Onlar bize ellerini uzattılar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onlar bize ellerini uzattılar"

Transkript

1 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 16 Onlar bize ellerini uzattılar Anul IV 2002, Nr. 11 (89) VOCEA AUTENTICĂ NOIEMBRIE / KASIM ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITĂŢILOR NAŢIONALE Osmanlılar çekildikten sonra Balkanlar da çok sayıda Türkler kalmaya devam ettiler. Böylece Bulgaristan,Makedonya, Moldaviya Gagauz bölgesi, Kosovo, Romanya, Batı Trakya, Arnavutluk, vs. ülkelerinde Türk toplumu büyük bir ölçüde görmek mümkündür. Türk çocukları okula gidip Türkçe öğreniyorlar. Hem de ne güzel, Türk dilini konuşuyorlar hiç bilmezsiniz. İşte Bulgaristan dan ve Gagauz Yerinden Türk çocukları sizinle mektuplaşma ve temasa geçmek için dergilerini gönderdiler. Adres isteyenler Hakses gazetesine baş vurabilirler. Hayatımıza ayrı bir güzellik, tat, displin ve nizam getiren Ramazan Ayı, kulluk şuurunu derinden hissetmemiz, toplumsal barış ve beraberliğimiz için önemli bir fırsattır. Kur an I, oruç ve zekatı, teravihi ve diğer ibadeteleriyle Ramazan Ayı nın milletimize, bütünislam alemine hayırlar getirmesini, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hakk tan niyaz ediyorum. Türkiye / Diyanet AVRUPA / sayı 43, 2002, Aylık dergisinden Onbir Ayın Sultanı RAMAZAN RAHMET AYI RAMAZAN VE ORUÇ Ramazan da nazil olmuştur Kur an Yüce Allah eylemiştir pek çok ihsan. O nun ulviyyetini müdriktir müslüman. Kur an ayıdır mübarek Ramazan. Bu mübarek ay doludur bereket. Evvel rahmettir, ortası mağfiret. Allah a yönelenler kurtulur elbet. Sonu cehennemden azattır Ramazan Ramazan da cennet kapıları açılır. Her Türlü kötülük ve şerden kaçılır. Sadece iyilikler ve güzellikler saçılır. Ahlak ve fazilet ayıdır Ramazan. DIRECTOR NUREDIN IBRAM Redactor-şef Abdula gülten Murat Asan - secretar de redacþie Colectiv redacþional: Iomer Subihan, Ervin Ibraim, Ilmia Suliman Adresa de corespondenţă: B-dul Tomis nr. 99, bl. S0, ap. 3 Constanţa Tel./Fax: Tehnoredactare computerizată în sediul U.D.T.R. Tehnoredactor: Fârtat Cicero Tiparul executat de : s.c. Adco Star s.r.l. Constanþa I.S.S.N Orucun sayesinde kırılır gurur ve kibir. Yapılır Yüce Allah a şükür ve zikir. Dillerden eksik olmaz şehadet ve tekbir. Hamd ve şükür ayıdır yüce Ramazan. Oruçların iki büyük sevinci vardır. Bunlardan birincisi zaman-ı iftardır. Diğeri de mağfiret-i Cenab-I Settar dır. Sevap ve mükafat ayıdır Ramazan. Hasan Demirbağ - Türkiye -

2 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 2 pagina / sayfa 3 ATATÜRK VE İLKELERİN ÖNEMİ Atatürk, akılcı ve milliyetçi dünya görüşüne sahip bir düşünür ve inkilapçıdır. O bu dünya görüşüne dayalı bir Milli Kalkınma İdeolojisi geliştirmiştir. Bu ideoloji tarihe Kemalizm veya Atatürkçülük adları altında geçmiştir. Atatürkçü düşünce sistemi, temel amaç olarak, Türkiye de milli, laik, güçlü ve çağdaş bir devlet kurmaya yönetilmiştir. Atatürk ün çağdaş devleti aynı zamanda demikratik bir devlet olarak düşündüğünde kuşku yoktur. demokrasi ilkesi, Atatürkçü düşünce sisteminin, Cumhuriyetöilik, milli egemenlik ve halkçılık gibi diğer temel ilkeleriyle de çok yakın ilişki içindedir. Ulu Önder Atatürk ana temel ilkeler, kısaca şunlardır: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Birlik, İlmilik. I. CUMHURİYEÇİLİK Cumhuriyet kelimesi Arapça cumhur kelimesinden gelmiştir. Halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Cumhur, toplu bir halde bulunan kavim yahut millet demektir. Cumhur-i devlet veya sadece cumhuriyet iktidarın millet topluluğuna, umuma ait olduğunu öngören devlet şekli demektir. Avrupa kültüründe, kelime Latince kökenlidir ve Res publica kelimesinden gelmektir. Res publica kamuya ait şey, kamu malı anlamına gelir. Res publica deyimi, siyasal ve tarihsel gelişimin etkisi altında, demokratik bir rejimde kamu ve halk hizmetlerinin görüldüğü bir devlet yönetimini belirlemek için kullanılmıştır. Cumhuriyet kelimesinin Fransızca karşılılığı La Republique, İngilizce karşılığı ise the Republic dir. Cumhuriyet monarşi olmayan tüm devlet sistemleri diye de tanımlanabilir. Cumhuriyette esas kural seçimdir. Cumhuriyet devlet reisliğinde yalnız veraseti değil, kaydı şartını da reddeder. İktidara seçimle olsa bile devlet reisinin bütün ömrü boyunca devlet başkanlığı makamında kalması şartı, cumhuriyet rejiminin mantığı ile bağdaşamaz. Geniş anlamında cumhuriyette, egemenlik topluluğun bütümüne, millete aittir. Dar anlamında cumhuriyette ise sadece devlet başkanının doğrudan doruya veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçilmesi anlaşılır. Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilebilir Tüekiye Anayasasında 29 Ekim 1923 de yapılan değişikliğinde, Cumhuriyet bir hükümet şekli olarak ifade edilmiştir ve 1961 Anayasalarda, Cumhuriyet bir devlet şekli olarak belirlenmiştir. Modern anlamında Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Cumhuriyet bir kişi veya zümre yararına değil, kamu yararına dayanan ve kamu yararına göre yönetilen devlet seklidir. Türkiye de Cumhuriyet, tarihi, sosyal, kültürel nedenlerle kurulmuştur. Cumhuriyet devletin siyasi rejimi olarak 23 Nisan 1920 de kurulmuştur. 29 Ekim 1923 de sadece devlet şekli olarak ilan edilmiştir. Türkiye de Cumhuriyet in ilanı, tarihi bir gelişmenin tabii bir sonucudur. Milli egemenlik ilkesinin devletin siyasi rejiminin temel direği olması, bütün gelişmeleri, Cumhuriyette yönelmiştir. Türkiye de Cumhuriyet, demokratik rejimine yönelik, demokratik cumhuriyet olmuştur. Böylece de diktatoryal Cumhuriyetlerden ayrılmıştır. Cumhuriyet ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bütün vatandaşların paylaştıkları ve yararlandıkları siyasi rejiminin adı oömuştur. Eşitlik ilkesi, herkesin kanun önünde eşitliği, Türk C u m h u r i y e t i n i n b i r özelliğini teşkil etmiştir. Türk kadınlar toplum hayatında eşit haklar sağlama, seçme ve seçilme hakkını eşit ş a r t l a r d a k u l l a n m a Türkiye Cumhuriyeti nin bir özelliğidir. Türkiye de Cumhuriyet istikrarlı bir siyasi rejiminin yerleşmesine neden olmuş, barış ve güvenlik, devlet politikasının esasını teşkil etmiştir. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh parolası, bir devlet politikası olduğu kadar, cumhuriyet siyasi rejiminin bir niteliği olmuştur. II. MİLLİYETÇİLİK Milliyetçilik, Atatürkçü düşünce sisteminin başlıca ilkelerinden biridir. Aynı zamanda devletin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Milliyetçilik, öteki Atatürk ilkelerinden ayrılamaz. Milli mücadele, Türk milliyetçiliğine ve Türk milletinin bağımsız yaşama azmine dayanılarak kazanılmıştır. İnançlı bir milliyetçi olan Atatürk, fikir ve devlet adamı olarak, acı günler yaşayan Türk milletini yeniden güven duygusuna kavuşturmuş. Osmanlı Devleti nin çöküş dönemlerinde bir kısım yarı aydınların yüreğini kaplayan aşagılık duygusunu yok edip, bütün millete Türk olmanın mutluluğunu ve gurunu duyurmuş. Türk milliyetçiliğini şahlandırmış ve doğru bir çizgiyle yerleştirmiş olan Önderdir. Atatürk ün birleştirici, toplayıcı, yüceltici, çağdaş ve medeni milliyetçilik anlayışı, milli beraberlik ve Türkiye Cumhuriyetin bütünlüğü her türlü saldırıya karşı korumak, Atatürkçülüğe aykırı çeşitli totaliter ideolojiler karşısında ve başka milletlerle ilişkilerde doğru yolu bulmak için sağlam bir rehberdir. Atatürk ten önce vatan üzerine çok yazı yazılmış, fakat Türk unsurunun milli menfaatini üstün tutan, gerçek bir anavatan anlayışı bir türlü gelişmemişti. Milli uyanış gecikmişti be bu Türk milletine pahalıya mal oldu. Bunun bilincinde olarak, Atatürk, 20 Mart 1923 te Konyalı gençlere şu anlamlı sözlerle açıklamıştır: Osmanlı İmparatorluğu içindeki çok çeşitli toplumlar hep milli inançlara sarılarak, milliyetçilik idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzıu, sopa ile içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimizin zayıfladığı anda bizi hor ve hakir gördüler. Anladık ki, kabatimiz kendimizi unutulmuş olduğumuz. Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu hürmeti, hissi, fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketinizle gösterelim: bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Yani zamanla, ne yazık ki, Türk unsuru adeta kendi devletinin sınırları içinde bir azınlık durumuna düşürülmüştü. Milli Mücadele dönemi ve Türkite Cumhuriyeti nin kuruluş yılları, milliyetçilik inancının somut bir vatan anlayışı ile bütünleştiği dönemdir. Türk milliyetçiliği vatan kavramı ile birleşince açıklık ve güç kazandı. İkinci önemli adım, egenliğin bir şahsa, bir hükümdara değil, millete ait olduğu gerçeğinin açıkça ilan edilmesiydi. Türk milliyetçiliğin şahlanışı ile, yepyeni bir devir başlamıştır. Bu devir yalnız Türk vatanının kurtuluşunu değil, bütün ezilen Asya ve Afrika milletlerinin kurtuluşunu müjdelemiştir. Atatürk, daima, devamlı ve net Biz milliyet perveriz ve Türk milliyetçisiyiz derdi. Bunu ardındanda demokrasiye, millet egemenliğine bağlılığını balirtiyordu. Böyle bir milliyetçilik anlayışı, komunizmle, ırkçılıkla, totaliter faşizmle, şovenizmle, teokratik düzen savunculıyl da bağdamaşaz. Çağdaş milliyetçilik milli kültürü kapseder. Yani kök birliği, dil birliği, ortak bir tarihi paylaşan, ortak iradeye sahip olan, ortak amaçları bulunan bir toplumdur. Ve son olarak, Atatürkçü Milliyetçilik anlayışı ülke ve millet bütünlüğüne önem verir, milli dayanışma ve sosyal adaletten yanadır. Atatürk, kendisinden sonra gelen Türk kuşaklarına dinamik ve ilerleyen bir Cumhuriyet, dinamik bir ideal devretmiştir. Ne mutlu Türk üm diyene inancıyla yetişen ve yetişecek kuşaklar, O nun ilkelerinden güç alarak, Türkiye Cumhuriyeti yaşatacak ve yükselteceklerdir. Çünkü Büyük Önder Atatürk, edebi dünyasından onlara seslenmektedir: Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. III. Laiklik ilkesi Din hürriyeti, insanlık için vazgeçilmeyecek tabii hakların başında gelir. Laiklik ilkesi, öğretimi, siyasi, sosyal ve kültürel programların ortak bir temel ilkesidir. Atatürk e göre, laiklik, ilmi olmaktır. Dini, devlet işlerine ve siyasete karıştırmamaktır. Dinin birtakım siyasetçiler veya softalar ve dini simsarları elinde bir çıkar aracı olmasına kesinlikle engel olmaktır. Kimseyi inanmaya ve ibadete zorlamamaktır. Nitekim Atatürk der ki: Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikte karıştırmak isteyenler terakkinin ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış şark kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz (Sadi Borak, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, p. 82). Laiklik ilkesi, 1924 ten itibaren eğitim ve öğretimde uygulanmaya başlamıştır, fakat 1937 de Anayasa ya girmiştir. Atatürk 30 Ağustos 1925 de Kastamonu da yaptığı konuşmada, bu konuda şöyle der: Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir. IV. HALKÇILIK Halkçılık, veya demokrasi, kanun önünde eşitlik, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması, sınıf mücaddelesinin reddi ve devletin sosyo-ekonomik hayata müdahalesiyle sosyal gruplar arasındaki denge ve dayanışmanın korunması (dayanışmacılık, solidarisme) gibi ek anlamlarda da kullanılır. Halkçılık, Atatürkçü düşünce sisteminin, milliyetçilik, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte, daha Milli Mücadele nin ilk günlerinden beri en çok vurgulanan unsurlarından biridir. Sayısız yaptığı konuşmalarında, Atatürk, halkçılık, yeni rejiminin temel yönlendirici ilkelerinden biri olarak yer almıştır. Halkçılık, Atatürk ün düşüncesine göre, kuvvetin, kudretin, hakimiyetin, idarenin, doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Aynı zamanda, şüphesiz, halkçılık, dünyanın en kuvvetli bie esası, bir presibidir. Bir kelimeyle, Yeni Türkiye devleti bir halk devletidir, halk yönetimidir, halkın kendi mukadderatına hakim olmasıdır. Halkçılık ilkesi, Milli Mücadele yıllarının en önemli anayasal belgelerinde de ifadesini bulmuştur Anayasasına esas olan belge, Halkçılık Programı adını taşımaktadır. Halkçılık, milli egemenlik ilkesinin sonucudur. Atatürkçülük, sadece hükümdarın kişisel egemenliği yıkmayı değil, onun yerine halk yönetimi yanii demokrasiyi geöirmeyi amaçlamıştır. Atatürk, demokrasiye ters düşen çağdaş siyasal akımları eleştirecek bunlardan hiçbirinin Türkiye için uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Mesela: Rusya da bolşevik teorisi, Latin Akdeniz ülkelerinde, ihtilacı sendikalism, korporatizm. ORDIN nr din /1999 privind studiul limbii materne de cãtre elevii aparþinând minoritãþilor naþionale care frecventeazã ºcoli cu predare în limba românã În baza Hotărârii de Guvern 690/1997 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, modificată şi completată cu Hotarârea de Guvern nr. 57/1998; În conformitate cu prevederile Legii Învaţământului nr.84/1999, cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea si completarea Legii învaţământului nr. 84/1995; Ţinând seama de propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale privind implementarea reformei în învăţământul preuniversitar, Ministrul Educatiei Naţionale dispune: Art.1. Se aprobă Instrucţiunile privind studiul limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează şcoli cu predare în limba româna prezentate în Anexa prezentului ordin. Art.2. Direcţia Generală Învaţământ pentru Minorităţi Naţionale şi inspectoratele şcolare judeţene sunt autorizate să întreprindă măsuri şi acţiuni în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin. ANEXA INSTRUCŢIUNI privind studiul limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează şcoli cu predarea în limba română În baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 şi a Ordinului Ministrului nr. 4646/1998, elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care învaţă în şcoli cu limba de predare română li se asigură posibilitatea studiului limbii materne. În conformitate cu art. 180, Titlul VII din Legea Învăţământului, se stipulează: Asupra dreptului copilului minor de a urma şcoala în limba româna sau în limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit. I. Studiul limbii materne 1. Studiul limbii materne începe cu clasa I a şcolii primare. 2. În situaţia în care un elev sau mai mulţi (grupă/clasă) nu au studiat anterior limba maternă şi doresc să se alăture unei grupe/clase în funcţiune, alta decât clasa I, ei trebuie sa facă dovada cunoaşterii continuare în pagina 4

3 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 4 pagina / sayfa 5 urmare din pagina 3 limbii materne la nivelul respectiv, prin susţinerea unui test de limbă. Testul se susţine cu profesorul de limbă maternă din şcoală şi nu îi are în vedere pe începători (clasa I). II. Efectivele de elevi şi formaţiunile de studiu 1. Formaţiunile de studiu cuprind clase sau grupe în conformitate cu prevederile art. 158/1 din Legea nr. 84/1995 şi în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4150/1998, Anexa 1-2/d. 2. În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, Titlul V, Cap. I, art. 158, alin. 2, inspectoratele şcolare judeţene vor înainta Ministerului Educaţiei Naţionale spre aprobare toate solicitările de constituire a formaţiunilor de studiu sub efectiv. În localităţile cu efective reduse de elevi (sub 10/ciclu), se poate organiza învăţământ simultan, cu respectarea condiţiilor menţionate. III. Numărul de ore la disciplina limba maternă 1. În clasele I-XII, numărul de ore afectat studiului limbii materne este de 3-4 ore pe saptămână. 2. Având în vedere faptul că orele respective fac parte din trunchiul comun al Planului cadru de învăţământ pentru clasele I-VIII, directorii de şcoli vor include aceste ore în orarul şcolii. IV. Încadrarea personalului didactic 1. La clasele I-IV, orele de limbă maternă vor fi predate, de regulă, de învăţători care cunosc limba maternă a elevilor. Învăţătorul clasei are prioritate în predarea acestor ore, dacă este vorbitor de limbă şi aparţine comunităţii respective. Întrucât în şcolile cu predare în limba română orele de limbă maternă nu fac parte din norma obligatorie a învăţătorilor, ele vor fi retribuite prin plata cu ora. 2. În situaţia în care învăţătorul clasei nu cunoaşte sau nu doreşte să predea limba maternă, orele vor fi repartizate unui alt cadru didactic titular al şcolii sau suplinitor, vorbitor de limbă. Orele intră în norma acestuia, în cazul în care nu are norma completă în şcoală, sau sunt retribuite prin plata cu ora, dacă depăşesc obligaţia maximă. 3. În clasele V-VIII, în şcolile profesionale şi în licee, orele de limba maternă vor fi predate de profesori de specialitate sau de personal necalificat în specialitate, dar care poate face dovada - cu acte sau prin testare - ca stăpâneşte bine limba maternă pe care urmează să o predea. V. Conţinutul învăţământului Studierea limbii materne de către elevii aparţinând diferitelor minorităţi naţionale, care frecventează şcoli cu predare în limba româna, se face pe baza programelor de învăţământ aprobate de minister, a manualelor şcolare elaborate în baza acestora, ori a manualelor autorizate în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3811/1998. În studiul limbii materne se va urmări transpunerea în fapt a obiectivelor generale si operaţionale vizate prin reforma învaăţământului din România. Profesorii au dreptul de a selecta din manualele şcolare textele pe care le consideră adecvate nivelului de cunoştinţe al elevilor, recomandând pentru lectura suplimentară pe cele care nu pot fi studiate în numărul de ore prevăzut. VI. Frecvenţa şi evaluarea elevilor 1. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se face în conformitate cu metodologia evaluării. In clasele V-XII, elevii vor susţine câte o lucrare scrisă pe semestru (teză) la limba maternă. 2. Susţinerea examenului de capacitate la limba maternă pentru această categorie de elevi ramâne la latitudinea conducerii şcolilor, prin consultarea obligatorie a părinţilor şi a elevilor în cauză. VII. Studiul limbii materne rromani Avându-se în vedere specificitatea învăţământului pentru rromi, se vor r e s p e c t a u r m a t o a r e l e p r e v e d e r i suplimentare: 1. Studiul limbii materne rromani se face conform prevederilor de la cap. I.1,2, iar în cazul elevilor ale căror familii îşi schimbă frecvent domiciliul, acesta poate începe în orice an de studiu sau în orice moment al anului şcolar, fără condiţionarea existenţei domiciliului stabil în respectiva localitate. De asemenea, orele de limba rromani pot fi introduse la nivelul oricărei clase, inclusiv în cazul elevilor rromi care nu cunosc limba şi doresc să o studieze, şi în orice moment al anului şcolar. Cererile pentru introducerea orelor de limba rromani pot fi depuse de părinţii elevilor individual sau în colectiv. Direcţiunile şcolilor şi cadrele didactice nu au dreptul sa influenţeze opţiunea elevilor si a părinţilor în legătură cu studiul limbii materne rromani. 2. Încadrarea personalului didactic În condiţiile existenţei unui număr limitat de cadre didactice calificate de limba rromani, orele de limbă maternă rromani vor fi asigurate în lipsa acestora de rromi absolvenţi de liceu (cu diploma de bacalaureat). În situaţii deosebite, aceste ore pot fi ţinute şi de absolvenţi de liceu, fără diplomă de bacalaureat, sau de absolvenţi a cel puţin 10 clase, remunerarea acestora avându-se în vedere reglementările financiare în vigoare putând fi facută de organizaţii neguvernamentale ce au înscrise între obiectivele lor şcolarizarea rromilor. 3. Evaluarea - La examenul de capacitate, elevii rromi în funcţie de dorinţa lor vor alege sau nu ca probă de concurs suplimentară limba maternă rromani. - La clasele V-XII, susţinerea tezei semestriale la limba rromani este facultativă. VIII. Dispoziţii finale 1. Inspectoratele şcolare judeţene şi conducerile de şcoli vor aduce la cunoştinţa părinţilor şi a elevilor de diverse etnii prezentele Instrucţiuni, pentru ca aceştia să poată beneficia - în cunoştinţă de cauză - de drepturile pe care le au. 2. În conformitate cu prevederile legale, directorii de şcoli au obligaţia să comunice din timp inspectoratelor şcolare judeţene de care aparţin necesarul de manuale pentru limba maternă, având permanent în vedere regimul special de tipărire (o dată la patru ani pentru fiecare titlu), în cazul tirajelor reduse. 3. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a asigura cartea şcolară pentru minorităţi, transmiţând corect şi la timp necesarul de manuale. 4. Direcţia Generală Învăţământ pentru Minorităţi Naţionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale prin inspectorii săi de specialitate - acordă sprijin în derularea corectă şi eficientă a procesului de învăţare a limbilor materne ale minorităţilor naţionale prin colaborare cu toţi factorii responsabili şi interesaţi din reţeaua învăţământului şi din afara acesteia. 5. Prezentele Instrucţiuni abrogă Instrucţiunile aprobate prin Ordinul Ministrului numărul 4787/1996, precum şi orice alte dispoziţii şi prevederi contrare prezentelor Instrucţiuni. Acest material e pus la dispoziţia profesorilor de limba turcă, pentru a-i ajuta în activitatea didactică, de prof. Ervin Ibraim, preşedintele Comisiei de Învăţământ a U.D.T.R.. PRINCIPII KEMALISTE - SEMNIFICAÞIA ISTORICÃ ªI ACTUALITATE Întemeietorul Republicii Turcia, marele om politic şi de stat Mustafa Kemal Atatürk, a promovat şi a pus în practică, treptat, pentru modernizarea şi progresul Turciei următoarele principii: - poporanism (Halkçılık) - laicism (Laiklik) - naţionalism (Ulusçuluk) - etatism (Devletçilik) - republicanism (Cumhuriyetçilik) - revoluţionarism (Devrimcilik) I. Poporanismul (Halkçılık) - implică desfinţarea tuturor titlurilor, diferenţierilor şi privilegiilor acordate de Imperiul Otoman. - exprimă societatea nediscriminatorie bazată pe principiul egalităţii, legalităţii sociale şi egalităţii femeiii cu bărbatul, consolidarea sentimentului de dreptate socială - mizează pe reconcilierea, educarea şi prosperitatea tuturor cetăţenilor. Între măsurile luate amintim: - realizarea sistemului proprietăţii private asupra pământului prin legea pământului (toprak kanunu) - abrogarea sultanatului - desfiinţarea Califatului a fost însoţit de închiderea şcolilor (medrese), în care se făcea o instrucţie bazată doar pe educaţia religioasă şi numai în limba arabă sau persană. S-a realizat sistemul educativ naţional şi popular în şcolile de stat. La 1 octombrie 1928 s-a adoptat Legea alfabetului turc (Türk Harfleri Yasasý) şi astfel s-a creat baza pentru adoptarea alfabetului latin. S-a înfiinţat Societatea de cercetare a limbii turce (1932), Societatea de cercetare a istoriei turce (1931). Dacă revoluţionarii din Anglia, Franţa, Rusia, nu s-au atins de limbă sau scriere, dacă conducătorii de talia lui Cromwell, Robespierre, Lenin nu au întreprins nimic pentru a schimba filosofia ştiinţei, sistemul cultural al popoarelor pe care le-au condus (Georges Duhamel, Revoluţia ideologică ). Kemaliştii au realizat reforma scrierii, revoluţia culturală, au purificat limba de influenţă osmană, arabă şi persană, s-au eliberat de concepţia că limba şi cultura turcă ar fi doar un apendice al civilizaţiei arabe, intelectualitatea a devenit parte integrantă a poporului. Noul alfabet a asigurat separarea religiei de politica statului turc. În 23 septembrie 1923 a luat fiinţă primul partid, Partidul Poporului (Halk Partisi). Congresul al IV-lea al Partidului Republican al Poporului (Cumhuriyet Halk Partisi - CHP) definea în 1924, poporanismul, recunoaşterea egalităţii oamenilor în faţa legii şi neacordarea de privilegii nici unei clase, grupări, familii sau om. Noi nu vedem poporul Republicii Turcia ca pe un întreg format din clase diferite, ci ca o societate bazată pe necesitatea diferitelor profesii şi a diviziunii muncii în viaţa socială a poporului turc. În statulul CHP, obiectivele poporanismului sunt, în esenţă: - prioritatea aplicării suveranităţii naţionale de către popor şi pentru popor - Turcia trebuie adusă la nivelul unui stat civilizat - Puterea legii să aibă autoritate în faţa tuturor. II. Laicism (Laiklik) Acest principiu exprimă realizarea separării religiei de politică şi de viaţa statală, de treburile lumeşti, principiu instaurat în statele europene, pregnant în Franţa de după Legea din 3 martie 1924, prin care s-a desfiinţat Califatul a dus oficial la sfârşitul amestecului religiei în sistemul de stat. Prin intermediul turcilor, Islamul a devenit o religie tolerantă; în Balcani timp de 600 de ani domnia otomană nu a dus la o turcizare sau islamizare forţată, şcolile şi lăcaşurile de cult ale etniilor, popoarelor şi comunităţilor aflate sub stăpânire otomană, s-au păstrat intacte. Recunoscând libertatea religioasă a popoarelor de pe teritoriile cucerite de Imperiul Otoman firmanul Sultanului Selim al II-lea, din 7 mai 1572, emis cu prilejul ocupării Ciprului spune clar, foarte net: Să vă comportaţi cu dreptate şi îngăduinţă faţă de populaţia băştinaşă. Să-i protejaţi în tribunale, în plata impozitelor, în diferite treburi de stat, ca în scurt timp să se redreseze şi să atingă prosperitatea şi fericirea. Ei ne-au fost încredinţaţi de către Creator. Pentru renumele statului nostru se cade să-i protejăm şi să-i susţinem. Trebuie să trăiască mulţumit de cinstea sa, de viaţa sa, de avutul său, să fie stăpân pe munca şi câştigul său. Justiţia va îndeplini această cerinţă. Să fiţi vigilenţi şi atenţi în îndeplinirea poruncilor mele. Dacă voi constata contrariul să nu fiţi surprinşi că nu voi admite nici un fel de scuze (op. cit. p. 96) Într-o ţară cu o populaţie musulmană în proporţie de peste 90%, în Republica Turcia, Islamul nu este o religie oficială de stat, iar kemaliştii nu sunt duşmani ai religiei. Pentru M. K. Ataturk, orice concepţie religioasă face parte din conştiinţă şi republica vede în separarea ideilor religioase de stat, politică, de treburile lumeşti, cauza principalului nostru succes în dezvoltarea modernă a naţiunii noastre (ibid. p.97) Principiul laicismului a adus, de asemeni, libertatea de credinţă şi de gândire; grupările retrograde şi conservatoare au incitat mereu populaţia, chiar au organizat un atentat la viaţa lui Gazi Mustafa Kemal în 16 iunie 1926 la Izmir. Atentat din fericire eşuat. Legiferarea Normelor asupra liniştii publice (Takriri Sukun Kanunu) a arătat ţării şi întregii lumi că societatea turcă nu este o societate primitivă (a dervişilor, prozeliţilor, elitiştilor, prezicătorilor, vrăjitorilor, paznicilor de monumente funerare, a inadaptaţilor din tekke-uri şi zaviye-uri), ci o societate care crede în superstiţii, o societate în plin proces de înnoire, de modernizare. Lucru confirmat de schimbări sociale ca: - introducerea ştiinţelor pozitive în învăţământ - interzicerea poligamiei continuare în pagina 6

4 - recunoaşterea egalităţii drepturilor femeii cu bărbatul - înlocuirea fesului prin pălărie, etc. - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 6 pagina / sayfa 7 PRINCIPII KEMALISTE urmare din pagina 5 III: Naţionalism (Ulusçuluk, Milletçilik) Teza solidarităţii şi integrităţii naţionale a avut prin lucrarea Bazele turkismului a lui Ziya Gökalp, unul din liderii mişcării Junii turci, un răsunet deosebit în Turcia de început a secolului al XX-lea. Ea s-a conjugat cu eforturile mişcării Junii turci ce a îmbrăţişat şi promovat conceptul de naţiune turcă, folosit înainte de Namik Kemal, curentul naţionalist patriotic a devenit foarte puternic mai ales după războaiele balcanice. Victoria din 1915 de la Çanakkale, împotriva trupelor engleze şi franceze, eliberarea pământului Anatoliei pământ matrice al Turciei de ocupaţia puterilor străine (Bătălia de la Sakarya 23 august 1921, ofensiva din 26 august 1922) a transformat aceste sentimente într-o puternică forţă a salvării şi conservării identităţii naţionale. Proclamaţia de la Amasya 22 iunie 1919 a statuat principiul naţionalismului, iar Congresele de la Erzurum şi Sivas (4 septembrie 1919) au unit în cuget, simţire şi acţiune diferitele grupuri care acţionau împotriva ocupanţilor. Sloganul ori independenţă, ori moarte lansat de kemalişti a dus la formarea unei armate naţionale şi a dat o semnificaţie naţională luptei de eliberare. În opoziţie cu panislamismul, panotomanismul şi panturanismul, naţionalismul turc este definit ca drumul spre progres şi dezvoltare prin relaţii internaţionale armonioase cu toate naţiunile moderne, dar păstrând caracteristicile specifice ale societăţii turce şi ale sentimentului de libertate. Turcii care trăiesc în graniţele Turciei au sentimente frăţeşti faţă de turcii, fie şi minoritari, din afara graniţelor. Mai mult, turcii care s-au format prin cultura turcă şi vorbesc limba turcă formează o mare şi trainică familie. O familie care depăşeşte hotarele, strict geografice, ale Turciei de astăzi. IV. Etatism (Etatizm) Etatismul ca principiu intervine şi direcţionează activitatea economico socială şi culturală şi este complementar cu iniţiativa şi proprietatea privată economică. În 1923, în dorinţa de a rămâne în afara protectoratului vreunui stat, dar şi în afara ideilor socialiste (de tip leninist din Rusia) şi capitaliste, kemaliştii au ales, potrivit realităţilor din Turcia, un sistem economic mixt. Unele domenii industria, electricitatea, gazele, trebuiau şi au fost - lăsate pe seama iniţiativei particulare. Victoriile economice spunea M.K. Ataturk pot face ca victoriile politice şi militare să supravieţuiască, să dăinuie. Programul CHP a inclus in 1931 principiul etatismului. Dacă între % din capitolul industrial este deţinut de greci, 20% de armeni, 5% de evrei, 10% de alte minorităţi, deci turcii autohtoni deţineau doar 15%, după 1930, situaţia se va schimba radical prin naţionalizarea companiilor străine sau prin controlul acestora de către statul turc. În 1925, statul preia monopolul tutunului, în 1928 monopolul căilor ferate, între sunt cumpărate 9 companii franceze, etc. Lipsa posibilităţilor financiare a îngreunat mult etatizarea, iar datoriile externe nu au fost niciodată, în totalitate, plătite. Etatismul kemalist este la opusul etatismului socialist, nu are nici o legătură cu ideologia proletariatului. În politica economică a Turciei, sarcina industrializării reveneau spre deosebire de Uniunea Sovietică capitalului privat. Etatismul kemalist nu trebuie perceput doar ca protecţionism şi imixtiune, ci mai ales ca modalitate de asigurare a modernizării şi democratizării economiei prin sprijinirea logistică, legislativă şi financiară a iniţiativei particulare şi de grup. După 1950 liberalizarea economiei, birocraţia şi burghezia industrială şi comercială au un mare rol, dacă nu cel esenţial. V. Republicanism (Cumhuriyetçilik) Republica proclamată la 29 octombrie 1923 a fost şi rămâne expresia voinţei şi sistemului politic democratic. Ea a răsturnat monarhia care dura de 624 de ani, a deschis drumul modernizării şi progresului prin reforme în sistemul politic, social, economic şi cultural. Ea a adus prin Constituţiile din 1921 şi 1924 în practică principiul separării puterilor în stat, trecerea puterii din mâinile dinastiei suverane în mâinile poporului. Suveranitatea politică a sultanului şi cea religioasă a califului a fost înlocuită cu suveranitatea poporului ce îşi alege, la urne, Preşedintele şi reprezentanţii în Parlament (Meclis). Republica a luat locul Imperiului Otoman semiteocratic. Primul Parlament T.B.M.M. (Türkiye Büyük Millet Meclisi - Marea Adunare Naţională) a fost creat la 23 aprilie VI. Revoluţionarism (Devrimcilik) Revoluţionarismul a fost factorul de bază al răsturnării vechilor structuri politice şi socile şi rămâne mişcarea generatoare de înnoiri, mult timp după înfăptuirea revoluţiei kemaliste. Fără a avea în mod express o pregătire teoretică şi ideologică, revoluţionarii kemalişti erau oameni activi programatici. Ideologia kemalistă a luat naştere după aplicare a tuturor schemelor. Abia la al II-lea mare Congres CHP (20 mai 1931) a fost întocmit un program al partidului. După proclamarea Republicii au avut loc un şir de reforme sociale: - Interzicerea portului fesului 1925 prin Legea Pălăriei - în sistemul juridic adoptarea, în 1926, Codului Civil Elveţian şi a Codului Penal Turc după model italian. - Legea din 1930 care acordă femeilor dreptul de a alege si a fi ales în consiliile locale, legea din 1934, de a fi parte în alegerile generale - Emanciparea femeii prin posibilitatea de a ieşi în lume - S-a interzis voalul şi feregeaua. A nu se uita că dacă în prima perioadă a creştinismului călugăriţele îşi acopereau chipul, iar în vremea Catherinei de Medicis văduvele se acopereau în semn de doliu, în timpul când Şukeyna, fiica profetului Ali primea în casa ei poeţi şi savanţi ai vremii, la Bagdad, Cordoba şi Toleda centre ale culturii islamice şi arabe - femeile nu aveau faţa acoperită, ele chiar educau bărbaţii, predau chiar lecţii de morală. - Obligativitatea adoptării numelui de familie (1934) Mustafa Kemal a fost de atunci supranumit Ataturk. - Adoptarea alfabetului latin la 1 octombrie Deschiderea Academiei de Arte Frumoase - Deschiderea Conservatorului de Stat - Ziua de vineri nu mai este zi de odihnă (ca în Islam) În concluzie, principiul revoluţionarismului a facilitat adoptarea, şi prin lege, în folosul naţiunilor turce, a drepturilor omului şi libertăţii. S-a reuşit după aprecierea marelui istoric al civilizaţiilor, Arnold Toyubee, că în timpul vieţii unui om (M.K.Ataturk), să se realizeze ceea ce s-a reuşit timp de secole în lumea occidentală, anume un program de reformă socială, culturală, ştiinţifică. PROF. UNIV. DR. IBRAM NUREDIN KARAGÖZ İLE HACİVAT Karagöz oyunu, Türk dünyasında, çok eskiden beri varlığını sürdüren bir Tiyatro oyunudur. Bu sebepten, Karagöz oyununun kökü, tarihin derinliklerine gömülüdür diyebiliriz. Bazılarına göre, Karagöz ile Hacivat, Anadolu da ondördüncü yüzyılda yaşamışlardır. Karagöz, bir şahıs adı olmakla birlikte, bir de hayal oyunudur. Bu oyunda, beyaz bir perdenin arkasında yerleştirilen bir ışıkla, bu ışığın önünden geçirilen şekillerle birtakım gölgeler meydana getirilir. Onun için Karagöz uyununa HAYAL OYUNU da denir. Işığın önünden geçirilen şekiller perdeye yansıtılır. Genellikle bu insan veya eşya resimleri renklidir.bu şekilleri oynatan kimseye de KARAGÖZCÜ denir. O şekileri hareket ettirip, sağa, sola gezdiren, onları konuşturup, çekiştirir, onlara kıvrak hareketler yaptırır. Bütün HACİVAT: Vay, Karagöz üm, benim iki gözüm,merhaba! KARAGÖZ: Hoş geldin, suda pişmiş balkabağı! H: yazıklar olsun sana, Kragöz! adam olmamışsın, şu dünyaya eşek geldin, eşek gidiyorsun. K: ona Yarabbi şükür! H: Ne gibi? K: Ya sen, katır gelmişsin de, hergele gidiyorsun H: Aman Karagöz üm, ben senin gibi değilim, ben her nereye gitsem, bana itibar ederler, ayağa kalkarlar. K: Bana da kalkarlar. H: Senin nene ayağa kalkarlar? Cahilin birisin K: Halt etmişsin!.. H: Bak Karagözüm, sen benim kırk yıllık arkadaşımsın;sana birkaç kelime öğreteğinde, her nereye gidersen, sana itibar etsinler. K: Öğret bakalım! H: Dinle! Bir kibar yere gittiğinde, sana bir şey sorarlarsa, ne diyeceksin biliyor musun? K: Yoo! H: Evet efendim, Öyledir efendim, Münasiptir efendim, arada sırada: Ne efendim? dersin K: Sonra ne olacak? H: İşte, sen adam olacaksın, herkesşn yanında itibarlı bunlar seyircilerde derin bir zevk uyandırır. Şekiller birer kuklaya benzediklerinden dolayı,karagöz oyununa KUKLA OYUNU da denir. Anadolu da, ilk defa, Sultan Orhan zamanında oynandığı söylenir. Karagöz ün en yakın arkadaşı, HACİVAT adında biridir.rivayete göre, ikisinin de Bursa da inşaat işçisiolduğu söyleniyor. Bu sırada Sultan Orhan Bursa da bir cami yaptırmak ister. Fakat orada öalışan işçilerin arasından Karagöz ile Hacivat okadar güldürücü, eğlendirici anlatmışlar ki, işçiler onları dinlemekten çalışmazlarmış, bu surretle cami de bir türlü bitmezmiş.bunu duyan Sultan Orhan da hiddetlenip ikisinide astırır. A n c a k s o n r a b u y a p t ı ğ ı n a sonderece pişman olup,üzülür. İşte o zaman, sanatkarlardan biri, Karagöz ile Hacivat ın hayalini beyaz perdeye yansıtarak padışahın üzüntüsünü EVET EFENDİM olacaksın. K: Olur ne diyeceğim? H: evet efendim. K: Evdedir efendim. H: Değil canım! K: Öyle ise, dükkandadır efendim. H: Canım, Karagöz üm, ben nasıl söylersem, sen de öyle söyle. K: Olur yaparım! Nasıl dı o? H: Evet efendim. K: Evet efendim. H: Aferim Karagöz üm. Öyledir efendim. K: Hayır ikindidir efendim. H: İkindiyi bırak, Öyledir efendim, de! K: İkindiyi bırak akşamı yakala! Öyledir efendim. H: Mönasiptir efendim. K: Minas ın (1) değil Agop undur (2) efendim. (1,2 - ermeni isimler) H: A Karagözüm Agop u filan karıştırma! K: Agop u karıştırmam Mıgıç ı karıştırırım. H: Canım Münasiptir efendim desene. K: Mönasiptir efendim. H: Arada sırada : Ne buyurursunuz, a benim canım efendim? K: Arada sırada burnumu yersiniz efendim. H: Ne dedin? K: Arada sırada dedim. H: Şimdi seninle bir kibar konağına gitmişiz, konağın sahübü çok kibar bir adam, sana der ki: Efendüm ne buyurlar? sen ne diyeceksin? K: Haberim yok, derim. H: Olmaz. K: Ya! H: Evet efendim, Öyledir efendim, Münasiptir efendim, Arada sırada ne buyuruusunuz, a benim canım efendim, diyeceksin. K: Boyuna öyle mi diyeceğim? H: Zahir elbette. K: Yaparım öyleyse. H: Efendim, zat-i alinizi çok iyi görüyorum. K: Evet efendim,öyledir efendim.. sonra neydi? H: Münasiptir efendim K: Mönasiptir efendim H: Arada sırada.. K: Arada sırada ne halt edersin a benim efendim? H: Öyle halt malt karıştırma! K: NE buyurursunuz, abenim canım efendim! ha? H: Aferim Karagöz üm! efendim! Minasiptir efendim!arada sırada ne efendim!diyerek, durmaksızın konuşmaya başlar H: Her zaman değil! yani sana efendim! Minasiptir gidermeye çalışır. Bununla beraber, Karagöz oyunu bir gelenek haline gelip, etrafa yayılır. Aslında, Karagöz oyunu, Türk halkının zekasını ifade eden bir vasıtadır. Türkün şen tarafını, güldürücü kudretini sahneye koyar. İnsanların arasında olup biten çeşitli durumlatı dile getirip, onları büyük ustalıkla canlandırır. Karagöz, temiz ruhlu, olayların gülünç tarafını kolayca yakalayan, karşısındakilerle, özellikle Hacivat la konuşurken, daima alay etmeyi seven, başkalarına ders veren bir kimse olarak karşımıza çıkar. Hacivat ise, genellikle yabancı tipleri temsil eden bir şahıstır. Karagöz, Hacivat ın arasında anlaşmazlıklar ve gülünç olaylar bunladan kaynaklanır diyebiliriz. İşte size bir örnek efendim!arada sırada ne efendim! H: Ama biraz da beni dinle! K: Evet efendim! K: Evet efendim! Öyledir efendim!minasiptir efendim! arada sırada ne buyurursunuz abenim canım efendim! H: Ama benhi dinlemiyorsun! efendim! Minasiptir efendim! arada sırada ne efendim! H: Beni adam yerine koymuyorsun! efendim!minasiptir efendim! arada sırada ne efendim! H: Ben hayvan mıyım? efendim!minasiptir efendim!arada sırada ne efendim. H: Sen eşek misin? K: Evet (tokat atarühacivat kaçar). Yürü!.. Seni gidi idare fitili, mum bacaklı kerata! Az kaldı, beni de eşek yapacaktı. Seni gidersin de, beni de buraya mıhlamazlar ya! Ben de çekilir giderim Kaynak:Türk Dili ve Edebiyatı (Cevdet Kudret) Değerleyen Sheilla İaia

5 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 8 pagina / sayfa 9 BAŞÖĞREMENİM Tarık ORHAN Atatürk benim Başöğretmenim. Ne çğrendimse Ondan öğrendim. Baktım kursude, Nutuk söyluyor, O nun sesini, Dünya dinliyor. Tarih okudum, Baktım başta O, Her iyi işte, Her savaşta O, O semamızda Edebi güneş; O gönlümüzde En harlı ateş. Romanya da Baktım ki asker, Ben de askerim, Kars ta, Kore de Nöbet beklerim Ne heyecanlı Ne heybetli O, Türk tarihinde En kudretli O, Bu devrimleri Hep O düşünmüş. Milleti için, Ağlamış gulmüş. 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN! Çocuk kalbimle, İlk O nu sevdim. Atatürk benim Başöğretmenim. O zi de sărbătoare Cu prilejul celor 79 de ani de la proclamarea statului de drept, Republica Turcia. Conducerea UDTR şi comisia de cultură au organizat acţiunea culturală Mustafa Kemal Ataturk şi Turcia în perspectivă europeană. Activitate s-a desfăşurat pe două componente; seminar şi program omagial compus din cântece, versuri şi montaj literar. La seminar au participat cu lucrări atât personalităţi din cadrul UDTR cît şi din cadrul UDTTMR- Prezenţa şi luările de cuvânt ale domnişoarei consul Serap Ataaz şi celorlalţi membri ai Consulatului Turc a subliniat încă odată relaţiile de bună vecinătate şi cordialitate existente între România şi Turcia. Acest lucru a fost subliniat şi de moderatorul seminarului, doamna Gulten Abdula Cumhuriyet Bayramı kutlandı Fotoğraflar: 1. Karadeniz. Folklor grubu 5. Mustafa Çalışkan- TC dın ateşesi 6. Sayın Serap ATAAY- TC Köstence Başkonsolosu 7. Fıdanla- Çocuk grubu 8. Monica Cevat 9. Yaya Şeyle 10. Mehtap- Kadınlar korosu 29 Ekim 2002 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyle Medcidiye deki Constantin Brancuşi okuldaki öğrenciler güzel bir program hazırladılar. Şarkılar, marşlar ve şiirlerle beraber sınıfa Atatürk Kçşesi diye bir pano hazırladılar. Panoda Mustafa Kemal Atatürk ün Gençlere hitabesi, resimler ve şiirler yer aldı. ÖĞRETMENİM Öretmelerin Bormambet Vildan ve Molakay Leyla, destek olan okul m müdürü Cruceru Eleni Hanım öğrencileri tebrik edip şeker ikram edildi. Bormambet Viladn Constantın Brancuşı müdür yardımcısı Okumayı yazmayı, Sayıları saymayı Güzel resim yapmayı, Sensin bana öğreten. Büyükleri saymayı, Küçükleri sevmeyi, Yurda hizmet etmeyi, Sensin bana öğreten. Kasabamı, köyümü, Vatanımı, yurdumu, Ulusumu soyumu, Sensin bana öğreten.

6 Sorun Söyleyelim - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 10 pagina / sayfa 11 RAMAZAN SAYFASI Sure ne demektir? Sure, ayettlerden oluşan belirli bölümlerin adıdır. Kuran da 114 sure vardır. Geleneksel-resmi sıralamaya göre bunların ilki Fatiha, sonuncusu Nas suresidir. İniş sırasına göre ise ilk sure Alak, son sure Nasr suresidir. Suretlerin ilk kısmı sayfalar uzunluğunda olduğu halde, bir kısmı sadece bir satır tutmaktadır. Ama hiçbir sure tek ayet değildir. En kısa sureler olan kevser ve İhlas sureleri, birer satır olup birincisi 3. Ikincisi 4 ayetten oluşmaktadır. Buna karşılık, en uzun sure olan Bakara, 286 ayet ve 48 sayfadır. Sureler, bir tanesi hariç, Besmele ile başlar. Surenin lügat anlamı yüksek yer, rütbe ve bir şehri kuşatan sur demektir. Bu anlamları değerlendiren Türk müfessiri Elmalılı, sure ile ilgili şu sonuca varıyor: Birinci anlamı dikkate alırsak, Kuran göklere ve her sure bu göklerin yüksek seviyelerde bulunan sistemlerine benzetilmiş olur ki bu da, her ayetin bir yıldız demek olacağına işarettir. İkinci anlama göre, Kuran yeryüzünde yüksek bir medeniyet kuracak ve onun her suresi biyik bir surla çevrelenmiş bir kente ve her ayeti bu kentin bir binasına denk düşecek demek olur. (Bk.Elmalılı, Tefsir,23) Surelerin adları, Hz. Peygamber tarafından konmuştur. Bunun praktikte ifade ettiğianlam, sure isimlerinin Kuran metninden olmadığıdır. Büyük Günahları tanıyalım Dul kadınlara kötü davranmak Peygamber aleyhisselam, hayatı boyunca yetim ve dulları korumak için pek çok bağlasyıcı örnek vermiş ve kendisi bu özelliğile de dikkat çekmiştir. Onun maddi ve ruh güzelliklerini anlatmak için bir şiir kaleme alan amcası Ebu Talip, bu ünlü şiirlerinde peygamberler sultanının seçkinlerinden birini de şöyle ifadeye koymaktadır: O pembe yüzlü gül çehreli Çöl kuraklarında yağmur beklenirken Kendi Dilinden Son Peygamber adlı kitabımızda geniş açıklamasını verdiğimiz bir hadisede, küçük yavrusunu bağrına basan dul bir kadın için şöyle diyor: Ben ve şu, yavrusunu bağrına basan, yanakları güneş ve rüzgardan yanıp kavrulmuş kadın, kıyamet günü iki parmağım gibi yan yana olacağız. (Bk.Adı geçen eser, 86.nolu hadis) Ben yururum yana yana Ask boyadi beni kana Ne deliyem ne divane Gah eserim yeller gibi Gah tozarim yollar gibi Gah akarim seller gibi Akar sularin caglarim Dertli cigerim daglarim Seyhim anuban aglarim Ya elim al kaldir beni Ya vaslina erdir beni Cok aglattin guldur beni Zekatı fakiri incitmeden verin İslam ın beş temel esasından birinin Zekat olduğunu belirten Başkanlık, zekatın bir çok hikmetinin bulunduğuna işaret etti. Zekatın, toplumun sosyal güvenlik şemsiyesi olduğunu, cimrilik hastalığını tedavi ettiği, cömertlik duygularını geliştirdiğini kaydeden Başkanlık 15 Kasım da okutulacak Cuma hutbesinde, Zekat, hayır-hasenat kapılarını açar. Mülkiyeti emniyet altına alır. Gelir dağılımdaki dengesizliğin giderilmesine katkıda bulunur. Servet düşmanlığını azaltarak zengin fakir arasında köprü oluşturur ve toplumda huzur ve birliği sağlar mesajını iletecek. HER ZENGİNİN KAZANCINDA FAKİRİN DE HAKKI VAR Her zengin Müslüman ın kazancında fakirlerin de hakkının bulunduğunu, zekat vermemenin fakirin hakkını gaspetmek olduğu kaydedilen hutbede, bunun Allah ın huzurunda büyük bir vebali gerektirdiği belirtilecek. FAKİR İNCİTİLİRSE SEVAP ELDE EDİLMEZ Zekat, sadaka ve diğer yardımların fakirleri incitmeyecek şekilde verilmesinin önemi vurgulanan hutbede, Riya ve gösteri maksadıyla fakirin onurunu zedeleyecek tarzda yapılan yardımlardan sevap elde edilemeyecektir deniliyor. Bu haftaki Cuma hutbesinde Müslümanlara şu mesajlar iletilecek: Mal ve mülkün hakiki sahibi Allah tır. Bizler O nun emanet olarak lütfettiği malın ve mülkün geçici bekçileriyiz. Şeytanın, zekat verdiğimiz taktirde fakir düşeceğimiz vesvesesine kapılmadan zekatlarımızı verelim. Yüce Rabbimizin rızasını gözeterek ve yoksul kimselerin onurunu incitmeden yapacağımız yardımların sevaplarımızı çoğaltmanın yanında malımıza bereket, yuvalarımıza, huzur getireceğini unutmayalım. Kendi Dilinden Son Peygamber adlı kitabımızda geniş açıklamasını verdiğimiz bir hadisede, küçük yavrusunu bağrına basan dul bir kadın için şöyle diyor: Ben ve şu, yavrusunu bağrına basan, yanakları güneş ve rüzgardan yanıp kavrulmuş kadın, kıyamet günü iki parmağım gibi yan yana olacağız. (Bk.Adı geçen eser, 86. nolu hadis) Ben yururum ilden ile Seyh anarim dilden dile Gurbette halim kim bile Mecnun oluban yururum O yari duste gorurum Uyanip melul olurum Miskin YUNUS bicareyim Bastan ayaga yareyim Dost ellinde avareyim YUNUS EMRE KADİR GECESİ İlahi rahmetin bol bol ihsan edildiği Ramazan ayına veda ederken, yaptığımız ibadetlerin sevap ve mükafatının sevinci içerisinde, daha nice Ramazanlara sıhhat, afiyet ve gönül huzuru ile tekrar kavuşmamızı Cenab-ı Allah dan niyaz ediyorum. Bilindiği üzere, 1 Aralık 2002 Pazar gününü 2 Aralık 2002 Pazartesi gününe bağlayan gece Kadir Gecesidir. Ramazan Ayı nın son günleri, Kur anın ifadesiyle Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin yaklaştığını göstermektedir. Kadir gecesi, hiçbir geceye nasip olmayan bir olayın meydana geldiği gecedir. Çünkü hakkında Kur an-ı Kerim de müstakil bir sure bulunan tek gece Kadir Gecesi olup, Yüce Allah ın insanlığa gönderdiği son mesajı Kur an-ı Kerim, bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.) me inmeye başlamıştır. Yüce Allah, Kadr Suresi nde şöyle buyurmaktadır: Biz, Kur an ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir Kur an-ı Kerim, son ilahi kitap olarak gönderildiği için emirleri, yasakları ve diğer esasları da bütün insanlığı içine alacak şekilde evrensel hükümleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan Kur an-ı Kerim, her şeyden önce Allah ın varlığını, birliğini, O nun yüksek ve eksiksiz sıfatlarını, yaratılmışlara olan rahmet ve bağışlamasının genişliğini tespit eden; insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak her şeyi içine alan kutsal bir kitaptır. O halde O nu kendisine rehber olarak kabul eden insan yanılmaz; O na sımsıkı sarılan sapıklığa düşmez ve O nun gösterdiği yoldan yürüyen şaşırmaz. Bu sebeple, bütün insanlık için bir kurtuluş kaynağı olan Yüce Kitap Kur an-ı Kerim in, böyle bir gecede inmeye başlaması, o geceye müstesna bir şeref kazandırmıştır. Yüce Allah Kur an-ı Kerim ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren Allah tır. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir ; Şüphesiz ki bu Kur an en doğru yola iletir, iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler ; Biz Kur an dan öyle bir şey indiriyoruz ki O, müminler için şifa ve rahmettir. Toplumda adâletin sağlanması, kötülüklerin önlenmesi, aç olan insanların doyurulması, elbisesiz olanların giydirilmesi, hasta olanların tedavi ettirilmesi ve kimsesizlerin imdadına yetişilmesi İslâm Dini nin ana hedefleri arasındadır. Kadir Gecesi münasebetiyle Müslüman kardeşlerimize yardımlaşma konularında daha hassas olmalarını, fakir ve muhtaçların ellerinden tutmalarını, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Kadir Gecesi nin ibadetlerle değerlendirilmesi çok büyük bir kazançtır. Zira bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bu gece; Kur an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve af dilemek mü minler için en kazançlı ibadetlerdendir. O halde, bu gece; Cenab-ı Hakk a açılan ellerin, O na yönelen dua ve niyazların geri çevrilmeyeceğini düşünerek,.bu geceye en büyük hususiyeti veren Kur an-ı Kerim i okuyarak, tevbe ve istiğfar ederek, dua ve niyazda bulunarak, kaza ve nafile namazı kılarak bu gecenin ihyasına çalışıp, bayram sabahına kavuşmayı Yüce Mevla mızdan dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Romanya da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Kadir Gecelerini en iyi dileklerimle kutlar, bu gecenin tüm Romanya halkının ve İslâm âleminin huzur, birlik, beraberlik ve dirliğine, bütün insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak tan niyaz ederim. Mustafa ÇALIŞKAN T.C. Köstence Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi LUNA RAMAZAN ŞI POSTUL Prima zi a Ramazanului Este, Ultimul mesaj al Măreţului Allah care a luminat inimile oamenilor, Kur an-i Kerim adresat Profetului Muhammmed a început să coboare din ceruri în acastă lună. Cea mai importantă noapte din această lună este Kadir Gecesi. Luna Ramadan, este luna în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, sunt dovezi limpezi pentru drumul cel drept şi un bun îndreptar ; Noi am coborât (Coranul) în noaptea al-qadr. Noaptea al-kadir este mai bună decît o mie de luni!. Profetul Muhammed a spus; În luna Ramazan Allah a poruncit ca ziua să se ţină post, iar noaptea să se roage (Teravihi). Dacă în această lună cineva se apropie de Allah făcând o faptă bună, atunci şi pentru cei din jurul lui el este este un exemplu. Favoarea cîştigată pentru 70 de fapte bune în celelalte luni îi conferă dreptul la respect. Ramazanul este luna răbdării. Virtutea răbdării este raiul. Ramazanul este luna binefacerii şi întrajutorării. În acestă lună se înmulţesc proviziile credinciosului. Prima parte a lunii ramazan este considerată iertare, mijlocul, iar ultima parte, eliberarea din focul iadului Rugăciunea Postului s-a instaurat în cel de al doilea an al trecerii profetului Muhammed de la Meca la Medina. De la Adam încoace postul a fost lăsat tuturor profeţilor si credincioşilor. O, voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul, aşa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră Luna ramazan este luna postului. Iată cum descrie Profetul Muhammed postul. Cel care posteşte sau se raogă de Ramazan din propria iniţiativă, cu voia lui Allah i se vor ierta toate păcatele În timpul postului, credinciosul se fereste să spună minciuni, să aibă ură şi invidie, se freşte să facă păcate. Profetul a spus; Dacă cineva care ţine... post se debarasează de minciună, dacă rabdă de foame şi sete numai pentru Allah, va fi iertat de păcate... Din punct de vedere al sănătăţii specialiştii au afirmat că postul este izvor de sănătate prin eliberarea toxinelor, paralel cu acesta primul sfat pentru cei bolnavi care ţin regim regim. Postul dă oamenilor fineţe si sensibilitate. În acestă perioadă oamenii se gândesc la cei săraci, se naşte sentimentul de ajutorare, fără ca cel ajutat să se simtă jignit se realizează acel echilibru social. Luna Ramazan şi postul reprezintă credinţă şi evlavie. Credinciosul Musulman are parte de, izvor de bine şi prosperitate. Fiecare credincios trebuie se debaraseze de rele si se îndreaptă spre fapte bune şi frumoase. În acestâ lună crediucioşii citesc mult din Coran şi se roagă din tot sufletul. În acesta lună, mâinile care se deschid către Allah, rugănciunile care i se adresează, nu sunt refuzate Cu aceste sentimente trebuie să ne rugăm pentru pârinţi, copii, vecini, rude şi pentru întreaga omenire. Cu aceste gânduri şi sentimente vă felicit pe toţi cu ocazia lunii de Ramazan pe toţi care trăiesc în Romania şi doresc ca acestă lună să aducă întregii lumi Islamice, unitate şi prospesitate şi pace întregii omeniri. Mustafa Çalışkan

7 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 12 pagina / sayfa 13 RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBÂDETİ Bilindiği üzere, Yüce Allah ın insanlığa en son mesajı Kur an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) e bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayda bulunmakta ve İslâm ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti de bu ayda yerine getirilmektedir. Bu yıl Ramazan orucuna 6 Kasım 2002 Çarşamba günü başlanacaktır. Oruç ibadeti, Peygamber Efendimizin Mekke den Medine ye hicretinin ikinci yılında farz kılınmıştır. Yüce Allah, Kur an-ı Kerim de: Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun ; Biz O nu (Kur an ı) Kadir Gecesi nde indirdik... Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır buyurmaktadır. Oruç ibâdeti, Hz. Adem (a.s.) dan beri bütün peygamberlere ve ümmetlerine farz olan bir ibadettir. Cenab-ı Hak, bir âyet-i kerimede mealen; Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki oruç sayesinde fenalıklardan korunursunuz buyurmuştur. Ramazan ayı, oruç ayıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayda oruç tutmanın faziletini şöyle açıklamaktadır: Bir kimse Ramazan ın farziyetine inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Allah, insanı bedenle ruh, madde ile mânânın iç içe olduğu en üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Bunun için insanın mutluluğu ve huzuru bu iki farklı unsurun dengede tutulmasına bağlıdır. Maddi yönümüz daha belirgin olduğu için, rûhi güçlerimizi gölgelemek ve ona üstün gelmek eğilimindedir. Bu eğilim sürekli ve etkili olursa insanın ruhunun olgunlaşması engellenmiş olur. Bunun için beden ile ruhun dengesini çok iyi ayarlamak gerekir. Bu gayeye ulaşmak için de, açlık, susuzluk, cinsel arzuları sınırlama; dilin, kalbin, zihnin ve öteki organların denetim altına alınması ile mümkündür. Çünkü mide yemek içmekten korunduğu gibi; dil de yalandan, kötü sözden, boş laftan uzak tutulmalıdır. Göz yanlış yerlere bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş şeyler dinlememelidir. En önemlisi de gönül ve zihin güzel şeyler düşünmelidir. Gerçekten organlarının tamamını oruca iştirak ettirmeyi başaramayan kimse, şeklen oruç tutmuşsa da, orucun özünü yakalayamamış demektir. Peygamberimiz (s.a.v.) in; Kim yalan söylemeyi ve yalancılıkla iş görmeyi bırakmazsa, Allıh ın, o kimsenin yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur ; Oruç tutan öyle insanlar var ki, ellerine açlık ve susuzluktan başka bir şey geçmez ve Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa, Ben oruçluyum desin sözü de bu gerçeği vurgulamaktadır. O halde bütün organlarıyla oruç tutan kimse daha dikkatli ve daha samimi olacak ve kendisine sataşanlara bile Ben oruçluyum diyerek onlara uymayacaktır. Öte yandan bütün organlar gibi sindirim sisteminin de dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu bakımdan sıhhi açıdan orucun şifa kaynağı olduğu tıp uzmanlarınca da ifade edilmektedir. Buna paralel olarak, hastaların çoğuna ilk tavsiye edilen şeyin perhiz olduğu da bilinmektedir. Diğer bir açıdan oruç insanların kalbinde incelik ve vicdanlarında duyarlılık meydana getirir. Bu sayede fakirlerin, yoksulların hallerini düşündürerek insanlarda yardımlaşma duygusunu harekete getirir ve Müslümanlar arasında sosyal dengenin sağlanmasına yardımcı olur Bu nedenlerle, Ramazan ayının ve orucunun; Mü minler için hayır ve huzur kaynağı olduğunu bilmeliyiz, her ne suretle olursa olsun kötü alışkanlıklarımızı terk edip iyi ve güzel davranışlara yönelmeliyiz. Bu mübarek ayda yerine getirilecek ibadetlerin, verilecek zekat ve sadakaların, yapılacak hayırlı işlerin daha çok kabul edileceğini bilmeliyiz. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca Mü minler; bol bol Kur an-ı Kerim okumalı, varsa geçmiş namazlarını kaza etmeli, yoksa nafile namaz kılmalı, tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve içten dua etmelidir. Dolayısıyla, bu ayda; Cenab-ı Hakk a açılan eller, O na yönelen dua ve niyazlar geri çevrilmeyecektir. Bu düşüncelerle; kendimizi, anne-babalarımızı, çocuklarımızı, yakınlarımızı, komşularımızı, bütün din kardeşlerimizi düşünelim, milletimize ve bütün insanlığa olan sorumluluklarımızı hatırlayalım ve bütün bunlar için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Romanya da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Ramazan ayını kutluyor, bu ayın tüm İslâm âleminin huzur, birlik, beraberlik ve dirliğine, bütün insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını diliyorum. Mustafa ÇALIªKAN T.C. Köstence Başkonsolosluğu Din hizmetleri Ataşesi Mevlana, 700 yıl önce atomu biliyor muydu? Ünlü düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddini Rumi ile ilgili Konya da yayınlanan en son kitapta, Mevlana nın, atomun parçalanabi-leceğine, atomun içindeki çekirdek ve etrafında dönen elektronlara işaret ettiği öne sürülüyor. Mevlana ve Mevlevilik isimli kitap, Konya da Karatay Belediyesi nin desteği ile Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler in editörlüğünde, öğretim üyesi ve dalında uzman 12 kişiden oluşan Bilim Kurulu tarafından yayına hazırlandı. Geniş kapsamlı hazırlanan kitap, Mevlana ve Mevlevilik ile ilgili çok sayıda yazı, fotoğraf ve belgeyi biraraya getiriyor. 7 asırdır fikirleri ve ünlü gel çağrısı ile çeşitli felsefi görüşleri etkileyen Mevlana yı anlatan kitapta yer alan Semadaki Sırlar başlıklı yazıda, ünlü düşünürün semasında birçok ilmi gerçeğin de saklı olduğu görüşüne yer veriliyor. Mevlana nın semasında, ancak 20. yüzyılda bilimsel olarak yapısı çözülen atom ile alemin yapısının aynı anda sembolleştirildiğinin anlatıldığı kitapta, düşünürün, bir cezbe (tarikat ehlinin kendinden geçmesi) halindeyken alemin ve atomun iç yüzünü keşfettikten sonra, buna uygun olarak semaya başladığını ve bu yapıyı da semasının şekline taşıdığı savunuluyor. Kanun Önünde Eşitlik Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Din ve Vicdan Hürriyeti Madde 24-. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Madde Öğrenim hakkının kapsamı yasayla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ATOMUN PARÇALANABİLDİĞİNİ BİLİYORDU İDDİASI Uzayın ve atomun bugünkü yapısının hayal bile edilemediği bir dönemde Mevlana nın, atomun parçalanabileceğini bildirdiği iddia edilen kitapta, Mevlana nın en ünlü eseri Mesnevi den Eğer bir zerreyi (atomu) kesersen, ortasında bir güneş ve güneş etrafında durmadan dönen gezegenler bulursun şeklinde Türkçe ye çevrilen ifadeleri örnek gösteriliyor. Bu ifadelerde, güneş (atomun çekirdeği) ve onun etrafında dönen gezegenlerle (elektronlar) bilimsel bir gerçeğe yüzyıllar öncesinden vurgu yapıldığı anlatılarak, şu görüşlere yer veriliyor: Böylece Mevlana, bir yandan merkezi güneş olan gezegenler sistemine ve onların güneş etrafında dönüşlerine, diğer yandan atomun parçalanabileceğine, atomun içindeki çekirdek ve etrafında dönen elektronlara işaret etmiş; her şeyin durmaksızın hareket halinde olduğunu anlatmıştır. Bu durum semanın şekline de yansımıştır. Mevlana nın semasında ortada bir semazenbaşı ve onun etrafında dönen semazenler vardır. Ortadaki semazenbaşı hem dünyanın güneşini, hem de atomun çekirdeğini (nötron ve protonları), onun etrafındakiler dönen gezegenleri (atom çekirdeği etrafında dönen elektronları) temsil etmektedir. Konya da her yıl Aralık günleri arasında Mevlana Celaleddin-i Rumi nin sema gösterileri ile anıldığı törenlere, yerli ve bir bölümü Müslüman olmuş çok sayıda yabancı geliyor. Mevlana nın mezarının bulunduğu Mevlana Müzesi ise Topkapı Sarayı ndan sonra en çok ziyaretçi alan müze olma özelliğini taşıyor. T.C. ANAYASASI VE EĞİTİM ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar yasayla düzenlenir. Milletler arası antlaşma hükümleri saklıdır. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları Madde 62- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin,kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlantılarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurumları Madde 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler, Devlet tarafından kanunla kurulur. Hazırlayan Ervin İbraim

8 - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 14 pagina / sayfa 15 A. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Uzunluklar metre ile ölçülür. Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Metre kısaca m sembolü ile gösterilir. Metre diye okunur. Metrenin aksatları: Bir metrede 10 desimetre vardır. Desimetreye kısaca dm sembolü ile gösterir, desimetre diye okuruz. 1m = 10 dm dir. Desimetreden daha küçük uzunlukları santimetre ile ölçeriz. Metre üzerinde bulunan iki rakam arasındaki uzunluğa santimetre denir. Kısaca cm sembolü ile gösterilir. Bir desimetre 10 cm, bir metre 100 cm dir. 1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm dir. Santimetreden daha küçük uzunluklar santimetrenin onda biri olan uzunluk ölçüsü birimi milimetre ile ölçülür. Milimetre kısaca mm sembolü ile gösterilir. Milimetre diye okunur. 1 cm = 10 mm 1 dm = 100 mm 1m = 1000 mm dir. Metrenin katları Dekametre = 10 m. dekametreyi kısaca dam sembolü ile gösterilir. 1 dam = 10 m dir. 1m = 0,1 dam. Hektometre = 100 m. hektometreyi kısaca hm sembolü ile gösterilir. 1 hm = 100 m dir, 1 hm = 10 dam dir 1 m= 0,01 hm dir metreden daha büyük uzunluklar kilometre ile ölçülür. 1 kilometre kısaca km sembolü ile gösterilir. 1 km = 10 hm 1 km = 100 dam 1 km = 1000 m dir 1 m = 0,001 km dir Örnek: 3 m = 30 dm = 300 cm = 3000 mm 5 km = 50 hm = 500 dam = 5000 m 584 cm = 5 m 8 dm 4 cm 8767 m = 8 km 7 hm 6 dam 7 m 3000 m = 3 km 54 km = m uzunluk ölçüleri onar, onar büyürler ve onar, onar küçülürler. B. ALAN ÖLÇÜLERİ Alan ölçüsü temel birimi metrekaredir. Metrekare kısaca m² sembolü ile gösterilir. Kenar uzunluğu 1 m olan karesel bölgenin (karenin) alanına metrekare denir. a. Metrekarenin aksatları Metrekareden küçük yüzeylerin ölçülmesinde kullanılan ölçü birimlerine metrekarenin aksatları denir. Bunlar desimetrekare, santimetrekare, milimetrekare dir. ÖLÇÜLER Desimetrekare Kenar, uzunluğu 1 dm olan karesel bölgenin alanına desimetrekare denir. Kısaca dm² sembolü ile gösterilir. 1 m² = 100 dm² 1 dm² = 0,01 m² Santimetrekare Kemar uzunluğu 1 cm olan karesel bölgenin alanına santimetrekare denir. Kısaca cm² sembolü ile gösterilir. 1 dm² = 100 cm² 1 cm² = 0,01 dm² 1 m² = cm² Milimetrekare Kenar uzunluğu 1 mm karesel bölgenin alanına milimetrekare denir.kısaca mm² sembolü ile gösterilir. 1 cm² = 100 mm² 1 dm² = m² 1 m² = mm² dir 1 mm² = 0,01 cm² = 0,0001 dm² = 0, m² b. Metrekarenin katları Dekametrekare Bir kenarın uzunluğu 1 dekametre olan karenin alanına dekametrekare denir. Dekametrekare kısaca dam biçiminde yazılır. 1 dm² = 100 m² 1 dam ² = 10 m 10 m = 100 m² Hektometrekare Bir karenin uzunluğu 100 m olan karenin alanına hektometrekare denir. Hektometrekare hm² olarak yazılır 1 hm² = 100 dam² 1 hm²= m² Denizler, şehirlerü devletler gibi büyük yüzeylerin ölçülmesinde kilometrekare ölçü birimi kullanılır. Kilometrekare Bir kareninin uzunluğu 1000 m olan karenin alanına kilometrekare denir. Kısaca km² biçiminde yazılır. 1 km² = 100 hm² 1 km² = dam² 1 km² = m² Alan ölçüleri yüzer, yüzer büyür ve yüzer, yüzer küçülürler. C. ARAZI ÖLÇÜLERİ Tarla, bağ, bahçe ve arsa gibi alanların ölçülmesinde kullanılan olçüler arazi ölçüleridendir. AR 100 m² lik alana bir ar denir. Kısaça a sembolü ile gösterilir. Ar diye okunur. 1a = 100 m² DEKAR (Dönüm) 1000 m² lik alana bir dekar denir. Kisaça daa sembolü ile gösterilir. Dekar diye okunur. 1 daa = 1000 m² 1 daa = 10 a HAKTAR m² lik alan bir hektar denir. Kısaca ha sembölü ile gösterilir. 1 ha = m² 1 ha = 100 a 1 ha = 10 daa Örnek 500 m² = 5 a 7000 m² = 7 daa = 8 ha 12 a = 1200 m² 10 ha = m². HACIM ÖLÇÜLERI Suö doğal gazö kumö kerestenin ölçülmesinde hacim ölçüleri kullanılır. Hacim ölçüsünün temel birimi metreküptür. Ayrıtlarının uzunluğu 1 m olan küpün hacmine metreküo denir. Kısaca m³ biçiminde gösterilir. a) METREKÜPÜN ASKATLARI Desimetreküp Ayrıntılarının uzunluğu 1 dm olan hacim ölçüsü birimine desimetreküp denir. Kısaca dm³ biçiminde gösterilir. 1 m³ = 1000 dm³ 1 dm³ = 0,001 m³ Santimetreküp Ayrıntılarının uzunluğu 1 cm olan küpün hacmine santimetreküp denir. Kısaca cm³ biçiminde gösterilir. 1 dm³ = 1000 cm³ 1 cm³ = 0,001 dm³ Milimetreküp Ayrıntılarının uzunluğu 1 mm olan küpün hacmine milimetreküp denir. Kısaca mm³ biçiminde gösterilir. 1 cm³ = 1000 mm³ 1 mm³ = 0,001 cm³ b) Metreküpün katları Dekametreküp Ayrıntılarının uzunluğu 1 dam olan küpün hacmine dekametreküp denir. Kısaca dam³ biçiminde gösterilir. 1 dam³=1000m³ 1m³=0,001dam³ Hektometreküp Ayrıntılarının uzunluğu 1 hm olan küpün hacmine hektometreküp denir. Kısaca hm³ biçiminde gösterilir. 1 hm³ = 1000 dam³ 1 dam³ = 0,001 hm³ Kilometreküp Ayrınlılarının uzunluğu 1 km olan küpün hacmine kilometreküp denir. Kısaca km³ biçiminde gösterilir. 1 km³ = 1000 hm³ 1hm³ = 0,001 km³ hacim ölçüleri birimleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Büyük birimleri, bir küçük birime çevirmek için, verilen birim 1000 ile çarpılır. 3 dam³ = = 3000 m³ 7 km³ = = 7000 hm³ Küçük birimleri bir büyük birime çevirmek için, verilen birim 1000 e bölünür. 6 m³ = 6:1000 = 0,006 dam³ 5000 cm³ = 5000:1000 = 5 dm³ Prof. Murat ASAN DİL BİLGİSİ Anlamı olan veya cümle kuruluşuna yardım eden ses ya da ses topluluklarına kelime denir. Kelimeler birbirleriyle olan ses benzerliklerine veya anlam ilişkilerine göre çeşitli adlar alır. 1. Eş anlamlı kelimeler Anlamları aynı olan veya birbirine çok benzeyen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Küçük ufak, duymak işitmek, taze körpe, arkasında peşinde gibi. 2. Eş sesli kelimeler Sesleri aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. yüz kelimesi: a) insan yüzü b) bir şeyin ön tarafı c) doksan dokuzun bir fazla olan sayı d) yüzey (masanın yüzü) e) kumaşın daha güzel ve düzgün olan tarafı f) yüzmek fiilin emir kipi. Örnek: a) benzetilmek istenen şey, biçim, şekil, model. b) Bir bütün hakkında fikir vermesi için o bütünden ayrılan küçük parça göstermelik c) Bir şeyin benzeri, tipkisi. d) Bir düşünceyi, bir kuralı desteklemek veya açıklamak amacıyla Praga, 21 noiembrie 2002 Reporter: Din punctul de vedere al României NATO este important. Ce le puteţi spune criticilor care afirmă că este Alianţa este inutilă şi depăşită. Adrian Năstase: NATO este importantă pentru România, în primul rând pentru că multe generaţii după al doilea război mondial au considerat nedrept faptul că România a fost ţinută în afara familiei euro-atlantice. Înţelegerea de la Yalta, apoi perioada comunistă a însemat pentru mulţi români o paranteză în istorie. După admitere românii, al căror ataşament pentru valorile familiei euro-atlantice îl reafirm aici, doresc să se alăture Europei şi Statelor Unite într-un efort care are dimensiune politică dar şi o dimensiune de securitate. De aceea 80 % din populaţia României susţin acest efort al Guvernului român. Reporter: Domnule Prim-ministru, aveţi o armată puternică de aproximativ de soldaţi. Aţi fi dispus, ar fi dispusă România să trimită trupe la Bagdad dacă se va ajunge la aceasta? Adrian Năstase: Noi am hotărât după 11 septembrie să acţionăm ca membru de facto al Alianţei şi după aceea noi am acceptat să trimitem trupele noastre în Afganistan. Acest lucru a constituit un test adevărat pentru armata noastră şi, din câte am înţeles, a fost unul de succes. Acum, odată ce am devenit KELİMELERDE ANLAM ÖZELLİKLERİ ileri sürülen söz ya da yapılan hareket. e) Davranışı, niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey f) En iyi biçimde (örnek köy) 3. Zit (larşit) anlamlı kelimeler Anlamları, birbirine aykırı olan kelimelere zit anlamlı kelimeler denir. İyi kötü, güzel çirkin, doğru çirkin, doğru. yalnış, temiz kirli, sabah akşam, yaz kış gibi. 4. Terim Bir bilim, teknik veya sanat kolunda özel anlamı olan kelimelere terim denir. Üçgen: matematik terimi Ova: coğrafya terimi Fiil: dil bilgisi terimi Enfeksiyon: tip terimi 5. Deyim Cümlede, sözlük anlamının dışında kullanmılan kelime grubuna deyim denir. Deyimler her zaman iki daha fazla kelimeden meydana gelir. Gözden düşmek, göze girmek, gözden çıkarmak gibi. Alıştırmalar: 1. Özlem kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) ayrılık b) hasret c) gurbet d) uzaklaşma 2. Huysuz kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) saç b) gül c) mizikçi d) iyi 3. Aşağıdaki hangisi eş sesli bir kelime değildir? a) saç b) soru c) gül d) bin 4. Aşağıdakilerden hangisi zit anlamlı kelime gruplaması değildir? a) iyi kötü b) pahalı ucuz c) çalışkan tembel d) yorgun uykusuz 5. A ş a ğ ı d a k i c ü m l e l e r d e n hangisinde terim kullanılmıştır. a) Hepimiz sinavlara hazırlanıyoruz. b) Bu tabloyu çok beğendi. c) Üçgenin iç açıları toplam 180 dir. 6. A ş a ğ ı d a k i c ü m l e l e r d e n hangisinde bir deyim kullanılmıştır? a) Akacak kan, damarda durmaz. Bu günün işini yarına bırakma. Prof. Nermin ASAN Declaraþia acordatã de cãtre domnul Prim Ministru Adrian Nãstase postului de televiziune CNN membri al Alianţei, nu putem aştepta să primim doar drepturi, trebuie să ne asumăm şi responsabilităţile care descurg din această calitate. De aceea, vom urma, bineînţeles, strategia Alianţei referitoare la Irak. Cabinet Adrian Năstase - DAIS 21 noiembrie 2002

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 11 (77) NOIEMBRIE / KASIM VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE!

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE! - Decembrie / Aralık 2002 pagina / sayfa 16 Anul IV 2002, Nr. 12 (90) VOCEA AUTENTICĂ DECEMBRIE / ARALIK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 12 (78) DECEMBRIE / ARALIK VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice - Februarie / Şubat 2003 pagina / sayfa 16 PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice Kurban Bayram

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României - Ianuarie / Ocak 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 1 (91) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz - Martie / Mart 2003 pagina / sayfa 16 MARTIE / MART ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITĂŢILOR

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Nasreddin Hoca yı Anma (1208-1284)

Nasreddin Hoca yı Anma (1208-1284) - Iulie / Temmuz 2005 pagina / sayfa 16 Atatürkçü Düşünce Derneği Datça Şubesi Başkanı İsmail - Akbal ın kaleminden Atatürk ün en büyük özlemi; Türkçe İbadet Mustafa Kemal, Cumhuriyeti kurarken herşeyden

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Mă puteți ajuta, vă rog? Yardım isteme Vorbiți în engleză? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Vorbiți _(limba)_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak Nu vorbesc

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir.

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir. Arzătorul EVO-JET este construit în sistem modular astfel încât accesul şi mentananţa sunt uşor de efectuat. Acesta este amplasat pe şine şi poate fi mutat uşor în funcţie şi de spaţiul necesar pentru

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 1 (186) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

12: Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

12: Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz 4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz 4.1. Bayrağımıza ve İstiklal Marşı mıza Saygı Duyarız KAZANIMIMIZ O Öğrenci, 4. Bayrağa ve milli marşa saygı göstermenin

Detaylı

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009, pentru modificarea Legii Învăţământului

Detaylı

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 4 (58) APRILIE / NİSAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 8 (193) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ SEPTEMBRIE / EYLÜL Anul IX 2007, Nr. 9 (147) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 27.06.2014 CUMA NAMAZ VE ÖNEMİ İBRAHİM TOPAL CEZAEVİ VAİZİ MERKEZ ORTA CAMİİ CUMA ÖNCESİ OSMAN ŞAHİN EMEKLİ MÜFTÜ MERKEZ BÜYÜK CAMİ CUMA ÖNCESİ KENAN CEBECİ ÖĞRETMEN MERKEZ BÜYÜK CAMİ YATSI ÖNCESİ 28.06.2014

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67 Avantaje: Vedere de ansamblu asupra sistemului Afisaj in timp real Pachet software stabil PC industrial Constructie modulara Transfer de date la viteza mare Autodiagnoza a defectelor Raport privind parametri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

TOBB TERÖR TOPLANTISI

TOBB TERÖR TOPLANTISI Temmuz 2015 e-bülten TOBB TERÖR TOPLANTISI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) de aralarında olduğu toplumun farklı kesimlerini temsil eden STK lar teröre karşı tek ses oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 2 (187) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL?

MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL? MUSTAFA ISLAMOĞLU CE ÎNSEAMNĂ ISLAMUL? Traducere de Cherim Enghin Islamul Azi 2015 Cuprins Prefața traducere în limba româna 11 CE ÎNSEAMNA ISLAMUL? 14 Introducere 14 BAZELE ISLAMULUI ȘI ALE CREZULUI 22

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XII 2010, Nr. 1 (174) PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 3 (69) MARTIE / MART VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ - Ianuarie / Ocak 2006 pagina / sayfa 16 În timpul ultimului unui drum la Mekka, din cadrul filialei UDTR - Bucuresti, a plecat dintre noi şi a rămas definitiv la Mormântul Sfânt, d-na Ulfet ABLAY. Figură

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România str. Crişanei,

Detaylı

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României - Ianuarie / Ocak 2004 pagina / sayfa 16 Anul VI 2004, Nr. 1 (103) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Arapça c-m-a cem kökünden

Arapça c-m-a cem kökünden - Aprilie / Nisan 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 4 (94) VOCEA AUTENTICĂ APRILIE / NİSAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı