Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır."

Transkript

1 Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır. MÜŞAHİTLER (PARTİ GÖREVLİLERİ) İÇİN NOTLAR 1. Parti tarafından düzenlenmiģ müģahit kartını mutlaka yanınızda bulundurunuz. 2. Sandık Başkanı'nın sandık çevresinde düzeni sağlamak görevi ve yetkisi vardır ancak bu yetkisini, sandık çevresinde bulunma hakkı olan kişilerin (müşahitler de bunların içindedir) çalışmasını engelleyecek şekilde kullanamaz. 3. Bulunduğunuz okul/sandık alanındaki (varsa) parti yetkilisi ile de temas ederek hazırlayacağınız yazılı Ģikayet belgelerini iki kopya olarak yazıp, sizde kalacak olan kopyaya YSK'nın atadığı sandık kurulu baģkanının alındı onayını alınız. Sandık kurulunun bu baģvuruları kabul etmeme hakkı bulunmamaktadır. Bu tür yazılı baģvurular sandık kuruluna yapılır ve hemen karar verilir. Talebin reddi halinde Ġlçe Seçim Kurulu'na itiraz edilebilir. Sandık kurulu iģlemlerine dönük bir itirazda bulunmanız gerektiğini düģündüğünüzde bulunduğunuz yerde parti (TKP) tarafından görevlendirilmiģ bir okul/sandık alanı sorumlusu varsa onunla temasa geçiniz. Yalnız, okul/sandık alanı sorumlusu ile temas etmek ya da baģka bir nedenle bulunduğunuz sandığı oy sayımı sırasında asla terk etmeyiniz. 4. Yasaya göre, sandık alanında kimse siyasi parti veya adaya iliģkin rozet, amblem propaganda malzemesi vs. taģıyamaz. Yazılı, sözlü, görüntülü propaganda yapamaz. MüĢahitlerimizin bu konularda da dikkatli olmasında yarar vardır. 5. Seçimlerle ilgili görevlendirilmiģ bazı kamu görevlilerine kendi kayıtlı oldukları sandıklar dıģında oy kullanabilmeleri için görev kağıtları verilmektedir. YSK genelgesi ile de duyurulduğu üzere bu durumdaki görevliler oy kullandıkları sandık kuruluna görev kağıtlarının asıllarını teslim ederek oy kullanabilirler. Bu durum özellikle referandumda Ģahit olduğumuz görevlilerin birkaç sandıkta oy kullanmaları durumuna engel olmak açısından önemlidir. MüĢahitler gerektiğinde sandık kurullarını bu konuda uyarmalıdır. 6. Seçim Kanunu'na göre sandıktan çıkan, sayım ve döküm cetvellerine iģlenen oy pusulalarını, sandık kurulu üyeleri ve parti gözlemcileri (müģahitler) görebilirler. Bu nedenle aday ve parti gözlemcilerine sayım masası baģında yer verilir. MüĢahitlerin sandık kurulu sonuç tutanağından bir örnek alma hakkı vardır. Parti müşahit kartınızla sayım sonucunda oluşturulan sandık kurulu sonuç tutanağından bir örnek isteyiniz. Her durumda sandık kurulu tarafından asılan sonuç tutanağındaki TKP oyunu not ediniz. (İl, İlçe, Sandık Numarası, TKP oyu şeklinde) 7. Sayım sırasında sandıklarda gözlem yapan müģahitlerimizin özellikle dikkat etmesi gereken Ģey TKP oylarının geçersiz sayılarak iptal edilmesi konusudur. Oy sayımı sırasında buna da engel olunmalıdır. 1

2 8. TKP müģahitleri olarak çalıģmanız sırasında özellikle sol/sosyalist düģüncede insanlardan yardım alabilirsiniz. Sandıklarda sayım sırasında güvenebileceğinizi düģündüğünüz sol parti müģahitleri ile iģbirliği yapabilir, sandıkları paylaģabilirsiniz. 9. Sonuçlarını not ettiğiniz tüm sandıklar için bu bilgiyi yine size bildirilmiģ olan parti yetkilisine ulaģtırınız. Sandık sonuç tutanakları varsa yine aynı Ģekilde iletiniz. (Varsa verdiğiniz Ģikayet dilekçesi gibi yazılı belgelerin onaylı kopyalarıyla birlikte) 10. BüyükĢehir olan illerde il genel meclisi seçimi kaldırılmıģtır. 11. Belediye seçimlerinde, (BüyükĢehir belediye baģkanlığı, belediye baģkanlığı, belediye meclis üyeliği) MAVĠ, il genel meclisi üyelikleri seçiminde (büyük Ģehir olmayan iller için) TURUNCU, mahalle ve köy seçimlerinde MOR renkli oy zarfları kullanılacaktır. Seçmen; oyunu belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı belirlenmis olan sandıklarda kullanacaktır. 12. Herhangi bir sandıkta tüm oylar kullanılmıģ olsa dahi, sandık sayımına baģlanması için oy verme saatinin bitmesi beklenmelidir. 13. Her müģahite sandık sonuç tutanağı kural olarak verilmelidir. Ancak ne sebeple olursa olsun edinememe durumuna karģı, sandık çevresine asılan seçim sonuç tutanağından, okunabilir görüntü alabilmek için buna uygun cep telefonu ya da fotoğraf makinası taģınmalıdır. MÜŞAHİTLERİN (PARTİ GÖZLEMCİLERİ) GÖREV VE YETKİLERİ 30 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde, oy kullanılacak binlerce sandıkta Türkiye Komünist Partisi nin müģahitleri (gözlemciler) görev alacak. TKP adına sandık başında müşahit olmanın esas nedeni TKP ye verilen her oyun tutanaklara geçmesini sağlamak, TKP nin varlığını hissettirmek ve seçim yolsuzluklarının önüne geçmek, açığa çıkarmaktır. MüĢahitlerin görev ve yetkilerinin yeraldığı, bazı iģlemlere karģı yapılacak itirazlarla ilgili örnek dilekçeler bulunan bu metnin seçim gününden önce mutlaka okunması ve kavranması gerekmektedir. MüĢahitler görevlerinin bilincinde, mevzuata hakim bir tutum sergilemeli, bunu hissettirmelidir. MüĢahitler (Parti gözlemcileri) 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un (Kısaca Seçim Kanunu) 72. maddesinde düzenlenmiģtir. Yine sözkonusu kanunun çeģitli maddeleri müģahitlere aģağıda belirttiğimiz yetkileri tanımıģtır. Sözkonusu kanunun 72. maddesi Ģöyledir: Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız adaylarla müşahitleri, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa sandık kurulu başkanı bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müşahit sandık başında bırakılır. Diğerleri sandık alanında kalabilirler. Parti müģahidi olarak görevli olacak kiģiler, öncelikle parti tarafından onaylanmıģ müģahit kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Yapacağımız iģlemlerde bu kart mutlak olarak gereklidir. Ayrıca kimliği ispatlayacak ve TC kimlik numarasını belgeleyecek bir belgeyi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı vb.) de mutlaka yanımızda bulundurmalıyız. MüĢahitler 298 Sayılı Kanun a göre sandık alanında bulunabilirler. Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptıgı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevredir. Sandık çevresinde, sandık kurulu baskan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müsahitler ile bina 2

3 sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden baska kimse bulunamaz. 298 Sayılı Kanun a göre sandıktan çıkan, sayım ve döküm cetvellerine işlenen oy pusulalarını kurulun diğer üyeleri ve parti gözlemcileri (müşahitler) isterlerse görebilirler. Bu nedenle aday ve parti gözlemcilerine sayım masası baģında yer verilir. Ancak parti gözlemecileri üçten fazla iseler orada bulunan parti gözlemcileri arasından baģkan tarafından kurul önünde ad çekmek yoluyla sandık baģında kalacak üç parti gözlemcisi tespit edilir. Sandık kurulu baģkanı sayım ve döküm iģine baģlamadan önce sayım ve döküm cetvelinin boģ ve yazısız olduğunu orada bulunanlara gösterir. Yine tüm iģlemler bittikten sonra sandık kurulu bir tutanak özeti düzenler ve bir örneğini müģahitlere verir. Parti müģahitleri oy kullanma boyunca oy kullanımının sağlıklı geçmesine dikkat etmeli ve oy sayımı anında partimizin oylarının haksızlığa uğramasını engellemelidir. Bu nedenle sandık etrafında toplanan ve seçmeni yönlendirenlere dikkat etmek gerekmektedir. Yine sayım anında partinin oylarının geçersiz sayılmaması için çalıģılmalıdır. Eğer bu hususlardaki uyarılarımız dikkate alınmıyorsa müģahitlerin baģvuracağı ilk yol Ģikayet tir. ġikayeti tutanağa geçirmeyen sandık görevlileri hapis cezası ile yargılanırlar. ŞİKAYET : MüĢahitlerin sandık baģında karģılaģacakları sorunların çözümü için kullanacakları yöntem Ģikayettir. Bu hak 298 Sayılı Seçim Kanunu nda düzenlenmektedir. Seçim Kanunları nda gösterilen kurulların veya kurul baģkanlarının kesin olmayan kararlarına karģı müģahitler şikayet yoluna baģvurabilirler. Sandık baģında karģılaģacağımız iģlemler ile ilgili iki adet Ģikayet dilekçesi ektedir. Bunlardan birisi sayım sonuçlarına itiraz dır. Diğeri ise seçim düzenine iliģkindir. Bu tür durumlarla karģılaģıldığında sandık kurulu baģkanlığına Ģikayet yapılmalıdır. Aynı zamanda parti örgütü ile bağlantıya geçilmeli, bilgi verilmeli ve gerekirse yardım istenmelidir. Şikayetin şekli : ġikayet sözlü ve yazılı olarak iki Ģekilde yapılır. Ancak biz mümkün olduğunca yazılı Ģikayeti tercih etmeliyiz. Bu nedenle tüm müşahitlerin yanında yeteri kadar dosya kağıdı ve kalem bulunmalıdır. Sözle yapılacak şikayetler gerekçesi ile birlikte sandık kurullarında BaĢkan veya bir üye tarafından tutanağa yazılır. Tutanağa, Ģikayet edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. Ġmza bilmeyenlere parmağı bastırılır. Tutanağın, onu düzenleyen katip veya sandık kurulu baģkan veya üyeleri tarafından da imza edilmesi gerekir. ġikayetçiye Ģikayetinin alındığını ve hangi günde yapıldığını gösteren bir alındı kağıdı verilir. Yazılı yapılacak şikayetler için ekte iki örnek dilekçe vardır. Esas olarak kimliğinizi belirttikten sonra Ģikayetinizin konusunu ve gerekçelerini belirtip dilekçeyi imzalamak gerekmektedir. Sonrasında bir alındı belgesi alınmalıdır. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe göstermeyenlerin Ģikayetleri incelenmez. Bu nedenle kimliğe iliģkin belgeyi, Ģikayete konu olan iģlem ve tedbirlerin kanuna aykırı olduğuna iliģkin belgeleri ve delilleri dilekçeye eklemek gerekmektedir. Şikayetin incelenmesi : ġikayet kabul edildiği taktirde Ģikayete konu olan iģlem ve tedbirler düzeltilir ve kanuna aykırı hareketler önlenir. ġikayet kabul edilmediği taktirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti Ģikayetçiye verilir. Bu kararlara karģın itiraz yoluna baģvurulabilir. Ġtirazların hızla Ġlçe Seçim Kurulu na yapılması gerektiğinden durum hemen parti merkezine bildirilmelidir. 3

4 Şikayetin süresi : ġikayetler en geç seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın düzenlenmesine kadar yapılabilir. İTİRAZ : ġikayet üzerine verilen kararlara karģı itiraz edilebilir. Sandık kurullarının veya baģkanlarının iģlemlerine veya her türlü sandıkbaģı iģlerine karģı yapılacak Ģikayetlerin reddine dair verilecek kararlara karģı ilgililer derhal itiraz edebilirler. Bu itirazlar Ġlçe Seçim Kuruluna yapılır. Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı nın kararı durumu düzeltir veya sandık kurulunun Ģikayet üzerine verdiği kararı iptal edebilir. Sanık Kurulu BaĢkanı bu karara uymaya mecburdur. ĠĢlemlere, tedbirlere ve kararlara yapılan Ģikayet ve itirazlar, oy verme ve her türlü seçim iģlerinin devamına engel olmaz. Bu nedenle Ģikayet ve itiraz edilecek konu ve olaylar öğrenildiği zaman hukuksal bu baģvurular zaman kaybedilmeksizin yapılmalıdır. GEÇERLİ SAYILMAYACAK ZARF İLE OY PUSULALARI ZARFLAR İÇİN; 1) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte (il genel meclisi üyeligi seçimlerinde TURUNCU, belediye seçimlerinde MAVĠ, köy ve mahalle muhtarlıgı seçimlerinde MOR) olmayan, 2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâgıttan imal edilmis olan, 3) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, 4) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, 5) Tamamı yırtılmıģ olan, 6) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıģında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir iģaret bulunan OY PUSULALARI İÇİN; 1) Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiģ biçim ve renkte olmayan, 2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan, 3) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 4) Hiçbir yerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılmamıģ olan, 5) Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılmıģ olan, 6) Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taģmıģ "EVET" veya "TERCĠH" mührü bulunan, 7) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden baģka bir seçim çevresi için düzenlenmiģ olan, 8) Bütünlüğü bozulacak Ģekilde yırtılmıģ veya koparılmıģ olan, 9) Üzerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü dıģında veya "EVET" veya "TERCĠH" mührü yerine herhangi bir özel iģaret, herhangi bir isim, imza kaģesi, mühür veya parmak izi basılmıģ olan, 10) Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir Ģekilde ve özel olarak karalanmıģ, çizilmiģ veya iģaretlenmiģ olan, 11) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve Ģekillerin dıģında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmıģ veya Ģekiller çizilmis olan Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması 2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması 3) Herhangi bir Ģekilde lekelenmiģ olup da bunun özel olarak iģaret koymak amacıyla yapıldığının anlaģılamaması 4

5 4) Birlesik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "EVET" veya "TERCĠH" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diger kısımlarına geçmesi 5) Bir siyasi parti veya bagımsız aday alanına basılan "EVET" veya "TERCĠH" mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taģmıs olması 6) BasĢka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taģmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılması TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GENEL MERKEZİ Ekleri : Dilekçe ve tutanak örnekleri 5

6 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ : 1- Oy sayımı ile ilgili şikayet dilekçesi örneği :... NUMARALI SANDIK KURULU BAġKANLIĞI NA.../... /2014 Türkiye Komünist Partisi ni temsilen bulunduğum Sandık Kurulunuzda oy verme iģlemleri bitmiģ ve oyların sayımı, dökümü yapılarak sonuçları tutanağa geçirilmiģtir. Partimizin aldığı oyların tutanağa geçirilmesinde çeģitli hatalar yapılmıģtır. Partimizin aldığı oylar eksik olarak toplanmıģ, bunun yanında diğer siyasi partilerin aldıkları oyların toplamı da fazla olarak hesaplanmıģtır. Seçim Tutanaklarını itirazı kayıtla imzalıyorum. ġikayetimin alındı belgesi karģılığında kabulünü talep ederim. Türkiye Komünist Partisi Temsilcisi Adı Soyadı Ġmza 6

7 2- Sandık çevresi güvenliği ile ilgili şikayet dilekçesi örneği :... NUMARALI SANDIK KURULU BAġKANLIĞI NA.../... /2014 Türkiye Komünist Partisi ni temsilen bulunduğum Sandık Kurulunda oy verme iģlemleri devam etmektedir. Kanuna göre oy verme iģlemlerinin belirli bir Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. Buna göre sandık alanı dıģında güvenliğin sağlanması, seçmenlerin kimliklerinin tespiti, seçmenlere baskı yapılmasının önlenmesi, kapalı oy verme yerine baģkalarının girmesinin önlenmesi gerekmektedir. Sandığımızda kanuni bu hususlara uyulmamaktadır. Acilen gerekli tedbirlerin aldırılmasını, bu yapılmadığı taktirde sandığımızda yapılan oy verme iģlemlerinin geçersiz olacağını partimizi temsilen beyan ederim. ġikayetimin alındı belgesi karģılığında kabulünü talep ederim. Türkiye Komünist Partisi Temsilcisi Adı Soyadı Ġmza 7

8 3- Oy sayımı ile ilgili itiraz dilekçesi örneği :... ĠLÇE SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞI NA.../... /2014 İtiraz Eden İtirazın Konusu : Türkiye Komünist Partisi... Ġlçe BaĢkanı : Bazı oyların tekrar sayılması talebi. OLAYLAR : 1- Ġlçenize bağlı sandık kurullarının düzenlediği tutanaklar baģkanlığınıza teslim edilmiģ bulunmaktadır. 2- AĢağıda tabloda belirtildiği gibi bazı sandıklarda kanunen geçerli olması gereken oylar geçersiz sayılmıģtır. Partimiz lehine kullanılan bu oyların geçersiz sayılması nedeniyle seçim sonuçları değiģmektedir. Seçim sonuçlarını etkileyen bu duruma sandık kurulunda itiraz etmiģ bulunuyoruz. Alındı belgeleri ektedir. 3- Ġlçe BirleĢtirme Tutanağı nın düzenlenmesinden önce açılan sandıklardaki geçersiz oyların Ġlçe Seçim Kurulu tarafından tekrar incelenmesi ve sandık kurullarının hatalı tutanaklarının düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Ġlçe BirleĢtirme Tutanağı ve içeriği aynı hatalarla düzenlenmiģ olacaktır. Bu bakımdan bu itirazı yapmak gereği doğmuģtur. 4- Sandık kurulları ve geçersiz oylar SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda belirtilen yasal çerçevede, belirtilen sandıklarda kullanılan oyların tekrar incelenmesi ve sayılmasını ve ilçe seçim tutanağının bu düzeltmelere göre yeniden düzenlenmesini talep ederiz. Türkiye Komünist Partisi... Ġlçe BaĢkanı 8

9 4- Sandık çevresi güvenliği ile ilgili itiraz dilekçesi örneği :... ĠLÇE SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞI NA.../... /2014 İtiraz Eden İtirazın Konusu : Türkiye Komünist Partisi... Ġlçe BaĢkanı : Oy verme düzeninin sağlanması talebidir OLAYLAR : 1- Ġlçenize bağlı... Mahallesi nde... numaralı sandık kurulunun bulunduğu seçim mahallinde devem etmekte olan oy verme iģlemleri kanunun belirlediği seçim düzenine aykırı olarak devem etmektedir. 2- Sandık kuruluna ekli alındı belgesi karģılığında yaptığımız Ģikayette oy verme düzeninin kanuna uygun hale getirilmesini talep ettik. Buna rağmen... olayları devam etmektedir. 4- Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması için BaĢkanlığına müracaat etmek zorunda kalınmıģtır. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen çerçevede kanunen gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederiz. Türkiye Komünist Partisi... Ġlçe BaĢkanı 9

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ 135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ Ankara - 2015 1 / 21 İÇİNDEKİLER SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE Kapsam... 1 Sandık kurullarının

Detaylı

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi #oyunusevensaysin Bölüm 1: Genel bilgiler ve tanımlar 2 Sandık Alanı Tanımları Sandık Alanı 100 metre Sandık Çevresi 15 metre Müşahit 33.000 kişi Kolluk Görevlisi

Detaylı

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Genelge No : Örnek: 138 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 08/02/2004 Karar No : 279 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 03.01.2004 günlü yazıda, aynen; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

145/I SAYILI GENELGE

145/I SAYILI GENELGE 145/I SAYILI GENELGE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULLARI VE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi

ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA ġġkayet KONUSU : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi : Saat 07.00 deki sandık hazırlık iģlemlerine iliģkin, yöntem talebidir.

Detaylı

ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ

ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ I. ÖZET Almanya da 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanı seçimi 7 farklı bölgede (Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Ve Hizmet Alımı için ihale ilanı Ata-Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.ġ., Ġzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi 1 Untitled-1.indd 1 06.05.2015 17:35 "Bu rehber ESHİD ve İHD tarafından

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ HAZIRLAYAN PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ 1 Kilise Dernekleri Rehberi, Umut Şahin tarafından hazırlanmıştır. Umut Şahin Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri ve Hukuk

Detaylı

Satın Alma Rehberi 1

Satın Alma Rehberi 1 TEKLİF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Üniversitemiz yönetici, öğretim elemanı ve memuru ile ilgili disiplin işlemleri, 2547 sayılı

Detaylı