Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011"

Transkript

1 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin aday listelerindeki eksiklikler tespit edilerek tamamlattırılması hususu Yüksek Seçim Kurulunun 14/4/2011 tarihli, 351 sayılı kararıyla Yurt Partisi Genel Başkanlığından istenilmiş olmasına rağmen anılan siyasi parti tarafından Kurulumuzca tespit edilen eksikliklerin 16/4/2011 tarih, saat 17:00 ye kadar tamamlanamadığı görülmekle, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Resmi Gazete nin 9/3/2011 gün ve sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 tarih ve 157 sayılı kararı ekinde bulunan Seçim Takviminde; Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alında belgesi karşılığında CD veya kağıt ortamında en geç 11 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar vermeleri gerektiği ve siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri en son 16/4/2011 Cumartesi günü saat 17:00 ye kadar tamamlamaları gerektiği öngörülmüştür. Yine, tüm siyasi partilere tebliğ edilmiş olan Yüksek Seçim Kurulunun 14/3/2011 tarih ve 2011/201 sayılı kararında; aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu usuller belirlenmiş ve aynı kararımızın sonuç bölümünün A/d maddesinde; her aday için, 2839 sayılı Kanunun 10. ve 11. maddelerine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlik belgesi ve T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kayıtlarını gösterir resmi nitelikteki belgelerin aday listelerine eklenmesi gerektiği bildirilmiştir. Yurt Partisi Genel Başkanlığınca 11/4/2011 tarihinde Kurulumuza verilen XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ait aday listeleri incelendiğinde, Adana ili seçim çevresinde; Aday sayısının tamamlandığı, ancak hiçbir adaya ait belgenin ibraz edilmediği, Adıyaman ili seçim çevresinde; 1. sırasındaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 2. sırasındaki adaya ait öğrenim belgesi ve sabıka kaydı ibraz edilmediği, 3. sırasındaki adaya ait sabıka kaydında adli sicil arşiv kaydı ibraz edilmediği, siyasi partice hazırlanan listedeki adayın T.C. kimlik numarasının yanlış yazıldığı belirlendiği, 4. ve 5. sırasındaki adaylara ait sabıka kayıtlarında Adli Sicil Arşiv kaydı görülmediği, Afyonkarahisar ili seçim çevresinde; 2.,3., ve 5. sırasındaki adaylara ait hiçbir belgenin ibraz edilmediği, 4. sıradaki adayın ise askerlik belgesi ve onaylı nüfus cüzdanı örneği ibraz edilmediği, Amasya ili seçim çevresinde; 1., 2., ve 3. sırasındaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Ankara 1. bölge seçim çevresinde; 1. sıradaki adayın askerlik belgesi ve nüfus kayıt örneği ibraz edilmediği, 2. sıradaki adayın askerlik belgesinin bulunmadığı, nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim belgesi onaysız 3. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim belgesi onaysız ibraz edildiğinden, 6. ve 8. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim belgesi onaysız 7. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız

2 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Ankara 2. bölge seçim çevresinde; 3. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı örneği onaysız 1., 5., 6. ve 7. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi onaysız 11. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim belgesi onaysız 13. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ve öğrenim belgesi ibraz edilmediği, 2.,4., 8.,9.,10.,12.,14. ve 15. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Antalya ili seçim çevresinde; 1. sıradaki adayın ismi partice hazırlanan listede Ersoy YILDIZ yazıldığı ancak, nüfus cüzdanı örneğinde adayın isminin Ali Ersoy YILDIZ olduğu, öğrenim belgesi ve nüfus cüzdanı örneği ise onaysız 2. sıradaki adayın öğrenim belgesi onaysız 4. sıradaki adayın askerlik belgesi ve öğrenim belgesi, sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediği, 13. sıradaki adayın askerlik belgesi ve öğrenim belgesi, sabıka kayıt belgesi ve nüfus cüzdanı örneği onaysız 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 14. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Artvin ili seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi ve nüfus cüzdanı örnekleri onaysız Aydın ili seçim çevresinde; 1. ve 6. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesinin bulunmadığı ve nüfus cüzdanı örneği ise onaysız 3. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 4. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi, askerlik belgesi ve sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediği, 5. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ve sabıka kaydı ibraz edilmediğinden ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 7. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Balıkesir ili seçim çevresinde; Aday listesinin tam olduğu, ancak hiçbir adaya ait belge ibraz edilmediği, Bilecik ili seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait askerlik belgesi ibraz edilmediği, öğrenim belgesi ve nüfus cüzdanı örnekleri onaysız Bingöl ili seçim çevresinde; 2. sıradaki adaya ait sabıka kaydının bulunmadığı, öğrenim belgesi ve nüfus cüzdan örneği onaysız 3. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve adli sicil arşiv kaydı ibraz edilmediği, 1. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Bitlis ili seçim çevresinde; 1. ve 3. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi onaysız Bolu ili seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi onaysız 3. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Burdur ili seçim çevresinde;

3 1. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim belgesi onaysız 2. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 3. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Bursa ili seçim çevresinde; 2. ve 5. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi onaysız 1. ve 9. sıradaki adayların partice hazırlanan listede T.C. kimlik numaralarının yanlış yazıldığı ve öğrenim belgeleri onaysız 3.,4. ve 6. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız olup adli sicil arşiv kayıtları ibraz edilmediği, 7. sıradaki adaya ait adli sicil arşiv kaydı ibraz edilmediği, 11. ve 18. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi ve nüfus cüzdan örneği onaysız 14. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi ibraz edilmediğinden ve nüfus cüzdan örneği onaysız olduğu, 8. ve 10. sıradaki adayların soy isimlerinin partice hazırlanan listede yanlış yazıldığı ve öğrenim belgeleri onaysız 12. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve sabıka kaydının ibraz edilmediği ve nüfus cüzdan örneği onaysız olduğu, 13. sıradaki adaya ait askerlik belgesinin ibraz edilmediği, nüfus cüzdan örneği ve öğrenim belgesinin onaysız olduğu ve adli sicil arşiv kaydı bulunmadığından, 15., 16. ve 17. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Çanakkale ili seçim çevresinde; 1., 2., 3. ve 4. sıradaki adaylara ait nüfus cüzdan örnekleri ve öğrenim belgeleri onaysız ibraz edildiği, Çankırı ili seçim çevresinde; Çorum ili seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait nüfus cüzdan örnekleri ve öğrenim belgeleri onaysız 3. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 4. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ibraz edilmediği, Denizli ili seçim çevresinde; 5. sıradaki adaya ait sabıka kayıt belgesinin ibraz edilmediği, öğrenim belgesi onaysız olduğu, 1., 2., 3., 4., 6. ve 7. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Diyarbakır ili seçim çevresinde; 1., 3.,4.,5., 8. ve 11. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi ibraz edilmediğinden ve nüfus cüzdan örnekleri onaysız olduğu, 6. ve 10. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri ibraz edilmediği, adli sicil arşiv kayıtlarının belirtilmediği ve nüfus cüzdan örnekleri onaysız 9. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 7. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve nüfus cüzdan örneği onaysız 2. sıradaki adayın partice hazırlanan listede soyadının yanlış yazıldığı ve öğrenim belgesi ibraz edilmediği, Edirne ili seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi onaysız ibraz edilmediği, 3. sıradaki adayın partice hazırlanan listede T.C. kimlik numarasının yanlış yazıldığı ve öğrenim belgesi onaysız

4 Elazığ ili seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4. ve 5. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Erzincan ili seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait adli sicil arşiv kaydı ibraz edilmediği, Eskişehir ili seçim çevresinde; 1., 2., ve 5. sıradaki adaylara ait öğrenim belgesi ibraz edilmediği, 4., ve 6. sıradaki adaylara ait nüfus cüzdan örnekleri onaysız 3. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve nüfus cüzdan örneği onaysız Gaziantep ili seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11 ve 12. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Gümüşhane ili seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait nüfus cüzdan örneği onaysız Isparta ili seçim çevresinde; 4. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 1. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden, öğrenim belgesi onaysız ve partice hazırlanan listede soy ismi farklı yazıldığı, 2. ve 3. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Mersin ili seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve nüfus cüzdan örneği onaysız 2., 3. ve 4. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, İstanbul ili 1. bölge seçim çevresinde 2., 10., 16., 20., 24., 25., 26., 27., 29. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız 3. sıradaki adayın askerlik belgesinin ibraz edilmediği, nüfus kayıt örneği ve öğrenim belgesi onaysız 4. sıradaki adayın öğrenim belgesi ibraz edilmediği, 6. sıradaki adayın partice hazırlanan listede T.C. kimlik numarası yanlış yazıldığı, 12. sıradaki adayın öğrenim belgesi onaysız ibraz edildiğinden ve partice hazırlanan listede isminin Hayriye AYCAN olarak yazıldığı, ancak Hayriye Hatice AYCAN olduğu tespit edildiği, 14. sıradaki adayın askerlik belgesi, öğrenim belgesi, sabıka kaydı ibraz edilmediğinden ve nüfus kayıt örneğinin onaysız 15. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ve sabıka kaydı ibraz edilmediğinden, nüfus cüzdanı ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 21. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden, partice hazırlanan listede T.C. kimlik numarası yanlış yazıldığı, öğrenim belgesi ve nüfus kayıt örneği onaysız olduğu, 28. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden, nüfus kayıt belgesi ve öğrenim belgesi onaysız olup, partice hazırlanan listede Tuncay ULU olarak yazılan isminin Vedat Tuncay ULU olduğu, 5., 7., 8., 9., 13., 17., 18., 19., 22., 23. ve 30 sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, İstanbul ili 2. bölge seçim çevresinde; 2., 4., 8., 9., 15., 22.ve 27. sıradaki adaylara ait öğrenim belgelerinin onaysız 11. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 5. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ibraz edilmediğinden ve nüfus kayıt örneği onaysız olduğu,

5 20. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden ve öğrenim belgesi ve nüfus kayıt örneği onaysız olduğu, 3. ve 7. sıradaki adaylara ait nüfus kayıt örneği ve öğrenim belgesi onaysız 12. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği onaysız 19. ve 25. sıradaki adaylara ait nüfus kayıt örnekleri ve öğrenim belgeleri onaysız ibraz edildiği ve adli sicil arşiv kayıtları bildirilmediği, 13., 14., 16., 17., 18., 21., 23., 24. ve 26. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, İstanbul ili 3 bölge seçim çevresinde; 6., 13., 16., 20., 22., 23., 27. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız 5. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği ibraz edilmediğinden ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 9. sıradaki adaya ait sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediğinden ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 12. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediğinden ve nüfus kayıt örneği onaysız olduğu, 1., 2. ve 19. sıradaki adaylara ait nüfus kayıt örnekleri ve öğrenim belgeleri onaysız 3. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği, öğrenim belgesi onaysız ibraz edildiğinden ve partice hazırlanan listede İlhan TÜZÜN olarak yazılan ismin Bedri İlhan TÜZÜN olarak yazılması gerektiği, 7., 8., 10., 11., 14., 15., 17., 18., 21., 24., 25., 26. ve 28. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, İzmir ili 1. bölge seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız 6. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ibraz edilmediği, 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, İzmir ili 2. bölge seçim çevresinde; 2. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi onaysız 1. sıradaki adaya ait askerlik belgesi, öğrenim belgesi, sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediği ve nüfus kayıt örneği onaysız 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Kars ili seçim çevresinde; 3. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve sabıka kayıt belgesi ibraz edilmediği, Kastamonu ili seçim çevresinde; 1. ve 3. sıradaki adaylara ait öğrenim belgelerinin onaysız Kırklareli ili seçim çevresinde; 3. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği ve öğrenim belgesi onaysız 2. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği ve öğrenim belgesi onaysız ibraz edildiği ve adli sicil arşiv kayıt belgesinin ibraz edilmediği, Kırşehir ili seçim çevresinde; Kocaeli ili seçim çevresinde; 1., 3., 5. ve 8. sıradaki adaylara ait öğrenim belgeleri onaysız 7. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ve nüfus kayıt örneği onaysız 10. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediği, nüfus kayıt örneği ve öğrenim belgesi onaysız olduğu, 2., 4., 6. ve 11. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği,

6 Konya İli seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediği, 2. sıradaki adaya ait diploma ve nüfus kayıt örneği onaysız olduğu, 3. sıradaki adaya ait nüfus kayıt örneği onaysız olduğu, 4. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediği ve nüfus cüzdanı ile diploma onaysız olduğu, 5. sıradaki adaya ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 6. sıradaki adaya ait diploma ve nüfus cüzdanı onaysız olduğu, 7. sıradaki adaya ait askerlik belgesi ibraz edilmediğinden ve nüfus cüzdanı onaysız olduğu, 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. sıralardaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Kütahya İli seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait diplomaların onaysız olduğu, 3., 4. ve 5. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Malatya İli seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Manisa İli seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. ve 10. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 5. sıradaki adaya ait öğrenim belgesi ibraz edilmediği, 6. sıradaki adaya ait askerlik durumu ve öğrenim belgesi ibraz edilmediği, Mardin İli seçim çevresinde; 1., 2., 3. ve 4. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 5. sıradaki adaya ait askerlik belgesi, öğrenim belgesi, adli sicil belgesi ibraz edilmediği ve nüfus cüzdanı onaylı olmadığı, Muğla İli seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Muş İli seçim çevresinde; 1., 2., 3. ve 4. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Nevşehir İli seçim çevresinde; 1. ve 3 sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 2. sıradaki adaya ait diplomanın onaysız olduğu, Niğde İli seçim çevresinde; 1.ve 3. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 2. sıradaki adaya ait adli sicil arşiv kaydı bulunmadığı ve nüfus cüzdanı ve diplomanın onaysız olduğu, Ordu İli seçim çevresinde; 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Rize İli seçim çevresinde; 3. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı onaylı olmadığı, Sakarya İli seçim çevresinde;

7 1., 2., 3., 5., 6. ve 7. sıradaki adaylara ait diplomalar onaysız olduğu, 4. sıradaki adaya ait adli sicil arşiv kaydı ibraz edilmediği ve diploma onaysız olduğu, Samsun İli seçim çevresinde; 2., 3., 5., 6., 8. ve 9. sıradaki adaylara ait diploma ve nüfus cüzdanları onaysız olduğu, 4. ve 7. sıradaki adaylara ait nüfus cüzdanları onaysız olduğu, Siirt İli seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Sinop İli seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait tasdikname onaysız olduğu, Sivas İli seçim çevresinde; 1., 2., 3. ve 5. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 4. sıradaki adaya ait nüfus cüzdanı ve diploma onaysız olduğu, Tekirdağ İli seçim çevresinde; 1. ve 5. sıradaki adaylara ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yanlış yazıldığı, 2. ve 4. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 3. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, Tokat İli seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, 2., 3., 4. ve 5. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Trabzon İli seçim çevresinde; 1., 3., 4. ve 6. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 2. sıradaki adaya ait adli sicil arşiv kaydı bulunmadığından ve tasdikname onaysız olduğu, 5. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, Tunceli İli seçim çevresinde; Uşak İli seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıradaki adaylara ait diplomalar onaysız olduğu, Zonguldak İli seçim çevresinde; 1., 2. ve 5. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, 3. ve 4. sıradaki adaylara ait diplomalar onaysız olduğu, Aksaray İli seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği, Bayburt İli seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, Karaman İli seçim çevresinde;

8 1. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, 2. sıradaki adaya ait diploma ve nüfus cüzdanı onaysız olduğu, Kırıkkale ili seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıralardaki adaylara ait hiçbir belge bulunmadığı, Bartın İli seçim çevresinde; 2. sıradaki adaya ait askerlik belgesi, öğrenim belgesi, sabıka kaydı ibraz edilmediği ve nüfus cüzdanı onaysız olduğu, Ardahan İli seçim çevresinde; Iğdır İli seçim çevresinde; 1. ve 2. sıradaki adaylara ait hiçbir belge bulunmadığı, Yalova İli seçim çevresinde; Karabük İli seçim çevresinde; Kilis İli seçim çevresinde; 1. sıradaki adaya ait askerlik belgesi bulunmadığından ve nüfus cüzdanı onaysız olduğu, 2. sıradaki adaya ait diploma onaysız olduğu, Düzce İli seçim çevresinde; 1., 2. ve 3. sıradaki adaylara ait hiçbir belge ibraz edilmediği anlaşılmıştır sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun; Adaylık başlıklı 12. maddesinde; Bir siyasi partiye mensup olsun veya olmasın seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı bu Kanun hükümlerine göre milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi partiler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi partilerin durumu başlıklı 13. maddesinde; Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında 12 nci maddede öngörülen sayı kadar aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde 12 nci maddede öngörülen sayıdan eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder. İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin durumu başlıklı 14. maddesinde;

9 Siyasi partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında 12 nci maddede öngörülen sayı kadar aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu bildirilir. İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyası parti, seçime katılma hakkını kaybeder. hükümleri yer almaktadır. de; Yüksek Seçim Kurulunun 14/3/2011 tarihli, 201 sayılı kararının SONUÇ başlıklı II. maddesinde 2839 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince; seçime katılan siyasi partilerin iller toplamının en az yarısında o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri gerektiğine, eksik aday gösteren siyasi partilerin bu eksikliği Yüksek Seçim Kurulunca verilen sürede tamamlamamaları halinde anılan Kanunun 13. ve 14. maddeleri uyarınca seçime katılma hakkını kaybedecekleri hükmüne yer verilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda, Yurt Partisinin Kurulumuza bildirimde bulunduğu belgelerin incelenmesinden; Artvin, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Samsun, Uşak, Aksaray, Bayburt ve Karaman seçim çevrelerine ait adaylara ilişkin belgeleri Kurulumuza ibraz etmiş olduğu ve bu seçim çevrelerinde seçime katılabileceğine, Ancak; Ağrı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Şırnak ve Osmaniye İli seçim çevrelerinde hiç aday bildirilmediği, Yukarıda belirtilen 62 seçim çevresine ilişkin olarak da bildirmiş olduğu adayların tümünde eksik belge olduğu, tespit edildiğinden; Yurt Partisinin 2839 Sayılı Kanunun 12., 13. ve 14 maddeleri uyarınca Türkiye genelinde XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılamayacağına karar verilmesi gerekmektedir. S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 1- Yurt Partisinin 2839 Sayılı Kanunun 12., 13. ve 14 maddeleri uyarınca Türkiye genelinde XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılamayacağına, 2- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce tüm il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç mail yolu ile gönderilmesine ve Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmasına, 3- Karar örneğinin Yurt Partisi Genel Başkanlığı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 18/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Ali EM Kırdar ÖZSOYLU Bahadır DOĞUSOY Hüseyin EKEN Üye Üye Üye M. Zeki ÇELEBİOĞLU Muharrem ÇOŞKUN Mehmet KÜRTÜL

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Temel Göstergeler TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Kastamonu, 2013

Temel Göstergeler TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Kastamonu, 2013 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1.4 İBBS 3. Düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri, 2013 Nüfus 2013 İl ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2013 Nüfus yoğunluğu 2013 Y ll k

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANKARA İSTANBUL KOCAELİ MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR YALOVA * KAYSERİ TEKİRDAĞ ÇANAKKALE * EDİRNE ANTALYA MANİSA KIRKLARELİ * ISPARTA * DÜZCE UŞAK * KÜTAHYA BURDUR * BİLECİK

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi TRAFİK KODU İLİ HASTANE ADI 01 ADANA Adana Devlet Hastanesi 01 ADANA Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 01 ADANA

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

1-SİPARİŞ KABUL MARDAV Yaltım ve İnş. Malz. San Ve Tic. A.Ş. LOJİSTİK PROSEDÜRLERİ (2013) BAYİ Siparişlerinin MARDAV Sipariş Formu kullanılarak faks/mail ile gönderilmiş olması gereklidir. (Sipariş formları

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi İÇERİK * Ön Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi A - İLLERİN DURUMU B - DELEGELERİN İLLERE GÖRE

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün -

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 015 BAŞARI SIRASI 015 TABAN PUANI Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Devlet Çanakkale

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır.

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır. ANKARA İSTANBUL İZMİR KOCAELİ BURSA ADANA MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR EDİRNE * KAYSERİ TEKİRDAĞ BALIKESİR BOLU * TRABZON SAMSUN ARTVİN * ERZURUM ELAZIĞ ERZİNCAN * MALATYA ADIYAMAN BÖLGE GRUP SIRALAMASI

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2843251 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ( BOLU Merkez ) GİH 10 2 3179 2843253 ADLİ TIP KURUMU EMANET MEMURU ( İSTANBUL Merkez ) GİH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) KURUM ADI UNVANI 110010979 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 85,18503 85,18503 110011051 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ERZURUM / MERKEZ - MERKEZ) 2 0 82,45276 86,57482 110011057

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

YURTİÇİ FALİYETLER SİRKÜLERİ

YURTİÇİ FALİYETLER SİRKÜLERİ . YURTİÇİ FALİYETLER SİRKÜLERİ Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2015 2016) - 1-20.10. 2015 İÇİNDEKİLER A. GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER 3 1. BÖLGE ŞAMPİYONALARI 3 2. ANADOLU ŞAMPİYONASI 3 3. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU ARALIK 2010 Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2011 Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI II- DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI II- DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 2016 YILI HİZMET İÇİ PLANI II- LAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ LERİ 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI İ MAYIS 2016 5 GÜN SAAT KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ (MİLLİ EMLAK PERSONELİ) 2 ADANA BTE MUHASEBE

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı