SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA

2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR BÖLÜM HEDEFİ Havale ve Kiralık Kasalar bölümünde öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Havale işleminin genel ilkelerini öğrenecekler. Havalenin bankaca alınması, ödenmesi ve iptaline ilişkin esasları kavrayacaklar. Elektronik Fon Transferi hakkında bilgi edinecekler. Kiralık kasaların kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar. Havale Lehdar Havalenin İptali Havalede Ölüm Havalede Zamanaşımı Elektronik Fon Transferi Kiralık Kasalar TEMEL KAVRAMLAR 1

3 BÖLÜM İÇERİĞİ 3.1. Havale Tanım Genel İlkeler Bankaca Havale Emrinin Alınması Havalenin Gönderildiği Şubece Lehdara Ödenmesi Havalenin İptali (Havaleden Rücu) Havalede Ölüm Havalede Zamanaşımı 3.2. Elektronik Fon Transferi (EFT) 3.3. Kiralık Kasalar Genel Esaslar Kiralık Kasa Sözleşmesi Kiralık Kasanın Kullanımı Kiralık Kasalardan Alınan Ücretler Kiralık Kasa Sahibinin Ölümü Kiralık Kasaya İflas veya Haciz Tebliği Kiralık Kasalarda Zamanaşımı 2

4 3.1. HAVALE Tanım Bankacılıkta havale, genel olarak bir yerden başka bir yere para göndermektir. Borçlar kanununa göre havalede üç taraf vardır; Havale amiri: havale emrini veren Havale lehdarı: adına havale yapılan Havale ödeyicisi: banka Genel İlkeler Havale herhangi bir şekle tabi değildir. Havaleye ilişkin iradenin herhangi bir şekilde açıklanmış olması yeterlidir. Uygulamada bankalarca matbu olarak hazırlanmış, genellikle yollayıcı ve alıcı isimlerinin, adreslerinin ve havale tutarının yazılı olduğu bir belge ile havale işlemi gerçekleştirilmektedir. Havale, bankada hesabı bulunmayan iki kişi arasında olabileceği gibi, taraflardan birinin veya her ikisinin de bankada hesabının olması durumu da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda yapılacak havale, hesaptan hesaba havale veya hesaba havale şeklinde olur. Bankada hesabı bulunmaya kişiye havale gönderilmesine isme havale adı verilir Bankaca Havale Emrinin Alınması İlgili memur, bankanın havale işlemleri için hazırlanmış olan formunu havale amirine doldurtur. Bu formda havaleyi gönderenin adı soyadı, havaleyi ödeyecek şubenin adı, lehdarın adı soyadı, havalenin haber verilmesi için gereken telefon numarası, havale tutarı yer alır. Bu form, havale amirine imzalattırılır. Şubece amirin bu yazılı talimatına istinaden havale işlemi yapılır Havalenin Gönderildiği Şubece Lehdara Ödenmesi Havaleyi alan şube, gerekli kontrollerini yaparak ödeme yapılır. Hesaba gelmiş havalede ise, lehdara haber verilir ve havale tutarı ilgili mevduat hesabına alacak kaydedilir. 3

5 Havaleyi gönderen belli bir miktar paranın belirtilen kişiye ödenmesi konusunda bankaya yetki verdiğinden banka, havale alıcısına ihbarname göndererek bilgi vermek yükümlülüğündedir Havalenin İptali (Havaleden Rücu) Borçlar kanununa göre havale amiri, gerek lehdara, gerekse bankaya verdiği yetkileri kural olarak her zaman geri alabilir. Kasadan ödenmek üzere yapılan havalelerde banka, havale bedelini ödemeyi kabul ettiğini lehdara bildirinceye kadar havale amiri havaleden vazgeçebilir. Bankanın lehdara karşı sorumluluğu, havaleyi kabul ettiğini lehdara bildirmesi ile doğmakta ve bu ihbar bankayı kesinleşmiş bir borç altına sokmaktadır. Hesaben ödenecek havalelerde, havale bedelinin lehdarın mülkiyetine geçmesi ile havale amirinin havaleden vazgeçme hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle lehdarın hesabına alacak kaydedilmiş olan bir havale, ancak lehdarın yazılı onayı ile havale amirine iade edilebilecektir Havalede Ölüm Havale amirinin vefat etmesi durumunda, bu durum meydana gelmeden önce verilen havale normal usuller çerçevesinde ödenir. Lehdarın, banka tarafından havalenin kendisine ihbarından önce öldüğünün tespit edilmesi halinde, adresine ihbarname gönderilmesi durum havale amirine bilgi verilmesi için havaleyi gönderen şubeye bildirilir ve amirin talimatına göre işlem yapılır. Havale lehdarın vefatından önce kendine ihbar edilmiş bulunuyorsa, havale edilen tutar lehdarın mirasçılarına ait olacağından, havale tutarı veraset ilamı gereği mirasçılarına ödenir. 4

6 Havalede Zamanaşımı Lehdara banka tarafından yapılan bildirime rağmen havale, alıcısı tarafından belli bir sürede alınmamış ise, havale tutarı havaleyi gönderen şubeye iade edilir. Lehdar tarafından alınmaması nedeniyle, gönderen şubeye iadesi yapılmış havaleler de 10 yıl amiri tarafından talep edilmezse ya da amiri tarafından geri alınması sağlanmazsa, zamanaşımına uğrayarak, usulüne uygun olarak TCMB ye devredilir ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) EFT sistemi, Türkiye deki bankalar arasında TCMB aracılığı ile Türk Lirası fon transferlerinin ve bu transferlerle ilgili bankalar arası mutabakat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem ile yurt içi fon akımının güvenilir, hıozlı ve ekonomik olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır. EFT ile bir bankadan başka bir bankaya para gönderilmesi (havale yapılması), aynen bankanın kendi şubeleri arasında yaptığı yöntem ve usuller ile yapılır KİRALIK KASALAR Genel Esaslar Sahip oldukları kıymetli madenler, mücevher, hisse senedi, tahvil, kıymetli evraklar vb. gibi her türlü değeri saklamak isteyen ama bu saklamanın da tam bir gizlilik içinde olmasını isteyen kişilere yönelik olarak bankalar, kiralık kasa hizmeti vermektedirler. Bankalar, mevduata yönelik çalışmalarını desteklemek amacıyla, müşterilerine belli bir ücret karşılığında kiralık kasa hizmeti sunmaktadırlar. Kiralık kasalar şubelerde gizliliği ve güvenliği tam, özel bölmelerde bulunur. Çeşitli büyüklüklerde olan bu kasalar, bankalarca belirli bir ücret karşılığında müşterilerine kiralanır. Bankalar, kiralık kasa talebinde bulunan müşterilerinin, şubelerinde mevduat hesabının bulunmasını isterler. 5

7 Kiralık Kasa Sözleşmesi Kiralık kasa isteyen ve bu talebi bankaca kabul edilen müşteri ile banka arasında bir kiralık kasa sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmede bankanın kasa içindekilerden sorumlu olmadığı, güvenlik gerekçesiyle müşterinin huzurunda kasayı her zaman açıp kontrol edebileceği, sözleşme süresi, kira bedeli ve ödeme biçimi, anahtarın yitirilmesi durumunda yapılacaklar, kasanın vekaletle kullanımı vb. konular yer alır Kiralık Kasanın Kullanımı Müşteri ile kiralık kasa sözleşmesi yapılmasından sonra, müşteri ile birlikte kullanılacak olan kasa açılarak boş ve kullanıma hazır olduğu tespit edildikten sonra müşterinin kullanacağı anahtarlar (bir asıl, bir yedek) kendisine teslim edilir. Kiralık kasaların açılabilmesi için iki anahtar kullanılmaktadır. Bu anahtarlardan biri bankada kalırken (kılavuz anahtar), diğeri müşteriye teslim edilir. Kasa bu iki anahtar bir araya gelmeden açılamaz. Müşteri kasayı kullanmak istediği zaman, ilgili görevli müşteriye kasaya kadar eşlik eder, kendisinde bulunan anahtarı müşteriye verir ve kasa bölümünden çıkarak müşteriyi yalnız bırakır. Müşterinin kiralık kasa kullanımının takibi için bir kiralık kasa takip kartonu düzenlenir, bu kartonda müşterinin adı, soyadı, mesleği, kasa numarası vb. bilgiler ve müşterinin fotoğrafı ile imzası yer alır. Bu kartona müşterinin kasayı ziyaretlerinden sonra imzası alınır Kiralık Kasalardan Alınan Ücretler Kiralık kasalardan bankalar yıllık kira bedeli almaktadırlar. Bu bedel genellikle kira bedelinden doğan BSMV, diğer vergiler ve harçlarla birlikte pelin olarak tahsil edilmektedir. Bankalar kiralık kasalarla ilgili olarak müşterilerinden yıllık kira bedeli dışında, sözleşme yapılırken depozito tahsil ederler. Depozito tutarı kiralık kasa takip kartonu üzerine kaydedilir ve müşteri kasayı teslim ettiğinde kendisine iade edilir. 6

8 Kiralık Kasa Sahibinin Ölümü Kiralık kasa sahibinin ölümü bankaca haber alındığında, kasa mühürlenerek kiralık kasa takip kartonunu durumu belirtir not düşülür ve 15 gün içinde ölenin ikametgahına göre bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirimde bulunulur. Kanuni mirasçılar, vergi dairesinden veri ile ilişiği olmadığına dair belge ve veraset ilamı ile müracaat ettiklerinde, bankaca kasa açılarak içindekiler mirasçılara teslim edilir. Bu teslimde bütün mirasçıları ya da kanuni temsilcilerinin hazır bulunması gerekir Kiralık Kasaya İflas veya Haciz Tebliği Müşteriyle ilgili bankaya haciz veya iflasın bildirilmesi durumunda bankaca müşterinin kiralık kasa takip kartonuna durumu belirtir şerh konularak, kişiye ait kiralık kasanın bulunduğu haciz veya iflas dairesine yazılı olarak bildirilir ve gelen talimata göre işlem yapılır Kiralık Kasalarda Zamanaşımı Kiralık kasada zaman aşımı, son ziyaret tarihinden itibaren 10 yıldır. Ziyaret kartonundaki son imza tarihinden itibaren 10 yıl geçtiğinde kiralık kasa zaman aşımına uğramış olur. KAYNAKÇA GÜNEY, Alptekin, Banka İşlemleri, Beta Yayınları, 4. Basım, İstanbul:

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MEVDUAT İŞLEMLERİ 343FBS038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL HESAPLAR MÜŞTERİ, işbu Formu imzalamak suretiyle BANKA nezdinde, Mevzuatın izin verdiği ve Bireysel Müşteri Sözleşmesi nde ve işbu Form da belirtilmiş olan her türlü hesabı, BANKA nın kabulü halinde, açmaya

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

BANKA HUKUKU AÇISINDAN HAVALE İŞLEMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

BANKA HUKUKU AÇISINDAN HAVALE İŞLEMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR BANKA HUKUKU AÇISINDAN HAVALE İŞLEMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Doç. Dr. Mustafa ÇEKER * ÖZET Borçlar Kanunu nun 457 vd. maddelerinde düzenlenen havale, daha çok bankacılıkla ilgili bir kavramdır. Havale

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 4. Bölüm Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLAR ALIM-SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : /.. / SÖZLEŞME SERİ NO : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde 1. İş bu sözleşme tarafları; a) İstanbul, Esentepe,

Detaylı