KAYNAK MAKĐNALARI ELEKTRĐK ARK KAYNAK MAKĐNASI GÖSTERGESĐ AÇMA/KAPAMA ŞALTERĐ AKIM ŞĐDDETĐ AYAR PENS VE ŞASĐ KUTUPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK MAKĐNALARI ELEKTRĐK ARK KAYNAK MAKĐNASI GÖSTERGESĐ AÇMA/KAPAMA ŞALTERĐ AKIM ŞĐDDETĐ AYAR PENS VE ŞASĐ KUTUPLARI"

Transkript

1 KAYNAK MAKĐNALARI ELEKTRĐK ARK KAYNAK MAKĐNASI AKIM ŞĐDDETĐ AYAR GÖSTERGESĐ AÇMA/KAPAMA ŞALTERĐ AKIM ŞĐDDETĐ AYAR SĐMĐDĐ PENS VE ŞASĐ KUTUPLARI

2 TOZALTI KAYNAK MAKĐNESĐ Ana Şalter Aç / Kapa (START) Đnce Ayar Anahtarı Kaba Ayar Anahtarı GÜÇ ÜNĐTESĐ Toz Haznesi Kaynak Teli Rulosu Tel Sürme Tertibatı Kontrol Paneli Kaynak Torcu Kaynak Arabası TOZALTI KAYNAK MAKĐNESĐ TABLA VE MEKANĐZMASI

3 Kaynak Dolgu Teli Hareket Ruloları Kaynak Dolgu Teli Voltmetre Araba Hızı Ayarı Ampermetre Kılavuz Ruloları TEL SÜRME TERTĐBATI KONTROL PANELĐ Tel Hızı Ayarı A)Tel Şalteri 1-Yukarı 2-Aşağı B)Araba Şalteri 1-Đleri 2-Geri C)Kaynak Şalteri 1-Akım Kontrol 2-Tel Kontrol 3-Kaynak ÇALIŞMA TALĐMATI: 1- Ana şalteri aç. 2- Kumanda panelinde tel ve araba hızını küçük bir değere al 3- A anahtarını 2 konumuna getir, telin ilerleyip ilerlemediğini kontrol et 4- B şalterini 1 konumuna getir, arabanın ilerleyip ilerlemediğini kontrol et 5- Sistem çalışıyorsa kaba ve ince ayar anahtarlarından (kaynak makinesi üzerindeki) gerilimi ayarla 6- Kumanda panelinde, tel hız düğmesinden tel hızını ayarla 7- Kumanda panelinde, araba hız düğmesinden araba hızını ayarla 8- Kafayı kaynak yapılacak yere getir 9- Kafayı parçaya yaklaştır 10- A şalterini 2 konumuna, B şalterini de 1 konumuna getir 11- Start butonuna bas ve C kaynak şalterini 3 konumuna getirerek kaynağa başla

4 TIG (TUNGSTEN INERT GAZ) KAYNAK MAKĐNASI Bu yöntemde kaynak edilen parça ile erimeyen elektrod (Tungsten ve / veya alaşımları) arasında oluşturulan bir elektrik arkı kaynak için gerekli sıcaklığı sağlar. Atmosferin kaynak bölgesine olan olumsuz etkilerine mani olabilmek için banyo ve elektrod kaynak esnasında bir asal gaz akımı ile örtülür. KORUYUCU GAZ TÜPÜ TORÇ KONTROL PANELĐ AC/OFF/DC ŞALTERĐ SOĞUTMA SĐSTEMĐ SOĞUTMA SĐSTEMĐ Açma Kapama Anahtarı

5 KONTROL PANELĐ Kesintili kaynakta akım değişim ayarı Kare dalga akım süresi ayarı 1 Kaynak anında yanar Sıcaklık göstergesi (Tehlike anında yanar) Kaynak konumu seçme düğmesi (PROG: Ayarlar yapılır; OUT: Uzaktan kumanda; IN: Kaynak konumu; PULSER: Kesintili kaynak Torç konumu seçme düğmesi Amper göstergesi Balans göstergesi Kaynak başlamadan önce gazın akmaya başlayacağı süre 2 Kaynak bittikten sonra gazın akmaya devam edeceği süre Kare dalganın (+) ve ( ) konumda kalma süreleri AC balans regülatörü (+ değer oksit parçalar, - değer nüfuziyeti artırır)

6 3 Başlangıç akım Regülatörü (% Amp. ve Süre) Ana Akım Ayarı Azaltılmış akım Regülatörü (% Amper) Bitiş akım Regülatörü (% Amp. ve Süre)

7 AKIM MIG/MAG (METAL ĐNERT/AKTĐF GAZ) KAYNAĞI MIG-MAG KAYNAK MAKĐNASI KONTROL PANELĐ ŞASE TORÇ BAĞLANTI KABLOSU CO 2 Gaz Vanası Kullanma basıncını gösteren manometre Tüp basıncını gösteren manometre CO 2 gazı Basınç düşürücü OTOMATĐK/MANUEL ŞALTERĐ Isıtma Ünitesi regülatörü ISITMA ZAMAN AYARI TEL HIZI AYARI

8 CÜRUFALTI KAYNAK MAKĐNASI Curufaltı kaynak makinesı komple resmi. KONTROL PANELĐ

9 1) Elektrot un bağlı olduğu kutuba göre + veya - konuma göre seçim yapılır. 2) Trafo çıkış gerilimi amper olarak belirtilir. Her sayı 100 amperlik değeri gösterir. trafonun toplam gücü 1000 amperdir. 3) Daha kaliteli bir kaynak yapılması için kaynak pozisyonuna göre 3 durumda ayarlanabilir. En üstteki alın kaynağı ve bunun gibi düzlem yüzeyde yapılan kaynak şekilleri içindir. Ortadaki makine MIG-MAG kaynağı için de kullanılabildiğinden makineye MIG-MAG kaynak torçu takıldığında bu kısım seçilir. En alttaki köşe kaynakları içindir. 4) Makinenin kontrolü tel ilerletme aparatı ile yapılmak istenildiğinde düğme uzaktan kontrol durumuna göre ayarlanır. 5) Trafonun açılıp kapanmasını sağlanmasını sağlamak için kullanılır. TEL ĐLERLETME APARATI 6) Kaynak akımı, tel hızını görmeti sağlayan aparat. 7) Tel ilerletme aparatı 8) Tel çıkış başlığı 9) Tel giriş başlığı

10 ) Volt ayarlama svicthi 11) Tel hızı ayarlama svitchi 12) - kutup 13) + kutup Elektrod Tutucu

11 PLAZMA KAYNAĞI ÇALIŞTIRMA KUMANDALARI Kaynak Makinası Genel Görünümü KAYNAK KONSOLU DC GÜÇ KAYNAĞI PLAZMA VE KORUYUCU GAZ SOĞUTMA SĐSTEMĐ KAYNAK DÜZENLEYĐCĐ

12 Kaynak Konsolu 1- Ready/Hazır Lambası: Pilot arkının açık, plazma ve soğutucu basınçlarının yeterli olduğunu gösterir. 2- RUN/SET (KULLAN/AYARLA) Düğmesi: SET pozisyonunda gaz akışı ayarlanır, soğutucu basıncı yeterli ise düğme RUN/KULLAN durumuna getirilir. 3- Kırmızı WELD / KAYNAT Lambası. 4- ON / OFF Şalteri: Konsola gelen elektrik akımını açar / kapar. 5- PĐLOT HIGH / LOW Şalteri: Bu şalter, pilot arkı için, iki akım kademesi sağlar ve böylece daha kolay ark başlangıcı sağlanmış olur. Ünite çalışırken kademe değiştirilmez. 6- NORMAL / OFF / CONT Şalteri: Sistemi çalıştırmak, stop etmek ve çalışma tarzını seçmek için kullanılır. CONT (DEVAMLI) pozisyonda, pilot arkı, kaynak süresince açıktır ve kaynak arkını daha düşük amperajlarda, bitleştirir. ORMAL pozisyonu,uzun süreli kaynaklarda kullanılır, öyle ki, ark oluşunca, pilot arkı otomatik olarak kapanır. 7- FLOMETRELER: Plazma ve Koruma gaz debilerini gösterir cam ölçekler ve ayar valfleri. 8- BASMA DÜĞME: Bu düğme, kısa aralıklarla basılarak, ekranda Amper / Volt gösterir. 9- DĐJĐTAL AMP / VOLTMETRE: Torca gelen Amper ve Voltu gösterir.

13 10- REMOTE CONTROL: Uzaktan kumanda düzeni varsa, bu şalter uzaktan kumandayı çalıştırır. 11- REMOTE CONTROL: Bu giriş, ana güç kaynağından gelen kontaktör kumandası içindir. 12- AUX CONTROL: Bu giriş, sisteme ihtiyari gaz tasarruf kiti verilmiş ise kullanılır. 13- Torca giden bağlantılar DC Güç Kaynağı 1- Amper ve volt göstergesi. 2- Volt / Amper Şalteri. 3- BASMA DÜĞME: Bu düğme, kısa aralıklarla basılarak, ekranda Amper / Volt gösterir. 4- Amper ve Volt ayar düğmesi. 5- Uzaktan kumanda ve Panel şalteri.

14 Soğutma Sistemi Uzaktan Kumanda Ünitesi

15 Plazma Kaynak Torcu Plazma Kaynak Makinası Kullanım Akışı (1) Güç kaynağının ve soğutma sisteminin Şalterini ON getirin. (2) Kaynak konsolu üzerindeki ON/OFF şalterinin ON a getirin. (3) Kaynak konsolu üzerindeki RUN/SET şalterinin RUN a getirin. (6) SONUÇ 1. Ana güç gelir 2. Kırmızı DC ışığı yanar (5) Uzaktan kumanda paneli üzerindeki ON/OFF (4) Kaynak konsolu üzerindeki

16 Tüm bu işlemler, torç pozisyonu, iş parçası, Akım şiddeti/voltaj ayarı, plazma gazı ve koruyucu gaz ayarı yapıldıktan sonra takip edilmelidir. Karşılaşılan Problemler, Sebebi ve Giderilmesi ARIZA MUHTEMEL SEBEP GĐDERMEK ĐÇĐN Fan çalımıyor 1. Giriş akımı yok 1. Kontrol et 2. Mevcut sigorta atık 2. Sigortaya bak SET pozisyonunda gaz akmıyor 1. Tüp boş veya açık değil 2. Soğutucu sistemi açık değil 1. Gaz tüpünü kontrol et 2. Soğutucuyu çalıştır NORMAL veya CONT. Pozisyonunda pilot ark başlamıyor 1. RUN/SET şalteri SET pozisyonunda 2. Soğutma basıncı az 3. Torç parçaları iyi ayarlı değil 1. RUN durumuna getir 2. Plazma gazı 30 Psi olmalıdır 3. Düzeltin 1. Torç parçaları aşınmış 1. Kontrol et, yeni parça tak 2. Plazma gazı kirlenmiş 2. Kontrol et Pilot arkı zayıf veya 3. Elektrod ayarı bozuk 3. Elkektrodu ayarla arızalı 4. Torç veya kablolarda rutubet 4. Kontrol et 5. Soğutma sıvısı kirlenmiş 5. Kontrol et Kaynak arkı transfer olmuyor 1. Torcun konumu çok yukarı 2. Torç içindeki elektrod arızalı 1. Torçu indir 2. Ellektrod sivriliğini kontrol et 1. Kontrol et 1. Torç parçaları montajında hata 2. Negatif Pazitif bağlantıları Balangıçta kaynak ucu 2. Kutuplama doğru değil Kontrol et arızalanıyor 3. plazma gaz akışı çık yavaş 3. Akış debisini düzelt 4. Amper çok yüksek 4. akımı düşür Đstenilen derinlik elde edilemiyor 1. Plazma gaz akışı çok düşük 2. Akım çok düşük 3. Elketrod setbeki en azda 4. Kaynak hızı çok yüksek 1. Gaz akışını düzelt 2. Akımı yükselt 3. Setbek mesafesini ayarla 4. kaynak hızını düşür Kaynakta gözenek 1. Kaynka edilen parça kirli 1. parçayı temizle 2. Plazma gaz akışı yüksek 2. plazma gazını azalt

17 3. Koruma gazı fonksiyonu yetersiz 3. akış debisini yükselt OKSĐ-GAZ KAYNAĞI ÇALIŞMA TALĐMATNAMESĐ 1.Parça kalınlığına göre uygun olan begi tespit edip hamlaca takınız. 2.Tüplerin vanalarını açarak gaz basınçlarını ayarlayınız. 3.Hamlacın gaz kontrolünü yapınız. 4.Alevi yakarken önce yanıcı gaz valfini, sonra yakıcı gaz valfini açınız. 5.Alevi kapatırken önce yakıcı gaz valfini, sonra yanıcı gaz valfini kapatınız. 6.Kaynak sonrası tüplerin vanalarını kapatınız.

18 Asetilen basınç manometresi Asetilen girişi Asetilen vanası O 2 girişi Ayar vidası Oksijen gazı Asetilen gazı

19 TEPSĐ TESTERE DĐĞER MAKĐNA VE CĐHAZLAR EL KOLÇAĞI TEPSĐ TESTERE ŞALTER MOTOR NUMUNE DAYAMA VE AÇI TABLASI AYAK PEDALI KULLANMA TALĐMATI KESĐLECEK UZUNLUK ÖLÇÜLERĐ TESPĐT EDĐLĐR VE ĐŞARETLENĐR ŞALTER ÖNCE ÜÇGEN KONUMUNA GETĐRĐLĐR VE MOTOR DEVRĐNĐ ALDIKTAN SONRA YILDIZ KONUMUNA GETĐRĐLEREK KESME HIZINA ULAŞILIR KESĐLECEK ĐŞ PARÇASI TABLAYA DAYATILIR KESĐLECEK UZUNLUK ÖLÇÜLERĐ TESPĐT BOYUTUNA GÖRE, TESTERE EL KOLÇAĞIYLA BASTIRILARAK VE AYAK PEDALININ YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK UYGUN HIZDA KESĐLĐR

20 ÜNĐVERSAL TORNA TEZGAHI SABĐT KESĐCĐ UÇ YARDIMIYLA, EKSENĐ ETRAFINDA DÖNEN ĐŞ PARÇASI ÜZERĐNDEN TALAŞ KALDIRMA ĐŞLEMĐNE TORNALAMA, ĐŞLEMĐ YAPAN MAKĐNAYA TORNA TEZGAHI DENĐR. AYNA GEZER PUNTA NÖRTON KUTUSU VĐDA MĐLĐ ARABA SPOT KAYIK VE KIZAKLAR HAREKET KOLU

21 DEVĐR AYAR KOLLARI DEVĐR VE VĐDA PANOSU SAĞ-SOL YÖN AYAR KOLU ARABA ĐLERLEME HIZI AYAR KOLLARI UYARI MAKĐNADA ÇALIŞMADAN ÖNCE MUTLAKA BĐR HOCADAN YARDIM VEYA EĞĐTĐM ALINMASI GEREKMEKTEDĐR. AKSĐ HALDE ÖLÜMCÜL KAZALAR MEYDANA GELEBĐLMEKTEDĐR.

22 ÜNĐVERSAL FREZE TEZGAHI HAREKETLĐ KESĐCĐ UÇ YARDIMIYLA, SABĐT ĐŞ PARÇASI ÜZERĐNDEN TALAŞ KALDIRMA ĐŞLEMĐNE FREZELEME, ĐŞLEMĐ YAPAN MAKĐNAYA FREZE TEZGAHI DENĐR. ÜNĐVERSAL BAŞLIK DEVĐR KOLLARI MENGENE ARABA X YÖN SĐMĐDĐ KIZAK VE ARABA FREZE ÇAKISI

23 ÇAKI HAREKET YÖN VE SOĞUTMA SUYU ŞALTERLERĐ ARABA Z YÖN SĐMĐDĐ AÇ-KAPA BUTONLARI ARABA Y YÖN SĐMĐDĐ UYARI MAKĐNADA ÇALIŞMADAN ÖNCE MUTLAKA BĐR HOCADAN YARDIM VEYA EĞĐTĐM ALINMASI GEREKMEKTEDĐR. AKSĐ HALDE ÖLÜMCÜL KAZALAR MEYDANA GELEBĐLMEKTEDĐR.

24 KOMPRESÖR HAVA PĐSTONLARI HAZNE FĐLTRE

25 ŞALTER BASINÇ VE MAKĐNA HARERET GÖSTERGELERĐ ACĐL STOP BUTONU KONTROL PANELĐ UYARI BASIÇ AYARLARI YAPILMADAN MAKĐNE ÇAILIŞTIRILMAMALI VE MAKĐNE ÇALIŞIRKEN KONTROL EDĐLMELĐ. AKSĐ HALDE FAZLA BASINÇTAN DOLAYI MAKĐNE HAZNESĐ PATLAYABĐLĐR.

26 HĐDROLĐK BORU BÜKME MAKĐNASI AÇI TABLASI HĐDROLĐK BAŞLIK MEKANĐK KOL HAZNE BASINÇ BOŞALTMA VANASI UYARI BORU BÜKME ĐŞLEMLERĐ ĐÇĐN KULLANILIT. BÜKÜLME ÇAPINA GÖRE BAŞLIKLAR DEĞĐŞTĐRĐLEBĐLĐR. YÜKLEME MEKENĐK OLARAK KOLLU POMPAYLA SAĞLANIR, BOŞALTMA ĐSE MUSLUK BĐÇĐMLĐ VANA YARDIMIYLA SAĞLANIR.

27 LAMA-PROFĐL-ZIMBA KESME MAKĐNASI ZIMBA KESME AĞIZLARI ACĐL STOP BUTONU YAĞ BASINÇ MANOMETRESĐ KONTROL PANELĐ AYAK PEDALI

28 BÜYÜK VE KÜÇÜKTAVLAMA FIRIN KAPAK KONTROL PANELĐ KONTROL PANELĐ KAPAK SOĞUTMA SIVISI (YAĞ) UYARI FIRINLAR; ISIL ĐŞLEM, ERĐTME VE TOZ METALURJĐSĐNDE KULLANILMA AMAÇLIDIR. UZUN SÜRELĐ VE MAX. ISIOTMA SINIRLARININ ZORLANMASI TEHLĐKELĐDĐR.

29 HĐDROLĐK GĐOTĐN ACĐL STOP BUTONLARI MEKANĐK AYAR KOLU ŞALTER SAC SÜRME YÖNÜ- BIÇAKLAR VE TABLA KONTROL PANELĐ

30 METALOGRAFĐK ĐNCELEME ĐÇĐN NUMUNE KESME MAKĐNESĐ KESME DĐSKĐ MOTOR MENGENE ACĐL STOP BUTONU KONTROL PANELĐ SOĞUTMA SIVISI POMPASI SOĞUTMA SIVISI HAZNESĐ

31 CAKA MAKĐNESĐ Bükme Çenesi Hareketli Çene Açıölçer Çene Sıkma Simidi C A 1 B 2 Bükme Çenesi Kılavuz Sütunu KULLANIM TALĐMATI: ÇENE SIKMA SĐMĐDĐ C YÖNÜNDE DÖNDÜRÜLEREK HAREKETLĐ ÇENE YUKARI KALDIRILIR SAC LEVHA NUMUNELER A YÖNÜNDE SABĐT VE HAREKETLĐ ÇENELER ARASINA ĐSTENEN UZUNLUKTA SÜRÜLÜR ÇENE SIKMA SĐMĐDĐ B YÖNÜNDE DÖNDÜRÜLEREK HAREKETLĐ ÇENE AŞAĞI ĐNDĐRĐLĐP SAC NUMUNE SIKILIR

32 BÜKME ÇENESĐ HAREKET KOLU 1 YÖNÜNDE YUKARI KALDIRILARAK AÇIÖLÇER KONTROLÜYLE SAC NUMUNE ĐSTENEN ACIDA BÜKÜLÜR BÜKME ÇENESĐ HAREKET KOLU 2 YÖNÜNDE AŞAĞI ĐNDĐRĐLĐR ÇENE SIKMA SĐMĐDĐ C YÖNÜNDE DÖNDÜRÜLEREK HAREKETLĐ ÇENE YUKARI KALDIRILIR VE NUMUNE ĐSTENEN AÇIDA BÜKÜLMÜŞ OLARAK MAKĐNEDEN ÇIKARILIR TEKNĐK ÖZELLĐKLER AZAMĐ KATLAMA GENĐŞLĐĞĐ 2000 (MM) BÜKME AÇISI 135 O AZAMĐ KALINLIK (MM) 2 AĞIZ AÇIKLIĞI (MM) 150 NET / BRÜT AĞIRLIK (KG) 1400 / 1700 STANDART DONANIM: BĐR ADET DÜZ BIÇAK

33 ŞERĐT TESTERE Soğutma Suyu Şerit Germe Kesici Şerit Testere Destek Bantları Boy Ayar Pimi Mengene Kontrol Paneli Şerit Basınç Ayar Tanburu Otomatik Kesme Savutma Suyu Şalter Şerit Đndirme Şerit Yükseltme

34 SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI

35 MATKAP TEZGAHININ ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ 1. Delme çapına uygun matkabı mandrele yerleştiriniz 2. Delme işlemi için uygun deviri devir koluyla ayarlayınız 3. Delinecek parçayı tabla üzerindeki mengeneye sıkıca bağlayarak tabla yüksekliğini ayarlayınız 4. Daha önceden parça üzerinde merkezlenmiş noktayla matkap ucunu aynı eksene getiriniz. 5. Elektrik şalterini açınız. 6. Matkap kolunu sağ elle indirerek makineyi çalıştırınız. 7. Đlk teması sağladıktan sonra soğutma sıvısını açınız ve delme işlemini tamamlayınız 8. Delme esnasında hareketli kısımlara dokunmayınız. Mandreni elle durdurmayınız. 9. Çalışırken eldiven kullanınız. Tabla üzerinde çıkan talaşları elle temizlemeyiniz.

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden TIG KAYNAK YÖNTEMİ TIG KAYNAĞI Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kaynakçı tarafından kullanılması kolaydır. Prensip olarak gaz eritme kaynağını andırır, yalnız torç biraz değişiktir, yanıcı yakıcı

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK BOŞATMA 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ VE 753-E SERİSİ SOLENOİD VANALI «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK/ELEKTRİKLİ

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik personel tarafından kombinin kontrol edilmesini

söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 2 KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI 2.1 TEMİZLİK VE BAKIM. Dikkat: Kombinin optimum güvenlik, performans ve kullanım özelliklerinin zaman içinde değişmeden kalmasını sağlamak için yılda en az bir defa bakım

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı