MART 2015 MECLİS KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2015 MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 MART 2015 MECLİS KARARLARI

2 Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK- Hayrettin ALTUNOK-Recep EROL-Ahmet ŞAHİN-Rıdvan YAVUZBİLGE-Tarık ERDOĞAN- GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediye Meclis Üyesi Halit KANAK ın Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 yeni üye seçimi. KA R A R : 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu belirlenen Belediye Meclisimizin, 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince, tarihinde yaptığı toplantısında, 5393 sayılı yasanın 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, kurulması zorunlu bulunan (5) kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir yıl süreyle görev yapacak Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Meclis Üyeleri (Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, meclis üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle belirlenen sayılarda) Gizli Oyla yapılan seçim sonucu tarih ve (46) sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir. Ancak; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye olarak seçilmiş bulunan meclis üyelerinden, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup iki üyeden Halit KANAK ilgi (a) dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiştir. Bu nedenle; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, kurulması zorunlu bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından; Meclis Üyelerinden Mir Mehmet ÖZTÜRK aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Gizli Oyla yapılan seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu, Meclis üyelerinden Mir Mehmet ÖZTÜRK (15) Oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden kalan süreyi tamamlamak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçildi. Rıdvan YAVUZBİLGE ye (1) Oy, (14) oy ise Boş çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.

3 Karar Tarihi Karar No Kararın- Uluslararası İlişkiler Komisyonuna 02 / 03 /2015 ( 23 ) Konusu Üye Seçimi. ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK- Hayrettin ALTUNOK-Recep EROL-Ahmet ŞAHİN-Rıdvan YAVUZBİLGE-Tarık ERDOĞAN- GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediye Meclis Üyesi Halit KANAK ın Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Uluslararası İlişkiler Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 yeni üye seçimi. KA R A R : 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu belirlenen Belediye Meclisimizin, 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince, tarihinde yaptığı toplantısında, 5393 sayılı yasanın 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, Belediyemiz hizmetleri ile ilgili olarak, Belediyemiz hizmet birimlerine yardımcı olmak üzere kurulacak olan, (5) kişilik Uluslararası İlişkiler Komisyonunda, bir yıl süreyle görev yapacak Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Meclis Üyeleri (Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, meclis üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle belirlenen sayılarda) Gizli Oyla yapılan seçim sonucu tarih ve (51) sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir. Ancak; Uluslararası İlişkiler Komisyonuna üye olarak seçilmiş bulunan meclis üyelerinden, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup iki üyeden Halit KANAK ilgi dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiştir. Bu nedenle; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, Belediyemiz hizmetleri ile ilgili olarak, Belediyemiz hizmet birimlerine yardımcı olmak üzere kurulmuş bulunan Uluslararası İlişkiler Komisyonunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından; Meclis Üyelerinden Mir Mehmet ÖZTÜRK aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden; Mir Mehmet ÖZTÜRK (14) oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden kalan süreyi tamamlamak üzere, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeliğine seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisinden Bedir GÜRSES e (1) oy, (15) Oy ise BOŞ çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.

4 Karar Tarihi Karar No Kararın Sayılı Yasa gereği oluşturulacak 02 / 03 /2015 ( 24 ) Konusu Satış Komisyonuna üye seçimi; ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK- Hayrettin ALTUNOK-Recep EROL-Ahmet ŞAHİN-Rıdvan YAVUZBİLGE-Tarık ERDOĞAN- GÜNDEMİN 7. KONUSU (EK-2. MADDE) : M E V Z U : İlçemizde 6183 Sayılı Yasa gereği oluşturulacak olan Satış Komisyonunda Belediyemizi temsil etmek üzere bir adet üyenin belirlenebilmesi amacıyla seçim yapılması; KA R A R : İlimizdeki muhtelif Vergi Dairelerine borçları olan mükelleflerle ilgili olarak, 6183 sayılı yasa uyarınca yapılacak olan hacizli gayrımenkullerin satış işlemlerinin yürütülmesinde görev yapmak üzere, 6183 sayıl yasanın 90. Ve 91. Maddeleri uyarınca oluşturulacak SATIŞ KOMİSYONUNDA Belediyemizi temsil edecek üyenin belirlenmesi gerektiği Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih ve (7074) sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Söz konusu bu yazı doğrultusunda hazırlanan ve gündeme EK-2. Madde olarak ilave edilen Yazı İşleri Müdürlüğümüzün tarih ve (761274) sayılı teklifi uyarınca, bahse konu Satış Komisyonunda görev yapacak bir adet Belediye Meclis Üyesinin belirlenmesi amacıyla, Gizli oyla yapılan seçim sonucu, meclis üyelerinden Fahrettin ALTINTAŞ (16) oyla Satış Komisyonu üyeliğine seçildi. Diğer aday Bedir GÜRSES e ise (14) oy çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.

5 Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi 113 ada 2 parselin 06 / 03 /2015 ( 25 ) Konusu satılması. GÜNDEMİN 1. MADDESİ : M E V Z U : Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, Büyükçekmece Türkoba Mahallesi (113) Ada (2) parsel sayılı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi hükümleri uyarınca satılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması; ( Md.) KA R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz, Türkoba Mahallesi, 113 ada 2 parsel sayılı 9.298,00 m 2 yüzölçümlü, imar planlarında Ticaret Alanında kalan taşınmazın, Özel Eğitim Tesisi ve Yurt yapılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi hükümleri uyarınca süresi 30 (otuz) yılı geçmemek üzere irtifak ve intifa hakkı tesis edilmek suretiyle 2886 yasa kapsamında ihale edilmesi konusunda tarih, (86) karar no lu Meclis Kararı alınmıştır tarih, (86) karar no lu Meclis Kararına istinaden, söz konusu taşınmaz, üzerine Özel Eğitim Tesisi ve Yurt yapılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre tarihinde Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılmış, ihaleye özel ve tüzel kişi ve kuruluş katılmadığından, Belediyemiz Encümen ince tarih (245) karar no lu Encümen Kararı ile yeniden ihale edilmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle; Makamınızca da uygun görülmesi halinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Türkoba Mahallesi, 113 ada 2 parsel sayılı 9.298,00 m 2 yüzölçümlü, imar planlarında Ticaret Alanında kalan taşınmazın, Belediyemiz yatırım bütçesine kaynak oluşturmak ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılması hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (759348) sayılı yazılı teklifi, 2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde gündemin 3. maddesi olarak müzakere edilerek, Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olup, bu komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Türkoba Mahallesi, 113 ada 2 parsel sayılı 9.298,00 m 2 yüzölçümlü, imar planlarında Ticaret Alanında kalan taşınmazın, Belediyemiz yatırım bütçesine kaynak oluşturulabilmesi ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale edilerek satılmasına, Hukuk Komisyonunun raporunda oy çokluğuyla belirtilen uygun görüş doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; (14) Ret oyuna karşılık (16) Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

6 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 03 /2015 ( 26 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2015 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapılmak suretiyle 2 Adet Mimar ve 2 Adet Mühendis ın Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve 2015 Yılı sözleşme ücretinin belirlenmesi. ( Md.) KA R A R : Bilindiği üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi ile Belediyelerin norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Çözümleyici ve Programcı, tabip, Uzman Tabip, Ebe, Hemşire, Veteriner, Kimyager, Teknisyen ve Tekniker gibi uzman ve teknik personeli, 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddesi hükümlerine uygun olarak, yıllık sözleşme ile çalıştırabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve (11493) sayılı yazıları ile Belediyelerde sözleşmeli personel istihdamının esasları düzenlenmiş ve yapılan bu düzenlemeler ile Belediyelerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin Tam Zamanlı Sözleşme yapılmak suretiyle yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesine imkan sağlanmış olup, bu hususlar dikkate alınarak; Belediyemizde 2015 Yılında ihtiyaç duyulan (2) Adet MİMAR ile 2 Adet MÜHENDİS in Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle Sözleşmeli Personel istihdam edilmesi düşünülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak, Belediyemiz Meclisince onaylanmış bulunan Devlet Memuru Kadro Unvanları karşılık gösterilerek (2) Adet MİMAR ile 2 Adet MÜHENDİS in Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve sözleşme ücretinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesi hususlarının, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve (756782) sayılı yazılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 4. maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif konu ile ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; 1

7 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 03 /2015 ( 26 ) Konusu Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak; 1- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (57) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 1 Dereceli 2 Adet Mimar Kadrosu karşılık gösterilerek (2) Adet MİMAR ın 2- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (57) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 1 Dereceli 2 Adet Mühendis Kadrosu karşılık gösterilerek (2) Adet MÜHENDİS in Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesine ve sözleşme ücretlerinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesine, Komisyon raporunda belirtilen uygun görüş doğrultusunda, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

8 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Spor Kulübüne Yardım; 06 / 03 /2015 ( 27 ) Konusu GÜNDEMİN 3. MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz sınırlarındaki Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü Derneğine 6360 Sayılı Kanun un 17. Maddesi ile değişik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi hükümleri uyarınca, nakdi yardım yapılması ve yardım esaslarının belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( EK-1. Md.) KA R A R : 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle Belediyelerin, gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verebileceği, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabileceği, ancak yapılacak nakdi yardım tutarının bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Sporun teşvik edilebilmesi ve amatör spor kulüplerinin maddi açıdan desteklenebilmesi bakımından, Belediyemiz sınırlarında bulunan, tüzel kişiliğe sahip ve kendi liglerinde aktif olarak faaliyet gösteren, resmi müsabakalara katılan ve fikstürde yer alan Amatör Futbol Kulüplerinden; Büyükçekmece Spor Kulübü Derneğine, Celaliye Spor Kulübü Derneğine, Kamiloba Spor Kulübü Derneğine, Kumburgaz Spor Kulübü Derneğine, Güzelce Spor Kulübü Derneğine, Büyükçekmece Mimarsinan Spor Kulübü Derneğine, Batıköy Spor Kulübü Derneğine, Karaağaç Spor Kulübü Derneğine, Tepecik Anadolu Spor Kulübü Derneğine olmak üzere toplam (9) adet Amatör Futbol kulübü ile Ayrıca yine Belediyemiz sınırlarında aktif olarak faaliyet gösteren, resmi müsabakalara katılan ve fikstürde yer alan Amatör Spor Kulüplerinden; Büyükçekmece Basketbol Kulübü Derneği ile Büyükçekmece Yelken Kulübü Derneğine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun, 6360 Sayılı Kanun un 17. Maddesi ile değişik, 14. maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, her birine ayrı ayrı ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere ,00.-TL nakdi yardım yapılması tarih ve (76) sayılı meclis kararı ile uygun görülmüştür. Ancak; Belediyemiz sınırlarında bulunan, tüzel kişiliğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren, Amatör Spor Kulüplerinden, Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü Derneği yetkilileri de söz konusu yardımdan yararlanma talebinde bulunmuş olup, bu husustaki tarih (759242) sayıda kayıtlı dilekçe ve gerekli evrakları içeren dosya ekte sunulmuştur. Söz konusu kulübe, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun, 6360 Sayılı Kanun un 17. Maddesi ile değişik, 14. maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, yılda bir defaya mahsus olmak üzere ,00.-TL nakdi yardım yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (760736) sayılı yazılı teklifi; 1

9 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Spor Kulübüne Yardım; 06 / 03 /2015 ( 27 ) Konusu Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının 02 Mart 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde gündeme EK-1. Madde olarak ilave edilmek suretiyle gündemin Altıncı maddesi olarak müzakere edilerek, müştereken incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunca müştereken hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Sporun teşvik edilebilmesi ve amatör spor kulüplerinin maddi açıdan desteklenebilmesi bakımından, Belediyemiz sınırlarında bulunan, tüzel kişiliğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren, Amatör Spor Kulüplerinden, Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü Derneği ne 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun, 6360 Sayılı Kanun un 17. Maddesi ile değişik, 14. maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, yılda bir defaya mahsus olmak üzere ,00.-TL nakdi yardım yapılmasına, ayrıca; bundan sonraki dönemde, Belediyenin Amatör Spor Kulüplerini desteklemek üzere yapmış olduğu bu yardımdan yararlanmak isteyen Spor Kulüplerinin, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte her yıl 30 Eylül tarihine kadar Belediyenin ilgili müdürlüklerine başvurması ve takip eden yıl bütçesi ile birlikte değerlendirilerek karara bağlanması şartıyla yardımların yapılmasına, Müşterek Komisyon Raporunda belirtilen uygun görüş doğrultusunda yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

10 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Cem Evlerinin İbadethane sayılması. 06 / 03 /2015 ( 28 ) Konusu GÜNDEMİN 4. MADDESİ : M E V Z U : Cem Evlerinin İbadethane sayılması ve diğer ibadethanelerin yararlandığı tüm yasal haklardan yararlandırılmasına ilişkin olarak Mecliste Grubu bulanan Cumhuriyet Halk Partisine mensup Belediye Meclis Üyelerince yazılı olarak verilmiş bulunan önergenin müzakeresi ve karara bağlanması. ( EK-3. Md.) KA R A R : Belediye Meclisinde Grubu bulunan siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisine Mensup meclis üyelerince müştereken imzalanmış bulunan; Laik, demokratik hukuk devletinde en temel kural, devletin bütün inançlara eşit uzaklıkta olması, inançlar arasında ayırımcılık yapmamasıdır. Ülkemizde birlik ve beraberliğin, dinler ve mezhepler arasındaki kardeşliğin sağlanması; devletin kendini ödemiş olduğu vergilerle finanse etmekte olan bütün dinlere mensup vatandaşlarına aynı uzaklıkta olması ve ayırımcılık yapılmaksızın eşit hizmet sunulmasına bağlıdır. Ülkemizde yaşayan Alevi inancına mensup vatandaşlarımız ibadetlerini Cem Evi olarak adlandırılan yapı veya tesislerde gerçekleştirmekte olup, bu vatandaşlarımız Cem Evlerini İbadethane olarak tanımlamaktadırlar. İnanç merkezleri ve ibadethaneleri inananları var eder ve yaşatır. Hangi inançtan olursa olsun, kişiler ibadetlerini nerede yapıyorsa oraya ibadethane denilebilir. Buna ancak o inanç kimliğine sahip insanlar karar verebilir. Nitekim; konu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihinde oybirliği ile almış bulunduğu kararıyla da Cem Evleri İbadethane olarak kabul edilmiştir. Cem Evlerinin İbadethane / Mabet olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillendiğinden, Anayasamızın 90. Maddesine göre, Ülkemizce de kabul edilmiş bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu bağlamda; vatandaşlara ayırım yapmaksızın hizmet götürmesi gereken en önemli devlet kurumlarından biri de Belediyeler olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinin 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişik 1. Fıkrasının (b) bendinde, Belediyelerin mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını yapabilecekleri belirtilmiştir. Bu durumda, Belediyelerin Cami, Kilise, Sinagog, Havra gibi diğer ibadethanelere olduğu şekilde, Cem Evleri için de arsa tahsis etmesi, yapım, bakım ve onarımını üstlenmesi bakımından hukuksal açıdan engel bulunmadığı gibi, bunları yerine getirmek Belediyenin asıl ve yasal görevlerindendir. Cem Evlerine de diğer ibadet yerlerine sağlanan imkanların sağlanması, inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayırımcılığın ortadan kaldırılması bakımından çok doğru bir yaklaşım olacaktır. 1

11 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Cem Evlerinin İbadethane sayılması. 06 / 03 /2015 ( 28 ) Konusu Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılabilmesi ve bu vatandaşlarımıza ayırımcılık yapılmaksızın eşit hizmet sunulabilmesi bakımından, ibadethane / mabet sayılan Cami, Kilise, Sinagog, Havra gibi ibadethanelerin yanında Cem Evleri nin de ibadethane sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan tüm yasal haklardan yararlandırılması hususunda karar alınmak üzere teklifimizin meclis gündemine alınması hususunda gereğini arz ederiz şeklinde hazırlanarak, Meclis Başkanlığına verilmiş bulunan yazılı teklif, Büyükçekmece n 2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının 02 Mart 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile gündeme EK-3. Madde olarak ilave edilmek suretiyle gündemin Sekizinci maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif ile ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle,teklif komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde incelenerek müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihinde oybirliği ile almış bulunduğu kararıyla Cem Evlerinin İbadethane olarak kabul edildiği ve böylece Cem Evlerinin İbadethane / Mabet olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillendiği, Anayasamızın 90. Maddesine göre, Ülkemizce de kabul edilmiş bulunan ve iç hukukumuzun ayrılmaz bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye açısından bağlayıcı olduğu, tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinin 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişik 1. Fıkrasının (b) bendinde, Belediyelerin mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını yapabileceklerinin belirtildiği, Belediyenin İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin 5. Fıkrasında 2/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 18. maddesiyle yapılan değişiklikle Belediye ve bağlı idarelerin, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebileceklerinin hükme bağlandığı, Bu nedenle, Belediyelerin Cem Evleri için arsa tahsis etmesi, yapım, bakım ve onarımını üstlenmesi ve diğer hizmetleri verebilmesi bakımından hukuksal açıdan engel bulunmadığı gibi, bunları yerine getirmenin Belediyenin yasal görevi olduğu değerlendirildiğinden, T.C. 2

12 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Cem Evlerinin İbadethane sayılması. 06 / 03 /2015 ( 28 ) Konusu Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılabilmesi ve bu vatandaşlarımıza ayırımcılık yapılmaksızın eşit hizmet sunulabilmesi bakımından, ibadethane / mabet sayılan Cami, Kilise, Sinagog, Havra gibi ibadethanelerin yanında Cem Evleri nin de ibadethane sayılmasına ve diğer ibadet yerlerine tanınan tüm yasal haklardan yararlandırılmasına, Hukuk Komisyonu Raporunda, oyçokluğu ile verilmiş bulunan uygun görüş doğrultusunda, yapılan oylama sonucu; Mecliste Grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisine mensup meclis üyelerinin (14) Ret Oyuna karşılık, Mecliste Grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisine mensup meclis üyelerinin (16) Kabul Oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 3

13

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı