SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU"

Transkript

1 SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ Doktora Tezi 2014

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Tezi Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ ERZURUM 2014

3 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Tez Savunma Tarihi : Tez Danışmanı : Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Abubekir HARORLI (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Filiz KEYF (Hacettepe Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Prof. Dr. Funda BAYINDIR (Atatürk Üniversitesi) Onay Bu çalışma yukarıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Enstitü Müdürü Doktora Tezi ERZURUM 2014

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... IV ÖZET. V ABSTRACT... VI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ VII ŞEKİLLER DİZİNİ..... IX TABLOLAR DİZİNİ... XII 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Dental Seramiklerin Tarihçesi ve Gelişimi Dental Seramiklerin Yapısı Feldspar Kuartz (Silika - SiO2) Kaolin Akışkanlar ve Cam Modifiye Ediciler Ara Oksitler Renk Pigmentleri Opaklaştırıcı Ajanlar Parlaklık (Lüminesans) Özelliği Veren Ajanlar Dental Seramiklerin Sınıflaması İçeriklerine Göre Fırınlama Isılarına Göre Şekillendirme Türlerine Göre Kullanım Alanlarına Göre Yapım Tekniklerine Göre I

5 2.4. Tam Seramik Restorasyonlar Tam Seramik Sistemlerin Endikasyonları Tam Seramik Sistemlerin Kontrendikasyonları Tam Seramik Sistemlerin Avantajları Tam Seramik Sistemlerin Dezavantajları Tam Seramik Sistemlerin Sınıflaması Cam seramikler Alümina Seramikler Zirkonya Seramikler Adezyon (Bağlanma) Mineye Adezyon Dentine Adezyon Seramik Materyale Adezyon Adeziv Sistemler Etch&Rinse (Total-Etch) Adeziv Sistemler Self-Etch Adeziv Sistemler Cam İyonomer Adezivler Bağlanma Dayanımı Testleri Taramalı Elektron Mikroskobu MATERYAL VE METOT Dişlerin Seçilmesi ve Hazırlanması Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması IPS e.max Press Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması Turkom-Cera Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması Prettau Zirconia Seramik Alt Yapı Örneklerin Hazırlanması.. 41 II

6 3.3. Seramik Örneklerin Dişlere Simantasyonu Dişlerin Simantasyona Hazırlanması Seramik Alt Yapı Örneklerinin Simantasyona Hazırlanması Seramik Örneklerin Dişlere Duo-Link SE Kit ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere Panavia F 2.0 ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere RelyX Ultimate Clicker ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere Maxcem Elite ile Simantasyonu Seramik Örneklerin Dişlere RelyX U200 Automix ile Simantasyonu Çalışma Gruplarının Oluşturulması Bağlanma Dayanımının Ölçülmesi Kırılma Yüzeylerinin Analizi SEM ile Yüzey Analizi İstatistiksel Değerlendirme BULGULAR Makaslama Bağlanma Dayanımı Testi Bulguları Kırılma Tiplerinin Değerlendirilmesi SEM Analizi Bulguları TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK-1. Özgeçmiş EK-2. Etik Kurul Onay Formu EK-3. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Protokolü III

7 TEŞEKKÜR Doktora tezi olarak sunduğum bu çalışmayı, değerli bilgi ve katkıları ile yöneten, tezimin her aşamasında yardımlarını esirgemeyen, klinik tecrübe ve deneyimlerini benimle paylaşan çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Lütfü İhsan Aladağ a saygı ve şükranlarımı sunarım. Doktora eğitimim süresince mesleki gelişimimde katkılarını esirgemeyen, bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan anabilim dalımızın değerli hocalarına, lisans eğitimim boyunca ve tez izleme komitesi üyesi olarak, değerli bilgileri ve desteğiyle gelişimime katkıda bulunan Prof. Dr. Abubekir Harorlı na, göstermiş oldukları manevi destekten dolayı, birlikte çalıştığım tüm araştırma görevlisi arkadaşlarıma, proje başvurumu kabul eden Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne ve komisyon üyelerine, bu günlere gelmemde sonsuz emeği olan, büyük bir sabır ve sevgi ile her konuda yanımda olan, desteklerini benden esirgemeyen annem, babam ve kardeşlerime tüm kalbimle sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mustafa GÜNDOĞDU IV

8 ÖZET Seramik Alt Yapı Materyallerinin Mine ve Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Adeziv Rezin Simanların Etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı, seramik alt yapı materyallerinin mine ve dentine makaslama bağlanma dayanımı üzerine self-etch ve self-adeziv rezin simanların etkisini incelemekti. Materyal ve Metot: Çürüksüz insan maksiller santral kesici dişleri seçildi ve dişlerin vestibul yüzleri kesilerek mine ve dentin yüzeyleri açığa çıkarıldı. 3 farklı seramik alt yapı materyali (IPS e.max Press, Turkom-Cera ve Prettau Zirconia) 3 farklı self-etch adeziv (Duo-Link, Panavia F 2.0 ve RelyX Ultimate Clicker) ve 2 farklı selfadeziv (RelyX U200 Automix ve Maxcem Elite) rezin siman sistemleri üretici firmanın talimatları doğrultusunda kullanılarak dişlere simante edildi. Makaslama bağlanma dayanımı testi universal test cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. Kırılma tipleri stereomikroskop ile belirlendi ve adeziv rezin siman ile diş yüzeyleri arasındaki bağlantı ara yüzeyini taramalı elektron mikroskobu ile incelendi. Veriler varyans analizi (ANOVA) ile analiz edildi ve Tukey testi anlamlı farklılıkları tespit etmek için kullanıldı (α=0.05). Bulgular: Adeziv rezin simanlar, diş yüzeyleri, seramik alt yapı materyalleri (p<0.001) ve bunların etkileşimi arasında (p<0.05), diş yüzeyleri ve seramik alt yapı materyalleri arasındaki etkileşim (p>0.05) hariç, anlamlı farklılıklar bulundu. En yüksek bağlanma dayanımı mineye Duo-Link ile simante edilen Turkom-Cera örneklerde (24.51 ±3.40 MPa) ve en düşük bağlanma dayanımı ise dentine Maxcem Elite ile simante edilen Prettau Zirconia örneklerde bulundu (4.42 ±1.53 MPa). Sonuç: Maksimum bağlanma dayanımı sağlamak için, preperasyon sırasında, mümkün olduğunca mine dokusu korunmalıdır. Ayrıca, self-adeziv rezin simanlar selfetch adeziv rezin simalarla bağlanma dayanımı açısından karşılaştırıldığında, bağlanma dayanımlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Adeziv rezin siman, bağlanma dayanımı, seramik alt yapı materyali. V

9 ABSTRACT Effect of Adhesive Resin Cements on Bond Strength of Ceramic Core Materials to Enamel and Dentin Aim: The purpose of the present study was to evaluate the effect of self-etch and self-adhesive resin cements on shear bond strength of ceramic core materials to enamel and dentin. Material and Method: Extracted carious-free human first maxillary incisor teeth were selected and vestibule surfaces were cut flat to get an enamel and dentin surface. Ceramic core materials (IPS e.max Press, Turkom-Cera, and Prettau Zirconia) were luted to the tooth surfaces by using 3 self-etch adhesive (Duo-Link, Panavia F 2.0, and RelyX Ultimate Clicker) and 2 self-adhesive resin (RelyX U200 Automix and Maxcem Elite) systems according to the manufacturers instructions. Shear bond strength test was performed using a universal testing machine. Failure modes were determined under a stereomicroscope and bonding interfaces between the adhesive resin cement and tooth were evaluated with a scanning electron microscope. Data were analyzed with analyses of variance (ANOVA) and Tukey test was performed to identify significant differences (α=0.05). Results: Significant differences were found among the groups in terms of adhesive resin cements, tooth surfaces, ceramic core materials (p<0.001) and their interactions (p<0.05), except interaction between tooth structure and ceramic core material (p>0.05). The highest shear bond strength was determined for Turkom-Cera specimens luting to enamel using Duo-Link (24.51 ±3.40 MPa) and the lowest for Prettau Zirconia specimens luting to dentin using Maxcem Elite (4.42 ±1.53 MPa). Conclusion: During preparation, enamel must be protected as much as possible to obtain maximum bond strength. In addition, self-adhesive resin cements need for improvement regarding the bond strength compared to self-etch adhesive resin cements. Key Words: Adhesive resin cement, bond strength, ceramic core material. VI

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Al 2 O 3 B bis-gma BPDM CAD CAM CO 2 D HEMA I ISO Kg M ME MPa : Alüminyum oksit : Duo-Link SE Kit : Bisfenol glisidil metakrilat : Bifenil dimetakrilat : Computer Aided Design (Bilgisayar destekli tasarım) : Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar destekli üretim) : Karbondioksit : Dentin : Hidrofilik hidroksietil metakrilat : IPS e.max Press : Uluslar Arası Standartlar Örgütü : Kilogram : Mine : Maxcem Elite : Megapaskal µm : Mikrometre mm mm/dk N P RA RU SEM SS : Milimetre : Milimetre/dakika : Newton : Panavia F 2.0 Complete Kit : RelyX U200 Automix : RelyX Ultimate Clicker : Taramalı elektron mikroskobu : Standart sapma VII

11 T UDMA Y-TZP Z 4-META 10-MDP : Turkom-Cera : Üretan dimetakrilat : Yitrium ile stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristal : Prettau Zirconia : 4-metakriloksi etil trimellitik anhidrat : 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat C : Santigrat derece VIII

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Sayfa No Şekil 2.1. Bir katı üzerinde yayılan sıvının değim açısı ilişkisi Şekil 2.2. Asitlenmiş minedeki rezin tagların şematik görünümü Şekil 2.3. Dentin üzerindeki smear tabakası ve dentin tübülüsündeki smear tıkacı.. 27 Şekil 2.4. Dentin fibrillerinin şematik görünümü Şekil 2.5. Dentin yüzey işlemlerinden sonra intertübüler dentin ve peritübüler dentin boyunca hibrit tabakasının şematik görünümü Şekil 2.6. Klinik uygulama aşamalarına göre adeziv sistemlerin sınıflaması Şekil 3.1. Otopolimerizan akrilik rezine gömülen dişlerin görünümü Şekil 3.2. IPS e.max Press örnekler Şekil 3.3. Turkom-Cera örnekler için hazırlanan plastik kalıp Şekil 3.4. Turkom-Cera örnekler Şekil 3.5. Prettau Zirconia örnekler Şekil 3.6. Diş yüzeyindeki şeffaf bandın görünümü Şekil 3.7. %9.5 luk hidroflorik asit Şekil 3.8. (a) Kumlama cihazı (b) 50 µm Al 2 O 3 kumu 45 Şekil 3.9. Duo-Link SE Kit rezin siman seti Şekil Piston düzenek Şekil Panavia F 2.0 Complete Kit rezin siman seti.. 48 Şekil RelyX Ultimate Clicker rezin siman seti Şekil (a) Silan Primer (b) OptiBond All-In-One Şekil Maxcem Elite rezin siman seti IX

13 Şekil RelyX U200 Automix rezin siman seti Şekil Hazırlanan örneklerin görünümü Şekil Çalışma grupları ve kodları Şekil Universal test cihazı Şekil Test cihazına yerleştirilen örneğin görünümü Şekil Stereomikroskop Şekil SEM incelemesi için hazırlanan örneklerin görünümü Şekil (a) Altın kaplama cihazı (b) Taramalı elektron mikroskobu Şekil 4.1. Seramik materyallerin diş dokularına göre bağlanma dayanımı Şekil 4.2. Rezin simanların diş dokularına göre bağlanma dayanımı.. 59 Şekil 4.3. Seramik materyallerin rezin simanlara göre bağlanma dayanımı 60 Şekil 4.4. Grupların makaslama bağlanma dayanımı değerleri Şekil 4.5. Kırılma tiplerinin stereomikroskop görüntüleri Şekil 4.6. Duo-Link SE Kit ile simante edilen alümina esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.7. Duo-Link SE Kit ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.8. Panavia F 2.0 Complete Kit ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 4.9. Panavia F 2.0 Complete Kit ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü X

14 Şekil RelyX Ultimate Clicker ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX Ultimate Clicker ile simante edilen alümina esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX U200 Automix ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil RelyX U200 Automix ile simante edilen zirkonyum esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil Maxcem Elite ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-mine bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü Şekil Maxcem Elite ile simante edilen lityum disilikat esaslı seramik alt yapı materyalinin rezin siman-dentin bağlanma ara yüzeyinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü XI

15 TABLOLAR DİZİNİ Tablo No Sayfa No Tablo 2.1. Tam seramiklerin yapım tekniğine göre sınıflandırılması Tablo 2.2. Tam seramiklerin içeriklerine göre sınıflandırılması Tablo 3.1. Çalışmada kullanılan simanlar. 43 Tablo 4.1. Makaslama bağlanma dayanımı değerlerinin varyans analizi sonuçları Tablo 4.2. Grupların ortalama makaslama bağlanma dayanımı değerleri 61 Tablo 4.3. Mine ve dentine makaslama bağlanma dayanımı değerleri. 62 Tablo 4.4. Seramik alt yapı materyallerinin makaslama bağlanma dayanımı değerleri Tablo 4.5. Rezin simanların makaslama bağlanma dayanımı değerleri Tablo 4.6. Kırılma tiplerinin gruplara göre dağılımı. 64 XII

16 1. GİRİŞ Restoratif diş hekimliğinin temel prensibi, doğru bir teşhis ve tedavi planlaması sonrasında, dişlerin doğal görünümlerinin ve gülüş estetiğinin, fonksiyon ve fonasyonun yeniden kazandırılması yönündedir. Ön bölgede uygun estetik ve fonksiyon yeniden kurulması hasta için son derece önemlidir. Renklenmiş, görünümü hoş olmayan, pozisyonu ve formu uygun olmayan anterior dişler ve orta hat diastemaları kişilerin depresif ve daha az sosyal olmasına neden olabilir. 1 Estetik görünümün düzeltilmesi için birçok tedavi seçeneği takdim edilmiştir. Günümüzde metal destekli porselenler, sabit protetik restorasyonlarda en çok tercih edilen sistemler olmasına karşın, estetik beklentilerin artması ve bazı alaşımlara karşı gelişen toksik ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle, tam seramik restorasyonların kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır. 2-4 Tam seramik restorasyonlar, doğal görünüm, biyouyum, renk stabilitesi ve özellikle saf alüminyum oksit ve feldspatik porselenle yoğun olarak sinterlenmiş dental seramiklerin radyografik kontrastının, dentinin radyografik kontrastına yakın olması gibi avantajlarının yanında tekniğin hassas olması, karşıt dentisyonda aşınmaya sebep olması, destek diş preparasyonunun aşırı yapılması ve kırılgan yapısı gibi dezavantajlara sahiptir. 5-8 Tam seramik restorasyonların yeterli dirence sahip olmaması, özellikle çiğneme kuvvetlerine yoğun olarak maruz kalan posterior bölgede kullanımlarını kısıtlamıştır. Üretici firmalar tam seramik sistemlerin kısıtlı da olsa posterior bölgelerde 9, 10 kullanılabilmesi ve malzeme dayanımını arttırmak için lösit kristalleriyle, alüminyum oksitle, lityum disilikatla 11 ve zirkonyum oksitle 11, 12 güçlendirilmiş seramik alt yapılar içeren yeni seramik sistemleri geliştirmişlerdir. Bu restorasyonların uzun süreli başarısı için klinisyenin, anahtar faktör olan yapıştırıcı siman ve kullanım şeklini, seramik tipini ve yüzey işlemlerini anlaması 1

17 gerekir, çünkü simantasyondan önceki seramik yüzey işlemleri, kullanılan seramik materyaline göre farklılık gösterir. 13 Güçlü dayanıklı bir adeziv rezin siman üstün retansiyon sağlar, marjinal adaptasyonu iyileştirir, mikrosızıntıyı önler ve restorasyonun ve restore edilen dişin kırılma direncini arttırır. 14, 15 Seramik tipi, adeziv rezin siman ve mine ya da dentin yüzeyleri arasındaki bağlanmanın dayanıklılığı ve kalıcılığı da bu restorasyonların başarısı üzerine önemli bir rol oynamaktadır. 2 Seramik alt yapı materyallerinin bağlanma karakteristikleri üzerine yapılan çalışmalarda, kompozit rezin blok ya da paslanmaz çelik 20 bağlanma substratı olarak kullanılmıştır. Tam seramik ya da veneer kuronlar mine ya da dentinle bağlandığından bu durum normal klinik uygulamayla çelişmektedir. Bundan dolayı, bu çalışmanın amacı; üç farklı yapıdaki seramik alt yapı materyallerinin mine ve dentine bağlanma dayanımı üzerine beş farklı adeziv rezin simanın etkisini incelemekti. Bu çalışmanın hipotezleri; seramik alt yapı materyallerinin aynı bağlanma dayanımı değerlerine sahip olması, mine ve dentine olan bağlanma dayanımı değerleri arasında fark olmaması ve adeziv rezin simanlar arasında bağlanma dayanımı değerleri arasında fark olmamasıydı. 2

18 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Dental Seramiklerin Tarihçesi ve Gelişimi Seramikler, orijinini Yunanca topraktan yapılma anlamına gelen keramikos sözcüğünden almaktadırlar. Silika yapısında olan seramikler, yapıları değiştirilerek birçok farklı amaçla kullanılan ilk inorganik cam fazlı kristalin yapısındaki materyallerdir. Seramikler, M.Ö. 50 yıllarında Çinli ler tarafından bulunmuş, , 22 yüzyılda Portekizli denizciler tarafından Avrupa ya getirilmiştir. Seramiğin diş hekimliğinde kullanılabileceği ilk kez 1723 yılında Pierre Fauchard tarafından bildirilmiştir. Seramik, diş hekimliğinde ilk olarak 1774 yılında bir eczacı olan Duchateau tarafından kullanılmıştır. Duchateau, sert porselenden total protez dişlerinin yapımını denemiştir yılında Nicholas Dubois de Chemant, Duchateau nun yöntemini geliştirmiş ve ilk protez dişler için patent almıştır yılında Paris te yaşayan Giuseppangelo Fonzi, terro-metalik olarak adlandırdığı, içinde platin pinler gömülü olan kişiye özel porselen dişleri üretmesi protetik diş 21, 22, 24 hekimliğinde önemli bir gelişmeye neden olmuştur. Porselenin translüsensliğinin ve renginin gelişmesi, 1838 yılında Elias Wildman ın vakumlu fırınlamayı ilk kez kullanması sayesinde gerçekleşmiştir yılında Logan, platin post üstüne porselen uygulayarak post ve porselen arasındaki retansiyon problemini çözmüştür. Richmond kuron olarak isimlendirdiği kuronlar, Fonzi nin platin çivili porselen dişleri geliştirmesinden sonra metal porselen 21, 24 sistemindeki ikinci büyük gelişme olmuştur. Charles H. Land ilk seramik kuronları ve inleyleri platin folyo matriks tekniği ile yapmış ve 1887 yılında patentini almıştır. Dr. Land 1903 yılında ise yüksek ısı seramikleri ve platin folyo matriks kullanarak seramik jaket kuronların imalatına yönelik bir teknik tanımlamıştır. 23 3

19 1950 lere gelindiğinde porselenin yapısına lösit eklenmesi, genleşme katsayısı yüksek olan porselenin altın alaşımları ile daha güçlü bağlantı oluşturmasını sağlamıştır yılında ise Vines ve arkadaşları vakum ile pişirilen ince seramik tozunu ve vakumlu fırınlamayı geliştirmişlerdir yılında Weinstein ve arkadaşları ilk defa %11-15 oranında K 2 O (potasyum oksit) içeren seramik tozu ile metal destekli 24, 25 seramik restorasyonları yapmışlardır yılında Mc Lean ve Hughes günümüzde kullanılan tam porselen sistemlerinin temelini oluşturan, alt yapısı %40-50 oranında alümina kristalleri ile kuvvetlendirilmiş jaket kuron yapımını geliştirmişlerdir. Porselenin içindeki alümina kristallerinin artması ise fazla opak bir görünüme neden olmuş ve üst yapı materyali olarak feldspatik porselenin kullanılması ihtiyacını doğurmuştur yılında McLean ve Sced, çift folyo tekniği ile platin folyoyu kuron iç yüzeyinde bırakarak alümina 25, 26 seramik jaket kuronların güçlendirilmesini sağlamışlardır. Tam seramik sistemlerdeki gelişmeler, 1980 li yıllarda, camın kontrollü 23, 25, 26 kristalizasyon ile meydana gelen, ilk dökülebilir cam seramik olan Dicor un üretilmesi ve aynı yıllarda yeni bir refraktör day (ısıya dayanıklı day) metodu olan %70 alümina içeren Hi-Ceram ın 19 geliştirmesiyle hız kazanmıştır yılında Dr.Sadoun, slip-casting yöntemi kullanılarak hazırlanan In-ceram sistemini geliştirmiştir. 23, 25, 26 Inceram alümina; %90 alümina içeren, yüksek kırılma direnci sayesinde ön ve arka bölgedeki kuronların ve ön bölgedeki köprü protezlerinin yapımında kullanılan bir kor materyalidir. 26 İlerleyen dönemlerde Andersson ve Odén tarafından bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design, CAD) ve bilgisayar destekli üretim (Computer Aided Manufacturing, CAM) teknolojisi ile daha yüksek oranlarda alümina kristalleri içeren Procera All-Ceram alt yapı seramiği geliştirilmiştir. 6 4

20 1983 yılında Zürih Üniversitesinde, %35-50 lösit içeren, ısı ve basınç altında şekillendirilebilen bir cam seramik olan IPS Empress üretilmiştir. Bu materyallerin tam seramik kuron restorasyonlarının yapımında kullanılabilmesine rağmen köprü restorasyonları için yeterli dayanıklılığa sahip olmadığı görülmüştür ların sonunda kırılma dayanıklılığı diğer materyallere göre daha yüksek olan IPS Empress 2 geliştirilmiştir. %60 oranında lityum disilikat kristalleri içeren IPS Empress 2 tam porselen sistemi ile ikinci premolar dişlere kadar üç üyeli köprü yapımı mümkün 27, 30, 31 olmuştur yılında geliştirilen IPS e.max Press, lityum disilikat içerikli preslenebilir bir cam seramik materyaldir, fakat fiziksel özellikleri ve translüsensliği IPS Empress 2 sistemine göre farklı fırınlama prosedürüyle geliştirilmiştir. 27 Zirkonyum oksit, tam seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacı ile yapıya ilave edilen son malzemelerden birisi olmuştur. In-Ceram Alümina sisteminin bir modifikasyonu olan In-Ceram Zirconia, cam infiltre alüminaya %35 oranında parsiyel stabilize zirkonya ilave edilmesi ile elde edilen bir alt yapı seramiğidir. Tam seramik restorasyonlar için en son geliştirilen alt yapı materyali, CAD/CAM teknolojisi kullanılarak şekillendirilebilen yitrium ile stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristal (Y-TZP) esaslı seramik bloklardır. Y-TZP, biyouyumlulukları ve üstün mekanik özelliklerinden dolayı diğer alt yapı seramik materyallerine oranla daha 27, 32 popüler hale gelmektedir. Günümüzde seramiklerin gelişim sürecinde yapısı ve pişirilme teknikleri konusunda çok önemli adımlar atılmış; estetik, biyolojik uyum ve yüksek mekanik dayanım gibi özellikleri bir arada bulunduran materyallerin üretilmesi hedeflenmiştir Dental Seramiklerin Yapısı Seramik, bir ya da daha fazla metalin, oksijen gibi metal olmayan bir elementle yaptığı birleşimdir. 33 Dental seramikler temel olarak metalik ya da yarı metalik 5

21 elementlerle (alüminyum, kalsiyum, lityum, magnezyum, fosfor, potasyum, silisyum, sodyum, titanyum ve zirkonyum) oksijenin bileşimi olan metalik olmayan, inorganik yapılardır. Esas yapıyı oluşturan nonmetalik oksijen atomları matriks olarak görev yaparken; daha küçük yarı metal silisyum atomları, oksijen atomları arasında yer alırlar. Oksijen ve silisyum atomları birbirine hem kovelent hem iyonik karakterde atomik bağlar ile bağlıdır. Bu güçlü bağlara sahip silisyum tetrahedrat (SiO 4 ) temel matriks yapısı sayesinde, seramikler sert, yüksek elastisite modülüne sahip, ısısal ve kimyasal ajanlara dirençli olur. Bu silisyum tetrahedrat dental seramiğin çekirdek yapısı olup, dental seramiğin temel yapısını oluşturan feldspar, kuartz ve kaolinin yapısına girer. Bu üç ana maddenin dışında, akışkanlar ve cam modifiye ediciler, ara oksitler, renk pigmentleri, opaklaştırıcı ajanlar ya da parlaklık (lüminesans) özelliği veren ajanlar da dental seramiğin yapısına ilave edilir Feldspar Potasyum alüminyum silikat (K 2 OAl 2 O 2 6SiO 2 ) ve sodyum alümina silikat ın (Na 2 O 2 Al 2 O 2 6SiO 2 ) karışımı olan feldspar, dental porselenlere saydamlığını veren ve ana yapıyı oluşturan maddedir. Erime derecesi 1100 C-1300 C arasında olup, porselenin yapısına %70-85 oranında katılmaktadır. 34 Eritici ve birleştirici olarak rol oynayıp, birleştirici özelliği ile fırınlama sırasında kuartz ve kaoline matriks görevi görür. Feldsparın yapısında ayrıca değişik oranlarda soda (Na 2 O) ve potas (K 2 O) bulunmaktadır. Soda ergime sıcaklığını düşürürken, potas ergimiş malzemenin viskozitesini artırıp fırınlama sırasında akmayı azaltarak kenarların yuvarlaklaşmasını sağlamakta, diş şeklinin ve yüzey detaylarının kaybolmasını önlemekte ve restorasyona 22, 26 doğal görüntü vermeye yardımcı olmaktadır. 6

22 Kuartz (Silika - SiO 2 ) Ergime derecesi 1700 C dir. Erime ısısını yükselterek seramiğin sertliğini ve stabilitesini sağlar. Kuartz, seramik kitlesine şeffaflık verir ve fırınlama sonrası 22, 26, 34 kontraksiyonu engeller. Seramiğe %11-18 oranında katılır Kaolin (Kil - Alüminyum Hidrat Silikat - Al 2 O 3 2SiO 2 2H 2 O) Ergime derecesi 1300 C dir. Porselene %1-10 oranında katılan kaolin, porselen hamuruna plastisite kazandıran opak yapıda dehidrate olmuş bir alüminyum silikat olup, kitleye mat görüntü kazandırır, kitleyi bir arada tutarak porselenin modelajını 22, 26, 34 kolaylaştırmakta ve diğer elemanların yapıya bağlanmasına yardımcı olmaktadır Akışkanlar ve Cam Modifiye Ediciler Magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum oksitler cam modifiye edici ajanlardır. Bu ve benzeri alkali metal iyonları uçlardaki oksijen atomlarıyla bağ yapar, oksijen silikon bağlarını bozarak ısısal genleşme katsayısını artırırlar ve silisyum tetrahedrat yapının oluşmasını engellerler. Cam modifiye edici ajanlar aynı zamanda 35, 36 viskoziteyi azaltır ve erime sıcaklığını da düşürürler Ara Oksitler Seramiklerin içine katılan ara oksitlerle akışkanlığa karsı direnç hedeflenmektedir. Bu nedenle seramikleri düşük fırınlama ısısında, yüksek viskozitede üretmek gerekmektedir. Ara oksitlerin kullanımı ile bu mümkün olmaktadır. Camın sertliği ve viskozitesi, alüminyum oksit gibi ara oksitlerin kullanımı ile artmaktadır Renk Pigmentleri Porselenlerin renklendirilmesinde de metal oksitler kullanılır. Bunlara renk fritleri de denir ve en fazla %7 oranında eklenir. Bunlar titanyum, uranyum, demir, krom, kobalt, nikel, çinko ve kalay gibi metal oksitlerdir. Titanyum oksit sarı renk, uranyum oksit sarı-portakal rengi, krom aluminat gül rengi, metalik altın kahverengi- 7

23 kırmızı renk, demir ya da nikel oksit kahverengi renk, kobalt aluminat mavi renk, krom ya da bakır oksit mavi-yeşil renk, manganez gri-lavanta yeşili renk, demir fosfat ya da 26, 35, 36 platin gri renk verir Opaklaştırıcı Ajanlar Diş rengine benzer etki oluşturulmasında, porselene yoğun renk fritleri eklenir. Ancak porselenin fazla şeffaf olmasından dolayı, bunlar yeterli olmaz. Özellikle dentin renkleri yüksek opasiteye gereksinim gösterir. Opaklaştırıcı ajanların ilavesi çok hassas bir işlemdir. Opaklaştırıcı ajanlar genellikle çok ince tanecik boyutlarında öğütülmüş metal oksitler içerir. Bu amaçla sıklıkla seryum oksit, titanyum oksit ve zirkonyum oksit 26, 35, 36 kullanılır Parlaklık (Lüminesans) Özelliği Veren Ajanlar Lüminesans; parlama, ışıldama anlamındadır. Flouresans ve fosforesans adı verilen iki optik etkinin birleşimi ile oluşur. Fosforesans, üzerine gelen primer ışık ortadan kalktıktan sonra da daha önce absorbe ettiği ışınlardan daha uzun dalga boylu ışık yaymaya devam eden cisimlerin özelliğidir. Diş hekimliğinde kullanılan seramiklerde bu özellik görülmez. Belli bir dalga boyuna sahip ışınların cisim tarafından absorbe edilerek daha uzun dalga boylu bir radyasyon şeklinde geri 37, 38 yayılmasına flouresans, bu tür cisimlere flouresan denir. Doğal dişler gün ışığında bir miktar flouresans gösterirler. Seramik üreticileri flouresans özelliğinin elde edilmesinde büyük ilerlemeler sağlamışlardır. Bazı yeni seramikler ultraviyole ışık altında mavimsi beyaz bir flouresans özelliğine sahiptir. Bu özelliğin elde edilmesi uranyum ve seryum gibi radyoaktif maddelerin eklenmesiyle gerçekleşmekteydi. Ancak günümüzde bunların zararlı etkileri nedeniyle evropiyum gibi nadir toprak elementleri 39, 40 kullanılmaya başlanmıştır. 8

24 2.3. Dental Seramiklerin Sınıflaması Dental porselenler, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler: 38, İçeriklerine Göre 1. Feldspatik porselen 2. Isı ile preslenen cam seramik 3. Seramik alt yapı ile güçlendirilen porselen Lityum disilikat Alümina Zirkonyum 22, Fırınlama Isılarına Göre 1. Yüksek ısı (1300 C-1370 C) 2. Orta ısı (1100 C-1260 C) 3. Düşük ısı (850 C-1100 C) 4. Ultra-düşük ısı (650 C-850 C) Şekillendirme Türlerine Göre Fırınlanan porselenler 2. Dökülebilir porselenler 22, 42, Kullanım Alanlarına Göre 1. Metal-seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler 2. Tam seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler 3. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde kullanılan dental seramikler Yapım Tekniklerine Göre Geleneksel metal destekli porselen restorasyonlar 2. Tam seramik restorasyonlar 9

25 2.4. Tam Seramik Restorasyonlar Sabit protetik restorasyonlarda, estetik amaçla kullanılan materyaller arasında, en doğal görünümün sağlandığı materyal porselendir. Porselen, düşük çekme direncine ve kırılgan bir yapıya sahip olması nedeniyle metal bir alt yapı ile desteklenerek kullanılmaktadır. Metal destekli porselen restorasyonlar sabit protetik tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak metal alt yapıyla yeterli estetik ve biyolojik uyumun 2-4, 43 sağlanamaması tam seramik restorasyonların gelişimine neden olmuştur Tam Seramik Sistemlerin Endikasyonları 1. Travma ya da çürük nedeniyle kırılmış dişlerde, 2. Doğumsal ya da kazanılmış diş renklenmelerinde, 3. Abrazyon, atrizyon, erozyon sonucu aşınmış dişlerde, 4. Diastema vakalarında, 5. Diş arkında yerleşim bozukluğu olan dişlerde, 6. Şekil bozukluğu olan dişlerde, 7. Doğumsal ya da kazanılmış diş eksikliklerinde, 8. Kole defektlerinde, 9. İnley, onley, veneer ve kuron yapımında, 10. Aşırı harabiyeti olan endodontik tedavili dişlerde, 11. Metal alerjisi olan hastalarda, 12. İmplant ve abutment yapımında, 26, 29, 32, İmplant üstü restorasyonlarda endikedir Tam Seramik Sistemlerin Kontrendikasyonları 1. Kuron boyu kısa dişlerde, 2. Bruksizm vakalarında, 3. Derin kapanış gibi okluzyon bozukluklarında, 10

KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN

KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN ZİRKONYUM ALT YAPILAR ÜZERİNDEKİ VENEER PORSELENLERİNİN KIRILMA DİRENCİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dt. Murat ALKURT Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş TedavisiAnabilim Dalı CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Abdüssamed KALKAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

DENTAL SERAMİKLER. Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini

DENTAL SERAMİKLER. Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini DENTAL SERAMİKLER Dental Seramiğin Yapısı Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini Yunanca da yanık madde anlamına gelen keramikos kelimesinden almaktadır. Seramik

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON

TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Nurcan YILMAZ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Saniye EREN HALICI Protez Programı

Detaylı

FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ

FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ BİTİRME TEZİ

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2007-DiĢ-019 (Araştırma) TÜM SERAMĠKLERDE YÜZEY PÜRÜZLENDĠRME ĠġLEMĠNĠN BAĞ DAYANIMI ÜZERĠNE

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI FARKLI TAM SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN VENEERLENMESİNDE KULLANILAN ÜST YAPI SERAMİĞİNİN MAKASLAMA KUVVET DAYANIMINA

Detaylı

BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi: Mehmet Ali HACIOĞLU. Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. S. Mübin ULUSOY

BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi: Mehmet Ali HACIOĞLU. Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. S. Mübin ULUSOY T.C Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Mehmet Ali HACIOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. S. Mübin ULUSOY

Detaylı

KRON KÖPRÜ REVATMANI

KRON KÖPRÜ REVATMANI PORSELEN METALİ 1. Yüksek korozyon direnci sunmalı ve özellikle dental porselenler için üretilmiş olmalıdır. 2. DIN 17006 ve DIN 13912 standartlarına uygun olmalıdır. 3. Ağırlıklı olarak Nikel-Krom alaşımından

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE KESĠN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE KESĠN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE KESĠN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 028-DIġ-2008 ARAġTIRMA PROJESĠ FARKLI YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN POLĠKRĠSTALĠN SERAMĠK YÜZEYLERĠ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜM SERAMİK RESTORASYONLARDA FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SONRASI TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doktora Tezi Diş Hekimi Rahime TÜZÜNSOY

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Halk arasında

Detaylı

ZİRKONYUM OKSİT ALT YAPILI RESTORASYONLARIN LABORATUAR VE KLİNİK AŞAMALARININ İNCELENMESİ

ZİRKONYUM OKSİT ALT YAPILI RESTORASYONLARIN LABORATUAR VE KLİNİK AŞAMALARININ İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalı ZİRKONYUM OKSİT ALT YAPILI RESTORASYONLARIN LABORATUAR VE KLİNİK AŞAMALARININ İNCELENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Deniz

Detaylı

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 ARALIK 2013 HOŞ SOHBET ARALIK 2013 DİŞİMİZE TAKILANLAR 8 Orta yaş üstü kişilerin %59 u eşlerinin horladığından şikayetçi. %59 Kadınların %19 u horluyor. Menopoz döneminde

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma aşağıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS. Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER** ABSTRACT ÖZET

DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS. Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER** ABSTRACT ÖZET Derleme/Review DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS Yrd. Doç. Dr. Zeynep TUTAL * Yrd. Doç. Dr. Işıl Damla ŞENER YAMANER* Prof. Dr. Erman Bülent ** Makale Kodu/Article

Detaylı

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ Meryem Gülce SUBAŞI DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

FARKLI MARJİNAL BİTİM TİPLERİNİN SERAMİK KRONLARIN KENAR SIZINTISINA ETKİSİ

FARKLI MARJİNAL BİTİM TİPLERİNİN SERAMİK KRONLARIN KENAR SIZINTISINA ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI MARJİNAL BİTİM TİPLERİNİN SERAMİK KRONLARIN KENAR SIZINTISINA ETKİSİ Ceyda AKIN DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI Danışman Prof.

Detaylı

FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Daime CENGİZ DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

DOKTORA TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI AYŞE VAYISOĞLU ÖZCAN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI KASIM 2015 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ FARKLI TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

BEŞ FARKLI YÖNTEMLE HAZIRLANAN ZİRKONYUM ALTYAPILI KURONLARIN MARJİNAL UYUM VE KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BEŞ FARKLI YÖNTEMLE HAZIRLANAN ZİRKONYUM ALTYAPILI KURONLARIN MARJİNAL UYUM VE KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BEŞ FARKLI YÖNTEMLE HAZIRLANAN ZİRKONYUM ALTYAPILI KURONLARIN MARJİNAL UYUM VE KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO OLARAK

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik Materials Development Solutions Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik H.C. Starck Zirkonoksit geleceğin hammaddesi High-Tech seramik malzemeleri modern dental teknolojisinin en önemli başarı faktörlerinden

Detaylı

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM.

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM. İdeal Ortaklar Modern simantasyon materyalleri SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer Tam seramikler, metal-seramikler ve kaplama kompozitleri için: IPS e.max IPS Empress IPS InLine /

Detaylı

DENTİNE BAĞLANMANIN TAM SERAMİK MALZEMENİN MUKAVEMETİ ÜZERİNE ETKİSİ

DENTİNE BAĞLANMANIN TAM SERAMİK MALZEMENİN MUKAVEMETİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DENTİNE BAĞLANMANIN TAM SERAMİK MALZEMENİN MUKAVEMETİ ÜZERİNE ETKİSİ Dt. Selver Suna DEMİRÖZ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için Hasta Bilgilendirme IPS InLine Kişisel gülümsemeniz için InLine gülümseyin! Çekici bir gülümsemeye sahip insanlar çoğunlukla daha mutludur ve profesyonel hayatlarında daha başarılıdır. Daha sempatik ve

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

YAPISAL SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİ 1 MTM 545

YAPISAL SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİ 1 MTM 545 YAPISAL SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİ 1 MTM 545 İleri teknolojik seramiklere giriş ve sınıflandırılması 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ SAYISI KATKI PAYI Ara Sınav 1 40

Detaylı

VARAK YALDIZ. Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka. folyonun üzerinde bulunan son derece

VARAK YALDIZ. Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka. folyonun üzerinde bulunan son derece YALDIZ BASKI VARAK YALDIZ Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka yüzeylere transfer edilebilen, taşıyıcı bir folyonun üzerinde bulunan son derece parlak metalik tabakalardır.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAD/CAM VE KOPYA FREZE YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN TÜM SERAMİK ALTYAPILARININ İNTERNAL UYUM, KENAR UYUMU VE SIZDIRMAZLIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Seramik grubuna oksitler, nitrürler,

Detaylı

MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ

MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ DİŞ HEKİMİ Yunus Emre ÖZDEN Protez Programı

Detaylı

TÜM SERAMİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ADEZİV SİMANLARIN İN VİTRO VE İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ

TÜM SERAMİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ADEZİV SİMANLARIN İN VİTRO VE İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI TÜM SERAMİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ADEZİV SİMANLARIN İN VİTRO VE İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi:

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Onur SEZER Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını Programat CS2 Glazür ve kristalizasyon fırını Çabucak ve kolayca mükemmel IPS e.max CAD-Restorasyonlar Klinikte yeni dünyalar açar. Yenilikçi yeni Programat CS2 özellikle IPS e.max CAD ürününün işlenmesi

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT***

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 175-182, 1985 PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** Çiğneyici

Detaylı

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Güçlü Bağlantı, klinik kullanımı onaylanmış klinik onaylı Multilink Aut güçlü BAĞLANTI Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sol-jel Prosesleri Ders Notları

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sol-jel Prosesleri Ders Notları Alüminyum Alkoksit ve Alümina Üretimi Alüminyum metalinin alkolle reaksiyonu sonucu alkoksit oluşturulması ve bundan elde edilecek jelinde öğütülüp kalsine edildikten sonra alüminaya dönüşmesi beklenmektedir.

Detaylı

FARKLI KURON ALT YAPI TASARIMLARININ MARJİNAL UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İNTERNAL UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Melike Pınar YILDIRIM

FARKLI KURON ALT YAPI TASARIMLARININ MARJİNAL UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İNTERNAL UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Melike Pınar YILDIRIM FARKLI KURON ALT YAPI TASARIMLARININ MARJİNAL UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İNTERNAL UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Melike Pınar YILDIRIM Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Funda

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ

kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ klinik OLARAK kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ TüM TALePLerİ KARŞILAR IPS e.max CAD öncü LİTYUM-DİSİLİkAT- CAD/CAM-SerAMİk all ceramic all you need IPS e.max CAD Tüm CAD/CAM-taleplerini karşılar IPS e.max CAD,

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYUM OKSİT YÜZEYLERİN REZİN SİMANA BAĞLANABİLME ÖZELLİKLERİNİN PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

ÜÇ FARKLI TAM SERAMİK RESTORASYONUN İNTERNAL VE MARJİNAL UYUMUNUN MİKRO-BT TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ FARKLI TAM SERAMİK RESTORASYONUN İNTERNAL VE MARJİNAL UYUMUNUN MİKRO-BT TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ FARKLI TAM SERAMİK RESTORASYONUN İNTERNAL VE MARJİNAL UYUMUNUN MİKRO-BT TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi 1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi Ürün Kodu Ürün Adı 2012 Fiyatları KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ 47056 Clinpro Cario L-POP 40'lı Paket 315 67001 Clinpro Prophy Powder (4 x

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

ADEZİV VE TÜM SERAMİK İNLEY UYGULAMALARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

ADEZİV VE TÜM SERAMİK İNLEY UYGULAMALARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ADEZİV VE TÜM SERAMİK İNLEY UYGULAMALARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Elif Ezgi KAYA Danışman Öğretim

Detaylı