ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN"

Transkript

1 RAKAMLARLA MERSİN Ağustos 2014

2

3 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN Ağustos 2014

4 Mersin Limanı MERSİN İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: km 2 Nüfus: Nüfus Artış Hızı: %1,216 Rakım: 135 m Kıyı Uzunluğu: 320 km

5 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, ( )...10 Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, ( )...10 Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi, ( ) EDAM Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, İnsani, Yara cı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, Türkiye İş Bankası Endeksleri...14 İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, CNBC-E 81 İl Yaşam Kalitesi Endeksi Birleşmiş Milletler Ulusal İnsani Gelişme Endeksi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması...19 Türkiye deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası,

6 İÇİNDEKİLER 2. BÖLÜM SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( )...22 Nüfus Piramidi, Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( )...24 Yıllara Göre Nüfus Ar ş Hızı, ( ) Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, Köy Kent Kompozisyonu, Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Karşılaş rmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), İn harlar, ( )...32 Ölümler, ( )...32 Yıllara Göre Ölüm ve İn har Oranları, ( ) ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( )...34 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( )...35 Yıllara ve Eği m Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler ( ) Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eği m Durumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Ge rilen Çocuk İsta s kleri, Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaş rması, ( ) Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, SİVİL TOPLUM Türkiye de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı, SAĞLIK...43 İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, ( )...43

7 İÇİNDEKİLER Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının Yılara Göre Değişimi, ( )...44 Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, ( )...46 Yıllara Bağlı Olarak Sağlık Personelinin Türkiye Oranı, ( ) EĞİTİM...47 Eği m Durumuna Göre Nüfus, Cinsiyete Göre Nüfus/Eği m Komposizyonu, İlk ve Ortaöğre mde Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayıları, ( ) İlk ve Ortaöğre mde Okullaşma Oranları, İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre Genel Puan Tablosu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilik Endeksi, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayıları, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Görevli Öğre m Elemanı Sayısı, TR62 Bölgesindeki Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Türkiye ye Oranı, Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ Yıllara Göre Sinema İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci İsta s kleri, ( )...54 Halk Kütüphaneleri İsta s kleri, ( )...54 Tescilli Sit Alanları Dağılımı, Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, İDARİ YAPI...56 Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, Milletvekili Genel Seçimleri, ( )...56 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, ( )...57 İlçe Belediyeleri ve Meclis Üyesi Sayıları, İl Bazlı Kardeş Kent İsta s k Bilgileri, ( )...58 Mersin Mahalli İdarelere Ait Kardeş Kentler, MEDYA Mersin Medya Öze, Mersin İlçelerinde Gazete Dağılımı, BÖLÜM EKONOMİK YAPI 3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, ( ) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2013) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2013)... 65

8 İÇİNDEKİLER İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki - Şirketler ( ) TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Firma Çalışan Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, DIŞ TİCARET İhracat ve İthalat Değerleri, ($) ( ) İhraca n İthala Karşılama Oranı, - ( ) İl İhraca nda Yıllara Bağlı Olarak İlk 10 Ülke, (BİN ABD Doları) ( ) TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İhracat Haritası, TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İthalat Haritası, Serbest Bölgelerin Yıllık Ticaret Hacimleri, ( ) Mersin Serbest Bölge Ticaret Hacminin Türkiye Toplamına Oranı, ( ) Serbest Bölge Ticaret Hacimlerinin Yıllara Göre Değişimi, ( ) FİNANS İller İ bariyle Banka Şube ve Çalışan Sayısı, İller Bazında Mevduat, Toplam Mevdua n Türlere Göre Dağılımı, İller Bazında Kredilerin Dağılımı, İh sas Kredileri Dağılımı, TARIM Tarım Alanlarının Dağılımı, Tarımsal Üre m Değeri, ( ) Bitkisel Üre m Değeri Açısından İlk 10 İl, Canlı Hayvan Değerleri Açısından İlk 10 İl, Hayvansal Ürünler Değeri Açısından İlk 10 İl, Kişi Başına Düşen Bitkisel Üre m Değeri, Kişi Başına Canlı Hayvan Değeri, Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri, Yıllara Göre Mersin İlindeki Tarım Makinaları ve Dağılımı, ( ) Organik Bitkisel Üre m Değerleri (Geçiş Süreci Dahil), ( ) SANAYİ ve TİCARET Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri, Mersin İline Ait İhracat Bilgileri, Mersin İline Ait İthalat Bilgileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, YATIRIM ve TEŞVİKLER Yılları Kamu Ya rım Tahsisleri (MİLYON TL) Kamu Ya rımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı, 2012 (BİN TL) Kamu Ya rımının Yüzdesel Dağılımı, Yıllara Göre Ya rım Teşvik Belgeleri, ( ) İSTİHDAM İşsizlik Oranına Göre İlk On İl, AR-GE ve YENİLİKÇİLİK Yıllara Göre Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuruları ( ) En Çok Patent Başvurusu Yapan İlk 10 İl, (2013)...88

9 İÇİNDEKİLER En Çok Faydalı Model Başvurusu Yapan İlk 10 İl, Yıllara Göre Patent ve Faydalı Model Başvurularının Türkiye Toplamına Oranı, ( ) TURİZM Karşılaş rmalı Olarak Belediye Belgeli KonaklamaTesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Karşılaş rmalı Olarak Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Deniz Yolu İle Giriş Yapan Yabancılar ve Vatandaşlar, ( ) BÖLÜM ULAŞIM, ÇEVRE ve ALTYAPI 4.1 ULAŞIM...94 Merkez İle İlçeler Arasındaki Mesafe...94 Sürücü Sayılarının İllere Göre Dağılımı, Devlet ve İl Yollarının Sa h Cinslerine Göre Uzunlukları (km), İllere Göre Otoyol Uzunlukları, ( )...96 İllere Göre Trafik Kaza İsta s kleri, İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araba Sayısı, Demiryolu Anahat Uzunluklarına Göre İlk 10 İl, Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, ( )...99 Mersin İlinde Demiryolu Yük Taşımaları ( )...99 Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İsta s kleri, ( ) Mersin Limanı Konteyner Yük Değerleri, ( ) METEOROLOJİ Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler, ( ) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En düşük Değerler, ( ) Ölçülen En Yüksek Meteorolojik Değerler, ( ) HAVA Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları, ( ) Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Par küler Madde Konsantrasyonları - ile İlgili Başlıca Göstergeler, ( ) SU Su Abone Sayısı, MESKİ Merkez Su Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Mersin ve Tarsusa Verilen Toplam Su Miktarları, Mersin Karaduvar A ksu Arıtma Tesisindeki Aylık Su Debileri, ELEKTRİK Elektrik Tüke minin Sektörlere Göre Dağılımı, Elektrik Dağı m Şirketleri Abone Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı, Kayıp Kaçak Elektrik Oranları, Kayıp Kaçak Elektrik Miktarları, BÖLÜM EKLER 5.1 DÜZEY 2 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRILMASI KISALTMALAR KAYNAKÇA

10 Mersin Genel Görünüm, 1970'li Yıllar

11 TEMEL GÖSTERGELER

12 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2010 Genel Endeks Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi İl Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Mersin 15 25, , , , ,67 Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 Ankara 67,52 1 Ankara 69,18 1 Ankara 70,51 2 İstanbul 61,84 2 İstanbul 62,22 2 İstanbul 59,97 3 Eskişehir 48,19 3 Eskişehir 48,12 3 Eskişehir 50,26 4 İzmir 45,21 4 İzmir 44,92 4 İzmir 46,74 5 Isparta 37,11 5 Antalya 36,60 5 Antalya 37,52 22 Mersin 25,59 23 Mersin 25,69 23 Mersin 25,62 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl 1 İstanbul 100,00 1 İstanbul 100,00 1 İstanbul 2 Ankara 23,27 2 Ankara 21,53 2 Ankara 3 Bursa 19,25 3 Bursa 20,13 3 Bursa 4 Kayseri 13,85 4 Kocaeli 14,87 4 Kayseri 5 Gaziantep 13,11 5 Kayseri 14,04 5 Konya 22 Mersin 0,76 20 Mersin 1,08 21 Mersin Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Endeks Değeri 100,00 22,07 13,72 12,92 12,43 0,77 10

13 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 İstanbul 84,64 1 İstanbul 90,76 1 İstanbul 91,87 2 Ankara 39,60 2 Ankara 38,09 2 Ankara 37,86 3 İzmir 34,21 3 İzmir 37,01 3 İzmir 36,53 4 Kocaeli 31,33 4 Kocaeli 32,12 4 Kocaeli 32,44 5 Bursa 28,39 5 Bursa 27,64 5 Bursa 26,31 9 Mersin 21,62 10 Mersin 21,07 22 Mersin 17,17 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi, ( ) İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl 1 İstanbul 94,58 1 İstanbul 94,36 1 İstanbul 2 İzmir 78,58 2 İzmir 78,11 2 İzmir 3 Tekirdağ 75,79 3 Tekirdağ 75,45 3 Ankara 4 Ankara 68,53 4 Ankara 68,61 4 Tekirdağ 5 Hatay 67,34 5 Hatay 66,65 5 Hatay 11 Mersin 55,67 10 Mersin 55,65 10 Mersin Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Endeks Değeri 93,48 77,70 68,30 66,08 66,04 55,14 11

14 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.2 EDAM REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2009 Sıra İl Endeks Değeri 1 Ankara 2 İstanbul 3 İzmir 4 Kocaeli 5 Eskişehir 25 Mersin Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), ,00 97,80 87,30 80,80 80,50 59,50 İnsani, Yaratıcı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, 2009 İnsani Sermaye Endeksi Yara cı Sermaye Endeksi Sosyal Sermaye Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 Ankara 100,00 Ankara 100,00 Ankara 100,00 2 Eskişehir 100,00 İstanbul 56,70 İstanbul 99,00 3 Çanakkale 99,00 Eskişehir 45,00 Muğla 90,80 4 Muğla 97,60 Erzurum 38,50 İzmir 89,60 5 Isparta 96,90 Kocaeli 36,90 Yalova 86, Mersin (29) 84,40 Mersin (39) 12,90 Mersin (28) 55,20 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

15 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, 2009 Emek Piyasaları Endeksi Fiziki Altyapı Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 İstanbul 100,00 İstanbul 100,00 2 Ankara 95,90 İzmir 96,70 3 İzmir 90,90 Kocaeli 86,30 4 Tekirdağ 88,00 Ankara 83,40 5 Eskişehir 87,80 Bursa 82, Mersin (28) 64,30 Mersin (40) 44,40 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), 2009 Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, 2009 Sıra İl Endeks Değeri İstanbul Kocaeli İzmir Rize Mersin 100,00 93,00 87,20 79,60 78,00 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

16 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.3 TÜRKİYE İŞ BANKASI ENDEKSLERİ İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl İl Gelişmişlik Endeksi (İGE) 1 İstanbul 36,56 2 Ankara 12,54 3 İzmir 8,84 4 Antalya 6,85 5 Bursa 4,14 6 Kocaeli 3,40 7 Muğla 2,64 8 Adana 2,09 9 Konya 2,07 10 Gaziantep 1,79 13 Mersin 1,26 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl FİGE 1 İstanbul 23,17 2 Ankara 7,01 3 İzmir 4,06 4 Antalya 1,91 5 Bursa 1,60 6 Kocaeli 0,82 7 Adana 0,74 8 Mersin 0,53 9 Konya 0,51 10 Muğla 0,36 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 14

17 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması (2012) Sıra İl İGE İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Muğla Eskişehir Konya Adana Mersin 27,52 10,65 8,20 7,58 4,05 3,63 3,34 2,66 2,40 2,07 2,02 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 15

18 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.4 CNBC-E 81 İL YAŞAM KALİTESİ ENDEKSİ Ankara Eskişehir Isparta Trabzon İstanbul Artvin Bolu Antalya İzmir Rize Mersin GENEL SIRALAMA EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK GÜVENLİK KENT HAYATI Kaynak: CNBC-E Business Dergisi Yaşam Kalitesi Araş rması, KÜLTÜR SANAT BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSAL İNSANİGELİŞME ENDEKSİ Sıra (İGE) İl Kocaeli Yalova İstanbul Bursa İzmir Muğla Sakarya Bolu Tekirdağ Balıkesir Mersin Yaşam Beklen si Endeksi 0,813 0,789 0,791 0,837 0,787 0,783 0,836 0,720 0,737 0,793 0,694 Eği m Endeksi 0,942 0,954 0,956 0,927 0,940 0,928 0,918 0,915 0,944 0,896 0,863 GSYİH Endeksi 0,853 0,772 0,763 0,724 0,759 0,757 0,696 0,805 0,720 0,688 0,714 İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 0,869 0,838 0,837 0,829 0,829 0,823 0,817 0,814 0,800 0,792 0,757 Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu 16

19 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.6 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2011 Sıralama İl SEGE 2011 Endeks Değeri İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Antalya Bursa Ekişehir Muğla Tekirdağ Denizli 24 Mersin 4,5154 2,8384 1,9715 1,6592 1,5026 1,3740 1,1671 1,0493 0,9154 0,9122 0,4636 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması (SEGE 2011) 17

20 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 18

21 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.7 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması İlçe 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Gelişmişlik Sıralaması Grubu (1-6) Gelişmişlik Endeksi Merkez ,35555 Tarsus ,29431 Sili e ,52395 Anamur ,44577 Erdemli ,29564 Bozyazı ,14344 Çamlıyayla ,00132 Mut ,03611 Aydıncık , Gülnar , Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004 Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası, 2004 En koyu: 1. Derecede gelişmiş İlçeler En açık: 6. Derecede gelişmiş ilçeler Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması,

22 Mersin Sili e Caddesi, 1940'lı Yıllar

23 SOSYAL YAPI

24 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( ) Mersin Nüfusunun Tarihsel Değişimi (BİN KİŞİ) , , , , , , , , , , , , ,5 244,2 257,7 279,5 317,9 371,7 444,5 511,3 590,

25 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Nüfus Piramidi, 2013 Mersin İli Nüfus Pramidi Erkek Kadın 0-4 Yaş 5-9 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 90+ Yaş Kaynak: TÜİK ADNKS,

26 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( ) Yıllar Nüfus Miktarı (Bin Kişi) Nüfus Ar ş Hızı (%) Mersin/Türkiye Nüfus Oranı (%) ,543-1,55% ,236 1,796% 1,51% ,709 1,073% 1,45% ,484 1,622% 1,49% ,929 2,577% 1,52% ,667 3,123% 1,54% ,523 3,580% 1,60% ,273 2,798% 1,63% ,943 2,896% 1,66% ,817 3,806% 1,77% ,931 3,320% 1,89% ,085 4,064% 2,04% ,995 4,062% 2,24% ,400 2,649% 2,44% ,938 0,488% - 2,26% ,908 0,437% 2,24% ,888 2,369% 2,26% ,899 0,427% 2,24% ,939 1,216% 2,23% ,848 1,105% 2,22% ,774 0,795% 2,23% Kaynak: TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü 2013, DPT Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri, 2002 * Ardışık olmayan yıllarda nüfus ar ş hızı üstel fonksiyon yöntemi kullanılarak hesaplanmış r. 24

27 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı, ( ) Yıllara Göre Mersin İlindeki Nüfus Artış Hızı (YÜZDE) 2,5% 2,369% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,319% 0,437% 1,460% 1,601% 0,427% 1,358% 1,201% 1,366% 1,216% 1,105% 0,795% 0,0% Mersin 0,437% 2,369% 0,427% 1,216% 1,105% 0,795% Türkiye 1,319% 1,460% 1,601% 1,358% 1,201% 1,366% Kaynak: TÜİK ADNKS,

28 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, 2013 İl İstanbul İzmir Ankara Mersin Türkiye Toplam 30,9 34,4 32,2 31,2 30,6 Erkek 30,6 33,7 31,5 30,6 29,8 Kadın 31,3 35,2 32,8 31,7 31,0 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Mersin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (YÜZDE) Yüzde 7,97 8,19 8,48 8,58 7,27 7,59 8,08 7,69 7,31 6,73 5,97 4,94 3,71 2,76 1,92 1,34 0,95 0,40 0,11 Kaynak: TÜİK ADNKS,

29 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, 2013 ANAMUR NÜFUS ALAN 1348 N. YOĞUNLUĞU 47 KARAMAN KONYA NÜFUS ALAN 688 N.YOĞUNLUĞU 13 ÇAMLIYAYLA TOROSLAR NÜFUS MEZİTLİ MUT ALAN 2053 N.YOĞUNLUĞU NÜFUS NÜFUS 63 YENİŞEHİR ALAN ALAN N.YOĞUNLUĞU N.YOĞUNLUĞU ERDEMLİ NÜFUS ALAN 1575 SİLİFKE NÜFUS N.YOĞUNLUĞU ALAN GÜLNAR 570 NÜFUS N.YOĞUNLUĞU ALAN 446 N.YOĞUNLUĞU 26 BOZYAZI AYDINCIK NÜFUS ALAN 2032 N.YOĞUNLUĞU 158 AKDENİZ TARSUS MERKEZ NÜFUS ALAN 1783 N.YOĞUNLUĞU 527 K B D G AKDENİZ Kaynak: TÜİK ADNKS

30 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Köy Kent Kompozisyonu, 2012 Mersin İlçelerinin Kır-Kent Nüfus Kompozisyonu, 2012 (YÜZDE) İl/İlçe Merkezi Köy ve Belde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akdeniz Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mezitli Mut Sili e Tarsus Toroslar Yenişehir Mersin Geneli Köy ve Belde 2,12% 43,97 22,48 40,28 71,09 61,13 71,61 7,31% 53,47 51,42 22,89 8,31% 2,27% 21,09 İl/İlçe Merkezi 97,88 56,03 77,52 59,72 28,91 38,87 28,39 92,69 46,53 48,58 77,11 91,69 97,73 78,91 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2012 * 6630 sayılı kanunla köyler mahalleye dönüştürüldüğü için 2013 yılı ve sonrasında merkez-kır nüfus ayrımı ortadan kaldırılmış r. 28

31 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Yıllara Bağlı Olarak Mersin İlçe Nüfusları (KİŞİ) Tarsus Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli Erdemli Sili e Mut Anamur Gülnar Bozyazı Aydıncık Çamlıyayla Kaynak: TÜİK ADNKS,

32 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Karşılaştırmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, 2000 Bölge Adı Belediye Sınırları İçerisindeki Konut Sayısı Türkiye Oranı Belediye Sınırları İçerisindeki Bina Sayısı Türkiye Oranı İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Türkiye ,90% 7,03% 6,95% 2,89% 2,71% ,09% 6,66% 4,91% 3,23% 2,63% Kaynak: TÜİK Bölgesel İsta s kler, 2000 Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Toplam Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü İl Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Tüm Türkiye İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Kaynak: TÜİK ADNKS,

33 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Mersin İlinde Medeni Duruma Göre Nüfus Oranları (%,15+ yaş), % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü Kadın 23,68% 62,89% 4,67% 8,76% Erkek 30,90% 64,39% 3,28% 1,43% Kaynak: TÜİK ADNKS,

34 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İntiharlar, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % 2,55% 2,45% 2,69% 2,80% 1,97% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler, 2013 Ölümler, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % ,08% ,09% ,08% ,10% ,12% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

35 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Ölüm ve İntihar Oranları, ( ) Mersin Ölüm ve İntihar Verilerinin Yıllara Göre Oranı (YÜZDE) 3,40% 3,20% 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 3,37% 2,80% 2,55% 2,69% 2,45% 2,26% 2,24% 2,26% 2,23% 2,24% 2,23% 2,22% 2,12% 2,08% 2,09% 2,08% 2,10% 1,93% 1,97% 1,87% 1,80% Mersin Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı Mersin'deki Ölümlerin Türkiye'ye Oranı Mersin'deki İn harların Türkiye'ye Oranı Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

36 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.2 ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( ) Mersin Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2011 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011 Öldürme 49 Yaralamak 179 Cinsel Suçlar 15 Kişiyi Hürriye nden Yoksun Kılma 7 Hakaret 10 Hırsızlık 154 Yağma (Gasp) 32 Dolandırıcılık 19 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticare 73 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, SatınAlma 46 Sahtecilik 52 Kötü muamele 4 Zimmet 5 Rüşvet - Kaçakçılık 13 Trafik Suçları 7 Orman Suçları 8 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle İlgili Suçlar 44 İcra İflas Kanunu'na Muhalefet 658 Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet 52 Zina - Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satmak Ve Sa n Almak - Kabahatler - Rüşvet, İr kap ve Sahtecilik - Çek Kanunlarına Muhalefet 115 Diğer Suçlar 170 Bilinmeyen - Toplam 1712 Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

37 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( ) 12,00% Mersin İlinde Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları (YÜZDE) 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Zimmet Kötü muamele Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, Sa n Alma Sahtecilik Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile İlgili Suçlar Hırsızlık Öldürme Yaralama ,95% 3,98% 5,03% 5,53% 2,99% 3,48% 3,34% 3,69% ,17% 5,27% 1,82% 3,38% 2,77% 3,92% 2,25% 3,16% ,80% 4,69% 2,86% 4,21% 3,36% 3,10% 2,52% 2,55% ,54% 4,55% 3,40% 3,83% 3,22% 2,99% 2,44% 2,98% ,59% 6,25% 5,02% 3,89% 3,58% 3,54% 3,25% 2,88% ,75% 6,56% 3,48% 2,50% 1,45% 2,39% 1,41% 2,27% Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

38 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara ve Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler, ( ) Mersin İlinde Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler, ( ) (KİŞİ) Okuma Yazma Bilmeyen Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlkokul İlköğre m Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Lise ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Bilinmeyen Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

39 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu, 2011 Mersin İlinde 2011 Yılı İtibari ile Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu (YÜZDE) 4,39% 7,64% 1,27% 6,89% 19,10% 26,65% 8,92% 25,14% Okuma Yazma Bilmeyen Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlkokul İlköğre m Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Lise ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Bilinmeyen Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

40 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2012 Geliş Nedenine Göre Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar (MERSİN, 2012) Suça Sürüklenme Kabahat İşleme 2212 Terk 2064 Evden Kaçma Buluntu Kayıp Mağdur Bilgisine Başvurma Kurumdan Kaçma Diğer Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2012 Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, 2011 Toplam Kapalı Cezaevi Açık Cezaevi Yarı Açık Cezaevi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve Eği mevi Türkiye Mersin Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

41 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.3 GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) Mersin İli Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) (KİŞİ) Alınan Göç Verilen Göç Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 39

42 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) Mersin İli Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) ( BİNDE) 0-0, , , Net Göç Hızı ( ) -1,5-2 -2,5-3 -2,08-1,98-2,35-3,5-4 -4,5-4, Net Göç Hızı ( ) -2,08-0,51-0,79-1,98-4,03-2,35 Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 40

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA Temmuz 2014 www.cka.org.tr ADANA İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: 13.915 km 2 Nüfus: 2.149.260 Nüfus Artış Hızı: %1,105 Rakım: 23 m Akdeniz

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat Endeksleri

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ 2009-2010 KOCAELİ SANAYİ ODASI YAYIN NO:2011.ARŞ.05 KAYNAK: URAK Uluslararası Rekabetçilik Kurumu, İllerarası Rekabetçilik Endeksi, 2009-2010 22.04.2011 KOCAELİ

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı