MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu"

Transkript

1 MSPD Çalışma Raporları : 2001/5 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Zeynep Ada Eroğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Temmuz 2001

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları No: 2001/5 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Zeynep Ada Eroğlu * Temmuz 2001 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. * Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkan Yardımcısı Tel: Fax:

3 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti ÖZET Bankacılık sisteminde etkinlik, bankaların fon kullananlardan sağladığı gelir ile fonun gerçek sahiplerine ödediği arasındaki pozitif farkın sıfıra yakınlığı ile doğru orantılıdır. Türk bankacılık sistemine yöneltilen temel eleştirilerden biri kaynak aktarma maliyetlerinin yüksekliğidir. Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi adlı Çalışma Raporunda, göreli derinleşme ve ürün ve hizmet çeşitlenmesine rağmen, faiz marjlarının yüksek seyrettiği tespit edilmiş ve bankacılık sektöründe karlılık ve etkinlik artışının eşanlı olarak sağlanmasına yönelik politikalar üretilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. ** Kaynak aktarma maliyetlerini bankaların fon maliyetinin yanı sıra aktif yapısı da önemli ölçüde etkilemektedir. Tahsili gecikmiş alacakların ve getirisi düşük diğer aktiflerin büyüklüğü, bankaların kaynak aktarma maliyetlerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Ancak, bu çalışma Türk bankacılık sisteminin kaynak maliyetinin hesaplanması ve maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ile sınırlı tutulmuştur. Kaynak maliyeti kavramı, mevduatın yanısıra bankacılık sisteminin diğer fon kaynakları; repo, kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından sağlanan kaynaklar ve diğer pasifleri içeren bir havuzun maliyeti anlamına gelmektedir dönemini kapsayan çalışmada özel sermayeli ticaret bankaları dikkate alınmıştır. Kısa dönemli nakit ihtiyaçları yüksek olan ve bu nedenle daha kısa vade ve daha yüksek faizlerle kaynak toplayabilen TMSF bünyesindeki bankalar ile kamu bankaları kapsam dışında bırakılmışlardır. Kamu bankalarının kapsam dışında bırakılmalarının bir diğer nedeni de, özkaynak yetersizliği nedeniyle açık pozisyon politikası izleyememeleri ve dolayısıyla pasiflerinde de yabancı para kaynakların ağırlığının düşük olmasıdır. Değerlendirme ve yorumları için, Ercan Türkan, Yasemin Türker Kaya ve Berk Mesutoğlu na teşekkür ederim. ** Yasemin Türker KAYA, Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi, MSPD Çalışma Raporları: 2001/4

4 Repo bankalar için önemli bir kaynak kalemidir. Repo işlemlerinin Türk Lirası mevduata oranı 2000 yılında yüzde 37 civarında gerçekleşmiştir. *** Bu nedenle, kaynak maliyeti hesaplamalarında repoya da yer verilmiştir. Bankalar için mevduat gibi asli bir fon kaynağına dönüşen repo 2002 yılından itibaren bilanço içine alınacaktır. Bilanço kalemlerinden yabancı kaynaklar dikkate alınırken, özkaynaklar ile karın kapsam dışında bırakılması ise, bu kaynakların duran varlıkların finansmanında kullanıldığı varsayımından kaynaklanmaktadır döneminde bankaların ortalama kaynak maliyeti yüzde 86 ile yüzde 94 arasında değişirken, 2000 yılında yüzde 41 e düşmüştür döneminde kaynak maliyetinin yüzde 85 ten fazlası, faiz giderleri ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin değişmesinden kaynaklanmıştır. Aynı dönemde yasal yükümlülüklerin etkisi yüzde 10 un altında kalmış ve bankacılık kesiminin etkinliği ve verimliliğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilecek faiz ve komisyon giderleri ile ihtiyat amacı ile kasalarda tutulan nakit kıymetlerin maliyeti yüzde 3,3 ila yüzde 4,6 arasında dalgalanmıştır yılında ortalama kaynak maliyetinin düşmesinde en büyük etki faiz ve kur farkı giderlerinden gelmiş ve daha önce ortalama kaynak maliyeti içinde yüzde 85 ten fazla ağırlığa sahip olan söz konusu giderlerin payı yüzde 70.5 e düşmüştür. Genel bir değerlendirme yapıldığında, kaynak maliyetlerinin düşürülebilmesi için; öncelikle makro ekonomik istikrarın sağlanması ile faiz ve kur farkı giderlerinin azaltılması gereği ortaya çıkmaktadır. Diğer maliyet unsurları incelendiğinde de; devletin bankacılık işlemleri üzerinden aldığı kamu paylarını düşürmesi ve hatta bazılarını kaldırması, ayrıca, bankaların da faaliyet giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı örgütlenmelere gitmeleri ve önlemler almaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. *** 1998 yılında yüzde 39, 1999 yılında yüzde 46 seviyesinde olan diğer müşterilerle yapılan TL., repo işlemlerinin Türk Lirası mevduata oranı, 2000 yılında yüzde 37 civarına gerilemiştir.

5 The Cost of Resources in Turkish Banking Sector Abstract The efficiency in banking sector is closely related to the magnitude of difference between the revenues from the funds and payments to the fund owners such as depositors and creditors. One of the main criticisms directed at Turkish banking system is the high cost of financial intermediation. According to a working paper titled Determinants of Net Interest Margin in Turkish Banking Sector, it is put that despite the relative deepening and increase in the variety of product&service, interest margins are tended to be high in the banking sector; and it is concluded that policies that can lead to increase in profit and efficiency simultaneously should be formulated. Besides the cost of funds, the asset structure of banks also substantially affect the financial intermediation costs. The volume of non-performing loans and other assets with low return are of the factors which directly affect the cost of resource transfer. However, this study has been limited to the calculation of cost of resources of Turkish banking sector and the evaluation of cost items. The concept of cost of resources means the cost of a pool which includes deposits, repo, the credits used, the resources provided from Interbank money market and other liabilities. In this study conducted for the period of , the privately owned commercial banks have been taken into consideration. The state and SDIF banks, which have a high, short term cash requirement, have not been taken into account since they barrowed with higher interest rates in a shorter term. Another reason for exclusion of state banks is the fact that these banks cannot implement a short FX position strategy due to the insufficient shareholders equity. Therefore, they have a low profile of foreign currency resources in their liabilities. Repo is an important resource item for banks. In 2000, the ratio of repo/tl. deposits realized as around 37%. For this reason, repo has also been taken into consideration in the cost of resource calculations. As a matter of fact repo, which can be turned into a primary fund resource like deposit, will be included in a balance sheet starting from 2002.

6 While balance sheet items such as foreign resources are taken into consideration, shareholders equity and profit margins are not, because these resources are assumed to be used in the finance of immovable assets. While during the period of , the average cost of resources of banks was within a range of 86-94%, in the year 2000 this ratio decreased to 41%. During , more than 85% of cost of resources was due to interest payments and devaluation of Turkish Lira. Within the same period, the effect of legal requirements turned out to be below 10%, and the operational expenses, commission fees and liquid assets for daily transactions, which are the indicators of banking sector effectiveness and productivity, fluctuated between %. The most important cause behind decreasing the average cost of resources in 2000 was the interest and exchange differantial. This share, which was previously more than 85% of resource cost, decreased to 70.5%. When evaluated generally, it is clear that in order to decrease the cost of resources, primarly, the macro economic stability must be provided, and thus interest payments and expenses for FX rate differantial must be decreased. Moreover, when the other cost items are considered, the government should decrease fiscal and quasi-fiscal burdens and other requirements on the banking sector transactions, and even abolish some of them. Lastly, it is essential that banks should be reorganized in order to increase their incomes, and should take measures to decrease operational expenses.

7 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KULLANILAN YÖNTEM... 1 III. MALİYET UNSURLARININ AYRIŞTIRILMASI... 4 A. Makroekonomik Koşulların Etkisi... 4 B. Kamu Kesimi Müdahalesinin Etkisi Disponibilite Yükümlülüğü Munzam Karşılık Yükümlülüğü Tasarruf Mevduatı Sigorta Primi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Giderlerine Katılma Payı... 9 C. Bankacılık Kesiminin Etkinliği ve Verimliliği Faaliyet Giderleri Komisyon Giderleri Günlük Nakit İhtiyacını Karşılamak İçin Tutulan Kasa IV. SONUÇ KAYNAKLAR EK I: VARSAYIMLAR VE TANIMLAR EK II: ORTALAMA KAYNAK MALİYETİ VE MALİYET UNSURLARININ AYRIŞTIRILMASI... 18

8 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 1 I. GİRİŞ Kaynak maliyeti kavramı, mevduatın yanısıra bankacılık sisteminin diğer fon kaynakları; repo, kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından sağlanan kaynaklar ve diğer pasifleri içeren bir havuzun maliyeti anlamına gelmektedir. Bankaların kaynak yönetimini etkileyen üç önemli faktör bulunmaktadır: Bunlar; kaynağın TL. veya yabancı para olması, maliyetli veya maliyetsiz olması ve vade yapısına bağlı olarak banka kaynaklarının istikrarı şeklinde sıralanabilir. Türk bankacılık sistemi; Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değerine bağlı olarak döviz kaynaklarına ağırlık verebilmekte, üstlenilen kur riskine rağmen, bu kaynakların Türk Lirasına çevrilerek TL. cinsinden plase edilmesi banka karlılıklarını olumlu etkileyebilmektedir. İkinci ve en önemli faktör, kaynakların maliyetidir. Vadesiz mevduat, ithalat transfer emirleri, ödeme emirleri, bloke hesaplar gibi kaynaklar bankalar için bulunması zor, fakat düşük maliyetli kaynaklardır. Vadeli mevduat, alınan krediler ise maliyetli kaynakların en önemlileri olarak sıralanabilir. Üçüncü faktör, faiz oranlarındaki değişiklikler, mevsimsel para talepleri gibi dalgalanmalardan etkilenme derecesine göre banka kaynaklarının istikrarıdır. Kaynakların mevduat gibi istikrarlı olanlar ile interbanktan ve/veya yurtiçi bankalardan kullanılan krediler gibi istikrarsız olanlar şeklinde tasnifi mümkündür. Mevduatın pasifteki en büyük kalem olması, mevduatın maliyetinin banka kaynak maliyetinde belirleyiciliğini göstermektedir. Türkiye de mevduat maliyeti hem kullanılabilir kısmının net olarak az olması hem de pozitif reel faiz uygulanması nedeniyle yüksektir. Bu durumda, mevduata verilen faiz oranı ile kredilere uygulanan faiz oranı arasındaki makas açılmaktadır. Kaynak maliyetlerinin hesaplanması amacını güden bu çalışmada başlıca kaynak türleri dikkate alınmış ve dönemi yıllık verileri kullanılarak Türk bankacılık sisteminin kaynak yapısı analiz edilmiştir. II. KULLANILAN YÖNTEM Kaynak maliyetlerinin hesaplanması amacıyla yapılan bu çalışmada, maliyet unsurları üç başlık altında değerlendirilmiştir. Faiz ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerindeki değişmelerden kaynaklanan kur farkı giderleri makro ekonomik ortam ile ilişkilendirilirken, disponibilite ve munzam karşılık yükümlülüğü, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma payı devletin bankacılık kesimi üzerine getirdiği

9 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 2 yük olarak değerlendirilmiştir. Faaliyet giderleri, komisyon giderleri ve günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan ve ihtiyat amaçlı kasa olarak tanımlanan kalemler de, bankacılık kesiminin etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılan maliyet unsurlarıdır. Aşağıdaki fonksiyon kaynak maliyetini oluşturan faktörleri göstermektedir. Buna göre, kaynak maliyeti (KM); disponibilite (dispo) ve munzam karşılık (munzam) yükümlülüğü, günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan kaynaklar (kasa), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Primi (tmsf), Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi (kkdf), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (bsmv), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma payı (bddk), faiz giderleri (faiz), yabancı para kaynakların Türk Lirası cinsinden maliyetini dikkate alabilmek için kullanılan Türk Lirasının değerindeki değişme (kur), faaliyet giderleri (faaliyet) ve ödenen komisyonların (komisyon) fonksiyonudur. KM i = f(dispo i, munzam i, kasa i, tmsf i, kkdf i, bsmv i, bddk i, faiz i, kur i, faaliyet i, komisyon i, dibs i ) i=1,...,18 Kaynak maliyeti, 18 farklı kaynak kalemi için hesaplanmış olup, i bu kalemlerin herbirini temsil etmektedir. (i) Kaynak Türü 1 TL. Mevduat 2 Yabancı Para Mevduat(Dolar,$) 3 Yabancı Para Mevduat(Alman Markı,DM) 4 İnterbank(TL) 5 İnterbank($) 6 İnterbank(DM) 7 Yurtiçi Bankalardan Alınan Türk Lirası Krediler 8 Yurtdışı Bankalardan Alınan Türk Lirası Krediler 9 Yurtiçi Bankalardan Alınan $ Krediler 10 Yurtiçi Bankalardan Alınan DM Krediler 11 Yurtdışı Bankalardan Alınan $ Krediler 12 Yurtdışı Bankalardan Alınan DM Krediler 13 Diğer Pasifler(TL) 14 Diğer Pasifler($) 15 Diğer Pasifler(DM) 16 Repo(TL) 17 Repo($) 18 Repo(DM)

10 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 3 Kaynak maliyetini tanımlayan denklem aşağıda sunulmaktadır: KM= (tmsf+kkdf+bsmv+bddk+faiz+kur+faaliyet+komisyon-dibs) / KK*100 KK= tk-dispo-munzam-kasa OKM= ΣKMi*pay i Pay i ; i kaynağının toplam kaynaklar içindeki payını temsil etmektedir. Yukarıdaki denklemlerden izlenebileceği gibi, kaynak maliyeti kavramı, mevduatın yanısıra bankacılık sisteminin diğer fon kaynakları; repo, kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından sağlanan kaynaklar ve diğer pasifleri içeren bir havuzun maliyeti anlamına gelmektedir. Toplam kaynaklardan, disponibilite ve munzam karşılık yükümlülüğü ile günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan kaynakların düşülmesi ile kullanılabilir kaynağa(kk) ulaşılmaktadır. Yukarıdaki denklemde yer alan gider kalemlerinin kullanılabilir kaynağa bölünmesi suretiyle her bir kaynak için ortalama maliyet elde edilmekte ve bu kalemlerin toplam içindeki payı ile ağırlıklandırma yapılarak, her bir yıl için ortalama kaynak maliyeti hesaplanmaktadır 1. İnceleme döneminin ilk iki yılında ortalama kaynak maliyeti yüzde 92.4 ile yüzde 93.8 olarak hesaplanmış, 1998 ve 1999 yıllarında maliyetlerde kayda değer bir azalma sağlanmış ve ortalama kaynak maliyeti yüzde 86 lar seviyesine gerilemiştir yılının Aralık ayında açıklanan enflasyonla mücadele programı ve bu çerçevede ilan edilen para programı ile faizlerde hızlı bir düşüş gerçekleşmiş ve ortalama kaynak maliyeti yüzde 41.1 seviyesine inmiştir. Faiz oranlarının düşmesi ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının yavaşlaması 2000 yılında maliyet unsurları içerisinde makroekonomik koşulların ağırlığını düşürmüş ve kamu kesimince maliyet artırıcı bir düzenlemeye gidilmediği halde, kamu kesimi müdahalesinin payını iki katına çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, kısa dönemde etkinlik ve verimlilikte ciddi bir değişiklik olmaması gerektiği halde, faiz ve kur farkının 1 Ortalama kaynak maliyeti ve maliyet unsurlarının ayrıştırılmasına ilişkin varsayımlar ve detaylı tablolar Ek:1 ve Ek:2 de verilmektedir.

11 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 4 maliyetler içindeki payının düşmesi, faaliyet giderlerinin kaynak maliyetleri içerisindeki ağırlığının iki katına çıkmasına yol açmıştır. TABLO: ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN KAYNAK MALİYETLERİ (Yüzde) ORTALAMA MALİYET MALİYET UNSURLARININ AYRIŞTIRILMASI Makroekonomik Koşulların Etkisi Faiz ve Kur Farkı Gideri Kamu Kesimi Müdahalesinin Etkisi Disponibilite(Net) Munzam Karşılık Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi BDDK Payı Bankacılık Kesiminin Etkinliği ve Verimliliği Faaliyet Giderleri Komisyon Giderleri İhtiyati Kasa TOPLAM III. MALİYET UNSURLARININ AYRIŞTIRILMASI A. Makroekonomik Koşulların Etkisi Makroekonomik koşulların etkisi ile şekillenen faiz ve kur farkı giderlerinin maliyetler içindeki payı; döneminde yüzde 86.7 ila yüzde 89 arasında gerçekleşirken, 2000 yılında faiz oranlarındaki düşüş ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanması ile hem ortalama kaynak maliyeti yüzde 86 dan yüzde 41 seviyesine düşmüş, hem de faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payı yüzde 70.5 seviyesine gerilemiştir.

12 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 5 GRAFİK : TEFE ve Kur Sepetindeki Değişmeler TEFE Kur Sepeti Yüzde Deg (1 Dolar+1.5 Mark, 12 Aylık %) GRAFİK: TEFE ve Mevduat Faizlerinde Değişmeler (6 ay vadeli mevduat faizi, basit, 12 Aylık % ) TEFE TL Mevduat Faizleri Yukarıdaki grafiklerden izlenebileceği gibi, 2000 yılının başından itibaren Türk Lirası reel olarak değer kazanırken, mevduat faizlerindeki hızlı düşüşlerle birlikte negatif reel faizler ortaya çıkmıştır. Bankalar bu dönemde yabancı para yurtdışı kaynağına yönelmişler ve 1999 yılında toplam kaynaklar içinde yüzde 13.6 seviyesinde olan yurtdışı bankalardan alınan yabancı para kredilerin payı yüzde 16.9 a çıkmıştır.

13 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 6 B. Kamu Kesimi Müdahalesinin Etkisi Disponibilite ve munzam karşılık yükümlülüğü kaynak maliyetini toplanan kaynakların plase edilebilecek miktarını düşürmek suretiyle etkilerken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Primi (TMSF), Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi (KKDF), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma payı (BDDK) doğrudan gider kalemi niteliğindedir ve 1997 yıllarında kamu kesiminin müdahalesi maliyetleri yüzde 7 civarında etkilerken, 1998 yılında bu pay yüzde 8 e, 1999 yılında yüzde 10 a, 2000 yılında ise yüzde 21.9 a yükselmiştir yılında kamu kesimi tarafından getirilen ilave yükümlülük, sadece BDDK nın giderlerine katılma payı olup, ortalama kaynak maliyetinin yüzde 0.1 ini teşkil etmektedir. Bu durumda, kamu kesimi müdahalesinin etkisinin yüzde 10 dan yüzde 21.9 a yükselmesi; faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payının düşmesinden kaynaklanmaktadır. Kaynak aktarım sürecinde bankacılık sektörü üzerinden alınan kamu paylarının azaltılmaması; Türk bankacılık sektörünü uluslararası rekabet açısından dezavantajlı konumda olmasına yol açmaktadır. Ayrıca, yurtiçinde yüksek olan kaynak maliyeti bankalarımızı yurtdışındaki mali merkezlerde şube açmaya yöneltmekte, yasal karşılıkların düşüklüğü ve vergi kolaylıkları nedeniyle bir çok Türk bankası Malta, Bahreyn gibi ülkelerde şubeler açmaktadır. 1. Disponibilite Yükümlülüğü Bankaların yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilmelerini teminen, kendilerine tevdi edilen paraları talep anında ve vadelerinde derhal iade edebilecek durumda olmaları ve ödeme güçlükleriyle karşılaşmamaları için Merkez Bankasındaki serbest hesaplarında nakit ve portföylerinde her an paraya çevrilebilir kamu menkul kıymetleri bulundurmaları gerekmektedir. Disponibilite yükümlülüğü, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının karşılanmasında bir araç olarak kullanılmakta ve bankaların bu yükümlülük çerçevesinde Devlet iç borçlanma senetleri(dibs) ne plasman yapmaları gerekmektedir. Net disponibilite yükümlülüğü hesaplanırken, DİBS lerden elde edilen faiz gelirleri dikkate alınmıştır. ( döneminde, sırasıyla, DİBS lerin yıllık ortalama bileşik faiz oranı; yüzde 135.2, yüzde 127.2, yüzde 122.5, yüzde ve yüzde 38 dir. ) Net disponibilite yükümlülüğünün ortalama maliyetler içindeki payı, 1999 yılına dek yüzde 1 in altında gerçekleşirken, bu pay 1999 yılında yüzde 3.4 e, 2000 yılında ise yüzde 10.3 e yükselmiştir.

14 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 7 13 Şubat 1999 tarihinde yayımlanan Tebliğle, daha önce DİBS olarak tutulması gereken kısmın bankaların kasalarında nakit olarak bulundurulmasına imkan tanınması, 1999 yılında net disponibilite yükümlülüğünün yüzde 3.4 e yükselmesinde etkili olmuştur. Ancak, bankalar günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için daha önce de kasalarında belli bir miktar para bulundurmak zorundaydılar. Bu düzenlemeler DİBS getirisinden vazgeçildiği için ortalama kaynak maliyetinin yükselmesi yönünde etki göstermiş olsa da, bankaların kendi ihtiyarları ile tuttukları nakitlerin disponibl değer sayılması kaynak maliyeti üzerinde olumlu yönde etkide bulunmuş, ancak, net etki maliyet kompozisyonunun değişmesi yönünde ortaya çıkmıştır. TABLO: DİSPONİBİLİTE ORANLARI (Yüzde) 1996(1) (2) 2000(3) Türk Lirası Mevduat Serbest Tevdiat DİBS Kasa Yabancı Para Mevduat Serbest Tevdiat DİBS Kasa Altın Depo Hesapları Türk Lirası Diğer Pasif Serbest Tevdiat DİBS Kasa Yabancı Para Diğer Pasif Serbest Tevdiat DİBS Kasa (*) Disponibiliteye esas taahhütlerin hesabında kapsam dışı tutulan hesaplar; özkaynaklar, pasifte yer alan karşılıklar, İnterbanktan alınan borçlar, yurtiçi bankalardan kullanılan krediler, fonlar ve faiz ve gider reeskontlarıdır. (1) 22 Temmuz 1996 tarihinde yayımlanan 96/1 sayılı Tebliğ (2) 13 Şubat 1999 tarihinde yayımlanan Tebliğ (3) 10 Aralık 1999 tarihinde yayımlanan Tebliğ 10 Aralık 1999 tarihinde yayımlanan Tebliğle genel disponibilite oranı yükseltilmiştir yılında faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payının önemli ölçüde düşmesi ve genel disponibilite oranının TCMB nda

15 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 8 yüzde 2 oranında serbest tevdiat bulundurmak suretiyle yükseltilmesi, net disponibilite yükümlülüğünün yüzde 10.3 e yükselmesinde etkili olmuştur. 2. Munzam Karşılık Yükümlülüğü Mevduat hesaplarının güvencesi ve iadesinde kolaylık sağlanması için getirilen munzam karşılık yükümlülüğü zamanla ekonominin likiditesini ayarlama amacı ile kullanılan bir para politikası aracına dönüşmüştür 2. TABLO: MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI (Yüzde) 1996(1) (2) Türk Lirası Mevduat Yabancı Para Mevduat Altın Depo Hesapları (1) 22 Temmuz 1996 tarih ve 96/1 sayılı Tebliğ (2) 10 Aralık 1999 tarih ve 99/1 sayılı Tebliğ Munzam karşılıkların ortalama maliyetler içindeki payı döneminde yüzde 6 civarında gerçekleşmiştir yılında, disponibilite yükümlülüğü 2 puan artırılırken, munzam karşılık oranı 2 puan düşürülmüş olmasına rağmen, munzam karşılıkların ortalama maliyetler içindeki payının yükselmesinde, makroekonomik gelişmelerin etkisiyle faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payının düşmesi etkili olmuştur. 3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Primi Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerinden alınmakta olup, sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 8 in üzerinde olan bankalar için onbinde 25, diğerleri için ise onbinde 26 olarak belirlenmiş ve döneminde bu oranlar değiştirilmemiştir. 4. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yatırımların yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinin maliyetlerinin düşürülebilmesi için kurulan ve kaynakları kredilerden yapılan kesintilerden oluşan KKDF, zamanla kısa vadeli sermaye hareketlerinin kontrolünde bir araç olarak kullanılmış ve bankaların yurtdışından sağladıkları krediler üzerinden Fon kesintisi yapılmıştır döneminde devam eden KKDF kesintisinin ortalama maliyetler içindeki payı yüzde 0.1 olarak gerçekleşmiştir. 2 Munzam karşılıklarla ilgili değerlendirmeler ve diğer ülke uygulamaları için bkz. Yasemin Türker KAYA, Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi, MSPD Çalışma Raporları: 2001/4,s.7-8

16 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 9 TABLO: KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ (Yüzde) 1996(1) (2) 2000 Bankaların yurtdışından sağladığı krediler Bankaların yurtiçinden sağladığı krediler (1) 28 Aralık 1995, 15 No'lu Tebliğ (2) 17 Aralık 1998, 22 No'lu Tebliğ 5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi döneminde değişikliğe uğramayan BSMV nin genel oranı yüzde 5 olup, bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1, kamu menkul kıymetlerinin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1 ve kambiyo muameleleri satış tutarı üzerinden binde 1 dir. Bu çalışmada BSMV, İnterbank, bankalardan alınan krediler ve repo işlemlerinde maliyeti etkileyen faktörler arasındadır. BSMV, döneminde ortalama kaynak maliyetinin yüzde 0.2 sini, 2000 yılında ise yüzde 0.1 ini teşkil etmiştir. 6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Giderlerine Katılma Payı 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun giderleri, bankaların bir önceki yıl sonu bilanço toplamları üzerinden onbinde 3 oranında yapacakları ödemelerle karşılanmaktadır. BDDK nın giderlerine katılma payı, inceleme döneminin son yılında alınmaya başlanmış ve ortalama kaynak maliyeti içindeki payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşmiştir. C. Bankacılık Kesiminin Etkinliği ve Verimliliği Günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan kaynaklar (ihtiyari kasa) kullanılabilir kaynak miktarını düşürmek suretiyle maliyetlerin artmasına yol açarken, faaliyet ve komisyon giderleri doğrudan gider kalemi olarak kabul edilmektedir. Bankacılık kesiminin etkinliği ve verimliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilen söz konusu kalemlerin ortalama kaynak maliyeti içindeki payı, döneminde yüzde 3.3 ile yüzde 4.6 arasında dalgalanırken, 2000 yılında bu pay yüzde 7.6 ya yükselmiştir. Bu gelişmede asıl katkı faaliyet giderlerinden gelmiştir yılının başından itibaren yaşanan makro ekonomik gelişmeler neticesinde faiz

17 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 10 ve kur farkı giderlerinin kaynak maliyeti içindeki payının düşmesi neticesinde, faaliyet giderlerinin göreli önemi yükselmiştir. 1. Faaliyet Giderleri Kaynak maliyeti hesaplamasında, faaliyet gideri olarak da adlandırılan dolaylı maliyetlerin etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların en önemlisi personel gideri olup, kıdem tazminatı karşılığı, vergi ve amortisman giderlerinin toplamından oluşan faaliyet giderlerinin yarısının kaynak toplamak için sarfedildiği varsayılmış ve faaliyet giderleri, toplam içindeki ağırlıklarına göre kaynak türleri arasında dağıtılmıştır döneminde faaliyet giderleri kaynak maliyetinin yüzde 2 ila 2.7 sini teşkil etmektedir döneminde faaliyet giderlerinin yüzde 40 ının üzerinde paya sahip olan personel giderlerinin payı, 2000 yılında yüzde 34 e düşmüştür. Buna rağmen, 2000 yılında faiz oranlarının düşmesi ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının yavaşlamasına bağlı olarak makroekonomik koşulların kaynak maliyetleri içindeki ağırlığı düşmüş, faaliyet giderlerinin kaynak maliyetleri içerisindeki ağırlığı yüzde 7.6 seviyesine yükselmiştir. 2. Komisyon Giderleri İnterbank piyasasından sağlanan fonlar ve yurtiçi ve yurtdışı bankalardan alınan krediler üzerinden yüzde 2 komisyon alındığı varsayımı ile yapılan çalışmalarda, komisyon giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payı döneminde yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu kalemlerin toplam kaynaklar içindeki payı; 1999 yılında yüzde 13.2 den yüzde 16.6 ya 2000 yılında ise yüzde 20.3 e yükselmiştir. Bu çerçevede, komisyon giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payı, 1999 yılında yüzde 0.3, 2000 yılında yüzde 0.4 olarak gerçekleşmiştir. 3. Günlük Nakit İhtiyacını Karşılamak İçin Tutulan Kasa Kullanılabilir kaynak miktarını düşürmek suretiyle maliyetlerin artmasına yol açan ve günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tutulan kasa miktarı; mevduat ve repo kaynağı üzerinden yüzde 2 ayrılması varsayımına dayandırılmıştır. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan kaynakların ortalama maliyet içindeki payı, döneminde yüzde 1.7 dir. 13 Şubat 1999 tarihinde yayımlanan Tebliğle, daha önce DİBS olarak tutulması gereken kısmın bankaların kasalarında nakit olarak bulundurulmasına imkan tanınması, 1999 yılından itibaren net disponibilite yükümlülüğünün yükselmesine yol açarken, günlük nakit ihtiyacını

18 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 11 karşılamak için tutulan kaynakların ortalama maliyet içindeki payının, inceleme döneminin son iki yılında yüzde 0.3 ve yüzde 0.4 e düşmesini sağlamıştır. IV. SONUÇ Kaynak maliyeti kavramı, mevduatın yanı sıra bankacılık sisteminin diğer fon kaynakları; repo, kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından sağlanan kaynaklar ve diğer pasifleri içeren bir havuzun maliyeti anlamına gelmektedir dönemini kapsayan çalışmada özel sermayeli ticaret bankaları dikkate alınmış ve bilanço dışı bir yükümlülük kalemi olan repo da dahil edilerek yabancı kaynakların ortalama maliyeti hesaplanmıştır. Özkaynaklar ile kar, duran varlıkların finansmanında kullanıldığı varsayımı ile kapsam dışında bırakılmıştır. Özel sermayeli ticaret bankalarının kaynak maliyetlerinin hesaplanması amacıyla yapılan bu çalışmada, maliyet unsurları üç başlık altında değerlendirilmiştir. Faiz gideri ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerindeki değişmelerden kaynaklanan kur farkı giderleri makro ekonomik ortam ile ilişkilendirilirken, disponibilite ve munzam karşılık yükümlülüğü, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma payı devletin bankacılık kesimi üzerine getirdiği yük olarak değerlendirilmiştir. Faaliyet giderleri, komisyon giderleri ve günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan ve ihtiyat amaçlı kasa olarak tanımlanan kalemler de, bankacılık kesiminin etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılan maliyet unsurlarıdır. İnceleme döneminin ilk iki yılında yüzde 90 ların üzerinde seyreden özel sermayeli bankaların ortalama kaynak maliyeti, 1998 ve 1999 yıllarında yüzde 86 seviyesine düşmüş, 2000 yılında ise bu oran yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir. Kaynak maliyetinin kompozisyonu dikkate alınarak yapılan incelemede, bu gelişmede etkili olan temel faktörün; makroekonomik ortam ile ilişkilendirilen faiz giderleri ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerindeki değişmelerden kaynaklanan kur farkı giderleri olduğu görülmektedir. Nitekim, ortalama kaynak maliyeti içinde faiz ve kur farkı giderlerinin payı; döneminde yüzde 86.7 ile yüzde 89 arasında değişirken, 2000 yılında yüzde 70.5 e düşmüştür. Uygulanan enflasyonla mücadele programı çerçevesinde, 2000 yılının ilk aylarından itibaren faiz oranlarında yaşanan hızlı düşüş ve kur sepetinin önceden ilan edilmesi; faiz ve kur farkı giderlerinin önemli ölçüde azalmasında etkili olmuştur ve 1997 yıllarında kamu kesiminin müdahalesi maliyetleri yüzde 7 civarında etkilerken, 1998 yılında bu pay yüzde 8 e, 1999 yılında yüzde 10 a, 2000 yılında ise yüzde 21,9 a yükselmiştir. Bu gelişmede, disponibilite ve munzam karşılık yükümlülüğü etkili olmuştur.

19 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti yılında, daha önce DİBS olarak tutulması gereken kısmın bankaların kasalarında nakit olarak bulundurulmasına imkan tanınması, net disponibilite yükümlülüğünün artmasına yol açmıştır yılında faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payının önemli ölçüde düşmesi ve genel disponibilite oranının TCMB nda yüzde 2 oranında serbest tevdiat bulundurmak suretiyle yükseltilmesi, net disponibilite yükümlülüğünün maliyet içindeki payını artırmıştır yılında, disponibilite yükümlülüğü 2 puan artırılırken, munzam karşılık oranı 2 puan düşürülmüş olmasına rağmen, munzam karşılıkların ortalama maliyetler içindeki payının yükselmesinde; makroekonomik gelişmelerin etkisiyle faiz ve kur farkı giderlerinin ortalama kaynak maliyeti içindeki payının düşmesi etkili olmuştur. Bankacılık kesiminin etkinliğinin ve verimliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilen günlük nakit ihtiyacını karşılamak için tutulan kaynaklar(ihtiyari kasa) ile faaliyet ve komisyon giderlerinin ortalama kaynak maliyetleri içindeki payı; döneminde yüzde 3.3 ile yüzde 4.6 arasında değişirken, 2000 yılında yüzde 7.6 ya yükselmiştir. Bu gelişmede faaliyet giderlerindeki artış etkili olmuştur. Faaliyet giderleri içinde en büyük paya sahip olan personel giderleri 2000 yılında reel olarak azaltılmıştır. Buna rağmen, kısa dönemde etkinlik ve verimlilikle ilgili göstergelerde bu ölçüde büyük bir değişikliğin ortaya çıkması, esas itibariyle, 2000 yılının başından itibaren yaşanan makro ekonomik gelişmeler neticesinde maliyetler içinde önemli bir ağırlığı bulunan faiz ve kur farkı giderlerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kaynak maliyetlerinin düşürülebilmesi ve bu suretle bankacılıkta etkinliğin sağlanmasının ön şartının, sağlıklı bir ekonomik yapıya sahip olmaktan geçtiği ortaya çıkmaktadır. Makroekonomik yapıda istikrarın sağlanmasıyla birlikte, bankacılık işlemleri üzerindeki kamu paylarının azaltılması önem kazanmaktadır. Aksi halde, kaynak aktarım sürecinde bankacılık sektörü üzerinden alınan kamu paylarının azaltılmaması; Türk bankacılık sektörünün uluslararası rekabet açısından dezavantajlı konumda olmasına ve uluslararası piyasalarla bütünleşemeyen Türk mali sektörünün göreli olarak sığ kalmasına yol açabilecektir. Kaynak aktarma maliyetini etkileyen bir diğer unsur da faaliyet giderlerinin büyüklüğüdür. Personel ve işletme giderlerinin azaltılabilmesi, bankaların pazar paylarını artırmak için yeni örgütlenmelere gitmeleri, ileri teknoloji kullanımı ve mali piyasalardaki gelişmelere uyum sağlayabilecek donanıma sahip personel istihdamı, bankacılık hizmetlerinin kalitesini artırıp, en düşük maliyetle sunumuna olanak sağlayabilecek ve yukarıda sıralanan gelişmeler Türk bankacılık sisteminde etkinliğin ve verimliliğin artmasına katkıda bulunacaktır.

20 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti 13 Yakın gelecekte diğer gelişmiş ülkelerin mali sistemlerine benzer bir yapıda çalışması arzulanan Türk bankacılık sektörünün etkinliği ve verimliliği çerçevesinde, kaynak maliyetini oluşturan unsurlar arasında yer alan faaliyet giderlerinin göreli öneminin artması beklenmelidir. Bu durumda; kaynak aktarma maliyetlerinin düşürülmesi ve dolayısıyla Türk bankacılık sektörünün etkinlik ve verimliliğin artırılmasında bankalarımıza önemli görevler düşmektedir.

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya EKONOMİ NOTLARI Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1 Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya This note presents the net financial foreign currency position of Turkey by separating its short and long term

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Mart 2011 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Mart 2011 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Ekonomik Görünüm Güçlü büyüme hızı sayesinde, 4Ç GSYH sı çeyrek bazda Kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven %9.2 ve yıllık %8.9 artarak %7.4 oranındaki piyasa endeksinde

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılında da büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün Bilanço Büyüklüğünün

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017 Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ocak 217 Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Mart 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

31/03/2005 tarihli Bilanço (YTL) 31/03/2005 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) ,- Borçlar (-) 390,- Fon Toplam Değeri 257.

31/03/2005 tarihli Bilanço (YTL) 31/03/2005 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) ,- Borçlar (-) 390,- Fon Toplam Değeri 257. 01/01/2005 31/03/2005 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 Bankacılık, Temmuz 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Eylül 2011 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2011 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Ekonomik Görünüm > Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %6,9 olan piyasa > TCMB nin eylem planı kapsamında gösterge tahvil, beklentisinin üzerinde %8,8 büyüdü ve ilk yarı büyümesi

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004 31.03.2004

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları

Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları Ek-1 1 Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ de yer alan hesaplar dikkate alınarak; katılma hesaplarında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2004 yılı 4. çeyrekte piyasalara yön veren olay

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı