AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No /04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup, bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģ olup, Mahkeme yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiģ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koģulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 1 Erdoğan Gökçe / Türkiye davasında, BaĢkan, Guido Raimondi, Yargıçlar, IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert Spano, ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith in katılımıyla Daire olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci Bölüm), 9 Eylül 2014 tarihinde gerçekleģtirdiği kapalı oturumdaki müzakereler sonucunda anılan tarihte aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (31736/04 No.lu) davanın temelinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı Erdoğan Gökçe nin ( baģvuran ) 7 Temmuz 2004 tarihinde Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca yapmıģ olduğu baģvuru bulunmaktadır. 2. BaĢvuran, Mahkeme önünde, Ankara da avukatlık yapan M. Cengiz ile A. Sarıhan tarafından temsil edilmiģtir. 3. BaĢvuran, bilhassa, belediye seçimlerinde aday olarak, yasal seçim propaganda döneminin baģlangıç tarihinden evvel basına yazılı bildiri dağıttığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması nedeniyle SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.

4 2 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 4. BaĢvuru 18 Ocak 2008 tarihinde Hükümet e tebliğ edilmiģtir. OLAYLAR I. DAVANIN KOġULLARI 5. BaĢvuran 1957 doğumlu olup, Balıkesir de ikamet etmektedir. 6. ĠĢçi Partisi (ulusal düzeyde kurulan, tüm illerde genel seçimler ile belediye seçimlerine katılmasına izin verilen siyasi parti) Balıkesir Ġl BaĢkanı olan baģvuran, 28 Mart 2004 tarihinde yapılması gereken belediye seçimlerinde aday olmuģ ve Balıkesir Belediye BaĢkanlığı için yarıģmıģtır. 7. Bir iģçi sendikası tarafından 20 Mart 2003 tarihinde açık alanda düzenlenen gösteri sırasında, gazeteci kimliğiyle olay yerinde bulunan baģvuran, basına, 2004 belediye seçimlerinde kendi programının ana hatlarıyla ilgili yazılı bir bildiri dağıtmıģtır. 8. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü 21 Mart 2003 tarihinde konuyla ilgili olarak Balıkesir Savcılığını bilgilendirmiģ ve baģvuran tarafından dağıtılan metnin bir nüshasını ibraz etmiģtir. Balıkesir Savcılığı 17 Ekim 2003 tarihinde baģvuranın ifadesini almıģtır. BaĢvuran, 20 Mart 2003 tarihli gösteri sırasında, Politik isimli günlük gazetenin muhabirine ve bir nüsha almak için ısrar eden bir polis memuruna yazılı bildirisini verdiğini belirtmiģtir. BaĢvuran, bildirisini Balıkesir de günlük gazete bürolarına bıraktığını da kabul etmiģtir. 9. Savcı 20 Ekim 2003 tarihli iddianame ile diğerlerinin yanı sıra, seçim propagandalarını düzenleyen kanunların hükümlerini ihlal etmekle suçladığı baģvuran hakkında ceza davası açmıģtır. Savcı, baģvuranı bilhassa, 2003 yılı Mart ayında, basın mensuplarına Balıkesir Belediye BaĢkanı seçilirsem [kamu] hizmetlerini sağlamak için çalıģacağım. baģlıklı bir bildiri dağıtmakla ve bu Ģekilde hareket ederek, belediye seçimlerinde yasal propaganda dönemine riayet etmemekle suçlamıģtır.

5 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi 15 Aralık 2003 tarihli kararla, 298 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 2820 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca baģvuranı üç ay hapis cezası ile eski Türk lirası para cezasına çarptırmıģtır. Hapis cezası eski Türk lirası tutarında para cezasına çevrilmiģtir. BaĢvuran tarafından ödenecek para cezası toplam eski Türk lirası (olayların meydana geldiği dönemdeki döviz kuruyla yaklaģık 340 avro) olmuģtur. Mahkeme, kararında baģvuranın, 20 Mart 2003 tarihinde, basın mensuplarına Balıkesir Belediye BaĢkanı seçilirsem [kamu] hizmetlerini sağlamak için çalıģacağım. baģlıklı bir bildiri dağıttığını belirtmiģtir. 11. BaĢvuran 6 Ocak 2004 tarihinde Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi önünde söz konusu mahkûmiyet kararına itiraz etmiģtir. Belediye seçimleri için on günlük yasal seçim propaganda döneminin düzenlenmesiyle seçimlerden önceki on gün boyunca seçim propaganda araçlarının kullanılmasına iliģkin tüm prosedürün adaylara dağıtılmasının öngörüldüğünü ve söz konusu dönem haricinde, kanunla kabul edilen formalite ve kısıtlamalara riayet edilmesi kaydıyla propaganda araçlarının kullanılabileceğini de ileri sürmüģtür. Bu hususta, kanunda, seçim kampanyaları dıģında basın için ayrılan bildirilerin dağıtımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama öngörülmediğini belirtmiģtir. BaĢvuran, siyasi propaganda yapma özgürlüğünün kısıtlanması amacıyla, baģvurana göre, seçim propagandalarını kolaylaģtırmak amacıyla yasa koyucu tarafından kabul edilen- yasal bir hükmün kullanılmasını eleģtirmiģtir. BaĢvuran ayrıca, ĠĢçi Partisi nin, aday adaylığı hususunu düzenlemediği, fakat merkez organlarının kararı aracılığıyla seçim adaylarını doğrudan tayin etmesi sebebiyle, 2820 sayılı Kanunun 43. maddesinin kendi durumuna uygulanabilir olmadığını iddia etmiģtir. 12. Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi 15 Ocak 2004 tarihli kararla, itiraz edilen kararın usule ve kanuna uygun olarak verildiği kanaatiyle baģvuranın itirazını reddetmiģtir.

6 4 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 13. Balıkesir Savcılığı 19 Ocak 2004 tarihinde baģvuranın çarptırıldığı para cezası için ödeme emri çıkarmıģtır. Ancak, baģvuran, yeterli kaynaklara sahip olmadığından, iģbu para cezasını ödeyememiģtir. 14. Balıkesir Savcılığı 20 Mayıs 2004 tarihinde söz konusu para cezasını, çekilecek on üç gün fiili tutukluluk ve on dört gün Ģartlı tahliye olmak üzere yirmi yedi gün hapis cezası olarak değiģtirmiģtir. BaĢvuran 20 Mayıs ila 2 Haziran 2004 tarihlerinde fiili olarak hapiste kalmıģtır. 15. Dosyadan, 2004 yılı Mart ayı belediye seçimlerinde çeģitli siyasi partilerin aday adaylığına aday olan çok sayıda kiģinin 2003 yılının Haziran ayı sonundan itibaren boy gösterdiği ve 2003 yılının Ağustos ayından itibaren, programlarını ana hatlarıyla kamuya tanıttıkları anlaģılmaktadır. II. ĠLGĠLĠ ĠÇ HUKUK KURALLARI VE UYGULAMASI Nisan 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasında, seçimlerde propagandanın, söz konusu kanun hükümleri kapsamında serbest olduğu bildirilmektedir. Ġlgili maddenin ikinci fıkrasında ise, propaganda yapılmasına izin verilen dönem belirtilmektedir. Kanunun ilk halinde, söz konusu dönem üç ay ile sınırlandırılmıģtı. Kanunun hazırlanması sırasında yapılan parlamento çalıģmaları incelemelerinden, yasa koyucunun, seçimlerden önce propaganda süresinin belirlenmesiyle, adayların, olağan formaliteleri azaltarak açık alanda gösteri yapma gibi geniģ çaplı araçlar sayesinde geniģ kitlelere düģüncelerini yaymalarını kolaylaģtırmayı amaçladığı anlaģılmaktadır. 10 Eylül 1987 tarihli 3403 sayılı Kanunla 49. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değiģiklikle, izin verilen seçim propaganda süresi oy kullanma gününden önceki on güne indirilmiģtir. Bu değiģiklik, 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan erken genel seçimlerin mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesine imkân vermeliydi.

7 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Seçimler öncesinde seçim propagandasına ayrılan dönemle ilgili olarak, yukarıda anılan 298 sayılı Kanunun 50 ve 51. maddelerinde açık ya da kapalı yerlerde gösteriler düzenlenmesi; 52-55A maddelerinde ise propagandanın radyo ve televizyon kanallarında yayımlanması düzenlenmektedir Nisan 2010 tarihli dolayısıyla mevcut davaya konu olan olaylardan sonra- bir kanunla 298 sayılı kanunda yapılan değiģikliklerle, yazılı basında ya da internette seçim propagandasının izin verilen dönem sonuna kadar özgür bir Ģekilde yapılacağını (buna bir baģlangıç noktası belirtmeden) ve siyasi partilerin sembollerini taģıyan küçük kitapçık, broģür ya da diğer tanıtıcı malzemelerin dağıtılmasının seçim dönemi boyunca serbest olduğunu (genel olarak seçimlerden üç ay önce) belirtmektedir. HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME I. SÖZLEġME NĠN 10. MADDESĠNĠN ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASI HAKKINDA 19. BaĢvuran, mahkûm edilmesinin SözleĢme nin 10. maddesiyle öngörülen ifade özgürlüğü hakkına haksız bir müdahale teģkil ettiğini iddia etmektedir. Söz konusu madde aģağıdaki Ģekildedir: Herkes görüģlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğünü, kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iģletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, asayiģsizliğin veya suç iģlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın, baģkalarının ün ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için kanunla öngörülen bazı formalitelere Ģartlara, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.

8 6 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI A. Kabul edilebilirlik hakkında 20. Mahkeme tarafından SözleĢme nin 10. maddesine iliģkin kabul edilebilirlik ve esas hakkındaki görüģlerini açıklamaya davet edilen Hükümet, öncelikle, söz konusu bu hükmün mevcut baģvuruya uygulanmadığını ileri sürmektedir. Hükümet, bu hususta, baģvuranın seçim hazırlıklarına iliģkin usul kurallarına riayet etmeme nedeniyle cezalandırıldığı ve bu cezanın söz konusu yazılı bildirinin içeriği ile hiçbir Ģekilde ilgili olmadığını belirtmektedir. 21. Hükümet ayrıca, ilgilinin, ulusal mahkemeler tarafından kanunun teknik hususları hakkında yapılan yorumları kabul etmeyerek, ulusal mahkemeler önünde SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan özgürlüklerle ilgili bir Ģikâyette bulunmaması nedeniyle baģvuran tarafından iç hukuk yollarının tüketilmediğini ileri sürmektedir. 22. BaĢvuran bu itirazlara karģı çıkmakta ve Mahkeme den bunları reddetmesini talep etmektedir. BaĢvuran, belediye baģkanı seçilmesi halinde hangi kamu hizmetlerini yapacağını bildirmek için yazılı bildirisini dağıtarak, ifade özgürlüğünü yalnızca klasik bir araç olarak kullandığını ileri sürmektedir. 23. Mahkeme, itirazların doğrudan baģvuranın ifade özgürlüğü hakkına yönelik müdahalenin incelenmesine ve bundan dolayı, SözleĢme nin 10. maddesi alanında ifade edilen Ģikâyetin esasına bağlı sorunlardan kaynaklandığı kanısındadır. Dolayısıyla, Mahkeme bunları esasla birleģtirmeye karar vermektedir. 24. ĠĢbu Ģikâyetin, SözleĢme nin 35. maddesinin 3. fıkrası anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve baģka herhangi bir kabul edilemezlik gerekçesi bulunmadığını tespit eden Mahkeme, söz konusu Ģikâyeti kabul edilebilir olarak açıklamaktadır.

9 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 7 B. Esas hakkında 1. Müdahalenin varlığı hakkında 25. Hükümet, somut olayda, SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan haklara müdahale bulunmadığını ileri sürmektedir. Hükümet esasen, baģvuranın mahkûmiyetinin, ifade özgürlüğü hakkıyla ilintili olmadığı kanısındadır. Hükümete göre, ilgili, belli bir görüģü ifade etme nedeniyle değil, seçim propagandasını düzenleyen prosedürle herkes için belirlenen yasal süreye uymama nedeniyle mahkûm edilmiģtir. 26. BaĢvuran, belediye seçimleri için propaganda yapma özgürlüğünün ifade özgürlüğüne bağlı olduğunu ifade etmektedir. 27. Mahkeme, baģvuranın, yaklaģık bir yıl sonra yapılması gereken belediye seçimlerinde baģarılı olması durumunda gerçekleģtirmeyi tasarladığı projeler ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazılı bir bildiriyi gazetecilere dağıttığı için mahkûm edildiğini gözlemlemektedir. Mahkeme, ulusal mahkemeler önünde olduğu gibi Mahkeme önünde de, dağıttığı belgenin bir seçim propagandası aracı olduğunu kabul ettiğini saptamaktadır. Mahkeme bu nedenle, baģvuranın tutumunun haber ya da görüģ verme amacı taģıdığını, dolayısıyla ilgilinin mahkûmiyetinin, bu nedenden ötürü, SözleĢme nin 10. maddesiyle öngörülen ifade özgürlüğü hakkına müdahale teģkil ettiği kanısındadır. Mahkeme aynı zamanda, bu değerlendirmeler ıģığında, Hükümet tarafından ifade edilen itirazların, SözleĢme nin 10. maddesinin uygulanamazlığı ve iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesi gerektiği kanısındadır. 2. Müdahalenin haklılığı: Kanunla öngörülmesi ve meşru bir amaç izlemesi 28. Mahkeme, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gerekliliklere riayet etmemesi halinde bir müdahalenin SözleĢme ye aykırı olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, müdahalenin kanunla öngörülüp

10 8 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI öngörülmediğini, bu fıkrada bildirilen meģru amaçların birini ya da birçoğunu amaçlayıp amaçlamadığını ve bu amaç ya da amaçlara ulaģmak için demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını tespit etmek gerekmektedir (Pedersenet Baadsgaard/Danimarka, No /99, 67, AĠHM 2004-XI). 29. Mahkeme, mevcut davada, müdahalenin kanunla yani 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49. maddesinde öngörüldüğüne itiraz edilmediğini kaydetmektedir. Mahkeme, baģvuran hakkında alınan tedbirlerle izlenen amaçların meģruluğu konusunda Ģüpheleri bulunduğundan, müdahalenin, düzenin korunması (belediye seçimlerine iliģkin prosedüre riayet edilmesinin sağlanması) ile baģkalarının haklarını koruma (seçimlerde adaylara fırsat eģitliği sağlanması) meģru amaçları amaçladığını varsayımından hareket edecektir. 30. Geriye, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığının araģtırılması kalmaktadır. 3. Demokratik bir toplumda müdahalenin gerekliliği hakkında a) Tarafların Ġddiaları 31. BaĢvuran, mahkûmiyetinin, ifade özgürlüğü hakkının icrasında haksız bir müdahale teģkil ettiğini ileri sürmektedir. Yazılı bildirisinin içeriğinin, herhangi bir suç teģkil etmediğini ve ne ulusal makamlar ne de Ģahıslar tarafından bu anlamda herhangi bir iddiada bulunulmadığını ileri sürmektedir. BaĢvuran öte yandan, finans kaynakları bulunmaması nedeniyle, para cezasını ödeyemediğini ve söz konusu para cezasının hapis cezasına çevrildiğini ve bu cezayı çektiğini belirtmiģtir. Kısacası, baģvuran, yetkili makamların kendisini, belediye baģkanı seçilmesi halinde yapacağı kamu hizmetleriyle ilgili olarak Balıkesir sakinlerini bilgilendirmekten ibaret bir belge nedeniyle mahkûm ettikleri ve bu Ģekilde davranarak, kamu

11 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 9 yararına iliģkin bir sorun hakkında haber ya da görüģ verme özgürlüğü hakkını ihlal ettikleri kanısındadır. BaĢvuran, yerel seçimler konusunda kanunla belirlenen propaganda dönemleri ve prosedürüne riayet edilmesi sorunuyla ilgili olarak, büyük siyasi partilerden diğer birçok adayın, belediye seçimlerinden aylar önce propagandalarına baģladıklarını ve haklarında herhangi bir ceza soruģturması baģlatılmadığını belirtmektedir. Prosedürel sıkıntılara iliģkin değerlendirmeler ne olursa olsun, çarptırıldığı cezai yaptırımın açıkça orantısız olduğu sonucuna varmaktadır. 32. Hükümet, seçim kampanyalarının düzenlemesinin kamu düzeninin korunması için mutlak gerekli olduğunu ve demokratik bir düzende önemli olan seçim haklarının etkin kullanımı için büyük önem taģıdığını belirtmektedir. Bu nedenle, bu düzenlemeye aykırı olduğunu iddia ettiği bir eylemi cezalandıran söz konusu mahkûmiyetin, zorlayıcı sosyal gereksinimi her anlamda karģıladığı ve izlenen amaçla orantılı olduğu sonucuna varmaktadır. b) Genel Ġlkeler i. Genel olarak ifade özgürlüğü 33. Ġfade özgürlüğünün icrasında belli bir müdahalenin gerekliliğini değerlendirmeye imkân veren genel ilkeler, Animal Defenders International/Birleşik Krallık, ([BD], No /08, 100, AĠHM 2013) kararının da aralarında bulunduğu birçok kararda özetlenmiģtir. Mahkeme, söz konusu kararda, Ģu hususlara değinmektedir: (i) Ġfade özgürlüğü; demokratik bir toplumun temel dayanaklarından ve bu toplumun geliģimi ve her bireyin kendini gerçekleģtirmesine yönelik temel koģullardan birini teģkil etmektedir. SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrasına konu olan ifade özgürlüğü; olumlu karģılanan veya hakaret içerikli olmadığı ya da ilgilenilmesine gerek olmadığı düģünülen bilgi veya fikirler için geçerli olmakla kalmayıp; aynı zamanda hakaret eden, sarsan veya rahatsız eden bilgi veya fikirler için de geçerlidir. Bunlar demokratik bir toplumu var eden çoğulculuk, hoģgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir. 10. maddede belirtilen bu özgürlük, istisnalara tabidir; bununla birlikte bu istisnaların ( ) katı bir biçimde yorumlanması

12 10 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI ve herhangi bir kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğunun ikna edici Ģekilde ortaya konulması gerekir. ( ) (ii) SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında gerekli sıfatı, zorlayıcı bir toplumsal gereksinimin varlığını ifade etmektedir. SözleĢmeci Devletler, bu tür bir gereksinim olup olmadığını değerlendirmede belli bir takdir payına sahiptir; ancak bu, gerek yasaları gerekse bağımsız bir mahkeme tarafından alınmıģ olanlar da dâhil bunları uygulamaya yönelik kararları kapsayan Avrupa denetimi ile bir arada yürümektedir. Bu nedenle Mahkeme, bir kısıtlamanın, 10. madde tarafından korunan ifade özgürlüğüyle bağdaģtırılabilir olup olmadığı konusunda nihai kararı verme yetkisine sahiptir. (iii) Denetleyici yargı yetkisini kullanırken Mahkemenin görevi yetkili ulusal makamların yerini almak değil; daha ziyade bu makamların takdir yetkileri uyarınca vermiģ olduğu kararları 10. madde kapsamında yeniden gözden geçirmektir. Bu, söz konusu denetimin davalı devletin takdir payını makul, dikkatli bir Ģekilde ve iyi niyet içerisinde kullanıp kullanmadığını belirlemekle sınırlı olduğu anlamına gelmez; Mahkemenin yapması gereken, hakkında Ģikâyette bulunulan müdahaleye davanın bütünü ıģığında bakmak ve güdülen meģru amaçla orantılı olup olmadığını ve ulusal makamların söz konusu müdahaleyi haklı çıkarmak için ileri sürdüğü gerekçelerin ilgili ve yeterli olup olmadığını belirlemektir ( ) Mahkeme bunu yaparken, ulusal makamların 10. madde içerisinde yer alan ilkelerle bağdaģan standartlar uygulamıģ olduğuna ve dahası ilgili olaylar hakkında kabul edilebilir bir değerlendirmeye dayanmıģ olduğuna kanaat getirmelidir. ( ) 34. SözleĢme nin 10. maddesi, dile getirilen görüģler ile haberlerin, içerikleri dıģında yayılma Ģeklini de korumaktadır (Jersild/Danimarka, 23 Eylül 1994, 31, A serisi, No. 298 ve yukarıda anılan, Animal Defenders International, 111). 35. Diğer yandan, Mahkeme, verilecek takdir yetkisinin geniģliğinin, birçok etkene, özellikle de belirtilen sorunlarla ilgilenen alana bağlı olduğunu hatırlatmaktadır; bu bağlamda, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası, kamu yararına iliģkin sorunlarla ilgili tartıģma konusunda ifade özgürlüğüne sınırlamalar getirilmesine imkan vermemektedir (Wingrove/Birleşik Krallık, 25 Kasım 1996, 58, Karar ve hükümlerin derlemesi, 1996-V, ve yukarıda anılan, Animal Defenders International, 102). 36. Belediyeler tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Belediye BaĢkanlığı için her adayın mevcut hizmetleri geliģtirmek amacıyla sunabileceği teklifler, hiç Ģüphesiz, bu sorunlar

13 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 11 arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu bağlamda, devlete tanınması gereken takdir yetkisi kural gereği dar tutulmaktadır. 37. Yukarıda belirtilen etkenler ıģığında, Mahkeme, somut olayda, söz konusu yasaklamayı desteklemek amacıyla ileri sürülen gerekçelerin yerinde ve yeterli olup olmadığını ve dolayısıyla, ihtilaf konusu müdahalenin zorlayıcı sosyal gereksinime karģılık gelip gelmediğini ve izlenen meģru amaçlarla orantılı olup olmadığını araģtıracaktır. Bu bağlamda, Mahkeme, ulusal mercileri ikame etmekle görevli olmadığını, ancak söz konusu mercilerin kendi takdir yetkileri çerçevesinde verdikleri kararları davanın tamamı ıģığında incelemekle yükümlü olduğunu hatırlatmaktadır (Fressoz ve Roire/Fransa [BD], No /95, 45, AĠHM 1999-I et yukarıda anılan, Animal Defenders International, 105). 38. Son olarak, Mahkeme, incelenmekte olan müdahalenin orantılılığının değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, hükmedilen cezaların niteliği ile ağırlığının da göz önünde bulundurulması gereken unsurlar olduğunu yeniden ifade etmektedir (bk., gerekli değiģiklikler yapılmak suretiyle, mutatis mutandis, Ceylan/Türkiye [BD], No /94, 37, AĠHM 1999-IV ve Stoll/İsviçre [BD], No /01, 153, AĠHM 2007-V). ii. Seçim bağlamında ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar 39. Bazı koģullarda, ifade özgürlüğü, özgür seçimlerin yapılmasının sağlanması amacı ile ters düģebilmektedir (Bowman/Birleşik Krallık kararını inceleyiniz, 19 ġubat 1998, 43, Derleme 1998-I). Mahkeme, çoğulculuk, kamuya açık tartıģmaların iyi yürütülmesi, seçimler ve demokratik süreç hususlarında oluģabilecek risklere karģı korunmak amacıyla seçim sürecine iliģkin tedbirler alma gerekliliğini kabul edebilmektedir. Ancak Mahkeme nin, demokratik sürecin devam ettiğini ve seçim dönemi dıģında dahi, kamuya açık, özgür ve çoğulcu bir tartıģma ortamı ile sürekli olarak

14 12 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI desteklenmesi gerektiğini göz ardı etmesi mümkün değildir (yukarıda anılan, Animal Defenders International, 111). 40. Mahkeme, mevcut davayı incelerken, toplumun haber ve görüģ alma hakkına sahip olmasına rağmen baģvuranın kamu yararıyla ilgili haber ve görüģ verme hakkına getirilen sınırlamanın, seçim kampanyası boyunca demokratik süreç ve tartıģmanın adaylar arasındaki adil rekabete zarar verebilecek eylemlerle çarpıtılmasına engel olma hususunda mercilerin kaygıları dikkate alındığında, haklı gösterilip gösterilemeyeceğini teyit etmekle görevlidir (mukayese ediniz, yukarıda anılan, Animal Defenders International, 112). Dolayısıyla, mevcut davada incelenecek olan sorun, belirtilen amaç ve ulusal mercilere tanınması gereken takdir yetkisi göz önüne alındığında, ihtilaf konusu yasaklamanın abartılı olup olmadığıyla ilgilidir (bk., gerekli değiģiklikler yapılmak suretiyle, mutatis mutandis, yukarıda anılan, Animal Defenders International, 112). c) Yukarıda belirtilen ilkelerin somut olaya uygulanması i. Başvurana atfedilen eylem 41. Mahkeme, somut olayda, kamu yararının, yani Balıkesir Belediyesi nin kendi yurttaģları için sağlaması gereken hizmetlerin konu edildiği, söz konusu yazılı bildirinin içeriğiyle ilgili herhangi bir ihtilafın söz konusu olmadığını saptamaktadır. Mahkeme, söz konusu metnin, belediye seçimleri için muhtemel diğer adaylar veya üçüncü kiģiler bakımından hiçbir Ģekilde aģağılayıcı olmadığını da kaydetmektedir. 42. BaĢvuran hakkında sunulan iddianameden ve baģvuranın davası çerçevesinde verilen yargı kararlarından, ilgili hakkında soruģturma yürütüldüğü ve özellikle 298 sayılı Kanun un 49. maddesiyle belirlenen on günlük propaganda süresine uymadığı gerekçesiyle mahkûm edildiği anlaģılmaktadır.

15 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Mahkeme, baģvuran hakkında yürütülen soruģturmanın ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının da aday adayları için bazı propaganda araçlarını yasaklayan, 2820 sayılı Kanun un 43. maddesine dayandırıldığını kaydetmektedir. Ancak, baģvuranın mensubu olduğu siyasi partinin, parti adaylığı için aday olanları ayırt etmek amacıyla aday adaylığı hususunu düzenlememesi nedeniyle, bu hükmün somut olaya uygulanamayacağı anlaģılmaktadır. 44. Mevcut davada, Mahkeme nin, izin verilen on günlük propaganda süresine baģvuran tarafından riayet edilmemesinin söz konusu müdahaleyi haklı gösterip gösteremeyeceğine iliģkin sorunu incelemekle yetineceği sonucuna varılmaktadır. ii. Müdahaleyi gerekli kılan zorlayıcı sosyal gereksinimin varlığı 45. Mahkeme, devletin organlarının, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası ile izlenen amaçlarla orantısız biçimde ifade özgürlüğü hakkını sınırlandırmaksızın belediye seçimlerinin düzenlenmesi konusunda kendilerine tanınan takdir yetkisini kullanıp kullanmadıklarını araģtırmalıdır (bk., yukarıda geçen 40. paragraf). Böylelikle, Mahkeme, bir yandan, yasa koyucunun, adayların kendi programlarını sunma süresini sınırlayan genel kuralları oluģturma yönündeki tercihini ve diğer yandan, bu kuralların mahkemeler tarafından baģvuranın durumuna uygulanmasını inceleyecektir. 46. Mahkeme, Hükümet in, seçim propagandasının, seçimlerden önceki on günlük süreyle sınırlandırılmasının nasıl yararlı olabileceğini izah etmediğini ve seçimlerin düzenlenmesinin büyük önem taģıdığını ileri sürmekle yetindiğini kaydetmektedir. Dolayısıyla, Mahkeme, dava hakkında bizzat inceleme yapacaktır. 47. Tedbirin dayanağını oluģturan genel seçimlerle ilgili olarak, Mahkeme, öncelikle, seçimlere iliģkin 298 sayılı Kanun un 49. maddesinin ilk cümlesinde seçim propagandası yapma hakkını güvence altına aldığını

16 14 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI tespit etmektedir. Kanun hazırlanmasına yönelik yürütülen parlamento çalıģmalarına iliģkin incelemeler; yasa koyucunun, seçimlerden önce propaganda süresinin belirlenmesiyle, adayların, olağan formaliteleri azaltarak, açık alanda gösteri yapma gibi geniģ çaplı araçlarla geniģ kitlelere kendi görüģlerini yaymalarını kolaylaģtırmayı hedeflediğini göstermektedir. 48. Mahkeme, aynı zamanda, izin verilen propaganda süresinin, daha önce yapılan 29 Kasım 1987 tarihli genel seçimleri düzenleme olanağı sağlamak amacıyla, 10 Eylül 1987 tarihli değiģiklikle on güne indirildiğini de saptamaktadır. 49. Yukarıda belirtilenleri dikkate alan Mahkeme, on günlük propaganda süresinin, bu süre dıģında, belediye seçimlerine iliģkin görüģ veya fikirlerin her türlü Ģekilde ifade edilmesini sınırlandırmak amacıyla Türk yasa koyucu tarafından öngörüldüğünün tespit edilmediği kanaatine varmaktadır. Yazılı basında veya internet üzerinde seçim propagandasının, propaganda süresi sona erinceye kadar (bu sürenin baģlangıç noktası belirtilmeksizin) özgürce yapılabileceğini ve siyasi partilerin sembollerini taģıyan kitapçık, broģür ya da diğer tanıtım araçlarının dağıtımının seçim dönemi boyunca (genellikle seçimlerden üç ay önce) serbest olduğunu açıkça belirten, 298 sayılı Kanun a 2010 yılında getirilen değiģiklikler, Mahkeme nin söz konusu bu kanaatini güçlendirmektedir. 50. Mahkeme, buna karģın, 2010 tarihli değiģikliklerden önce ve baģka açık herhangi bir kriter bulunmadığından, adli mercilerin, 298 sayılı Kanun un 49. maddesinde belirtilen seçim propagandası döneminden önce, belediye seçimlerine iliģkin her türlü ifade Ģeklini cezalandırma tehlikesiyle karģı karģıya kaldıklarını gözlemlemektedir. 51. Adli makamlar tarafından söz konusu bu hükmün baģvuranın durumuna uygulanması hususunda, Mahkeme, bu makamların, seçimlerin iyi yürütülmesi için ihtilaf konusu yasaklamanın gerekliliğine dair somut bir inceleme yapmadıklarının anlaģıldığını tespit etmektedir. En azından, makamlarca verilen kararların gerekçesi böyle bir inceleme yapıldığı

17 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 15 yönünde herhangi bir izlenim oluģturmamaktadır. Mahkeme, yalnızca, izin verilen propaganda süresine iliģkin hükmün adli makamlar tarafından katı Ģekilde yorumlanmasının, baģvuranın bir yıl sonra yapılması gereken belediye seçimlerinde kendisini tanıtma amacı taģımasına rağmen, belediyeler tarafından sağlanan kamu hizmetleriyle ilgili konularda bu süre dıģında kendi fikirlerini ifade etmesini engellediğini kaydedebilmektedir. 52. Belediye seçimlerinden yaklaģık altı ay önce adaylıkları ve programları hakkında kendi düģüncelerini belirten, belediye seçimlerine katılacak diğer adayların sunduğu örnekler, baģvuran tarafından dile getirilmekte ve Hükümet tarafından inkâr edilmemektedir. Bu örnekler, aynı zamanda, adli makamların, uygulamada, 298 sayılı Kanun un 49. maddesini, oy kullanma tarihinden on gün önce belediye seçimleriyle ilgili konular hakkında düģünce ifade etme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması anlamında yorumlamadıklarını göstermektedir. 53. Bu koģullar altında, Mahkeme, zorlayıcı sosyal gereksinimin, gelecek belediye seçimleriyle iliģkili olsa bile, baģvuranın belediye hizmetlerine iliģkin bir konu hakkındaki fikirlerini özgürce ifade edebileceği sürenin seçimlerden önce on gün ile sınırlandırılmasını gerektirdiğinin tespit edildiği yönünde bir kanaate varamamaktadır. iii. Orantılılık 54. Mahkeme, ayrıca baģvuranın fiilen on üç gün tutuklu kaldığını ve mahkûm edilmesinin ardından, on dört gün boyunca Ģartlı tahliyeden yararlandığını saptamaktadır. Mahkeme, baģvurana verilen özgürlükten yoksun bırakıcı cezanın, niteliği ve ağırlığı bakımından, yetkili ulusal makamlarca izlenen meģru amaçlarla orantısız bir müdahale teģkil ettiği kanısına varmaktadır. BaĢvuran hakkında baģlangıçta verilen hapis cezasının baģvuranın yeterli kaynaklara sahip olmaması nedeniyle

18 16 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI ödemesinin mümkün olmadığı bir miktarda para cezasına çevrilmesi, hakkında hükmedilen cezanın ağırlığını hiçbir Ģekilde değiģtirmemektedir. iv. Sonuç 55. Yukarıda belirtilen değerlendirmeleri göz önünde bulunduran Mahkeme, ihtilaf konusu tedbirlerin, yani, baģvuranın özgürlükten yoksun bırakıcı cezaya mahkûm edilmesi ve on üç gün boyunca fiilen tutuklu kalmasının zorlayıcı sosyal gereksinime karģılık gelmediğini, bu tedbirlerin, izlenen meģru amaçlarla her halükarda orantılı olmadığını ve bu nedenle de demokratik toplumda gerekli olmadığını tespit etmektedir. Dolayısıyla, SözleĢme nin 10. maddesi ihlal edilmiģtir. II. ĠDDĠA EDĠLEN DĠĞER ĠHLALLER HAKKINDA 56. BaĢvuran, aynı olaylara dayanarak, SözleĢme nin 14. maddesinin ve SözleĢme ye Ek 1 No.lu Protokol ün 3. maddesinin ihlal edilmesinden de Ģikâyet etmektedir. 57. SözleĢme ye Ek 1 No.lu Protokol ün 3. maddesinin ihlal edilmesine iliģkin Ģikâyet hakkında, Mahkeme, bu maddenin yalnızca genel seçimlere uygulandığını hatırlatmaktadır (bk., örneğin, Mathieu-Mohin ve Clerfayt/Belçika, 2 Mart 1987, 53, A serisi No. 113). Dolayısıyla, bu Ģikâyetin, SözleĢme hükümleriyle konu bakımından (ratione materiae) bağdaģmadığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğu belirtilmelidir. 58. SözleĢme nin 14. maddesinin ihlal edilmesine iliģkin Ģikâyet hakkında, Mahkeme, bu Ģikâyetin SözleĢme nin 10. maddesi alanında incelenen Ģikâyetle yakından iliģkili olduğunu tespit etmektedir. Bu sebeple, söz konusu Ģikâyetin de kabul edilebilir olduğu belirtilmelidir. Ancak, 10.

19 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 17 maddenin ihlal edildiği sonucuna varan Mahkeme, bu Ģikâyetin esası hakkında ayrıca karar verilmesine gerek olmadığı kanısındadır. III. SÖZLEġME NĠN 41. MADDESĠNĠN UYGULANMASI HAKKINDA 59. SözleĢme nin 41. maddesi uyarınca, Eğer Mahkeme bu SözleĢme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek SözleĢmeci Taraf ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder. 60. BaĢvuran, Mahkeme Ġçtüzüğü nün gereklerine uygun olarak, belirlenen kesin süreler içerisinde herhangi bir adil tazmin talebinde bulunmamıģtır. Dolayısıyla, Mahkeme, baģvurana bu bağlamda herhangi bir meblağ ödenmesine hükmetmesinin gerekmediği kanaatindedir. BU GEREKÇELERLE, MAHKEME, OYBĠRLĠĞĠYLE, 1. Hükümet in, SözleĢme nin 10. maddesinin somut olaya uygulanmamasına ve bu hüküm bağlamındaki Ģikâyet bakımından iç hukuk yollarının tüketilmemesine iliģkin itirazlarının esasla birleģtirilmesine ve reddedilmesine; 2. BaĢvurunun, SözleĢme nin 10. ve 14. maddeleri bağlamındaki Ģikâyetlerle ilgili kısmının kabul edilebilir olduğuna ve geri kalan kısmının kabul edilemez olduğuna; 3. SözleĢme nin 10. maddesinin ihlal edildiğine;

20 18 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 4. SözleĢme nin 14. maddesi bağlamındaki Ģikâyetin incelenmesine gerek olmadığına; 5. Adil tazmin talebinin reddine karar vermiştir. ĠĢbu karar, Fransızca olarak tanzim edilmiģ ve Ġçtüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca, 14 Ekim 2014 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiģtir. Stanley Naismith Yazı ĠĢleri Müdürü Guido Raimondi BaĢkan

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) (Başvuru No. 55197/07) KARAR STRAZBURG 25 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM YALÇINKAYA VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (Başvuru No. 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09,

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 5005/08 Sebahattin SUVAĞCI/Türkiye 16 Aralık 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş, András

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAYRAM GÜÇLÜ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 31535/04) KARAR STRAZBURG 18 ġubat 2014 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG 7 Temmuz 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 8205/08 Ahmet BEREKETOĞLU / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar IĢıl KarakaĢ, András Sajó, Helen Keller,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM ÖNER VE TÜRK / TÜRKİYE (Başvuru no. 51962/12) KARAR STRAZBURG 31 Mart 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No.: 3214/05 Zikriye YILDIZ ve diğerleri / TÜRKĠYE ve diğer 11 baģvuru (bk. belge ekindeki liste) T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ŞİRAY / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.29724/08) KARAR STRAZBURG 11 ġubat 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) Sarar / Türkiye davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), komite

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.30253/06 Fahrettin KÖKSAL/Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE FAZLI ASLANER / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 36073/04) KARAR STRAZBURG 4 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG. 10 Aralık 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG. 10 Aralık 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 38249/09) KARAR STRAZBURG 10 Aralık 2013 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Bazı şekli düzeltmelere

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ġevket KÜRÜM VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE (Başvuru No. 54113/08) KARAR STRAZBURG 25 Kasım 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:13799/04)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:13799/04) CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:13799/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 21 Ekim 2008 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM D.Y.S. / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 49640/07) KARAR STRAZBURG 16 Temmuz 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 31575/07 Onur DURMUŞ ve diğerleri / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Helen

Detaylı

AVRAPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE

AVRAPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE COUNCİL OF EUROPE. AVRUPA KONSEYİ AVRAPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAR VE KABULEDİLEBİLİRLİK OLARAK Başvuru no. 38841/07 Resul TAŞDEMİR tarafından Türkiye'ye karşı STRASBURG 23 Şubat 2010

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 46352 / 10 Kemal ŞİŞMAN / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR (Başvuru no.30384/08) Selim KARADAĞ VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE Selim KARADAĞ ve diğerleri/türkiye davasında; Başkan Guido Raimondi,

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE Başkan, Paul Lemmens, Yargıçlar, Robert Spano, Fridrik Kjølbro ve Bölüm Yazı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 60375/11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 26065/06 HALİL CEYLAN / TÜRKİYE Başkan, András Sajó, Yargıçlar, Işıl Karakaş, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 33162/10 Aysel KILIÇ ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR. BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR. BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danutė Jočienė, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque,

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE 14 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Nebojsa Vucinic,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas) STRAZBURG 14 Nisan 2015 İşbu karar, Sözleşme'nin 44 2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KAHYAOĞLU VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (Başvuru No.37203/05) KARAR STRAZBURG 31 Mayıs 2016 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 31446/09 İsmet TUNCER / Türkiye Başkan, Paul Lemmens, Yargıçlar, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, ve Bölüm Yazı

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no /07) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no /07) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no. 43807/07) KARAR STRAZBURG 29 Kasım 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG 25 Haziran 2013 2 HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE KARARI Misak Haçikoğlu / Türkiye davasında, Başkan Dragoljub Popović, Yargıçlar Paulo Pinto

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 17582/04) STRAZBURG. 23 Eylül 2008

ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 17582/04) STRAZBURG. 23 Eylül 2008 COUNCIL OF EUROPE AV R U P A KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 17582/04) KARAR STRAZBURG 23 Eylül 2008 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013 İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MUSAEV / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 72754/11) KARAR STRAZBURG 21 Ekim 2014 İşbu karar AİHS in 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2011

ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2011 AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG 15 Şubat 2011 Đşbu karar AĐHS'nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı KARAÇAY/Türkiye Davası* Başvuru No:6615/03 Strazburg 27 Mart 2007 OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI Elektrik mühendisi olan başvuran, 1957 doğumlu olup İstanbul da ikamet

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no. 15259/02) KARAR STRAZBURG 12 Nisan 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009

KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE HĐDAYET AKGÜL - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 19728/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 17 Temmuz 2008 Đşbu karar AĐHS

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE SÜLEYMAN BABA -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 2150/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ (Esas) STRAZBURG 23 Mart 2010 Đşbu karar

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ MEDYA FM REHA RADYO VE ĐLETĐŞĐM HĐZMETLERĐ A.Ş. - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:32842/02) KABULEDĐLEMEZLĐK KARARININ ÖZET ÇEVĐRĐSĐ 14

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM HALİL GÖÇMEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no /07) KARAR (Esas) STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM HALİL GÖÇMEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no /07) KARAR (Esas) STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM HALİL GÖÇMEN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 24883/07) KARAR (Esas) STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAHÇECİ VE TURAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33340/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAHÇECİ VE TURAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33340/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĠ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAHÇECİ VE TURAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33340/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

COU N CI L OF KONSEYĐ

COU N CI L OF KONSEYĐ COU N CI L OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜMÜŞOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 40/02, 41/02 ve 42/02) KARAR STRAZBURG 18 Mart 2008 Đşbu karar AĐHS

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. (Başvuru No /03) KARAR. (Adil tazmin) STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. (Başvuru No /03) KARAR. (Adil tazmin) STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ BÖLÜM AYANGĐL VE DĐĞERLERĐ / TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru No. 33294/03) KARAR (Adil tazmin) STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinin koşulları çerçevesinde kesinleşecektir. Bazı

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 54614/07) KARAR STRASBOURG 24 Temmuz 2012 Đşbu karar kesin olup, sekli düzeltmelere tabi olabilir. Mehmet Mansur Demir Türkiye davasında, 3 Temmuz

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06) Biçimlendirilmiş: Genişlik: 21 cm, Yükseklik: 29,7 cm, Đlk sayfa üstbilgisinde farklı CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no. 25324/02) KARAR STRAZBURG 2 Şubat 2006 Bu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlarda

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAKAYA - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 11424/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAKAYA - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 11424/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAKAYA - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 11424/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 24 Ocak 2008 Đşbu karar AĐHS nin 44. maddesinin

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MEHMET YAMAN / TÜRKİYE. (Başvuru No. 36812/07) KARAR STRAZBURG. 24 ġubat 2015

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MEHMET YAMAN / TÜRKİYE. (Başvuru No. 36812/07) KARAR STRAZBURG. 24 ġubat 2015 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MEHMET YAMAN / TÜRKİYE (Başvuru No. 36812/07) KARAR STRAZBURG 24 ġubat 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE SENAŞ SERVĐS ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 19520/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 21 Ekim 2008 Đşbu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye

Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye ĐKĐNCĐ DAĐRE KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye 1 T.C. Adalet Bakanlığı, 2012. Bu gayrıresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ OLAYLAR Başvuran Hasan Celal Güzel,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 11 Ekim 2005 Đşbu karar

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM NEDİM ŞENER/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 38270/11) KARAR STRAZBURG 8 Temmuz 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı