T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ NİSAN - SAAT : KARAR NO DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Erdem Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Ayhan ŞAMLI, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA, Ali BEYAZ olmak üzere 30 üye katılmıştır. Şükrü GAYI Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince, Meclisin en genç iki üyesini Başkanlık Divanına davet etmiş ve toplantıya başlamıştır. Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, gayrimenkul satışı hakkında tarih ve 1934 Sayılı yazısının bulunduğunu belirterek, gündeme alınmasının kabulünü oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; belirtilen teklifin gündeme alınarak gündemin 21. Maddesinde görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve Meclis üyesi Ayhan Şamlı nın gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler yapılarak başkada herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Sayfa 1 / 29

2 KARAR NO 28 MADDE 1 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 127 Başkanlık Divanı Seçimi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 19. Maddesinde, Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. denilmekte olup, 1. Meclis Başkan V., 2. Meclis Başkan V., 2 Katip Üye ile 2 Yedek Katip Üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Gurubundan Ahmet Yabacıoğlu; 1.Meclis Başkan Vekili için Ahmet Özler, 2.Meclis Başkan Vekili için Nurullah İpek, Asil Katip Üyelikler için; Süreyya Daşcı Coşgunsu ve Erdem Burak Bakırcı, Yedek Katip Üyelikler için; Ünal Köse ve İsmail Akgöz ü, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı ise; Asıl Katip Sezer Yalçınkaya, Yedek Katip içinde Ogün Meroğlu nu yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığını belirterek, adayların isimlerini açıklamış ve gizli oylamaya geçilmiştir. Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; 1.Meclis Başkan Vekili için Ahmet Özler 21 oy, 2.Meclis Başkan Vekili için Nurullah İpek 20 oy, Asil Katip Üyelikler için; Süreyya Daşcı Coşgunsu 20 oy, Erdem Burak Bakırcı 21 oy, Sezer Yalçınkaya 10, Yedek Katip Üyelikler için; Ünal Köse 20, İsmail Akgöz 21 oy, Ogün Meroğlu nun 10 oy ve aday gösterilmeyen Ali Beyaz ın 1 oy aldıkları tespit edilmiştir. Böylece; 1.Meclis Başkan Vekilliğine Ahmet Özler, 2.Meclis Başkan Vekilliğine Nurullah İpek, Asil Katip Üyeliklerine Süreyya Daşcı Coşgunsu ve Erdem Burak Bakırcı, Yedek Katip Üyeliklerine Ünal Köse ve İsmail Akgöz 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Sayfa 2 / 29

3 KARAR NO 29 MADDE 2 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi Seçimi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi, a fıkrasının İl belediyelerinde ve nüfusu ' in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur, hükmü bulunduğunu, gizli oyla seçim yapılacağını belirterek, Encümen üyeliği için yazılı olarak aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Özler; Ekrem Demirten, Gadenfer Öztürk ve Şahiste Uçar ı, CHP Grubu adına Semrin Kaleli ise Necdet Biçer i yazılı olarak Encümen üyeliği için aday göstermişlerdir. Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığı görüldüğünden gizli oylamaya geçilmiştir. Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; Ekrem Demirten 22 oy, Gadenfer Öztürk 21 oy, Şahiste Uçar 21 oy, Necdet Biçer 9 oy ve aday gösterilmeyen Ali Beyaz ında 1 oy aldıkları tespit edilmiştir. Böylece, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Ekrem Demirten 22 oy, Gadenfer Öztürk 21 oy, Şahiste Uçar 21 oyla seçilmişlerdir. Sayfa 3 / 29

4 KARAR NO 30 MADDE 3 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 130 Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyonu oluşturularak üye seçilmesi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden ihtisas komisyonlarına üye seçileceğini belirterek, önce seçilecek üye sayısı, görev sürelerinin, ne kadar olması gerektiğini belirterek, teklif verilmesini istemiştir Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu oluşturulması, Komisyonların tamamına 5 er üye seçilmesi ve 1 yıl süreyle görev yapması konusunda ve ihtisas komisyonlarına üye seçiminin açık oyla yapılmasına itiraz olmadığından; Başkan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince aday gösterilmesini istemiştir. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu için; AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Abdulaziz Layık, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Abdulaziz Layık, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Başkan, İmar Komisyonu için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Abdullah Gözübüyüklü, Necmettin Durmuşbaş, Ünal Köse, Özgür Kılıç ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu nu yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; İmar Komisyon üyeliğine, Abdullah Gözübüyüklü, Necmettin Durmuşbaş, Ünal Köse, Özgür Kılıç ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Başkan, Tarife Komisyonu için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan İsmail Akgöz ve CHP Grubundan Ayhan Şamlı müşterek olarak; Mehmet Döngel, İsmail Tekcam, Şükrü Gayı, Semrin Kaleli ve Serda Uysal Karlıdağ ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun müşterek teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Tarife Komisyon üyeliğine, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam, Şükrü Gayı, Semrin Kaleli ve Serda Uysal Karlıdağ, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY BİRLİĞİYLE seçilmişlerdir. Sayfa 4 / 29

5 KARAR NO 31 MADDE 4 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 131 Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Kuruluna Üye Seçilmesi. Başkan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. Maddesinin (j) bendine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu ve 4 nolu Eğitim Bölgeleri Koordinatör Müdürlükleri Danışma Kurulu oluşturacaklarından yerel yönetimi temsilen İl Genel ve Belediye Meclisinden birer üyenin temsilci olarak görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, adı geçen bölgelere temsilci görevlendirilebilmesi için aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Gurubundan Ahmet Yabacıoğlu; 1. Bölge İsmail Akgöz, 2. Bölge Lütfi Karakuş, 3. Bölge Şükrü Gayı, 4. Bölge Zeki Gül ü, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı ise, 1. Bölge Mehmet Tahtasız, 2. Bölge Ertuğrul Demiran, 3. Bölge Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve 4. Bölge içinde Özgür Kılıç ı yazılı olarak aday gösterdiklerini belirterek ve başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığından teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. Maddesinin (j) bendi gereğince, Belediyemizi temsilen, Belediyemiz Meclisinden, 1 nolu Eğitim Bölgesi Mehmetçik Anadolu Lisesi Danışma Kuruluna İsmail Akgöz, 2 nolu Eğitim Bölgesi Anadolu Öğretmen Lisesi Danışma Kuruluna Lütfi Karakuş, 3 nolu Eğitim Bölgesi Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüğü Danışma Kuruluna Şükrü Gayı, 4 nolu Eğitim Bölgesi Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü Danışma Kuruluna Zeki Gül ün, Meclisin görev süresince görevlendirilmeleri, OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 5 / 29

6 KARAR NO 32 MADDE 5 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 132 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete üye seçilmesi. Başkan, Çorum Belediyesini temsilen Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde görev alan üyelerin görev sürelerinin sona erdiğini, Belediye yetkili organlarınca Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde Çorum Belediyesini 2 yıl süreyle temsil edecek 2 asil, 2 yedek üye seçileceğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Yabacıoğlu; Asil üyeliklere, Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ve Ogün Meroğlu, yedek üyeliklere İsmail Akgöz ve Ekrem Demirten i yazılı olarak aday göstermiştir. Başkan, başka aday olmak isteyen, yada aday gösteren bulunmadığını belirterek Ahmet Yabacıoğlu nun teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş protokolüne göre Çorum Belediyesi kurucu ortak olarak 2 asil, 2 yedek üye ile müteşebbis heyette temsil edildiğinden; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 7. Maddesinde Müteşebbis Heyette yer alan üyeler iki yıl için seçilir. Hükmü gereğince, Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde Çorum Belediyesini 2 yıl süreyle temsil etmek üzere, Asil Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Meclis Üyelerinden, Ogün MEROĞLU ve yedek Üyeliklere de İsmail AKGÖZ ve Ekrem DEMİRTEN nin seçilmelerine OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir. Sayfa 6 / 29

7 KARAR NO 33 MADDE 6 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 133 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Üye seçilmesi. Başkan, 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesinde Her Vilayet ve kaza merkezinde en büyük mülkiye memurunun reisliği altında en büyük maliye memur ile askerlik şube reisi, askerlik şubesi bulunmayan yerlerde jandarma komutanından ve belediye ile ticaret ve sanayi odası tarafından seçilecek birer zattan mürekkep bir milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu bulunur. Ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden iki aza seçilir. Seferberlik Müdür veya memuru bulunan yerlerde bu müdür veya memur komisyonun tabii azasından olup büro ve yazı işlerini de görürler.. hükmü gereğince, Milli Müdafaa Mükellefiyetine, Meclisin görev süresince, 1 üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak teklif verilmesini istemiştir. Başkan, AK Parti Grubundan Ahmet Özler in, Meclis Üyelerinden Zeki Gül ün, CHP Gurubundan Ayhan Şamlı nın ise Ertuğrul Demiran ı, yazılı olarak tekliflerinin bulunduğunu belirterek, her iki teklifi ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesi gereğince Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna, Meclisin görev süresince Zeki GÜL OY ÇOKLUĞUYLA seçilmiştir. Sayfa 7 / 29

8 KARAR NO 34 MADDE 7 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 134 Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonuna Üye Seçilmesi. Başkan, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. Maddesi gereğince teşekkül edecek Satış Komisyonu için Belediye Meclis Üyeleri arasından bir üye seçileceğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan, İsmail Akgöz; Ahmet YABACIOĞLU nu, CHP Grubundan Ayhan Şamlı ise Necdet BİÇER i yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığını belirterek, teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. Maddesinde, Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salâhiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül eder. hükmü gereğince, teşekkül edecek Satış Komisyonuna, Meclisin görevi süresince, Belediye Meclis Üyeleri arasından Ahmet YABACIOĞLU nun seçilmesi OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 8 / 29

9 KARAR NO 35 MADDE 8 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 135 Tarihi Kentler Birliği Meclisine Üye seçilmesi. Başkan, Meclis Üyelerinin görev sürelerinin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile birlikte sona erdiğinden, Belediye Meclisinin yapacağı ilk toplantıda Tarihi Kentler Birliğine, Yasal Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi açısından, Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere Belediye Başkanı ile 1 asil üye ve 2 yedek üye seçilmesi gerektiğini belirterek, aday gösterilmesini istemiştir. AK Parti Grubundan, Ahmet Yabacıoğlu; Asil Üye Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ile Meclis üyelerinden Lütfi Karakuş u, Yedek Üye Necmettin Durmuşbaş ve İsmail Akgöz ü, CHP Grubundan Ayhan Şamlı ise Asil üye Belediye Başkanı ile Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Yedek üye Serda Uysal Karlıdağ ve Özgür Kılıç ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başkan, Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığını belirterek, teklifleri ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil edecek, asil üyelikleri için Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ve Meclis üyeleri arasından Lütfi KARAKUŞ, yedek üyelikler içinde Meclis üyeleri arasından Necmettin DURMUŞBAŞ ve İsmail AKGÖZ ün seçilmeleri OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 9 / 29

10 KARAR NO 36 MADDE 9 Teklif Eden Müdürlük ÇBÇB / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine Üye Seçilmesi. Başkan, Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. Maddesi gereği; Birlik Meclisi, Birliğin kuruluşundan ve Mahalli İdare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Üye Mahalli İdare Birimlerinin Başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclis üye sayıları nüfus sayısına göre seçilir. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir hükmüne istinaden, Belediye Meclisinden Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine katılmak üzere üye seçilmesi gerektiğini belirterek, yazılı olarak teklif istemiştir. AK Parti Grubundan Ahmet Özler, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Seyhan Günhan, Lütfi Karakuş, Şahiste Uçar, Süreyya Daşcı Coşgunsu, Erdem Burak Bakırcı, Nahide Tekin, Nurullah İpek, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam ı asıl üyeliklere, yedek üyeliklere ise; Ahmet Özler, İsmail Akgöz, Ünal Köse, Şükrü Gayı ve Ekrem Demirten i, CHP Grubundan Semrin Kaleli ise; Asıl Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ertuğrul Demiran, Semrin Kaleli, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Özgün Kılıç ı yazılı olarak aday göstermişlerdir. Başka aday gösteren ve aday olmak isteyen bulunmadığından, Başkan AK Parti ve CHP Grubunun tekliflerini ayrı ayrı oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. Maddesi gereğince; Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine katılmak üzere; Asıl Üyeliklere; Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Seyhan Günhan, Lütfi Karakuş, Şahiste Uçar, Süreyya Daşcı Coşgunsu, Erdem Burak Bakırcı, Nahide Tekin, Nurullah İpek, Mehmet Döngel, İsmail Tekcam Yedek Üyeliklere; Ahmet Özler, İsmail Akgöz, Ünal Köse, Şükrü Gayı ve Ekrem Demirten OY ÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir. Sayfa 10 / 29

11 KARAR NO 37 MADDE 10 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü kaydı. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Hükmü gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesi gerektiğini belirterek kabulünü oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 29

12 KARAR NO 38 MADDE 11 Teklif Eden Müdürlük YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin tatil ayının belirlenmesi. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ilk paragrafında Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü bulunduğunu ancak, Meclis toplantılarına ara verilmesine gerek olmadığını belirterek, tatil kararı alınmamasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Meclis toplantılarına ara verilmesine gerek olmadığından tatil kararı alınmaması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 12 / 29

13 KARAR NO 39 MADDE 12 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi. Başkan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklifi oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan, imar uygulamaları sonucu oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin, imar planları gereği, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine istinaden Belediyemiz adına ihdas edilen yerlerin ve bir imar parselini tamamlamak üzere bitişik parsellere satışı yapılan şüyulu taşınmazların, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi hükmünce satışları esnasında Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ nün, Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet YABACIOĞLU nun yetkili kılınması Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 13 / 29

14 KARAR NO 40 MADDE 13 Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 837 Belediye Başkan Yardımcısı Atanması hakkında bilgi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi. Başkan, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri sonucu, Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu nun Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Bendinde. Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. Denilmekte olup, tarihinden itibaren uygulanmak üzere Başkan Yardımcıları Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu nun ödeneğinin tesbit edilmesi gerektiğini, Belediye Başkan Yardımcısı atanmaları ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verildiğini, tarihi itibariyle atamaları yapılan Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına ödenen ücretin 2/3 ü oranında ödeme yapılması şeklinde, oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; tarihi itibariyle atamaları yapılan Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına ödenen ücretin 2/3 ü oranında ödeme yapılması, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 14 / 29

15 KARAR NO 41 MADDE 14 Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 838 Memur Kadro Değişikliği. Başkan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince; Belediyemiz teşkilat kadrolarında unvan ve tahsilleri doğrultusunda kadro dereceleri dar gelen; S.NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO UNVANI İPTAL Hadi AYDIN T.H.S. Mühendis 5/ Salih ŞAHİN T.H.S. Mühendis 5/ M. Nuri BURHAN T.H.S. Mühendis 5/ Lütfullah ŞİRİN T.H.S. Mühendis 5/ Gökhan MESCİ T.H.S. Mühendis 8/ İsmail ÖZLER T.H.S. Mühendis 8/ Murat ŞENÖZ T.H.S. Mühendis 6/ Pınar KARAKURT T.H.S. Mimar 7/ Tülay SEZER T.H.S. Mimar 5/ Talat TEKİN T.H.S. İstatistikçi 8/ Selim ÖZÇİLİNGİR S.H.S. Veteriner Hekim 4/ Itır Zümrüt DALGIÇ S.H.S. Biyolog 8/ Murat ALMALI S.H.S. Sağlık Memuru 7/ Kadriye YALÇIN G.İ.H. Şef 4/ Mustafa EVES G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 9/ Mustafa ELARSLAN G.İ.H. Ambar Memuru 9/ Halit ALKAN G.İ.H. Memur 10/ Tuba GÜLER G.İ.H. Veznedar 9/ Aladtin KÖKSAL G.İ.H. Veznedar 9/ Emel TÜRKSAVUL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Serap YILDIZ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hasan ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Murat VURAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Fatih KOCABAŞ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Birsen GÜZELDİYAR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Musa ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hayri PARLATIR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Şaban PİYAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ A. Serhat AKKURT G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Savaş UYSAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Tolga ERGÜN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ N.Behice KAVAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Emir SELEN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Hasan TURNALI G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Memduh UYGUN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Faruk KAPLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Döndügül KOÇAK G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Semra KIRTEKE G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Ayça ERSOY G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 9/ Ekrem ÖZER G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Selami ÖZYILMAZ G.İ.H. İtfaiye Onbaşısı 5/ Duran TAHTACI G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Şaban ONAN G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Zekeriya YAMUR G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Erdal KAMBUR G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Sıddık YEMEKÇİ G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Ömer DARICI G.İ.H. İtfaiye Eri 9/ Murat ALTONER G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Fatih KARAKAYA G.İ.H. Zabıta Memuru 7/ Mustafa ATAK G.İ.H. Zabıta Memuru 9/8-1 Kadroların iptal edilerek, Sayfa 15 / 29

16 S.NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO UNVANI Hadi AYDIN T.H.S. Mühendis 4/ Salih ŞAHİN T.H.S. Mühendis 4/ M. Nuri BURHAN T.H.S. Mühendis 4/ Lütfullah ŞİRİN T.H.S. Mühendis 4/ Gökhan MESCİ T.H.S. Mühendis 7/ İsmail ÖZLER T.H.S. Mühendis 7/ Murat ŞENÖZ T.H.S. Mühendis 5/ Pınar KARAKURT T.H.S. Mimar 6/ Tülay SEZER T.H.S. Mimar 4/ Talat TEKİN T.H.S. İstatistikçi 6/ Selim ÖZÇİLİNGİR S.H.S. Veteriner Hekim 3/ Itır Zümrüt DALGIÇ S.H.S. Biyolog 6/ Murat ALMALI S.H.S. Sağlık Memuru 5/ Kadriye YALÇIN G.İ.H. Şef 3/ Mustafa EVES G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 8/ Mustafa ELARSLAN G.İ.H. Ambar Memuru 8/ Halit ALKAN G.İ.H. Memur 9/ Tuba GÜLER G.İ.H. Veznedar 8/ Aladtin KÖKSAL G.İ.H. Veznedar 4/ Emel TÜRKSAVUL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Serap YILDIZ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hasan ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Murat VURAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Fatih KOCABAŞ G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Birsel GÜZELDİYAR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Musa ARSLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hayri PARLATIR G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Şaban PİYAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ A. Serhat AKKURT G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Savaş UYSAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Tolga ERGÜN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ N.Behice KAVAL G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Emir SELEN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Hasan TURNALI G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Memduh UYGUN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Faruk KAPLAN G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Döndügül KOÇAK G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Semra KIRTEKE G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Ayça ERSOY G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 8/ Ekrem ÖZER G.İ.H. Veri Haz. Ve Kont. İşlt. 7/ Selami ÖZYILMAZ G.İ.H. İtfaiye Onbaşısı 3/ Duran TAHTACI G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Şaban ONAN G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Zekeriya YAMUR G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Erdal KAMBUR G.İ.H. İtfaiye Eri 5/ Sıddık YEMEKÇİ G.İ.H. İtfaiye Eri 6/ Ömer DARICI G.İ.H. İtfaiye Eri 8/ Murat ALTONER G.İ.H. İtfaiye Eri 7/ Fatih KARAKAYA G.İ.H. Zabıta Memuru 5/ Mustafa ATAK G.İ.H. Zabıta Memuru 8/8-1 Kadroların alınması, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 16 / 29

17 KARAR NO 42 MADDE 15 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / / Sayılı Meclis Kararlarında Düzeltme. Başkan, / Sayılı Meclis Kararlarında maddi hata yapıldığını belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Sayılı Meclis Kararında, Üçtutlar Mahallesi, 76 Pafta, 120 Ada, 61 Parselde yeni yapılanmaya ilişkin mimari proje başvurusunun koruma amaçlı imar planı hükümlerine ve Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesi ile koruma amaçlı imar planında Belediyemizce revizyon yaptırılmasına ilişkin kararda " Madde de yer alan taban alanı % 40 ı geçemez ibaresi kaldırılarak yerine Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki arka bahçe mesafesi 4 kata kadar 3 metre, 4. Kattan sonra artan her kat için 0,5 artırılmak suretiyle arka bahçe mesafesi belirlenerek yapılaşmaya izin verilir. İbaresinin eklenmesi şeklindeki Meclis Kararı Kurula iletilmiş, Kurul tarafından sayı ve 357 sayılı yazıları ile değiştirilmesi istenilen ibarenin ve kapsadığı maddenin numarasının yanlış olduğu değerlendirilebilmesi için "25. madde de yer alan Çorum koruma amaçlı imar planında, cephe koruması yapılacak sokaklarda konut olarak yapıların arsa içindeki yerleşme konumları ve kütleleri belirtilmiştir. Üzerinde yapı bulunan parsellerde yeni yapılacak yapının taban alanı eğer parselin % 40' ından küçükse % 40 kadar artırılabilir eğer büyükse aynı taban alanı üzerinde yapılabilir." ibaresi kaldırılarak yerine Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki arka bahçe mesafesi 4 kata kadar 3 metre, 4. Kattan sonra artan her kat için 0,5 artırılmak suretiyle arka bahçe mesafesi belirlenerek yapılaşmaya izin verilir. ibaresinin eklenmesi şeklinde, Ayrıca; Sayılı Meclis Karar Kararında ise 2938 şeklinde sehven yazılan ada numarasının 2958 olarak düzeltilmesi, Meclis Üyelerinden, Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya nın çekimser oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Sayfa 17 / 29

18 KARAR NO 43 MADDE 16 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Tarih ve 27 Sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz. Başkan, Belediye Meclisinin tarih ve 27 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar bulunduğunu belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye Meclisinin tarih ve 27 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak plan değişikliğine yapılan, itirazlar, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir. Sayfa 18 / 29

19 KARAR NO 44 MADDE 17 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 1837 Üçtutlar Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. Başkan, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi, 79 Pafta, 2640 ada, içerisinde, üzerinde 7, 7 A ve 8 envanter nolu tescilli yapıların bulunduğunu, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin, satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi, 79 Pafta, 2640 ada, içerisinde, üzerinde 7, 7 A ve 8 envanter nolu tescilli yapıların bulunduğunu, 24, 25 ve 26 nolu parsellerin, satın alınması, Satınalma işlemleriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi, OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 19 / 29

20 KARAR NO 45 MADDE 18 Teklif Eden Müdürlük FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 800 Sosyal Tesis Yapımı. Başkan, Yunus Emre Parkında bulunan Çorum Garnizon İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosunun Belediye Encümeninin tarih 766 Sayılı Kararı ile Askeri Gazinoyu Belediyemize iade ettiklerinden, Askeri Gazinonun teslimi nedeniyle askeri personel ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal tesise ihtiyaçlarının olduğunu belirterek Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Hükmü gereğince; Yunus Emre Parkında bulunan Çorum Garnizon İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosunun Belediye Encümeninin tarih ve 766 Sayılı Kararı ile Askeri Gazinoyu Belediyemize devir ettiklerinden, Askeri Gazinonun teslimi nedeniyle Şehrimize gelen askeri personel ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Tesis yaptırılması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. Sayfa 20 / 29

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2012/ TEMMUZ / SAAT : 11.00 KARAR NO 114-115- 116-117- 118-119- 120-121- 122-123- 124-125- 126-127 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini,

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini, Son Güncelleme Cumartesi, 06 Ağustos 2011 1929 ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı MADDE 1 Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 4 Aralık 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı