METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI"

Transkript

1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Fatma ARSLANTAŞ Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR Şubat 2014

2 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Fatma ARSLANTAŞ Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR Şubat 2014

3 I Özgünlük Bildirisi 1. Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, 2. Alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını 3. Araştırma ve/veya anket çalışmaları için etik kurul onay yazısı alındığını bildiririm. İstanbul, 2014 Fatma ARSLANTAŞ

4 II METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI (ÖZET) Türkiye de iş kazaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise, Metal, Maden ve İnşaat sektörlerinin ilk üç sırada yer aldığı görülmektedir. Yaşanabilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için, mevcut risklerin doğru algılanması ve analiz edilmesi gereklidir. Ayrıca 6331 sayılı İş Kanunu na göre, İş kanunu kapsamındaki tüm iş yerlerinde risk değerlendirilmesi yapma zorunluluğu da bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında kilit öneme sahiptir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu çalışmada temel amaç işyerinde çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmaktır. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleri de olabilir. Bu çalışmada metal sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri tanımlanmış ve riskleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, işyerinde ki tüm alanlar uygulama alanına ayrılmıştır. Bu alanların her biri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmış ve toplam 32 adet tehlike tanımlanmıştır. Tanımlanan tehlikeler için gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri neticesinde tehlikelerin 9 adedinin kabul edilemez risk seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Kabul edilemez risklerin öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Metal Sektörü, 6331 İş Kanunu

5 III METAL INDUSTRY RİSK ANALYSİS (SUMMARY) Occupational accidents have been a significant problem in Turkey When we look into the sectoral distribution of these accidents, it is seen observed that Metal, Mining and Construction sectors are the first three of all. In order to reduce the accidents, it is obligatory to perceive the present risks and to analyze them correctly. According to the Labor Act numbered 6331 it is compulsory to make a risk assessment at all the working places. Occupational health and safety management are situated in the various management steps. Risk assessment is the most important of these steps. The employer shall conduct an assessment of risks to health and safety of workers or get one carried out. The main objective of this study was caused by working conditions any danger and to reduce health risks in the workplace. These risks can be work accidents or it can be occupational diseases and other health risks of all kinds. In this study, an establishment engaged in the metal sector occupational health and safety hazards are identified and risks assessed. Scopes of project, all fields are fields of application in the workplace. Each of these areas were assessed separately. A total of 32 units have been identified hazards. Defined as a result of the risk assessment carried out for hazard of total 9 was found to have an unacceptable level of risk. Unacceptable risks must be addressed as a priority. Key words: Risk assessment, Metal Industry, 6331 of Business Law

6 IV İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLDİRGESİ...I ÖZET... II SUMMARY... III İÇİNDEKİLER... IV BÖLÜM 1 GİRİŞ... 1 BÖLÜM 2 METAL SEKTÖRÜ Sağlık Risk ve Tehlikeleri Eritme ve Arıtma Kaynakçılık ve Sıcak Kesme Tornalar Zımparalama ve Parlatma Endüstriyel Yağlar, Metal İşleme Sıvıları Metal Sektöründe Sık Rastlanan Meslek Hastalıkları Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı El Kol Titreşimi Sendromu (Beyaz Parmak Hastalığı) Karpal Tünel Sendromu (Kts) Bel Rahatsızlıkları Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları Mesleki Cilt Hastalıkları... 9 BÖLÜM 3 ANALİZ VE MODELLEME Risk Değerlendirmesi BÖLÜM 4 DENEYSEL SONUÇLAR Emniyetli Çalışma Koşulları Acil Durum Faaliyetleri Acil Durum Ekipleri İşyeri Düzeni İşyeri Hijyeni Elektrik Tesisatı Ergonomi... 17

7 V Psikososyal Etkileşimler Termal Konfor Faaliyetleri Yetersiz Aydınlatma Tuvalet ve Lavabo Isıtma Sistemi Ekipmanları Elle Yük Kaldırma Sürekli Oturarak Çalışma Ve Ayakta Yapılan İşler Spiral Makinesi Sac Rulo Açma İşlemleri Otomatik Ve Diğer Presler Freze Tezgahı Masa Üstü Matkap Makineleri Elektrik Kaynağı Yakıcı gaz kaynağı Taşlama Makinesi Makinelerin Bakımı Ve Onarımı Makine Ve Ekipman Kullanım Talimatı Kompresör Gürültü Basınçlı Kaplar Eczadolabı Yangından Korunma Kayıt Faaliyetleri Sağlık Gözetimi Faaliyetleri Uyarı Levhaları Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyetleri BÖLÜM 5 TARTIŞMA VE SONUÇ KAYNAKLAR... 26

8 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu gün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve değerlendirmesi iş sağlığı ve güvenliğine yeni yaklaşım felsefesinin en nemli unsurunu oluşturmaktadır. Bunun en önemli nedenleri şöyle sıralanabilir. İSG ye eski yaklaşımda tehlike bazlı düşünme esas alınmıştır. Yeni yaklaşımda ise risk bazlı düşünme esas alınmıştır. Eski yaklaşımda toplu koruma önlemlerinden çok kişisel korunma önlemleri öne çıkmıştır. Yeni yaklaşımda ise proaktif olma ve önleyici tedbirler dediğimiz toplu koruma önlemleri önem kazanmıştır. Eski yaklaşımda İSG konusunda özel eğitimlere tabi tutulmuş profesyonel uzman katkısı yasal olarak istenmez iken yeni yaklaşımda sanayiden sayılan ve 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için İSG uzmanlarından hizmet alınması zorunlu hale getirilmiştir. Burada sıralanan nedenlerle yeni yaklaşımın temel prensiplerinden birisi risk değerlendirmesi olmuştur. İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır. [1] Çalışma ortamı gözle görülen ve görülmeyen tehlikelerle doludur. Özel sektörde çalışan bir işçi, iş sözleşmesi ile işverenin iş organizasyonuna dâhil olur ve işyeri ortamının yaratacağı fiziki tehlikelere açık hale gelir. Bu nedenle işveren, iş sözleşmesinden doğan bir borç olarak çalışanı gözetmeli, onun iş sağlığı ve güvenliğini sağlamalıdır. [2] Üretim konusunda makineleşme, üretimi artırmakla birlikte çalışma koşullarının ağırlaşmasına ve bir takım sorun ve kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Başlarda iş sürecinin bir parçası gibi görülen iş kazaları ve kayıplar daha sonraki dönemde sorgulanmaya başlanmış, kaza ve kayıpların yalnızca işçi hatalarından değil, aynı zamanda çalışma koşullarından da kaynaklandığı anlaşılmıştır. [3]

9 2 BÖLÜM 2 METAL SEKTÖRÜ 2.1 SAĞLIK RİSK VE TEHLİKELERİ Metal sektöründe cevher ve hurda eritme ve arıtma, dökümcülük, sıcak veya soğuk dövme ve presleme, kaynakçılık ve metal kesme, sinterleme, tornacılık gibi temel metal işleme teknikleri uygulanmaktadır. Son ürünü elde edinceye kadar taşlama, parlatma, zımparalama, yüzey işleme ve çeşitli kaplama işlemleri (elektro-kaplama, galvanizleme, ısıl işlem, eloksal, toz boya ve benzeri) yapılır Eritme ve Arıtma İşlemler sırasında çeşitli zararlı tozlar, gazlar, dumanlar ve diğer kimyasallara maruziyet, sıcak stresi, gürültü, vibrasyon, metal işleme sıvıları, yüzey temizleyiciler, asitler, iyonizan radyasyon, kızılötesi radyasyon, parlama, elektrik tehlikeleri vardır. Göz yaralanmaları, yanıklar, tekrarlanan gerilme hasarları, sırt, omuz ve üst ekstremitede kas iskelet sistemi problemleri ile sık karşılaşılır.[4] Kaynakçılık ve Sıcak Kesme Metal sektörünün en yüksek riskli alanlarından biridir. Kaynakçılık ve sıcak kesme işlemleri oldukça çeşitlidir; Pirinç kaynağı, Lehimleme, Metal kesme ve delme, Gaz basınç kaynağı, Elektrot-ark kaynağı, Tozaltı kaynağı, Gazaltı kaynağı, Tungsten ark kaynağı, Tungsten ark kesme, Plazma ark kaynağı,

10 3 Bunların sağlık risk ve tehlikeleri de çeşitlilik gösterir; Yangın, yanıklar, radyan ısı (infrared radyasyon) metal dumanları ve diğer kirliliklerin solunması, Elektrik tehlikeleri, gürültü, ultraviyole radyasyon, ozon, azot dioksit, karbon monoksit, floritler, basınçlı gaz silindirleri, patlamalar, Fiziksel zorlanma, aşırı yorgunluk, kas iskelet hasarları, Sıcak stres, Ultraviyole radyasyon: Ağrılı konjunktivit (foto-oftalmi) kaynakçı gözü, Metal dolgu veya elektrot çeliğinin nikel veya krom gibi çeşitli bileşenleri, Kaynak telleri: kaplama çinko ve kadmiyum, galvanizde çinko, hafif çelik tellerde bakır, Boyalar, gresler, metal yüzey kirlilikleri, karbon monoksit, karbon dioksit gibi gazlar, dumanlar, irritanların parçalanma ürünleri, Kaynak teli kılıfları (örn. inorganik florit), Sıcak ve UV ışığın ortam havasıyla (azot dioksit, ozon) veya klorlu hidrokarbonlarla(fosgen) etkileşimi, Koruyucu olarak inert gaz kullanımı (karbon dioksit, helyum, argon), Metal dumanı ateşi, Kapalı alanlar, Gürültü İyonizan radyasyon: Kaynağın x ışını veya gama ışını ile incelendiği kaynak atölyelerinde uyarı levhaları bulundurulmalı ve talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. İşçiler, bu tür donanımdan güvenli bir mesafede tutulmalıdır. Radyoaktif kaynaklar, sadece özel araçlarla ve özel önlemlerle ele alınmalıdır. [4] Tornalar Sinterlenmiş metallerden oluşan kesici delici uçlara sahiptirler. Metal işleme sıvılarında katkı maddesi olarak kullanılan koruyucuların etkilerini yitirmeleri nedeniyle bakteriyel kirlenme ve birikimler olur. Bu sıvılarda çeşitli akciğer hastalıkları etkenleri saptanmıştır. Bu nedenle torna makinelerinin bu soğutma sıvıları en geç altı ayda bir değiştirilmelidir.

11 4 Diğer sağlık tehlikeleri arasında gürültü, vibrasyon, kaza ve özellikle el yaralanmaları, metal talaşı sıçramalarına bağlı göz ve vücut yaralanmaları sayılabilir Zımparalama ve Parlatma Doğal korundum (kristalize alüminyum), zımpara taşı (alüminyum oksit), elmas, kumtaşı, çakmak taşı gibi doğal aşındırıcıların yerini bugün büyük ölçüde erimiş alüminyum oksit, silisyum karbür (karborundum) ve sentetik elmas gibi yapay aşındırıcılar almıştır. Tebeşir, ponza, tripoli, kalay macun ve demir oksit gibi ince taneli malzemeler de özellikle parlatma ve polisaj için kullanılır. Taşlama taşlarında en çok alüminyum oksit ve silikon karbür kullanılır. Doğal ve yapay elmaslar önemli uygulamalar için kullanılır. Zımpara ve parlatma bantlarında alüminyum oksit, silisyum karbür, zımpara, granat ve çakmaktaşı kullanılmaktadır. Göz hasarları, vibrasyon, maskesiz çalışılan yoğun kullanımda zımparalanan yüzeye de bağlı olarak akciğer etkilenmeleri söz konusudur Endüstriyel Yağlar, Metal İşleme Sıvıları Sıcak, toz, buhar, duman, metal tuzları, kimyasallar ve katkı maddelerinden kaynaklanan riskleri taşırlar. Yağlar mesleki dermatitin sık nedenlerindendir. Solunabilir çaptaki aerosollere bağlı olarak çeşitli akciğer hastalıkları gelişebilir. Bu sıvılar bakteri ve mantarlarla kolayca kirletilir. Cilt, akciğer ve sistemik toksik etkilere, kansere neden olabilirler. 2.2 METAL SEKTÖRÜNDE EN SIK RASTLANAN MESLEK HASTALIKLARI Metal endüstrisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları aşağıdaki Tablo 2.1 de verilmiştir. Bu belgenin hazırlanmasında amaç işvereni, çalışanları, iş güvenliği temsilcilerini ve işyeri hekimini en sık rastlanan hastalıklar konusunda bilgilendirerek bu hastalıkların erken safhalarda tespit edilmesini sağlamaktır.

12 5 Tablo 2.1 Metal sektöründe en sık rastlanan meslek hastalıkları 1 Gürültüye bağlı işitme kaybı 2 El kol vibrasyonu sendromu (Beyaz Parmak Hastalığı) 3 Karpal tünel sendromu (KTS) 4 Bel rahatsızlıkları 5 Tozdan kaynaklanan mesleki akciğer hastalıkları 6 Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları 7 Mesleki cilt hastalıkları 8 Mesleki astım 9 KOAH 10 Mesleki kanser 11 Fotoelektriğe bağlı gelişen keratokonjonktivit Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Gürültü, rahatsız edici ve işitme için zararlı olan sestir. Gürültüden kaynaklanan işitme kaybı, işitme testinde tespit edilebilen ve genellikle yüksek frekanslarda, 4 khz civarında gelişen işitsel keskinlik kaybını (işitme kılı hücrelerinde oluşan hasarı) ifade eder. İç kulakta oluşan birikimsel hasar gürültü maruziyetinin sonucudur. Etkilenme yıllar içinde, yavaş gelişir. Duyarlılığa göre değişmekle birlikte, 10 yıldan az zaman almaz. İşitme kaybını etkileyen faktörler gürültünün yoğunluğu(db), Şekli (sürekli, aralıklı, geçici), frekansı, içeriği, maruziyet süresi ve kişisel duyarlılıktır. Akustik travma ise ani, tek, yüksek düzeyde gürültü sonucu oluşan işitme kaybıdır. Çarpışma veya patlama ani gürültülerden kaynaklanır. Duyarlı kişiler dışında, günde 8 saat sürekli 80 db altında gürültüye maruz kalmak genellikle işitme kaybına neden olmaz. 100 db gürültüye sürekli maruziyet; ortalama olarak 5 yılda 5 db, 20 yılda 14 db, 40 yılda 19 db işitme kaybına neden olur.

13 6 Sanayide makineleşmenin artması gürültü düzeyini artırır. Metal imalatı yapılan işyerlerindeki gürültü seviyelerinin yaklaşık 80 ila 125 db(a) arasında değişmesi beklenir. Önemli gürültü kaynakları arasında pnömatik darbeli aletler, yüksek hızlı taşlama aletleri, presler, torna, tesviye, testere ve diğer sanayi makineleri, plazma püskürtme tabancalarının kullanımı sayılabilir. Yüksek seviyede gürültü yaratan kaynak ve oluk açma işleri de gürültü kaynakları arasında bulunabilir. Metal imalatında, operatörün maruz kaldığı bazı tipik gürültü kaynakları: Metal nesneler üzerinde balyoz darbe sesleri db(a); Zımba presi db(a); Taşlama db(a); Oluk açma db(a). İşyerinde ototoksik maddelere maruziyet veya titreşim gürültüye bağlı gelişen işitme sorunları üzerinde olumsuz etki yapabilir.[4] El Kol Titreşimi Sendromu (Beyaz Parmak Hastalığı) Mekanik titreşim, merkezi bir sabit konumun salınım hareketleri olarak tanımlanabilir. Titreşim sıklığı Hertz (Hz) birimiyle ifade edilir. Vücudun titreģim kaynağına temas durumuna göre iki alt grupta değerlendirilir; Tüm vücut titreşimi (TVT): Her çeşit ulaşım, sanayi ve inşaat taşıtları gibi titreşen bir yüzeyin üzerinde olmak ya da titreşen bir sanayi makinesinin yakınında çalışmak gibi koşullarda hissedilir. El-kol titreşimi (EKT): Titreşim sağlayan aletlerin elle tutulması ve kullanılmasıyla hissedilen titreşimdir. Titreşim maruziyeti; belirli bir zaman süresindeki (genellikle 8 saat) m/sn2 olarak ölçülen maruziyetin ortalaması olarak ifade edilir. Taşlama, eğirme, zımpara taşı ve döner testere kullanımı, yüksek basınçlı su hortumu, pnömatik tokmak, matkap, çekiç kullanımı, presleme gibi işlemler, yol ve beton kırılması, el değirmenciliği, çim biçme makinesi, yol silindiri kullanımı EKT nin mesleki maruziyet kaynaklarıdır. Titreşim çoğu zaman kapalı alanlarda ve gürültü maruziyetiyle birliktedir.

14 7 Metal sektöründe beyaz parmak hastalığı genellikle döner el aletleri, taşlama makineleri, darbeli el aletlerinin özellikle kalafatlama, balyozlama, döküm temizleme işlerinde kullanılması sonucu ortaya çıkar. Aynı zamanda, dönel aletlerle taşlaması yapılan, kumlanan veya cilalanan metal malzemelerin tutulması da bu rahatsızlığın oluşmasında etkilidir. Hastalığın şiddeti, titreşim maruziyetinin özelliğine, çalışma yöntemine, kişinin geçmişi ve alışkanlıkları gibi başka birkaç etkene daha bağlıdır. Titreşimin el üzerindeki etkisini artıran bazı faktörler, Tablo 2.2 de verilmiştir. Tablo 2.2. Titreşimin el üzerindeki etkisini artıran bazı faktörler Titreşimin özellikleri Alet ve işlemler Maruziyet koşulları Çevresel koşullar Kişisel özellikler Büyüklüğü Sıklığı Yönü (x,y,z eksenlerinde) Alet düzenlemesi (taşınabilir, sabit) Alet tipi (darbeli, döner, döner darbeli) Koşullar İşlem Çalışılan malzeme Süre (günlük, yıllık) Maruziyet örneği (sürekli, aralıklı, dinlenme periyotlu) Kümülâtif marufiyet Süresi Ortam ısısı Hava akımı Nem Gürültü Parmak-el kol sisteminin dinamik Cevabı Mekanik direnç Titreşim iletilebilirliği Emilen enerji Çalışma metodu (kavrama gücü, Zorlama gücü, el-kol pozisyonu, vücut Pozisyonu) Sağlık Eğitim Yetenek Koruyucu eldiven kullanımı Etkilenme eğilimi Karpal Tünel Sendromu (Kts) Birikimsel travma hastalıkları (BTH); sürekli tekrarlanarak çalışanın biyomekanik kapasitesini aşan ve travma oluşturan hareketler sonucunda eklem, kas, tendon ve diğer yumuşak dokularda bozulma, fonksiyon kaybı ve ağrı ile seyreden sendromların genel

15 8 adıdır. Birikimsel travmaya bağlı hasarın mekanizması çok açık değildir. Postür, tekrarlama, güç, titreşim, soğuk maruziyeti ve bunların bileşimi risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Etkilenme en çok el, kol, omuz ve boyun bölgesindedir. Hasar temel olarak yumuşak dokuda, tendon ve kılıflarındadır. Ancak kemik hasarı da oluģturabilir, hatta omurgaya kadar yayılabilir. Karpal tünel sendromu (KTS), karpal tüneldeki medyan sinirin hastalığıdır. Patofizyolojisi, karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması olarak düşünülebilir. Metal sektöründe bu hastalığa yol açan risk faktörleri tekrarlayan el hareketleri, ellerin doğal olmayan pozisyonlarda kalması, sıkı kavrama, avuç içinde mekanik stres ve titreşimdir. Bileğin tekrarlanan bükülme, gerilme, dönme, sağa veya sola eğilme, hareketleri, avuç içiyle bastırma, sıkma hareketleri hastalığa neden olur. Bu hareketler taşlama, zımparalama, cilalama, montaj, paketleme, temizlik işleri, çekiç kullanma sırasında sıkça yapılır. Metal sektöründe karpal tünel sendromu ile ilişkilendirilen iş ve meslekler aşağıda verilmiştir: Bel Rahatsızlıkları İşle ilgili bel ağrıları kavramı, bilinen bir nedeni olmaksızın en az 24 saat süren ve alt kaburgalarla glutea kıvrımları arasındaki ağrıları kapsar. Altı haftadan kısa sürerse akut, 6-12 hafta arasında subakut, 12 haftanın üzerinde kronik ağrı olarak adlandırılır. Fiziksel güce dayalı çalışanlarda sık görülür. İşyerinden ve çalışma koşullarından kaynaklanan pek çok nedeni vardır. Metal sektöründe bu hastalığa yol açan risk faktörleri. Her bir bel ağrısının tam nedeni çok net olmayabilir, fakat yapılan işte genellikle aşağıdaki özellikler görülür: Fiziksel güç gerektiren ağır iş, taşıma işleri, özellikle de ağır ve rahat taşınamayan malzemeler (uzun metal borular gibi), Doğal olmayan yerlerde yük kaldırma ve taşıma, teslimat işleri gibi, Tekrarlayan işler, elde paketleme, İş yapılan yer çalışana uygun bir şekilde düzenlenip doğru ayarlanmamış olduğu halde uzunca bir süre iş başında oturmak, örneğin cilalama makinesiyle çalışırken sırt desteğinin olmaması, Alçalmak, eğilmek veya çömelmek (örneğin, montajda ayakta çalışırken iş yapılan tezgahın yüksekliği uygun şekilde ayarlanmamışsa vücut duruşu uygun olmaz), Aşırı güç gerektiren yükleri itmek, çekmek veya sürüklemek,

16 9 Normal beceri ve sınırlar aşılarak ve fazlasıyla yorgunken çalışmak, Germe, döndürme ve uzanma Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma ortamında olabilecek her türlü zararlı ajanın ilk etkileyeceği sistemlerin başında solunum sistemi gelmektedir. Bu nedenle mesleki akciğer hastalıkları birincil korunma önlemlerinin en önemli olduğu meslek hastalıkları grubudur. Solunumla alınan maddelerin bir kısmı doğrudan solunum sistemini etkilerken, bazıları sistemik etkilere de neden olur. Solunum sistemindeki etkileri bu maddelerin tipine, yoğunluğuna bağlı olduğu gibi akciğerin farklı bölümlerinin özelliklerine bağlı olarak da değişiklik gösterir. Üst solunum yollarında irritasyondan kronik enflamasyona ve akciğer kanserine kadar değişik etkilere neden olabilirler. İş ortamında organik ve inorganik maddelerin aşınma, yanma, mekanik olarak kırma, parçalama, delme, öğütme işlemleri sırasında ve sonucunda oluşan tozlara maruziyeti etkileyen faktörler şunlardır: Havadaki kütle miktarı, Partikül sayısı, Partikül çapı dağılımı, Partiküllerin kimyasal bileşimi, Şekli, yoğunluğu, aerodinamik özellikleri. Gazların zararları ise suda çözünebilirlikleri ve yoğunlukları ile ilişkilidir Mesleki Cilt Hastalıkları Metal sektöründe görülen mesleki cilt hastalıkları arasında; Kontakt dermatit veya egzama, Kontakt ürtiker, Akne ve folikülit, Cilt kanseri. Egzama vakalarının 2/3 den fazlası toksik kontakt egzama, 1/3 i ise alerjik kontakt egzama vakaları oluşturur. Toksik dermatit çoğunlukla cildin suyla (suyla çalışma) veya

17 10 tahriş edici maddelerle tekrarlayan veya uzun süreli maruziyeti sonucunda oluşur. Bu tür maruziyetlerin sık rastlanan örnekleri arasında temizleyiciler, yağ gidericiler, yağ, vb. maddeler bulunmaktadır. İrritanlar çoğunlukla sıvı halde bulunurlar. Eldiven kullanımı, cildin tahriş edici yüzey etkin maddelerle yakın teması neticesinde toksik el egzamasına yol açabilir. Alerjik kontakt dermatitte cilt bir alerjenle temas ettiği için duyarlı hale gelir. Lehimlerde bulunan en önemli alerjen reçine, elektrolizle kaplama işinde kullanılan metaller nikel sülfat ve potasyum dikromattır. Metal işlerinde kullanılan sıvılar arasında vernikler, boyalar, yapıştırıcılar, epoksi akrilatlar, kromat ve nikel bileşenleri gibi bir dizi alerjen vardır. Metal işlerinde kullanılan sıvılar kesme, delme ya da taşlama için işleme proseslerinde kullanılan sıvılardır. Bu sıvıların kullanılmasındaki amaç sürtünmeyi azaltmak ve ortaya çıkan ısıyı yok etmektir. Deri maruziyeti elleri sıvıya daldırma, sıçrama ya da sıvı bulaşmış parçaların ellenmesi halinde olur. Bu sıvılar ve sıvıların içindeki katkı maddeleri çok kullanışlıdır ancak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler. Ultraviyole ışınlar (örneğin; kaynak arkından çıkan yapay ışık), polisiklik aromatik hidrokarbonlar, katran ve katran ürünleri cilt kanserine neden olabilir.[4]

18 11 BÖLÜM 3 ANALİZ VE MODELLEME 3.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlike TDK sözlüğünde büyük zarar veya yok olmayan yol açabilecek durum biçiminde tanımlanır.[5] Daha geniş anlamda, kötü sonuca yol açabilecek durum olarak da tanımlanabilir. Buradaki kötü sonuç, başta yaşam olmak üzere kişilere ve çevreye olabilecek zarar ve mala gelebilecek hasarlardır. Teknik manada ise tehlike, insana zarara, varlığa hasara, iş kaybına, çevre veya itibar üzerinde olumsuz etkiye sebep olma potansiyeli olan her şeydir. Tehlikenin tespitinde amaç, işyerinde yapılan işler nedeniyle işyerinin ortamından doğabilecek sıkıntıları ve bunların düzeylerini tespit etmektir. Doğru tespitin yapılabilmesi için tehlikenin kaynaklarına inebilmek ve zahiri görüntülerle uğraşmak yerine gerçek sorunu tespit etmek büyük önem arz etmektedir.[6] Tehlike, sakıncalı bir biçimde iş yapmaktan veya uygun olmayan iş ortamından doğar. Bir işyerindeki etkinliklerin niteliğine göre, çok sayıda ve değişik türden tehlike söz konusu olabilir. Hiçbir tehlikenin küçümsenmemesi veya göz ardı edilmemesi temel anlayış olmakla birlikte çoğu kez tüm sorunların üstüne aynı anda gitmek ve bunlara çözüm yolu getirebilmek olası değildir. Tehlike Tanımlanması Bir tehlikenin farkına varma ve özelliklerini (karakteristiklerini) tanımlama sürecidir. Risk Risk, belirli bir süre içerisinde, belirli ve istenmeyen bir olayın (tehlikenin) meydana gelme olasılığıdır. Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar. Riskin etkinliği etkilenen kişi sayısını ve oluşan sonucu kapsar. Risklerin kontrol edilmesi belirli bir hiyerarşi içerisinde alınacak önlemlerin her risk için değerlendirilmesidir. Bu sürecin amacı tehlikenin belirlenmesi aşamasında toplanan verilerin irdelenmesi ve risklerin kontrolüne yönelik stratejik kararların alınmasıdır. Bu aşama aynı zamanda yapılacak işlerin öncelik sırasını da tayin edebilecektir. Kontrol hiyerarşisinde amaç daima tehlikeyi

19 12 ortadan kaldırıp riski sıfırlamak olmalıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamayacaktır. Kontrollerin hiyerarşik düzeni aşağıdaki sıralandığı gibidir: * Tehlikeyi ortadan kaldır, * Tehlikeyi oluşturan etmeni, mümkünse daha az tehlike olanla değiştir, * Tehlikeyi azaltan teknik tedbirleri al, * Tehlikeden sakın, * İşyerinde önlem al, * Kişisel koruyucular kullan. Risk değerlendirmesi (İngiltere Sağlık Emniyet ve Çevre Terminolojisi) Belirli istenmeyen olayların meydana gelme olasılığını tahmin etme süreci, sebep olunan zarar veya hasarın şiddeti, bunlarla birlikte sonuçların önemini göz önünde tutan bir değer yargısıdır. Risk değerlendirmesi, bu yüzden iki farklı ve belirgin unsur içerir risk tahmini ve risk değerlendirmesi.[6] Risk Değerlendirmesi, herhangi bir sistemde tehlikelerden kaynaklanan risklerin büyüklüğünü tahmin etme ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak bu risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir. Risk Değerlendirme Tablosu (RDT) Sağlık, emniyet, çevre ve diğer iş risklerini niteliksel olarak değerlendirmelerde kullanılan basit bir yöntemdir. Sonuç; Risk Derecesi ya da RDT Derecesi olarak isimlendirilir.[6] Kabul Edilebilir ve Uygulanabilir Seviye Riski kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmek demek; riski daha fazla azaltmak için harcanan maliyet ve çabanın kazanılan risk azaltımına değmeği bir düzeye indirmek demektir. [7] Kabul edilebilir risk Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, katlanabileceği düzeye indirilmiş riskdir.[6]

20 13 Güvenlik Zarar riskinin olmadığı durumdur. Kabul edilmez zarar riskinden uzak kalma durumu. Tetkik Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili bir biçimde uygulandığını ve politika ve hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sistematik bir değerlendirme Sürekli İyileştirme Organizasyonun İSİG politikasına bağlı olarak genel işçi sağlığı ve iş güvenliği performansında gelişmeler sağlamak için; iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini geliştirme süreci Sonuç Bir tehlike oluştuğunda insan, varlık, çevre ve itibar üzerindeki etkisidir. Potansiyel sonuç terimi; "Ne olabilir?" veya "Ne olmuş olabilir"e bakarken kullanılmaktadır. Olasılık Belirli bir sonucun meydana gelme ihtimalidir. Sürekli İş Göremezlik Kişinin sürekli bir şekilde iş görmesini kısıtlayan ve işine son verilmesiyle sonuçlanan iş kaynaklı yaralanmadır. Seviye Bir skala da 0 dan 5 kadar olan sonuç seviyeleridir. Olay Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek olan durum. OHSAS ye göre hiçbir sağlık bozulması sakatlanma hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca "ramak kala" olarak da adlandırılır. Olay terimi ramak kalayı da kapsar.

21 14 Kaza Ölüme, sağlık bozulmasına, yaralanmaya, hasara, zarara ya da diğer kayıplara yol açan istenmeyen olay. Ramak kala olaylar Ölüme, yaralanmaya, sağlığın bozulmasına, hasar veya her hangi bir kayba sebep olmadan gerçekleşen olaylar. Dolayısıyla matematiksel bir ifadeyle Olaylar = Kaza + Ramak kala Olaylar dır.

22 15 BÖLÜM 4 DENEYSEL SONUÇLAR İşletmenin faaliyeti metal ürünlerine şekil verme olup tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İşletmede 30 çalışan bulunmakta 2 tanesi bayan 18 tanesi erkek çalışandır. Çalışma saatleri arası olup vardiyalı çalışma sistemi yoktur. İşletme 2 kattan oluşmaktadır. İşletmenin bölümleri üretim alanı, ofisler, yemekhane, depo, tuvalet ve lavabolardan oluşmaktadır Emniyetli Çalışma Koşulları İşletmede yapılan incelemeler sonucundaki araştırma bulguları, Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerin ön gördüğü yasal hükümler çerçevesinde irdelenmiştir Acil Durum Faaliyetleri İşletmede acil durum yönetmeliğine uygun işyerinde acilen acil durum eylem planı yapılmamıştır. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Acil çıkış uyarı işaretlemeleriyle belirtilmiştir. Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli değil ve her an açılabilir durumdadır. Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır. Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme olmamalıdır. Kaçış yollarına istifleme yapılmamalıdır. Levhalar ve kapılar düzenli olarak bir yetkili tarafından kontrol edilmelidir.

23 Acil Durum Ekipleri İşveren işletmede acil durum ekipleri kurmamıştır. İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, Konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. [9] İşyeri Düzeni İşletmede zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunmamaktadır. Oluşan su birikintileri çalışan personel tarafında gözle kontrol edilerek giderlere yönlendirilmelidir. Yapılan temizlik işlemleri yapıldıktan sonra kayganlaşan zemini belirtmek için uyarı levhaları konulmalıdır. İşyerlerinde istifleme alanı bölümlendirilmelidir. İstifleme işlemi düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Kullanılan malzeme ya da aletler ortalığa gelişi güzel bırakılmamalıdır. Kullanımı tamamlanan malzeme yerine konulmalıdır İşyeri Hijyeni Mutfakta günlük hijyen kontrolü yapılmamaktadır. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. Eğitimler sekiz saatten az olamaz. Belgeler, kişi hizmet verdiği

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 25 Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama Hüseyin Ceylan ve Volkan S. Başhelvacı Kırıkkale

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sarp TÜRKKAL 131101325 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma ACİL DURUM MÜDAHELE TSE 18001 ŞARTI: Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ 1 2 3 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Kenan AKPOLAT 131101430 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı