TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015"

Transkript

1 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe ve 233 mahallede, %99 güven düzeyi ve %2 göz yumulabilir hata payı doğrultusunda, 4144 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma soruları 4 bölümden oluşmuştur. İlk bölümde demografik verileri elde etmeyi amaçlayan kişi ve hane bilgileri soruları, ikinci bölümde siyasete ilişkin tutumları belirlemeyi amaçlayan siyasal tercih soruları, üçüncü bölümde koalisyon tartışmaları hakkındaki tutumları ölçmeyi amaçlayan sorular ve dördüncü bölümde ise Türkiye de mevcut gündeme ilişkin sorular ankette yer almıştır.

2 KİŞİ VE HANE BİLGİLERİ CİNSİYET (%) Kadın 49,9% Erkek 50,1% Araştırma grubunda yer alanların %50,1 i erkek, %49,9 u kadınlardan oluşmaktadır.

3 MEDENİ DURUM (%) 80 70, , ,5 2,1 Evli Bekar Boşanmış Eşi Ölmüş Araştırma grubunda yer alanların medeni durumlarına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %70,5 i evli, %24,8 i bekâr, %2,5 si boşanmış ve %2,1 i eşinin ölmüş olduğunu belirtmektedir.

4 YAŞ ARALIĞI (%) ,8 23, ,9 17,7 11,3 10 6, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 65 + Yaş Araştırma grubunun %14,9 u yaş grubunda, %25,8 i yaş grubunda, %23,8 i yaş grubunda, %17,7 si yaş grubunda, %11,3 ü yaş grubunda ve %6,5 i 65 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır.

5 EĞİTİM DURUMU (%) Lisans Üstü 0,9 Üniversite 15,9 Lise 28,1 Ortaokul 16,4 İlkokul 33,9 Diplomasız okuryazar Okuryazar değil 2,1 2, Araştırma grubunda yer alanların eğitim durumlarına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %2,7 si okuryazar olmadığını, %2,1 i diploma sahibi olmamasına rağmen sadece okuryazar olduğunu, %33,9 u ilkokul mezunu olduğunu, %16,4 ü ortaokul, %28,1 i lise, %15,9 u üniversite ve %0,9 u lisansüstü mezunu olduğunu aktarmaktadır.

6 İSTİHDAM DURUMU (%) İşsiz, iş arıyor Öğrenci Ev kadını Emekli Çiftçi, ziraatçı, hayvancı Marjinal sektör (işportacı simitçi..vb Profesyonel meslek (Mim.,Av.,Dr.vb ) Tüccar/sanayici/işadamı Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför vs İşçi Özel sektörde memur, müdür vd (Banka vb.) Devlet memuru, şef, müdür vd 0,8 1,6 1,2 0,4 1,9 5,3 5,2 7,5 13, , Araştırma grubunda yer alanların istihdam durumlarına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %7,5 i işsiz olduğunu, %5,2 si kamu sektöründe istihdam edildiğini, %1,9 u özel sektör çalışanı olduğunu, %20 si işçi, %15 i esnaf, %0,4 ü tüccar, %1,2 si profesyonel meslek sahibi, %1,6 sı marjinal sektör çalışanı, %0,8 i çiftçi, %13,1 i emekli, %28,2 si ev kadını ve %5,3 ü öğrenci olduğunu belirtmektedir

7 HANE AYLIK GELİR (%) 5000 TL Üzeri 1, TL 6, TL 9, TL 26, TL 22, TL 19, TL 13, Araştırma grubunun hane aylık gelirlerine ilişkin bulgulara yukarıda yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %13,5 i TL, %19,2 si TL, %22,4 ü TL, %26,8 i TL, %9,9 u TL, %6,3 ü TL ve %1,8 i 5000 TL üzeri hane aylık geliri olduğunu belirtmiştir. Bunların yanında, grafik olarak sunulmamakla birlikte, ortalama hane halkı büyüklüğü 4,05 kişi, hanede oy kullanacak kişi sayısı ortalaması ise 2,97 olarak hesaplanmıştır.

8 SGK (%) Özel Sigorta 0,8 Emekli Sandığı 8,3 BAĞ-KUR 13,3 SSK GSS Primini Kendi Ödüyor 2 56,8 GSS Primini Devlet Ödüyor 5,4 Yok 13, Araştırma grubunda yer alanların SGK kayıtlarına ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %13,4 ü herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını, %5,4 ü genel sağlık sigortası olduğunu ve primini devletin ödediğini, %2 i ise yine genel sağlık sigortası olduğunu ve priminin kendilerince ödendiğini, %56,8 i SSK, %13,3 ü Bağ-Kur, %8,3 ü emekli sandığı ve %0,8 i özel sigorta kaydı olduğunu aktarmaktadır.

9 KİMLİK (%) 70 68, , ,9 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 1,8 0,4 Araştırma grubunun kimlik tanımlamalarına ilişkin verilere yukarıda yer verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %68,5 i Türk, %0,9 u Arap, %16 sı Kürt, %0,4 ü Roman, %0,1 i Çerkez, %0,2 si Boşnak, %0,2 si Arnavut, %0,1 i Ermeni, %11,3 ü T.C. Vatandaşı, %1,8 i Türkiyeli olarak kimliklerini tanımlamıştır. Bu soruya araştırma grubunun %0,4 ü ise Hümanist yanıtı vermiştir.

10 İNANÇSAL KİMLİK (%) 90 85, ,1 6,1 Müslüman Hıristiyan Sünni Hanefi 0,9 6,1 1,2 0,4 Sünni Şafi Alevi Ateist Deist Araştırma grubunun inançsal kimlik tanımlamalarına ait grafiğe yukarıda yer verilmiştir. Elde edilen verilere göre araştırma grubunun %85,2 si Müslüman, %0,1 i Hristiyan, %6,1 i Alevi, %6,1 i Hanefi, %0,9 u Şafi, %1,2 si Ateist ve %0,4 ü Deist olarak inançsal kimliğini tanımlamıştır.

11 SİYASİ TUTUM 7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERDİĞİNİZ PARTİ HDP 13,1% (%) Diğer 1,6% Oy kullanmadım 3,7% MHP 15,9% AKP 40,6% CHP 25,1% Araştırma grubunda yer alanların 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde oy verdiği partiye ilişkin bulgulara yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %3,7 si oy kullanmadığını belirtmişken, %40,6 sı AKP, %25,1 i CHP, %15,9 u MHP, %13,1 i HDP ve %1,6 sı Diğer yanıtı vermiştir.

12 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ MHP 14,6% PARTİ YÜZDE % Diğer 2,3% HDP 13,2% Kararsız 5,1% AKP 39,3% CHP 25,5% Araştırma grubunun, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde oy vereceği partilere ilişkin grafiğe yukarıda yer verilmektedir. Buna göre 1 Kasım genel seçimlerinde araştırma grubunun %39,3 ü AKP ye, %25,5 i CHP ye, %14,6 sı MHP ye, %13,2 si HDP ye ve %2,3 ü Diğer partilere oy vereceğini belirtmişken, %5,1 i karasız olduğunu aktarmıştır.

13 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ (%) Diğer 2,4% HDP 13,9% MHP 15,4% AKP 41,4% CHP 26,9% Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 1 Kasım Genel seçimlerinde oy verilecek parti sonuçları yukarıda yer alan grafikteki gibi gerçekleşmektedir. Buna göre karasızlar dağıtılınca AKP %41,4, CHP %26,9, MHP %15,4, HDP %13,9 ve Diğer Partiler %2,4 olarak belirmektedir.

14 Toplam 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ * 7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERDİĞİNİZ PARTİ 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti 7 Haziran Genel Seçimlerinde Oy Verdiğiniz Parti Oy kullanmadım AKP CHP MHP HDP Diğer Kararsız 23,4 5,0 4,1 4,4 3,0 6,0 5,1 AKP 28,6 89,9 1,2 5,3 3,9 3,0 39,3 CHP 18,2 1,5 91,2 4,9 3,3 10,4 25,5 MHP 11,0 1,5 0,7 83,9 0,4 1,5 14,6 HDP 12,3 1,1 2,7 88,7 13,2 Diğer 6,5 1,0 0,1 1,5 0,7 79,1 2,3 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7 Haziran seçimlerinde oy verilen parti ile 1 Kasım seçimlerinde oy verilecek parti karşılaştırmasına yukarıda yer verilmektedir. Buna göre 7 Haziran seçimlerinde AKP ye oy verenlerin %89,9 u, CHP ye oy verenlerin %91,2 si, MHP ye oy verenlerin %83,9 u ve HDP ye oy verenlerin %88,7 si 1 Kasım seçimlerinde tekrar aynı partiye oy vereceğini belirtmiştir.

15 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Türk Arap Kürt Roman Çerkez Boşnak Arnavut T.C Vatandaşı Türkiyeli Hümanist Ermeni Toplam 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ * KİMLİĞİNİZİ NASIL TANIMLARSINIZ? Kimliğinizi Nasıl Tanımlarsınız Kararsız 5,0 12,8 5,0 5,8 5,4 20,0 5,1 AKP 44,6 66,7 24,1 50,0 16,7 20,0 42,9 30,2 27,0 7,1 39,3 CHP 27,2 12,8 8,8 31,2 16,7 50,0 14,3 36,2 37,8 42,9 25,4 MHP 17,3 1,8 18,8 10,0 28,6 19,2 12,2 7,1 14,7 HDP 3,6 7,7 59,0 50,0 20,0 5,8 14,9 35,7 80,0 13,2 Diğer 2,4 1,2 16,7 14,3 2,8 2,7 7,1 2,3 Toplam Kimlik tanımları ve 1 Kasım seçimlerinde oy verilecek parti karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre kimliğini Türk olarak tanımlayanların %44,6 sı AKP ye, %27,2 si CHP ye, %17,3 ü MHP ye ve %3,6 sı HDP ye oy vereceğini, Kürt olarak tanımlayanların %24,1 i AKP ye, %8,8 i CHP ye, %1,8 i MHP ye ve %59 u HDP ye oy vereceğini ve T.C. Vatandaşı olarak kimliğini tanımlayanların %30,2 si AKP ye, %36,2 si CHP ye, %19,2 si MHP ye ve %5,8 i HDP ye oy vereceğini belirtmiştir.

16 Müslüman Hıristiyan Sünni Hanefi Sünni Şafi Alevi Ateist Deist Toplam 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ * İNANÇSAL KİMLİK İnançsal Kimlik 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Kararsız 5,6 2,8 8,6 1,6 6,7 5,1 AKP 42,6 40,8 20,0 5,6 10,0 13,3 39,5 CHP 22,6 50,0 33,2 14,3 54,0 30,0 33,3 25,3 MHP 15,7 12,8 2,9 5,6 8,0 20,0 14,7 HDP 11,2 50,0 7,6 48,6 32,4 48,0 26,7 13,2 Diğer 2,3 2,8 5,7,8 4,0 2,2 Toplam İnançsal kimlik tanımları ve 1 Kasım seçimlerinde oy verilecek parti karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre inançsal kimliğini Müslüman olarak tanımlayanların %42,6 sı AKP ye, %22,6 sı CHP ye, %15,7 si MHP ye ve %11,2 si HDP ye oy vereceğini, Alevi olarak tanımlayanların %5,6 sı AKP ye, %54 ü CHP ye, %5,6 sı MHP ye ve %48 i HDP ye oy vereceğini, Hanefi olarak tanımlayanların %40,8 i AKP ye, %33,2 si CHP ye, %12,8 i MHP ye ve %7,6 sı HDP ye oy vereceğini belirtmiştir.

17 PARTİLERE İLİŞKİN TUTUM; Oy Verebilirim Kararsızım (%) (%) Kesinlikle Oy Veririm (%) Oy Vermem (%) Kesinlikle Oy Vermem (%) AKP 36,2 9,7 5,0 13,7 35,4 CHP 21,6 16,3 6,5 20,3 35,2 MHP 10,3 15,5 6,9 22,0 45,4 HDP 12,5 7,1 5,0 18,9 56,6 Seçmenlerin Partilere ilişkin tutumlarına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %36,2 si AKP ye kesinlikle oy veririm demişken, %9,7 si oy verebilirim yanıtı vermiştir. Başka bir deyişle AKP ye oy verme potansiyeli %45,7 dir. CHP açısından bakıldığında araştırma grubunun %21,6 sı kesinlikle oy veririm, %16,3 ü oy verebilirim yanıtı vermiştir. CHP ye oy verebilme potansiyeli ise %37,9 dur. MHP açısından bakıldığında araştırma grubunun %10,3 ü kesinlikle oy veririm, %15,5 i oy verebilirim yanıtı vermiştir. MHP ye oy verebilme potansiyeli ise %25,8 dir.son olarak HDP ye oy verme potansiyeline bakıldığında, araştırma grubunun %12,5 i kesinlikle oy veririm, %7,1 i oy verebilirim yanıtı vermiştir. HDP ye oy verebilme potansiyeli ise %19,6 dır. Kimlik tanımlamaları ve partilere karşı tutum birlikte değerlendirildiğinde, tablo olarak sunulmamakla birlikte, kimliğini Kürt olarak tanımlayanların %21,3 ü AKP ye kesinlikle oy veririm, %6,5 i oy verebilirim yanıtı vermiştir. Başka bir deyişle kimliğini Kürt olarak tanımlayanlar içinde AKP ye oy verme potansiyeli %27,8 dir. CHP açısından aynı tabloya bakıldığında Kürtlerin %6,7 si CHP ye kesinlikle oy veririm demişken, %22,2 si oy verebilirim yanıtı vermiştir. Yani Kürtlerde CHP ye oy verme potansiyeli %28,9 dur. Başka bir ifade ile Kürtlerde CHP ye oy verme potansiyeli AKP ye oy verme potansiyeline göre daha yüksektir. HDP açısından kimliğini Türk olarak tanımlayanlar ile karşılaştırma yapıldığında; Türk olarak kimliğini tanımlayanların %2,8 i HDP ye kesinlikle oy veririm, %4,7 si ise oy verebilirim yanıtı vermiştir. Yani Türkler açısından HDP ye oy verme potansiyeli %7,5 tir. Kürtler açısından ise HDP ye oy verme potansiyeli %71,1 dir.

18 CUMHURBAŞKANI'NIN TARTIŞMAYA AÇTIĞI BAŞKANLIK SİTEMİNİ DESTEKLİYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim Yok Kararsız 10,1% 2,5% Evet 31,5% Hayır 56% Türkiye gündemini son yıllarda en fazla meşgul eden konulardan biri de Cumhurbaşkanı nın tartışmaya açtığı başkanlık sistemi talebidir. Buna göre araştırma grubunun %31,5 i başkanlık sistemini desteklediğini belirtmişken, %56 sı desteklemediğini, %2,5 i kararsız olduğunu ve %10,1 i ise fikrinin olmadığını bildirmiştir.

19 CUMHURBAŞKANI NIN TARTIŞMAYA AÇTIĞI BAŞKANLIK SİTEMİNİ DESTEKLİYOR MUSUNUZ? * 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ Cumhurbaşkanı nın Tartışmaya Açtığı Başkanlık Sitemini Destekliyor musunuz? 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer Toplam Evet 18,9 65,6 5,9 13,7 5,9 20,2 31,5 Hayır 56,6 17,3 87,6 74,4 88,8 58,5 56,0 Fikrim Yok 18,4 13,7 5,7 9,9 4,0 13,8 10,1 Kararsız 6,1 3,4 0,9 2,0 1,3 7,4 2,5 Toplam Kasım seçimlerinde oy verilecek parti ve Başkanlık Sistemini Destekliyor musunuz sorularına alınan yanıtların karşılaştırmasına yukarıda yer verilmektedir. Buna göre AKP ye oy vereceklerin %65,6 sı başkanlık sistemine evet demişken, CHP ve HDP seçmeninin %5,9 u, MHP seçmeninin de %13,7 si başkanlık sistemini destekleyeceğini belirtmiştir. Bunun yanında AKP seçmeninin %17,3 ü, MHP seçmeninin %74,4 ü, CHP seçmeninin %87,6 sı ve HDP seçmeninin %88,8 i başkanlık sistemine hayır diyeceğini bildirmiştir.

20 KOALİSYON TARTIŞMALARI 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA KOALİSYON KURULMALI MIYDI? (%) Fikrim Yok 9,6% Hayır 26,7% Evet 63,7% Bilindiği gibi 7 Haziran seçimlerinden sonra yaklaşık olarak iki ay koalisyon tartışmaları ile geçti. Ancak koalisyon hükümeti kurulamadı. Bu bağlamda araştırma grubuna 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon kurulmalı mıydı sorusu yöneltilerek, bu konuda ki fikirleri alınmak istenmiştir. Buna göre araştırma grubunun %63,7 si, 7 Hazirandan sonra koalisyon kurulması gerektiği yönünde fikir beyan etmişken, %26,7 si koalisyon kurulmamasını doğru bulmuş ve %9,6 sı ise fikrim yok yanıtı vermiştir.

21 Toplam 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA KOALİSYON KURULMALI MIYDI? * 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ % 7 Haziran seçimlerinden Sonra Koalisyon Kurulmalı mıydı? 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer Evet 71,7 47,3 77,4 67,2 78,2 69,1 63,7 Hayır 16,5 40,9 15,5 23,9 13,9 20,2 26,7 Fikrim Yok 11,8 11,7 7,1 8,9 7,9 10,6 9,6 Toplam Kasım genel seçimlerinde oy verilecek parti ve koalisyon kurulmalı mıydı sorularına alınan yanıtlar karşılaştırıldığında; AKP ye oy vereceklerin %47,3 ü, CHP ye oy vereceklerin %77,4 ü, MHP ye oy vereceklerin %67,2 si ve HDP ye oy vereceklerin %78,2 si 7 Hazirandan sonra koalisyon kurulması yönünde fikir beyan etmişlerdir.

22 EVET İSE; HANGİ PARTİLER ARASINDA KOALİSYON OLMALIYDI? (%) AKP-HDP 5% CHP-MHP-HDP 25,3% AKP-CHP- MHP-HDP 0,4% MHP-CHP-AKP 0,3% AKP-MHP 29% AKP-CHP 40% 7 Hazirandan sonra koalisyon kurulmalıydı yanıtını verenlere sorulan hangi partiler arasında koalisyon olmalıydı sorusuna alınan yanıtlara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunda yer alıp 7 Hazirandan sonra koalisyon kurulmalıydı diyenlerin %40 ı AKP-CHP koalisyonu, %29 u AKP-MHP koalisyonu, %5 i AKP-HDP koalisyonu, %25,3 ü CHP-MHP-HDP koalisyonu, %0,4 ü AKP-CHP-MHP-HDP dörtlü koalisyonunu ve %0,3 ü MHP-CHP-AKP koalisyonu kurulması gerektiğini düşünmektedir.

23 KOALİSYON KURULAMAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ NEDİR? (%) Diğer 7,6 Bilmiyorum 15,1 HDP nin Tavrı 1,1 MHP nin Tavrı 7 AKP'nin Tek Başına İktidar Hırsı Cumhurbaşkanı İzin Vermedi 19,1 19,6 Partilerin anlaşamaması 30, Bilindiği üzere 7 Hazirandan sonra uzun bir süre koalisyon tartışmaları ülke gündemini meşgul etmiş ve koalisyon görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma grubuna koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının en önemli nedeni sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %30,5 i partilerin anlaşamaması, %19,6 sı Cumhurbaşkanının izin vermemesi, %19,1 i AKP nin tek başına iktidar hırsı, %7 si MHP nin tavrı, %1,1 i HDP nin tavrından dolayı koalisyon kurulamadığını düşünmektedir. Araştırma grubunun %15,1 i bilmiyorum, %7,6 sı ise diğer yanıtı vermiştir.

24 Koalisyon Kurulamamasının En Önemli Nedeni Nedir? Toplam KOALİSYON KURULAMAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ NEDİR? *1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ % 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer Partilerin Anlaşamaması 32,5 42,3 18,5 31,5 18,1 34,1 30,5 Cumhurbaşkanı İzin Vermedi 13,1 7,8 30,9 23,4 29,7 17,6 19,6 AKP'nin Tek Başına İktidar Hırsı 18,3 8,4 26,6 21,5 32,4 21,2 19,1 MHP nin Tavrı 2,6 8,4 8,1 4,1 6,6 3,5 7,0 HDP nin Tavrı 0,5 1,7 0,7 1,3 0,2 1,1 Bilmiyorum 29,8 20,8 10,5 10,0 7,9 15,3 15,1 Diğer 3,1 10,7 4,7 8,2 5,2 8,2 7,6 Toplam Koalisyon kurulamamasının en önemli nedeni ile 1 Kasım seçimlerinde oy verilecek parti karşılaştırması yapıldığında, AKP ye oy vereceklerin %42,3 ü partilerin anlaşamaması, %7,8 i Cumhurbaşkanının izin vermemesi, %8,4 ü AKP nin tek başına iktidar hırsı, %8 4 ü MHP nin tavrı, %1,7 si HDP nin tavrı nedeniyle koalisyon kurulamadığını düşünmektedir. CHP seçmeni açısından bakıldığında; %18,5 i partilerin anlaşamaması, %30,9 u Cumhurbaşkanının izin vermemesi, %26,6 sı AKP nin tek başına iktidar hırsı, %8 1 i MHP nin tavrı, %0,7 si HDP nin tavrı nedeniyle koalisyon kurulamadığını düşünmektedir. MHP seçmeni açısından bakıldığında; %31,5 i partilerin anlaşamaması, %23,4 ü Cumhurbaşkanının izin vermemesi, %21,5 i AKP nin tek başına iktidar hırsı, %4 1 i MHP nin tavrı, %1,3 ü HDP nin tavrı nedeniyle koalisyon kurulamadığını düşünmektedir. HDP seçmeni açısından bakıldığında; %18,1 i partilerin anlaşamaması, %29,7 si Cumhurbaşkanının izin vermemesi, %32,4 ü AKP nin tek başına iktidar hırsı, %6 6 sı MHP nin tavrı, %0,2 si HDP nin tavrı nedeniyle koalisyon kurulamadığını düşünmektedir.

25 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE BİR PARTİNİN TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim Yok 8% Evet 41,6% Hayır 50,4% Araştırma dahilinde ele alınan konulardan biri de 1 Kasım seçimlerinde tek partili iktidarın oluşup oluşmayacağına ilişkin görüşlerdir. Buna göre araştırma grubunun %41,6 sı tek başına iktidar olacağını düşünüyorken, %50,4 ü koalisyon çıkacağını düşünmektedir.

26 EVET İSE; HANGİ PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLABİLİR? (%) CHP 5% MHP 2% HDP 0,8% AKP 92,2% Bir partinin tek başına iktidar olacağını düşünenlere ise hangi partinin tek başına iktidar olabileceğini düşünüyorsunuz sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %92,2 si AKP nin, %5 i CHP nin, %2 si MHP nin %0,8 i HDP nin tek başına iktidar olacağını düşünmektedir.

27 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE DE HİÇBİR PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMAZSA HANGİ PARTİLERİN KOALİSYON KURMASINI İSTERSİNİZ? (%) Fikrim yok 2,9 AKP-MHP-CHP 0,7 CHP-MHP-HDP 8 CHP-HDP 26,8 CHP-MHP 18,7 AKP-HDP 3,5 AKP-MHP 14,5 AKP-CHP 24, Bir partinin tek başına iktidar olamayacağını düşünenlere sorulan hangi partilerin koalisyon kurmasını istersiniz sorusuna araştırma grubunun %24,7 si AKP-CHP, %14,5 i AKP-MHP, %3,5 i AKP-HDP, %18,7 si CHP-MHP, %26,8 i CHP-HDP, %8 i CHP-MHP- HDP ve %0,7 si AKP-MHP-CHP yanıtı vermiştir.

28 TÜRKİYE DE GÜNDEM Çalışmanın bu bölümünde son dönemde Türkiye de gündemi meşgul eden konular hakkında araştırma grubunun tutumu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Türkiye nin en önemli sorununun ne olduğu araştırma grubuna yöneltilmiştir. TÜRKİYE NİN EN ÖNEMLİ SORUNU (%) Diğer Hukuk ve adaletin işlevsizliği Hükümetin kurulmaması Recep Tayyip Erdoğan AKP Eğitim PKK Ekonomideki Kötü Gidiş Kürt sorunu İşsizlik Silahlı Çatışma/Şiddet Ortamı 1,1 1,2 1,6 1,6 2,2 3,3 8,5 13,2 14,9 16,6 35, Grafikten görülebileceği gibi araştırma grubunun %35,7 si Türkiye nin en önemli sorununu silahlı çatışma/şiddet ortamı olarak görüyorken, %16,6 sı işsizlik, %14,9 u Kürt Sorunu, %8,5 i Ekonomideki kötü gidiş, %3,3 ü PKK, %2,2 si eğitim, %1,6 sı AKP, %1,6 sı, %1,6 sı Recep Tayyip Erdoğan, %1,2 si hükümetin kurulamaması ve %1,1 i hukuk ve adaletin işlevsizliği yanıtı vermiştir.

29 TÜRKİYE NİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ (%) Diğer Fikrim yok Suriye/Suriyeliler İşsizlik Ekonomi Siyasi kriz PKK 3,9 2,6 1,2 2,8 3,5 4,9 5 Seçim 11,9 Silahlı Çatışmaların Başlaması 64, Son dönemde Türkiye nin en önemli gündemine ilişkin grafiğe yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %64,2 si açısından Türkiye nin en önemli gündemi silahlı çatışmaların tekrar başlamasıyken, %11,9 u seçim, %5 i PKK, %4,9 u siyasi kriz, %3,5 i ekonomi, %2,8 i işsizlik, %1,2 si Suriyeliler, %2,6 sı fikrim yok yanıtı vermiştir.

30 SON 1 YILDA EKONOMİK DURUMUM; (%) Daha iyi oldu 7,6% Daha kötü oldu 58,7% Değişiklik olmadı 33,7% Son günlerde ülke gündeminde yer alan konulardan biri de ekonomide ki çalkantılardır. Bu kapsamda araştırma grubuna son bir yıla baktığınızda ekonomik durumunuz hakkında ne söylersiniz sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %7,6 sı ekonomik durumunun daha iyi olduğunu, %33,7 si değişiklik olmadığını, %58,7 si ise ekonomik durumlarının daha kötü olduğunu belirtmiştir.

31 ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTER MİSİNİZ? (%) Fikrim Yok 8,1% Hayır 33,2% Evet 58,7% Gündemin en önemli konularından biri de çözüm sürecinin buzdolabına kaldırılıp çatışmaların tekrar başlamasıdır. Bu bağlamda araştırma grubuna çözüm sürecinin devam etmesini istiyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Araştırma grubunun %58,7 si çözüm sürecinin devam etmesini isteyen evet yanıtı vermişken, %33,2 si hayır, %8,1 i fikrim yok yanıtı vermiştir.

32 Toplam ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTER MİSİNİZ? * 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ % Çözüm Sürecinin Devam Etmesini İster misiniz? 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti % Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer Evet 59,0 61,6 56,0 31,4 88,3 42,6 58,7 Hayır 29,2 30,2 35,3 58,4 49,9 33,2 Fikrim Yok 11,8 8,2 8,7 10,2 11,7 7,5 8,1 Toplam Kasım genel seçimlerinde oy verilecek parti sorusuna alınan yanıtlar ile birlikte değerlendirildiğinde, AKP seçmeninin %61,6 sı CHP seçmeninin %56 sı, MHP seçmeninin %31,4 ü ve HDP seçmeninin %88,3 ü çözüm sürecinin devam etmesini istemektedir

33 CUMHURBAŞKANI'NIN TARAFSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) Fikrim Yok 8,9% Evet 24,5% Hayır 66,6% Son günlerde kamuoyunda yer edinen tartışmalardan biri de Cumhurbaşkanı nın tarafsız olmadığı tartışmalarıdır. Araştırma grubuna doğrudan yöneltilen Cumhurbaşkanı nın tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna, %24,5 i evet yanıtı, %66,6 sı hayır yanıtı vermişken, %8,9 u ise fikrinin olmadığını aktarmıştır.

34 SEÇİMLERDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI'NIN MİTİNGLER YAPMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%) Fikrim Yok 8% Olumlu değerlendiriyorum 26,5% Olumsuz Değerlendiriyorum 65,5% Yine son dönemin en önemli tartışmalarından biri de Cumhurbaşkanı nın seçimden önce farklı isimlendirmeler ile mitingler yapmasıdır. Araştırma grubunun %26,5 i Cumhurbaşkanının mitingler yapmasını olumlu değerlendiriyorken, %65,5 i Cumhurbaşkanının mitingler yapmasını olumsuz değerlendirmektedir.

35 Toplam SEÇİMLERDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI NIN MİTİNGLER YAPMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? * 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ % Seçimlerden Önce Cumhurbaşkanı nın Mitingler Yapmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Olumlu değerlendiriyorum Olumsuz Değerlendiriyorum 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti % Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer 13,8 56,9 5,0 8,5 3,3 20,4 26,5 71,9 32,3 91,4 84,4 90,8 66,7 65,5 Fikrim Yok 14,3 10,8 3,6 7,1 5,9 12,9 8,0 Toplam Yine seçmen tercihleri ile birlikte değerlendirme yapıldığında, tablodan izlenebileceği gibi AKP seçmeninin %32,3 ü CHP seçmeninin %91,4 ü, MHP seçmeninin %84,4 ü ve HDP seçmeninin %90,8 i Cumhurbaşkanı nın seçimlerden önce mitingler yapmasını olumsuz değerlendirmektedir.

36 TÜRKİYE DE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN TEKRAR BAŞLAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ NEDİR? (%) Diğer Suruç ve Ceylanpınar daki olaylar Irkçılık Siyasi Partiler Tarafların birbirine güvensizliği Terörden Çözüm sürecinin tıkanması Dış güçler HDP PKK Recep Tayyip Erdoğan ın Başkan olmak istemesi Seçim sonucu Hükümetin kurulamaması AKP'nin tek başına iktidar olamaması Fikrim Yok 3,3 1,4 2,5 2,5 3,7 3,7 4,3 5,2 7,8 9,8 11,1 11, , Bilindiği gibi Türkiye de uzun bir süre uygulanmış olan çatışmasızlık ortamı Temmuz ayından itibaren bozulmuş ve silahlı çatışmalar başlamıştır. Bu bağlamda araştırma grubuna silahlı çatışmaların tekrar başlamasının en önemli nedeni nedir sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %12 si fikrim yok, %21,1 i AKP nin tek başına iktidar olamaması, %11,5 i seçim sonucu hükümetin kurulamaması, %11,1 i Recep Tayyip Erdoğan ın başkan olmak istemesi, %9,8 i PKK, %7,8 i HDP, %5,2 si dış güçler, %4,3 ü çözüm sürecinin tıkanması, %3,7 si terör, %3,7 si tarafların birbirine güvensizliği, %2,5 i siyasi partiler, %2,5 i ırkçılık, %1,4 ü Suruç ve Ceylanpınar daki olaylar ve %3,3 ü diğer yanıtı vermiştir.

37 TÜRKİYE DE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN TEKRAR BAŞLAMASININ SORUMLUSU KİMDİR? (%) Diğer Her iki taraf Partiler Hükümet Politikaları Dış güçler PKK AKP HDP Recep Tayyip Erdoğan Fikrim yok 2,4 3 5,1 5,4 6,2 10,4 12,3 13,1 16,5 25, Bir önceki tabloda Türkiye de silahlı çatışmaların tekrar başlamasının en önemli nedeninde AKP nin tek başına iktidar olamaması belirgin sebep olarak öne çıkmıştı. Bu noktada ise araştırma grubuna silahlı çatışmaların tekrar başlamasının sorumlusu kim sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya araştırma grubunun %13,1 i fikrim yok, %25,5 i Recep Tayyip Erdoğan, %16,5 i HDP, %12,3 ü AKP, %10,4 ü PKK, %5,4 ü dış güçler, %5,1 i hükümet politikaları, %3 ü partiler, %2,4 ü her iki taraf ve %6,2 si ise diğer yanıtını vermiştir.

38 TÜRKİYE NİN BATISINDA HDP YE VE KÜRTLERE YÖNELİK SALDIRILARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%) Kesinlikle Destekliyorum 3,2 Destekliyorum 5,1 Kararsızım 8,7 Desteklemiyorum 38,5 Kesinlikle Desteklemiyorum 44, Hatırlanacağı üzere Ağustos ayında Türkiye nin Batısında hemen her kentte başta HDP binaları olmak üzere, Kürtlere karşı saldırı ve linç girişimleri yapıldı. Bu kapsamda araştırma grubuna bu saldırıları nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Buna göre araştırma grubunun %8,3 ü bu saldırıları desteklediğini belirtmişken, %83 ü bu saldırıları desteklemediğini, %8,7 si ise kararsız kaldıklarını bildirmiştir.

39 Kesinlikle Destekliyorum Destekliyorum Kararsızım Desteklemiyorum Kesinlikle Desteklemiyorum Toplam 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ * TÜRKİYE NİN BATISINDA HDP YE VE KÜRTLERE YÖNELİK SALDIRILARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? % Türkiye nin Batısında HDP ye ve Kürtlere yönelik saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti % Kararsız 0,8 2,9 4,6 5,6 5,5 5,2 AKP 51,6 43,8 46,6 42,9 33,1 39,2 CHP 14,8 13,9 21,4 27,8 26,4 25,5 MHP 30,5 34,6 22,0 13,9 10,2 14,5 HDP 1,4 7,8 22,9 13,3 Diğer 2,3 4,8 4,0 2,0 1,9 2,3 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 kasın genel seçimlerinde oy verilecek parti ile HDP ye ve Kürtlere yapılan saldırıya karşı tutumu birlikte değerlendirdiğimizde, tablodan da izlenebileceği gibi, kesinlikle destekliyorum diyenlerin %51,6 sı AKP, %14,8, CHP ve %30,5 i MHP seçmenidir. Destekliyorum yanıtı verenler açısından da benzer tablo karşımıza çıkmaktadır. Zira destekliyorum diyenlerin %43,8 i AKP, %13,9 u CHP ve %34,6 sı MHP seçmenidir.

40 TÜRKİYE NİN BATISINDA HDP YE VE KÜRTLERE YÖNELİK SALDIRILARIN AMACI NEDİR? (%) Diğer Fikrim yok Recep Tayyip Erdoğan ı Başkan yapmak Dış güçler HDP'yi baraj altında bırakmak Irkçılık AKP'nin oylarını arttırmak istemesi Tepki/İntikam hırsı Ülkeyi bölmek Halkları birbirine düşürmek 1,9 2,1 7,4 4,9 5,3 7,7 10,6 11,8 16,7 31, Türkiye nin Batısında HDP ve Kürtlere yönelik saldırıların amacına ilişkin bulgulara da yukarıdaki grafikte yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %31,5 ine göre bu saldırıların amacı halkları birbirine düşürmek iken, %11,8 ine göre ülkeyi bölmek, %10,6 sına göre intikam hırsı, %7,7 sine göre AKP nin oylarını arttırmak istemesi, %5,3 üne göre ırkçılık, %4,9 una göre HDP nin oylarını baraj altında bırakmak, %2,1 ine göre dış güçler, %1,9 una göre Recep Tayyip Erdoğan ı başkan yapmaktır. Ayrıca araştırma grubunun %16,7 si fikrim yok ve %7,4 ü diğer yanıtlarını vermiştir.

41 TÜRKİYE NİN GİDİŞATINDAN ENDİŞE DUYUYOR MUSUNUZ? (%) Hayır 21,9% Fikrim Yok 2,8% Evet 75,3% Ülkede bütün bu yaşananların herhangi bir endişe yaratıp yaratmadığı da çalışma kapsamında ele alınmıştır. Buna göre araştırma grubunun %75,3 ü Türkiye nin gidişatından endişe duyduğunu belirtmişken, %21,9 u endişe duymadığını ve %2,8 i ise fikrinin bulunmadığını aktarmıştır.

42 TÜRKİYE NİN GİDİŞATINDAN ENDİŞE DUYUYOR MUSUNUZ? * 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE OY VERECEĞİNİZ PARTİ % Türkiye nin gidişatından endişe duyuyor musunuz? 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Oy Vereceğiniz Parti Kararsız AKP CHP MHP HDP Diğer Toplam Evet 84,9 57,3 87,9 82,1 92,3 80,6 75,3 Hayır 11,3 39,0 10,0 14,9 6,4 18,3 21,9 Fikrim Yok 3,8 3,7 2,1 3,0 1,3 1,1 2,8 Toplam Kasım genel seçimlerinde oy verilecek partiler açısından değerlendirme yapıldığında AKP seçmeninin %57,3 ü, CHP seçmeninin %87,9 u, MHP seçmeninin %82,1 i ve HDP seçmeninin %92,3 ü Türkiye nin gidişatından endişe duyduğunu belirtmiştir.

43 EVET İSE HANGİ KONUDAN DOLAYI ENDİŞE DUYUYORSUNUZ? (%) Hepsi 9,2 Suriye'deki savaşın Türkiye'ye sıçramasından 12,3 Siyasal Kriz yaşanmasından 10,6 Ekonomik Kriz çıkmasından 10,8 Toplumsal Çatışma Potansiyeli 57, Türkiye nin gidişatından endişe duyanlara hangi konudan dolayı endişe duyuyorsunuz sorusu yöneltilmiştir. Grafikten izlenebileceği gibi endişe duyanların %57,1 i toplumsal çatışma potansiyeli, %10,8 i ekonomik kriz, %10,6 sı siyasal kriz, %12,3 ü Suriye deki savaşın Türkiye ye sıçramasından ve %9,2 si sayılanların hepsinden dolayı endişe duyduğunu belirtmiştir.

44 BU ENDİŞENİZ OY VERİRKEN TERCİHİNİZİ ETKİLİYOR MU? (%) Hayır 39% Evet 61% Son olarak Türkiye nin gidişatından endişe duyanlara bu endişeniz oy verirken tercihlerinizi etkiliyor mu sorusu yöneltilmiştir. %60,7 si oy verirken taşıdıkları endişenin tercihlerini etkilediğini belirtmişken, %39,2 si ise tercihlerini etkilemediğini bildirmiştir.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6.

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. 1 KASIM 2015 MILLETVEKILI SECIMI DEGERLENDIRME ARASTIRMASI S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. Oy vermedim

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ 214 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ Anket Amacı 214 Yerel Seçimleri Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin 214 yerel seçimlerinde destekledikleri ve desteklemedikleri siyasi partileri ölçmek, kullandıkları

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

ekonomi olduğu görülüyor. Erken seçim olma ihtimalinin zor olduğu, AKP'nin ekonomide rahatlama yaşatmadan seçimi tekrarlatmasının mümkün olmadığı görü

ekonomi olduğu görülüyor. Erken seçim olma ihtimalinin zor olduğu, AKP'nin ekonomide rahatlama yaşatmadan seçimi tekrarlatmasının mümkün olmadığı görü Kanlı planı seçmen gördü! İşte son anket rakamları Gezici Araştırma'nın 25-26 Temmuz tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. 04 Ağustos 2015 Salı 08:17 Kanlı planı seçmen

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı BARIŞ SÜRECİ ANKETİ Anket Amacı Barış Süreci Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin Barış Süreci ni destekleyip desteklemediklerini ölçmek, değerlendirmek ve raporu sitemiz üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

TÜRKİYE 2015 GENEL SEÇİMLERİ SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE 2015 GENEL SEÇİMLERİ SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE 2015 GENEL SEÇİMLERİ SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7 Haziran 2015 te gerçekleştirilecek olan genel seçim (25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi) öncesi siyasi partiler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015 ESKİŞ İŞEHİR R ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, l, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 )

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 ) 1 ( 25 ŞUBAT - 2 MART 217 ) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUM ARAŞTIRMASI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 2 Araştırmanın Kimliği Bu çalışma

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Genel Çerçeve Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No:

Detaylı

Almanya Kamuoyu Araştırması 2015 Türkiye Genel Seçimleri

Almanya Kamuoyu Araştırması 2015 Türkiye Genel Seçimleri Almanya Kamuoyu Araştırması 2015 Türkiye Genel Seçimleri Araştırma verileri: ü Ethno-Forschung Germany araştırma şirketi ü 4 12 Nisan 2015 tarihleri arasında ü Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya, Berlin, Nürnberg

Detaylı

Tüm seçmen Geçerli oy Tüm seçmen 100,0 100,0 100,0 100,0

Tüm seçmen Geçerli oy Tüm seçmen 100,0 100,0 100,0 100,0 Bu araştırma, 16 Nisan 2017 de yapılacak referandumda seçmenin oy tercihlerinin tahmin etmenin ötesinde; anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda Türkiye de oluşacak siyasi durum hakkında vatandaşın

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması TSSEA Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Akademetre Research & Strategic Planning: Türkiye Araştırmacıları

Detaylı

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü?

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü? POLİTİKANOTU Mart2011 N201121 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel, Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar, Öğretim Görevlisi,

Detaylı