OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2010

2 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; Bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Enstitümüzün 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTCE UYGULAMA SONUÇLARI Erk İNGER Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı a) Bütçe Giderleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gider türünde Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir Tablo 1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ocak-Haziran 2010 Dönemi Ekonomik Kod Bazında Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 01 PERSONEL GİDERLER Ekonomik Kod 01 Düzey Personel Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %46 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise, %50 dir. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiştir Memurlar gider gerçekleşmesi % 25 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %25 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) olmuştur. Sapmanın sebebi; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin sona ermiş olması ve bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu nun görevde olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelik ve huzur hakkı ücreti tahakkuk etmemiş, tahsis edilen ödenek kullanılamamıştır.

3 01 2 Sözleşmeli Personel gider gerçekleşmesi % 51 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %1 oranında sapma (gerçekleşmede artış) olmuştur. Sapmanın nedeni; Enstitümüz personelinin ücret ve diğer mali hakları 631 sayılı KHK Hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Özel Bütçeli İdarelerin Bütçe Ödenek Teklif Tavanları ise, 657 Sayılı DMK Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Personel Yükü açısından mevzuat hükümlerinde paralellik bulunmadığından, Enstitüye personel giderleri için tahsis edilen ödenek yetersiz kalmaktadır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 70 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre, %20 oranında sapma olmuştur. Sapmanın sebebi; 2010 yılı bütçesinde öngörülmemiş olan %12 Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına 2010 yılında geçilmesidir Sözleşmeli Personel gider gerçekleşmesi %70 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre % 20 sapma olmuştur. Sapmanın sebebi, yukarıda (Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderlerinde) açıklanmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Kod 01 Düzey Mal ve Hizmet Alımları Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 31 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %19 oranında sapma gösterilmiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gider gerçekleşmesi %35 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %50 dir. Başlangıç ödeneğine göre %15 oranında sapma gösterilmiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir Yolluklar gider gerçekleşmesi %10 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %65 dir. Başlangıç ödeneğine göre %40 oranında sapma (gerçekleşmede azalış)olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeliklerinin boş olması, ödeneğin kullanılamamasında etkili olmuştur.

4 03 4 Görev Giderleri 03 5 Hizmet alımları Temsil ve Tanıtım Giderleri Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bak. Onar. Giderleri gider gerçekleşmesi %17 dir yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %83 dür. Başlangıç ödeneğine göre %33 sapma (gerçekleşmede azalış) göstermiş olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %38 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %12 sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %26 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 49 dur. Başlangıç ödeneğine göre % 24 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı tahmin edilmektedir Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 48 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 34 dür. Başlangıç ödeneğine göre, sapma göstermemiştir Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bu harcama kaleminde bütçe Gayrimenkul Mal gideri olmamıştır yılının aynı döneminde de gerçekleşme Bakım Onarım Giderleri olmamıştır. Ödeneğin, Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik Kod 01 Düzey Cari Transferler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %73 dür yılı aynı 05 Cari Transferler döneminde gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %23 sapma (gerçekleşmede artış) göstermiş olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin aşılmayacağı tahmin edilmektedir gider gerçekleşmesi %73 dür yılı aynı döneminde 05 1 Görev Zararları gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre, %23 lük sapma (gerçekleşmede artış) göstermiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde harcamanın tahsis edilen ödenek kadar olacağı tahmin edilmektedir Yurtdışına Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri 06 1 Mamul Mal Alımları gider gerçekleşmesi olmamıştır yılı aynı döneminde de gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %50 sapma göstermiş olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik Kod 061 Düzey Sermaye giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %27 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %45 dir. Değişimin nedeni, Sermaye Giderleri Ekonomik Kod 02 Düzey de açıklanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre,%23 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) gösterilmiş olunsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin büyük bir kısmının kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %1 dir yılı aynı döneminde ise gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %49 luk sapma göstermiş olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

5 , Menkul Sermaye Üretim giderleri Gayri Maddi Hak Alımları gider gerçekleşmesi %28 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise%45 dir. Değişimin nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, Yönetim Kurulu kararına bağlı ödemeler durmuştur. Başlangıç ödeneğine göre %22 lik sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, atamaların yapılmasıyla ödeneğin büyük bölümünün Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı düşünülmektedir. gider gerçekleşmesi olmamıştır yılının aynı döneminde de gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %50 olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir Aşağıda, 2010 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve 2009 yılı rakamları ile grafiksel karşılaştırmalara yer verilmiştir % 39 % TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Şekil 1. Başlangıç Ödeneğine Göre; 2009 ve 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (% ve milyon TL)

6 , % 70 % % 50 % 49 % 49 % 46 % % 31 % PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 0 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Şekil 2. Ekonomik Sınıflandırmaya göre; Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (% ve TL.) % 2 % 20 % 10 % 68 SERMAYE GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ Şekil 3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre; Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Payları (% olarak)

7 b) Bütçe Gelirleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gelir türünde Ocak Haziran 2010 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Tablo 2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2010 Bütçe Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kod Bazlı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %21 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %42 dir. Değişimin nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle atanmamış olmaları nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, Yönetim Kurulu kararı gerektiren harcamaların durdurulmuş ve Maliye Bakanlığı hazine yardımında kesintiye gitmiştir. Bütçe hedeflerine göre %29 oranında bir sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, Yönetim Kurulu üyelerinin göreve başlamasıyla yapılamayan ödemelerin yapılacağı ve gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefi doğrultusunda ilerleyeceği tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %2 dir yılının aynı döneminde ise gerçekleşme %42 olmuştur. Sapmanın nedeni, ekonomik kod 2-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler-düzeyde açıklanmıştır. Temmuz-Aralık 2010 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Ekonomik Kod 01 Düzey Diğer Gelirler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %92 dir yılının aynı dönemindeki gerçekleşme ise %89 olmuştur. Temmuz-Aralık 2010 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %1 dir yılı aynı dönemindeki gerçekleşme %31 olmuştur. Hedeften %49 luk sapma (gerçekleşmede azalış) olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin de bütçe hedefleri doğrultusunda olmayacağı, yılsonu gelir gerçekleşmesinin %35 civarında kalacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %94 dür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %89 olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %100 dür yılının aynı döneminde gerçekleşme %66 olmuştur. Söz konusu farkın nedeni; 2010 yılı için, bu gelir türünde tahminde bulunulmamış olunmasıdır. Temmuz-Aralık döneminde de gerçekleşmenin devam edeceği tahmin edilmektedir

8 ve 2009 yılı bütçe gelir gerçekleşmelerine ve grafiksel karşılaştırmalara aşağıda yer verilmiştir % 57 % 36 Tamini Gelir Gerçekleşme Şekil 4. Tahmini Gelire Göre; 2009 ve 2010Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (% ve milyon TL.) c) Finansman 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan enstitümüz, giderlerini; Eti Maden İşletmelerinin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranındaki alınan paydan, Bor Madenleri İşletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15 ve hazine yardımlarından karşılamaktadır. Bu şekilde oluşturulan mali kaynağın yaklaşık % 75 ini hazine yardımı oluşturmaktadır 3. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Enstitümüz, Türkiye de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile değişik alanlarda kullanıcılarının araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla tarih ve 4865 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Enstitü faaliyetleri, DPT tarafından Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesi kullanılarak yürütülmektedir. Enstitümüz, 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında 68 adet projeye destek sağlamaya devam etmiştir. Destek sağlanan söz konusu projelerden 12 adedi dönem içerisinde başlatılmış, 10 adedi ise sonuçlandırılmıştır mali yılı için ayrılan TL yatırım bütçesinin ,00 TL si 6 aylık dönemde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 27 olmuştur. Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen TL ödeneğin TL si 2010 yılı içerisinde harcanmak üzere projelere bağlanmıştır. Kalan TL nin ikinci 6 ay içerisinde başlatılacak projeler kapsamında harcanması beklenmektedir.

9 Tablo 3. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Başlatılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı Ç Bor Bileşiklerinin Organ Preservasyonu ve İskemi/Reperfizyon Hasarları Üzerine Etkileri Ç Jel Yöntemiyle AISI 4140 Çeliğinin Borlanması Ç Ç Ç Ç Borür katkılı Çelik Matriksli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Oral Mukozitis Meydana Getirilmiş Ratlarda Sistemik Verilen Borun;Oral Mukozitisin Ortadan kaldırılmasındaki Etkinliğinin Araştırılması Nano Boyutlu Çinko Borat ve Gümüş Katkılı Çok Fonksiyonlu Tekstil Malzemeleri Geliştirilmesi Deneysel Alshimer Modelinde Alüminyum Toksisitesine Karşı Bor Bileşiklerinin Rolleri Ç Bor/Selülozik Nanokristalit (Whiskers) Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi Ç Hidrotermal Prosesle Biyoyakıt Üretiminde Bor Katalizörlerinin Etkisinin İncelenmesi Ç Nano Bor Oksit Üretimi Ç Ç Ç Diyetteki Bor un Sağlıklı Ratlarda Miyokardın İskemik Önkoşullanma Yanıtına Etkisinin Değerlendirilmesi Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması Bor Katkılı Nanoliflerin Üretilmesi, Mekanik, Termal ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi Tablo 4. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Sonuçlandırılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı Ç Ç Ç Ç Borik Asit ve Amonyum Hidroksit Bileşiklerinden Amonyum Biborat Tetrahidrat ve Amonyum Tetraborat Oktahidratın Üretim Şartlarının Belirlenmesi Bigadiç (Balıkesir) Çevresi Borat Yataklarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Bunların Derinliğe Bağlı Değişimleri ile Manyetik Rezonans Yöntemiyle Bazı Yüksek Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi Bor Esaslı Alaşımların Üretimi, Sentezi, Manyetik Karakterizasyonu ve Teknolojik Uygulamalar için Kalıcı Mıknatıs ve Prototip Kablo Yapımı Hidrojen Depolanmasında Âmin-Boranların Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Geçiş Metal Nanokümelerinin Geliştirilmesi Ç TiB2 İçerikli Sert Yüzey Kaplama Örtülü Elektrolit İmali

10 Ç Ç Ç Ç Ç Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi metabolik mühendislik yaklaşımıyla maya hücrelerine bor direncinin kazandırılması bor direnci ve bora bağlanmanın moleküler mekanizmasının biyobenzetim ve nanobiyoteknolojij uygulamalar amaçlı incelenmesi Ülkemiz Bor Rezervlerinden Üretilen Borik Asitin Zararlı Böceklerin Kimyasal Mücadelesinde Ucuz ve Çevre Dostu İnorganik İnsektisit Olarak Kullanılması Borun Domates Rizosferinde Mikrobiyal Populasyon Yoğunluğu ve Kurşuni Küf Hastalığına Karşı Kullanılan Bazı Pestisitlerin Etkinliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Lityum Triborat Dozimetrik Malzemenin Teknolojik Uygulanabilirliğinin Araştırılması 4. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 2010 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gider Gerçekleşmeleri; Personel Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %5 artışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitümüz personelinin ücret ve diğer mali hakları 631 sayılı KHK Hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Özel bütçeli idarelerin Bütçe Ödenek Teklif Tavanları ise, DMK Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Personel yükü açısından mevzuat hükümlerinde paralellik bulunmadığından, Enstitüye personel giderleri için tahsis edilen ödenek yetersiz kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %40 artışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; 2010 yılı bütçesinde öngörüde bulunulmadan %12 Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına 2010 yılında geçilmesidir Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %15 azalışla TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %25 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, proje takvimine bağlı harcamaların durmasına neden olmuştur. Yönetim Kurulunun atanmasıyla birlikte gerçekleşmeleri önemli oranda artacağı ve bir önceki yıl gerçekleşme oranlarına ulaşacağı beklenmektedir.

11 b)-bütçe Gelirleri: Temmuz-Aralık 2010 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri;. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: TL olan gelir tahmininin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %25 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu kararı gerektiren harcamaların yapılamamış olmasıdır. Buna bağlı olarak, hazine yardımında da aynı oranda kesintiye neden olacaktır. Diğer Gelirler: TL olan gelir tahminini 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %4 artışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Finansman: Temmuz-Aralık 2010 dönemi bütçe giderleri hazine yardımları ile finanse edilecektir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz 2010 öncesinde başlatılan ve halen yürütülmesine devam edilen 65 projenin desteklenmesine devam edilecektir. Halen değerlendirmesi devam eden 35 adet projenin değerlendirme işlemleri tamamlanacak ve kalan ödenek desteklenmesi uygun görülen projelere tahsis edilecektir yılı için tahsis edilen ödeneğin bir kısmı, bu dönem içerisinde başlatılacak projelerin finansmanında kullanılacaktır.

12 EK- 1 BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2009 GERÇEKLEġM E TOPLAMI MAYIS HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN ġubat MART NĠSAN TOPLAMI ARTIġ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) * (%) OCAK BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2010 YILSONU TAHMĠNĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ,81 1% 50% 46% , , , , , , , , , , , , , , , , ,83-36% 49% 25% , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,98 9% 49% 51% , SÖZLEġMELĠ PERSONEL 01 3 ĠġÇĠLER 01 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 01 5 DĠĞER PERSONEL 01 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 01 8 CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 01 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,36 74% 49% 70% , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL 74% 49% 70% 02 3 ĠġÇĠLER 02 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 02 5 DĠĞER PERSONEL 02 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 02 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ,53-22% 49% 31% , ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , ,11 829, , , , , , , , , ,62 800, , ,14-19% 50% 35% , TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 176, ,33 336, , , ,80 378, , , ,90 932, , ,44-59% 65% 10% , YOLLUKLAR , , ,07 13,75 163, , , , , , , , ,12 13, , ,85-57% 83% 17% , GÖREV GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ,24-28% 49% 38% , HĠZMET ALIMLARI , , , ,09 539, , ,56 738, , , , ,74 703,77 5,000, , ,62 27% 49% 26% , TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , ,00 129,96 102, , , ,84 805, , , , , , ,24 108% 34% 48% , MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , ,52 727, ,60 844,52 15, ,96 0% 44% 0% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 04 5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 05 CARĠ TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0% 0% 73% GÖREV ZARARLARI , , , % , HAZĠNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000, , GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,21 7, , , , , , , , , , , , , , , ,520,09 27% ,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ -19% 45% , ,64 0% 1% , MAMUL MAL ALIMLARI , , ,000, , , , , , , , , , , , , , ,45-19% 45% 28% , MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% 0% 07 1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 07 2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% 0% 08 1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME 08 2 YURTDIġI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00% 0% 0% 09 1 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER T O P L A M , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * =(2010 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2009Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2010yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2010 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

13 EK-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 2009 TOPLAMI 2010 BÜTÇE OCAK NĠSAN HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ġubat MART MAYIS ARTIġ ORANI * (%) YILSONU TAHMĠNĠ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , ,00 489, , , , ,600,29 453,48 150, ,00 0, ,15 0, % 60% 36% Vergi Gelirleri 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 0% 0% Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Genel Bütçeli Ġdarelerden 02 2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli Ġdarelerden 02 6 Diğer ĠĢverenlerden 02 7 ÇalıĢanlardan 02 8 Kendi iģine sahip olanlardan veya çalıģmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 0% 0% 0 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 0% 0% 03 1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 300,00 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,00 0, % 42% 21% Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , , , , % 42% 21% Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , ,29 453,48 150,01 89,00 0, ,15 0, % 89% 92% Faiz Gelirleri 05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 06 2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve Ġadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri , ,85 50, , % 31% 1% , ,00 17,00 47, , ,02 88,00 150,00 89,00 74, % 89% 94% ,92 343, , ,43 0, ,46 365,48 0,01 0,02 0,02 0, % 66% 0% ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 0% 0% 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 0% 0% 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 0% 0% 0 * =(2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2007 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Şükrü BOYLU Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. Şükrü BOYLU Rektör SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan, Üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK Sunum Planı BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Bütçe Hazırlama

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 HAZİRAN ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 4,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2008-2010)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2008-2010) 3 Temmuz 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26571 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 15/6/2007 Karar No : 2007/33 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 13/6/2007

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

EK M 2010 DÖNEM 2010 YILI EK M AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,2 ORANINDA AZALARAK 1,8 M LYAR TL OLMU TUR.

EK M 2010 DÖNEM 2010 YILI EK M AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,2 ORANINDA AZALARAK 1,8 M LYAR TL OLMU TUR. EK M 2010 DÖNEM 2010 YILI EK M AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,2 ORANINDA AZALARAK 1,8 M LYAR TL OLMU TUR. 2010 YILI EK M AYINDA VERG GEL RLER B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR.

KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR. KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR. 2010 YILI KASIM AYINDA VERG GEL RLER B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA

Detaylı

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21 UŞAK ÜNĐVERSĐTESĐ 21 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Amasya Belediyesi 2013-2014-2015 Yıllarına Ait Bütçe Gerçekleşme Analizi

Amasya Belediyesi 2013-2014-2015 Yıllarına Ait Bütçe Gerçekleşme Analizi 2013-2014-2015 YILLARINA AİT BÜTÇE GERÇEKLEŞME ANALİZİ 2015 İçindekiler 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2. GENEL BİLGİLENDİRME... 3 2.1. Belediyelerin Bütçe Mevzuatının Tarihsel İncelenmesi... 3 2.2. Günümüzde

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı