T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması; tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; kökler, örnekler ve sonekler; hareket, solunum, kardiyovasküler ve sindirim sistemine ilişkin; kan ve kan yapıcı organ ile iç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler; sinir sistemi ve psikiyatri hastalıklara ilişkin terimler; ürogenital sistemi, deri ve meme hastalıkları ile göz ve kulağa ilişkin terimler.

2 SAYFA:2/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1005 ANATOMİ FİZYOLOJİ (2 2 0) AKTS:6 Anatominin tanımı, genel bölümler ve genel kavramlar; Hücre, anatomik terimler; İskelet sistemi. Eklemler, kaslar;dolaşım,endokrin,solunum, Sindirim, Boşaltım, Üreme ve sinir sistemi; 5 Duyu YAB1007 PSİKOLOJİ (2 0 0) AKTS:3 Psikoloji ve Yöntemleri; Algı; Gereksinimler, İçgüdüler, dürtüler Engelleme, Çatışma, Çaba Amaçlama; Duygu; Öğrenme; Bellek; Zeka; Dikkat; İrade; Bilinç; Bilişsel Kurama Göre Gelişim Evleri; Psikanalitik kuram ve Savunma Mekanizması; Grupların davranış üzerindeki etkisi YAB1009 TEMEL GERANTOLOJİ (2 0 0) AKTS:3 Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, yaşlılıkta ortaya çıkan değişiklikler ve yaşlılık çeşitleri, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılık sorunları, yaşlı bireyin değerlendirilmesi, yaşlı beriyen genel bakımı, yaşlılık ve etik, yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin önemi, geriatrik aciller, yaşlılıkta sık görülen sorunlar ve bakımı, sağlıklı ve aktif yaşlanma, ülkemizde yaşlıların durum ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. II. YARIYIL DERSLERİ YAB1002 YAŞLI BAKIM UYGULAMALARI (2 6 0) AKTS:8 Oral ilaç uygulamaları, Paranteral ilaç uygulamaları; Sıcak- Soğuk uygulamaları; Ağrı- Uyku; solunum sistemi ve Uygulamaları; Gastro- intestinal sistem uygulamaları; Üriner sistem ve uygulamaları; yara bakımı; Yatağa bağlı yaşlı bakamı; Terminal dönemde yaşlı bakımı YAB1004 TIBBİ TERMİNOLOJİ II (2 0 0) Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) Son ekler (Suffixes) YAB1006 FARMAKOLOJİ (2 0 0) Farmakolojide Giriş ve tanımlar, Farmakolojinin inceleme alanı, bölümler; Formasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları; Farmakokinetik özellikler; ilaç yan etkileri ve toksit etkiler, zehirlenmeler ve tedavileri; Otonom sinir sistemi ila çları; Koroyovaıküler sistem ilaçları; sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar; solunum sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; sindirim sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; Antibiyotikler; Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar; Kanser tedavisinde kullanıla ilaçlar; Antiviral, autufungal, autiprotozaol, autihelmintik ilaçlar, dezenfektanlar; reçete bilgisi

3 SAYFA:3/5 II. YARIYIL DERSLERİ YAB1008 YAŞLI BESLENMESİ (2 0 0) AKTS:3 Genel beslenme, tanımı, önemi, toplu beslenme sistemlerinde menü yönetimi, yeterli ve dengeli beslenme, toplu beslenme yapılan kurumlarda gıda yönetimi ve organizasyonu, yaşlılık ve beslenme, beslenme ve kanser, şeker hastalığında beslenme, sağlıklı yaşam ve beslenme, besin ilaç etkileşimi, ilaç alan hastaların beslenmesi, toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için saritasyon, beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemi, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenler, hastalık anında diyet te yapılması gerekli değişiklikler YAB1010 GENEL İLETİŞİM (2 0 0) AKTS:3 İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim süreci ve iletişimin unsurlarının açıklanması, başarılı bir iletişimin aşamaları, etkileyici iletişim, iletişimde rol oynayan sosyal faktörler, iletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, iletişim biçimleri, sözsüz iletişim faktörleri, iletişim ve beden dili, kurumsal iletişim, iletişim Ağlarının (örüntülerinin) yapısı, İletişimde kişilerarası mesafe, günümüzde iletişim teknolojileri, iletişim yöntemleri, bir organizasyon olarak hastanelerde iletişim, iletişim engelleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ( kişiler arası iletişim ), etkili bir iletişimin unsurları ( Bazı temel kurallar TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ YAB2001 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK (2 0 0) AKTS:3 Yaşlı Bakım elemanı tanımı, tarihçesi, Mevzuat ve tüzüklere göre yaşlı bakım elemanı, Yaşlı Bakım elemanının görevleri fonksiyonları, Meslek nedir? Mesleği oluşturan unsurlar nelerdir.meslek Etiği nedir? Etik ahlak hukuk değerler kavramlar, Etik-Değer Çatışmaları ikilemler Yaşlı bireye hizmet veren kurumlar, İnsan hakları yaşlı bireyin hakları, Yaşlı bakım elemanının sahip olması gereken özellikler, Yaşlı bakım elemanlarının eğitim süreli, Yaşlı Bakım elemanlarının istihdam alanlar. YAB2003 AKUT VE KRONİK HASTALIK BİLGİSİ VE ACİLLER (2 5 0) AKTS:5 Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri oluşumu ve sınıflandırılması, enfeksiyondan korunmada bağışıklama. Bağışıklık tipleri ve bağışıklamanın yararları, enfeksiyondan korunmada izalasyon ve izalasyon yöntemleri, solunum, sindirim, deri ve muhoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının genel özellikleri, bakımı ve korunma önlemleri, AİDS, viral hepatitler, HAV, HBV, diğer virüs hepatitleri genel özellikleri korunma kontrol, kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri bakımı, kardiyovasküler ve metobolik sisteme ait kronik hastalıklar, pulmoner sistem hastalıkları, nörolojik sisteme ait kronik hastalıklar ve kronik yorgunluk sendromu, yaşlılıkta kişilik ve yaşlıda organik bozukluklar YAB2005 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ (2 1 0) Hücre yapısı ve insan vücudundaki sistem, fiziksel yapılar Metabolik enerji ve egzersiz ve toparlama kaslar ve egzersizler, sinir sistemi ve egzersizler, Solunum sitemi ve egzersizler, Dolaşım sistemi ve egzersiz Hormonel sistem ve egzersizler, Vitaminler ve Minareler Aşırı antrenmanlılık hali, Hareket germe ve eklem hareketleri Vücut mekaniği Su terapisi havuz cimlastiği Üst ekstremiteler Bağ dokusu ve has gelişmeleri Dirsek ve omuz yaralanmaları, Önkol ve bilek yaralanmaları, Kireçlenmeler YAB2007 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA (0 2 0) AKTS:2 Araştırma, araştırma türleri, araştırmada aşamalar, araştırmanın kısımları, alıntı, alıntı yazım kuralları.

4 SAYFA:4/5 III. YARIYIL DERSLERİ YAB2009 GERİATRİK PSİKİYATRİ (3 0 0) Seçmeli Yaşlılıkta kişilik, yaşlıda organik bozukluklar Yaşlıda Affektif hastalıklar, Yaşlıda anksiyete bozukluklar yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar. YAB2011 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (3 0 0) Sosyoloji nedir? Sosyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi Birey ve toplum toplumsal kurumlar kültür ve toplum sağlık sosyolojisine giriş, tıp ve sosyoloji ilişkisi sağlık sosyolojisinin çalışma alanları hafta kültür ve sağlık hastalık ilişkisi sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık Tıbbi uygulamaların sosyo kültürel safhaları halk tıbbi modern tıp hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo kültürel yönü hasta hemşire hekim hastane ilişkileri sosyal örgütleme ve sağlık hastalık sistemi sağlık ve hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo kültürel unsurlar halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi, sağlık hastalık ve sosyal değişme. YAB2013 YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİK (3 0 0) Kendini tanımak, benlik olgusunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, davranışlar ve birey olmayla ilişkisini bilmek İletişimin tanımını, etkin iletişimi, iletişimde sorun alanlarını, iletişim çatışmalarını, empati becerilerini bilmek Davranış penceresini, karşılarındakinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-aktif dinleme, kendilerinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-ben dilini ve sorun yok alanını bilmek Çatışma durumlarını, çatışmaların çözümünde kaybeden yok sorun çözme yöntemini bilmek Kaygı, stres vb. zor duyguları tanımak, bedensel baş etme becerilerini ve ilgili teknikleri bilmek Rasyonel olmayan d üşünceleri ve rasyonel baş etme becerilerini bilmek Karar verme basamaklarını ve sağlıklı karar verme yöntemlerini bilmek Zararlı maddelere karşı baş etme yöntemlerini bilmek, madde kullanımına karşı akran baskısına direnç sağlayabilmek Kariyer planını bilmek ve kariyer planı oluşturabilmek YAB2015 YAŞLI BAKIMINDA STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ (3 0 0) Stratejinin önemi ve tanımı, planlama ve gerekliliği, değer yaratma, yaşlı bakımında stratejik analiz, SWOT analizi uygulama, stratejik düşünce, yaşlı bakımı modeli oluşturma ve uygulama, iş geliştirme, basitleştirme ve verimlilik tekniklerini uygulama, stratejik planlamanın temel teknikleri, stratejik örnek çalışmalar. YAB2017 İŞCİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ (3 0 0) Çalışanların iş yerlerinde bedeni ve psikolojik varlıklarına zarar vermesi muhtemel riskler ve bu risklere karşı tedbirler alınmasıdır. Ayrıca işçi işveren hukukunun incelenmesi YAB2019 GİRİŞİMCİLİK (3 0 0) Bu derste Girişimcinin özellikleri, girişimcilikte cinsiyet faktörü, girişimcilik kültürü ve türleri incelenecektir YAB2021 ÇEVRE KORUMA (3 0 0) Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği YAB2023 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME (3 0 0) İnsan hayatında beslenmenin önemi, beslenme ve sağlık ilişkisi günlük hayatta kullanabileceği sağlıklı beslenme modelleri. Sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılacakların neler olduğunun anlatılması IV. YARIYIL DERSLERİ YAB2002 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ (2 2 0) Evde bakım kavramı, Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi, Türkiyede evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması, Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, Hemiplejik hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı, Diyabetli hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı ve Sürekli ayaktan periton diyalizde rehabilitasyon ve evde bakım. YAB2004 MEŞGULİYET TERAPİSİ (0 3 0) Tanışma konuların anlatımı malzemelerin tanıtımı, Sırlı karo ve tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanması, Kil ile şekillendirme Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımı, Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımı, Ahşap boyama teknikleri, Çeşitli ahşap objeler plastik akrilik boyalar ve uygulama YAB2006 YARA BAKIMI (2 2 0) Yara ve açık yara bakımı, Yanık yarası ve tedavisi, Yanık yarası bakımı, Diyabetik yara, Kalıcı yara kapatma yöntemleri, Yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler, Akut radyasyon yaralanmaları, Isırık yaralanmaları ve Ateşli silah yaralanmaları

5 SAYFA:5/5 IV. YARIYIL DERSLERİ YAB2008 İLK YARDIM (2 0 0) AKTS:2 İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok Ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur,kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar. YAB2010 YAŞLILARDA REHABİLİTASYON (3 0 0) Geriartrik rehabilitasyona giriş yaşlılığın sınıflandırılması ortalama yaşam uzunluğu yaşlılığın fizyolojisi ve yaşlılığın genel görünümü yaşlanmanın sistemlere etkisi hematojik sistem gastroıntestinal sistem, endokrin sistem vasküler sistem immünlojik sistem sensory (Duygusal) sistem norolojik sistem muskulo skeletel sistem yaşla ilgili fizyolojik değişiklikler üzerine düzenli fiziksel aktivitenin ektileri yaşlılarda rehabilitasyon uygulamaları fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri geriatride fiziksel rehabilitasyon YAB2012 İŞLETME YÖNETİMİ (3 0 0) İşletmenin tanımı mal ve hizmet üreten işletmelerin özellikleri ve farklılıkları işletmelerin fonksiyonları, yönetim ve fonksiyonları ve işletmenin kuruluş aşamaları. İşlemelerde fizibilite etüdü, işletme türleri YAB2014 SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKLER (3 0 0) Sağlık alanında uygulanan istatistik yöntemler, istatistik ve programların tanıtımıve menülerinin öğretilmesi, yöntemlerin veri giriş biçimlerinin öğretilmesi, sağlıkla ilgili özel yöntemlerin tanıtımı. YAB2016 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR (3 0 0) Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı YAB2018 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR (3 0 0) Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Serebrovasküler hastalıklar. Demans oluşturan durumlar. Parkinson hastalığı, epilepsi. Periferik nöropatiler. Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları. Multipl skleroz, kas hastalıkları. Stupor ve koma. YAB2020 YARATICI DRAMA (3 0 0) Nefes ve Bedenle Tanışma, Diksiyon, Doğaçlama, Empati becerisini geliştirme, Duyularını kullanabilme, Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirme, Dramatik Çalışmalar, Drama Tekniği ile Yaratıcılık YAB2022 TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNDEM (3 0 0) Türkiye ve dünya konjektüründe meydana gelen politik, kültürel, ekonomik, sportif vb. gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelerin birbiri ile olan ilişkilerini yakın dünya tarihi ile dünyada yaşanan önemli tarihsel olaylardan yola çıkarak Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip edebilmek YAB2024 YAŞLILAR VE SANAT (3 0 0) İnsanların hayat boyu biriktirdikleri sanat görüşü, zevk algısı ve hayata bakış açısının yönlendirilmesi güçlendirilmesi hayata bir anlam yüklenmesi ve bütün bunların dışında sanatsal ürünler ortaya koyabilmesi (resim, müzik, tiyatro, sinema) vebu ürünleri eleştirel gözle izleyebilmesi.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı