç Anadolu ya ve Karadeniz e uzanan hatta arttırdığı oy miktarı ve oranı seçimine damgasını vurdu. Söz konusu kazanımın siyasal mücadelenin yükseltilmesi açısından taşıdığı önem, i sonrası iki temel dinamiğe gündeme getirmeyi gerekli kılıyor. Bunlardan ilki, AKP nin Kürt Hareketinin siyasi mücadelesi ile yeniden müzakere masasına oturmasıydı. 21 Mart 2013 te PKK lideri Abdullah Öcalan ın Amed/Diyarbakır Newroz kutlamalarında okunan mesajıyla başlayan çatışmasızlık süreci HDP projesinin merkezinde olduğu stratejik hamle ile sürdü ve Kürt hareketinin legal alanda siyasi manevra alanı önemli ölçüde genişledi. Üzerinde durulması elzem diğer konu ise, 2013 Haziran ayında Türkiye siyasi tarihinde bir kırılmaya işaret eden Gezi İsyanının varlığını müjdelediği sokak muhalefetidir. AKP nin otoriter-neoliberal politikalarını ve buna karşı biriken tepkiyi ifşa eden Gezi ayaklanmasının müjdelediği muhalefetin yerel seçimlerde karşımıza çıktığı alanlardan birisi, tepeden örgütlü siyasal Gülen Cemaati CHP MHP ittifakı tarafından yerel seçimlerde AKP yi geriletme amacıyla kullanılması girişim oldu. Bu ittifak, AKP nin yolsuzluk rejimiyle ne şekillerde iktidar kalabildiğini göstermiş olsa da, demokratik siyaset imkânlarını sorgulayan Gezi ayaklanmasının toplumsal enerjisini soğurma işlevini de üstlendi. Nihayetinde AKP ve karşısındaki güç bloğunun savaşına indirgenen i, 1 HDP nin ortaya çıkış motivasyonlarını gerçekleştirmesi önüne ciddi bir set oluşturması hasebiyle yerel seçimlerde HDP nin oy oranında kayda değer bir artışa da izin vermedi. Ancak gelinen noktada, Selahattin Demirtaş ın adaylığında HDP nin yürüttüğü siyasi kampanya ve aldığı % 9,76 oy oranı Türkiye nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin barışçıl şekilde çözülmesi umutlarını yeşertti. Daha da önemlisi, HDP projesini gerçekleştirmenin imkânlarına dair süregelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Bir başka deyişle, metropollerde Gezi isyanı sırasında yeşeren toplumsal muhalefet, CHP-AKP kutuplaşmasının dışına çıkarak ilk defa oy bazında da bir karşılık bulmuş oldu. Bu noktada Selahattin Demirtaş ın, seçim kampanyasında özgürlükçü bir dili ve emekten yana bir tavrı benimsemesinin yanı sıra, seküler bir dünya vaadi taşıyan tek aday olması, Gezi dinamikleriyle de buluşarak başta metropoller olmak üzere daha önce seçime dahi girilemeyen pek çok ilde oy artışıyla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda İstanbul da oyların 230 bin, İzmir de 80 bin (belediye başkanlığı oyları dikkate alındığında 100 bin) ve Ankara da 70 bin civarında artmış olması çok önemlidir. HDP ve Demirtaş gerek AKP nin Kürt seçmenlerinden, CHP nin Alevi, seküler ve sol seçmeninden gerekse de daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerden oy almayı başarmış ve sonuçta Batı illerinde oyunu 1 milyondan 1 milyon 800 bine taşıyarak %77 lik bir artış sağlamıştır. Bu artışın sadece kimlikcemaat temelli parametrelerle açıklanamayacak bir artış olduğunun hakkı teslim edilerek, büyükşehirlerin çeperlerinden ve emekçi kesimlerden gelen oylar Türkiye ve Kürdistan da yeni yaşam vaadinin sahiplenildiğinin göstergesi olarak okunmalıdır. 6

7 Bu analiz raporu, Halkların Demokratik Partisi nin Selahattin Demirtaş ın adaylığı özelinde ortaya koyduğu performansını i ve inin dahil edildiği karşılaştırmalı bir yöntemi izleyerek değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Halkların Demokratik Partisi nin (HDP) siyasi olarak etkin olduğu Kürdistan ve Türkiye şehirlerine odaklanacaktır. Kürdistan illerinde Cumhurbaşkanlığı sonuçlarını incelemek için aşağıdaki Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası kullanılacaktır. 2 Bu harita, Cuma Çiçek in bahsi geçen yazısında kullanılmıştır. Haritayı kullanmamıza izin verdiği için kendisine ve haritanın hazırlanmasında katkısı olan Mazlum Güney e teşekkür ederiz. Haritada görülen şehirlerle birlikte aşağıdaki sınıflandırma doğrultusunda HDP nin ortaya koyduğu seçim performansı hem Kürdistan illerine hem de Kürtlerin yoğun yaşadığı Türkiye illerine odaklanılarak ele alınacaktır. 3 Seçim Analizi Raporunda İncelenecek Olan İllerin Tasnifi Hegemonik Üstünlüğün Olduğu Kürt Alt-Bölgesindeki İller Hegemonik Dengenin Olduğu Kürt Alt-Bölgesindeki İller Hakkâri, Şırnak, Mardin, Van, Batman, Diyarbakır Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Dersim (Tunceli) Kürt Hareketinin Muhalefet Olduğu Alt-Bölgesindeki İller Politik Olmayan Kültürel Kürt Bölgesindeki İlleri Kürtlerin Yoğun Yaşadığı Türkiye Metropolleri Bingöl, Kars, Urfa Ardahan, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Sivas, Malatya, Adıyaman, Antep, Kilis, Maraş İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana 7

8 I. Hegemonik Üstünlüğün Olduğu Kürt-Alt Bölgesi Cuma Çiçek in sınıflandırması ile Hegemonik Üstünlüğün Olduğu Kürt-Alt Bölgesi olarak isimlendirilen bölge Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkâri şehirlerini kapsamaktadır. Bu şehirlerin hepsinde Kürt hareketinin hegemonik üstünlüğü devam etmektedir. Aşağıda bu şehirlerin i, i İl Genel Meclisi sonuçları ve 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin sonuçları karşılaştırılarak ele alınmaktadır. DİYARBAKIR DİYARBAKIR i i i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %83.57 %82.4 %70.1 HDP/BDP Oy Oran %58.65 %55.67 %64.17 AKP Oy Oran %32.95 %33.47 %33.48 CHP+MHP Oy HÜDA- PAR Oran %2.95 %1.91 %2.35 Oy Oran %4.78 Kürdistan ın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve Kürt siyasi hareketinin merkezi niteliğindeki Diyarbakır da oy dağılımı konusunda son üç seçimde büyük değişimler söz konusu değildir. Siyasi, sosyal ve kültürel açıdan Kürdistan ın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve Kürt siyasi hareketinin merkezi niteliğindeki Diyarbakır da oy dağılımı konusunda son üç seçimde büyük değişimler söz konusu değildir. Bu alanda Kürt siyasi hareketinin oy sayısında görülen değişimler göz ardı edilebilecek boyuttadır. i ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy oranları arasında %9 luk bir artış göze çarpsa da, oy sayısı açısından ele alındığında toplam seçmen sayısı özelinde %1 lik bir değişimden söz etmekteyiz. AKP açısından ele alındığında ise, son iki seçim arasında 35 bin kadar oy kaybı göze çarpmaktadır. CHP ve MHP nin çatı adayı olan İhsanoğlu nun, siyasi etki açısından önemsenmeyecek kadar az da olsa, oy sayısını yükselttiğini söyleyebiliriz. Kürdistan da en güçlü desteği bulduğu yerlerden birisi Diyarbakır olan HÜDA-PAR ın oy oranının görece yüksek olduğu yerlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılımın daha düşük olduğu, ilçe ve mahalle bazında analiz yapıldığında görülmektedir. İlçe bazında oy değişimlerine bakıldığında inde AKP nin kazandığı ilçelerden olan Çermik te AKP oylarının den e düştüğü görülmektedir. Aynı düşüş HDP/BDP tarafında daha keskin bir şekilde görülmektedir, alınan oy sayısı 10 binden 6 bine düşmüştür. Her iki tarafta da görülen düşüşler bir taraftan sandığa gitmeme faktörü ile açıklanabilir, zira 2014 te %100 olan katılım, cumhurbaşkanlığı seçiminde %60 a düşmüştür. Ancak oransal olarak da AKP, Kürt hareketi karşısında konumunu güçlendirmiştir te yine AKP nin kazandığı Çüngüş ilçesinde ise Kürt hareketinin oylarını dan e çıkararak az da olsa yükselttiğini, Erdoğan ın ise AKP nin oyunu dan e çıkarabildiğini görmekteyiz. Burada esas düşüş İhsanoğlu tarafında yaşanmıştır, zira yerel 8

9 seçimlerde CHP nin tek başına aldığı oy iken, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde bu oyların sadece 487 sinin CHP ve MHP nin çatı adayı olan İhsanoğlu na gittiği görülüyor. Katılım oranının da %87.44 ten %67.3 e düştüğü Cüngüş te çatı oylarının bir kısmının Erdoğan a kaydığı yorumunda bulunabiliriz. Yerel seçimlerde BDP nin kazandığı Eğil de ise Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan ın oylarını önemli ölçüde koruduğu (sırasıyla ve 4.541), Demirtaş ın oylarının ise neredeyse %50 oranında (6.095 ten a) düştüğü gözlemlenmektedir. Katılım oranında ise %94 ten %64 e bir düşüş gözlemlendiği ve katılmayanların önemli bir kısmının BDP seçmeni olduğu açıktır. Korucu nüfusunun fazla olduğu Çınar da ise Demirtaş ın oylarını ten ye yükselttiği, Erdoğan ın oylarının ise den a düştüğü gözlenmektedir. Katılım oranı ve diğer partilerin oyları da göz önünde bulundurulduğunda AKP den HDP/BDP ye önemli sayıda bir oy geçişinin olduğu söylenebilir. Demirtaş ın ve Erdoğan ın, oylarını bir önceki yerel seçimlere göre aşağı yukarı koruduğu iddia edilebilecek ilçeler ise Diyarbakır merkezine bağlı Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçeleridir Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Rojava ve Güney Kürdistan da IŞİD tehdidi, Şengal de Êzidilerin katliamının gölgesinde geçmiştir. Öyle ki, seçimlerden iki gün önce Diyarbakır da düzenlenen Demirtaş mitingine gösterilen yoğun ilginin belirleyenlerinden birisinin de bu gelişmeler olduğu iddia edilebilir. 4 Bu siyasi konjonktürün seçim sonuçları üzerindeki etkisinin rakamlardan yola çıkarak analiz edilebileceğini iddia etmek pek çok açıdan sorunludur. Ancak i ardından gelen başarının bu gelişmelerle ilgisi koşulsuz göz önünde bulundurulmalıdır. VAN VAN i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %80.17 %78.15 %71.15 HDP/BDP Oy Oran %48.63 %53.65 %54.55 AKP Oy Oran %40.26 %40.64 %42.60 CHP+MHP Oy Oran %6.73 %1.66 %2.85 Van Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki birçok ilçe belediyesi Kürt siyasetinin yönetiminde olmasına rağmen, AKP ile arasındaki farkın neden artamadığı açıklanması gereken bir nokta olarak önemini korumaktadır. Urfa ve Diyarbakır dan sonra en büyük Kürt şehri olan ve Kürt siyasetinin güçlü bir siyasi temsilinin olduğu Van da son seçimlerin karşılaştırmalı bir analizini yaptığımızda çok büyük bir değişim olmadığını görüyoruz. Son yerel seçimlere göre HDP/BDP tabanında 12 bin kadar oy düşüşüne karşın AKP nin 4 bin civarındaki oy kaybı, seçime katılım oranındaki azalma ile açıklanabilir. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya nın görevine devam ederken gözaltına alınıp uzun süre haksız yere tutuklu 9

10 kaldığı süre zarfından sonra, inde halk belediye başkanına desteğini açık ve cömert bir biçimde beyan etmiştir. Bu bağlamda 2011 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında anlamlı bir artışın olduğu iddia edilebilir. Öte yandan CHP ve MHP ittifakının Van da kayda değer herhangi bir etkinliğinin olmadığı, uzun vadede de bunun değişmeyeceği rahatlıkla söylenebilir. İlçeler bazında bakıldığında da HDP/BDP oylarında bir azalma olduğu görülüyor, zira 2014 yerel seçimlerinde, AKP sadece Gevaş ve Tuşba belediyelerini kazanırken, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde bu iki ilçe dışında Bahçesaray, Erciş ve Muradiye ilçelerinde de Erdoğan ın Demirtaş tan az da olsa oy aldığını görmekteyiz. Özellikle Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde Erdoğan ın oylarını arttırdığını, Demirtaş ın oylarının ise azımsanmaması gereken ölçüde düştüğünü görmekteyiz. En dramatik değişim ise Erciş te gözlenmekte: Yerel seçimlerde BDP civarındaki oy alırken, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yaklaşık oy kaybı yaşanmıştır. AKP/Erdoğan oylarına bakıldığında ise 2000 kadar artış olduğunu görülmektedir. Sadece oy sayılarında değil, oranlarda da karışımıza çıkan bu değişim, yerel seçimlerdeki aday tercihleri, yerel yönetim pratikleri ve seçime katılım oranları göz önünde bulundurularak açıklanabilir. Katılım oranı önceki seçimde %79 iken bu seçimde %65 e kadar gerilemiştir. Kürt Politik Bölgesinin ikinci en büyük şehri olan Van da hem oy sayılarında hem de oy oranında görülen düşüş, il geneli ve ilçelerde Erciş dışında paralellik göstermektedir. Hem il genelinde hem ilçelerde görülen düşüş üç sebeple açıklanabilir: İlk olarak seçime katılım göstermeyen seçmenlerin önemli bir kısmı BDP li seçmenlerdir. İkinci olarak yerel seçimlerdeki doğru aday tercihlerinin BDP lehine yarattığı etki, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin hayli farklı doğası gereği bir etkiye sahip olamamıştır yoktur. Son olarak, özellikle 2011 de Van da yaşanan büyük depremin ardından AKP nin cemaatler üzerinden yaptığı sosyal politika yardımları, Kürt oylarının küçük bir kısmının Erdoğan a kaymasına neden olduğu düşünülebilir. Nitekim Demirtaş ın oylarının azalıp Erdoğan ın oylarının yükseldiği yerler ölümlerin ve büyük hasarların gözlendiği Van ın batısında yer alan Erciş, Muradiye gibi ilçelerdir. Bu noktada, Van Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki birçok ilçe belediyesi Kürt siyasetinin yönetiminde olmasına rağmen, AKP ile arasındaki farkın neden artamadığı açıklanması gereken bir nokta olarak önemini korumaktadır. MARDİN MARDİN i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %82.82 %82.5 %76.4 HDP/BDP Oy Oran %44.2 %52.4 %61 AKP Oy Oran %32 %34.2 %36.67 CHP+MHP Oy Oran %4.29 %1.53 %2.33 Mardin de Kürt siyasetinin hem de AKP nin oylarını düzenli bir şekilde arttırdığını, ancak Kürt siyasetinin daha büyük bir sıçrayış yaptığını hem oy sayılarından hem de oy oranlarından gözlemleyebiliriz. 10

11 Mardin de son üç seçimin sonuçlarına bakıldığında hem Kürt siyasetinin hem de AKP nin oylarını düzenli bir şekilde arttırdığını, ancak Kürt siyasetinin daha büyük bir sıçrayış yaptığını hem oy sayılarından hem de oy oranlarından gözlemleyebiliriz. Seçmen sayısında görülen artışın büyük oranda HDP/BDP lehine sonuçlandığı da söylenebilir. Burada CHP ve MHP nin oy oranlarında Seçimine göre bir düşüş olduğu görülmekle birlikte alınan oyların şehirde önemli bir siyasi etkisinin olmadığı gözlemlenmektedir. Mardin de inde Saadet Partisi nin (%6.39) ve Hüda-Par ın (%2.62) oy aldığını, ancak bu iki partinin de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ettiğini eklememiz gerekiyor. İlçeler bazında bakıldığında ise 2014 yerel seçimlerinde AKP nin Midyat ve Yeşilli ilçelerinde önde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde bu ilçelere Ömerli ve Artuklu yu da eklediğini görüyoruz. Buralardaki değişime bakıldığında, Ömerli ilçesinde BDP oyları dan e düşerken, AKP/ Erdoğan oyları den e çıkmıştır. Ancak burada AKP nin artan oyların BDP den değil, daha çok Saadet Partisi nden geldiği söylenebilir. BDP nin azalan oyu ise katılım düşüklüğü ile açıklanabilir. Zira burada yerel seçimlerde %83 olan katılım oranı, %69 a düşmüş ve Kürdistan ın diğer şehirlerinde olduğu gibi burada da sandığa gitmeyen seçmenlerinin ekseriyetinin BDP tabanından olduğu öngörülebilir. Artuklu da ise belediye seçimlerinde BDP ve AKP, 25 bin civarında oy almışken Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Demirtaş ın bu oyları koruduğu, ancak Erdoğan ın oylarını önemli oranda artırarak 37 bin bandına yükselttiği görülmektedir. Yerel seçimlerde yaklaşık 18 bin oy alan ve ilçedeki 3. parti olan Saadet Partisi nin oylarının önemli bir kısmının Erdoğan a kaydığı görülmektedir. Diğer ilçelerde ise oy dengelerinin neredeyse korunduğunu, ancak BDP nin zaten oy sayısının yüksek olduğu yerlerde Demirtaş ın bu oyları daha da arttırdığı gözlemlenmektedir. Yeni seçmenlerin de Demirtaş a yöneldiği gözlenen Mardin de, Kürt Hareketi nin daha da güçlenmiş olduğunun vurgulanması gerekiyor. BATMAN BATMAN i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %83.8 %84 %75.2 HDP/BDP Oy Oran %51.76 %52.10 %60 AKP Oy Oran %37 %33.3 %38 CHP+MHP Oy Oran %7.13 %1.69 %1.98 Kürt siyasetinin merkezdeki gücünü kullanarak ilçelere doğru sosyal politika girişimlerini arttırması hâlinde şehrin genelinde daha da güçlenebileceğini öngörmek mümkün. Batman da da yukarıdaki şehirlerde bahsi geçen eğilimlerin devam ettiğini görmekteyiz. Burada, Kürt hareketi oy sayısını ve oy oranını sürekli yükseltirken AKP her üç seçimde de birbirine yakın sonuçlar elde etmiştir. CHP ve MHP nin ise zaten çok az olan etkisinin 2011 genel seçimlerinden sonra daha da 11

12 azaldığını, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ise herhangi anlamlı bir artış göstermediğini görmekteyiz. Öte yandan, 2014 yerel seçimlerinde Hüda-Par ın (%7.12) ve Saadet Partisi nin (%2.94) oy aldığı not edilmelidir. Bu iki partinin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde genel eğilimi boykot yönünde olsa da, bazı ilçelerdeki oy dağılımına bakıldığında, özellikle Sason da yerel seçimleri kazanan Saadet Partisi nin oylarının Erdoğan a kaydığını görmekteyiz. Öte yandan, 2011 seçimlerine göre 30 bin kadar yeni seçmenin oylarının önemli bir kısmının Kürt hareketine yöneldiğini görüyoruz. Batman da Kürt hareketini hegemonik yapan güç, esas olarak şehir merkezinde etkin olmasıdır. İlçelerde ise Kürt siyaseti ve AKP arasında dengelerin birbirine yakın olduğunu, buralarda Saadet Partisi ve Hüda-Par gibi İslamcı partilerin oylarının yer yer bu dengeleri etkilediğini söyleyebiliriz. Öte yandan, Kürt siyasetinin merkezdeki gücünü kullanarak ilçelere doğru sosyal politika girişimlerini arttırması hâlinde şehrin genelinde daha da güçlenebileceğini öngörmek mümkün. ŞIRNAK ŞIRNAK (İl Genel Meclisi) i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %86.07 %83.8 %77.9 HDP/BDP Oy Oran %72.62 %72.61 %83.17 AKP Oy Oran %20.70 %18.96 %14.79 MHP Oy Cizre de Demirtaş a 11 bin yeni oyun geldiğini görebiliriz. Ancak bu oyların AKP den ziyade yeni seçmenden geldiğini söyleyebiliriz. Oran %3.73 %0.84 %2.04 Tıpkı Batman da olduğu gibi Şırnak ta da Kürt siyaseti, seçmen desteğini önemli oranda arttırmış bulunmaktadır. AKP oylarında ise önceki iki seçime göre gözle görülür bir düşüş gözlenmektedir. CHP nin hiç varlık gösteremediği Şırnak ta, MHP oyları da oldukça düşük bir düzeydedir yerel seçimlerinde Hüda-Par ın aldığı oy, bu partiyi Şırnak ta 3. parti haline getirmiştir. Aynı şekilde Saadet Partisi nin e yakın oyu bulunmaktadır. Kürt siyasetinin artan oylarını hem ilk defa oy kullanan yeni seçmenden hem de daha önce AKP yi desteklemiş olan seçmenlerden aldığını söylemek mümkün. İlçelere bakıldığında da, özellikle Cizre de Demirtaş a 11 bin yeni oyun geldiğini görebiliriz. Ancak bu oyların AKP den ziyade yeni seçmenden geldiğini söyleyebiliriz, zira AKP de Cizre de oyunu 1000 kadar arttırmıştır. Mevcut dengelerde önemli bir değişiklik olmadığı takdirde AKP nin Şırnak ta varlık göstermesi mümkün gözükmemektedir. 12

13 HAKKÂRİ HAKKÂRİ (İl Genel Meclisi) i Seçmen Sayısı Katılım Oranı %89.9 %83.4 %84.7 HDP/BDP Oy Oran %79.82 %69.32 %81.6 AKP Oy Oran %16.47 %24.58 %16.36 CHP+BBP Oy Hakkâri de 2014 Yerel Seçiminde Kürt siyasetinden AKP ye emanet oyların geçtiği, bunların da çok kısa sürede geri alındığı görülmektedir. Oran %1.93 %3.35 %2.05 Kürt Politik Bölgesi ndeki son şehir olan Hakkâri de de durum Şırnak tan çok farklı değildir Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının en yüksek olduğu, hatta katılımın bir önceki döneme göre arttığı tek yer burasıdır. Tabloya bakıldığında Kürt siyasetinin 2014 yerel seçimlerinde kadar oy kaybettiği, bu oyları Cumhurbaşkanlığı Seçiminde telafi ettiği ve hatta üzerine de kadar yeni oy kattığını görüyoruz. AKP deki oy değişimlerine bakıldığında, inde bir önceki seçime göre kadar oy arttırıldığı, ancak bu oylarının neredeyse tamamının Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yeninden kaybedildiği gözlemlenmektedir. Buradaki oy değişimlerinde, Seçiminde Kürt siyasetinden AKP ye emanet oyların geçtiği, bunların da çok kısa sürede geri alındığı görülmektedir. Bu değişim, Kürt siyasetinin yerel seçimlerden kısa bir süre önce patlak veren iki büyük aşiret (Ertuşi ve Pinyaniş aşiretleri) arasındaki gerilim ve seçimlerdeki aday tercihleri ile açıklanmaktadır. Öteki yandan şüphe yok ki, Demirtaş ın Hakkâri milletvekili oluşu hem katılım oranlarındaki hem de oy sayısındaki artışın önemli sebeplerindendir. 13

14 II. Hegemonik Dengenin Olduğu Kürt Alt Bölgesi Bitlis, Siirt, Muş, Ağrı, Iğdır, Dersim Kürt hareketinin geride bıraktığımız beş-on yıllık süreçte gittikçe güç kazandığı ve öteki partilerle (Bitlis, Siirt, Muş ve Ağrı da AKP; Dersim de CHP ve Iğdır da MHP) mukayese edildiğinde gücünü dengelediği illerdir. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görünen ise Kürt Hareketi nin bu altı şehrin Iğdır hariç- beşinde genel seçmen katılımının düşüklüğüne rağmen oylarını ve oy oranlarını çok ciddi bir şekilde arttırdığıdır. Bitlis dışındaki beş ilde seçimlerden birinci çıkılmıştır. Muş ve Ağrı da yıllardır yüzde bandında seyreden ve AKP ile dengede olan oy oranları Kürt Hareketi nin lehine bozulmuş, iki ilde de Selahattin Demirtaş oyların %60 ından fazlasını alırken, AKP adayı Erdoğan % 35 civarında oy almıştır. Bu iki şehrin önümüzdeki genel seçimlerden itibaren Kürt Hareketi nin hegemonyasını pekiştirdiği illere dâhil olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle genç nüfusun Kürt Hareketini daha fazla desteklediği anlaşılmaktadır. Bu bölgede yaşanan güçlü oy artışlarının ya da değişimlerinin Cumhurbaşkanlığı Seçiminin farklı dinamikleriyle olduğu kadar yerel seçimlerde belirlenen aday profilleriyle de yakından ilişkili olduğunu göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun dışındaki bir diğer faktör, Erdoğan ve İhsanoğlu nu desteklemeye yanaşmayan dindar Kürt seçmenin Demirtaş ı desteklemiş olabileceğidir. Bu anlamda dindar kesimlerin bir kısmıyla aradaki buzların eridiği anlaşılmaktadır. Ancak geleneksel olarak Milli Görüş ten gelmiş bu oyların emanet (ya da tepki oyları) olabileceği de daha sonraki seçimlere dair öngörülerde akıl tutulması gereken faktörlerden biridir. Son olarak, ayrı bir parantez açılması gereken il Dersim dir. Bu şehirde 2011 ve 2014 yerel seçimlerinde CHP yi destekleyen seçmenin Ekmeleddin İhsanoğlu gibi sağcı ve muhafazakâr bir adayı desteklemediğini ve özellikle Demirtaş ile birlikte Alevi seçmenin HDP çatısına yaklaştığını göstermektedir. Son dönemde özellikle Ortadoğu da yaşanan gelişmeler ve yükselen IŞİD terörüne karşı mücadele eden tek ciddi gücün Kürt hareketi olması yine Aleviler arasında bir karşılık bulmuş olması muhtemeldir ancak muhtemelen bu sürecin sonuçları önümüzdeki süreçte daha da belirginleşecektir. BİTLİS BİTLİS (İl Genel Meclisi) i Seçmen Sayısı Katılım Oranı % % %75.3 HDP/BDP Oy Oran % %36.55 % 43,72 AKP Oy 74, Oran % % % CHP+MHP Oy Oran % 4.89 % 4.55 % 4.22 Bitlis, Kürt Hareketi nin, hegemonyasını kuramasa da AKP ve devletle denge hâlinde olduğu, geçtiğimiz on yılda Kürt Hareketi nin çok büyük oy artışı sağladığı illerden birisidir. 14

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI HÜSEYİN ALPTEKİN ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN

Detaylı

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU

Detaylı

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ?

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ? Samim Akgönül Cengiz Aktar Zeynep Ansukka Behçet Çelik Besim Dellaloğlu Turgay Fişekçi Levent Geçkalan Korhan Gümüş Ümit İzmen Şenol Karakaş İrma Kreiten Arife Köse Kuban Kural Kathryn Libal Elçin Macar

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Prof. Dr. Mutlu BİNARK Tuğrul ÇOMU Gözde İSLAMOĞLU Burak DOĞU Yard.

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ THE ANALYSIS OF 2014 TURKISH PRESIDENTIAL ELECTION IN TERMS OF POLITICAL MARKETING STRATEGIES Burhan Akyılmaz 1,

Detaylı

Türkiye de 2015 Seçim Beklentileri

Türkiye de 2015 Seçim Beklentileri Mayıs 2015 Türkiye de 2015 Seçim Beklentileri Rethink Türkiye Çalışma Grubu Türkiye de 2015 Seçim Beklentileri Rethink Türkiye Çalışma Grubu Bu dosya Rethink Institute tarafından Mayıs 2015 tarihinde

Detaylı

GERİLİMİNDE DTP. seta. Analiz 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL PARTİLER ÖRGÜT İLE PARTİ OLMA GERİLİMİNDE DTP HATEM ETE

GERİLİMİNDE DTP. seta. Analiz 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL PARTİLER ÖRGÜT İLE PARTİ OLMA GERİLİMİNDE DTP HATEM ETE seta. Ö R G Ü T İ L E PA R T İ O L M A Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 0 9 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜRTLER VE TOPLUMSAL ALGILAR. Dr. Mehmet Sadi BİLGİÇ Dr. Salih AKYÜREK

TÜRKİYE DE KÜRTLER VE TOPLUMSAL ALGILAR. Dr. Mehmet Sadi BİLGİÇ Dr. Salih AKYÜREK TÜRKİYE DE KÜRTLER VE TOPLUMSAL ALGILAR Dr. Mehmet Sadi BİLGİÇ Dr. Salih AKYÜREK İSTANBUL 2012 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Wise Men Center For Strategic Studies Mecidiyeköy Yolu Caddesi

Detaylı

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim 11 Ömer ÇAHA Fatih Ün. İİBF Kamu Yön. Bl. 29 Mart 2009 yerel seçimleri partilerin pozisyonları bakımından radikal değişiklikler getirmemiş olmakla birlikte bazı mesajlar içeren bir sonuca sahiptir. Bilindiği

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

SIYASAL PARTILERIN YEREL VIZYONU İSTANBUL SEÇIMLERI

SIYASAL PARTILERIN YEREL VIZYONU İSTANBUL SEÇIMLERI ANALİZ MART 2014 SAYI: 91 SIYASAL PARTILERIN YEREL VIZYONU İSTANBUL SEÇIMLERI NEBİ MİŞ ABDULLAH EREN ANALİZ MART 2014 SAYI: 91 SIYASAL PARTILERIN YEREL VIZYONU İSTANBUL SEÇIMLERI NEBİ MİŞ ABDULLAH EREN

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş

1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş 1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş Adnan Çelik* Giriş 1990 lı yıllarda Türk devleti ile Kürt hareketi arasında gelişen savaşın yarattığı siyasi, ekonomik

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

SELLER MEDYA Aylık Değerlendirme Raporu

SELLER MEDYA Aylık Değerlendirme Raporu SELLER MEDYA Aylık Değerlendirme Raporu Siyasi Gelişmelerin Analizi Ekonomik Durum Analizi Medya Analizi SELLER MEDYA VE YAYINCILIK Telif Hakları 2007 Duransel Doğan - Zülfikar Doğan www.korhaber.com OCAK

Detaylı

2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE

2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE 2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE Rapor No: 4 Temmuz 2009 2009 Bu raporun içeriğinin telif hakları ORSAM'a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek

Detaylı

30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANALİZ MART 2014 SAYI: 89 30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MARKAR ESAYAN ANALİZ MART 2014 SAYI: 89 30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MARKAR ESAYAN COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm hakları

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye!

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye! aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 36 Hasan Coşkun Panelleri 2014 www.kozonline.org İsyanlarla Kaynayan Dünyada Gezi Ayaklanması nın Özgünlüğü paneli 6 Nisan da BDP, Halkevleri, ve TÖP-G

Detaylı

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR 1 MAYIS TA YÜZBİNLER ALANLARDA HAYKIRDI İŞSİZLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE, ÖRGÜTSÜZLÜĞE BOYUN EĞMEYECEĞİZ! 1 Mayıs 2010 Türkiye emekçileri için önemli bir eşik olmuştur. Yüz binlerce emekçi, emek dostu 1 Mayıs

Detaylı

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 4, 2014 Sayfa: 739-760 Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma Öz Ayşe GÜÇ IŞIK Dr. gucayse@gmail.com Mardin in içinde

Detaylı