eden, kurumunun geleceğini ülkenin ve insanlığın geleceği gören, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı esastır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eden, kurumunun geleceğini ülkenin ve insanlığın geleceği gören, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı esastır."

Transkript

1

2

3 İçindekiler Rektör ün Mesajı Müdür ün Mesajı Misyon ve vizyon Genel Bilgiler Ana Bilim Dalları İktisat Felsefe Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Başvuru Ders Mekanları İletişim

4 Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girme gayreti içindedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde insan odaklı, hakkaniyet çerçevesinde hareket eden, kurumunun geleceğini ülkenin ve insanlığın geleceği gören, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı esastır. Öğrenci profilimizi, toplumunun kültür değerlerini temsil edebilen, ülke menfaatini şahsi menfaatlerinin üstünde tutan, girişimci ve yeniliklere açık bireyler oluşturmaktadır. Araştırıcı ve sorgulayıcı bir eğitim modeli ile öğrenme odaklı, toplumla bütünleşen, özgün bir üniversite hedeflenmektedir. Türkiye'de lisans eğitimi odaklı üniversitelerden farklı olarak, daha çok ihtiyaç duyulan nitelikli insan ve araştırıcı bilim insanı yetiştirmek üzere lisansüstü programlarına ağırlık verilmektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde insan odaklı, hakkaniyet çerçevesinde hareket eden, kurumunun geleceğini ülkenin ve insanlığın geleceği gören, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı esastır. Öğrenci profilimizi, toplumunun kültür değerlerini temsil edebilen, ülke menfaatini şahsi menfaatlerinin üstünde tutan, girişimci ve yeniliklere açık bireyler oluşturmaktadır. Araştırıcı ve sorgulayıcı bir eğitim modeli ile öğrenme odaklı, toplumla bütünleşen, özgün bir üniversite hedeflenmektedir. Türkiye'de lisans eğitimi odaklı üniversitelerden farklı olarak, daha çok ihtiyaç duyulan nitelikli insan ve araştırıcı bilim insanı yetiştirmek üzere lisansüstü programlarına ağırlık verilmektedir. Prof. Dr. Hamit Okur Rektör

5 Üniversitemizin stratejik amacı, bir araştırma üniversitesi olmaktır. Bu çerçevede lisansüstü eğitim ve öğretime özel bir önem verilmektedir. Üniversitemizin eğitim ve öğretime, lisansüstü programlarla başlamış olması da bunun önemli göstergelerindendir. Günümüzde gelişmenin ve stratejik üstünlüğün en önemli faktörü, insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarını geliştirebilen ve bunu çalışma hayatında iyi kullanabilen ülkeler ve kurumlar, diğerlerine göre önemli stratejik üstünlükler elde etmektedirler. Yüksek düzeyde kaliteli eğitim, organizasyon ve disiplin düzeyine sahip bir ülke, yakılıp yıkılsa da, bir şekilde refaha ulaşabilir, kaybettiği zenginliği kısa bir süre sonra elde edebilir. Şüphesiz az gelişmişliğin ve yoksulluğun nedenlerini de bu üç unsurun (kaliteli eğitim, organizasyon ve disiplinli çalışma düzeni) eksikliğinde aramak gerekir. Eğitim/öğretimdeki temel amacımız, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kişiliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Tek başına bilgi yeterli değildir, bilgiyi yönetim ve iş hayatına aktarmak ve onunla bir değer üretmek gerekir. Bilgi ve beceri de yeterli değildir. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, güven ve iyi ilişkiler kurabilmek gibi insani ve etik özellikler de önemlidir. Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ Enstitü Müdürü

6 Misyon İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde sosyal bilimler alanında yapılacak lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini, Üniversitemizin ve Enstitümüzün vizyonu doğrultusunda ulusal ve küresel ölçekte meydana gelen gelişmelere uygun olarak planlamak, yönlendirmek ve koordine etmek. Bunun bir gereği olarak; Sosyal bilimler alanındaki disiplin ve saha araştırmalarında Yüksek lisans ve Doktora programları açmak, Açılacak Yüksek Lisans ve Doktora programlarının her bir alanın uluslararası standartlarına uygun içerikte yürütülmesini sağlamak. Hazırlanacak tezler için uluslararası standartlara uygun kriterler belirlemek ve bu kriterleri uygulamak. Üretilen bilgi, bulgu, teknoloji ve değerleri, akademik camia ile paylaşarak kamu, özel sektör ve sivil toplumun hizmetine sunmak. 6

7 Vizyon İstanbul Medeniyet Üniversitesini, medeniyetimizin kaynaklarını referans almak suretiyle sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma ve eğitim kurumları camiası içinde daha etkin kılarak Dünya ölçeğinde üst noktaya taşımak. 7

8 Genel Bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 yılında rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin bilimsel araştırma ve projelendirme çalışmalarını desteklemek öncelikli hedefi doğrultusunda, lisansüstü eğitim ve öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 8

9 Sosyal Bilimler Enstitüsü; Üniversitemizde sosyal bilimler alanında mevcut olan akademik potansiyeli geliştirerek, gerek eğitime gerekse araştırmaya en etkin bir şekilde yansımasını sağlamayı, Ulusal ve uluslararası paydaş kişi ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmek, ortak proje, yayın ve diğer bilimsel etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 9

10 Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarı yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. İlk etapta 4 ana bilim dalında 8 program açılmıştır. Ana Bilim Dalı Program Adı Program Türü İKTİSAT İktisat İktisat İktisat Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora FELSEFE Felsefe Tezli Yüksek Lisans SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans 10

11

12 İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim dili Türkçe olan programın tamamlanması için adayların, yönetmeliğe göre, Seminer dersleri dışında toplam 24 kredilik dersi tamamlamaları, bir yüksek lisans tezi yazmaları ve tezlerini jüri önünde savunmaları gerekmektedir. Bu imkânlar sayesinde yüksek lisans programından mezun olacak öğrenciler hem kamu kesiminin hem de özel kesimin ihtiyaç duyduğu eleman profiline sahip olacaklar ve özgün bilimsel çalışma yapma kapasitelerini geliştireceklerdir. Küreselleşen ve hızla dönüşen dünyanın önemli bir ekonomik merkezi olan İstanbul da, mevcut eğitim programları yanında değişen şartları takip ederek akademik bilgiyi, beceri ve yetkinlikle kuşanacak lisansüstü programlara duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan programda, İktisat bilimine ilişkin temel bilgilerin, bu alanlarda yaşanan sorunların, ortaya çıkan yeni gelişmelerin teorik düzeyde analiz edilmesi ve bu bilgilerin uygulanmasına yönelik pratik çalışmalar ortaya konulması amaçlanmıştır. İktisat bilimini teorik ve pratik yönleriyle ele alabilmek için oluşturulan interdisipliner ders programı çerçevesinde İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri dersleri yanında üniversitemizin Edebiyat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinden de alan dışı seçimlik dersler kapsama dâhil edilmiştir. Program Yöneticisi: Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK E-posta: 12

13 İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Mikro İktisadi Analiz Makro İktisadi Analiz Seçimlik Dersler: Akdeniz Dünyası İktisat Tarihi Avrupa İktisat Tarihi Bilgi Ekonomisi Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi Ekonometrik Yöntemler Finansal Krizler Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi Doktrinler İslam İktisat Düşüncesine Giriş Karşılaştırmalı İktisat Tarihi Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikaları Ortadoğu Ülkeleri Ekonomi Politiği Para Politikası ve Finansal Sistem Teknoloji ve Yenilik İktisadı Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret 13

14 İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Gülfettin Çelik Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Doç. Dr. İ. Güran Yumuşak Doç. Dr. Murat Taşdemir Yrd. Doç. Dr. Ayfer Gedikli Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif Çeviker Yrd. Doç. Dr. Faruk Bal ÇALIŞMA ALANI Osmanlı İktisat Tarihi, Osmanlı Sosyal Tarihi, Toplumsal Sistemlerin Dönüşüm ve Çöküş Esasları Makro Ekonomi Türkiye Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi Ekonomik Gelişme, Emek Piyasaları, Hanehalkı Tercihleri, Eğitim Ekonomisi Makroekonomi, Mali İktisat Uluslararası Ekonomi, İktisat Tarihi Osmanlı Devleti nin Avrupa Ülkeleri İle İktisadi İlişkileri, Akdeniz Dünyasında Sosyal ve Ekonomik Yapı, İktisadî ve Sosyal Kurumlar Yrd. Doç. Dr. Hamdi Genç Osmanlı da Madencilik Ekonomisi, 19. Yüzyıl Osmanlı İktisadı Düşüncesi ve 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasından Emek Göçü Arş. Gör. Fatih Kazancı Mikro Ekonomi 14

15 İktisat Doktora Programı yeterlilik sınavlarında başarılı not almaları, bir doktora tezi yazmaları ve tezlerini jüri önünde savunmaları gerekmektedir. Bu imkânlar sayesinde doktora programından mezun olacak öğrenciler hem kamu kesiminin hem de özel kesimin ihtiyaç duyduğu eleman profiline sahip olacaklar ve özgün bilimsel çalışma yapma kapasitelerini geliştireceklerdir. Medeniyet Üniversitesi İktisat Doktora programı, öncelikle küreselleşen ve hızla dönüşen dünyanın önemli bir ekonomik merkezi olan İstanbul da,mevcut doktora programları yanında değişen şartları takip ederek akademik bilgiyi, beceri ve yetkinliği artıracak biçimde tasarlanmıştır. İktisat Doktora programında Mikroekonomik Teori, Makroekonomik Teori, Ekonometri, İktisat Felsefesi alanlarında odaklanılarak iktisadi ve sosyal olayların analizi konusunda adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan programın tamamlanması için adayların, yönetmeliğe göre, Seminer dersleri dışında toplam 24 kredilik dersi tamamlamaları, Program Yöneticisi: Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK E-posta: 15

16 İktisat Doktora Programı Zorunlu Dersler: İleri Mikro İktisat İleri Makro İktisat Seçimlik Dersler: Finansal İktisat İslam İktisat Düşüncesi Türkiye İktisat Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi Para Politikası ve Finansal Piyasalar Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi Uluslararası Ekonomi ve Finans Kantitatif Makro İktisat Finansal Ekonometri Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Uluslararası İktisadi Analiz Kamu Ekonomisi İleri Makro İktisat Uygulamalı Ekonometri Zaman Serileri Ekonometrisi Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler İktisat Metodolojisi Global Politik İktisat Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar Emek Ekonomisi Endüstriyel İktisat Makro İktisatta Seçilmiş Konular Emek Ekonomisinde Seçilmiş Konular Kalkınma Ekonomisi 16

17 İktisat Doktora Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Gülfettin Çelik Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Doç. Dr. İ. Güran Yumuşak Doç. Dr. Murat Taşdemir Yrd. Doç. Dr. Ayfer Gedikli Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif Çeviker Yrd. Doç. Dr. Faruk Bal ÇALIŞMA ALANI Osmanlı İktisat Tarihi, Osmanlı Sosyal Tarihi, Toplumsal Sistemlerin Dönüşüm ve Çöküş Esasları Makro Ekonomi Türkiye Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi Ekonomik Gelişme, Emek Piyasaları, Hanehalkı Tercihleri, Eğitim Ekonomisi Makroekonomi, Mali İktisat Uluslararası Ekonomi, İktisat Tarihi Osmanlı Devleti nin Avrupa Ülkeleri İle İktisadi İlişkileri, Akdeniz Dünyasında Sosyal ve Ekonomik Yapı, İktisadî ve Sosyal Kurumlar Yrd. Doç. Dr. Hamdi Genç Osmanlı da Madencilik Ekonomisi, 19. Yüzyıl Osmanlı İktisadı Düşüncesi ve 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasından Emek Göçü Arş. Gör. Fatih Kazancı Mikro Ekonomi 17

18

19 Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Dersler Türkçe yapılmaktadır. Öğrencilerin Türkçe de felsefe yapma koşullarının geliştirilmesi ve Türkçe ye ve kültürüne katkı sağlayacak entelektüel bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için toplam gerekli kredi sayısı 24 tür; ayrıca kredisiz zorunlu Seminer dersini almak gerekmektedir. Felsefe Yüksek Lisans Programı Felsefe Ana Bilim Dalına bağlı olarak açılmıştır. Felsefe Yüksek Lisans programından mezun olmuş kişilerin felsefenin kabul görmüş temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu uzmanlaşmalarını, Türkçe de yapacakları bir çalışma ile pekiştirmeleri istenecektir. Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programında beş temel dilde (Arapça, Latince, Eski Yunanca, Almanca ve Osmanlı Türkçesi) metin takip edebilecek düzeyde dersler verilmektedir. Böylece öğrencinin metni kaynak dili üzerinden anlama eğiliminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Program Yöneticisi: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu E-posta: 19

20 Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Bilimsel Araştırma Teknikleri-I Seminer Varlık Felsefesi Bilgi Felsefesi Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Fenomenoloji Bilim Felsefesi Seçimlik Dersler: Eskiçağ Felsefesi Okumaları Ortaçağ Felsefesi Okumaları Yeniçağ Felsefesi Okumaları Çağdaş Felsefe Okumaları İslam Felsefesi Okumaları Türk Felsefesi Okumaları 20

21 Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Prof. Dr. Osman Faruk Akyol Yard. Doç. Dr. Fatih M. Şeker Yard. Doç. Dr. Özkan Gözel Arş. Gör. Mehmet Zahit Tiryaki Arş. Gör. İbrahim Halil Üçer Arş. Gör. Ferhat Yöney ÇALIŞMA ALANI Felsefe-Bilim Tarihi, Matematik Tarihi ve Felsefesi Eskiçağ, Helenistik ve Ortaçağ Felsefesi, Bilgi ve Varlık Öğretileri Muhtelif cepheleriyle klasik ve modern Türk Düşüncesi Ontoloji, Fenomenoloji, Çağdaş Felsefe İslam Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Ahlak Metafiziği İslam Felsefesi Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi 21

22

23 Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Program kapsamında araştırma projelerinde yer alma imkanı yanında, tez çalışması sırasında merkezi ve yerel kamu kurumlarında araştırma için çok yönlü destek sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin teorik bilgiler yanında uygulamaya dayalı bilgiler de elde ederek yenilikçi ve sorgulayıcı bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 24 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra tez hazırlamaları gerekmektedir. Birey-kamu yararı bütünlüğü yaklaşımını, evrensel değerler merkezli eğitim ile bütünleştiren bir bölüm olmayı hedefleyen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal ve yönetsel değişimleri araştırmak, bu alanda üretilen bilgi, bulgu ve değerleri, kamu, özel sektör ve sivil toplumla paylaşmaktır. Programımız, öğrencilerin yerel yönetim, bürokrasi, stratejik düşünme ve planlama, çevre ve kentleşme, Türkiye nin toplumsal yapısı ve yönetim tarihi gibi kamu yönetiminin farklı yönlerini anlamalarını sağlayacak kavramsalteorik çerçeveyi eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlamaktadır. Program Yöneticisi: Prof. Dr. Hamza Ateş E-posta: 23

24 Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Bürokrasi ve Siyaset Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türk Yönetim Geleneği Proje Üretimi ve Yönetimi Seçimlik Dersler: Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetim Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kritik ve Analitik Düşünce Kent Estetiği Hesap Verebilirlik ve Etik Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul Güncel Kent Sorunları Stratejik Yönetim Kent Kültürü 24

25 Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Bilal Eryılmaz ÇALIŞMA ALANI Bürokrasi, Yerel Yönetimler, Türk İdare Tarihi, Yönetim Teorileri. Prof. Dr. Hamza Ateş Yönetim Teorileri, Yeni Yönetim Yaklaşımları, Stratejik Yönetim. Prof. Dr. Recep Bozlağan* Yerel Yönetimler, Metropolitan Yönetimi,. Doç. Dr. Tarkan Oktay Yerel Yönetimler, Yönetim Tarihi, Yerel Meclisler, Belediyelerde Stratejik Planlama. Yrd. Doç. Dr. Muharrem Es* Sosyal Politika, İnsan Kaynakları, Kentleşme ve Çevre Sorunları. Arş. Gör. Erol Fırtın 20. Yüzyıl İslam Düşüncesi, Avrupa ve Müslüman Azınlıklar, Siyaset Teorisi. Arş. Gör. Veysel Kurt Karşılaştırmalı Siyaset, İslam Siyaset Düşüncesi, Sekülerleşme. *2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre dışarıdan görevlendirildi. 25

26 Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program kapsamında araştırma projelerinde yer alma imkanı yanında, proje çalışması sırasında merkezi ve yerel kamu kurumlarında araştırma için çok yönlü destek sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin teorik bilgiler yanında uygulamaya dayalı bilgiler de elde ederek yenilikçi ve sorgulayıcı bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 30 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra proje hazırlamaları gerekmektedir. Birey-kamu yararı bütünlüğü yaklaşımını, evrensel değerler merkezli eğitim ile bütünleştiren bir bölüm olmayı hedefleyen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal ve yönetsel değişimleri araştırmak, bu alanda üretilen bilgi, bulgu ve değerleri, kamu, özel sektör ve sivil toplumla paylaşmaktır. Programımız, öğrencilerin yerel yönetim, bürokrasi, stratejik düşünme ve planlama, çevre ve kentleşme, Türkiye nin toplumsal yapısı ve yönetim tarihi gibi kamu yönetiminin farklı yönlerini anlamalarını sağlayacak kavramsalteorik çerçeveyi eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlamaktadır. Program Yöneticisi: Prof. Dr. Hamza Ateş E-posta: 26

27 Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Bürokrasi ve Siyaset Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türk Yönetim Geleneği Proje Üretimi ve Yönetimi Seçimlik Dersler: Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetim Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kritik ve Analitik Düşünce Kent Estetiği Hesap Verebilirlik ve Etik Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul Güncel Kent Sorunları Stratejik Yönetim Kent Kültürü 27

28 Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Bilal Eryılmaz ÇALIŞMA ALANI Bürokrasi, Yerel Yönetimler, Türk İdare Tarihi, Yönetim Teorileri. Prof. Dr. Hamza Ateş Yönetim Teorileri, Yeni Yönetim Yaklaşımları, Stratejik Yönetim. Prof. Dr. Recep Bozlağan* Yerel Yönetimler, Metropolitan Yönetimi. Doç. Dr. Tarkan Oktay Yerel Yönetimler, Yönetim Tarihi, Yerel Meclisler, Belediyelerde Stratejik Planlama. Yrd. Doç. Dr. Muharrem Es* Sosyal Politika, İnsan Kaynakları, Kentleşme ve Çevre Sorunları. Arş. Gör. Erol Fırtın 20. Yüzyıl İslam Düşüncesi, Avrupa ve Müslüman Azınlıklar, Siyaset Teorisi. Arş. Gör. Veysel Kurt Karşılaştırmalı Siyaset, İslam Siyaset Düşüncesi, Sekülerleşme. *2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre dışarıdan görevlendirildi. 28

29

30 Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı Ulus devletlerin ortaya çıkışı küreselleşmenin ivme kazandığı modern dönemin en önemli hadiselerinden biridir. Ulus bilincinin ortaya çıkışı bir yandan ortak hafıza, tarih ve kültür algılayışını şekillendirmekle birlikte uluslararası ilişkilere de ayrı bir anlam kazandırmıştır. Uluslararası ilişkiler sadece siyasi alanda gelişmemiş; ekonomik, sosyo-kültürel ve hukukî boyutları olan çok yönlü bir yapıda şekillenmiştir. Diplomasi çok bilinmeyenli bir denklemi andırmaktadır. Diplomasi aktörleri, karar alırken çok boyutlu düşünmek durumundadırlar. Bu çerçevede, geleceğin diplomatlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi ilke edinen uluslararası ilişkiler bölümleri, öğrencilerine interdisipliner eğitim sunma gayretindedir. Disiplinler arası bakış açısının filizlenmesi açısından yüksek lisans eğitimi önem arz etmektedir. Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programımız farklı disiplinlerin temel paradigmalarına aşina olan ve aynı zamanda kendi bölümünün özgün yönünün farkında ve bilincinde bir öğrenci portresi hedeflemektedir. Program Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Kavas E-posta: Uluslararası ilişkiler disiplini modern döneme has bir olgu olarak algılansa da kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Roma, Selçuklu ve Osmanlı diplomatik gelenekleri göz ardı edilerek bugünkü uluslararası siyaseti anlamlandırmaya çalışmak birçok yanılsamayı da beraberinde getirmektedir. Dünya medeniyetlerinin bir mozaiğini teşkil eden İstanbul un güzide üniversitelerinden birisi olmaya aday olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, uluslararası ilişkiler alanında zaman ve mekan derinliği olan ve daha kuşatıcı bir yaklaşımı esas alan bir yüksek lisans programı hedeflemektedir. 30

31 Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Uluslararası İlişkiler Teorisinde Seçilmiş Konular Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler Seçimlik Dersler: Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Türkiye ve Ortadoğu Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Uluslararası İlişkiler Tarihi I Afrika da Tarih ve Siyaset Türkiye nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri Uluslararası Çevre Hukuku Sorunları Uluslararası İlişkiler Tarihi II Uluslararası Düzenin Yapılanması ve ABD 31

32 Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Ahmet KAVAS Prof. Dr. M. Lütfullah KARAMAN Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELİK ÇALIŞMA ALANI Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Afrika ve Latin Amerika Uluslararası İlişkiler ve Orta Doğu ve Türk Siyasal Hayatı Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Osmanlı Diplomasi Tarihi Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler kuramları ve Siyasal Sistemler 32

33 Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uluslararası ilişkiler disiplini modern döneme has bir olgu olarak algılansa da kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Roma, Selçuklu ve Osmanlı diplomatik gelenekleri göz ardı edilerek bugünkü uluslararası siyaseti anlamlandırmaya çalışmak birçok yanılsamayı da beraberinde getirmektedir. Dünya medeniyetlerinin bir mozaiğini teşkil eden İstanbul un güzide üniversitelerinden birisi olmaya aday olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, uluslararası ilişkiler alanında zaman ve mekan derinliği olan ve daha kuşatıcı bir yaklaşımı esas alan bir yüksek lisans programı hedeflemektedir. Diplomasi çok bilinmeyenli bir denklemi andırmaktadır. Diplomasi aktörleri, karar alırken çok boyutlu düşünmek durumundadırlar. Bu çerçevede, geleceğin diplomatlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi ilke edinen uluslararası ilişkiler bölümleri, öğrencilerine interdisipliner eğitim sunma gayretindedir. Disiplinler arası bakış açısının filizlenmesi açısından yüksek lisans eğitimi önem arz etmektedir. Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programımız farklı disiplinlerin temel paradigmalarına aşina olan ve aynı zamanda kendi bölümünün özgün yönünün farkında ve bilincinde bir öğrenci portresi hedeflemektedir. Program Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Kavas E-posta: 33

34 Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler: Uluslararası İlişkiler Teorisinde Seçilmiş Konular Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler Seçimlik Dersler: Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Türkiye ve Ortadoğu Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Uluslararası İlişkiler Tarihi I Afrika da Tarih ve Siyaset Türkiye nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri Uluslararası Çevre Hukuku Sorunları Uluslararası İlişkiler Tarihi II Uluslararası Düzenin Yapılanması ve ABD 34

35 Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı UNVANI, ADI VE SOYADI Prof. Dr. Ahmet KAVAS Prof. Dr. M. Lütfullah KARAMAN Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELİK ÇALIŞMA ALANI Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Afrika ve Latin Amerika Uluslararası İlişkiler ve Orta Doğu ve Türk Siyasal Hayatı Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Osmanlı Diplomasi Tarihi Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler kuramları ve Siyasal Sistemler 35

36 Başvuru koşulları Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak. Doktora programına başvuru için: Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı Dil Bilgisi Adaylar, KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. Tezsiz yüksek lisans veya II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu Tezli Yüksek lisans programına veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına başvuracak adayın, program kontenjan tablosunda ilgili program için istenen mezuniyet not şartını sağlaması gereklidir. Tezsiz yüksek lisans veya II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. 36

37 Başvuru Koşulları Yabancı Uyruklu Adaylar Başvuru Koşulları Yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, mezuniyet koşulu konusunda yukarıda 2. maddede belirtilen hükümlere tabidir. Yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir. Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. 37

38 Başvuru Koşulları Başvuru İçin Gerekli Belgeler Yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. Yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. (Tezli Yüksek lisans\doktora programına başvuranlar için) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi). Vesikalık fotoğraf (2 adet). Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. Başvuru Formu (Üniversitenin web sitesinde doldurulacaktır.) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. 38

39 Başvuru Koşulları İKTİSAT ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı ÜDS/ Not ALES ALES Puan Türk Yabancı KPDS Ortalaması Puanı Türü Uyruklu uyruklu Tezli Yüksek Lisans ,25 65 SÖZ\EA\SAY Doktora ,75 70 SÖZ\EA\SAY Kontenjan Sayısı SİYASET BİLİMİ VE KAMU ÜDS/ Not ALES ALES Puan Türk Yabancı YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KPDS Ortalaması Puanı Türü Uyruklu uyruklu Tezli Yüksek Lisans* ,25 65 SÖZ\EA Tezsiz Yüksek Lisans* SÖZ\EA * Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, İktisat, Maliye, Uluslararası ilişkiler, Sosyoloji bölümü mezunu olmak şartı aranır. Kontenjan Sayısı ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÜDS/ Not ALES ALES Puan Türk Yabancı ANABİLİM DALI KPDS Ortalaması Puanı Türü Uyruklu uyruklu Tezli Yüksek Lisans ,25 65 SÖZ\EA II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans SÖZ\EA Kontenjan Sayısı ÜDS/ Not ALES ALES Puan FELSEFE ANABİLİM DALI Türk Yabancı KPDS Ortalaması Puanı Türü Uyruklu uyruklu Tezli Yüksek Lisans ,25 65 SÖZ\EA\SAY 39

40 Ders Mekanları 40

41 Bilim ve Teknolojinin Yeni Merkezi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cevizli Mah. Toros Cad. Gürbüz Sk. No:6/4, Maltepe/ İSTANBUL Tel: (216) , Fax: (216) E-posta:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım Kataloğu V.2 İçindekiler Rektör ün Mesajı Müdür ün Mesajı Misyon ve vizyon Genel Bilgiler Ana Bilim Dalları İktisat Felsefe Sağlık Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ

Detaylı

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI. İKTİSAT ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES ALES Puan Türü Türk Uyruklu

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI. İKTİSAT ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES ALES Puan Türü Türk Uyruklu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI A- YÜKSEK

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 29.01.2014 TOPLANTI NO: 01 KARAR: 01-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YEREL YÖNETİMLER ve ŞEHİRCİLİK Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı BAŞVURU 02-22 Haziran 2018 2 Küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA WEB SAYFAMIZDA BULUNAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI. Doktora için ALES Puan Türü. Doktora (Yüksek Lisansa Dayalı) Açıklama. Tezli Yüksek Lisans ve

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI. Doktora için ALES Puan Türü. Doktora (Yüksek Lisansa Dayalı) Açıklama. Tezli Yüksek Lisans ve Alan İçi Alan İçi Alan İçi Tezli Yüksek Lisans ve için ALES Puan Türü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü -İlan Metni- Üniversitemiz Sosyal Bilimler

Detaylı

Doktora için ALES Puan Türü. Tezli Yüksek Lisans ve. Uluslararası Öğrenciler

Doktora için ALES Puan Türü. Tezli Yüksek Lisans ve. Uluslararası Öğrenciler T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu nun 30.12.2015 tarih ve 91 sayılı toplantı tutanağı ekidir(ek-6)) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM- YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa

Detaylı

Yabancı Dil YDS veya Eşdeğeri. ALES Puan Türü. Yab. Uyr. Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Alan Dışı 02.02.2016 03.02.3016. Anabilim Dalı

Yabancı Dil YDS veya Eşdeğeri. ALES Puan Türü. Yab. Uyr. Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Alan Dışı 02.02.2016 03.02.3016. Anabilim Dalı İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim Dalı T.C. Uyr. Yab. Uyr.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında

Detaylı

ULUDAĞ UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAM YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI GÜZ DÖNEMİ

ULUDAĞ UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAM YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI GÜZ DÖNEMİ ULUDAĞ UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAM YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI AÇIKLAMA DOKTORA KONTENJANI AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ ANABİLİM DALI BAZINDA ALES PUAN ÜRLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ ANABİLİM DALI BAZINDA ALES PUAN ÜRLERİ Not: Başvuru sürecinden sonra her ne sebeple olursa olsun adayın hatası, bilgi eksikliği vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuru yapan adayın işlemleri iptal edileceğinden adayın başvuru

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 26.08.2014 TOPLANTI NO: 29 KARAR:29-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

ÖNEMLİ UYARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI UYRUKLU ANABİLİM/ANASANAT DALI-BİLİM DALI

ÖNEMLİ UYARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI UYRUKLU ANABİLİM/ANASANAT DALI-BİLİM DALI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI YABANCI UYRUKLU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI YABANCI UYRUKLU ANABİLİM DALI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC UYRUKLU İÇİ DIŞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI:

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: YÜKSEK LİSANS DOKTORA Sanatta Yet. ANABİLİM DALI BİLİM DALI Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programları ve Öğretim - - 10+1* + 1** - Eğitimde Program Geliştirme

Detaylı

-Beşeri ve Sosyal Bilimler alanından mezun olmak.

-Beşeri ve Sosyal Bilimler alanından mezun olmak. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS / YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU OCAK 2015 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI Türk uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 06-17 Ocak 2014 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı vekalet

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20-2011 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ Türk uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 07-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Programına aşağıda belirtilen Anabilim dallarında 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

YÜKSEK LİSANS I. ÖĞR. TEZLİ II. ÖĞR. TEZSİZ Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı İktisat İktisat - - - - 8 2 E.A

YÜKSEK LİSANS I. ÖĞR. TEZLİ II. ÖĞR. TEZSİZ Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı İktisat İktisat - - - - 8 2 E.A GAZİ ÜNİVESİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ANABİLİM / BİLİM DALLARINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPTIRMAK İÇİN SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 18-25 Ağustos 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru adresine

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI PRG Öğr. Sayısı BAŞVURU KOŞULLARI* İktisat YL 30 DR 5 İlgili

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 11.03.2013 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

ABÜ KAMU HUKUKU (TEZLİ-TÜRKÇE)

ABÜ KAMU HUKUKU (TEZLİ-TÜRKÇE) ABÜ KAMU HUKUKU (TEZLİ-TÜRKÇE) Hukuk uygulamasının içinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çok az hukukçu vardır. Avukat, hâkim ve savcıların tez yazarak yüksek lisans derecesi alması ve ardından

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU Sevgili Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında üniversitemizde lisansüstü

Detaylı

T.C. DALI-BİLİM DALI. Disiplinlerarası Böl.Araş. (Balkan Araştırmaları)

T.C. DALI-BİLİM DALI. Disiplinlerarası Böl.Araş. (Balkan Araştırmaları) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI T.C UYR. YAB UYR. YATAY GEÇİŞ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen programlarına, 2016 2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI NORMAL ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI 08:15-9:00 9:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:00-13:15 13:15-14:00 14:15-15:00

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI PROGRAM KONTENJAN BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI 1 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI Yabancı uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 06-17 Ocak 2014 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı vekalet verdikleri kişi tarafından Enstitümüze

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 208-209 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI ANABİLİM DALI / PROGRAM ÇAĞDAŞ TÜRK LEH. VE EDE. ABD Çağdaş Türk Leh.

Detaylı

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI -2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI -Programa

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ANABİLİM DALI BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Saffet Babür Tel: (0216) 578 08 87 Faks: (0216) 578 08 99 E-mail: sbabur@yeditepe.edu.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara başvuru ve kabul şartları ile ilgili detay

Detaylı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

ADAYLARIN DİKKATİNE! ADAYLARIN DİKKATİNE! SİSTEME GİRİŞ İÇİN SİSTEME KAYDEDİLDİĞİNİZ E-MAİL ADRESİNİZE ŞİFRE OLUŞTURMA LİNKİ GÖNDERİLECEKTİR. BU LİNK TIKLANARAK YENİ ŞİFRE OLUŞTURULACAK VE BU ŞİFRE İLE BAŞVURU YAPILACAKTIR.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ TOPLAM Başvuru

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 08-09 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU AGUSTOS 2013 A. 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.06.2005 2005/02

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.06.2005 2005/02 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 13 Haziran 2005 Pazartesi günü, Prof.Dr. Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Kurulu aşağıdaki

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA BAŞVURU

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 08-09 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar,

Detaylı

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşulları ve kontenjanların yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Başvuru koşullarını taşıyorsanız başvurunuzu

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU OCAK 2015 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

Sözel Sözel * Sözel

Sözel Sözel * Sözel Program Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Felsefe ve Din Bilimleri Alan İçi T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Puan Türü Başvuru için Gerekli Yabancı Dil YDS/ÜDS/ KPDS asgari Puan Türk Dili ve

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, / ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüye

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR I- TEZLİ YÜKSEK

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 017-018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı)

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN ENSTİTÜMÜZ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI İLE ARANILACAK ŞARTLAR Lisansüstü Programlara Başvurular

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 01-013 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek

Detaylı

Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. 15-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. 30-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. 15-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. 30-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı T.C.

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU A. GENEL BİLGİ B. 2014-2015 BAŞVURU TAKVİMİ C. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

Başvuru Tarihleri (08:00) (17:00)

Başvuru Tarihleri (08:00) (17:00) T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 017-018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar,

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen programlarına, 2017 2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR. T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 7. 8. ve 13. Maddeleri

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİLİŞİM HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bilişim Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2008 2009 Bahar Döneminde 21 öğrencisiyle eğitime öğretime başlamış olup, Fakültemiz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Program Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjan Başvuru ve Kabul Koşulları DOKTORA

Detaylı

Tezli YL ve DR için ALES Puan Türü. Uluslararası. Yatay Geçiş. Öğr. Eşit Ağırlık / Sözel - - Eşit Ağırlık

Tezli YL ve DR için ALES Puan Türü. Uluslararası. Yatay Geçiş. Öğr. Eşit Ağırlık / Sözel - - Eşit Ağırlık Program Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20182019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU

Detaylı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI BAŞVURU KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ 2016-2017 Güz Yarıyılı Başvuruları 25 Temmuz 2016 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TC YAB. UYR. ÖZEL ÖĞR. YATAY GEÇİŞ ALES

Detaylı

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALI Ortaöğretim Sosyal

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ

Detaylı

BAŞVURU KLAVUZU. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KLAVUZU. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KLAVUZU A- ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.2 - İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı a.3 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.4 - İç Mimarlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ) 1 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ) Yabancı uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 19-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı vekalet verdikleri kişi

Detaylı

Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri Bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezunu olmak

Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri Bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezunu olmak Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kontenjan Ales Kontenjan DOKTORA PROGRAMLARI

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR I-TEZLİ YÜKSEK

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Akademik Yılı Bahar yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı