SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU"

Transkript

1 SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ Doktora Tezi 2014

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Tezi Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ ERZURUM 2014

3 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Tez Savunma Tarihi : Tez Danışmanı : Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Abubekir HARORLI (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Filiz KEYF (Hacettepe Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Funda BAYINDIR (Atatürk Üniversitesi) Onay Bu çalışma yukarıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Enstitü Müdürü Doktora Tezi ERZURUM 2014

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... IV ÖZET. V ABSTRACT... VI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ VII ŞEKİLLER DİZİNİ..... IX TABLOLAR DİZİNİ... XII 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Dental Seramiklerin Tarihçesi ve Gelişimi Dental Seramiklerin Yapısı Feldspar Kuartz (Silika - SiO2) Kaolin Akışkanlar ve Cam Modifiye Ediciler Ara Oksitler Renk Pigmentleri Opaklaştırıcı Ajanlar Parlaklık (Lüminesans) Özelliği Veren Ajanlar Dental Seramiklerin Sınıflaması İçeriklerine Göre Fırınlama Isılarına Göre Şekillendirme Türlerine Göre Kullanım Alanlarına Göre Yapım Tekniklerine Göre I

5 2.4. Tam Seramik Restorasyonlar Tam Seramik Sistemlerin Endikasyonları Tam Seramik Sistemlerin Kontrendikasyonları Tam Seramik Sistemlerin Avantajları Tam Seramik Sistemlerin Dezavantajları Tam Seramik Sistemlerin Sınıflaması Cam seramikler Alümina Seramikler Zirkonya Seramikler Adezyon (Bağlanma) Mineye Adezyon Dentine Adezyon Seramik Materyale Adezyon Adeziv Sistemler Etch&Rinse (Total-Etch) Adeziv Sistemler Self-Etch Adeziv Sistemler Cam İyonomer Adezivler Bağlanma Dayanımı Testleri Taramalı Elektron Mikroskobu MATERYAL VE METOT Dişlerin Seçilmesi ve Hazırlanması Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması IPS e.max Press Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması Turkom-Cera Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması Prettau Zirconia Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması.. 41 II

6 3.3. Seramik Örneklerin Dişlere Simantasyonu Dişlerin Simantasyona Hazırlanması Seramik Alt Yapı Örneklerinin Simantasyona Hazırlanması Seramik Örneklerin Dişlere Duo-Link SE Kit ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere Panavia F 2.0 ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere RelyX Ultimate Clicker ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere Maxcem Elite ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere RelyX U200 Automix ile Simantasyonu Çalışma Gruplarının Oluşturulması Bağlanma Dayanımının Ölçülmesi Kırılma Yüzeylerinin Analizi SEM ile Yüzey Analizi İstatistiksel Değerlendirme BULGULAR Makaslama Bağlanma Dayanımı Testi Bulguları Kırılma Tiplerinin Değerlendirilmesi SEM Analizi Bulguları TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK-1. Özgeçmiş EK-2. Etik Kurul Onay Formu EK-3. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Protokolü III

7 TEŞEKKÜR Doktora tezi olarak sunduğum bu çalışmayı, değerli bilgi ve katkıları ile yöneten, tezimin her aşamasında yardımlarını esirgemeyen, klinik tecrübe ve deneyimlerini benimle paylaşan çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Lütfü İhsan Aladağ a saygı ve şükranlarımı sunarım. Doktora eğitimim süresince mesleki gelişimimde katkılarını esirgemeyen, bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan anabilim dalımızın değerli hocalarına, lisans eğitimim boyunca ve tez izleme komitesi üyesi olarak, değerli bilgileri ve desteğiyle gelişimime katkıda bulunan Prof. Dr. Abubekir Harorlı na, göstermiş oldukları manevi destekten dolayı, birlikte çalıştığım tüm araştırma görevlisi arkadaşlarıma, proje başvurumu kabul eden Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne ve komisyon üyelerine, bu günlere gelmemde sonsuz emeği olan, büyük bir sabır ve sevgi ile her konuda yanımda olan, desteklerini benden esirgemeyen annem, babam ve kardeşlerime tüm kalbimle sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mustafa GÜNDOĞDU IV

8 ÖZET Seramik Alt Yapı Materyallerinin Mine ve Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Adeziv Rezin Simanların Etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı, seramik alt yapı materyallerinin mine ve dentine makaslama bağlanma dayanımı üzerine self-etch ve self-adeziv rezin simanların etkisini incelemekti. Materyal ve Metot: Çürüksüz insan maksiller santral kesici dişleri seçildi ve dişlerin vestibul yüzleri kesilerek mine ve dentin yüzeyleri açığa çıkarıldı. 3 farklı seramik alt yapı materyali (IPS e.max Press, Turkom-Cera ve Prettau Zirconia) 3 farklı self-etch adeziv (Duo-Link, Panavia F 2.0 ve RelyX Ultimate Clicker) ve 2 farklı selfadeziv (RelyX U200 Automix ve Maxcem Elite) rezin siman sistemleri üretici firmanın talimatları doğrultusunda kullanılarak dişlere simante edildi. Makaslama bağlanma dayanımı testi universal test cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. Kırılma tipleri stereomikroskop ile belirlendi ve adeziv rezin siman ile diş yüzeyleri arasındaki bağlantı ara yüzeyini taramalı elektron mikroskobu ile incelendi. Veriler varyans analizi (ANOVA) ile analiz edildi ve Tukey testi anlamlı farklılıkları tespit etmek için kullanıldı (α=0.05). Bulgular: Adeziv rezin simanlar, diş yüzeyleri, seramik alt yapı materyalleri (p<0.001) ve bunların etkileşimi arasında (p<0.05), diş yüzeyleri ve seramik alt yapı materyalleri arasındaki etkileşim (p>0.05) hariç, anlamlı farklılıklar bulundu. En yüksek bağlanma dayanımı mineye Duo-Link ile simante edilen Turkom-Cera örneklerde (24.51 ±3.40 MPa) ve en düşük bağlanma dayanımı ise dentine Maxcem Elite ile simante edilen Prettau Zirconia örneklerde bulundu (4.42 ±1.53 MPa). Sonuç: Maksimum bağlanma dayanımı sağlamak için, preperasyon sırasında, mümkün olduğunca mine dokusu korunmalıdır. Ayrıca, self-adeziv rezin simanlar selfetch adeziv rezin simalarla bağlanma dayanımı açısından karşılaştırıldığında, bağlanma dayanımlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Adeziv rezin siman, bağlanma dayanımı, seramik alt yapı materyali. V

9 ABSTRACT Effect of Adhesive Resin Cements on Bond Strength of Ceramic Core Materials to Enamel and Dentin Aim: The purpose of the present study was to evaluate the effect of self-etch and self-adhesive resin cements on shear bond strength of ceramic core materials to enamel and dentin. Material and Method: Extracted carious-free human first maxillary incisor teeth were selected and vestibule surfaces were cut flat to get an enamel and dentin surface. Ceramic core materials (IPS e.max Press, Turkom-Cera, and Prettau Zirconia) were luted to the tooth surfaces by using 3 self-etch adhesive (Duo-Link, Panavia F 2.0, and RelyX Ultimate Clicker) and 2 self-adhesive resin (RelyX U200 Automix and Maxcem Elite) systems according to the manufacturers instructions. Shear bond strength test was performed using a universal testing machine. Failure modes were determined under a stereomicroscope and bonding interfaces between the adhesive resin cement and tooth were evaluated with a scanning electron microscope. Data were analyzed with analyses of variance (ANOVA) and Tukey test was performed to identify significant differences (α=0.05). Results: Significant differences were found among the groups in terms of adhesive resin cements, tooth surfaces, ceramic core materials (p<0.001) and their interactions (p<0.05), except interaction between tooth structure and ceramic core material (p>0.05). The highest shear bond strength was determined for Turkom-Cera specimens luting to enamel using Duo-Link (24.51 ±3.40 MPa) and the lowest for Prettau Zirconia specimens luting to dentin using Maxcem Elite (4.42 ±1.53 MPa). Conclusion: During preparation, enamel must be protected as much as possible to obtain maximum bond strength. In addition, self-adhesive resin cements need for improvement regarding the bond strength compared to self-etch adhesive resin cements. Key Words: Adhesive resin cement, bond strength, ceramic core material. VI

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Al 2 O 3 B bis-gma BPDM CAD CAM CO 2 D HEMA I ISO Kg M ME MPa : Alüminyum oksit : Duo-Link SE Kit : Bisfenol glisidil metakrilat : Bifenil dimetakrilat : Computer Aided Design (Bilgisayar destekli tasarım) : Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar destekli üretim) : Karbondioksit : Dentin : Hidrofilik hidroksietil metakrilat : IPS e.max Press : Uluslar Arası Standartlar Örgütü : Kilogram : Mine : Maxcem Elite : Megapaskal µm : Mikrometre mm mm/dk N P RA RU SEM SS : Milimetre : Milimetre/dakika : Newton : Panavia F 2.0 Complete Kit : RelyX U200 Automix : RelyX Ultimate Clicker : Taramalı elektron mikroskobu : Standart sapma VII

11 T UDMA Y-TZP Z 4-META 10-MDP : Turkom-Cera : Üretan dimetakrilat : Yitrium ile stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristal : Prettau Zirconia : 4-metakriloksi etil trimellitik anhidrat : 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat C : Santigrat derece VIII

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Sayfa No Şekil 2.1. Bir katı üzerinde yayılan sıvının değim açısı ilişkisi Şekil 2.2. Asitlenmiş minedeki rezin tagların şematik görünümü Şekil 2.3. Dentin üzerindeki smear tabakası ve dentin tübülüsündeki smear tıkacı.. 27 Şekil 2.4. Dentin fibrillerinin şematik görünümü Şekil 2.5. Dentin yüzey işlemlerinden sonra intertübüler dentin ve peritübüler dentin boyunca hibrit tabakasının şematik görünümü Şekil 2.6. Klinik uygulama aşamalarına göre adeziv sistemlerin sınıflaması Şekil 3.1. Otopolimerizan akrilik rezine gömülen dişlerin görünümü Şekil 3.2. IPS e.max Press örnekler Şekil 3.3. Turkom-Cera örnekler için hazırlanan plastik kalıp Şekil 3.4. Turkom-Cera örnekler Şekil 3.5. Prettau Zirconia örnekler Şekil 3.6. Diş yüzeyindeki şeffaf bandın görünümü Şekil 3.7. %9.5 luk hidroflorik asit Şekil 3.8. (a) Kumlama cihazı (b) 50 µm Al 2 O 3 kumu 45 Şekil 3.9. Duo-Link SE Kit rezin siman seti Şekil Piston düzenek Şekil Panavia F 2.0 Complete Kit rezin siman seti.. 48 Şekil RelyX Ultimate Clicker rezin siman seti Şekil (a) Silan Primer (b) OptiBond All-In-One Şekil Maxcem Elite rezin siman seti IX

13 Şekil RelyX U200 Automix rezin siman seti Şekil Hazırlanan örneklerin görünümü Şekil Çalışma grupları ve kodları Şekil Universal test cihazı Şekil Test cihazına yerleştirilen örneğin görünümü Şekil Stereomikroskop Şekil SEM incelemesi için hazırlanan örneklerin görünümü Şekil (a) Altın kaplama cihazı (b) Taramalı elektron mikroskobu Şekil 4.1. Seramik materyallerin diş dokularına göre bağlanma dayanımı Şekil 4.2. Rezin simanların diş dokularına göre bağlanma dayanımı.. 59 Şekil 4.3. Seramik materyallerin rezin simanlara göre bağlanma dayanımı 60 Şekil 4.4. Grupların makaslama bağlanma dayanımı değerleri Şekil 4.5. Kırılma tiplerinin stereomikroskop görüntüleri Şekil 4.6. Duo-Link SE Kit ile simante edilen alümina esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.7. Duo-Link SE Kit ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.8. Panavia F 2.0 Complete Kit ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.9. Panavia F 2.0 Complete Kit ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü X

14 Şekil RelyX Ultimate Clicker ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX Ultimate Clicker ile simante edilen alümina esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX U200 Automix ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX U200 Automix ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil Maxcem Elite ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil Maxcem Elite ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü XI

15 TABLOLAR DİZİNİ Tablo No Sayfa No Tablo 2.1. Tam seramiklerin yapım tekniğine göre sınıflandırılması Tablo 2.2. Tam seramiklerin içeriklerine göre sınıflandırılması Tablo 3.1. Çalışmada kullanılan simanlar. 43 Tablo 4.1. Makaslama bağlanma dayanımı değerlerinin varyans analizi sonuçları Tablo 4.2. Grupların ortalama makaslama bağlanma dayanımı değerleri 61 Tablo 4.3. Mine ve dentine makaslama bağlanma dayanımı değerleri. 62 Tablo 4.4. Seramik alt yapı materyallerinin makaslama bağlanma dayanımı değerleri Tablo 4.5. Rezin simanların makaslama bağlanma dayanımı değerleri Tablo 4.6. Kırılma tiplerinin gruplara göre dağılımı. 64 XII

16 1. GİRİŞ Restoratif diş hekimliğinin temel prensibi, doğru bir teşhis ve tedavi planlaması sonrasında, dişlerin doğal görünümlerinin ve gülüş estetiğinin, fonksiyon ve fonasyonun yeniden kazandırılması yönündedir. Ön bölgede uygun estetik ve fonksiyon yeniden kurulması hasta için son derece önemlidir. Renklenmiş, görünümü hoş olmayan, pozisyonu ve formu uygun olmayan anterior dişler ve orta hat diastemaları kişilerin depresif ve daha az sosyal olmasına neden olabilir. 1 Estetik görünümün düzeltilmesi için birçok tedavi seçeneği takdim edilmiştir. Günümüzde metal destekli porselenler, sabit protetik restorasyonlarda en çok tercih edilen sistemler olmasına karşın, estetik beklentilerin artması ve bazı alaşımlara karşı gelişen toksik ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle, tam seramik restorasyonların kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır. 2-4 Tam seramik restorasyonlar, doğal görünüm, biyouyum, renk stabilitesi ve özellikle saf alüminyum oksit ve feldspatik porselenle yoğun olarak sinterlenmiş dental seramiklerin radyografik kontrastının, dentinin radyografik kontrastına yakın olması gibi avantajlarının yanında tekniğin hassas olması, karşıt dentisyonda aşınmaya sebep olması, destek diş preparasyonunun aşırı yapılması ve kırılgan yapısı gibi dezavantajlara sahiptir. 5-8 Tam seramik restorasyonların yeterli dirence sahip olmaması, özellikle çiğneme kuvvetlerine yoğun olarak maruz kalan posterior bölgede kullanımlarını kısıtlamıştır. Üretici firmalar tam seramik sistemlerin kısıtlı da olsa posterior bölgelerde 9, 10 kullanılabilmesi ve malzeme dayanımını arttırmak için lösit kristalleriyle, alüminyum oksitle, lityum disilikatla 11 ve zirkonyum oksitle 11, 12 güçlendirilmiş seramik alt yapılar içeren yeni seramik sistemleri geliştirmişlerdir. Bu restorasyonların uzun süreli başarısı için klinisyenin, anahtar faktör olan yapıştırıcı siman ve kullanım şeklini, seramik tipini ve yüzey işlemlerini anlaması 1

17 gerekir, çünkü simantasyondan önceki seramik yüzey işlemleri, kullanılan seramik materyaline göre farklılık gösterir. 13 Güçlü dayanıklı bir adeziv rezin siman üstün retansiyon sağlar, marjinal adaptasyonu iyileştirir, mikrosızıntıyı önler ve restorasyonun ve restore edilen dişin kırılma direncini arttırır. 14, 15 Seramik tipi, adeziv rezin siman ve mine ya da dentin yüzeyleri arasındaki bağlanmanın dayanıklılığı ve kalıcılığı da bu restorasyonların başarısı üzerine önemli bir rol oynamaktadır. 2 Seramik alt yapı materyallerinin bağlanma karakteristikleri üzerine yapılan çalışmalarda, kompozit rezin blok ya da paslanmaz çelik 20 bağlanma substratı olarak kullanılmıştır. Tam seramik ya da veneer kuronlar mine ya da dentinle bağlandığından bu durum normal klinik uygulamayla çelişmektedir. Bundan dolayı, bu çalışmanın amacı; üç farklı yapıdaki seramik alt yapı materyallerinin mine ve dentine bağlanma dayanımı üzerine beş farklı adeziv rezin simanın etkisini incelemekti. Bu çalışmanın hipotezleri; seramik alt yapı materyallerinin aynı bağlanma dayanımı değerlerine sahip olması, mine ve dentine olan bağlanma dayanımı değerleri arasında fark olmaması ve adeziv rezin simanlar arasında bağlanma dayanımı değerleri arasında fark olmamasıydı. 2

18 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Dental Seramiklerin Tarihçesi ve Gelişimi Seramikler, orijinini Yunanca topraktan yapılma anlamına gelen keramikos sözcüğünden almaktadırlar. Silika yapısında olan seramikler, yapıları değiştirilerek birçok farklı amaçla kullanılan ilk inorganik cam fazlı kristalin yapısındaki materyallerdir. Seramikler, M.Ö. 50 yıllarında Çinli ler tarafından bulunmuş, , 22 yüzyılda Portekizli denizciler tarafından Avrupa ya getirilmiştir. Seramiğin diş hekimliğinde kullanılabileceği ilk kez 1723 yılında Pierre Fauchard tarafından bildirilmiştir. Seramik, diş hekimliğinde ilk olarak 1774 yılında bir eczacı olan Duchateau tarafından kullanılmıştır. Duchateau, sert porselenden total protez dişlerinin yapımını denemiştir yılında Nicholas Dubois de Chemant, Duchateau nun yöntemini geliştirmiş ve ilk protez dişler için patent almıştır yılında Paris te yaşayan Giuseppangelo Fonzi, terro-metalik olarak adlandırdığı, içinde platin pinler gömülü olan kişiye özel porselen dişleri üretmesi protetik diş 21, 22, 24 hekimliğinde önemli bir gelişmeye neden olmuştur. Porselenin translüsensliğinin ve renginin gelişmesi, 1838 yılında Elias Wildman ın vakumlu fırınlamayı ilk kez kullanması sayesinde gerçekleşmiştir yılında Logan, platin post üstüne porselen uygulayarak post ve porselen arasındaki retansiyon problemini çözmüştür. Richmond kuron olarak isimlendirdiği kuronlar, Fonzi nin platin çivili porselen dişleri geliştirmesinden sonra metal porselen 21, 24 sistemindeki ikinci büyük gelişme olmuştur. Charles H. Land ilk seramik kuronları ve inleyleri platin folyo matriks tekniği ile yapmış ve 1887 yılında patentini almıştır. Dr. Land 1903 yılında ise yüksek ısı seramikleri ve platin folyo matriks kullanarak seramik jaket kuronların imalatına yönelik bir teknik tanımlamıştır. 23 3

19 1950 lere gelindiğinde porselenin yapısına lösit eklenmesi, genleşme katsayısı yüksek olan porselenin altın alaşımları ile daha güçlü bağlantı oluşturmasını sağlamıştır yılında ise Vines ve arkadaşları vakum ile pişirilen ince seramik tozunu ve vakumlu fırınlamayı geliştirmişlerdir yılında Weinstein ve arkadaşları ilk defa %11-15 oranında K 2 O (potasyum oksit) içeren seramik tozu ile metal destekli 24, 25 seramik restorasyonları yapmışlardır yılında Mc Lean ve Hughes günümüzde kullanılan tam porselen sistemlerinin temelini oluşturan, alt yapısı %40-50 oranında alümina kristalleri ile kuvvetlendirilmiş jaket kuron yapımını geliştirmişlerdir. Porselenin içindeki alümina kristallerinin artması ise fazla opak bir görünüme neden olmuş ve üst yapı materyali olarak feldspatik porselenin kullanılması ihtiyacını doğurmuştur yılında McLean ve Sced, çift folyo tekniği ile platin folyoyu kuron iç yüzeyinde bırakarak alümina 25, 26 seramik jaket kuronların güçlendirilmesini sağlamışlardır. Tam seramik sistemlerdeki gelişmeler, 1980 li yıllarda, camın kontrollü 23, 25, 26 kristalizasyon ile meydana gelen, ilk dökülebilir cam seramik olan Dicor un üretilmesi ve aynı yıllarda yeni bir refraktör day (ısıya dayanıklı day) metodu olan %70 alümina içeren Hi-Ceram ın 19 geliştirmesiyle hız kazanmıştır yılında Dr.Sadoun, slip-casting yöntemi kullanılarak hazırlanan In-ceram sistemini geliştirmiştir. 23, 25, 26 Inceram alümina; %90 alümina içeren, yüksek kırılma direnci sayesinde ön ve arka bölgedeki kuronların ve ön bölgedeki köprü protezlerinin yapımında kullanılan bir kor materyalidir. 26 İlerleyen dönemlerde Andersson ve Odén tarafından bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design, CAD) ve bilgisayar destekli üretim (Computer Aided Manufacturing, CAM) teknolojisi ile daha yüksek oranlarda alümina kristalleri içeren Procera All-Ceram alt yapı seramiği geliştirilmiştir. 6 4

20 1983 yılında Zürih Üniversitesinde, %35-50 lösit içeren, ısı ve basınç altında şekillendirilebilen bir cam seramik olan IPS Empress üretilmiştir. Bu materyallerin tam seramik kuron restorasyonlarının yapımında kullanılabilmesine rağmen köprü restorasyonları için yeterli dayanıklılığa sahip olmadığı görülmüştür ların sonunda kırılma dayanıklılığı diğer materyallere göre daha yüksek olan IPS Empress 2 geliştirilmiştir. %60 oranında lityum disilikat kristalleri içeren IPS Empress 2 tam porselen sistemi ile ikinci premolar dişlere kadar üç üyeli köprü yapımı mümkün 27, 30, 31 olmuştur yılında geliştirilen IPS e.max Press, lityum disilikat içerikli preslenebilir bir cam seramik materyaldir, fakat fiziksel özellikleri ve translüsensliği IPS Empress 2 sistemine göre farklı fırınlama prosedürüyle geliştirilmiştir. 27 Zirkonyum oksit, tam seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacı ile yapıya ilave edilen son malzemelerden birisi olmuştur. In-Ceram Alümina sisteminin bir modifikasyonu olan In-Ceram Zirconia, cam infiltre alüminaya %35 oranında parsiyel stabilize zirkonya ilave edilmesi ile elde edilen bir alt yapı seramiğidir. Tam seramik restorasyonlar için en son geliştirilen alt yapı materyali, CAD/CAM teknolojisi kullanılarak şekillendirilebilen yitrium ile stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristal (Y-TZP) esaslı seramik bloklardır. Y-TZP, biyouyumlulukları ve üstün mekanik özelliklerinden dolayı diğer alt yapı seramik materyallerine oranla daha 27, 32 popüler hale gelmektedir. Günümüzde seramiklerin gelişim sürecinde yapısı ve pişirilme teknikleri konusunda çok önemli adımlar atılmış; estetik, biyolojik uyum ve yüksek mekanik dayanım gibi özellikleri bir arada bulunduran materyallerin üretilmesi hedeflenmiştir Dental Seramiklerin Yapısı Seramik, bir ya da daha fazla metalin, oksijen gibi metal olmayan bir elementle yaptığı birleşimdir. 33 Dental seramikler temel olarak metalik ya da yarı metalik 5

21 elementlerle (alüminyum, kalsiyum, lityum, magnezyum, fosfor, potasyum, silisyum, sodyum, titanyum ve zirkonyum) oksijenin bileşimi olan metalik olmayan, inorganik yapılardır. Esas yapıyı oluşturan nonmetalik oksijen atomları matriks olarak görev yaparken; daha küçük yarı metal silisyum atomları, oksijen atomları arasında yer alırlar. Oksijen ve silisyum atomları birbirine hem kovelent hem iyonik karakterde atomik bağlar ile bağlıdır. Bu güçlü bağlara sahip silisyum tetrahedrat (SiO 4 ) temel matriks yapısı sayesinde, seramikler sert, yüksek elastisite modülüne sahip, ısısal ve kimyasal ajanlara dirençli olur. Bu silisyum tetrahedrat dental seramiğin çekirdek yapısı olup, dental seramiğin temel yapısını oluşturan feldspar, kuartz ve kaolinin yapısına girer. Bu üç ana maddenin dışında, akışkanlar ve cam modifiye ediciler, ara oksitler, renk pigmentleri, opaklaştırıcı ajanlar ya da parlaklık (lüminesans) özelliği veren ajanlar da dental seramiğin yapısına ilave edilir Feldspar Potasyum alüminyum silikat (K 2 OAl 2 O 2 6SiO 2 ) ve sodyum alümina silikat ın (Na 2 O 2 Al 2 O 2 6SiO 2 ) karışımı olan feldspar, dental porselenlere saydamlığını veren ve ana yapıyı oluşturan maddedir. Erime derecesi 1100 C-1300 C arasında olup, porselenin yapısına %70-85 oranında katılmaktadır. 34 Eritici ve birleştirici olarak rol oynayıp, birleştirici özelliği ile fırınlama sırasında kuartz ve kaoline matriks görevi görür. Feldsparın yapısında ayrıca değişik oranlarda soda (Na 2 O) ve potas (K 2 O) bulunmaktadır. Soda ergime sıcaklığını düşürürken, potas ergimiş malzemenin viskozitesini artırıp fırınlama sırasında akmayı azaltarak kenarların yuvarlaklaşmasını sağlamakta, diş şeklinin ve yüzey detaylarının kaybolmasını önlemekte ve restorasyona 22, 26 doğal görüntü vermeye yardımcı olmaktadır. 6

22 Kuartz (Silika - SiO 2 ) Ergime derecesi 1700 C dir. Erime ısısını yükselterek seramiğin sertliğini ve stabilitesini sağlar. Kuartz, seramik kitlesine şeffaflık verir ve fırınlama sonrası 22, 26, 34 kontraksiyonu engeller. Seramiğe %11-18 oranında katılır Kaolin (Kil - Alüminyum Hidrat Silikat - Al 2 O 3 2SiO 2 2H 2 O) Ergime derecesi 1300 C dir. Porselene %1-10 oranında katılan kaolin, porselen hamuruna plastisite kazandıran opak yapıda dehidrate olmuş bir alüminyum silikat olup, kitleye mat görüntü kazandırır, kitleyi bir arada tutarak porselenin modelajını 22, 26, 34 kolaylaştırmakta ve diğer elemanların yapıya bağlanmasına yardımcı olmaktadır Akışkanlar ve Cam Modifiye Ediciler Magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum oksitler cam modifiye edici ajanlardır. Bu ve benzeri alkali metal iyonları uçlardaki oksijen atomlarıyla bağ yapar, oksijen silikon bağlarını bozarak ısısal genleşme katsayısını artırırlar ve silisyum tetrahedrat yapının oluşmasını engellerler. Cam modifiye edici ajanlar aynı zamanda 35, 36 viskoziteyi azaltır ve erime sıcaklığını da düşürürler Ara Oksitler Seramiklerin içine katılan ara oksitlerle akışkanlığa karsı direnç hedeflenmektedir. Bu nedenle seramikleri düşük fırınlama ısısında, yüksek viskozitede üretmek gerekmektedir. Ara oksitlerin kullanımı ile bu mümkün olmaktadır. Camın sertliği ve viskozitesi, alüminyum oksit gibi ara oksitlerin kullanımı ile artmaktadır Renk Pigmentleri Porselenlerin renklendirilmesinde de metal oksitler kullanılır. Bunlara renk fritleri de denir ve en fazla %7 oranında eklenir. Bunlar titanyum, uranyum, demir, krom, kobalt, nikel, çinko ve kalay gibi metal oksitlerdir. Titanyum oksit sarı renk, uranyum oksit sarı-portakal rengi, krom aluminat gül rengi, metalik altın kahverengi- 7

23 kırmızı renk, demir ya da nikel oksit kahverengi renk, kobalt aluminat mavi renk, krom ya da bakır oksit mavi-yeşil renk, manganez gri-lavanta yeşili renk, demir fosfat ya da 26, 35, 36 platin gri renk verir Opaklaştırıcı Ajanlar Diş rengine benzer etki oluşturulmasında, porselene yoğun renk fritleri eklenir. Ancak porselenin fazla şeffaf olmasından dolayı, bunlar yeterli olmaz. Özellikle dentin renkleri yüksek opasiteye gereksinim gösterir. Opaklaştırıcı ajanların ilavesi çok hassas bir işlemdir. Opaklaştırıcı ajanlar genellikle çok ince tanecik boyutlarında öğütülmüş metal oksitler içerir. Bu amaçla sıklıkla seryum oksit, titanyum oksit ve zirkonyum oksit 26, 35, 36 kullanılır Parlaklık (Lüminesans) Özelliği Veren Ajanlar Lüminesans; parlama, ışıldama anlamındadır. Flouresans ve fosforesans adı verilen iki optik etkinin birleşimi ile oluşur. Fosforesans, üzerine gelen primer ışık ortadan kalktıktan sonra da daha önce absorbe ettiği ışınlardan daha uzun dalga boylu ışık yaymaya devam eden cisimlerin özelliğidir. Diş hekimliğinde kullanılan seramiklerde bu özellik görülmez. Belli bir dalga boyuna sahip ışınların cisim tarafından absorbe edilerek daha uzun dalga boylu bir radyasyon şeklinde geri 37, 38 yayılmasına flouresans, bu tür cisimlere flouresan denir. Doğal dişler gün ışığında bir miktar flouresans gösterirler. Seramik üreticileri flouresans özelliğinin elde edilmesinde büyük ilerlemeler sağlamışlardır. Bazı yeni seramikler ultraviyole ışık altında mavimsi beyaz bir flouresans özelliğine sahiptir. Bu özelliğin elde edilmesi uranyum ve seryum gibi radyoaktif maddelerin eklenmesiyle gerçekleşmekteydi. Ancak günümüzde bunların zararlı etkileri nedeniyle evropiyum gibi nadir toprak elementleri 39, 40 kullanılmaya başlanmıştır. 8

24 2.3. Dental Seramiklerin Sınıflaması Dental porselenler, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler: 38, İçeriklerine Göre 1. Feldspatik porselen 2. Isı ile preslenen cam seramik 3. Seramik alt yapı ile güçlendirilen porselen Lityum disilikat Alümina Zirkonyum 22, Fırınlama Isılarına Göre 1. Yüksek ısı (1300 C-1370 C) 2. Orta ısı (1100 C-1260 C) 3. Düşük ısı (850 C-1100 C) 4. Ultra-düşük ısı (650 C-850 C) Şekillendirme Türlerine Göre Fırınlanan porselenler 2. Dökülebilir porselenler 22, 42, Kullanım Alanlarına Göre 1. Metal-seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler 2. Tam seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler 3. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde kullanılan dental seramikler Yapım Tekniklerine Göre Geleneksel metal destekli porselen restorasyonlar 2. Tam seramik restorasyonlar 9

25 2.4. Tam Seramik Restorasyonlar Sabit protetik restorasyonlarda, estetik amaçla kullanılan materyaller arasında, en doğal görünümün sağlandığı materyal porselendir. Porselen, düşük çekme direncine ve kırılgan bir yapıya sahip olması nedeniyle metal bir alt yapı ile desteklenerek kullanılmaktadır. Metal destekli porselen restorasyonlar sabit protetik tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak metal alt yapıyla yeterli estetik ve biyolojik uyumun 2-4, 43 sağlanamaması tam seramik restorasyonların gelişimine neden olmuştur Tam Seramik Sistemlerin Endikasyonları 1. Travma ya da çürük nedeniyle kırılmış dişlerde, 2. Doğumsal ya da kazanılmış diş renklenmelerinde, 3. Abrazyon, atrizyon, erozyon sonucu aşınmış dişlerde, 4. Diastema vakalarında, 5. Diş arkında yerleşim bozukluğu olan dişlerde, 6. Şekil bozukluğu olan dişlerde, 7. Doğumsal ya da kazanılmış diş eksikliklerinde, 8. Kole defektlerinde, 9. İnley, onley, veneer ve kuron yapımında, 10. Aşırı harabiyeti olan endodontik tedavili dişlerde, 11. Metal alerjisi olan hastalarda, 12. İmplant ve abutment yapımında, 26, 29, 32, İmplant üstü restorasyonlarda endikedir Tam Seramik Sistemlerin Kontrendikasyonları 1. Kuron boyu kısa dişlerde, 2. Bruksizm vakalarında, 3. Derin kapanış gibi okluzyon bozukluklarında, 10

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):202-6 DERLEME / REVIEW Kaan YERLİYURT Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Geliş Tarihi / Received: 19.01.2012 Kabul Tarihi / Accepted:

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Diş Hek. Faruk ER Restoratif Diş Tedavisi Programı

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

ceram.xone Scientific Compendium

ceram.xone Scientific Compendium Sadece Bireysel İlgi İçindir 2014-6-19 Draft Version 06 ceram.xone Scientific Compendium 1 İçindekiler 1 Giriş... Error! Bookmark not defined. 2 Kompozit Teknolojisi... Error! Bookmark not defined. 2.1

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Hasan Sencer SARI Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı