Dr Banu Cahide Tel. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Sıhhiye Ankara. Parkinson Hastalığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr Banu Cahide Tel. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 06100 Sıhhiye Ankara. Parkinson Hastalığı"

Transkript

1 MPTP'li marmosetler (Callithrix jacchus) üzerinde kronik L-DOPA ve D-2/D-3 dopamin agonisti tedavisinin striatal kanabinoit CB1 reseptor mrna ekspresyonuna etkisi Dr Banu Cahide Tel Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Sıhhiye Ankara Parkinson Hastalığı İstemli hareketlere başlama zorluğu veya hareket edememe ile karakterize, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Kardinal semptomları: Bradikinezi/akinezi Tremor Rijidite 1

2 Parkinson Hastalığı Patolojisi, mezensefalonda bulunan Substantia nigra pars compacta daki (SNpc) melanin içeren dopaminerjik nöronların kaybına bağlı striatum denervasyonudur Basal Ganglia Devresi Premotor/motor Korteks (Glutamat) Beyin sapı ve Medulla Spinalis D -2/A2a Striatum D -1 (GABA, ENK) (GABA, SP, DYN) Globus Pallidus Eksterna (GABA) İndirekt Yolak Substantia Nigra p.compacta (dopamin) Direkt Yolak Talamus (glu) Subtalamic nucleus (glu) Globus Pallidus Interna /Substantia Nigra reticulata (GABA) Fasilitatör İnhibitör 2

3 Parkinson Hastalığı Beyin sapı ve Medulla Spinalis Premotor/motor korteks (Glutamat) D -2/A2a Striatum D -1 (GABA, ENK) (GABA, SP, DYN) External Globus Pallidus (GABA) Indirekt Yolak Substantia Nigra pc (dopamine) Direkt Yolak Talamus (glu) Subtalamic nükleus (glu) Globus Pallidus Interna /Substantia Nigra reticulata (GABA) Fasilitatör İnhibitör Patogenez Parkinson hastalığında SNpc deki dopaminerjik nöronların selektif ölüm sebebi bilinmemekte çevresel toksinler viral enfeksiyonlar serbest oksijen radikalleri genetik yatkınlık gibi faktörlerin biraraya gelmesi ile meydana geldiği sanılmaktadır (Betarbet ve ark., 2000; McNaught ve ark., 2001; Dauer ve Przedborski, 2003; Dawson ve Dawson, 2003; Di Monte, 2003). 3

4 Tedavi En yaygın olarak kullanılan tedavi dopamin replasmanı ya da dopamin agonistleri ile tedavidir. L-DOPA (L-3,4-dihidroksi fenilalanin), dopaminin metabolik prekürsörüdür ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan en potent ilaçtır. Uzun süreli L-DOPA tedavisi yan etkilerini de beraberinde getirir. L-DOPA Yan etkileri Psişik yan tesirler Cevaptaki flüktüasyonlar On-off (aç-kapa) olayı Doz sonu akinezisi Gİ bozukluk Kardiyovasküler yan tesirler Diskineziler 4

5 Diskineziler Korea, üst ve alt ekstremitelerin istemsiz, düzensiz, sık, asimetrik hızlı ve kısa süreli hareketleri Atetoz, ekstremitelerin istemsiz, düzensiz yavaş hareketi, Ballismus, bir ekstremitenin bütününün şidettli salınımı Distoni, uzun süreli istemsiz kas kasılmaları, anormal ekstremite postürünün uzun süre Diskineziler Nigrostriatal dejenerasyon derecesi Dopaminerjik stimülasyon derecesi Dopamin reseptörlerinin non-fizyolojik uyarımı Bazal gangliyonlarda bulunan direkt ve indirekt yolakların arasındaki dengenin bozulması 5

6 Diskinezilerde ileri sürülen Bazal Ganglia Akışşeması Premotor/Motor Korteks (Glutamat) Beyin sapı ve Medulla Spinalis Striatum D -2/A2a D -1 (GABA, ENK) (GABA, SP, DYN) Globus Pallidus Eksterna (GABA) Indirekt Yolak Substantia Nigra pc (Dopamine) Direkt Yolak Talamus (Glu) Subtalamic nucleus (Glu) Globus Pallidus Interna /Substantia Nigra reticulata (GABA) Fasilitatör İnhibitör Dopamin D2/D3 agonistleri bromokriptin ropinirol piribedil düşük diskinezi oluşturma potansiyeline sahip, kronik kullanımda terapötik etki 2 yıldan sonra azalır 6

7 Dopaminerjik tedavi Nörodejenerasyonun ilerlemesi Tolerans gelişimi nedeniyle ilaçların etkinliği kaybolmakta ve yan etkiler gelişmektedir. Sonuç olarak, tedavinin yan etkilerinden korunarak uzun süreli fayda sağlamak için yeni farmakolojik ajanların ya da hedeflerin geliştirilmesine gerek vardır. Yeni hedef:kanabinoitler Marihuana'nın (Cannabis sativa) etken maddesi olan Δ-9-tetrahidrokanabinol, motor etkileri kanabinoit CB1 üzerinden değiştirir Rimonabant'ın L-DOPA ile indüklenen diskinezileri azalttığı, MPTP'li marmosetlerde endojen kanabinoitlerin arttığı gösterilmiştir. 6-OHDA ile lezyonlanmış sıçanlarda L-DOPA uygulamasında CB1 mrna artışı (Zeng ve ark., 1999). 7

8 Amaç Parkinson hastalığında striatumda, değişik derecelerde diskinezi oluşturan L-DOPA ve dopamin D2/D3 agonistleri (bromokriptin, ropinirol ve piribedil) ile maniplasyonunun kanabinoit CB1 reseptörlerine etkisi marmosetler üzerinde in situ hibridizasyon yöntemiyle araştırılmıştır. MPTP uygulanmış marmoset modeli MPPP sentetik eroin türevi (1982) MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin) MAO B MPTP MPP + (glia) Dopaminerjik terminallerden uptake Kompleks I inhibisyonu Hayvan modeline insanlardan uygulanmıştır 8

9 Marmoset (Callithrix jacchus) Gereç ve Yöntem MPTP Uygulanması Beş gün arka arkaya, marmosetlere (n= 20) günde bir kez 2 mg/kg MPTP subkütan enjeksiyonu yapıldı Belirgin akinezi, bradikinezi ve rijidite Anormal postür, vokalizasyon azalması, koordinasyon bozukluğu 4-8 hafta elden beslenme 9

10 İlaç Tedavisi İlaçlar, oral olarak 30 gün boyunca uygulanmıştır: MPTP kontrol grubu (n= 4) L-DOPA (12.5 mg/kg)+karbidopa (12.5 mg/kg, bid) grubu (n= 4) bromokriptin (1 mg/kg) grubu (n= 4) ropinirol (0.5 mg/kg) grubu (n= 4) piribedil (1 mg/kg) grubu (n= 4) MPTP uygulanmamış normal kontrol grubu (n= 5) Lokomotor Aktivite ve Skorlama Gözlem kafeslerine konup, ortama uyum sağlaması için dakika beklendikten sonra lokomotor aktivite ölçümleri yapıldı. 10 üzerinden skorlama: Dikkat ve uyanıklılık (normal 0, azalmış 1, uykulu 2), kafa hareketleri (var 0, azalmış 1, yok 2), hareketlilik (normal 0, bradikinezi 1; akinezi 2), postür (normal 0, anormal gövde 1, çok anormal 2), denge/koordinasyon (normal 0, dengesiz/spontan düşüş 1) ve vokalizasyon (normal 0, azalmış 1). 10

11 Diskinezi Skorlaması Kore, üst ve alt ekstremitelerin istemsiz, düzensiz, sık, asimetrik hızlı ve kısa süreli hareketleri), Atetoz, ekstremitelerin istemsiz, düzensiz yavaş hareketi, Distoni, uzun süreli istemsiz kas kasılmaları, anormal ekstremite postürünün uzun süre korunması Diskinezi skorlaması : 0= yok, 1= hafif, az ya da nadir diskinetik postür ve hareketler, 2 = normal davranışı etkilemeyen orta derece-de ya da belirgin anormal hareketler, 3= normal aktiviteyi engelleyen, belirgin, sık ve bazı zamanlarda sürekli diskinezi ve 4= hayvanların normal hareketlerini engelleyen ileri derecede sürekli diskinetik aktivite. Dokuların Hazırlanması Hayvanlar terminal pentobarbital anestezi (60 mg/kg) dekapitasyonu takiben beyinler izopentan içinde dondurulup -70 C de saklanmışlardır. Koronal kesitler -20 C de kriyostat yardımıyla 20 µm kalınlıkta alınmıştır. Marmoset beyin atlası (Stephan ve ark., 1980) yardımı ile striatumun kesitler, jelatin kaplı lamlara alınmıştır ve deney yapılana kadar -70 C te saklanmıştır. 11

12 [ 3 H]-Mazindol Bağlanması Striatumun dopaminerjik nöron terminallerinde bulunan uptake bölgelerini ölçmek için bu bölgelere spesifik bağlanan [ 3 H]-mazindol kullanılmıştır. In Situ Hibridizasyon İnsan kanabinoit CB1 reseptörü mrna sına komplimanter oligonükleotit problar kullanılmıştır (Matsuda ve ark., 1990). 42 baz uzunluğundaki prob [ 35 S] datp (1300 Ci/mmol) ile terminal deoksinükleotidil transferaz tarafından işaretlenmiştir. Kesitler 37 C de 12 saat> radyoaktif kanabinoit CB1 reseptör probu ile inkübe edilmiştir. Kontrol RNAaz ile ön muamele yapılmış kesitler 50 kat fazla radyoaktif işaretlenmemiş problar kullanılmıştır. 12

13 Analiz Kesitler [ 14 C] standartları (Amersham, UK) ile birlikte X-ray filmlere 3 hafta boyunca maruz bırakıldıktan sonra banyo edilmiştir. Filmlerin kantitatif analizi bilgisayarlı densitometre (MCID Image Analyser, Imaging Research Inc., Canada) yardımı ile yapılmıştır Ortalama Yetersizlik Skoru MPTP MPTP+L-DOPA MPTP+Bromokriptin MPTP+Ropinirol MPTP+Piribedil Günler 13

14 Ortalama Lokomotor Aktivite MPTP MPTP+L-DOPA MPTP+Bromokriptin MPTP+Ropinirol MPTP+Piribedil Baseline Hafta Ortalama Diskinezi Skoru MPTP MPTP+L-DOPA MPTP+bromokriptin MPTP+ropinirol MPTP+piribedil Günler 14

15 Ortalama spesifik densite (fmol/mg) Kontrol MPTP MPTP+L-DOPA MPTP+bromokriptin MPTP+ropinirol MPTP+piribedil 0 Kaudat Nükleus Putamen + p < 0.01 Mazindol bağlanması Normal MPTP L-DOPA Bromokriptin Ropinirol Piribedil 15

16 12 10 Ortalama optik dansite (nci/mg) * Kontrol MPTP L-DOPA+MPTP Bromokriptin+MPTP Ropinirol+MPTP MPTP+Piribedil 2 0 Caudate Nükleus * p < Ortalama optik dansite (nci/mg) * Kontrol MPTP L-DOPA+MPTP Bromokriptin+MPTP Ropinirol+MPTP MPTP+Piribedil 2 0 Putamen + Normal kontrolden farklı, p < 0.05 ; * MPTP 'den farklı p <

17 Ortalama optik dansite (nci/mg) * Kontrol MPTP L-DOPA+MPTP Bromokriptin+MPTP Ropinirol+MPTP MPTP+Piribedil Nucleus Accumbens * MPTP 'den farklı p < 0.05 Kanabinoit CB-1 reseptör mrna ekspresyonu Normal MPTP L-DOPA Bromokriptin Ropinirol Piribedil 17

18 Fotoğrafik emülsiyon (çalışmalar devam ediyor) Normal MPTP L-DOPA İşaretlenmemiş prob Bromokriptin Ropinirol Piribedil RNAaz önuygulaması Tartışma Nigrostriatal denervasyon başarılı. MPTP nin oluşturduğu denervasyon gruplar arası farklılık göstermedi. oluşan diskinezi farklılıklarından sorumlu değil CB1 reseptörlerinin primat striatumunda bulunan GABAerjik nöronlarda lokalize L-DOPA ile indüklenen diskineziler, striatal CB1 reseptör sinyalizasyonunda azalma ile ilişkili olabilir 18

19 Devam etmekte olan çalışmalar Direkt ve indirekt yolakların CB1/Enk ve CB1/SP probları kullanılarak doublelabelling in situ hibridizasyon yöntemiyle incelenmesi Basal Ganglia Devresi Premotor/motor Korteks (Glutamat) Beyin sapı ve Medulla Spinalis D -2/A2a Striatum D -1 (GABA, ENK) (GABA, SP, DYN) Globus Pallidus Eksterna (GABA) İndirekt Yolak Substantia Nigra (dopamin) Direkt Yolak Talamus (glu) Subtalamic nucleus (glu) Globus Pallidus Interna /Substantia Nigra reticulata (GABA) Fasilitatör İnhibitör 19

20 Destek Bu çalışma National Parkinson Foundation, USA Parkinson's Disease Society, UK tarafından desteklenmiştir. Teşekkür Prof. Peter Jenner ve Dr Sarah Salvage e (King s College London) destekleri, Marmoset Ünitesi teknisyeni Michael Jakcson a yardımlarından ötürü, Dr Kim Stockwell, Ghassan Al-Barghouthy, Dr Lance Smith, Linda Foster, Salma Bukhatwa ve Atsuko Hikima'ya gözlemlerinden dolayı, Ghassan Al-Barghouthy'e çekimleri için teşekkür ederim. 20

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler Dr.Eşref AKIL Nöroloji AD Hareketin düzenlenmesindeki üç suprasegmental sistem: Piramidal sistem Ekstrapiramidal sistem Serebellar sistem Bunlara ek olarak

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA DUMANINDAKİ ETKİN MADDELER Nikotin, nem, karbon monoksid ve katran fazı Katran fazında;

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket.

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket. HAREKET SİSTEMİ Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket İstemsiz hareket Pasif hareket: Kişinin başkasının yardımıyla yaptığı hareketlerdir.

Detaylı

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Hanifi EROL

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ

T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ MALTEPE İLÇESİNDE 18-60 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESANSİYEL TREMOR PREVALANSININ

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si

Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 269-279 Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si Prof. Dr. Güneş Kızıltan

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR

MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fakültesi Trabzon, 24 Ekim 2007 İlaç ve diğer psikotrop (psikoaktif) maddelere

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞI SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ. Dr. Funda Öztuna

SİGARA BAĞIMLILIĞI SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ. Dr. Funda Öztuna SİGARA BAĞIMLILIĞI SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ Dr. Funda Öztuna KTÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD 24. 10. 2007-Trabzon N ZEHİR TÜTÜNÜN KİMYASAL İÇERİĞİ Yanma ile 4000 aşkın madde Duman gaz fazı CO CO2

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı