IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi"

Transkript

1 IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spetrosopisi Spetrosopi Yöntemler Spetrofotometri (UV-Visible, IR) Kolorimetri Atomi Absorbsiyon Spetrosopisi NMR Spetrosopisi ESR (Eletron Spin Rezonans) Spetrosopisi (Kütle Spetrometrisi) Emisyon Spetrosopisi Atomi Emisyon Spetrosopisi Fluoresans Spetrosopisi Radyoimyasal Yöntemler ÖLÇÜLEN ÖZELLİK IŞININ ABSORPLANMASI IŞININ YAYILMASI (EMİSYON) Eletromanyeti ışıma, uzayda ço büyü hızla hareet eden bir enerji türüdür. Eletromanyeti ışımanın en ço arşılaşılan türleri, gözle algıladığımız görünür ışı ve ısı şelinde algıladığımız infrared ışınlarıdır. Doğrudan alınan güneşışığı %47 ızılötesi, %46 görünür ışı ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. TEMEL BİLGİLER Bir atomun ve bir moleülün enerji durumu nelerden aynalanır? Atomun enerji durumları, - Eletroni yapıdai değişililerden aynalanır. Moleüler enerji durumları,. Moleülün bir bütün olara dönmesinden,. Atomların birbirine göre titreşimlerinden, 3. Eletroni yapıdai değişililerden aynalanır. Spetrosopi yöntemler, Atomi Spetrosopi ve Moleüler Spetrosopi olma üzere ii gruba ayrılır. Atomi spetrosopi, sadece eletronun bir enerji düzeyinden diğer bir enerji düzeyine geçişini (eletroni geçiş) inceleren, moleüler spetrosopi eletroni geçişlere e olara dönme ve titreşim enerji düzeyleri arasındai geçişi de incelemetedir. Bu nedenle ço atomlu moleüllerin spetrumları atom spetrumlarına göre daha armaşıtır. Çünü; bu atomların enerji düzeylerinin sayıları te atomlulara göre daha fazladır. Ayrıca; atomi geçişlere ilişin spetrumlar çizgi (hat) şelindeyen, moleüler geçişlere ilişin spetrumlar bant şelindedir. Eletromanyeti ışınımla etileşen bir moleülün toplam enerjisi: E = E eletroni + E titreşim + E dönme Burada E eletroni, bağ yapan eletronlara ait enerji düzeyinden aynalanan eletroni enerjiyi, E titreşim atomlararası titreşim toplam enerjisini ve E dönme ise moleül içinde dönme hallerinden oluşan toplam enerjiyi ifade etmetedir.

2 Atom ve Moleüllerde areet Moleüldei atom çeirdelerin dönmesi Düşü freans: ~ 9 - cycles per second. Moleüldei atom çeirdelerin titreşimi Orta freans: ~ - 3 cycles per second Bir moleülün enerji düzeylerinin mertebesi nedir ve tayfın hangi bölgesindei ışınımlardır? Dönme Durumları ( -3 ev), Bu durumlar arasındai geçişlerden aynalanan tayflar mirodalga bölgesindedir. Titreşim Durumları (. ev), Tayfları (IR) ızılötesi bölgededir. Eletroni Durumları (- ev) tayflar görünen ve (UV) mor ötesi bölge Moleüldei eletronların uyarılması Yüse freans: ~ 4-7 cycles per second E Dönme Titreşim Eletroni Bir moleülün dönme ve titreşim enerjileri, moleülün hemen hemen tüm ütlesini içeren atom çeirdelerinin hareetlerinden ötürüdür. Moleülün eletronları da, taban duruma arşılı gelen enerji düzeylerinden daha yüse düzeylere uyarılabilirler. Faat bu düzeylerin aralıları, dönme veya titreşim düzeylerinin aralılarına göre ço büyütür. Eletroni geçişler, tayfın görünür veya morötesi bölgelerindei ışınımları içerir. er geçiş bant adı verilen bir dizi, birbirine yaın çizgi olara görünür. Çünü her eletroni durumun farlı dönme ve titreşim durumları vardır. Eletroni Geçişler UV Titreşim Geçişleri IR, İnfrared PY3P5 Dönme Geçişleri Mirodalga Uyarılmış eletroni durum Temel durum TİTREŞİM ENERJİSİ DÜZEYLERİ Yeterince uyarıldığında bir moleül dönmeten başa titreşebilirde. (F = -x) U = / x armoni salınıcı m ' E t / mm m m ( t / ) h t =,,, t : titreşim uantum sayısı En düşü titreşim durumunun (t=) enerjisi lasi fizite olduğu gibi değil, sıfır notası enerjisi olan Et h dır. Bu sonuç belirsizli ilesi ile uyum içindedir, çünü titreşen parçacı eğer dursaydı, onumundai belirsizli x= olacatı. Dolayısıyla momentumundai belirsizliğin sonsuz olması gereirdi. albui E= olan bir parçacığın momentumundai belirsizli sonsuz olamaz. Titreşim enerji düzeyleri E t ( t / )

3 Seçme uralı t = ± freansı ile salınım yapan bir dipol sadece aynı freansta emd radyasyon soğurabilir veya yayımlayabilir. TİTREŞİM TAYFI t=4 t=3 t= t= t= E t ( t / ) h TİTREŞİM-DÖNME TAYFLARI * Saf titreşim tayfları sadece omşu moleüller arasındai etileşmelerin dönmeye engel olduğu sıvılarda gözlenir. Moleül dönmeleri ile ilgili uyarma enerjileri titreşimle ilgili olanlara göre ço düşü olduğundan bir gaz veya buhardai, serbestçe hareet eden moleüller, titreşim durumları ne olursa olsun, her zaman dönme hareeti yaparlar. * Böyle moleüllerin tayfları, her titreşim geçişine arşılı te te çizgiler gösterme yerine, bir titreşim düzeyine ait çeşitli dönme durumlarından, bir diğer titreşim düzeyine ait dönme durumlarına geçişlerden doğan, ço sayıda, birbirine yaın çizgiler verirler. Yeterli ayırabilirliği sahip olmayan bir tayf ölçer ullanılara elde edilen tayflarda, çizgiler, titreşim-dönme bandı diye anılan geniş bir şerit olara görünürler. Titreşim enerji düzeyleri Dönme Enerji düzeyleri TİTREŞİM-DÖNME TAYLARI E t ( t / ) J( J ) E J I İi atomlu bir moleüldei t= t= titreşim geçişlerinin dönme yapısı. = da (Q dalı) J = ± seçme uralından dolayı çizgi yotur. J=4 J=3 J= J= J= = J=4 İi atomlu moleül için dönme + titreşim J( J ) t, t I E J J=3 J= J= J= = J= - J= + P dalı Q dalı R dalı IR bölgesine arşılı gelen eletromanyeti ışının enerjisi, bileşilerin atomları arasında bağ uzunlularının ve onumlarının değişmelerine (titreşim) ve olası dönmelere neden olmatadır. IR bölgesi,,8 μm -,5 μm; Yaın infrared (IR) bölgesi,,5 μm - 5 μm; Orta infrared (IR) bölgesi 5 μm - μm; Uza infrared (IR) bölgesi olma üzere üç bölgeye ayrılır. Bu bölgelerden, en ço infrared bölgesine (Orta infrared bölgesi) arşılı gelen 4 cm - ile 4 cm - dalga sayısı (, cm - ) aralığı bölgesi ullanılır. Uza infrared bölgesi de oordinasyon bileşileri ile ilgili yapılarının aydınlatılması için ullanılır. IR Bölgesinde Absorpsiyonun Temelleri IR bölgesindei ışının enerjisi ile bileşitei bağların titreşim veya dönme hareeti yapabilmesi için, bileşitei bağların dipol momentinde bir değişme meydana gelmesi geremetedir. Diğer bir deyişle, bileşilerin infrared bölgesinde atif olabilmesi için polar bağlara sahip olmaları gereir. Bileşiği oluşturan atomların ütlelerinin farlılığı, bağların gücü ve bileşiğin geometrisi bağların polar olmasına, yani dipol momentinin farlı olmasına neden olan etilerdir. Polar bağlara sahip bileşiler genellile infrared bölgesinde atiftirler. Apolar bağlara sahip bileşiler genellile infrared bölgesinde ya ço az atiftir ya da inatiftirler. 3

4 Gerilme Titreşiminin Ölçülmesi c armoni Salınıcı (F = -x) mm m m Kuvvet sabiti (), atomun büyülüğüne, ütlesine, eletronegativitesine, hibritleşmesine, bağın uzunluğuna ve enerjisine bağlı olara değişir. ÖRNEK : =O gerilme titreşimi nedeniyle meydana gelen temel absorpsiyon piinin yalaşı dalga sayısı ve dalga boyunu hesaplayınız. Karbon atomunun g cinsinden ütlesi m =. -3 g/mol X atom =. -6 g 6,. 3 atom/mol Benzer şeilde osijen için m = g/mol =,7. -6 g 6,. 3 atom/mol ve indirgenmiş ütle =,. -6 X,7. -6 =,. -6 g (, +,7). -6 g c Tipi bir çift bağ için uvvet sabiti yalaşı. 3 N/m civarındadır. = 5,3 X - x [. 3 ] ½ =,6. 3 cm -,. -6 bulunur. Karbonil grubunun gerilme piinin deneysel olara 6-8 cm - bölgesinde (6,3-5,6 m) olduğu bulunmuştur. Moleüldei titreşim hareeti, bağ etrafındai atomların ütlelerine bağlı olara farlılı gösterir, faat benzer çevreye sahip aynı atom çiftleri için yalaşı aynıdır. Bunun anlamı, infrared bölgesi için aynı atom çiftlerinin (fonsiyonel grupların) uyarılma enerjilerinin de yalaşı aynı olmasıdır. Bu özelli, fonsiyonlu grupların infrared bölgesinde titreşim freans tablolarının hazırlanabilmesine olana sağlar. IR Bölgesinde Titreşim Türleri Moleüldei bağ eletronlarının titreşme ve dönme enerji seviyelerinin enerji absorplayara uyarılması sonucu tür moleüler titreşim hareeti yapar.. Gerilme titreşimi. Eğilme titreşimi Gerilme ve eğilme titreşim hareetleri aslında moleülün yapısındai bağ uzunlularının (gerilme titreşimi) ve moleülün yapısındai bağ açılarının değişmesidir (eğilme titreşimi). Gerilme titreşimi, ii atom arasındai bağ eseni boyunca atomlar arasındai uzalığın süreli değişmesi hareetidir. Eğilme titreşimleri ise ii bağ arasındai açının süreli değişmesi hareetidir. Moleüller ii tür titreşim yapar Gerilme Bağ boyunca titreşim Simetri Asimetri Eğilme düzlem boyunca titreşim Maaslama sallanma burulma salınma Düzlem içi Düzlem dışı Gerilme titreşimi; simetri gerilme ve asimetri gerilme (bağ boyunca), Eğilme titreşimi de düzlem içi (Maaslama ve sallanma) ve düzlem dışı Burulma ve Salınma 4

5 Suyun titreşimleri İnfrared Absorpsiyon Bölgeleri Genel olara bağın yapısı ile bağ enerjisi ve titreşim freansı arasındai ilişi basit olara (arbon) bağları için açılanabilir Infrared absorpsiyon bölgelerinin, bağı oluşturan atomların yapısına göre değişi enerji aralılarında absorplama yaparlar. ÖRNEK IR SPEKTRUMU ÖRNEK IR SPEKTRUMU 5

6 Değişi bağların IR spetrumundai yerleri IR Bölgesinde Absorpsiyonu Etileyen Fatörler. Moleül içi etiler a) idrojen bağı etileşimi b) Bant yarılması c) Fonsiyonlu grupların etileşimi d) İndütif ve mezomeri etiler e) Konjugasyon etisi f) ala büyülüğünün etisi. Moleül dışı etiler İNFRARED SPEKTROMETRE İAZI Spetrometre cihazlarının çift ışınlı ve daha gelişmiş olan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) türleri vardır. Matematisel Fourier Dönüşümü metodu ile bir dizi freansdan oluşan IR sinyalini freanslarına ayıran ve her birini şiddeti ile gösteren işlemdir. ihazın genel bileşenleri ) Işı aynağı, ) Monoromatör, 3) Dedetör 4) Kaydedicidir. İNFRARED SPEKTROSKOPİSİNİN UYGULAMA ALANLARI IR bölgesi için aynı atom çiftlerinin (fonsiyonel grupların) uyarılma enerjileride yalaşı aynıdır. Bunun anlamı; fonsiyonlu grupların infrared bölgesinde farlı bileşilerde yalaşı aynı olmasıdır. Bu durumda IR spetrosopisinde ço belirgin ve ayırt edici piler görülür. İnfrared bölgesinde hiçbir moleülün spetrumu başa bir moleülün spetrumu ile esinlile aynı olmaz. Sadece bir moleülün opti izomerlerinin spetrumları birbirinin aynısıdır. Bu özelli, IR spetrumunun yapıların aydınlatılmasında en yaygın olara ullanıldığı alandır. ) Kalitatif Analiz (Yapı analizi) i. Bilinmeyen maddelerin IR spetrumları, şüphelenilen maddelerin aynı oşullarda çeilen spetrumları ile veya ataloglarda bulunan spetrumlarla arşılaştırılır. Spetrumların özellile parma izi bölgesi ataloglardai spetrumlar ile uyuşmalıdır. ii. Moleüldei fonsiyonel grupların belirlenmesi daha önceden bu gruplara ait infrared bantlarının hangi dalga boyu aralılarında gözlenebileceğini gösteren ve orelasyon tablosu adı verilen tablolar incelenere tanımlanmalıdır ve anca şüphelenilen moleüllerin spetrumları için ataloglara başvurulmalıdır. ) Kantitatif Analiz IR spetrosopisi daha ço alitatif analize uygun olmala beraber bazen antitatif analizde de ullanılır. Bu bölgede de Lambert- Beer eşitliği geçerlidir. Karışımların analizinde ise bileşenlerin birbiri ile örtüşmeyen pilerinden yararlanılır. Yaın IR spetrosopisi IR spetrosopisinin asine daha ço antitatif analiz amacıyla ullanılır. Bu yöntemle hidrojen bağı yapabilen ve N bileşilerinin antitatif analizi mümündür. 6

7 KIZILÖTESİ IŞININ UYGULAMA ALANLARI Kızılötesi ışının altbantları Yaın ızılötesi (NIR, IR-A DIN): µm dalgaboyları arasındadır. Düşü ayıp mitarı yüzünden genellile fiberopti iletişimde ullanılmatadır. Gece görüş eipmanları da genellile bu dalgaboyunu ullanır. Orta dalga ızılötesi (MWIR, IR- DIN): 3-8 µm. Güdümlü füze tenolojisinde ullanılmatadır. Uzun dalga ızılötesi (LWIR, IR- DIN): 8 5 µm. Dışarıdan bir ışınım aynağına gere duymadan sadece nesnelerin yaydığı ısıyla çalışan termal görüntüleme cihazları bu bandı ullanır. Uza ızılötesi (FIR): 5-, µm Astronomide ise ızılötesi tayf aşağıdai gibi ayırılır: Yaın: (.7-) to 5 µm Orta: 5 to (5-4) µm Uzun: (5-4) to (-35) µm - Spetrosopi; Kızılötesi spetrosopi atomlar arasındai bağları analiz edere moleülleri tanımlamaya yarayan bir tenitir. er imyasal bağ endine has bir freansta titreşir. Bir moleüldei bir grup atom (mesela ) bağların esneme ve büülme hareetlerinden dolayı birden fazla titreşim moduna sahip olabilir. Eğer bir titreşim moleülün dipol momentinde değişime yol açarsa moleül aynı freansa sahip bir foton soğurur. Çoğu moleülün titreşim freansları, ızılötesi ışığın freanslarına den düşer. Genellile bu teni 4-4 cm - li orta-ızılötesi ışınım ullanara organi bileşileri analiz etmete ullanılır. Örneğin soğurduğu tüm frenanslar aydedilir. Bu tayf ullanılara örneğin içeriği ve saflığı haında bilgi edinilebilir. - Kızılötesi filtreler; Kızılötesi filtreler birço farli malzemeden üretilebilir. Bunlardan bir tanesi görünür ışığın %99'unu esebilen polysulphone isimli plastitir. İnfrared filtreler aser gece görüş dürbünlerinde sahneyi ızılötesi ışıla aydınlatıren, görünür ışığı esere, dürbünün ullanıcısının dışarıdan görülmesini engeller. 3- Gece görüş sistemleri; Kızılötesi, görünür ışığın yeterli olmadığı durumlarda gece görüş sistemlerinde ullanılmatadır. Gece görüş sistemleri ortamdai az sayıda fotonun eletronlara çevirilere, imyasal ve eletrisel bir süreçle yüseltilmesi esasıyla çalışır. 4- Taip sistemleri; Kızılötesi taip sistemleri (ızılötesi güdüm sistemleri olara da bilinir) hedefin yaydığı ızılötesi ışınımı, hedefi taip etme için ullanır. Kızılötesi taip sistemi ullanan füzeler, sıca cisimler ızılötesi ışı yaydığından "ısı güdümlü füze" olara da bilinir. İnsanlar, araç motorları ve uçalar gibi birço nesne ısı ürettiğinden ızılötesi dalgaboylarında ara plandan olayca ayırt edilebilir. 5- Termografi (termal görüntüleme); Kızılötesi ışınım cisimlerin sıcalığını uzatan belirlemeye yarar. Termografi genelde aseri ve sanayi amaçlarla ullanılsa da üretim maliyetlerinin düşmesiyle ızılötesi ameralar olara tüetici pazarına da girmiş bulunmatadır. Kızılötesi ışınım her sıcalıtai cisim tarafından yayınlandığından termografi sayesinde hiç ışı olmasızın bütün ortamı görme mümündür. Bir cismin yaydığı ızılötesi ışınım mitarı sıcalıla birlite arttığından, termografi sıcalı farlarını da görmeyi sağlar. Bir öpeğin termografi görüntüsü Fare yiyen bir yılanın termografi görüntüsü. 6- Isıtma; Kızılötesi ışınım bir ısı aynağı olara ullanılabilir. Kızılötesi sauna ve bazı eletrili sobalarda ısınma amacıyla, uça anatlarında ise oluşan buzu eritme amacıyla ullanılırlar. Kızılötesi ışınım aynı zamanda bir sağlı ve fizyoterapi alanında da ullanılmatadır. Kızılötesi ışınım etraflarındai havayı ısıtmadan sadece ışı geçirmeyen cisimleri ısıttığından yeme pişirme için de ullanılabilir. Kızılötesi ısıtma sanayide boya urutma, plasti üretimi, tavlama, plasti aynalama gibi alanlarda da popüler olmaya başlamıştır. Bu tip uygulamalarda ızılötesi ısıtma yavaş yavaş gelenesel fırın ve ısıtma elemanlarının yerini almatadır. Malzemenin arateristiğine uygun ızılötesi freans seçimi enerji verimliliğini de arttırmatadır. İi insanın orta infrared (ısıl) ışıla çeilmiş fotoğrafı 7- İletişim; IR veri iletişimi bilgisayar cihazları arasında ısa mesafe iletişimde ullanılmatadır. Bu tip aygıtlar genellile IrDA protoülüne uygun üretilmetedir. Uzatan umandalar ve IrDA cihazlar, plasti bir merce tarafından odalanıp, dar bir ışın haline getirilen, ızılötesi LED ışığı ullanmatadır. Bu LEDi apatıp açara (modüle edere) bilgi odlanır ve arşı tarafa atarılır. Alıcı bir silion fotodiyot ullanara ızılötesi ışığı yeniden eletri aımına çevirir. Fotodiyot sadece verici tarafından üretilen hızla titreşen sinyala tepi gösterir, bu şeilde ortamdai yavaş değişen ışığı filtrelemiş olur. Kızılötesi ışı duvarları geçemediğinden başa odalardai cihazları etilemez, bu yüzden yoğun yerleşim alanlarında ullanılmaya uygundur. Kızılötesi iletişim aynı zamanda uzatan umanda aletlerinde en sı tercih edilen iletişim metodudur. Kızılötesi lazer ullanan açı hava opti iletişim cihazları şehirlerde notadan notaya yüse hızlı iletişim sağlamanın, fiber opti ablo çemenin masrafıyla arşılaştırıldığında ucuz bir yoludur. Kızılötesi lazerler aynı zamanda fiberopti iletişim sistemlerinde de ullanılır..33nm (en az saçılım) ve.55nm (en iyi iletim) freanslarındai ışı fiberopti iletişimde tercih edilir. 7

8 8- Meteoroloji; Meteoroloji uyduları termal ve ızılötesi fotoğraflar çeebilen radyometrelerle donatılmıştır. Bu fotoğrafları ullanara eğitimli analistler bulutların yüselilerini ve tiplerini belirleyebilir, ara ve deniz sıcalılarını ölçebilir ve oyanus yüzey olaylarını görebilirler. Tarama genellile,3-,5 µm freanslarında yapılır. Sirrus ve Kümülonimbüs gibi yüse buz bulutları parla beyaz, Stratus ve Stratoümülüs gibi daha alça ve sıca bulutlar ise gri olara güzüür. Sıca yüzey şeilleri oyu gri veya siyah olara görülür. Kızılötesi görüntülemenin bir dezavantajı stratus veya sis gibi alça bulutların sıcalığının yüzey sıcalığına yaın olması sebebiyle bazen yer ve deniz yüzeyinin görüntülenememesidir. Avantajı ise gece de ızılötesi fotoğraf çemenin mümün olması sayesinde hava durumunun süreli izlenebilmesidir. Bu tip ızılötesi görüntüler naliye endüstrisi için ço önemli olan Gulf Stream gibi oyanus aıntılarının ve anaforların görüntülenmesini sağlar. Balıçılar ve çiftçiler hasatı donmaya arşı oruma ve çıarılan deniz mahsulü mitarını arttırma için ara ve deniz sıcalılarını öğrenme ister. El Niño gibi fenomenler de bu şeilde görüntülenebilir. Bilgisayarlı renlendirme tenileri ullanılara, normalde siyah-beyaz olan termal resimler, ilgilenilen bilginin daha olay göze çarpması için renlendirilebilir. 9- Göbilim; Göbilimciler eletromanyeti tayfın ızılötesi bölümüne düşen cisimleri, aynalar, merceler gibi opti elemanlarla gözler. Bu yüzden de ızılötesi göbilim, opti göbilim altında sınıflandırılmıştır. Bir resim oluşturabilmesi için ızılötesi telesobun parçaları ısı aynalarından diatlice yalıtılmış olmalıdır. Bu yüzden algılayıcılar sıvı helyum ullanılara soğutulur. Dünyadai ızılötesi telesopların duyarlılığı atmosferdei su buharının ızılötesi tayfın önemli bir bölümü soğurmasından dolayı olduça sınırlıdır. Bu sınırlamadan telesopu yüse bir yere yerleştirere veya telesobu bir sıca hava balonu ve uçağın üzerine monte edere ısmen urtulma mümündür. Uzaydai telesoplar bundan etilenmez, bu yüzden de ızılötesi göbilim en iyi uzayda yapılır. Göbilimciler için tayfın ızılötesi ısmının birço önemi vardır. Galasimizdei soğu, aranlı gaz ve tozdan oluşan moleüler bulutlar yıldızlar tarafından ısıtıldılarından ızılötesi ışınım yayarlar. Kızılötesi aynı zamanda henüz görünür ışı vermemeye başlamamış olan önyıldızların da görülmesini sağlar. Yıldızlar yaydıları enerjinin sadece üçü bir ısmını ızılötesi olara verirler, bu yüzden ızılötesi gözlem gezegenler gibi soğu nesneler daha olay ayırt edilebilmesini sağlar. Görünür ışıta yıldızın yaydığı parlalı, gezegenden yansıyan az mitarda ışığı boğar. Kızılötesi ışı aynı zamanda atif göadalerin gaz ve tozla sarılı çeirdelerini incelemete de yardımcı olur. Uzatai galasiler de ırmızıya ayma sebebiyle en iyi ızılötesi telesoplarla görülür. - İlimbilim; Dünya ile atmosfer arasındai enerji alışverişindei trendleri izleme amacıyla atmosferi ızılötesi ışınım taip edilir. Bu trendler dünyanın ilimindei uzun dönem değişililer haında bilgi verir. Küresel ısınma araştırmalarında güneş radyasyonu ile birlite taip edilen en önemli ii parametreden biridir. - Sanat tarihi; Sanat tarihçilerinin verdiği isimle ızılötesi refletogramlar resimlerin alt atmanlarında gizli çizimleri gün ışığına çıartabilir. Karbon siyahı resmin tüm araplanını boyama için ullanılmadığı sürece refletogramda iyi görüntü verir. Sanat tarihçileri, sanatçının resim üzerinde daha sonradan yaptıları düzeltmeleri (pentimento) bu metodla görebilirler. Bu bilgi bir resmin orijinali olup olmadığını anlamata faydalıdır. Genellile bir resimde ne adar pentimento varsa orijinal olma olasılığı o derece fazladır. Bu metod aynı zamanda sanatçının çalışma yöntemine dair de ipuçları verir. Bu tarz bir ullanım diğer tarihçiler arasında da, özellile ço esi yazılı eserlerin incelenmesinde ullanılmatadır. Müreebin içinde ullanılan arbon olduça iyi görüntü verir. - Biyoloji sistemler; Çıngıralı yılanların afasında bir çift ızılötesi algılayıcı çuuru bulunur. Bu biyoloji algılama sisteminin ısıya duyarlılığı onusu belirsizdir. Isıl algılayıcıları bulunan başa organizmalar arasında pitonlar, boa yılanlarının bazıları, vampir yarasalar, bazı böceler, oyu ren pigmentli elebeler ve büyü ihtimalle an emici böceler bulunmatadır. 3- Fotobiyomodülasyon; Yaın ızılötesi ışı emoterapi neticesinde oluşan ağıziçi ülserin tedavisinde ve yaraların iyileşmesine yardımcı olara ullanılmatadır. erpes tedavisinde ullanımına ilişin bir taım çalışmalar da vardır. Aynı zamanda merezi sinir sistemi tedavisinde ullanımı onusunda da araştırmalar yapılmatadır. Sağlı risleri ; Bazı yüse ısılı sanayi ortamlarında ullanılan uvvetli ızılötesi ışınım gözlere ve görme duyusuna zarar verebilir. Görünmez olması risi arttırmatadır. Bu yüzden bu tür yerlerde ızılötesi oruyucu gözlü taılması zorunludur. ÖDEV Soru. IR (ırmızı ötesi) bölgesinin eletromanyeti spetrumdai yerinin enerji olara değerleri E, calmol - ve jmol - açtır. Araştırınız ve sonuçları arşılaştırınız. Soru. Kırmızı ötesi bölgesinde enerji ile (E, calmol - ve jmol - ) dalga sayısı (, cm-) arasındai ilişiyi matematisel olara nasıl ifade ederiz. Açılayınız Soru 3. Apolar bileşiler ırmızı ötesi bölgesinde soğurma yaparlar mı? Açılayınız. Soru 4. - bağının titreşim freansını (cm - ) hesaplayınız. = 5x 5 dynes.cm -. - bağının deneysel olara ölçülen titreşim freansı 3 cm - dir. esapladığınız sonucu deneysel sonuç ile arşılaştırınız. Soru 5Atom ağırlığı ve bağ uzunluğu ile titreşim freansı (, cm - ) arasında nasıl bir ilişi vardır. Açılayınız. Soru 6 Kırmızı ötesi bölgesinde neden en uygun çözücüler, polar olmayan ve hidrojen içermeyen çözücülerdir. Açılayınız. - Aşağıdai ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Eletromanyeti spetrumda değişi dalga boyuna ya da enerjiye sahip ışının maddede ile etileşimi sonunda maddede değişililere neden olur. b. Eletromanyeti spetrum da IR bölgesi, görünür bölge ile mirodalga bölgesi arasında yer alır. c. İnfrared spetrosopisi, ırmızı ötesi ve IR spetrosopi olara ta adlandırılır. d.ir spetrosopisinde soğurma, temel enerji seviyesindei (Eo) bir eletronun enerji alara bir üst enerji seviyesine (E) geçmesidir. e. En ço IR bölgesine arşılı gelen 4 cm - ile 4 cm - aralığı bölgesi ullanılır. - Aşağıdai ifadelerden hangisi yanlıştır? a.,8 μm-,5 μm; Yaın infrared (IR) bölgesidir. b.,5 μm-5 μm; İnfrared (IR) bölgesidir. c. 5 μm- μm; Uza infrared (IR) bölgesidir. d. 4 cm - ile 4 cm - ; en ço ullanılan infrared bölgesidir. e. 5-5 cm - Orta infrared (IR) bölgesi 8

9 3- Aşağıdai ifadelerden hangisi doğrudur? a. IR bölgesinde soğurma sadece dönme enerji seviyelerinde gerçeleşir. b. IR bölgesi, moleüler titreşim veya titreşme spetrosopisi olara da adlandırılır. c. IR bölgesinde uyarma sadece temel haldei titreşme enerji seviyelerinde uyarılmış haldei titreşme enerji seviyelerinde gerçeleşir. d. IR bölgesinde uyarma sadece temel haldei dönme enerji seviyelerinde uyarılmış haldei dönme enerji seviyelerinde gerçeleşir e. IR bölgesinde uyarma bir çift eletronun temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine olur. 4- IR bölgesinde soğurma nasıl gerçeleşir? a. IR bölgesinde uyarma ile moleül titreşme ve dönme hareeti yapmasıdır. b. IR bölgesinde uyarma ile, ve n bağını oluşturan eletronların temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine geçmesidir. c. IR bölgesinde uyarma ile ve bağını oluşturan eletronların temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine geçmesidir. d. IR bölgesinde uyarma ile bağını oluşturan eletronların temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine geçmesidir. e. IR bölgesinde uyarma ile n bağını oluşturan eletronları temel enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine geçmesidir. 5- IR bölgesinde aşağıdai titreme türlerinden hangisi olası değildir? a. Simetri gerilme titreşmesi b. Asimetri gerilme titreşmesi c. Maaslama eğilme titreşmesi d. Sallanma eğilme titreşmesi e. Daralma eğilme titreşmesi 6- Aşağıdailerden hangisi infrared bölge spetrometre cihazının bileşenlerinden değildir? a. Işıma aynağı b. Monoromatör c. Dedetör d. Döner ayna e. Eletron 7- Aşağıdailerden hangisi yanlıştır? a. Bağ uvveti arttıça titreşim freansı da artar. b. Atom ağırlığı arttıça titreşim freansı azalır. c. Atom ağırlığı azaldıça titreşim freansı artar d. Bağ uvveti arttıça titreşim freansı azalır. e. Bağ uvveti azaldıça titreşim freansı artar. 9

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi UV Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Spektroskopik Yöntemler Spektrofotometri (UV-Visible,

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ DİJİTAL PENS AMPERMETRE Pil apağını açmadan veya AC aımı ölçmeden önce sayaçtan test uçlarını ve test edilen iletenden germe GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçili hatası bulunmadığı garanti

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 2) Isının Yayılımı Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır,

Detaylı

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİESİ EKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİSİ İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİLERİ DERS NOLARI ORHAN KISA Maina Yüse Mühendisi Öğretim Görevlisi ANALYA-0 . SOĞUMANIN

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 3 Uzaktan Algılama Temelleri Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Elektromanyetik Spektrum Elektromanyetik Spektrum Görünür Işık (Visible Light) Mavi: (400 500 nm) Yeşil:

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ İnfrared spektroskopisi Infrared veya biraz daha uzun dalga boylu ışınların kullanılmasıyla yapılan her türlü analize IR analizleri denir. ENSTRÜMANTAL ANALİZ IR ışınları dalga boylarına göre: 800-2500

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A. Deneyin Amacı: Deney 5: Sensörler Sensör kavramının anlaşılması, kullanım alanlarının ve kullanım yerine göre çeşitlerinin öğrenilmesi. Çeşitli sensör tipleri için çalışma mantığı anlaşılıp sağlamlık testi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENE ALANI : FĐZĐEL OLALAR ÜNĐE 5 : IŞI (EB) B- IŞIĞIN RENLERE ARILAI CĐĐLER NAIL RENLĐ GÖRÜNÜR? 1- Işığın Renklerine Ayrılması 2- Işığın Elde Edilmesi 3- Renkleri 4- Cisimlerin Işığı ansıtması 5- leri

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL Spektroskopi nedir? x Spektroskopi, çeşitli tipte ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Lazer radyasyon ışını örnekten geçer örnekten radyasyon çıkarken

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri Ço Taşıyıcılı Gerçe Zaman WiMA adyoda Zaman Bölgesi ve Freans Bölgesi Kanal Denleştiricilerin Teori ve Deneysel Başarım Analizleri E. Tuğcu, O. Çaır, A. Güner, A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya Eletri-Eletroni

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 6,, 3-8, 6 J. of Thermal Science and Technology 6 TIBTD Printed in Turey ISSBN 3-365 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ adir BAIRCI* ve Bedri YÜSEL**

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

Raman Spektroskopisi

Raman Spektroskopisi Raman Spektroskopisi Çalışma İlkesi: Bir numunenin GB veya yakın-ir monokromatik ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne dayanır. Moleküllerin

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

3-KOMPRESÖRLER. 3.1- Temel Esaslar. 3.1.1- Termodinamik Kayıplar:

3-KOMPRESÖRLER. 3.1- Temel Esaslar. 3.1.1- Termodinamik Kayıplar: 3-KOMPRESÖRLER 3.- Temel Esaslar 3..- Termodinami Kayılar: Aşağıdai şeilde, izotermi ve adiyabati sııştırmada omresör işleri aynı PV diyagramı üzerinde gösterilmiştir. Eğimi daha fazla olan eğri adiyabati,

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar

Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ TEORİSİ Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar Elektromagnetik Spektrum X-ışını Ultraviyole İnfrared Mikro- Radyo frekansı dalga Ultraviyole Görünür Vibrasyonal

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI Öğrenci Numarası: I. / II. Öğretim: Adı Soyadı: İmza: HAFTA 09 1. KONU: Tayfsal Analiz II 2. İÇERİK Kirchhoff Kanunları Çizgi Analizi ile Element Tespiti

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Total protein miktarının bilinmesi şarttır:

Total protein miktarının bilinmesi şarttır: Total protein miktarının bilinmesi şarttır: protein veriminin belirlenmesi saflık kontrolu deneylerin optimizasyonu spesifik aktivite tayini ve saflaştırma derecesinin belirlenmesi (enzimler için) KULLANILAN

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir.

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses, bir madde ile karþýlaþtýðýnda yansýyabilir, iletilebilir ya

Detaylı

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Bu etkileşim absorbsiyon (soğurma) ya da emisyon (yayınma) şeklinde olabilir. Elektromanyetik ışımanın

Detaylı

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA 1 Uzaktan Algılama Nedir? Arada fiziksel bir temas olmaksızın cisimler hakkında bilgi toplanmasıdır.

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ Yılmaz Uyaroğlu M. Ali Yalçın Saarya Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü,

Detaylı

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi AYDINLATMA SİSTEMLERİ İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi Işık Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak in http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 IR spektroskopisi Dalga boyu aralığı Bölge Dalga sayısı aralığı (cm (mm) ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 Kızıl ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS MTEMTĐK ĐM YILLR 00 003 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - HREKET PROLEMLERĐ Hız msaa verildiğinden süre de saa olmalıdır lınan yol : x Hız: Zaman : ir araç x yolunu hızıyla sürede alır Yol Hız

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

Detaylı

Enstrümantal Analiz, Elektromagnetik Işının Özellikleri

Enstrümantal Analiz, Elektromagnetik Işının Özellikleri 1 ELEKTROMAGNETİK IŞIN Absorbsiyon ve Emisyon Enstrümantal Analiz, Elektromagnetik Işının Özellikleri Vakumdan gelerek bir maddenin yüzeyleri arasına giren ışının elektriksel vektörü, ortamda bulunan atom

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI Öğrenci Numarası: I. / II. Öğretim: Adı Soyadı: İmza: HAFTA 08 1. KONU: TAYFSAL GÖZLEM 1 2. İÇERİK Doppler Etkisi Kirchhoff Yasaları Karacisim Işınımı

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR?

Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR? Hazırlayanlar: Suzan Baran, Hilal Günay, Fatma Mutlu TOST MAKİNELERİNİN İÇİ NİÇİN SİYAHTIR? ÖĞRENME ALANI: Madde ve Değişim SINIF: 6. Sınıf ÜNİTE: Madde ve Isı KONU: Isının Yayılma Yolları Kazanımlar:

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü 1. Giriş Işınımla (radyasyonla) ısı transferi ve ısıl ışınım terimleri, elektromanyetik dalgalar ya da fotonlar (kütlesi olmayan fakat enerjiye sahip parçacıklar) vasıtasıyla

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Optik Sensörler Üzerine düşen ışığa bağlı olarak üstünden geçen akımı değiştiren elemanlara optik eleman denir. Optik transdüserler ışık miktarındaki değişmeleri elektriksel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HEYELANLAR İÇİN BİR DİNAMİK DEFORMASYON VE BİR DİNAMİK HAREKET YÜZEYİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI DOKTORA

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı