MECLİS KARAR ÖZETİ 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS KARAR ÖZETİ 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI"

Transkript

1 Meclisi Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı Sayfa No 1 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Mehmet SEKMEN in Başkanlığında, üyeden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman ÇAKIR, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Rüstem POLAT, Ünsal SERTOĞLU, Recep KAPLAN, Görbil ÖZCAN, Hasan ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Arif Hikmet KILIÇ, Abdulkadir AYDIN, Hasan Basri FIRAT, İrfan SARI, Mehmet Sait KARABAKAN, Ali Sait FIRAT, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ, Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ, Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK, Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Temur AYDIN, Melike GÖKSU, Nurhayat ÜSTÜNDAĞ, Çiçek SARIALTIN, Perihan ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN ın iştirakiyle 13 Nisan 2014 tarihine müsadif Pazar günü saat de Meclis Salonunda toplandı. Aşağıdaki Kararlar alındı. Sıra No Toplantı Tarihi Karar No 1 13/04/ /04/ KARAR ÖZETLERİ 5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca görev yapmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapmış oldukları seçim sonucunda; 1- Fevzi POLAT ın Meclis 1.Başkan Vekilliğine (58 oyla), 2- Eyüp TAVLAŞOĞLU nun Meclis 2.Başkan Vekilliğine (58 oyla), 3- Fatih İPEK in Asıl Katip Üyeliğine (58 oyla), 4- Mehmet AKARSU nun Asıl Katip Üyeliğine (58 oyla), 5- Mehmet ALTINAY ın Yedek Katip Üyeliğine (58 oyla), 6- Mecit NAYIR ın Yedek Katip Üyeliğine (58 oyla) seçildiklerine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu 5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından, bir yıl süreyle, Gizli Oyla 5 Encümen Üyesinin seçiminin, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapmış oldukları seçim sonucunda; 1. Mualla TURAN SAYKAL ın 59 oyla 2. Mevlüt DOĞAN ın 59 oyla 3. Yavuz KOCAMAN ın 59 oyla 4. Zafer ALKAN ın 59 oyla 5. Ahmet ZENGİN in 59 oyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliklerine seçildiklerine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi Sayılı Kanunun 15. Maddesi, Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Hükmü gereğince; Meclis üyesi Eyüp TAVLAŞOĞLU NUN Komisyonlara, Kırsal Kalkınma ve Hayvancılık, Mahalle, Cadde, Sokak, Bulvar ve Parkları isimlendirme, Hukuk ile Kıymet Takdir Komisyonlarının eklenmesi teklifi oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca AK Parti Grup Sözcüsü tarafından Komisyonların 5 üyeden oluşması teklifi oylandı; BDP Grubu Meclis Üyeleri ve Meclis üyelerinden Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Arif Hikmet KILIÇ ve Gökhan DAĞAŞAN ın red oylarına karşı, İhtisas Komisyonlarının 5 üyeden

2 Sayfa No 2 oluşmasına oyçokluğuyla karar verildi. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süreyle, işari oyla yapılan seçim sonucu; İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA 1- Arzu SIRMACI, 2- Zafer Bülent ENGİN, 3- Mustafa KAHVECİ, 4- Eyüp TAVLAŞOĞLU, 5- Mehmet Sait KARABAKAN ın seçildiklerine, HUKUK KOMİSYONUNA 1- Hüseyin KOÇAN 2- Behzat BATUR 3- Hasan KALAYCI 4- Halit GÖKÇE 5- Mehmet Sait KARABAKAN ın seçildiklerine, 3 13/04/ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA 1- Serap AĞAR, 2- Mustafa TORAMAN, 3- Ahmet YÜREKSEVEN, 4- Serhat AKYÜZ, 5- İrfan SARI nın seçildiklerine, ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONUNA 1- Hüseyin BEKMEZ, 2- Bilal BEKTAŞ, 3- Yunus YILDIZ, 4- Mehmet Nuri KAPLAN, 5- Nurhayat ÜSTÜNDAĞ ın seçildiklerine, ULAŞIM KOMİSYONUNA 1- Cem ÇİL, 2- Ekrem ARASOĞLU, 3- Cahit YARBA, 4- Metin AKTAŞ, 5- Ali Sait FIRAT ın seçildiklerine, EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNA 1- Abdulsettar DEMİR, 2- Tahsin DEMİR, 3- Murat YAVUZ, 4- Ali Kadri ARAS, 5- Kazım ERHAN ın seçildiklerine, MAHALLE, CADDE, SOKAK, BULVAR VE PARKLARI İSİMLENDİRME KOMİSYONUNA 1- Lokman UZUN, 2- Mehmet AKARSU, 3- Ömer SOYLU, 4- Mehmet TANAS, 5- Hasan Basri FIRAT ın seçildiklerine, KIRSAL KALKINMA TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONUNA 1- Mustafa ATEŞ, 2- Mehmet ADAK, 3- Hüsnü Temel SANDUZ, 4- Yusuf KILIÇ, 5- Sadrettin ÖZKUL un seçildiklerine,

3 4 13/04/ /04/ /04/ Sayfa No 3 KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNA 1- Fatih İPEK, 2- Eyüp TAVLAŞOĞLU, 3- Mecit NAYIR, 4- Mehmet ALTINAY 5- Zülküf SAYAN ın seçildiklerine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu İlimiz Belediye mücavir alanı içerisinde Erzurum-Pasinler Karayolu üzerinde şehir merkezine 5 km. uzaklıkta kurulan ve Büyükşehir Belediyemizin de % 30 katılımı olan II.Organize Sanayi Bölgesi için yeniden oluşturulacak Müteşebbis Heyete, 1- Abdulsettar DEMİR, 2- Eyüp TAVLAŞOĞLU, 3- Hüseyin KOÇAN ın asıl üyeliklere, 1- Fatih İPEK, 2- Mehmet ALTINAY, 3- Ömer SOYLU nun yedek üyeliklere iki yıl süreyle seçildiklerine, meclis üyeleriarasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi. Erzurum İl Özel İdaresi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken Belediye Başkanlığı kuruculuğunda 11 Haziran 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5355 sayılı kanunun 4.maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 29/06/2009 tarih ve 2009/15209 sayılı kararı ile Palandöken Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği(PATHİB) kurulmuştur. Adı geçen Birliğin tüzüğü 23/12/2008 tarihinde onaylanmış olup, tüzüğün 7.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen Birlik Meclisi ve organlarının oluşumu için Meclis Üyelerimiz arasından 4 asıl 2 yedek olmak üzere 6 üye olmak üzere; 1- Cem ÇİL, 2- Yavuz KOCAMAN, 3- Mevlüt DOĞAN, 4- Mustafa KAHVECİ nin asil üyeliğe, 1- Serhat AKYÜZ 2- Mehmet AKARSU nun yedek üyeliğe seçildiklerine, tüzük hükümlerine göre üyelik aidatının ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu tarih ve 71 sayılı Meclis kararı ile üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine, Birlik Tüzüğünün 8 ve 9.maddelerinde belirtilen Birlik Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve Belediye Meclisi Üyeliğine seçilme şartlarına sahip, Meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir Belediye Meclisleri, Birlik Meclisine kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir hükmü gereğince Birlik Meclisinde Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere 3 asıl, (Eğer meclis dışından da bir üye seçilecek ise seçilen üye) 2 yedek üye olmak üzere; 1- Arzu SIRMACI, 2- Eyüp TAVLAŞOĞLU, 3- Selami KESKİN nin asil üyeliğe, 4-1- Mehmet ADAK, 2- Bilal BEKTAŞ ın yedek üyeliğe seçildiklerine ve yıllık aidatımızın ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir

4 7 13/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ Sayfa No 4 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ekim 2009 tarih ve 2009/166 sayılı Kararı ile üyesi olduğumuz 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanuna göre faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin, Tüzüğündeki 10.maddesi Tam üye olan yerel yönetim birlikleri; başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilcisi ile yerel yönetimler ise başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edilirler. Söz konusu kurumların, birlik genel kuruluna temsilci olarak gönderecekleri başkan veya meclis üyelerinin değişmesi durumunda değişiklik yazılı olarak birliğe bildirilinceye kadar önceki isimler görevlerine devam eder. Hükmü gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı veya seçeceği bir temsilci ile Meclis Üyeleri arasından 2 asıl, 2 yedek üye olmak üzere; 1- Mustafa TORAMAN, 2- Fevzi POLAT ın asil üyeliğe, 1- Zafer ALKAN, 2- Mehmet ADAK ın yedek üyeliğe seçildiklerine ve yıllık aidatımızın ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesi Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın ikinci haftası, önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Hükmü gereğince Meclisimizin toplantı gününün her ayın ikinci haftasının Salı Günü Saat 14:00 da yapılmasına ve Temmuz ayında tatil edilmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu Büyükşehir Belediyemizin görev ve hizmet alanlarına giren konularda temas ve incelemelerde bulunmak, yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak tüm yurtdışı görevlendirmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN e Ocak/2015 Meclis toplantısına kadar, yol+yevmiye giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere yurtdışı görevlendirme yetkisi verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu 5216 Sayılı Kanunun 20.maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarına giren teknik ve sosyal konularda proje hazırlamak, sözlü-yazılı istişari mahiyette görüş sunmak üzere görevlendirilecek olan danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75 ini aşmamak üzere 15 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere danışman görevlendirilmesi ve aylık brüt ücretlerinin tespiti için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN e yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu 5216 Sayılı Kanunun 15.maddesinin son bendi Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir. Hükmü gereğince, bu ücretin 1,00 TL olarak belirlenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu

5 13 13/04/ /04/ /04/ Sayfa No Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18.maddesinin (g) bendi Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. Hükmü gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN e, gerekli yetkinin verilmesinin kabulüne ve 5216 sayılı kanunun 27.maddesindeki Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10 unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. Hükmüne göre İlçe Belediye Başkanlıklarına ayni ve nakdi yardım yapılmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi gereğince; Büyükşehir Kanunu ile kendilerine verilen numaralama iş ve işlemlerinin Kanunda ön görüldüğü şekilde tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin numarataj ve yapı belgeleri yetkisi kaldırılarak, bu ifadelerin yetki alanları ilgili İlçe Belediyesine aktarılacaktır. Bilindiği üzere, 5490 sayılı Kanunun Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi yönetmeliği ve sisteme uygulama yönergesi ile düzenlenmiştir. Bahse konu olan iş ve işlemlerin halen Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. İlgi yazı gereği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Mahalli İdareler seçiminden sonra yürürlüğe girecek 7 nci maddesinin (g) fıkrası "Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek", yine aynı maddenin "Adres ve Numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclis kararı ile İlçe Belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" hükmündedir. Adres Kayıt Sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak yetki tanımlamalarına ilişkin olarak; Belediyemizin yapılan Mahalli İdareler genel seçimini müteakip yapılacak ilk Belediye Meclis Toplantısında "Adres ve Numaralandırmaya ilişkin görevlerin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılıp yapılmayacağı hususu; 25 Nisan 2014 tarihine kadar resmi yazıyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, İlimiz merkezinde bulunan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye İlçe Belediye Başkanlıklarına ait Numarataj ile ilgili görevlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesine, diğer 17 İlçe Belediye Başkanlıklarına (Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere) Numarataj ve Yapı belgeleri yetkisi verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu Belediye Başkanlığımızca 3194 sayılı kanunun 1. ve 21. maddeleri, 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin b bendi ile 5216 sayılı kanunun 1-7 /g ve 27.maddelerindeki esaslara dayanarak Belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir Mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli Mimarinin uygulanmasının ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlayarak Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokaklara cephesi bulunan yapılarda Şehircilik Mimarlık Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının Kent estetiği açısından değerlendirilmesiyle gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeye yönelik KENT ESTETİK KURULU çalışma esas ve usullerine yönelik yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisimizin tarih ve 10 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olup, a)-bahse konu yönetmeliğin 2.maddesinde yukarıda sayılan yönetmelik amaçlarının uygulanması Kent Estetik Kuruluna verilmiştir. Aynı yönetmeliğin 4. Maddesinde kurulun kimlerden oluşturulacağı belirlenmiş olup; Belediyemiz Meclis üyeleri arasından Arzu SIRMACI nın seçilerek Kent Estetik Kurulunda görevlendirilmesi,

6 16 13/04/ /04/ Sayfa No 6 b)-6360 sayılı yasa nedeni ile Büyükşehir Belediye sınırlarımıza dâhil olan İlçe Belediyelerinin kendi İlçe sınırları dâhilinde kurul gündeminde konu olması durumunda temsilci üye bulundurulması hususunun Kent Estetik Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin yönetmeliğin 4.maddesinin 4.15.bendine eklenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklere ait 2013 yılı Faaliyet Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, 2013 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu Türkiye Belediyeler Birliğine, Büyükşehir Belediye Başkanının doğal üyesi olduğu, Belediye Başkanları arasından 5 asıl, 2 yedek üyenin seçiminde; 1- Muhammet Cevdet ORHAN, 2- M.Halis ÖZSOY, 3- Recep KAPLAN, 4- Yücel Ahmet İŞLEYEN, 5- Enver BAŞARAN ın Asil üyeliklere, 1- İbrahim ZİYREK, 2- Osman ÇAKIR ın yedek üyeliklere Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üye seçiminde; 1- Yavuz KOCAMAN asil üyeliğe, 1- Fatih İPEK yedek üyeliğe seçildiklerine ve tüzük hükümlerine göre üyelik aidatının ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu Mehmet SEKMEN Fatih İPEK Mehmet AKARSU Büyükşehir Belediye Meclis Kâtip-Üye Kâtip-Üye Başkanı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Değerli hemşerilerim;

Değerli hemşerilerim; Değerli hemşerilerim; Faaliyet raporları, kurumların 1 yıllık zaman dilimi içerisine yapmış olduğu çalışmaları gösteren en önemli belgelerdir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi artık İzmir in tamamına

Detaylı

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini,

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini, Son Güncelleme Cumartesi, 06 Ağustos 2011 1929 ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı MADDE 1 Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ 4323 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

I. GENEL B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER. BiLGiLER. 1) Tarihçe

I. GENEL B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER. BiLGiLER. 1) Tarihçe I. GENEL BiLGiLER B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1) Tarihçe İstanbul, fetihten sonra Dersaadet ve Bilad-ı Selase (Üsküdar, Beyoğlu-Galata, Eyüp) olmak üzere dört ana kadılık bölgesine ayrılmıştı. İstanbul

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin adı: Madde 1- Birliğin adı Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğidir. 1 Birliğin

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI: Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB dir. BİRLİĞİN MERKEZİ: Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN dur. BİRLİĞİN ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete: 15 Haziran 2006 - Sayı : 26199 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı