TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)"

Transkript

1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ( ) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal ve mikrobiyolojik yaklaşım ile elektron transfer mekanizmasının 2012 Melanoidin ve melanoidin içeren maya endüstrisi atıksularının elektrokimyasal arıtımı 2011 Mikrofiltrasyon membranların kirlenme özelliklerinin membran tipine ve gözenek boyutuna bağlı olarak klasik aktif çamur sisteminde 2011 Kırsal alanlarda hava kalitesi modellemesi üzerine araştırma (çanbayramiç bölgesi örneği) 2011 Jet loop membran biyoreaktör (jlmbr) sisteminde mikrofiltrasyon membranlarının kirlenme özelliklerinin membran tipine ve gözenek boyutuna bağlı olarak 2010 Horseradish peroxidase enzimi kullanılarak amperometrik fenol biyosensörlerinin geliştirilmesi 2010 Çevre kirliliğinin izlenmesi için fiber optik DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi ve üretimi 2010 Fotokatalitik oksidasyon projesi için uygun ZnO tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi 2010 Elektrokoagülasyonda oluşan aı (oh)3 floğunun özelliklerinin ve proses performansını ile ilişkisinin 2010 Otomotiv endüstrisi fosfat çamurlarının bertaraf ve geri kazanım yöntemlerinin araştırılması 2010 Patates işleme endüstrisi atıksularının anaerobik tam karışımlı kantakt reaktörde mezofilik ve termofilik şartlarda arıtılabilirliğin ve modellenmesi 2010 Kesikli proseste biyodizel üretimin optimizasyonu ve en uygun teknikle üretilmesi Işılay Ulusoy Erhan Gengeç Nadir Dizge Nesime Özkurt Zehra Banu Bahşi Şeyda Özöner Banu Zehra Bahşi Abdurrahman Akyol Orhan Taner Can Özgür Doğan Elif Şentürk Mehmet Ünsal 2009 Mikrobiyal biyolojik oksijen ihtiyacı biyosensörlerinin geliştirilmesi Serdar Kara 2009 Laccase enziminin temel alan amperometrik fenol biyosensörünün geliştirilmesi 2008 Düzenli deponi sahası sızıntı sularının yüksek performanslı kompakt membran biyoreaktörlerle arıtılabilirliğinin araştırılması Meral Topcu Sulak Mahir İnce YÜKSEK LİSANS Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 İleri osmoz prosesi kullanılarak peynir altı atıksuyunda hacim azaltımı üzerine çekme çözeltisi ve osmotik basıncın etkisi Perihan Kuvvet

2 2012 Buğday saplarından biyoetanol üretimi : Asit hidrolizi ve enzimatik hidrolizin etkisi 2012 Gebze çevresindeki aerosol formundaki hava kirliliğinin raman lidarı ile 2012 Baskı devre kartlarındaki demir, bakır ve nikel metallerinin geri kazanımında optimum liç şatlrının belirlenmesi Derya Koçoğlu Soydan Alper Seçgin Cihan İlçin 2012 Arıtma tesisi atık çamurlarının anaerobik kontakt reaktör ile arıtımı Ayşe Muhcu 2012 Püskürtme çevrimli reaktörde kütle transfer özelliklerinin belirlenmesi Lalehan Akbulut 2012 Toplam ve ardışık örnekleyiciler ile toplanan yağmur örneklerinin formaldehit içeriği açısından 2012 Tıbbi atık bertaraf yöntemleri ve karşılaştırılması Giresun ili örnek çalışması 2012 Kesikli ileri osmos/ ters osmos kombine prosesi kullanılarak peyniraltı atıksuyunda hacim azaltımı ve su geri kazanımı Ediz Uyanık Harun Üstün Semra Topçu 2012 Elektrokimyasal metod ile insan idrarından nutrient giderimi Elif Alaydın 2012 Patates işleme endüstrisi atıksularının termofilik püskürtme çevrimli membran biyoreaktörle arıtımı Alikemal Topaloğlu 2012 Patlayıcı endüstrisi atıksularının anaerobik arıtılabilirliğinin Betül Tavacı 2012 Endüstri kuruluşlarından kaynaklanan kontamine üstübü ve bez atıklarından enerji eldesi için piroliz uygulaması Neslihan Erdem 2011 Entegre katı atık yöntemi Türkiye uygulaması Emine Reyhan Battal 2011 Mangan oksit minerali kullanılarak sulu çözeltilerden adsorpsiyon yönetemi ile kadmiyum ve kurşun giderimi 2011 Konacık belediyesi atıksu arıtma tesisinin modellenmesi ve mevcut problemlerin bilgisayar simülasyonu ile çözülmesi Aylin Sönmezay Özgür Karaduman 2011 Tekstil atıklarından piroliz yöntemi ile enerji elde edilmesi Sibel Barışcı 2011 Oruçoğlu köyü yapay sulakalan sistemi performansını etkilyen faktörlerin belirlenmesi ve performans artırıcı çözümler Ali İnci 2011 Ultrases kullanımının direkt filtrasyona etkiletinin araştırılması Mehmet Buğra Zengi 2011 Mangan oksit mineralleri kullanılarak sulu çözeltilerden arsenik selenyum giderimi 2011 Farklı özellikle deniz sularından entegre ters ozmoz sistemi ile içme suyu eldesi 2011 İstanbul ili evsel arıtma tesisleri çamur miktarlarının tespiti ve değerlendirilmesi 2011 Bitümlü formasyonlardan çevre dostu enerji elde edilmesinin araştırılması 2011 Boyar madde içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu : bentonit ve zeolit minerallerinin karşılaştırılmalı kullanılması Belgin Ergül Ender Güler Yunis Tural Didem Ekinci Özlem Gülecan 2011 Hümik maddenin katalitik ozonlama ile giderimi Özge Türkay 2011 Çözücü kullanılan işyerlerinin iç ortam havasında uçucu organik bileşiklerin pasif örnekleme ile tayini ve izlenmesi 2010 Arsenat ve arsenit iyonlarının modifiye edilmiş beydellit, zeolit ve sepiloyit mineralleri ile giderimi 2010 İçme sularında aluminyum elektrotlar kullanılarak ektrokoagülasyon ile arsenik giderimi Emrah Yılmaz Serkan Aydın Mehmet Kobya

3 2010 Biyolojik arıtma çamur özelliklerinin klasik membran filtrasyonuna etkileri 2010 Demir biyogiderimi için etkin mikroorganizmaların izolasyonu ve biyogiderim kapasitelerinin 2010 Arıtma çukurlarının karakterizasyonu ve briket kömür imalatında kullanımı Seçil Bayar Esra Karlık Nilüfer Ömürlü 2010 Kuru aktif çamur ve spirulina platensis kullanılarak Cu+2 biyosorpsiyonu Burcu Müftüoğlu 2010 Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy yerleşkesi ve dilovası yerleşim bölgesinde BTEX ölçümleri Selim Tavşan 2010 Elektrokimyasal atıksu arıtım projesi ile arsenik giderimi Uğur Gebeloğlu 2010 Evsel atıkların arındırılması ve maliyet analizi Burak Ayrak 2010 Çözünmüş mikrobiyal ürünlerin ultrafiltrasyonlarla giderimi ve kirlenme mekanizmasının araştırılması Merve Okçular 2010 Hibrit çapraz akışlı mikrofiltrasyon ile bakır giderimi Gözde Seçkin 2010 Antibiyotik içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: tio2, zn0 ve fe yüklü zeolit ve beydellit katalizörü kullanımı 2010 Kolon tip fotoreaktörde tekstil atıksuyunun demir iyonu yüklü minerallerde heterojen fotokatalitik oksidasyonu 2010 Beyoğlu ilçesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışması değerlendirilmesi 2010 Gebze ortam havasındaki partikül maddenin ağır metal içeriğinin 2010 Akışkan yataklı kum filtreleri ile yüzeysel suların arıtımında optimum şartların araştırılması Hesna Akçeşme Özdemir Serpil Karakoç Yelda Küçük Kadir Ulutaş Mehmet Şükrü Kırmızı 2010 Gebze civarında yüzey sularının kalitesinin belirlenmesi Emrah Uysal 2010 Pilot ölçek jetloop membran biyoreaktör sisteminde hacimsel kütle transfer katsayısının (kla) belirlenmesi ve yüzey aktif maddeler ile yağın etkilerinin 2010 Formaldehyde dehydrogenase enzimi kullanılarak amperometrik formaldehit biyosensörlerinin geliştirilmesi Yasemin Kalkan Elif Çoban 2010 Evsel nitelikli atıksuların fotofenton prosesi kullanılarak arıtılması Nuray Şen 2010 Yağ ve sabun sanayisinde kullanılan ağartma topraklarından yağın geri Özlem Yılmaz kazanılması ve ağartma topraklarının tekrar kullanılabilirliği 2009 Fenol içeren atıksuların elektrokimyasal metot ile arıtımı Oğuz Şahin 2009 Medyatör bağlı matrikslerin tyrosinase tabanlı fenol biyosensörüne uygulanması Fuat Dursun 2009 Yapısal atıkların yeniden değerlendirebilirliği sulukule örneği Sevgi Akarsu 2009 İznik gölünde besin maddesi kirlenmesinin ve uygun bir modelin araştırılması 2009 Fe +3 iyonu ile modifiye edilmiş zeolit minerali varlığında tekstil endüstrisi banyo boyama atık suyunun heterojen foto oksidasyonu Nagihan Kurt Sevinç Güvenç 2009 Doğal organik maddelerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi Gülşen Şahin 2009 Demir III(Fe+3), demir II(Fe+2) iyonları ile modifiye edilmiş beydellit minerali varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto fenton oksidasyonu Gaye Sağlar Keser 2009 Ardışık kesitli reaktörlerde organik madde giderimi Pınar Zişan Sözer

4 2009 Polyhipe ile sudan btex gideriminin araştırılması Gülfem Soydemir 2009 Endüstriyel bölge komşuluğunda kıyısal kırsal alandaki hava kalitesi; muallimköy departikül maddede ve topraktaki ağır metal kirliliği Gözde Özkan 2009 İlaç endüstrisi atıksularının elektro kimyasal metod ile arıtımı Serdar Koğan 2009 AKÜ üretim etıksuların elektrokimyasal metod ile arıtımı Hacı Mehmet Ekici 2009 Gebze organize sanayi bölgesi tehlikeli atık envanterinin oluşturulması Işıl Gökşin 2009 Atık lastiklein yönetimi ve monofillerdeki fiziksel ve kimyasal davranışlarının 2008 Elektrokoagülasyon metoduyla Paşaköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi atıksuyundaki fosforun giderilebilirliğinin 2008 Yüksek koi içeriğine sahip ilaç sanayi atıksularının arıtılabilirlik çalışmaları 2008 Pestisit monochrotophos un (MCP) sulu çözeltilerinden elektrokimyasal yöntemlerle giderimi 2008 Boyar madde içeren atık suların arıtımında farklı fotokatalitik oksidasyon parametrelerinin araştırılması 2008 Fıskiye tip reaktörde farklı heterojen tip katalizlerin oksidasyon verimine etkisinin 2008 Farklı boy gruplarında fitoplantonik organizmalar kullanılarak atıksulardan Cr+6 biyosorpsiyonu Berna Tunç Hayriye Ebru Abamor Ülker Diler Keriş Yasin Uzman Çiğdem Şafak Sağlam Caner Araz Selay Aksoy 2008 Trafik kaynaklı ağır metallerin çam iğnelerindeki birikimi Yasemin Demir 2008 Filtrasyonda kesikli ön ozonlama ve polimer eklenmesinin su kalitesi üzerine etkisi 2008 Tekstil atıksularının farklı güç kaynakları kullanılarak elektrokimyasal arıtımında optimum şartların araştırılması 2008 Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi 2008 Demir III (Fe+3), demir II (Fe+2), bakır II (Cu+2), seryum IV (Ce+4) iyonları ve bu iyonların karışımı ile modifiye edilmiş zeolit minearli varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto oksidasyonu 2008 Sürekli akış kontrollü bir elektrokoagülasyon prosesi ile tekstil atıksularının arıtımı Hatice Deniz Mustafa Kırlaroğlu Özlem Etci Derya Ekizoğlu Mehmet Tonay Şensoy 2008 Türkiye de ambalaj atıklarının karaterizasyonu geri kazanımı ve bertarafı Nadire Pelin Karamangil 2008 Derin yataklı filtrasyonda yük kayıplarının Tuğrul Selami Aktaş 2008 Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri oluşturularak çevresel analizlerde kullanılması Arzu Tüfekçioğlu 2008 Yeni kompozit polimerik reaktörlerde so2 gideriminin Ercan Gürbulak 2008 Çevreye etki eden kimyasal toksik bileşiklerin moleküler modelleleme ile 2008 Ysp ( yuvarla sıkıştır paketle) metodu ile çöplerin katı atık düzenli depolama sahasında depolanması Ordu ili örneği 2008 Yüzey aktif maddelerin demir (Fe+3) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde heterojen foto oksidasyonu 2008 Bazı ağır metal ve organik kirleticilerin laktat dehidrogenaz enzimi üzerindeki engelleyici etkilerinin belirlenmesi ve enzim inhibisyonuna dayalı biyosensör geliştirilmesi Şenay Duran Seyid Hamid Haşimi İlkay Kıran İbrahim Tan

5 2008 Pendik ilçesi evsel nitelikli katı atıklarının geri kazanılabiliğliğinin araştırılması 2008 Metal kaplama prosesi durulama banyo atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtımı Yasin Güner Neslihan Uzun Parlak 2008 Aktif çamur biyokültesi üzerine farklı etken maddelere sahip antibiyotik türlerinin toksissite etkisinin belirlenmesi Tuğba Öztürk 2008 Fosfatlama banyosu atıksularının elektrokimyasal arıtımı Alev Dedeli 2008 Nikel siyanür metal kaplama işlemi durulama banyo atıksularının elektrokimyasal arıtımı Seda Yiğit 2008 Amperometrik nitrat biyosensörlerinin geliştirilmesi Özlem Terzi 2008 Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilebilirliği ve Küçükçekmece örneği 2007 Deri sanayi atıksularının kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı Organik kirleticilerin yüzey aktif maddelerin varlığında elektrokinetik yöntemlerle topraktan giderilmesinin araştırılması Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliğinin (İzaydaş Tesisleri) 2007 Çeşitli sektörlere ait arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal karakterizasyonu. Gül Sümeyra Akçay Han Neslihan Şanlı Gülden Karasuluoğlu Mehmet Fatih Şen Ayşegül Morgül 2007 Kesikli reaktöre fotokatalitik proseslerle pestisit giderimi. Hale Arslan 2007 Tarihi Süreçlerde atmosferik şartların ve hava kirliliğinin taş yapılar üzerindeki etkileri:köprülü medresesi ve kütüphanesi örneği Elektrodiyaliz yöntemi ile so4 2 ve bo3 3 ün endüstriyel atık sulardan gideriminin Termofolik selülolitik bakteri clostrıdıum thermocellum kullanılarak selüloz ve selülozik atıklarının parçalanması ve şeker birikiminin optimizasyonu. Canan Gökçen erah Deveci Özlem Özpınar 2007 Modifiye ve ham zeolit kullanılarak boyarmadde adsorpsiyonu. Fatih Babuşcu 2007 Demir (fe3+) iyonu ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde pestisitgiderimi Tutuklanmış maya hüçreleri (saccharomyces cerevisiae) kullanılarak sürekli sistemde etanol üretimi İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi. Meral Onur Pınar Karağöz Turan Yaman 2007 Evsel nitelikli atıksuların ters ozmoz kullanılarak geri kazanımı. Banu Sınmaz 2007 Tekstil endüstrisi atıksuyunun fotokatilitik arıtımında reaktör performansının araştırılması Gebze Dilovasında partikül madde kirliliği;kirletici kaynakların dökümü ve partikül madde kanserojenik pah analizi Tekstil Endüstrisinde kullanılan çeşitli boyarmaddelerin aktif karbon ile gideriminin Direkt filtrasyonda önozonlama geçiktirme süresinin filtre verimliliğine etkisinin araştırılması Demir (fe3+) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi ile azo boya çözeltisinin fotooksidasyonu. Süreyya Gökçen Gönülay Aytuğ Sivaslığil Ali Faik Şeker Deniz Önsoy Mesut Tekbaş

6 2007 Maya endüstrisi atıksularının elektrokoagulasyon ve kimyasal koagulasyon ile arıtımı 2007 Metal kesme atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı. Şermin Delipınar Çiğdem Çiftçi 2006 Bitkisel yağ ve atıklarından yeni mikro poroz polimerik enzim reaktörleri ile biyodizel üretimi 2006 Farklı demir ve alüminyum elektrot bağlantıları ile tekstil atıksularının eletrokoagülasyon 2006 Düşük konsantrasyonlu değerli ağır metallerin sulu ortamlardan elektrokimyasal bir metod ile geri kazanılması Nadir Dizge Murat Eyvaz Aras Gezer 2006 Sapanca Gölünde ötrofikasyonun araştırılması Filiz Dak Özecik 2006 Porsuk çayı'nın su kalitesinin bulanık mantık metodu ile değerlendirilmesi 2006 Petrol kaynaklı çözünür kirleticilerin yer altı suyunda taşınımının modellenmesi: Batman özeli Ersin Orak Ayşen Kara 2006 Porsuk barajında su kalitesinin matematik modelle. Meltem Koçal 2006 Marmara denizi havzası kirlilik yükleri araştırması Sevcan Özgür 2006 Mağusa için en uygun biyolojik arıtma teknolojisinin seçimi ve tasarımı Özlem Halide Uzman 2006 Evsel atıksu arıtma tesisi maliyetlerine etki eden faktörler ve aralarındaki bağantıların araştırılması Ali Toltar 2006 Tuz Gölü tuzlarındaki ağır metal değişimi Selma Gözlev 2006 Metallerin aljinat bilyelerine adsorplanma mekanizmasının ve kinetiğinin Dilşad Ünal Haşimi 2005 Sürekli akışlı kesikli yüklemeli fenol sensörlerinin geliştirilmesi Şeyda Korkut 2005 Gebze katı atıklarının dökümden önce ve sonra oluşan sızıntı sularının karakteristiklerinin belirlenmesi 2005 Yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörleri için yapay sinir ağları ile model yaklaşımı İmre T. Şahin Cafer İsmail Ata 2005 İstanbul içme suyu dağıtım sisteminde su kayıpları kontrolü Faruk Dikmen 2005 Mikrobiyolojik demir arıtımı D Köseoğlu 2005 Uluabat gölü çökellerinde ve göl suyunda metal konsantrasyonlarının Canan Turgut 2005 Boya içeren atıksuların hibrit foto elektrokimyasal yöntem ile arıtımı Metin Şahin 2005 Sulu çözeltilerden kurşun ve bakır iyonlarının şartlandırılmış diatomit kullanılarak giderimi 2005 Reaktif azo boyar madde sulu çözeltisinin elektrokimyasal ve fotokatalitik proseslerle seri arıtımının Özgür Aksöz Zeynep Aslan 2005 Alternatif enerjiler üzerine bir araştırma M Pusat 2004 Çevre mühendisliğinde bulanık mantık ve yapay sinir ağı uygulamaları İbrahim Demir 2004 Dispers tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile giderimi Elif Şentürk 2004 Borlu atıksuların elektrokoagülasyon yontemi ile arıtılabilirliğinin 2004 Boyar maddeler ve tekstil atıksularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması Gökhan Sayıner Abdurrahman Akyol 2004 Uluabat gölü tortullarının organik madde ve ağır metal içeriği Özlem Toprak 2004 Ağır metallerin dolgu yatak kolonlarda aljinatlarla giderilmesi Gürkan Oktorvacı

7 2004 Yüzey aktif madde katkılı ve katkısız kalsiyum aljinat bilyeleri ile bakır adsorpsiyonu 2004 Kocaeli yarımadası paleosellerinde paleoiklim ve paleoçevre koşullarının 2004 Ağır metaller içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ve elektrodiyaliz yöntemleri ile giderilmesi Yusuf Kaya Berkin İmer Gülşat Tölegenova 2004 Ataköy evsel atıksularının doğal arıtılmasının Öznur Çağlar 2004 Biyolojik sülfid oksidasyonu ile sülfid giderimi Berna Yavuz 2004 Elektromanyetik radyasyonun çevre üzerindeki etkilerinin matematiksel modellemesi 2004 Gıda sektörü atıksularında renk oluşumuna sebep veren organik atıkların ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliği Güray Yüksel Şirin Köroğlu 2004 Hidrotalsit benzeri killerin siyanürlü atık su arıtımında kullanılabilirliği Sibel Cerrahoğlu 2004 İstanbul'da ozon kirliliğinin modellenmesi ve kontrol stratejileri Gülnur Duman 2003 Havadaki SO2 Konsantrasyonunun adaptive neuro fuzzy ile modellenmesi ve dahmini 2003 Demir ve alüminyum elektrotlar kullanılarak tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtım 2003 Aktif çamur arıtma tesisinin tasarımı,yağ sanayii atık sularına uyarlanması ve maliyet hesabı Modifiye edilmiş klinoptilolitle sulu çözeltilerden kromat ve fosfat anyonlarının giderimi. M. Ferit Yüksel Reha Uygun Oğuzhan Kurt Duygu Soysal 2003 Sucul bitkilerle su kalitesi kontrolü. Cihan Yılmaz 2003 Atık sulardan kurşun gideriminde sepiyolitin kullanılabilirliğinin Burcu Akman Ağım 2003 Elektrokoagülasyon ile reaktif tekstil boya çözeltilerinin arıtımı. M. Tunç Özgürses 2003 Doğal klinoptilolit ile sulu çözeltilerden kurşun giderimi. Serdar Kara 2003 Kırsal kesim çevresel ihtiyaçlarının belirlenmesi için altyapı bilgi sisteminin oluşturulması ve bir uygulama 2003 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha temiz teknolojiler ile atık yönetim üzerine bir araştırma E Korkmaz Zekiye Ayhan 2003 Manyetit ve manyetit benzeri killerin atık su arıtımında kullanılabilirliği Ömer Şahin Gürbüz 2003 Tem otoyolu ve d100 karayolunun çamlıca sakarya arasındaki Sezer Mert kesiminde, yol kenarı bitki ve toprak örneklerinde trafik ve sanayi kaynaklı kurşun kirliliğinin tespiti 2002 İyon değiştirici reçine ile metal kaplama durulama banyosu atıksularından Cr(vı) giderimi Lokman Hanecio 2002 Ana tahliye kanalı'ndaki ağır metallerin tuz gölüne etkileri Aynur Zeynel 2002 Ardışık kesikli reaktörlerde uygulanan faz sürelerinin evselatıksularda biyolojik aşırı fosfor giderimine etkileri 2002 Aliminyum elektrotlar kullanılarak tekstil atıksu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı 2002 Demir elektrotlar kullanılarak tekstil atıksu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı 2002 Havadaki SO2 Konsantrasyonunun yapay sinir ağlı bulanık mantık yöntemi ile modellenmesi: Erzurum şehir örneği Cem Çakır Orhan Taner Can Mustafa Sözbir Süleyman Çelebi

8 2002 Bor atıksularının çöktürme metodu ile arıtımı üzerine bir araştırma Mehtap Cantürk 2002 Petrol içeren atıksuların elektrokimyasal yöntemlerle arıtılması Funda Cihan 2002 Gebze ve tuzla bölgelerindeki yer altı sularının, içme ve kullanma suyu temini için mikrofiltrasyon membran teknolojisi ile arıtılabilirliği 2002 Anaerobik çıkış suyundan gübre hammaddeleri map (mağnezyum amonyum fosfat) ve mkp (mağnezyum potasyum fosfat) çökelmesinin imcelenmesi. Buray Sadıklar Zekiye Çakır 2002 Dilovası beldesi çevre bilgi sisteminin oluşturulması Ayşe Pelin Pekcan Yatmaz 2002 Geri dönüştürülebilir materyallerin toplanmasının maliyet analizi ve örnek beldeye uygulanması Onur Uludağ 2001 Meriç arda tunca nehirleri'nin kirlillik durumlarının Ertan Yıldırım 2001 Iyon değiştirici reçine ile siyanür giderimi Halis Şimşek 2001 Benzin ve ipg yakıtlı motorlu araçlarda performans ve emisyon karakteristiklerinin 2001 Anaerobik reaktör çıkışındaki amonyumun magnezyum amonyum fosfat olarak geri kazanılması 2001 Fındık kabuklarından üretilen aktif karbon ile metal kaplama atıksularından bakır adsorpsiyonu Eniz Gökçek İpek Çelen Topel Gül 2001 Katı atıklar mevzuatının avrupa birliği normlarına göre güncelleştirilmesi Pınar Erol 2001 Fosfatlama prosesi atıksularının koagülasyonu ve koagülasyon Mahmut Terzioğlu çamurlarının vakum filtrasyonu 2001 Batarya atıklarının geri kazanım prosesleri ve akü üretim atıksularından kurşun giderimi Taşkın Torlak 2001 Düşük maliyetli adsorbentleri ile nikal iyonu giderimi Subitay Şencan 2000 Ömerli barajı içme suyu temini ve membran teknolojisi ile arıtılması İsmet Contar 2000 Çayırova (Gebze Kocaeli) civarında kullanılan petisitlerin toprak ve yer Müjgan Gök (Şenay) altı suyunda dağılımı ve çevre üzerindeki etkileri 2000 Çayırova deresinin kirlenmesi ve marmara denizine etkisi Halil Hız 2000 Endüstriyel atık sulardaki ağır metallerin değişik bitkiler tarafından absorblanması üzerine bir çalışma Huriye Hız 2000 Tuz gölünde tuz üretim prosesinde ağır metal değişimi Reyhan Saral 2000 Katı atık düzenli depolama sahalarında oluşan çöp sızıntısı suları ve arıtılması 2000 Akşehir gölü ve göle boşalan yüzey sularındaki ağır metal kirliliğinin tespiti 2000 Siyanür ve krom (vi) içeren galvanik atıksuların elektrokimyasal yöntemler kullanılarak arıtılması Şenol Yıldız Emre Annıak Hilal Yıldız Akbulut 2000 Ergene nehri'nin kirlilik durumunun Orhan Topal 1999 Sıvı membran teknolojisi ile sulu ortamdan siyanür iyonlarının taşınım kinetiği 1999 Ömerli barajındaki ötrofikasyon ve bağlı derelerin baraj gölü üzerine etkisi 1999 Çevre etki değerlendirme metotları üzerine bir araştırma ve uluslararası uygulamaları 1999 Pendik yöresi çevre sorunlarının araştırılması ve yönetim modelinin belirlenmesi Coşkun Aydıner Mehmet Ceyhan Recep Koçak Halil İbrahim Topal 1998 Izmit körfezinde kara kökenli kirletici yüklerinin araştırılması Mehmet Veysi Bingöl

9 1998 Tekstil sanayi atıksularının arıtılması üzerine bir araştırma Sevgi Asma Gezergen 1998 Izaydaş atıksu arıtma tesisinde inert çözünmüş koi'nin belirlenmesi Yeter Tursun 1998 Sapanca gölünde besi maddesi kirlenmesinin ve uygun bir modelin araştırılıması Harun Türkmenler 1998 Tuzla balık gölü kirletici kaynaklarının araştırılması İlker Ateş 1997 Türkiye'de çevre yönetimi Senem Bayar 1997 Kimya sanayi atıksu arıtma tesisinin optimum işletme şartlarının tespiti Armağan Çaşgır Akbaş 1997 Metal son işlem endüstrisi atıklarından demir arıtımı ve geri kazanımı Sönmez Dağlı 1997 Su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu. Önder Ekinci 1997 Alıcı ortamlarda izleme sistemlerinin optimizasyonu Serhat Erat 1997 Sabun ve kozmetik endüstrisi atıksularından yüzey aktif madde giderimi Ufuk Malak 1996 Maya sanayi atıksularının aerobik arıtılamasında oksijen tüketimi ve KOİ Mustafa Aslan giderimi kinetiğinin araştırılması 1996 Gebze çöp döküm sahasının tavşanlı deresi ve yeraltı sularına olan kirletici etkilerinin araştırılması Aynur Çakıcı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu

PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu Bildiri Referans No Bildiri No Kabul No Bildiri Grubu Başlık Yazarlar Sunucu 114 SS-001 Kabul:Sözlü Su Kaynaklı Hastalıklar Türkiye de Arsenikli Su Problemi: Kapadokya Örneği Nazmi Oruç Nazmi Oruç 121

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

www.inepo.com I www.fatihkoleji.com

www.inepo.com I www.fatihkoleji.com G e n ç l e r p r o j e ü r e t e c e k, d ü n y a g ü z e l l e ş e c e k... www.inepo.com I www.fatihkoleji.com INDEX Ulusal Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2 Geleceğimizi Kurtarma Adına... 3 Teşekkür

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

ÇEVRE PROJE OLİMPİYATI. www.inepo.com I www.fatihkoleji.k12.tr

ÇEVRE PROJE OLİMPİYATI. www.inepo.com I www.fatihkoleji.k12.tr 2 1. U L U S A L ÇEVRE PROJE OLİMPİYATI www.inepo.com I www.fatihkoleji.k12.tr İÇİNDEKİLER Ulusal Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2 Geleceğimizi Kurtarma Adına 3 Teşekkür 4 Ulusal Inepo Jüri Üyeleri 5 Inepo

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra)

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Van Otlu Peyniri Mahreç İşareti Çalışması Ahmet.Ferhat YELTEKİN Van Gıda Kontrol

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı