Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri"

Transkript

1 Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü firmalardan biridir yýlýnda ARGE çalýþmalarýný geliþtirerek, Ýstanbul da kurduðu iki üretim tesisi ile üretime baþlamýþtýr, Türkiye de ilk izolasyon ve yapýþtýrýcý filtre tutkalý, protolin, elektrik izolasyon malzemeleri üretimine baþlamýþtýr. Bugün Türkiye de uluslar arasý standartlarda ARGE çalýþmalarýnýn yürütüldüðü laboratuvar sistemlerine sahip olarak üretim yapan Ortadoðu daki en büyük tesislere sahiptir. Poliüretan izolasyon ve yapýþtýrýcý sektöründe liderliðini sürdüren firmamýz, ayný þekilde poliüretan prepolimer üreten ilk Türk firma ünvaný ile de farkýný ortaya koymuþtur. Sektöründe lider olan POLYMEKS KÝMYA çalýþmalarýný sürekli yenilemektedir. Dünyanýn birçok ülkesine izolasyon ve yapýþtýrýcý malzemeleri ihraç etmektedir.türkiye nin poliüretan ve yapýþtýrýcý ihtiyacýnýn büyük bir kýsmý POLYMEKS KÝMYA tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ýstanbul da bulunan poliüretan propolimer tesislerimiz aylýk olarak 400 tonluk poliüretan yapýþtýrýcý, 600 tonluk poliüretan ve epoksi üretimi yapmaktadýr. Ürünlerimizi geliþtirmek için Avrupa daki partner firmalar ile eðitim çalýþmalarý yürütmekte, uzman kadromuz ve teknik personelimiz ile teknolojiyi birleþtirerek ARGE çalýþmalarýna büyük bir yatýrým yapmaktayýz. Poliüretan bazlý yapýþtýrýcýlar, poliüretan esaslý izolasyon ve zemin kaplamasý, akrilik bazlý yapýþtýrýcýlar, elektrik izolasyon malzemeleri, filtre tutkallarý, epoksi zemin kaplamasý sistemleri ve ilk Türk poliüretan prepolimer ürün yelpazemizde yer almaktadýr. Üretimimiz, uzman personel tarafýndan POLYMEKS KÝMYA laboratuvarlarýnda testlere tabi tutularak yapýlmaktadýr. Ürünlerin kalite ve kontrolleri yine uzman ekipler tarafýndan eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleþtirilmektedir. POLYMEKS te üretilen yapýþtýrýcýlar, izolasyon ve zemin kaplama malzemeleri, yüksek kaliteli ham madde ve donanýma sahip ekipmanlarla Türkiye ve dünya pazarýna sunulmakta, yeni yatýrým planlarýyla baþarýlarýn ve beklentilerin de ötesine geçmek hedeflenmektedir. Ýstanbul merkez ofisinde müþterilerine kusursuz hizmet vermeye devam eden POLYMEKS KÝMYA, yeni açmýþ olduðu Gebze deki fabrikasýnda üretim kapasitesini artýrarak beklentilerin üzerine geçmeyi hedeflemektedir. Uluslar arasý standartlarda yaptýðýmýz yatýrýmlar ve kaliteli ürün anlayýþý ile hayallerimizi gerçekleþtirmeye devam ediyoruz. Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 1

2 POLYMEX 995 POLYUREA ZEMÝN VE ÝZOLASYON ASTARI Polymex 995 Polyurea Ýzolasyon Zemin Astarý, %100 katý madde ihtiva eden, þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), polyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya karþý dirençli, derzsiz, monolitik (Ek yersiz), poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton, ahþap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip ve esnektir. - Yüzeylerin su ve kimyasallara karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 2

3 POLYMEX 996 POLÝÜRETAN ASTAR Polymex Beton Astarý, poliüretan esaslý 2 komponentli, 100% katý madde ihtiva eden, beton ve benzeri yüzeyler için þeffaf astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde poliüretan veya epoksi self levelling malzeme ile kaplanmasýna imkân saðlar. - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 3

4 P- 997 EPOXY PRİMER ASTAR Tanım: Polymex Epoxy - Primer her türlü epoksi ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı iki bileşerli Epoksi astar malzemesidir. Özel Nitelikler: Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi sertleeştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler. Uygulama: Polymex Epoxy-Primer uygulanacak yüzeyde bulunan gevşek parçalar mekanik olarak giderilir. Yağ ile kirlenmiş zeminler deterjanlar ile yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan evvel zeminin tamamen kuru olması gerekmektedir. Hazırlanan yüzeye 1 m2 ye 0,200Kg. Polymex Epoxy Primer gelecek şekilde fırça ya da rulo ile iyice yedirilerek uygulanır. Uygulama ikinci kat yapılarak bitirilir. Eğer zemin emici ve geçirgen ise 1 m2 yüzeye 0,300Kg Polymex Epoxy Primer uygulanmalıdır. Polymex Epoxy Primer solvent içermeyen epoksi esaslı astar malzemesidir. Kür: Polymex Epoxy Primer ilk sertliğini 3-4 saatte dokuma sertliğini 5-7 saatte tam kimyasal kürünü 7.gün sonunda alır. İlk sertleşmesini tamamlayan malzeme kullanıma hazırdır. Kimyasal Dayanım: Polymex Epoxy Primer aşağıdaki kimyasallardan 1 hafta süreli daldırma deneyi sonucunda etkilenmemiştir. Sülfirik asit %50, Laktik asit %15 Benzin Deniz suyu, Ksilen, Toulen, Ham petrol, Mineral yağ, Hidrolik yağ,yağ asitleri, Stiren, Meyve suları etkilenmemiştir. 4

5 POLYMEX 999 PRC EPOKSÝ ZEMÝN ASTARI. Polymex 999 PRC Epoksi Zemin Astarý, %100 katý madde ihtiva eden, epoksi esaslý þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), Epoksipolyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya karþý dirençli, derzsiz, monolitik (ek yersiz), poliüretan ve epoxsi bazlý kaplama malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton, ahþap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve epoxsi bazlý kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip Prc Epoksi Zemin astarýdýr. - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 5

6 POLYMEX 1000 ÝZOLASYON MALZEMESÝ. Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen sürme esaslý izolasyon malzemesidir. - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda - Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda - Soðuk hava depolarýnda - Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 6

7 POLYMEX 1004 MARÝN Poliüretan Reçine Esaslý, iki bileþenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan marin kaplama malzemesidir. - Ahþap yüzeylerde - Armuz aralarýnda bulunan dolgularda - Sac yüzeylerde - Gemi imalatýnda - Tekne imalatýnda - Yat imalatýnda - Gemi zemin kaplamasýnda - Sanayi havuzlarýnda - Asit havuzlarýnda 7

8 POLYMEX SER SU IZOLASYON MALZEMESI Ýki bileþenli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý su izolasyon ve yalýtým malzemesidir. - Su depolarýnýn izolasyonlarýnda. - Çatý, balkon ve teraslarda - Perde betonlarýn su izolasyonunda - Fayans altý su izolasyonunda - Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý yalýtkanlýðýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnda - Beton yapýlarýn su izolasyonu ve korunmasýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde - Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde - Silo depolarýnýn yalýtýmýnda - Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda - Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonunda 8

9 POLYMEX CAP SU KESICI IZOLASYON MALZEMESI Akrilik Kopolimer Reçine Esaslý Su bazlý Tek kompenantlý kullanýma hazýr elastik her türlü Zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslý su kesici yalýtým malzemesidir. - Dýþ mekânlarda düþey ve yatay uygulamalarýnda - Su kesici meyilli teras balkon çatýlarda - Dýþ cephe izolasyonlarýnda - Zeytin salamura tesislerinde - Fayans altý veya fayans üstü izolasyonlarda - Beton, çinko ve prekast baca derelerde - Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde - Silo depolarýnda - Havuz izolasyonlarýnda - Temel bodrum izolasyonlarýnda - Tonajlý içme su depolarýnda - Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda - Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetlerde izolasyonlarýnda 9

10 POLYMEX 1009 ALKÝD ASÝTLÝ ORTAM KAPLAMA MALZEMESÝ Alkid Reçine Esaslý çift kompenantlý solvent içermeyen elastik veya sert zemine ve uygulandýðý yüzeye mükemmel yapýþan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir. - Gýda üretimi yapan tesislerde - Hastanelerde, soðuk hava depolarýnda - Asit tank ve havuzlarýnda - Çeþitli solvent içeren depolama tanklarýnda - Kapalý otopark zeminlerinde, havuzlarda - Gemi, yat ve teknelerde - Çatý, balkon ve teraslarýn su izolasyonunda - Perde betonlarýn zemin kaplama ve su izolasyonunda - Islak zeminlerin (fayans altý/üstü) kaplamalarýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnýn kaplanmasýnda - Köprü, tünel vb. beton yapýlarýnýn korunmasýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde kaplanmasýnda - Beton çinko ve prekast baca derelerin kaplanmasýnda 10

11 POLYMEX 1012 PRC POLÝÜRETAN SU ÝZOLASYON MALZEMESÝ Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen sürme esaslý izolasyon ve kaplama malzemesidir. - Kapalý alanlarda, içme suyu depolarýnda - Havuz izolasyonlarýnda, temel izolasyonlarýnda - Teras ve çatý izolasyonlarýnda - Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda - Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda - Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda - Dýþ mekan bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetlerde 11

12 POLYMEX 1014 ÞEFFAF TEK KOMPENANTLI ÝZOLASYON MALZEMESÝ Poliüretan reçine esaslý uzun ömürlü su izolasyonu için kullanýlan, þeffaf, sert elastik, tek bileþenli alifatik poliüretan esaslý, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. Þeffaf izolasyon malzemesi, eþsiz bir bakým sistemi (nemleme tetikleyici) kullanmaktadýr ve diðer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (nem bakýmlý) ve baloncuk kesinlikle oluþturmaz. - Balkon ve teraslarýn su izolasyonunda - Yüzme ve su havuzlarýnda - Cam ve metal hasýr takviyeli camýn su izolasyonunda - Cam tuðla duvarlarýn su izolasyonunda - Su depolarýnda, doðal taþlarýn su izolasyonunda 12

13 POLYMEX 1017 SU ÝZOLASYON MEMBRANI Poliüretan Esaslý Sývý Uygulamalý, Poliüretan Su Ýzolasyon Membraný Uzun ömürlü su izolasyonu için sývý uygulanan, yüksek geçirmezliðe sahip, elastik, soðuk uygulamalý ve soðuk kullanýmlý, tek bileþenli poliüretan izolasyonmembranýdýr. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini göstermektedir - Çatý, balkon ve teraslarýn izolasyonunda - Perde betonlar vefayans altý su izolasyonunda - Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý su yalýtkanlýðýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde izolasyonunda - Beton, çinko ve prekast baca derelerin yalýtýmýnda - Kuzey dýþ cephelerde, silo depolarý yalýtýmýnda - Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda - Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda - Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonlarýnda 13

14 ANTİ BAKTERİYEL SU İZOLASYONU MALZEMESİ POLYMEX-1022 Anti Bakteriyel Su İzolasyon Malzemesi: Anti Bakteriyel Su İzolasyon Malzemesi Ürün Tanımı: Su İzolasyon Malzemesi İki Bileşenli solvent ihtiva etmeyen Poliüretan Esaslı Antibakteriyel Su izolasyon ve Yalıtım Malzemesidir. Su İzolasyon Malzemesi Kullanım Yerleri Özellikle kapalı ve açık alanlardaki su depolarında. Su Depolarının izolasyonlarında. Çatı,balkon ve terasların, perde betonların su izolasyonunda. Banyo,yüzme havuzu, mutfak ve benzer ıslak alanların (fayans altı) su izolasyonu. Çiçek tarhlarının ve ekim sandıklarının su yalıt kanlığı. Su depolama ve dağıtım kanallarının su izolasyonu. Köprü, tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu Ve korunması. Otopark üstü su yalıtımı ve kaplamasında. Zeytin salamura tesislerinde izolasyonu, Fayans Altı veya Fayans üstü izolasyonlarında, Binaların kuzey dış cephe ve Silo depolarının yalıtımında, Temel bodrum bohçalama izolasyonlarında, Dış mekân bahçe temeli ve terası izolasyonlarında, Köşe parapetler ve giderlerin izolasyon larında. Suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır! 14

15 POLYMEX 4003 PRC POLÝÜRETAN ZEMÝN KAPLAMASI Poliüretan Reçine Esaslý Ýki Komponentli, solventsiz, PRC poliüretan zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal dayanýmý çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen saðlýklý, temizlenebilir, parlak, mat.zemin kaplamasýdýr. - Korozyona, alkalilere ve baz asitlere karþý - Yaþlanmaya direniþ gerektiren alanlarda - Su, asitli su ve tuz solüsyonlarýna karþý - Gres yaðý ve petrole karþý - Beton veya sac demir, sunta, ahþap yüzeylerde - Aþýnmýþ, gevþemiþ yüzeylerde - Mekanik mukavemetini kaybetmiþ alanlarda 15

16 POLYMEX 4004 FLOOR SELF LEVELLING ZEMÝN KAPLAMASI : Ýki Komponentli, solventsiz, poliüretan bazlý, self levelling zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal dayanýmý çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen hijyenik, temizlenebilir, parlak, zemin kaplamasýdýr. - Fabrikalarda, depolarda, garajlarda - Kimyasal/mekanik direnç istenen beton zeminlerde - Yüksek aþýnma direnci ve dayanýmý istenen zeminlerde 16

17 P SU BAZLI EPOXY BOYA Tanım: İki komponentli, su bazlı, solventsiz, epoksi esaslı, zehirsiz, koruyucu tuzlar, yağlar ve bazı kimyasallara karşı dayanıklı kokusuz Su bazlı Epoksi zemin ve duvar kaplama boyasıdır Su bazlı Epoksi Boyası Kullanım Yerleri: Gıda tesislerinde Merdiven ve Koridorlar, tüneller, çeşitli haavalandırma kanalları, otoparklar, yağ depoları, kokunun üretilen ürünleri olumsuz etkilediği gıda tesisleri ve depo alanları Su bazlı Epoksi Boyası Özellikler: Aşınmaya dayanıklıdır. Buhar hariç geçirimsizdir, astar kullanımı gerektirmez. Su bazlı Epoksi Boya Sarfiyat : Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne göre değişir. Tozumayan Döşeme, duvar: 300 gr./ m² 2 kat Depolama, tünel yer kaplamaları : gr /m² 2 kat Su bazlı Epoksi Boya Ambalaj : A komponent 20Kg. B komponent 5Kg lık setler hainde. Su bazlı Epoksi Boyası Depolama : Açılmamış, orjinal ambalajında serin ve kuru ortamda 18 ay, sundurma altında doğrudan güneç ışınlarına maruz bulunmayan, aşırı sıcaklardan korunan yerlerde saklayınız. Tropikal iklimlerde, ürün klima cihazlı yerlerde saklanmalıdır. Tavsiye edilen saklama şartlarına uyulmaması, ürünün zamanından önce bozulmasına neden olabilir. Özel depolamalar için teknik bölümünüze danışınız. 17

18 POLYMEX 5001 SOLVENTSÝZ GRENLÝ EPOKSÝ PORTAKAL SON KAT KAPLAMASI Epoksi Reçine Esaslý Ýki bileþenli solventsizgrenli portakal yarý mat epoksi zemin kaplama malzemesidir. - Rafineriler, petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda - Liman ve tersanelerde - Ýçme suyu ve yakýt depolarýnda - Arýtma ve atýk su tesislerinde - Þarap depolama tanklarý - Gýda sanayinde - Hastane ve ilaç sanayinde - Laboratuar, tekstil ve otomotiv endüstrisinde 18

19 POLYMEX 5002 EPOKSÝ SELF LEVELING ZEMÝN KAPLAMASI Üç komponentli, epoksi bazlý parlak zemin kaplama malzemesi. Yüksek kimyasal ve mekanik dayanýklýlýða sahip olup sert bir film oluþturur. Solventsiz oluþundan dolayý yangýn tehlikesi yoktur. - Hastane, ilaç ve gýda sanayinde - Laboratuar, tekstil, otomotiv endüstrisinde - Zemin tozumasý yaþanan sanayi tesislerinde 19

20 POLYMEX 5003 EPOKSÝ COOT SOLVENTSÝZ SON KAT BOYASI Ýki komponentli, solventsiz epoxy bazlý parlak veya mat son kat boyasýdýr. Kullanýldýðý beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacýyla rafineriler, petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda liman ve tersanelerde, içme suyu ve yakýt depolarýnda, arýtma ve atýk su tesislerinde, þarap depolama tanklarý, gýda sanayinde, hastane ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi zemin tozumasýnýn üretimi etkilediði sanayi tesislerinde zemin ve duvar kaplamasý olarak kullanýlýr. - Metal imalat sanayinde - Gýda imalat sanayinde ve kombinalarda - Yemek fabrikalarý ve sanayi mutfaklarýnda - Ýmalat ve montaj sanayinde - Deniz üstü platformlarda - Boya fabrikalarýnda ve tekstil sanayinde - Soðuk depolar ve otomotiv sanayinde 20

21 POLYMEX 2001 UV YANMAZ BOYA Sentetik ve silikon reçine esaslý antimon trioksit özel reçine katký sayesinde yanmaya karþý dirençlidir. Yüksek ýsý ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanýr. 600 dereceye kadar ýsýya mukavemet gösterir. - Binalarýn iç kýsýmlarýnda - Her türlü duvar ve ahþap yüzeylerde - Yangýn riskinin yüksek olduðu yerlerde 21

22 POLYMEX 2006 PU ALÝFATÝK SON KAT BOYASI Poliüretan/akrilik - alifatik izosiyanat esaslý iki bileþenli bir son kattýr. Parlaklýðýný korur. UV ve her türlü hava koþullarýnda renk kararlýlýðýný korur. Çizilmeye karþý aþýrý dirençlidir. - Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda - Süt ve endüstriyel zeminlerde - Mekanik dayaným gerektiren beton yüzeylerde - Bütün hijyenik detaylarda 22

23 POLYMEX 2007 HAVUZ ÝZOLASYON BOYASI Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen, mavi, beyaz renk sürme esaslý havuz izolasyon boyasýdýr. - Yüzme ve gölet havuzlarýnda,barajlarda - Beton, sýva ve þap üzerinde - Havuzlarda, su tanklarýnda, su depolarýnda - Metal tanklarda ve su sarnýçlarýnda - Su kanallarýnda, arýtma ve denge depolarýnda - Üretim tesislerinde - Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda - Teras çatý su izolasyonlarýnda 23

24 POLYMEX 3000 HALI SAHA YAPIÞTIRICISI Ýki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý çok maksatlý halý saha yapýþtýrýcýsýdýr. Halý saha zemin kaplama sistemlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr. - Seramik granit mermerin yere yapýþtýrýlmasýnda - Her cins parkenin yapýþtýrýlmasýnda - Beyaz eþya sektöründe üst tablo imalinde - Plastik akþamlarýn suntaya yapýþtýrýlmasýnda - Plastik ile zýmpara kâðýtlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda - Beton, taþ, ahþap, metal, eternit gibi yüzeylerde 24

25 POLYMEX 3001 PROTOLÝN Solvent içermeyen sert ve ya esnek poliüretan esaslý iki bileþenli çok mükemmel bir Elektrik Döküm Reçinesi ve yalýtým malzemesidir. - AG ve OG kablo eki yalýtýmýnda ve izolasyonlarýnda - Entegre devrelerinde, bobin sarýlýmlarýnda - Sýzdýrmazlýk dolgularýnda - Elektrik sektöründe - Yeraltý ve yer üstü kablo tesisatlarýnda - Özel trafo imalatlarýnda 25

26 POLYMEX 3002 POLÝÜRETAN PROTOLÝN ELEKTRÝK ÝZOLASYON MALZEMESÝ Polymex 3002 iki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan izolasyon malzeme esaslý elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. - Elektrik kablo sanayinde - Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde - Uç baðlantýlarý izolasyonunda - Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde - Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada - Sigorta ve kalýp imalatlarýnda - Leb barlar, FR modülatör, sokak aydýnlatmalarýnda - Yeraltý/yerüstü yüksek gerilim baðlantý sistemlerinde 26

27 POLYMEX 3004 FÝLTRE TUTKALI Solventsiz poliüretan filtre yapýþtýrýcýsý doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan dolgulandýrýlmýþ hýzlý kürlenen kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek anti statik atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Solvent içermez. - Her türlü filtre imalatýnda - Elektrik süpürgeleri, kompresör vb sektörlerde - Endüstriyel sanayi imalatýnda - PVC ABS gibi plastik parçalarýn yapýþtýrýlmasýnda 27

28 POLYMEX 3007 RULO YAPIÞTIRICISI Poliüretan Reçine Esaslý Ýki bileþenli Rulo yapýþtýrýcýsýdýr. Doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan hýzlý kürlenen kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek anti statik atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Kesinlikle Solvent içermez. - Rulo ve fýrça imalatlarýnda - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda - Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda - Soðuk hava depolarýnda - Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 28

29 POLYMEX 3011 PLASTÝSOL (PVS) Sentetik Reçine Esaslý. Tek komponantlý. Fýrýn kurumalý yapýþtýrma ve döküm malzemesidir. - Otomotiv yedek parçalarý askýlama sistemlerinde - Baðlantý elamanlarýnda - Spor aletlerinin kaplanmasýnda - Plastisol pütürlü yüzeylerde - Yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarýnda - Çocuk parklarýnýn zeminlerinde 29

30 30

31 POLYMEX 3013 ÞEFFAF PROTOLÝN Polymex 3013 Þeffaf Protolin iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslý elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Aþýnma, asit-alkali ve diðer kimyevi ve korrozif maddelere karþý dayanýklýdýr. 36 bin volt elektriðe dayanýklýdýr - Elektrik kablo sanayinde - Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde - Uç baðlantýlarý izolasyonunda - Elektrik su altý baðlantýlarýnda - Postane ve elektrik kablo eklerinin izolasyonunda - Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde - Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada - AG ve OG Eki yalýtým entegre devrelerde - Bobin sarýmlarýnda, sýzdýrmazlýk dolgularýnda - Elektrik sualtý su fýskiyelerinde 31

32 POLYMEX 3016 DÖKME TÝP KAUÇUK BAÐLAYICI BÝNDER Poliüretan Esaslý Solventsiz, tek komponentli poliüretan yapýþtýrýcý,ve baðlayýcýdýr. MDI prepolimeridir. - Endüstriyel kauçuk kaplamalarda - Spor sahalarý, park-bahçe, çocuk oyun alanlarýnda - Dekoratif kaplamalarda 32

33 Epoksi Poliüretan ve Akrilik Boyaları METAL K BOYA N AAT BOYALARI FIRIN BOYALARI ISIYA DAYANIKLI BOYA HAMMERTON BOYALARI EPOKS BOYALAR POL ÜRETAN BOYA YOL Ç ZG BOYALARI ENDÜSTR YEL BOYA 33

34 POLYMEX POLYUREA ZEMIN KAPLAMASI Hýzlý kürlenen, % 100 katý, solvent içermeyen, aromatik, çift komponentli, sprey olarak metal, beton, ahþap ve diðer önerilen yüzeylere uygulanabilen, esnek yapýlý modifiye polyurea sistemdir. - Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda - Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde - Rafineri, gübre fabrikalarýnda - Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde - Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde - Yürüme yollarý ve balkonlarda - Su ve kirli su arýtma tesislerinde - Endüstriyel üretim alanlarýnda - Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde - Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda 34

35 POLYMEX POLYUREA ZEMIN KAPLAMASI Polyurea 6012 kaplama hýzlý kürlenen, %100 katý, solvent içermeyen, alifatik, çift bileþenli sprey olarak kullanýlan metal, beton, ahþap ve diðer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapýlý saf poliürea 6012 sistemdir. - Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda - Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde - Rafineri, gübre fabrikalarýnda - Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde - Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde - Yürüme yollarý ve balkonlarda - Su ve kirli su arýtma tesislerinde - Endüstriyel üretim alanlarýnda - Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde - Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda 35

36 POLYMEX 6011 POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI ISI, SU VE SES YALITIMI Hýzlý kürlenen, % 100 katý, solvent içermeyen, aroma- SPREY POLİÜRETAN UYGULAMASI 36

37 Isı, Su ve Ses İzolasyonu POLYMEX 6011 Sprey Poliüretan Uygulaması POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI Havuz İzolasyonu - Teras Ürün İzolasyonu Tanýmý - Çatı Hýzlý İzolasyonunda kürlenen, %-100 katý, solvent içermeyen, aroma- Temel ve Soğuk hava depoları - POLİÜRETAN ISI, SU VE SES İZOLASYONU 37

38 POLİÜRETAN SPOR SALONU ZEMİN KAPLAMASI * Zemin kir ve tozdan arındırılır. * Zemine beton astarı çekilir. * Kauçuk yapıştırıcısı ile istenilen kalınlıkta Kauçuk Rulo ( 4,5,6,7,8,9,10mm) zemine serilir ve yapıştırılır. * Rulo Kauçuk üzerine özel dolgu malzemesi sürülerek gözeneklerin dolması sağlanır ve zımparalanır. * Dolgu malzemesinin kurumasından sonra çok amaçlı çift kompenantlı SELF-LEVELİNG POLİÜRETAN yüzey kaplaması yerinde karıştırılıp dökülerek uygulanır. * Poliüretan son kat boya ile boyanır. * Kullanım amacına göre standartlarına uygun olarak oyun çizgileri çizilerek sistem tamamlanır. 38

39 Akrilik Zemin kaplama nedir, özellikleri nelerdir? Kullanım amacına bağlı olarak muhtelif reçine ve sentetik dolgularla küçük veya geniş alanlar için özel olarak tasarlanmış açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve kimyasallara dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Su bazlı akrilik reçine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmiş, spor sahaları için özel olarak tasarlanmış, estetik ve ekonomik zemin kaplamalarıdır. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine muhtelif renklerde 2-3 mm kalınlığında uygulanır. Akrilik Zemin kaplama avantajları nelerdir? Uzun ömürlü ve solmaya karşı dayanıklı olma özelliğine sahip inorganik pigment esaslıdır.hızlı kuruma özelliği. Renk ve parlaklık dayanımı, alkali ve oksidasyon dayanımı, sertlik, yapışma ve bağlama sağlamlığı ve film ömrü özellikleri çok yüksek olan bir kaplamadır. Su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklıdır.yapışma gücü yüksektir fakat yüzeyin nefes almasını sağlar.iç ve dış uygulamalara uygundur. AKRİLİK ZEMİN KAPLAMASI KATMANLARI 1- PRIMER 2- RESURFACER 3- CUSHION TABAKASI 4- RENK KATMANI 5- ÇİZGİ BOYASI TEKNİK ÖZELLİKLER Eğimleri doğru verilmiş asfalt veya beton zemin öncelikle her türlü toz,kir ve nemden arındırılmalıdır. 1- PRIMER (Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Primer) Ürün Tanımı: Primer şeffaf, tek komponentli bir akrilik polimerdir. Kullanım Amacı: Zemine rulolar yardımı ile bir kat primer uygulaması yapılır.primer, zemin ile zemin kaplama malzemesinin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlayan tabakadır. 2- RESURFACER (Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Resurfacer) Ürün Tanımı: Resurfacer konsantre %100 akrilik lateks bağlayıcılı, silis kumu ile karıştırılarak, asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli akrilik polimerdir. Kullanım Amacı: Resurfacer tenis kort sisteminin uygulanacağı beton yada asfalt zeminin ve cushion sisteminin bağlanma derecesini artırmak ve yüzeydeki gözenekleri doldurmak amacıyla kullanılır. 3-CUSHION TABAKASI Ürün Tanımı: Cushion özel granülimetrik kauçuk ve yüksek performanslı lateks bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu alt yapı malzemesidir. Kullanım Amacı: Cushion, Resurfacer üzerine isteğe bağlı olarak 1-3 kat olarak uygulanır. Böylece özel kauçuk partikülleri 1-3 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur. Zemine elastikiyet kazandırır. 4-RENK KATMANI (Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kortu Boyası) Ürün Tanımı: Silis kumu dolgulu %100 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleri de üretilebilen yüksek kaliteli bir kaplamadır. Kullanım Yerleri: Oyun hızını kontrol etmek amacıyla belirli bir tekstüre yapıda formüle edilmiştir. Kauçuk çek-sil aparatı ile uygulanması silis kumunun zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımını sağlayarak çok düzgün,sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur. Renk alternatifleri kiremit kırmızı,koyu yeşil,açık yeşildir. Kullanım miktarı: 0,850 kg/m2,(2 kat için) 5-ÇİZGİ BOYASI (Oyun Alan Çizgileri İçin Akrilik Markeleme Boyası) Ürün Tanımı: Silis kumu dolgulu/dolgusuz %100 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleri de üretilebilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır. Kullanım Yerleri: Oyun alanlarında gerekli çizgi ve hatların belirlenmesinde kullanılır. Akrilik zemin kaplama kullanım alanları. Akrilik zemin kullanım alanları spor salonları, mağazalar, super marketler, hastaneler ve okullar gibi yapıların zeminleridir. Yüksek dayanımı, kolay temizlenmesi, bakım gerektirmemesi akriliğe bu gibi ticari uygulamalarda avantaj sağlamaktadır. 39

40 40

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ ŞİRKET PROFİLİ PROFİLİ Şirketimiz yapı sektörüne, nitelikli, ekonomik ve pratik özelliklere sahip yapı kimyasallarını üretmek maksadıyla, tamamı yerli sermaye ile 1999 yılında kurulmuştur.

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ Wallmerk 2007 yılında kurulan Wallmerk Yapı Kimyasalları; Türkiye de stratejik önemi olan ve en önemli endüstriyel

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN KILAVUZU yapılarda altın koruma www.stratakim.com ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yulaflı Köyü Hacı Şeremet Mevkii, 4. Sok. No: 21/A Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE Tel: 0 282 771

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com Yapı Kimyasalları www.stroton.com İÇİNDEKİLER 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 022 024 026 028 030 031 032 034 036-039 040-043 046 047 048 050 052 054 056 057 058 059 060

Detaylı

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER RESMİ TANIMI MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER MAXTQWE MAXTQBK MAXIMUM TORQUE (YÜKSEK İLK KAPMA ÖZELLİKLİ ÇOK GÜÇLÜ GELECEK NESİL HİBRİT YAPIŞTIRICI) 300 ml BEYAZ 300ml SİYAH 23,16 TL 23,16

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

2012 Uygulama Rehberi

2012 Uygulama Rehberi 2012 Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi 1 İçindekiler Seramik Uygulamaları 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler

Detaylı

Kalite yapının kimyasındadır. ÜRÜN KATALOĞU YAPI KİMYASALLARI ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT BOYALARI. www.grofen.com

Kalite yapının kimyasındadır. ÜRÜN KATALOĞU YAPI KİMYASALLARI ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT BOYALARI. www.grofen.com Kalite yapının kimyasındadır. ÜRÜN KATALOĞU YAPI KİMYASALLARI ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT BOYALARI Hazırlayan: Pelin ÜNAL (Kimya Mühendisi) BASIM TARİHİ 2013 ÖNSÖZ 30 yıllık inşaat sektörü tecrübesiyle

Detaylı

ÜRÜN REHBERİ. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN REHBERİ. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN REHBERİ yapılarda altın koruma www.stratakim.com ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ TH 100 Y ELYAFLI BEYAZ YAPILASAL TAMİR HARCI TH 100 Y, Çimento esaslı, tek bileşenli,polimer

Detaylı

Kalekim Fiyat Listesi

Kalekim Fiyat Listesi Kalekim Fiyat Listesi 2015-1 kale.com.tr Kalekim 2015-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 06 12 22 24 28 30 32 34 35 36 38 40 Yapıştırıcılar Yapıştırıcı Ürünleri Öneri Tablosu Derz Dolgu Malzemeleri Derz

Detaylı

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Su Yalıtım Çözümleri Derz Dolgu Malzemeleri 2015-1 Kalekim Fiyat Listesi Mastik ve Köpükler Yüzey Hazırlık Malzemeleri Yapıştırıcılar Zemin Çözümleri Kalekim 2015-1

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

çözüm REHBERİ 2013 Seramik uygulamaları Dış cephe Dış cephe ısı yalıtım uygulamaları uygulamaları Su yalıtım uygulamaları Teknik uygulamalar İç cephe

çözüm REHBERİ 2013 Seramik uygulamaları Dış cephe Dış cephe ısı yalıtım uygulamaları uygulamaları Su yalıtım uygulamaları Teknik uygulamalar İç cephe çözüm REHBERİ 2013 Seramik uygulamaları Dış cephe uygulamaları Dış cephe ısı yalıtım uygulamaları Su yalıtım uygulamaları Teknik uygulamalar Zemin sistemleri İç cephe uygulamaları Weber de yenilikler devam

Detaylı

BETON TAMİR, BETON KÜR VE KATKI MALZEMELERİ

BETON TAMİR, BETON KÜR VE KATKI MALZEMELERİ BETON TAMİR, BETON KÜR VE KATKI MALZEMELERİ www.stenkim.com.tr Sahip oldugu yenilikçi YAKLAŞIM, mükemmeliyetçi gelenek, yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği sayesinde; STENKİM 24 ayrı ülkede

Detaylı

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR Alkidler, % YATIRIMLARINIZI KORUYORUZ Deniz ve ağır sanayi boyaları sağlayıcısı olarak 1915 te kurulmuş olan Hempel bugün sanayi boyaları konusunda öncülük eden global

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı