BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER"

Transkript

1 BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey porttif tnkın bir rc yerleştirilmesi, yükleme olrk, bir rçtn çıkrılmsı ise boşltm olrk kbul edilir Tnk ve şoförü, büyük konteynerler, dökme konteynerler, tnk konteynerleri vey vrs porttif tnklr, yükleme ve boşltm shlrın ve konteyner terminllerine vrış üzerine düzenleyici hükümlere (güvenlik, emniyet, temizlilik, yükleme ve boşltmd kullnıln teçhiztın ttmin edici şekilde işleyişiyle ilgili olnlr) uygunluk gösterecektir ADR de ksi belirtilmediği sürece yükleme şğıdki hllerde ypılmycktır: () Belgelerin incelenmesi vey Arcın, büyük konteynerlerin, dökme konteynerlerin, tnk konteynerlerinin vey vrs porttif tnklrın yrıc yükleme ve boşltm sırsınd kullnıln teçhiztlrı üzerinde yürütülen görsel bir muyene, Arcın, sürücünün, (büyük) konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin, porttif tnkın vey bunlrın teçhiztlrının, düzenleyici hükümlere uymdığını göstermediği hllerde. Arcın vey konteynerlerin iç ve dış kısımlrı, yüklemeden önce muyene edilecek ve bütünlüğünü vey içinde yüklü mbljlrın bütünlüğünü etkileyebilecek bir hsrın olmdığındn emin oluncktır ADR de ksi belirtilmediği sürece yukrıd sözü edilen muyenelerin boşltm güvenliğini vey emniyetini etkileyebilecek eksiklikleri işret etmesi hlinde, boşltm işlemi ypılmycktır vey 'in özel koşullrın göre, Bölüm 3.2, Tblo A, Sütun (17) ve (18) uyrınc, bzı tehlikeli mllr sdece "tm yük" olrk gönderilecektir (tnım için bkz ). Bu durumd yetkili kurumlr bu tşımd kullnıln rcın vey büyük konteynerin sdece bir noktd yüklenmesini ve sdece bir noktd boşltılmsını tlep edebilir Yön düzenleme oklrının kullnımı gerekiyors, mbljlrın ve vrillerin yönü bu işretlere uygun şekilde düzenlenecektir. NOT: Sıvı tehlikeli mllr, uygulnbilen koşullrd kuru tehlikeli mllrın ltın yüklenecektir Tüm muhfz rçlrı, kendilerinin tsrlnmış ve, gerekirse, test edilmiş olduğu bir elleçleme yöntemine uygun olrk yüklenecek ve boşltılcktır Krışık yükleme ysğı Frklı tehlike etiketleri tşıyn mbljlr, tşıdıklrı tehlike mbljlrı bz lınrk hzırlnn şğıdki Tbloy göre krışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, ynı rc vey konteynere birlikte yüklenemeyecektir. NOT: 'ye göre, ynı rc vey konteynere birlikte yüklenemeyecek oln sevkiytlr için yrı tşım belgeleri hzırlncktır

2 1 Etiket No , 2.2, 2.3 Bkz l d A, B, C A 1.5 b 1.6 b 2.1, 2.2, d A, B, C 8 9 b b c b b b b c b c d Krışık yüklemeye izin verilir. 1.4S mddeleri ve nesnelerinin krışık yüklenmesine izin verilir. Sınıf 1 kpsmındki mllrl Sınıf 9 kpsmındki hyt kurtrıcı rçlr rsınd krışık yüklemeye izin verilmiştir (BM No. 2990, 3072 ve 3268). Bölümü 1.4 teki piroteknik, uyumluluk grubu G, emniyet cihzlrı (UN No. 0503) ile Sınıf 9, elektrikle bşltıln emniyet cihzlrı (UN No. 3268) rsınd krışık yüklemeye izin verilmiştir. İnfilk eden ptlyıcılr (BM No ptlyıcı, infilk eden, tip C hriç) ve monyum nitrt (BM No.1942 ve 2067) ile lkli metl nitrtlrı ve lklin toprk metl nitrtlrı rsınd, bunlrın tümünün levh tkm, yırm, istifleme ve mksimum izin verilen yük mçlrı bkımındn Sınıf 1kpsmındki infilk eden ptlyıcılr olrk mumele görmesi koşuluyl krışık yüklemeye izin verilmiştir. Alkli metl nitrtlrı rsınd, sezyum nitrt (BM 1451), lityum nitrt (BM 2722), potsyum nitrt (BM 1486), rubidyum nitrt (BM 1477) ve sodyum nitrt (BM 1498) yer lır. Alkli toprk metl nitrtlrı rsınd bryum nitrt (BM 1446), berilyum nitrt (BM 2464), klsiyum nitrt (BM 1454), mgnezyum nitrt (BM 1474) ve strontiyum nitrt (BM 1597) yer lır

3 İlgili uyumluluk gruplrı için şğıdki Tbloy göre krışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik uyumluluk gruplrın thsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 vey 1.6 model no.lrı ile uyumlu etiket tşıyn ve Sınıf 1 kpsmındki mddeleri vey nesneleri içeren mbljlr, ynı rç vey konteynere yüklenmeyecektir. A Uyumluluk Grubu A B C D E F G H J L N S B C b c D A b c E b c F G H J L d N b c b c b c b S Krışık yüklemeye izin verilir. Uyumluluk grubu B nesnelerini içeren mbljlr ve uyumluluk grubu D mddelerini vey nesnelerini içeren mbljlr, tek bir rc vey konteynere birlikte yüklenebilir. Bunun için, bunlrın etkili bir şekilde birbirinden yrılrk, uyumluluk grubu B mddelerinden, uyumluluk grubu D mddeleri vey nesnelerine infilk ktrımı tehlikesinin olmmsı sğlnmlıdır. Ayırm işlevi, yrı bölmelerin kullnılmsı vey iki ptlyıcı tipinden birinin özel bir muhfz sistemine yerleştirilmesi yoluyl yürütülebilir. Her iki yırm yöntemi de yetkili kurumun onyın tbidir. b Bölüm 1.6, uyumluluk grubu N kpsmındki değişik nesne tipleri, sdece Bölüm 1.6, uyumluluk grubu N kpsmındki nesnelerle birlikte, nesneler rsınd test vey krşılştırmlrl ilve bir detonsyon riski tşımdıklrı nlşıldığınd birlikte tşınbilirler. Aksi hlde, tehlike bölümü 1.1 olrk kbul edilmeleri gerekir. c d Uyumluluk grubu N nesneleri C, D ve E uyumluluk grubu mddeleri ve nesneleriyle birlikte tşındıklrınd, uyumluluk grubu N nesnelerinin uyumluluk grubu D nin özelliklerini tşıdığı kbul edilir. Uyumluluk grubu L mddelerini ve nesnelerini içeren mbljlr, ynı uyumluluk grubun dhil mdde ve nesne tiplerini içeren mbljlrl bir rc vey konteynere birlikte yüklenebilir

4 Aynı rçt krışık yükleme ysklrının uygulnmsı mcıyl, tüm kenrlrındn kplı konteynerlerde yer ln mddeler dikkte lınmycktır. Bununl birlikte, 1, 1.4, 1.5 vey 1.6 model numrlrın uygun etiketleri tşıyn krışık mblj yüklemelerini ilgilendiren 'de konn ysklr ile değişik uyumluluk gruplrın it ptlyıcılrın krışık yüklenmesini ilgilendiren 'de konn ysklr, bir konteynerde yer ln tehlikeli mllr ile ynı rc yüklü diğer tehlikeli rçlr rsınd d, sonrki mddelerin bir vey dh fzl konteynere yüklü olup olmdıklrın bkılmksızın, uygulncktır Bölüm 1.4 ve BM no.0161 ve BM no.0499 olnlr hriç, herhngi bir tür ptlyıcı mdde vey prçlrl birlikte sınırlı miktrd mbljlnmış tehlikeli mllrın krışık yüklenmesi ysktır (Rezerve edilmiş) Gıd mddeleri, diğer tüketim mddeleri ve hyvn yemlerine ilişkin önlemler Bölüm 3.2, Tblo A, Sütun (18)'de bir mdde için CV28 özel koşulu gösteriliyors; gıd mddeleri, diğer tüketim mddeleri ve hvyn yemlerine ilişkin şğıdki önlemler lıncktır. Büyük mbljlr ve ort boy hcimli konteynerler (IBC'ler) dhil olmk üzere, 6.1 vey 6.2 model numrlrın uygun etiketleri y d BM No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 vey 3245 tipi ürünleri içeren ve model numrsı 9 ile uyumlu etiketleri tşıyn mbljlr ile temizlenmemiş boş mbljlr; rçlrd, konteynerlerde ve yükleme, boşltm vey trnsit yerlerinde gıd mddelerini, diğer tüketim mddelerini vey hyvn yemlerini içerdikleri bilinen mbljlrın ykının dizilmeyecek vey yüklenmeyecektir. Söz konusu etiketleri tşıyn bu mbljlrın gıd mddesi diğer tüketim mddeleri vey hyvn yemleri içerdiği bilinen mbljlrın ykının yüklendiği durumlrd, bu mbljlrdn uzk tutulcktır: () (c) Söz konusu etiketleri tşıyn mbljlrl ynı yükseklikteki tm bölmelerle; Model numrlrı 6.1, 6.2 vey 9' uygun etiketleri tşımyn vey Model 9' uyn nck BM No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 vey 3245 tipi ürünleri içermeyen mbljlrl; vey En z 0,8 m bir boşlukl; Yukrıdki koşullr için söz konusu etiketleri tşıyn mbljlrın ek bir mblj ile tedrik edilmesi vey tmmen kplı olmsı gerekmektedir (örn. örtü, fiber levh vey diğer tedbirlerle) Tşınn miktrlrın sınırlndırılmsı Aşğıdki hükümler vey 'in Bölüm 3.2, Tblo A, Sütun 18 kpsmınd uygulnck ek hükümleri; tşınbilecek belirli mllrın miktrınd bir kısıtlmyı gerektiriyors, tehlikeli mllrın bir vey dh fzl konteynerde tşınıyor olmsı, bu koşullrın gerektirdiği tşım birimi bşın kütle sınırlmsını etkilemeyecektir Ptlyıcı mddelere ve nesnelere ilişkin kısıtlmlr Tşınn mddeler ve miktrlr Bir tşım biriminde tşınbilecek ptlyıcı mddenin, kg cinsinden toplm net kütlesi (vey ptlyıcı nesneler durumund, tüm nesneler içerisindeki ptlyıcı mddenin toplm net kütlesi), şğıdki tblod görüldüğü şekilde sınırlndırılcktır (krışık yükleme ysğıyl ilgili olrk yrıc bkz ):

5 Sınıf 1 kpsmındki ptlyıcılrd tşım birimi bşın kg cinsinden izin verilebilir mksimum net kütle Tşım Ünitesi Tehlike Bölümü Uyumluluk grubu A 1.1A dışınd ve S 1.4S dışınd Boş temizlenmemiş mbljlr E/II rçlrı 6, Sınırsız Sınırsız E/III 18,7 5 E/II ve E/III rçlrı çıklmlrı için bkz. Kısım Sınırsız Sınırsız Sınıf 1'in frklı bölümlerindeki mddelerin ve nesnelerin, 'deki krışık yükleme ysklrın uygun olrk ynı tşım birimine yüklendiği hllerde, yükün bir bütün olrk en tehlikeli bölüme it olduğu vrsyılcktır (1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 sırsıyl). Bununl birlikte, S uyumluluk grubun it ptlyıcılrın net kütlesi tşınn miktrlrının sınırlndırılmsınd hesb ktılmycktır. 1.5D şeklinde sınıflndırıln mddelerin bir tşım biriminde bölüm 1.2'nin mddeleriyle birlikte tşındığı yerlerde, toplm yükün bölüm 1.1'e it olduğu kbul edilecektir MPÜB ler üzerinde ptlyıcılrın tşınmsı MPÜB lerde ptlyıcılrın tşınmsın nck şğıdki koşullrın krşılnmsı kydıyl izin verilmiştir: () Yetkili kurum, kendi toprklrı içerisinde tşım işlemine yetki verecektir; Tşınn mbljlı ptlyıcılrın tipi ve miktrı, MPÜB de üretilecek oln mlzemenin miktrı için gerekli olck şekilde kısıtlnck ve hiçbir durumd şunlrı şmycktır: - Uyumluluk grubu D kpsmındki ptlyıcılr için 200 kg ve - Yetkili kurum ksini onylmdıys, toplm 400 det fünye ünitesi vey fünye grubu vey ikisinin krışımı; (c) Ambljlnmış ptlyıcılr ylnızc in zorunluluklrını krşılyn bölmelerde tşıncktır; (d) (e) (f) Bşk hiçbir tehlikeli ml, mbljlı ptlyıcılrl ynı bölmede tşınmz; Ambljlı ptlyıcılr, diğer tehlikeli mllrın yüklemesi tmmlndıktn sonr ve tşım işleminden hemen önce MPÜB ye yüklenecektir; Sınıf 5.1 kpsmındki ptlyıcılr ile mddeler rsınd krm yüklemeye izin verilmişse (BM 1942 ve BM 3375), bunlrın toplmı, yırm, istifleme ve mksimum izin verilen yük mçlrıyl Sınıf 1 kpsmındki infilk eden ptlyıcılr olrk mumele görecektir Sınıf 5.2 kpsmındki orgnik peroksitler ile Sınıf 4.1 kpsmındki B, C, D, E vey F tipindeki kendiliğinden rektif mddelerin mksimum miktrı, tşım ünitesi bşın kg ile sınırlıdır (Rezerve edilmiş)

6 7.5.7 Elleçleme ve istifleme İlgili durumlrd, rç vey konteyner tehlikeli mllrın sbitlenmesine ve elleçlenmesine yönelik meknizmlrl dontılcktır. Tehlikeli mddeler ve mbljlnmmış tehlikeli nesneler içeren mbljlr, mllrı rç vey konteyner içinde sbitleyici yöntemlerle sbitlenecek (sbitleyici kyışlr, kyr thtlr, yrlnbilir dirsekler gibi) ve böylelikle tşım sırsınd mbljlrın düzenini değiştirebilecek vey hsr görmelerine neden olbilecek hreketler önlenecektir. Tehlikeli mllr diğer mllrl birlikte tşınıyors (örn. ğır mkine vey sndıklr), tüm mllr rçlr vey konteynerler içinde güvenli şekilde sbitlenecek vey tehlikeli mllrın slınımını önleyecek şekilde pketlenecektir. Ambljlrın hreketi, tüm boşluklrın yük korum thtlrıyl doldurulmsı vey bloklm ve pyndlm yoluyl önlenecektir. Srm vey kyış gibi kısıtlm meknizmlrı kullnılıyors, bunlr mbljd hsr vey deformsyon neden olbilecek sıkılıkt uygulnmmlıdır 1. Bu prgrft belirtilen gereklilikler, EN :2010 stndrdın uygun olrk krgo güvenliği sğlnmsı durumund yerine getirilmiş syılır Ambljlr, bu mçl tsrlnmdığı tkdirde üst üste yığılmycktır. Yığm mcın yönelik olrk tsrlnmış oln frklı mblj türleri birlikte yüklenecekse, bunlrın birbirleri üzerine yığılmsın yönelik uyumluluklrı göz önünde bulundurulcktır. Gerekli olduğu hllerde, üst üste yığılmış mbljlrın yük tşıyıcı meknizmlrın kullnımı yoluyl lttki mblj hsr görmesi engellenecektir Yükleme ve boşltm sırsınd tehlikeli mllr içeren mbljlr hsrlr krşı koruncktır. NOT: Tşınmy hzırlnmlrı sırsınd, mbljlrın elleçlenmesine, tşıncklrı rcın vey konteynerin tipine ve yükleme ve boşltm yöntemine özel ihtimm gösterilecek olup, mbljlrın sürünmesi vey ynlış elleçlenmesi yoluyl istenmeyen hsrlrın önlenmesi sğlncktır zorunluluklrı konteynırlrın, tnk konteynırlrın, porttif tnklrın ve MEGC lerin rçlr yüklenmesi, istiflenmesi ve rçlrdn boşltılmsı durumlrı için de geçerli olcktır Arç ekibinin üyeleri, tehlikeli ml içeren bir mbljı çmz. 1 Tehlikeli mllrın üst üste yığılmsın ilişkin rehber bir belge olrk, Avrup Komisyonu trfındn yyınlnn Kryolu Tşımcılığınd Krgolrın Sbitlenmesine ilişkin Avrup En İyi Uygulmlr Kılvuzlrın dnışılbilir. Diğer rehber belgeler, yetkili kurumlrd ve snyi kurumlrdn edinilebilir

7 7.5.8 Boşltmdn sonr temizlik Ambljlnmış tehlikeli mllrı içeren bir rç vey konteyner boşltıldığınd, bzı içeriklerin kçmış olduğu frk edilirse, tekrr yüklenmeden önce her koşuld rç vey konteyner mümkün olduğu kdr sürtle temizlenecektir. Temizliğin o konumd ypılmsı mümkün değilse, rç vey konteyner tm olrk güvenli olcğı en ykın yere götürülecek ve ord temizlenecektir. Kçmış mddelerin kontrolsüz yyılımını önleyen yeterli önlemler lındıys tşım yeterince güvenli olrk kbul edilir Dökme yük şeklindeki tehlikeli mllrl yüklenmiş oln rçlr vey konteynerler, yeni yük öncekinin ynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir Sigr içme ysğı Elleçleme opersyonlrı sırsınd rçlrın vey konteynerlerin ykınınd ve rçlrın vey konteynerlerin içinde sigr içmek ysktır. Bu sigr içme ysğı ynı zmnd elektronik sigr ve benzer cihzlrın kullnımı için de geçerlidir Elektrosttik yüklere krşı önlemler Ynıcı gzlr vey prlm noktsı 60 C vey ltınd oln mddeler y d BM No.1361, krbon vey krbon siyh tbk, mbljlm grubu II söz konusu olduğund; tnklrın yüklenmesinden vey boşltılmsındn önce, rcın, porttif tnkın vey tnk konteynerinin şsisinden toprğ iyi bir elektrik bğlntısının kurulmuş olmsı gereklidir. Bun ek olrk, doldurm ornı d sınırlndırılmlıdır Belirli sınıflr vey özel mllr için geçerli ek hükümler den rsındki hükümlere ek olrk, Bölüm 3.2, Tblo A,Sütun (18)'de bir kyıt ltınd yer lmsı hlinde şğıdki koşullr d geçerli olcktır. CV1 (1) Aşğıdki işlemlerin yürütülmesi ysktır: () Yetkili kurumlrın izni olmdn ortk lnlrd ve yerleşim mhllerinde yükleme ve boşltm ypılmsı; Güvenlik gibi nedenlerle cil olrk ypılmsını gerektiren hller dışınd, yerleşim mhlleri dışındki kmu lnlrınd, önceden yetkili kurumlr konu hkkınd bilgi verilmeden yükleme vey boşltm ypılmsı. (2) Herhngi bir nedenle elleçleme opersyonlrının ortk lnlrd ypılmsı gerekiyors, mddeler vey diğer nesneler etiketlerine göre yrılcktır. CV2 (1) Yüklemeden önce, rcın vey konteynerin yükleme yüzeyi tmmen temizlenmelidir. (2) Mddeleri tşıyn rçlrın vey konteynerlerin üzerinde, ykınınd ve bu mddelerin yüklenmesi ve boşltılmsı sırsınd teş vey çıplk levinkullnılmsı ysklncktır. CV3 Bkz CV4 Uyumluluk grubu L kpsmındki mddeler ve nesneler sdece tm yük olrk yükleneceklerdir. CV5 den CV8 e (Rezerve edilmiş) CV9 Ambljlr tılmyck vey çrpmy mruz klmycktır. Kplr rç vey konteyner üzerinde ters dönmeyecek vey düşmeyecek şekilde istifleneceklerdir

8 CV 'de tnımlnn silindirler rc vey konteynere yty olrk ytırılck vey dik olrk yerleştirileceklerdir; bununl birlikte, ön çprz duvr yerleştirilenler söz konusu eksene dik olcklrdır. Geniş çplı (yklşık 30 cm vey dh yukrısı) kıs silindirler, vlf korum ygıtlrı ile rcın vey konteynerin ortsın doğru bkck şekilde ve uzunlmsın istifleneceklerdir. Yeterince dengeli oln silindirler ile ters dönmelerini önleyecek ve düz durmlrını sğlyck uygun cihzlrl tşınn silindirler yukrı bkck şekilde yerleştirilebilirler. Düz ytırıln silindirler, yer değiştirmeyecek şekilde, güvenli ve uygun bir biçimde bğlnck vey sbitlenecektir. CV11 Kplr her zmn tsrlndıklrı ve diğer mbljlrdn zrr görmeleri olsılığın krşı koruncklrı pozisyond yerleştirileceklerdir. CV12 Nesnelerle yüklü pletlerin dizilişi, her plet ktı lttki kt eşit biçimde dğıtılck şekilde ve gerektiğinde yeterli dynıklılıkt r mlzemeler kullnılrk ypılcktır. CV13 Herhngi bir mddenin rç vey konteyner içine sızmsı vey dökülmesi durumund, bu rçlr tmmen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene vey kontminsyonu giderilene kdr yeniden kullnılmz. Aynı rç vey konteyner içinde tşınn diğer mddeler ve mllr olsı bir kontminsyon krşı muyene edilmelidir. CV14 Mllr direkt güneş ışığındn ve tşım sırsınd ısınmdn koruncktır. Ambljlr sdece serin, iyi hvlndırılmış yerlerde ve ısı kynklrındn uzkt depolncklrdır. CV15 Bkz CV16 dn CV19 (Rezerve edilmiş) CV20 Mdde 'deki P520 mbljlm tlimtlrınd yer ln OP1 vey OP2 mbljlm yöntemine göre gerektiği şekilde mbljlndıys; Bölüm 5.3'ün hükümleri ile Bölüm 7.2'nin özel hükümleri V1 ve V8(5) ve (6) geçerli olmyck olup; bu istisnnın geçerli olduğu mddenin toplm miktrı, tşım birimi bşın 10 kg olrk sınırlndırılmıştır. CV21 Tşım birimi yüklemeden önce tmmen muyene edilecektir. Tşımdn önde tşıyıcı şu konulrd bilgilendirilecektir: - Soğutm sisteminin çlışmsı ve güzergh üzerindeki mevcut soğutm tedrikçilerinin bir listesi - Sıcklık kontrolünün kybı hlinde izlenecek prosedürler. Bölüm 7.2'nin V8(3) özel koşulund yer ln R2 vey R4 yöntemlerine göre sıcklık kontrolü ypılmsı durumund, yeterli miktrd levlenici olmyn soğutucu (örneğin sıvı zot vey kuru buz), herhngi bir imkn sğlnmmışs, muhtemel gecikmeler için mkul bir gecikme pyı verilmiş şekilde tşıncktır. Ambljlr kolyc erişilebilecek bir şekilde istiflenecektir. Belirlenen kontrol sıcklığı, yükleme ve boşltm dhil tüm tşım opersyonu boyunc, r durklr d dhil olmk üzere, idme ettirilecektir. CV22 Ambljlr, yükleme lnınd serbest hv kımının homojen bir yükleme sıcklığını sğlycğı şekilde yükleneceklerdir. Bir rcın vey büyük konteynerin içeriği 5000 kg levlenir ktı ve/vey orgnik peroksit miktrını şıyors, yük her biri 5000 kg'yi şmyn ve rlrınd en z 0,05 m hv bulunn iki sıry bölünecektir

9 CV23 Ambljlr elleçlenirken, suyl tems etmemeleri için özel önlemler lıncktır. CV24 Yükleme ypılmdn önce, rçlr vey konteynerler tmmen temizlenecek ve özellikle tutuşbilir klıntılr giderilecektir (smn, ot, kğıt, vb.). Ambljlrın istiflemesinde hemen levlenir mlzemelerin kullnımı ysktır. CV25 (1) Ambljlr kolyc erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir. (2) Ambljlr 15 C'yi şmyck bir ortm sıcklığınd vey soğutulmuş olrk tşıncklrs, sıcklık boşltm vey depolm sırsınd idme ettirilecektir. (3) Ambljlr sdece serin bir yerde, ısı kynklrındn uzkt depolncklrdır. CV26 Bir rcın vey konteynerin, bu mddelerle temst oln hşp prçlrı sökülecek ve ykılcktır. CV27 (1) Ambljlr kolyc erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir. (2) Ambljlr soğutulmuş olrk tşıncks, boşltılcklrı zmn vey depolm sırsınd soğutm zincirinin işleyişi sğlncktır. (3) Ambljlr sdece serin bir yerde, ısı kynklrındn uzkt depolncklrdır. CV28 Bkz CV29 dn CV32 ye (Rezerve edilmiş) CV33 NOT 1: "Kritik grup", toplumun üyeleri rsındn verilen bir rdysyon kynğın mruz klmsı ve mruz klm yolu ile ilgili olrk mkul ölçüde homojen bir grup nlmınd kullnılmktdır ve verilen bir kynktn verilen bir yoll en yüksek etkin dozu ln birey trfındn temsil edilmektedir. NOT 2: Toplum üyeleri" genel nlmıyl, işleri gereği vey tıbbi olrk rdysyon mruz klnlr hriç, toplumun herhngi bir bireyi nlmın gelir. NOT 3: İşçiler" bir işveren dın tm zmnlı, yrı-zmnlı vey geçici olrk çlışn ve işleri gereği rdysyon korumsı konusund hklrı ve görevleri oln kişilerdir. (1) Ayrı tutm (1.1) Ambljlr, dış pketler, konteynerler ve tnklr tşım sırsınd şğıdkilerden yrılcklrdır: () Düzenli olrk çlışm lnlrınd bulunn işçilerden: (i) (ii) Aşğıdki Tblo A'y göre vey Yıld 5 msv doz kriteri ve tutucu model prmetreleri kullnılrk hesplnn mesfelerle; NOT: Rdysyon korumsı mcıyl bireysel izlemeye tbi işçiler, yırm mçlrıyl hesb ktılmycktır. Kmunun düzenli erişime ship olduğu bölgelerde, hlkın içerisinde yer ln kişilerde: (i) (ii) Aşğıdki Tblo A'y göre vey Yıld 1 msv doz kriteri ve tutucu model prmetreleri

10 kullnılrk hesplnn mesfelerle; (c) (i) (ii) İşlenmemiş fotoğrf filmlerinden vey post çntlrındn: Aşğıdki Tblo B'ye göre vey Bu filmin sevkiytı bşın 0,1 msv olck şekilde, rdyoktif mdde tşımsı nedeniyle işlenmemiş fotoğrf filmlerinin rdysyon mruz klm kriteri kullnılrk hesplnn mesfelerle ve NOT: Post çntlrının işlenmemiş film ve levh içerdikleri vrsyılck ve bu nedenle ynı yoll rdyoktif mlzemelerden yrılcklrdır. (d) ye uygun olrk tehlikeli mllrdn. Tblo A: II-SARI ktegorisi ve III-SARI ktegorisi kpsmındki mbljlr ile kişiler rsındki minimum mesfeler Şunlrdn fzl olmyn tşım indekslerinin toplmı Yıllık mruz klm süresi (st) Toplum fertlerinin düzenli erişime ship olduğu lnlr Devmlı olrk bulunuln çlışm lnlrı Ard korum mlzemesi olmdn yırm uzklıklrı: , ,5 4 0,5 1,5 8 2,5 6 1,0 2, ,5 1, ,5 1, ,5 13,5 2,5 5,5 50 6,5 15,5 3 6,5 Tblo B: II-SARI ktegorisi ve III-SARI ktegorisi kpsmındki mbljlr ile "FOTO" kelimesini tşıyn mbljlr vey post çntlrı rsındki minimum uzklıklr Aşğıdkilerden fzl olmyn mblj syısı Şunlrdn fzl olmyn Ktegori tşım III- srı II- srı indekslerinin toplmı M cinsinden minimum uzklıklr Yolculuk vey depolm süresi, st 0,2 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0,5 0, ,5 0, , , , , , (1.2) II-SARI ve III-SARI ktegorisi kpsmındki mbljlr ve dış mbljlr,

11 bu mbljlr ve dış mbljlr özel olrk refkt etmekle görevlendirilmiş kuryeler dışınd, yolculrın bulunduğu bölmelerde tşınmycklrdır. (1.3) Arç ekibinin üyeleri hriç hiç kimse II-SARI ve III-SARI ktegorisi etiketleri tşıyn mbljlrı, dış pketleri vey konteynerleri tşıyn rçlr lınmz. (2) Etkinlik sınırlrı Endüstriyel Ambljlrı Tip 1 de (Tip IP-1), Tip 2 (Tip IP-2), Tip 3 (Tip IP-3) bulunn vey mbljlnmmış DÖE mddelerinin y d YKC nin tşınmsı için bir rçtki toplm etkinlik, şğıdki Tblo C'de gösterilen sınırlrı şmycktır. Tblo C: Endüstriyel mbljlrdki vey mbljlnmmış DÖE mddeleri ile YKC için rç etkinlik sınırlrı Mlzemenin vey cismin özelliği DÖE-I DÖE-II ve DÖE-III ynmz ktılr DÖE-II ve DÖE-III ynmz sıvılr ve tüm sıvılrl gzlr YKC Arç için etkinlik sınırı Sınır yok Sınır yok 100 A2 100 A2 (3) Tşım sırsınd istifleme ve trnsit sırsınd depolm (3.1) Sevk edilen mllr güvenli bir biçimde istiflenecektir. (3.2) Ortlm yüzey ısı kışının 15 W/m2'yi şmmsı ve hemen çevresindeki krgonun torblr içinde olmmsı koşuluyl, yetkili kurumlr trfındn ilgili bir onyın sertifiksı ile özel olrk istenen herhngi bir istifleme koşulu bulunmuyors, bir mblj vey dış pket, mbljlnmış genel krgo ile tşınbilir vey istiflenebilir. (3.3) Konteynerlerin yüklenmesi ve mbljlrın, dış pketlerin ve konteynerlerin toplnmsı şğıdki şekilde kontrol edilecektir: () (c) Münhsır kullnım koşullrı hriç olmk üzere ve DÖE-I mlzemelerinin sevkiytı için, tek bir rc yüklenen mbljlr, dış pketler ve konteynerler, rçtki toplm tşım indeksinin şğıdki Tblo D'de gösterilen değerleri şmycğı şekilde sınırlndırılcktır. Rutin tşım koşullrı ltındki rdysyon seviyesi, rcın dış yüzeyinde 2 msv/s değerini, dış yüzeyinden 2 metre mesfede ise 0,1 msv/s değerini şmycktır; bun münhsır kullnım kpsmınd tşınn ve bu nedenle rç çevresindeki rdysyon sınırlrının (3.5) ve (c) de verildiği sevkiytlr dhil değildir; Bir konteynerdeki ve rcın üzerindeki kritik güvenlik indeksinin genel toplmı, şğıdki Tblo E'de gösterilen değerleri şmycktır

12 Tblo D: Münhsır kullnım tbi olmyn konteynerler ve rçlr için Tşım İndeksi sınırlrı Konteyner vey rç Konteyner içindeki vey rç üstündeki tşım tipi indeksi genel toplmınd sınırlmlr Küçük konteyner 50 Büyük konteyner 50 Arç 50 Tblo E: Bölünebilen mdde içeren konteynerler ve rçlr için Kritik Güvenlik İndeksi Konteyner vey rç tipi Kritik Güvenlik indeksinde genel toplm Münhsır kullnım tbi olmynlr Münhsır kullnım tbi olnlr Küçük konteyner 50 yo Büyük konteyner k Arç (3.4) 10 yüksek tşım indeksine vey 50'den yüksek kritik güvenlik indeksine ship herhngi bir mblj vey dış mblj sdece münhsır kullnım ltınd tşıncktır. (3.5) Münhsır kullnım ltındki sevkiytlr için, rdysyon düzeyi şğıdkileri şmycktır: () (c) Bir mblj vey dış mbljın dış yüzeyinde yer ln herhngi bir noktd 10 msv/s olup şğıdki koşullr hlinde sdece 2 ms/s yı şbilir: (i) Arç, rutin tşım koşullrı sırsınd yetkili olmynkişilerin içine erişmesine engelleyen bir muhfz ile dontılmışs; (ii) Arç muhfzsı içinde mblj vey dış mbljınpozisyonu rutin tşım koşullrınd sbit klck şekilde hzırlıklr ypılmışs ve (iii) Sevkiyt sırsınd hiçbir tşım vey boşltm işlemi yoks; Alt ve üst yüzeyleri dhil olmk üzere rcın dış yüzeyleri üzerindeki herhngi bir noktd; vey rcın çık olmsı durumund, rcın dış kenrlrındn dikey düzlemlere oln izdüşümünün herhngi bir noktsınd, yükün üst yüzeyinde ve rcın lt dış yüzeyinde 2 msv/s; ve Arcın dış ynl yüzeyleri trfındn temsil edilen rcın dış yüzeyindeki herhngi bir noktd; y d yük çık bir rçt tşınıyors, rcın dış kenrlrındn dikey düzlemlere oln izdüşümünün herhngi bir noktsındn 2 m uzklıktki herhngi bir noktsınd 0,1 msv/s. (4) Bölünebilen mlzemenin sevkiytınd, tşım ve depolm ile ilgili ek gereklilikler (4.1) Trnsit sırsınd, herhngi bir depolm lnınd depolnn bölünebilen

13 mlzemeleri içeren herhngi bir mblj, dış pket vey konteyner grubu sınırlndırılrk, grup içindeki toplm kritik güvenlik indeksinin 50 yi şmmsı sğlncktır. Her grup, diğer benzer gruplrdn en z 6 metrelik bir mesfe korunck şekilde depolncktır. (4.2) Bir rçtki vey konteynerdeki kritik güvenlik indeksi genel toplmının yukrıd Tblo E de izin verildiği üzere 50 yi şmsı durumund, bu tür mblj, dış mblj ve konteyner gruplrı, diğer mbljlr, dış mbljlr ve konteynerler ile rlrınd en z 6 m mesfe olck şekilde depolncklrdır. (4.3) de () dn (f) ye kdr oln gerekliklerinden birini krşılyn bölünebilen mlzemeler şğıdki gereksinimleri de krşılycktır. () (c) (d) (e) Gönderi bşın () dn (f) ye hükümlerden sdece bir tnesine izin verilecektir; (f) doğrultusund sınıflndırıln onylı mbljlrdki bölünebilen mlzemeden, ony belgesinde birden çok mlzeme onylnmdıkç, gönderi bşın sdece bir tnesi için izin verilecektir; (c) doğrultusund sınıflndırılmış oln mbljlrdki bölünebilir mlzemeler, bir sevkiytt 45 g dn fzl bölünebilen nükliti bulunmyck şekilde tşıncklrdır; (d) doğrultusund sınıflndırılmış oln mbljlrdki bölünebilen mlzemeler 15 g'dn fzl bölünebilir nükliti bulunmyck şekilde tşıncklrdır; (e) doğrultusund sınıflndırıln mbljlnmmış vey mbljlnmış bölünebilen mlzemeler, 45 g'dn fzl bölünebilen nükliti olmyn rçlrd münhsır kullnıml tşıncklrdır. (5) Hsrlı vey sızdırn mbljlr, kontminsyon mruz klmış mbljlr (5.1) Bir mbljın hsr gördüğü vey sızdırdığın dir belirtiler vrs vey mbljın sızdırmış olduğundn ve hsr gördüğünden kuşkulnılıyors; o mblj erişim derhl sınırlndırılck ve klifiye bir personel mümkün olduğu kdr sürtle kontminsyon derecesi ile son rdysyon düzeyini değerlendirecektir. Değerlendirme; mbljı, rcı, çevredeki yükleme ve boşltm lnlrını ve gerekiyors, rçt tşınn diğer mlzemeleri kpsycktır. Bu tür sızıntı vey hsrın sonuçlrını gidermek ve minimize etmek için, yetkili kurumlr trfındn öngörülen hükümlere uygun olrk kişilerin, mllrın ve çevrenin korunmsı mcıyl ek dımlr tılcktır. (5.2) Norml tşım koşullrı ltınd, izin verilen sınırlrın üstünde hsr gören vey rdyoktif içerik sızdırn mbljlr gözlem ltındki kbul edilebilir bir r depolm lnın götürülebilir, nck onrıln ve temizlenene kdr sevk edilmez. (5.3) Düzenli olrk rdyoktif mlzeme tşımcılığınd kullnıln rç ve donnımı, kontminsyon düzeyini sptmk mcıyl periyodik kontrollere tbi tutulcktır. Bu kontrollerin sıklığı kontminsyon olsılığın ve rdyoktif mlzemenin hngi ölçüde tşındığın bğlı olcktır

14 (5.4) Prgrf (5.5)'te belirtilenler hriç olmk üzere, rdyoktif mlzemenin tşınmsı sırsınd 'deki sınırlrdn şn bir kontminsyon ship oln vey yüzeyde 5 µsv/sti şn bir rdysyon düzeyi gösteren herhngi bir rç vey donnım, klifiye bir personel trfındn mümkün olduğunc sürtle temizlenecek ve şğıdki koşullr yerine getirilmedikçe yeniden kullnılmycktır: () sbitlenmemiş kontminsyon e tnımlnn limitleri şmycktır sbitlenmiş kontminsyondn kynklnn rdysyon seviyesi yüzeyde 5 Sv/h şmycktır. (5.5) Münhsır kullnım kpsmınd mbljlnmmış rdyoktif mlzeme tşımcılığın thsis edilmiş bir konteyner, tnk, ort boy hcimli konteyner (IBC) vey rç, sdece iç yüzeyleri bkımındn ve bu özel belirli kullnım lnı içerisinde kldığı sürece, burdki prgrf (5.4)'ün ve özellikle zorunluluklrındn muf tutulcktır. (6) Diğer hükümler Bir sevkiytın teslim edilemediği durumlrd, sevkiyt güvenli bir yere yerleştirilecek, mümkün olduğunc sürtle yetkili kurumlr hber verilecek ve bundn sonr neler ypılcğı konusund tlimt istenecektir. CV34 Bsınçlı kplrın tşınmsındn önce, bsıncın olsı hidrojen oluşumu nedeniyle yükselmediğinden emin oluncktır. CV35 Tek mblj olrk torblr kullnılıyors, ısı yitimini sğlmk mcıyl uygun şekilde yrılcktır. CV36 Ambljlr, tercihn çık vey hvlndırmlı rçlr vey çık vey hvlndırmlı konteynerlere yüklenecektir. Bu uygun değilse ve mbljlr diğer kplı rçlrd vey konteynerlerde tşınıyors, rçlrın vey konteynerlerin krgo kpılrı, en z 25 mm yükseklikteki şu ibreyle işretlenecektir: "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION (UYARI HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİCE AÇINIZ)" Bu ibre, ml gönderen trfın uygun gördüğü bir dilde olcktır. CV37 Tşım öncesinde, lüminyum izbesi yn ürünler y d lüminyum ergitme yn ürünler yükleme öncesinde ortm sıcklığın soğutulcktır. Örtülü tşıtlr ve örtülü konteynırlr su geçirmez olcktır. Kplı tşıtlrın ve kplı konteynırlrın yük kpklrı yüksekliği 25 mm'den z olmyn hrflerle şğıdki ibreyle işretlenecektir: "UYARI KAPALI MUHAFAZA ARAÇLARI DİKKATLİCE AÇIN" Bu ibre, gönderici trfındn uygun görülen bir dilde olcktır

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Patlama korumalı ek termostat

Patlama korumalı ek termostat E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 605051 Syf 1/7 Ptlm korumlı ek termostt Tip ATH-EXx Serisi Özellikler 10 A kontk derecesi Bölge 1, 2, 21 ve 22'de doğrudn yerleştirilebilir

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12 Lütfen kullnım kılvuzunu dikktle okuyun ve on riyet edin! Aksi tutumlr fonksiyon rızlrın vey kvrmnın devre dışı klmsın neden olbilir ve bun bğlı olrk hsrlr d söz konusu olbilir. Mevcut montj ve kullnım

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun bkım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shibi Kyıt Krtı, problemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

Panel montaj termostatlar

Panel montaj termostatlar E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 60.2010 Syf 1/7 Pnel montj termosttlr Tip ETH serisi Özellikler DIN EN 14597'ye göre versiyon Bsınç sistemleri direktifi 97/23/EC Kıs çıklm

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100 22 ORTA ÖĞRETİ URUARI ÖĞRECİ EÇE VE YEREŞTİRE IAVI ATEATİ TETİ 1. 3 2 1 1. 1 1. 1 : işleminin sonucu 7 1. 1 1 şğıdkilerden hngisidir? A),1 B),1 C) 1 D) 1 2. O P R T U V Yukrıdki syı doğrusund birbirine

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nsıl ullnılır? Tkdim Sevgili Öğrenciler ve eğerli Öğretmenler, ğitimin temeli okullrd tılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hytt bşrılı olmsı beklenemez. Hedefe ulşmks

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

4. x ve y pozitif tam sayıları için,

4. x ve y pozitif tam sayıları için, YGS MTEMTİK ENEMESİ., b ve c pozitif tm syılrı için, b c b b c c biçiminde tnımlnıyor. un göre, işleminin sonucu kçtır? ) 6 ) 4 ) 0 ) 6 E) 8. Rkmlrı frklı dört bsmklı doğl syısının ilk iki bsmğı ile son

Detaylı

Uygunluk Beyanı - Dıştan Takmalı Motor, Geleneksel 2 Zamanlı

Uygunluk Beyanı - Dıştan Takmalı Motor, Geleneksel 2 Zamanlı Teşekkür Ederiz Mevcut en iyi dıştn tkmlı motorlrdn birini stın ldınız. Tekne kullnımının keyfini yşmk için mntıklı bir ytırım yptınız. Dıştn tkmlı motorunuz 1939'dn beri denizcilik teknolojisi ve dıştn

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 9 Hzirn 4 Pzr TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hkkı sklıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir kısmının İhtiyç Yyıncılık

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ LYS 06 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ 6.. 5. 5. ( ) 8 6 65 buluruz. 5. 5 5 Doğru Cevp: C Şıkkı 8 7 ()... 9 buluruz. Doğru Cevp : D Şıkkı 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 buluruz. 8 8 8 8 8 Doğru Cevp : A Şıkkı (n )! (n

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK G O M T R İ www.kdemivizyon.com.tr. ÖÜM Prlelkenr ve şkenr örtgen. PRNR rşılıklı kenrlrı prlel oln dörtgenlere prlelkenr denir. [] // [] [] // [] = =. PRNRIN ÖZ İRİ. rşılıklı çılr eş ve rdışık çılr ütünlerdir.

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

Hoş Geldiniz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2013 Mercury Marine 225/250 Pro XS OptiMax 90-8M0081675 113

Hoş Geldiniz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2013 Mercury Marine 225/250 Pro XS OptiMax 90-8M0081675 113 Hoş Geldiniz Mevcut en iyi dıştn tkm motorlrdn birini seçtiniz. Bu pkette kullnım kolylığı ve dynıklılığı grnti eden çeşitli tsrım özelikleri yer lmktdır. Doğru bkım ve servisle, bu ürünün keyfini birçok

Detaylı

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK MTEMTİK KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MTEMTİK EDİTÖR Turgut MEŞE YZR İdris DOĞN ütün hklrı Editör Yyınlrın ittir. Yyınevinin izni olmksızın, kitbın tümünün vey bir kısmının bsımı, çoğltılmsı ve dğıtımı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı