2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU 22 Mayıs 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU 22 Mayıs 2015"

Transkript

1 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU 22 Mayıs 2015 Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri Tel: (0216) Vera Tüm hakları saklıdır. Bu araştırma Vera tarafından Kamuoyunu bilgilendirme amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu rapordaki markalı analiz ve metodolojiler Vera nın yazılı onayı alınmadan kısmen ya da yorum şeklinde çoğaltılamaz, başka bir araştırma ve raporda kullanılamaz. Vera Araştırma GAB2014, ISO 20252:2012, IS0 9001:2008 standartları, ESOMAR ve TÜAD kurallarına uyar.

2 SEÇMEN MOTİVASYONLARI VE OY VERME DAVRANIŞLARI ARAŞTIRMASI [Ref: 2015-T1905] Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB2014), ISO 20252:2012 (Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Standartları)belgesi, ISO 9001:2008 Belgesi olan ve Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi bir araştırma şirketidir. Gerçekleştirdiği tüm araştırmalarda Güvenilir Araştırma Standartlarını ve ISO 20252:2012 standartlarını uygular. Atila Taş, Araştırma Direktörü Tel: Aydın Babayiğit, Araştırma Müdürü Tel:

3 Gerekçe Bildiğiniz üzere, 7 Haziran 2015 Pazar günü bir milletvekilliği genel seçimine giriyoruz. Yazılı ve görsel basında araştırma sonuçları yayınlanıyor, siyasi programlarda araştırmacılar tahminlerini paylaşıyorlar. Üzülerek belirtmek isteriz ki yapılan yorumların ve açıklanan sonuçların birçoğunun bilimsel objektiflikle ilgisi olmadığıdır. Öyle ki muhalefete yakın bir gurup iktidar partisinin oylarını %37-38 bandında açıklayabilirken, iktidara yakın bir başka gurup ise %49-50 bandında açıklayabilmektedir. Bununla birlikte yapılan yorumların araştırmadan elde edilen veriyle hiçbir ilgisi yoktur. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasındaki en büyük neden, bu tarz kurumların ya da kişilerin pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının etik ve profesyonel standartlarına göre bağımsız bir denetim mekanizmasından geçmemesi, gerektiğinde gerçekleştirdiği araştırmaların tüm süreçlerini şeffaf bir şekilde denetime açacaklarına dair bir taahhütlerinin ve bunları denetleyebilecek bir üst kuruma üyeliklerinin bulunmamasıdır. Durum böyle olunca bilimsel bir araştırma verisi üzerinden elde edilen analizlere göre görüş bildiremedikleri gibi sempatizanı oldukları siyasi partilerin propagandacıları halini alıyorlar ve bizimde bir üyesi olduğumuz sektörümüzün itibarı maalesef zedeleniyor. Her bireyin bir siyasi görüşü ve yakınlığı olabileceği gibi araştırmacılarında olabilir. Seçim sonuçları ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilen öngörüler yanlışta olsa doğruda olsa önemli olan şeffaf bir şekilde hesap verebilir olmaktır. Bu amaçla kamuoyunu bilgilendirmek adına tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu araştırmayı gerçekleştirdiğimizi belirtir, faydalı olmasını dileriz. Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hiz.Tic.Ltd.Şti 3

4 Kamuoyu Araştırmalarında Doğru Bilinen Yanlışlar Çoğu araştırmacı ya da araştırma şirketi tarafından belirtilen ve araştırmanın bilimselliği ve güvenilirliğini açıklayan, tesadüfi örnekleme yöntemi, %95 güven düzeyi, +- %2-3 örnekleme hatası gibi bazı terimlere ilişkin yanlış kullanımları belirtmek isteriz. Gerçekleştirilen bir araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemi kullanıldığı ve her hangi bir açıklama olmadan güven düzeyi ve örnekleme hatası oranları belirtiliyorsa araştırma örnekleminin evrendeki tüm bireylere eşit seçilme şansı verilerek oluşturulması gerekmektedir. Bu durum ancak TÜİK ten (Türkiye İstatistik Kurumu) adrese dayalı bir örneklem çerçevesi alınmasıyla mümkündür. Kaldı ki bu durumda bile örnekleme hatasını arttıran bir çok parametre vardır (Adreste bulunmama, anketi reddetme ya da oy tercihine ilişkin soruyu cevaplamama, örneklemin tabakalama ya da kümelendirmeden kaynaklanan tasarım etkisi gibi). Örneğin cevapsızlıktan dolayı örnek hacmindeki kaybı karşılamak üzere her örneklem birimi için nihai seçim olasılıkları ile ters orantılı olan temel ağırlıklar hesaplanarak düzeltme işlemleri uygulanmalıdır. Araştırma örneklemine girecek birimleri (Ankete katılan kişileri) belirlemede ancak ve ancak rassallığı tamamen sağlayabilirseniz yani evrendeki tüm bireylere eşit seçilme şansı verebilirseniz ve eksiksiz tüm bireylerle görüşebilirseniz tesadüfi bir örnekleme yöntemi kullandığınızı ve belirtilen güven düzeyi ve örnekleme hatası oranında kesin sonuçlar ürettiğinizi söyleyebilirsiniz. Maalesef ülkemizde bir çok araştırmacı bilerek yada bilmeyerek sürekli tesadüfi örnekleme yöntemleri kullandığını belirtmektedir. 4

5 İçerik 1 Araştırma Tasarımı 1.1 Amaç ve Kapsam 1.2 Metodoloji ve Zaman Planı 1.3 Örneklem Tasarımı ve Örnek Seçim Kuralları 2 Siyasi Tutum ve Oy Verme Davranışları 2.1 Oy Verme Eğilimi Genel Seçimlerine Göre Oy Kaymaları Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Göre Oy Kaymaları 2.4 Etnik Köken/Mezhep/Gelir Durumuna Göre Oy verme Eğilimi 3 Başkanlık Sistemi ve Çözüm Sürecine İlişkin Tutumlar 3.1 Başkanlık Sistemine İlişkin Tutumlar 3.2 Çözüm Sürecine İlişkin Tutumlar 4 Seçmen Motivasyonları 4.1 Temel Jargon ve Açıklamalar 4.2 Seçmen Motivasyonları/Duyguların Ölçümü 4.3 Olumlu Duygular 4.4 Olumsuz Duygular 4.5 İhtiyaç Segmentasyonu 5 Örneklem Detayları 5.1 Demografik Bilgiler 5.2 Birey Profili 5

6 1 Araştırma Tasarımı

7 1.1 Amaç ve Kapsam Araştırmanın ana amacı, 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin, oy verme davranışlarının ve oy verme davranışlarını etkileyen motivasyonlarının belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında sorgulamalarımız 4 ana boyut ekseninde gerçekleştirilmiştir ; Seçmenlerin oy verme tercihi ve davranışları Oy verme tercihi ve davranışları arkasında yatan ihtiyaç ve duygular Başkanlık sistemi ve çözüm sürecine ilişkin tutumları Seçmen profili ve demografisi 7

8 1.2 Metodoloji ve Zaman Planı YÖNTEM Araştırma Yöntemi : Kantitatif Veri Toplama Tekniği : Yüz yüze görüşmeli anket tekniği ANAKÜTLE VE ÖRNEKLEM Görüşülen Kişi ve Anakütle(Evren) Tanımı Örnekleme Tekniği : Kota Örneklemesi : Türkiye de ikamet eden ve 7 Haziran günü oy kullanacak olan kadın ve erkek seçmenlerin tamamıdır. Yurt dışında ikamet eden seçmenler kapsam dışıdır. ZAMAN PLANI Araştırma Ön Çalışması : 11 Mayıs Mayıs 2015 Saha Çalışması : 15 Mayıs Mayıs2015 Kalite Kontrol : 16 Mayıs Mayıs 2015 Analiz ve Rapor Yazımı : 21 Mayıs 2015 *Veri toplama süreçleri Vera araştırma kontrolünde dış kaynaklı anketör hizmeti olarak gerçekleştirilmiştir. 8

9 1.3 Örneklem Tasarımı ve Örnek Seçim Kuralları Araştırma örneklemi 5 aşamalı bir yaklaşım üzerinden tasarlanmıştır. Örneklem Belirleme Aşamaları Açıklama 1. Bölgeler IBBS Düzey 1(NUTS-1) kapsamında yer alan 12 bölge IBBS Düzey 1(NUTS-1) bölgelerine ilişkin 2. İller ve İlçeler temsiliyet sağlayan 23 İl ve 44 ilçe toplam seçmen ağırlıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. 3. Mahalleler ve Bir önceki seçim sonuçlarını yansıtması açısından Nirengi temsiliyeti yüksek olan 82 mahalle ve nirengi Noktaları noktası belirlenmiştir. 4. Haneler 5. Hanelerde Görüşülecek Kişiler Nirengi noktalarından hareket ederek sistematik saha yürüyüş kuralı yardımıyla belirlenmiştir. Yaş ve cinsiyet değişkeni bazında nüfus içindeki ağırlıklar dikkate alınarak belirlenmiştir. Nirengi Noktası Örneklem tasarımı ve örnek seçim kuralları aşamasındaki amacımız temsiliyet ve rassallığı sağlayabilmektir. Örnekleme tekniğimiz olasılıklı bir örnekleme tekniği değildir yani TÜİK ten adrese dayalı rassal bir örneklem çerçevesi satın alınmamıştır. Dolayısıyla kendi yöntemlerimizle rassallığı sağlayabildiğimizi kabul edersek araştırmamıza katılan 1509 seçmenden elde ettiğimiz veriler %95 güven düzeyi +-%2,5 hata payında sonuç üretebilir. Fakat bunun kesinlik ifade etmediğini belirtmemiz gerekir çünkü kendi yöntemleriyle rassallığı sağladığını hiçbir firma belirtemez öyle ki TÜİK ten adrese dayalı rassal bir örneklem çerçevesi satın almamışsa. 9

10 2 Siyasi Tutum ve Oy Verme Davranışları

11 2.1 Oy Verme Eğilimi BUGÜN BİR MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ? Diğer 1,5% 16,0% 2,4% 9,6% 43,5% 27,1% Kararsızlar orantısal olarak dağıtılmıştır. Kararsız oranı %1,8 dir. Baz:

12 Genel Seçimlerine Göre Oy Kaymaları 2011 DE OY VERİLEN PARTİ BUGÜN BİR MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMİ OLSA OY VERİLECEK PARTİ 7 Haziran % 86,3 4,5 4,5 2,0 2,0 0,6 Baz: 644 % 89,8 4,5 2,5 1,7 0,8 0,6 Baz: 353 % 86,2 7,7 4,6 1,5 Baz: 195 BAĞIMSIZ ADAY % 89,4 2,9 2,9 2,9 1,0 1,0 Baz: 104 AK PARTİ CHP MHP HDP Diğer KARARSIZ 12

13 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Göre Oy Kaymaları 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY VERİLEN ADAY BUGÜN BİR MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMİ OLSA OY VERİLECEK PARTİ 7 Haziran % 86,0 5,6 3,5 2,3 2,0 0,6 R. TAYYİP ERDOĞAN Baz: 692 % 2,5 62,9 29,3 2,5 1,7 1,0 EKMELEDDİN İHSANOĞLU Baz: 518 % 82,7 9,8 4,5 2,3 0,8 SELAHATTİN DEMİRTAŞ Baz: 133 AK PARTİ CHP MHP HDP Diğer KARARSIZ 13

14 2.4 Etnik Köken/Mezhep/Gelir Durumuna Göre Oy verme Eğilimi ETNİK KÖKEN/MEZHEP/GELİR BUGÜN BİR MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMİ OLSA OY VERİLECEK PARTİ 7 Haziran Türk Kürt/Zaza Diğer ve Belirtmek İstemeyenler Sünni Alevi Diğer ve Belirtmek İstemeyenler Düşük Seviye Gelir Orta Seviye Gelir Yüksek Seviye Gelir % % % % % % % % % 42,6 30,6 18,9 2,23,6 2,1 Baz: ,7 4,3 2,2 48,7 4,3 0,9 Baz: ,2 32,2 3,4 3,4 6,8 Baz: 60 44,9 23,4 16,2 9,6 4,0 1,9 Baz: ,1 72,5 5,5 8,8 1,1 Baz: 91 34,4 31,3 25,0 3,1 6,3 Baz: 32 45,7 23,9 15,9 8,7 4,21,6 Baz: ,2 31,5 14,7 12,3 2,9 2,4 Baz: ,2 36,4 18,2 5,7 3,41,1 Baz: 88 AK PARTİ CHP MHP HDP Diğer KARARSIZ 14

15 3 Başkanlık Sistemi ve Çözüm Sürecine İlişkin Tutumlar

16 3.1 Başkanlık Sistemine İlişkin Tutumlar SİZCE TÜRKİYE DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMELİ Mİ? Baz: 1509 FİKRİ YOK 11,7% EVET 40,3% HAYIR 48,0% Oy verme eğilimi kırılımda yanıtlar Etnik köken kırılımda yanıtlar BUGÜN SEÇİM OLSA OY VERİLECEK PARTİ EVET HAYIR FİKRİ YOK ETNİK KÖKEN EVET HAYIR FİKRİ YOK AK PARTİ 75,2% 14,8% 10,1% Baz: 644 CHP 10,2% 83,8% 6,0% Baz:401 MHP 14,8% 74,3% 11,0% Baz: 237 HDP 22,5% 49,3% 28,2% Baz: 142 TÜRK 38,6% 50,8% 10,6% Baz: 1217 KÜRT/ZAZA 45,7% 36,2% 18,1% Baz: 232 Diğer ve Belirtmek İstemeyenler 53,3% 38,3% 8,3% Baz: 60 16

17 3.2 Çözüm Sürecine İlişkin Tutumlar YENİ GELECEK HÜKÜMET SİZCE ÇÖZÜM SÜRECİNİ DEVAM ETTİRMELİ Mİ? Baz: 1509 FİKRİ YOK 10,2% EVET 59,1% HAYIR 30,7% Oy verme eğilimi kırılımda yanıtlar Etnik köken kırılımda yanıtlar BUGÜN SEÇİM OLSA OY VERİLECEK PARTİ EVET HAYIR FİKRİ YOK ETNİK KÖKEN EVET HAYIR FİKRİ YOK AK PARTİ 76,4% 16,1% 7,5% Baz: 644 CHP 41,1% 47,4% 11,5% Baz:401 MHP 35,4% 51,1% 13,5% Baz: 237 HDP 77,5% 15,5% 7,0% Baz: 142 TÜRK 56,7% 32,3% 11,0% Baz: 1217 KÜRT/ZAZA 69,4% 24,6% 6,0% Baz: 232 Diğer ve Belirtmek İstemeyenler 68,3% 21,7% 10,0% Baz: 60 17

18 4 Seçmen Motivasyonları

19 4.1 Temel Jargonlar ve Açıklamalar Seçmen motivasyonlarını nasıl belirlemeye çalıştığımızı açıklamadan önce bazı jargonlara ilişkin temel tanımlamalara aşağıda kısaca yer veriyoruz. İhtiyaç; bir eksiklik veya mahrumiyet hissinin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Bir ihtiyaç o birey için ne kadar önemliyse, o ihtiyaçla ilgili güdü de o derece şiddetli olur. Motivasyon; İnsanların eylemlerinin ardında yatan yönlendirme/güdüleme gücüdür. Motivasyonlar duygulara dayanır, temelinde ihtiyaçlar vardır. Duygu; İnsanlar hedeflere ulaşmak için değil, belirli bir duyguyu yaşamak için harekete geçerler. insanları harekete geçiren, motive eden şey ihtiyaçlarının karşılanması sonucu hissedecekleri duygulardır. Bu seçimde seçmenlerin oy vereceği partiyi belirlemede hangi ihtiyaç, motivasyon ve duygular ekseninde hareket ettiğini ölçebilmek için öncelikle 5 temel ihtiyaç belirledik. Belirlediğimiz 5 temel ihtiyaç ABD'li psikolog Abraham Maslow un(1943) ihtiyaçlar hiyerarşisi modeli/teorisini baz almaktadır. Şunu belirtmekte fayda var, bu teoriye karşı olan farklı araştırmacılarda bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada bu teoriye uymayan farklı varsayımlarımız mevcuttur. Özellikle teoride yer alan alt basamaktaki ihtiyaçlar (gereksinmeler) doyurulmadan bir üst basamağa geçilmez savına aykırı olarak bireylerin aynı anda birden fazla ihtiyacı için harekete geçebileceği düşünülmüştür. Gerçekleştirilen araştırma seçmen motivasyonları üzerine olduğu için fizyolojik ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçlar olarak belirtilmektedir. Sınıflandırmada kullanılan 5 temel ihtiyaç aşağıda belirtildiği gibidir. 1-Ekonomik İhtiyaçlar(Yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlar için yeterli gelir ve ücret alabilme) 2-Güvenlik İhtiyacı(İstikrar, yaşam tarzı ve sahip olunan değerlerin korunması, güvenlik kaygıları vb.) 3-Sosyal İhtiyaçlar(Bir guruba veya düşünceye ait olma, sevilme, birliktelik ve kabul görme vb.) Siyasi eğilimi ve dünya görüşü 4-Saygı İhtiyacı(İtibar, prestij, ilerleme ve gösteriş vb.) 5-Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı(Güç, liderlik, yapabileceğinin en iyisini yapma vb.) 19

20 4.2 Seçmen Motivasyonları/Duyguların Ölçümü Seçmen motivasyonu ve ihtiyaçlarını belirlemede alternatif bir yol; bireyin seçimlerin istediği şekilde sonuçlanmasını ya da istediği şekilde sonuçlanmaması durumunu düşünmesi aşamasıdır. İstenilen durumun gerçekleşmesi aşamasında olumlu duygular, istenilen durumun gerçekleşmemesi aşamasında ise olumsuz duygular açığa çıkacaktır. Duygular bizi ana motivatörlerimize oradan da temel ihtiyaçlarımıza götürecektir. Sinirli/Öfkeli Memnun/Bahtiyar Endişeli/Kaygılı Kendini Üstün Gören-Kibirli Duyguların Ölçümü (EmotionRater ) Büyük kitlelerden oluşan karar vericilerin, muhtemel tercihleri sonucunda hissedecekleri duyguları belirleyerek motivasyon ve ihtiyaçları hakkında fikir edinebiliriz. Vera duygu ölçüm modeli bu amaçla geliştirilmiş bir araştırma modelidir. Model Türk halkının farklı ihtiyaçlarına yönelik duygusal tepki ve hislerini ifade edebildiği olumlu/olumsuz, aktif/pasif 34 farklı duygu maddesine indirgenmiş ve bu duyguları rahatça ifade edebilmeleri için karikatüristlere çizdirilmiş duygu kartı ölçeği yardımıyla ölçümleme yapmamızı sağlamaktadır. 20

21 4.3 Olumlu Duygular Türkiye Geneli Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumlu duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlandığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Mutlu / Sevinçli Heyecanlı / Coşkulu Güven 20,1% 9,3% 7,7% Duygu Yoğunluğu Özgür / Serbest Eğlenmiş / Keyif Almış Huzurlu / Dingin 7,2% 6,1% 6,0% OLUMLU AKTİF 70,3 OLUMLU PASİF 29,7 Memnun / Bahtiyar 5,6% Hayran kalmış / Büyülenmiş 5,6% Kendinden emin 5,4% Diğer 27,0% Baz:

22 4.3.1 Olumlu Duygular Ak Parti Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumlu duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlandığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Mutlu / Sevinçli 19,9% Heyecanlı / Coşkulu Güven 10,1% 7,9% Duygu Yoğunluğu Hayran kalmış / Büyülenmiş Eğlenmiş / Keyif Almış Özgür / Serbest 6,8% 6,2% 6,2% OLUMLU AKTİF 72,0 OLUMLU PASİF 28,0 Kendinden emin 5,4% Huzurlu / Dingin 5,4% Rahat / Hoşnut 5,3% Memnun / Bahtiyar 5,1% Diğer 21,7% Baz:

23 4.3.2 Olumlu Duygular CHP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumlu duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlandığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Mutlu / Sevinçli 20,2% Heyecanlı / Coşkulu Eğlenmiş / Keyif Almış 10,2% 7,1% Duygu Yoğunluğu Özgür / Serbest 6,9% Güven 6,9% Huzurlu / Dingin 6,5% OLUMLU AKTİF 71,4 OLUMLU PASİF 28,6 Kendinden emin Değer verilmiş / Önemsenmiş Aşk / Sevgi 5,4% 5,4% 4,5% Çekici / Alımlı 4,4% Diğer 22,6% Baz:

24 4.3.3 Olumlu Duygular MHP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumlu duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlandığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Mutlu / Sevinçli 18,6% Heyecanlı / Coşkulu Özgür / Serbest 10,0% 9,1% Duygu Yoğunluğu Kendinden emin Güven Hayran kalmış / Büyülenmiş 7,4% 6,8% 6,6% OLUMLU AKTİF 72,5 OLUMLU PASİF 27,5 Eğlenmiş / Keyif Almış 6,4% Huzurlu / Dingin Değer verilmiş / Önemsenmiş Memnun / Bahtiyar 5,5% 4,0% 4,0% Diğer 21,6% Baz:

25 4.3.4 Olumlu Duygular HDP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumlu duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlandığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Mutlu / Sevinçli 26,1% Memnun / Bahtiyar Güven 15,1% 9,9% Duygu Yoğunluğu Özgür / Serbest Rahat / Hoşnut Huzurlu / Dingin 8,5% 7,4% 7,4% OLUMLU AKTİF 58,1 OLUMLU PASİF 41,9 Heyecanlı / Coşkulu 4,6% Hayran kalmış / Büyülenmiş 3,5% Kendin üstün gören / Kibirli 3,2% Değer verilmiş / Önemsenmiş 2,8% Diğer 11,6% Baz:

26 4.4 Olumsuz Duygular Türkiye Geneli Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istemediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumsuz duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlanmadığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Endişeli / Kaygılı Hüzünlü / Kederli 15,4% 10,2% Duygu Yoğunluğu Sinirli / Öfkeli 9,8% Stresli / Gergin Şaşırmış / Hayret etmiş 8,8% 8,2% OLUMSUZ AKTİF 68,5 OLUMSUZ PASİF 31,5 Korkmuş 6,0% Beğenmemiş 6,0% Bunalımlı / Canı sıkkın 5,7% Diğer 30,0% Baz:

27 4.4.1 Olumsuz Duygular Ak Parti Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istemediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumsuz duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlanmadığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Endişeli / Kaygılı Hüzünlü / Kederli 14,5% 11,0% Duygu Yoğunluğu Sinirli / Öfkeli 9,7% Stresli / Gergin Şaşırmış / Hayret etmiş Korkmuş 9,2% 9,1% 6,5% OLUMSUZ AKTİF 69,7 OLUMSUZ PASİF 30,3 Beğenmemiş 6,1% Bunalımlı / Canı sıkkın 5,4% Kırılmış / İncinmiş 5,3% Diğer 23,2% Baz:

28 4.4.2 Olumsuz Duygular CHP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istemediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumsuz duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlanmadığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Endişeli / Kaygılı Şaşırmış / Hayret etmiş 15,2% 9,0% Duygu Yoğunluğu Hüzünlü / Kederli 8,7% Stresli / Gergin Bunalımlı / Canı sıkkın Sinirli / Öfkeli 8,6% 7,8% 7,7% OLUMSUZ AKTİF 66,0 OLUMSUZ PASİF 34,0 Beğenmemiş 6,2% Korkmuş 6,1% Kuşkulanmış / Şüphelenmiş 5,6% Diğer 25,3% Baz:

29 4.4.3 Olumsuz Duygular MHP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istemediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumsuz duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlanmadığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Endişeli / Kaygılı 14,8% Sinirli / Öfkeli Stresli / Gergin 11,0% 10,2% Duygu Yoğunluğu Şaşırmış / Hayret etmiş Tiksinmiş / İğrenmiş Korkmuş 7,0% 6,6% 5,9% OLUMSUZ AKTİF 66,5 OLUMSUZ PASİF 33,5 Kırılmış / İncinmiş 5,9% Kuşkulanmış / Şüphelenmiş 5,9% Hüzünlü / Kederli 5,7% Beğenmemiş 5,5% Diğer 21,4% Baz:

30 4.4.4 Olumsuz Duygular HDP Seçmeni Size insanların gerçekleşmesini istediği bir olayın istemediği şekilde sonuçlanmasında yaşayabileceği olumsuz duyguları içeren bir kart göstereceğim. Şimdi önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinin istediğiniz şekilde sonuçlanmadığını düşünmenizi isteyeceğim, bu durumun size yaşatacağı ilk iki duyguyu elinizdeki kart yardımıyla belirtir misiniz? Endişeli / Kaygılı 21,9% Hüzünlü / Kederli Sinirli / Öfkeli 19,4% 17,3% Duygu Yoğunluğu Stresli / Gergin Tiksinmiş / İğrenmiş Kuşkulanmış / Şüphelenmiş 6,7% 4,9% 4,9% OLUMSUZ AKTİF 77,4 OLUMSUZ PASİF 22,6 Beğenmemiş 4,6% Kırılmış / İncinmiş 4,2% Kararsız kalmak / Bocalamak 3,5% Şaşırmış / Hayret etmiş 3,2% Diğer 9,2% Baz:

31 4.5 İhtiyaç Segmentasyonu Küme Ağırlıkları-1 İhtiyaç segmentasyonu; seçmenlerin alternatif seçim sonuçlarında, hissedebileceklerini belirttikleri 34 duygudan hareketle 5 temel ihtiyacı ve motivatörlerimizi belirlememizi sağlayan, Vera markalı sofistike bir analiz modelidir. Analizde her bir ihtiyaca yönelik belirtilen ortalama motivasyon düzeyi, siyasi partilerden bağımsız olarak, Türkiye geneli seçmen kitlesinin oy verme motivasyonlarının ortalama düzeyini belirtmektedir. 16,54% Ak Parti 16,89% CHP 14,26% MHP 20,05% HDP Ort. 16,63% Ekonomik İhtiyaçlar Motivasyon Düzeyi *Ekonomik ihtiyaçlar, HDP seçmeninde ortalamanın üzerinde etkiye sahip bir motivatördür. Buradan hareketle siyasi partilerin Ekonomik ihtiyaçlar üzerinden gerçekleştirdikleri seçim kampanyasının performansı hakkında da bilgi edinebiliriz. 31

32 4.5 İhtiyaç Segmentasyonu Küme Ağırlıkları-2 27,30% HDP 22,74% Ak Parti 22,56% CHP 24,55% MHP Ort. 23,52% Güvenlik İhtiyacı Motivasyon Düzeyi *Güvenlik ihtiyacı MHP seçmeninde ortalamanın biraz üzerinde etkiye sahipken HDP seçmeninde ortalamanın oldukça üzerinde bir etkiye sahip motivatördür. Bu sonuçla güvenlik ihtiyacı ya da kaygısı üzerinden gerçekleştirilen HDP kampanyasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 38,86% Ak Parti 39,78% CHP 37,27% MHP 38,71% HDP Ort. 38,57% Sosyal İhtiyaçlar Motivasyon Düzeyi *Sosyal ihtiyaçlar(bir gruba veya siyasi eğilime ait olma) tüm partilerde ortalama etkiye oldukça yakın bir motivatördür. 32

33 4.5 İhtiyaç Segmentleri Küme Ağırlıkları-3 13,40% Ak Parti 11,68% CHP 12,08% MHP Ort. 11,58% Saygı İhtiyacı Motivasyon Düzeyi *Saygı ihtiyacı(itibar, prestij, ilerleme ve gösteriş vb) MHP seçmeninde ortalamanın biraz üzerinde etkiye sahipken Ak Parti seçmeninde ortalamanın oldukça üzerinde bir etkiye sahip motivatördür. 7,03% HDP 11,68% MHP 9,66% Ak Parti 9,10% CHP 6,91% HDP Ort. 9,70% Kendini Gerçekleştirme Motivasyon Düzeyi *Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı(güç, liderlik, yapabileceğinin en iyisini yapma) diğer tüm parti seçmenlerinde ortalamanın altında bir etkiye sahipken MHP seçmeninde ortalamanın üzerinde etkiye sahip bir motivatördür. 33

34 5 Örneklem Detayları

35 5. Örneklem Detayları Araştırma örneklemi, İBBS-1 düzeyindeki 12 bölgede toplam 23 ilde, 44 ilçenin 82 mahallesinin farklı sokaklarında ikamet eden bireylerden oluşmaktadır. İBBS-DÜZEY 1 İLLER ÖRNEK SAYISI İSTANBUL İSTANBUL 274 BATI MARMARA DOĞU MARMARA EGE BATI ANADOLU AKDENİZ TEKİRDAĞ BALIKESİR BURSA KOCAELİ ESKİŞEHİR İZMİR MANİSA ANKARA KONYA ANTALYA ADANA MERSİN İBBS-DÜZEY 1 İLLER ÖRNEK SAYISI ORTA ANADOLU KAYSERİ 97 BATI KARADENİZ SAMSUN 103 DOĞU KARADENİZ KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU GÜNEYDOĞU ANADOLU TRABZON RİZE 56 ERZURUM 45 MALATYA VAN DİYARBAKIR ŞANLIURFA GAZİANTEP TOPLAM

36 5.1 Demografik Bilgiler Cinsiyet Dağılımı Yaş Dağılımı % Kadın 48% Erkek 52% % 19% 19% 55 ve üzeri 18% Eğitim Durumu Dağılımı Eğitimsiz/İlkokul Terk 6% İlköğretim Mezunu 38% Ortaöğretim Mezunu 38% Üniversite Mezunu / Lisansüstü 18% Baz:

37 5.2 Birey Profili Etnik Köken Dağılımı Mezhep Dağılımı Türk 81% Kürt/Zaza 15% Diğer ve Belirtmey enler 4% Sünni Müslüman 92% Alevi Müslüman 6% Diğer ve Belirtmeye nler 2% Gelir Durumu Dağılımı Orta 25% Düşük 69% Yüksek 6% Baz:

38 Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri Your brand is what people say wwww.veraarastirma.com about you when you leave the room. Daima Analitik ve Sofistike Yaklaşımlar Sunar

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Eylül 2016 Kapsam Türkiye geneli İl ve ilçe merkezinde yaşayan kentsel nüfus IBBS-2 düzeyinde 12 bölgeyi temsilen 26 il 18 Yaş üstü 1889 kişi Yöntem

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları Açık Toplum Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Boğaziçi Üniversitesi Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Futbol, Toplum ve "Çarşı"ya Kim Karşı?

Futbol, Toplum ve Çarşıya Kim Karşı? Futbol, Toplum ve "Çarşı"ya Kim Karşı? Temmuz 2016 Bu rapor Yöntem Araştırma Danışmanlık Ltd. tarafından hazırlanmış olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve yazılı izin alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da ÖZET OLARAK SONUÇLAR 1. Vatandaşların algısında Türkiye deki sistem kusurlu bir demokrasidir, hatta melez rejime kayma riski vardır. 2. Toplumun demokrasiyi algılaması da özellikle haklar ve özgürlükler

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, TEMMUZ 2009

Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, TEMMUZ 2009 Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, İÇİNDEKİLER 1. PROJE EKİBİ... 3 2. GİRİŞ... 4 3. ARAŞTIRMANIN AMACI... 8 4. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM... 9 4.1 YÖNTEM... 9 4.2 ÖRNEKLEM...11

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi HAZİRAN 2011 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

AVM Müşteri Davranışları. 25 AVM üzerine bir araştırma

AVM Müşteri Davranışları. 25 AVM üzerine bir araştırma 205-206 AVM Müşteri Davranışları 25 AVM üzerine bir araştırma 206 Araştırma Kapsamı Açık Kart ın sadakat programları altyapı ve yönetim hizmetlerini sürekli veya kısa dönemli kullanan 25 AVM nin müşteri

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ERYAP A.Ş. TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU. Aralık 2013

ERYAP A.Ş. TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU. Aralık 2013 ERYAP A.Ş. TÜRKİYE de YALITIM TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU Aralık 2013 2001 yılından bu yana öncü ve yenilikçi kimliğiyle inşaat alanında özellikle yapı sektöründe lider markaların üreticisi olarak faaliyetlerini

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İlköğretim okullarında yol güvenliği eğitimini iş edindik!

İlköğretim okullarında yol güvenliği eğitimini iş edindik! ÖDEVİMİZ YOL GÜVENLİĞİ! İlköğretim okullarında yol güvenliği eğitimini iş edindik! Çocukların trafikteki tehditler ile risklerin farkına varmasını sağlayıp, onlara güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

www.ailecocuksiddet.info info@ailecocuksiddet.info

www.ailecocuksiddet.info info@ailecocuksiddet.info www.ailecocuksiddet.info info@ailecocuksiddet.info 3.043 Kadın 1.058 Erkek Mayıs-Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılan saha çalışmasında, toplam 4.101 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi Haziran 2009 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014 Türkiye Gündemi - Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 4 2 ARAŞTIRMANIN AMACI... 15 3 YÖNTEM VE ÖRNEKLEM... 16 3.1 YÖNTEM... 16 3.2 ÖRNEKLEM... 17 3.2.1 Görüşülen Kişinin Yaşı...

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MANİSA BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Manisa Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 Aralık 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE/ANKARA TALATPAŞA BULVARI 06330 GAR / ANKARA MEVLANA BULVARI ( KONYA YOLU ) NO:186 06520 BALGAT / ANKARA

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı