Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) (10 Hat) Faks : +90 (262)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09"

Transkript

1

2 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K: Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) (3 Hat) Faks : +90 (216) Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) (10 Hat) Faks : +90 (262) Fabrika 2: Han m n Çiftli i Mevki MALATYA Tel. : +90 (422) Faks : +90 (422) K - Q TSE - ISO - EN TS EN ISO 9001:2000 KY /KG-98 KURULUfiUMUZDA KAL TE YÖNET M S STEM UYGULANMAKTADIR

3

4 HAKKIMIZDA Merbolin, Türkiye de üretilen tescilli ilk Boya markas d r. Türk Sanayisinde Boya sektöründe ilkleri gerçeklefltiren, önemli baflar lar kazanan köklü bir geçmifle sahip olan Merbolin; Boyac n n Aflk slogan ile haf zalara yerleflmifltir. Merbolin fabrikas ; Dilovas Gebze dedir. Üretim konular m z genel olarak: nflaat Boyalar, Mobilya Boyalar, Vernikler, Sanayi ve A r Hizmet Boyalar d r. nflaat Boyalar olarak, Su Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar Astarlar ve Yard mc Malzemeler, Solvent Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar Astarlar ve Yard mc Ürünler olarak s n fland rabilece imiz ürünlerden oluflmaktad r. K smen Mobilya Grubu Vernikler, Astarlar ve Yard mc Ürünler, Sanayi Boyalar ndan hava kurumal sonkat boyalar, astarlar, Selülozik bazl sonkat boya ve astarlar, A r Hizmet Boyalar olarak Klor Kauçuklu Yol Çizgi Boyalar, yüksek derecelerde s ya dayan kl boyalar, Solventli ve Solventsiz Epoksi Boyalar, astarlar ve di er a r hizmet grubu ürünler üretilmektedir. Üretim kapasitemiz ton / y l d r. Firmam z n Genel Müdürlü ü Kad köy / stanbul da olup, bu ofiste Pazarlama, Sat fl, Muhasebe, Personel, Sat nalma ve Finans departmanlar bulunmaktad r. Bayilik kanal ile sat fllar m z gerçeklefltirilmektedir ; Türkiye genelinde 10 yerleflim yerinde Bölge Müdürlüklerimiz bulunmaktad r; bu bölge müdürlükleri bulunduklar ana il ve çevre illerini ve yerleflim yerlerini kapsayacak flekilde sorumluluk alanlar nda faaliyet gösterip Sat fl ve Pazarlama faaliyetlerini yürütmektedirler; bu bölge müdürlüklerinde, sat fl teflkilat olarak adland rabilece imiz, merkez ofisimizde Sat fl ve Pazarlama Müdürlü üne ba l olarak çal flan yaklafl k 50 kiflilik bir sat fl kadromuz vard r. Türkiye genelinde Toptanc -Da t c, Yar toptanc ve Parekendeci olmak üzere yaklafl k 400 bayi ile çal flmaktay z. Yurt d fl olarak; Azerbaycan, Romanya, Cezayir, Irak, Gürcistan, Libya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktay z. Firmam z n TS EN SO 9001:2000 Toplam Kalite Belgesi vard r; ayr ca üretti imiz ürünler TSE standartlar na uygun ürünlerdir ve TSE Belgelidir. Merbolin; köklü geçmifli tecrübeli kadrosu ile küçümsenmeyecek bir bilgi birikimine sahiptir; ayr ca müflteri odakl çal flma prensiplerimiz, devaml l m z, standart üretim ve çal flma prensiplerimiz sayesinde gerek tedarikçilerimiz nezninde, gerekse müflterilerimiz nezninde güveninirli imiz ve itibar m zla bu sektörde kal c yer edinmekteyiz.

5 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N S L KONLU PEKS MAT Ç CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek mat, silikonlu iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silikon katk l, silinebilir, kapatma gücü yüksektir. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen antibakteriyel özellik tafl r. Çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, ipek mat sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N MAT S L KONLU Ç CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikonlu, mat, iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Bakteri ve küf oluflumunu önleyen antibakteriyel özellik tafl r. Su bazl, silikon katk l, silinebilir, kapatma gücü ve teneffüs kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, mat iç cephe boyas d r. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU PLAST K BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikonlu, mat plastik boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silikon katk l, kapatma gücü ve teneffüs kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, mat iç cephe boyas d r.

6 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N MERBOSOFT SU BAZLI SATEN BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek parlak iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silinebilir, esnek, kapatma gücü yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, ipek parlak görünümlü dekoratif sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N MERBOSOFT AVANTAJ SU BAZLI SATEN BOYA Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, ipek mat, iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, silinebilir, esnek, kapatma gücü yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, ipek mat görünümlü dekoratif sonkat iç cephe boyas d r. MERBOL N TAVAN Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. Ambalaj fiekli: lt, 3 kg., 2.5 lt, 6 lt, 20 kg ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va gibi iç cephe tavan yüzeylerde güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, teneffüs etme kabiliyeti olan, kapatma gücü yüksek, mat, iç cephe tavan astar boyas d r.

7 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N AVANTAJ TAVAN Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. Ambalaj fiekli: 3 kg., 10 kg. ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü alç, s va, gibi iç cephe tavan yüzeylerde güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, teneffüs etme kabiliyeti olan, kapatma gücü yüksek, mat, iç cephe tavan astar boyas d r. MERBOL N MERBOTHERM Ç CEPHE ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, iç cephe s yal t m boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 2.5lt, 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay ; sigara ve kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeyine tutunmas n önler. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat iç cephe boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar. MERBOL N MERBOTHERM TAVAN ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, s yal t m tavan boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 2.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va ve beton gibi iç cephe tavan yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay ; sigara ve kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeyine tutunmas n önler. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat tavan boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar.

8 SU BAZLI SONKAT Ç CEPHE BOYALARI MERBOL N ÖZEL EFEKTL DEKORAT F BOYALAR / SEDEF Tan m: Akrilik ba lay c esasl, Sedef ihtiva eden iç cephe boyas d r. Ambalaj fiekli: 1 lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Ifl n yans mas na göre renk de ifltirebilen, parlak sedef efekti görünümü veren, teneffüs etme kabiliyeti yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, antibakteriyel, silinebilir dekoratif su bazl iç cephe boyas d r MERBOL N MERMER EFEKTL DEKORAT F MACUN / MEREFECT Tan m: Akrilik reçine esasl mermer dokulu, dekoratif, iç cephe kaplama malzemesidir. Ambalaj fiekli: 1 lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Özellikleri: Çeflitli minerallar içeren, mermer dokulu, çevreye zarars z ve kokusuz olup darbelere ve çizilmeye karfl dayan kl d r. Teneffüz kabiliyeti yüksektir çatlama, dökülme, küflenme ve bakteri oluflumu görülmez.

9 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N MERBO ZOLAN ZOLASYON ASTARI Tan m: Vinil akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikon katk l, fleffaf izolasyon malzemesi ve boya astar d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Tüm su bazl boya uygulamalar ndan önce ve saten alç yüzeylerde boya astar olarak, iç ve d fl cephelerde izolasyon malzemesi olarak güvenle kullan l r. zolasyon malzemesi olarak; duvar, çat ve teras çatlaklar nda, banyo ve tuvaletlerde su s zmas n, bodrum katlar nda rutubeti önleyen güçlü bir yal t m malzemesidir. Özellikleri: Su bazl, çevreye zarars z, kokusuz, yüzey emicili ini azaltarak sonkat boya sarfiyat n düflüren, boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha iyi yap flmas n sa layan, rutubeti önleyen izolasyon malzemesi ve boya astar d r. MERBOL N fieffaf Ç CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, fleffaf iç cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Su bazl iç cephe boya uygulamalar ndan önce her türlü s va üzerinde, özellikle alç pan ve saten alç uygulanm fl yüzeylerde boya astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: Çevreye zarars z ve kokusuzdur. Yüzey emicili ini azaltt ndan sonkat boya sarfiyat n düflürür. Yüzey ile sonkat boya aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha kuvvetle yap flmas n sa lar. MERBOL N SATEN ALÇI ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, iç cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt., 5 lt, 10 lt ve 20 lt. Kullan m Yerleri: Saten alç veya macun uygulanm fl iç cephe yüzeylerde, su bazl boya uygulanm fl eski yüzeylerde; sonkat boya uygulamalar ndan önce güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüksek penetrasyon özelli inden dolay, alç yüzeyin emicili ini tamamen önleyerek, boya sarfiyat n azalt r ve boyan n yüzey ile bütünleflmesini sa lar. Kullan ma haz r olup; her türlü su bazl sonkat boyadan önce astar olarak kullan labilir.

10 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N DÖNÜfiÜM ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, beyaz pigmentli, iç cephe astar boyas d r. Ambalaj fiekli: lt., 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Solvent bazl saten boya ile boyal yüzeylerin üzerine, su bazl saten boya uygulanmak istendi inde kullan lan bir dönüflüm astar d r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, pigment ihtiva etti inden örtücülü ü yüksektir. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görerek; boyan n yüzeye daha iyi yap flmas n sa lar. MERBOL N MERBOCOLOR RENKLEND R C Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl su bazl renklendiricidir. Ambalaj fiekli: 62,5 ml. ve 500 ml. Kullan m Yerleri: ç ve d fl cephe tüm su bazl Merbolin ürünlerinin renklendirilmesinde kullan l r. Özellikleri: Renklendirici ana renkler, tek bafl na renkli astar olarak kullan labildi i gibi, Merbolin Su Bazl ç ve D fl Cephe Boyalar n beyaz renkleri ile kar flt r larak çok say da renk elde edilebilir. Su bazl, kokusuz ve çevre dostudur. MERBOL N Ç CEPHE MACUNU Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, su bazl iç cephe macunudur. Ambalaj fiekli: 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n iç cephelerinde beton, gaz beton, s va vb. yüzeylerin düzeltilmesinde, çatlak ve boflluklar n doldurulmas nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, kullan ma haz r, kolay uygulanabilen bir macundur. Üzerine uygulanacak boya için sa lam bir zemin oluflturur, boya sarfiyat n azalt r. Su ve neme karfl dayan kl d r.

11 SU BAZLI ASTAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N ANT -SU Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, su yal t m malzemesidir. Ambalaj fiekli: 1 kg, 3 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Çat, teras, temel ve bodrum duvarlar ndaki her türlü s va, beton, tu la vb. gibi yüzeylerde su yal t m amac yla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeylere yatay ve dikey olarak uygulanabilen, uyguland yüzeye iyi yap flan, elastik yap s nedeniyle çatlamayan, katran, asfalt ve solvent gibi zararl maddeler içermeyen, çevre dostu, su bazl, su yal t m ve geçirimsizlik malzemesidir. DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AKR L K LUX DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeylere mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, kapatma gücü yüksek, renkleri solmayan, kaliteli d fl cephe boyas d r. MERBOL N S L KONLU LUX DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Silikonlu emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikon yap s ndan dolay ; yüksek su buhar geçirgenli ine, düflük su absorbsiyonuna sahip olup, alkali direnci yüksek ve su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almas n, nemin d flar ç kmas n sa lar. Bu nedenle yüzey daima kuru kal r. Çevreye zarars z, su geçirmez, sürtünme ve y kanmaya, günefl fl nlar na, deniz k y lar ndaki tuzlu nemin zararl etkilerine dayan kl d r.

12 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AVANTAJ AKR L K DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeylere mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, kapatma gücü yüksek, renkleri solmayan, kaliteli d fl cephe boyas d r. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU DIfi CEPHE BOYASI Tan m: Silikonlu emülsiyon ba lay c esasl, mat, d fl cephe duvar boyas d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerler: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikon yap s ndan dolay ; yüksek su buhar geçirgenli ine, düflük su absorbsiyonuna sahip olup, alkali direnci yüksek ve su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almas n, nemin d flar ç kmas n sa lar. Bu nedenle yüzey daima kuru kal r. Çevreye zarars z, su geçirmez, sürtünme ve y kanmaya, günefl fl nlar na, deniz k y lar ndaki tuzlu nemin zararl etkilerine dayan kl d r. MERBOL N MERBOCOAT ELAST K DIfi CEPHE KAPLAMASI Tan m: Akrilik reçine esasl, elastik, ipek mat d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 20 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Özellikle deniz k y s ndaki olumsuz hava flartlar na ve ultraviyole fl nlar na dayan kl, deniz suyunun ve rutubetin etkin oldu u ortamlara mukavim, uygulama esnas nda verilen desenler sayesinde zemindeki s va kusurlar n kapatabilen, solvent içermeyen, kokusuz, ipekmat görünümlü, elastik d fl cephe kaplamas d r.

13 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N AKR L K DIfi CEPHE KAPLAMASI GRENL Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, mat, grenli, d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Uyguland yüzeye mükemmel, yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye, y kanmaya, alkali ve suya dayan kl, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazl, grenli d fl cephe kaplamas d r. Su, nem, günefl fl nlar ve deniz k y lar ndaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayan kl olup, yüzeyin nefes almas n sa lar. MERBOL N S L KONLU DIfi CEPHE KAPLAMASI GRENL Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon ba lay c esasl, silikonlu, mat, grenli, d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl k sm ndaki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Silikonlu yap s ndan dolay yüksek su buhar geçirgenli i, düflük su absorbsiyonuna sahiptir. Uyguland yüzeye mükemmel yap flan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye ve y kanmaya dayan kl, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazl, grenli d fl cephe kaplamas d r. Su, nem, günefl fl nlar ve deniz k y lar ndaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayan kl olup, yüzeyin nefes almas n sa lar. MERBOL TE DIfi CEPHE BOYASI DÜZ, GRENL Tan m: Termoplastik reçine esasl, solvent bazl, düz ve desenli olarak imal edilen, mat, elastik d fl cephe kaplamas d r. Ambalaj fiekli: 15 lt Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yap malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü atmosferik koflullara dayan kl ve uzun ömürlüdür. Suyu geçirmez ve yüzeyin nefes almas n sa lar. Günefl fl nlar na, sürtünme ve y kanmaya dayan kl olup, renkleri solmaz.

14 DIfi CEPHE SONKAT BOYA VE KAPLAMALARI MERBOL N MERBOTHERM DIfi CEPHE ISI YALITIM BOYASI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, yap s nda seramik katk malzemeleri ihtiva eden, antibakteriyel, mat, d fl cephe s yal t m boyas d r. Ambalaj fiekilleri: 15 lt. Özellikleri: Her türlü alç, s va, beton ve eternit gibi d fl cephe yüzeylerde dekoratif, s izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Fotokatalitik özelli inden dolay, yüzeyler sürekli temiz ve yeni kal r. Bakteri ve küf oluflumunu önleyen, alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zarars z, kokusuz, dekoratif, su bazl mat d fl cephe boyas d r. Her mevsim ve çeflitli hava flartlar nda %30-35 lere varan enerji tasarrufu sa lar. DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, silikon katk l, su bazl, beyaz d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 1 kg, 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, beton, eternit vb. gibi d fl yüzeylerde astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: D fl etkenlere karfl dayan kl, örtme gücü yüksek olup; sonkat boya sarfiyat n azalt r. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görür. MERBOL N AVANTAJ S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, silikon katk l, su bazl, beyaz d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, beton, eternit vb. gibi d fl yüzeylerde astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: D fl etkenlere karfl dayan kl, örtme gücü yüksek olup; sonkat boya sarfiyat n azalt r. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Sonkat boya ile yüzey aras nda köprü vazifesi görür.

15 DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N fieffaf S L KONLU DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Akrilik kopolimer ba lay c esasl, silikon katk l, fleffaf d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Su bazl d fl cephe boya uygulamalar ndan önce, her türlü s va ve beton yüzeylerde boya astar olarak güvenle kullan l r. Özellikleri: Çevreye zarars z ve kokusuzdur. Yüzey emicili ini azaltt ndan sonkat boya sarfiyat n düflürür. Silikon ihtiva etti inden, yüzeyin nefes almas n ve su geçirimsizli ini sa lar. Yüzey ile sonkat boya aras nda köprü vazifesi görerek boyan n yüzeye daha kuvvetle yap flmas n sa lar. MERBOL N DIfi CEPHE MACUNU Tan m: Akrilik kopolimer emülsiyon esasl, su bazl d fl cephe macunudur. Ambalaj fiekli: 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerinde beton, gaz beton, s va vb. yüzeylerin düzeltilmesinde, çatlak ve boflluklar n doldurulmas nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Su bazl, kokusuz, kullan ma haz r, kolay uygulanabilen bir macundur. Üzerine uygulanacak boya için sa lam bir zemin oluflturur, boya sarfiyat n azalt r. Su ve neme karfl dayan kl olup teneffüs etme kabiliyeti yüksektir. MERBOL TE DIfi CEPHE ASTARI Tan m: Termoplastik reçine esasl, solvent bazl, fleffaf d fl cephe astar d r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Binalar n d fl cephelerindeki her türlü s va, brüt beton, ytong, tu la vb. yüzeylerde Merbolite D fl Cephe Boya ve kaplama malzemelerinden önce astar olarak kullan l r. Özellikleri: Yüzeyin emicili ini önleyerek boya sarfiyat n azalt r ve boyan n yüzey ile bütünleflmesini sa lar. Kullan ma haz r olup; Merbolite sonkat boyalardan önce astar olarak kullan l r. Berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir astard r. Yan c ve parlay c d r.

16 DIfi CEPHE ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N MERBOL TE T NER Tan m: Aromatik ve alifatik hidrokarbon solvent esasl, renksiz, berrak, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Ambalaj fiekli: 12 kg Kullan m Yerleri: Merbolite D fl Cephe Boyalar n n inceltilmesinde ve uygulama araçlar n n temizlenmesinde kullan l r. Özellikleri: stenilen desenin elde edilmesinde kullan lan, yüksek kaliteli, berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Yan c ve parlay c d r. SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N LUX SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, 3.75 lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeye yap flmas kuvvetli, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, parlak, sonkat boyad r. MERBOL N SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, lt, 2.5 lt, lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Yüzeye yap flmas kuvvetli, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, parlak, kaliteli sonkat boyad r.

17 SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N AVANTAJ SENTET K BOYA Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, parlak, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, lt, 2.5 lt, lt, 7.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Demir konstrüksiyonlarda, kap, pencere, parmakl k gibi ahflap ve metal her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde, deniz araçlar nda ve tar m aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, parlak, renkleri solmayan, uyguland yüzeyi koruyan, dekoratif görünüfllü, sonkat boyad r. MERBOL N MERBOSOFT LUX SATEN BOYA Tan m: Alkid reçine esasl, yar mat, sentetik, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, alç, beton, ahflap ve metal iç ve d fl cephe yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, elastik, silinebilen, iyi yap flma ve yay lma özelli ine sahip, renkleri solmayan, yar mat, sentetik sonkat boyad r. MERBOL N MERBOSOFT AVANTAJ SATEN BOYA Tan m: Alkid reçine esasl, yar mat, sentetik, sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü s va, alç, beton, ahflap ve metal iç ve d fl cephe yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Örtme gücü yüksek, silinebilen, iyi yap flma ve yay lma özelli ine sahip, renkleri solmayan, yar mat, sentetik sonkat boyad r.

18 SOLVENT BAZLI SONKAT BOYALAR MERBOL N MERBOMAT MAT DEKORASYON BOYASI Tan m: Alkid reçine esasl, mat, sentetik sonkat boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2,5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val her türlü yap elemanlar n n iç ve d fl yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullan l r Özellikleri: Kapat c l yüksek olup çabuk kurur, renkleri solmaz ve f rça izi b rakmaz. Sonkat, mat sentetik dekorasyon boyas d r. MERBOL N ALÜM NYUM YALDIZ BOYA Tan m: Hidrokarbon reçine esasl, alüminyum pigment içeren bir boyad r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü madeni eflya, baca, soba ve egzost borular nda güvenle kullan l r. Özellikleri: 200 C ye kadar s ya dayan kl, çabuk kuruyan, uyguland yüzeye kuvvetle yap flan ve alüminyum görüntüsü veren sonkat boyad r. SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N LÜX SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r.

19 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt, lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran, düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r. MERBOL N AVANTAJ SENTET K ASTAR Tan m: Alkid reçine esasl, mat astar boyad r. Ambalaj fiekli: 0,850 kg, 3 kg, 10 kg ve 20 kg. Kullan m Yerleri: Ahflap, metal ve s val yüzeylerde, sentetik sonkat boya uygulamalar ndan önce kullan l r.. Özellikleri: Yüksek örtme gücüne sahip, kolay uygulanabilen, yüzeylerdeki gözenekleri dolduran, düzgün ve sa lam bir zemin oluflturan, mat görünümlü bir sentetik astar boyad r. MERBOL N SÜLYEN Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir sentetik astard r. Ambalaj fiekli: 0,850 kg, 4 kg ve 25 kg. Kullan m Yerleri: Her türlü demir türevi metal iç ve d fl yüzeylerde ( demir do rama, çelik yap vb.) atmosferik etkilerle oluflan paslanman n önlenmesi için, sonkat boyalar n alt nda kullan l r. Özellikleri: A r iklim flartlar nda ve ba l nemin yüksek oldu u ortamlarda yüzeyi pasa karfl uzun süreli korur. Mükemmel yap flma ve dayan m özellikleri yan nda, yüksek örtme gücüne sahiptir.

20 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N ANT PAS Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir astard r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Her türlü demir aksam ve çelik konstrüksiyon yüzeylerinde pasa karfl koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü hava flartlar na karfl dayan kl olup, iyi yap flma ve örtücülük özelliklerine sahip, üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sa lam bir zemin oluflturan, üstün pas önleme özelli i olan metal astar d r. MERBOL N AVANTAJ ANT PAS Tan m: Alkid reçine esasl, antikorozif bir astard r. Ambalaj fiekli: lt, lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt Kullan m Yerleri: Her türlü demir aksam ve çelik konstrüksiyon yüzeylerinde pasa karfl koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Her türlü hava flartlar na karfl dayan kl olup, iyi yap flma ve örtücülük özelliklerine sahip, üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sa lam bir zemin oluflturan, pas önleme özelli i iyi olan metal astar d r. MERBOL N SÜPER BOYA MACUNU Tan m: Alkid reçine esasl bir macundur. Ambalaj fiekli: kg, kg ve 3 kg. Kullan m Yerleri: Deniz tafl tlar ve inflaatlar n beton ve ahflap yüzeylerindeki bozukluklar n düzeltilmesinde, çatlaklar n doldurulmas nda kullan l r. Özellikleri: Kullan ma haz r, çatlama yapmayan, doldurma gücü yüksek, kolay uygulanabilen sentetik bir macundur. Suya ve deniz flartlar na dayan kl d r.

21 SOLVENT BAZLI ASTARLAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER MERBOL N SENTET K T NER Tan m: Alifatik ve aromatik hidrokarbon çözücü esasl, renksiz, berrak bir tinerdir. Ambalaj fiekli: lt, 1 lt, 4 lt ve 12 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü sentetik sonkat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlar n n temizlenmesinde kullan l r. Özellikleri: Kaliteli, berrak, renksiz, kendine has kokusu olan bir tinerdir. Yan c ve parlay c d r. AHfiAP KORUYUCULAR VE VERN KLER MERBOL N LUX MERBOTEX AHfiAP KORUYUCU Tan m: Alkid reçine esasl, fleffaf, yar parlak, dekoratif ahflap koruyucudur. Ambalaj fiekli: 0,750 lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü iç ve d fl ahflap do rama, cephe kaplamas ve bahçe mobilyalar nda koruyucu amaçla güvenle kullan l r. Özellikleri: Küf, mantar ve tahta kurtlar na karfl koruyucu olup, renkleri solmaz, çizilme ve afl nma direnci yüksektir. Yar parlak oldu undan ahflaba ipeksi görünüm verir ve ahflab n nefes almas n engellemez. MERBOL N MERBOTEX AHfiAP KORUYUCU Tan m: Sentetik alkid reçine esasl, fleffaf, dekoratif ahflap koruyucudur. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 15 lt. Kullan m Yerleri: Her türlü iç ve d fl ahflap do rama, cephe kaplamas ve bahçe mobilyalar nda güvenle kullan l r. Özellikleri: Ahflaba nüfuz ederek, ahflap malzemeyi küf, mantar ve tahta kurtlar na karfl korur, ahflab n çürümesini önler ve ahflab n tabii görünümünü de ifltirmeden istenen renge dönüflmesini sa lar. Üzerine her türlü mobilya verni i uygulanabilen, renkleri solmayan ahflap koruyucudur.

22 AHfiAP KORUYUCULAR VE VERN KLER MERBOL N MERBOMAR N YAT VERN K Tan m: Üretan alkid reçine esasl, üstün özellikleri olan, parlak bir verniktir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg Kullan m Yerleri: Deniz tafl tlar n n ahflap k sm nda, binalar n iç ve d fl ahflap yüzeylerinde ve ahflap mobilyalarda güvenle kullan l r. Özellikleri: Kal c parlakl a sahip olup, doldurma kabiliyeti yüksektir. Ahflab günefl, deniz, ya mur gibi d fl etkenlerin y prat c etkisine karfl korur, sararmaz, elastik, darbelere dayan kl ahflap verni idir. MERBOL N CAM C LA PARLAK Tan m: Üretan alkid reçine esasl, tek bileflikli, kolay tatbik edilen parlak bir parke verni idir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg Kullan m Yerleri: Parke, karo ve mozaik gibi yüzeyleri deterjan, alkol, ya, çay ve meflrubat gibi maddelere karfl güvenle korur. Özellikleri: Parlak, çizilme ve afl nmaya karfl dayan kl olup, elastiktir. Kolay tatbik edilir. MERBOL N CAM C LA MAT Tan m: Üretan alkid reçine esasl, tek bileflikli, kolay tatbik edilen mat bir parke verni idir. Ambalaj fiekli: lt, 2.5 lt ve 12 kg. Kullan m Yerleri: Parke, karo ve mozaik gibi yüzeyleri deterjan, alkol, ya, çay ve meflrubat gibi maddelere karfl güvenle korur. Özellikleri: Çizilme ve afl nmaya karfl dayan kl olup, elastiktir. Kolay tatbik edilir ve yüzeye mat bir görünüm verir.

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI 2 SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI ISO 900:2008 Lamella Özel Tavan Boyası 20/ 55.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 7.5/ 5.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 0/ 3.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 2.00 TL Akrilik kopolimer

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

su bazlı iç cephe boyaları

su bazlı iç cephe boyaları DORUK SU BAZLI YARIMAT SONKAT BOYA TAM SİLİNEBİLİR, ipeksi bir görünüm, yarı parlak, dekoratif, kapatıcılığı yüksek 1. SINIF ipek mat boyadır. Belge 5808 6,25 Lt. 1 26,00 70,00 137,00 30,68 82,60 161,66

Detaylı

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Ürün Kodu Ürün ve Tanımı Dolum Koli Adedi Fiyat (TL/Adet) 0.03 Sepra Pearl Sedef Boya Su bazlı, inci yüzeyi görünümünde desenli, dekoratif, iç cephe boyası 7,5 L 5

Detaylı

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. www.tekboya.com SOLVENT BAZLI Boyalar Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. - Tek Süper Sentetik Yağlı Boya 12 1/4 6,70

Detaylı

Yetkili Bayii A ustos 2014

Yetkili Bayii A ustos 2014 A ustos 2014 SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Aura Silikonlu İç Cephe Boyası Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, silikonlu, silinebilir, mat iç cephe boyası. 1 20 kg 163.00 1 10 kg 83.30 4 3.5 kg 31.60

Detaylı

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT İÇ CEPHE BOYALARI Silikonlu Duvar Boyası Silikon modifiye styren akrilik bazlı mat iç cephe boya, taş gibi mineral kullanılır 7-8 m2/l İpek Mat Silikonlu Duvar Styren akrilik bazlı ipek görünümlü mat iç

Detaylı

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1 Boya & Sıva Fiyat Listesi 0 - Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi İçindekiler 0 İç Cephe Boyaları 03 Dekoratif ler 04 Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 06 Dekoratif Dış Cephe

Detaylı

Boyada markanız... FİYAT LİSTESİ

Boyada markanız... FİYAT LİSTESİ Boyada markanız... ÖNERİLEN LİSTESİ KASIM 2012 İÇ CEPHE 61.16.35. AQUALİN İPEK PARLAK GLN 2 2,5LT 46,00 61.16.15 TNK 1 15LT 263,00 61.12.01. SİLİKONLU İPEK MAT 1/1 6 0,75LT 14,85 61.12.35. GLN 2 2,5LT

Detaylı

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu TÜRKİYE NİN FAWORİ Sİ OCAK 07 FİYAT LİSTESİ Önerilen fiyatlardır. İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu 4 Dış Cephe Ürün Grubu 57 Sentetik Ürün Grubu 89 Yol Çizgi Boyası ve Tineri 0 Selülozik Ürün Grubu Tutkal

Detaylı

Boyada markanız... FİYAT LİSTESİ

Boyada markanız... FİYAT LİSTESİ Boyada markanız... ÖNERİLEN LİSTESİ KASIM 2011 İÇ CEPHE 61.16.35. AQUALİN İPEK PARLAK GLN 2 2,5LT 43,00 61.16.15 TNK 1 15LT 248,00 61.12.01. SİLİKONLU İPEK MAT 1/1 6 0,75LT 14,00 61.12.35. GLN 2 2,5LT

Detaylı

KDV DAHİL ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ

KDV DAHİL ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ Makro Kalite KDV DAHİL ÖNERİLEN LİSTESİ 205/ www.makroboya.com e-mail: bilgi@makroboya.com İÇİNDEKİLER Su Bazlı İç Cephe Boyaları Sembol Süper Plastik Boya... 03 Sembol Makrosil Silikonlu Mat İç Cephe

Detaylı

İÇ CEPHE BOYALARI VE ASTARLAR

İÇ CEPHE BOYALARI VE ASTARLAR İÇ CEPHE BOYALARI VE ASTARLAR Aura Silikonlu İç Cephe Boyası Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, silikonlu, silinebilir, dekoratif, mat iç cephe boyası. SİLİKONLU TAM SİLİNEBİLİR 1 20 Kg 178.50 1 10 Kg

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü BOYA MALZEMESİ ALIMI

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü BOYA MALZEMESİ ALIMI T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü BOYA MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 BOYA MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Astar Boya: 1.1.Yarı mat, silinebilme, yüksek kapama ve

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA CAPATECT KA YLE UZAK ARA ÖNDE. 67,97 57,60 67,97 ASTAR

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

İÇ - DIŞ CEPHE GRUBU ASTAR. Serisi.

İÇ - DIŞ CEPHE GRUBU ASTAR. Serisi. İÇ - DIŞ CEPHE GRUBU ASTAR Serisi www.filliboya.com Silikonlu Boyalar için Önerilen Astarlar Silikonlu Boyalar için Önerilen Astarlar Silikonlu Boyalar için Önerilen Astarlar İÇ CEPHE ASTAR ÜRÜNLERİ ESKİ

Detaylı

KDV DAHİL ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ

KDV DAHİL ÖNERİLEN FİYAT LİSTESİ Makro Kalite KDV DAHİL ÖNERİLEN LİSTESİ 20/ www.makroboya.com e-mail: bilgi@makroboya.com ... İIÇINDEKILER Su Bazlı İç Cephe Boyaları Sembol Süper Plastik Boya... 03 Sembol Makrosil Silikonlu Mat İç Cephe

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Parex ile gelecek nesillere... İçindekiler Cephe Koruma ve Dekorasyonu 6 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Avantajları 7 Binalardaki Isı Kayıpları 7 Parex Dış Cephe

Detaylı

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER İSTANBUL 2016 Boya Tanımı Boya herhangi bir nesneye renk vermek veya koruma amaçlı uygulanan kaplamaya denir. Boyalar renk verici özelliğinin dışında örtücü ve buna bağlı olarak

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARI DEKORATİF BOYALAR AHŞAP SERİSİ ASTARLAR

İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARI DEKORATİF BOYALAR AHŞAP SERİSİ ASTARLAR İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARI DEKORATİF BOYALAR AHŞAP SERİSİ ASTARLAR WALLMERK YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Wallmerk Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında uluslararası

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR.

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. Ocak 2017 SILVERCEMENT YAPIfiTIRICI SC10 Polistren Levha Yap flt r c s Polistren levha, poliüretan levha, izolasyon vb. malzemelerin yap flt r lmas nda kullan lmak üzere haz

Detaylı

Boya & Sıva Broşürü 2012

Boya & Sıva Broşürü 2012 Boya & Sıva Broşürü 2012 Kale Boya & Sıva Broşürü İÇİNDEKİLER 02 İç Cephe Boyaları 06 Dekoratif Ürünler 10 Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 14 Dekoratif Dış Cephe Sıvaları 19 Yüzey Hazırlama Malzemeleri

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ UYGULAMA Zemin Kaplama & Boyama Antikorozif Metal Boyama Dekorotif Asfalt & Bisiklet Yolu Onarõm & Yapõsal GŸ lendirme Mimari YŸzey Koruyucu Beton YŸzey Koruma Su Yalõtõm Kaplama 1 ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı

PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER

PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı Shapemate IB Isı Yalıtım Levhası Promanto Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı Kale Silastar Promanto Dübel Promanto

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

The Jotun Group. Dekoratif Boyalar. Jotun Boya /Dekoratif Boyalar

The Jotun Group. Dekoratif Boyalar. Jotun Boya /Dekoratif Boyalar Dekoratif Boyalar Konular Genel Bilgiler Astarın amaçları Boya kimyası Dekoratif Segment Ürünleri Đç cephe boyaları Dış cephe boyaları Ahşap boyalar Uygulama Teknikleri Genel Bilgiler Boya nedir? Dış Etkenler

Detaylı

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız?

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız? Epoksi Nedir? Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A

DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY. Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Thermal Solitions U.S.A DURUSU TERMAL BOYA HY TECHNOLOGY Thermal Solitions U.S.A Dünyanın en kaliteli izolasyon boyaları... Hy technology DURUSU TERMAL BOYA Durusu Termal Boya, 2003 yılında sektöre adımını attı. Her zaman teknolojiyi

Detaylı

Betonart. Yapılar özüne dönüyor.

Betonart. Yapılar özüne dönüyor. Ürün Broşürü Betonart. Yapılar özüne dönüyor. Tasarımda en son trendlerin takipçisi Kale, uygulandığı zemine brüt beton görünümü veren, kullanıma hazır ürünü Betonart ile sektöre bir yenilik daha getiriyor.

Detaylı

DIŞ CEPHE BOYA VE KAPLAMALARI

DIŞ CEPHE BOYA VE KAPLAMALARI 33 DIŞ CEPHE BOYA VE KAPLAMALARI Protekta Performa+ Joker Plus EXT Silikona Silikona Grenli Silikonatex Grena Sportline Roadline 34 Kale Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 5111 Protekta Seramik Küre Katkılı,

Detaylı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 42.000 m2 lik alan üzerinde kurulu olan fabrikalarımız CUBO markası ile sektöre ilk adımını 2004 yılında inşaat boyaları ve sanayi boyaları üretimi ile atmıştır. Marka

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

MARSHALL 2017 YAZ KAMPANYASI

MARSHALL 2017 YAZ KAMPANYASI Sayfa 1 MARSHALL 2017 YAZ KAMPANYASI ÖDEME : 90 GÜN İÇ CEPHE BOYALAR VE ASTARLARI SİLİKONLU ÖZEL MAT 22,34 25,00 3,00 27,25 16,25 SİLİKONLU ÖZEL MAT 61,90 25,00 3,00 27,25 45,03 SİLİKONLU ÖZEL MAT 176,09

Detaylı

Sosyal Sorumluluk. Kurucumuz Süleyman İshakoğlu ve ailesi tarafından yaptırılarak Devletimize bağışlanan sosyal sorumluluk projelerinden bazıları.

Sosyal Sorumluluk. Kurucumuz Süleyman İshakoğlu ve ailesi tarafından yaptırılarak Devletimize bağışlanan sosyal sorumluluk projelerinden bazıları. FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 07 Sosyal Sorumluluk Kurucumuz Süleyman İshakoğlu ve ailesi tarafından yaptırılarak Devletimize bağışlanan sosyal sorumluluk projelerinden bazıları. Sağlık Meslek Lisesi İlk Öğretimokulu

Detaylı

Mobilya Siz Değerli Sanatkârların, Renk İse Bizim İşimiz...

Mobilya Siz Değerli Sanatkârların, Renk İse Bizim İşimiz... Ürün Kataloğu Üretim tesisimiz İstanbul'da yer almaktadır. ANKA LINE müşteri gereksinimlerini karşılamak için her çeşit mobilya üst yüzey işlemlerinde ve yapı sektöründe kullanılan ürünü bünyesinde bulundurmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

5000 yıldır, HAYATIMIZA ESTETİK vefonksiyonellikkatan MOBİLYALAR. Mobilya Siz Değerli Sanatkârların, Renk İse Bizim İşimiz...

5000 yıldır, HAYATIMIZA ESTETİK vefonksiyonellikkatan MOBİLYALAR. Mobilya Siz Değerli Sanatkârların, Renk İse Bizim İşimiz... Ürün Kataloğu 5000 yıldır, HAYATIMIZA ESTETİK vefonksiyonellikkatan MOBİLYALAR Her şey eski zamanlardan beri çok değerli bir materyal olan ahşabın doğal güzelliğini, estetik ve aynı zamanda fonksiyonel

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

ARALIK 2016 FİYAT LİSTESİ

ARALIK 2016 FİYAT LİSTESİ SMART PAINT'IN ÜLKEDE SATILDIĞINI BİLİYORMUYDUNUZ? ARALIK 0 FİYAT LİSTESİ Önerilen fiyatlardır. www.drsmartpaint.com.tr Afganistan Almanya Amerika Angola Avusturalya Azerbaycan Bahreyn Belarus Bosna Hersek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 19/12/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20168171 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/12/2016 TARİHİ, SAAT 12:00

Detaylı

Dekoratif Püskürtme Boya

Dekoratif Püskürtme Boya Dekoratif Püskürtme Boya ADI: Armoni TANIMI: Dekoratif Püskürtme Boya ÜSTÜNLÜKLERİ: Armoni Dekoratif Püskürtme boya çeşitli grenlerde, iç yüzeylere püskürtme yolu ile uygulanan kullanıma hazır bir boya

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2016

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2016 FİYAT LİSTESİ EYLÜL 0 Sosyal Sorumluluk Kurucumuz Süleyman İshakoğlu ve ailesi tarafından yaptırılarak Devletimize bağışlanan sosyal sorumluluk projelerinden bazıları. Sağlık Meslek Lisesi İlk Öğretimokulu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için modern Ağ 2 Silikon reçine emülsiyon boyalar duvarları hem Bu ağ yapısı, yağmur ve sprey suyu, kar ıslaklığı ve

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

BİNA GİRİŞİ MK0025 1

BİNA GİRİŞİ MK0025 1 BİNA GİRİŞİ MK0025 1 OTEL YATAK BAŞI ATA0026 2 OTEL RECEPTION ATA0027 3 OTEL YATAK BAŞI ATA001 4 OTEL YATAK BAŞI ATA0034 5 OTEL YATAK BAŞI OTEL TV ÜNİTESİ ATA005 OTEL LOBİ ATA0027 BOYA BOYA KULLAN 3DUVAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

BENCOOL AKRİLİK BOYA GRUBU

BENCOOL AKRİLİK BOYA GRUBU Sepetlipınar mh arpalık cd no:8 Başiskele Sanayi Sitesi 25. Blok No: Tel: 022 502 7 08 Fax: 022 502 7 8 BENCOOL AKRİLİK BOYA GRUBU Brüt 2k AKRİLİK OTO BOYA / BEYAZ - SİYAH - GRİ - KAHVE / 87.00 2k AKRİLİK

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

FİYAT LİSTESİ TEMMUZ - 2015. Önerilen KDV Dahil Fiyatlardır.

FİYAT LİSTESİ TEMMUZ - 2015. Önerilen KDV Dahil Fiyatlardır. FİYAT LİSTESİ TEMMUZ - 205 Önerilen KDV Dahil Fiyatlardır. BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş. 988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., sektöre girdiği ilk yıllarda, inşaat malzemeleri pazarının

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

"Isı Yalıtımında Doğru Çözüm" Tasarruf etmenin en hesaplı yolu...

Isı Yalıtımında Doğru Çözüm Tasarruf etmenin en hesaplı yolu... "Isı Yalıtımında Doğru Çözüm" Tasarruf etmenin en hesaplı yolu... PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı Shapemate IB Isı Yalıtım Levhası Promanto

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI www.tekboya.com SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI AKUSTIK SU BAZLI PARLAK İÇ CEPHE BOYASI Su bazlı/akriliklatex polimer bağlayıcılı, yağ bazlı boya görünümlü olup solventsiz parlak bir boyadır. Leke ve kir tutmaz,

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

BOYA VE EKİPMANLARI PROFESYONEL MACUN ISPATULASI MACUN ISPATULASI MACUN KÜREĞİ GENİŞ ISPATULA SIVA MALASI SIVA MALASI GREK MODELİ DUVARCI MALASI

BOYA VE EKİPMANLARI PROFESYONEL MACUN ISPATULASI MACUN ISPATULASI MACUN KÜREĞİ GENİŞ ISPATULA SIVA MALASI SIVA MALASI GREK MODELİ DUVARCI MALASI PROFESYONEL MACUN ISPATULASI MACUN ISPATULASI 01-001-021 Plastik Sapl Yay Çeliği 5 cm 01-002-022 Plastik Sapl Yay Çeliği 6 cm 01-003-023 Plastik Sapl Yay Çeliği 8 cm 01-004-024 Plastik Sapl Yay Çeliği

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor.

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Radyatörden beyaz eşyaya, otomotivden cama ve seramiğe kadar hayatın içindeki birçok şey Pulver

Detaylı