HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ ve İZLEMİ. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ ve İZLEMİ. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 20.08."

Transkript

1 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ ve İZLEMİ Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi:

2 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ ve İZLEMİ Düşme sonucunda hastanın yatış süresinin uzaması, ciddi yaralanmalar ve yaşamın kaybedilmesine kadar giden durumlar ortaya çıkabilir, Kişilerin yaşam kalitesini, psikolojik ve fiziksel sağlığını etkilemektedir.

3 Düşme Riski Taşıyan Hastalar v65 yaş ve üstü hastalar, vkronik hastalıklar nedeniyle sağlık durumu bozulmuş, vkas hastalıkları olan, vdenge ve yürüme bozukluğu olan, vortostatik hipotansiyonu olan, vsantral sinir sistemi lezyonu olan, vdemans, parkinson hastalığı olan, vdüşme hikayesi olan,

4 Düşme Riski Taşıyan Hastalar vduyusal defisiti olan ya da kısmi görme problemi olan, vmental durumu değişmiş olan, vmobilizasyonu azalmış olan, vdiüretik, antihipertansif, kuvvetli analjezik, antipsikotik ya da hipnotik özellikli ilaç kullanan, vkısıtlama uygulanan, vsık idrara çıkan ya da diyare olan hastalar.

5 Düşme Riski Düşmeler bazen çevresel faktörlerden; v Aydınlatma yetersizliği v Yerlerin ıslak ve kaygan oluşu v Oda zemininde ve koridorda gereksiz ve v uygunsuz şekilde bırakılan ekipmanlardan da kaynaklanabilir.

6 Hasta Mobilizasyonu Hastaların mobilizasyonları öncesi, düşme risk faktörleri tanımlanmalıdır. Genel durum, Uygulanan ilaçlar Hayati bulgular göz önüne alınarak planlanır ve uygulanır.

7 Düşmenin Değerlendirilmesi Değerlendirmede skorlama geçerlilik ve güvenirliliği çalışılmış bir skala ile yapılmalıdır. Çıkan puanlama sonucuna göre değerlendirme tekrarlanmalıdır.

8 Düşmenin Değerlendirilmesi Düşme için risk faktörleri tespit edilmeli ve gerekli durumlarda uygun müdahaleler yapılmalıdır. Daha önceki düşmenin değerlendirilmesi: Düştüğü (çevre kaygan ya da düz olmayan yürüme yüzeyleri, zayıf aydınlatma) düştüğü dönemde hastanın yardımcı cihaz kullanıp kullanmadığı, düşme öncesi baş dönmesi olup olmadığı, yaralanmanın tipi sorgulanmalıdır.

9 Düşmenin Değerlendirilmesi Denge ve yürümenin değerlendirilmesi: Hastanın yürüme ve denge durumu, yardımcı araç sandalye kullanımı değerlendirilmeli Yaş: Düşme yaşlılarda sık karşılaşılan ölüm ve hastalık oranlarında önemli miktarda artışa yol açan geriatrik sendromlardan biridir.yaşlılarda bilişsel, davranışsal ve yürütücü fonksiyonlarda gerileme ortaya çıktığında görülmeye başlanır.

10 Düşmenin Değerlendirilmesi İlaç öyküsünün değerlendirilmesi: Hastanın tüm ilaçları detaylı sorulmalı, ilaç sayısı sorulmalı 4 ilaç kullanımının düşme riskini artırdığı unutulmamalıdır. Görmenin değerlendirilmesi: Görme keskinliği, katarakt olup olmadığı değerlendirilmeli.

11 Düşme riskini artıran ilaçlar İLAÇLAR ve YAN ETKİLERİ Diüretikler Hipovolemi Ortostatik hipotansiyon Elektrolit dengesizliği İdrar inkontinansı Antihipertansifler Hipotansiyon Antidepresanlar Ortostatik Hipotansiyon Benzodiazepinler ve antihistaminikler Yoğun sedasyon Konfüzyon Parodoksik ajitasyon Denge kaybı Antipsikotikler Ortostatik hipotansiyon Kas gerginliği Sedasyon Hipnotikler Yoğun sedasyon Ataksi Denge bozukluğu Konfüzyon Paradoksik ajitasyon Narkotikler Hipotansiyon Sedasyon Motor fonksiyon bozukluğu Ajitasyon Antidiyabetikler Akut hipoglisemi Aspirin ve NSAİ (Yüksek dozlarda kullanımında) Sersemlik Sisplatin Sersemlik Aminoglikozitler Sersemlik, denge bozukluğu

12 Düşmenin Değerlendirilmesi Nörolojik değerlendirme: Hastanın bilinci ve oryantasyonu değerlendirilmeli Konuşmanın değerlendirilmesi: Konuşma durumu, konuşma güçlüğü olup olmadığı, değerlendirilmeli Kardiyovasküler değerlendirme: Senkop, aritmi ve koroner arter hastalığı sorgulanmalı

13 Düşme Nedenleri Ağırlık merkezini kaybetme Yetersiz mobilizasyon Bilişsel bozukluk Bilinç kaybı Oturma ya da yatma sırasında Nedeni belli olmayan düşmeler

14 Düşme Nedenleri 1995 yılında FDA (food and drug administration) tarafından yapılan değerlendirmede 68 i ölümle 22 si yaralanmayla sonuçlanan 102 tane yatakla ilişkili istenmeyen olayda ölümlerin hepsi baş, boyun ve göğüs bölümlerinin riskli alanlara sıkışmasıyla oluşurken, yaralanmaların çoğu ekstremite bölgelerinde olduğu görülmüştür.

15 Yatak Kenarlarının Riskli Bölgeleri

16 Orta ve Yüksek Düşme Riski Olan Hastalarda Ek Olarak Uygulanması Gerekenler 1. Hasta iki saatte bir ve çevre güvenlik açısından izlenmeli 2. Aile ile gözlemin devamlılığının faydası hakkında konuşulur, onlara bilgi verilmeli 3. Hastanın hemşire bankosundan görülebilecek bir odaya yatışı sağlanmalı 4. Nöbet raporunda ve transferlerde hastanın düşme riskinin yüksek olduğu iletilmeli 5. Hastaya yeşil kol bandı takılmalı

17 Orta ve Yüksek Düşme Riski Olan Hastalarda Ek Olarak Uygulanması Gerekenler 6. Bakım-işlem yapılmadığında yatak seviyesi en alt seviyede tutulur, yatak kenarlıkları kaldırılır. 7. Sandalye ve yatak her zaman kilitli tutulur. 8. Görsel ve işitsel cihaz kullanımı etkinliği değerlendirilir. 9. Tedavideki ilaçların etki yan etkileri kontrol edilir. 10. Hasta odasında gece lambası kullanılır 11. Çağrı cihazı hastanın ulaşabileceği yere yerleştirilir. 12. Yürüteç değnek ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan hastalara bu ekipman sağlanır.

18 İlk ve yeniden değerlendirmelerde düşme riski skoru; orta risk veya yüksek risk çıkan hastalara yeşil kol bandı takılır. Yeşil kol bandı

19 Düşmenin Değerlendirilmesi Hasta ve yakınlarına konu ile ilgili eğitim verilmeli Hastanede Düşmelerden Korunma eğitim dokümanı verilmeli. Doküman hastanın görebileceği bir yere konulmalı Verilen eğitim kaydedilmelidir.

20 Düşmenin Değerlendirilmesi Düşme riski olan bir hastaya refakat sırasında, arkasında ya da vücudunu destekleyecek şekilde yürünür.

21 Düşmenin Değerlendirilmesi Yanında bulunulan hasta düşüyorsa, vücutla düşmesi engellenmeye çalışılır.

22 Düşme olduktan sonra izlenecek yol Hasta yavaşça zemine yatırılıp, vücudu, özellikle başı ve boynu desteklenir. Mümkünse sırtüstü yatmasına yardımcı olunur. Bilinci kontrol edilir.

23 Düşme olduktan sonra izlenecek yol Bir hasta düştüğü ya da düştüğü görüldüğü zaman bir diğer sağlık çalışanından gerekli ekipmanı (steteskop, tansiyon aleti ya da EKG aleti gibi) getirmesi konusunda yardım istenir. Bilinçdurumu,solunum,dolaşım, ağrı ve kanama durumunu Değerlendirilir!!!!!!!! solunum ve dolaşım yoksa ACİL YARDIM istenir.

24 Düşme olduktan sonra izlenecek yol Hasta yalnız iken düşmüş ise olayın nasıl olduğu hasta ya da yakınlarına sorulur. Hasta cevap verebiliyorsa, herhangi bir yerinde ağrı olup olmadığın sorulur. Hekime haber verilir ve hasta tamamen değerlendirilmeden hareket ettirilmez. Başı ve vücudu yastık ve battaniye ile desteklenir, spinal bir yaralanma belirtisi/şüphesi varsa başının altına yastık yerleştirmeye çalışılmaz.

25 Düşme olduktan sonra izlenecek yol Eğer herhangi bir yaralanma belirtisi değerlendirilmediyse bir diğer personel ile hastanın yatağına dönmesine yardımcı olunur. Hekim istemine göre ilaçları verilir ve tetkikleri yapılır (örn:röntgen). Hasta ve yakınlarına düşme hakkında bilgi verilir. Düşerken yüzünü ve başını nasıl koruyacağı anlatılarak hasta ve yakınları eğitilir. Düşme riski yeniden değerlendirilir

26 Düşme olduktan sonra izlenecek yol Düşen hasta 24 saat boyunca yoğun gözlem altında tutulur. Bu süre boyunca hastanın; fizyolojik, psikolojik durumu ve değişen tedavilere yönelik cevabı değerlendirilir. Düşme riski değerlendirme formu yeniden değerlendirilir. Hasta yüksek riskli olarak kabul edilir. Bakım planı revize edilir.

27 KAYNAKLAR 1. L.M. Tilling, K Darawil, M Britton.(2006): Yaşlılarda Diabetes Mellitusun Bir Komplikasyonu Olarak Düsmeler, Department of Elderly Care Medicine, Homerton University Hospital, Hackney, Journal of Diabetes and Its Complications 2: Berke D.(2008): Nöroşirurji Hastalarında Düşme Risk Derecesinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, (Danışman : Prof. Dr. Fatma Eti Aslan), İstanbul. 3. G. Powell-Cope A. Nelson1, S. Hoffman1, M. Tate, L. Rathvon1, D. Bradham, S. Luther Hastanelerde ve Bakım Evlerinde ki 4. F Soyuer, M Mirza. (2007): Multipl Skleroz lu Olgularda Düşmelerin Risk Faktörleri, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4) , Kayseri. 5. M İ Naharcı, H Doruk. (2009): Yaşlı Popülasyonda Düşmeye Yaklaşım, TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5): S Uz. (2008): Geriatrik Hastalarda Düsme Risk Faktörlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (Danısman: Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler) 7. K Çapacı.(2007): İnmede Düşme ve Kırıklar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Fiz Tıp Rehab Derg : 53 Özel Sayı 1: 7-10, İzmir. 8. AT Işık, M Cankurtaran, H Doruk, MR Mas. (2006): Geriatrik Olgularda Düşmelerin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Geriatrics, 9 (1): 45-50

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ 5-8 Mayıs 2011 de 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014

Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014 GERİATRİK DEĞERLENDİRME Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014 YAŞLILIK; Birden fazla kronik hastalığın eşlik ettiği,

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri Girişim tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında olabilir. Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya,

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır.

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu ünitede; Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Genel stabilizasyon ilkelerinden sonra bu ünitede spinal stabilizasyon,

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA Prof.Dr. Murat Hancı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 30.2*10-6 insidansı gözünde tutulur ise ülkemizde her yıl 2086 vertebro-medüller

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Hipofiz Adenomu Olan Hastanın Genel Yoğun Bakımdaki Hemşirelik Bakım Süreci

Hipofiz Adenomu Olan Hastanın Genel Yoğun Bakımdaki Hemşirelik Bakım Süreci Hipofiz Adenomu Olan Hastanın Genel Yoğun Bakımdaki Hemşirelik Bakım Süreci Hipofiz; vücudun en önemli iç salgı bezlerindendir. Hücrelerin yenilenmesi ve bölünerek çoğalabilmesi, başka bir değişle, büyüme

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

Kemoterapide Semptomların Yönetimi

Kemoterapide Semptomların Yönetimi DERLEME Kemoterapide Semptomların Yönetimi Tuğba Yılmaz Esencan, Yeliz Doğan Merih Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adres: Uzm. Hem. Tuğba Yılmaz Esencan. Zeynep Kamil

Detaylı