BULANIK MANTIK İLE GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMASI APPLICATION OF SOLAR ENERGY WITH FUZZY LOGIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANIK MANTIK İLE GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMASI APPLICATION OF SOLAR ENERGY WITH FUZZY LOGIC"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BULANIK MANTIK İLE GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMASI APPLICATION OF SOLAR ENERGY WITH FUZZY LOGIC Coşkun ODABAŞ a, * İsan PEHLİAN b Doğan Murat CİNAL c a, * Sakarya Endüstri Meslek Lisesi, Sakarya, Türkiye, E-posta: b Sakarya Üniversitesi, Mü. Fak., Elektrik Elektronik Mü. Böl., Sakarya, Türkiye, E-posta: c Sakarya Endüstri Meslek Lisesi, Sakarya, Türkiye, E-posta: Özet Bu bildiride, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek kullanılan güneş panelinin daa verimli çalışabilmesi gerçekleştirilen bir sistem uygulaması tanıtılmıştır. Güneşin değişik açılarında panelleri konumlandırarak verimin artırılması amaçlanmıştır. Sistem içerisinde kontrol amacı ile PID denetleyiciler kullanılmıştır. Sistemin karar mekanizması ise bulanık mantık seçilmiştir. Bulanık mantık teknolojisi özellikle kontrol alanında elektronik sistemlerin uzman kişi kararıyla çalışmasına olanak sağlar. Sistem girişindeki üç ayrı sensör, panel konumlandırma bilgisini kontrol kartı üzerindeki mikrodenetleyiciye gönderir. Böylece adım motorları yardımı ile, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panelinin konumlandırılması sağlanır. Anatar Kelimeler: Bulanık mantık, Mikrodenetleyici, Adım motorları, Güneş panelleri, PIC16F877 Abstract In tis paper, one system application is introduced, wic is realized to increase te efficiency of solar panel s tat converting te solar energy to te electrical energy. Positioning te solar panel to various position is aimed at te different angles of sun. PID controllers are used to intention of controlling, in te system. Also, fuzzy logic is coosen for decision mecanism of te system. Fuzzy Logic tecnology enables te electronic systems working wit decision of te expert persons. Tree different sensors at te input of system are transmit te panel positioning datas to te microcontroller tat exist on te control card. Tus, te solar panel wic converting te solar energy to te electrical energy, is positioned by using te step motors. Keywords: Fuzzy Logic, Micro controller, Step Motors, Solar Panels, PIC16F Giriş Günümüzün gelişen teknolojileri artık geleneksel elektronik denetim biçimlerinden yeteri kadar verim alamamaktadır. Gün geçtikçe ortaya çıkan daa assas birimler ve kaçınılmaz olan enerjiden tasarruf sağlama zorunluluğu bilim adamlarını bu yönde araştırmalar yapmaya itmiştir. Gitgide mükemmele yakınlaşma isteği ve doğanın belki de bir gün aynısının yapay yollarla ortaya çıkarılmaya çalışılması Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI), Yapay Sinir Ağları (Neural Networks), çok değerli Mantık (Multivalued Logic) ve bunlarla birlikte Bulanık Mantığın (Fuzzy Logic) ortaya çıkarılmasına neden olmuştur.[1-7] Bulanık mantık er gün kullandığımız ve davranışlarımızı yorumladığımız yapıya ulaşmamızı sağlayan matematiksel bir disiplindir. Temelini doğru ve yanlış değerlerin belirlendiği Bulanık Küme Kuramı (Fuzzy Set Teory) oluşturur. Burada yine geleneksel mantıkta olduğu gibi (1) ve (0) değerleri vardır. Ancak bulanık mantık yalnızca bu değerlerle yetinmeyip bunların ara değerlerini de kullanarak; örneğin bir uzaklığın yalnızca yakın ya da uzak olduğunu belirtmekle kalmayıp ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunu da söyler. Bu mantık elektrikli ev aletlerinden oto elektroniğine, gündelik kullandığımız iş makinelerinden üretim müendisliğine, endüstriyel teknolojilerden otomasyona kadar aklımıza gelebilecek er yerde kendisine uygulama alanı bulabilir.[2] 2. Bulanık Mantık Kontrolcülerin Genel Yapısı Bulanık mantık, endüstriyel süreçleri denetlerken kesin ve tam sayısal kurallardan ziyade dilsel kuralları e alır. Bulanık mantık kontrolcüleri, klasik ve modern kontrol teorisinde olduğu gibi kesin ve tam matematik modellere itiyaç duymaz. Çoğu sistemde benzer model ölçümleri belirtmek oldukça zordur. Denetlemesi zor olan karmaşık süreçlerde (çimento ocakları, çelik fırınları, çöp işleme fabrikaları gibi), bulanık mantık denetimini kullanmak zorunlu ale gelmektedir.[3-4] Bulanık mantık kontrolcüleriyle daa az bir çabayla daa fazla iş yapılabilmektedir. Deneyimler etkin bir şekilde kullanılarak fiziksel bir sistemin kontrolü, aşağıdaki dört unsur dikkate alınarak yapılmaktadır. 1- Mikrodenetleyicilerle çıkarım işlemcisini kademeli (cascade) bağlayıp beraber çalıştırmak, 2- Yazılım kontrolcüsü kullanmak, 3- Bilgisayar tabanlı uygulamalarda ise; kural tabanı, veri tabanı, bulandırıcı, çıkarım motoru ve berraklaştırıcı olarak yazılım kullanmak ve paralel iletişimle kontrol sistemini tasarlamak, 4- İçinde RAM, EPROM, I/O birimlerinin yanı sıra bulandırıcı, çıkarım motoru ve durulatıcı bölümlerinin de bulunduğu tüm devre şeklinde bulanık işlemciler kullanarak fiziksel sistemlerin kontrolünü sağlamak mümkün olacaktır.[4-6] Bulanık mantık kontrolcülerin dayandığı temel nokta; uzman bir sistem operatörünün bilgi deneyim sezgi ve kontrol stratejisini, kontrolcü tasarımında bilgi tabanı IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Odabaş, C., Pelivan, İ. ve Cinal,D. olarak oluşturmaktadır. Kontrol işlemleri bilgi ve deneyime dayanan sözel kurallarla gerçekleştirilir. Örneğin bir uzman, sistem gerekli olan kontrol davranışlarını küçük, ızlı, yavaş gibi sözel terimlerle tanımlarsa, EĞER- ÖYLEYSE (IF-THEN) komutlarıyla oluşturulacak kurallarda sözel terimler kullanılarak elde edilecektir. Şekil 1 de bir bulanık mantık kontrolcünün iç yapısı görülmektedir. Bu kontrolcü, genel olarak dört ana kısımdan oluşur. 1- Bulanıklaştırma ünitesi (Fuzzifier): Bu bölüm giriş değişkenlerini ölçer, onlar üzerinde bir ölçek değişikliği yaprak bulanık kümelere dönüştürür. Yani onlara bir etiket vererek, dilsel bir ölçek değişikliği yaparak bulanık mantık kümelerine dönüştürür. 2- Çıkarım motoru (Inference engine): Bu ünite, kuralları bulanık mantık kurallarını uygulayarak bulanık çıkışlar verir. Burada insanın düşünüş şeklinin benzetimi yapılmaya çalışılmıştır. 3- eri tabanı (Data Base): Çıkarım motoru, kural tabanında kullanılan bulanık kümeleri bu bölümden alır. 4- Kural tabanı (Rule Base): Kontrol amaçlarına uygun dilsel denetim kuralları buradan bulunur ve çıkarım motoruna verilir. 5- Durulama ünitesi (Defuzzifier): Çıkarım motorunun bulanık küme üzerinde yapmış olduğu ölçek değişikliklerini, sayısal değerler dönüştürür.[3-6] eri tabanı Kural tabanı Bulanıklaştırıcı Çıkarım motoru Durulayıcı Bulanık değer Bulanık değer Sayısal değer Şekil 1. Bulanık mantık kontrolcüsünün blok diyagramı. 3. Sistem Tasarımı Sistemimizin birincil amacı güneş ışınlarından mümkün olduğunca en fazla istifade etmektir. Panelimiz güneş ışınlarını ne kadar iyi alırsa sistem performansı o kadar artacaktır. Buradaki amaç devrede kullandığımız üç adet ışık sensoru ile güneşin bulunduğu yeri tespit edip güneş panellerini tam olarak olması gereken konuma getirilmesidir. Sistemimizde bulanık mantık teorisine göre er bir sensörün değeri dikkate alınıp çıkarılan sonuçlarda tüm sensörlerin etkisi bulunmaktadır. Klasik mantıkta ise sensörler tek tek kontrol edilip istenilen sonucun elde edildiği sensörden sonraki sensörlere dikkat edilmeden paneller ilgili çıkışa göre konumlandırılmaktadır. Sistemde bulunan parçalar; üç adet ışık sensöründen oluşan veri toplama kısmı, enerji üretimi güneş paneli, güneş panelini konumlandırmak step motor, sistemin bulanık mantık denetimi PIC 16F877 kontrol kartı, sistemin durum bilgisinin alınması LCD göstergedir. Bu donamın parçalarının yanı sıra mikrodenetleyicimizde gömülü olan ve sistemin çalışmasını sağlayan programımız da mevcuttur. Programımızın algoritma mantığı; 1. Sensörlerden gelen bilgiye göre er bir sensörün üyelik dereceleri ve değerleri belirlenir. 2. Belirlenen üyelik değerleri veri tabanının ilgili ayrılan bölümüne kaydedilir (Bu değerler sensörlerden gelen bilgiye göre değişken değerlerdir.) 3. Konum bilgileri ve değerleri veri tabanında ayrılan yere kaydedilir. Bu değerler er durumda sabit olan değerlerdir. 4. Her bir kural azırlanan program bölümlerine geçilir. Bu bölümler kurallarda belirtilen şartları içerir. 5. Her bir kural bölümünde tespit edilen minimum sensör değeri ile konum sabiti çarpılıp kural sonuç değeri olarak ilgili bellek alanına kaydedilir. 6. Tüm kurallar tamamlandığında bulunan kural sonuç değerleri ve kural minimum değerleri ayrı ayrı toplanarak, bu toplam değerleri ilgili bellek alanına kaydedilir. Bulunan toplam kural sonuç değeri toplam kural minimum değerine bölünerek elde edilen değere göre ilgili çıkış portu aktif ale getirilir. IŞIK SENSÖRÜ KONTROL KARTI LCD MOTORLAR Şekil 2. Sistemin blok şeması GÜNEŞ PANELİ

3 Odabaş, C., Pelivan, İ. ve Cinal,D. Sensörlerden bilgiyi al. Analog bilgiyi dijitale dönüştürür. Üyelik değerlerini esapla. Kural tablosunu uygula. İlgili çıkışı aktif yap. Panelleri konumlandır. Şekil 3. Program akış diyagramı Sistemdeki üç ışık sensörü güneşin areketini takip etmek kullanılmıştır. Güneşin areket ekseni doğu-batı ekseni olarak alınıp bu eksen 45 derecelik 4 bölüme ve 5 ayrı areket noktasına bölünmüştür. Panellerin konumu, sensörlerin denetim sistemine gönderdiği bilgiye göre belirlenen areket bölgelerine sabitlenir. Şekil 4. Sensörlere göre konum bilgileri. 4. Bulanık Mantığın Sisteme Uygulanışı: 4.1 Bulanıklaştırma arabirimi N GİRİŞ DEĞİŞKENLERİ ÇIKIŞLAR 1 S1 düşük S2 düşük S3 düşük Konum0 2 S1 düşük S2 düşük S3 normal Konum4 3 S1 düşük S2 düşük S3 yüksek Konum4 4 S1 düşük S2 normal S3 düşük Konum2 5 S1 düşük S2 normal S3 normal Konum2 6 S1 düşük S2 normal S3 yüksek Konum4 7 S1 düşük S2 yüksek S3 düşük Konum2 8 S1 düşük S2 yüksek S3 normal Konum2 9 S1 düşük S2 yüksek S3 yüksek Konum3 10 S1 normal S2 düşük S3 düşük Konum1 11 S1 normal S2 düşük S3 normal Konum0 12 S1 normal S2 düşük S3 yüksek Konum0 13 S1 normal S2 normal S3 düşük Konum2 14 S1 normal S2 normal S3 normal Konum2 15 S1 normal S2 normal S3 yüksek Konum3 16 S1 normal S2 yüksek S3 düşük Konum2 17 S1 normal S2 yüksek S3 normal Konum2 18 S1 normal S2 yüksek S3 yüksek Konum2 19 S1 yüksek S2 düşük S3 düşük Konum1 20 S1 yüksek S2 düşük S3 normal Konum0 21 S1 yüksek S2 düşük S3 yüksek Konum0 22 S1 yüksek S2 normal S3 düşük Konum1 23 S1 yüksek S2 normal S3 normal Konum1 24 S1 yüksek S2 normal S3 yüksek Konum0 25 S1 yüksek S2 yüksek S3 düşük Konum2 26 S1 yüksek S2 yüksek S3 normal Konum2 27 S1 yüksek S2 yüksek S3 yüksek Konum0 Tablo 1. Kural Tablosu denetleyicinin ADC girişlerine gönderilerek 8 bitlik dijital bilgiye dönüştürülmektedir. Bunun sonucunda 0-5 luk gerilim aralığı 8 bitlik aralığa denk gelen 00H-FFH aralığına yayılmıştır. Bulanıklaştırma arabiriminde önemli noktalardan biri de sensör assasiyet eğrileridir. Bu eğrilerin durumlarına göre üyelik fonksiyonlarının ve üyelik değerlerinin tespiti yapılmaktadır. Hassasiyet eğrilerinin sınır değerleri ortam koşullarına ve programcının sistemden beklentisine göre değişebilmektedir. Bu uygulama da üyelik sınır değerleri 0-1,5 aralığı düşük değer, 1,5-3,5 aralığı normal değer ve 1,5-5 aralığı ise yüksek değer olarak belirlenmiştir. Bu değerler kullanılan sensörler ile gerçek ortamda yapılan deneyler ve ölçümler sonucunda belirlenmiş ve uygulamaya konulmuş değerlerdir. Sistemimizin üyelik fonksiyon eğrisi şekil 5 te görüldüğü gibidir. Sensörlerimiz üzerine düşen gerilim 0-5 aralığında değerlendirilmektedir. Sensörlerdeki bilgiler PIC

4 Odabaş, C., Pelivan, İ. ve Cinal,D. S normal = (6) 0 ( S)/( 80) 1 ( S)/( 4C) S= S 4CveSC 3 > 4C> şeklinde gösterilir. Şekil 5. Üyelik fonksiyon eğrileri Yukarıdaki şekilde sistemimizdeki sensörlerin üzerlerine düşen gerilime göre aldıkları üyelik değerlerinin sınırları görülmektedir. Her bir sensör DÜŞÜK, NORMAL ve YÜKSEK üyelik fonksiyonları; t< 1,5 S düşük = (1) 1 ( t 1,5 /( 1,5 1,5 t 2,5 0 t> t > 3,5 S yüksek = (2) ( t 3,5 /( 3,5 2,5 t 3,5 0 t < 0 (3,5 S)/( 3,5 2,5 1 (2,5 S)/( 1,5 S= 1,5 S 3,5 Normal= (3) ile gösterilir. > 3,5 1,5 > Yukarıdaki üyelik formülleri tamamı ile analog değerler üzerinde değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bu üyelik fonksiyonlarını yukarıda tarif edildiği şekilde sayısal değerlere çevrilerek yeniden azırlarsak 1,5 un exadecimal karşılığı 4CH ye, 2,5 un exadecimal karşılığı 80H ye ve 3,5 un exadecimal karşılığı da H ye denk gelmektedir. Bu yeni değerlere göre üyelik değer fonksiyonlarını yeniden düzenlersek; S düşük = S yüksek = 1 ( S 4C)/( 4C) 0 ( S )/( 80) 0 S< 4C 4C S S< S (4) (5) Uygulamamıza bir örnek daa verirsek, sistemimizde üç sensör birbirlerine 45 0 lik açılarla konumlandırılmışlardır. Her bir sensörün bulunduğu açı aynı zamanda güneş panellerinin konumlandırılma noktalarına denk gelmektedir. Bunların aricinde ayrıca 0 0 ve de de olmak üzere toplam 5 adet konum noktamız bulunmaktadır. Şimdi üç sensörümüzde sırasıyla 4, 2,9 ve 1,7 olduğunu varsayalım. Sensörlerden gelen bu analog bilgiler ilk olarak ADC devresi ile dijital ale dönüştürülürler. Bu durumda 1.sensörümüzdeki 4 ADC mizin çıkışında 8 bitlik ( ) 2 yada (CD) 16 bilgisi; ikinci sensörümüzdeki 2,9 ( ) 2 ya da (95) 16 bilgisi ve son olarak üçüncü sensörümüzdeki 1,7 ( ) 2 ya da (57) 16 bilgisi bulunur. ADC mizden alınan bu değerler mikro denetleyicimizin A portu kullanılarak yazılımızda belirtilen S1, S2, S3 değişkenlerinin değerleri olarak atanırlar ve bulanıklaştırma esaplamalarına dail edilirler. Analog dijital çevrim işleminin tamamlanmasından sonra sıra er bir sensörün üyelik fonksiyonlarının esaplanmasına gelmektedir. Sistemimizdeki ışık sensörlerinin DÜŞÜK, NORMAK ve YÜKSEK olmak üzere üç ayrı assasiyet değeri bulunmaktadır. Bu noktadan itibaren sensörlerin üyelik değerleri; S1_1 S1_2 S1_3 S2_1 S2_2 S2_3 S3_1 S3_2 S3_3 : 1. sensörün düşük üyelik değeri : 1. sensörün normal üyelik değeri : 1. sensörün yüksek üyelik değeri : 2. sensörün düşük üyelik değeri : 2. sensörün normal üyelik değeri : 2. sensörün yüksek üyelik değeri : 3. sensörün düşük üyelik değeri : 3. sensörün normal üyelik değeri : 3. sensörün yüksek üyelik değeri Şimdi tüm sensörlerimiz üyelik değerlerini esaplayalım. 1. sensörümüzdeki değer S1 = 4 olduğu bu sensörümüzdeki üyelik değerleri; S1_1 = 0, S1_2 = 0, S1_3 = 1 olarak esaplanır. 2. sensörümüzdeki değer S2 = 2,9 olduğu bu sensörümüzdeki üyelik değeri; S2_1 = 0 S2_2 = 0,34375 S2_3 = 0,65625 olarak esaplanır. 3. sensörümüzdeki değer S1 = 4 olduğu bu sensörümüzdeki üyelik değerleri;

5 Odabaş, C., Pelivan, İ. ve Cinal,D. S3_1 = 1, S3_2 = 0, S3_3 = 0 olarak esaplanır. erilerin toplanması ve bulanıklaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra bulanıklaştırma arabiriminin işlevi tamamlanmış olur Bilgi Tabanı Temel olarak uygulama saasına ait uzman bilgisini ve kontrol edeflerini içerir. Bilgi tabanı ve kural tabanı olarak iki kısımdan oluşur. Dilsel değişkenler ve girişler arasındaki ilişki, çıkarım işleminin çıkışları ve ortama gönderilecek çıkışlar arasındaki ilişkiye benzerdir. Çıkarım işleminin çıkışı bulanık kümeler olabilir, aynı zamanda çıkış terimleri veya teklikler olarak da adlandırılırlar. Bir kez giriş ve çıkışlar ayarlanır ve dilsel değişkenlerin terimleri belirlenir, denetim görevi bir dizi kural olarak kaydedilir. Gerçekleştirdiğimiz sistemde kural tabanı uygulaması yapıldığında toplam 27 adet kural oluşmuştur. Sistemimizin kural tablosu aşağıda Tablo1 de gösterilmiştir. Bu kuralların bazıları geçersiz durumlar sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak geçersiz kurallar esaplamada göz önüne alınmayabilir. Ancak sistemimizde geçersiz konumlar, sensörlerin bozulması olarak algılanıp panellerin ilk konuma getirilmesi ve sistemin öyle kalmasının sağlanması esaplamaya katılmıştır Sonuç Çıkarım Mekanizması ve Durulaştırma Bulanık mantık denetim biriminin en önemli bölümüdür. Giriş değişkenlerinin kurallar tablosuna uygulanıp gereken esaplamaların yapıldığı ve uygun çıkış değerinin esaplandığı bölümdür. Bu arabirimde esaplama olarak birçok çeşit yöntem kullanılmaktadır. Bu projede ise Gerçek değer akış çıkarımı yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde kuralların teklik çıkışları ve ilgili kurak üyelikleri kullanılır. Aşağıdaki tabloda sistemimizin girdileri çıkış değerleri görülmektedir. Kural tabanının er 27 kuralı da değerlendirilir. Kurallar E işlemi ile birleştirildiğinden, bir kuralın üyelik derecesi önceki adımda esaplanmış olan üyeliklerin minimumu olur. Ağırlık merkezi durulaştırma yöntemi bulanık bir kümenin ağırlık merkezini esaplar. Gerçek değer akış çıkarımı (TFI) yöntemi kullanıldığında ise, tekliklerin kümesi bulanık bir küme gibi görünebilir ve o zaman ağırlık merkezi; SiFi Fi (4) 5.Sonuçlar Şekil 6. Sistem devre şeması Günümüzün en popüler teknolojilerinden olan Bulanık Mantık, kullanıcılara sistem assasiyeti ve çeşitlemesi açısından birçok seçenek sunmaktadır. Her bir seçeneğin kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları söz konusudur. Uygulama devresi üç adet bilgi toplama sensörü ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda er bir sensör, üyelik fonksiyonları esaplanırken üç assasiyetli olarak değerlendirilmiştir. Sistemde ayrıca bir kontrol kartı, panellerin areketi step motor, siste bilgisinin alınması LCD ekran ve enerjinin depolanması akü bulunmaktadır. Sistem donanımı ve assasiyeti tamamen kullanıcının sistemden beklediği performansa bağlıdır. İstendiği gibi değiştirilebilir. Ancak bu durum bir proje önemli olan maliyet, karışıklık ve zorluk gibi etkenle de değiştirecektir. Kaynaklar [1] Mizumoto, M., Fukami, S. and Tanaka, K. (1979). Some metods of fuzzy reasoning, LQ Gupta, Ragade and Yager (eds), Advances in Fuzzy Set Teory ApplicationsNort-Holland, New York [2] Peri,.M. and Simon, D. Fuzzy Logic Control for an autonomous robot, Fuzzy Information Processing Society, , [3] Takagi, T. And Sugeno, M., Fuzzy indentification of systems and its applications to modelling and control, IEEE Trans. Syst. Man&Cybern., ol. SMS-15, No. 1, , 1985 [4] Yager, R.R., Zade L. A., Fuzzy logic controllers, An introduction to Fuzzy logic application in intelligent systems, 69-89, 1992 [5] Mamdani, E. H. (1977). Application of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic syntesis,,ieee Transactions and computer C-26 (12) : [6] Jantzen, J. (1995). Array approac to fuzzy logic, Fuzzy Sets and Systems 70: formülünden esaplanır.

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 73-77 TEKNOLOJİ TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ Ertuğrul ÇAM İlhan KOCAARSLAN Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

BULANIK MANTIK YÖNTEMİNİN PID DENETLEYİCİ PERFORMANSINA ETKİSİ

BULANIK MANTIK YÖNTEMİNİN PID DENETLEYİCİ PERFORMANSINA ETKİSİ 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013 BULANIK MANTIK YÖNTEMİNİN PID DENETLEYİCİ PERFORMANSINA ETKİSİ 1 Mustafa ARDA, 2 Aydın GÜLLÜ, 3 Hilmi

Detaylı

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI 5. luslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DNTİMLİ SNKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI DSIGN OF A PI CONTROLLD SYNCRONOS DC-DC CONVRTR

Detaylı

ISSN : 1308-7231 sherdem@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey BİR DC MOTORUN BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ

ISSN : 1308-7231 sherdem@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey BİR DC MOTORUN BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1A0175 İlker Ali Özkan ENGINEERING SCIENCES İsmail Sarıtaş Received: November 2010 Saadetdin Herdem Accepted:

Detaylı

GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN BULANIK MANTIK TEMELLİ BİR YÖNTEMLE ANALİZİ

GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN BULANIK MANTIK TEMELLİ BİR YÖNTEMLE ANALİZİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı: 2 (Ekim-Kasım 28) 62-75 GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN BULANIK MANTIK TEMELLİ BİR YÖNTEMLE ANALİZİ Analyzing Effects of Noise Level by a Fuzzy Logic Based System Nevcihan DURU 1, Cengiz

Detaylı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1 Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı Mart 2015 0 SORU 1) Bulanık Küme nedir? Bulanık Kümenin (fuzzy

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE GERÇEK ZAMAN SAATİ VE MİKRODENTLEYİCİ KULLANAN GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ SOLAR TRACKING SYSTEM USING REAL TIME CLOCK AND MICROCONTROLLER İbrahim YILDIZÖZ & Ahmet GEMEÇ, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek

Detaylı

Enerji İletim Hatlarındaki Kısa Devre Arıza Tiplerinin Bulanık Mantık ile Tespiti

Enerji İletim Hatlarındaki Kısa Devre Arıza Tiplerinin Bulanık Mantık ile Tespiti 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Enerji İletim Hatlarındaki Kısa Devre Tiplerinin Bulanık Mantık ile Tespiti M. R. Tür 1, Z. Aydoğmuş 2 1 Mardin

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT

LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT HAZIRLAYANLAR Hamdi Ertan YAŞAR Duygu ÇULUM Süleyman ÇİÇEK PROJE YÖNETİCİSİ Yrd.

Detaylı

Bulanık Mantık Denetleyiciler

Bulanık Mantık Denetleyiciler Denetim sistemleri genel olarak açık döngülüvekapalı döngülü/geri beslemeli olarak iki tiptir. Açık döngülü denetim sistemlerinde denetim hareketi sistem çıkışından bağımsıdır. Kapalı döngülü sistemlerde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi

Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 35-41, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 35-41, 2012 Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi

Detaylı

Bulanık Mantık Denetleyicileri

Bulanık Mantık Denetleyicileri Bulanık Mantık Denetleyicileri Bulanık Çıkarım BULANIK ÇIKARIM İki-değerli mantık Çok-değerli mantık Bulanık mantık Bulanık kurallar Bulanık çıkarım Bulanık anlamlandırma Bulanık Çıkarım İki-değerli mantık

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel - 4 Haziran

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 1 ÖZET Bu projenin amacı, basit elektronik ve mekanik

Detaylı

Gömülü Kontrolör ile Sera İklimlendirme Sisteminin Bulanık Kontrolü Fuzzy Control of Greenhouse Climate System with Embedded Controller

Gömülü Kontrolör ile Sera İklimlendirme Sisteminin Bulanık Kontrolü Fuzzy Control of Greenhouse Climate System with Embedded Controller Gömülü Kontrolör ile Sera İklimlendirme Sisteminin Bulanık Kontrolü Fuzzy Control of Greenhouse Climate System with Embedded Controller Hakkı Soy 1, Ersen Yılmaz 2, Yusuf Dilay 1 1 Meslek Yüksekokulu Karamanoğlu

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ. Bölüm-4 Bulanık Çıkarım

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ. Bölüm-4 Bulanık Çıkarım BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ Bölüm-4 Bulanık Çıkarım 1 Bulanık Çıkarım Bölüm 4 : Hedefleri Bulanık kuralların ve bulanık bilgi tabanlarının nasıl oluşturulacağını anlamak. Gerçekte bulanık muhakeme olan

Detaylı

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI Muhammed ÖZTÜRK Engin YURDAKUL Samet EŞSĐZ

Detaylı

KLİMA SİSTEM KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İLE MODELLEMESİ

KLİMA SİSTEM KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İLE MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 353-358

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU MICROCONTROLLER CONTROLLED AQUARIUM AUTOMATION

MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU MICROCONTROLLER CONTROLLED AQUARIUM AUTOMATION MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU Sıtkı KOCAOĞLU 1 Hilmi KUŞÇU 2 Özet Bu çalışmada bir akvaryumun elektronik bileşenlerinin otomatik kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Kullanıcı tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ ÇALIŞMASI PİC PROGRAMLAMA İLE BASİT UÇAK OYUNU MEHMET HALİT İNAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAHAR 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ LABVIEW PROGRAMLAMA DİLİ VE DAQ KARTI UYGULAMASI Hazırlayan Arş. Gör. Vedat YEĞİN 1. AMAÇ Bir

Detaylı

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır. SONUÇ RAPORU EK: İŞ FİKRİ ÇIKTISI HAKKINDA BİLGİLER ve TEKNİK DETAYLAR (Bu bölümde çıkan ürüne ait teknik resim, prototip fotoğrafları, uygulama şekilleri, eğer ürün piyasaya sunulmuşsa teknik özellikleri-kapasitesi,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Tip-1 Bulanık Sistemlerde Tip-2 Bulanık Girişler

Tip-1 Bulanık Sistemlerde Tip-2 Bulanık Girişler Tip- Bulanık Sistemlerde Tip- Bulanık Girişler Mehmet KARAKÖSE Erhan AKIN Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, 39 Elazığ mkarakose@firat.edu.tr eakin@firat.edu.tr Anahtar Sözcükler: Tip- bulanık

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları 1. Ders Giriş Hazırlayan: Arş. Gör. Hakan ÜÇGÜN Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları Dikkat ettiniz mi: Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı ne kadar da arttı. Cep telefonlarımız artık sadece iletişim

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ

PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ Öğr.Gör. Mehmet TAŞTAN Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç M.Y.O 45700-Kırkağaç/Manisa Tel:0-236-5881828 mehmettastan@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

1.3.4. Veri Toplama Üniteleri

1.3.4. Veri Toplama Üniteleri 1.3.4. Veri Toplama Üniteleri Kontrol üniteleri SCADA sistemlerinin diğer önemli birimini oluşturur. Kontrol üniteleri kontrol odası seviyesinden çeşitli yardımcı işletmelerin kontrol ünitelerinden işletme

Detaylı

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir?

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded Computing System de amaç; elektronik cihaza bir işlevi sürekli tekrar ettirmektir. Sistem içindeki program buna göre hazırlanmıştır. PC lerde (Desktop veya Laptop)

Detaylı

Yaklaşık Düşünme Teorisi

Yaklaşık Düşünme Teorisi Yaklaşık Düşünme Teorisi Zadeh tarafından 1979 yılında öne sürülmüştür. Kesin bilinmeyen veya belirsiz bilgiye dayalı işlemlerde etkili sonuçlar vermektedir. Genellikle bir f fonksiyonu ile x ve y değişkeni

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-2 2. Yıl, IV. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

Bulanık Mantık : Bulanıklılık Kavramı

Bulanık Mantık : Bulanıklılık Kavramı Bulanık Mantık : Bulanıklılık Kavramı Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon E-mail : altas@ktu.edu.tr

Detaylı

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması MİKRODENETLEYİCİLER MCU Micro Controller Unit Mikrodenetleyici Birimi İşlemci ile birlikte I/O ve bellek birimlerinin tek bir entegre olarak paketlendiği elektronik birime mikrodenetleyici (microcontroller)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SAVAŞ ŞAHİN Öğrenim Durumu: DOKTORA Tel: +90.232.3293535 / 3713 E-posta: phd.savas.sahin@gmail.com savas.sahin@ikc.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş + Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar Organizasyonu Programcının görebileceği bir sistemin nitelikleri Bir programın mantıksal yürütülmesi üzerinde direk bir etkisi

Detaylı

PLC (Programlanabilir Lojik. Denetleyici)

PLC (Programlanabilir Lojik. Denetleyici) PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici) İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama Alanları PLC lerin Yapısı PLC lerin Avantajları PLC Çeşitleri SİEMENS PLC JAPON PLCLER KARŞILAŞTIRMA Giriş PLC

Detaylı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 63-68 Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Kazım ÇARMAN, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Mikroişlemci Nedir? Mikrodenetleyici Nedir? Mikroişlemci iç yapısı Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları

Mikroişlemci Nedir? Mikrodenetleyici Nedir? Mikroişlemci iç yapısı Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları 1. Ders Giriş Dikkat ettiniz mi: Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı ne kadar da arttı. Cep telefonlarımız artık sadece iletişim sağlamakla kalmıyor, müzik çalıyor,

Detaylı

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON Sabir RÜSTEMLİ 1 Muhammet ATEŞ 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2 Başkale Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

DAMITMA KOLONLARININ BULANIK DENETLEYİCİLERLE DENETİMİ

DAMITMA KOLONLARININ BULANIK DENETLEYİCİLERLE DENETİMİ DAMITMA KOLONLARININ BULANIK DENETLEYİCİLERLE DENETİMİ Halil Murat Öztürk, H. Levent Akın 2 Sistem ve Kontrol Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 885 Bebek, İstanbul 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

(Random-Access Memory)

(Random-Access Memory) BELLEK (Memory) Ardışıl devreler bellek elemanının varlığı üzerine kuruludur Bir flip-flop sadece bir bitlik bir bilgi tutabilir Bir saklayıcı (register) bir sözcük (word) tutabilir (genellikle 32-64 bit)

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Nakliye Maliyetlerinin Hesaplanması Calculation of Transportation Cost with Fuzzy Logic Approach

Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Nakliye Maliyetlerinin Hesaplanması Calculation of Transportation Cost with Fuzzy Logic Approach Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Nakliye Maliyetlerinin Hesaplanması Calculation of Transportation Cost with Fuzzy Logic Approach Furkan Yener *Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya

Detaylı

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Vedat TOPUZ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Mehmet TEKTAŞ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen Dokunmatik Ekran Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Traffic Signaling with Sensor and Manual Control Sıtkı AKKAYA Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SAVAŞ ŞAHİN Öğrenim Durumu: DOKTORA Tel: +90.555.7426731 E-posta: phd.savas.sahin@gmail.com Öğrenim Durumu: savas.sahin@ikc.edu.tr Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Abdülkadir Çakır 1, Fevzi Tuncay Akbulut 2, Volkan Altıntaş 2

Dokunmatik Ekran. Abdülkadir Çakır 1, Fevzi Tuncay Akbulut 2, Volkan Altıntaş 2 Dokunmatik Ekran Abdülkadir Çakır 1, Fevzi Tuncay Akbulut 2, Volkan Altıntaş 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

MĐKROĐŞLEMCĐ TABANLI SERA KONTROL SĐSTEMĐ MICROPROCESSOR BASED GREENHOUSE CONTROL SYSTEM. M. Faruk ÇAKIR, ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ, ÇANKIRI

MĐKROĐŞLEMCĐ TABANLI SERA KONTROL SĐSTEMĐ MICROPROCESSOR BASED GREENHOUSE CONTROL SYSTEM. M. Faruk ÇAKIR, ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ, ÇANKIRI MĐKROĐŞLEMCĐ TABANLI SERA KONTROL SĐSTEMĐ MICROPROCESSOR BASED GREENHOUSE CONTROL SYSTEM M. Faruk ÇAKIR, ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ, ÇANKIRI Nadir AKKAYA, ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ, ÇANKIRI Ramazan

Detaylı

BULANIK MANTIKLA SICAKLIK VE NEMİN KONTROLU VE SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ *

BULANIK MANTIKLA SICAKLIK VE NEMİN KONTROLU VE SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ * Selçuk-Teknik Dergisi ISSN 1302-6178 ournal of Selcuk-Technic BULANIK MANTIKLA SICAKLIK VE NEMİN KONTROLU VE SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ * Ali Osman ÖZKAN 1, Novruz ALLAHVERDİ 2 1 Selçuk Üniversitesi Teknik

Detaylı

DERS 5 : BULANIK MODELLER

DERS 5 : BULANIK MODELLER DERS 5 : BULANIK MODELLER Bulanık girişimli sistem, bulanık küme teorisi, bulanık if-then kuralları ve bulanık mantığına dayalı popüler bir hesaplama yapısıdır. Otomatik kontrol, veri sınıflandırılması,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Donanım nedir? Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI 12. Bölüm TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI Tuş Takımı (Keypad) Hakkında Bilgi Tuş Takımı Uygulaması-1 74C922 Tuş Takımı Enkoder Entegresi Tuş Takımı Uygulaması-2 (74C922 İle) Bu bölümde tuş takımı diğer

Detaylı

BULANIK MANTIK MODELİ İLE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF THE SOILS USING MAMDANI FUZZY INFERENCE SYSTEM

BULANIK MANTIK MODELİ İLE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF THE SOILS USING MAMDANI FUZZY INFERENCE SYSTEM BULANIK MANTIK MODELİ İLE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF THE SOILS USING MAMDANI FUZZY INFERENCE SYSTEM Eray Yıldırım 1, Emrah DOĞAN 2, Can Karavul -3, Metin Aşçı -4, Ferhat Özçep -5 Arman

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması İ. Yabanova 1 S. Taşkın 2 H. Ekiz 3 1 Afyon

Detaylı

OTOMOBİLLER İÇİN BULANIK MANTIK TABANLI HIZ SABİTLEYİCİ BİR SİSTEM

OTOMOBİLLER İÇİN BULANIK MANTIK TABANLI HIZ SABİTLEYİCİ BİR SİSTEM ASYU 2008 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu OTOMOBİLLER İÇİN BULANIK MANTIK TABANLI HIZ SABİTLEYİCİ BİR SİSTEM Kenan YANMAZ 1 İsmail H. ALTAŞ 2 Onur Ö. MENGİ 3 1,3 Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Bulanık Mantık : Bulanık Denetim

Bulanık Mantık : Bulanık Denetim Bulanık Mantık : Bulanık Denetim Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon E-mail : altas@ktu.edu.tr Özet

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU. Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU. Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2 1 Elektrik ve Enerji Bölümü Çankırı Karatekin Üniversitesi goksugorel@karatekin.edu.tr 2 Elektrik-Elektronik

Detaylı

Bulanık Mantık. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

Bulanık Mantık. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Bulanık mantık, insan düşünmesini ve mantık yürütmesini modellemeye ve karşılaşılan problemlerde ihtiyaç doğrultusunda kullanmayı amaçlar. Bilgisayarlara, insanların özel verileri

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Öğr. Gör. Orhan EKREN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi SUNUM İÇERİĞİ ÇALIŞMANIN AMACI DENEY

Detaylı

İNTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI INTERNET AND GSM BASED A REMOTE CONTROL APPLICATION

İNTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI INTERNET AND GSM BASED A REMOTE CONTROL APPLICATION 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye İNTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI INTERNET AND GSM BASED A REMOTE CONTROL APPLICATION Ramazan

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği Ekran Kartı (Graphic Card, Video

Detaylı

CEP TELEFONU ĐLE SĐSTEMĐN UZAKTAN KONTROLÜ REMOTE CONTROL SYSTEM WĐTH MOBĐLE PHONE

CEP TELEFONU ĐLE SĐSTEMĐN UZAKTAN KONTROLÜ REMOTE CONTROL SYSTEM WĐTH MOBĐLE PHONE CEP TELEFONU ĐLE SĐSTEMĐN UZAKTAN KONTROLÜ REMOTE CONTROL SYSTEM WĐTH MOBĐLE PHONE Proje Yürütücüleri Özgür ÖZTÜRKOĞLU, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Güven ORHAN, Sinop Ünv. Meslek

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 4(2) (2008) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 4(2) (2008) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 4(2) (2008) Available online at www.e-lse.org Maksimum Doğrultucu Moment Kolu Analizinin Bulanık Mantık ve Sinirsel Bulanık Mantık Kullanılarak Yapılması Ahmet

Detaylı

MANTIK. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ BULANIK MANTIK

MANTIK. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ BULANIK MANTIK MANTIK Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ BULANIK MANTIK İÇERİK Temel Kavramlar Bulanık Mantık Bulanık Mantık & Klasik Mantık Bulanık Küme & Klasik Küme Bulanık Sistem Yapısı Öğeleri Uygulama

Detaylı

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi Neler üzerinde duracağız? Kontrol edilecek parametreler

Detaylı

GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ

GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ Birol Arifoğlu Sabri Çamur Esra Kandemir Beşer Ersoy Beşer Elektrik Mühendisliği Bölümü Kocaeli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması

Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması Murat Hacımurtazaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Rize murat@murtazaoglucom Özet:

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Değiştirilebilir 0-10V, 10-0V çıkışı 24V 4A fren çıkışı Harici set ve start özelliği Stop değeri

Detaylı

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC)

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİ LABORATUARI Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı Power supply voltage regulator J6 ile power supply seçimi yapılır. USB seçilirse USB kablosu üzerinden +5V gönderilir, EXT seçilirse DC connector üzerinden harici bir power

Detaylı

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Erhan SESLİ 1 Ömür AKYAZI 2 Adnan CORA 3 1,2 Sürmene Abdullah Kanca Meslek

Detaylı

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM Melih KUNCAN Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, TÜRKIYE melihkuncan@siirt.edu.tr

Detaylı