ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN"

Transkript

1 RAKAMLARLA MERSİN Ağustos 2014

2

3 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN Ağustos 2014

4 Mersin Limanı MERSİN İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: km 2 Nüfus: Nüfus Artış Hızı: %1,216 Rakım: 135 m Kıyı Uzunluğu: 320 km

5 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, ( )...10 Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, ( )...10 Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi, ( ) EDAM Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, İnsani, Yara cı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, Türkiye İş Bankası Endeksleri...14 İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, CNBC-E 81 İl Yaşam Kalitesi Endeksi Birleşmiş Milletler Ulusal İnsani Gelişme Endeksi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması...19 Türkiye deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası,

6 İÇİNDEKİLER 2. BÖLÜM SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( )...22 Nüfus Piramidi, Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( )...24 Yıllara Göre Nüfus Ar ş Hızı, ( ) Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, Köy Kent Kompozisyonu, Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Karşılaş rmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), İn harlar, ( )...32 Ölümler, ( )...32 Yıllara Göre Ölüm ve İn har Oranları, ( ) ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( )...34 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( )...35 Yıllara ve Eği m Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler ( ) Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eği m Durumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Ge rilen Çocuk İsta s kleri, Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaş rması, ( ) Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, SİVİL TOPLUM Türkiye de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı, SAĞLIK...43 İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, ( )...43

7 İÇİNDEKİLER Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının Yılara Göre Değişimi, ( )...44 Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, ( )...46 Yıllara Bağlı Olarak Sağlık Personelinin Türkiye Oranı, ( ) EĞİTİM...47 Eği m Durumuna Göre Nüfus, Cinsiyete Göre Nüfus/Eği m Komposizyonu, İlk ve Ortaöğre mde Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayıları, ( ) İlk ve Ortaöğre mde Okullaşma Oranları, İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre Genel Puan Tablosu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilik Endeksi, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayıları, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Görevli Öğre m Elemanı Sayısı, TR62 Bölgesindeki Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Türkiye ye Oranı, Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ Yıllara Göre Sinema İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci İsta s kleri, ( )...54 Halk Kütüphaneleri İsta s kleri, ( )...54 Tescilli Sit Alanları Dağılımı, Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, İDARİ YAPI...56 Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, Milletvekili Genel Seçimleri, ( )...56 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, ( )...57 İlçe Belediyeleri ve Meclis Üyesi Sayıları, İl Bazlı Kardeş Kent İsta s k Bilgileri, ( )...58 Mersin Mahalli İdarelere Ait Kardeş Kentler, MEDYA Mersin Medya Öze, Mersin İlçelerinde Gazete Dağılımı, BÖLÜM EKONOMİK YAPI 3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, ( ) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2013) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2013)... 65

8 İÇİNDEKİLER İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki - Şirketler ( ) TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Firma Çalışan Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, DIŞ TİCARET İhracat ve İthalat Değerleri, ($) ( ) İhraca n İthala Karşılama Oranı, - ( ) İl İhraca nda Yıllara Bağlı Olarak İlk 10 Ülke, (BİN ABD Doları) ( ) TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İhracat Haritası, TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İthalat Haritası, Serbest Bölgelerin Yıllık Ticaret Hacimleri, ( ) Mersin Serbest Bölge Ticaret Hacminin Türkiye Toplamına Oranı, ( ) Serbest Bölge Ticaret Hacimlerinin Yıllara Göre Değişimi, ( ) FİNANS İller İ bariyle Banka Şube ve Çalışan Sayısı, İller Bazında Mevduat, Toplam Mevdua n Türlere Göre Dağılımı, İller Bazında Kredilerin Dağılımı, İh sas Kredileri Dağılımı, TARIM Tarım Alanlarının Dağılımı, Tarımsal Üre m Değeri, ( ) Bitkisel Üre m Değeri Açısından İlk 10 İl, Canlı Hayvan Değerleri Açısından İlk 10 İl, Hayvansal Ürünler Değeri Açısından İlk 10 İl, Kişi Başına Düşen Bitkisel Üre m Değeri, Kişi Başına Canlı Hayvan Değeri, Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri, Yıllara Göre Mersin İlindeki Tarım Makinaları ve Dağılımı, ( ) Organik Bitkisel Üre m Değerleri (Geçiş Süreci Dahil), ( ) SANAYİ ve TİCARET Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri, Mersin İline Ait İhracat Bilgileri, Mersin İline Ait İthalat Bilgileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, YATIRIM ve TEŞVİKLER Yılları Kamu Ya rım Tahsisleri (MİLYON TL) Kamu Ya rımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı, 2012 (BİN TL) Kamu Ya rımının Yüzdesel Dağılımı, Yıllara Göre Ya rım Teşvik Belgeleri, ( ) İSTİHDAM İşsizlik Oranına Göre İlk On İl, AR-GE ve YENİLİKÇİLİK Yıllara Göre Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuruları ( ) En Çok Patent Başvurusu Yapan İlk 10 İl, (2013)...88

9 İÇİNDEKİLER En Çok Faydalı Model Başvurusu Yapan İlk 10 İl, Yıllara Göre Patent ve Faydalı Model Başvurularının Türkiye Toplamına Oranı, ( ) TURİZM Karşılaş rmalı Olarak Belediye Belgeli KonaklamaTesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Karşılaş rmalı Olarak Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Deniz Yolu İle Giriş Yapan Yabancılar ve Vatandaşlar, ( ) BÖLÜM ULAŞIM, ÇEVRE ve ALTYAPI 4.1 ULAŞIM...94 Merkez İle İlçeler Arasındaki Mesafe...94 Sürücü Sayılarının İllere Göre Dağılımı, Devlet ve İl Yollarının Sa h Cinslerine Göre Uzunlukları (km), İllere Göre Otoyol Uzunlukları, ( )...96 İllere Göre Trafik Kaza İsta s kleri, İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araba Sayısı, Demiryolu Anahat Uzunluklarına Göre İlk 10 İl, Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, ( )...99 Mersin İlinde Demiryolu Yük Taşımaları ( )...99 Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İsta s kleri, ( ) Mersin Limanı Konteyner Yük Değerleri, ( ) METEOROLOJİ Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler, ( ) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En düşük Değerler, ( ) Ölçülen En Yüksek Meteorolojik Değerler, ( ) HAVA Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları, ( ) Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Par küler Madde Konsantrasyonları - ile İlgili Başlıca Göstergeler, ( ) SU Su Abone Sayısı, MESKİ Merkez Su Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Mersin ve Tarsusa Verilen Toplam Su Miktarları, Mersin Karaduvar A ksu Arıtma Tesisindeki Aylık Su Debileri, ELEKTRİK Elektrik Tüke minin Sektörlere Göre Dağılımı, Elektrik Dağı m Şirketleri Abone Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı, Kayıp Kaçak Elektrik Oranları, Kayıp Kaçak Elektrik Miktarları, BÖLÜM EKLER 5.1 DÜZEY 2 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRILMASI KISALTMALAR KAYNAKÇA

10 Mersin Genel Görünüm, 1970'li Yıllar

11 TEMEL GÖSTERGELER

12 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2010 Genel Endeks Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi İl Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Mersin 15 25, , , , ,67 Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 Ankara 67,52 1 Ankara 69,18 1 Ankara 70,51 2 İstanbul 61,84 2 İstanbul 62,22 2 İstanbul 59,97 3 Eskişehir 48,19 3 Eskişehir 48,12 3 Eskişehir 50,26 4 İzmir 45,21 4 İzmir 44,92 4 İzmir 46,74 5 Isparta 37,11 5 Antalya 36,60 5 Antalya 37,52 22 Mersin 25,59 23 Mersin 25,69 23 Mersin 25,62 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl 1 İstanbul 100,00 1 İstanbul 100,00 1 İstanbul 2 Ankara 23,27 2 Ankara 21,53 2 Ankara 3 Bursa 19,25 3 Bursa 20,13 3 Bursa 4 Kayseri 13,85 4 Kocaeli 14,87 4 Kayseri 5 Gaziantep 13,11 5 Kayseri 14,04 5 Konya 22 Mersin 0,76 20 Mersin 1,08 21 Mersin Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Endeks Değeri 100,00 22,07 13,72 12,92 12,43 0,77 10

13 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 İstanbul 84,64 1 İstanbul 90,76 1 İstanbul 91,87 2 Ankara 39,60 2 Ankara 38,09 2 Ankara 37,86 3 İzmir 34,21 3 İzmir 37,01 3 İzmir 36,53 4 Kocaeli 31,33 4 Kocaeli 32,12 4 Kocaeli 32,44 5 Bursa 28,39 5 Bursa 27,64 5 Bursa 26,31 9 Mersin 21,62 10 Mersin 21,07 22 Mersin 17,17 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl 1 İstanbul 94,58 1 İstanbul 94,36 1 İstanbul 2 İzmir 78,58 2 İzmir 78,11 2 İzmir 3 Tekirdağ 75,79 3 Tekirdağ 75,45 3 Ankara 4 Ankara 68,53 4 Ankara 68,61 4 Tekirdağ 5 Hatay 67,34 5 Hatay 66,65 5 Hatay 11 Mersin 55,67 10 Mersin 55,65 10 Mersin Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Endeks Değeri 93,48 77,70 68,30 66,08 66,04 55,14 11

14 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.2 EDAM REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2009 Sıra İl Endeks Değeri 1 Ankara 2 İstanbul 3 İzmir 4 Kocaeli 5 Eskişehir 25 Mersin Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), ,00 97,80 87,30 80,80 80,50 59,50 İnsani, Yaratıcı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, 2009 İnsani Sermaye Endeksi Yara cı Sermaye Endeksi Sosyal Sermaye Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 Ankara 100,00 Ankara 100,00 Ankara 100,00 2 Eskişehir 100,00 İstanbul 56,70 İstanbul 99,00 3 Çanakkale 99,00 Eskişehir 45,00 Muğla 90,80 4 Muğla 97,60 Erzurum 38,50 İzmir 89,60 5 Isparta 96,90 Kocaeli 36,90 Yalova 86, Mersin (29) 84,40 Mersin (39) 12,90 Mersin (28) 55,20 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

15 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, 2009 Emek Piyasaları Endeksi Fiziki Altyapı Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 İstanbul 100,00 İstanbul 100,00 2 Ankara 95,90 İzmir 96,70 3 İzmir 90,90 Kocaeli 86,30 4 Tekirdağ 88,00 Ankara 83,40 5 Eskişehir 87,80 Bursa 82, Mersin (28) 64,30 Mersin (40) 44,40 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), 2009 Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, 2009 Sıra İl Endeks Değeri İstanbul Kocaeli İzmir Rize Mersin 100,00 93,00 87,20 79,60 78,00 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

16 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.3 TÜRKİYE İŞ BANKASI ENDEKSLERİ İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl İl Gelişmişlik Endeksi (İGE) 1 İstanbul 36,56 2 Ankara 12,54 3 İzmir 8,84 4 Antalya 6,85 5 Bursa 4,14 6 Kocaeli 3,40 7 Muğla 2,64 8 Adana 2,09 9 Konya 2,07 10 Gaziantep 1,79 13 Mersin 1,26 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl FİGE 1 İstanbul 23,17 2 Ankara 7,01 3 İzmir 4,06 4 Antalya 1,91 5 Bursa 1,60 6 Kocaeli 0,82 7 Adana 0,74 8 Mersin 0,53 9 Konya 0,51 10 Muğla 0,36 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 14

17 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması (2012) Sıra İl İGE İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Muğla Eskişehir Konya Adana Mersin 27,52 10,65 8,20 7,58 4,05 3,63 3,34 2,66 2,40 2,07 2,02 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 15

18 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.4 CNBC-E 81 İL YAŞAM KALİTESİ ENDEKSİ Ankara Eskişehir Isparta Trabzon İstanbul Artvin Bolu Antalya İzmir Rize Mersin GENEL SIRALAMA EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK GÜVENLİK KENT HAYATI Kaynak: CNBC-E Business Dergisi Yaşam Kalitesi Araş rması, KÜLTÜR SANAT BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSAL İNSANİGELİŞME ENDEKSİ Sıra (İGE) İl Kocaeli Yalova İstanbul Bursa İzmir Muğla Sakarya Bolu Tekirdağ Balıkesir Mersin Yaşam Beklen si Endeksi 0,813 0,789 0,791 0,837 0,787 0,783 0,836 0,720 0,737 0,793 0,694 Eği m Endeksi 0,942 0,954 0,956 0,927 0,940 0,928 0,918 0,915 0,944 0,896 0,863 GSYİH Endeksi 0,853 0,772 0,763 0,724 0,759 0,757 0,696 0,805 0,720 0,688 0,714 İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 0,869 0,838 0,837 0,829 0,829 0,823 0,817 0,814 0,800 0,792 0,757 Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu 16

19 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.6 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2011 Sıralama İl SEGE 2011 Endeks Değeri İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Antalya Bursa Ekişehir Muğla Tekirdağ Denizli 24 Mersin 4,5154 2,8384 1,9715 1,6592 1,5026 1,3740 1,1671 1,0493 0,9154 0,9122 0,4636 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması (SEGE 2011) 17

20 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 18

21 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.7 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması İlçe 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Gelişmişlik Sıralaması Grubu (1-6) Gelişmişlik Endeksi Merkez ,35555 Tarsus ,29431 Sili e ,52395 Anamur ,44577 Erdemli ,29564 Bozyazı ,14344 Çamlıyayla ,00132 Mut ,03611 Aydıncık , Gülnar , Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004 Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası, 2004 En koyu: 1. Derecede gelişmiş İlçeler En açık: 6. Derecede gelişmiş ilçeler Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması,

22 Mersin Sili e Caddesi, 1940'lı Yıllar

23 SOSYAL YAPI

24 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( ) Mersin Nüfusunun Tarihsel Değişimi (BİN KİŞİ) , , , , , , , , , , , , ,5 244,2 257,7 279,5 317,9 371,7 444,5 511,3 590,

25 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Nüfus Piramidi, 2013 Mersin İli Nüfus Pramidi Erkek Kadın 0-4 Yaş 5-9 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 90+ Yaş Kaynak: TÜİK ADNKS,

26 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( ) Yıllar Nüfus Miktarı (Bin Kişi) Nüfus Ar ş Hızı (%) Mersin/Türkiye Nüfus Oranı (%) ,543-1,55% ,236 1,796% 1,51% ,709 1,073% 1,45% ,484 1,622% 1,49% ,929 2,577% 1,52% ,667 3,123% 1,54% ,523 3,580% 1,60% ,273 2,798% 1,63% ,943 2,896% 1,66% ,817 3,806% 1,77% ,931 3,320% 1,89% ,085 4,064% 2,04% ,995 4,062% 2,24% ,400 2,649% 2,44% ,938 0,488% - 2,26% ,908 0,437% 2,24% ,888 2,369% 2,26% ,899 0,427% 2,24% ,939 1,216% 2,23% ,848 1,105% 2,22% ,774 0,795% 2,23% Kaynak: TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü 2013, DPT Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri, 2002 * Ardışık olmayan yıllarda nüfus ar ş hızı üstel fonksiyon yöntemi kullanılarak hesaplanmış r. 24

27 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı, ( ) Yıllara Göre Mersin İlindeki Nüfus Artış Hızı (YÜZDE) 2,5% 2,369% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,319% 0,437% 1,460% 1,601% 0,427% 1,358% 1,201% 1,366% 1,216% 1,105% 0,795% 0,0% Mersin 0,437% 2,369% 0,427% 1,216% 1,105% 0,795% Türkiye 1,319% 1,460% 1,601% 1,358% 1,201% 1,366% Kaynak: TÜİK ADNKS,

28 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, 2013 İl İstanbul İzmir Ankara Mersin Türkiye Toplam 30,9 34,4 32,2 31,2 30,6 Erkek 30,6 33,7 31,5 30,6 29,8 Kadın 31,3 35,2 32,8 31,7 31,0 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Mersin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (YÜZDE) Yüzde 7,97 8,19 8,48 8,58 7,27 7,59 8,08 7,69 7,31 6,73 5,97 4,94 3,71 2,76 1,92 1,34 0,95 0,40 0,11 Kaynak: TÜİK ADNKS,

29 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, 2013 ANAMUR NÜFUS ALAN 1348 N. YOĞUNLUĞU 47 KARAMAN KONYA NÜFUS ALAN 688 N.YOĞUNLUĞU 13 ÇAMLIYAYLA TOROSLAR NÜFUS MEZİTLİ MUT ALAN 2053 N.YOĞUNLUĞU NÜFUS NÜFUS 63 YENİŞEHİR ALAN ALAN N.YOĞUNLUĞU N.YOĞUNLUĞU ERDEMLİ NÜFUS ALAN 1575 SİLİFKE NÜFUS N.YOĞUNLUĞU ALAN GÜLNAR 570 NÜFUS N.YOĞUNLUĞU ALAN 446 N.YOĞUNLUĞU 26 BOZYAZI AYDINCIK NÜFUS ALAN 2032 N.YOĞUNLUĞU 158 AKDENİZ TARSUS MERKEZ NÜFUS ALAN 1783 N.YOĞUNLUĞU 527 K B D G AKDENİZ Kaynak: TÜİK ADNKS

30 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Köy Kent Kompozisyonu, 2012 Mersin İlçelerinin Kır-Kent Nüfus Kompozisyonu, 2012 (YÜZDE) İl/İlçe Merkezi Köy ve Belde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akdeniz Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mezitli Mut Sili e Tarsus Toroslar Yenişehir Mersin Geneli Köy ve Belde 2,12% 43,97 22,48 40,28 71,09 61,13 71,61 7,31% 53,47 51,42 22,89 8,31% 2,27% 21,09 İl/İlçe Merkezi 97,88 56,03 77,52 59,72 28,91 38,87 28,39 92,69 46,53 48,58 77,11 91,69 97,73 78,91 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2012 * 6630 sayılı kanunla köyler mahalleye dönüştürüldüğü için 2013 yılı ve sonrasında merkez-kır nüfus ayrımı ortadan kaldırılmış r. 28

31 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Yıllara Bağlı Olarak Mersin İlçe Nüfusları (KİŞİ) Tarsus Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli Erdemli Sili e Mut Anamur Gülnar Bozyazı Aydıncık Çamlıyayla Kaynak: TÜİK ADNKS,

32 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Karşılaştırmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, 2000 Bölge Adı Belediye Sınırları İçerisindeki Konut Sayısı Türkiye Oranı Belediye Sınırları İçerisindeki Bina Sayısı Türkiye Oranı İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Türkiye ,90% 7,03% 6,95% 2,89% 2,71% ,09% 6,66% 4,91% 3,23% 2,63% Kaynak: TÜİK Bölgesel İsta s kler, 2000 Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Toplam Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü İl Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Tüm Türkiye İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Kaynak: TÜİK ADNKS,

33 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Mersin İlinde Medeni Duruma Göre Nüfus Oranları (%,15+ yaş), % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü Kadın 23,68% 62,89% 4,67% 8,76% Erkek 30,90% 64,39% 3,28% 1,43% Kaynak: TÜİK ADNKS,

34 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İntiharlar, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % 2,55% 2,45% 2,69% 2,80% 1,97% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler, 2013 Ölümler, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % ,08% ,09% ,08% ,10% ,12% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

35 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Ölüm ve İntihar Oranları, ( ) Mersin Ölüm ve İntihar Verilerinin Yıllara Göre Oranı (YÜZDE) 3,40% 3,20% 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 3,37% 2,80% 2,55% 2,69% 2,45% 2,26% 2,24% 2,26% 2,23% 2,24% 2,23% 2,22% 2,12% 2,08% 2,09% 2,08% 2,10% 1,93% 1,97% 1,87% 1,80% Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı Mersin'deki Ölümlerin Türkiye'ye Oranı Mersin'deki İn harların Türkiye'ye Oranı Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

36 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.2 ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2011 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011 Öldürme 49 Yaralamak 179 Cinsel Suçlar 15 Kişiyi Hürriye nden Yoksun Kılma 7 Hakaret 10 Hırsızlık 154 Yağma (Gasp) 32 Dolandırıcılık 19 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticare 73 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, SatınAlma 46 Sahtecilik 52 Kötü muamele 4 Zimmet 5 Rüşvet - Kaçakçılık 13 Trafik Suçları 7 Orman Suçları 8 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle İlgili Suçlar 44 İcra İflas Kanunu'na Muhalefet 658 Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet 52 Zina - Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satmak Ve Sa n Almak - Kabahatler - Rüşvet, İr kap ve Sahtecilik - Çek Kanunlarına Muhalefet 115 Diğer Suçlar 170 Bilinmeyen - Toplam 1712 Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

37 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( ) 12,00% Mersin İlinde Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları (YÜZDE) 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Zimmet Kötü muamele Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, Sa n Alma Sahtecilik Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile İlgili Suçlar Hırsızlık Öldürme Yaralama ,95% 3,98% 5,03% 5,53% 2,99% 3,48% 3,34% 3,69% ,17% 5,27% 1,82% 3,38% 2,77% 3,92% 2,25% 3,16% ,80% 4,69% 2,86% 4,21% 3,36% 3,10% 2,52% 2,55% ,54% 4,55% 3,40% 3,83% 3,22% 2,99% 2,44% 2,98% ,59% 6,25% 5,02% 3,89% 3,58% 3,54% 3,25% 2,88% ,75% 6,56% 3,48% 2,50% 1,45% 2,39% 1,41% 2,27% Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

38 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara ve Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler, ( ) Mersin İlinde Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler, ( ) (KİŞİ) Okuma Yazma Bilmeyen Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlkokul İlköğre m Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Lise ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Bilinmeyen Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

39 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu, 2011 Mersin İlinde 2011 Yılı İtibari ile Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu (YÜZDE) 4,39% 7,64% 1,27% 6,89% 19,10% 26,65% 8,92% 25,14% Okuma Yazma Bilmeyen Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlkokul İlköğre m Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Lise ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Bilinmeyen Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

40 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2012 Geliş Nedenine Göre Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar (MERSİN, 2012) Suça Sürüklenme Kabahat İşleme 2212 Terk 2064 Evden Kaçma Buluntu Kayıp Mağdur Bilgisine Başvurma Kurumdan Kaçma Diğer Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2012 Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, 2011 Toplam Kapalı Cezaevi Açık Cezaevi Yarı Açık Cezaevi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve Eği mevi Türkiye Mersin Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

41 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.3 GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) Mersin İli Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) (KİŞİ) Alınan Göç Verilen Göç Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 39

42 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) Mersin İli Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) ( BİNDE) 0-0, , , Net Göç Hızı ( ) -1,5-2 -2,5-3 -2,08-1,98-2,35-3,5-4 -4,5-4, Net Göç Hızı ( ) -2,08-0,51-0,79-1,98-4,03-2,35 Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 40

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ ISBN: 978-605-86616-5-3 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA

AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA TR32 Düzey 2 Bölgesi AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA 21-213 Bölge Planı TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın - Denizli - Muğla) 21-213 Bölge Planı www.geka.org.tr TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın - Denizli - Muğla) 21-213 Bölge

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ

2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014-2023 BÖLGE PLANI ANALİZİ Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ... V ŞEKİLLER LİSTESİ... X HARİTALAR LİSTESİ... XI KISALTMALAR... XII 1 GENEL BAKIŞ... 1 1.1 BÖLGENİN TARİHİ VE COĞRAFYASI...

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER Türkiye

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 İSTA NB U L K AL KIN

Detaylı