T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ NİSAN - SAAT : KARAR NO DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Erdem Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Ayhan ŞAMLI, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA, Ali BEYAZ olmak üzere 30 üye katılmıştır. Şükrü GAYI Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince, Meclisin en genç iki üyesini Başkanlık Divanına davet etmiş ve toplantıya başlamıştır. Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, gayrimenkul satışı hakkında tarih ve 1934 Sayılı yazısının bulunduğunu belirterek, gündeme alınmasının kabulünü oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; belirtilen teklifin gündeme alınarak gündemin 21. Maddesinde görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve Meclis üyesi Ayhan Şamlı nın gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler yapılarak başkada herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Sayfa 1 / 29

2 KARAR NO 28 MADDE 1 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 127 Başkanlık Divanı Seçimi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 19. Maddesinde, Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. denilmekte olup, 1. Meclis Başkan V., 2. Meclis Başkan V., 2 Katip Üye ile 2 Yedek Katip Üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Gurubundan Ahmet Yabacıoğlu; 1.Meclis Başkan Vekili için Ahmet Özler, 2.Meclis Başkan Vekili için Nurullah İpek, Asil Katip Üyelikler için; Süreyya Daşcı Coşgunsu ve Erdem Burak Bakırcı, Yedek Katip Üyelikler için; Ünal Köse ve İsmail Akgöz ü, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı ise; Asıl Katip Sezer Yalçınkaya, Yedek Katip içinde Ogün Meroğlu nu yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığını belirterek, adayların isimlerini açıklamış ve gizli oylamaya geçilmiştir. Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; 1.Meclis Başkan Vekili için Ahmet Özler 21 oy, 2.Meclis Başkan Vekili için Nurullah İpek 20 oy, Asil Katip Üyelikler için; Süreyya Daşcı Coşgunsu 20 oy, Erdem Burak Bakırcı 21 oy, Sezer Yalçınkaya 10, Yedek Katip Üyelikler için; Ünal Köse 20, İsmail Akgöz 21 oy, Ogün Meroğlu nun 10 oy ve aday gösterilmeyen Ali Beyaz ın 1 oy aldıkları tespit edilmiştir. Böylece; 1.Meclis Başkan Vekilliğine Ahmet Özler, 2.Meclis Başkan Vekilliğine Nurullah İpek, Asil Katip Üyeliklerine Süreyya Daşcı Coşgunsu ve Erdem Burak Bakırcı, Yedek Katip Üyeliklerine Ünal Köse ve İsmail Akgöz 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Sayfa 2 / 29

3 KARAR NO 29 MADDE 2 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi Seçimi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi, a fıkrasının İl belediyelerinde ve nüfusu ' in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur, hükmü bulunduğunu, gizli oyla seçim yapılacağını belirterek, Encümen üyeliği için yazılı olarak aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Özler; Ekrem Demirten, Gadenfer Öztürk ve Şahiste Uçar ı, CHP Grubu adına Semrin Kaleli ise Necdet Biçer i yazılı olarak Encümen üyeliği için aday göstermişlerdir. Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığı görüldüğünden gizli oylamaya geçilmiştir. Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; Ekrem Demirten 22 oy, Gadenfer Öztürk 21 oy, Şahiste Uçar 21 oy, Necdet Biçer 9 oy ve aday gösterilmeyen Ali Beyaz ında 1 oy aldıkları tespit edilmiştir. Böylece, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Ekrem Demirten 22 oy, Gadenfer Öztürk 21 oy, Şahiste Uçar 21 oyla seçilmişlerdir. Sayfa 3 / 29

4 KARAR NO 30 MADDE 3 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 130 Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyonu oluşturularak üye seçilmesi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden ihtisas komisyonlarına üye seçileceğini belirterek, önce seçilecek üye sayısı, görev sürelerinin, ne kadar olması gerektiğini belirterek, teklif verilmesini istemiştir Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu oluşturulması, Komisyonların tamamına 5 er üye seçilmesi ve 1 yıl süreyle görev yapması konusunda ve ihtisas komisyonlarına üye seçiminin açık oyla yapılmasına itiraz olmadığından; Başkan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince aday gösterilmesini istemiştir. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu için; AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Abdulaziz Layık, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Abdulaziz Layık, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Başkan, İmar Komisyonu için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Abdullah Gözübüyüklü, Necmettin Durmuşbaş, Ünal Köse, Özgür Kılıç ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu nu yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; İmar Komisyon üyeliğine, Abdullah Gözübüyüklü, Necmettin Durmuşbaş, Ünal Köse, Özgür Kılıç ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Başkan, Tarife Komisyonu için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Mehmet Döngel, İsmail Tekcam, Şükrü Gayı, Semrin Kaleli ve Serda Uysal Karlıdağ ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Tarife Komisyon üyeliğine, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam, Şükrü Gayı, Semrin Kaleli ve Serda Uysal Karlıdağ, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Sayfa 4 / 29

5 KARAR NO 31 MADDE 4 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 131 Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Kuruluna Üye Seçilmesi. Başkan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. Maddesinin (j) bendine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu ve 4 nolu Eğitim Bölgeleri Koordinatör Müdürlükleri Danışma Kurulu oluşturacaklarından yerel yönetimi temsilen İl Genel ve Belediye Meclisinden birer üyenin temsilci olarak görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, adı geçen bölgelere temsilci görevlendirilebilmesi için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Gurubundan Ahmet Yabacıoğlu; 1. Bölge İsmail Akgöz, 2. Bölge Lütfi Karakuş, 3. Bölge Şükrü Gayı, 4. Bölge Zeki Gül ü, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı ise, 1. Bölge Mehmet Tahtasız, 2. Bölge Ertuğrul Demiran, 3. Bölge Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve 4. Bölge içinde Özgür Kılıç ı yazılı olarak aday gösterdiklerini belirterek ve başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığından teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. Maddesinin (j) bendi gereğince, Belediyemizi temsilen, Belediyemiz Meclisinden, 1 nolu Eğitim Bölgesi Mehmetçik Anadolu Lisesi Danışma Kuruluna İsmail Akgöz, 2 nolu Eğitim Bölgesi Anadolu Öğretmen Lisesi Danışma Kuruluna Lütfi Karakuş, 3 nolu Eğitim Bölgesi Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüğü Danışma Kuruluna Şükrü Gayı, 4 nolu Eğitim Bölgesi Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü Danışma Kuruluna Zeki Gül ün, Meclisin görev süresince görevlendirilmeleri, OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 5 / 29

6 KARAR NO 32 MADDE 5 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 132 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete üye seçilmesi. Başkan, Çorum Belediyesini temsilen Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde görev alan üyelerin görev sürelerinin sona erdiğini, Belediye yetkili organlarınca Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde Çorum Belediyesini 2 yıl süreyle temsil edecek 2 asil, 2 yedek üye seçileceğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Yabacıoğlu; Asil üyeliklere, Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ve Ogün Meroğlu, yedek üyeliklere İsmail Akgöz ve Ekrem Demirten i yazılı olarak aday göstermiştir. Başkan, başka aday olmak isteyen, yada aday gösteren bulunmadığını belirterek Ahmet Yabacıoğlu nun teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş protokolüne göre Çorum Belediyesi kurucu ortak olarak 2 asil, 2 yedek üye ile müteşebbis heyette temsil edildiğinden; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 7. Maddesinde Müteşebbis Heyette yer alan üyeler iki yıl için seçilir. Hükmü gereğince, Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde Çorum Belediyesini 2 yıl süreyle temsil etmek üzere, Asil Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Meclis Üyelerinden, Ogün MEROĞLU ve yedek Üyeliklere de İsmail AKGÖZ ve Ekrem DEMİRTEN nin seçilmelerine OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir. Sayfa 6 / 29

7 KARAR NO 33 MADDE 6 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 133 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Üye seçilmesi. Başkan, 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesinde Her Vilayet ve kaza merkezinde en büyük mülkiye memurunun reisliği altında en büyük maliye memur ile askerlik şube reisi, askerlik şubesi bulunmayan yerlerde jandarma komutanından ve belediye ile ticaret ve sanayi odası tarafından seçilecek birer zattan mürekkep bir milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu bulunur. Ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden iki aza seçilir. Seferberlik Müdür veya memuru bulunan yerlerde bu müdür veya memur komisyonun tabii azasından olup büro ve yazı işlerini de görürler.. hükmü gereğince, Milli Müdafaa Mükellefiyetine, Meclisin görev süresince, 1 üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak teklif verilmesini istemiştir. Başkan, AK Parti Grubundan Ahmet Özler in, Meclis Üyelerinden Zeki Gül ün, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı nın ise Ertuğrul Demiran ı, yazılı olarak tekliflerinin bulunduğunu belirterek, her iki teklifi ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesi gereğince Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna, Meclisin görev süresince Zeki GÜL OY ÇOKLUĞUYLA seçilmiştir. Sayfa 7 / 29

8 KARAR NO 34 MADDE 7 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 134 Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonuna Üye Seçilmesi. Başkan, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. Maddesi gereğince teşekkül edecek Satış Komisyonu için Belediye Meclis Üyeleri arasından bir üye seçileceğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan, İsmail Akgöz; Ahmet YABACIOĞLU nu, CHP Grubundan Ayhan Şamlı ise Necdet BİÇER i yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığını belirterek, teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. Maddesinde, Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salâhiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül eder. hükmü gereğince, teşekkül edecek Satış Komisyonuna, Meclisin görevi süresince, Belediye Meclis Üyeleri arasından Ahmet YABACIOĞLU nun seçilmesi OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 8 / 29

9 KARAR NO 35 MADDE 8 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 135 Tarihi Kentler Birliği Meclisine Üye seçilmesi. Başkan, Meclis Üyelerinin görev sürelerinin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile birlikte sona erdiğinden, Belediye Meclisinin yapacağı ilk toplantıda Tarihi Kentler Birliğine, Yasal Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi açısından, Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere Belediye Başkanı ile 1 asil üye ve 2 yedek üye seçilmesi gerektiğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan, Ahmet Yabacıoğlu; Asil Üye Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ile Meclis üyelerinden Lütfi Karakuş u, Yedek Üye Necmettin Durmuşbaş ve İsmail Akgöz ü, CHP Grubundan Ayhan Şamlı ise Asil üye Belediye Başkanı ile Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Yedek üye Serda Uysal Karlıdağ ve Özgür Kılıç ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığını belirterek, teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil edecek, asil üyelikleri için Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ve Meclis üyeleri arasından Lütfi KARAKUŞ, yedek üyelikler içinde Meclis üyeleri arasından Necmettin DURMUŞBAŞ ve İsmail AKGÖZ ün seçilmeleri OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 9 / 29

10 KARAR NO 36 MADDE 9 Teklif Eden Müdürlük ÇBÇB / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine Üye Seçilmesi. Başkan, Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. Maddesi gereği; Birlik Meclisi, Birliğin kuruluşundan ve Mahalli İdare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Üye Mahalli İdare Birimlerinin Başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclis üye sayıları nüfus sayısına göre seçilir. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir hükmüne istinaden, Belediye Meclisinden Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine katılmak üzere üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak teklif istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Özler, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Seyhan Günhan, Lütfi Karakuş, Şahiste Uçar, Süreyya Daşcı Coşgunsu, Erdem Burak Bakırcı, Nahide Tekin, Nurullah İpek, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam ı asıl üyeliklere, yedek üyeliklere ise; Ahmet Özler, İsmail Akgöz, Ünal Köse, Şükrü Gayı ve Ekrem Demirten i, CHP Grubundan Semrin Kaleli ise; Asıl Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ertuğrul Demiran, Semrin Kaleli, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Özgün Kılıç ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun tekliflerini ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. Maddesi gereğince; Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine katılmak üzere; Asıl Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Seyhan Günhan, Lütfi Karakuş, Şahiste Uçar, Süreyya Daşcı Coşgunsu, Erdem Burak Bakırcı, Nahide Tekin, Nurullah İpek, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam Yedek Üyeliklere; Ahmet Özler, İsmail Akgöz, Ünal Köse, Şükrü Gayı ve Ekrem Demirten OY ÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir. Sayfa 10 / 29

11 KARAR NO 37 MADDE 10 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü kaydı. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Hükmü gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesi gerektiğini belirterek kabulünü oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 29

12 KARAR NO 38 MADDE 11 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin tatil ayının belirlenmesi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ilk paragrafında Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü bulunduğunu ancak, Meclis toplantılarına ara verilmesine gerek olmadığını belirterek, tatil kararı alınmamasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Meclis toplantılarına ara verilmesine gerek olmadığından tatil kararı alınmaması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 12 / 29

13 KARAR NO 39 MADDE 12 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi. Başkan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklifi oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan, imar uygulamaları sonucu oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin, imar planları gereği, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine istinaden Belediyemiz adına ihdas edilen yerlerin ve bir imar parselini tamamlamak üzere bitişik parsellere satışı yapılan şüyulu taşınmazların, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi hükmünce satışları esnasında Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ nün, Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet YABACIOĞLU nun yetkili kılınması Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 13 / 29

14 KARAR NO 40 MADDE 13 Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 837 Belediye Başkan Yardımcısı Atanması hakkında bilgi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi. Başkan, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri sonucu, Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu nun Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Bendinde. Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. Denilmekte olup, tarihinden itibaren uygulanmak üzere Başkan Yardımcıları Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu nun ödeneğinin tesbit edilmesi gerektiğini, Belediye Başkan Yardımcısı atanmaları ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verildiğini, tarihi itibariyle atamaları yapılan Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına ödenen ücretin 2/3 ü oranında ödeme yapılması şeklinde, oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; tarihi itibariyle atamaları yapılan Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına ödenen ücretin 2/3 ü oranında ödeme yapılması, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 14 / 29

15 KARAR NO 41 MADDE 14 Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 838 Memur Kadro Değişikliği. Başkan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince; Belediyemiz teşkilat kadrolarında unvan ve tahsilleri doğrultusunda kadro dereceleri dar gelen; S.NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO UNVANI İPTAL Hadi AYDIN T.H.S. Mühendis 5/ Salih ŞAHİN T.H.S. Mühendis 5/ M. Nuri BURHAN T.H.S. Mühendis 5/ Lütfullah ŞİRİN T.H.S. Mühendis 5/ Gökhan MESCİ T.H.S. Mühendis 8/ İsmail ÖZLER T.H.S. Mühendis 8/ Murat ŞENÖZ T.H.S. Mühendis 6/ Pınar KARAKURT T.H.S. Mimar 7/ Tülay SEZER T.H.S. Mimar 5/ Talat TEKİN T.H.S. İstatistikçi 8/ Selim ÖZÇİLİNGİR S.H.S. Veteriner Hekim 4/ Itır Zümrüt DALGIÇ S.H.S. Biyolog 8/ Murat ALMALI S.H.S. Sağlık Memuru 7/ Kadriye YALÇIN G.İ.H. Şef 4/ Mustafa EVES G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 9/ Mustafa ELARSLAN G.İ.H. Ambar Memuru 9/ Halit ALKAN G.İ.H. Memur 10/ Tuba GÜLER G.İ.H. Veznedar 9/ Aladtin KÖKSAL G.İ.H. Veznedar 9/ Emel TÜRKSAVUL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Serap YILDIZ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hasan ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Murat VURAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Fatih KOCABAŞ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Birsen GÜZELDİYAR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Musa ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hayri PARLATIR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Şaban PİYAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ A. Serhat AKKURT G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Savaş UYSAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Tolga ERGÜN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ N.Behice KAVAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Emir SELEN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hasan TURNALI G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Memduh UYGUN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Faruk KAPLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Döndügül KOÇAK G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Semra KIRTEKE G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Ayça ERSOY G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Ekrem ÖZER G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Selami ÖZYILMAZ G.İ.H. İtfaiye Onbaşısı 5/ Duran TAHTACI G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Şaban ONAN G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Zekeriya YAMUR G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Erdal KAMBUR G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Sıddık YEMEKÇİ G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Ömer DARICI G.İ.H. İtfaiye Eri 9/ Murat ALTONER G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Fatih KARAKAYA G.İ.H. Zabıta Memuru 7/ Mustafa ATAK G.İ.H. Zabıta Memuru 9/8-1 Kadroların iptal edilerek, Sayfa 15 / 29

16 S.NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO UNVANI Hadi AYDIN T.H.S. Mühendis 4/ Salih ŞAHİN T.H.S. Mühendis 4/ M. Nuri BURHAN T.H.S. Mühendis 4/ Lütfullah ŞİRİN T.H.S. Mühendis 4/ Gökhan MESCİ T.H.S. Mühendis 7/ İsmail ÖZLER T.H.S. Mühendis 7/ Murat ŞENÖZ T.H.S. Mühendis 5/ Pınar KARAKURT T.H.S. Mimar 6/ Tülay SEZER T.H.S. Mimar 4/ Talat TEKİN T.H.S. İstatistikçi 6/ Selim ÖZÇİLİNGİR S.H.S. Veteriner Hekim 3/ Itır Zümrüt DALGIÇ S.H.S. Biyolog 6/ Murat ALMALI S.H.S. Sağlık Memuru 5/ Kadriye YALÇIN G.İ.H. Şef 3/ Mustafa EVES G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 8/ Mustafa ELARSLAN G.İ.H. Ambar Memuru 8/ Halit ALKAN G.İ.H. Memur 9/ Tuba GÜLER G.İ.H. Veznedar 8/ Aladtin KÖKSAL G.İ.H. Veznedar 4/ Emel TÜRKSAVUL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Serap YILDIZ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hasan ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Murat VURAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Fatih KOCABAŞ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Birsel GÜZELDİYAR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Musa ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hayri PARLATIR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Şaban PİYAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ A. Serhat AKKURT G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Savaş UYSAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Tolga ERGÜN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ N.Behice KAVAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Emir SELEN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hasan TURNALI G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Memduh UYGUN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Faruk KAPLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Döndügül KOÇAK G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Semra KIRTEKE G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Ayça ERSOY G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Ekrem ÖZER G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 7/ Selami ÖZYILMAZ G.İ.H. İtfaiye Onbaşısı 3/ Duran TAHTACI G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Şaban ONAN G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Zekeriya YAMUR G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Erdal KAMBUR G.İ.H. İtfaiye Eri 5/ Sıddık YEMEKÇİ G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Ömer DARICI G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Murat ALTONER G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Fatih KARAKAYA G.İ.H. Zabıta Memuru 5/ Mustafa ATAK G.İ.H. Zabıta Memuru 8/8-1 Kadroların alınması, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 16 / 29

17 KARAR NO 42 MADDE 15 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / / Sayılı Meclis Kararlarında Düzeltme. Başkan, / Sayılı Meclis Kararlarında maddi hata yapıldığını belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Sayılı Meclis Kararında, Üçtutlar Mahallesi, 76 Pafta, 120 Ada, 61 Parselde yeni yapılanmaya ilişkin mimari proje başvurusunun koruma amaçlı imar planı hükümlerine ve Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesi ile koruma amaçlı imar planında Belediyemizce revizyon yaptırılmasına ilişkin kararda " Madde de yer alan taban alanı % 40 ı geçemez ibaresi kaldırılarak yerine Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki arka bahçe mesafesi 4 kata kadar 3 metre, 4. Kattan sonra artan her kat için 0,5 artırılmak suretiyle arka bahçe mesafesi belirlenerek yapılaşmaya izin verilir. İbaresinin eklenmesi şeklindeki Meclis Kararı Kurula iletilmiş, Kurul tarafından sayı ve 357 sayılı yazıları ile değiştirilmesi istenilen ibarenin ve kapsadığı maddenin numarasının yanlış olduğu değerlendirilebilmesi için "25. madde de yer alan Çorum koruma amaçlı imar planında, cephe koruması yapılacak sokaklarda konut olarak yapıların arsa içindeki yerleşme konumları ve kütleleri belirtilmiştir. Üzerinde yapı bulunan parsellerde yeni yapılacak yapının taban alanı eğer parselin % 40' ından küçükse % 40 kadar artırılabilir eğer büyükse aynı taban alanı üzerinde yapılabilir." ibaresi kaldırılarak yerine Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki arka bahçe mesafesi 4 kata kadar 3 metre, 4. Kattan sonra artan her kat için 0,5 artırılmak suretiyle arka bahçe mesafesi belirlenerek yapılaşmaya izin verilir. ibaresinin eklenmesi şeklinde, Ayrıca; Sayılı Meclis Karar Kararında ise 2938 şeklinde sehven yazılan ada numarasının 2958 olarak düzeltilmesi, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 17 / 29

18 KARAR NO 43 MADDE 16 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Tarih ve 27 Sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz. Başkan, Belediye Meclisinin tarih ve 27 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar bulunduğunu belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye Meclisinin tarih ve 27 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak plan değişikliğine yapılan, itirazlar, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir. Sayfa 18 / 29

19 KARAR NO 44 MADDE 17 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 1837 Üçtutlar Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. Başkan, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi, 79 Pafta, 2640 ada, içerisinde, üzerinde 7, 7 A ve 8 envanter nolu tescilli yapıların bulunduğunu, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin, satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi, 79 Pafta, 2640 ada, içerisinde, üzerinde 7, 7 A ve 8 envanter nolu tescilli yapıların bulunduğunu, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin, satın alınması, Satınalma işlemleriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi, OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 19 / 29

20 KARAR NO 45 MADDE 18 Teklif Eden Müdürlük FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 800 Sosyal Tesis Yapımı. Başkan, Yunus Emre Parkında bulunan Çorum Garnizon İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosunun Belediye Encümeninin tarih 766 Sayılı Kararı ile Askeri Gazinoyu Belediyemize iade ettiklerinden, Askeri Gazinonun teslimi nedeniyle askeri personel ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal tesise ihtiyaçlarının olduğunu belirterek Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Hükmü gereğince; Yunus Emre Parkında bulunan Çorum Garnizon İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosunun Belediye Encümeninin tarih ve 766 Sayılı Kararı ile Askeri Gazinoyu Belediyemize devir ettiklerinden, Askeri Gazinonun teslimi nedeniyle Şehrimize gelen askeri personel ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Tesis yaptırılması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 20 / 29

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ MAYIS TARİHİ 06.05.2014 GÜNÜ SALI SAAT: 10.30 TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 61-62 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU TOPLANTI DÖNEMİ 2016/ MAYIS TARİHİ 06.05.2016 GÜNÜ CUMA SAAT : 15.00 TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 89 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ KASIM TARİHİ 04.11.2014 GÜNÜ SALI - SAAT : 11.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 116 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ NİSAN - SAAT : 14.30 KARAR NO 53-54- 55-56- 57-58- 59-60- 61-62- 63-64- 65-66- 67-68- 69-70 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ KASIM TARİHİ 06.11.2015 GÜNÜ CUMA / SAAT : 14.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 166 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2017/ OCAK - SAAT : 14.00 KARAR NO 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-10- 11-12-13-14- 15 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ İsmail

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2017/ TEMMUZ SAAT : 14:00 KARAR NO 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Zeki GÜL İsmail AKGÖZ Mehmet

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI SAAT: 14.00 KARAR NO 138-139- 140-141- 142-143- 144 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ahmet Özler,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2012 / AĞUSTOS / SAAT : 14.00 KARAR NO 128-129- 130-131- 132-133- 134-135- 136-137 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14: 00 KARAR NO 89-90- 91-92- 93-94- 95 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Zeki GÜL Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkan V. Üye Üye Çetin Özdaş, Ekrem

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ŞUBAT - SAAT : 15: 00 KARAR NO 24-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 - SAAT : 10:00 KARAR NO 102-103- 104-105- 106-107- 108-109- 110-111- 112-113 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ EKİM - SAAT : 10.00 KARAR NO 141-142- 143-144- 145-146- 147-148- 149-150- 151 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 KARAR NO 44-45- 46-47- 48-49- 50-51- 52-53- 54-55- 56-57- 58-59- 60-61- 62-63- 64-65- 66-67- 68-69- 70-71 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ

Detaylı

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2017/ NİSAN - SAAT : 15.00 KARAR NO 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı