T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Nisan

2 Üst Yönetcinin Sunuşu Kocaeli Üniversitesi; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yakın geçmişte yaşanan deprem felaketinin yarattığı olumsuzluklara rağmen, özverili çalışmalarla yepyeni bir üniversite yerleşkesinin faaliyete geçirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bugün Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ders içerikleri düzenlenmekte, diploma eki verilmesi gibi hazırlıklar ve çalışmalar yapılmakta, hızla ilerlemeler kaydedilmektedir. Kocaeli Üniversitesi; öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversitelerine uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerleşkesine taşınmasından itibaren hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelmiş olup, nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye nin 21. yüzyılda daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaya devam etmektedir Yılını üniversitemiz açısından son derece başarılı bir yıl olarak görmek mümkündür yılında ön lisans düzeyinde lisans düzeyinde toplam öğrenci öğrenim görmüştür. Bu öğrencilerin ön lisans da %16,40 ı, lisans da %12,04, mezun olmuştur. Bu yıl içerisinde üniversitemizde 279 tanesi SCI de olmak üzere toplam 616 adet uluslararası, 514 adet ulusal ve 139 adet kitap yayını yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden Üniversitemizin bütün faaliyet alanlarında daha ileriye gidileceğine inanıyor ve çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Bu vesile ile raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm idari ve akademik çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Prof. Dr. Sezer Ș. KOMSUOĞLU Kocaeli Üniversitesi Rektörü II

3 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER... 8 I.A.Misyon ve Vizyon... 8 I.B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 I.C.İdareye İlişkin Bilgiler I.C.1.Fiziksel Yapı I.C.1.1. Yerleşkeler I.C Umuttepe Yerleşkesi I.C.1.1.2İzmit Anıtpark Yerleşkesi I.C.1.1.3Veziroğlu (Vinsan) Yerleşkesi I.C.1.1.4Derbent Yerleşkesi I.C.1.1.5Arslanbey Yerleşkesi I.C.1.1.6Yeniköy Yerleşkesi I.C.1.1.7Kırkiki Evler Yerleşkesi I.C.1.1.8Yahya Kaptan Yerleşkesi I.C.1.1.9Kullar Yerleşkesi I.C Hereke Yerleşkesi I.C Karamürsel Yerleşkesi I.C Köseköy Yerleşkesi I.C Kandıra Yerleşkesi I.C İhsaniye Yerleşkesi I.C Gölcük Yerleşkesi I.C Gebze Yerleşkesi I.C Değirmendere Yerleşkesi I.C Sopalı Yerleşkesi I.C.1.2Sosyal Alanlar I.C.1.2.1Kantinler ve Kafeteryalar I.C.1.2.2Yemekhaneler I.C.1.2.3Misafirhaneler I.C.1.2.4Lojmanlar I.C.1.2.5Spor Tesisleri I.C.1.2.6Toplantı Konferans Salonları I.C.1.2.7Öğrenci Kulüpleri I.C.1.2.8Mezun Öğrenciler Derneği I.C.1.3Hizmet Alanları I.C.1.3.1Akademik Personel Hizmet Alanları I.C.1.3.2İdari Personel Hizmet Alanları I.C.1.4Ambar Alanları I.C.1.5Arşiv Alanları I.C.1.6Atölyeler I.C.1.7Hastane Alanları I.C.2.Örgüt Yapısı I.C.2.1Rektör I.C.2.1.1Görev, yetki ve sorumlulukları: I.C.2.2Senato I.C.2.3Üniversite Yönetim Kurulu; I.C.2.3.1Görevleri: III

4 I.C.2.4Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: I.C.2.4.1Fakülte Organları I.C.2.4.2Enstitü Organları I.C.2.4.3Yüksekokul Organları I.C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I.C.3.1Yazılımlar I.C.3.2Bilgisayarlar I.C.3.3Kütüphane Kaynakları I.C.3.4Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I.C.3.5Bilgi İşlem I.C.4.İnsan Kaynakları : I.C.4.1Akademik Personel I.C.4.2Yabancı Uyruklu Akademik Personel I.C.4.3Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel (40.a vb.) I.C.4.4Başka Üniversiteden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel I.C.4.5Sözleşmeli Akademik Personel I.C.4.6Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.4.7İdari Personel I.C.4.8İdari Personelin Eğitim Durumu I.C.4.9İdari Personelin Hizmet Süreleri I.C.4.10İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.4.11İşçiler I.C.5.Sunulan Hizmetler I.C.5.1Eğitim Hizmetleri I.C.5.1.1Öğrenci Sayıları I.C.5.1.2Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I.C.5.1.3Öğrenci Kontenjanları I.C.5.1.4Yüksek Lisans ve Doktora Programları I.C.5.1.5Yabancı Uyruklu Öğrenciler I.C.5.2Sağlık Hizmetleri I.C.5.3İdari Hizmetler I.C.5.4Diğer Hizmetler I.C.5.4.1Öğrenciye Sunulan Hizmetler I.C Diğer Hizmetler I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II AMAÇ ve HEDEFLER II.A.İdarenin Amaç ve Hedefleri : II.A.1.İdari Amaç ve Hedefler II.A.2.İŞLEVSEL HEDEFLER II.B.Temel Politikalar ve Öncelikler II.B.1.Eğitim Politikaları II.B.2.Araştırma Politikaları II.B.3.Kalite Politikaları II.B.4.Çevre Politikası II.B.5.Akademik Politikalar II.B.6.İdari Politikalar IV

5 II.B.7.Öğrenci politikaları II.B.8.Bölgesel Politikalar III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A.Mali Bilgiler III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1.1Bütçe Giderleri III.A.1.2Bütçe Gelirleri III.A.2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI BİLANÇOSU III.A.3.Mali Denetim Sonuçları III.B.Performans Bilgileri III.B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1Faaliyet Bilgileri III.B.1.2Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri III.B.1.3Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar III.B.1.4Proje Bilgileri IV KURUMSAL YETENEK ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV.A.Üstünlükler : IV.B.Zayıflıklar : IV.C.Değerlendirme : V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER : V

6 Grafikler Grafik 1- Bilişim Cihaz altyapısı Grafik 2 Bilişim Cihaz altyapısı Grafik 3 Yerleşke bazında internete erişim hızı Grafik 4 İdari personelin eğitim durumu Grafik yılı personel giderleri Grafik yılı Sosyal Güvenlik prim giderleri Grafik yılı Mal ve Hizmet alım giderleri Grafik yılı Cari Transfer harcamaları Grafik yılı Sermaye giderleri Grafik yılı ödenek harcama giderleri Grafik yılı Gelir Dağılımı VI

7 İDARİ FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MYO REKTÖRLÜK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARİ FAALİYET RAPORU ENSTİTÜLER MERKEZLER İDARİ BİRİMLER DEVLET KONSERVATUVARI VII

8 I GENEL BİLGİLER I.A. Misyon ve Vizyon a. Misyon: Kocaeli Üniversitesi; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir b. Vizyon: 20 yılın sonunda genel değerler itibarıyla ulusal üniversiteler arasında lider olmak, uluslararası üniversiteler arasında ise ilk 500 üniversite içine girebilmek; Kocaeli Üniversitesi nin temel vizyonunu oluşturmaktadır. Bu süre sonunda Kocaeli Üniversitesi; sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye lideri, uluslararasında ise tanınmış bir üniversite olmayı düşlemektedir. I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kocaeli Üniversitesi nin ilk adımı olan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976 yılında kurulmuştur. Akademide ilk açılan bölümler; elektrik, makine, temel bilimler ve yabancı dil bölümleridir yılında 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Akademinin adı Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Akademi, Yıldız Teknik Üniversitesi ne bağlanmıştır. 3 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan 3837 sayılı yasa ile Kocaeli Mühendislik Fakültesi, yeni kurulan 22 üniversite arasında Kocaeli Üniversitesi olarak yerini almıştır Sayılı yasanın 12.maddesi ile Üniversitemize aşağıdaki görevler yüklenmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile 8

9 Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz bu görevlerini, Rektör ve Yetkili organları eli ile yerine getirir. 9

10 I.C. İdareye İlişkin Bilgiler I.C.1. Fiziksel Yapı I.C.1.1. Yerleşkeler I.C Umuttepe Yerleşkesi Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Umuttepe yerleşkesi, m2 arazi üzerinde, toplam m 2 kapalı alan olarak kurulmuştur. Bu yerleşkemizde; Fen- Edebiyat Fakültesi,Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Kocaeli Sağlık Yüksekokulu yer almaktadır. Rektörlük idari ve akademik merkez birimleri ile kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri gibi hizmet destek binaları da Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır. Üniversitemiz merkez yerleşkesi olan Umuttepe yerleşkesinde yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları devam etmekte olup 2006 yılı sonu itibarı ile ; 10

11 Tıp Fakültesi / Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi Tanı Merkezi Morfoloji Binası Rektörlük Fen-Edebiyat Fakültesi (A Blok) Teknik Eğitim Fakültesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphane Binası Kafeterya Binası (Fen Edebiyat+Teknik Eğitim) Kafeterya Binası (İktisadi-İdari Bilimler + İletişim) Öğrenci Evi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi Büyük Kafeterya Küçük Kafeterya Tören Alanı/Anıt Fen-Edebiyat Fakültesi (B Blok) Lojman ve Yurt Binalarının Bir Bölümü Yerleşke giriş kontrol binaları Su Deposu binaları tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. 11

12 I.C İzmit Anıtpark Yerleşkesi Kent merkezinde bulunan Anıtpark yerleşkesi,7493m2 alan üzerinde olup; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Üniversitemiz araştırma uygulama hastanesine bağlı olarak özel poliklinik ve muayene hizmetlerinin yürütüldüğü Ünibel ile Mediko hizmet birimlerimiz faaliyetlerini yürütmektedir. 12

13 I.C Veziroğlu (Vinsan) Yerleşkesi 1999 yılı Körfez depremi sonucu 1999 Aralık ayından itibaren eski Gölcük yolu üzerinde bulunan Körfez Sanayi karşısındaki Veziroğlu İnşaat şirketi (Vinsan)ne ait m2 şantiye alanında m2 kapalı alanı olup prefabrik binalarda,mühendislik Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretimini sürdürmektedirler. Ayrıca üniversitemize ait kreş ve sosyal tesis de bu yerleşkede faaliyetini sürdürmektedir. 13

14 I.C Derbent Yerleşkesi İlimize bağlı Büyük Derbent beldesinde m2 arazi üzerinde 6254m2 kapalı alanı olup yerleşkede,derbent Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Derbent Meslek Yüksekokulu, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yer almaktadır. Ayrıca Turizm Uygulama otelimizde bu yerleşkede faaliyetlerine devam etmektedir. 14

15 I.C Arslanbey Yerleşkesi Arslanbey yerleşkesinde depremden sonra m2 alanda kurulmuş olup 7510m2 kapalı alanda Sivil Havacılık Yüksekokulu, İzmit Meslek Yüksekokulu, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Arslanbey Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedirler. Bazı kullanım alanları ortaktır (Yemekhane,kantin,voleybol sahası vb.). 15

16 I.C Yeniköy Yerleşkesi Kocaeli Yalova D130 Karayolu üzerinde Yeniköy mevkiinde tamamı Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmiş olan m2 arazi üzerinde üniversitemiz teknoparkı kurulmuş olup halen kuruluş aşamaları devam etmektedir. I.C Kırkiki Evler Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kent merkezine yakın Kırkiki Evler mevkiinde faaliyet vermektedir.sporla ilgili önemli dersler kurum dışındaki spor tesislerinde yürütülmektedir. En kısa zamanda Umuttepe Yerleşkesindeki binaları tamamlandığında orada eğitim-öğretime başlayacaktır. 16

17 I.C Yahya Kaptan Yerleşkesi Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu nun binası Kocaeli nin merkezi yerleşim yerlerinden olan Yahya Kaptan dadır.. Okul binası, 1999 yılındaki Kocaeli depreminden sonra engelli hale gelen vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmetleri sunmak üzere Kocaeli Belediyesi, Metro Grup, AÇEV, Project Hope ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile kurulmuş ve İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) ismi ile hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra bu bina tamamen Kocaeli Üniversitesi ne devredilmiştir. Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu kurulduktan sonra da İREM, yüksekokul öğrencilerine klinik uygulama alanı ve laboratuvar oluşturacak şekilde işlevini sürdürmektedir. 17

18 I.C Kullar Yerleşkesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kullar beldesinde Sayın Mustafa ÖZSOY tarafından bağışlanan m2 arsa üzerine, toplam 5674 m2 kapalı alan mevcuttur.yapılan yeni binalarına 1992 yılında taşınmış olup, bu tarihten itibaren eğitim-öğretime buradaki binalarında devam etmektedir. Kocaeli Meslek Yüksekokulu YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ne bağlı 30 Yüksekokul dan biridir. 18

19 I.C Hereke Yerleşkesi İzmit e 30km.uzaklıkta bulunan Hereke Yerleşkesi Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Uzunyol Holding tarafından, üniversitemize devredilen tarihi Sümerbank lojmanlarının tadilat edilmesi sonrasında, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu m2 arazi üzerinde yer almaktadır. 19

20 I.C Karamürsel Yerleşkesi Yerleşke Kocaeli ili şehir merkezine 40 km. mesafede bulunan Karamürsel Kavak mevkii Gazanfer Bilge mahallesinde m2 alan üzerinde, Karamürsel Beden Eğitimi Yüksekokulu, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu (okul binası henüz inşa edilmemiştir), Karamürsel Meslek Yüksekokulunu içermektedir. Aynı yerleşkede Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eğitim gönüllüsü Gazanfer Bilge tarafından finansmanı sağlanan binada Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir. 20

21 I.C Köseköy Yerleşkesi Köseköy Yerleşkesi Kocaeli-Sakarya ili D-100 Karayolu üzerinde Köseköy beldesinin, Meşelik Mevkii nde m2 arazi üzerinde eski Belediye Binası nda Köseköy Meslek Yüksekokulu, aynı yerleşkede Türkiye Jokey Kulübü İzmit İdman alanında da 9.500m2 arazide Körfez Meslek Yüksekokulu eğitim- öğretimini sürdürmektedirler. 21

22 I.C Kandıra Yerleşkesi Kandıra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli merkeze 40km mesafede Kandıra ilçesinde Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen Akçakayran mevkiindeki m2 alan üzerinde kurulmuş olup 742m2 kapalı alanda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. I.C İhsaniye Yerleşkesi İhsaniye Meslek Yüksekokulu, Gölcük ilçesine bağlı olan İhsaniye beldesinde olup, İhsaniye belediyesine ait 591m2 binalarda çalışmalarını sürdürmektedir. 22

23 I.C Gölcük Yerleşkesi Gölcük Meslek Yüksekokulu, Gölcük Belediyesi tarafından yapılarak 25 yıllığına bedelsiz olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü nün kullanımına verilen Gölcük 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki 916m2 binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 23

24 I.C Gebze Yerleşkesi Gebze meslek Yüksekokulu, Gebze ilçesi Çayırova beldesine bağlı bölge ve Çayırova Belediyesine ait arazi içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına ait, bir binada eğitimöğretim hizmeti vermektedir. Kocaeli ne 45km. uzaklıktadır. I.C Değirmendere Yerleşkesi Değirmendere Meslek Yüksekokulu Kocaeli ne 19km. uzaklıktaki Değirmendere beldesinde, Topçular Mahallesinde 9357m2 alanda bulunan Öğretmen prefabriklerinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir. I.C Sopalı Yerleşkesi Sopalı yerleşkesinde, Diş Hekimliği fakültesi kuruluş aşamasındadır. Binasının hazırlanması için girişimler sürdürülmektedir. 24

25 Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam I.C.1.2 Sosyal Alanlar I.C Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 11 Adet Kantin Alanı : m2 Kafeterya Sayısı : 3 Adet Kafeterya Alanı : m2 I.C Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı : 22 Adet Öğrenci yemekhane Alanı : 5162 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi : 3377 Kişi Personel yemekhane Sayısı : 5 Adet Personel yemekhane Alanı : 1533 m2 Personel yemekhane Kapasitesi: 274 Kişi I.C Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : 2 Adet Misafirhane Kapasitesi: 46 Kişi I.C Lojmanlar Lojman Sayısı : 60 Adet Lojman Bürüt Alanı : Dolu Lojman Sayısı : 9370 m2 60 Adet 25

26 I.C Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 2 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı : 19 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : m2 I.C Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam I.C Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı : 81 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı : 250 m2 I.C Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı :1 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı :yok I.C.1.3 Hizmet Alanları I.C Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası I.C İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

27 I.C.1.4 Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 596 m 2 I.C.1.5 Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 80 Adet Arşiv Alanı : 242 m 2 I.C.1.6 Atölyeler Atölye Sayısı: 3 Adet Atölye Alanı : 1430 m 2 I.C.1.7 Hastane Alanları BİRİM SAYI (ADET) ALAN (M 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak Çamaşırhane Tenkis Servis Ofisler Kütüphane Konferans Salonu Poliklinikler Diğer Hastane Toplam Kapalı Alanı

28 I.C.2. Örgüt Yapısı Kocaeli Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. I.C.2.1 Rektör Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. I.C Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan,ilke ve 28

29 hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. I.C.2.2 Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. I.C.2.3 Üniversite Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. I.C Görevleri: 1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 29

30 I.C.2.4 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: I.C Fakülte Organları Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Dekan; Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olarak, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır.süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 30

31 Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. (1) Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur- Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır- Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.- Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. I.C Enstitü Organları Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kururlu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır-rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır-süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün,enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. 31

32 Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında,müdür yardımcıları,müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. I.C Yüksekokul Organları Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır-rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır.süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında,müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir Genel Sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirliği,uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. 32

33 Fakülte ve Yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. Üniversitemizin akademik-idari organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir. 33

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 C.1. Fiziksel Yapı...4 C.1.1. Umuttepe Yerleşkesi...4 C.1.2.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Türkiye nin ilk yüksekokulu olan Maden Mektebinin 1924 te kurulduğu, kökleri sağlam, geçmişi olan bir üniversite olarak 1992 yılında

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı