DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI"

Transkript

1 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 4 TASARIM KRİTERLERİ Doç. Dr. Deniz GÜNEY TASARIM Deprem bölgeleri haritasına göre, Türkiye nin %92sinin, büyük sanayi merkezlerinin %98inin ve barajların %93ünün deprem bölgeleri içinde olduğu, nüfusun %95inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle deprem, Türkiye de yapı tasarımında önemli bir etkendir. Yapıdaki etkileri ve yapı davranışları tasarımcılar tarafından çok iyi bilinmelidir. TASARIMDA Arazi seçimi ve binanın araziye yerleşimi Mimari tasarım Taşıyıcı sistem seçimi ve yapısal detaylandırma ÖNEMLİ KRİTERLERDİR. 1

2 Araziye Yerleşim Fay hattı üzerinde Zemin kaya da olsa tepe ve tepe yakınlarında Kaya ve yumuşak zemin sınırlarında Zemin sıvılaşması olabilecek yerlerde Kaya düşmesi ve toprak kayması olabilecek heyelan bölgelerinde BİNA YAPMAMALIDIR. Araziye Yerleşim Fay hattı üzerinde BİNA YAPMAMALIDIR. 2

3 Araziye Yerleşim Zemin kaya da olsa tepe ve tepe yakınlarında BİNA YAPMAMALIDIR. Araziye Yerleşim Kaya ve yumuşak zemin sınırlarında BİNA YAPMAMALIDIR. 3

4 Araziye Yerleşim Zemin sıvılaşması olabilecek yerlerde BİNA YAPMAMALIDIR. Araziye Yerleşim Kaya düşmesi ve toprak kayması olabilecek heyelan bölgelerinde BİNA YAPMAMALIDIR. 4

5 Zemin Durumuna Uygun Tasarım Zemin özellikleri doğru olarak belirlenmeli ve yapı rezonans durumuna girmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Rezonans, bina doğal titreşim periyoduyla zemin titreşim periyodunun çakışması sonucu ortaya çıkar. T bina = Tzemin Rezonans genellikle : sert zeminlerdeki rijit yapılar yumuşak zeminlerdeki esnek yapılar yapıldığında görülmektedir. Zemin Durumuna Uygun Tasarım Düzce Depremi, 1999 Rezonans 5

6 Zemin Durumuna Uygun Tasarım Mexico City Depremi, 1985 Rezonans Zemin Durumuna Uygun Tasarım Rezonanstan kaçınmak için: Bina doğal periyodu azaltılarak Bina doğal periyodu artırılarak tasarım değiştirilir. 6

7 Zemin Durumuna Uygun Tasarım Binanın doğal periyodunun (T) azaltılması Bina formunun değiştirilmesi : - yüksekliğin azaltılması - narinlik oranının azaltılması - bina tabanının genişletilmesi Rijitliğin arttırılması : - perde duvarlar kullanılması - perde duvarların sayısının arttırılması -yapı dış kenarlarının güçlendirilmesi Kütlenin azaltılması : -hafif taşıyıcı sistem -hafif taşıyıcı olmayan elemanlar kullanılması Ağır ekipmanların daha aşağıdaki katlara yerleştirilmesi Zemin Durumuna Uygun Tasarım Binanın doğal periyodunun (T) arttırılması Bina formunun değiştirilmesi - yüksekliğin arttırılması - narinlik oranının arttırılması Rijitliğin azaltılması - rijit çerçeveli yapı - çerçeve açıklıklarının arttırılması Sismik yalıtım uygulanması 7

8 Depremlerden edinilen deneyimler, depreme dayanıklı yapı oluşturma konusunun daha mimari tasarımın başlangıç evresinde de ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mimari tasarımda olabildiğince özgür davranmak normal koşullarda bile taşıyıcı sistem tasarımını güçleştirirken, deprem etkisi altındaki taşıyıcı sistem tasarımında çok daha önemli sorunlar yaratmaktadır. Depreme dayanıklı yapılarda bulunması gereken koşullar ile çelişen bazı mimari tasarım kriterleri şunlardır: Bol ışık, geniş ve engelsiz alan kullanımı istendiğinde ortaya çıkan sürekli taşıyıcı duvarlar ve büyük kesitli kolonların bulunmadığı geniş ve büyük hacimler, Çok miktarda dış cephe boşlukları, Kolonlar ve kirişlerin bölme duvarlarda gizlenebilmesi için gerektiğinden küçük boyutlarda yapılması, Betonarme yapıların dolgu duvarlarının yerlerinin istenildiğinde değiştirilebilmesi için kirişleri olmayan ve rijitliği az asmolen döşeme ya da kirişsiz döşeme yapımı, Planda ve yükseklikte basit ve simetrik olmayan yapı biçimleri. Bu ve benzer yaklaşımlar depreme dayanıklı taşıyıcı sistem oluşturmayı güçleştirmekte ya da bulunan çözümlerin pahalı ya da yetersiz güvenlikte olmasına yol açmaktadır. 8

9 Orta şiddetteki bir depremde yapıda herhangi bir hasar oluşmaz, şiddetli bir depremde ise ana taşıyıcı sistem çökmez ve içerdeki insanların boşaltılması sağlanabilirse depreme dayanıklı yapıda amaca ulaşılmış olur. Tasarımda depreme dayanım açısından yapının uyması gereken iki koşul vardır: Yapı hafif olmalıdır: Depremlerde yapılara gelen kuvvetler yapının ağırlığı ile orantılıdır. Yapı ne kadar hafif olursa yapıya gelecek deprem kuvvetleri de o kadar az olacaktır. Betonarme bir yapının hafif olması için dolgu ve bölme duvarlarında hafif elemanların kullanılması çok önemlidir. Büyük açıklıkları olan betonarme yapılar, kirişsiz döşemeli yapılar ağır yapılardır. Deprem bölgelerinde olabildiğince bu tür tasarımlardan kaçınılmalıdır. Yapı planda ve yüksekliği boyunca basit ve simetrik olmalıdır: Basit ve simetrik yapılarda deprem dayanımı daha kolay sağlanabilmektedir. Basit ve simetrik olmayan yapılarda deprem sırasında burulma etkileri ortaya çıkmaktadır. Kat kalıp planlarının şekli ve bunların yapı yüksekliğince değişimi de deprem dayanımını etkiler. Binaların planda basit geometrik şekilli, olabildiğince simetrik olması ve yapı düşey elemanlarının rijitliklerinin plana homojen yayılması ilke olarak uygun çözümlerdir. Yapı narinliğinin(yapı yüksekliği/yapı eni) büyük olması yapıda büyük devrilme momentleri oluşturur. Bu oranın 3-4 den fazla olması taşıyıcı sistem tasarımında sorunlar çıkarabilir. 9

10 Planı kare ve daire olan yapılar simetrik olduklarından her yönde aynı oranda deprem etkisindedirler ve her yönde aynı şekilde davranırlar. Fazla uzun olamamak koşulu ile dikdörtgen yapı planı da basitlik ve simetri açısından uygundur. Boyları çok uzun olan yapılarda ise yapının çeşitli bölümlerinin dinamik davranışları farklı olabilir. Plan şemaları L,T,H,+ olan yapılarda deprem sırasında mutlaka burulma etkileri olur. Ayrıca bu tip yapılarda içeriye dönük köşelerdeki gerilme yığılmaları bu bölgelerde büyük hasarlar oluşturur. Yapı tasarımında yatay deprem kuvvetlerine karşı koyan taşıyıcı sistemler: Rijit çerçeve, Perdeler, Çerçeve + perde ve Çaprazlamalı çerçevelerdir. 10

11 PLANDA DÜZEN - BURULMA ETKİSİ Burulma etkileri yatay kuvvet aktaran düşey taşıyıcı elemanların düzenli yerleştirilmemesinden, yapının kütle merkezi ile rijitlik merkezinin aynı noktada olmayışından kaynaklanmaktadır. Depremde yapıya gelen kuvvetlerin etkidiği kütle merkezi, yapının geometrik merkezidir. Rijitlik merkezi ise yapıdaki taşıyıcı elemanların (kolon ve perde duvar) rijitliklerinin ağırlık merkezidir. Bunların farklı oluşu, yapıya gelen deprem kuvvetleri etkisiyle yapının düşey bir eksen etrafında burulmasına yol açar. PLANDA DÜZEN - BURULMA ETKİSİ do dm En büyük kat arası deplasmanın (d m ), ortalama relatif deplasmana (d o ) oranı (η = d m /d o ) 1.2den büyükse sistemde burulma düzensizliği vardır. Bu oran en çok η < 2 olmalıdır. Aksi halde tasarım değiştirilir ( ). 1.2 < η <2 11

12 PLANDA DÜZEN - BURULMA ETKİSİ Düşey taşıyıcı elemanlar simetrik olarak düzenlenmemişse, eleman boyutları farklı seçilmişse ya da ağırlıklar yapının belli bölümlerinde yoğunlaşmışsa yapı şekil olarak deprem açısından uygun olsa bile burulma etkileri oluşabilir. Yanlış Doğru Planda kolon ve perdeler dengeli ve burulmayı oluşturmayacak biçimde düzenlenmelidir PLANDA DÜZEN BURULMA ETKİSİ Herhangi bir deprem yönünde ve herhangi bir katta, kolon ve perde gibi düşey elemanlar birbirine dik ve simetrik düzenlenmediğinde, binanın yatay doğrultuda titreşim yaparken rijitliklerin bir tarafta toplanmış olması nedeniyle binada rijitliğin az olduğu taraf, çok olduğu tarafa nazaran daha çok deplasman yapar ve bina bir burulma etkisinde kalır. 12

13 PLANDA DÜZEN BURULMA ETKİSİ Bu aşırı deplasmanlar nedeniyle rijitliğin zayıf olduğu taraftaki kolonlar ağır hasar görür ve binanın göçmesine neden olabilir. Ayrıca, burulma söz konusu olmasa da birbirine dik iki doğrultudan birindeki rijitliklerin diğer yöndekilerden daha az veya daha fazla olması halinde de bina zayıf yönde hasar görebilir. PLANDA DÜZEN BURULMA ETKİSİ Burulma etkisindeki binaların maliyetleri, rijitliğin az olduğu taraflardaki kolonların özel boyutlandırılması gerektiği için,aynı plan boyutlarında fakat burulma etkisinde olmayan simetrik rijitlikli binalara kıyasla çok fazladır. 13

14 PLANDA DÜZEN ORTOGONAL AKS Bir bina planında kolon ve perde gibi düşey elemanların rijitlik akslarının birbirine dik (ortogonal) olması istenir. Asal eksenlerinin bu ortogonal aks sistemine paralel olmadığı eğik konumlu düşey taşıyıcı elemanların iç kuvvetlerinde deprem sırasında beklenmedik artışlar meydana gelebilir ve hasar görme ihtimalleri artar. PLANDA DÜZEN ORTOGONAL AKS Rijit taraf daha çok dayanım sağlar Sismik Hareket Rijitliğin az olduğu taraf güçlendirilmelidir. Eğik konumlu düşey taşıyıcılar, iç kuvvetleri belli oranlarda artırılarak boyutlandırılır. Bu bakımdan üçgen plan formuna sahip yapılar deprem bölgeleri için uygun değildir. 14

15 PLANDA DÜZEN DÖŞEME BOŞLUKLARI Yatay kuvvetleri düşey elemanlara ileten döşemelerin değişik rijitlikleri ve delikleri olması yapıda yine burulmaya neden olur. Kat planında büyük boşluklar olmamalıdır. Kirişsiz ya da asmolen döşeme gibi tavandan kiriş sarkması istenmeyen yapılar deprem kuvvetleri altında büyük yatay ötelenmeler yaparlar ve bunlar normal kirişli döşemelere göre yaklaşık % 20 daha ağırdır. Bu yapılarda yatay ötelenmeleri sınırlandıran perde duvarları düzenlenmelidir. PLANDA DÜZEN DÖŞEME BOŞLUKLARI Bir kat planında, merdiven ve asansör boşlukları dahil, çeşitli maksatlar için açılmış boşluk alanlarının toplamı, o katın brüt alanının üçte birini geçerse bu boşluklar nedeni ile yatay deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesi güçleşebilir veya ani rijitlik azalması olabilir. 15

16 PLANDA DÜZEN DÖŞEME BOŞLUKLARI Büyük döşeme boşluklu mimari plan gerektiren binalarda burulma hasarlarını önlemek için, bina gerekli sayıda dikdörtgen planlı parçalara ayrılmalıdır. PLANDA DÜZEN GİRİNTİ ÇIKINTILAR Bir kat planındaki girinti veya çıkıntıların birbirine dik iki boyutlarının her biri, o yöndeki brüt plan boyunun %20 sini geçerse, deprem sırasında bu bölgelerde aşırı gerilme yığılmaları oluşur. 16

17 PLANDA DÜZEN GİRİNTİ ÇIKINTILAR PLANDA DÜZEN GİRİNTİ ÇIKINTILAR Bir kat planındaki girinti veya çıkıntıların birbirine dik iki boyutlarının her biri, o yöndeki brüt plan boyunun %20 sini geçerse, deprem sırasında bu bölgelerde aşırı gerilme yığılmaları oluşur. 17

18 PLANDA DÜZEN GİRİNTİ ÇIKINTILAR Yapının kanatlarında büyük burulma etkileri olduğu için 1966 Varto depreminde enkaz haline gelmiştir. PLANDA DÜZEN GİRİNTİ ÇIKINTILAR Düzensizlikten kaçınmak için : yapı derzlerle ayrılır, esnek bölgeler rijitleştirilir, rijitlik kademeli azaltılır. Yapı girinti ve çıkıntıları simetrik bloklar şeklinde derzlerle ayrıldığında, bu derzlerdeki boşluk payı, çarpışmayı önleyecek kadar büyük olmalıdır. 18

19 YÜKSEKLİK BOYUNCA DÜZEN GİRİNTİ - ÇIKINTI Yapı yüksekliği boyunca girinti ve çıkıntılar uygun oranlarda düzenlenmelidir. Yapı yüksekliği boyunca: girintiler toplam uzunluğu, taban uzunluğuna oranı 0.25 den büyük olması, çıkıntılar toplam uzunluğunun taban uzunluğuna oranı 0.10 dan büyük olması, bu bölgelerde, farklı salınım nedeniyle, gerilme yığılmaları oluşturur. Binalarda düşey doğrultuda düzensiz yapılardan kaçınılmalı ve binalar derzlerle birbirinden ayrılmalıdır YÜKSEKLİK BOYUNCA DÜZEN GİRİNTİ - ÇIKINTI Tasarımda, büyük konsollardan ve yüksek bacalardan kaçınmalıdır. Kobe Depremi,

20 YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Taşıyıcı sistem tasarımlarının çoğunda dikkate alınmamakla beraber taşıyıcı olmayan dolgu duvarlarının dayapı rijitliğine önemli etkisi vardır. Bölmelerdeki düzensizlik, taşıyıcı sistemin düzenini bozup depremde burulma etkileri doğmasına neden olabilir. Üst katları bölme duvarları ile örülmüş, zemin katı bölme duvarsız yapının zemin katı yumuşak kat (tehlike katı) durumuna düşer. Burada yapının kütle merkezinin yukarı kayması daha da tehlikelidir. YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki ΣA c etkin kesme alanının, bir üst kattaki etkin kesme alanına oranı olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği katsayısı η ci nin 0.8 den küçük ve 0.6 dan büyük olması durumunda o binada dayanım düzensizliği mevcuttur(0.6<η ci <0.8). Bu oran 0.6 dan küçükse bina tasarımı yeniden yapılır ( ). Herhangi bir kattaki ΣA c etkili kesme alanı: ΣA c = ΣA w + ΣA g ΣA k Burada: ΣA w = herhangi bir katta kolon enkesit alanları toplamı ΣA g = herhangi bir katta alınan deprem doğrultusuna paralel perde enkesit alanları toplamı ΣA k = herhangi bir katta alınan deprem doğrultusuna paralel dolgu duvar enkesit alanları toplamı 20

21 YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Bölme duvarının sağladığı ekstra rijitlik nedeniyle, yumuşak katın üstündeki tüm katlar, bir rijit cisim gibi davranır ve üst katlarda hiç kat arası deplasmanı oluşmaz. Dolayısı ile, tehlike katı bulunmaması halinde binanın enüstkatta yapacağı toplam yatay deplasmanın tümü, sadece tehlike katında yer alır. Beklenmedik böylesine büyük bir deplasman karşısında tehlike katı, tüm binanın göçmesine neden olur. YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Bölmeli yapılar, aşırı sürtünmeyle deprem enerjisini yutacağından bölmesiz yapılara göre depreme daha dayanıklıdır. Yumuşak kat durumunda yatay yükler artırılır ve dolayısıyla eleman boyutları ve/veya donatıları çok artar. Kolonlar tüm boylarınca etriye ile sık sarılır. 21

22 YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Yunanistan Depremi, 1998 YUMUŞAK KAT DAYANIM DÜZENSİZLİĞİ Hasar gören bir binanın depremden önceki ve sonraki durumu. Zemin katın dükkan olarak kullanılması sonucunda bölme duvarların azlığı nedeniyle yumuşak kat oluşmuş ve deprem etkisiyle bu kat tamamen göçmüştür. (13 Mart 1992 Erzincan Depremi) 22

23 YUMUŞAK KAT ZAYIF KAT Binanın kat arası yüksekliklerinin bina yüksekliği boyunca birbirine eşit ve üniform olması deprem güvencesi bakımından önemlidir. Tesisat katında ve genellikle giriş katında kat yüksekliklerinin diğer katlara nazaran farklı olması, deprem sırasında katlar arası relatif ötelenmeler çok farklı olacağından, yumuşak kat düzensizliklerini ortaya çıkarabilir. YUMUŞAK KAT ZAYIF KAT Herhangi bir deprem doğrultusu için, herhangi bir katın relatif deplasmanı di nin, bir üst katın ortalama relatif deplasmanına oranı η k 1.5dan büyükse, bu binada kat arası relatif ötelenmeler nedeniyle yumuşak kat düzensizliği vardır ( ). η k >1.5 23

24 YUMUŞAK KAT ZAYIF KAT YUMUŞAK KAT Dinar Depremi, 1995 Ceyhan Depremi,

25 YUMUŞAK KAT Van, Ercis, 2011 YUMUŞAK KAT Van, Ercis,

26 YUMUŞAK KAT Yumuşak kat durumunu önlemek için: Cephede veya cephe gerisinde çaprazlama yada perde düzenlenir. Rijitlik, kademe kademe azaltılır. Üst katlar esnek düzenlenir. GÜÇLÜ KOLON Planda kolonlar güçlü, boyutları her iki doğrultuda da dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır Yanlış Doğru Güvenceyi sağlamak için bazı boşluklarda yeterince betonarme perde duvarı inşa edilmeli, tüm kolonlar yıkılmayı önleyecek yeterlikte boyutlandırlmalı ve tüm kat yüksekliği boyunca enine donatılarla sarılmalıdır. 26

27 Kısa kolon Kısa kolonların oluşmasına meydan verilmemeli, yada kısa kolonlar tüm yüksekliğince enine donatı ile sarılmalı veya duvar ile kolon arasında boşluk bırakılmalıdır. ELEMANLARIN SÜREKLİLİĞİ Alt katlarda büyük hacimler elde etmek amacıyla binanın bazı kolonlarınınaşağı katlarda kaldırılarak kirişlere oturtulması, üst kat dahil bir perdenin her iki ucundan alttaki kolonlara oturtulması, bu katların rijitliğini büyük ölçüde azaltır. Zemin katta perdenin kolonlara oturtulması, zemin katının kesme dayanımını düşürür, bu kat yumuşak kata dönüşür. Zemin katı elastik yapı Perdelerin bittiği yerde Uygun perde ani rijitlik azalması 27

28 ELEMANLARIN SÜREKLİLİĞİ ELEMANLARIN SÜREKLİLİĞİ Binanın bazı cephe kolonlarının konsol kirişlerin ucuna veya kolonlardan taşan guselere oturtulması, ve üst kattaki bir perdenin kiriş açıklığına oturtulması halinde, o binada kesilen kolon veya perde düzensizliği vardır. Zemin kat üzerinde kolonların çıkma kirişe oturtulması, yani temele kader indirilmemesi, zemin katının kesme dayanımını düşürür ve bu kat yumuşak kata dönüşür Türkiye Deprem Yönetmeliği ne göre bu iki düzensizliğe hiçbir zaman izin verilmez, KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR. Düşey taşıyıcılar zemine kadar kesintisiz devam etmelidir. 28

29 ELEMANLARIN SÜREKLİLİĞİ Ağır çatılardan kaçınılmalı; toprak dolgu çatıya müsaade edilmemelidir. Eğimli arazide olsa bile temeller aynı yükseklikte inşa edilmelidir. 29

30 Farklı Dönem Ekleri Yapılara projelerinde öngörülmeyen eklerin yapılması, kat ilavesi yada kullanım amacının değiştirilerek yüklerin artırılması, deprem titreşimleri sırasında ek yapılan katın hasar görmesine yol açar. Farklı Dönem Ekleri Değirmendere, 1999 İnşaata belli bir süre ara verildikten sonra yapılan kat ilavesi de eklenen katın hasar görmesine yol açar. 30

31 Farklı Dönem Ekleri Van, Ercis, 2011 İnşaata belli bir süre ara verildikten sonra yapılan kat ilavesi de eklenen katın hasar görmesine yol açar. Farklı Dönem Ekleri Dinar Depremi, 1995 Değirmendere,

32 Eleman Eksiltmesi Dinar Depremi, 1995 Yapılara projelerinde öngörülmeyen bazı taşıyıcı elemanların hiç yapılmaması yada sonradan yıkılması gibi eksiltmeler, bu katların hasarına yol açar. BİNALARIN KONUMU Adapazarı Depremi, 1999 Birbirine komşu iki bina arasında yeterli aralık bırakılmalıdır. 32

33 BİNALARIN KONUMU Birbirine komşu iki bina arasında yeterli aralık bırakılmazsa, deprem titreşimleri sırasında iki bina birbirine çarparak beklenmedik hasara meydan verebilir. yapı derzleri 6.00 m yüksekliğe dek en az 3 cm, 6.00 m den sonraki her 3.00 m için 1 cm artırılır. BİNALARIN KONUMU Bitişik nizamda farklı yükseklikte yada farklı ağırlıktaki komşu binalar arasında, her kütlenin yanal ötelemesi farklı olacağı için, çarpışma sorunu yaşanabilir. 33

34 BİNALARIN KONUMU Çekiçleme Etkisi: Pounding Effect Van, Ercis, 2011 yapı derzleri 6.00 m yüksekliğe dek en az 3 cm, 6.00 m den sonraki her 3.00 m için 1 cm artırılır. BİNALARIN KONUMU Çekiçleme Etkisi: Pounding Effect Van, Ercis, 2011 yapı derzleri 6.00 m yüksekliğe dek en az 3 cm, 6.00 m den sonraki her 3.00 m için 1 cm artırılır. 34

35 BİNALARIN KONUMU Birbirine komşu, farklı yükseklikte, iki bina arasında yeterli aralık bırakılmazsa deprem titreşimleri sırasında iki bina birbirine çarparak beklenmedik hasar oluşturabilir. BİNALARIN KONUMU Bitişik nizamda komşu binaların kat hizalarının aynı seviyede olmaması, deprem sırasında sorunlar yaratabilir Dinar Depremi 35

36 BİNALARIN KONUMU Bitişik nizamda farklı ağırlıktaki komşu binalar arasında, her kütlenin yanal ötelemesi farklı olacağı için, çarpışma sorunu yaşanabilir. Bitişik düzendeki yapılar, farklı dinamik özellikler taşımaları nedeniyle farklı titreşirler ve depremde birbirlerine vurarak büyük hasarlara neden olabilirler. Çekiçleme denilen bu hasarı önlemenin en etkili yolu, iki bina arasında yeterli genişlikte derz bırakarak bloklara bölmektir. Çelik ve BA bina salınım farklılığı nedeniyle Çarpışma DİLATASYON DERZİ Bina yüksekliği boyunca, geniş bir kütleden daha dar bir kütleye geçiş, girinti çıkıntı ve döşeme boşluğu gibi burulmaya yol açan düzensizliklerde en iyi önlem, her iki kütleyi derzlerle birbirinden yeterli uzaklıkta ayırmaktır. Böylece, dinamik davranış özellikleri birbirinden çok farklı olan iki bina kütlesinin birbirlerini olumsuz yönde etkimeleri ve çarpışmaları önlenmiş olur. 36

37 DİLATASYON DERZİ Arsisa Otel, Ercis, Van, 2011 Yapım yılı: 2000 Perde-çerçeve Mühendislik-mimarlık hizmeti görmüş Çelik BÇIII Hazır Beton DİLATASYON DERZİ Ayrıca zemin homojen değilse de yapıda derzler düzenlenir ve bu derzler temellerde de devam eder. Bunun dışındaki nedenlerle yapı temellerinde derz düzenlemeye gerek yoktur. Şartnameler iki derz arasındaki en büyük aralığı, Sıcaklık değişimi büyük olan kuru bölgelerde 35 m Ilık iklimli,nemli bölgelerde 50 m olarak vermektedir. 37

38 DİLATASYON DERZİ Özellikle farklı fazlarda titreşen komşu binaların yatay deplasmanları, bellibir anda aksi doğrultuda gerçekleşirse, bu iki binanın çarpışmaması için aralarındaki en az boşluk, her iki binanın maksimum yatay deplasmanının toplamından daha büyük olması gerekir. Afet yönetmeliğine göre, deprem sırasındaki yatay yer değiştirmeler güvenilir bir hesapla saptanmadıkça ve özel önlemler alınmadıkça sıcaklık değişimi, rötre, yükseklik farkı ve zemin koşulları düşünülerek oluşturulan yapı derzleri 6.00 m yüksekliğe dek en az 3 cm, 6.00 m den sonraki her 3.00 m için 1 cm artırılır. DİLATASYON DERZİ ABBYYHY Bırakılacak minimum derz boşluğu, 6 m yüksekliğe kadar en az 30 mm olacak ve bu değere 6 m den sonraki her 3 m lik yükseklik için en az 10 mm eklenecektir Bina blokları arasındaki derzler, depremde blokların bütün doğrultularda birbirlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Derz boşluğunda komşu blok veya binaların kat döşemelerinin aynı hizada yada farklı hizada olması da önemlidir. 38

39 TASARIM Depremler teorilere, hesaplara yada sorumluluk dağılımlarına bakmaz. Yapım kalitesindeki kusurlar, yapı elemanlarının birbirine iyi bağlanmaması, depremde hasar olarak hemen ortaya çıkar. Sismik yer hareketleri farklı elemanların farklı hareketine neden olur. Ve yapısal bir süreklilik yoksa, farklı hareket kaçınılmazdır. 39

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ

ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ ÖZET: ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ O. Kaplan 1, Y. Güney 2, A.E. Cengiz 3, Y. Özçelikörs 4 ve A. Topçu 4 1 Araştırma Görevlisi, Yer ve Uzay

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILAR ve HASAR NEDENLERİ (DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI) Doç. Dr. Ali KOÇAK

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILAR ve HASAR NEDENLERİ (DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI) Doç. Dr. Ali KOÇAK DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILAR ve HASAR NEDENLERİ (DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI) Doç. Dr. Ali KOÇAK GİRİŞ Ülkemiz jeolojik konumu dolayısıyla dünyada en sık yıkıcı deprem oluş periyoduna sahip ülkelerden

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci Betonarme taşıyıcı sistemler başlıca; Düşey yükleri doğrudan taşıyan ve düşey taşıyıcıları birbirine bağlayan kat tabliyeleri

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun BETONARME ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 08.3 BETONARME YAPILAR Perde, Döşeme Taşıyıcı sistemi sadece normal çerçevelerden oluşan bir yapı H N 25m olmak koşulu ile 3. ve 4. derece

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Rasim TEMUR İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sunum Programı 1. Giriş 2. Bulanık mantık 3. DURTES yöntemi 4. Uygulama önerileri

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Kaynak Kitap: Betonarme Yapılar, Adem Doğangün

Kaynak Kitap: Betonarme Yapılar, Adem Doğangün Kaynak Kitap: Betonarme Yapılar, Adem Doğangün TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Bir yapının taşıyıcı sistemi, üzerine etkiyen yükleri ve kendi ağırlığını güvenli bir şekilde zemine aktarma görevini yerine getirebilmelidir.

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi Dr. Gökhan Tunç Macit Yurtsever Dr. Ali R. Özuygur Adnan Tanfener İnşaat Mühendisi Özet Bu makale Şişli de inşaatı devam etmekte olan AntHill Bomonti

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz

Detaylı

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi Prefabrike Beton Yapılar TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 09.1 PREFABRİKE BETON YAPILAR Kurgu, Kolon, Kiriş Prefabrike beton yapılar, genellikle öngerilmeli olarak fabrika koşullarında imal

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-8 Betonarme (2. Kısım: Kiriş ve Döşemeler) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 13 Aralık 2007 Betonarme Kirişler Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Bina Hikayeleri. Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.)

Bina Hikayeleri. Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.) Bina Hikayeleri Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.) Erciş Kuzey girişinde bulunan 1998 yapımlı, biri zemin kat toplam beş kattan oluşan ve deprem sonrası 12 sağ, 4 can kaybıyla yıkılan bu bina için anlatılanlar

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

06.03.2009 İÇİNDEKİLER

06.03.2009 İÇİNDEKİLER 06.03.2009 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri 1.3 Kagir Duvarlar 1.4 Cam Tuğla Duvarlar 1.5 Modüler Duvarlar 06.03.2009 DUVARLAR Duvarlar, yapılarda mekanları

Detaylı

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DUVAR TEKNİKLERİ DERS NOTU Öğr.Grv.Gökhan GÖRHAN 1 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Yeni Nautilus İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Taşıyıcı Sistem Olarak Döşemeler Yapı ağırlığının büyük kısmı, döşeme plaklarının ağırlıklarından oluşmaktadır.

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 65-76 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Yığma ve Betonarme Yapılarda Deprem Sonrası Oluşan Hasarların Teknik

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı :

Detaylı

GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP

GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP GAZİANTEP İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Kadir GÜLER kguler@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

YAPILARDA DEPREM HASARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPILARDA DEPREM HASARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Meslekiçi Eğitim Semineri 10-11-12 Haziran 2014, Bakırköy, Kadıköy, Karaköy DEPREM SONRASINDA YIĞMA BİNALARIN HASAR SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILACAK YENİ

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı