2015 Genel Seçim Sonuçları ve Türkiye Ekonomisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 Genel Seçim Sonuçları ve Türkiye Ekonomisi"

Transkript

1 Genel Seçim Sonuçları ve Türkiye Ekonomisi Hazırlayan: Doç. Dr. Metin Özdemir BUSİAD Ekonomi Danışmanı BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

2 1.Giriş tarihinde yapılan 25.Dönem Milletvekili Genel Seçimi, gerek Türkiye nin mevcut anayasal sisteminin geleceği gerekse Türkiye ekonomisinin izleyeceği yol açısından önemli bir dönemeci ifade ediyordu. Seçimlerden alınan sonuçlar, seçimleri ile başlayan AKP hükümetleri döneminin sonuna gelindiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda hiçbir partinin, tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına ulaşamadığı görülmektedir. Tablo * Oy oranı (%) Milletvekili Sayısı Oy oranı (%) Milletvekili Sayısı AKP CHP MHP HDP *Kesin olmayan sonuçlar Şekil 1 1 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

3 Seçim sonuçlarının en dikkat çekici özelliği, 2011 seçimlerine bağımsız adaylar ile giren HDP nin, 2015 seçimlerine parti olarak katılım kararı sonrasında, %10 luk barajı aşma başarısını göstererek parlamentoda parti olarak bulunma imkânını elde etmesidir. Bu durum, yeni parlamentonun dört partiden oluşması yanında, HDP nin MHP ile aynı düzeyde temsil gücüne kavuşmasını beraberinde getirmiştir. Seçim sonuçlarının bir diğer dikkat çekici özelliği, iktidar partisi AKP nin %40.85 düzeyinde aldığı oyla; seçimin en yüksek oy alan partisi olmasına rağmen, ülke düzeyinde aldığı oylarda kaydettiği azalmadır (Şekil 1). Bunun yanında Tablo 1 in verileri, MHP ve HDP oylarında artış yaşandığını buna karşın CHP oylarında ise azalış olduğuna işaret etmektedir. 2.Seçim ve Büyüme Performansı Arasındaki İlişki Kuşkusuz, seçmenlerin oy verme davranışı üzerine siyaset bilimi ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerin ortaya koyduğu teorik-kavramsal çerçeve ve açıklamalar mevcuttur. Bununla birlikte, iktisatçılar tarafından yapılan çalışmalar, seçmenlerin oy verme davranışında hükümetlerin gösterdiği makroekonomik performansın belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda seçmenler değerlendirme yaparken, özellikle yakın geçmişe bakmakta ve büyümeye enflasyondan daha fazla ağırlık vermektedirler 1. Şekil 2 AKP Oy Oranları-Büyüme Oranları İlişkisi Büyüme Oy Oranı Genel S Yerel S Genel S Yerel S Genel S Yerel S Genel S ,4 41,7 46,6 38,8 49,9 44,1 40, ,8 5,9 6-4,5 8,9 2,9 2,5 1 Ali T.Akarca and A.Tansel (2006), Economic Performance and Political Outcomes: An Analysis of the Turkish Parliamentary and Local Election Results Between 1950 and 2004, Public Choice, 129(1), pp Levent Çinko (2006), Seçmen Davranışları ile Ekonomik Performans Araındaki İlişkinin Teorik Temelleri ve Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme, SBF Dergisi, 61(1), ss BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

4 Bu yönüyle, seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı-Hükümet tarafından özellikle ekonominin büyüme performansı ile ilgili olarak TCMB yönetimi ve para politikasına yöneltilen eleştirilerin, seçmenlerin iktisadi oy verme davranışına ilişkin endişelerden kaynaklandığı değerlendirmesini yapmak mümkündür. Nitekim AKP hükümetlerinin 2002 yılından bu yana gerek genel gerekse yerel seçimlerde aldıkları oy oranları ile büyüme oranı arasında yüksek düzeyde bir ilişki gözlenmektedir 2 (Şekil 3). Şekil 4 2 İlişkiyi ortaya koyan Mahfi Eğilmez in analizi 2015 seçimleri ile uyarlanmıştır. 3 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

5 Şekil 5 Seçmen davranışları ile makroekonomik performans arasındaki ilişkinin gözlenebileceği bir diğer değişken TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksidir. Büyüme ve iç talep açısından öncü bir gösterge olma niteliği taşıyan endeksin 2004 yılından günümüze seyri incelendiğinde, AKP nin aldığı oy oranları ile endeksin seyri arasında bir ilişki tespit edebilmek mümkündür (Şekil 4). Mayıs 2015 itibariyle 64 seviyesini gören endeks değeri, küresel krizindeki değerinin de altına inmiş gözükmektedir. AKP nin %49,9 ile en yüksek oy oranına ulaştığı 2011 seçimlerine ait temel makroekonomik büyüklüklerin düzeyi ile 2015 seçimlerinde ilgili büyüklüklerin aldığı değerler karşılaştırıldığında da, makroekonomik performansta önemli bir bozulmanın yaşandığı ortaya çıkmaktadır (Şekil 5). Bu haliyle, son üç yılda Türkiye ekonomisinin potansiyelin altında bir büyüme performansı sergilemesi ve ekonominin orta gelir tuzağına saplandığı yönündeki tartışmalar, seçmenler nezdinde iktidar partisi aleyhine karşılığını bulmuştur. 3. Koalisyonlar ve Büyüme Performansı Seçimler öncesinde, gerek uluslar arası gerekse yurtiçi piyasalarda dikkate alınan baz senaryo, AKP hükümetinin tek başına iktidarına yetecek milletvekili sayısına (276-<330) ulaşacağı ancak anayasal sistemin geleceği ve otoriterleşmeye ilişkin oluşan kaygılar nedeniyle, anayasayı değiştirecek milletvekili sayısının ( 330) altında kalacağı yönündeydi. Bununla birlikte, seçimlerden sonra ortaya çıkan parlamento aritmetiğinin koalisyonu zorunlu kılması sonrasında (erken seçim ihtimalini de unutmadan), daha önceki koalisyon dönemlerinde ortaya konulan makroekonomik performans üzerinden ekonominin geleceği ile ilgili risklerin sorgulanmaya başlandığı görülmektedir. 4 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

6 Şekil 6 Sadece Türkiye değil, genel olarak gelişmekte olan ülkeler düzeyinde koalisyonlara yönelik olumsuz tutumun iktisadi temelinde iki argümanın bulunduğu görülmektedir: İlk olarak koalisyonlar, ortalama olarak tek parti iktidarına nazaran daha kısa hükümet ömrüne sahip olmaları nedeniyle popülizme açık ve reformlar açısından zayıf bir niteliğe sahiptir. İkinci ve buna bağlı olarak koalisyonlar, yapısal sorunların çözümü için gerekli iradenin oluşturulamaması ve ekonominin düşük bir performansa takılıp kalması riskini taşımaktadırlar. Türkiye ekonomisinin uzun vadeli büyüme performansı üzerinden değerlendirildiğinde, tek parti hükümetlerine nazaran koalisyon hükümetlerinin gösterdiği büyüme performansının özellikle, 1990 lı yıllara ait dönemlerde gözle görülür bir düşüş sergilediği anlaşılmaktadır (Şekil 6). Bununla birlikte, potansiyel büyüme oranımız olan %4,6 üzerinden değerlendirdiğimizde koalisyon dönemlerindeki performansın tek parti iktidarlarından anlamlı düzeyde farklılaşmadığını vurgulamak gerekmektedir. Büyümenin genel düzeyinden ziyade, sürdürülebilirliği ve istikrarı açısından önemli olan büyüme oynaklığı dikkate alındığında ise, özellikle 1990 lı yıllara ait koalisyonlarda, 1970 li yıllara ait koalisyonlara ve tek parti hükümeti dönemlerine nazaran oynaklığın önemli ölçüde olumsuz yönde farklılaştığı tespitini yapmak gerekmektedir (Şekil 7). Bu açıdan ele alındığında, olası bir koalisyon hükümetinin iktisat politikaları açısından doğuracağı sonuçları mevcut politika ortamının temel dinamiklerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. 5 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

7 Şekil 7 4. Politika Ortamı, Koalisyonlar ve Ekonominin Temel Sorunları 1990 lı yıllara ait politika ortamı dikkate alındığında; siyaset sınıfının popülist ve basiretsiz davranışları ötesinde, ekonomi için güçlü bir politika çerçevesinin olmadığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda, yüksek enflasyon, sürdürülemez kamu borçlanma dinamikleri, gevşek maliye politikasına bağımlı bir para politikası, sağlıksız bankacılık sisteminin varlığı söz konusudur. Bu yapı, 1994 ve krizlerini üretmiş ve toplum ve iş dünyası ciddi bedel ödemiştir krizi sonrası dönemde ise Derviş programının takip edilmesiyle, enflasyon hedeflemesiesnek-dalgalı kur-bağımsız merkez bankası ve sıkı mali disiplin ile dünya ekonomisinin sunduğu imkânlar da kullanılarak önemli bir makroekonomik performans sergilenmiştir. Ancak küresel finansal krizini takip eden dönem ve özellikle Mayıs 2013 sonrası sergilenen makroekonomik performans ve kaynak tahsisi tercihleri, Türkiye ekonomisini büyüme (cari açık) ve enflasyon arasında sıkışan bir yapıya sürüklemiştir. Daha ötesinde bu yapı, dünya ekonomisinin uzun süreli bir durgunluk (secular stagnation) salınımına girdiği bir konjonktürde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, olası bir koalisyon hükümeti önünde, temel makroekonomik büyüklükler itibariyle yer alan manzara, temel sorun aynı olsa da 1990 lı yılların politika ortamından belirgin farklılıklar taşımaktadır: Enflasyon, uzun süredir %5 hedefinin üzerinde seyretmekte ve dinamiği itibariyle aşağı doğru belirgin bir katılık göstermektedir (Şekil 8). 6 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

8 Şekil 8 Büyüme ve kişi başına gelir düzeyi, son üç yıldır potansiyelin altında bir aralıkta salınmaktadır (Şekil 9). Şekil 9 Büyümenin kaynakları açısından Türkiye ekonomisi tüketime dayalı bir yapı sergilemekte ve son üç yıldır yatırımlarda belirgin bir durgunluk gözlenmektedir (Şekil 10).Daha önemlisi imalat sanayinin büyüme ve istihdamdaki payı önemli ölçüde azalmaktadır(şekil 11). 7 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

9 Şekil 10 Şekil 11 8 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

10 Şekil 12 İhracat, belirli bir politika tercihi olarak değil konjonktürün gereği olarak büyümeye katkı veren bir rol üzerinden benimsenmektedir. Son dönemlerde her ne kadar parite ve ihraç pazarlarımızdaki daralmaların etkisi olsa da ihracatımızda ciddi azalış gözlenmektedir (Şekil 12). Özel sektörün borç stoğu, önemli ölçüde birikmiş ve kur artışları ve büyüme performansındaki azalma karşısında şirketler kesiminin riskini artmıştır (Şekil 13). Şekil 13 9 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

11 Türkiye ekonomisi için 2015 yılına ait yapılan tahminlerde, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığı olumlu etkileyeceği ve yılın ilk yarısında enflasyon oranlarında meydana gelecek düşüş ile büyüme için uygun bir iklimin oluşacağı beklentisi hâkimdi. Ayrıca, TCMB nin yılın ilk yarısında, FED in faiz artırımı öncesinde yapacağı faiz indirimleri ile büyümeye katkı sağlayacağı düşünülüyordu. Ancak, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren TCMB nin para politikasına ilişkin tartışmalar sonucunda yaşanan kur türbülansı ile 2015 yılı büyüme performansına ilişkin olumsuz bekleyişlerin güçlendiği görülmektedir. Şekil 14 Şekil BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

12 Koalisyon hükümetlerinin, politikaların koordinasyonu ve kredibilitesi açısından, tek parti hükümetlerine nazaran dezavantaj sahibi olduğu yönünde argümanlar da mevcuttur. Ocak 2015 sonrası yapılan politika tartışmaları dikkate alındığında, özel sektörün ve piyasaların ihtiyaç duyduğu güven ortamı, kurumların bağımsızlığı ve kalitesi, uygun büyüme ikliminin yaratılması gibi hususların tek parti iktidarı altında da zedelenebileceği anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye ekonomisine gelen doğrudan yabancı sermayenin payında özellikle son üç yılda gözlenen azalışlar(şekil 14) ve reel sektörün güveniyle, yatırımlar arasında gözlenen yakın ilişki bu argümanı destekleyen bir görünüme sahiptir (Şekil 15). 5. Sorun Koalisyonun Ötesinde: Büyüme Rejimi Yukarıda ortaya konulan göstergeler ve argümanlar temelinde, olası bir koalisyon hükümeti önündeki asıl sorunun, mevcut büyüme rejimi ve tek sektöre dayalı kaynak tahsisinin sınırlarına gelindiği gerçeğidir. Türkiye ekonomisi, 1989 yılından bu yana esas olarak sermaye girişlerine dayalı bir büyüme rejimine sahiptir (Şekil 16). Şekil BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

13 Şekil 17 Para ve maliye politikası kullanılarak belirli bir süre büyüme sağlansa da ekonomi, uzun vadeli kaynak tahsisi tercihlerinde bir değişimi zorunlu kılmaktadır. Buna bağlı olarak 1990 lı yıllardan belirgin bir biçimde farklılaşan temel olgu, ekonominin önemli ölçüde daha az tasarruf ettiği ve büyümenin finansmanı için sürekli dış kaynak girişine ihtiyaç duyduğu gerçeğidir (Şekil 17). Mevcut durumda, dünya ekonomisinin büyüme motorları olan ABD (FED), AB (ECB) ve Japonya (BoJ) merkez bankalarının para politikaları ayrışma yönünde hareket etmektedir. FED in hâlihazırda faiz artırımı ile ilgili belirsizlik sürse de genel eğilim yıl içinde sıkılaştırmaya başlayacağı yönündedir. ECB ve BoJ ise ekonomilerini büyütmek ve enflasyon dinamiği oluşturabilmek için gevşek para politikalarını sürdürmektedirler. Türkiye ekonomisinin yukarıda ortaya konulan görünümü bu haliyle, küresel risk iştahındaki dalgalanmalara karşı kırılgan bir yapının hâkim olmasını beraberinde getirmektedir. Bu durum, önümüzdeki dönemde dış finansman bulma imkânlarının daralması ve finansman maliyetinin yükselmesi şeklinde koalisyon için bir kısıt koşulu olarak kendini gösterecektir. 12 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

14 6. Seçim Sonuçlarına Piyasaların ve Özel Sektörün Kısa Vadeli Reaksiyonu 2015 genel seçimlerinin hemen ardından piyasalar tarafından verilen reaksiyonlar dikkate alındığında, temel eğilimin erken seçimin önemli riskler barındırdığı ve bir koalisyon hükümetinin kurulması gerektiği yönünde gerçekleştiği görülmektedir. BIST 100 endeksi, ilk gün %8,2 lik düşüşün ardından e indiği seçim öncesi düzeyinden kapanan endeksin toparlanarak ilk üç günlük kaybı %2,80 düzeyinde sınırladığı görülmüştür. Tahvil faizleri ise son işlem gününde %9,88 olan düzeyinden ilk 3 gün sonunda 31 baz puanlık artışla %10,19 düzeyine yükselmiştir. Seçimden önceki son işlem gününde 2,65 düzeyinde olan Dolar/TL ilk gün 2,80 in üzerini görmüştür. Ancak, TCMB nin döviz depo faiz oranlarını indirmesi sonucunda kur 2,75 seviyelerine gerilemiş ve ilk üç günlük kayıp %3 düzeyinde gerçekleşmiştir. TCMB nin bu müdahalesinin, piyasalar tarafından seçim öncesi dönem hatırlandığında, pozitif bir algılama doğurduğunu belirtmek gerekir. Finansal piyasalar açısından, seçim sonuçlarının ortaya koyduğu belirsizlik algısının kısa vadede, sınırlı ölçüde reaksiyon gördüğü ve sonuçların özellikle faizler açısından seçim öncesinde fiyatlandığını söylemek mümkündür. Ancak orta vadede belirsizlik algısını güçlendirecek her gelişme, fiyatlama davranışlarında değişikliği ve oynaklığı beraberinde getirebilecektir. Seçimin ardından özel sektör kuruluşlarından gelen açıklamalar, partiler arasında uzlaşmanın gerekliliği ve hükümetin kurulması yönündeki beklentinin dile getirilmesi şeklinde pozitif yönde gerçekleşmiştir. Özel sektör kuruluşlarının, farklı koalisyon tercihleri olabileceği ihtimali doğal olarak mevcuttur. Ancak üzerinde açık bir biçimde uzlaşılan olgu, hükümet kurulamamasının ve buna bağlı olarak olası bir erken seçimin önemli maliyetleri olacağı yönünde oluşan ortak iradedir. 7. Koalisyon Alternatifleri Yeni oluşan parlamento aritmetiği üzerinden (ve erken seçim olasılığını ve partilerin seçim öncesi ve sonrası angajmanlarını bir ölçüde ihmal ederek) ortaya konulabilecek muhtemel ve başlıca koalisyon alternatiflerini şöyle sıralamak mümkündür: 1. AKP-MHP: = AKP-CHP: = AKP-HDP: = CHP-MHP-HDP: =292 Kuşkusuz, farklı kriterler üzerinden alternatiflerin birbirlerine göreli olarak avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek mümkündür. Mevcut durumda, (diğer koşullar bir yana), ortaya çıkan eğilimler, gerek iç gerekse dış dünya açısından ilk iki alternatifin ağırlık kazandığı bir görünüm sunmaktadır. 13 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

15 8.Genel Değerlendirme tarihinde yapılan 25.Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, hiçbir partinin, tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına ulaşamadığı bir parlamento aritmetiği ortaya koyduğu ve bir koalisyon hükümetinin kurulmasını gerekli kıldığı görülmektedir. Seçim öncesi dönemde Türkiye ekonomisinin temel sorunu, mevcut büyüme rejimi ve kaynak tahsisi tercihlerinin sınırına dayandığı ve büyümenin potansiyel düzeyinin altında belirli bir süre kalabileceği gerçeğidir. Bu durum, dünya ekonomisinin de belirgin bir durgunluk salınımına girdiği bir konjonktür ile örtüşmektedir. Seçime katılan partilerin seçim beyannamelerinde, bir öncelik olarak ekonominin büyüme performansının önemine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı görülmektedir. Olası bir koalisyon hükümetinin niteliği ne olursa olsun, orta vadede büyümenin öncelik kazanacağı ve dengeli bir politikanın izlenebileceği değerlendirilebilir. Ancak, daralan ve maliyeti artacak olan dış finansman olanaklarının bir kısıt oluşturduğu belirtilmelidir. Bu durum, Türkiye ekonomisini dış şoklara karşı kırılgan bir yapıda tutmaktadır. İhmal edilmemesi gereken önemli bir faktör; anayasal sistemin işleyişi, hukukun üstünlüğü, kurumların bağımsızlığı gibi konularda seçimlerin ardından ortaya çıkan normalleşme ve restorasyon beklentisinin hangi düzeyde karşılanacağıdır. Politik düzlemde söz konusu beklentilere yönelik olumlu gelişmelerin ne tür yansımalara sahne olacağı ve aktörlerin davranışlarının ne yönde gelişeceği, ekonominin geleceği açısından önemli bir belirleyicidir. Bu anlamda, Türkiye ekonomisi için politik risk fiyatlamasının geçmişe göre daha yüksek olacağı bir döneme girildiğini söylemek mümkündür. HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR 14 BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 312) 7 Faks: (9 312) 7 Teleks: 33 mrbrt tr; 31 mbdı tr İnternet Sayfası: http://www.tcmb.gov.tr E-posta:

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye de 2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünya Ekonomisi Genel 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve

Detaylı

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz?

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz? Bir ay öncesine kadar, siyasi bir istikrarsızlığın, mevcut kırılganlıklar nedeniyle ekonomide de istikrarsızlığa yol açabileceği; bu nedenle de herkesin dikkatli olması gerektiği uyarıları çeşitli çevrelerce

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Ocak 2013 Ocak 2013 İnsanlık tarihinin bizi birbirinden çok farklı geleceklere

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Sayı: 2008 14 31 Mart 2008. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008

Sayı: 2008 14 31 Mart 2008. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008 Sayı: 2008 14 31 Mart 2008 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008 Enflasyon Gelişmeleri 1. Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 1,29 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomide Dönüşüm Zamanı Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Nisan 2015 Nisan 2015 Tüm dünyada daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık 'güven' olacak." Ali BABACAN, T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı