Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) (10 Hat) Faks : +90 (262)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09"

Transkript

1

2 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K: Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) (3 Hat) Faks : +90 (216) Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) (10 Hat) Faks : +90 (262) Fabrika 2: Han m n Çiftli i Mevki MALATYA Tel. : +90 (422) Faks : +90 (422) K - Q TSE - ISO - EN TS EN ISO 9001:2000 KY /KG-98 KURULUfiUMUZDA KAL TE YÖNET M S STEM UYGULANMAKTADIR

3

4 HAKKIMIZDA Merbolin, Türkiye de üretilen tescilli ilk Boya markas d r. Türk Sanayisinde Boya sektöründe ilkleri gerçeklefltiren, önemli baflar lar kazanan köklü bir geçmifle sahip olan Merbolin; Boyac n n Aflk slogan ile haf zalara yerleflmifltir. Merbolin fabrikas ; Dilovas Gebze dedir. Üretim konular m z genel olarak: nflaat Boyalar, Mobilya Boyalar, Vernikler, Sanayi ve A r Hizmet Boyalar d r. nflaat Boyalar olarak, Su Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar Astarlar ve Yard mc Malzemeler, Solvent Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar Astarlar ve Yard mc Ürünler olarak s n fland rabilece imiz ürünlerden oluflmaktad r. K smen Mobilya Grubu Vernikler, Astarlar ve Yard mc Ürünler, Sanayi Boyalar ndan hava kurumal sonkat boyalar, astarlar, Selülozik bazl sonkat boya ve astarlar, A r Hizmet Boyalar olarak Klor Kauçuklu Yol Çizgi Boyalar, yüksek derecelerde s ya dayan kl boyalar, Solventli ve Solventsiz Epoksi Boyalar, astarlar ve di er a r hizmet grubu ürünler üretilmektedir. Üretim kapasitemiz ton / y l d r. Firmam z n Genel Müdürlü ü Kad köy / stanbul da olup, bu ofiste Pazarlama, Sat fl, Muhasebe, Personel, Sat nalma ve Finans departmanlar bulunmaktad r. Bayilik kanal ile sat fllar m z gerçeklefltirilmektedir ; Türkiye genelinde 10 yerleflim yerinde Bölge Müdürlüklerimiz bulunmaktad r; bu bölge müdürlükleri bulunduklar ana il ve çevre illerini ve yerleflim yerlerini kapsayacak flekilde sorumluluk alanlar nda faaliyet gösterip Sat fl ve Pazarlama faaliyetlerini yürütmektedirler; bu bölge müdürlüklerinde, sat fl teflkilat olarak adland rabilece imiz, merkez ofisimizde Sat fl ve Pazarlama Müdürlü üne ba l olarak çal flan yaklafl k 50 kiflilik bir sat fl kadromuz vard r. Türkiye genelinde Toptanc -Da t c, Yar toptanc ve Parekendeci olmak üzere yaklafl k 400 bayi ile çal flmaktay z. Yurt d fl olarak; Azerbaycan, Romanya, Cezayir, Irak, Gürcistan, Libya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktay z. Firmam z n TS EN SO 9001:2000 Toplam Kalite Belgesi vard r; ayr ca üretti imiz ürünler TSE standartlar na uygun ürünlerdir ve TSE Belgelidir. Merbolin; köklü geçmifli tecrübeli kadrosu ile küçümsenmeyecek bir bilgi birikimine sahiptir; ayr ca müflteri odakl çal flma prensiplerimiz, devaml l m z, standart üretim ve çal flma prensiplerimiz sayesinde gerek tedarikçilerimiz nezninde, gerekse müflterilerimiz nezninde güveninirli imiz ve itibar m zla bu sektörde kal c yer edinmekteyiz.

5 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N S L KONLU PEKS MAT Ç CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek mat, silikonlu iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silikon katk l, silinebilir, kapatma gücü yüksektir. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen antibakteriyel özellik tafl r. Çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, ipek mat sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N MAT S L KONLU Ç CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikonlu, mat, iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Bakteri ve küf oluflumunu önleyen antibakteriyel özellik tafl r. Su bazl, silikon katk l, silinebilir, kapatma gücü ve teneffüs kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, mat iç cephe boyas d r. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU PLAST K BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikonlu, mat plastik boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silikon katk l, kapatma gücü ve teneffüs kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, mat iç cephe boyas d r.

6 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N MERBOSOFT SU BAZLI SATEN BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek parlak iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silinebilir, esnek, kapatma gücü yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, ipek parlak görünümlü dekoratif sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N MERBOSOFT AVANTAJ SU BAZLI SATEN BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek mat, iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silinebilir, esnek, kapatma gücü yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, ipek mat görünümlü dekoratif sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N TAVAN Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. Ambalaj fiekli: lt, 3 kg., 2.5 lt, 6 lt, 20 kg ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va gibi iç cephe tavan yüzeylerde güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, teneffüs etme kabiliyeti olan, kapatma gücü yüksek, mat, iç cephe tavan astar boyas d r.

7 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N AVANTAJ TAVAN Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. Ambalaj fiekli: 3 kg., 10 kg. ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, gibi iç cephe tavan yüzeylerde güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, teneffüs etme kabiliyeti olan, kapatma gücü yüksek, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. MERBOL N MERBOTHERM Ç CEPHE ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, iç cephe s yal t m boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 2.5lt, 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay ; sigara ve kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeyine tutunmas n önler. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat iç cephe boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar. MERBOL N MERBOTHERM TAVAN ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, s yal t m tavan boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 2.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va ve beton gibi iç cephe tavan yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay ; sigara ve kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeyine tutunmas n önler. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat tavan boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar.

8 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N ÖZEL EFEKTL DEKORAT F BOYALAR / SEDEF Tan m: Akrilik ba lay c esasl, Sedef ihtiva eden iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 1 lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Ifl n yans mas na göre renk de ifltirebilen, parlak sedef efekti görünümü veren, teneffüs etme kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, antibakteriyel, silinebilir dekoratif su bazl iç cephe boyas d r MERBOL N MERMER EFEKTL DEKORAT F MACUN / MEREFECT Tan m: Akrilik reçine esasl mermer dokulu, dekoratif, iç cephe kaplama malzemesidir. Ambalaj fiekli: 1 lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Çeflitli minerallar içeren, mermer dokulu, çevreye zarars z ve kokusuz olup darbelere ve çizilmeye karfl dayan kl d r. Teneffüz kabiliyeti yüksektir çatlama, dökülme, küflenme ve bakteri oluflumu görülmez.

9 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N MERBO ZOLAN ZOLASYON ASTARI Tan m: Vinil akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikon katk l, fleffaf izolasyon malzemesi ve boya astar d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Tüm su bazl boya uygulamalar ndan önce ve saten alç yüzeylerde boya astar olarak, iç ve d fl cephelerde izolasyon malzemesi olarak güvenle kullan l r. zolasyon malzemesi olarak; duvar, çat ve teras çatlaklar nda, banyo ve tuvaletlerde su s zmas n, bodrum katlar nda rutubeti önleyen güçlü bir yal t m malzemesidir. Özellikleri: Su bazl, çevreye zarars z, kokusuz, yüzey emicili ini azaltarak sonkat boya sarfiyat n düflüren, boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha iyi yap flmas n sa layan, rutubeti önleyen izolasyon malzemesi ve boya astar d r. MERBOL N fieffaf Ç CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, fleffaf iç cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Su bazl iç cephe boya uygulamalar ndan önce her türlü s va üzerinde, özellikle alç pan ve saten alç uygulanm fl yüzeylerde boya astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: Çevreye zarars z ve kokusuzdur. Yüzey emicili ini azaltt ndan sonkat boya sarfiyat n düflürür. Yüzey ile sonkat boya aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha kuvvetle yap flmas n sa lar. MERBOL N SATEN ALÇI ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, iç cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt., 5 lt, 10 lt ve 20 lt. Kullan m Yerleri: Saten alç veya macun uygulanm fl iç cephe yüzeylerde, su bazl boya uygulanm fl eski yüzeylerde; sonkat boya uygulamalar ndan önce güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüksek penetrasyon özelli inden dolay, alç yüzeyin emicili ini tamamen önleyerek, boya sarfiyat n azalt r ve boyan n yüzey ile bütünleflmesini sa lar. Kullan ma haz r olup; her türlü su bazl sonkat boyadan önce astar olarak kullan labilir.

10 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N DÖNÜfiÜM ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, beyaz pigmentli, iç cephe astar boyas d r. Ambalaj fiekli: lt., 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Solvent bazl saten boya ile boyal yüzeylerin üzerine, su bazl saten boya uygulanmak istendi inde kullan lan bir dönüflüm astar d r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, pigment ihtiva etti inden örtücülü ü yüksektir. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görerek; boyan n yüzeye daha iyi yap flmas n sa lar. MERBOL N MERBOCOLOR RENKLEND R C Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl su bazl renklendiricidir. Ambalaj fiekli: 62,5 ml. ve 500 ml. Kullan m Yerleri: ç ve d fl cephe tüm su bazl Merbolin ürünlerinin renklendirilmesinde kullan l r. Özellikleri: Renklendirici ana renkler, tek bafl na renkli astar olarak kullan labildi i gibi, Merbolin Su Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar n beyaz renkleri ile kar flt r larak çok say da renk elde edilebilir. Su bazl, kokusuz ve çevre dostudur. MERBOL N Ç CEPHE MACUNU Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, su bazl iç cephe macunudur. Ambalaj fiekli: 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n iç cephelerinde beton, gaz beton, s va vb. yüzeylerin düzeltilmesinde, çatlak ve boflluklar n doldurulmas nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, kullan ma haz r, kolay uygulanabilen bir macundur. Üzerine uygulanacak boya için sa lam bir zemin oluflturur, boya sarfiyat n azalt r. Su ve neme karfl dayan kl d r.

11 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N ANT -SU Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, su yal t m malzemesidir. Ambalaj fiekli: 1 kg, 3 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Çat, teras, temel ve bodrum duvarlar ndaki her türlü s va, beton, tu la vb. gibi yüzeylerde su yal t m amac yla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeylere yatay ve dikey olarak uygulanabilen, uyguland yüzeye iyi yap flan, elastik yap s nedeniyle çatlamayan, katran, asfalt ve solvent gibi zararl maddeler içermeyen, çevre dostu, su bazl, su yal t m ve geçirimsizlik malzemesidir. DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AKR L K LUX DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeylere mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, kapatma gücü yüksek, renkleri solmayan, kaliteli d fl cephe boyas d r. MERBOL N S L KONLU LUX DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Silikonlu emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikon yap s ndan dolay ; yüksek su buhar geçirgenli ine, düflük su absorbsiyonuna sahip olup, alkali direnci yüksek ve su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almas n, nemin d flar ç kmas n sa lar. Bu nedenle yüzey daima kuru kal r. Çevreye zarars z, su geçirmez, sürtünme ve y kanmaya, günefl fl nlar na, deniz k y lar ndaki tuzlu nemin zararl etkilerine dayan kl d r.

12 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AVANTAJ AKR L K DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeylere mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, kapatma gücü yüksek, renkleri solmayan, kaliteli d fl cephe boyas d r. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Silikonlu emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerler: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikon yap s ndan dolay ; yüksek su buhar geçirgenli ine, düflük su absorbsiyonuna sahip olup, alkali direnci yüksek ve su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almas n, nemin d flar ç kmas n sa lar. Bu nedenle yüzey daima kuru kal r. Çevreye zarars z, su geçirmez, sürtünme ve y kanmaya, günefl fl nlar na, deniz k y lar ndaki tuzlu nemin zararl etkilerine dayan kl d r. MERBOL N MERBOCOAT ELAST K DIfi CEPHE KAPLAMASI Tan m: Akrilik reçine esasl, elastik, ipek mat d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 20 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Özellikle deniz k y s ndaki olumsuz hava flartlar na ve ultraviyole fl nlar na dayan kl, deniz suyunun ve rutubetin etkin oldu u ortamlara mukavim, uygulama esnas nda verilen desenler sayesinde zemindeki s va kusurlar n kapatabilen, solvent içermeyen, kokusuz, ipekmat görünümlü, elastik d fl cephe kaplamas d r.

13 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AKR L K DIfi CEPHE KAPLAMASI GRENL Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, mat, grenli, d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeye mükemmel, yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazl, grenli d fl cephe kaplamas d r. Su, nem, günefl fl nlar ve deniz k y lar ndaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayan kl olup, yüzeyin nefes almas n sa lar. MERBOL N S L KONLU DIfi CEPHE KAPLAMASI GRENL Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, silikonlu, mat, grenli, d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikonlu yap s ndan dolay yüksek su buhar geçirgenli i, düflük su absorbsiyonuna sahiptir. Uyguland yüzeye mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye ve y kanmaya dayan kl, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazl, grenli d fl cephe kaplamas d r. Su, nem, günefl fl nlar ve deniz k y lar ndaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayan kl olup, yüzeyin nefes almas n sa lar. MERBOL TE DIfi CEPHE BOYASI DÜZ, GRENL Tan m: Termoplastik reçine esasl, solvent bazl, düz ve desenli olarak imal edilen, mat, elastik d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 15 lt Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü atmosferik koflullara dayan kl ve uzun ömürlüdür. Suyu geçirmez ve yüzeyin nefes almas n sa lar. Günefl fl nlar na, sürtünme ve y kanmaya dayan kl olup, renkleri solmaz.

14 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N MERBOTHERM DIfi CEPHE ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, d fl cephe s yal t m boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi d fl cephe yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay, yüzeyler sürekli temiz ve yeni kal r. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat d fl cephe boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar. DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, silikon katk l, su bazl, beyaz d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 1 kg, 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, beton, eternit vb. gibi d fl yüzeylerde astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: D fl etkenlere karfl dayan kl, örtme gücü yüksek olup; sonkat boya sarfiyat n azalt r. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görür. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, silikon katk l, su bazl, beyaz d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, beton, eternit vb. gibi d fl yüzeylerde astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: D fl etkenlere karfl dayan kl, örtme gücü yüksek olup; sonkat boya sarfiyat n azalt r. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görür.

15 DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N fieffaf S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikon katk l, fleffaf d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Su bazl d fl cephe boya uygulamalar ndan önce, her türlü s va ve beton yüzeylerde boya astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: Çevreye zarars z ve kokusuzdur. Yüzey emicili ini azaltt ndan sonkat boya sarfiyat n düflürür. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Yüzey ile sonkat boya aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha kuvvetle yap flmas n sa lar. MERBOL N DIfi CEPHE MACUNU Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, su bazl d fl cephe macunudur. Ambalaj fiekli: 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerinde beton, gaz beton, s va vb. yüzeylerin düzeltilmesinde, çatlak ve boflluklar n doldurulmas nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, kullan ma haz r, kolay uygulanabilen bir macundur. Üzerine uygulanacak boya için sa lam bir zemin oluflturur, boya sarfiyat n azalt r. Su ve neme karfl dayan kl olup teneffüs etme kabiliyeti yüksektir. MERBOL TE DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Termoplastik reçine esasl, solvent bazl, fleffaf d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yüzeylerde Merbolite D fl Cephe Boya ve kaplama malzemelerinden önce astar olarak kullan l r. Özellikleri: Yüzeyin emicili ini önleyerek boya sarfiyat n azalt r ve boyan n yüzey ile bütünleflmesini sa lar. Kullan ma haz r olup; Merbolite sonkat boyalardan önce astar olarak kullan l r. Berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir astard r. Yan c ve parlay c d r.

16 DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N MERBOL TE T NER Tan m: Aromatik ve alifatik hidrokarbon solvent esasl, renksiz, berrak, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Ambalaj fiekli: 12 kg Kullan m Yerleri: Merbolite D fl Cephe Boyalar n n inceltilmesinde ve uygulama araçlar n n temizlenmesinde kullan l r. Özellikleri: stenilen desenin elde edilmesinde kullan lan, yüksek kaliteli, berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Yan c ve parlay c d r. SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N LUX SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 3.75 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeye yap flmas kuvvetli, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, parlak, sonkat boyad r. MERBOL N SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, lt, 2.5 lt, lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeye yap flmas kuvvetli, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, parlak, kaliteli sonkat boyad r.

17 SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N AVANTAJ SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, lt, 2.5 lt, lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, parlak, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, sonkat boyad r. MERBOL N MERBOSOFT LUX SATEN BOYA Tan m: Alkid reçine esasl, yar mat, sentetik, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, alç, beton, ahflap ve metal iç ve d fl cephe yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, elastik, silinebilen, iyi yap flma ve yay lma özelli ine sahip, renkleri solmayan, yar mat, sentetik sonkat boyad r. MERBOL N MERBOSOFT AVANTAJ SATEN BOYA Tan m: Alkid reçine esasl, yar mat, sentetik, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, alç, beton, ahflap ve metal iç ve d fl cephe yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, silinebilen, iyi yap flma ve yay lma özelli ine sahip, renkleri solmayan, yar mat, sentetik sonkat boyad r.

18 SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N MERBOMAT MAT DEKORASYON BOYASI Tan m: Alkid reçine esasl, mat, sentetik sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2,5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r Özellikleri: Kapat c l yüksek olup çabuk kurur, renkleri solmaz ve f rça izi b rakmaz. Sonkat, mat sentetik dekorasyon boyas d r. MERBOL N ALÜM NYUM YALDIZ BOYA Tan m: Hidrokarbon reçine esasl, alüminyum pigment içeren bir boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü madeni eflya, baca, soba ve egzost borular nda güvenle kullan l r. Özellikleri: 200 C ye kadar s ya dayan kl, çabuk kuruyan, uyguland yüzeye kuvvetle yap flan ve alüminyum görüntüsü veren sonkat boyad r. SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N LÜX SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r.

19 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran, düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r. MERBOL N AVANTAJ SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: 0,850 kg, 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r.. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran, düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r. MERBOL N SÜLYEN Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir sentetik astard r. Ambalaj fiekli: 0,850 kg, 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü demir türevi metal iç ve d fl yüzeylerde ( demir do rama, çelik yap vb.) atmosferik etkilerle oluflan paslanman n önlenmesi için, sonkat boyalar n alt nda kullan l r. Özellikleri: A r iklim flartlar nda ve ba l nemin yüksek oldu u ortamlarda yüzeyi pasa karfl uzun süreli korur. Mükemmel yap flma ve dayan m özellikleri yan nda, yüksek örtme gücüne sahiptir.

20 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N ANT PAS Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir astard r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Her türlü demir aksam ve çelik konstrüksiyon yüzeylerinde pasa karfl koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü hava flartlar na karfl dayan kl olup, iyi yap flma ve örtücülük özelliklerine sahip, üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sa lam bir zemin oluflturan, üstün pas önleme özelli i olan metal astar d r. MERBOL N AVANTAJ ANT PAS Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir astard r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Her türlü demir aksam ve çelik konstrüksiyon yüzeylerinde pasa karfl koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü hava flartlar na karfl dayan kl olup, iyi yap flma ve örtücülük özelliklerine sahip, üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sa lam bir zemin oluflturan, pas önleme özelli i iyi olan metal astar d r. MERBOL N SÜPER BOYA MACUNU Tan m: Alkid reçine esasl bir macundur. Ambalaj fiekli: kg, kg ve 3 kg. Kullan m Yerleri: Deniz tafl tlar ve inflaatlar n beton ve ahflap yüzeylerindeki bozukluklar n düzeltilmesinde, çatlaklar n doldurulmas nda kullan l r. Özellikleri: Kullan ma haz r, çatlama yapmayan, doldurma gücü yüksek, kolay uygulanabilen sentetik bir macundur. Suya ve deniz flartlar na dayan kl d r.

21 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N SENTET K T NER Tan m: Alifatik ve aromatik hidrokarbon çözücü esasl, renksiz, berrak bir tinerdir. Ambalaj fiekli: lt, 1 lt, 4 lt ve 12 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü sentetik sonkat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlar n n temizlenmesinde kullan l r. Özellikleri: Kaliteli, berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Yan c ve parlay c d r. AHfiAP KORUYUCULAR VE VERN KLER MERBOL N LUX MERBOTEX AHfiAP KORUYUCU Tan m: Alkid reçine esasl, fleffaf, yar parlak, dekoratif ahflap koruyucudur. Ambalaj fiekli: 0,750 lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü iç ve d fl ahflap do rama, cephe kaplamas ve bahçe mobilyalar nda koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Küf, mantar ve tahta kurtlar na karfl koruyucu olup, renkleri solmaz, çizilme ve afl nma direnci yüksektir. Yar parlak oldu undan ahflaba ipeksi görünüm verir ve ahflab n nefes almas n engellemez. MERBOL N MERBOTEX AHfiAP KORUYUCU Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, fleffaf, dekoratif ahflap koruyucudur. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü iç ve d fl ahflap do rama, cephe kaplamas ve bahçe mobilyalar nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Ahflaba nüfuz ederek, ahflap malzemeyi küf, mantar ve tahta kurtlar na karfl korur, ahflab n çürümesini önler ve ahflab n tabii görünümünü de ifltirmeden istenen renge dönüflmesini sa lar. Üzerine her türlü mobilya verni i uygulanabilen, renkleri solmayan ahflap koruyucudur.

22 AHfiAP KORUYUCULAR VE VERN KLER MERBOL N MERBOMAR N YAT VERN K Tan m: Üretan alkid reçine esasl, üstün özellikleri olan, parlak bir verniktir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg Kullan m Yerleri: Deniz tafl tlar n n ahflap k sm nda, binalar n iç ve d fl ahflap yüzeylerinde ve ahflap mobilyalarda güvenle kullan l r. Özellikleri: Kal c parlakl a sahip olup, doldurma kabiliyeti yüksektir. Ahflab günefl, deniz, ya mur gibi d fl etkenlerin y prat c etkisine karfl korur, sararmaz, elastik, darbelere dayan kl ahflap verni idir. MERBOL N CAM C LA PARLAK Tan m: Üretan alkid reçine esasl, tek bileflikli, kolay tatbik edilen parlak bir parke verni idir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg Kullan m Yerleri: Parke, karo ve mozaik gibi yüzeyleri deterjan, alkol, ya, çay ve meflrubat gibi maddelere karfl güvenle korur. Özellikleri: Parlak, çizilme ve afl nmaya karfl dayan kl olup, elastiktir. Kolay tatbik edilir. MERBOL N CAM C LA MAT Tan m: Üretan alkid reçine esasl, tek bileflikli, kolay tatbik edilen mat bir parke verni idir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg. Kullan m Yerleri: Parke, karo ve mozaik gibi yüzeyleri deterjan, alkol, ya, çay ve meflrubat gibi maddelere karfl güvenle korur. Özellikleri: Çizilme ve afl nmaya karfl dayan kl olup, elastiktir. Kolay tatbik edilir ve yüzeye mat bir görünüm verir.

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

Birlikte Kazanmak ve Birlikte Büyümek Temel lkemizdir...

Birlikte Kazanmak ve Birlikte Büyümek Temel lkemizdir... Birlikte Kazanmak Birlikte Büyümek Temel lkemizdir... Merhaba De erli Bayilerimiz, Aydo an irketler Grubu olarak Meges Boyay 2010 y l nda BASF firmas ndan sat n almam z n üzerinden üç tam y l geride b

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

2014/1 FİYAT LİSTESİ

2014/1 FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YAPIŞTIRMA HARÇLARI ÜRÜN KODU RENK AMBALAJ BİRİM FİYAT FIXER F11101025 F11103025 GR 2 2 0,71 1,05 17,75 26,25 Karo seraik yap flt r c s Çiento esaslı, suya dayanıklı karo seraik yapıfltırıcısıdır.

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR Alkidler, % YATIRIMLARINIZI KORUYORUZ Deniz ve ağır sanayi boyaları sağlayıcısı olarak 1915 te kurulmuş olan Hempel bugün sanayi boyaları konusunda öncülük eden global

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ ŞİRKET PROFİLİ PROFİLİ Şirketimiz yapı sektörüne, nitelikli, ekonomik ve pratik özelliklere sahip yapı kimyasallarını üretmek maksadıyla, tamamı yerli sermaye ile 1999 yılında kurulmuştur.

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME DERSĐN N SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: HĐLAL H ÖZER ANKARA 2008 DUVARIM NE KADAR SOLGUN GÖRÜNÜYORSUN? GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞIMIZA ÇIKAN OLAY Günlük

Detaylı